PÅ UPPSPÅRET NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ UPPSPÅRET NR 2 2012"

Transkript

1 PÅ UPPSPÅRET NR

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET I förra numret av klubbens tidning skrev jag bland annat om behovet av kraftsamling inför den då kommande avtalsrörelsen. Föga anade jag då att förhandlingarna med SJ skulle dra ut så på tiden som de nu har gjort. I skrivande stund är fortfarande inte förhandlingarna om 2012 års löner klara. Samtidigt så startar nu 2013 års avtalsrörelse med avtalskonferens den november för SEKO på Spårtrafikområdet. Den november träffas företrädare för klubbarna inom SEKO Förhandlingsorganisation SJ för att diskutera och fastställa vilka yrkanden som ska föras fram på avtalskonferensen för Spårtrafik. När det gäller förhandlingarna med SJ om 2012 års avtalsrörelse, så finns det ytterligare information på annan plats i denna tidning. Den 15 november sker ett epokskifte på SJ biljettförsäljningen ombord på SJs tåg upphör, ett beslut som SEKO ställd sig mycket kritiska till. Det är nu upp till SJ att ta sitt fulla ansvar och visa att förändringen blir bra för både kunder, personal och företaget. Samtidigt så börjar nuvarande handdatorer för ombordförsäljning och visering av biljetter att ersättas av nya. Ny utrustning brukar och ska normalt innebära en bättre arbetsmiljö. Personligen anser jag att den nya handdatorn är mer än ett steg tillbaka till den första handdatorn som köptes in för ca 20 år sedan. Den liknade en tegelsten i både form och vikt. Samma format kommer denna nya handdator att ha när all planerad utrustning är monterad på den. Behöver knappast berätta att projektet för den nya handdatorn i princip helt undvikit kontakter med fack och skyddsombud. SJ har informerat SEKO om att de inom division Affär & Service har påbörjat ett arbete med att se över rollen som Produktionsledare inklusive övriga administrativa arbetsuppgifter som idag utförs på åkstationerna. I arbetet kommer SJ titta på vilka arbetsuppgifter som utförs idag, vilka som enligt krav måste utföras i morgon, vilka som kan vara bra att utföra trots att något direkt krav inte finns, samt vilka arbetsuppgifter som kan tas bort. I arbetet ska även antalet Produktionsledare ses över. SEKO har ännu inte fått någon kallelse eller underlag till en förhandling, men däremot informerats om att SJ kommer att kalla till förhandling runt månadsskiftet november/december i år. Måndagen den 19 november har klubben medlemsmöte i Folkets Hus, Hallsberg. Mötet som hålls i lokal Forum börjar kl , kommer bland annat att besluta om aktivitetsplan, budget och medlemsavgift till klubben nästa år. Men mötet kommer också att handla om aktuella frågor inom SEKO och inte minst på SJ AB. Varmt välkomna, hoppas att vi ses då! Stefan Zetterlund ordförande

3 SKYDDSOMBUD INFORMERAR Skyddsorganisationen lade en 6.6a angående Rc3 som går i trafik utan dörrförregling. Dessa är 13 stycken. Nu har SJ gjort ett arbete och fått dem specialkodade i RPS. Om SJ TL ska använda dessa måste man låsa upp dem och även fylla i en blankett som en chef ska skriva under. RCH kommer benämningen att vara för att SJ lättare ska kunna se vilka lok som i första hand ska hyra ut. Trafik kommer att få fler klargöringar i Hagalund på X2000. Skyddsorganisationen har uppmärksammat SJ på att många förare känner sig osäkra på denna arbetsuppgift då det var länge sedan många av de förare som till T13 kommer att utföra detta gjorde klargöring. SJ har sagt att man kommer att lägga ut information om turerna som kommer till T13 och där även upplysa föraren som känner sig osäkra på klargöring att meddela sin PL för att få repetition på klargöring av X2000. Vad gäller växlingen ute i Hagalund in till mellan bangården har so-org fått tagit emot många förares oro. Skyddsorganisationen påtalade detta för vår nye chef Dan Olofsson som svarade att PL på respektive ort ska kartlägga behovet av genomgång på plats d.v.s. inventera vilka förare som inte har platskännedom så att vi så snabbt som möjligt kan ge dem det. Dan meddelar också att artikeln på intranätet och bilderna är att betrakta som ett hjälpmedel som tillsammans med gällande IM och IF beskriver de nya förutsättningarna. So-org har begärt rutiner och instruktioner av sanering då vi har kört på djur och blod och delar av djur kan finnas kvar på fordon. Vi har fått ta emot rapporter på att förare fått gå runt med lok ibland annat Karlstad då detta har inträffat. Ronald Nilsson TSS ska be om en lista från SJ TL på de platser där vi kan få sanerat för att se över om dessa platser räcker eller om vi ska utöka möjliga platser där vi kan ringa efter sanering vid behov. Ett skyddsombud i Sundsvall har mätt ljudvolymen i förarhytten på X55. Det visade sig att ljudnivån på varningssignaler ligger på för höga ljudvolymer. SJ ska nu gå vidare och kontrollera om det är möjligt att gå in i mjukvaran och korrigera detta. Kemetyl är ett hett ämne. Efter att riskanalys har gjorts tillsammans med skyddsorganisationen har SJ nu tagit beslutet att förarna inte får använda Kemetyl. Det ligger på EM som skall följa rutinen och fylla på alla fordon. Förra vintern hände det flera gånger att förare kom upp till Maxim i Gävle och det var inte skottat trots att föraren innan hade ringt och felanmält detta. So-org begärde därför att SJ tar fram en rutin angående återkoppling när snöröjning halkbekämpning har skett för att säkerhetsställa att det företag som ska skotta verkligen gjort detta så att det räcker med att en förare felanmäler. Detta ansvar har nu reglerats upp och ligger på TL. Skyddsombud slutar Jana Roos och Per Ström har valt att avsluta sina uppdrag som skyddsombud för Trafik Hallsberg. Vi vill tacka dom för deras fina insatser genom åren!

4 ECO-Driving Runt om i landet sker nu en fortbildning för samtliga lokförare. Denna fortbildning syftar i att ge förare kunskaper i ECO-driving och på så vis minska de kostnader SJ AB har för elkraft, samt bidra till en bättre miljö. Elförbrukningen är ingen obetydlig utgift för SJ AB och givetvis vill lokförarna inom SEKO bidra till en minskning av kostnaderna. Eftersom lokföraren är den som bestämmer hur tåget skall framföras, och är den som kan göra en verklig skillnad när det gäller ECO-driving anser SEKO att det är en självklarhet att förarna på SJ AB skall vara med och dela på den besparing de hjälper företaget att göra. Företrädare för lokförare i SEKO har nu skickat in kravet till SJ AB. Kraven är som följer: Lokförarna ska ta del av den besparing som SJ AB gör utefter referensvärdena år % av den totala besparingen skall tillföras lokförarkollektivet, i en ökning av månadslönen. Belopp skall ligga utanför kommande lönerevisioner och skall alltså inte påverka andra yrkesgruppers möjlighet till gynnsam löneutveckling Varje kalenderås görs en beräkning av den besparing som gjorts, efter detta förs 50 % av summan till den gemensamma potten för lokförare. SEKO inväntar nu ett förhandlingsdatum från SJ AB och återkommer med mer information efter förhandlingarna genomförts. För Lokförarna inom SEKO SJ Niclas Ylander Anders Hedlund

5 Stängd biljettförsäljning ombord på SJ:s tåg SEKO SJ får rätt Stängd biljettförsäljning ombord strider mot EU förordning Konsumentombudsmannen har idag meddelat att han delar SEKO SJ med fleras uppfattning att beslutet om stängd biljettförsäljning ombord strider mot EUförordningen, som reglerar resenärernas rättigheter och skyldigheter. Det gäller förordningen EG 1371/2007 som handlar om resenärer med tåg. I tågrese- förordningen talas det om att resenärerna har skyldighet att köpa biljett för sin tågresa, men också om resenärernas rätt att få köpa biljetter ombord om annan möjlighet saknas. SEKO SJ tog som enda fackförening upp frågan med SJ:s företagsledning på den senaste centrala MBL 19 information den 25 okt. Svaret blev att förordningen inte var något hinder för att stänga biljettförsäljningen ombord. SJ har fortfarande möjlighet att stoppa genomförandet av sitt beslut om stängd biljettförsäljning ombord!

6 Omorganisation division Planering och Trafikledning SEKO har idag förhandlat med SJ AB om en planerad omorganisation på division planering och trafikledning. Omorganisationen innebär i korthet dels att divisionen centraliserar mer av sin verksamhet till Stockholm, och dels att en del tjänster kommer att försvinna. SEKO framförde under förhandlingarna kritik på följande punkter: SEKO ser inte en centralisering till Stockholm som något positivt. Detta gäller speciellt personalplaneringen där SEKO ser närheten till de människor man planerar för som viktig för att planeringen för individen skall bli så optimal som möjligt. SEKO ser också den lokala förankringen som avgörande för att klara framtida utmaningar i anbudstrafiken. SEKO anser vidare att företaget är för optimistiska när det gäller antalet planerare. Att få till en fungerande planering med det antal planerare som organisationsförändringen innebär kommer att bli väldigt svårt, inte minst med tanke på att ingen höjd tagits för den planerade efterfrågestyrd bemanning. SEKO ställer sig också frågande till divisionens mål som de presenterades under förhandlingarna. Det finns inget i divisionens mål om att skapa en så bra planering som möjligt för de människor man planerar för. Detta trots att det inte är helt okänt hur viktig en bra planering är för trivseln och hälsan bland personalen. I förhandlingarna framkom också att ingen allmän omsökning av tjänsterna kommer att göras vilket SEKO ser som positivt. En översyn av personalens kompetensnivå kommer att genomföras. Förhoppningen från SEKO:s sida är att om några brister i kompetensen upptäcks kommer detta att rättas till med individuella planer för kompetensutveckling. SEKO valde tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer att inte reservera sig mot omorganisationen då SEKO tror att de brister vi påpekat under förhandlingarna kommer att rättas till under det vidare arbetet med omorganisationen. Den nya organisationen skall vara på plats den 1:a jan 2013.

7 Yrkanden till Spårtrafiksavtalet Spårtrafikavtalet är det avtal som tecknas mellan SEKO och Almega och som gäller för hela tågbranschen. Om det skulle bli aktuellt att vårt lokala avtal SpåraSJ sägs upp någon gång i framtiden är det Spårtrafikavtalet som kommer att gå in i dess ställe till dess att ett nytt lokalt avtal ev. tecknas. Det är viktigt att stärka upp många delar i Spårtrafikavtalet, speciellt de som gäller arbetstidsregler samt lägstalöner. Från vår klubbstyrelse kommer vi att lämna in yrkanden till SEKO SJ som vi anser är viktiga för att stärka upp avtalet. Den november träffas SEKO SJ för ett repskap och kommer då att besluta vilka yrkanden som kommer att lämnas in till avtalskonferensen för SEKO som hålls den november. De yrkanden vi från Järnvägsklubben kommer att lämna in är: 6 Mom 1:2 1st. -Fridagsperioden skall omfatta tiden från kl 19 dagen före till 05 dagen efter 14 Mom 1 E -Hastigt uppkommande sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig (styrkes i efterhand vid anfodran) Hemmaboende skall bort. 2 Anställning Mom 2 -Längsta tid en allmän visstid och eller vikarieanställning får fortgå innan den går över till tillsvidare är 1 år tillsammans. 5 mom2:4 Denna skrivning ska vara bindande och får ej förhandlas bort i lokala avtal. Krav om att lokala avtal ska vara klara inom rimlig tid eller att branschavtalet ej skrivs under innan de lokala avtalen är klara. Lönenivåer i krontal ska in i avtalet. Har du tankar och idéer kring Spårtrafikavtalet så skriv in dessa till: Senast på fredag den 9 november vill vi ha in dina yrkanden. Rapport från lönerörelsen Jag har sedan början på juni fått vara med och se och lära hur avtalsrörelsen fungerar mellan SEKO SJ och SJ AB. I år har det endast diskuterats löner då SJ önskade få till ett snabbt förlopp av avtalsförhandlingarna. SEKO hade å sin sida flera yrkanden man önskade ta upp till förhandlingsbordet men som SJ överhuvudtaget inte var intresserade av att behandla. Nu har jag ändå kunnat konstatera att tala om snabba förlopp inte är det enklaste när man har så olika intressen. SEKO föreslog att om SJ ville bli klara snabbt kunde de lägga ut 2.6% på alla tariffer och I-löner. Detta var dock inte vad SJ hade i åtanke då man verkligen värnade om att I-lönerna inte kunde sättas så enkelt. Efter ett semesteruppehåll i förhandlingarna kunde vi komma överens om tarifflönerna och skulle då börja gå igenom I-lönerna. Det visade sig då att SJ inte var klara med alla lönesamtal! Några som inte fått några lönesamtal alls var Serviceledarna som från i år skall få I-lönetillägg. SJ hävdar å sin sida att man har så bra koll på sina serviceledare att man kan sätta lön utan samtal Efter många turer fram och tillbaka

8 hoppas jag nu att vi skall komma fram till en slutlig överenskommelse i lönefrågan. Kan dock konstatera att lönerörelsen är ett ständigt vågspel fram och tillbaka där det inte alltid är lätt att hamna i jämnvikt. Det har dock varit otroligt lärorikt att se och höra allt från min roll som bisittare.. Vi kan även meddela att årets löneförhandlingar är klara och avtalet kommer att skrivas under på fredag klockan En mer utförlig rapport kommer att ges på medlemsmötet den 19:e november //Alexandra Olsson RAPPORT FRÅN MÖTE MED TRAFIKS LEDNINGSGRUPP Torsdagen den 18:e oktober så var trafiks ledningsgrupp i Hallsberg på besök. Där passade Seko på att få några frågor besvarade. När det gäller utbildning och SJ Service Academy så ska fler utbildningar ut på orterna där det är som mest kostnadseffektivt. Seko framförde att kvalitén inte alltid är tillfredsställande men betygen från deltagande är fortfarande högt. Därför är det alltid viktigt att vara ärlig när man fyller i utvärderingen. Växlingspersonalen i Falun är kontrakterade till mars Däremot så hade SJ inget svar på om hur vi ska ställa upp X55 över natten då strömmen slås av på upställningsspåren. Svaret har nu kommit att tågvärme ska kopplas under natten. Dock så har Seko framfört sina reservationer gällande den korta tiden som detta ska göras på. Vi har en förhandlad tid på 14 minuter men SJ hävdar 7 minuter. Denna fråga kommer att drivas till sin spets eller tills att tillräcklig tid erbjuds. Inom en snar framtid så kommer all dokumentation som körorder och SJF att flyttas in i läsplattan. Den kommer då att klassas som ett arbetsverktyg. SJ kommer då att erbjuda alla en individuell anpassad utbildning. Seko passade även på att återigen framföra den extremt låga reservhållningen i Hallsberg på förarsidan. Seko frågade om det verkligen är meningen att skubben ska utgöras av timanställd personal. SJ svarade då att det inte är meningen och att innan sommaren 2013 ska 9 nya förare vara på plats i Hallsberg och ute i produktion. Seko ifrågasatte återigen SJ s hållning gällande beviljande av ledigheter då SJ inte vill använda timanställda. SJ ser det som en merkostnad. Seko anser att SJ försöker ordna en besparing på våra dagar och timmar i banken. Vilket är väldigt konstigt då all våran tid vi har sparat ska det finnas täckning för. Införandet av superskubb, då man jobbar med dagbesked och får ett fast tillägg varje månad är något SJ är intresserade av. Seko kommer nu att inom en snar framtid kalla till förhandling i ärendet.

9 TURLISTOR FÖRARE Seko hade den 18:e oktober lokalt samråd med SJ gällande turnycklar för förare. Seko lyckades få igenom vissa ändringar för att skapa en mer rättvis fördelning av sena fredagar och tidiga turer efter FP-dag. Efter överläggning så reserverade sig Seko mot slutresultatet, anledningen till detta är de sena turerna före fridag, tidiga turer efter fridag och införandet av sex arbetsdagar innan fridag. Seko framförde i samband med samrådet två stycken frågeställningar till SJ 1. Är det SJ s hållning att alla grupp platser SKALL fyllas? Svar ja 2. Kommer det vara fri sökning på X55 grupperna oavsett grundutbildning? Svar ja TURLISTOR OMBORDARE Som ni säkert sett har ni för en tid sen fått mail från våra PL med gruppnycklarna inför T13. Detta är i nuläget endast SJ s förslag och inte ett förhandlat material. Vi turlistombud håller fortfarande på med viss granskning då det dyker upp nya saker hela tiden och vi är långt ifrån nöjda. Vi blev kallade till samrådsmöte med SJ den 11/10. PL kunde inte närvara på detta möte, och det blev då svårt för oss turlistombud att ha en dialog om våra förslag till ändringar. Vi har valt skicka våra gruppnycklar vidare till den centrala förhandlingsgruppen på SEKO då vi inte kan godkänna dessa listor som är mycket ojämna och innehåller allt för mycket avarter. I år har man gått tillbaka till att ha 6 arbetsdagar i följd på en grupp och detta kompenseras med att man innan är ledig i 3 dagar lördag, söndag & måndag. Förr hade vi så att vi jobbade 6 dagar i följd och var sedan lediga fredag, lördag & söndag. Många medlemmar vände sig då till Seko och ville ha en ändring. Vi har de senaste åren arbetat för att vi max gör 5 dagar i följd och fått bra respons på detta. Vi vill även ur arbetsmiljö/hälsosynpunkt påpeka att vi inte anser det bra att jobba mer än 3 tidiga morgonturer på rad, vilket också finns i förslaget. Vi förespråkar fria gruppval och anser att blankdagar ej bör finnas på fasta nycklar! Hör gärna av er med era åsikter till oss via mail, telefon, facebook eller när vi ses! Caroline Eklind & Kenth Bjärnebro Turlistombud Service ENSIDIG UTLÅNING Seko har fört en dialog med SJ angående ensidig utlåning från Hallsberg. Detta gäller i första hand provkörning och övertagandekörning X55. Vi från Seko accepterar inte detta förfarande. SJ har sagt att i fortsättning ska de kontakta individen först och fråga om det går bra med en utlåning. Känner ni att SJ beslutar att ni ska utlånas utan erat medgivande, kontakta då ditt fackliga ombud.

10 FACEBOOK Klubben har nu etablerat sig på Facebook. Vi heter Seko Järnvägsklubben Hallsberg. Här kommer vi att skicka ut fortlöpande nyheter från klubben. Bjuda in till diskussion och svara på direkta frågor. Detta forum ger er chansen att ställa en fråga eller att skriva ett inlägg för att väcka tanke hos era kollegor och förtroendevalda. Gruppen är stängd för icke medlemmar. 6 Mom 7 Tidsförskjutningstillägg KLUBBENS SPÅRA SJ TIPS Tidsförskjutningstillägg betalas endast vid ändring som meddelats senare än måndagen i den närmast föregående veckan. Varseltiden är uppfylld även då besked om ändrad arbetstid når arbetstagaren senare än måndag veckan före pga. av att arbetstagaren har haft annan ledighet än fridag. För varje kalenderdygn under vilken egentlig eller helt tillgodoräknad arbetstid med minst två timmar fullgörs på annan tid än vad som anges i den ursprungliga schemalagda arbetsperioden betalas tidsförskjutningstillägg med 133 kronor inkl semestertillägg. Om ändringen meddelas senare än två dygn före tjänstgöringsdagen betalas istället för ovanstående ersättning 155 kronor inklusive semestertillägg. Det betalas inte fler än ett tidsförskjutningstillägg per kalenderdygn. Detta gäller även om ni har fått en blankdag på veckolistan. Då har ni kvalificerat er för ett tidsförskjutningstillägg. ARBETSTIDSLAGEN 15 Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Så vad betyder detta, att efter som mest fem timmar ska ni TA rast!

11 TOMBURKAR STÖLD? I Hagalund har en tillsvidare anställd kollega bland de som städar våra fordon blivit avskedad för stöld av tomburkar från tågen. Kollegan nekar till detta, SJ säger att bevis finnes och att vad som lämnats kvar i tågen är SJ s egendom. (Jämför med de lagar som säger att det är förbjudet att ta med sig föremål från grovsoprum eller gräva i andra människors papperskorgar) Ännu är ärendet så nytt att vi inte har fullständiga uppgifter om vad som hänt och hur det går, reservation alltså för eventuella missuppfattningar. Situationen är sorglig och tänkvärd. Arbetstagaren blir uppsagd trots sitt nekande, utan känd bevisning. Trots vad arbetsgivare av alla de slag säger, är det inte särskilt svårt att göra sig av med en anställd som man inte vill ha kvar. Detta visades med största önskvärd tydlighet i bullskandalen för en tid sedan då kameror sattes upp i tåg och både folk från euromaint och trafficare fick sparken för att de tagit saker av varierande volym från tågen. Till exempel bulle. (För övrigt fälldes SJ senare för att olovandes satt dessa kameror). Det skrämmande i detta är givetvis att kameror satts upp utan att vi vetat om det, och att vi inte kunnat veta vad de registrerat eller var de suttit. Att vår arbetsgivare är kapabel att utföra sådana av paranoia färgade illdåd. PENSIONSGENOMGÅNG Under hösten har klubben erbjudit sina medlemmar en genomgång av sina pensioner tillsammans med Folksam. Detta har varit uppskattat. Annika Laursén som är klubbens försäkringsansvarig låter hälsa att om ni inte redan har fått en genomgång så finns fortfarande den möjligheten. Vid intresse kontakta Annika Laursén.

12 SEKOVästra Svealand Järnvägsklubben Hallsberg Medlemsmöte Måndag den 19 november 2012 Lokal Forum Folkets Hus, Hallsberg Kl Ärenden: Beslut om Aktivitetsplan 2013, budget 2013 och medlemsavgift Aktuella frågor inom SEKO och SJ AB. Kaffe och smörgåstårta serveras! Hälsningar Styrelsen Ansvarig utgivare Caroline Eklind

Avtalsförhandlingarna äntligen klara! OB tilläggen har höjts med ramen 2,6 %. Ny lön samt retroaktiv lön from 1 april, betalas ut på november lönen.

Avtalsförhandlingarna äntligen klara! OB tilläggen har höjts med ramen 2,6 %. Ny lön samt retroaktiv lön from 1 april, betalas ut på november lönen. SEKO SJ NYTT Nummer 6 November 2012 SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

Ordförande har ordet. Hoppas att vi ses på klubbens medlemsmöte i november, kallelse kommer att sändas ut senare. Hälsningar

Ordförande har ordet. Hoppas att vi ses på klubbens medlemsmöte i november, kallelse kommer att sändas ut senare. Hälsningar PÅ UPPSPÅRET Ordförande har ordet I skrivande stund har hösten slagit till med full kraft och risken för att vintern snart är här är uppenbar. Det innebär också att det börjar bli hög tid att planera för

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB SEKO SJ NYTT Nummer 5 oktober 2012 SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 1 2012

PÅ UPPSPÅRET NR 1 2012 PÅ UPPSPÅRET NR 1 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET I skrivande stund har våren kommit och klubbens årsmöte är avklarat. Den valda styrelsen tackar för förtroendet och nu gäller det att alla hjälps åt med att

Läs mer

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg.

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg. 4st Tvisteförhandlingar LAS 6g I lagen står att anställd som vill veta sin sammanlagda anställningstid skall få dessa uppgifter av arbetsgivaren efter senast 3 veckor. Några allmänt visstidsanställda medlemmar

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB Nummer 4 2011 December SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på elva klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka och

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

Infobladet Maj 2013. Inledning. Turlistor

Infobladet Maj 2013. Inledning. Turlistor Maj 2013 Huvudartiklar: Inledning Turlistor Skyddsombuden Lönejämförelse Seko klubb Västtåg har beslutat att vi ska ge ut ett månadsblad. Tillsammans med email, hemsidan, Facebook, anslagstavlor och medlemsmöten

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2017

Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2017 Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2017 2 Avtalsperiod Tillsvidareavtal med tjänstemannaorganisationerna Omförhandlat 2017 med samtliga tillsvidareparter Period för Lärarnas samverkansråd

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras!

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Arbetsgivarfrågor Nr 10 Augusti 2011 Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. Från

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling

Infobladet Okt 2013. Inledning. Namntävling Infobladet Okt 2013 Huvudartiklar: Namntävling Turlistor Lönerevision Studier Inledning Sakta men säkert har den sista sommarvärmen gett med sig, hösten är på intågande och vi är nu framme vid det datum

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingar på SJ AB 2012. Nummer 4 2012 Juli. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingar på SJ AB 2012. Nummer 4 2012 Juli. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB SEKO SJ NYTT Nummer 4 2012 Juli SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

På Uppspåret Nr 2 2014

På Uppspåret Nr 2 2014 På Uppspåret Nr 2 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg Ordförande har ordet Hösten har i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för den verksamhet som vi är verksamma i. Vi har från Seko vid flera

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Centrala förhandlingar

Centrala förhandlingar SEKO SJ NYTT Nummer 2 2012 April SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på elva klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Lönekonferens Program

Lönekonferens Program Välkomna! Lönekonferens 2012 Göteborg 18 januari Malmö 19 januari Stockholm 20 januari Sundsvall 30 januari Växjö 31 januari Luleå 1 februari Program 10.00 13.00 Avtal 2012 13 Processavtal v/s Pottavtal

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Avtalsstruktur Villkorsavtal-T Centralt avtal Arbetsgivarverket och Saco-S Lokalt arbetstidsavtal Lokalt avtal SPSM och Saco-S Villkorsavtal Centralt avtal Arbetsgivarverket

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer