SKELLEFTEÅ KOMMUN Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN 2014-11-25 Dnr 2014-891"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN Dnr TAXA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRÅN Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.2, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra, myndighetsutövande och automatlarm) Påbörjad 1/2-timme räknas som hel 1/2-timme 1 PERSONAL 2015 Jmf 2014 Vardagar kl kr/tim 470:-/tim Övriga dagar och tider 565 kr/tim 554:-/tim 1.1 Säkerhetsvakt 480 kr/tim 470:-/tim Minimiers kr 1.2 Tillsynsverksamhet 794 kr/tim 778:-/tim 2 FORDON Tid räknas från det att fordonet lämnar brandstationen till dess att fordonet återställts för nytt uppdrag. 2.1 Hävare, maskinstege inkl förare Vardagar kl kr/tim 1 075:-/tim Övrig tid kr/tim :-/tim Körväg, kostnad per kilometer kr/km 19:85/km 2.2 Tank- och brandbil, inkl förare, bil och pump Vardagar kl kr/tim 946:-/tim Övrig tid kr/tim 1 024:-/tim Vatten 6:45 kr/m 3 6:32 kr/m Vattentransporter, endast dricksvatten övriga vattentransporter debiteras som tank- brandbil enl punkt 2.2 Vattentransporter, inkl förare, bil och pump 682 kr/tim 669:-/tim och slang (högst 50 m) exkl vatten vardagar kl Övriga dagar och tider 772 kr/tim 757:-/tim Vatten 6:45 kr/m 3 6:32 kr/m 3

2 2015 Jmf Personbil 4.62 kr/km 4.53:-/km Lastbil, :75 kr/km 11:52/km 2.6 Snöskoter, motorbåt, inkl förare Vardagar kl kr/tim 810:-/tim Övrig tid 911 kr/tim 893:-/tim Transportkostnad (bil med släp) tillkommer 2.7 Bandvagn inkl förare Vardagar kl kr/tim 1 075:-/tim Övriga dagar och tider kr/tim 1 165:-/tim Kostnad för trailertransport tillkommer (faktisk kostnad) 2.8 Traktor inkl förare Vardagar kl kr/tim 810:-/tim Övrig tid 911 kr/tim 893:-/tim 3 PUMPAR 3.1 Dränkbar pump 1:a dygnet 240kr/dygn 235:-/dygn dygn därefter 175 kr/dygn 172:-/dygn 4 SLANG Pumpar med kapacitet *) l/min (skogsbrand) 272 kr drifttim 267:-tim l/min 474 kr/drifttim 465:-/tim > l/min (även fordonsmonterad pump) 570 kr/drifttim 559:-/tim *)Pumpar utlånas endast när brandkårspersonal anlitas som skötare, undantag för dränkbar pump 4.1 Brandslang 76, 63, 51 och 228 kr 224:-/ 38 mm (per längd och vecka) Slang i beredskapssyfte 74 kr 73:-/ Inte vattenfylld (per längd och vecka) Del av vecka räknas som hel vecka

3 3 4.2 Slangservice 2015 Jmf 2014 Tvättning, provtryckning, 196 kr/set 193:-/set mangling och torkning mm Lagning av hål 85 kr/st 83:-/st Omkoppling av hylsa (inkl 107 kr/st 105:-/st arbete) Ny koppling 76, 63 och 38 mm Enl dagsprislista lättmetall 4.3 Kasserad slang och kopplingar Försäljning av kasserad slang 4:90 kr/m 4:80/m (utan kopplingar) Kopplingar, Enl dagsprislista 5 ANDNING- OCH KEMSKYDD 5.1 Fyllning av luftbehållare 1 x 2,5-15 ltr 129 kr 126:- 2 x 3-7 ltr 129 kr 126:- 1 x ltr 165 kr 162:- 2 x 10 ltr 165 kr 162:- Toppfyllning, d v s om kylning och efterfyllning inte fordras, debiteras hälften av ovanstående priser. Fyllning kompositflaskor 1 x 2,5 15 ltr 168 kr 165:- 2 x 3-7 ltr 168 kr 165:- 5.2 Kontroll och underhåll Provtryckning och rengöring 687 kr 674:-/st av kemdräkt Årskontroll av komplett tryck- 687 kr 674:-/st luftapparat, exkl materiel (övertrycksmask + regulator + behållarpaket + remställ)

4 2015 Jmf forts Regulatorenhet exkl materiel 336 kr/st 329:-/st 4 Kontroll av ansiktsmask och 336 kr/st 329:-/st övertrycksventil exkl material Torkning av behållare 197 kr/st 193:-/st Rengöring av ryggplattor 59 kr/st 58:-/st Rengöring av andningsmask 42 kr/st 41:-/st Återställning av använd andningsapparat, inkl rengöring 355 kr/st 355:-/st Utbytt materiel deb enl dagsprislista. För tillkommande arbeten deb timkostnad 6 HANDBRANDSLÄCKARE 6.1 Pulverfyllning 6 kg släckare 421 kr/st 413:-/st Pulverfyllning 12 kg släckare 458 kr/st 449:-/st Endast för övningsändamål 6.2 Handbrandsläckare i beredskap, 144 kr7st och 141:-/st ev fyllnadskostnad tillkommer vecka och vecka Påbörjad vecka räknas som hel vecka 7 GASKONTROLL Utförd på station (momsfritt) 431 kr 423:- Gaskontroll inkl personal och 724 kr 710:- resekostnader inom kommunen (momsfritt) Svetstillstånd( momsfritt) 724 kr 710:- 8 ÖVRIGT MATERIEL OCH TJÄNSTER 8.1 Brandposthuvud + nyckel, efter 32:00 kr 31:40 kr rek från gatukontor (per detalj och dygn) 8.2 Grenrör, strålrör, övergångskoppling 32:00 kr 31:40 kr

5 2015 Jmf Lina, provning 139 kr/st 136:-/st 8.4 Fläkt, röksug 48 kr/tim 47:-/tim min. 409 kr 8.5 Elgenerator 107 kr/tim 105:-/tim min 409 kr 8.6 Vattendammsugare 107 kr/tim 105:-/tim min 409 kr 8.7 Rökalstrare, första dygnet 357 kr/dygn 350:-dygn dygn därefter 223 kr/dygn 219:-/dygn Vätska till rökalstrare 245 kr/liter 240:-/liter 8.8 Rullmattetest externt 255 kr 250:- För ansökan till utbildning skydd mot olyckor 120 kr 120:- 10 LOKALUTHYRNING (momsfritt) 10.1 Lån av lektionssal, hel dag 783 kr 768:- 1/2 dag 491 kr 481:- I angivna priser ingår lån av tillgängliga projektorer 10.2 Rökövningshuset, hel dag kr 2 554:- 1/2 dag kr 1 274: Övningsfält, hel dag kr 1770:- 1/2 dag 965 kr 946:- Del av övningsfält, hel dag 794 kr 778:- 1/2 dag 400 kr 392:- Lån av lektionssal, hel dag 783 kr 768:- 1/2 dag 506 kr 496:- I uthyrning ingår TV-Video, projektorer.

6 11 AUTOMATISKA BRANDLARM 2015 Jmf Avgiften för automtiska brandlarm regleras från 2015 via särskilda avtal med anläggningsägarna Hisslarm (öppning av hiss), där avtal ej finns kr 1880:- 12 TVÄTT Larmbyxa 74 kr 73:- Larmrock 74 kr 73:- Larmoverall 112 kr 110:- Impregnering av larmbyxa 74 kr 73:- "- larmrock 74 kr 73:- "- larmoverall 112 kr 110:- 13 KURS OCH KONFERENSVERKSAMHET För kurser lämnas offert på begäran. Kurser erbjuds endast till kommunens förvaltningar och bolag. 14 ÖVRIGT Vid arbete eller utlåning som ej medtagits i denna prislista äger räddningschefen rätt att bestämma debiteringen. Förkommen, förstörd eller förbrukad materiel debiteras enl dagsprislista för ny materiel. Stegar, livbälten och annan arbetarskyddsmateriel utlånas ej.

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst

Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Styrdokument Taxa för räddningstjänstens servicearbeten, som ej är att hänföra till räddningstjänst Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 153 Beslutshistorik

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:18 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Sotningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-08, 102 Gäller från 2014-10-01 För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rensningsarbete,

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT

VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 883.3 SOTNINGSTAXA VÄSTERVIKS KOMMUNS SOTNINGSDISTRIKT FASTSTÄLLD ENLIGT SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR 2002:83 OM INDEXJUSTERING AV SOTNINGS- TAXA VID LOKALA

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer