juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR TORSBY NU 1

2 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET... 3 NU INVIGER VI VALBERGSGÅRDENS TRYGGHETSBOENDE... 4 POLICY FÖR TROTTOARPRATARE... 6 TILLGÄNGLIGHETSTÄVLING... 7 TORSBY BOSTÄDER UTVECKLAS... 8 GATUARBETEN I TORSBY TÄTORT... 9 BYT UT DINA BRUNNSLOCK... 9 NATUR- OCH KULTURPARK PÅSKRIVEN BIBLIOTEKET SOM SAMLINGSPLATS SÖKTA PROJEKT OM DET BLIR RISK FÖR BRAND I SOMMAR.13 TÄNK OM OM DROGER IDROTTSGALAN SOMMARENS AKTIVITETER TURISTBYRÅNS NYA WEBBPLATS SKIDTUNNELN ÖPPNAT IGEN SENASTE PÅ BREDBANDSFRONTEN LÄSPROJEKTET SALT PÅ HOLMESSKOLAN SLUT PÅ COMENIUSPROJEKTET TUAB AFFÄRSRÅDGIVNING LANDSBYGDSRÅDGIVARE PÅ TUAB KONSUMENT: PLANERAR DU EN RESA? FLYKTINGMOTTAGANDET I TORSBY REGERINGSKANSLIET BESÖKTE TORSBY.. 28 NYANSTÄLLDA MITT JOBB: KOMMUNARKIVARIE CV-BOKEN OCH CV-FILMEN FINNSKOGA MOTORKLUBB PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Gunilla Åberg Motiv omslag: Barn med olika nationalitet trivs tillsammans på Stölletskolan Utgivning: Fyra nummer 2014 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Strokirk-Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på 2 TORSBY NU NR Halvårsskifte och det är dags att summera året så här långt Torsby kommun har färdigställt och invigt två stora och viktiga projekt nu i juni. Det ena är Valbergsgården, vårt nya trygghetsboende. Det är nu färdigrenoverat och delvis ombyggt och lägenheterna blev bebodda av förväntansfulla pensionärer. Ni kan läsa mer om trygghetsboendet på sidan 4 och efter sommaren är det dags för invigning av nästa trygghetsboende. På Klarastrand i Stöllet håller sju lägenheter på att färdigställas och det finns önskemål om fler boenden på andra orter i kommunen. Det andra viktiga projektet som invigdes den 14 juni är Finnskogscentrum i Lekvattnet. Före detta Lekvattnets skola har byggts om till oigenkännlighet. Placeringen nära norska gränsen mitt i vår gemensamma finnskog känns helt klockren. Och den spännande exteriören kommer garanterat att väcka nyfikenhet hos förbipasserande på E16. Vid ett möte på Finnskogstoppen den 28 maj hade jag den stora äran att, för Torsby kommuns räkning, underteckna det avtal som fastslår att en ny regionpark har bildats i Norden. Det är den första park som gränsar två länder och blir Sveriges första och Norges femte regionpark. Mer information om detta hittar du i kulturchef Ingemar Nordströms artikel på sidan 10. Ingen har väl undgått att notera att supervalåret 2014 har lett till många aktiviteter på alla nivåer och inte minst i media. Vi har nu klarat av det första delmålet valet till EU. Jag vill i det sammanhanget passa på att tacka alla duktiga valarbetare som bidragit till att valet flöt på problemfritt. Ni är alla viktiga kuggar i det konkreta demokratiarbetet! Det är glädjande att vi invånare i Torsby kommun har valt att rösta i högre utsträckning detta EU-val än vi gjorde En ökning på 5,5 % är inte dåligt, det är 1 % högre än Värmland som helhet. Nu hoppas jag att ökningen ska hålla i sig även inför nästa val då vi väljer vilka som ska styra i kommun, landsting och riksdag. Opinionsundersökningar visar att det fortfarande är många som känner sig osäkra på vilket parti de ska rösta på. Till alla er vill jag rikta en uppmaning. Var inte rädd för att kontakta de lokala representanterna för de partier ni vill veta mer om! Jag vet att vi alla är sugna på att berätta om vad våra partier står för och mer än gärna ägnar tid åt just dig och dina frågor och funderingar. Låt oss visa att invånare i Torsby kommun är att räkna med och att vi alla är beredda att ta vårt ansvar för demokratin den 14 september! Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande ,

3 Foto: MatsYderstig Planeringen för Herrgårdsdammen fortsätter och vi vill gärna ha dina synpunkter Under förra mârten i september hade vi en utställning där Holmeskolans elever visade sina idéer för hur området runt Herrgårdsdammen skulle kunna utvecklas. Under utställningen fick vi även in mängder av förslag från besökarna och fler har kommit in under vintern, både från privatpersoner och kommunala förvaltningar. Nu tar vi nästa steg i planeringen av området runt Herrgårdsdammen och presenterar ett programförslag. Ett program ska visa vilken inriktning som önskas i ett område och ligger till grund för den detaljerade planeringen. Just nu handlar alltså planeringen om de stora dragen och inte om detaljfrågorna. Strandpromenad, soldäck och bostäder Huvudmålet för hela området är att det ska vara tillgänglig, trivsamt och inbjudande både för Torsbybor och för besökare. Förslaget innebär sammanfattat att hela området görs tillgängligt genom att en strandpromed anordnas och parkmöbler placeras ut för få trivsamma rastplatser runt dammen och i Herrgårdsparken. Nya mötesplatser och aktivitetsområden där möjligheter att bygga soldäck/ bryggor och t.ex. lekpark, skatepark eller boulebanor föreslås. Även möjlighet till sommarcafé eller liknande verksamhet föreslås vid stranden. Björkholmen utreds för bostäder och möjligheten att förtäta bebyggelsen längst dammens östra strand, i Bruksallén, undersöks också. I korsningen Tingshusgatan/ Östmarksvägen föreslås en cirkulationsplats för att få en säkrare trafik- situation. En ny gång- och cykelväg byggs längst Östmarksvägen mot Kajsheden. Vad tycker du? Du kan gå in och se förslaget i sin helhet på eller på biblioteket i Torsby. Sedan vill vi gärna veta vad du tycker. Skicka dina förslag och synpunkter till Jon Wiggh planarkitekt NR TORSBY NU 3

4 Torsbys seniorer i centrum Torsbys första trygghetsboende är invigt Så äntligen, efter över ett års byggnationer, är trygghetsboendet på Valbergsgården färdigrenoverat och invigt. Aktivitetssamordnare Anette Edberg samspråkar med Britt Eriksson och Gun-Britt Wärme 4 TORSBY NU NR

5 Omtänksam service till alla gäster Foto: Annette Lauritzen Karlsson Maten är mycket omtyckt Alla lägenheterna har fått en rejäl ansiktslyftning. Lägenheterna har utrustats med ny fräsch inredning i kök och badrum samt nya fönster, golv och tapeter. Allt detta bidrar till att varje lägenhet upplevs som nybyggd. Varje enskild lägenhet har tagit tre månader att färdigställa. Under byggtiden har hyresgästerna haft ett alternativ boende några på Valbergsgården och andra på Solliden. Alla gemensamma utrymmen har fått nya fräscha färger och ytskikt så att helheten upplevs som varm och välkomnande. Kvar sedan tidigare finns den välbesökta restaurangen Mätt o Go som nu också blir till gemensamt utrymme för kaffe och umgänge då restaurangen inte är öppen. De övriga gemensamma utrymmena har fräschats upp för aktiviteter som gymnastik, musik m.m. De boende får också möjlighet till bad på vissa tider i direkt anslutning till fastigheten. Fastighetens yttre med trädgård och gångvägar i vacker miljö samt uteplatser för fina dagar m.m. kommer att ställas iordning enligt separat planering. Den anropsstyrda bussen för billiga resor till centrum har fått en hållplats direkt utanför Valbergsgårdens entré. Aktiviteter Alla aktiviteter i huset kommer att samordnads och utvecklas av husets egen glädjespridare eller aktivitetssamordnare som hon hellre kallar sig själv, Anette Edberg. All den personal som möter de boende under dagen är glädjespridare enligt hennes personliga sätt att tänka om verksamheten. Liksom tidigare bidrar organisationer och frivilliga i hög grad till aktiviteter och trivselträffar på Valbergsgården. De boende får löpande veta vad som är på gång och har goda möjligheter att påverka vilka aktiviteter de önskar ta del av. Gôtt å leva Tanken med denna boendeform är att kunna skapa en tillvaro som befrämjar och utvecklar såväl kropp som själ. Det är lugnt och tryggt med stimulerande omgivningar som ger möjlighet till gemenskap och aktiviteter. Inte minst ett hus med goda grannar upplevs av många som mycket viktigt. Hela tanken med trygghetsboendet sammanfattades väl när i Galenskaparnas sång Det ska va gôtt å leva. Kommunens ambitioner En ytterligare tanke med denna satsning är också att äldre som inte bor på ett trygghetsboende ska kunna få ta del i gemenskap och aktiviteter som anordnas. Om detta kommer mer information längre fram. Aktivitetssamordnaren Anette Edberg kan berätta mer om detta. Har du frågor så kontakta Anette på telefon Fler trygghetsboenden I september invigs ytterligare ett trygghetsboende. Denna gång i Stöllet. Ett boende som ska leva upp till samma ambitioner som på Valbergsgården. Våra seniorer har visat ett stort intresse för trygghetsboenden runt om i kommunen och redan i dag står ett 50-tal personer på kö till trygghetsboende i centrala Torsby. Ytterligar önskemål om trygghetsboenden har framförts i kommunens norra delar i samband med de medborgardialoger som genomförts av politiker från kommunfullmäktige. För att få hyra en lägenhet i trygghetsboendet ska man ha fyllt 70 år, alternativt att en i hushållet fyllt 70 år. Sedan är det kötiden som räknas. Är du intresserad av att närmare ta del av ett trygghetsboende, kanske göra ett besök för att på plats bilda dig en uppfattning eller helt enkelt ställa dig i kö, så är du välkommen att kontakta Eva-Lena Kvarnlöf på kommunens bostadsförmedling, Sven-Åke Pettersson NR TORSBY NU 5

6 Policy för trottoarpratare Trevligt framkomligt & Trevligt och framkomligt är ledorden i den nyligen framtagna policyn för trottoarpratare. Tanken med policyn är att den visar vägen så att reklamskyltar, blomurnor etc. placeras så att det inte blir svårt för förbipasserande att ta sig fram eller så att någon kan skada sig. Det är kommunfullmäktige som antagit policyn och den gäller från 22 april i år. Policyn beskriver var reklamskyltar, blomurnor eller varorna ska ställas. Här finns också alla mått som är bra att tänka på när man placerar ut skyltar och blomdekorationer eller exponerar varor utanför en butik. För det är viktigt att det som ställs ut inte står i vägen och försvårar framkomligheten eller ställs så att någon kan skada sig. Affärsinnehavarna Linda Skoglund Fotocity, Mia Eriksson Skocity och Mari Andersson Bon Ami språkar med tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Ordning skapar trivsel Det ser trevligt ut och skapar trivsel, om alla gör lika. I en trevlig och prydlig utemiljö trivs alla och där vill man gärna dröja sig kvar. För de personer som sköter om våra gemensamma ytor blir det också lättare att jobba. För räddningsfordon som ambulans och brandkår är det viktigt att snabbt kunna ta sig fram och då får inget stå i vägen. Policyn har arbetats fram i nära samarbete mellan Torsby Handel och kommunens tillgänglighetsråd. Tillstånd krävs I de lokala ordningsföreskrifterna och i ordningslagen finns reglerna som gäller allmän plats. Reglerna finns till för allas säkerhet och för att alla ska trivas på platsen. När vi vistas på och använder våra gemensamma ytor s.k. allmän platsmark, måste alla hjälpas åt för att hålla ytorna rena och snygga. Att möblera rätt i utemiljön är också viktigt och det krävs t.ex. tillstånd för att använda allmän platsmark för att skylta på. Tillståndet söks hos Polisen. Vill du veta mer om hur du söker tillstånd eller har frågor om vilka regler som gäller kontakta GVA-chef Mikael Löfvenholm på tekniska avdelningen, Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, svarar på frågor som rör mått, utformning och placering. Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare TORSBY NU NR

7 Förra årets vinnare Åsa Magnusson Juberget får besök av tillgänglighetssamordnaren Gunilla Montán Halvardsson och hunden Stella. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Tillgänglighetstävling Funktion för alla Tävlingsdags Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet för alla. Lämna ditt förslag senast 11 augusti Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser årligen en tillgänglighetstävling. Alla kan vara med och tipsa om var man gjort bra tillgänglighetsförbättringar och ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Det kan handla om både större och mindre åtgärder som att bygga ramp eller sätta upp dörröppnare. Du kan nominera företag som affärer, restauranger, tandläkarmottagningar eller banker etc. I år är det de som gjort (och färdigställt) bra förbättringar under 2013 som kan nomineras. Lämna ditt förslag, senast 11 augusti 2014, via e-post eller via brev till kommunens tillgänglighetssamordnare. Det går också bra att ringa eller lämna ett meddelande på telefonsvararen. Vinnaren utses av tillgänglighetsrådet i september och presenteras på ett senare möte i kommunfullmäktige. Mer information finns på Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare

8 Kunggården i Sysslebäck är totalrenoverad. Foto Ulrika Andersson Torsby Bostäder rustar inför framtiden Vårt bostadsbolag har ett gynnsamt läge. Vi har 1100 lägenheter och de flesta är uthyrda, samtidigt har vi en del resurser sparade. Detta ger oss möjligheten att möta behov av upprustning och modernisering av husen, eftersom de blir äldre. Det känns särskilt trevligt att efter en totalrenovering kunna erbjuda lägenheter rustade till nyskick vid Kunggården i Sysslebäck. Jag har bott på ganska många ställen i mitt liv, men aldrig trivts så bra någonstans. Här är så fint och bra och trevligt, säger Sven-Åke Larsson som är hyresgäst i Kunggården. Är du intresserad av att veta mer om Kunggården och få en visning? Kontakta gärna Jennie Över vid samverkanskontoret tfn Ny hemsida Av naturliga orsaker flyttar ganska många till och från hela vårt bestånd under ett år. Denna rörlighet gör det möjligt för oss att hyra ut många lägenheter. Vi har nu gjort det enklare för er, genom att erbjuda tjänster via hemsidan kan du hitta lediga lägenheter, stämma av dina hyresbetalningar, göra felanmälan m.m. Dygnet runt om du vill. Bredbandsutbyggnad Torsby Bostäder är först med bredbandsutbyggnad till lägenheter i kommunen. Kunggården i Sysslebäck var de första som kopplades in på det nya nätet. Sedan har vi fortsatt söderut och alla lägenheter hos oss beräknas ha tillgång till digital-tv och bredband före midsommar i år. I Torsby har vi nyligen avslutat en rot-renovering vid Kommershörnan och fortsätter med planering för ett större upprustningsprojekt vid Berggårdsvägen. Mejeristen överlämnad Eftersom Torsby har behov av nya lägenheter, tog Torsby Bostäder på sig uppdraget att bygga höghuset på mejeritomten. Huset är nu enligt plan sålt och överlämnat till bostadsrättsföreningen. Den sista tomma lägenheten såldes vid årsskiftet och huset är nu fullt av nöjda bostadsrättsinnehavare. Torsby Bostäder har en tydlig roll vad gäller bostadsförsörjningen i kommunen. Därför går vi nu vidare med att undersöka vilka markområden i Torsby samhälle som skulle kunna vara tänkbara för en nyproduktion av bostäder. Besök gärna vår nya hemsida eller ring oss i Torsby på och i Sysslebäck på Håkan Laack Vd Torsby Bostäder

9 Byt ut de tunga locken på era slambrunnar Har du för tungt lock på din slambrunn (dvs. locket har en diameter över 80 cm) så uppmanar vi att du byter ut detta mot ett lättare lock. De tunga locken riskerar att orsaka arbetsskador för de som ska tömma brunnen. Det finns risk för allvarliga arbetsskador. Detta har Arbetsmiljöverket uppmärksammat och ställer krav på kommuner och entreprenörer att vidta åtgärder som minskar riskerna. Men tänk också på att locket inte får vara så lätt att öppna så att barn riskerar att ramla ner i brunnen. Om du vill ha mer information kan du vända dig till Tomas Olsson på tekniska avdelningen tfn eller Foto: Tomas Olsson Gatuombyggnader i Torsby centrum Jobben med miljöupprustning och trafiksäkerhetsåtgärder i Norra Torggatan, Biografgatan och Nya Torget, som startade under 2013 med VA-ledningsarbeten, körde igång igen nu på våren. Nu arbetas det med plattläggning och stensättning. Gatorna kommer också asfalteras och det jobbet görs i etapper. Plantering- och utrustningar utförs under sensommaren och hösten och då kommer också dekorationen av torgytan vid höghuset att sättas på plats. Figurerna (enligt förslag från kommuninvånare) som ska stå på Nya Torget har i hemlighet levererats. Alla arbeten i denna etapp av gatuombyggnaderna i Torsby centrum ska vara färdiga och slutbesiktigade i oktober i år. Mikael Löfvenholm Områdeschef GVA NR TORSBY NU 9

10 Kommunalråden och ordföranden skriver på. Sinikka Langeland spelade kantele i samband med undertecknandet av avtalet. Daglig leder för Norska parker Kristian Biörnstad, Trysil, pekar ut vilken släkt som han härstammar från. Finnskogen natur- och kulturpark är bildad ett gränslöst samarbete med våra norska grannkommuner Den 28 maj samlades kommunalråd och andra representanter för Torsby kommun och fyra norska kommuner för att underteckna ett avtal om samarbete över gränsen. Vi samlades vid gränsstenen i Röjdåfors som förtecknar alla de finska släkten som invandrade till Skandinavien och till gränstrakterna mellan Sverige och Norge på och 1600-talen. Det som skrevs under är ett avtal om att bilda en regional kulturpark med namnet Finnskogen natur- och kulturpark En park i denna mening är en samarbetsplattform mellan olika intressen i ett område kring en gemensam tillgång. Vi är på båda sidor gränsen intresserade av att utveckla det gemensamma området finnskogen till ett mer välbesökt och utvecklat område. I Europa finns det 100-tals parker där man samarbetar kring turism, mat, reseliv m.m. I Norge finns det 4-5 etablerade parker, se Valdres, Telemarkskanalen m.m., men i Sverige är det här begreppet alldeles nytt och oprövat. På Finnskogen har vi många upplevelser som kan locka besökande från Skandinavien och övriga Europa till vandringar, cykelsemester, guidade turer, övernattningar, kanotfärder, museibesök. Avsikten är att få med det lokala näringslivet och kraften i hembygdsföreningar och byalag. En app (ett dataprogram) kommer att utvecklas till nästa år där du i din dator eller smarta mobil kan guida dig till allt det som finns att göra och uppleva på Finnskogen. Kommunerna på båda sidor gränsen har förhoppning om att det långsiktiga tänkandet i det nya samarbetet ska förhindra den projektdöd som drabbat många tidigare försök att jobba över gränsen. I förlängningen kan vi hoppas på ökad turism och fler arbetstillfällen. Har du frågor eller undringar så hör av dig! Ingemar Nordström kulturchef TORSBY NU NR Vid Röjdens strand den 28/ ses från vänster Örjan Bue Åsnes kommune, Ann-Katrin Järåsen Torsby kommun, Öystein Östgaard Kongsvinger kommune, Niels F. Rolsdorph Grue kommune. Saknas på bilden gör Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune. Foto: Ingemar Nordström

11 Biblioteket som mötesplats För de allra flesta människor är biblioteket ett ställe dit man går för att låna böcker, tidningar och annan media. Men idag är biblioteket mycket mer än så. Vi vill här lyfta fram Torsby bibliotek som en mötesplats för alla medborgare. Hit kan du gå som privatperson och träffa andra människor. Det kan vara allt från stickcafé, föreningsmöten, läsecirklar, studiesyften till att bara träffas i caféterian för att prata. I caféterian kan man dessutom ta del av vårt stora utbud av tidskrifter. Barnen har en egen avdelning där de kan sitta och läsa och titta i böcker, bygga pussel, rita eller leka med alla små djur och dockor. Vi har även ett mötesforum på internet i form av en nystartad Facebooksida för Torsby bibliotek, Där kan ni följa vad som händer på biblioteket. Ni kan ställa frågor till oss som vi besvarar, ni kan tipsa om en bra bok ni läst eller annat smått och gott. Man behöver inte vara medlem i Facebook för att se vad som sker på biblioteket. Föreningar eller andra som behöver en lokal till möten, konferenser och dylikt tar kontakt med oss på Torsby bibliotek så bokar vi rum. Det går alldeles utmärkt att låna lokal då biblioteket har stängt för kvällen, fram till kl Fritidsavdelningen med Kristina Svensson, Kicki Velander och Missionskyrkans Berit Palmquist planerar inför idrottsgalan Foto: Annalena Olsson Stickcafé i bibliotekets caféteria. Foto: Agneta Strandberg Annalena Olsson bibliotekarie NR TORSBY NU 11

12 Brunnsdalen, en grön oas i Torsby Säterstuga i Klarälvdalen Foto: Olov Henriksson Spännande projekt på gång i kommunen Under april avslutades Leader-projektet FRISK (Fri Sikt Klarälven). FRISK har varit ett uppskattat projekt som fått mycket medial uppmärksamhet och medverkat till lyckad samverkan kring arbetet med att få ett öppnare landskap i dalgången. Nu söker Torsby kommun medel från LONA för att genomföra två naturvårdsprojekt som i många avseenden kan ses som en fortsättning på arbetet inom projekt FRISK. De två projekten är: Hagmarksinventering i Klarälvdalen LONA - lokalt naturvårdsstöd kan kanske möjliggöra ett fortsatt arbete med att rädda det öppna landskapet och hagmarkerna i Klarälvdalen. Detta LONA-projekt har nyligen beviljats till kommunen av Länsstyrelsen. (LONA-pengarna kommer från Naturvårdsverket.) Först kommer en inventering att ske av bevarandevärda miljöer där även Sätrar ingår. Därefter kommer det att göras en kostnadsberäkning för restaureringsåtgärder. Dalgångens vandringsledsnät kommer även det att ses över. En viktig samarbetspartner i detta projekt kommer föreningen Friskt Bete i Klarälvdalen att bli, då betesdjur behövs för det långsiktiga bevarandet. Men även andra föreningar kommer att ha mycket att bidra med. Tätortsnära naturstig runt Torsby samhälle Även detta ett LONA-projekt och en förstudie där möjligheterna till en vandringsled från Infocenteret till Sahlströmsgården ska undersökas. Leden är tänkt att fånga upp vackra naturmiljöer och intressanta kulturvärden runt Torsby samhälle. Den ska vara en tillgång både för boende och turister och lyfta fram bevarandevärda miljöer, både för rekreation och kontemplation. Det kommer att bli en sammanbindning av både äldre och nyare sträckor. Arbetet kommer att ske i samarbete med bl.a. Fryksände hembygdsförening, Sahlströmgårdens vänner samt Torsby naturskyddsförening, alla med viktiga kunskaper inom sina gebit. Förhoppningsvis får kommunen ta emot ett positivt svar denna månad. Olov Henriksson projektledare TORSBY NU NR

13 Om det blir så där väldigt torrt i sommar då ökar risken för brand och det kan bli förbjudet att elda När det har varit soligt och varmt och det inte har regnat på länge blir det torrt i markerna och brandrisken är stor. Då kan länsstyrelsen eller kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Förbudet gäller både skog och mark och på den egna tomten. I den egna trädgården är det tillåtet att grilla i ändamålsenlig grill. Men på andra platser får du bara grilla i särskilt anordnade grillar som är godkända av räddningstjänsten. Tänk på att cigarettfimpar eller glödande cigaretter som slängs i eller i närheten av torrt gräs också utgör en stor brandfara. Du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Hur vet man att det är eldningsförbud? Det finns många olika ställen att ta reda på det. Här är några där du får aktuell information om både brandrisk och eldningsförbud: Lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen SOS Alarm AB:s telefonsvarare Upplysning om brandrisk, tfn Torsby kommuns räddningstjänst, tfn Länsstyrelsen i Värmland, tfn (växel) Torsby kommuns webbplats, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida: Mobiltelefonappen Brandrisk Ute kan du ladda ner för att ha koll på brandsrisken där du är. Appen finns för iphone, ipad och Android. Du hittar den på App Store och Google Play. Läs mer om den på MSB:s hemsida. När det är eldningsförbud hissas denna flagga vid brandstationerna i vår kommun. Den kan även vara hissad på andra platser i kommunen. (Denna flagga är en generell symbol som finns i hela Sverige). Har du frågor om brandrisker och eldningsförbud, får du gärna ringa till oss på räddningstjänsten på tfn Pär Maltesson räddningschef NR TORSBY NU 13

14 tänk om alla föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i Torsby kommun bestämde sig för att ingen ska dricka alkohol innan man är 18 år. Då skulle problemet med ungdomsfylleri och langning i stort sett vara utrotat! Det är vänner och deras syskon, men även egna syskon som är de som i första hand förser underåriga med alkohol. Detta enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) i deras undersökning Skolelevers drogvanor. Så här kan några uppmaningar se ut till exempel på hemsidor eller i lokala annonsblad: Om vi vuxna är tydliga med att det inte är ok att dricka alkohol före 18 års ålder blir det också lättare för unga att säga nej tack. Klicka in på sidan nu där finns många tips till förälder/vårdnadshavare eller andra vuxna. Polisen i Torsby har också egen tipstelefon Luren Har du frågor kring Tänk om hör gärna av dig till mig! Jörgen Johansson ANDT-samordnare ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Folkhälsomyndigheten i samarbete med Var tredje gymnasieelev i tvåan får tag i alkohol via kompisar.* Vad gör du om det är ditt barn som langar? Läs mer om ungdomar och alkohol på tänkom.nu Folkhälsomyndigheten i samarbete med TÄNK OM-kampanjen 2014 som just nu pågår i hela Sverige vill bl.a. påverka vuxna att inte köpa ut till underåriga. Och att man i föräldragrupper ska komma överens om gemensamma regler av olika slag. Huvudmålgruppen för kampanjen är i första hand föräldrar till tonåringar år och i andra hand unga vuxna som har eller kan tänka sig att langa och/ eller bjuda underåriga på alkohol. Kampanjen hörs och syns i radio och TV, på Facebook, i annonser, insändare i tidningar, på stortavlor, i bussar, på kommunernas hemsidor, i lokala annonsblad med mera. 14 TORSBY NU NR * Skolelevers drogvanor 2013, CAN (36 % av andraårseleverna på gymnasiet får tag i alkohol via pojkvän/flickvän, kompisar eller kompisars syskon).

15 Foto: Morgan Bäckvall 200 besökte idrottsgalan 2014 Idrottsgalan gick av stapeln torsdagen den 8 maj i Frykenskolans aula över 200 personer besökte idrottsgalan. Idrottsgalan är det forum där vi lyfter fram idrottslivet i kommunen och hyllar våra duktiga idrottsmän och idrottskvinnor som med fina prestationer sätter Torsby kommun på idrottskartan. Det är en festlig kväll i idrottens tecken. Årets tema var motorsport och konferencier Bengt Sahlström intervjuade en rad spännande idrottspersonligheter under kvällen. Det var bland annat Miriam Walfridsson MK Ratten och Morgan Östlund Finnskoga MK. OS-deltagaren i sloopstyle Emma Dahlström fanns på plats och uppvaktades för sin fina framgång i OS i Sotji. Kvällen bjöd även på två fantastiska uppträdanden av kulturskolan, Torsby Brass förgyllde galan med pampig musik och högtidliga fanfarer för pristagarna. Idrottsåret 2013 har varit helt fantastiskt bra, på årets gala korades inte mindre än 24 Svenska Mästare en Världsmästare tillika Europamästare och Nordisk mästare. I de olika priskategorierna fanns inte mindre än nio olika idrotter nominerade! Vi har verkligen bredd på idrotten i kommunen. Nytt för i år är det nyinstiftade priset Årets Barn- och ungdomspris som kännetecknas av att alla får vara med, att bra kamratanda råder, att rent spel gäller, att det är okey att delta i flera olika idrotter, att gruppen/laget ser till varje individs personlighet, att stimulera till livslång rörelseglädje. Kvällens prisutdelare var kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen, kyrkoherde Johan Bonander, sjukhuschef Karin Lundin och duktiga bordtennistjejen Julia Johansson. Vinnarna i årets idrottsgala Årets Rookie Josefin Karlsson, Torsby Gymnastikförening, rytmisk gymnastik Årets Eldsjäl Lasse Andersson, Torsby Aikidoklubb Årets Lag Västanviks AIF, Fotboll Årets Barn-och ungdomspris lag/grupp Torsby IF, Fotboll/Handboll flickor 00 Årets kvinnliga Idrottsutövare Julia Marklund, SK Bore friidrott spjut Årets manliga idrottare Tore Axelsson, SK Bore löpning Årets Idrottsprestation Torsby Gymnastikförening, Rytmisk Gymnastik Kicki Velander fritidschef NR TORSBY NU 15

16 Sommarens evenemang JuLi Tisdag 1 juli Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 2 juli Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 3 juli VM i Rallycross, Höljes Bingo i Rådom. Fredag 4 juli VM i Rallycross, Höljes. Lördag 5 juli VM i Rallycross, Höljes Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön Drive-in Bingo, Bograngen. Söndag 6 juli VM i Rallycross, Höljes Aftaskaffe med berättelser och bilder, Vitsands Hembygdsgård Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 8 juli Livemusikkväll, Torsby Camping. Roy Lönhöjden, Purala, Röjdåfors. Onsdag 9 juli Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 10 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand. Östmarksdagarna börjar, juli Stavgång vid Skidstadion, Östmark Kvällsgemyt, Tomta Hembygdsgård, Skrockarberget Bingo i Rådom. Fredag 11 juli Livemusikkväll, Torsby Camping Visafton hembygdsgården Hagen, Östmark Trubadurkväll med Isak, Nedergårdens Restaurang i Sysslebäck. Lördag 12 juli Nysockenmarten vid Korvsjön, Älvens Hus. Servering av motti och fläsk Kvarndag i Röjdåfors Kvarn Vernissage, Godvei Edanius, Strandås Gästgiveri, Sysslebäck Drive-in Bingo, Bograngen Musik i sommarkväll, Dalby kyrka Dans till Elisa s, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 13 juli Finnskogstema med motti och fläsk, Vitsands Hembygdsgård Sommarfest, Dalby hembygdsgård Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 15 juli Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 16 juli Mottikalas med underhållning, Lillskogshöjdens bygdegård Auktion och kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 17 juli Bingo i Rådom Kläggen Runt på cykel ca 17 km, Åsbyvallen Östmark. Fredag 18 juli Traktorrally motorbanan Östmark. En tipspromenad för traktorer, ca 2 mil Livemusikkväll, Torsby Camping Visafton, hembygdsgården Hagen, Östmark Finnskogsspelet Tro t om ni vill, Kollsberg, Torsby. Lördag 19 juli Slåtter på Ritamäki, Lekvattnet Slåttergille, Tomta hembygdsgård, Skrockarberget Forsens dag, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Strängsforsen Drive-in Bingo, Bograngen Musik i sommarkväll, Norra Finnskoga kyrka, Höljes Cykelfesten i Pustaparken, Kristinefors. Söndag 20 juli Släktforskardag, Vitsands Hembygdsgård Hembygdsfest, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Halvarstugan, Båtstad Motorbanans Dag med Rallycross, crosscart och husvagnsrace, Östmark Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 22 juli Livemusikkväll, Torsby Camping Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern. Onsdag 23 juli Finnskogsspelet Tro t om ni vill, Karmenkynna, Lekvattnet Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 24 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand Bingo i Rådom. Fredag 25 juli Jularbofestivalen dragspelsfestival. Livat i Finnskogen till minne av Carl Jularbo Trubadurkväll med Thomas Johansson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck. Foto: Birgitta Brorson

17 Livemusikkväll, Torsby Camping Upplevelsekonsert i Olof den heliges spår, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Lördag 26 juli Vernissage, Ellinor Henriksson på Sahlströmsgården Hemvändardag, Vitsands hembygdsgård Hembygdsdag på Kollsberg, Torsby Drive-in Bingo, Bograngen Jularbofestivalen dragspelsfestival. Livat i Finnskogen till minne av Carl Jularbo Utmarksmusiken, Ransbysätern, Sysslebäck. Söndag 27 juli Bingo, Höljes, Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 29 juli Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 30 juli Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Viskväll på Dalby Hembygdsgård Grillkväll med Nick Borgen, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Finnskogsspelet Tro t om ni vill Sysslebäcksparken. Torsdag 31 juli Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand Bingo i Rådom. AUGUSTI Fredag 1 augusti Svennis Cup, fotbollscupen i Torsby som lockar ungdomslag från både Sverige och Norge Sommarcafé på Folkets hus, Kärrbackstrand. Lördag 2 augusti Marknad och hemvändardag, Sysslebäck Storloppis, Granevik Folkets park., Torsby Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand Marknadsdans, Sandins, Sysslebäcksparken. Söndag 3 augusti Marknad och hemvändardag, Sysslebäck Auktion på Folkets Hus, Kärrbackstrand Familjeteater i Sysslebäcksparken Bingo, Höljes Folkets hus Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Tisdag 5 augusti Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 6 augusti Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Fredag 8 augusti Finnskogafestivalen, folkrace i Höljes Trubadurkväll med Sonny Olsson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Livemusikkväll, Torsby Camping Dans till Donnez, Älgsjövallen, Bjurberget. Lördag 9 augusti Krocket-VM 2014, Greavallen, Vitsand Lösöre och Lifdjursauktion, Hagen, Östmark Hembygdens dag, Karmenkynna, Lekvattnet Värmlands Tecknarfestival på Bovilgården, Utterbyn, Torsby Finngårdens dag, Rikkenberget, Bograngen. Söndag 10 augusti Bingo, Höljes Folkets hus Bingo i Rådom Musik i sommarkväll, Östmarks kyrka. Onsdag 13 augusti Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Lördag 16 augusti Veteran & Kuriosamarknad, Kolhusudden, Torsby Antik- o loppmarknad, Kollsberg, Torsby Eldfest med Streaplers, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 17 augusti Drive-in Bingo, Granevik, Torsby Bingo, Höljes Folkets hus. Onsdag 20 augusti Kolbullestekning, Kindsjöns Camping. Fredag 22 augusti Trubadurkväll med Dalens dynamiska duo, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Dragspelsstämma vid Kindsjöns Camping. Söndag 24 augusti Bingo, Granevik, Torsby Bingo, Höljes Folkets hus Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Söndag 31 augusti Vernissage Bernt Jansson, Sahlströmsgården, Utterbyn Torsby Bingo, Granevik, Torsby. Med reservation för eventuella ändringar. För dagsfärsk information se: Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby turistbyrå, Infocenter Gräsmarksvägen 12, , Sysslebäcks turistbyrå, Torget 6, , NR TORSBY NU 17

18 Skärmdump av startsidan på Bildspelsbilden är från en av Cirkus Viktorias återkommande nationaldagsparad genom Sysslebäck. Foto: Ulrika Andersson. visittorsby.se Torsby kommuns turismverksamhet presenterar en ny webbplats: Det blir allt viktigare att synas på internet, inte minst inom turismen och besöksnäringen. Det som finns där ska vara lockande och aktuellt med fängslande bilder, och framför allt snabbt. Turisten idag söker information i sin dator, läsplatta eller smartphone och han/hon förväntar sig alltid lättillgängliga, intressanta och uppdaterade fakta, resetips och färdiga paketlösningar. Därför har Torsby kommuns turismverksamhet utvecklat sina webbsidor och byggt upp en egen webbplats som är separerad från den övergripande kommunwebben Den nya platsen för turismen heter och är en duplicering av den nydesignade värmländska webbplatsen dvs. sidan är uppbygg på samma sätt. Strategin bakom det är att besökaren ska känna igen sig samtidigt som det är en kvalitetsstämpel hos det gemensamma varumärket Värmland. Dessutom är webbplatsen förstås hypermodern och responsiv, det vill säga den anpassar sig och fungerar lika bra såväl i dator som i läsplatta och smartphone. Naturligtvis är det vårt eget varumärke Torsby som är huvudrollsinnehavare på den nya webbplatsen. Nu finns verkligen möjligheten att visa upp vår fantastiska mångfald och våra unika resmål på ett nytt och inspirerande sätt, med massor av fina bilder och lockande artiklar om smultronställen, guldkorn och personliga profilbärare. Dessutom kan vi arbeta mycket mer effektivt med kampanjer för specifika produkter och evenemang samt öppna möjligheter för våra företagare att jobba med direktbokning online. Turismen i Torsby är en näring i tillväxt och utveckling, med mer är 1 miljon gästnätter per år. Nu skapar vi en modern, kundanpassad och säljande webbplats som ska locka hit ännu fler gäster och ge våra turismföretagare ett nytt, fräscht ansikte ut mot världen. Välkommen in på och kika! Mats Olsson besöksnäringsstrateg TORSBY NU NR

19 Skidåkning, skridskor och frisbeegolf på Torsby Sportcenter i sommar Skidtunneln blev en succé den gånga säsongen. För oss innebar bristen av snö i många delar av både Sverige och Norge en välbesökt skidtunnel ända fram till stängningsdags första helgen i mars. Snökvalitén var den bästa hittills och höll riktigt bra trots den höga beläggningen av åkare. Men sista helgen i mars var säsongen över och det blev brått, att i det milda vädret få till snöbytet, för även den konstsnö som tillverkades under en av de få köldknäppar som kom i vinter tinar om vädret är milt. Men med intensivt arbete utfördes årets snöbyte på rekordtid och efter fyra mycket långa arbetsdagar med utökad styrka var snön inne i kylan. Skridskobana inomhus En av förra säsongens nyheter, skridskobanan inne i arenan, var mycket uppskattad och välbesökt. Resultatet blev så lyckat att vi behåller den och kommer att ha öppet för skridskoåkning även kommande säsong. Så nu kan du även åka skridskor i sommar! Frykenklassikern Du vet väl man i Torsby kan göra klassikerns alla moment på en och samma dag? Att kunna cykla, simma, löpa och åka skidor på samma dag är unikt och den 2 augusti genomförs Frykenklassikern med tjejklassikerns alla grenar och distanser under en och samma dag (10 km cykel, 1 km simning, 10 km löpning och 3 mil skidor). Så anta en rejäl utmaning och häng med du också. Mer klassiker Det är en klassiker att ha skidläger på hösten och vintern men bland årets nyheter finner du både ett sommarskidläger och ett klassikerläger i slutet av juli. Torsby Frisbeegolfpark Vi har också en stor nyhet på Torsby Sportcenter, Torsby Frisbeegolfpark. Frisbeegolf, eller discgolf som det också heter, är en sport som liknar golf men man spelar med en disc istället för klubba och boll. Banan spelas med målet att med så få kast som möjligt få discen att vila i målkorgen. På Torsby Frisbeegolfpark finns nio hål som kan spelas av både ung och gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Med tanke på att det är den första banan i Torsby kommun kan du som är nybörjare räkna med att vara i gott sällskap av fler nybörjare, så kom och testa. Discar finns att hyra i skidtunnels reception. Vi hälsar alla, både gamla och nya besökare, välkomna till Torsby Sportcenter och den nionde säsongen i Torsby Ski Tunnel! Linda Danielsson marknadsförare NR TORSBY NU 19

20 Foto: Cecilia Sjödén Sönnerudsheden förbereds för fiber Hos Sven i vackra Sönnerudsheden förbereds det för fiber. Det är noga utmärkt med både pinnar och röd spray på marken var rören som fibern sedan ska ligga i, ska plöjas ned. Ända fram till huset läggs rören ned så Sven behöver inte gräva något själv. Jag frågade honom om han tyckte det var besvärligt med maskinerna som gräver i backen men han tycker bara det är roligt att det händer lite i bygden. Samma sak säger Patricia och hennes kollegor som utför grävning och plöjning i Bada- Rinn fiberförenings område, de har en bra dialog med fastighetsägarna, folk är positiva och intresserade. I juli räknar man med att ha grävt och plöjt ned alla rör i området, sedan kommer nästa arbetsmoment, att blåsa i fiber i rören, därefter ska inkoppling ske i fastigheterna. Till årsskiftet förväntas alla medlemmar i föreningen vara anslutna. Fiber i Höljes I april hade vi ett informationsmöte i Höljes där intresset var riktigt stort. Tillsammans med Kärrbackstrand och Brattmon är nu hela Klarälvsdalen täckt av fiberföreningar. Bredbandsstöd Jordbruksverket annonserar på sin hemsida att bredbandsstödet i nya Landsbygdsprogrammet kan sökas från september Innan Länsstyrelsen sedan kan ta beslut på inkomna ansökningar måste det svenska Landsbygdsprogrammet godkännas av EU-kommissionen. I maj 2015 förväntas EU-kom- missionens godkännande vara klart. Först då kan Länsstyrelsen meddela beslut på de ansökningar som kommit in. Mer information om bredbandsstödet finns på jordbruksverkets hemsida under fliken Stöd. Lyckad satsning på villafiber Satsningen på villafiber i Torsby tätort har gått bra, hela 60 % har valt att ansluta sig hittills. Cecilia Sjödén bredbandssamordnare TORSBY NU NR

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16

Allt om Vikenfesten. Montessori fyller 20 år. Flygstolen från Viken SID. 12 MITTUPPSLAGET SID. 16 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #42 Flygstolen från Viken SID. 12 Allt om Vikenfesten MITTUPPSLAGET Montessori fyller 20 år SID. 16 1 Hjältar i stort och smått Utgiven av

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Kontakten nr 5 september, 2007 s.

Kontakten nr 5 september, 2007 s. Ett axplock av sommarevenemangen 2007 s. 4-5 Rapport från turistbyrån och Dyvelstens flottningsmuseum s.7 Tina Flognmans handbollsskola - en stor succé s. 9 Mopeden - transportmedel eller livsfarlig leksak?

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag INFORMATION OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Värmlandstrafik informerar snart premiär för Nya buss linjer till Karlstad den 9 december

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

SOMMAREVENEMANG TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV LIFI NR 2 JUNI 2015. Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NR 2 JUNI 2015 SOMMAREVENEMANG Tips på aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9 TÄTORTSNÄRA FRILUFTSLIV Framgångsfaktor i Sveriges friluftskommun, sid 4-5 LIFI

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 Frukost hos direktör Sjöholm Nätfynd skapade företagssuccé Banken öppen dygnet runt 200 000 kr till fem föreningar Tofvehult trea

Läs mer

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie

Oktoberbad en sån upplevelse! Davidshallstorg. Sitcom från Möllan på kabel-tv. För Maria är familjen viktigast. 2 000 nya jobb på AUC Hyllie 2 000 nya jobb på AUC Hyllie SIDAN 3 BILD: Nille Leander För Maria är familjen viktigast MITTEN BILD: Gatukontoret Davidshallstorg utan bilar så blir det SIDORNA 16 17 Sitcom från Möllan på kabel-tv SIDAN

Läs mer