juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR TORSBY NU 1

2 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET... 3 NU INVIGER VI VALBERGSGÅRDENS TRYGGHETSBOENDE... 4 POLICY FÖR TROTTOARPRATARE... 6 TILLGÄNGLIGHETSTÄVLING... 7 TORSBY BOSTÄDER UTVECKLAS... 8 GATUARBETEN I TORSBY TÄTORT... 9 BYT UT DINA BRUNNSLOCK... 9 NATUR- OCH KULTURPARK PÅSKRIVEN BIBLIOTEKET SOM SAMLINGSPLATS SÖKTA PROJEKT OM DET BLIR RISK FÖR BRAND I SOMMAR.13 TÄNK OM OM DROGER IDROTTSGALAN SOMMARENS AKTIVITETER TURISTBYRÅNS NYA WEBBPLATS SKIDTUNNELN ÖPPNAT IGEN SENASTE PÅ BREDBANDSFRONTEN LÄSPROJEKTET SALT PÅ HOLMESSKOLAN SLUT PÅ COMENIUSPROJEKTET TUAB AFFÄRSRÅDGIVNING LANDSBYGDSRÅDGIVARE PÅ TUAB KONSUMENT: PLANERAR DU EN RESA? FLYKTINGMOTTAGANDET I TORSBY REGERINGSKANSLIET BESÖKTE TORSBY.. 28 NYANSTÄLLDA MITT JOBB: KOMMUNARKIVARIE CV-BOKEN OCH CV-FILMEN FINNSKOGA MOTORKLUBB PRESENTERAR SIG Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Gunilla Åberg Motiv omslag: Barn med olika nationalitet trivs tillsammans på Stölletskolan Utgivning: Fyra nummer 2014 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Strokirk-Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på 2 TORSBY NU NR Halvårsskifte och det är dags att summera året så här långt Torsby kommun har färdigställt och invigt två stora och viktiga projekt nu i juni. Det ena är Valbergsgården, vårt nya trygghetsboende. Det är nu färdigrenoverat och delvis ombyggt och lägenheterna blev bebodda av förväntansfulla pensionärer. Ni kan läsa mer om trygghetsboendet på sidan 4 och efter sommaren är det dags för invigning av nästa trygghetsboende. På Klarastrand i Stöllet håller sju lägenheter på att färdigställas och det finns önskemål om fler boenden på andra orter i kommunen. Det andra viktiga projektet som invigdes den 14 juni är Finnskogscentrum i Lekvattnet. Före detta Lekvattnets skola har byggts om till oigenkännlighet. Placeringen nära norska gränsen mitt i vår gemensamma finnskog känns helt klockren. Och den spännande exteriören kommer garanterat att väcka nyfikenhet hos förbipasserande på E16. Vid ett möte på Finnskogstoppen den 28 maj hade jag den stora äran att, för Torsby kommuns räkning, underteckna det avtal som fastslår att en ny regionpark har bildats i Norden. Det är den första park som gränsar två länder och blir Sveriges första och Norges femte regionpark. Mer information om detta hittar du i kulturchef Ingemar Nordströms artikel på sidan 10. Ingen har väl undgått att notera att supervalåret 2014 har lett till många aktiviteter på alla nivåer och inte minst i media. Vi har nu klarat av det första delmålet valet till EU. Jag vill i det sammanhanget passa på att tacka alla duktiga valarbetare som bidragit till att valet flöt på problemfritt. Ni är alla viktiga kuggar i det konkreta demokratiarbetet! Det är glädjande att vi invånare i Torsby kommun har valt att rösta i högre utsträckning detta EU-val än vi gjorde En ökning på 5,5 % är inte dåligt, det är 1 % högre än Värmland som helhet. Nu hoppas jag att ökningen ska hålla i sig även inför nästa val då vi väljer vilka som ska styra i kommun, landsting och riksdag. Opinionsundersökningar visar att det fortfarande är många som känner sig osäkra på vilket parti de ska rösta på. Till alla er vill jag rikta en uppmaning. Var inte rädd för att kontakta de lokala representanterna för de partier ni vill veta mer om! Jag vet att vi alla är sugna på att berätta om vad våra partier står för och mer än gärna ägnar tid åt just dig och dina frågor och funderingar. Låt oss visa att invånare i Torsby kommun är att räkna med och att vi alla är beredda att ta vårt ansvar för demokratin den 14 september! Ann-Katrin Järåsen (S) kommunstyrelsens ordförande ,

3 Foto: MatsYderstig Planeringen för Herrgårdsdammen fortsätter och vi vill gärna ha dina synpunkter Under förra mârten i september hade vi en utställning där Holmeskolans elever visade sina idéer för hur området runt Herrgårdsdammen skulle kunna utvecklas. Under utställningen fick vi även in mängder av förslag från besökarna och fler har kommit in under vintern, både från privatpersoner och kommunala förvaltningar. Nu tar vi nästa steg i planeringen av området runt Herrgårdsdammen och presenterar ett programförslag. Ett program ska visa vilken inriktning som önskas i ett område och ligger till grund för den detaljerade planeringen. Just nu handlar alltså planeringen om de stora dragen och inte om detaljfrågorna. Strandpromenad, soldäck och bostäder Huvudmålet för hela området är att det ska vara tillgänglig, trivsamt och inbjudande både för Torsbybor och för besökare. Förslaget innebär sammanfattat att hela området görs tillgängligt genom att en strandpromed anordnas och parkmöbler placeras ut för få trivsamma rastplatser runt dammen och i Herrgårdsparken. Nya mötesplatser och aktivitetsområden där möjligheter att bygga soldäck/ bryggor och t.ex. lekpark, skatepark eller boulebanor föreslås. Även möjlighet till sommarcafé eller liknande verksamhet föreslås vid stranden. Björkholmen utreds för bostäder och möjligheten att förtäta bebyggelsen längst dammens östra strand, i Bruksallén, undersöks också. I korsningen Tingshusgatan/ Östmarksvägen föreslås en cirkulationsplats för att få en säkrare trafik- situation. En ny gång- och cykelväg byggs längst Östmarksvägen mot Kajsheden. Vad tycker du? Du kan gå in och se förslaget i sin helhet på eller på biblioteket i Torsby. Sedan vill vi gärna veta vad du tycker. Skicka dina förslag och synpunkter till Jon Wiggh planarkitekt NR TORSBY NU 3

4 Torsbys seniorer i centrum Torsbys första trygghetsboende är invigt Så äntligen, efter över ett års byggnationer, är trygghetsboendet på Valbergsgården färdigrenoverat och invigt. Aktivitetssamordnare Anette Edberg samspråkar med Britt Eriksson och Gun-Britt Wärme 4 TORSBY NU NR

5 Omtänksam service till alla gäster Foto: Annette Lauritzen Karlsson Maten är mycket omtyckt Alla lägenheterna har fått en rejäl ansiktslyftning. Lägenheterna har utrustats med ny fräsch inredning i kök och badrum samt nya fönster, golv och tapeter. Allt detta bidrar till att varje lägenhet upplevs som nybyggd. Varje enskild lägenhet har tagit tre månader att färdigställa. Under byggtiden har hyresgästerna haft ett alternativ boende några på Valbergsgården och andra på Solliden. Alla gemensamma utrymmen har fått nya fräscha färger och ytskikt så att helheten upplevs som varm och välkomnande. Kvar sedan tidigare finns den välbesökta restaurangen Mätt o Go som nu också blir till gemensamt utrymme för kaffe och umgänge då restaurangen inte är öppen. De övriga gemensamma utrymmena har fräschats upp för aktiviteter som gymnastik, musik m.m. De boende får också möjlighet till bad på vissa tider i direkt anslutning till fastigheten. Fastighetens yttre med trädgård och gångvägar i vacker miljö samt uteplatser för fina dagar m.m. kommer att ställas iordning enligt separat planering. Den anropsstyrda bussen för billiga resor till centrum har fått en hållplats direkt utanför Valbergsgårdens entré. Aktiviteter Alla aktiviteter i huset kommer att samordnads och utvecklas av husets egen glädjespridare eller aktivitetssamordnare som hon hellre kallar sig själv, Anette Edberg. All den personal som möter de boende under dagen är glädjespridare enligt hennes personliga sätt att tänka om verksamheten. Liksom tidigare bidrar organisationer och frivilliga i hög grad till aktiviteter och trivselträffar på Valbergsgården. De boende får löpande veta vad som är på gång och har goda möjligheter att påverka vilka aktiviteter de önskar ta del av. Gôtt å leva Tanken med denna boendeform är att kunna skapa en tillvaro som befrämjar och utvecklar såväl kropp som själ. Det är lugnt och tryggt med stimulerande omgivningar som ger möjlighet till gemenskap och aktiviteter. Inte minst ett hus med goda grannar upplevs av många som mycket viktigt. Hela tanken med trygghetsboendet sammanfattades väl när i Galenskaparnas sång Det ska va gôtt å leva. Kommunens ambitioner En ytterligare tanke med denna satsning är också att äldre som inte bor på ett trygghetsboende ska kunna få ta del i gemenskap och aktiviteter som anordnas. Om detta kommer mer information längre fram. Aktivitetssamordnaren Anette Edberg kan berätta mer om detta. Har du frågor så kontakta Anette på telefon Fler trygghetsboenden I september invigs ytterligare ett trygghetsboende. Denna gång i Stöllet. Ett boende som ska leva upp till samma ambitioner som på Valbergsgården. Våra seniorer har visat ett stort intresse för trygghetsboenden runt om i kommunen och redan i dag står ett 50-tal personer på kö till trygghetsboende i centrala Torsby. Ytterligar önskemål om trygghetsboenden har framförts i kommunens norra delar i samband med de medborgardialoger som genomförts av politiker från kommunfullmäktige. För att få hyra en lägenhet i trygghetsboendet ska man ha fyllt 70 år, alternativt att en i hushållet fyllt 70 år. Sedan är det kötiden som räknas. Är du intresserad av att närmare ta del av ett trygghetsboende, kanske göra ett besök för att på plats bilda dig en uppfattning eller helt enkelt ställa dig i kö, så är du välkommen att kontakta Eva-Lena Kvarnlöf på kommunens bostadsförmedling, Sven-Åke Pettersson NR TORSBY NU 5

6 Policy för trottoarpratare Trevligt framkomligt & Trevligt och framkomligt är ledorden i den nyligen framtagna policyn för trottoarpratare. Tanken med policyn är att den visar vägen så att reklamskyltar, blomurnor etc. placeras så att det inte blir svårt för förbipasserande att ta sig fram eller så att någon kan skada sig. Det är kommunfullmäktige som antagit policyn och den gäller från 22 april i år. Policyn beskriver var reklamskyltar, blomurnor eller varorna ska ställas. Här finns också alla mått som är bra att tänka på när man placerar ut skyltar och blomdekorationer eller exponerar varor utanför en butik. För det är viktigt att det som ställs ut inte står i vägen och försvårar framkomligheten eller ställs så att någon kan skada sig. Affärsinnehavarna Linda Skoglund Fotocity, Mia Eriksson Skocity och Mari Andersson Bon Ami språkar med tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Ordning skapar trivsel Det ser trevligt ut och skapar trivsel, om alla gör lika. I en trevlig och prydlig utemiljö trivs alla och där vill man gärna dröja sig kvar. För de personer som sköter om våra gemensamma ytor blir det också lättare att jobba. För räddningsfordon som ambulans och brandkår är det viktigt att snabbt kunna ta sig fram och då får inget stå i vägen. Policyn har arbetats fram i nära samarbete mellan Torsby Handel och kommunens tillgänglighetsråd. Tillstånd krävs I de lokala ordningsföreskrifterna och i ordningslagen finns reglerna som gäller allmän plats. Reglerna finns till för allas säkerhet och för att alla ska trivas på platsen. När vi vistas på och använder våra gemensamma ytor s.k. allmän platsmark, måste alla hjälpas åt för att hålla ytorna rena och snygga. Att möblera rätt i utemiljön är också viktigt och det krävs t.ex. tillstånd för att använda allmän platsmark för att skylta på. Tillståndet söks hos Polisen. Vill du veta mer om hur du söker tillstånd eller har frågor om vilka regler som gäller kontakta GVA-chef Mikael Löfvenholm på tekniska avdelningen, Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson, svarar på frågor som rör mått, utformning och placering. Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare TORSBY NU NR

7 Förra årets vinnare Åsa Magnusson Juberget får besök av tillgänglighetssamordnaren Gunilla Montán Halvardsson och hunden Stella. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Tillgänglighetstävling Funktion för alla Tävlingsdags Hjälp oss att uppmärksamma bra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet för alla. Lämna ditt förslag senast 11 augusti Torsby kommunala tillgänglighetsråd utlyser årligen en tillgänglighetstävling. Alla kan vara med och tipsa om var man gjort bra tillgänglighetsförbättringar och ökat framkomligheten och användbarheten för alla. Det kan handla om både större och mindre åtgärder som att bygga ramp eller sätta upp dörröppnare. Du kan nominera företag som affärer, restauranger, tandläkarmottagningar eller banker etc. I år är det de som gjort (och färdigställt) bra förbättringar under 2013 som kan nomineras. Lämna ditt förslag, senast 11 augusti 2014, via e-post eller via brev till kommunens tillgänglighetssamordnare. Det går också bra att ringa eller lämna ett meddelande på telefonsvararen. Vinnaren utses av tillgänglighetsrådet i september och presenteras på ett senare möte i kommunfullmäktige. Mer information finns på Gunilla Montán Halvardsson tillgänglighetssamordnare

8 Kunggården i Sysslebäck är totalrenoverad. Foto Ulrika Andersson Torsby Bostäder rustar inför framtiden Vårt bostadsbolag har ett gynnsamt läge. Vi har 1100 lägenheter och de flesta är uthyrda, samtidigt har vi en del resurser sparade. Detta ger oss möjligheten att möta behov av upprustning och modernisering av husen, eftersom de blir äldre. Det känns särskilt trevligt att efter en totalrenovering kunna erbjuda lägenheter rustade till nyskick vid Kunggården i Sysslebäck. Jag har bott på ganska många ställen i mitt liv, men aldrig trivts så bra någonstans. Här är så fint och bra och trevligt, säger Sven-Åke Larsson som är hyresgäst i Kunggården. Är du intresserad av att veta mer om Kunggården och få en visning? Kontakta gärna Jennie Över vid samverkanskontoret tfn Ny hemsida Av naturliga orsaker flyttar ganska många till och från hela vårt bestånd under ett år. Denna rörlighet gör det möjligt för oss att hyra ut många lägenheter. Vi har nu gjort det enklare för er, genom att erbjuda tjänster via hemsidan kan du hitta lediga lägenheter, stämma av dina hyresbetalningar, göra felanmälan m.m. Dygnet runt om du vill. Bredbandsutbyggnad Torsby Bostäder är först med bredbandsutbyggnad till lägenheter i kommunen. Kunggården i Sysslebäck var de första som kopplades in på det nya nätet. Sedan har vi fortsatt söderut och alla lägenheter hos oss beräknas ha tillgång till digital-tv och bredband före midsommar i år. I Torsby har vi nyligen avslutat en rot-renovering vid Kommershörnan och fortsätter med planering för ett större upprustningsprojekt vid Berggårdsvägen. Mejeristen överlämnad Eftersom Torsby har behov av nya lägenheter, tog Torsby Bostäder på sig uppdraget att bygga höghuset på mejeritomten. Huset är nu enligt plan sålt och överlämnat till bostadsrättsföreningen. Den sista tomma lägenheten såldes vid årsskiftet och huset är nu fullt av nöjda bostadsrättsinnehavare. Torsby Bostäder har en tydlig roll vad gäller bostadsförsörjningen i kommunen. Därför går vi nu vidare med att undersöka vilka markområden i Torsby samhälle som skulle kunna vara tänkbara för en nyproduktion av bostäder. Besök gärna vår nya hemsida eller ring oss i Torsby på och i Sysslebäck på Håkan Laack Vd Torsby Bostäder

9 Byt ut de tunga locken på era slambrunnar Har du för tungt lock på din slambrunn (dvs. locket har en diameter över 80 cm) så uppmanar vi att du byter ut detta mot ett lättare lock. De tunga locken riskerar att orsaka arbetsskador för de som ska tömma brunnen. Det finns risk för allvarliga arbetsskador. Detta har Arbetsmiljöverket uppmärksammat och ställer krav på kommuner och entreprenörer att vidta åtgärder som minskar riskerna. Men tänk också på att locket inte får vara så lätt att öppna så att barn riskerar att ramla ner i brunnen. Om du vill ha mer information kan du vända dig till Tomas Olsson på tekniska avdelningen tfn eller Foto: Tomas Olsson Gatuombyggnader i Torsby centrum Jobben med miljöupprustning och trafiksäkerhetsåtgärder i Norra Torggatan, Biografgatan och Nya Torget, som startade under 2013 med VA-ledningsarbeten, körde igång igen nu på våren. Nu arbetas det med plattläggning och stensättning. Gatorna kommer också asfalteras och det jobbet görs i etapper. Plantering- och utrustningar utförs under sensommaren och hösten och då kommer också dekorationen av torgytan vid höghuset att sättas på plats. Figurerna (enligt förslag från kommuninvånare) som ska stå på Nya Torget har i hemlighet levererats. Alla arbeten i denna etapp av gatuombyggnaderna i Torsby centrum ska vara färdiga och slutbesiktigade i oktober i år. Mikael Löfvenholm Områdeschef GVA NR TORSBY NU 9

10 Kommunalråden och ordföranden skriver på. Sinikka Langeland spelade kantele i samband med undertecknandet av avtalet. Daglig leder för Norska parker Kristian Biörnstad, Trysil, pekar ut vilken släkt som han härstammar från. Finnskogen natur- och kulturpark är bildad ett gränslöst samarbete med våra norska grannkommuner Den 28 maj samlades kommunalråd och andra representanter för Torsby kommun och fyra norska kommuner för att underteckna ett avtal om samarbete över gränsen. Vi samlades vid gränsstenen i Röjdåfors som förtecknar alla de finska släkten som invandrade till Skandinavien och till gränstrakterna mellan Sverige och Norge på och 1600-talen. Det som skrevs under är ett avtal om att bilda en regional kulturpark med namnet Finnskogen natur- och kulturpark En park i denna mening är en samarbetsplattform mellan olika intressen i ett område kring en gemensam tillgång. Vi är på båda sidor gränsen intresserade av att utveckla det gemensamma området finnskogen till ett mer välbesökt och utvecklat område. I Europa finns det 100-tals parker där man samarbetar kring turism, mat, reseliv m.m. I Norge finns det 4-5 etablerade parker, se Valdres, Telemarkskanalen m.m., men i Sverige är det här begreppet alldeles nytt och oprövat. På Finnskogen har vi många upplevelser som kan locka besökande från Skandinavien och övriga Europa till vandringar, cykelsemester, guidade turer, övernattningar, kanotfärder, museibesök. Avsikten är att få med det lokala näringslivet och kraften i hembygdsföreningar och byalag. En app (ett dataprogram) kommer att utvecklas till nästa år där du i din dator eller smarta mobil kan guida dig till allt det som finns att göra och uppleva på Finnskogen. Kommunerna på båda sidor gränsen har förhoppning om att det långsiktiga tänkandet i det nya samarbetet ska förhindra den projektdöd som drabbat många tidigare försök att jobba över gränsen. I förlängningen kan vi hoppas på ökad turism och fler arbetstillfällen. Har du frågor eller undringar så hör av dig! Ingemar Nordström kulturchef TORSBY NU NR Vid Röjdens strand den 28/ ses från vänster Örjan Bue Åsnes kommune, Ann-Katrin Järåsen Torsby kommun, Öystein Östgaard Kongsvinger kommune, Niels F. Rolsdorph Grue kommune. Saknas på bilden gör Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune. Foto: Ingemar Nordström

11 Biblioteket som mötesplats För de allra flesta människor är biblioteket ett ställe dit man går för att låna böcker, tidningar och annan media. Men idag är biblioteket mycket mer än så. Vi vill här lyfta fram Torsby bibliotek som en mötesplats för alla medborgare. Hit kan du gå som privatperson och träffa andra människor. Det kan vara allt från stickcafé, föreningsmöten, läsecirklar, studiesyften till att bara träffas i caféterian för att prata. I caféterian kan man dessutom ta del av vårt stora utbud av tidskrifter. Barnen har en egen avdelning där de kan sitta och läsa och titta i böcker, bygga pussel, rita eller leka med alla små djur och dockor. Vi har även ett mötesforum på internet i form av en nystartad Facebooksida för Torsby bibliotek, Där kan ni följa vad som händer på biblioteket. Ni kan ställa frågor till oss som vi besvarar, ni kan tipsa om en bra bok ni läst eller annat smått och gott. Man behöver inte vara medlem i Facebook för att se vad som sker på biblioteket. Föreningar eller andra som behöver en lokal till möten, konferenser och dylikt tar kontakt med oss på Torsby bibliotek så bokar vi rum. Det går alldeles utmärkt att låna lokal då biblioteket har stängt för kvällen, fram till kl Fritidsavdelningen med Kristina Svensson, Kicki Velander och Missionskyrkans Berit Palmquist planerar inför idrottsgalan Foto: Annalena Olsson Stickcafé i bibliotekets caféteria. Foto: Agneta Strandberg Annalena Olsson bibliotekarie NR TORSBY NU 11

12 Brunnsdalen, en grön oas i Torsby Säterstuga i Klarälvdalen Foto: Olov Henriksson Spännande projekt på gång i kommunen Under april avslutades Leader-projektet FRISK (Fri Sikt Klarälven). FRISK har varit ett uppskattat projekt som fått mycket medial uppmärksamhet och medverkat till lyckad samverkan kring arbetet med att få ett öppnare landskap i dalgången. Nu söker Torsby kommun medel från LONA för att genomföra två naturvårdsprojekt som i många avseenden kan ses som en fortsättning på arbetet inom projekt FRISK. De två projekten är: Hagmarksinventering i Klarälvdalen LONA - lokalt naturvårdsstöd kan kanske möjliggöra ett fortsatt arbete med att rädda det öppna landskapet och hagmarkerna i Klarälvdalen. Detta LONA-projekt har nyligen beviljats till kommunen av Länsstyrelsen. (LONA-pengarna kommer från Naturvårdsverket.) Först kommer en inventering att ske av bevarandevärda miljöer där även Sätrar ingår. Därefter kommer det att göras en kostnadsberäkning för restaureringsåtgärder. Dalgångens vandringsledsnät kommer även det att ses över. En viktig samarbetspartner i detta projekt kommer föreningen Friskt Bete i Klarälvdalen att bli, då betesdjur behövs för det långsiktiga bevarandet. Men även andra föreningar kommer att ha mycket att bidra med. Tätortsnära naturstig runt Torsby samhälle Även detta ett LONA-projekt och en förstudie där möjligheterna till en vandringsled från Infocenteret till Sahlströmsgården ska undersökas. Leden är tänkt att fånga upp vackra naturmiljöer och intressanta kulturvärden runt Torsby samhälle. Den ska vara en tillgång både för boende och turister och lyfta fram bevarandevärda miljöer, både för rekreation och kontemplation. Det kommer att bli en sammanbindning av både äldre och nyare sträckor. Arbetet kommer att ske i samarbete med bl.a. Fryksände hembygdsförening, Sahlströmgårdens vänner samt Torsby naturskyddsförening, alla med viktiga kunskaper inom sina gebit. Förhoppningsvis får kommunen ta emot ett positivt svar denna månad. Olov Henriksson projektledare TORSBY NU NR

13 Om det blir så där väldigt torrt i sommar då ökar risken för brand och det kan bli förbjudet att elda När det har varit soligt och varmt och det inte har regnat på länge blir det torrt i markerna och brandrisken är stor. Då kan länsstyrelsen eller kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden! Förbudet gäller både skog och mark och på den egna tomten. I den egna trädgården är det tillåtet att grilla i ändamålsenlig grill. Men på andra platser får du bara grilla i särskilt anordnade grillar som är godkända av räddningstjänsten. Tänk på att cigarettfimpar eller glödande cigaretter som slängs i eller i närheten av torrt gräs också utgör en stor brandfara. Du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Hur vet man att det är eldningsförbud? Det finns många olika ställen att ta reda på det. Här är några där du får aktuell information om både brandrisk och eldningsförbud: Lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen SOS Alarm AB:s telefonsvarare Upplysning om brandrisk, tfn Torsby kommuns räddningstjänst, tfn Länsstyrelsen i Värmland, tfn (växel) Torsby kommuns webbplats, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida: Mobiltelefonappen Brandrisk Ute kan du ladda ner för att ha koll på brandsrisken där du är. Appen finns för iphone, ipad och Android. Du hittar den på App Store och Google Play. Läs mer om den på MSB:s hemsida. När det är eldningsförbud hissas denna flagga vid brandstationerna i vår kommun. Den kan även vara hissad på andra platser i kommunen. (Denna flagga är en generell symbol som finns i hela Sverige). Har du frågor om brandrisker och eldningsförbud, får du gärna ringa till oss på räddningstjänsten på tfn Pär Maltesson räddningschef NR TORSBY NU 13

14 tänk om alla föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i Torsby kommun bestämde sig för att ingen ska dricka alkohol innan man är 18 år. Då skulle problemet med ungdomsfylleri och langning i stort sett vara utrotat! Det är vänner och deras syskon, men även egna syskon som är de som i första hand förser underåriga med alkohol. Detta enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) i deras undersökning Skolelevers drogvanor. Så här kan några uppmaningar se ut till exempel på hemsidor eller i lokala annonsblad: Om vi vuxna är tydliga med att det inte är ok att dricka alkohol före 18 års ålder blir det också lättare för unga att säga nej tack. Klicka in på sidan nu där finns många tips till förälder/vårdnadshavare eller andra vuxna. Polisen i Torsby har också egen tipstelefon Luren Har du frågor kring Tänk om hör gärna av dig till mig! Jörgen Johansson ANDT-samordnare ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Folkhälsomyndigheten i samarbete med Var tredje gymnasieelev i tvåan får tag i alkohol via kompisar.* Vad gör du om det är ditt barn som langar? Läs mer om ungdomar och alkohol på tänkom.nu Folkhälsomyndigheten i samarbete med TÄNK OM-kampanjen 2014 som just nu pågår i hela Sverige vill bl.a. påverka vuxna att inte köpa ut till underåriga. Och att man i föräldragrupper ska komma överens om gemensamma regler av olika slag. Huvudmålgruppen för kampanjen är i första hand föräldrar till tonåringar år och i andra hand unga vuxna som har eller kan tänka sig att langa och/ eller bjuda underåriga på alkohol. Kampanjen hörs och syns i radio och TV, på Facebook, i annonser, insändare i tidningar, på stortavlor, i bussar, på kommunernas hemsidor, i lokala annonsblad med mera. 14 TORSBY NU NR * Skolelevers drogvanor 2013, CAN (36 % av andraårseleverna på gymnasiet får tag i alkohol via pojkvän/flickvän, kompisar eller kompisars syskon).

15 Foto: Morgan Bäckvall 200 besökte idrottsgalan 2014 Idrottsgalan gick av stapeln torsdagen den 8 maj i Frykenskolans aula över 200 personer besökte idrottsgalan. Idrottsgalan är det forum där vi lyfter fram idrottslivet i kommunen och hyllar våra duktiga idrottsmän och idrottskvinnor som med fina prestationer sätter Torsby kommun på idrottskartan. Det är en festlig kväll i idrottens tecken. Årets tema var motorsport och konferencier Bengt Sahlström intervjuade en rad spännande idrottspersonligheter under kvällen. Det var bland annat Miriam Walfridsson MK Ratten och Morgan Östlund Finnskoga MK. OS-deltagaren i sloopstyle Emma Dahlström fanns på plats och uppvaktades för sin fina framgång i OS i Sotji. Kvällen bjöd även på två fantastiska uppträdanden av kulturskolan, Torsby Brass förgyllde galan med pampig musik och högtidliga fanfarer för pristagarna. Idrottsåret 2013 har varit helt fantastiskt bra, på årets gala korades inte mindre än 24 Svenska Mästare en Världsmästare tillika Europamästare och Nordisk mästare. I de olika priskategorierna fanns inte mindre än nio olika idrotter nominerade! Vi har verkligen bredd på idrotten i kommunen. Nytt för i år är det nyinstiftade priset Årets Barn- och ungdomspris som kännetecknas av att alla får vara med, att bra kamratanda råder, att rent spel gäller, att det är okey att delta i flera olika idrotter, att gruppen/laget ser till varje individs personlighet, att stimulera till livslång rörelseglädje. Kvällens prisutdelare var kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen, kyrkoherde Johan Bonander, sjukhuschef Karin Lundin och duktiga bordtennistjejen Julia Johansson. Vinnarna i årets idrottsgala Årets Rookie Josefin Karlsson, Torsby Gymnastikförening, rytmisk gymnastik Årets Eldsjäl Lasse Andersson, Torsby Aikidoklubb Årets Lag Västanviks AIF, Fotboll Årets Barn-och ungdomspris lag/grupp Torsby IF, Fotboll/Handboll flickor 00 Årets kvinnliga Idrottsutövare Julia Marklund, SK Bore friidrott spjut Årets manliga idrottare Tore Axelsson, SK Bore löpning Årets Idrottsprestation Torsby Gymnastikförening, Rytmisk Gymnastik Kicki Velander fritidschef NR TORSBY NU 15

16 Sommarens evenemang JuLi Tisdag 1 juli Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 2 juli Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 3 juli VM i Rallycross, Höljes Bingo i Rådom. Fredag 4 juli VM i Rallycross, Höljes. Lördag 5 juli VM i Rallycross, Höljes Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön Drive-in Bingo, Bograngen. Söndag 6 juli VM i Rallycross, Höljes Aftaskaffe med berättelser och bilder, Vitsands Hembygdsgård Nävgrötshelg, Skogsgården, Kindsjön Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 8 juli Livemusikkväll, Torsby Camping. Roy Lönhöjden, Purala, Röjdåfors. Onsdag 9 juli Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 10 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand. Östmarksdagarna börjar, juli Stavgång vid Skidstadion, Östmark Kvällsgemyt, Tomta Hembygdsgård, Skrockarberget Bingo i Rådom. Fredag 11 juli Livemusikkväll, Torsby Camping Visafton hembygdsgården Hagen, Östmark Trubadurkväll med Isak, Nedergårdens Restaurang i Sysslebäck. Lördag 12 juli Nysockenmarten vid Korvsjön, Älvens Hus. Servering av motti och fläsk Kvarndag i Röjdåfors Kvarn Vernissage, Godvei Edanius, Strandås Gästgiveri, Sysslebäck Drive-in Bingo, Bograngen Musik i sommarkväll, Dalby kyrka Dans till Elisa s, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 13 juli Finnskogstema med motti och fläsk, Vitsands Hembygdsgård Sommarfest, Dalby hembygdsgård Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 15 juli Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 16 juli Mottikalas med underhållning, Lillskogshöjdens bygdegård Auktion och kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 17 juli Bingo i Rådom Kläggen Runt på cykel ca 17 km, Åsbyvallen Östmark. Fredag 18 juli Traktorrally motorbanan Östmark. En tipspromenad för traktorer, ca 2 mil Livemusikkväll, Torsby Camping Visafton, hembygdsgården Hagen, Östmark Finnskogsspelet Tro t om ni vill, Kollsberg, Torsby. Lördag 19 juli Slåtter på Ritamäki, Lekvattnet Slåttergille, Tomta hembygdsgård, Skrockarberget Forsens dag, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Strängsforsen Drive-in Bingo, Bograngen Musik i sommarkväll, Norra Finnskoga kyrka, Höljes Cykelfesten i Pustaparken, Kristinefors. Söndag 20 juli Släktforskardag, Vitsands Hembygdsgård Hembygdsfest, Hembygdsdagarna Norra Finnskoga, Halvarstugan, Båtstad Motorbanans Dag med Rallycross, crosscart och husvagnsrace, Östmark Drive-in Bingo, Höljes Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 22 juli Livemusikkväll, Torsby Camping Spelmansträff i Bygdegården, Björbysätern. Onsdag 23 juli Finnskogsspelet Tro t om ni vill, Karmenkynna, Lekvattnet Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Torsdag 24 juli Singersongkväll, Brockenstrands Vandrarhem, Vitsand Bingo i Rådom. Fredag 25 juli Jularbofestivalen dragspelsfestival. Livat i Finnskogen till minne av Carl Jularbo Trubadurkväll med Thomas Johansson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck. Foto: Birgitta Brorson

17 Livemusikkväll, Torsby Camping Upplevelsekonsert i Olof den heliges spår, Norra Finnskoga kyrka, Höljes. Lördag 26 juli Vernissage, Ellinor Henriksson på Sahlströmsgården Hemvändardag, Vitsands hembygdsgård Hembygdsdag på Kollsberg, Torsby Drive-in Bingo, Bograngen Jularbofestivalen dragspelsfestival. Livat i Finnskogen till minne av Carl Jularbo Utmarksmusiken, Ransbysätern, Sysslebäck. Söndag 27 juli Bingo, Höljes, Folkets hus Sommarsöndag, Heidruns trädgård, Fensbol. Tisdag 29 juli Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 30 juli Sommarcafé, Folkets hus Kärrbackstrand Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön Viskväll på Dalby Hembygdsgård Grillkväll med Nick Borgen, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Finnskogsspelet Tro t om ni vill Sysslebäcksparken. Torsdag 31 juli Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand Bingo i Rådom. AUGUSTI Fredag 1 augusti Svennis Cup, fotbollscupen i Torsby som lockar ungdomslag från både Sverige och Norge Sommarcafé på Folkets hus, Kärrbackstrand. Lördag 2 augusti Marknad och hemvändardag, Sysslebäck Storloppis, Granevik Folkets park., Torsby Sommarcafé, Folkets hus, Kärrbackstrand Marknadsdans, Sandins, Sysslebäcksparken. Söndag 3 augusti Marknad och hemvändardag, Sysslebäck Auktion på Folkets Hus, Kärrbackstrand Familjeteater i Sysslebäcksparken Bingo, Höljes Folkets hus Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Tisdag 5 augusti Livemusikkväll, Torsby Camping. Onsdag 6 augusti Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Fredag 8 augusti Finnskogafestivalen, folkrace i Höljes Trubadurkväll med Sonny Olsson, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Livemusikkväll, Torsby Camping Dans till Donnez, Älgsjövallen, Bjurberget. Lördag 9 augusti Krocket-VM 2014, Greavallen, Vitsand Lösöre och Lifdjursauktion, Hagen, Östmark Hembygdens dag, Karmenkynna, Lekvattnet Värmlands Tecknarfestival på Bovilgården, Utterbyn, Torsby Finngårdens dag, Rikkenberget, Bograngen. Söndag 10 augusti Bingo, Höljes Folkets hus Bingo i Rådom Musik i sommarkväll, Östmarks kyrka. Onsdag 13 augusti Kolbullestekning, Skogsgården, Kindsjön. Lördag 16 augusti Veteran & Kuriosamarknad, Kolhusudden, Torsby Antik- o loppmarknad, Kollsberg, Torsby Eldfest med Streaplers, Älgsjövallen, Bjurberget. Söndag 17 augusti Drive-in Bingo, Granevik, Torsby Bingo, Höljes Folkets hus. Onsdag 20 augusti Kolbullestekning, Kindsjöns Camping. Fredag 22 augusti Trubadurkväll med Dalens dynamiska duo, Nedergårdens Restaurang, Sysslebäck Dragspelsstämma vid Kindsjöns Camping. Söndag 24 augusti Bingo, Granevik, Torsby Bingo, Höljes Folkets hus Musik i sommarkväll, Fryksände kyrka, Torsby. Söndag 31 augusti Vernissage Bernt Jansson, Sahlströmsgården, Utterbyn Torsby Bingo, Granevik, Torsby. Med reservation för eventuella ändringar. För dagsfärsk information se: Kontakta gärna våra turistbyråer: Torsby turistbyrå, Infocenter Gräsmarksvägen 12, , Sysslebäcks turistbyrå, Torget 6, , NR TORSBY NU 17

18 Skärmdump av startsidan på Bildspelsbilden är från en av Cirkus Viktorias återkommande nationaldagsparad genom Sysslebäck. Foto: Ulrika Andersson. visittorsby.se Torsby kommuns turismverksamhet presenterar en ny webbplats: Det blir allt viktigare att synas på internet, inte minst inom turismen och besöksnäringen. Det som finns där ska vara lockande och aktuellt med fängslande bilder, och framför allt snabbt. Turisten idag söker information i sin dator, läsplatta eller smartphone och han/hon förväntar sig alltid lättillgängliga, intressanta och uppdaterade fakta, resetips och färdiga paketlösningar. Därför har Torsby kommuns turismverksamhet utvecklat sina webbsidor och byggt upp en egen webbplats som är separerad från den övergripande kommunwebben Den nya platsen för turismen heter och är en duplicering av den nydesignade värmländska webbplatsen dvs. sidan är uppbygg på samma sätt. Strategin bakom det är att besökaren ska känna igen sig samtidigt som det är en kvalitetsstämpel hos det gemensamma varumärket Värmland. Dessutom är webbplatsen förstås hypermodern och responsiv, det vill säga den anpassar sig och fungerar lika bra såväl i dator som i läsplatta och smartphone. Naturligtvis är det vårt eget varumärke Torsby som är huvudrollsinnehavare på den nya webbplatsen. Nu finns verkligen möjligheten att visa upp vår fantastiska mångfald och våra unika resmål på ett nytt och inspirerande sätt, med massor av fina bilder och lockande artiklar om smultronställen, guldkorn och personliga profilbärare. Dessutom kan vi arbeta mycket mer effektivt med kampanjer för specifika produkter och evenemang samt öppna möjligheter för våra företagare att jobba med direktbokning online. Turismen i Torsby är en näring i tillväxt och utveckling, med mer är 1 miljon gästnätter per år. Nu skapar vi en modern, kundanpassad och säljande webbplats som ska locka hit ännu fler gäster och ge våra turismföretagare ett nytt, fräscht ansikte ut mot världen. Välkommen in på och kika! Mats Olsson besöksnäringsstrateg TORSBY NU NR

19 Skidåkning, skridskor och frisbeegolf på Torsby Sportcenter i sommar Skidtunneln blev en succé den gånga säsongen. För oss innebar bristen av snö i många delar av både Sverige och Norge en välbesökt skidtunnel ända fram till stängningsdags första helgen i mars. Snökvalitén var den bästa hittills och höll riktigt bra trots den höga beläggningen av åkare. Men sista helgen i mars var säsongen över och det blev brått, att i det milda vädret få till snöbytet, för även den konstsnö som tillverkades under en av de få köldknäppar som kom i vinter tinar om vädret är milt. Men med intensivt arbete utfördes årets snöbyte på rekordtid och efter fyra mycket långa arbetsdagar med utökad styrka var snön inne i kylan. Skridskobana inomhus En av förra säsongens nyheter, skridskobanan inne i arenan, var mycket uppskattad och välbesökt. Resultatet blev så lyckat att vi behåller den och kommer att ha öppet för skridskoåkning även kommande säsong. Så nu kan du även åka skridskor i sommar! Frykenklassikern Du vet väl man i Torsby kan göra klassikerns alla moment på en och samma dag? Att kunna cykla, simma, löpa och åka skidor på samma dag är unikt och den 2 augusti genomförs Frykenklassikern med tjejklassikerns alla grenar och distanser under en och samma dag (10 km cykel, 1 km simning, 10 km löpning och 3 mil skidor). Så anta en rejäl utmaning och häng med du också. Mer klassiker Det är en klassiker att ha skidläger på hösten och vintern men bland årets nyheter finner du både ett sommarskidläger och ett klassikerläger i slutet av juli. Torsby Frisbeegolfpark Vi har också en stor nyhet på Torsby Sportcenter, Torsby Frisbeegolfpark. Frisbeegolf, eller discgolf som det också heter, är en sport som liknar golf men man spelar med en disc istället för klubba och boll. Banan spelas med målet att med så få kast som möjligt få discen att vila i målkorgen. På Torsby Frisbeegolfpark finns nio hål som kan spelas av både ung och gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Med tanke på att det är den första banan i Torsby kommun kan du som är nybörjare räkna med att vara i gott sällskap av fler nybörjare, så kom och testa. Discar finns att hyra i skidtunnels reception. Vi hälsar alla, både gamla och nya besökare, välkomna till Torsby Sportcenter och den nionde säsongen i Torsby Ski Tunnel! Linda Danielsson marknadsförare NR TORSBY NU 19

20 Foto: Cecilia Sjödén Sönnerudsheden förbereds för fiber Hos Sven i vackra Sönnerudsheden förbereds det för fiber. Det är noga utmärkt med både pinnar och röd spray på marken var rören som fibern sedan ska ligga i, ska plöjas ned. Ända fram till huset läggs rören ned så Sven behöver inte gräva något själv. Jag frågade honom om han tyckte det var besvärligt med maskinerna som gräver i backen men han tycker bara det är roligt att det händer lite i bygden. Samma sak säger Patricia och hennes kollegor som utför grävning och plöjning i Bada- Rinn fiberförenings område, de har en bra dialog med fastighetsägarna, folk är positiva och intresserade. I juli räknar man med att ha grävt och plöjt ned alla rör i området, sedan kommer nästa arbetsmoment, att blåsa i fiber i rören, därefter ska inkoppling ske i fastigheterna. Till årsskiftet förväntas alla medlemmar i föreningen vara anslutna. Fiber i Höljes I april hade vi ett informationsmöte i Höljes där intresset var riktigt stort. Tillsammans med Kärrbackstrand och Brattmon är nu hela Klarälvsdalen täckt av fiberföreningar. Bredbandsstöd Jordbruksverket annonserar på sin hemsida att bredbandsstödet i nya Landsbygdsprogrammet kan sökas från september Innan Länsstyrelsen sedan kan ta beslut på inkomna ansökningar måste det svenska Landsbygdsprogrammet godkännas av EU-kommissionen. I maj 2015 förväntas EU-kom- missionens godkännande vara klart. Först då kan Länsstyrelsen meddela beslut på de ansökningar som kommit in. Mer information om bredbandsstödet finns på jordbruksverkets hemsida under fliken Stöd. Lyckad satsning på villafiber Satsningen på villafiber i Torsby tätort har gått bra, hela 60 % har valt att ansluta sig hittills. Cecilia Sjödén bredbandssamordnare TORSBY NU NR

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NYCKELN TILL NYINFLYTTADE... 3

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Månadsbrev juni 2014

Månadsbrev juni 2014 Månadsbrev juni 2014 1. Jordbruksverket öppnar för ansökningar 3 september Det svenska landsbygdsprogrammet 2014 2020 har beslutats av Sveriges regering och är nu överlämnat till EU-kommissionen som ska

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 NR 2-2006 TORSBY NU 1 Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! INNEHÅLL LEDARE 2 KOMMUNENS EKONOMI 3 MEDBORGARENKÄTEN

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND.

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND. RESEBERÄTTELSE 2010 TYSKLAND-HOLLAND. Vi åkte från Gullspång 14 april 2010 mot Varberg för att den 15 april färja Varberg-Grenå. Av ovanstående bild framgår att vi som åkte var Ove-Karin, Margareta-Rolf,

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1 Nr 2 JUNI 2012 Information från Torsby kommun HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM NR 2-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NATTPATRULLEN ANVÄNDER RAKEL... 3

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Månadsbrev oktober 2014

Månadsbrev oktober 2014 Månadsbrev oktober 2014 I nya Landsbygdsprogrammet finns det 3,25 miljarder kronor för stöd till bredbandsutbyggnad varav svenska staten står för 59%, resten kommer från EU. Jordbruksverket har fördelat

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro

12 maj - 15 augusti. 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro 12 maj - 15 augusti 35 aktiva dagar i sommar 2015 vid Grillplatsen Vattugatan 49 i Kungshall, Nybro G U L A L S P O N T A N K U F Ö R A L L A Å L D R A R Ingen föranmälan Alla välkomna Hela programmet

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer