KSL. KSL-anvisningar. För UEDB. Ungdoms- och elevdatabas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KSL. KSL-anvisningar. För UEDB. Ungdoms- och elevdatabas 2015-04-21"

Transkript

1 KSL KSL-anvisningar För UEDB Ungdoms- och elevdatabas

2 Innehåll BEHÖRIGHET OCH SUPPORT... 3 Upplägg av huvudman/ enheter... 3 Roller i UEDB... 3 Behörighet till UEDB... 3 Support... 4 VILKEN PRISLISTA/PRIS GÄLLER?... 4 Programpriser som läggs in av systemansvarig KSL... 5 Priser som läggs in av respektive hemkommun... 5 Intern fördelning av programpeng... 5 Kontering av externa utbetalningar för användare av ekonomiintegration... 5 Avtalade priser inom introduktionsprogrammen... 5 Mätdagar och utbetalningar... 6 Hantering retroaktiva belopp... 6 Fakturor för elever folkbokförda i andra län... 6 Kommuner utan egen gymnasieskola... 6 Elever som är aktuella för ett 4e år... 6 Ett fjärde tekniskt år... 6 Utbetalningsunderlag (rapporter)... 6 Attest... 7 Referenser... 7 Momskompensation allmänt kronan... 7 TILLÄGGSBELOPP... 7 Princip för tilläggsbelopp... 7 Beslut och registrering... 7 Individuella tillägg/avdrag... 7 Gymnasiesärskolan... 8 Extraordinära stödåtgärder... 8 Modersmål... 8 Nationell idrottsutbildning (NIU)... 8 Tilläggsbelopp vid ändrad folkbokföring... 8 Tilläggsbelopp när elev byter skola (ej folkbokföringsbyte)... 8 Elev/Enhetstillägg/avdrag... 9 SL-kort

3 Korrigering av tidigare utbetalning... 9 VEM REGISTRERAR ELEVEN? Koder för särskilda grupper KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR (KAA) HANTERING AV PERSONER MED SEKRETESSMARKERING ELLER TF- NUMMER Elevens riktiga personnummer används (metod 1) Eleven skrivs in på rätt enhet med fejkat personnummer (Metod 2) Rekommenderas ej Eleven skrivs in på fejkad enhet i kommunens elevregister (Metod 3).Rekommenderas ej Övriga elever med TF-nummer (ex asyl- eller diplomatbarn) Personer med sekretessmarkering från antagningssystemet direkt till UEDB FASTA RAPPORTER ANALYSVERKTYGET I UEDB REGIONAL STATISTIK

4 BEHÖRIGHET OCH SUPPORT UPPLÄGG AV HUVUDMAN/ ENHETER Friskolor utanför länet(friskolor i länet är upplagda i UEDB) med elever från Stockholms län och Håbo behöver skicka uppgifter till UEDB-support för upplägg av huvudman/enheter/skapande av kontouppgifter. Uppgifter som support behöver är: Vilken huvudman (Namn, Org. nummer) Vilken skola det gäller (Namn, Skolenhetskod, Län/Kommun, postadress) Vilka Studievägar som berör Stockholms elever Namn på användare som behöver konto, Personnummer och Mail ROLLER I UEDB Kommuner i Länet och Håbo kommun: Admin - rättighet att redigera hela den kommunala huvudmannen, se alla eleverna på huvudmannen, se alla rapporter samt schemalägga integration från eget elevregister, har även rättighet att lägga till och ta bort kontering och tillägg/avdrag på enhet och person Ekonom - har rättighet att redigera hela den kommunala huvudmannen, se alla eleverna på huvudmannen, se alla rapporter samt rättighet att lägga till och ta bort kontering och tillägg/avdrag på enhet och person Lokal Systemadmin kommun rättighet att skapa konton och ge ut rättigheter för de egna användarna. En person per kommun Enhet - har rättighet att se elever och rapporter som rör en kommunal enhet Tittbehörighet Kan titta men inte redigera. Finns både som admin huvudman eller på enhetsnivå. Aktivitetsansvar- har rättigheter till analys och kan registrera personer i KAA Analys- Kan se eleverna folkbokförda i kommunen och elever som går på den kommunala skolan Regional statistik-kan se hela länets elevunderlag (avkodade uppgifter). Fristående enheter: Admin har rättighet att redigera hela den enskilda huvudmannen, se alla eleverna på huvudmannen, se alla rapporter samt hantera elever manuellt Enhet har rättighet att se elever och rapporter som rör en enskild enhet samt hantera dessa elever med manuell hantering Lokal Systemadmin Fristående rättighet att skapa konton och ge ut rättigheter för den egna användaren. En person per huvudman Tittbehörighet Kan titta men inte redigera. Finns både som admin huvudman eller på enhetsnivå Kommuner utanför länet Tittbehörighet Kan titta men inte redigera och se underlagsrapporter BEHÖRIGHET TILL UEDB Kommuner och huvudmän rapporterar in systemadministratörens namn, personnummer, e- postadress och roll till UEDB-support kopplar därefter användare och skickar kontot via mail till kommunen/ friskolan Lokal Systemadmin kan hantera/skapa konton åt flera användare inom sin organisation. Dock inte för de användare som har behörighet hos mer än en huvudman de är endast synliga för KSL och administreras av UEDB-support (ex. de som har behörighet till kommunalt aktivitetsansvar, KAA och kommuner utanför länet) 3

5 SUPPORT Kommunerna i länet har möjlighet till support direkt av leverantören IST och även support av UEDB-support. Som kontaktpersoner har kommunen möjlighet att få support gällande ex de elevintegrationer som kommunerna har från ordinarie elevsystem. IST supportar två namngivna personer från varje kommun som har genomgått utbildning i UEDB. De två personerna i kommunerna skapar egna inloggningar på IST kundcenter. Alla ärenden hanteras därifrån. Skapa inloggning via När det gäller frågor kring regelverk, hantering av studievägar, kontoadministration osv. hänvisar vi till Fristående enheter kontaktar för alla supportfrågor. VILKEN PRISLISTA/PRIS GÄLLER? Aktuell prislista (länsprislistan) finns upplagd på KSL-hemsida. Om en anordnare erhållit ett av Skolverket eller Skolinspektionen beslutat pris gällande särskild studieväg så gäller det priset. Priset läggs in av KSL Gäller kommun som har antagit länsprislistan; Länsprislistan gäller vid mottagande av elever från alla kommuner inom samverkansområdet samt vid utbetalningar såsom hemkommun till alla fristående skolor i landet. Vid andrahandsmottagande av elever från kommuner utanför samverkansområdet gäller lägsta pris av hemkommunens pris eller länsprislistan. Vid förstahandsmottagande av elever från kommuner utanför samverkansområdet gäller länsprislistan. Gäller kommun som inte har antagit länsprislistan(enbart Sigtuna GY11); Vid mottagande av elever från alla kommuner inom och utanför samverkansområdet gäller kommunens fastställda prislista. Gällande utbetalningar till alla fristående skolor i landet så ska länsprislistans pris gälla för samtliga program och inriktningar som erbjuds inom samverkan men som inte anordnas i egna kommunen. För de program som anordnas i egna kommunens regi utbetalas det egna priset till fristående gymnasieskolor. Vid andrahandsmottagande av elever från kommuner utanför samverkansområdet gäller lägsta pris av hemkommunens pris eller anordnarens pris. Vid förstahandsmottagande av elever från kommuner utanför samverkansområdet gäller anordnarens pris. Gäller alla kommuner Gällande utbetalning till fristående skola; Om program och inriktning inte erbjuds inom samverkansområdet gäller riksprislistan för detta program och inriktning. Gällande utbetalning till kommunal/landstingsägd skola; Om program och inriktning inte erbjuds inom samverkansområdet gäller anordnarens pris för detta program och inriktning. 4

6 PROGRAMPRISER SOM LÄGGS IN AV SYSTEMANSVARIG KSL Länsprislistan Priser beslutade av Skolinspektionen och Skolverket Kommunernas Avtalade priser inom introduktions-programmen och IB Strukturtillägget (utbetalas mars och oktober) PRISER SOM LÄGGS IN AV RESPEKTIVE HEMKOMMUN Avtalspriser för elever inom introduktions-programmen och IB för fristående Tilläggsbelopp för elever i särskola Tilläggsbelopp för elever med särskilda behov Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning Tilläggsbelopp för nationella idrottsutbildningar NIU (enbart mellanskillnaden mellan Lag och individuell NIU) Tilläggsbelopp för SL- kort Priser för elever som studerar i kommunal skola i kommun utanför länet då anordnarkommunen inte har egen inloggning utan enbart tittbehörighet INTERN FÖRDELNING AV PROGRAMPENG UEDB skapar även underlag för elever i egna kommunala skolor. Underlagen utgår från den egna prislistan för kommuner med egen prislista(enbart Sigtuna) och från länsprislista för övriga kommuner. Fördelning inom kommunen mellan egna kommunala skolor beslutas av respektive kommun. Intern fördelning och kontering av programpeng finns inte med i integrationsfilen till ekonomisystemet. KONTERING AV EXTERNA UTBETALNINGAR FÖR ANVÄNDARE AV EKONOMIINTEGRATION Konteringsanvisningarna gäller endast kommuner som ska göra utbetalningar via fil till kommunens ekonomisystem. Endast kostnadskontering (debet) anges och endast kontering till skolor utanför den egna kommunen där elever som är folkbokförda i den egna kommunen är elevplacerade. Det betyder ingen kontering för att skapa bokföringstransaktioner för elever som går i egna kommunala skolor. Läs mer om hur kontering görs i Handbok för Ekonom kommun som finns på AVTALADE PRISER INOM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN Hemkommun och kommunal skolenhet/huvudman ska ha kommit överens om pris inför beslut om mottagande av elev. Priset läggs in av UEDB-support per kommun efter kommunens prislista Hemkommun och fristående skolenhet/huvudman ska ha kommit överens om pris inför beslut om mottagande av elev. Priset läggs in som avtalspris av hemkommunen Gäller dock inte programinriktat individuellt val där priset bygger på programpeng exklusive avdrag för strukturtillägget (se KSL prislista) tillsammans med av skolverket fastställt tillägg. Gällande preparandutbildningen är alltid hemkommunen skyldig att betala till anordnaren utan överenskommelse. 5

7 MÄTDAGAR OCH UTBETALNINGAR Mätdag är den 10:e varje månad. Undantag är några månader. Juni månad då mätning sker den 1:a i månaden (preliminärt underlag för juli och augusti skapas i juni) samt juli och augusti månad då mätningen sker den 31:a augusti. Undantag är också i september där är mätdatum den 15 september Fristående skolor ska erhålla betalning från kommuner senast den 22 i respektive månad eller sista vardag före den 22 med undantag av juni och december där särskild anvisning kommer från systemansvarig. Utbetalning/återbetalning av avräkning för juli och augusti sker i september. HANTERING RETROAKTIVA BELOPP Felaktigt utbetalade belopp justeras nästkommande månad genom att manuellt lägga in avvikelsen som ett enhetsbelopp med stoppdatum. Se även korrigering av tidigare utbetalningar. OBS! Engångskorrigeringar bör inte ske i juni månad då det automatiskt påverkar de preliminära utbetalningarna för juli och augusti. FAKTUROR FÖR ELEVER FOLKBOKFÖRDA I ANDRA LÄN Eftersom kommuner i andra län inte gör automatiska betalningar till kommuner inom samverkansområdet, måste fakturor även fortsättningsvis skickas som tidigare. Underlaget till fakturorna framgår av intäktsinformationen till anordnarkommunen. KOMMUNER UTAN EGEN GYMNASIESKOLA Ersättningen till kommunala skolor inom länet baseras på länsprislistan. Om anordnarkommunen inom länet inte antagit länsprislistan (enbart Sigtuna GY11) samt för kommuner utanför länet gäller anordnarkommunens pris. Ersättningen till fristående skolor/huvudmän in0m och utom länet baseras på länsprislistan om kommunen antagit denna. I annat fall baseras ersättningen på riksprislistan. ELEVER SOM ÄR AKTUELLA FÖR ETT 4E ÅR Skolor som önskar avtala om ett fjärde år för elev måste komma överens med hemkommunen om ersättningsnivå. Registrering i UEDB av elev som går ett fjärde år ska sättas med Årskurs 4. för att regionalt kunna följa upp dessa elever i analysmodulen. Kontakta UEDB-support för upplägg av ÅR 4 i UEDB ETT FJÄRDE TEKNISKT ÅR Gymnasieingenjörs-examen startar läsåret 2015/2016 UTBETALNINGSUNDERLAG (RAPPORTER) Intäktsinformation för mottagande huvudman Utbetalningsunderlag för betalande kommun Fellista Förändringslista 6

8 ATTEST Attest sker i kommunen på betalningsunderlag som kommer från UEDB. REFERENSER Referens är huvudmannens mottagare av ersättning och används för meddelande på inbetalningen till huvudmannens bankgiro eller plusgiro. Referens kan anges för huvudman eller enhet. Finns referens på enheten används den i första hand, annars används referensen på huvudmannen. MOMSKOMPENSATION ALLMÄNT Momskompensationen utgår till fristående huvudmän med 6 procent på programpengen efter avdrag för administrativ kostnad, 4-kronan. Skälet är att de fristående huvudmännen inte kan återfå mervärdeskatt på köpta varor eller tjänster som schablonmässigt uppskattats till 30 procent av omsättningen. Momskompensation utgår på alla belopp med undantag av SL-kort. 4-KRONAN Avdraget på 4 kr per månad och elev finansierar ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Avdraget görs för alla elever med samma belopp oavsett program eller huvudman för att garantera likvärdighet mellan kommunala och fristående skolor. Undantag; inget avdrag görs för elever som finns inskrivna hos kommunal huvudman i kommun eller landsting utanför Stockholms län/håbo kommun. TILLÄGGSBELOPP Det finns två typer av tilläggsbelopp, riktat till elev (individ) och riktat till skola (enhet). PRINCIP FÖR TILLÄGGSBELOPP Principen för tilläggsbelopp i UEDB är att tillägget är ett belopp som läggs på programpriset/avtalspriset. Momskompensation tillkommer även för tilläggsbelopp med undantag för SL-kort. BESLUT OCH REGISTRERING Folkbokföringskommunen beslutar om beloppets storlek samt registrerar beslutat belopp i UEDB. INDIVIDUELLA TILLÄGG/AVDRAG Se punkt nedan 7

9 GYMNASIESÄRSKOLAN Grundprincipen för programpeng inom gymnasiesärskolan är grundbelopp och tilläggsbelopp d v s samma princip som för gymnasieskolan. Det betyder att t ex programpris för gymnasiesärskolan behöver läggas in efter samma princip. KSL rekommenderar följande, om kommunen registrerat tilläggsbelopp för gymnasiesärskoleelever bör beloppet delas upp i ett grundbelopp och resterande del som tilläggsbelopp. Skälet är att möjliggöra uppföljning och analys av särskolekostnaderna EXTRAORDINÄRA STÖDÅTGÄRDER Tilläggsbelopp för omfattande stödbehov hos enskilda elever. Enligt lagstiftningen ska tilläggsbelopp avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t ex tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av lokal. Tilläggsbelopp för extraordinära åtgärder har i vissa fall lagts samman med grundbeloppet och fått en egen studieväg (t ex vid Autismspektrumtillstånd). Principen om grundbelopp och tilläggsbelopp gäller även här. OBS! När extraordinära stödåtgärder beslutas för begränsad tid behöver stoppdatum för tilläggsbelopp registreras i UEDB. MODERSMÅL Reglering av samverkan kring ersättning för modersmål regleras inte via samverkansavtalet och den gemensamma programpengen. Ersättning för modersmål beskrivs i samverkansöverenskommelse avseende tilläggsbelopp som flertalet men inte alla kommuner anslutit sig till. Ersättningen för modersmål hanteras av kommunerna i UEDB,flera kommuner utgår från det belopp som finns i överenskommelsen om tilläggsbelopp som är kr för 2015 NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) Kan bedrivas individuellt eller som lagidrott. Skolan lägger upp eleven som har NIU på korrekt studieväg som genererar en högre peng i UEDB som hanterar tillägget för NIU-lag. Hemkommunen för in mellanskillnaden för elever som läser NIU-individuell (skolan behöver informera folkbokföringskommunen vilka elever som har NIU individuellt). TILLÄGGSBELOPP VID ÄNDRAD FOLKBOKFÖRING Tilläggsbeloppen i UEDB nollställs när eleven byter folkbokföringskommun. Den nya hemkommunen har möjlighet att se tidigare tilläggsbelopp i UEDB. Den nya hemkommunen beslutar om fortsatt tilläggsbelopp. TILLÄGGSBELOPP NÄR ELEV BYTER SKOLA (EJ FOLKBOKFÖRINGSBYTE) Registrerade tilläggsbelopp finns kvar när elev byter skola. Hemkommunen får information om förändringen i rapporten. I vissa fall kan tilläggsbeloppet behöva justeras. 8

10 ELEV/ENHETSTILLÄGG/AVDRAG Kan läggas in under läsåret under elev eller på enhet men under sommarmånaderna hanteras det lite annorlunda mot övriga året (se handbok för ekonom kommunal för mer beskrivning). Om totalbeloppet till en huvudman är ett minusbelopp kommer det upp på en rapport som skapas vid körning. SL-KORT Alternativ A; Skolan skickar uppgift till hemkommunen om elever som är berättigade till SLkort utifrån respektive hemkommuns regelverk (undantag när kommun tillämpar alternativ B enligt nedan). Hemkommunen för in det sammanlagda pristillägget terminsvis på berörd skola/enhet. OBS! Endast en betalning per termin. Alternativ B; Om kommunen delar ut SL-kort direkt till berörda elever, behövs ingen åtgärd i UEDB. Underlag till vilka elever som är berättigade till SL-kort baseras på uppgifter i UEDB om elevens folkbokföringsadress, avstånd till skolan och med hänsyn till respektive hemkommuns regelverk. När SL-kort ska administreras genom UEDB så är det med ersättning från hemkommunen till den kommunala huvudman eller fristående huvudman som har köpt SL-kortet till elev som går på skolan. Inköp av SL-kort av kommun, dvs kommunal huvudman, görs med momsavdrag. Inköp av SL-kort av fristående huvudman kan inte göras med momsavdrag. Respektive skola/huvudman ska ersättas för sina faktiska kostnader de har i samband med införskaffandet av SL-korten. När kommun utbetalar ersättning för SL-kort till annan kommunal huvudman så ska det vara exklusive moms. När det handlar om ersättning till fristående skola så ska det vara inklusive moms KORRIGERING AV TIDIGARE UTBETALNING Enhetstillägg/avdrag kan också användas för att korrigera felaktiga belopp. OBS! Korrigeringar är som regel av engångskaraktär och behöver ha start- och stoppdatum samma månad. Annars upprepas korrigeringen följande månader. Undantag är återbetalningsbelopp enligt överenskommelse. 9

11 VEM REGISTRERAR ELEVEN? Uppgifter om elever som studerar i kommunal skola inom länet integreras från respektive kommuns elevregister till UEDB eller för vissa kommuner registrering direkt i UEDB. Uppgifter om elever som studerar i fristående skola inom eller utom länet registreras av den fristående skolan. Uppgifter angående årskurs 1 importeras av KSL för den fristående skolan i länet från gymnasieantagningen. Uppgifter om elever som studerar i kommunala skolor utanför länet registreras av hemkommunen. Uppgifter om elever som studerar utomlands registreras av hemkommunen i aktivitetsansvaret Uppgifter om elever folkbokförda utanför länet som studerar inom länet på kommunal eller fristående skola registreras av skolenhet/huvudman. KODER FÖR SÄRSKILDA GRUPPER Dessa koder finns med i publikationen "Handbok för gymnasieantagning " från Sveriges Kommuner och Landsting och kan användas i UEDB Asylsökande 0002 EU-medborgare 0003 Nordiska medborgare 0004 Utbytesstudenter 0005 Utlandssvenskar 0006 Övriga utländska medborgare Elever folkbokförda på dessa koder kommer med på rapporten som heter "Fakt.underlag kommun utom KSL" under importerade rapporter i UEDB. Registreras eleverna på dessa koder kan inte kommunen lägga in något utbetalningsbelopp på eleven. KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR (KAA) Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Från och med 2015 kommer statistik om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret samlas in från kommunerna. Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret. Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Bakgrunden till förtydligandet är att ungdomar som inte fullföljer en gymnasieutbildning löper risk för framtida utanförskap, samtidigt som uppföljningar visat på brister i kommuners arbete med dessa ungdomar KAA-ansvarig i kommunerna registrerar de personer folkbokförda i kommunen mellan år 10

12 HANTERING AV PERSONER MED SEKRETESSMARKERING ELLER TF-NUMMER Kommunerna använder idag 3 olika metoder för att hantera elever med sekretessmarkering. Den metod som kommunen använder påverkar hur integrationen mot KSL UEDB hanterar eleverna. Följande definitioner används fortsättningsvis; Begreppet person betyder folkbokförd fysisk person inhämtad från Skatteverkets register. Begreppet elev används då personen blir registrerad på verklig eller fiktiv skolenhet. De tre metoderna är: 1. I elevregistret används personens korrekta personnummer och eleven registreras på rätt skolenhet. (KSL:s rekommendation) 2. I elevregistret används ett fejkat personnummer, ofta kallat TF-nummer som är kopplat till ett fejkat namn, och eleven registreras på rätt skolenhet. 3. Eleven placeras inte på rätt skolenhet utan placeras på en fiktiv enhet med korrekta personnummer vilka endast ett fåtal personer i kommunen har behörighet att se. o o Med metod 1 och 3 kommer personen in i UEDB med sitt riktiga personnummer men med sekretessmarkering utan namn och adressuppgifter. Metod 2 genererar ingen uppdatering från skatteverket och inget underlag för peng ELEVENS RIKTIGA PERSONNUMMER ANVÄNDS (METOD 1) Skatteverket levererar automatiskt uppgift om sekretessmarkering på personen till Extens IKE. Information om personnummer och sekretessmarkering på personen förs över till UEDB. Personen som har sekretessmarkering skrivs in alternativt integreras in som elev i UEDB. Endast huvudmannen som har personen inskriven som elev ser uppgifter om eleven direkt i UEDB. Hemkommunen kan därför inte lägga personliga tillägg (enbart tillägg på enhetsnivå kan läggas men då utan några uppgifter om personen). Personer med sekretessmarkering tas inte med i systemets funktioner (manuell kontroll på enhet samt placeringskontroll via E-post) för kontroll av dubbel elev. Hemkommunen ser eleven på rapporten Utbetalning till huvudman, men varken personnummer eller namn visas. Om eleven blir placerad som dubbel elev ser endast hemkommunen denna uppgift på utbetalningsrapporten, inte de inblandade skolorna. Personen kommer upp på uppföljningslistor som en person som saknar elevplacering men utan personnummer enbart ålder. Undantag är elever folkbokförda utanför Stockholms län inklusive Håbo kommun samt elever fyllda 20 år Folkbokförda utanför Stockholms län inklusive Håbo kommun finns inte med i grunduttaget från Skatteverket. Folkbokförda fyllda 20 år finns inte heller med i grunduttaget från Skatteverket. Först när personen registreras som elev, manuellt eller via elevintegration hämtas uppgifterna från Skatteverket med en arbetsdags fördröjning. Huvudmannens uppgifter om namn, placering och hemkommun uppdateras sedan av Skatteverket som döljer folkbokföringskommun och namn. 11

13 Om en huvudman känner till att elev är sekretesskyddad så kan följande göras för att säkerställa att inte några uppgifter röjs under tid för uppdatering. Huvudmannen kontaktar UEDB support via e-post och begär ett telefonsamtal angående en ny individ med sekretssmarkering. Via telefon ber huvudmannen UEDB support beställa folkbokföringsuppgift angående denna individ. KSL sätter sekretessmarkeringen manuellt i Extens IKE alternativt beställer folkbokföringsuppgift från skatteverket via Navet genom att välja inställningarna för Extra person-id. KSL avvaktar överföring till UEDB. KSL meddelar huvudmannen att individen nu finns i systemet med sekretessmarkering. Huvudmannen skriver in eleven manuellt eller via integration på det riktiga personnumret som nu är sekretessmarkerat. ELEVEN SKRIVS IN PÅ RÄTT ENHET MED FEJKAT PERSONNUMMER (METOD 2) REKOMMENDERAS EJ Ett fejkat personnummer används av skolhuvudmannen för att skriva in eleven i UEDB alternativt integrera eleven. Eleven har ingen sekretessmarkering utan behandlas som en vanlig elev. Eleven uppmärksammas på huvudmannens fellista då folkbokföringsuppgifter inte kan hämtas från Skatteverket och folkbokföringsuppgifter saknas. Detta medför att ingen programpeng kan genereras för eleven då systemet inte vet vem som är betalande kommun. För att programpeng ska genereras krävs att huvudmannen kontaktar betalande kommun. Kommunen bekräftar att de betalar programpeng genom att kontakta OBS! UEDB-support kan därefter markera eleven med rätt kommunkod och programpeng betalas ut. Byter eleven folkbokföringskommun uppdateras inte eleven via Skatteverket vilket innebär att fel kommun kan komma att betala för eleven. ELEVEN SKRIVS IN PÅ FEJKAD ENHET I KOMMUNENS ELEVREGISTER (METOD 3).REKOMMENDERAS EJ Skatteverket levererar automatiskt uppgift om sekretessmarkering på personen till Extens IKE. Information om personnummer, sekretessmarkering samt folkbokföringskommun på personen förs över till UEDB. Kommunens fejkade enhet integreras inte till UEDB, inga uppgifter om eleven förs över och ingen programpeng kan genereras av systemet. Eftersom personen saknar elevplacering finns Personen med på de uppföljningslistor som visas för hemkommunen. 12

14 ÖVRIGA ELEVER MED TF-NUMMER (EX ASYL- ELLER DIPLOMATBARN) Eleven har inget riktigt personnummer. Därför används ett fejkat personnummer för att skriva in eleven i UEDB alternativt integrera eleven. Programpeng kan inte genereras. Eleven hamnar på huvudmannens fellista. Om huvudmannen ska få betalt och programpeng ska genereras krävs att huvudmannen kontaktar betalande kommun (för asyl är det skolkommunen). o Kommunen bekräftar genom att skicka ett mail till att de betalar för eleven (UEDB-support kan därefter markera eleven med rätt kommunkod och peng betalas ut) eller o Registreras av hemkommunen i kommunens elevregistersystem OBS! Byter eleven kommun uppdateras inte eleven via Skatteverket. PERSONER MED SEKRETESSMARKERING FRÅN ANTAGNINGSSYSTEMET DIREKT TILL UEDB. GSLs antagningssystem använder TF-nummer utan koppling till det riktiga personnumret. Vid integration från antag vid hösttermisstart kommer eleverna att föras över till UEDB på TFnumret. Överföring med TF-nummer berör elever per antagningsperiod. Huvudmännen övergår helst till metod 1 ovan för sekretesshantering när eleven förts över till UEDB, vilket sker ung i mitten av augusti. OBS!Viktigt att rätt personnummer läggs in i UEDB för att huvudman ska få ersättning för eleven 13

15 FASTA RAPPORTER De fasta rapporter som erhålls via UEDB är - Intäktsinformation för mottagande huvudman - Utbetalningsunderlag för betalande kommun - Fellista - Förändringslista - Bokföringsunderlag ANALYSVERKTYGET I UEDB Kommunerna har behörighet till analysverktyget i UEDB REGIONAL STATISTIK Kommunerna har behörighet till regional statistik. I regional statistik kan man via avidentifierade uppgifter bl.a. följa elevplaceringar över tid i länet. Särskild behörighet krävs och läggs upp av UEDB-support 14

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6 Organisation...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 4.0

Handbok för skoladministratörer version 4.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 4.0 Eva Rehnberg 2017-03-03 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inledning... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet och uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Uppdateringsinformation IST Regional Samverkan

Uppdateringsinformation IST Regional Samverkan Uppdateringsinformation 2016-11-22 IST Regional Samverkan 2.11.0 Innehållsförteckning Generellt för systemansvarig... 2 Byte till nästkommande läsår... 2 För administratörer för kommunala huvudmän... 2

Läs mer

Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version

Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version Handbok Regional IKE Kommun Ekonom/Admin Version 4.0 2016-05-24 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera...

Läs mer

Hantering av kontering

Hantering av kontering Hantering av kontering Detta gäller endast kommuner som ska göra utbetalningar eller omföringar via fil till kommunens ekonomisystem. Kostnadskontering (debet) och levskuldskontering (kredit) skall anges

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Potter Sidan 1 av 5 Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Programpriser för introduktionsprogram Förslag till beslut föreslår att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:

Läs mer

2016-03-10. Rekommendation, Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster (KSL/15/0058-11) KS/2016:112

2016-03-10. Rekommendation, Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster (KSL/15/0058-11) KS/2016:112 Ärende 21 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-10 Kommunstyrelsen Anders Edin Utredare/Handläggare Telefon 08-555 010 35 anders.edin@nykvarn.se Rekommendation, Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

I bilden ovan är ett tillägg lagt till enheten AMB Education, det är lagt med start och stoppdatum så utbetalning sker både juli och augusti.

I bilden ovan är ett tillägg lagt till enheten AMB Education, det är lagt med start och stoppdatum så utbetalning sker både juli och augusti. Hej, För några veckor sedan skickade vi ut viktig information om vad som gäller inför läsårsslut och läsårsstart. Vi skickar ut den igen och passar på att göra vissa förtydliganden: 1. Den definitiva juni-körningen

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 20131004 Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Behörighet... 3 Överblick över analysen... 4 Inbyggd hjälp... 4

Läs mer

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor Tilläggsbelopp Gymnasieskolor 2017-2018 The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 8 och 9 16 kap. 54, 17 kap. 29, 34 Förarbeten till skollagen Gymnasieförordningen 13 kap. 7 Stockholms utbildningsnämnds

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (7) Datum 2016-12-12 Bilaga Kimmo Räihä Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 Förslag till ersättningar

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Handbok Regional IKE skoladministratör. Version 2.1.0

Handbok Regional IKE skoladministratör. Version 2.1.0 Handbok Regional IKE skoladministratör Version 2.1.0 Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 4 Filter... 4 Kolumner... 4 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6 Organisation... 8 Huvudmanöversikt...

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i hypernet Regional samverkan Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 5 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning...

Läs mer

Version Handbok IST Regional Samverkan. skoladminstratör/ekonom - Fristående huvudman

Version Handbok IST Regional Samverkan. skoladminstratör/ekonom - Fristående huvudman Version 2.8.0 Handbok IST Regional Samverkan skoladminstratör/ekonom - Fristående huvudman 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner...

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2014-12-19 1 (9) DNR FN-0366/2014-1 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Gymnasieantagningen Stockholms län. Finansiering

Gymnasieantagningen Stockholms län. Finansiering Charlott Rydén Kommunstyrelser i Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun och Gnesta kommun Gymnasieantagningen Stockholms län. Finansiering Inledning I samband med revidering av avtalen mellan KSL och

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen /Grundskola/Gymnasium 2015-12-18 1 (9) FN-0325/2015-3 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat

Beslut Gäller fr.o.m Reviderat Beslut 2014-04-07 Gäller fr.o.m. 2014-08-01 Reviderat 2016-09-05 Regler för utbetalning av bidrag till utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i

Läs mer

ELIN Gymnasienätverket ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR.

ELIN Gymnasienätverket ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR. 170331 Gymnasienätverket ELIN REGIONALT ELEVINFORMATIONSSYSTEM FÖR GÖTEBORGSREGIONENS MEDLEMSKOMMUNER OCH FRISTÅENDE SKOLOR GYMNASIESAMVERKAN INOM GR Regleras i samverkansavtal tillsammans med etiska regler

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan

Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan 2016-08-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2016/202 Utbildningsnämnden Rekommendation av programpriser för nationella program m.m. i gymnasieskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar föreslå

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 2 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan Följande tillämpningsavtal har slutits mellan Barn- och

Läs mer

Riktlinjer. Dokumentansvarig: Barn- och utbildningskontorets administrativa chef

Riktlinjer. Dokumentansvarig: Barn- och utbildningskontorets administrativa chef Riktlinjer Reseersättning gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning samt Inackorderingsbidrag gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning Dokumentansvarig: s administrativa chef REGEL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland

Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Avtal om gemensamt Antagningskansli för gymnasievalet i Halland Syfte Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Halland är ökad kvalitet och effektivitet, en ambitionshöjning, i antagningsarbetet.

Läs mer

Rekommendation att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan

Rekommendation att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-15 GN-2013/116.603 1 (2) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin 08-535 360 82 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

REGLER 1(7) Vår beteckning 2015-03-26 BOU2015/153 nr 2015.1673. 2015-05-06 ( 57) Dokumentansvarig: Barn- och utbildningskontorets administrativa chef

REGLER 1(7) Vår beteckning 2015-03-26 BOU2015/153 nr 2015.1673. 2015-05-06 ( 57) Dokumentansvarig: Barn- och utbildningskontorets administrativa chef REGLER 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av barn- och utbildningsnämnden, 2015-05-06 ( 57) Dokumentansvarig: Barn- och utbildningskontorets administrativa chef Regler för reseersättning

Läs mer

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn

Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn Antagningsdokument Ska ne Nordost/Simrishamn För huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolassistenter m fl. Gymnasieantagningen Kristianstad är ett gemensamt antagningskansli för 7 kommuner

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9) 2014-12-05 1 (9) Kommunförvaltningen Riktlinjer för utbetalning av skolpeng Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den 2014-12-05 Riktlinjer för utbetalning av

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2016

Grundskolan: elever per 15 oktober 2016 Grundskolan: elever per 15 oktober 2016 Avser alla kommunala samt alla fristående grundskoleenheter förutom konfessionella- och sameskolenheter. Instruktioner Sista insändningsdag: 2016-11-01 Innehåll

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige?

Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Pernilla Bremer Processledare Gysam 0243-248048 Omvärldsbevakning; Hur ersätter man friskolor i andra gymnasiesamverkansområden med gemensam prislista i Sverige? Inledning Gysams ledningsgrupp beslutade

Läs mer

Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan

Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-24 Handläggare Anna Tammelin Telefon: 08-508 33 763 Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Uppdaterad 2016-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2015-02-02 KSL/14/0074 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SYFTE OCH MÅL Sfi-bas riktar sig

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Bilaga 1

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Bilaga 1 Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 1 INLEDNING Perspektiv Skaraborg För att stärka Skaraborg som en attraktiv och konkurrenskraftig del av Västsverige betonas betydelsen av samverkan

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret i IST Regional samverkan 1 Innehållsförteckning Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 4 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning... 5 Uppföljning

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 2 Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Inledning 3 1.1 Löpande information till hemkommunen 3 1.2 Bidrag till fristående

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-02-24 20 Gymnasieutbildning utomlands (UN 2016.007) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734

Riktlinje. Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Riktlinje 2016-03-15 Riktlinje för godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorgfamiljedaghem UN 2016/0734 Antagen av utbildningsnämnden 2016-03-15 Riktlinjerna beskriver vad som krävs för godkännande

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

Handbok för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i UEDB. version

Handbok för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i UEDB. version Handbok för det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i UEDB version 3.0 2016-06-20 1 Innehåll Det kommunala aktivitetsansvaret... 4 Aktivitetsansvaret... 4 Rapportera till SCB... 5 Sysselsättning... 5 Uppföljning

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer