Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll"

Transkript

1 ormationsblad 356 rev.d Model DDX-LP Larmventil torrör DN 4" (00mm), 6" (50mm) & 65mm nformationsblad 356 rev.d Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll 0,7 till,8 bars pneumatiskt tryck larmventil återställningsbar från utsidan en huvuddräneringsventil tätningsvatten behövs ej The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 03 Fairview Park Drive, Elmsford, New York, 0523

2 Allmänt Reliables Model DDX-LP torrörslarmventil är en hydrauliskt aktiverad ventil av differentialtryckstyp ( se Figur ), konstruerad för att fungera som huvudlarmventil i ett torrörsysten av lågtryckstyp. Det trimset som används med Model DDX-LP torrörslarmventil inkluderar Reliables Model LP utlösningsutrustning för torrörsventilens aktuator. Denna aktuator medger att systemets tryck med luft eller kvävgas kan vara avsevärt lägre än det tillgängliga vattentrycket hos vattenkällan ( se Tabell A). Följande fördelar finns med lägre lufttryck:. I system inom ouppvärmda utrymmen minskar lågt lufttryck risken för att isproppar bildas, något som annars kan försämra eller hindra vattenflödet till sprinklerhuvuden i händelse av brand. 2. Lägre luftryck (mindre volym) innebär behov av mindre kapacitet, och därmed billigare, på utrustning för att torka luften där så erfordras. 3. Lägre luft- eller kvävgastryck kan minska tiden för vattnet att nå ut i systemet efter aktivering och kan, i vissa fall, undanröja behovet för installation av en snabböppnare. 4. Lägre tryckkrav gör att man möjliggör användning av kvävgas, även i praktiken, på större system. Fördelar med detta är bl a en lägre kondenseringspunkt jämfört med luft, vilket minimerar risken för isproppar i rörledningarna, samt ökar användarnyttan i samband med installation och drift. 5. Underhåll på systemet förenklas eftersom tätningsvatten ej behövs och genom att torrörsventilen kan återställas utifrån, utan att ventillocket tas bort. Detta kan ske genom att trycka in och vrida det yttre återställningshandtaget på torrörslarmventilens baksida ( se Figur ). Denna funktion medför en väsentlig tidsbesparing i samband med återställandet av systemet. Trimset för Model DDX-LP torrörslarmventil ( se Figur 2 ) innehåller all nödvändig utrustning för anslutning till tryckkammarens in- och utlopp, till DN 50 mm dräneringsventilen, larmanordningar, tryckluftförsörjningen, för vattenkällan och för erforderliga tryckmanometrar. Detta trimset finns tillgänglig antingen i separata delar, som för att spara tid finns ihopsatta i delbyggsatser, eller som helt färdigmonterad på Model DDX-LP torrörslarm-ventil ( med eller utan huvudavstängningsventil ). Alla storlekar av trimset för Model DDX-LP torrörslarmventil kan utrustas med eventuellt önskade Reliable Model B Snabböppnare, med trimset P/N (se Figur 2 & 3). Denna utrustning fungerar som en utblåsningsventil vilket påskyndar funktionen för aktuatorn i Model LDX Torrörslarmventil och som därmed minimerar vattenpåfyllningstiden för hela systemet. Listningar och godkännanden Reliables Model DDX-LP torrörslarmventiler, komplett med trimset som innehåller Model LP Aktuator för Torrörslarmventil, har, under förutsättning att de används som fullständiga system i enlighet med tillverkarens anvisning, följande godkännanden:. Listad av Underwriters Laboratories,Inc. Och UL-certifierad för Kanada (culus). 2. Certifierad av Factory Mutual Approvals (FM). 3. NYC MEA E. Systemfunktion Reliables Model DDX-LP torrörslarmventil visas i både stängt och öppet läge i Figur. I stängt läge påverkar trycket från vattenförsörjningen klaffens undersida och trycker dessutom tryckstången genom förträngningen i inloppet till tryckkammaren. Den kraft som uppstår när tilloppstrycket pressar på tryckstången förstärks genom den mekaniska hävarmseffekten och blir mer än tillräcklig för att hålla nere klaffen vid eventuella tryckstötar i vattentilloppet. När ett sprinklerhuvud löser ut kommer det att uppstå en trycksänkning i systemets luft eller kvävgasinnehåll, vilket medför att Model LP Aktuator för Torrörslarmventil öppnar. Öppnandet av denna utrustning medger att ett vattenflöde släpps ut genom tryckkammarens utloppsledning. Eftersom trycket inte kan fyllas på genom inlopsledningens förträngning lika snabbt som det strömmar ut genom utloppsledningen kommer trycket omedelbart att falla i tryckkammaren. När kammarens tryck närmar sig en trdjedel av vattentilloppets tryck kommer det uppåtriktade trycket på klaffens undersida överstiga hävarmens mottryck varvid klaffen således öppnar. När klaffen väl har öppnat fungera hävaramen som spärrhake och hindrar därmed klaffen från att återgå till stängt läge. Vatten från tilloppsledningen strömmar genom torrörslarmventilen och ut i rörnätet. Vatten går samtidigt också ut i torrörsventilens utloppsledning för larmanordningar. När systemet stängts av är det relativt enkelt att återställa Model DDX-LP torrörslarmventil. Det enda som krävs för detta är att man trycker in och vrider återställningsvredet på larmventilens baksida ( se Figur.) Den yttre återsällningsfunktionen för Model DDX-LP torrörslarmventil innebär en enkel och praktisk provningsmetod för systemfunktion, vilket är en väsentlig del av ett väl fungerande underhållsprogram. Den yttre återställningsfunktionen innebär dock inte att man kan bortse frånandra viktiga delar av underhållsbehoven, som exempelvis återkommande rengöring och visuell kontroll av inre delar. I händelse av att vatten ansamlas inuti larmventil, som en följd av kondensbildning i luftförsörjningen eller genom kvarliggande vatten efter systemprovning, så finns det en dräneringsventil för avrinning. Efter att ha stängt huvudavstängningsventilen kan en liten ventl ovanför dräneringskärlet öppnas lätt, till dess att vatten i larmventilhuset och i stigarledningen har dränerats ut. Läs mer i avsnittet Hur man tappar ut kondensvatten från systemet i detta informationsblad för en mer detaljerad information om tillvägagångssättet. I trimset för Model DDX-LP torrörslarmventil ingår även en Model B Manuell Hydraulisk Nödutlösningsutrustning ( se Figur 4). Denna består av en märkt aluminiumskylt som är mekaniskt ansluten till en kulventil. Ventilens handtag är i läge STÄNGT säkrat mot oavsiktlig vridning till läge ÖPPEN (och därmed aktivering av systemet) med hjälp av en nylonlina som ingår i varje trimset. Nylonlinan skall åter anslutas, såsom framgår av Figur 4, efter det att systemet har återställts i drift. Nylonlinan är utformad så att den, i händelse av nödutlösningsbehov, med kraft kan slitas av så att kulventilen kan vridas till läge ÖPPEN. Som ett alternativ till Model B Manuell Hydraulisk Nödutlösningsutrustning finns även Model A Manuell Nödutlösningsutrustning med Draghandtag ( se Reliable Informationsblad 506 ) tillgänglig och kan väljas som tillval. 2.

3 När omgivningstemperaturen är hög skulle vattentemperaturen i tryckkammaren hos Model DDX-LP torrörslarmventil möjligen kunna höjas och därmed orsaka ett högre tryck där än vad som utgör systemets högsta klassade tryck. För inomhusinstallationer, där normala rumstemperaturer kan komma att överstigas kan en tryckavlastningsutrustning bli nödvändig. Tryckavslastningsenheten, P/N , kan installeras i tryckkammaren för att hålla nere trycket under 2, bar. Hydrostatisk provning av DDX ventiler och DDX system Enligt krav av NFPA 3, skall sprinklersystem med arbetstryck upp t.o.m 0,5 bar hydrostatiskt testas med ett vattentryck av 4 bar som ska vidmakthållas i två timmar. Sprinklersystem med arbetstryck över 0.5 bar ska hydrostatiskt testas med 3,5 bar över systemets arbets-tryck som ska vidmakthållas i två timmar utan att tappa tryck. Förutom det hydrostatiska prov som beskrivits ovan, krävs för torrör och dubbelt säkrade förutlösningssystem ytterligare ett lufttrycksprov med lågt tryck. I vissa fall kommer ett hydrostatiskt prov (enligt NFPA 3 krav som angetts ovan) resultera i tryck som överstiger arbetstrycket för ventilen och trim satsen under den 2 timmar långa provtryckningsperioden. Ventilen med tillhörande trimsats har testats, godkänts och registrerats under sådana förhållanden och som sådan, hydrostatisk provning enligt NFPA 3 ansetts godtagbar. Tilläggas ska att klaffen kan vidmakthålla sin slutna position och trim satsen behöver inte hållas isolerad, då de båda har konstruerats för att klara den hydrostatiska provning som krävs av NFPA 3. Hydrostatisk provning av ventilen och trim med tryck högre än dess klassificering är begränsat till det hydrostatiska prov som omnämns i NFPA3. Det nämner inte förekomsten av tryckstötar som kan förstöra ventilen. Tryckstötar från vattenförsörjningen kan överstiga de angivna trycken och skall så långt det är möjligt undvikas. Dessa förhållanden kan uppstå genom fel pumpinställning, arbeten på ledningsnätet eller otillräcklig luftning av vattenförsörjningens rörnät. Fig. 3.

4 4. Fig. 2

5 Model DDX-LP Dry Pipe Valve System Parts List (Refer to Fig. 2) Item No. Part Number Description Qty. Req'd Brass Connector, Elbow, 3/8" ID Tube x ½" NPT Bushing, Reducer, ¾" x ½" Bushing, Reducer, ¾" x ¼" 2 3 Bushing, Reducer, " x ¼" (6" (50mm) Valve only) Connector, 3/8" Tubing x ¼" NPT Drain Cup, PVC Flex Line, 2" Model B Manual Emergency Station Model LP Dry Valve Actuator Gauge, Air Pressure Gauge, Water Pressure Reducer, 2" x ", PVC Strainer, ¼" Valve, Spring Check, ¼" Valve, Relief, ½", 33 PSI Valve, Check, ½" Valve, Check, " Valve, Ball, ¼" Valve, Caution Station, ½" Valve, Ball Drip, ½" Valve, Angle, 2" Valve, Angle, ¼" Valve, 3-Way, ¼" Pad-Adhesive Nameplate, Dry Pipe Valve Tie, Retaining Cross, ½" Plug, ½" Plug, ¼" Plug, ¾" Union, ½" Union, ¾" Union, ¼" Union, O-Ring, ½" Tee, 2" x 2" x " Item No Tee, ½" x ¼" x ½" Tee, ½" x ¾" x ½" Tee, ½" Tee, ¾" Elbow, ¼" Elbow, ¾" Elbow, " Elbow, 2" Nipple, ¼" x -/2" Nipple, ¼" x 3" Nipple, " x 3 ½" Nipple, ½" x ½" Nipple, ½" x 2" Nipple, ½" x 2 ½" Nipple, ½" x 3" Nipple, ½" x 4 ½" Nipple, ½" x 0 ½" Nipple, ¾" x Close 3 Nipple, ¾" x ½" (6" (50mm) & 65mm Valve) Nipple, ¾" x 2" (4" (00mm) Valve) Nipple, ¾" x 2" Nipple, " x Close Nipple, 4"x4" Nipple, " x 6" Nipple, 2" x Close Nipple, 2" x 3" Tubing, Copper, 3/8" OD x 2ft Brass Connector, 3/8" Tube x ½" NPT Plastic Tubing, 3/8" ID x 6ft Valve, Globe, 2" Part Number 7G Coupling, Rigid, 4" (00mm) 7G Coupling, Rigid, 6" (50mm) Water-Butterfly Valve, 4" (00mm) Water-Butterfly Valve, 6" (50mm) 7D D Description Coupling, 4" (00mm) Grooved w/ ¾" NPT Outlet Coupling, 6" (50mm) Grooved w/ " NPT Outlet Assembly, Model DDX Valve, 4" (00mm) Assembly, Model DDX Valve, 6" (50mm) Assembly, Model DDX Valve, 65mm Qty. Req'd 5.

6 Fig. 3 Fig. 4 6.

7 Anslutning av tryckledning Vattentilloppet till tryckkammaren måste tillhandahållas via en anslutning mellan inloppsröret för trycksättning och rörledningen från vattenkällan.påfyllningsrör till tryckkammare för flera olika Model DDX-LP torrörslarmventiler får aldrig försörjas från samma samlingsrör, så att endast en påfyllningsanslutning finns från vattenkällan. Varje Model DDX-LP torrörslarmventil måste ha en egen påfyllningsanslutning till sin tryckkammare. Denna anslutning skall vara från vattentilloppet före (uppströms) huvudavstängningsventilen. Detta kan åstadkommas på något av följande sätt: a. Använd en tappledning ansluten direkt under eller bredvid huvudavstängningsventilen för vattentilloppet via en svetsmuffeller lämplig mekanisk koppling. En rillad koppling för utlopp är en metod att utföra detta på ( se Figur 2), eller b. Använd en huvudavstängningsventil som har en förtillverkad gängad (NPT) anslutning som medger direktanslutning till tryckkammaren hos Model DDX-LP torrörslarmventiler. Varning: Reliables DDX-larmventiler är konstruerade med en förträngning i inloppsröret till tryckkkammaren. Det är därför viktigt att man inte inför ytterligare begränsningar i den direkta vattenanslutningen från tilloppet, eller i utloppet från tryckkammaren, genom installation av extra ventiler eller genom att montera till trimset hörande kopparrör på felaktigt sätt. Model DDX-LP torrörslarmventil Tekniska anvisningar Allmän beskrivning Torrörssprinkleranläggningar skall vara [culus-listade] [FM -godkända] lågtrycksventilsystem som kan tillåta 7: vatten/luft-trycksdifferential.torrörsventiler skall utgöras av en lättvikts segjärnskonstruktion med ett inläggbart bronssäte och en klaffanordning som använder sig av en mellankammarkonstruktion. Klaffronten skall vara tryckaktiverad, vilket medger ett begränsat tryckområde för tätningskraften mellan klaffen, packningsgummit, fronten och ventilsätet. Tryckkammaren skall vara konstruerad med en kolv/tryckstång med en diafragmatätning och skall ha en /4 öppningshål för indikering av vatten/luft-läckage.ventilernas ytterändar skall vara rillade i enlighet med ANSI/WWA C606. Trim för pneumatisk aktivering skall vara uteslutande i galvaniserade -och mässingsdetaljer, inklusive tillhörande manometrar för tryck, dräneringsventil, nödutlösningsutrustning samt en pneumatisk aktuatorventil av lågtryckstyp. Den pneumatiska aktuatorn skall vara culus-listad /FM-godkänd för användning med torrörssystemet. Torrörsystemets lufttryck skall endast behövavaramellan0,7till,8barföratt pårätt sätt kunna ställa in den pneumatiska aktuatorn i enlighet med tillverkarens anvisningar. Torrörsventilen skall för att minimera tryckförluster vara av rak typ och skall med hjälp av ett yttre återställningsvred kunna återställas utan att ventillocket demonteras. Torrörsventilen skall aktiveras via den pneumatiska aktuatorn när systemets lufttryck sjunker efter det att en sprinkler har löst ut. Den pneumatiska aktuatorn av lågtryckstyp skall vara utförd i en gjutjärnskonstruktion som använder en konstruktion med ett membran och en tryckskruv för att skilja tryckkammarens vattentryck från rörsystemets pneumatiska övervakningstryck. Lågtrycksaktuatorn skall endast kräva mellan 0,7 till,8 bars övervakningstryck för att på korrekt sätt kunna ställas in i enlighet med tillverkarens anvisningar. Lågtrycksaktuatorn skall vara av typ Reliable Model LP Aktuator för Torrörslarmventil. Torrörsystem skall vara klassade för ett arbetstryck i vatten på 7,2 bar. Lågtryckstorrörsventiler skall vara av typen Reliable 4 (00mm), 6 (50mm)eller 65 mm Model DDX-LP, Informationsblad 357. Tillgängliga alternativ för pneumatisk tryckförsörjning Industriluftnät Torrörsystemets lufttryck skall endast behöva vara mellan 0,7 till,8 bar för att på rätt sätt kunna ställa in den pneumatiska aktuatorn i enlighet med tillverkarens anvisningar. Luftförsörjning skall tillhandahållas via brukarens industriluftnät tillsammans med en [culus-listad] [FM -godkänd] automatisk tryckhållningsutrustning som kan klara av att hålla ett konstant systemtryck oberoende av tryckvariationer i den tillhandahållna luftförsörjningen. Tryckhållningsutrustningen skall vara uteslutande i galvaniserade -och mässingsdetaljer, inklusive en sil och en på plats justerbar tryckreduceringsanordning, och skal vara klassad för ett arbetstryck på 2, bar. Tryckreduceringen skall vara inställningsbar på ett utgångstryck mellan 0,34 till 3,4 bar. Tryckhållningsutrustningen skall vara av typ Reliable Model A-2. Kompressor Luftförsörjningen skall tillhandahållas via en automatisk kompressor med en luftbehållare i tillräcklig dimension (volym) för torrörrörsystemet, vilket skall kunna återställas till normaltryck inom 30 minuter. Torrörsystemets lufttryck skall endast behöva vara mellan 0,7 till,8 bar för att på rätt sätt kunna ställa in den pneumatiska aktuatorn i enlighet med tillverkarens anvisningar. Luftförsörjningen skall vara försedd med en automatisk tryckhållningsutrustning som kan klara av att hålla ett konstant systemtryck oberoende av tryckvariationer i den tillhandahållna kompressorluft ( eller kvävgas) försörjningen. Tryckhållningsutrustningen skall vara uteslutande i galvaniserade -och mässingsdetaljer, inklusive en sil och en på plats justerbar tryckreduceringsanordning, och skall vara klassad för ett arbetstryck på 2, bar. Tryckreduceringen skall vara inställningsbar på ett utgångstryck mellan 0,34 till 3,4 bar. Tryckhållningsutrustningen skall vara av typ Reliable Model A-2. Kvävgas Kvävgascylindrar som tillhandahålles av en godkänd leverantör skall utgöra kvävgasförsörjningen. Trycket i kvävgasbehållaren skall vara reglerat och övervakat via en kvävgasregulator och en utrustning för lågtrycksövervakning. Denna utrustning skall utgöras av enstegsregulator i mässing, försedd med en manometrar på högtrycksingången och lågtrycksutloppet, och med en /4 kopparrörsanslutning med galvaniserade 3/4 x /4 reduceringsbussningar. Tillval: Lågtrycksutrustning skall ingå för att övervaka det reglerade systemtrycket med kvävgas för att kunna lämna en övervakningslarm för lågt tryck. Denna utrustning skall inkludera ett lågtryckspressostat med tillhörande galvaniserade anslutningsdelar. Anordningen skall vara av typ Reliable Kvävgas Regu- 7.

8 lator Utrustning. Denna utrustning skall användas tillsammans med tryckhållningsutrustning av typ Reliable Model A-2. Tillvalsutrustning Huvudavstängningsventil Avstängningsventil för förutlösningssystem skall vara en [culus-listad] [FM-godkänd] vridspjälsventil av långsamt stängande typ, med en förmonterad ventilindikerings-utrustning. Ventilen skall vara klassad för ett arbetstryck på 2, bar. Avstängningsventil skall vara av typen NIBCO GD N Vridspjällsventil, 4 (00mm), 6 (50mm)eller 65 mm. Snabböppnare För system med volym överstigande 500 gallons ( ca,95 m3 ) skall en snabböppnare med tillhörande galvaniserade trim tillhandahållas för utblåsningen av lufttryck från den pneumatiska aktuatoranordningen så att aktiveringen av torrörsystemet påskyndas. För att säkerställa korrekt funktion skall minsta tillåtna normala lufttryck vara,0 bar.snabböppnare skall vara [culus-listad] [FM-godkänd] för användning ihop med aktuellt torrörsystem. Snabböppnare skall klara av mindre förändringar i systemets lufttryck utan att orska aktivering. Snabböppnare skall innehålla en inbyggd Accelo-Check (översvämningsskydd ) utrustning som hindrar införsel av vatten och smuts i känsliga inre delar under pågående funktion. Snabböppnarens hus och huv skall vara utförd i gjutaluminium och vara in-och utvändigt epoxyöverdragen. Membrankonstruktionen består av en Dupont Fairprene BN5049 med en sil i rostfritt stål. Trimutrustningen skall vara uteslutande utförd i galvaniserade och mässingsdelar, inklusive en kulventil för avstängning. Snabböppnare och trim skall vara av typen Reliable Model B Trimutrustning för Snabböppnare. Pressostat för flödeslarm Ett larmpressostat skall finnas för att kunna indikera vattenflöde samt för att kunna avge ett flödeslarm.pressostatet skall vara [culus-listad] [FM-godkänd] och av bälgtyp, väderkapslat i ett 4xNEMA-klassat hölje med säkerhetsskruvar. Det skall finnas två utgångar av typen SPTD (Form C) klassade för 0A vid 25/250 AC och 2,5 A vid 6/2/24 DC. Pressostat skall ha ett högsta drifttrycksklass på 7,2 bar och skall vara fabriksinställt för att aktiveras vid ett tryck på 0,27 till 0,55 bar med en möjlig justering på upp till,3 bar. Pressostat skall vara försett med en /2 NPT utvändigt gängad tryckanslutning. Pressostat för flödeslarm skall vara av typen System Sensor EPS0-2. Pressostat för högt/lågt lufttryck Ett pressostat för övervakning av tillförlitligheten i kompressorluftförsörjningen skall kunna avge fellarm för både högt och lågt lufttryck. Pressostatet skall vara [culus-listad] [FM-godkänd] och av bälgtyp, väderkapslat i ett 4xNEMA-klassat hölje med säkerhetsskruvar. Det skall finnas två utgångar av typen SPTD (Form C) klassade för 0A vid 25/250 AC och 2,5 A vid 6/2/24 DC. Pressostat skall ha ett högsta drifttrycksklass på 7,2 bar, med en möjlig inställning på ett tryck mellan 0,7 till 6,9 bar,fabriksinställt för att aktiveras vid ett uppåtgående tryck av 3,5 bar och ett nedåtgående tryck av 2, bar. Pressostat skall vara försett med en /2 NPT utvändigt gängad tryckanslutning. Pressostat för flödeslarm skall vara av typen System Sensor EPS40-2. Teknisk information Reliables Model DDX-LP torrörslarmventil, med tillhörnade trimsatser, i storlekarna 4 (00mm), 6 (50mm)eller 65 mm, är klassade för användning vid ett högsta arbetstryck i vatten på 7.2 bar. Vatten som tillhandahålles vid anslutningen till ventilen, och till tryckkammaren, måste hålla en temperatur på mellan 4 C och 60 C. The following list of technical bulletins pertains to valves and devices that may be used in this Dry Pipe Valve system: Deluge/Torrörsventil Reliable 50/5 Mekaniskt sprinklerlarm Reliable 62/63 Tryckhållningsutrustning Reliable 250/25 Kvävgasregulator Reliable 253 Model B Snabböppnare Reliable 323 Hydraulisk Nödstartsutrustning (Model A) Reliable 506 Pressostat lågt lufttryck System Sensor A Pressostat vattenflöde System Sensor A Beskrivning Model DDX-LP torrörslarmventil. Arbetstryck: Ventil & system 7,2 bar 2. Fabrikstestad till ett hydrostatiskt tryck av 34,5 bar ( enbart ventilen ). 3. Anslutningar för ytterändar och trim: ANSI/AWWA C606 rillade in-och utlopp Dimensioner för rillanslutningar Ventilstorlek Utloppsdimension Rilldimension 00mm 4mm 0mm 65mm 65mm 6mm 50mm 68mm 64mm Gängade anslutningar enligt ANSI B 2. Färg på utsida ventil 4. Storlek yta mot yta: 00 mm 355 mm 50 mm & 65 mm 406 mm 5. Fraktvikt 0mm Ventilstorlek Färg 00 mm 50 mm Svart 65 mm Röd Ventilstorlek 00 mm 50 mm & 65mm Vikt 29 kg 43 kg Rillbredd Utloppsbredd mot rilla 6mm 8.

9 6. Friktionsförlust ( utryckt som ekvivalent rörlängd för Sch 40 rör, baserat på Hazen-Williams formel med C=20 och en flödeshastighet på 4,6 m/sek) Tabell A Ventilstorlek 00mm 50mm & 65mm Ekvivalent längd 4.27 m 9m 7. Installationsläge: Vertikalt Systemkrav för lufttryck/kvävgastryck Systemets trimutrustningar innehåller manometrar för att kunna avläsa det pneumatiska respektive vattentrycket i Model LP Aktuator för Torrörslarmventil. Tabell A anger de luft- eller kvävgastryck som skall användas för aktuatorn. Tillval Reliable Model A-2 Tryckhållningsutrustning ( se Reliables Informationsblad 250 & 25) ger ett automatiskt skydd mot tryckläckage i sprinklerrörnätet och begränsar dessutom tilluftsflödet på ett korrekt sätt. När tillvalet Model B Snabböppnare används är en Model A-2 Tryckhållningsutrustning och en kompressor med luftbehållare nödvändig ( se Figur 8). Dessutom måste man, för att minska tiden för vattenfyllning av systemet när Model B Snabböppnare används, se till att det pneumatiska trycket i systemet är högst,0 bar Vattentryck (bar) Pneumatiskt tryck som förs in i systemet (bar) Högst Inte mindre än Inte högre än,4 0,7 0,9 3,4 0,8, 5,2 0,9,2 6,9,0,3 8,6,,4 0,3,2,4 2,0,2,5 3,8,2,6 5,5,5,7 7,2,5,8 ANM: I samband med driftsättning kan ett högre pneumatiskt tryck vara nödvändigt för att kunna ställa in Model LP Aktuator för Torrörventil på rätt sätt. Luftförsörjningens daggpunkt måste hållas under den lägsta förekommande omgivningstemperatur som systemet kan komma att utsättas för. I annat fall kan ansamling av vatten (kondens) på snabböppnarens luftsida komma att sänka det lufttryck vid vilket snabböppnaren aktiveras, och därigenom hindra en riktig funktion i systemet. Dessutom kan fukt i rörsystemet orsaka isproppar när det utsätts för frysgrader, något som även det kan medföra hinder för en riktig systemfunktion. Som ett minimikrav gäller att luften bör hämtas från området med den lägsta temperaturen inom systemområdet. Luftförsörjningen måste konstrueras noggrant så att proppar orsakade av frostpåverkan undvikes. Särskilda anvisningar, som exempelvis de beskrivna i FME&R:s Installation Guidelines for Refrigerated Storage kan komma att behöva beaktas. Kvävgasanvändning i frysutrymmen minimerar risken för isansamlingar och hinder på rörnätets insida som annars kan hindra en korrekt funktion hos systemet. Daggpunkten för komprimerad kvävgas är 43,3 C vid,4 bar, och 46,7 C vid komprimering till 0,7 bar. Behållare med högtryckskvävgas kan normalt hyras i närområdet, till en kostnad som beror på behållarstorlek och leverantör. Typiska behållarstorlekar finns beskrivna i Tabell B. Det beräknade kvävgasbehovet i kg för att trycksätta varierande systemstorlekar till 0,7 bar vid olika frysrumstemperaturer finns angivet i Tabell C. Tabell B Behållar storlek Q S K T Kvävgas mängd (kg) Kvävgas volym (m 3 ) Trycksatt till (bar)* Note: Initial pressure and thus nitrogen weight and volume can vary slightly. Check with your local supplier. Tabell C System volym (liter) Frysrumstemperatur, ( C) Ungefärlig fyllningstid (minuter)* ANM: För att få fram erforderlig kvävgasmängd för,0 bar eller för,5 bar skall tabellvärdena multipliceras med en faktor,5 respektive 2,2. ( bar = 00 kpa) * När påfyllnings sker med förbigångsventilen öppen i Reliables Model A-2 Tryckregulator Underhåll Reliables Model DDX-LP Torrörslarmventil och tillhörande utrustning skall återkommande kontrolleras grundligt och testas. NFPA 25, Inspection, Testing and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems, utgör minimikrav vad gäller underhåll. Delarna i systemet skall testas, provas, rengöras och kontrolleras minst en gång per år och delar skall bytas ut när så är behövligt. Särsklid uppmärksamhet skall ägnas gummidetaljer i Model B Snabböppnare, Model LP Aktuator för Torrörventil och i Model DDX-LP Torrörslarmventil. 9.

10 Fig. 5 Models DDX-LP Dry Pipe Valve Parts List Item No. 4"(00mm) Valve Part Number 6"(50mm) Valve 65mm Valve Description No. Req'd Valve Body Seat Clapper Cover Seal Faceplate Subassembly Gasket, Cover (Not Shown) Lever Cover, Pushrod O-ring (04) O-ring (4) O-ring (6) O-ring (92) N/A N/A Gasket, Clapper, 4" N/A Gasket, Clapper, 6" Hinge Pin, Clapper Pin, Lever Threaded Stud, #0-32 x ¾" Pin, Locking, Seat (Not Shown) Piston Plug, Socket, Ø3/8"-8 NPT 2 (Not Shown) Pushrod Pushrod Guide Ring, Retaining (2 Assembled to Item #4) 3 Item No "(00mm) Valve Part Number 6"(50mm) Valve N/A N/A N/A Screw, Button Head, #0-32 x 3/8" Screw, Hex Washer Head, #0-32 x 3/8" Screw, Hex Cap, Ø/2"-3 x -/2" Screw, Hex Cap, Ø5/8"- x -3/4" Spring Lock Washer, #0 Screw, C'sunk Cap Head, Ø3/8"-6 x ¾" Screw, Socket Head, #0-32 x " Screw, Socket Head, Ø/4"-20 x 5/8" Shaft, Reset Spring, Lever Spring Teflon Washer, ½" (2 Assembled to Item 3 No.4) Diaphragm Disc, Bumper Housing, Reset Inlet, Orifice Knob, Reset mm Valve Description Grease, GPL-20 (Not Shown) No. Req'd

11 Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil Se Figur 2,5 och 6. Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet (se Figur 6) till torrörslarmventilen och stäng luft/kvävgastillförseln till sprinklersystemet. 2. Stäng ventilen på inloppsledningen till tryckkammaren, ventil A ( se Figur 6). 3. Öppna huvud dräneringsventilen, ventil B ( se Figur 6) och töm systemet på vatten. 4. Öppna alla avtappningsventiler och luftningar i lågpunkterna på rörsystemet. Stäng dem när inget vatten längre kommer ut. ANM: Ovanstående beskrivna förfarande medför att trycket i tryckkammaren släpps ut. 5. Med ventil F (se Figur 6) öppen skall knappen tryckas in på avrinningsventilen, ventil G ( se Figur 6), för att styra bort kulan från sitt säte och medge att vatten i larmledningen rinner ut. 6. Med nödutlösningsutrustningen, ventil D (se figur 6), i öppet läge, tryck in och vrid återställningsvredet (# 38, se Figur 5 )på Model DDX-LP medsols till dess att ett tydligt klick hörs, ett tecken på att klaffen har stängts. ANM: Återställningsvredet kan endast vridas sedan trycket i tryckkammaren är återställt till atmosfärstrycksförhållanden ( 0 bar ). 7. Kontrollera och återställ alla delar av sprinklersystemet som utsatts för brandförhållanden. 8. Öppna ventil A ( se Figur 6) och tillåt vatten att strömma in i torrörslarmventilens tryckkammare. 9. Släpp all luft från aktuatorledningen och låt ett kontinuerligt flöde vatten strömma genom Model B Nödutlösningsutrustning, ventil D (se Figur 6).Stäng ventil D fter det att all innestängd luft har släppts ut.vatten skall fortfarande komma ut ur Model LP Aktuator för Torrörsventil ( se Figur 6). 0.Stäng ventil F (se Figur 6). Släppt hastigt på komprimerad luft eller kvävgas in i Model LP Aktuator för Torrörsventil och in i systemet till dess att trycket på manometern ( se Figur 6) överensstämmer med värden i enlighet med Tabell A. Model LP Aktuator för Torrörsventil kommer att stänga när denna trycksättning sker och vatten kommer inte längre att komma ut ur avrinningsventilen. ANM: Det kan bli nödvändigt att tillfälligt stänga huvuddräneringsventilen (ventil B, Fig.6) för att bygga upp erforderligt tryck så att Actuatorn Modell LP återställs. När Actuatorn Modell LP är återställd, skall huvud-dräneringsventilen (ventil B, Fig.6) åter öppnas och återstående moment fullföljas. När detta skett kommer manometern som visar tryck i tryckkammaren (se Figur 6) ha jämnats ut mot tillgängligt tryck i vattenkällan. ANM: Det kan komma bli nödvändigt att isolera manometern för systemtrycket ( se Figur 6) i tilloppsledningen till Model LP Aktuator för Torrörsventil under driftsättningen genom att stänga /4-3-vägsventilen ( #22, se Figur 2). Under driftsättningen kan varierande tryck uppträda vilket kan utgöra risk för skador på manometern. När Model LP Aktuator för Torrörsventil väl är återställd så kan därmed /4-3-vägsventilen ( #22, se Figur 2) återigen öppnas helt..om en sådan finns skall sedan återställning ske av Model B Snabböppnare enligt Reliables Informationsblad 323. ANM: Model B Snabböppnare kräver minst,0 bars tryck för att kunna fungera på rätt sätt. 2.Öppna ventil F ( se Figur 6 ). Öppna delvis huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet (se Figur 6) till Model DDX-LP Torrörslarmventil, och stäng dräneringsventilen B ( se Figur 6) när vatten kommer ut. Se efter om vatten läcker ut genom avrinningsventilen, ventil G ( se Figur 6) ut i uppsamlingstratten, H ( se Figur 6 ).Om inget läckage kan noteras är torrörslarmventilens klaff stängd. Öppna försiktigt huvudavstängningsventilen och säkerställ att vattentilloppet är helt öppet och att ventilen är övervakad. 3.Kontrollera att ventil A ( se Figur 6) och ventil F (se Figur 6 ) är öppna. 4.Säkra handtaget på Model B Manuella Nödutlösningsutrustningen, ventil D (se Figur 6) i läge STÄNGD med hjälp av nylonlinan (#25, se Figur 2). Kontroll och provning Se Figur 2,5 och 6 4. Vattenförsörjning säkerställ att alla ventiler som kontrollerar vattentilloppet till torrörsventilen är helt öppna korrekt övervakade. 5. Larmledning säkerställ att ventil F ( se figur 6) är öppen och kvarstår i detta läge. 6. Andra ventiler i trim kontrollera att ventil A (se figur 6 ) är öppen, precis som alla tryckmanometrars /4-3-vägsventiler. Ventilerna D, E och J ( se Figur 6 ) bör alla vara stängda. 7. Avrinningsventil G ( se Figur 6 ) säkerställ att ventil F ( se Figur6)äröppen. Tryck inknappenföratt kontrolleraatt kulan i ventilen rör sig. Om inget vatten syns, är torrörslarm-ventilens säte tätt. Kontrollera att inget läckage finns från öppningen i tryckkammarens sida ( se Figur 5). 8. Pneumatiskt tryck i systemet kontrollera manometer för lufttryck ( se Figur 6) och manometer för tilloppets vattentryck ( se Figur 6) och se till att värden enligt Tabell A innehålles. 9. Model LP Aktuator för Torrörsventil kontrollera att utloppet inte släpper igenom vatten. Kontrollera på manometern för lufttryck (se Figur 6 ) att inställda tryck är de rätta. Säkerställ att rörledningen från aktuatorn inte är klämd eller skadad, något som skulle kunna förhindra korrekt funktion för torrörsventilen. 0. Larmrovning - kontrollera att ventil F ( se Figur 6 ) är öppen. Öppna ventil J ( se Figur 6 ), vilket medför att vatten från tilloppsledningen kan strömma till det elektriska larmpressostatet för sprinkler och till den mekaniska.

12 larmklockan (vattendrivet larmdon ). Efter genomfört prov skall ventilen stängas och säkras i stängt läge. Tryck in knappen på avrinningsventilen ( se Figur 6 ) till dess att allt vatten har runnit ut ur larmledningen.. Funktionsprov öppna Model B Manuella Nödutlösningsutrustningen, ventil D ( se Figur 6). ANM: Ett funktionsprov kommer att aktivera torrörslarmventilen och fylla sprinklersystemet med vatten. 2. Säkra Model B Manuella Nödutlösnings-utrustningen, ventil D (se Figur 6) i läge STÄNGD med hjälp av nylonlinan (#25, se Figur 2) efter det att torrörsventilen har återställts. Provning av Model DDX-LP Torrörslarmventil utan att fylla systemet med vatten Se Figur 6. Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet. 2. Säkerställ att ventil A är öppen, så att vatten kan strömma in i tryckkammaren. 3. Stäng luft/kvavgastillförseln till sprinklersystemet. 4. Sänk systemets pneumatiska tryck genom att öppna /4 -ventilen som är vinklad, ventil E, till dess att Model LP Aktuator för Torrörsventil aktiveras. Detta märks genom ett plötslig sänkning av vattentrycket i torrörsventilens manometrar. Aktivering av aktuatorn kommer att avlufta torrörsventilens tryckkammare och kommer att få ventilklaffen att öppna. 5. För att återställa systemet skall den vinklade /4 -ventilen,ventil E, stängas. Fortsätt sedan i enlighet med anvisningarna i del Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil i detta informationsblad. Dränering av överskottsvatten i systemet Se Figur 6. Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet. Stäng även ventil A och öppna dräneringsventilen, ventil B. 2. Öppna kondensavrinningsventil E och låt rinna till dess att allt eventuellt vatten kommit ut. Stäng därefter ventil E. ANM: Kontrollera noggrant att ventil E inte är öppen under en längre tid eftersom detta kan medföra att för mycket av systemets lufttryck läcker ut, och därigenom orsaka att Model LP Aktuator för Torrörsventil aktiveras ( se Tabell A för erforderliga pneumatiska tryck för att säkerställa att bibehålla Model LP Aktuator för Torrörsventil oaktiverad vid givna systemtryck). Om aktuatorn ändå råkar aktiveras måste anvisningarna i del Åter-ställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil i detta informationsblad följas.. 3. Stäng dräneringsventilen, ventil B. Om systemet innehåller luft eller kvävgas under tryck skall trycket tillåtas stiga upp till de värden som anges i Tabell A. Öppna först ventil A och därefter huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet till torrörsventilen Underhållsrutiner - Model DDX-LP Torrörslarmventil Se Figur 2,5 och 6. Mekaniskt sprinklerlarm ( vattendrivet larmdon ej visat ) fungerar ej. Detta beror sannolikt på igensättning i silen för det vattendrivna larmdonet. Gör på detta sätt: ta bort silens plugg. Ta ut och rengör filtret. Återmontera filter och plugg och dra därefter efter åt så att att det håller tätt ( se i informationsblad 63). 2. Läckage från avrinningsventil G ( se Figur 6). a. Vattenläckage som beror på att det står vatten ovanför torrörsventilens klaff: Detta kan orsakas av att vatten läcker igenom från tilloppssidan av tätningsanordningen för Model DDX-LP Torrörslarmventil (#5, se Fig 5). Säkerställ att denna yta är väl rengjord för att undanröja läckage till följda av vattenansamling, se delen Dränering av överskottsvatten i systemet i detta informationsblad.om problemet kvarstår, gå vidare till nästa del i detta avsnitt. b. Läckage av luft eller vatten från avrinningsventilen G, se Figur 6. Om luft från systemet läcker ut genom avrinningsventilen består problemet antingen av skador på luftsidan av tätningsanordningen för Model DDX-LP Torrörslarmventil (#5, se Fig 5), sätet (#2, se Fig 5) eller den övre O-ringspackningen (#, se Fig 5 ). Om tilloppsvatten läcker ut genom avrinningsventilen kan felet bero på skador på tätningsanordningen för Model DDX-LP Torrörslarmventil (#5, se Fig 5), sätet (#2, se Fig 5) eller den lägre O-ringspackningen (#, se Fig 5 ). Följande avsnitt innehåller anvisningar för åtgärdande av båda alternativen. A) Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet till torr-rörsventilen helt och öppna dräneringsventilen B ( se Fig 6 ). Öppna kondensvattenavrinnings-ventilen E ( se Fig 6 ). Stäng avstäng-ningsventilen till tryckkammaren, ventil A ( se Fig 6) och öppna den manuella nödutlösningsventilen D(seFig6). B) Ta bort torrörsventilens ytterlucka (#4, se Fig 5) och kontrollera sätet (#2, se Fig 5), klaffen ( #3, se Fig 5 ) och tätningsanordningen (#5, se Fig 5) för eventuella skador. Om undersök-ningen visar på skador enbart på klaffen ( #3, se Fig 5 ) eller på tät-ningsanordningen ( #5, se Fig 5 ) kan denna utrustning tas bort enligt föl-jande: Koppla bort del av dränerings-utrustningen för överskottsvatten, (#3, se Fig 2) vid 3/4 unionskopp-lingen på larmventilens baksida. Tag bort spärringen (på frontsidan) från klaffens upphängningssprint (#4, se Fig 5), tryck denna sprint genom dräneringshålet för överskottsvatten och tag sedan bort klaffutrustningen. Tag bort de fyra 2.

13 hållskruvarna (#24, se Fig 5 ) som håller fast tätnings-anordningen (#5, se Fig 5 ). Undersök klaffen (#3, se Fig 5) okulärt innan den återmonteras. Lägg på en mindre mängd silikonbaserat smörjmedel på de fyra hållskruvarna. Installera en ny tätningsanordning. Drag åt hållskru-varna till ca 4.52Nm och återmontera. Om sätet ( 2, se Fig 5) är skadat eller om man misstänker att läckage sker genom den undre O-ringspackningen (#, se Fig 5), kan utrustningen för klaffens säte enkelt tas bort i en del enligt följande: Tag med hjälp av en 5/6 specialnyckel bort de två 3/8 (NPT) rörpluggarna (#9 [ej visade] i Fig 5 )som sitter på varsin sida av Model DDX-LP Torrörslarmventil. Klaffens säte hålls fast med de två hållsprintarna (#7 [ej visade] i Fig 5 ). Dessa sprintar har i sin mitt ett /4-20 hål. Tag bort de två låssprintarna genom att lösgöra dem med en /4-20 skruv eller med en gängstång och sedan dra ut dem ( de två sprintarna är inte gängade så det är inte att rekommendera att man försöker vrida dem med den tillhörande /4-20 skruven eller med en gängstång). En vanlig metod är att använda en /4-20 gängstång med en låsmutter i andra änden.ta tag i låsmuttern med en tång eller motsvarande och knacka sedan tången i riktning från torrörsventilen.genom att göra så bör man kunna dra ut hållsprintarna från torrörsventilen.) Med klaffen (#3, se Fig 5 ) i stängt läge ( ej spärrad ), tag loss klaffsätet från ventilhuset genom att genom att föra in två platta skruvmejslar under hävarmen och klaffens monteringsöron och lyft sedan upp till dess att sätet frigjorts från öppningen. För in händerna i ventilhuset och grip tag i sätets sidor. Lyft upp och vrid sätet ca 90 i förhållande till Model DDX-LP Torrörslarmventilens centrumlinje så att hävarmsdelen på klaffsätet är vänt mot torrörsventilens öppning. Vrid sätet runt torrörsventilens mittlinje till dess att klaffens ovansida är vänd mot lucköppningen och dra sedan ut det, med klaffens upphängningsdel först. Genomför en okulär kontroll av klaffsätet och byt ut alla delar som ser skadade ut. Nya O-ringar (#, se Fig 5) skall alltid användas vid återmontaget. Återmontage: Troligtvis ligger den nedre O-ringen (#, se Fig 5) kvar på botten av ventilhusets öppningshål. Släng denna O-ring och gör ren öppningen.smörj in öppningen med O-ringsfett och lägg en ny O-ring på falsen i öppningens nedre del, noggrant kontrollerande att packningen verkligen ligger dikt an. Smörj bottenfalsen och den övre O-ringen (#, se Fig 5) på det nyutrustade klaffsätet. För in klaffsätet genom luckan på torrörslarmventilen med hävarmen först och vrid sätet så att hävarmen är mot utloppssidan för torrörsventilen. Vrid klaffsätet till dess att hävarmen (#7, se Fig 5 ) är vid tryckkammarstången ( #20, se Fig 5) och släpp sedan ned sätet i larmventilens öppning. Säkerställ att sätet är helt nere och att hävarmen är i linje med tryckkammarstången. Justera om så behövs. Gör rent och smörj in de två låssprintarna (#7 [ej visade] i Fig 5 ) med O-ringsfett och tryck in dem i torrörsventilhuset. Återmontera därefter de två 3/8 (NPT) rörpluggarnana ( #9 [ej visade] i Fig 5 ). Sätt tillbaka frontluckan och driftsätt Model DDX-LP Torrörslarmventil i enlighet med avsnittet. Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil. 3..Läckage från tryckkammarens dräneringshål: Det finns ett litet dräneringsshål på tryckkammarens framsida ( se Fig 5). Om luft eller vatten läcker ut ur detta hål skall följande göras: a) Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet. Släpp ut ingångstrycket genom att öppna dräneringsventilen, ventil B (se Fig 6). Stäng ventil A ( se Fig 6 ), som förser tryckkammaren med vatten, och öppna den manuella nödutlösningsutrustningen, ventil D(seFig6). b) Ta bort trimdelar vid unionskopplingen närmast tryckkammarens lock ( #8, se Fig 5). c) Ta bort tryckkammarens lock ( #8, se Fig 5) genom att skruva loss de sex hållskruvarna (#29, se Fig 5 ). FELTYP ETT ( Det kommer vatten ut ur dräneringsshålet ) Vatten som kommer ut ur dräneringsshålet orsakas av en skada på membranet (#34, se Fig 5). Kontrollera tryckkammarens lock (#8, se Fig 5) och stången (#8, se Fig 5 ) okulärt för att se vad som kan ha åstadkommit skadan och åtgärda därefter. Installera ett nytt membran. OBS: Membranet har två olika sidor, det fungerar inte åt båda hållen. Om det monteras åt fel håll kommer det ej att fungera! Vrid membranet så att den släta sidan (trycksidan ) ligger mot tryckkammarens insida och skruva därefter tillbaka de sex skruvarna (#29, se Fig 5) med ett vridmoment av 20,34Nm. Driftsätt Model DDX-LP Torrörslarmventil i enlighet med avsnittet. Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil. FELTYP TVÅ ( Det kommer systemluft ut ur dräneringshålet ) Luft från systemet som kommer ut ur dräneringsshålet orsakas av en defekt O-ring som finns monterad i tryckstångens hylsa (#2, se Fig 5 ). Tag bort tryckkolv-stånganordningen, tryckfjädern (#32, se Fig 5 ) och hylsan (#2, se Fig 5 ). Kontrollera genom att vrida för hand att stången inte kan skruvas loss från kolven.byt ut alla O-ringar och hylsan. Det korrekta vridmomentet för hylsan är 3,95Nm. VARNING: Dra inte åt tryckstångshylsan för hårt. Återmontera de delar som tidigare tagits bort. Återmontera membranet (#34, se Fig 5 ) om det förefaller vara i gott skick, i annat fall skall det ersättas med ett nytt. OBS: Membranet har två olika sidor, det fungerar inte åt båda hållen. Om det monteras åt fel håll kommer det ej att fungera! Vrid membranet så att den släta sidan (trycksidan ) ligger mot tryckkammarens insida och skruva därefter tillbaka de sex skruvarna (#29, se Fig 5) med ett vridmoment av 20,34Nm. Driftsätt Model DDX-LP Torrörslarmventil i enlighet med avsnittet. Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil. 3.

14 4. Fig. 6

15 Fig. 7 Model LP Actuator Valve Parts List P/N Item No. Part No. Description Lower Housing Upper Housing Seat Diaphragm Facing Plate Assembly Diaphragm Washer Facing Plate Nut Seat O-Ring Bolt Compression Spring Qty. Required UNDERHÅLL Model LP Aktuator för Torrörsventil Se Figur 6 och 7 Om det kontinuerligt flödar vatten genom Model LP Aktuator för Torrörsventil, och ut i dräneringen, finns det ett läckage i aktuatorsätets packning:. Stäng huvudavstängningsventilen som kontrollerar vattenflödet till torrörsventilen (se Fig 6) och stäng tillförseln av luft/kvävgas till sprinklersystemet. Stäng ventil A ( se Fig 6 ). 2. Sänk systemtrycket genom att öppna den vinklade /4 -ventilen, ventil E (Fig 6) och ta bort aktuatorn från systemet. 3. Ta bort alla de sex bultarna (#9, Fig.7) som håller ihop aktuatorn. Rengör eller ersätt frontpanelen ( #5, se Fig 7) och sätet (#3, sefig 7). 4. Sätt ihop aktuatorn med hjälp av ett vridmoment på 0,85Nm på frontpanelen och 6,27Nm på de sex bultarna (#9, Fig.7). Drag åt korsvis. Driftsätt aktuatorn. Driftsätt Model DDX-LP Torrörsventil i enligt med avsnitt Återställning av Model DDX-LP Torrörslarmventil. 5.

16 Patent US paten nr 6,068,057 för ett torrörsventilarrangemang. Beställningsinformation: Ange: Ventiltyp och dimension 4 (00 mm) Model DDX-LP Torrörsventil (P/N ), 6 (50mm) Model DDX-LP Torrörsventil (P/N ),65 mm Model DDX-LP Torrörsventil (P/N ). Trimutrustning trimutrustning är tillgänglig i separata delar, i tidsbesparande gruppvis sammansatta byggsatser eller som en fullständigt utrustning för Model DDX-LP Torrörsventil (med eller utan avstängningsventil) Trimtyp Fullständig utrustning för DDX-LP ventil, med avstängningsventil Fullständig utrustning för DDX-LP ventil, utan avstängningsventil Sammansatt i delgrupper ( DDX-LP ventil säljes separat ) Enskilda delar (DDX-LP ventil säljes separat ) Trimdelsnummer 00mm ventil 50mm ventil 65 mm ventil Not Available ANM: För metriska installationer säljs en 2 NPT x R2, ISO 7/x Avstängningsnippel ( Reliable P/N ) separat som en adapter för utloppsledningen i trimutrustningen. Se figur 8 Water Supply Control Valve Tamper Switch Component Part Mfgr. Description Bulletin (Optional) for OS&Y Valve (Optional) for Butterfly Valve OS&Y Valve, 4 (00mm), 6 (50mm), or 65mm Select Butterfly Valve 4 (00mm), 6 (50mm) or 65mm C Mod. OSY2 A Mod. PIBV2 A Water Flow Pressure Alarm Switch C Mod. EPS0-2 (DPDT) A B Mod. J54-A-8295 (DPDT) SPR-02 3 Low Air Pressure Alarm Switch C Mod. EPS40-2 (DPDT) A Mechanical Alarm (Optional) A Mod. C 62/63 5 Sprinklers A Closed Type 0, 7, 3, 36, etc. 6 Air Compressor (Optional) D Tank Mounted F30 7 Pressure Maintenance Device A Mod. A-2 250/25 8 Dry Pipe Valve System A Ref. Parts in This Bulletin 356/357 9 Model B Accelerator Kit (Optional) A Ref. Parts in This Bulletin 323/356/357 0 Nitrogen Regulating Device (Optional) A Regulator with Optional Low Pressure Switch Kit 253 System Equipment Manufacturers (A) The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc. (B) United Electric Controls Company (C) System Sensor, Division of Pittway Corp. (D) Gast Manufacturing Corp. 6.

17 7. Fig. 8

18 Installation Dimensions Installation Dimensions in Inches (mm) VALVE A B C D E F G H J K L M N P Q R 4" (00mm) 6" (50mm) & 65mm 5 4 (33) 6 4 (59) (7) (97) 9½ (24) 0½ (267) 4 (355) 6 (406) (603) (629) (65) (702) 39 2 (003) 4 2 (048) 8½ (26) 8½ (26) 2 4 (3) 2 4 (3) 5½ (40) 5½ (40) 8½ (26) 8½ (26) 3½ (343) 3½ (343) 2½ (64) 3 4 (83) 6 4 (59) (222) 5 4 (33) 5 (27) 2 (305) 2½ (38) The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the National Fire Protection Association, Factory Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable. Products manufactured and distributed by Reliable have been protecting life and property for over 80 years, and are installed and serviced by the most highly qualified and reputable sprinkler contractors located throughout the United States, Canada and foreign countries. Manufactured by The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc. (800) Sales Offices (800) Sales Fax (94) Corporate Offices Internet Address Recycled Paper Revision lines indicate updated or new data. EG. Printed in U.S.A 8/07 P/N

Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll

Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll Anvisningar för installation, drift, skötsel och underhåll Informationsblad 251 Rev. Q Model A-2, B-1& B-2 Automatisk tryckhållningsutrustning Informationsblad 251 Rev. Q The Reliable Automatic Sprinkler

Läs mer

HV Dysa(Spray) Höghastighets dysor(spray) Modell HV AS med sil

HV Dysa(Spray) Höghastighets dysor(spray) Modell HV AS med sil Höghastighets dysor(spray) Modell HV AS med sil HV Dysa(Spray) Bulletin 105 Rev. D Bulletin 105 Rev. D Kännetecken: Kompakt, Höghastighetspridning Gedigen enhetlig fast spridning Mässingshus Erforderligt

Läs mer

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Modell D-torrörsventil Bulletin 350 Rev S_SV 4" (100 mm) 6" (150 mm) ventil med modell D-trimsatser Listad av Underwriters Laboratories, Inc.,

Läs mer

I-769D-SWE FireLock NXT delugeventil

I-769D-SWE FireLock NXT delugeventil PNEUMATISK (DRY PILOT) UTLÖSNING MED SERIE 776 LÅGTRYCKSAKTUATOR HYDRAULISK (WET PILOT) UTLÖSNING ELEKTRISK UTLÖSNING MED SERIE 753-E MAGNETVENTIL HÄNG DESSA INSTRUKTIONER PÅ DEN INSTALLERADE VENTILEN

Läs mer

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt

Datablad 5.12 Utgåva A. Våt larmventil Svensk Trim - CE-märkt Datablad 5.2 Beskrivning Modellerna B, D och E våt larmventiler är utformade för att användas vid installationer av sprinkler med våtrör i byggnader som inte omfattas av frystemperaturer. En mängd olika

Läs mer

DATABLAD LARMVENTIL TORRÖR MODEL F-1 1. PRODUKTBESKRIVNING 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN P S. Q= Cv TABELL 1. 29 November 2010 Torrörssystem 120a

DATABLAD LARMVENTIL TORRÖR MODEL F-1 1. PRODUKTBESKRIVNING 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN P S. Q= Cv TABELL 1. 29 November 2010 Torrörssystem 120a 29 November 2010 Torrörssystem 120a 1. PRODUKTBESKRIVNING Vikings larmventil för torrörsystem, Model F-1, är en differentialtrycksstyrd ventil med hake som används för skilja vattenförsörjningen från torrörssystemet.

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Bulletin 409 Rev.B Svenska Modell E3 Högtrycks Larmkontrollventil Storlekar 4" (100 mm), 6" (150 mm) och 165 mm samt 8" (200 mm) med Modell E3-koppling

Läs mer

30.01-SWE. FireLock våtrörslarmventil. europeiska våtrörslarmventilsstationer. * FireLock * * *

30.01-SWE. FireLock våtrörslarmventil. europeiska våtrörslarmventilsstationer. * FireLock * * * (SE SIDAN 0) Victaulic serie våtrörslarmventil fungerar som en backventil genom att hindra vattnet från att rinna tillbaka från systemrören till vattenförsörjningen. Ventilen är försedd med en vattenförbigång,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Bulletin 50 Rev.V Svenska ModellernaB&BX Översvämningsventiler Bulletin 50 Rev.V Svenska Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Storlekar 4" (00 mm) och 6"(50 mm) Våt pilotledning och

Läs mer

Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet

Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet Bulletin 15 Rev. M Model F1 Residential Sprinkler för dimensionering med 2,0 mm/min vattentäthet Bulletin 15 Rev. M Model F1 Res Sprinkler (boendesprinkler) är konstruerad för lägsta flöde för att uppfylla

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012

TEKNISKA DATA 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISKA DATA. 20 april 2012 20 april 2012 Sprinkler 85a 1. BESKRIVNING Vikings Standard/Quick Response Extended Coverage Light Hazard Extra-Large Orifice (ECLH-ELO/QRECLH-ELO) nedåtriktad sprinkler VK608 är en värmekänslig sprinkler

Läs mer

Aerpack 19PC AFJ0006

Aerpack 19PC AFJ0006 Aerpack 19PC AFJ0006 Manual Varning! Innan ni använder detta verktyg, skall alla användare ha läst denna manual, för att följa och förstå säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual med verktyget för

Läs mer

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll

(Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll (Swedish) I854000.C Apollo kulventiler med fläns Standardport, fullport & ventil i ett stycke Bruksanvisning för installation, drift & underhåll Inledning Den här bruksanvisningen innehåller riktlinjer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Blandarkar med tömningslucka

Blandarkar med tömningslucka Blandarkar med tömningslucka A Blandarkar med tömningslucka A Item Benämning Description 1 Fäste för kopplingsbox Bracket for wiring box 4 Blandarkar Mixing pan 8 Tätningsjärn Wiper 9 Klamma med mutter

Läs mer

Sprinkler 83h 14 Mai 2010 DATABLAD

Sprinkler 83h 14 Mai 2010 DATABLAD Sprinkler 83h 14 Mai 2010 Varning: Detta dokument är en översättning. Dokumentet är framtaget för information varför vi ej kan garantera riktigheten eller att innehållet är komplett. Det engelska orginaldokument

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade

Modell F1 RES LL Bostadssprinklers utformade Bulletin 033 Rev. A_SV Specifikt listade för användning i flerändamålssystem som fungerar både för dricksvatten och brandskydd. Modell F1 Res LL-sprinklers är listade för de lägsta flödena för att möta

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1 januari, 2011 20a DATABLAD

1 januari, 2011 20a DATABLAD 1 januari, 2011 20a 1. TILLVERKARE The Viking Corporation 210 N. Industrial Park Road Hastings, Michigan 49058 USA Telefon: (616) 945-9501 (616) 384-5464 Fax: (616) 945-9599 e-mail: techsvcs@vikingcorp.com

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10

Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10 .... Reservdelar hydrauliska K.T.S Pallgafflar - med Gejder, se nr 10 10 6 7 8 9 Front 1 Ref. nr. Reservdelsnr. Benämning Description Antal Ref. No Unit No Qty 1 2 000 Gaffel 2 500 kg Fork 2 500 kg 2 2

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 "

Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 Bruksanvisning och underhåll instruktioner Perrot Magnetventil MVR 3 " 1 Innehåll: 1. Allmänna 2. Säkerhet 3. Driftuppgifter / tryck släpp 4. Installation 5. Drifttagning 6. Underhåll 7. Felsökning 8.

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

17 Mars, 2004 Sprinkler 112a DATABLAD

17 Mars, 2004 Sprinkler 112a DATABLAD 17 Mars, 2004 Sprinkler 112a Endast för användning i Light Hazard 1. PRODUKTNAMN Viking Microfast COIN Quick Response Upright Sprinkler SIN VK900* (Specific Application) Grund-sprinklerdel nr 12493AD *

Läs mer

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter THISAB Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT. Sid 3-8. Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT. Sid 9-11. Assembly instructions for complete

Läs mer

Instruktionsmanual. El-hydraulisk staplare. OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna

Instruktionsmanual. El-hydraulisk staplare. OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna Instruktionsmanual El-hydraulisk staplare OBS! Ägare och användare måste läsa och förstå denna instruktionsmanual innan användning av el-hydrauliska staplare. Innehållsförteckning 1. Kort introduktion

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

PRODUKTKATALOG. A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

PRODUKTKATALOG. A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group PRODUKTKATALOG A member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Livsmedelsdelar / Aseptik Hygienic fittings / Aseptic Gängrördelar / Skärringskopplingar / Kulventiler Threaded fittings / Compression fittings / Ball

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Monterings- och användarmanual. Flamcovent luftseparator. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Flamcovent luftseparator 4-24-189//2002, Flamco 18503871 S Monterings- och användarmanual Monterings- och användarmanual Tekniska specifikationer Maximalt arbetstryck Maximal arbetstemperatur

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S

Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S Beskrivning Parventil/kulventil av hög kvalitet LENO MSV-S LENO TM MSV-S är en parventil för alla manuella stamregleringsventiler i LENO-familjen. LENO TM MSV-S kan även användas som en kulventil av hög

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Tekniska data. Material

Tekniska data. Material Globala kontakter www.tyco-fire.com Modell BFV- Spjällventil Wafer Allmän beskrivning TYCO Modell BFV- Waferspjällventiler (se Figur 1) är ventiler av indikeringstyp avsedda att användas i brandskyddssystem

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 18 Utg. 010-01-9 KL : : : 01-705 0 00 01-705 0 09 17 9 Göteborg RESERVDELS Översikt/Overall view Datum 010-01-9 PW 00:01 1 5 Fast pelare 5 1 Telekoperbar pelare Utvändigt

Läs mer

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 32. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref. 1.6-02/07. www.axel-larsson.se eskrivning är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET:

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET: JF KULVENTILER JF kulventiler har flytande kula, dvs kulan är inspänd mellan två elastiska säten och har möjlighet att röra sig i ventilens längdriktning. Detta medför att ledningstrycket medverkar till

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DATABLAD FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK468 (K-FAKTOR 70,6) 1. PRODUKTBESKRIVNING 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISK INFORMATION

DATABLAD FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK468 (K-FAKTOR 70,6) 1. PRODUKTBESKRIVNING 2. LISTNINGAR OCH GODKÄNNANDEN 3. TEKNISK INFORMATION 149m 1. PRODUKTBESKRIVNING Vikings Freedom nedåtriktade boendesprinkler VK468 är en liten temperaturkänslig boendesprinkler med glasbulb, tillgänglig med en mängd olika ytbehandlingar och temperaturgraderingar

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Rev 14.2_SV Sida 1 av 5 DATABLAD

Rev 14.2_SV Sida 1 av 5 DATABLAD Rev 14.2_SV Sida 1 av 5 1. PRODUKTBESKRIVNING Vikings Snabbutlösande Nedåtriktad Sprinkler VK3311 är små högkänsliga glasbulbssprinkler av spraytyp som är tillgängliga med flera sorters ytbehandling och

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

25 oktober 2010 Sprinkler 105a DATABLAD

25 oktober 2010 Sprinkler 105a DATABLAD 25 oktober 2010 Sprinkler 105a 1. TILLVERKARE THE VIKING CORPORATION 210 N. Industrial Park Road Hastings, Michigan 49058 USA Telefon: (269) 945-9501 (877) 384-5464 Fax: (269) 945-9599 e-post: techsvcs@vikingcorp.com

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Econo-Coat fluidiserande pulversugrör

Econo-Coat fluidiserande pulversugrör Instruktionsblad P/N 397 060 A Swedish Econo-Coat fluidiserande pulversugrör Beskrivning Se bild. Econo-Coat fluidiserande pulversugrör används tillsammans med en vibratormatare och pulverpump i ett flyttbart

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2)

TEKNISKA DATA FREEDOM NEDÅTRIKTAD BOENDESPRINKLER VK466 (K5.2) Sprinkler 141j 1. BESKRIVNING Viking Freedom nedåtriktad boendesprinkler VK466 är en värmekänslig boendesprinkler med glasbulb som finns tillgänglig med flera olika ytbehandlingar och temperaturgraderingar

Läs mer

Model AV-1-300 Alarm Valve, DN100, DN150 & DN200. Allmän. beskrivning. The DN100, DN150, and DN200, DN100, DN150 och DN200, modell AV-1-

Model AV-1-300 Alarm Valve, DN100, DN150 & DN200. Allmän. beskrivning. The DN100, DN150, and DN200, DN100, DN150 och DN200, modell AV-1- Technical Services: Tel: (00) -9 / Fax: (00) 79-00 http://www.tyco-fireproducts.com Model AV--00 Alarm Valve, DN00, DN0 & DN00 Model Modell RC- AV--00 Retard larmventil, Chamber DN00, DN0 & DN00 European

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28

Installationsanvisning. BoilerMag 22-28 Installationsanvisning BoilerMag 22-28 Produkten innehåller mycket starka magneter. Iakttag försiktighet vid all hantering. Placera inte magneten på en järn eller stål yta där den kan fästa. Elektroniska

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll

Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Instruktioner för installation, drift, vård och underhåll Bulletin 40 Rev.S Svenska Modell E Larmkontrollventil Storlekarna 4" (00 mm), 6" (50 mm), "(200 mm) med Modell E3-koppling Upptagen av Underwriters

Läs mer

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem.

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem. Fältenheter 1 VP223R, VP224R DN15-32 med MP140 Termiskt ställdon DN15-32 med MP200 Elektromotoriskt ställdon DN40-50 med AVU. Elektromotoriskt ställdon SPECIFIKATIONER Tryckklass.... PN25 Arbetstryck....

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version:

Instruktionsmanual HAITIMA. Smutsfilter Y-format EGO 2049 / 2049F. HIM-07 Version: HITIM Instruktionsmanual Smutsfilter Y-format EGO : B Kontor : 8F, Nr.201, Tiding Blvd. Sec.2, Taipei, 114, Taiwan Webb-sida: www.haitima.com.tw Fax: +886-2-2658-3830, 2658-2266 Tel:+886-2-2658-5800 E-post:

Läs mer

16 april 2010 Sprinkler 43a DATABLAD

16 april 2010 Sprinkler 43a DATABLAD 16 april 2010 Sprinkler 43a 1. PRODUKTBESKRIVNING Vikings Freedom horisontella boendeväggsprinkler VK450 sprinkler är en liten temperaturkänslig boendesprinkler med glasbulb som finns tillgänglig med en

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation Instruktion MI 018-429 Juni 2005 E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning Säkerhetsinformation För säkerhetsinformation på danska tittar du på vår webbsida på adress

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT!

Installation. EFX 25/S RSK nr VIKTIGT! EFX 25/S19-2100 RSK nr 755 9752 Inkommande vatten: 3/4" Utgående vatten: 1" Temperaturområde: 18-35 C Fabriksinställd temperatur: 29 C Max tryckdifferens mellan KV & VV: 10% Max arbetstryck: 8,6 bar Inkommande

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

Accelerator för torrörsventil modell ACC 1. enhet med extern återställning och snabb öppning

Accelerator för torrörsventil modell ACC 1. enhet med extern återställning och snabb öppning Close Technical Services: Tel: (800) 38-932 / Fax: (800) 9-00 http://www.tyco-fireproducts.com Model ACC- Dry Pipe Accelerator Accelerator för torrörsventil modell ACC- External Resetting Quick Opening

Läs mer

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2.

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2. din långsiktiga partner / LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S0-0 Utg. 0-0- MW : : : 0-0 0 00 0-0 0 0 Göteborg Innehållsförteckning Table of contents 0-0- PW 00:0 C/C SE- Göteborg + 0 0 00 + 0 0 0 + 0 0 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX

Användarinstruktion för vridspjällsventiler Modell BOMBYX Dessa instruktioner gäller vridspjällsventiler under: Kontrollera - Europa Direktiv 97/23/CE - CNPP (APSAD) Agreement - Factory Mutual (FM) Agreement Före montaget av ventilen, vg kontrollera att driftsvillkoren

Läs mer