Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution"

Transkript

1 Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution Fyra grupper diskuterade aktuella teknikområden med fokus på förhållandena i kabel- och distributionstunnlar. Instruktionen var att grupperna ska vara konkreta och tänka igenom frågorna ur flera perspektiv; ägarperspektiv, arbetarskydd, räddningstjänst, samhällsperspektiv (kritisk infrastruktur) Grupp 1 (Hans Nyman): -Byggnadstekniskt brandskydd Grupp 2 (Arne Brodin): -Organisatoriskt brandskydd Grupp 3 (Anders Palm): -Räddningstjänst Grupp 4 (Staffan Bengtsson): -Acceptabel risknivå/skäligt brandskydd Samtliga grupper ska belysa minst följande frågeställningar: Vilka är de viktigaste problemställningarna inom området? Var finns det kunskapsluckor? Finns det ett informations- eller utbildningsbehov? Hur fyller vi kunskapsluckorna? Vad är utvecklingsbehovet och vad är forskningsbehovet? Hur kan ägare, brukare, konsulter, räddningstjänst och forskare bäst samverka? Grupperna samlades igen för gemensamma diskussioner och redovisning. Respektive gruppledare redovisade resultaten. På följande sidor finns redovisning från varje enskild gruppledare.

2 Grupp 1 (Hans Nyman): -Byggnadstekniskt brandskydd Mål och kriterier saknas både för egendoms- och personskydd. Avsaknad av partners för diskussion mellan ägare och ansvariga Kontinuitet dialog Rtj ägare drift etc. Branden olika hinder stora/små Statistik, var, hur, varför? Effekten av br.sk.t.s på de olika bränderna Förbättring av materialval Rtj utvecka/tas bort Kostnad nytta analyser Plattform som workshop regelbundet tydliga mål Riktad forskningsresultat MTO information ökar passiva aktiva system Nyckelord: Mål kunskap samverkan

3 Grupp 2 (Arne Brodin): -Organisatoriskt brandskydd Vilka är de viktigaste problemställningarna Några problem kan vara: Samordningsansvaret blir oklart när många parter med olika grad av risker ska ta sitt ansvar. Räddningstjänstens insatsmöjligheter Klart är i alla fall att SBA ska bedrivas av tunnelägaren, som också har ett ansvar på den övergripande nivå. Stockholmsmodellen med en tunnelsäkerhetsgrupp är en bra modell som tycks fungera bra Allmänt sett råder stor osäkerhet hur större störningar ska hanteras. Räddningstjänsten är inte helt på det klara med när insatser är möjliga samt när insatser är verkningsfulla. Trafikkontorets och WSP:s modell som pekar ut de mest kritiska avsnitten och kombinerar detta med insatsmöjligheterna är en god början. Utredningen måste leda till ställningstagande avseende strategiska val av säkerhetsteknik- och insatsmöjligheter. Detta ska bedömas utifrån en kostnadsnyttoanalys utifrån förutsättningen att självutrymningen kan genomföras och är väl övad. En utveckling av alternativa modeller behöver utvecklas. Om inte räddningstjänsten gör eller tvekar att göra en insats måste tunnelägaren planera för detta. Dessa modeller/alternativ behöver komma på plats för att diskussionen ska bli strukturerad. Utbildnings- och informationsbehov Det finns ett relativt stort behov av information och utbildning på alla nivåer Samverkan Samverkan är viktig och scenariospel, workshops, fullskaleövningar och konferenser kan vara några sätt att samverka.

4 Grupp 3 (Anders Palm): -Räddningstjänst Vilka är de viktigaste problemställningarna inom området? Svårigheterna att genomföra en räddningsinsats. Objektet skiljer sig från vardagshändelsen (brand i byggnad ovan jord). Tunnlar är till stor del svårtillgängliga objekt som många gånger också är hemliga. Vi behöver organisera en stor skadeplats med mycket personal. Inte sällan geografiskt åtskilda. Vi orienterar sällan i tunnlarna. Men, är detta möjligt, nödvändigt? Vi bör ha rimlig kännedom om objekten. Detaljkunskap är inte möjligt. Vi behöver endast den information som är värdefull för rtj (särskilda risker, längd, angreppsvägar m.m.) Vi är till stor del beroende av den personal som är experter på objekten. Viktigt med kommunikationsmöjligheter i tunnlarna samt teknisk redundans. Var finns det kunskapsluckor? Generellt om tunnlarnas placering, funktion, begränsningar d.v.s. basnivå. Det saknas också kännedom om de olika aktörernas organisationsrutiner. Här kan scenariospel fylla en roll. Finns det informations eller utbildningsbehov? Ja, större kunskap om varandras rutiner, resurser och organisationer. Hur fyller vi kunskapsluckorna? Vad är utvecklingsbehovet och vad är forskningsbehovet? Samövningar mellan olika aktörer. Scenariespel är också viktiga. Viktigt att utveckla metod och teknik. Viktigt att forska om rtj förmåga. Mätbarhet är viktigt. Hur kan ägare, brukare, konsulter, räddningstjänst och forskare bäst samverka? I en del länder så finns en Liason Officer från Rtj som åker till berörd t.ex. tunnelcentral i händelse av allvarlig händelse. I det icke akuta skedet så denna typ av seminarier en viktig mötesplats.

5 Grupp 4 (Staffan Bengtsson): -Acceptabel risknivå/skäligt brandskydd Problemställningar Monopol, man kan välja, jfr taxi eller elpris Vision saknas MTO Säkerhetsföreskrifter Sekundära effekter elavbrott - teleavbrott Teknik underhåll Information Utbildning Politiker Hans Nymans tabell bra Mer aktivitet från MSBs sida Drift och rtj Inte bara brand, läckage Koppla ihop olika sårbarheter Var är branden exakt och vilken temp har den Konsekvenser för samhället Schaktbränder Inerta gaser Samverkan Övningar + åtgärder Scenariospel Forskning via referensgrupper

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer