Forskningsprogrammet ELAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsprogrammet ELAN"

Transkript

1

2 Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar kortsiktiga och långsiktiga forskningsfrågor i en gränszon mellan samhällsvetenskaplig, teknisk och ekonomisk forskning.

3 Ägarbyte i småhus från 60-, 70- och 80-talet Nya ägare gör förändringar Småhusägarna som ska fatta beslut är många Över hälften av byggnaderna har direktverkande eller vattenburen el som uppvärmning

4 Beslut om långsiktiga investeringar i nytt uppvärmningssystem eller åtgärder på klimatskalet kräver missnöje med nuvarande förhållanden Missnöje ger öppenhet för förändring och mottaglighet för information Information från grannar är betydelsefullt Ekonomiska incitament eller styrmedel kan påskynda beslutsprocessen Bidrag förstärker energiåtgärden

5 Inte mer komplicerat att bo i ett passivhus än i ett vanligt hus De boende hade inte köpt husen av miljöskäl men lärde sig gärna nya rutiner för att få en bra värmekomfort Nyinflyttade grannar talade gärna om passivhusets teknik och nya rutiner Användning av hushållsapparater är en del av värmehanteringen - tvättmaskinen varm och skön Stimulerar till elhushållning?

6 De nya kraven på månadsavläsning har inneburit att elnätbolagen har installerat fjärravlästa elmätare för alla brukare. För branschen har detta inneburit mycket arbete. Kunden har dock få förväntningar på vad mätarbytet kan ge för fördelar Stora utvecklingsmöjligheter för energibolagen att använda mätningarna till att förstärka kundrelationen genom att skapa tillit och förtroende

7 Tydliga diagram eller stapeldiagram i kombination med färgsymbolik fungerar bäst vid information om elanvändning

8 Visualisering av elanvändning kräver eftertanke både vid val av informationskanal och hur informationen presenteras De undersökta verktygen kompletterar varandra Samtliga verktyg bidrar till en mer medveten elanvändning Verktygen skall finnas vid behov Trådlös display Grafisk information på elräkning Webbaserad statistik i dator

9 För att elkonsumenten skall förstå om dess elanvändning är liten eller stor så behöver den visas ihop med någon form av absolutnivå. Jämförelsen kan göras mellan nuvarande och tidigare elanvändning och med andra elanvändare Målstyrning blir tydligare vid jämförelse med sig själv Undviker problem med att skapa godtagbara jämförelsegrupper Undviker att elkonsumenten nöjer sig med att vara bättre än medel

10 Flera projekt inom ELAN visar att konsumenten har ett behov av att se och förstå elanvändning för olika apparater. Det kan vara denna information som behövs för att konsumenten ska få en mer medveten och effektivare energianvändning. Här finns stora affärsmöjligheter för utveckling av produkter och tjänster.

11 Mobilen har stora möjligheter som informationskanal för att förmedla individuell elanvändning Projektet Visual Wattch har testat mobilen som larmklocka för lågt eller högt elpris larmklocka för hög elanvändning informationskanal vid strömavbrott

12 Frågan om el och energi står långt ner på konsumenternas dagordning. Hur ska deras intresse och engagemang för frågan kunna ökas? Det är tillåtet att inte förstå sin elräkning Förståelse är grunden för ett förändrat beteende Vad är 1 kwh? Hur väcks intresse? Informationskampanj designad av studenter på Malmö högskola

13 Tre företags webbaserade statistiktjänst där den egna elanvändningen presenteras grafiskt har analyserats. Mindre än hälften av hushållen använder tjänsten Det är omöjligt att slå fast huruvida statistiktjänster leder till minskad eller ökad elanvändning Det krävs ett stort intresse och engagemang för att minska sin elanvändning och där utgör en statistiktjänst en bra hjälp De flesta av hushållen använder tjänsten för att kontrollera sin elanvändning

14 Generationstillhörighet är en betydelsefull faktor för att förklara konsumtionsskillnader. För energianvändning och elapparater finns stora skillnader i uppväxtvillkoren mellan Sveriges generationer. Yngre generationer har högre utgifter för elapparater men lägre elanvändning Veteraner (20- och 30-talister) använder 12 gånger mer el än för 50 år sedan men har ungefär lika stora utgifter för inköp av elapparater som då

15 Hushållen blir alltmer välutrustade med datorer, spel, tv, cdspelare, video, mobiltelefoner mm. Trenden mot individualisering gör att allt fler i familjen skaffar egna apparater. Idag tar de 20% av hushållselen, i framtiden kan det bli uppåt 50%. Standby-användning är svår att påverka Bekvämlighet prioriteras högt Risk för rebound-effekter

16 Vid både köp och försäljning av elapparater så är det andra faktorer än energianvändning som styr. Vid köp av vitvaror är funktion och trygghet med kvalitet viktigt Barn i energireklam kan förmedla livsnjutning, trygg hemmiljö och miljöhänsyn

17 De nya kraven på månadsavläsning har medfört att ca 90 % av de mätare som nätföretagen nu har installerat är mätare som också klarar timmätning. Fördelar med timvärden för elkonsumenten Ökad kunskap och kontroll över sin elanvändning Prismodeller på timnivå ger möjlighet att styra för att undvika pristoppar Fördelar med timvärden för elleverantör, nätföretag och samhälle Nya tjänster för att hjälpa konsumenten att budgetera, analysera och påverka sin elanvändning. Tariffer på timnivå vilket minskar elleverantören riskexponering Genom smarta nättariffer kan kraftiga toppar i det totala effektuttaget dämpas och nätets kapacitet utnyttjas effektivare. Kollektivt agerande som minskar toppbelastningar leder till generellt lägre prisnivå

18 Fältförsök har gjorts i eluppvärmda hushåll med vattenburna uppvärmningssystem. Värmeeffekten har styrts genom att effektuttaget drogs ner under perioder med höga elpriser. Detta ger nya möjligheter för energiföretagen att undvika stora belastningar med sammanlagrade effekttoppar. Påverkan på värmekomforten är liten Uppvärmningssystemet försökte inte kompensera för temperaturfallet efter effektstyrning Det går att lagra värme alstrad under perioder med lågt pris Prototyp för enkel och billig styrutrustning har utvecklats

19 Fältförsök där eluppvärmda hushålls elanvändning debiterades timvis visar att prisstyrning fungerar. Konsumenterna agerade aktivt Konsumenterna lärde sig hur elpriset varierar Tariffen bör vara enkel att förstå Direkt styrning enklare för kunden

20 Den svenska elmarknaden har varit avreglerad i över 10 år. Statistik visar att antalet byten av elleverantör och avtal är begränsat. En studie i ELAN har visat att konsumenterna har flera goda skäl när de till synes inte är aktiva på elmarknaden. Information finns, den är trovärdig men inte inspirerande Man är nöjd och lojal med sin leverantör Flera bindningar minskar viljan att byta Man har kommit fram till att nyttan med byte är obetydlig Man är rädd för att något går snett i bytet och då orsakar mer besvär än nytta

21 Glesbygdens elkonsumenter har både en mental och teknisk beredskap till att hantera längre elavbrott. De har tillit till att elnätbolagen snart ska ha åtgärdat felet De anser att timmar elavbrott är acceptabelt Många av hushållen har stearinljus, ficklampa, portabla elverk eller har en kamin installerad Lokal samverkan mellan kommun och nätbolag ger bättre planering och info

22 Egna solpaneler och egen vindkraft har börjat etablera sig på marknaden. Privatpersoner som producerar el har valt detta främst av ideella skäl Småskalig elproduktion ger nya affärsmöjligheter för energibolag Krav på timmätning och smarta nät behöver utvecklas

23 Programledare för ELAN är Monika Adsten, Elforsk För mer information se: Tjugo russin från ELAN-kakan har genomförts av Åsa Wahlström, CIT Energy Management och Anders Göransson, Profu Grafisk form har gjorts av Gabriella Lindgren Januari 2010

ELANVÄNDNING I VARDAGEN

ELANVÄNDNING I VARDAGEN ELANVÄNDNING I VARDAGEN Tjugo russin från ELAN-kakan Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. TJUGO RUSSIN FRÅN ELAN-KAKAN 1 I ELAN-programmet

Läs mer

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN

När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN När priset får råda EFFEKTSTYRNING I PRAKTIKEN Min vision om en effektiv elanvändning Forskningsprogrammet Market Design har i fältförsök visat att det finns stora möjligheter för hushåll med elvärme att

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Ladda Sverige. ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el. Malin Thorsén Helena Olssén

Ladda Sverige. ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el. Malin Thorsén Helena Olssén ett branschgemensamt projekt för att förändra synen på el Malin Thorsén Helena Olssén Därför behövs Ladda Sverige Elanvändarna är oroliga och frustrerade. De upplever att de kan för lite om el och att

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv

RAPPORT KALKYLERING. - kundperspektiv RAPPORT KALKYLERING - kundperspektiv FVF0211 66 December 2002 KALKYLERING - kundperspektiv ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I början av 2002 genomförde fjärrvärmeföreningen

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme TEMA Energibesparing En spaning på framtidens energi Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur. Rasande prisstegringar när vi når peak fjärrvärme. Eller dyker det upp ett tekniskt genombrott

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer