Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06"

Transkript

1 Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken

2 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE Novus Group Frågekonstruktion Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, samhällsmätningar och värderings- och livsstilsundersökningar. Novus sätter fokus på att genomföra undersökningar där modern undersökningsteknik som Internet och SMS ersätter eller kompletterar traditionella metoder. Novus kan därmed erbjuda undersökningar som är kostnadseffektiva, snabba och precisa. Novus är i dagsläget i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Företaget har idag cirka 12 anställda. Beställare / utförare Beställaren av undersökningen är Nätverket för framtidens energi. Läs mer om kunden på Fredrik Nilsson på Novus har varit ansvarig fältledare. Kommentarer rörande frågorna kan ges av Arne Modig på Novus, tel: Frågeformuläret har konstruerats av kunden i samråd med Novus och godkändes av båda parter. Målgrupp Målgruppen för undersökningen har varit den svenska allmänheten och är riksrepresentativ vad gäller ålder, kön, geografi och politisk preferens. Metod Novus Opinion har på uppdrag av kunden telefonintervjuat 1000 personer som är 18 år och äldre. Undersökningen har genomförts som en snabbmätning den 5 februari Sådana extremt korta fältperioder kan ge skevheter i svarsmönster i olika grupper. Resultaten ska därför tolkas med viss försiktighet. Normalt sett ger dock snabbmätningar en väl så god bild av den allmänna opinionen.

3 Hur resultaten redovisas I de kommande diagrammen redovisas dels totalsiffran och dels nedbrytningar på de fackliga centralorganisationerna. För att få en bild av vad de osäkra väljarna i regeringsfrågan tycker har vi också valt att särredovisa denna grupp. Gruppen har på en tidigare fråga svarat att de inte bestämt sig säkert för vilket regeringsalternativ de ska rösta på i nästa riksdagsval i Sverige. Gruppen utgör ca 2 av väljarna. Vi redovisar dessutom riksdagspartiernas väljares uppfattning i frågorna. Ibland ser det ut som om diagrammen inte summerar till 100%. Detta beror på att varje delsvar avrundats till hela procent vid redovisningen för att det ska bli lättare att läsa diagrammen.

4 7 av 10 tycker att regeringens energiuppgörelse är bra Regeringen har nu presenterat en uppgörelse om energipolitiken som bland annat innebär att ambitionen för vindkraftsutbyggnaden tredubblas från 10 till 30 terrawatt-timmar och att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla kärnkraftsreaktorer med moderna. Vad är din allmänna uppfattning om denna uppgörelse. Är det att den är...? Total 2 4 9% LO 20% 4 10% TCO 32% 42% 2% 2% 8% SACO 32% 3 1 Ej bestämt regeringsalternativ 20% 4 16% Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Vet ej Ej svar Dåligt Mycket dåligt

5 Olika väljargruppers syn på regeringens energiuppgörelse Regeringen har nu presenterat en uppgörelse om energipolitiken som bland annat innebär att ambitionen för vindkraftsutbyggnaden tredubblas från 10 till 30 terrawatt-timmar och att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla kärnkraftsreaktorer med moderna. Vad är din allmänna uppfattning om denna uppgörelse. Är det att den är...? M 4 36% 2% 6% FP 2 68% 2% 1% C 1 46% 1 1 KD 29% 56% 8% S 21% 4 8% 9% V 2 4 9% 2% 11% MP 1 29% 6% 16% 20% 1 Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Vet ej Ej svar Dålig Mycket dålig

6 En majoritet av svenskarna anser att det ska vara möjligt att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya på samma plats Anser du att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla kärnkraftsreaktorer med nya på samma plats eller anser du inte det? Total % LO 51% 1 32% TCO 51% 10% 39% SACO 6 6% 30% EJ bestämt regeringsalternativ 56% 19% 2 Ja, det ska vara möjligt Vet ej Ej svar Nej, det ska inte vara möjligt

7 Olika väljargruppers syn på att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya på samma plats Anser du att det ska vara möjligt att ersätta dagens gamla kärnkraftsreaktorer med nya på samma plats eller anser du inte det? M 71% 9% 20% FP 79% 6% 1 C 56% 1 2 KD 5 19% 2 S 52% 1 3 V 49% 9% 42% MP 2 10% 6 Ja, det ska vara möjligt Vet ej Ej svar Nej, det ska inte vara möjligt

8 En majoritet av svenskarna anser att kärnkraften behövs som en del av den svenska energiförsörjningen Är det din uppfattning att kärnkraften behövs som en del av den svenska energiförsörjningen eller anser du att den helt kan ersättas av vindkraft och annan förnyelsebar energi? Total 56% 10% 1% 3 LO 56% 9% 3 TCO 5 9% 36% SACO 62% 30% EJ bestämt regeringsalternativ 51% 1 1% 31% Kärnkraften behövs Vet ej Ej svar Kärnkraften kan helt ersättas av vindkraft och annan förnyelsebar energi

9 Olika väljargruppers syn på om kärnkraften behövs som en del av den svenska energiförsörjningen Är det din uppfattning att kärnkraften behövs som en del av den svenska energiförsörjningen eller anser du att den helt kan ersättas av vindkraft och annan förnyelsebar energi? M 69% 1% 2 FP 70% 2 C 6 30% KD 68% 26% S 5 8% 3 V 50% 4 MP 31% 6% 6 Kärnkraften behövs Vet ej Ej svar Kärnkraften kan helt ersättas av vindkraft och annan förnyelsebar energi

10 En majoritet av svenskarna tror att en energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebar energi bäst leder till att vi kan utveckla svensk industri och trygga jobben Vilken av följande inriktningar för svensk energipolitik tror du bäst leder till att vi kan utveckla svensk industri och trygga arbetstillfällen i Sverige? Total 5 12% 1% 30% LO 5 9% 3 TCO 59% 11% 30% SACO 5 9% 1% 36% EJ bestämt regeringsalternativ 5 18% 29% En energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebara energislag Vet ej Ej svar En energipolitik som endast omfattar förnyelsebara energislag

11 Olika väljargruppers syn på om en energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebar energi bäst leder till att vi kan utveckla svensk industri och trygga jobben Vilken av följande inriktningar för svensk energipolitik tror du bäst leder till att vi kan utveckla svensk industri och trygga arbetstillfällen i Sverige? M 7 1% 18% FP 6 1% 29% C 51% 11% 3 KD 6 20% 1 S 58% 3 V 4 5 MP 2 19% 5 En energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebara energislag Vet ej Ej svar En energipolitik som endast omfattar förnyelsebara energislag

12 En majoritet av svenskarna tror att en energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebar energi bäst motverkar stigande elpriser för svenska hushåll och företag. Vilken av följande inriktningar för svensk energipolitik tror du bäst motverkar stigande elpriser för svenska hushåll och företag? Total 59% 16% 1% 2 LO 60% 16% 1% 22% TCO 56% 18% 26% SACO 6 10% 2 EJ bestämt regeringsalternativ 50% 2 1% 22% En energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebara energislag Vet ej Ej svar En energipolitik som endast omfattar förnyelsebara energislag

13 Olika väljargruppers syn på om en energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebar energi bäst motverkar stigande elpriser för svenska hushåll och företag. Vilken av följande inriktningar för svensk energipolitik tror du bäst motverkar stigande elpriser för svenska hushåll och företag? M 76% 16% FP 5 12% 3 C 60% 11% 30% KD 8 1 S 58% 1 1% 26% V 60% 16% 2 MP 4 12% 4 En energipolitik som både omfattar kärnkraft och förnyelsebara energislag Vet ej Ej svar En energipolitik som endast omfattar förnyelsebara energislag

14 Sammanfattning En klar majoritet av svenskarna (7 av 10) tycker att regeringens energiuppgörelse är bra, så som den beskrivs i frågeformuleringen. Trots att centerpartiets väljare är minst positiva av de borgerliga väljarna finns det ett stöd för energiuppgörelsen även bland centerväljarna. Även bland S och V-väljare finns en majoritet för energiuppgörelsen. En majoritet av svenskarna anser att det ska vara möjligt att ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya på samma plats som de gamla reaktorerna. Bara bland MP-väljare finns en negativ övervikt i frågan. En majoritet av svenskarna anser att kärnkraften behövs som en del av den svenska energiförsörjningen. Ungefär en tredjedel av svenskarna anser att kärnkraften helt kan ersättas av förnyelsebar energi. En majoritet (knappt 6 av 10) tror att kärnkraften behövs för att utveckla svensk industri, trygga jobben, motverka höjda elpriser, på bästa sätt. De fackliga medlemmarna, och de väljare som är osäkra i regeringsfrågan tycker i huvudsak som allmänheten i dessa frågor.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank UNGAS SYN PÅ BANKER Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank FÖRORD OM LANDSHYPOTEK BANK Aldrig tidigare har det varit så enkelt att ta del av banktjänster. Ärenden till banken, någon gång då och då, har

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET!

MINSKA SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA ALKO- VÅLDET! SERVERINGSTILLSTÅNDEN OCH ALKOHOLHANDLÄGGARNA En rapport FRÅN IOGT-NTO MINSKA ALKO- VÅLDET! Det ska vara kul att gå ut. Man ska inte behöva känna obehag ute på krogen eller på stan. Överservering, slapp

Läs mer