God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten"

Transkript

1 Nr. 6. December Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar värmen fortsätta. Ska det bli ett nytt översvämningsår? Vem vet, det verkar i alla fall just nu långt till......vinter, kyla och snö. Så här såg det ut på KSS den 7/1 förra året. Det är bara 4 veckor kvar dit när detta skrivs... Hur som helst, God Jul och Gott Nytt År! Foton: Örjan Hultwall

2 Nye Ordföranden Tackar för förtroendet! När frågan kom från valberedningen så var svaret inte givet, att ta på sig rollen som ordförande. Efter en viss övertalning och tankeprocess så blev svaret OK, jag prövar. Anledningen till tveksamheten var kanske att KSS med sina traditioner och medlemmarnas olika målbilder av sitt medlemskap i KSS, gör att ledningsfrågorna inte alltid är så lätta att hantera. Några ord om mig själv. Jag är i det närmaste 60 år, har ett genuint båtintresse och har sysslat med båtmotorer (Albin Motor), byggt båtar (Albin Marin), seglat egen båt sedan i mitten på 70-talet, tävlingsseglat som gast och med egen båt, har sedan 25 år en Ballad, är sambo med Elle-Britt, har en vuxen son som för övrigt gick med i KSS Åker trots min mogna ålder skidor utför. Vad innebär ordförande för KSS? Såklart vad man gör det till, men framför allt att verka för att medlemmarna behandlas rättvist och objektivt, och att verka för att KSSandan består. Vad är då KSS-andan? Inte helt lätt att sätta fingret på, men för mig är det att KSS, som Vänerns största segelklubb, med respekt och ödmjukhet deltar i aktivteter och samarbete med övriga klubbar och arrangemang runt Vänern, att samverka och stötta Karlstads kommun i de frågor som berör båtliv och skärgård, att KSS stödjer de båtar och besättningar som satsar på sin kappsegling, och är öppen och lyhörd mot medlemmarna. Min ambition är också att få till arrangemang som stärker klubbandan, och att vi har trevligt tillsammans. Det skall vara kul att vara medlem i KSS! Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Tfn medlemsärenden: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: Öppettider: Vecka och har expeditionen öppet onsdagar kl Övriga veckor första onsdagen i varje månad. Regattas redaktion: Gustaf Ekman Annonsering: 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr svartvit 300 kr Upplaga: 725 ex. Ordförande Lage Backman Tryck: Kommun- och föreningstryck. Karlstad

3 Innehåll Ordförandes krönika... 2 Referat från Årsmöte... 4 Medlemssektionen... 5 Våra annonsörer... 5 KSS Sjösäck... 5 Rapport från hamnen... 8 Seglingssektionen Nygammal kassör Nästa Regatta......har Presstopp den 22 januari Och så påminner vi om behovet av......ny redaktör Det har inte varit någon jätterespons på uppropet i förra numret, kanske någon har hunnit fundera klart nu. Maila mig på Redaktören Gustaf 3

4 KSS Årsmöte 2006 Så har då årets årsmöte, Sällskapets högsta beslutande organ, genomförts. Mötet samlade ett åttiotal medlemmar och genomfördes med rekordfart under ledning av Staffan Ljungdahl. Mötet var slut redan efter fyrtiofem minuter. Därefter fikades det och snackades segling (förmodar jag) under samtidig bildvisning från sommarens seglingar. Här kommer ett kort referat från årsmötet. Efter sedvanlig inledning med val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare genomgicks verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Dessa hade funnits tillgängliga för medlemmarna i klubbhuset under den senaste veckan före mötet. Med hjälp av dator och projektor kunde dokumenten även följas via filmduken allteftersom genomgången fortskred. Gunnar Gärdin läste upp revisionsrapporten och därefter beslutade årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen föreslog en mindre stadgeändring. Ett formellt fel hade begåtts (av mig) när dagordningen togs fram. Jag upptäckte för sent att en stadgeändring måste anges i den kallelse med förslag till dagordning som sänds ut till medlemmarna. I de versioner av dagordningen som fanns på hemsidan och på klubbhusets anslagstavla fanns det med men inte i Regatta. Den var redan tryckt när jag upptäckte felet. Årsmötet beslutade ändå i samband med fastställandet av dagordningen - att ta upp ärendet till behandling. Vad var det då för förändring som ledde till denna kalabalik? Jo, förslaget var att styrelsen skulle få utse Sällskapets representation till Värmlands/Västergötlands seglarförbund istället för årsmötet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Som en följd av detta beslut ändrades även styrelseinstruktionen så att det av den framgår att det är styrelsens uppgift att utse denna representation. Vid förra årets årsmöte fanns en motion om att få konvertera presenningsskjulen till enkla plåtskjul. Då (2005) avstyrkte styrelsen motionen men årsmötet skickade tillbaka den till styrelsen. Styrelsen har inte ändrat uppfattning i frågan och föreslog igen ett avstyrkande vilket även blev årsmötets beslut. Styrelsen föreslog även en ändring i medlemsinstruktionen som innebar att medlems båt skall föra KSS standert eller vimpel. Även detta förslag antogs av årsmötet. En motion hade inkommit i rätt tid och i den föreslog motionären att ungdomssektionen skulle läggas ner och att ungdomsfrågorna skulle överföras till seglingssektionen på ett tydligt sätt. Då nya krafter nu tar vid i ungdomssektionens ledning vill styrelsen ge dem en ärlig chans och avstyrkte därför motionen, vilket även blev årsmötets beslut. Bara några dagar före årsmötet hade ytterligare en motion kommit in men den lämnas till styrelsen som en inkommen skrivelse för vidare handläggning. Motioner skall vara inkomna till styrelsen minst fyrtio dagar före årsmötet. Den för sent inkomna motionen handlade något förenklat - om kappsegling för nybörjare samt enklare eskadersegling. Den stora frågan detta årsmöte var om införande av differentierade bryggplatsavgifter. Styrelsen föreslog samma förslag som presenterats vid vårmötet 2006 och som tidigare presenterats i Regatta. Bland synpunkter som framfördes kan nämnas det är för liten skillnad mellan stor och liten båt, även serviceavgiften bör differentieras, det räcker att ha bredden som dimensionerande faktor. Efter diskussionen beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag. Under diskussionen klargjordes också ett för många medlemmar okänt faktum, nämligen att Sällskapet har en stor skuld till medlemmarna, ca 1,7 miljoner kr, för obligationerna. Efter att verksamhetsplanen fastställts utan anmärkning övergick årsmötet till val av ny ordförande och styrelse. Jag antar att de kommer att presentera sig själva genom egna inlägg i Regatta och jag inskränker mig här till att räkna upp dem med angivande av mandatperiodens längd. 4

5 Ordförande Lage Backman, 1 år Vice ordförande Theo Arndt, 1 år fyllnadsval Sekreterare Ulf Norgren, 1 år kvar Hamnchef Örjan Hultvall ett år kvar och Bo Hägerman 2 år Kassör Per-Erik Magnusson 1 år fyllnadsval Seglingssektionen Morgan Svensson 2 år och Lars Hornevall 1 år fyllnadsval Medlemssektionen Ronnie Nilsson 2 år Ungdomssektionen Niclas Björkman 2 år Nabbensektionen Per Stenberg 2 år Samt Göran Åberg 2 år För revisorerna blev det omval rätt över men till ny valberedning utsågs Pelle Gustafsson, sammankallande, samt Tommy Grund, Tommy Franzén och Gunnar Åberg. Till ombud i Värmlands/Västergötlands Seglarförbund utsågs Lage Backman. Här finns redan Morgan Svensson i styrelsen så KSS har därigenom två representanter i förbundet. Under punkten övriga frågor föreslogs att långseglare bör medföra ett antal KSS-standar att överlämna till båtklubbar som gästas. Något beslut fattades inte i denna fråga men medlemssektionen ser över innehavet av standertar inför den kommande anstormningen?? Som vanligt steg åldermannen Bo Melin upp och avslutade med ett tack till alla funktionärer i denna ideella förening genom orden Lår applåderna tala och därmed var detta rekordkorta årsmöte avslutat. Ulf Norgren sekreterare Våra annonsörer: Lindskogs Mäklarbyrå sid. 3 Båtservice sid. 5 Grens Bygg & Marin sid. 7 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 9 Karlstads Småbåtsvarv sid. 9 Kinnevikens Segelmakeri sid. 10 Hjertmans sid. 12 KSS tackar alla annonsörer! KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern 95 kr Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen 5

6 Medlemssektionen Lucia Vi ses i klubbhuset med början kl 18.00, glöggen är då varm. kl 19,00 kommer LUCIA Välkomna! Nyårsglöggen Vi träffas på det nya året måndagen 1 januari kl Glögg och pepparkakor för dom som ätit lunch bjuds det på. Och för dom som inte ätit lunch så servas en soppa med bröd för 20,- Välkomna! Knytkalas Trettondedagsafton fredagen 5 januari Levande musik under tiden vi äter, efter det discjockey till dansen. Vi börjar kl och äter, festar och dansar en god stund. Du/ni tar med egen mat och dryck, vi ordnar välkomstdrink, kaffe och en kaka efter maten. Kostnad: 60,- per person Anmälan för planeringens skull till Bruno, detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Kafékvällar Vi har följande preliminära program, varav den första blir i mitten av januari 2007 Dalslandskanal, temakväll Kanal Benny Ruus, Kanaldirektör för DALSLANDS KANAL AB kommer och berättar. Öar i väster Roger Ryberg, Hönö, kommer och pratar om sin ensamsegling till Färöarna. (se vidare nästa sida) Vi ska Titta Lukta Lyssna Smaka! Olle Mossberg kommer med chokladens historia som även vi får ta del av. Finns det tips eller önskemål så kontakta Bruno,

7 Eftersom flera redan nu vill anmäla sig så kommer här en preliminär inbjudan till: Påskabalen Torsdagen 5 april Det blir musik och underhållning, Mat, Dans Anmälan till Bruno, och detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Öar i Väster 7 FEBRUARI KL Roger Rydberg berättar till vackra bilder om denna dramatiska seglats till ett dimhöljt örike. Om den särpräglade naturen och de vänliga människorna, om att förverkliga drömmar och att hantera kriser. Som öbo jämför han villkoren för de människor han möter med livet i Bohuslän förr och nu, och följer spåren av svenskar både på Shetland och på Färöarna. Han berättar också om hur han överraskades av allt liv som finns i havet och hur förhållandena ute i Atlanten relaterar till situationen här hemma. Entré 40.- inklusive kaffe och fralla Välkomna! 7

8 Rapport från hamnen Först lite allmänt Stillsamt årsmöte Årsmötet var liksom tidigare år mycket välbesökt. Tidigare år så har det ofta kommit upp frågor som startat diskussion och engagerat medlemmarna. I år blev det ovanligt lugnt och Staffan Ljungdahl ledde ett rekordsnabbt årsmöte. Några funderingar kring detta: Har styrelsen förvaltat uppdraget så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Var styrelsens förslag till avgifter, budget och planer för det kommande året så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Tycker alla att det är bra som det är? Är svaret är ja på frågorna så är det inte bra. Vi som jobbar i styrelsen och övriga som är engagerade i KSS vill ha feedback, synpunkter o förslag. Kanske skulle vi ha redogjort bättre vad vi i de olika sektionerna gjort och vill göra samt gett tid till diskussion? Tycker du något vi gjort är fel: Framför det till oss! Tycker du något vi gjort är bra; Tala om det för andra, och gärna för oss oxå! Ladda upp till vårmötet, skicka in bidrag till Regatta, skriv på vår hemsida! Säkerhet i hamnen Anlagd bilbrand Som de flesta hört/läst så har någon/några tänt eld på Gunnar Åbergs bil utanför klubbhuset fredag kväll 10/ Försäkringsbedrägeri är uteslutet. Bilen var inte brandförsäkrad. Inbrott o grisfest i båt I en båt vid en av bryggorna utanför Båtservice har några brutit sig in, festat, rökt, förstört, urinerat och stulit för ca :-. Detta skedde i höstas då vi fortfarande hade vaktgång. Hur ökar vi säkerheten i hamnen? Här är några förslag från medlemmar: - Låsta grindar på bryggorna utanför Båtservice. - Vaktgång året runt. - Två meter högt stängsel o grind där bommen är i dag. Lite om vad som är på G Vi välkomnar ny medarbetare o v. ordf. i hamnsektionen: Bobo Hägerman. Det kommande verksamhetsåret är mycket planerat. Vi är en ideell (idrotts!)förening, och de flesta av oss jobbar med detta på fritid för att vi tycker det är roligt. Det är inte säkert vi klarar av allt vi har planerat. Klubbhuset Vi smygstartade redan innan årets budget godkändes (förlåt tjänstefel!) med att installera en varmluftsugn och en, för vår verksamhet, anpassad diskmaskin. Disken tar nu några minuter mot nästan två timmar tidigare. Bruno lyckades hitta beg. utrustning så Janne kocken är nöjd. Att det fungerar jättebra fick alla som var med på höstfesten erfara! Bra arr. o utsökt mat! Tack! Tack! Vi har också bytt vv-beredare. Den gamla var sönderrostad. En luftvärmepump kommer att installeras. Den kommer att var intjänad på ca tre år. F.n. har vi ett bra elpris, ca 28 öre/kwh + nät o skatter, men när avtalet skall förnyas om ca ett år så kommer priset att bli dubbelt så högt! Ny brygga C Nuvarande brygga är i mycket dåligt skick, ligger nästan under vatten på en del ställen. Ny brygga är under upphandling kostnad ca :-. Ni som har plats på denna brygga kan redan nu ta hand om trappor o tampar samt förbereda er mentalt för en arbetsinsats till våren. Asfaltering Ett stort projekt, kostnad ca :-, med hög prio är asfaltering av gångar mellan båthus och bryggor samt förbättringar på många ställen. Planerat genomförande maj/juni när de flesta har sjösatt! Höjning av mastkranen två meter Den bef. kranen demonteras. En fackverkskonstruktion, monteras på bef. fästen. (tack till Janne Lunkan för snyggt cadjobb!), därefter monteras den gamla kranen ovanpå. Vinchanordningen flyttas ned. Hur långt skall vi gå för att skydda oss mot galningar? Vi skall diskutera detta i hamnsektionen och styrelsen. Kom gärna med fler synpunkter! 8

9 Till sist lite tjat OBS endast hushållssopor i vår container! Märk vaggor, vagnar, jollar! Meddela båtbyte! Meddela ändring av adress, telnr, mail etc!. Hamnarbetare o övriga medlemmar önskas God Jul o Gott Nytt År! Sail along! Örjan Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel

10 Hej alla seglare i vintermörkret Ja vinter är väl att ta i, åkte till jobbet i dag den 4/12, det visade 9 grader varmt kl. 07:30. Men mörkt är det både på morgonen och även på kvällen när man åker hem. Då får man lite tid att tänka. Vad kommer att hända i framtiden? Som vald till ordförande i segelsektionen vill jag börja med att tacka för förtroendet. Vem är jag? För dem som inte vet. Jag är 46 år, har tre barn (25,18,15) och sambo, bor i villa i Forshaga och arbetar med säkerhetslösningar för både hem, företag och personer. Mitt segelintresse vaknade till liv då jag flyttade till Karlstad från Arvika Fick följa med min dåvarande grannes son på en segeltur, och efter den första seglatsen på Vänern i ca 5 m/sek och solsken så var jag såld till denna sport och rekreationsutövning. Med Jan har jag fått lärt mig från grunden. Det gamla ordspråket det är inte lätt att få gamla hundar att sitta, kom nog väl till pass då jag som nästan 30 år gammal skulle läras till seglare. Att skilja på rep, snöre och skot, höger/vänster/styrbord, hur kan något som används för att hissa upp kallas fall? Ja ni vet vad jag menar, men med stort tålamod från Jans sida och hans besättning Det tackar jag för idag så fick jag ca 10 års erfarenhet som seglare och kappseglare av en rutinerad besättning. Själv seglar jag och min familj sedan några år tillbaka en Dixie 27, givetvis! Vad skall man börja med som nybliven båtägare i Karlstad om inte en Dixie? Nu hoppas jag! Att jag kommer att uppfylla medlemmarnas förväntningar för kommande säsong med både Regattor, träningsseglingar, eskadrar, samt eventuellt även väcka liv i den sovande trimseglingen. Detta kräver dock engagemang från både mig och medlemmar som kan tänkas arbeta i den lilla men ack så trevliga skaran människor som ägnar sin fritid till att arbeta inom seglingssektionen. Du som känner att du har lite tid att offra tillsammans med oss, kontakta undertecknad och kom med i vårat gäng, inga förkunskaper behövs, endast ett gott humör. Vad har vi framför oss under vintern? Planer finns på en repris av pubaftonen med filmen om Victoria, vi har även lite andra vinteraktiviteter på gång, se vår hemsida om kommande arrangemang. Vad sommarens kalender erbjuder så redovisas det i senare nummer av Regatta. Att glädjas åt dem som seglar i medvind när man själv seglar i motvind, det är stort Mvh Morgan Svensson Ordf. Seglingssektionen 10

11 Nygammal kassör Jag heter Per-Erik Magnusson och är lite av en doldis i KSS, eftersom min segelbåt H323 har Lillängshamnen i Skoghall som hemmahamn. I slutet av 1990-talet var jag under några år kassör i KSS, tillsammans med Patrik Willard. Under åren som gått har jag saknat den fina gemenskapen i KSS och har därför åtagit mig att hoppa in som kassör under 1 år framåt. Per-Erik Med anledning av Gunnar Åbergs stiliga högtidsdräkt på senaste festen bör väl en sådan anskaffas av varje seglare med självaktning, obs med befälstecken! Lars-Gunnar 11

12 Avsändare: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad B Karlstad 1 Porto betalt Etikett Jul-REA 2006 Välkommen att fynda i våra butiker! Julpriserna gäller till 9 januari VHF - Silva S10 Plotter Garmin 172C Signalställ Autopilot - Simrad Flaggor ca 40x30cm med ca 35cm lina på varje flagga, 795.L=24m. Nr TP10. För båt ca 3,7 ton med rorkult. Nr TP22. För båt till ca 5 ton med rorkult. Nr DSC-D, stor LCD-display, kanalval och volymkontroll i handenheten. Nr (Ord ) Årets mest prisvärda plotter! Inbyggd antenn. Nr VHF Cobra HH300 Böcker, kortlek Mycket bra VHF med många funktioner. Inkl batteri,12v, 220V laddkabel och batterier. Nr segelbåtar i test Nr Kortlek, båtmotiv. Nr Julpriser Star! Gennakerpeke HP65 Enkel att montera. Mått 65x33cm. Rör 32mm. Nr Ordinarie Hjertmans-pris Bergskilset - Rostfri tt a b ra % 30 Väldesignade sjökläder. 100% vattentäta med tvålagers andasmaterial för bästa komfort. (Ord priser). Womens Tactic jacket. Vit. Stl XS-XL. Nr (2595.-) Tactic Jacket. Herr. Grå. Stl XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa.grå. XS-XXL. Nr (1995.-) Tactic Jacket, blå. XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa, blå. XS-XXL. Nr (1995.-) Rabatt övriga katalogvaror. 10% rabatt vid köp över % rabatt vid köp över % rabatt vid köp över (Gäller ej N-märkta varor/reavaror eller varor i julrealistan. Villkor, se katalogen sid 2) Exklusivt paket! En slägga och 4 rostfria bergskilar. Nr Pelle Petterson kläder Silva Star inklusive givare Silva Star logg + lod. Nr 5377 Silva Star logg. Nr Silva Star lod. Nr Silva Star vind. Nr Silva Star kompass. Nr Silva Star repeater Batteriladdare Hjertmans Marinvägen 1, Sundsvall Ladda ner julrealistan från vår hemsida!! Sänd mig en Julrealista med ytterligare 400 rea-artiklar Bifoga 20.- så får du katalogen hemskickad i 3 år! Namn:... Adress:... Med extra uttag för startbatteri. 15A,1 utgång Nr Postnr:... Postadr:... Sundsvall Göteborg Västerås Helsingborg Bromma Karlstad Tel: Välkommen till oss!

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00

PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 PIREN 74 INNEHÅLLER KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 16 MARS 2015 KL 19.00 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Nr 1 Mars 2009 -bladet

Nr 1 Mars 2009 -bladet Nr 1 Mars 2009 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Årsmötesdagordning - Verksamhetsberättelse - Platsannons Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson Råsundavägen

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer