God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten"

Transkript

1 Nr. 6. December Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar värmen fortsätta. Ska det bli ett nytt översvämningsår? Vem vet, det verkar i alla fall just nu långt till......vinter, kyla och snö. Så här såg det ut på KSS den 7/1 förra året. Det är bara 4 veckor kvar dit när detta skrivs... Hur som helst, God Jul och Gott Nytt År! Foton: Örjan Hultwall

2 Nye Ordföranden Tackar för förtroendet! När frågan kom från valberedningen så var svaret inte givet, att ta på sig rollen som ordförande. Efter en viss övertalning och tankeprocess så blev svaret OK, jag prövar. Anledningen till tveksamheten var kanske att KSS med sina traditioner och medlemmarnas olika målbilder av sitt medlemskap i KSS, gör att ledningsfrågorna inte alltid är så lätta att hantera. Några ord om mig själv. Jag är i det närmaste 60 år, har ett genuint båtintresse och har sysslat med båtmotorer (Albin Motor), byggt båtar (Albin Marin), seglat egen båt sedan i mitten på 70-talet, tävlingsseglat som gast och med egen båt, har sedan 25 år en Ballad, är sambo med Elle-Britt, har en vuxen son som för övrigt gick med i KSS Åker trots min mogna ålder skidor utför. Vad innebär ordförande för KSS? Såklart vad man gör det till, men framför allt att verka för att medlemmarna behandlas rättvist och objektivt, och att verka för att KSSandan består. Vad är då KSS-andan? Inte helt lätt att sätta fingret på, men för mig är det att KSS, som Vänerns största segelklubb, med respekt och ödmjukhet deltar i aktivteter och samarbete med övriga klubbar och arrangemang runt Vänern, att samverka och stötta Karlstads kommun i de frågor som berör båtliv och skärgård, att KSS stödjer de båtar och besättningar som satsar på sin kappsegling, och är öppen och lyhörd mot medlemmarna. Min ambition är också att få till arrangemang som stärker klubbandan, och att vi har trevligt tillsammans. Det skall vara kul att vara medlem i KSS! Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Tfn medlemsärenden: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: Öppettider: Vecka och har expeditionen öppet onsdagar kl Övriga veckor första onsdagen i varje månad. Regattas redaktion: Gustaf Ekman Annonsering: 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr svartvit 300 kr Upplaga: 725 ex. Ordförande Lage Backman Tryck: Kommun- och föreningstryck. Karlstad

3 Innehåll Ordförandes krönika... 2 Referat från Årsmöte... 4 Medlemssektionen... 5 Våra annonsörer... 5 KSS Sjösäck... 5 Rapport från hamnen... 8 Seglingssektionen Nygammal kassör Nästa Regatta......har Presstopp den 22 januari Och så påminner vi om behovet av......ny redaktör Det har inte varit någon jätterespons på uppropet i förra numret, kanske någon har hunnit fundera klart nu. Maila mig på Redaktören Gustaf 3

4 KSS Årsmöte 2006 Så har då årets årsmöte, Sällskapets högsta beslutande organ, genomförts. Mötet samlade ett åttiotal medlemmar och genomfördes med rekordfart under ledning av Staffan Ljungdahl. Mötet var slut redan efter fyrtiofem minuter. Därefter fikades det och snackades segling (förmodar jag) under samtidig bildvisning från sommarens seglingar. Här kommer ett kort referat från årsmötet. Efter sedvanlig inledning med val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare genomgicks verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Dessa hade funnits tillgängliga för medlemmarna i klubbhuset under den senaste veckan före mötet. Med hjälp av dator och projektor kunde dokumenten även följas via filmduken allteftersom genomgången fortskred. Gunnar Gärdin läste upp revisionsrapporten och därefter beslutade årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen föreslog en mindre stadgeändring. Ett formellt fel hade begåtts (av mig) när dagordningen togs fram. Jag upptäckte för sent att en stadgeändring måste anges i den kallelse med förslag till dagordning som sänds ut till medlemmarna. I de versioner av dagordningen som fanns på hemsidan och på klubbhusets anslagstavla fanns det med men inte i Regatta. Den var redan tryckt när jag upptäckte felet. Årsmötet beslutade ändå i samband med fastställandet av dagordningen - att ta upp ärendet till behandling. Vad var det då för förändring som ledde till denna kalabalik? Jo, förslaget var att styrelsen skulle få utse Sällskapets representation till Värmlands/Västergötlands seglarförbund istället för årsmötet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Som en följd av detta beslut ändrades även styrelseinstruktionen så att det av den framgår att det är styrelsens uppgift att utse denna representation. Vid förra årets årsmöte fanns en motion om att få konvertera presenningsskjulen till enkla plåtskjul. Då (2005) avstyrkte styrelsen motionen men årsmötet skickade tillbaka den till styrelsen. Styrelsen har inte ändrat uppfattning i frågan och föreslog igen ett avstyrkande vilket även blev årsmötets beslut. Styrelsen föreslog även en ändring i medlemsinstruktionen som innebar att medlems båt skall föra KSS standert eller vimpel. Även detta förslag antogs av årsmötet. En motion hade inkommit i rätt tid och i den föreslog motionären att ungdomssektionen skulle läggas ner och att ungdomsfrågorna skulle överföras till seglingssektionen på ett tydligt sätt. Då nya krafter nu tar vid i ungdomssektionens ledning vill styrelsen ge dem en ärlig chans och avstyrkte därför motionen, vilket även blev årsmötets beslut. Bara några dagar före årsmötet hade ytterligare en motion kommit in men den lämnas till styrelsen som en inkommen skrivelse för vidare handläggning. Motioner skall vara inkomna till styrelsen minst fyrtio dagar före årsmötet. Den för sent inkomna motionen handlade något förenklat - om kappsegling för nybörjare samt enklare eskadersegling. Den stora frågan detta årsmöte var om införande av differentierade bryggplatsavgifter. Styrelsen föreslog samma förslag som presenterats vid vårmötet 2006 och som tidigare presenterats i Regatta. Bland synpunkter som framfördes kan nämnas det är för liten skillnad mellan stor och liten båt, även serviceavgiften bör differentieras, det räcker att ha bredden som dimensionerande faktor. Efter diskussionen beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag. Under diskussionen klargjordes också ett för många medlemmar okänt faktum, nämligen att Sällskapet har en stor skuld till medlemmarna, ca 1,7 miljoner kr, för obligationerna. Efter att verksamhetsplanen fastställts utan anmärkning övergick årsmötet till val av ny ordförande och styrelse. Jag antar att de kommer att presentera sig själva genom egna inlägg i Regatta och jag inskränker mig här till att räkna upp dem med angivande av mandatperiodens längd. 4

5 Ordförande Lage Backman, 1 år Vice ordförande Theo Arndt, 1 år fyllnadsval Sekreterare Ulf Norgren, 1 år kvar Hamnchef Örjan Hultvall ett år kvar och Bo Hägerman 2 år Kassör Per-Erik Magnusson 1 år fyllnadsval Seglingssektionen Morgan Svensson 2 år och Lars Hornevall 1 år fyllnadsval Medlemssektionen Ronnie Nilsson 2 år Ungdomssektionen Niclas Björkman 2 år Nabbensektionen Per Stenberg 2 år Samt Göran Åberg 2 år För revisorerna blev det omval rätt över men till ny valberedning utsågs Pelle Gustafsson, sammankallande, samt Tommy Grund, Tommy Franzén och Gunnar Åberg. Till ombud i Värmlands/Västergötlands Seglarförbund utsågs Lage Backman. Här finns redan Morgan Svensson i styrelsen så KSS har därigenom två representanter i förbundet. Under punkten övriga frågor föreslogs att långseglare bör medföra ett antal KSS-standar att överlämna till båtklubbar som gästas. Något beslut fattades inte i denna fråga men medlemssektionen ser över innehavet av standertar inför den kommande anstormningen?? Som vanligt steg åldermannen Bo Melin upp och avslutade med ett tack till alla funktionärer i denna ideella förening genom orden Lår applåderna tala och därmed var detta rekordkorta årsmöte avslutat. Ulf Norgren sekreterare Våra annonsörer: Lindskogs Mäklarbyrå sid. 3 Båtservice sid. 5 Grens Bygg & Marin sid. 7 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 9 Karlstads Småbåtsvarv sid. 9 Kinnevikens Segelmakeri sid. 10 Hjertmans sid. 12 KSS tackar alla annonsörer! KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern 95 kr Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen 5

6 Medlemssektionen Lucia Vi ses i klubbhuset med början kl 18.00, glöggen är då varm. kl 19,00 kommer LUCIA Välkomna! Nyårsglöggen Vi träffas på det nya året måndagen 1 januari kl Glögg och pepparkakor för dom som ätit lunch bjuds det på. Och för dom som inte ätit lunch så servas en soppa med bröd för 20,- Välkomna! Knytkalas Trettondedagsafton fredagen 5 januari Levande musik under tiden vi äter, efter det discjockey till dansen. Vi börjar kl och äter, festar och dansar en god stund. Du/ni tar med egen mat och dryck, vi ordnar välkomstdrink, kaffe och en kaka efter maten. Kostnad: 60,- per person Anmälan för planeringens skull till Bruno, detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Kafékvällar Vi har följande preliminära program, varav den första blir i mitten av januari 2007 Dalslandskanal, temakväll Kanal Benny Ruus, Kanaldirektör för DALSLANDS KANAL AB kommer och berättar. Öar i väster Roger Ryberg, Hönö, kommer och pratar om sin ensamsegling till Färöarna. (se vidare nästa sida) Vi ska Titta Lukta Lyssna Smaka! Olle Mossberg kommer med chokladens historia som även vi får ta del av. Finns det tips eller önskemål så kontakta Bruno,

7 Eftersom flera redan nu vill anmäla sig så kommer här en preliminär inbjudan till: Påskabalen Torsdagen 5 april Det blir musik och underhållning, Mat, Dans Anmälan till Bruno, och detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Öar i Väster 7 FEBRUARI KL Roger Rydberg berättar till vackra bilder om denna dramatiska seglats till ett dimhöljt örike. Om den särpräglade naturen och de vänliga människorna, om att förverkliga drömmar och att hantera kriser. Som öbo jämför han villkoren för de människor han möter med livet i Bohuslän förr och nu, och följer spåren av svenskar både på Shetland och på Färöarna. Han berättar också om hur han överraskades av allt liv som finns i havet och hur förhållandena ute i Atlanten relaterar till situationen här hemma. Entré 40.- inklusive kaffe och fralla Välkomna! 7

8 Rapport från hamnen Först lite allmänt Stillsamt årsmöte Årsmötet var liksom tidigare år mycket välbesökt. Tidigare år så har det ofta kommit upp frågor som startat diskussion och engagerat medlemmarna. I år blev det ovanligt lugnt och Staffan Ljungdahl ledde ett rekordsnabbt årsmöte. Några funderingar kring detta: Har styrelsen förvaltat uppdraget så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Var styrelsens förslag till avgifter, budget och planer för det kommande året så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Tycker alla att det är bra som det är? Är svaret är ja på frågorna så är det inte bra. Vi som jobbar i styrelsen och övriga som är engagerade i KSS vill ha feedback, synpunkter o förslag. Kanske skulle vi ha redogjort bättre vad vi i de olika sektionerna gjort och vill göra samt gett tid till diskussion? Tycker du något vi gjort är fel: Framför det till oss! Tycker du något vi gjort är bra; Tala om det för andra, och gärna för oss oxå! Ladda upp till vårmötet, skicka in bidrag till Regatta, skriv på vår hemsida! Säkerhet i hamnen Anlagd bilbrand Som de flesta hört/läst så har någon/några tänt eld på Gunnar Åbergs bil utanför klubbhuset fredag kväll 10/ Försäkringsbedrägeri är uteslutet. Bilen var inte brandförsäkrad. Inbrott o grisfest i båt I en båt vid en av bryggorna utanför Båtservice har några brutit sig in, festat, rökt, förstört, urinerat och stulit för ca :-. Detta skedde i höstas då vi fortfarande hade vaktgång. Hur ökar vi säkerheten i hamnen? Här är några förslag från medlemmar: - Låsta grindar på bryggorna utanför Båtservice. - Vaktgång året runt. - Två meter högt stängsel o grind där bommen är i dag. Lite om vad som är på G Vi välkomnar ny medarbetare o v. ordf. i hamnsektionen: Bobo Hägerman. Det kommande verksamhetsåret är mycket planerat. Vi är en ideell (idrotts!)förening, och de flesta av oss jobbar med detta på fritid för att vi tycker det är roligt. Det är inte säkert vi klarar av allt vi har planerat. Klubbhuset Vi smygstartade redan innan årets budget godkändes (förlåt tjänstefel!) med att installera en varmluftsugn och en, för vår verksamhet, anpassad diskmaskin. Disken tar nu några minuter mot nästan två timmar tidigare. Bruno lyckades hitta beg. utrustning så Janne kocken är nöjd. Att det fungerar jättebra fick alla som var med på höstfesten erfara! Bra arr. o utsökt mat! Tack! Tack! Vi har också bytt vv-beredare. Den gamla var sönderrostad. En luftvärmepump kommer att installeras. Den kommer att var intjänad på ca tre år. F.n. har vi ett bra elpris, ca 28 öre/kwh + nät o skatter, men när avtalet skall förnyas om ca ett år så kommer priset att bli dubbelt så högt! Ny brygga C Nuvarande brygga är i mycket dåligt skick, ligger nästan under vatten på en del ställen. Ny brygga är under upphandling kostnad ca :-. Ni som har plats på denna brygga kan redan nu ta hand om trappor o tampar samt förbereda er mentalt för en arbetsinsats till våren. Asfaltering Ett stort projekt, kostnad ca :-, med hög prio är asfaltering av gångar mellan båthus och bryggor samt förbättringar på många ställen. Planerat genomförande maj/juni när de flesta har sjösatt! Höjning av mastkranen två meter Den bef. kranen demonteras. En fackverkskonstruktion, monteras på bef. fästen. (tack till Janne Lunkan för snyggt cadjobb!), därefter monteras den gamla kranen ovanpå. Vinchanordningen flyttas ned. Hur långt skall vi gå för att skydda oss mot galningar? Vi skall diskutera detta i hamnsektionen och styrelsen. Kom gärna med fler synpunkter! 8

9 Till sist lite tjat OBS endast hushållssopor i vår container! Märk vaggor, vagnar, jollar! Meddela båtbyte! Meddela ändring av adress, telnr, mail etc!. Hamnarbetare o övriga medlemmar önskas God Jul o Gott Nytt År! Sail along! Örjan Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel

10 Hej alla seglare i vintermörkret Ja vinter är väl att ta i, åkte till jobbet i dag den 4/12, det visade 9 grader varmt kl. 07:30. Men mörkt är det både på morgonen och även på kvällen när man åker hem. Då får man lite tid att tänka. Vad kommer att hända i framtiden? Som vald till ordförande i segelsektionen vill jag börja med att tacka för förtroendet. Vem är jag? För dem som inte vet. Jag är 46 år, har tre barn (25,18,15) och sambo, bor i villa i Forshaga och arbetar med säkerhetslösningar för både hem, företag och personer. Mitt segelintresse vaknade till liv då jag flyttade till Karlstad från Arvika Fick följa med min dåvarande grannes son på en segeltur, och efter den första seglatsen på Vänern i ca 5 m/sek och solsken så var jag såld till denna sport och rekreationsutövning. Med Jan har jag fått lärt mig från grunden. Det gamla ordspråket det är inte lätt att få gamla hundar att sitta, kom nog väl till pass då jag som nästan 30 år gammal skulle läras till seglare. Att skilja på rep, snöre och skot, höger/vänster/styrbord, hur kan något som används för att hissa upp kallas fall? Ja ni vet vad jag menar, men med stort tålamod från Jans sida och hans besättning Det tackar jag för idag så fick jag ca 10 års erfarenhet som seglare och kappseglare av en rutinerad besättning. Själv seglar jag och min familj sedan några år tillbaka en Dixie 27, givetvis! Vad skall man börja med som nybliven båtägare i Karlstad om inte en Dixie? Nu hoppas jag! Att jag kommer att uppfylla medlemmarnas förväntningar för kommande säsong med både Regattor, träningsseglingar, eskadrar, samt eventuellt även väcka liv i den sovande trimseglingen. Detta kräver dock engagemang från både mig och medlemmar som kan tänkas arbeta i den lilla men ack så trevliga skaran människor som ägnar sin fritid till att arbeta inom seglingssektionen. Du som känner att du har lite tid att offra tillsammans med oss, kontakta undertecknad och kom med i vårat gäng, inga förkunskaper behövs, endast ett gott humör. Vad har vi framför oss under vintern? Planer finns på en repris av pubaftonen med filmen om Victoria, vi har även lite andra vinteraktiviteter på gång, se vår hemsida om kommande arrangemang. Vad sommarens kalender erbjuder så redovisas det i senare nummer av Regatta. Att glädjas åt dem som seglar i medvind när man själv seglar i motvind, det är stort Mvh Morgan Svensson Ordf. Seglingssektionen 10

11 Nygammal kassör Jag heter Per-Erik Magnusson och är lite av en doldis i KSS, eftersom min segelbåt H323 har Lillängshamnen i Skoghall som hemmahamn. I slutet av 1990-talet var jag under några år kassör i KSS, tillsammans med Patrik Willard. Under åren som gått har jag saknat den fina gemenskapen i KSS och har därför åtagit mig att hoppa in som kassör under 1 år framåt. Per-Erik Med anledning av Gunnar Åbergs stiliga högtidsdräkt på senaste festen bör väl en sådan anskaffas av varje seglare med självaktning, obs med befälstecken! Lars-Gunnar 11

12 Avsändare: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad B Karlstad 1 Porto betalt Etikett Jul-REA 2006 Välkommen att fynda i våra butiker! Julpriserna gäller till 9 januari VHF - Silva S10 Plotter Garmin 172C Signalställ Autopilot - Simrad Flaggor ca 40x30cm med ca 35cm lina på varje flagga, 795.L=24m. Nr TP10. För båt ca 3,7 ton med rorkult. Nr TP22. För båt till ca 5 ton med rorkult. Nr DSC-D, stor LCD-display, kanalval och volymkontroll i handenheten. Nr (Ord ) Årets mest prisvärda plotter! Inbyggd antenn. Nr VHF Cobra HH300 Böcker, kortlek Mycket bra VHF med många funktioner. Inkl batteri,12v, 220V laddkabel och batterier. Nr segelbåtar i test Nr Kortlek, båtmotiv. Nr Julpriser Star! Gennakerpeke HP65 Enkel att montera. Mått 65x33cm. Rör 32mm. Nr Ordinarie Hjertmans-pris Bergskilset - Rostfri tt a b ra % 30 Väldesignade sjökläder. 100% vattentäta med tvålagers andasmaterial för bästa komfort. (Ord priser). Womens Tactic jacket. Vit. Stl XS-XL. Nr (2595.-) Tactic Jacket. Herr. Grå. Stl XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa.grå. XS-XXL. Nr (1995.-) Tactic Jacket, blå. XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa, blå. XS-XXL. Nr (1995.-) Rabatt övriga katalogvaror. 10% rabatt vid köp över % rabatt vid köp över % rabatt vid köp över (Gäller ej N-märkta varor/reavaror eller varor i julrealistan. Villkor, se katalogen sid 2) Exklusivt paket! En slägga och 4 rostfria bergskilar. Nr Pelle Petterson kläder Silva Star inklusive givare Silva Star logg + lod. Nr 5377 Silva Star logg. Nr Silva Star lod. Nr Silva Star vind. Nr Silva Star kompass. Nr Silva Star repeater Batteriladdare Hjertmans Marinvägen 1, Sundsvall Ladda ner julrealistan från vår hemsida!! Sänd mig en Julrealista med ytterligare 400 rea-artiklar Bifoga 20.- så får du katalogen hemskickad i 3 år! Namn:... Adress:... Med extra uttag för startbatteri. 15A,1 utgång Nr Postnr:... Postadr:... Sundsvall Göteborg Västerås Helsingborg Bromma Karlstad Tel: Välkommen till oss!

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord i NF o 1/05 Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet O rdförandeord Nu har vi en ny hemsida : www.nfseglare.com! Titta gärna in om du har tid. Jag tackar Nicklas Stang för ett jättefint

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer