God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten"

Transkript

1 Nr. 6. December Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar värmen fortsätta. Ska det bli ett nytt översvämningsår? Vem vet, det verkar i alla fall just nu långt till......vinter, kyla och snö. Så här såg det ut på KSS den 7/1 förra året. Det är bara 4 veckor kvar dit när detta skrivs... Hur som helst, God Jul och Gott Nytt År! Foton: Örjan Hultwall

2 Nye Ordföranden Tackar för förtroendet! När frågan kom från valberedningen så var svaret inte givet, att ta på sig rollen som ordförande. Efter en viss övertalning och tankeprocess så blev svaret OK, jag prövar. Anledningen till tveksamheten var kanske att KSS med sina traditioner och medlemmarnas olika målbilder av sitt medlemskap i KSS, gör att ledningsfrågorna inte alltid är så lätta att hantera. Några ord om mig själv. Jag är i det närmaste 60 år, har ett genuint båtintresse och har sysslat med båtmotorer (Albin Motor), byggt båtar (Albin Marin), seglat egen båt sedan i mitten på 70-talet, tävlingsseglat som gast och med egen båt, har sedan 25 år en Ballad, är sambo med Elle-Britt, har en vuxen son som för övrigt gick med i KSS Åker trots min mogna ålder skidor utför. Vad innebär ordförande för KSS? Såklart vad man gör det till, men framför allt att verka för att medlemmarna behandlas rättvist och objektivt, och att verka för att KSSandan består. Vad är då KSS-andan? Inte helt lätt att sätta fingret på, men för mig är det att KSS, som Vänerns största segelklubb, med respekt och ödmjukhet deltar i aktivteter och samarbete med övriga klubbar och arrangemang runt Vänern, att samverka och stötta Karlstads kommun i de frågor som berör båtliv och skärgård, att KSS stödjer de båtar och besättningar som satsar på sin kappsegling, och är öppen och lyhörd mot medlemmarna. Min ambition är också att få till arrangemang som stärker klubbandan, och att vi har trevligt tillsammans. Det skall vara kul att vara medlem i KSS! Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad Tfn klubbexpeditionen: Tfn klubbhuset: Tfn Nabben: Tfn medlemsärenden: Fax: PGnr: E-post: Hemsida: Uthyrning av klubblokal: Bruno Harrysson, tfn: Öppettider: Vecka och har expeditionen öppet onsdagar kl Övriga veckor första onsdagen i varje månad. Regattas redaktion: Gustaf Ekman Annonsering: 1/1 svartvit 1000 kr 1/2 fyrfärg 1500 kr svartvit 500 kr 1/4 fyrfärg 800 kr svartvit 300 kr Upplaga: 725 ex. Ordförande Lage Backman Tryck: Kommun- och föreningstryck. Karlstad

3 Innehåll Ordförandes krönika... 2 Referat från Årsmöte... 4 Medlemssektionen... 5 Våra annonsörer... 5 KSS Sjösäck... 5 Rapport från hamnen... 8 Seglingssektionen Nygammal kassör Nästa Regatta......har Presstopp den 22 januari Och så påminner vi om behovet av......ny redaktör Det har inte varit någon jätterespons på uppropet i förra numret, kanske någon har hunnit fundera klart nu. Maila mig på Redaktören Gustaf 3

4 KSS Årsmöte 2006 Så har då årets årsmöte, Sällskapets högsta beslutande organ, genomförts. Mötet samlade ett åttiotal medlemmar och genomfördes med rekordfart under ledning av Staffan Ljungdahl. Mötet var slut redan efter fyrtiofem minuter. Därefter fikades det och snackades segling (förmodar jag) under samtidig bildvisning från sommarens seglingar. Här kommer ett kort referat från årsmötet. Efter sedvanlig inledning med val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare genomgicks verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Dessa hade funnits tillgängliga för medlemmarna i klubbhuset under den senaste veckan före mötet. Med hjälp av dator och projektor kunde dokumenten även följas via filmduken allteftersom genomgången fortskred. Gunnar Gärdin läste upp revisionsrapporten och därefter beslutade årsmötet fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen föreslog en mindre stadgeändring. Ett formellt fel hade begåtts (av mig) när dagordningen togs fram. Jag upptäckte för sent att en stadgeändring måste anges i den kallelse med förslag till dagordning som sänds ut till medlemmarna. I de versioner av dagordningen som fanns på hemsidan och på klubbhusets anslagstavla fanns det med men inte i Regatta. Den var redan tryckt när jag upptäckte felet. Årsmötet beslutade ändå i samband med fastställandet av dagordningen - att ta upp ärendet till behandling. Vad var det då för förändring som ledde till denna kalabalik? Jo, förslaget var att styrelsen skulle få utse Sällskapets representation till Värmlands/Västergötlands seglarförbund istället för årsmötet. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Som en följd av detta beslut ändrades även styrelseinstruktionen så att det av den framgår att det är styrelsens uppgift att utse denna representation. Vid förra årets årsmöte fanns en motion om att få konvertera presenningsskjulen till enkla plåtskjul. Då (2005) avstyrkte styrelsen motionen men årsmötet skickade tillbaka den till styrelsen. Styrelsen har inte ändrat uppfattning i frågan och föreslog igen ett avstyrkande vilket även blev årsmötets beslut. Styrelsen föreslog även en ändring i medlemsinstruktionen som innebar att medlems båt skall föra KSS standert eller vimpel. Även detta förslag antogs av årsmötet. En motion hade inkommit i rätt tid och i den föreslog motionären att ungdomssektionen skulle läggas ner och att ungdomsfrågorna skulle överföras till seglingssektionen på ett tydligt sätt. Då nya krafter nu tar vid i ungdomssektionens ledning vill styrelsen ge dem en ärlig chans och avstyrkte därför motionen, vilket även blev årsmötets beslut. Bara några dagar före årsmötet hade ytterligare en motion kommit in men den lämnas till styrelsen som en inkommen skrivelse för vidare handläggning. Motioner skall vara inkomna till styrelsen minst fyrtio dagar före årsmötet. Den för sent inkomna motionen handlade något förenklat - om kappsegling för nybörjare samt enklare eskadersegling. Den stora frågan detta årsmöte var om införande av differentierade bryggplatsavgifter. Styrelsen föreslog samma förslag som presenterats vid vårmötet 2006 och som tidigare presenterats i Regatta. Bland synpunkter som framfördes kan nämnas det är för liten skillnad mellan stor och liten båt, även serviceavgiften bör differentieras, det räcker att ha bredden som dimensionerande faktor. Efter diskussionen beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens förslag. Under diskussionen klargjordes också ett för många medlemmar okänt faktum, nämligen att Sällskapet har en stor skuld till medlemmarna, ca 1,7 miljoner kr, för obligationerna. Efter att verksamhetsplanen fastställts utan anmärkning övergick årsmötet till val av ny ordförande och styrelse. Jag antar att de kommer att presentera sig själva genom egna inlägg i Regatta och jag inskränker mig här till att räkna upp dem med angivande av mandatperiodens längd. 4

5 Ordförande Lage Backman, 1 år Vice ordförande Theo Arndt, 1 år fyllnadsval Sekreterare Ulf Norgren, 1 år kvar Hamnchef Örjan Hultvall ett år kvar och Bo Hägerman 2 år Kassör Per-Erik Magnusson 1 år fyllnadsval Seglingssektionen Morgan Svensson 2 år och Lars Hornevall 1 år fyllnadsval Medlemssektionen Ronnie Nilsson 2 år Ungdomssektionen Niclas Björkman 2 år Nabbensektionen Per Stenberg 2 år Samt Göran Åberg 2 år För revisorerna blev det omval rätt över men till ny valberedning utsågs Pelle Gustafsson, sammankallande, samt Tommy Grund, Tommy Franzén och Gunnar Åberg. Till ombud i Värmlands/Västergötlands Seglarförbund utsågs Lage Backman. Här finns redan Morgan Svensson i styrelsen så KSS har därigenom två representanter i förbundet. Under punkten övriga frågor föreslogs att långseglare bör medföra ett antal KSS-standar att överlämna till båtklubbar som gästas. Något beslut fattades inte i denna fråga men medlemssektionen ser över innehavet av standertar inför den kommande anstormningen?? Som vanligt steg åldermannen Bo Melin upp och avslutade med ett tack till alla funktionärer i denna ideella förening genom orden Lår applåderna tala och därmed var detta rekordkorta årsmöte avslutat. Ulf Norgren sekreterare Våra annonsörer: Lindskogs Mäklarbyrå sid. 3 Båtservice sid. 5 Grens Bygg & Marin sid. 7 Ocean Sails sid. 9 Skarven Mast sid. 9 Karlstads Småbåtsvarv sid. 9 Kinnevikens Segelmakeri sid. 10 Hjertmans sid. 12 KSS tackar alla annonsörer! KSS Sjösäck Vimplar 100 kr Klubbnål 30 kr Broderade märken 50 kr Vykort Nabben 2 kr Dekaler, stora 30 kr Dekaler, små 20 kr Seglarhamnar i Vänern 95 kr Inre farled Kristinehamn - Karlstad 20 kr nytt, särtryck ur senaste sjökortet. Försäljning: Klubbexpeditionen 5

6 Medlemssektionen Lucia Vi ses i klubbhuset med början kl 18.00, glöggen är då varm. kl 19,00 kommer LUCIA Välkomna! Nyårsglöggen Vi träffas på det nya året måndagen 1 januari kl Glögg och pepparkakor för dom som ätit lunch bjuds det på. Och för dom som inte ätit lunch så servas en soppa med bröd för 20,- Välkomna! Knytkalas Trettondedagsafton fredagen 5 januari Levande musik under tiden vi äter, efter det discjockey till dansen. Vi börjar kl och äter, festar och dansar en god stund. Du/ni tar med egen mat och dryck, vi ordnar välkomstdrink, kaffe och en kaka efter maten. Kostnad: 60,- per person Anmälan för planeringens skull till Bruno, detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Kafékvällar Vi har följande preliminära program, varav den första blir i mitten av januari 2007 Dalslandskanal, temakväll Kanal Benny Ruus, Kanaldirektör för DALSLANDS KANAL AB kommer och berättar. Öar i väster Roger Ryberg, Hönö, kommer och pratar om sin ensamsegling till Färöarna. (se vidare nästa sida) Vi ska Titta Lukta Lyssna Smaka! Olle Mossberg kommer med chokladens historia som även vi får ta del av. Finns det tips eller önskemål så kontakta Bruno,

7 Eftersom flera redan nu vill anmäla sig så kommer här en preliminär inbjudan till: Påskabalen Torsdagen 5 april Det blir musik och underhållning, Mat, Dans Anmälan till Bruno, och detta kan du göra redan nu på tel eller mail /festkommittén Bruno Öar i Väster 7 FEBRUARI KL Roger Rydberg berättar till vackra bilder om denna dramatiska seglats till ett dimhöljt örike. Om den särpräglade naturen och de vänliga människorna, om att förverkliga drömmar och att hantera kriser. Som öbo jämför han villkoren för de människor han möter med livet i Bohuslän förr och nu, och följer spåren av svenskar både på Shetland och på Färöarna. Han berättar också om hur han överraskades av allt liv som finns i havet och hur förhållandena ute i Atlanten relaterar till situationen här hemma. Entré 40.- inklusive kaffe och fralla Välkomna! 7

8 Rapport från hamnen Först lite allmänt Stillsamt årsmöte Årsmötet var liksom tidigare år mycket välbesökt. Tidigare år så har det ofta kommit upp frågor som startat diskussion och engagerat medlemmarna. I år blev det ovanligt lugnt och Staffan Ljungdahl ledde ett rekordsnabbt årsmöte. Några funderingar kring detta: Har styrelsen förvaltat uppdraget så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Var styrelsens förslag till avgifter, budget och planer för det kommande året så bra att inget behövde diskuteras eller ifrågasättas? Tycker alla att det är bra som det är? Är svaret är ja på frågorna så är det inte bra. Vi som jobbar i styrelsen och övriga som är engagerade i KSS vill ha feedback, synpunkter o förslag. Kanske skulle vi ha redogjort bättre vad vi i de olika sektionerna gjort och vill göra samt gett tid till diskussion? Tycker du något vi gjort är fel: Framför det till oss! Tycker du något vi gjort är bra; Tala om det för andra, och gärna för oss oxå! Ladda upp till vårmötet, skicka in bidrag till Regatta, skriv på vår hemsida! Säkerhet i hamnen Anlagd bilbrand Som de flesta hört/läst så har någon/några tänt eld på Gunnar Åbergs bil utanför klubbhuset fredag kväll 10/ Försäkringsbedrägeri är uteslutet. Bilen var inte brandförsäkrad. Inbrott o grisfest i båt I en båt vid en av bryggorna utanför Båtservice har några brutit sig in, festat, rökt, förstört, urinerat och stulit för ca :-. Detta skedde i höstas då vi fortfarande hade vaktgång. Hur ökar vi säkerheten i hamnen? Här är några förslag från medlemmar: - Låsta grindar på bryggorna utanför Båtservice. - Vaktgång året runt. - Två meter högt stängsel o grind där bommen är i dag. Lite om vad som är på G Vi välkomnar ny medarbetare o v. ordf. i hamnsektionen: Bobo Hägerman. Det kommande verksamhetsåret är mycket planerat. Vi är en ideell (idrotts!)förening, och de flesta av oss jobbar med detta på fritid för att vi tycker det är roligt. Det är inte säkert vi klarar av allt vi har planerat. Klubbhuset Vi smygstartade redan innan årets budget godkändes (förlåt tjänstefel!) med att installera en varmluftsugn och en, för vår verksamhet, anpassad diskmaskin. Disken tar nu några minuter mot nästan två timmar tidigare. Bruno lyckades hitta beg. utrustning så Janne kocken är nöjd. Att det fungerar jättebra fick alla som var med på höstfesten erfara! Bra arr. o utsökt mat! Tack! Tack! Vi har också bytt vv-beredare. Den gamla var sönderrostad. En luftvärmepump kommer att installeras. Den kommer att var intjänad på ca tre år. F.n. har vi ett bra elpris, ca 28 öre/kwh + nät o skatter, men när avtalet skall förnyas om ca ett år så kommer priset att bli dubbelt så högt! Ny brygga C Nuvarande brygga är i mycket dåligt skick, ligger nästan under vatten på en del ställen. Ny brygga är under upphandling kostnad ca :-. Ni som har plats på denna brygga kan redan nu ta hand om trappor o tampar samt förbereda er mentalt för en arbetsinsats till våren. Asfaltering Ett stort projekt, kostnad ca :-, med hög prio är asfaltering av gångar mellan båthus och bryggor samt förbättringar på många ställen. Planerat genomförande maj/juni när de flesta har sjösatt! Höjning av mastkranen två meter Den bef. kranen demonteras. En fackverkskonstruktion, monteras på bef. fästen. (tack till Janne Lunkan för snyggt cadjobb!), därefter monteras den gamla kranen ovanpå. Vinchanordningen flyttas ned. Hur långt skall vi gå för att skydda oss mot galningar? Vi skall diskutera detta i hamnsektionen och styrelsen. Kom gärna med fler synpunkter! 8

9 Till sist lite tjat OBS endast hushållssopor i vår container! Märk vaggor, vagnar, jollar! Meddela båtbyte! Meddela ändring av adress, telnr, mail etc!. Hamnarbetare o övriga medlemmar önskas God Jul o Gott Nytt År! Sail along! Örjan Ocean Sails är ett av Polens ledande segelmakerier som syr segel till alla typer av båtar, från optimistjollar till de största havskappseglarna. Seglen har varit mycket framgångsrika både på Vänern och i Polen samt med flera VM-segrar. Segelmakeriet har även stor erfarenhet av Cruisingsegel till konkurrenskraftiga priser. För information och priser: Kontakta Gunnar Åberg, tel

10 Hej alla seglare i vintermörkret Ja vinter är väl att ta i, åkte till jobbet i dag den 4/12, det visade 9 grader varmt kl. 07:30. Men mörkt är det både på morgonen och även på kvällen när man åker hem. Då får man lite tid att tänka. Vad kommer att hända i framtiden? Som vald till ordförande i segelsektionen vill jag börja med att tacka för förtroendet. Vem är jag? För dem som inte vet. Jag är 46 år, har tre barn (25,18,15) och sambo, bor i villa i Forshaga och arbetar med säkerhetslösningar för både hem, företag och personer. Mitt segelintresse vaknade till liv då jag flyttade till Karlstad från Arvika Fick följa med min dåvarande grannes son på en segeltur, och efter den första seglatsen på Vänern i ca 5 m/sek och solsken så var jag såld till denna sport och rekreationsutövning. Med Jan har jag fått lärt mig från grunden. Det gamla ordspråket det är inte lätt att få gamla hundar att sitta, kom nog väl till pass då jag som nästan 30 år gammal skulle läras till seglare. Att skilja på rep, snöre och skot, höger/vänster/styrbord, hur kan något som används för att hissa upp kallas fall? Ja ni vet vad jag menar, men med stort tålamod från Jans sida och hans besättning Det tackar jag för idag så fick jag ca 10 års erfarenhet som seglare och kappseglare av en rutinerad besättning. Själv seglar jag och min familj sedan några år tillbaka en Dixie 27, givetvis! Vad skall man börja med som nybliven båtägare i Karlstad om inte en Dixie? Nu hoppas jag! Att jag kommer att uppfylla medlemmarnas förväntningar för kommande säsong med både Regattor, träningsseglingar, eskadrar, samt eventuellt även väcka liv i den sovande trimseglingen. Detta kräver dock engagemang från både mig och medlemmar som kan tänkas arbeta i den lilla men ack så trevliga skaran människor som ägnar sin fritid till att arbeta inom seglingssektionen. Du som känner att du har lite tid att offra tillsammans med oss, kontakta undertecknad och kom med i vårat gäng, inga förkunskaper behövs, endast ett gott humör. Vad har vi framför oss under vintern? Planer finns på en repris av pubaftonen med filmen om Victoria, vi har även lite andra vinteraktiviteter på gång, se vår hemsida om kommande arrangemang. Vad sommarens kalender erbjuder så redovisas det i senare nummer av Regatta. Att glädjas åt dem som seglar i medvind när man själv seglar i motvind, det är stort Mvh Morgan Svensson Ordf. Seglingssektionen 10

11 Nygammal kassör Jag heter Per-Erik Magnusson och är lite av en doldis i KSS, eftersom min segelbåt H323 har Lillängshamnen i Skoghall som hemmahamn. I slutet av 1990-talet var jag under några år kassör i KSS, tillsammans med Patrik Willard. Under åren som gått har jag saknat den fina gemenskapen i KSS och har därför åtagit mig att hoppa in som kassör under 1 år framåt. Per-Erik Med anledning av Gunnar Åbergs stiliga högtidsdräkt på senaste festen bör väl en sådan anskaffas av varje seglare med självaktning, obs med befälstecken! Lars-Gunnar 11

12 Avsändare: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset Karlstad B Karlstad 1 Porto betalt Etikett Jul-REA 2006 Välkommen att fynda i våra butiker! Julpriserna gäller till 9 januari VHF - Silva S10 Plotter Garmin 172C Signalställ Autopilot - Simrad Flaggor ca 40x30cm med ca 35cm lina på varje flagga, 795.L=24m. Nr TP10. För båt ca 3,7 ton med rorkult. Nr TP22. För båt till ca 5 ton med rorkult. Nr DSC-D, stor LCD-display, kanalval och volymkontroll i handenheten. Nr (Ord ) Årets mest prisvärda plotter! Inbyggd antenn. Nr VHF Cobra HH300 Böcker, kortlek Mycket bra VHF med många funktioner. Inkl batteri,12v, 220V laddkabel och batterier. Nr segelbåtar i test Nr Kortlek, båtmotiv. Nr Julpriser Star! Gennakerpeke HP65 Enkel att montera. Mått 65x33cm. Rör 32mm. Nr Ordinarie Hjertmans-pris Bergskilset - Rostfri tt a b ra % 30 Väldesignade sjökläder. 100% vattentäta med tvålagers andasmaterial för bästa komfort. (Ord priser). Womens Tactic jacket. Vit. Stl XS-XL. Nr (2595.-) Tactic Jacket. Herr. Grå. Stl XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa.grå. XS-XXL. Nr (1995.-) Tactic Jacket, blå. XS-XXL. Nr (2595.-) Hi-Fit byxa, blå. XS-XXL. Nr (1995.-) Rabatt övriga katalogvaror. 10% rabatt vid köp över % rabatt vid köp över % rabatt vid köp över (Gäller ej N-märkta varor/reavaror eller varor i julrealistan. Villkor, se katalogen sid 2) Exklusivt paket! En slägga och 4 rostfria bergskilar. Nr Pelle Petterson kläder Silva Star inklusive givare Silva Star logg + lod. Nr 5377 Silva Star logg. Nr Silva Star lod. Nr Silva Star vind. Nr Silva Star kompass. Nr Silva Star repeater Batteriladdare Hjertmans Marinvägen 1, Sundsvall Ladda ner julrealistan från vår hemsida!! Sänd mig en Julrealista med ytterligare 400 rea-artiklar Bifoga 20.- så får du katalogen hemskickad i 3 år! Namn:... Adress:... Med extra uttag för startbatteri. 15A,1 utgång Nr Postnr:... Postadr:... Sundsvall Göteborg Västerås Helsingborg Bromma Karlstad Tel: Välkommen till oss!

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap

God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad Segelsällskap R E G A T T A B L A D Innehåll: Renovera mantåg Rapport från årsmötet Presentation av styrelsen Nyårsglögg Temakväll Tips för en säkrare båt Uppdatera medlemsregistret God jul och Gott Nytt År önskar Karlstad

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R

K U N G S Ö R S S K I N F O B L A D N R N U M M E R 1 2 0 1 6 K U N G S Ö R S S K 2016-02- 21 K O M M A N D E A K T I V I T E T E R 3-1 4 / 3 F Ö R S Ä L J N I N G K L U B B K L Ä DER 1 9 / 3 V I N T E R S E R I E N, F I N A L K Ö P I N G 2-3

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Protokoll Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Protokoll från årsmöte med Näldens Byalag 1 Öppnande Ulrika Arnberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Röstlängd för mötet Samtliga närvarande vid årsmötet, 33 personer. 3

Läs mer

Inbjudan till Jäverön Runt 2010

Inbjudan till Jäverön Runt 2010 Inbjudan till Jäverön Runt 2010 Karlstads Segelsällskap inbjuder till Jäverön runt, en regatta som får allt som kan bära segel ut på vattnet och efteråt har vi roligt tillsamman på gemensam fest i klubbhuset.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006.

Djupet DJUPA TANKAR. Nr: 2. www.aqualund.nu. Dags att summera 2006. Nr: 2 Djupet www.aqualund.nu 2006 Dags att summera 2006. DJUPA TANKAR Kanske inte det allra roligaste året i klubbens historia, men det finns en del att glädja sig åt. Aqualund cup i slutet av januari.

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2012

VERKSAMHETSPLANER 2012 Foto: Jan Furemo VERKSAMHETSPLANER 2012 I detta dokument redovisas klubbens verksamheter för året. Givetvis uppkommer alltid akuta jobb som inte kan planeras in i förtid. Har du önskemål på förändringar,

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

-bladet. Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet

-bladet. Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet S -bladet Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet Nr 2 Maj 2010 Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson Råsundavägen 90 169 57 SOLNA postgiro: 689230-1 hemsida: www.s30.se Styrelse: Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!!

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 1 av 6 Piren nr 65 ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 2 av 6 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt

Läs mer