isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög"

Transkript

1 Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning - Sällskap. sid 6 respekt, hänsyn & ansvar Teater som pedagogiskt verktyg, funkar det? Självklart. Klass 2c på Norrtullskolan fick besök av skådespelaren och föreläsaren Peter Amoghli. Tillsammans med klassen och lärare använde de drama som medel för att fördjupa arbetet med skolans värdegrund. sid 8 Villor på hög Ungefär så beskriver arkitekt Pål Dunér sitt livsverk Banken 1. Huset med 15 unika bostadsrätter finns än så länge bara på papper. sid 10 Jag har full förståelse för att de neddragningar som nu blir nödvändiga kommer att påverka människor på olika sätt, vilket gör frågan ännu svårare att hantera. Läs mer på sid 3

2 Öppettider i sim-/ishall, jul nyår 2011/2012 Simhall tfn Storegårdshallen tfn Fredag 23/12 Annandag jul Tisdag 27/12 Onsdag 28/12 Torsdag 29/12 Fredag 30/12 Måndag 2/1 Tisdag 3/1 Onsdag 4/1 Trettondagsafton Trettondagen Lördag 7/1 Söndag 8/1 Måndag 9/ Julafton och juldagen stängt GOD JUL morgonbad morgonbad relax från 18.30, minimiålder 16 år utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll Nyårsafton och nyårsdagen stängt GOTT NYTT ÅR! morgonbad utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll med puck/boll utan puck/boll Fr.o.m. tisdagen den 10 januari gäller ordinarie öppettider. Öppettider i gymet, se anslag vid Prästängshallens entré eller Bokningar av lediga tider i salar enligt ovan samt Prästängshallen, Itolvhallen, skolgymnastiksalar, Eksjö och Nannylunds simhall eller gymnastiksal görs per tfn alt (kontorstid). Vid övriga tider ring (simhallens kassa) eller (fastighetsskötare). Du hittar öppettiderna även på

3 ks ordförande har ordet. november 2011 Att ta ansvar i svåra tider Eksjö kommun behöver en stabilare ekonomi för att kunna stå emot de snabba vändningarna i världsekonomin. Trots att vi är en liten kommun i Sverige får det som händer i omvärlden direkta följder för oss. Vi står nu inför en tuff period som kommer att innebära förändringar både gällande utbud av kommunala tjänster och kvaliteten på dem, det är vi inom politiken medvetna om. Men nu gäller det att vi tar ansvar för de kommande tre åren, för att på sikt säkra god ekonomisk hushållning. Enkelt uttryckt, verksamheten får inte kosta mer än det finns intäkter för. Om vi ska behålla samma kvalitet och utbud som verksamheterna erbjuder 2011 kommer det att kosta cirka 42 miljoner kronor mer Det beror på högre löner och inköpspriser samt volymförändringar i verksamheten. Samtidigt ökar skatteintäkter och bidrag bara med 11 miljoner. Där har vi alltså en differens på cirka 31 miljoner. Neddragningar är inte önskvärda men blir nödvändiga för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna. Kommunallagen säger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, i både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Detta för att finansieringen av välfärden inte ska skjutas till kommande generationer. För att klara det ska kommunen ha ett positivt resultat som motsvarar två procent av skatteintäkter och bidrag. En viktig del av budgeten de närmaste tre åren är därför att stegvis höja resultatet från budgeterade 0,5 procent 2011 till två procent Vi har också ett infört ett nytt mål om att successivt bygga upp ett finansiellt sparande. Allt för att säkra framtiden och kunna investera i vår kommun. Julhälsningar från Lennart Bogren Kommunstyrelsens ordförande (C) Jag har full förståelse för att de neddragningar som nu blir nödvändiga kommer att påverka människor på olika sätt, vilket gör frågan ännu svårare att hantera. Men som politiker måste vi ta ansvar och prioritera. Verksamheterna, till stor del styrda av olika lagar, ser till utbud och kostnadseffektivitet. Medarbetarna värnar om ett meningsfullt arbete med bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vi politiker måste vara samhällsbyggare, värna om hela kommunens fortlevnad och stödet till det ideella arbetet runt om i kommunen. Utifrån dessa olika perspektiv har vi i kommunstyrelsen tagit fram ett budgetförslag som vi tycker är ansvarsfullt i en finansiellt orolig tid. innehåll nr 3/2011 eksjö energi elit firar 10 år...4 ny översiktsplan...5 lär dig isvett...6 säkerhet till uthyrning...6 elden är vår vän - under kontroll sid 14 invigning & öppet hus...7 stöd för anhörigvård...7 respekt, hänsyn & ansvar sid 8 sid 10 hus på hög...10 eksjö energi investerar i vindkraft...11 snabbare informationsdelning...11 vem gör vad i kommunen...12 modern förskola på landet...13 hyresvärd i samarbete med socialen...15 ansvarig utgivare: Stefan Elm redaktörer: Ulrika Adolfsson och Carina Engqvist. bilder:ulrika Adolfsson & Carina Engqvist. Omslag: Johan Lindqvist. formgivning: Fem punkter AB, tryck Smålänningen, Ljungby total upplaga: ex. hemma i eksjö ges ut av: hemma i eksjö nr 3/2011 3

4 10-årsjubileum Eksjö Energi ELIT firar 10 år EL och IT. Det var de gemensamma nämnarna när Eksjö Energi startade dotterbolaget Eksjö Energi ELIT. I år firas 10-årsjubileet. Bredband för privatkunder var ännu inte tillgängligt när Eksjö Energi ELIT AB bildades. I dag har bolaget full ADSL-täckning i hela kommunen och har nu antagit nästa stora utmaning att erbjuda kommuninvånarna anslutning via fiberoptik. När bredbandsbolaget Utfors byggde den digitala motorvägen Stockholm-Malmö och passerade Eksjö var matningen klar och utbyggnaden i kommunen kunde börja. Sedan 2008 är samtliga telestationer fiberanslutna. Men den tekniska utvecklingen går snabbt och nu vill Telia lägga ned sina stationer för att gå mot nya system. Det innebär ett nytt utgångsläge för att nå hela kommunen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för en levande landsbygd där invånare och företag ska kunna leva och verka i hela kommunen utan kompromiss, säger IT-chef Kjell Ljunggren. Vi ligger ganska bra till jämfört med andra kommuner. Inte minst tack vare vårt samarbete med byalag, där vi ansvarar för material och fiberanslutning medan byalaget står för grävningen. Konceptet har uppmärksammats av regeringens ITrådgivare och går numera under namnet Eksjömodellen! Elbolag med personlig service När dotterbolaget bildades hade Eksjö Energi inte haft någon elförsäljning under några år. Bolaget anade dock att marknaden efterfrågade en lokal leverantör med personlig service. En gissning som visade sig vara helt riktig. De tre första veckorna fick vi kunder, minns Annelie Widén, ansvarig för elförsäljningen. Så nog fanns det ett uppdämt behov. Därefter gick kundkretsen stadigt uppåt. I dag har bolaget elkunder. Hälften av dem finns utanför Eksjö kommun. Med fiberanslutning till alla kan vi leva och verka i hela Eksjö kommun utan kompromiss! Vi är konkurrenskraftiga, på längre avtal ligger vi oftast väldigt bra till, säger Annelie, och tillägger att kunderna också uppskattar servicen. Jämfört med de stora bolagen kan vi bli mer personliga och lära känna våra kunder. Vi behandlar alla lika, oavsett om de bor i Kaffekullen eller i Norrland. 10-årsjubileet firades på Metropolbiografen, där Eksjö Energi ELIT installerat fiberoptik inför digitaliseringen. Bolagets kunder och medarbetare bjöds på film, mingelmat och framtidsvisioner. Eksjö Energi ELIT AB Antal anställda: 5 Antal kunder inom El: Bredband: 2400 El och bredbandskunder erhåller helkundsrabatt med 52 kronor/månad (gäller privatpersoner). Företaget ingår tillsammans med Eksjö Elnät AB i koncernen Eksjö Energi med totalt 55 anställda. Vi är beredda! Eksjö Energi och kommunens entreprenörer står redo att möta en ny säsong med säkra vintervägar. Gång- och cykelvägar prioriteras högst och skottas efter snöfall på tre centimeter. Snöröjning av gator och vägar inleds vid fem centimeters djup. Vid ihållande snöfall åker entreprenörerna ut vid tio centimeters snödjup. De mest trafikerade vägarna samt gångoch cykelvägarna, ska helst vara framkomliga innan klockan sju på morgonen. Bostadsgatorna snöröjs efter hand. Riks- och länsvägar skottas och halkbekämpas av Trafikverket. Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och sanda gångbana, eller motsvarande bredd, framför din fastighet. För privata fastighetsägare finns sand att hämta på tre platser i kommunen: Gilbert Gustafssons Entreprenad AB, Eksjö, Mariannelunds Express, Mariannelund och Härstorps Åkeri, Bruzaholm. Använd sand i stället för salt, uppmanar gatuchef Berndt-Åke Hallgren. 4 hemma i eksjö nr 3 /2011

5 aktuellt en ny översiktsplan Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. I planen, som omfattar hela kommunen, ska det framgå hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alltså grunden för den framtida planeringen och en vägledning vid beslut. Man ska även tillgodose olika riksintressen som natur, kultur, infrastruktur, friluftsliv och miljö. En gång varje mandatperiod ska innehållet uppdateras. Denna gång är det dags att göra om den helt, berättar planarkitekt Mikael Klaesson. Den gamla översiktsplanen togs fram 2001 och aktualiserades Nu ska vi dock göra en helt ny då omvärlden och förutsättningarna förändrats, till exempel har det kommit nya lagar som påverkar området. Vi behöver också göra den mer lättläst och lättanvänd. De områden som Mikael tror kommer att få mer plats i den nya översiktsplanen är vattenfrågor, förberedelser för förändrat klimat, energiförsörjning och förutsättningar för strandnära boende och en god bebyggd miljö. Under hösten kommer Mikael tillsammans med kollegor att hålla bygdemöten runt om i kommunen. Vid de mötena kommer översiktsplanen att diskuteras utifrån de lokala utvecklingsplaner orterna just nu arbetar fram. Bygderna har redan beskrivit fördelar och nackdelar med sin ort. Det tar vi med oss när vi jobbar vidare med översiktsplanen. När samtliga möten är genomförda startar det stora arbetet med att skriva planen. I april/maj nästa år är det meningen att ett förslag ska finnas framme för samråd. Då kommer vi att åka runt i alla orter igen för samrådsmöten om det färdiga förslaget. Man har då två månader på sig att komma med synpunkter på arbetet och om vi tillgodosett det som kommit fram tidigare. Efter sommaren 2012 fortsätter arbetet med en utställning av förslaget, med ytterligare en remissomgång innan kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen. Arbetet med kommunens fysiska planer pågår ständigt. Under hösten har planavdelningen haft en utställning om förslag gällande LIS landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det är ett tillägg till översiktsplanen som gäller ett begränsat geografiskt område eller vad ett givet område ska användas till. I förslaget beskrivs områden runt sjöar som anses lämpliga för ny och kompletterande bebyggelse för att stärka landsbygden ur ett boende och/ eller näringslivsperspektiv. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Eksjö stad. Nytt passersystem i kommunens lokaler Säkerhet. Under hösten påbörjas arbetet med ett nytt enhetligt passersystem i kommunens lokaler. Först ut är arenaområdet, Hemtjänstens hus, stadshuset och det stora kommunhuset. Vi gör detta för att öka säkerheten i verksamheterna. Kommunens lokaler har idag en flora av olika passer-, tillträdes- och larmsystem, vilket både ger onödiga risker och kostar mycket pengar, berättar säkerhetssamordnare Hanna Mehaj. På sikt kommer alla lokaler att få samma system. I kommunhuset kommer man som gäst i fortsättningen få anmäla sig i receptionen och den som man ska besöka möter upp och tar emot sin gäst. Det börjar med en fråga Fjärrvärme. Fjärrvärmenätet i kommunen växer i takt med ökad efterfrågan på klimatsmart och bekväm uppvärmning. Intresseförfrågan är första steget i en lång utbyggnadsprocess. Vi planerar minst två år framåt och tittar hela tiden på helheten. Intresset i nästa steg avgör dimensionen på den aktuella utbyggnaden. Vi behöver också en viss procent intresserade för att kunna gå vidare med markundersökningar, säger fjärrvärmechef Bo Axelsson. En förfrågan i ett område betyder därför inte alltid en utbyggnad av nätet i närtid. På Gärdet i Mariannelund har Eksjö Energi gjort en förfrågan men på grund av låg anslutningsgrad skjuts projektet minst ett år framåt. Anslutning sker tidigast Kaffekullen i Eksjö har avskrivits eftersom intresset hos de boende bedöms vara alltför litet. I områden där nätet redan är utbyggt kan nya hushåll anslutas kontinuerligt. Nya anmälningar garanteras vara i drift inför nästa eldningssäsong, vilket i dagsläget innebär hösten Ny central ett bra val! En ny modern fjärrvärmecentral höjer inte bara värdet på din villa, den är också ett bra miljöval och kan sänka din energiförbrukning. Samtidigt slipper du att oroa dig för att den gamla ska behaga stanna mitt i smällkalla vintern! Just nu erbjuder Eksjö Energi alla sina servicekunder att byta fjärrvärmecentral till ett mycket förmånligt pris. Erbjudandet har mötts av ett mycket stort intresse och en mängd kunder har redan beställt ny central. Vill du också bli servicekund? Att vara servicekund innebär att Eksjö Energi, till en fast årskostnad, utför kontroll av din fjärrvärmecentral. För mer information och avtal gå in på eller kontakta växeln Det är vi som jobbar med fjärrvärmenätet i Eksjö. hemma i eksjö nr 3/2011 5

6 aktuellt Vi blir fler! Befolkning. Eksjö kommun växer. Kommuninvånarregistret (KIR) visade första november att vi är 87 personer fler i kommunen än vid årsskiftet. Vi har nu både ett födelse- och ett flyttningsöverskott. Det betyder att det under året har fötts fler än som avlidit. Flyttningsöverskottet beror främst på hög utrikesinvandring. Detta är en utveckling som glädjer utvecklingschef Jürgen Beck. Det är mycket positiva nyheter. Framförallt är det underbart att det föds så många barn, det är mycket välkommet. Visste du att Eksjö Energi lyser upp kommunen med gatljuslampor, äger ett elnät där varje kund, i genomsnitt, endast haft strömavbrott i 11 minuter de senaste 5 åren, 2010 fick ett hedersomnämnande för Eksjövattnet i tävlingen Sveriges godaste kranvatten, ansvarar för en av kommunens största sevärdheter med 5000 besökare i månaden återvinningscentralen! Kf i webb-tv Tv på webben. Du vet väl att du nu kan följa kommunfullmäktiges sammanträde i direktsändning via webben? Hela sammanträdet går också att se i efterhand. Då kan du välja de ärenden du är intresserad av. Se Foto: Christian Björk. Säkerhet till uthyrning Enligt lagen om skydd mot olyckor har landets alla kommuner ett ansvar att försöka förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. För att bli en så kallad vattensäker kommun måste kommunen ha minst en så kallad säkerhetsdepå, något som nu är på gång. Vi kommer att få två depåer, en i simhallen i Eksjö och en på Emilkraften i Mariannelund, berättar badoch simhallsföreståndare Annica Fyhr, som har som mål att depåerna ska vara fullt utrustade till årsskiftet. I depåerna kommer det att finnas utrustningspaket för isutflykter till uthyrning med isdubbar, ispik, hansalina och en instruktion om isvett. Det kommer också att finnas flytvästar att hyra till sommarsäsongen. Hyran är låg, till exempel kostar det 20 kronor att hyra ett utrustningspaket en dag. Det är en bra service som vi kan erbjuda dem som inte vill, eller kan, köpa egen utrustning. Svenska Livräddningssällskapet har satt upp sex kriterier för att kommuner ska kunna kalla sig En vattensäker kommun. Förutom säkerhetsdepåer ska kommunerna i sitt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor tydligt ange vem som är ansvarig för vattensäkerhetsfrågor. För Eksjö kommuns del är det anläggningschefen. Sedan ska skolan uppfylla läroplanens mål om simkunnighet och livräddning. Vi ska ha en plan för att öka simkunnigheten hos vuxna och vår personal på badanläggningarna ska ha rätt utbildning. Vi har också ett informationsansvar till allmänheten om vatten- och issäkerhet. Om vi genom ett ökat säkerhetstänk kan rädda någon så är det bra, menar Annica. Vintern är snart här lär dig isvett Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. All snö som faller isolerar vattnet från kylan och isarna smälter därför underifrån. Detta får till följd att isarna är betydligt tunnare än de kan verka. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning - Sällskap. Jul på Eksjö museum SÖN 27 NOV Skyltsöndag på Eksjö museum. Tävlingar, julpyssel och annat skoj 3 4 DEC Jul på Aschanska gården 3 4 DEC Eksjö Julmarknad 17 DEC 5 FEB Brutus Östling. Fågelfoto. Vernissage 17 dec ÖPPET tis fre 13 17, lör sön Museibutiken butiken Böcker, leksaker, lokalt hantverk, julens godsaker och mycket mer Fri entré Tänk på att: Aldrig vara ensam på isen. Alltid ha med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen. Alltid prova isen med ispik om du är osäker. Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst tio centimeter tjock. Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag. Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn. Ju högre fart du har och ju längre ut du kommer på svag is innan den brister, desto svårare blir räddningen. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, den förlängda armen. Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen. Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka. 6 hemma i eksjö nr 3/2011

7 evenemangshall & anhörigstöd olsbergs arena dags för invigning och öppet hus Från att ha varit byggarbetsplats i ett och ett halvt år, är det nu äntligen dags att ta kommunens stora evenemangshall för kultur och idrott i drift. Fredagen den 2 december anordnas en stor invigningsfest i Olsbergs Arena. Kvällen, som kommer att gå i ungdomens tecken, ska visa på utveckling och talang inom både kultur och idrott. Robert Wells kommer tillsammans med lokala unga förmågor sätta ordentlig fart på festligheterna. Biljetter till invigningskvällen finns att köpa på turistbyrån. Har man inte möjlighet att vara med under invigningskvällen finns en ny chans redan dagen därpå. Lördagen den 3 december slås portarna upp för ett öppet hus i samband med julmarknaden. Alla är hjärtligt välkomna att komma och se hur den nya arenan ser ut inuti och ta del av en rad olika aktiviteter. Samtidigt spelas både innebandy- och handbollsmatcher i den nyrenoverade Prästängshallen från kl 10 och framåt. Denna dag kommer även en fin monterplats till Gunnar Lindströms minne att avtäckas i arenan. Montern kommer att förutom världsrekordspjutet från Vildparken 1924, innehålla ett par spikskor och deltagarplaketter från OS, SM och landskamper. Det är hans söner som skänkt minnessakerna till Eksjö kommun. stöd till dig som vårdar en anhörig Vårdar och stödjer du en nära anhörig? Känns det ensamt och tungt ibland? Vet du om att du kan få stöd av kommunen? Många hjälper och vårdar någon närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre. Anhöriga växer in i en omsorgsroll och tar ibland på sig allt mer ansvar. Det kan ibland bli betungande. För att orka med rollen som anhörigvårdare krävs många gånger både stöttning och insatser, säger Anette Broman, anhörigsamordnare. Kommunen erbjuder bland annat stödsamtal och lots till rätt kontakter, anhörigcafé, anhöriggrupper och studiecirkeln Lyfta tillsammans. Vilket stöd som kan bli aktuellt beror på dina behov, din situation och vad kommunen kan erbjuda. Efter kontakt med biståndshandläggare, kan du bland annat ansöka om avlösning i hemmet. Beslut tas i varje enskilt fall. För att möta nya målgrupper kommer kommunen under hösten att börja använda en tjänst för anhörigstöd över webben. Gapet.se är en social webbtjänst, ganska likt Facebook, där anhöriga kan komma i kontakt med andra i samma situation, få råd och stöd och även hålla kontakt med sin anhörigsamordnare. För att få tillgänglighet till webbtjänsten måste du fylla i en ansökan på gapet.se. Jag skapar sedan ett användarkonto utifrån de uppgifterna, berättar Anette, som verkligen tror på idén. Om du är intresserad av kommunens anhörigstöd finns en informationsbroschyr framtagen som berättar mer om vad kommunen kan erbjuda för stöd. I den finns även en talong för intresseanmälan. Om du vill komma i kontakt med Anette kan du ringa eller skicka e-post till Gapet.se Gapet är till för den som vårdar, hjälper och stödjer en närstående oavsett personens ålder och diagnos. Nätverket består idag av anhöriga i åldrarna år spridda över 50 diagnoser. De är föräldrar, barn, make/maka eller vän till en person som de på något sätt hjälper. Gapet är ett nationellt nätverk, vilket ökar möjligheten att hitta en eller flera anhöriga som är i en liknande situation. Läs mer på hemma i eksjö nr 3/2011 7

8 reportage kultur & skola Respekt, hänsyn och ansvar skola och kultur i samarbete Det var jättekul. Vi spelade teater och av den lärde vi oss att man kunde hjälpa andra som var lite ledsna. Vi lärde oss att det är viktigt vilka ord vi använder till varandra. Om man inte svarar emot den som retas så tröttnar den. Så gick tankarna hos barnen i klass 2c på Norrtullskolan efter de gjort dramaövningar om värdegrundsfrågor tillsammans med skådespelaren och föreläsaren Peter Amoghli. Respekt, hänsyn och ansvar är den värdegrund som skolan arbetar efter. Skolans roll är att hjälpa barnen till en trygg värdegrund att vila på. Ett av målen i vår likabehandlingsplan är att alla är lika värda. Det är viktigt att vi utgår från barnens perspektiv och genom Peters övningar får barnen spela upp konkreta situationer som kan uppstå mellan oss människor, berättar läraren Catharina Arrhenius. Norrtullskolan är under åren pilotskola för projektet Psykisk hälsa barn och unga där man ska samverka kring hälsa, lärande och trygghet. Samtidigt jobbar skolan mycket med värdegrundsfrågor, om hur man är mot varandra. Det arbetet vävs under året samman med elevernas kulturgaranti. En idé som Catharina kläckte tillsammans med kulturskolechef Johan Gärskog. Johan sökte pengar till arbetet genom Statens Kulturråds Skapande skola och tycker att det här sättet att arbeta med kultur i skolan är mycket spännande. Det här är jättepositivt. Här kan man verkligen se kraften i vad kulturen kan åstadkomma. Det finns en röd tråd genom hela arbetet och det ska bli kul att se resultatet. Hela skolan är engagerad i värdegrundsarbetet. När Peter besökte skolan första gången träffade han hela personalstyrkan, inklusive vaktmästare och städpersonal. Men vid detta tredagarsbesök är det barnen som får full fokus. Eleverna på skolan har tidigare under hösten fått skriva till Peter om olika situationer de varit med om. Det är några av de händelserna som alla klasser nu får agera och diskutera kring. Johan Gärskog och Catharina Arrhenius jobbar med kultur i skolan. 8 hemma i eksjö nr 3/2011

9 kultur & skola reportage Barnfilmbyn i länets kulturplan Film. Barnfilmbyn i Mariannelund finns nu med i den regionala kulturplanen som överlämnats till Kulturrådet. I oktober beslutade landstingsfullmäktige att Barnfilmbyn ska finnas med i Jönköpings läns Regionala Kulturplan Genom Barnfilmbyn ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt ifrån Astrid Lindgrens verk, läggs grunden för ett framtida kunskapscentrum inom barnfilm. Det långsiktiga målet är att samarbeta läns och kommunöverskridande för att skapa förutsättningar för barnfilmproduktion. Följ arbetet med Barnfilmbyn, via bloggen eller via webben Det här är jättepositivt. Här kan man verkligen se kraften i vad kulturen kan åstadkomma. Det finns en röd tråd genom hela arbetet och det ska bli kul att se resultatet. Vi jobbar utifrån konkreta situationer som får olika konsekvenser beroende på hur man väljer att agera. Man vet att man inte får göra vissa saker, till exempel slåss, men ändå gör man det. Varför gör man fel fast man vet? Och vad händer om man gör så, vad får det för konsekvenser? Det är viktigt att veta att när man känner något så beror det på något. Man står till exempel inte och slår sönder något för att man känner för det, utan för att man är arg. När man är ledsen så finns skäl till det. Om man ser att någon inte mår bra är det viktigt att uppmärksamma det. Vi ska investera i varandra, menar Peter. Catharina tycker att det är viktigt att uppmärksamma barnens psykiska hälsa och sociala förmåga. Har barnen inte de bitarna med sig är det svårt att lära sig annat i det dagliga skolarbetet. Det är en viktig uppgift vi har att kunna se och tidigt hitta barn som mår dåligt och ge dem hjälp. Den inställningen delar jag med alla som arbetar här. Kulturgarantin Genom kulturgarantin når Kulturskolan samtliga elever i grundskolan. Garantin innebär att samtliga elever får ta del av minst ett professionellt kulturprogram per år i form av konserter, teater- och dansföreställningar, författarbesök eller kulturworkshops av olika slag. Psykisk hälsa - barn och unga Med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting har Jönköpings läns landsting, tillsammans med Eksjös och Jönköpings kommuner, startat ett arbete för att främja den psykiska hälsan och motverka psykisk ohälsa för barn och unga. Målet är mer samordnade och effektiva insatser för de barn och unga som behöver hjälp. Barn- och familjefrågor i ett hus Flytt. Barn- och ungdomssektorns administration har flyttat från kommunhuset till Familjecentralen på Prästängsvägen 4. Det är alltså dit du numer ska gå om du till exempel har frågor om barnomsorg och skola. Nu sitter vi samlade med specialpedagogerna och elevhälsan vilket är en klar fördel, berättar barn- och ungdomschef Kenneth Mattelin som är nöjd med de nya lokalerna. Till de lokaler sektorn lämnat i kommunhuset ska sociala sektorns myndighetsenhet flytta under hösten, de har tidigare haft sitt kontor på Oxtorgsgatan. Vad säger du när din tonåring ber dig köpa ut? På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. hemma i eksjö nr 3/2011 9

10 bostäder För att överhuvudtaget kunna bygga det här huset måste man våga tänka okonventionellt. Unika bostadsrätter i centrum Villor på hög. Ungefär så beskriver arkitekt Pål Dunér sitt livsverk Banken 1. Huset med 15 unika bostadsrätter finns än så länge bara på papper, men om alla pusselbitar faller på plats sker byggstart nästa sommar. Och intresset är stort till det första informationsmötet kom ett 40-tal personer. Eksjöbostäder initierade projektet och gav Pål Dunér uppdraget att rita ett förslag. Han ägnade en hel vinter åt att fånga Eksjös själ i ett nytt hus och resultatet är, enligt arkitekten själv, det bästa han någonsin ritat. När Eksjöbostäder insåg att projektet skulle bli för dyrt att genomföra i egen regi, med krav på offentlig upphandling, gick frågan tillbaka till arkitekten. Kunde han tänka sig att realisera planerna? Efter moget övervägande tackade paret Dunér ja till erbjudandet och har nu åtta månader på sig att undersöka förutsättningarna. Drömprojekt Det här är vårt livs största projekt, det handlar om stora pengar och stora risker. Samtidigt är det en unik möjlighet att utveckla trästaden Eksjö och ett sätt för vårt arkitektkontor att växa, säger Pål Dunér. I grunden är han byggare, med känsla för smarta och prisvärda lösningar. Om någon ska lyckas med detta sällsynta och arkitektoniskt speciella projekt är det förmodligen han. För att överhuvudtaget kunna bygga det här huset måste man våga tänka okonventionellt. För mig är det självklart att använda gammalt tegeltak, för att det är både vackrare och billigare, menar Pål, som också har kanalerna för att hitta byggmaterial till bra priser. En unik fönsterbåge kan han till och med tillverka själv om leverantören skulle gå bet. Ett kommunalt bostadsbolag kan inte jobba så. Vårt personliga engagemang och våra kunskaper gör att vi har större möjligheter att ro det här projektet i hamn utan att kompromissa. två eller ett rum och kök) har ljus från tre håll samt balkong, uteplats eller terrass. Fasaden mot gatan har två våningar för att passa in i stadsbilden, medan byggnaden längst in mot gården består av fem våningar. Planlösningen är fast, men flexibiliteten är ändå stor, säger Helena Dunér och berättar om möjligheten att slå ihop två mindre lägenheter till en stor. De kök som eventuellt inte färdigställs i inledningsskedet förbereds ändå enligt den ursprungliga planen. Paret Dunér tittar också på en modell för att kunna erbjuda olika prisnivåer och därmed hålla dörren öppen för olika generationer och plånböcker. Vi vill att det ska finnas möjlighet att välja en lägre insats och i stället få högre månadskostnad, säger Helena och betonar att slutfasen i marknadsundersökningen kommer att handla om vad potentiella köpare är beredda att betala för en bostadsrätt i Eksjö. Under våren vet vi svaret. Flexibilitet Huset är en träkonstruktion så långt ifrån standard och vanliga hus man kan komma. Alla lägenheter (om tre, Pål och Helena Dunér vill bygga bostadsrätter i centrala Eksjö. 10 hemma i eksjö nr 3 /2011

11 aktuellt Foto: Gunvi Claesson Eksjö Energi investerar i vindkraft Ett bra elpris borde bli ännu bättre av egen produktion. Det menar Eksjö Energi som förvärvat en option på att köpa ett av vindkraftverken som Smålands Miljöenergi planerar att uppföra i Erikshester söder om Vetlanda. De bästa platserna går först och genom den här investeringen räknar vi med att kunna erbjuda våra kunder ett lågt och stabilt elpris, säger vd Mårten Hermansson, som tror att det är bra att lokala aktörer äger den lokala produktionen. Eksjö Energi medverkar sedan tidigare i ett vindkraftprojekt i Nässjö, tillsammans med andra kommunala energibolag och lokala markägare. Men det är första gången bolaget nu får möjlighet att bli ägare till ett eget verk. Vind- och miljömätningar i projektområdet i Vetlanda har genomförts och tillståndsansökan planeras att lämnas in vid årsskiftet. Utöver Eksjö Energi har även Vetlanda Energi och Teknik AB, Vetab, erhållit option på två av verken. Samarbetet gör de kommande investeringarna möjliga. Att ansvara för ett helt vindkraftprojekt skulle vi inte mäkta med i nuläget. Vi delar på arbetet och kostnaderna och får samtidigt kunskap och erfarenhet för framtida projekt i vår egen kommun, säger Mårten Hermansson. Vindkraftverket i Erikshester förväntas producera cirka sex miljoner kwh per år och kommer då att täcka energibehovet för nära 1000 hushåll. Eksjöbostäder brandsäkrar Förebyggande. Alla Eksjöbostäders lägenheter är utrustade med brandvarnare men nu monteras även brandvarnare i samtliga entréer. Vi får ytterligare en varningssignal i huset samtidigt som vi avskräcker från rökning i entréerna, säger Fredrik Persson, arbetsledare för Eksjöbostäders och Eksjö Kommunfastigheters fastighetsansvariga. Han är dessutom deltidsbrandman inom räddningstjänsten i Eksjö och har på nära håll sett exempel på hur en lägenhetsbrand kan få förödande konsekvenser - för många. Till synes små saker kan göra stor skillnad, säger han och avråder bestämt från att ställa exempelvis barnvagnen i trappuppgången. Om den fattar eld kan den enda utrymningsvägen vara blockerad. Som ytterligare en säkerhet kommer Eksjöbostäders hyresgäster inom kort att få erbjudande om att köpa brandsläckare och brandfilt. Dessutom kommer samtliga medarbetare i båda bolagen att genomgå en brandutbildning samt utbildning i hjärt- och lungräddning. snabbare och säkrare informationsdelning i vården Vid årsskiftet införs Nationell Patientöversikt, NPÖ, mellan landstinget och kommunen. Det är en nationell IT-lösning som gör det möjligt för kommunens vårdpersonal att ta del av uppgifter ur landstingets patientjournaler direkt via datorn. För patienten betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård. Nationell Patientöversikt gör viktig medicinsk information tillgänglig oberoende var man söker vård; på vårdcentralen, en sjukhusmottagning, hos privat vårdgivare eller inom hemsjukvården. Också vid vård i andra delar av landet kan patientinformation delas genom systemet. NPÖ är en förutsättning inför kommunernas planerade övertagande av hemsjukvården 2013, berättar Kerstin Carlsson som är medicinskt ansvarig sköterska i kommunen. För patienten betyder NPÖ enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Man slipper att upprepa sin vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna. Jag tror mycket på det här systemet då det finns många brister i övergångar i vårdkedjan i dag, exempelvis med medicinlistor. NPÖ gör det mer lättarbetat och sparar tid för personalen, men framförallt blir det säkrare för patienten. Patientsäkerheten går alltid först. Det krävs att man lämnar sitt samtycke innan någon annan vårdgivare kan ta del av information om dig i NPÖ. Till exempel om kommunen behöver ta del av vad landstinget skrivit om dig. Vill man inte att uppgifterna ska vara tillgängliga för en annan vårdgivare kan man begära att de spärras. Ångrar man sig senare kan spärren tas bort. I nästa steg ska kommunen kunna lämna motsvarande information till landstinget. Det arbetet fortsätter vi med Vi måste bestämma oss för vilken teknik vi ska använda och vilka delar av journalen som ska delas. Tre av Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheters medarbetare arbetar också som deltidsbrandmän en av dem är Fredrik Persson, arbetsledare för fastighetsansvariga. 11 hemma i eksjö nr 3/2011

12 blandat Vem gör vad? Varje dag tas vår gemensamma yttre miljö om hand. Det kan vara allt från planteringar och gräsklippning till snöröjning och beläggning av gator. Inom kommunkoncernen är det många som hjälps åt att drifta, underhålla och investera i de gemensamma ytorna. Men vem gör egentligen vad? Samhällsbyggnadssektorn har ägarrollen. Det betyder att de, utifrån den politiska viljan, tar fram övergripande riktlinjer som behövs för kommunens gator, torg och parker. Samhällsbyggnadschef Paul Hultberg berättar att de även har ansvar för investeringar och större förändringar, till exempel ombyggnaden av torget i Mariannelund och markförändringarna runt Olsbergs Arena. Den dagliga skötseln, driften, av gator och parker beställer man av Eksjö Energi och Skog & Park. Det är ett förtroendeuppdrag. Vi detaljstyr inte hur de sköter gator och parker, vilka blommor som ska planteras eller vilka maskiner som ska sköta snöröjningen. Men vi vill ha ut det mesta möjliga för den budget som läggs. Parker och grönområden Skog & Park, inom enheten HIA (Hälsa, Integration och Arbete), sköter alla parker, grönområden, lekplatser och stadsnära skogsområden runt om i kommunen. Vi tar till exempel hand om den offentliga utsmyckningen, bevattningen, gräsklippningen, rensning och röjning, berättar kommunens trädgårdsmästare Elisabeth Jörgensen som leder arbetet. På beställning av Eksjö Energi sköter vi även den manuella renhållningen, som papperskorgar och skräp i parker och på gator. Vi sköter snöröjning av gång- och cykelvägar i Ingatorp och Mariannelund och skottar övergångsställen. Gator och torg Eksjö Energi ansvarar för driften av våra gator, gångoch cykelvägar och torg det som är allmän plats inom detaljplanen. Till största del köper de i sin tur in tjänster av olika entreprenörer. Det är stora ansvarsområden som innebär allt från dikes- och vägrensslåtter, gaturenhållning, snöröjning och sandupptagning till beläggningsunderhåll och klottersanering. Vi ansvarar även för trafikanordningar som trafikmärken, vägräcken, broar och tunnlar vid gång- och cykelvägar och allmänna cykelställ, säger gatuchef Berndt-Åke Hallgren. Ansvaret för genomförande av större investeringar och förändringar i gatunätet ligger också hos oss, allt från projektering till upphandling och genomförande. Kommunens skogar och vandringsleder Sedan har vi ju kommunens stora skogar, till exempel Skedhult. Dem ansvarar samhällsbyggnadssektorn för men det är Södra Skogsägarna som är skogsförvaltare för närvarande. Dessutom har vår kommunekolog Sven-Åke Svensson en viktig roll som rådgivare i naturvårdsfrågor. När det gäller vandringsleder och badplatser är det fritidsavdelningen som har ansvaret, avslutar Paul. Sårbarhet och beredskap De senaste tio åren har naturen ställt till det för oss flera gånger. Stormarna Gudrun och Per, översvämningen och tsunamin har alla satt sina spår. Vi har lärt oss mycket av dem, om hur sårbara vi är. Men också om vad vi kan göra för att vara förberedda om något extraordinärt skulle hända igen. Vardagshändelser som olyckor och bränder är andra områden som kommunen ska ha beredskap för. Därför finns en säkerhetsgrupp som har till uppgift att analysera riskerna och sårbarheten i vårt geografiska område. I gruppen, som leds av räddningstjänstens säkerhetssamordnare Hanna Mehaj, finns representanter från kommunens alla verksamheter och bolag. Under året har de arbetat med att uppdatera dels kommunens riskanalys om vardagshändelser, dels en risk- och sårbarhetsanalys om stora, extraordinära händelser. Efter en försäkringsupphandling 2008 kom krav från försäkringsbolaget om att kommuner måste arbeta mer skade- och brandförebyggande. I Eksjö kommun har vi en politiskt antagen säkerhetspolicy som styr vårt säkerhetsarbete. Det är lagarna om skydd mot olyckor och extraordinära händelser vi har att följa och göra handlingsplaner utifrån, säger Hanna. Strömförsörjning I dag ses strömförsörjningen som den största sårbarheten i samhället. Därför pågår projektet Styrel där kommuner och länsstyrelser i hela landet har till uppgift att prioritera samhällsviktiga verksamheter vid ett långvarigt elbortfall. De högst prioriterade grupperna måste vi se till att ha reservkraft till direkt, även vid ett kortsiktigt bortfall. De är Liv och hälsa det vill säga sjukhus och vårdboenden och Ordning och säkerhet, räddningstjänst, ambulans och polis. Även ledningsfunktioner och IT-försörjning till dessa grupper måste säkerställas först, berättar Hanna. I nästa steg är det betalningsväsendet, livsmedelsförsörjning, vårdcentraler och tandläkare som prioriteras. Även omsorg av förskole- och skolbarn är viktigt så att föräldrar inom prioriterade grupper kan arbeta. Näringsliv och andra offentliga verksamheter får vänta lite längre. Skyddsanalyser Gruppen gör också skyddsanalyser gällande sårbarhet och säkerhet kring exempelvis IT, telefoni, dricksvatten och andra väderrelaterade störningar som så kallade isstormar. Utifrån de risker som finns tittar vi på vad vi kan göra för att ha ett tillräckligt skydd. Vi diskuterar vilka åtgärder vi kan vidta för att minimera risk för skada, säger Hanna. Exempel på hur risker byggs bort i kommunen är UVljus för att rena dricksvatten, rensning och urgrävning av åsystemen och nedgrävning av elledningar. Foto: Räddningstj'nsten i Eksjö 12 hemma i eksjö nr 3 /2011

13 förskolan sunnanäng modern förskola på landet I Astrid Lindgrens berättelse är Sunnanäng en grönskande, vacker värld med blommor och djur och massor av barn. På invigningen av Höredas nya förskola med samma namn var det bara djuren som saknades... Eksjö Kommunfastigheters utbyggnad av skolan innebär inte bara att 34 barn och deras pedagoger har fått en modern förskola på 300 kvadratmeter. Investeringen är också en viktig satsning för hela Höredabygden. Det visar både det engagemang som funnits under processen och gratulationerna i samband med invigningen. Den nya förskolan har varit i drift sedan strax före semestern och alla har hunnit bo in sig i lokalerna. Ljusinsläppen är stora och altanen liksom utegården vetter mot ängarna och skogen. Precis så här ska en förskola på landet ligga. Dessutom är den väldigt välplanerad, tycker förskollärare Eva Hellström och hennes kollegor, som inte varit bortskämda med ändamålsenliga lokaler. Med flera smårum runt en större samlingslokal kan barnen delas in i mindre grupper för olika aktiviteter. De kan lätt hitta en lugn vrå att leka i. Genom glaspartier och dörrar med fönster håller personalen koll utan att störa i onödan. Eftersom båda avdelningarna ligger på samma våningsplan kan vi också samordna verksamheten och bli mer anpassade efter varje barn. De barn som behöver vila eller sova efter maten kan göra det oavsett vilken avdelning de tillhör, säger Eva. Förskolechef Katarina Norén är helnöjd med resultatet och ser, förutom den inspirerande miljön för barn och vuxna, också vinster med närheten till skolan. De större barnen går och äter i matsalen, bekantar sig med skolan och får en bra övergång inför skolstarten. Vi hoppas också kunna utveckla samarbetet, bland annat genom att låta eleverna komma till förskolan och läsa för barnen. bildtexter 1. I entrén kan man ta av sig dojjorna. 2. Några av killarna är nyfikna på paketen. 3. En tårta är på sin plats när man inviger en förskola. 4. Edwin Källner, förekoleklass, förskolebarnen Arwid Wiberg och Lovisa Cato samt Alice Carlsén i förskoleklassen knöt de symboliska banden mellan skolan och förskolan tillsammans med rektor Katarina Norén. 5. En hel del paket blev det när förskolan Sunnangäng invigdes. 13 hemma i eksjö nr 3/2011

14 mys eller rys elden är vår vän under kontroll Nu är hösten här med kylan som en tillförlitig följeslagare. Då är det både mysigt och värmande att elda i braskaminen. Under kontroll är elden vår vän, men om vi inte sköter den kan den ta över och förstöra våra hem. En stor del av bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Ett bra sätt att hålla elden och brandfaran borta är att sota kontinuerligt. Att ligga ännu ett steg före är att göra en brandskyddskontroll. GÖSAB sköter sedan 2009 brandskyddskontrollen i alla slags fastigheter i kommunen. Ju tidigare vi upptäcker fel och brister i en anläggning desto mer kan vi minimera risken för brand, säger Bengt Ryberg, skorstensfejarmästare och vd för GÖSAB. I slutändan betyder kontrollen ett tryggare boende och en renare miljö. Vid en brandskyddskontroll, som utförs vartannat år vid normal eldning, tittar man på eldstadens skick i stort. Vi kontrollerar sotbildning och beläggningar i skorstenen genom att sänka ner en kamera. Vi tittar också på temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet, drift och skötsel, taksäkerhet och om fastighetsägaren har brännbart material nära eldstaden. Om GÖSAB upptäcker allvarliga brister gällande brandsäkerheten kan de ge fastighetsägaren ett så kallat föreläggande. Det innebär att man får tid på sig att åtgärda bristerna och en ny kontroll utförs. Brandskyddskontroller är reglerade i lagen om skydd mot olyckor, LSO. GÖSAB är alltså myndighetsutövare i kommunen. Vad ska man då tänka på när man eldar i sin kamin? Bengt ger följande råd: Se till att kaminen är sotad innan eldningssäsongen. Ta reda på hur kaminen är tänkt att eldas i, dess kapacitet. Elda inte för hårt det är det vanligaste felet många gör. De flesta kaminer är gjorda för en temperatur mellan o c. 3-5 vedträn räcker beroende på storlek på veden. Trycker man i för mycket ved blir det för varmt direkt, det är inte skorstenen byggd för och isoleringen i den faller ihop. Vid nästa eldning tål den ännu mindre och till slut har du inget skydd alls. Det är bättre med lite ved och fler påfyllningar. Kontrollera temperaturen. Det finns så kallade digitala brandvakter som kan fästas i bjälklaget där skorstenen löper upp. Det är ett bra komplement. Använd rätt ved. Den ska varken vara för torr eller blöt. Ved ska ha legat under tak utomhus minst ett år innan man eldar med den. Vid för torr ved blir temperaturen för hög vid för blöt ved leder det till tjärbildning i skorstenen med risk för soteld som följd. Se till att elden får syre. För lite syre leder också till tjärbildning. Framförallt manar Bengt till försiktighet. Det finns inga genvägar till trygghet. Vi finns bara ett telefonsamtal bort för kontroll och säkerhet. nya regler I och med införandet av Lagen om skydd mot olyckor gäller nya regler för sotning. Det innebär att den gamla sotningen ersatts med rengöring och brandskyddskontroll. Sedan 2009 sköter GÖSAB brandskyddskontrollen och Växjö sotningsdistrikt rengöringen i Eksjö kommun. Läs mer på kommunens webbplats under Säkerhet & Trygghet. om gösab GÖSAB är ett Göteborgsbaserat företag som hjälper kommuner, företag och fastighetsägare med sotning, brandskyddskontroll, besiktningar, rensning och rengöring. De är just nu verksamma i sju kommuner. 14 hemma i eksjö nr 3 /2011

15 aktuellt Fakta I köpet ingår fastigheterna: Oxen 4, Vetlandavägen 7 Borrsvängen 1, Rolandsdammsvägen 18, 20 Hyveln 16, Fridhemsbergsgatan 7 Förutom lägenheter och boenden som hyrs av sociala sektorn finns 18 vanliga hyreslägenheter i fastigheterna. Privat hyresvärd samarbetar med sociala sektorn E ksjöbostäder och Eksjö kommun är överens. En privat hyresvärd kan utveckla fastigheter minst lika bra som ett kommunalt bostadsbolag även om det handlar om att hyra ut bostäder till sociala sektorn. Conny Johansson och Eksjöföretaget Connys Bygg & Takservice AB är ett utmärkt exempel. Redan 2009 byggde Conny Johansson tolv lägenheter åt funktionshindrade på Ingenjörsgatan. Han inledde ett samarbete med sociala sektorn och blev också den förste på närmare 20 år som byggde en ny hyresfastighet i Eksjö. Nu köper Conny tre fastigheter av Eksjöbostäder och utvidgar samarbetet med sociala sektorn. Till vintern förvandlar han en av sina egna fastigheter, före detta Sjöbergs golv, till trapphusboenden med åtta lägenheter. Det känns spännande och inspirerande, både att utveckla företaget och att göra en insats för de sociala grupperna. Alla människor har rätt till ett bra boende, menar Conny. Vi är intresserade av fastigheter och förvaltningen passar väl in i vår verksamhet, säger Martin Burmann, som anställts för att driva bygg- och fastighetsbolaget tillsammans med ägaren Conny Johansson. Även sociala sektorn ser fram emot ett utökat samarbete. För vår del spelar det ingen roll vem som äger fastigheterna. Det viktiga är att fastighetsägaren förstår vår verksamhet, säger socialchef Ulla Henriksson och betonar att sektorn har ett mycket gott samarbete med Conny. Han har ett stort socialt intresse och är lyhörd för våra behov. Ägarbytet innebär inga förändringar för nuvarande hyresgäster. Enda skillnaden är en ny vaktmästare, då en av firmans rutinerade snickare skolar om sig till fastighetsskötare. Fastighetsbeståndet omfattar efter köpet totalt 73 lägenheter, vilket i vaktmästarmått mätt motsvarar ungefär en halvtid. Vår kille kommer ändå att jobba heltid. Med tanke på målgruppen är det viktigt att vara närvarande och att hinna sitta ner och prata med hyresgästerna en stund, säger Conny. Försäljningen går helt i linje med Eksjöbostäders avyttring av fastigheter som inte nödvändigtvis måste förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag. Reavinsterna från fastighetsaffären kommer bland annat att frigöra resurser för att utveckla nya bostäder. Sorteringsguide för hushållsavfall i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner Version Tack för att du sorterar! Välkommen att ringa om du vill veta mer! Avfall som hämtas efter beställning Avfall som läggs i sopkärlet För hämtning av farligt avfall och el/grovavfall ring Ragn-Sells eller kontakta din hyresvärd. Det går även att lämna detta avfall på de kommunala återvinningscentralerna. Sortera allt avfall i påsar. Knyt påsarna med två knutar. Lägg påsarna i sopkärlet. Överfyll inte sopkärlet. Knyt en röd eller grön påse på kärlets handtag för att få nya påsar. Ta bort påsen och återanvänd, tack! Komposterbart Brännbart Farligt avfall El- och grovavfall Avfall som kan komposteras Brännbart avfall som inte är Förpackningar eller tidningar Alla fastigheter ska ha tillgång till en miljöbox för Avfallet ska delas upp i fraktioner enligt nedan matrester råa eller tillagade, kaffesump och filter, tepåsar, frukt, grönsaker, kött, ben, blommor, krukväxter, äggskal, matolja m.m. blöjor, mensskydd, dammsugarpåsar, vykort, diskborstar, hundbajspåsar, kuvert, tandborstar, böcker med hård rygg, snus, fimpar, textilier, plastleksaker, plastbestick, skor, tuggummi, torkpapper, rengöringstrasa m.m. aceton, färg, lim- och lackrester, glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårfärg, kemikalier, nagellack, parfym, småbatterier, sprayflaskor, kvicksilvertermometer m.m. Metallskrot t.ex. cykel, matbestick, gräsklippare (tömd på vätskor) Brännbart t.ex. pulka, matta som inte får plats i röd påse Möbler t.ex. skåp, soffa Deponirest t.ex. badrumsporslin Elavfall och vitvaror t.ex. el- och batteridrivna produkter, kylskåp. Lägg sorterat avfall i säck, tydligt märkt med vad den innehåller. METALL, BRÄNNBART, DEPONI eller ELAVFALL Lägg endast komposterbart i grön påse. Annat avfall gör stor skada vid återvinningen. Exempel på avfall som i små mängder kan läggas i samma påse som brännbart är porslin, keramik, dricksglas, muggar, kattsand, kall aska. Kontakt Ragn-Sells Eksjö Energi Vetlanda: Ragn-Sells Information: Vetab Använd röda eller andra plastpåsar som inte är helt gröna. Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och elektronik läggs i knutna plastpåsar. Kemikalier och annat farligt avfall ska märkas tydligt eller läggas i originalförpackningen. Bor du i hyresfastighet, fråga hyresvärden om farligt avfall. Större avfall ska om möjligt delas i kollin på max 15 kg. Föremål som inte kan delas hämtas i sin fulla storlek. Bor du i hyresfastighet, fråga hyresvärden om el- och grovavfall. OBS! Bygg och rivningsavfall hämtas inte vid fastigheten. Lämna läkemedel och kanyler till Apoteket. Eksjö: Ragn-Sells Information: Eksjö Energi AB Sävsjö: Ragn-Sells Information: Sävsjö kommun Förpackningar & tidningar Endast förpackningar och tidningar får lämnas på en återvinningsstation. Pappersförpackningar kartonger, wellpapp, papperspåsar, mjölkförpackningar,öltråg Plastförpackningar rena plastburkar, plastflaskor, dunkar, småhinkar, frigolit, plastpåsar, matfolie, plasttuber, refillpaket, plastfilm, plastkassar, plastlock Färgat och ofärgat glas rena glasflaskor och glasburkar utan lock Metallförpackningar rena konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler, tomma sprayflaskor, plåtlock Tidningar trycksaker, kataloger, reklamblad, böcker med mjuk rygg FTI ansvarar för omhändertagande vid återvinningsstationer Vid frågor ring hemma i eksjö nr 3/ Uppvidinge: Ragn-Sells Information: Uppvidinge kommun

16 sista sidan. Pingviner, albatrosser & pelikaner Brutus Östling Eksjö museum 17 /12 5 /2 Möt Sveriges meste fågelfotograf i en utställning som visar fåglar som du aldrig sett dem tidigare. Brutus bilder och fotoböcker har lovordats av kritiker och nått en bred publik. För boken Att överleva dagen fick Brutus Östling och textförfattaren Susanne Åkesson Augustpriset år I hans senaste fotobok, Under asfalten vilar en strand, visas albatrosser från Midway, en liten ö i Stilla havet. Andra omtyckta och rikt illustrerade böcker är Kaxiga fåglar och De krushuvade och andra pelikaner. Välkommen till vernissage den 17 december kl 13 med efterföljande föreläsning med Brutus på eftermiddagen. Eksjö Julmarknad 3-4 /12 Landets mest stämningsfulla julmarknad utspelar sig traditionsenligt mitt i den unika trästaden och på Eksjö museum. Här förflyttas du till en marknadsdag som det såg ut för ungefär 100 år sedan känn doften av glögg och stöpta ljus, lyssna till klappret av hästhovar mot den hårda snön och se hur gediget hantverk utövas. Julmarknadens hantverkare visar och säljer enriskransar, svepaskar, keramik, silversmide, stöpta ljus, stickat, vävt, tovat och mycket mer. Vid julmarknaden finns också ett stort utbud av julens godsaker: marsipan, bröd, rökt fisk och korv, pastejer, ostkaka, marmelader, choklad med mera. Missa inte kyrkans julspel, allsången vid Stora torget och gycklarna som drar runt och förgyller stämningen! evenemang. november-januari. Eksjö museum Satir 8/10 27/11 Nio svenska tecknare ställer ut ny, vass satir Åsa Lindsjö & Kristina Karlsson 12/11 27/11 Två konstnärer från Nässjö visar måleri och skulptur Vernissage Gerd Lövgren & Birgitta Ögnelooh Wiklund, 10/12 8/1 Träskulpturer och målningar i olja. Arr. Eksjö konstförening Vernissage Brutus Östling, 17/12 Fågelfotograf. Tid: Föreläsning med Brutus Östling 17/12 Plats: Östanåskolans aula. Tid: Jul Röda Korsets julmarknad 19/11 Plats: Kupan. Tid: kl 9.00 Julmarknad på Broarps gästgiveri 20/11 Plats: Broarps gästgiveri. Tid: kl Julmarknad på Krusagården 26/11 Plats: Krusagården. Tid: kl 8.00 Adventskonsert 26/11 Plats: Hässleby kyrka. Tid: kl Julskyltning 27/11 Arr: Lions Club Eksjö Skyltsöndag på Eksjö museum 27/11 Arr: Eksjö museum. Tid: kl Adventsöppet på Bruksmuséet 27/11 Plats: Bruzaholms Bruksmuseum. Tid: kl Julshow 1-3, 9-10/12 Plats: Itolv-hallen. Arr: Waxegård Artist & Event. Tid: kl Eksjö Julmarknad 3-4/12 Jul på Aschanska gården 3-4/12 Visningar. Julkonsert med Marinens Musikkår 7/12 Plats: Eksjö kyrka. Tid: kl Julen sjungs in 11/12 Plats: Kråkshults kyrka. kl Hugg julgran på Bondarps Miljögård 17/12 Plats: Bondarp. Arr: Naturskyddsföreningen, Eksjö Julkonsert med kyrkokörerna 18/12 Plats: Hässleby kyrka. Tid: kl Direktsänt på Metropol Teater: Två herrars tjänare 26/11 Direktsändning från Dramaten. Tid: kl Opera: Händels Rodelinda 3/12 The Metropolitan Opera HD Live. Tid: kl Balett: Nötknäpparen 18/12 Från Bolsjojteatern i Moskva. Tid: kl Konsert: Berlinfilharmonikernas nyårskonsert 31/12 Live från Berliner Philharmonie. Tid: kl Krusakultur Plats: Krusagården Teaterkväll 16/11, kl Hanna & Hanna 28/11 kl Åsa Silfver 12/12 kl Övrigt Musikcafé: Anna & Steve 19/11 Plats: Östanåskolans aula, Eksjö. Tid: kl Inspirationsdag om filmturism 25/11 Plats: Pensionat Solhöjden, Mariannelund Tid: kl Dansfest 25/11 Plats: Prästängshallen, Eksjö. Tid: kl Olsbergs Arena 2/12 Invigning Olsbergs Arena 3/12 Öppet hus Mellandagsträff på Fiskaretorpet 28/12 Plats: Fiskaretorpet. Tid: kl Arr: Naturskyddsföreningen, Eksjö Nyårsbön 31/12 Plats: Hässleby kyrka. Tid: kl Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

Nytt år, nya möjligheter

Nytt år, nya möjligheter ekot VINTER Nytt år, nya möjligheter En god fortsättning på det nya året önskar jag alla våra kunder. Vår ning är att Ni under det gångna året känt er nöjda med Eksjö Energis tjänster, förhopphöga serviceambition

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips

Tanum. God Jul och Gott Nytt År! Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna. Hemsjukvården igång dygnet runt. Boktipset ger julklappstips Tanum Information från Tanums kommun Nummer 19 December 2004 God Jul och Gott Nytt År! 8 10 16 Arbetslaget som jobbar tvärs över årskurserna Hemsjukvården igång dygnet runt Boktipset ger julklappstips

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Fototävlingen avgjord

Fototävlingen avgjord Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Borlänge nu på sjunde plats på topp-10-listan över Sveriges billigaste kommuner SID 4 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge

Läs mer

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn

Sista sidan Information från Samhällsbyggnadssektorn Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Nu ligger vi trea! SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum

dags för fjärrvärme! det lönar sig att konvertera Sista sidan De fornskandinaviska gudarna i centrum Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Vad gör lite regnstänk när det går att leka med såpbubblor, gå hinderbana, känna på slemmiga vinbergssnäckor... Sid 8 BORLÄNGE

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Nummer 7 2013 Information från din kommun God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer Skyltlördag & julmarknader Sid 2-3 Vikhem - nära naturen Sid 4 Kungörelser Sid 5 Hemsjukvården Sid 5 En vuxen kompis Sid 6

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer