Det nordiska transmissionsnätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nordiska transmissionsnätet"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2009 Sida 2

3 Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelsesordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé... 4 VD har ordet... 6 Verksamheten under det första verksamthetsåret... 6 Den finska elmarkand... 6 Inriktning och produkter... 8 Energi Finland ElPool... 8 Energi Finland Fast... 8 Energi Finland Spot... 8 Energi Finland Kombi... 9 Energi Finland Strategi... 9 Energi Finland Portföljforvaltning Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberettelse Resultaträkning Balansräkning Noter med redovisningsprinciper Underskrifter Revisionsberättelse Sida 3

4 Företagsuppgifter Styrelse Verkställande direktör Jørgen Holm Westergaard, Styrelsens ordförande Ekonomichef Henning Müller Carlsen, Styrelseledamot Försäljningschef Peter Lønbro Lehm Styrelseledamot Företagsledning Jukka Hormaluoma Verkställande direktör Bolagstämma Bolagstämma hålls den 18. mars Jørgen Holm Westergaard Peter Lønbro Lehm Henning Müller Carlsen Jukka Hormaluoma Energi Danmark A/S har varit aktiv på den nordiska elmarknaden sedan 1998 och har i dag en ledande marknadsandel i Danmark. Energia Myynti Suomi Oy är ett viktigt steg för att bli en fullbordad Nordisk elleverantör. Vi har en långsiktig tillväxtstrategi för vår verksamhet i Finland, och kommer att konsolidera verksamheten i nödvändig omfattning de första åren. Under 2007 tog vi vårt första steg i den nordiska strategin med etableringen av vårt svenska bolag Energi Försäljning Sverige. Ett ytterligare steg mot att nå vårt mål för att bli en fullbordad Nordisk elleverantör, är att bygga upp bolag i Norge via Energi Salg Norge primo år Vi är i Helsingfors för att stanna och vi gör vårt bästa för att ge den bästa servicen och rådgivningen till våra finska kunder. Vi skal vara en långsiktig och stabil elleverantör för de finska företagskunder som vill utnyttja de ekonomiska fördelarna som finns på den avreglerade energimarknaden. I Energia Myynti Suomi Oy är alla medarbetare finsktalande och bland de bästa på marknaden, med en stark uppbackning från Energi Danmark A/S systemplattform. Vår mission är att leverera den konkurrenskraft som uppstår med professionell rådgivning, support och el till rätt pris. Tack för förtroendet - vi ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete. Jørgen Holm Westergaard, Styrelsens ordförande Vision Energia Myynti Suomi Oy:s vision är att bygga Finlands bästa elhandelsbolag, vara stabil partner och en viktig del i värdekedjan till företagskunder och den offentliga sektorn, som vill utnyttja den avreglerade energimarknaden. Affärsidé Energia Myynti Suomi Oy:s affärsidé är att öka konkurrenskraften genom rådgivning, support och riktiga priser till företagskunder och den offentliga sektorn i Finland. Vi skall vara en trovärdig partner med en effektiv organisation och smidiga lösningar. Sida 4

5 Företagsuppgifter PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri K A U P P A R E K I S T E R I M E R K I N N Ä T Toiminimi: Energi Försäljning Finland Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Yritys rekisteröity: Yritysmuoto: OY aktiebolag Kotipaikka: 091 Helsingfors Kyselypäivämäärä: Yrityksen yhteystiedot: Postiosoite: TEKNOBULEVARDI 3-5, VANTAA Katuosoite: TEKNOBULEVARDI 3-5 B, VANTAA Puhelin: Faksi: Registeranteckningar: FIRMA (Registrerat ) Energi Försäljning Finland Oy. PARALLELLFIRMA (Registrerat ) Parallellfirma (finska): Energia Myynti Suomi Oy. PARALLELLFIRMA (Registrerat ) Parallellfirma (engelska): Energy Sales Finland Ltd. VERKSAMHETSOMRÅDE (Registrerat ) Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av energi, handel med produkter inom energihandeln, relaterade derivater och relaterade finansiella produkter samt förmögenhetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. HEMORT (Registrerat ) Helsingfors. RÄKENSKAPSPERIOD (Registrerat ) Räkenskapsperiod är BILDANDE (Registrerat ) Avtalet om bildande har undertecknats AKTIEKAPITALET (Registrerat ) Aktiekapitalet är ,00 euro, till fullo betalt. Aktier st. Sida 5

6 VD har ordet Verksamhet under det första verksamhetsåret Bolaget Energia Myynti Suomi Oy (Energi Försäljning Finland Oy) började sitt verksamhet 1. maj, Kontorslokal ligger i Vanda nära Helsingfors-Vanda flygfält. Bolaget har två anställda, men mera personal ska anställdas inom snar framtid. Tillsvidare har verksamheten i huvudsak bestått av at förbereda infrastrukturen för at börja leverera el i början av Energia Myynti Suomi Oy är en officiell marknadspartner i Finland som nämns med kod EMS. Infrastruktur är förberett på samma sätt som i Sverige när Energi Försäljning Sverige ABs verksamhet började Energia Myynti Suomi Oy köper balans hanteringen från sin balans tjänsteleverantör. Denna tjänsteleverantör också levererar spotköp service för EMS via deras system. Energi Danmark har modifierad hela företagsgruppens interna system på så sätt att den fungerar även på den finska marknaden. Systemet har certifierats av Empower Oy i December Systemet är nu färdig för alla funktionaliteter som krävs på marknader, t.ex. från byte av leverantör till kundens fakturering. Marknadsföring har också krävt åtgärder. All marknadsföringsmaterial t.ex. broschyrer och produktblad har planerats och producerats. All kontorsmaterial är också färdiga och på sin plats. Nära 100 kunder har besökts under året Mottagandet från potentiella kunder har varit positivt. Ett självständigt och innovativt bolag med stöd från huvudkontoret har varit och är en utmanare till de konventionella stora aktörer på den finska marknaden. Under verksamhetsåret riktades en nyemission till moderbolaget för tecknande av aktier med syfte att öka det egna kapitalet och för att investera i fritt eget kapital. För att bekräfta trovärdigheten och för att understryka avsikt och status på den finska energi-marknaden har bolagets aktiekapital ökats från till EUR. Resten av emissionen investerades i fonden för fritt eget kapital. Det totala egna kapitalet per den utgör således ,61 EUR. När detta är skrivet har de första elleveranserna börjat i Finland av Energia Myynti Suomi Oy. Vi har ett starkt förtroende för att det ska bli mycket mera i Finland under året Den finska elmarknad I fjord använde Finland 80,8 TWh el, vilket var 6,5 TWh eller 7,4 procent mindre än Efter temperaturkorrigering minskade elanvändningen i fjol med 8,8 procent. Av elanvändningen täcktes i fjol nästan 30 procent med kraftvärmeproduktion, nästan 28 med kärnkraft, drygt 15 med vattenkraft och över 11 procent med kol- och övrig kondenskraft. Vindkraftens andel var 0,3 procent. Nettoimporten av el täckte 15,0 procent av elanvändningen. Kraftvärmeproduktion (24,2 TWh) minskade med nästan nio procent på grund av nedgången i den industriella produktionen. I samband med fjärrvärme producerades dock en procent mera el än 2008, industrins kraftvärmeproduktion minskade med en femtedel. Kärnkraftsproduktionen (22,6 TWh) nådde alla tiders rekord. Vattenkraften (12,6 TWh) minskade med en fjärdedel från föregående års rekordnotering. Behovet av kondenskraft (9,1 TWh) som huvudsakligen producerades med kol var 3,7 procent större. Vindkraftsproduktionen (0,3 TWh) ökade med nästan sex procent genom nya vindkraftverk. Nettoimporten av el (12,1 TWh) minskade med dryga fem procent. Vattensituationen i Norden var klart sämre än föregående år och låg hela året under långtidsmedelvärdet. Elimporten från Sida 6

7 VD har ordet Sverige och Norge var mindre än föregående år och Finlands elhandel med de nordiska länderna var liksom tidigare år exportdominerad. Elimporten från Estland minskade med en femtedel. Däremot ökade importen från Ryssland med åtta procent och nådde alla tiders rekord. Drygt 14 procent av all el som förbrukades i Finland i fjol kom från Ryssland. Industrins elbehov minskade i fjol med 16 procent. Samtidigt föll industrins andel av Finlands elförbrukning till 46 procent. Andelen är mindre än någonsin tidigare. Volymmässigt var industrins förbrukning i fjol mindre än Störst var minskningen inom skogsindustrin. På hösten skedde en klar förändring till det bättre inom industrins elförbrukning. I december noterades redan en klar tillväxt. I fjol gick ca 29 procent av elen till boende och jordbruk och ca 22 procent till tjänster och byggande. Omkring fyra procent utgjordes av överförings- och distributionsförluster. Elproduktionens koldioxidutsläpp från kol, naturgas och torv var i fjol 12,7 miljoner ton, ca fem procent större än föregående år. Ökningen beror på minskad CHP-produktion, svårigheter med tillgången på biobränslen och på att kol även har ersatt användningen av gas. Den el som producerades i Finland var i fjol till 63 procent fri från utsläpp av växthusgaser. Förnybara energikällor stod för 31 procent av elproduktionen. På elbörsen Nord Pool Spot var marknadspriserna på el i fjol klart lägre än året innan. I medeltal var marknadspriset på el i Finland 3,7 cent/kwh i fjol, över en fjärdedel billigare än 2008 i medeltal. Elpriset i Finland hör till de lägsta i Europa. När köpkraften tas som mått är priset på hushållsel lägst bland EU-länderna och omkring en tredjedel lägre än i EU-länderna i snitt, framgår det av EU:s Eurostat-statistik På grund av lågkonjunkturen är kunderna mera aktiva för att få leverantörerna lämna anbud. Denna är en orsak till låga priser. Under 2009 var 1,6 milj. kunder som ville konkurrera sin elleverantör. Resultatet från det var att 5,3 % av kunderna böt sin elleverantör. Det här är under den skandinaviska nivån. I Finland den största orsaken att inte byta elleverantör är de minimala besparingar som man kan nå och också komplexiteten i processen. Komplexiteten är ju okunnigheten av processen, vad i egentligen är mycket enkel och lätt. Verkligheten är att Finländarna inte är särskilt intresserade av att byta elleverantör, och det faktumet har lett till en situation där konkurrensen har ökat i Finland. Energia Myynti Suomi Oy är inte den enda aktören på den finska marknaden. Under 2009 har tre utländska bolag börjat sin verksamhet i Finland. Helsinki, 3. mars 2010 Jukka Hormaluoma Verkställande direktör Sida 7

8 Inriktning och produkter Energi Finland ElPool Energi Finland ElPool är produkten för samarbetspartners som med ett långsiktigt tänkande vill sprida riskerna i jakten på ett bra elpris. Genom Energi Finland ElPool skapas stordriftsfördelar som normalt endast erbjuds till riktigt stora kunder. Energi Finland ElPool är ett enkelt och kundvänligt elavtal där våra förvaltare aktivt arbetar med att göra inköp som genererar i bra priser för våra samarbetspartners. Från avtalstecknandet fram till respektive kalenderår, som avtalet är tecknat för, görs ett flertal elinköp och därefter blir samarbetspartnerns slutgiltiga elpris genomsnittet av dessa inköp. Ju längre tid Energi Försäljning Finland har på sig för att göra elinköp desto mer sprids riskerna. Med Energi Finland ElPool finns det möjlighet till att teckna ett avtal som löper mellan ett och sex år, och avtalet kan förlängas med minst ett år varje år. För att ge våra duktiga förvaltare tid på sig att leverera bra slutpriser rekommenderar vi våra samarbetspartners att ansluta sig tidigt. I väntan på avtalsstarten finns det möjlighet till avtal som Energi Finland Spot eller Energi Finland Fast. Energi Finland Elpool är ett enkelt elavtal där Energia Myynti Suomi Oy agerar. Under ett års tid får Ni samma elpris men undviker risken med att teckna ett fastprisavtal vid fel tidpunkt. Under nästföljande år får Ni således ett nytt pris på el. Energi Finland ElPool ger: Professionella inköpare Riskspridning Stordriftsfördelar samarbetspartners med anläggningar som är timmätta tillgång till vårt webbaserade Energi Finland Online verktyg, där förbrukningsprofil och kopior av fakturor presenteras. Samarbetspartners får även tillgång till marknadsinformation genom våra dagliga analyser och veckobrev. Energi Finland Fast Tycker Ni att elmarknaden är turbulent och att allt för höga elpriser har för stor inverkan på Er verksamhet? Energia Myynti Suomi Oy erbjuder samarbetspartners den traditionella och trygga produkten, Energi Finland Fast. För företag där det är viktigt att veta vad nästkommande elräkning kommer att kosta och där det inte finns tid eller intresse för att aktivt agera på elmarknaden, är Energi Finland Fast med sitt fasta elpris ett mycket bra alternativ. Genom ett fast elpris tecknat över intervall, förslagsvis vart tredje år, skapas möjligheter till budgetering. Ni har även möjlighet att få ett fast elcertifikat under avtalsperioden, vilket dock kan komma att ändras förutsatt att kvotplikterna förändras. Med Energi Finland Fast gör Ni en prislåsning vid den tidpunkt där Ni som samarbetspartner tycker att prisnivån ligger rätt. I väntan på den rätta nivån, för Ert fastpris, finns möjligheten till ett Energi Finland Spot avtal, vars pris baseras på Nord Pools rörliga timspotpris. Energi Finland Fast är elavtalet med: Trygghet Säkerhet Långsiktighet Vid ett flertal tillfällen under avtalsåret får samarbetspartners rapporter om poolens status. På så sätt ger vi våra samarbetspartners full insyn i Energi Finland ElPools hantering. Vidare får Sida 8

9 Inriktning och produkter Energi Finland Spot Tycker Ni att marknadskrafterna ska sätta Ert elpris? Energi Finland Spot innebär ett rörligt elpris där Ni som företag låter den nordiska elbörsen, Nord Pool, vara prissättare. Med Energi Finland Spot får Ni alltid ett marknadsriktigt rörligt elpris med ett lågt påslag. För företag vars fokus och intresse inte finns kring den rådande elmarknaden och där elkostnaden inte utgör någon tung kostnad kan ett rörligt elpris vara det rätta elavtalet. Som samarbetspartner, får Ni med Energi Finland Spot, perioder med mycket låga priser men Ni måste vara beredd på kraftiga prissvängningar. Detta är produkten där marknaden fastställer elpriset och således krävs inget eget aktivt agerande. Det finns även möjlighet till att få ett rörligt elcertifikat, vilket fastställs på kvartalsbasis. Över en längre tidsperiod kan detta vara det billigaste sättet att handla el på och är därför en populär avtalsform. Elen handlas över Nord Pool, vars pris fastställs varje timme. Baserat på förbrukningsprofil och vårt låga påslag får Ni som samarbetspartners Ert slutliga elpris. Energi Finland Spot är ett elavtal som: Alltid ger marknadspriser Ger ett rörligt elpris Har ett lågt påslag Kostnaderna för respektive månad kan variera kraftigt. Där är ett flertal faktorer som påverkar elpriset exempelvis nederbörd, vind och olja. Tillgång och efterfråga styr sedan det slutliga elpriset. Energi Finland Kombi Vill Ni ha ett elavtal med trygghet och flexibilitet? Energia Myynti Suomi Oy erbjuder Energi Finland Kombi, elavtalet som skräddarsys efter Era önskemål. Med produkten Energi Finland Kombi skapas nya möjligheter där det bästa av flera världar kan fås. Energi Finland Kombi skapar möjligheter för samarbetspartners som delvis vill ha flexibilitet, men också ett elavtal med framförhållning och en viss trygghet. Detta elavtal ger möjlighet till att kombinera Energi Finland ElPool, Energi Finland Fast och Energi Finland Spot efter eget tycke. De tre produkterna har sina individuella styrkor. Då Energi Finland El- Pool sprider inköpsriskerna, ger Energi Finland Fast trygghet och säkerhet och slutligen Energi Finland Spot som följer marknadsutvecklingen. Energi Finland Kombi är ett elavtal med: Skräddarsydda ellösningar Flexibilitet Möjligheter Energi Finland Kombi ger möjligheten att kombinera de tidigare nämnda produkterna. Det är Ni som bestämmer den procentuella fördelning mellan produkterna och inom vilken tidsperiod avtalet ska gälla. Det finns alltid möjlighet att göra om Energi Finland Spot andelen, men eftersom det görs prislåsningar för Energi Finland Fast och Energi Finland ElPool kan dessa inte ändras efter avtalstecknandet. Energi Finland Strategi Är elkostnaden en betydande utgift för Ert företag? Vill Ni vara delaktig i Ert elhandelsbolags inköpsprocess, och dessutom köpa el vid rätt tillfälle? Om Ni är en riskmedveten elinköpare som söker ett elhandelsbolag med personlig rådgivning kan Energia Myynti Suomi Oy och produkten Energi Finland Strategi vara rätt för Er! Med rådgivning och kompetens från Energia Myynti Suomi arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners för att hitta rätt inköpsstrategi och för att på så vis dra nytta av elmarknadens möjligheter. Våra förvaltare bevakar och Sida 9

10 Inriktning och produkter analyserar dagligen den rådande elmarknaden och dess utveckling för att ge råd om när och hur våra samarbetspartners bör agera. På så vis kan vi som elhandelsbolag och Ni som samarbetspartner dra nytta av elmarknadens möjligheter. Med Energi Finland Strategi är det ni som bestämmer när Ert elpris ska låsas, för vilken period och till hur stor procentandel. Som elhandelsbolag ger vi Er vägledning men det är Ni som fattar det slutgiltiga beslutet. Ni som företag tar aktiva beslut. Energi Finland Strategi ger: 8 Professionell vägledning 8 Riskspridning 8 Skräddarsydda lösningar Energi Finland Strategi prislåsningar bygger på en statisk och dynamisk inköpsstrategi, där minst 50 % av förbrukningen är prislåst ett kalenderår före leverans. Det är Ni som samarbetspartner som bestämmer hur många procent av Er förbrukning som ska låsas och vid vilken tidpunkt. Er individuella inköpsstrategi, vilken i ett tidigt stadium diskuteras, är tillsammans med marknadsutvecklingen grundstenar för den rådgivning Energia Myynti Suomi tillhandahåller. De prislåsningar som görs fastställer den procent av förbrukningen som under perioden är fast medan resterande andel har ett rörligt elpris baserat på Nord Pools timspotpris. Energi Finland Strategi är därmed en inköpsstrategi som begränsar risken för att inköpsbeslut tas vid fel tidpunkt, således kan konsekvenserna av kortsiktiga prisuppgångar på marknaden minska. Energi Finland Portföljförvaltning Energia Myynti Suomi Oy erbjuder, i samarbete med systerbolaget tillika portföljförvaltningsbolaget Energi Danmark Forvaltning A/S, större och medelstora samarbetspartners produkten Energi Finland Portföljförvaltning med en individuell inköpsstrategi. Genom en gemensam riskbedömning skapas en kundspecifik inköpsstrategi, där förvaltningen både kan vara diskretionär och inte diskretionär. Till Energi Finland Portföljförvaltning tillhör en professionell rapportering med relevanta riskmått. Ambitionen är att skapa långsiktiga relationer där vi blir en partner och tillför ett mervärde i Ert företags värdekedja. Ett stabilt och gynnsamt elpris uppnås genom att Energi Danmark Forvaltning A/S ständigt övervakar och dra nytta av olika prisparametrar i marknaden. Detta inkluderar separata prissäkringar för olika prisparametrarna vilket gör Energi Finland Portföljförvaltning till ett mycket attraktivt elavtal. Elinköp görs ofta över en längre period, där prisvariationen utnyttjas till köp och sälj. Unikt för Energi Finland Portföljförvaltning är att samarbetspartners prissäkringsnivå kan variera från period till period, beroende på Energi Danmark Forvaltning A/S marknadsuppfattning rörande utfallet på den fysiska marknaden. Detta innebär att det slutliga avräknade elpriset inte blir känt förrän avräkningsperioden är över. Samarbetspartners får löpande individuell rapportering vilken innehåller prissäkringsnivåer samt förväntade elpriser för kommande perioder. Energi Finland Portföljförvaltning ger: Löpande individuell rapportering Riskhantering Individuell inköpsstrategi Sida 10

11 Styrelsen och verkställande direktören för Energia Myynti Suomi Oy FO-nummer får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1. januari december 2009 Sida 11

12 Sida 12

13 Innehål Sida Innehåll 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Noter med redovisningsprinciper 18 Underskrifter 24 Revisionsberättelse 25 Sida 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Energia Myynti Suomi Oy får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december Ägarförhollanden Energia Myynti Suomi Oy med säte i Vantaa, Finland är 100 % ägt dotterbolag till Energi Danmark A/S med säte i Århus, Danmark. Energi Danmark A/S är koncernmoderbolag och upprättar koncernredovisning. Bolagets aktiekapital är på EUR, totalt eget kapital utgörs med ,61 EUR. Energia Myynti Suomi Oy AB säkrar via Energi Danmark A/S sina framtida kundåtaganden genom finansiella instrument relaterade till såväl börshandel på den Nordiska elbörsen NordPool ASA, som via bilaterala avtal. Vid transaktioner mellan bolaget och moderbolaget används transferpricing för att kunna synliggöra kostnaderna och på visa att det är rätt kostnad för de tjänster som bolaget köper av Energi Danmark A/S. Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VIKTIGA HÄNDELSER Energia Myynti Suomi Oy har under sitt första år haft en uppbyggnings fas. Vi har under året i stort sett uppnått de mål som var satt upp. I framtiden kommer vi att arbeta på att bli det bästa elhandelsbolaget i Finland och bli en stor aktör på den nordiska elmarknaden. Under verksamhetsåret företagets nyemission riktades till moderbolaget st. aktier erbjöds till moderbolaget för tecknande. Tack vare aktieemission bolagets aktiekapital var ökad till EUR och antal av aktierna till Total eget kapital utgörs med ,61 EUR. Under året har vi utkontrakterad vår egen balans och tar hand om fysiska handel i själv. RISKHANTERING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER Energia Myynti Suomi Oy kommer att bedriva elhandel till företagskunder samt offentlig-förvaltning och för att hantera de risker som uppstår i denna typ av verksamhet kommer vi att hantera finansiella instrument för att minska riskexponeringen. Detta görs via moderbolaget. Moderbolaget Energi Danmark A/S har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt och finansiella kontrakt samt valutarisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställas när kontrakten ingås. Bolaget gör kraftinköp på den nordiska elbörsen NordPool via vår samarbetspartner Energiameklarit Oy. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper, vilka hämtat ledning ifrån IAS 39, redovisar bolaget samtliga på bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning till marknadsvärde. Företagsledningen är mycket nöjda med utvecklingen av företaget under det första åtta månader och ser med tillförsikt på framtiden. RESULTAT För de uppbyggningen var Energia Myynti Suomi Oy resultat negativt. Förlust för året är ,88 EUR. Vi har redan kontrakterad volymer för fysisk leverans kommande år och har en stark tilltro för framtiden. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår stämman att de förestående förlust för ,88 EUR redovisas i eget kapital som ett avdrag. Sida 14

15 Resultaträkning Not Belopp i EUR Rörelsens intäkter Resultat av finansiella instrument ,60 0,00 Rörelsens kostnader 2 Övriga externa kostnader , ,86 1 Personalkostnader ,42 0,00 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ,00 0,00 Summa rörelsens kostnader , ,86 Rörelsesresultat , ,86 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 42,47 350,00 4 Räntekostnader ,97-180,00 Summa resultat från finansiella poster ,50 170,00 Resultat efter finansiella poster , ,86 Bokslutsdispositioner 0,00 0,00 Resultat före skatt , ,86 5 Skatt på årets resultat 0,00 0,00 Årets resultat , ,86 Sida 15

16 Balansräkning Not Belopp i EUR 31/ / AKTIVA Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Förskottsbetalningar, dataprogram ,31 0,00 Summa immateriella anläggningstillgångar ,31 0,00 Materiella anläggningstillgångar 7 Inventarier och datorer ,86 0,00 Summa materiella anläggningstillgångar ,86 0,00 Summa anläggningstillgångar ,17 0,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar Övriga fordringar , ,00 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,98 350,00 Summa kortfristiga fordringar , ,00 Kortfristiga placeringar Kassa och bank , ,32 Summa rörliga aktiva , ,32 AKTIVA TOTALT , ,32 Sida 16

17 Balansräkning Not Belopp i EUR 31/ / PASSIVA 9 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) , , , ,00 Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital , ,00 Balanserad förlust från tidligare år ,51-20,65 Årets resultat , , , ,49 Summa eget kapital , ,49 FRÄMMANDE KAPITAL Leverantörskulder ,07 0,00 Skulder til koncernföretag , ,83 Övriga skulder 5.779,35 0,00 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8.251,84 0,00 Summa kostfristiga skulder , ,83 PASSIVA TOTALT , ,32 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 17

18 Noter med redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprätttats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna anvisningar. I de fall det saknas en allmän anvisning från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Bokföringsnämdens rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges nedan. Redovisning av intäkter Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Bolagets moderbolag, Energi Danmark A/S, har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt (dvs kontrakt där avsikten är att köpa och/eller sälja energi) och finansiella kontrakt (dvs kontrakt som är avsedda att köpas och/eller säljas) samt valutakursrisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställs när kontrakten ingås. I konsekvens härmed redovisas ingångna fysiska och finansiella kontrakt till marknadsvärdet och förändringen härav redovisas i resultaträkningen. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper enligt ovan vilka hämtat ledning från IAS 39, redovisar bolaget, samtliga per bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning av energi, som finansiella instrument och värderar dessa till marknadsvärdet. Detta innebär att det per ingår EUR avseende orealiserade vinster bland Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen. Finansiella instrument Bolaget säkrar via moderbolaget sina framtida kundåtaganden genom derivatininstrument via börshandel på NordPool och via bilaterala terminsavtal. Derivatinstrument utgörs bl.a. av terminskontrakt, optioner och swappar som utnyttjas för att täcka risker för valutkursförändringar och för exponering av ränterisker. Ingångna kontrakt avseende inköp och försäljning av energi redovisas som finansiella kontrakt i enlighet med vad som anges under rubriken Redovisning av intäkter. Sida 18

19 Noter med redovisningsprinciper Terminskontrakt, kontrakt avseende säkring av framtida transaktioner (köp- och försäljning av energi) redovisas vid första tillfället till anskaffningskostnad och därefter till marknadsvärdet på balansdagen. Såväl realiserade som orealiserade vinster och förluster resultatredovisas löpande. Premieintäkter och kostnader samt direkta handelomkostnader m m avseende finansiella kontrakt resultatredovisas vid avtalstidpunkten. Positiva och negativa marknadssvärden avseende finansiella instrument redovisas i balansräkningen som periodiseringsposter. I balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter per ingår EUR avseende orealiserade vinster hänförliga till kontrakt avseende köp/försäljning av energi som terminskontrakt och optioner. Immateriella anläggningstilgångar Utgifter för dataprogram har aktiverats då de är av väsentligt värde för bolaget i framtiden. Dataprogrammen är skräddarsydda för bolagets verksamhet. Beräknad ekonomisk livslängd uppgår till 4 år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 4 år Materiella anläggningstillgångar Datorer 4 år Inventarier 4 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida medel och skulder i utländsk valuta har värderats til balansdagskurs. Sida 19

20 Noter med redovisningsprinciper Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Koncernuppgifter Företaget är ett helägt dottarbolag til Energi Danmark A/S, CVR-nr med säte i Århus, Danmark. Energi Danmark A/S upprättar koncernredovisning. Energi Danmark A/S, ägare till samtliga aktier i Energia Myynti Suomi Oy. Sida 20

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer