Det nordiska transmissionsnätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nordiska transmissionsnätet"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2009 Sida 2

3 Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelsesordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé... 4 VD har ordet... 6 Verksamheten under det första verksamthetsåret... 6 Den finska elmarkand... 6 Inriktning och produkter... 8 Energi Finland ElPool... 8 Energi Finland Fast... 8 Energi Finland Spot... 8 Energi Finland Kombi... 9 Energi Finland Strategi... 9 Energi Finland Portföljforvaltning Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberettelse Resultaträkning Balansräkning Noter med redovisningsprinciper Underskrifter Revisionsberättelse Sida 3

4 Företagsuppgifter Styrelse Verkställande direktör Jørgen Holm Westergaard, Styrelsens ordförande Ekonomichef Henning Müller Carlsen, Styrelseledamot Försäljningschef Peter Lønbro Lehm Styrelseledamot Företagsledning Jukka Hormaluoma Verkställande direktör Bolagstämma Bolagstämma hålls den 18. mars Jørgen Holm Westergaard Peter Lønbro Lehm Henning Müller Carlsen Jukka Hormaluoma Energi Danmark A/S har varit aktiv på den nordiska elmarknaden sedan 1998 och har i dag en ledande marknadsandel i Danmark. Energia Myynti Suomi Oy är ett viktigt steg för att bli en fullbordad Nordisk elleverantör. Vi har en långsiktig tillväxtstrategi för vår verksamhet i Finland, och kommer att konsolidera verksamheten i nödvändig omfattning de första åren. Under 2007 tog vi vårt första steg i den nordiska strategin med etableringen av vårt svenska bolag Energi Försäljning Sverige. Ett ytterligare steg mot att nå vårt mål för att bli en fullbordad Nordisk elleverantör, är att bygga upp bolag i Norge via Energi Salg Norge primo år Vi är i Helsingfors för att stanna och vi gör vårt bästa för att ge den bästa servicen och rådgivningen till våra finska kunder. Vi skal vara en långsiktig och stabil elleverantör för de finska företagskunder som vill utnyttja de ekonomiska fördelarna som finns på den avreglerade energimarknaden. I Energia Myynti Suomi Oy är alla medarbetare finsktalande och bland de bästa på marknaden, med en stark uppbackning från Energi Danmark A/S systemplattform. Vår mission är att leverera den konkurrenskraft som uppstår med professionell rådgivning, support och el till rätt pris. Tack för förtroendet - vi ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete. Jørgen Holm Westergaard, Styrelsens ordförande Vision Energia Myynti Suomi Oy:s vision är att bygga Finlands bästa elhandelsbolag, vara stabil partner och en viktig del i värdekedjan till företagskunder och den offentliga sektorn, som vill utnyttja den avreglerade energimarknaden. Affärsidé Energia Myynti Suomi Oy:s affärsidé är att öka konkurrenskraften genom rådgivning, support och riktiga priser till företagskunder och den offentliga sektorn i Finland. Vi skall vara en trovärdig partner med en effektiv organisation och smidiga lösningar. Sida 4

5 Företagsuppgifter PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri K A U P P A R E K I S T E R I M E R K I N N Ä T Toiminimi: Energi Försäljning Finland Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Yritys rekisteröity: Yritysmuoto: OY aktiebolag Kotipaikka: 091 Helsingfors Kyselypäivämäärä: Yrityksen yhteystiedot: Postiosoite: TEKNOBULEVARDI 3-5, VANTAA Katuosoite: TEKNOBULEVARDI 3-5 B, VANTAA Puhelin: Faksi: Registeranteckningar: FIRMA (Registrerat ) Energi Försäljning Finland Oy. PARALLELLFIRMA (Registrerat ) Parallellfirma (finska): Energia Myynti Suomi Oy. PARALLELLFIRMA (Registrerat ) Parallellfirma (engelska): Energy Sales Finland Ltd. VERKSAMHETSOMRÅDE (Registrerat ) Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av energi, handel med produkter inom energihandeln, relaterade derivater och relaterade finansiella produkter samt förmögenhetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. HEMORT (Registrerat ) Helsingfors. RÄKENSKAPSPERIOD (Registrerat ) Räkenskapsperiod är BILDANDE (Registrerat ) Avtalet om bildande har undertecknats AKTIEKAPITALET (Registrerat ) Aktiekapitalet är ,00 euro, till fullo betalt. Aktier st. Sida 5

6 VD har ordet Verksamhet under det första verksamhetsåret Bolaget Energia Myynti Suomi Oy (Energi Försäljning Finland Oy) började sitt verksamhet 1. maj, Kontorslokal ligger i Vanda nära Helsingfors-Vanda flygfält. Bolaget har två anställda, men mera personal ska anställdas inom snar framtid. Tillsvidare har verksamheten i huvudsak bestått av at förbereda infrastrukturen för at börja leverera el i början av Energia Myynti Suomi Oy är en officiell marknadspartner i Finland som nämns med kod EMS. Infrastruktur är förberett på samma sätt som i Sverige när Energi Försäljning Sverige ABs verksamhet började Energia Myynti Suomi Oy köper balans hanteringen från sin balans tjänsteleverantör. Denna tjänsteleverantör också levererar spotköp service för EMS via deras system. Energi Danmark har modifierad hela företagsgruppens interna system på så sätt att den fungerar även på den finska marknaden. Systemet har certifierats av Empower Oy i December Systemet är nu färdig för alla funktionaliteter som krävs på marknader, t.ex. från byte av leverantör till kundens fakturering. Marknadsföring har också krävt åtgärder. All marknadsföringsmaterial t.ex. broschyrer och produktblad har planerats och producerats. All kontorsmaterial är också färdiga och på sin plats. Nära 100 kunder har besökts under året Mottagandet från potentiella kunder har varit positivt. Ett självständigt och innovativt bolag med stöd från huvudkontoret har varit och är en utmanare till de konventionella stora aktörer på den finska marknaden. Under verksamhetsåret riktades en nyemission till moderbolaget för tecknande av aktier med syfte att öka det egna kapitalet och för att investera i fritt eget kapital. För att bekräfta trovärdigheten och för att understryka avsikt och status på den finska energi-marknaden har bolagets aktiekapital ökats från till EUR. Resten av emissionen investerades i fonden för fritt eget kapital. Det totala egna kapitalet per den utgör således ,61 EUR. När detta är skrivet har de första elleveranserna börjat i Finland av Energia Myynti Suomi Oy. Vi har ett starkt förtroende för att det ska bli mycket mera i Finland under året Den finska elmarknad I fjord använde Finland 80,8 TWh el, vilket var 6,5 TWh eller 7,4 procent mindre än Efter temperaturkorrigering minskade elanvändningen i fjol med 8,8 procent. Av elanvändningen täcktes i fjol nästan 30 procent med kraftvärmeproduktion, nästan 28 med kärnkraft, drygt 15 med vattenkraft och över 11 procent med kol- och övrig kondenskraft. Vindkraftens andel var 0,3 procent. Nettoimporten av el täckte 15,0 procent av elanvändningen. Kraftvärmeproduktion (24,2 TWh) minskade med nästan nio procent på grund av nedgången i den industriella produktionen. I samband med fjärrvärme producerades dock en procent mera el än 2008, industrins kraftvärmeproduktion minskade med en femtedel. Kärnkraftsproduktionen (22,6 TWh) nådde alla tiders rekord. Vattenkraften (12,6 TWh) minskade med en fjärdedel från föregående års rekordnotering. Behovet av kondenskraft (9,1 TWh) som huvudsakligen producerades med kol var 3,7 procent större. Vindkraftsproduktionen (0,3 TWh) ökade med nästan sex procent genom nya vindkraftverk. Nettoimporten av el (12,1 TWh) minskade med dryga fem procent. Vattensituationen i Norden var klart sämre än föregående år och låg hela året under långtidsmedelvärdet. Elimporten från Sida 6

7 VD har ordet Sverige och Norge var mindre än föregående år och Finlands elhandel med de nordiska länderna var liksom tidigare år exportdominerad. Elimporten från Estland minskade med en femtedel. Däremot ökade importen från Ryssland med åtta procent och nådde alla tiders rekord. Drygt 14 procent av all el som förbrukades i Finland i fjol kom från Ryssland. Industrins elbehov minskade i fjol med 16 procent. Samtidigt föll industrins andel av Finlands elförbrukning till 46 procent. Andelen är mindre än någonsin tidigare. Volymmässigt var industrins förbrukning i fjol mindre än Störst var minskningen inom skogsindustrin. På hösten skedde en klar förändring till det bättre inom industrins elförbrukning. I december noterades redan en klar tillväxt. I fjol gick ca 29 procent av elen till boende och jordbruk och ca 22 procent till tjänster och byggande. Omkring fyra procent utgjordes av överförings- och distributionsförluster. Elproduktionens koldioxidutsläpp från kol, naturgas och torv var i fjol 12,7 miljoner ton, ca fem procent större än föregående år. Ökningen beror på minskad CHP-produktion, svårigheter med tillgången på biobränslen och på att kol även har ersatt användningen av gas. Den el som producerades i Finland var i fjol till 63 procent fri från utsläpp av växthusgaser. Förnybara energikällor stod för 31 procent av elproduktionen. På elbörsen Nord Pool Spot var marknadspriserna på el i fjol klart lägre än året innan. I medeltal var marknadspriset på el i Finland 3,7 cent/kwh i fjol, över en fjärdedel billigare än 2008 i medeltal. Elpriset i Finland hör till de lägsta i Europa. När köpkraften tas som mått är priset på hushållsel lägst bland EU-länderna och omkring en tredjedel lägre än i EU-länderna i snitt, framgår det av EU:s Eurostat-statistik På grund av lågkonjunkturen är kunderna mera aktiva för att få leverantörerna lämna anbud. Denna är en orsak till låga priser. Under 2009 var 1,6 milj. kunder som ville konkurrera sin elleverantör. Resultatet från det var att 5,3 % av kunderna böt sin elleverantör. Det här är under den skandinaviska nivån. I Finland den största orsaken att inte byta elleverantör är de minimala besparingar som man kan nå och också komplexiteten i processen. Komplexiteten är ju okunnigheten av processen, vad i egentligen är mycket enkel och lätt. Verkligheten är att Finländarna inte är särskilt intresserade av att byta elleverantör, och det faktumet har lett till en situation där konkurrensen har ökat i Finland. Energia Myynti Suomi Oy är inte den enda aktören på den finska marknaden. Under 2009 har tre utländska bolag börjat sin verksamhet i Finland. Helsinki, 3. mars 2010 Jukka Hormaluoma Verkställande direktör Sida 7

8 Inriktning och produkter Energi Finland ElPool Energi Finland ElPool är produkten för samarbetspartners som med ett långsiktigt tänkande vill sprida riskerna i jakten på ett bra elpris. Genom Energi Finland ElPool skapas stordriftsfördelar som normalt endast erbjuds till riktigt stora kunder. Energi Finland ElPool är ett enkelt och kundvänligt elavtal där våra förvaltare aktivt arbetar med att göra inköp som genererar i bra priser för våra samarbetspartners. Från avtalstecknandet fram till respektive kalenderår, som avtalet är tecknat för, görs ett flertal elinköp och därefter blir samarbetspartnerns slutgiltiga elpris genomsnittet av dessa inköp. Ju längre tid Energi Försäljning Finland har på sig för att göra elinköp desto mer sprids riskerna. Med Energi Finland ElPool finns det möjlighet till att teckna ett avtal som löper mellan ett och sex år, och avtalet kan förlängas med minst ett år varje år. För att ge våra duktiga förvaltare tid på sig att leverera bra slutpriser rekommenderar vi våra samarbetspartners att ansluta sig tidigt. I väntan på avtalsstarten finns det möjlighet till avtal som Energi Finland Spot eller Energi Finland Fast. Energi Finland Elpool är ett enkelt elavtal där Energia Myynti Suomi Oy agerar. Under ett års tid får Ni samma elpris men undviker risken med att teckna ett fastprisavtal vid fel tidpunkt. Under nästföljande år får Ni således ett nytt pris på el. Energi Finland ElPool ger: Professionella inköpare Riskspridning Stordriftsfördelar samarbetspartners med anläggningar som är timmätta tillgång till vårt webbaserade Energi Finland Online verktyg, där förbrukningsprofil och kopior av fakturor presenteras. Samarbetspartners får även tillgång till marknadsinformation genom våra dagliga analyser och veckobrev. Energi Finland Fast Tycker Ni att elmarknaden är turbulent och att allt för höga elpriser har för stor inverkan på Er verksamhet? Energia Myynti Suomi Oy erbjuder samarbetspartners den traditionella och trygga produkten, Energi Finland Fast. För företag där det är viktigt att veta vad nästkommande elräkning kommer att kosta och där det inte finns tid eller intresse för att aktivt agera på elmarknaden, är Energi Finland Fast med sitt fasta elpris ett mycket bra alternativ. Genom ett fast elpris tecknat över intervall, förslagsvis vart tredje år, skapas möjligheter till budgetering. Ni har även möjlighet att få ett fast elcertifikat under avtalsperioden, vilket dock kan komma att ändras förutsatt att kvotplikterna förändras. Med Energi Finland Fast gör Ni en prislåsning vid den tidpunkt där Ni som samarbetspartner tycker att prisnivån ligger rätt. I väntan på den rätta nivån, för Ert fastpris, finns möjligheten till ett Energi Finland Spot avtal, vars pris baseras på Nord Pools rörliga timspotpris. Energi Finland Fast är elavtalet med: Trygghet Säkerhet Långsiktighet Vid ett flertal tillfällen under avtalsåret får samarbetspartners rapporter om poolens status. På så sätt ger vi våra samarbetspartners full insyn i Energi Finland ElPools hantering. Vidare får Sida 8

9 Inriktning och produkter Energi Finland Spot Tycker Ni att marknadskrafterna ska sätta Ert elpris? Energi Finland Spot innebär ett rörligt elpris där Ni som företag låter den nordiska elbörsen, Nord Pool, vara prissättare. Med Energi Finland Spot får Ni alltid ett marknadsriktigt rörligt elpris med ett lågt påslag. För företag vars fokus och intresse inte finns kring den rådande elmarknaden och där elkostnaden inte utgör någon tung kostnad kan ett rörligt elpris vara det rätta elavtalet. Som samarbetspartner, får Ni med Energi Finland Spot, perioder med mycket låga priser men Ni måste vara beredd på kraftiga prissvängningar. Detta är produkten där marknaden fastställer elpriset och således krävs inget eget aktivt agerande. Det finns även möjlighet till att få ett rörligt elcertifikat, vilket fastställs på kvartalsbasis. Över en längre tidsperiod kan detta vara det billigaste sättet att handla el på och är därför en populär avtalsform. Elen handlas över Nord Pool, vars pris fastställs varje timme. Baserat på förbrukningsprofil och vårt låga påslag får Ni som samarbetspartners Ert slutliga elpris. Energi Finland Spot är ett elavtal som: Alltid ger marknadspriser Ger ett rörligt elpris Har ett lågt påslag Kostnaderna för respektive månad kan variera kraftigt. Där är ett flertal faktorer som påverkar elpriset exempelvis nederbörd, vind och olja. Tillgång och efterfråga styr sedan det slutliga elpriset. Energi Finland Kombi Vill Ni ha ett elavtal med trygghet och flexibilitet? Energia Myynti Suomi Oy erbjuder Energi Finland Kombi, elavtalet som skräddarsys efter Era önskemål. Med produkten Energi Finland Kombi skapas nya möjligheter där det bästa av flera världar kan fås. Energi Finland Kombi skapar möjligheter för samarbetspartners som delvis vill ha flexibilitet, men också ett elavtal med framförhållning och en viss trygghet. Detta elavtal ger möjlighet till att kombinera Energi Finland ElPool, Energi Finland Fast och Energi Finland Spot efter eget tycke. De tre produkterna har sina individuella styrkor. Då Energi Finland El- Pool sprider inköpsriskerna, ger Energi Finland Fast trygghet och säkerhet och slutligen Energi Finland Spot som följer marknadsutvecklingen. Energi Finland Kombi är ett elavtal med: Skräddarsydda ellösningar Flexibilitet Möjligheter Energi Finland Kombi ger möjligheten att kombinera de tidigare nämnda produkterna. Det är Ni som bestämmer den procentuella fördelning mellan produkterna och inom vilken tidsperiod avtalet ska gälla. Det finns alltid möjlighet att göra om Energi Finland Spot andelen, men eftersom det görs prislåsningar för Energi Finland Fast och Energi Finland ElPool kan dessa inte ändras efter avtalstecknandet. Energi Finland Strategi Är elkostnaden en betydande utgift för Ert företag? Vill Ni vara delaktig i Ert elhandelsbolags inköpsprocess, och dessutom köpa el vid rätt tillfälle? Om Ni är en riskmedveten elinköpare som söker ett elhandelsbolag med personlig rådgivning kan Energia Myynti Suomi Oy och produkten Energi Finland Strategi vara rätt för Er! Med rådgivning och kompetens från Energia Myynti Suomi arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartners för att hitta rätt inköpsstrategi och för att på så vis dra nytta av elmarknadens möjligheter. Våra förvaltare bevakar och Sida 9

10 Inriktning och produkter analyserar dagligen den rådande elmarknaden och dess utveckling för att ge råd om när och hur våra samarbetspartners bör agera. På så vis kan vi som elhandelsbolag och Ni som samarbetspartner dra nytta av elmarknadens möjligheter. Med Energi Finland Strategi är det ni som bestämmer när Ert elpris ska låsas, för vilken period och till hur stor procentandel. Som elhandelsbolag ger vi Er vägledning men det är Ni som fattar det slutgiltiga beslutet. Ni som företag tar aktiva beslut. Energi Finland Strategi ger: 8 Professionell vägledning 8 Riskspridning 8 Skräddarsydda lösningar Energi Finland Strategi prislåsningar bygger på en statisk och dynamisk inköpsstrategi, där minst 50 % av förbrukningen är prislåst ett kalenderår före leverans. Det är Ni som samarbetspartner som bestämmer hur många procent av Er förbrukning som ska låsas och vid vilken tidpunkt. Er individuella inköpsstrategi, vilken i ett tidigt stadium diskuteras, är tillsammans med marknadsutvecklingen grundstenar för den rådgivning Energia Myynti Suomi tillhandahåller. De prislåsningar som görs fastställer den procent av förbrukningen som under perioden är fast medan resterande andel har ett rörligt elpris baserat på Nord Pools timspotpris. Energi Finland Strategi är därmed en inköpsstrategi som begränsar risken för att inköpsbeslut tas vid fel tidpunkt, således kan konsekvenserna av kortsiktiga prisuppgångar på marknaden minska. Energi Finland Portföljförvaltning Energia Myynti Suomi Oy erbjuder, i samarbete med systerbolaget tillika portföljförvaltningsbolaget Energi Danmark Forvaltning A/S, större och medelstora samarbetspartners produkten Energi Finland Portföljförvaltning med en individuell inköpsstrategi. Genom en gemensam riskbedömning skapas en kundspecifik inköpsstrategi, där förvaltningen både kan vara diskretionär och inte diskretionär. Till Energi Finland Portföljförvaltning tillhör en professionell rapportering med relevanta riskmått. Ambitionen är att skapa långsiktiga relationer där vi blir en partner och tillför ett mervärde i Ert företags värdekedja. Ett stabilt och gynnsamt elpris uppnås genom att Energi Danmark Forvaltning A/S ständigt övervakar och dra nytta av olika prisparametrar i marknaden. Detta inkluderar separata prissäkringar för olika prisparametrarna vilket gör Energi Finland Portföljförvaltning till ett mycket attraktivt elavtal. Elinköp görs ofta över en längre period, där prisvariationen utnyttjas till köp och sälj. Unikt för Energi Finland Portföljförvaltning är att samarbetspartners prissäkringsnivå kan variera från period till period, beroende på Energi Danmark Forvaltning A/S marknadsuppfattning rörande utfallet på den fysiska marknaden. Detta innebär att det slutliga avräknade elpriset inte blir känt förrän avräkningsperioden är över. Samarbetspartners får löpande individuell rapportering vilken innehåller prissäkringsnivåer samt förväntade elpriser för kommande perioder. Energi Finland Portföljförvaltning ger: Löpande individuell rapportering Riskhantering Individuell inköpsstrategi Sida 10

11 Styrelsen och verkställande direktören för Energia Myynti Suomi Oy FO-nummer får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1. januari december 2009 Sida 11

12 Sida 12

13 Innehål Sida Innehåll 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Noter med redovisningsprinciper 18 Underskrifter 24 Revisionsberättelse 25 Sida 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Energia Myynti Suomi Oy får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december Ägarförhollanden Energia Myynti Suomi Oy med säte i Vantaa, Finland är 100 % ägt dotterbolag till Energi Danmark A/S med säte i Århus, Danmark. Energi Danmark A/S är koncernmoderbolag och upprättar koncernredovisning. Bolagets aktiekapital är på EUR, totalt eget kapital utgörs med ,61 EUR. Energia Myynti Suomi Oy AB säkrar via Energi Danmark A/S sina framtida kundåtaganden genom finansiella instrument relaterade till såväl börshandel på den Nordiska elbörsen NordPool ASA, som via bilaterala avtal. Vid transaktioner mellan bolaget och moderbolaget används transferpricing för att kunna synliggöra kostnaderna och på visa att det är rätt kostnad för de tjänster som bolaget köper av Energi Danmark A/S. Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VIKTIGA HÄNDELSER Energia Myynti Suomi Oy har under sitt första år haft en uppbyggnings fas. Vi har under året i stort sett uppnått de mål som var satt upp. I framtiden kommer vi att arbeta på att bli det bästa elhandelsbolaget i Finland och bli en stor aktör på den nordiska elmarknaden. Under verksamhetsåret företagets nyemission riktades till moderbolaget st. aktier erbjöds till moderbolaget för tecknande. Tack vare aktieemission bolagets aktiekapital var ökad till EUR och antal av aktierna till Total eget kapital utgörs med ,61 EUR. Under året har vi utkontrakterad vår egen balans och tar hand om fysiska handel i själv. RISKHANTERING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER Energia Myynti Suomi Oy kommer att bedriva elhandel till företagskunder samt offentlig-förvaltning och för att hantera de risker som uppstår i denna typ av verksamhet kommer vi att hantera finansiella instrument för att minska riskexponeringen. Detta görs via moderbolaget. Moderbolaget Energi Danmark A/S har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt och finansiella kontrakt samt valutarisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställas när kontrakten ingås. Bolaget gör kraftinköp på den nordiska elbörsen NordPool via vår samarbetspartner Energiameklarit Oy. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper, vilka hämtat ledning ifrån IAS 39, redovisar bolaget samtliga på bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning till marknadsvärde. Företagsledningen är mycket nöjda med utvecklingen av företaget under det första åtta månader och ser med tillförsikt på framtiden. RESULTAT För de uppbyggningen var Energia Myynti Suomi Oy resultat negativt. Förlust för året är ,88 EUR. Vi har redan kontrakterad volymer för fysisk leverans kommande år och har en stark tilltro för framtiden. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår stämman att de förestående förlust för ,88 EUR redovisas i eget kapital som ett avdrag. Sida 14

15 Resultaträkning Not Belopp i EUR Rörelsens intäkter Resultat av finansiella instrument ,60 0,00 Rörelsens kostnader 2 Övriga externa kostnader , ,86 1 Personalkostnader ,42 0,00 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ,00 0,00 Summa rörelsens kostnader , ,86 Rörelsesresultat , ,86 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 42,47 350,00 4 Räntekostnader ,97-180,00 Summa resultat från finansiella poster ,50 170,00 Resultat efter finansiella poster , ,86 Bokslutsdispositioner 0,00 0,00 Resultat före skatt , ,86 5 Skatt på årets resultat 0,00 0,00 Årets resultat , ,86 Sida 15

16 Balansräkning Not Belopp i EUR 31/ / AKTIVA Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Förskottsbetalningar, dataprogram ,31 0,00 Summa immateriella anläggningstillgångar ,31 0,00 Materiella anläggningstillgångar 7 Inventarier och datorer ,86 0,00 Summa materiella anläggningstillgångar ,86 0,00 Summa anläggningstillgångar ,17 0,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar Övriga fordringar , ,00 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,98 350,00 Summa kortfristiga fordringar , ,00 Kortfristiga placeringar Kassa och bank , ,32 Summa rörliga aktiva , ,32 AKTIVA TOTALT , ,32 Sida 16

17 Balansräkning Not Belopp i EUR 31/ / PASSIVA 9 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) , , , ,00 Fritt eget kapital Fonden för fritt eget kapital , ,00 Balanserad förlust från tidligare år ,51-20,65 Årets resultat , , , ,49 Summa eget kapital , ,49 FRÄMMANDE KAPITAL Leverantörskulder ,07 0,00 Skulder til koncernföretag , ,83 Övriga skulder 5.779,35 0,00 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8.251,84 0,00 Summa kostfristiga skulder , ,83 PASSIVA TOTALT , ,32 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 17

18 Noter med redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprätttats i enlighet med Bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna anvisningar. I de fall det saknas en allmän anvisning från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Bokföringsnämdens rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges nedan. Redovisning av intäkter Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Bolagets moderbolag, Energi Danmark A/S, har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt (dvs kontrakt där avsikten är att köpa och/eller sälja energi) och finansiella kontrakt (dvs kontrakt som är avsedda att köpas och/eller säljas) samt valutakursrisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställs när kontrakten ingås. I konsekvens härmed redovisas ingångna fysiska och finansiella kontrakt till marknadsvärdet och förändringen härav redovisas i resultaträkningen. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper enligt ovan vilka hämtat ledning från IAS 39, redovisar bolaget, samtliga per bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning av energi, som finansiella instrument och värderar dessa till marknadsvärdet. Detta innebär att det per ingår EUR avseende orealiserade vinster bland Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen. Finansiella instrument Bolaget säkrar via moderbolaget sina framtida kundåtaganden genom derivatininstrument via börshandel på NordPool och via bilaterala terminsavtal. Derivatinstrument utgörs bl.a. av terminskontrakt, optioner och swappar som utnyttjas för att täcka risker för valutkursförändringar och för exponering av ränterisker. Ingångna kontrakt avseende inköp och försäljning av energi redovisas som finansiella kontrakt i enlighet med vad som anges under rubriken Redovisning av intäkter. Sida 18

19 Noter med redovisningsprinciper Terminskontrakt, kontrakt avseende säkring av framtida transaktioner (köp- och försäljning av energi) redovisas vid första tillfället till anskaffningskostnad och därefter till marknadsvärdet på balansdagen. Såväl realiserade som orealiserade vinster och förluster resultatredovisas löpande. Premieintäkter och kostnader samt direkta handelomkostnader m m avseende finansiella kontrakt resultatredovisas vid avtalstidpunkten. Positiva och negativa marknadssvärden avseende finansiella instrument redovisas i balansräkningen som periodiseringsposter. I balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter per ingår EUR avseende orealiserade vinster hänförliga till kontrakt avseende köp/försäljning av energi som terminskontrakt och optioner. Immateriella anläggningstilgångar Utgifter för dataprogram har aktiverats då de är av väsentligt värde för bolaget i framtiden. Dataprogrammen är skräddarsydda för bolagets verksamhet. Beräknad ekonomisk livslängd uppgår till 4 år. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 4 år Materiella anläggningstillgångar Datorer 4 år Inventarier 4 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida medel och skulder i utländsk valuta har värderats til balansdagskurs. Sida 19

20 Noter med redovisningsprinciper Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader på balansdagen, mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Koncernuppgifter Företaget är ett helägt dottarbolag til Energi Danmark A/S, CVR-nr med säte i Århus, Danmark. Energi Danmark A/S upprättar koncernredovisning. Energi Danmark A/S, ägare till samtliga aktier i Energia Myynti Suomi Oy. Sida 20

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2010 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2010 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter...4 Förord från styrelsesordföranden...4 Vision...4 Affärsidé...4

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2008 Tillbaka till Innehållsförteckning. Sida

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2008 Tillbaka till Innehållsförteckning. Sida Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Sida Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2008 Sida Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé...

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Sida 1 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och Förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Delårsrapport TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 2004-01-01--2004-09-30 #20530 Stall Röd AB Förvaltningsberättelse avseende perioden 1 januari 2004 30 september 2004 Travkompaniet Stall

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer