Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars Carolin Dahlman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman"

Transkript

1 Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1

2 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som i frisk och Frihet och feminism, samt rapporterna Får kvinnor tjäna pengar på barn? och Varken banditer eller samariter. Copyright Författaren och Timbro

3 Innehåll 1. Inledning Metod Fokus på arbetstagarna Att vara företagare beskrivs som en sysselsättning Ungdomar är ofta med i reportagen Företagen är osynliga Otydligt hur jobb kommer till Företagen opinionsbildar inte Svenskt Näringsliv och Företagarna svaga röster Jobbens betydelse för samhället syns inte Jobb tycks skapas av politiker Politiker pressas på att ge enkla svar Arbetsförmedlingen tar stor plats Kommentar från Rapport och Aktuellts ansvarige utgivare Ulf Johansson Källor

4 1. Inledning Jobben, jobben, jobben. Valåret 2014 är igång och jobben anses av många vara en av valets huvudfrågor. Politikerna tävlar om att få väljarnas förtroende. Det som förmedlas på tv-skärmar och i radioapparater runtom i landet har inflytande över värderingar, attityder och kunskapsnivåer; många får sin samhällsinformation från medier. Så hur beskriver SVT hur jobb tillkommer eller försvinner? Vilken bild får svenskarna av denna viktiga valfråga när de följer rapporteringen i public service-tv? Detta har vi valt att titta närmare på. De fem viktigaste slutsatserna från analysen är: 1. Fokus på arbetstagarna Inslag om jobb och arbetsmarknad är i huvudsak fokuserade på situationen för de anställda eller de arbetslösa. Den grupp som tar mest plats i rapporteringen är de unga arbetslösa. Facket syns också ofta. 2. Företagen är osynliga Enskilda företagare kommer ofta till tals för att kommentera jobbsituationen på den egna arbetsplatsen. När arbetsmarknaden som helhet diskuteras säger journalisterna i stället industrin eller arbetsgivarna. 3. Otydligt hur jobb kommer till Den som följer SVT kan få svårt att förstå hur jobb uppkommer på en marknad. Sambanden förklaras med abstrakta ord. Man talar om upp- och nedgångar som att detta är ett faktum som inte kan förändras. 4. Jobb tycks skapas av politiker Ett antal sysselsättningsprojekt presenteras i klippen. Det ger intrycket av att det är Länsstyrelsen, kommunen och liknande som skapar arbetstillfällen. Elisabeth Svantesson är den dominerande ministern. 5. Arbetsförmedlingen tar stor plats När SVT rapporterar om jobb kommer ofta Arbetsförmedlingen till tals. Det är ofta någon från myndigheten som får kommentera, och otaliga bilder innehåller dess lokaler eller logotyp Metod TMI har gjort en kvalitativ analys av hur SVT skildrar frågan om jobben: vad som gör att jobb skapas alternativt försvinner. 4

5 Jag har gått igenom SVT Play:s klipp under perioden november 2013-januari 2014 (3 månader), både i nationella och regionala nyheter (Rapport och Aktuellt), med fokus på nyheter om Sverige. Totalt har 140 nyhetsinslag analyserats. För att fånga upp frågan om jobben på så många olika sätt som möjligt har sökning gjorts efter klipp som innehåller något av orden: jobb, arbete, arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, företag, varsel, nyanställ, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknad, tillväxt, näringsliv, småföretag, arbetsgivare, företagsklimat, företagsvillkor, nystartsjobb och arbetsgivaravgifter. Klipp från SVT Forum och Agenda har valts bort. Vid genomgången av klippen har vi sökt efter frågeställningar som: - Vilka aktörer kommer till tals och vilka saknas? - Vem intervjuas? - Vilka fakta lyfter man? - Hur lyder journalisternas frågor? - Hur vinklas nyheterna? 5

6 2. Fokus på arbetstagarna Genomgående i materialet handlar inslagen mer om de anställda eller de arbetslösa, än om företagen (eller de offentliga arbetsgivarna). Fokus vid inslag om arbetslöshet, nedläggningar eller nya arbetstillfällen ligger oftast på enskilda personer som berörs inte på företaget och dess situation. Facket får uttala sig ofta i 29 klipp. Likaså, när man talar om vad som behöver göras åt arbetslöshet talar inslagen nästan uteslutande om hur arbetstagarna behöver förändras, via kompetensutveckling och utbildning, eller om hur de behöver få praktik för att komma in på arbetsmarknaden. Vad som behöver göras för att underlätta för företagen och näringslivet så att de kan anställa tas däremot mycket sällan upp. Vid de tillfällen dessa frågor diskuteras handlar det ofta om matchningsproblematiken, det vill säga att det inte finns rätt slags kompetens hos tillgänglig arbetskraft. Återigen fokus på de anställda, således. SVT tar sällan företagens perspektiv. Ytterst få inslag handlar om företag som råkat illa ut och drabbats av andra aktörers agerande. Några få undantag finns: I ett inslag upprörs några företagare över att en väg utanför deras butik rivs upp, i ett tas bostadsbristen upp som ett rekryteringshinder för företag i Stockholm 1 och två reportage handlar om företagare som missgynnats i upphandlingsärenden 2. Men i övrigt vinklas det främst på de anställda. Exempel De har tv-spel och obegränsat med läsk och snacks i lunchrummet lyder rubriken till ett reportage om ett företag som vunnit pris som regionens gasell i Dagens Industris tävling. Fokus i inslaget ligger på att man har bra arbetsmiljö och ett bra team inte vad man är duktiga på rent affärsmässigt. Reportaget avslutas med en bild där de anställda sitter i en soffa och tittar på fotboll. 3 I januari ladewhirlpool ner sin verksamhet i Norrköping, vilket väntas beröra drygt 300 anställda, och i Östnytts reportage om händelsen intervjuades klubbordförande i IF Metall och orolig personal men ingen från företagsledningen. Företaget får bara vara med via reporterns röst som säger: Enligt företagsledningen är fabriken i Norrköping inte tillräckligt konkurrenskraftig. I stället flyttas tillverkningen. 4 I ett inslag om SAAB och arbetslösheten i Trollhättan som följt i spåren av företagets konkurs intervjuas dels en arbetslös, och dels en man som jobbar på Arbetsförmedlingen. Fokus ligger på dem som förlorade jobben och deras situation, men representanter för företaget intervjuas inte

7 380 bemanningsanställda får gå från Volvo då försäljningen sviktar, rapporteras det om. Reporterns fokus ligger på de anställda, medan företaget ses på med missnöje. En ung tjej säger sig bli nonchalant behandlad. Vi blir ju kastade lite varstans, säger hon. IF Metalls företrädare menar att de bemanningsanställda får ta hela kostnaden när företag kan gasa bromsa gasa bromsa. Volvos platschef får uttala sig, men enbart om personalsituationen, inte om företagets framtid. 6 En nyhet handlar om att sommarjobben annonseras ut allt tidigare på året, och en chef på Arbetsförmedlingen intervjuas om detta. Hela inslaget handlar om arbetstagaren, och särskilt om jobb som ett sätt att få pengar. Inga arbetsgivare eller företag intervjuas. 7 Ett inslag handlar om att hemtjänstföretag inom LOV missköter sin personal. En kvinna intervjuas anonymt (då hon är rädd för repressalier) om sina erfarenheter och säger: Jag har blivit lurad. Antagligen är det ett vinstdrivande företag, de ska ha så mycket pengar som möjligt utav det vi jobbar på. I inslaget intervjuas ett hemtjänstföretag som menar att komunens ersättning är så låg att det är svårt att driva verksamheten, men ingen från kommunen ställs till svars. I stället framställs företagen och indirekt LOVreformen som orsaken till kvinnans situation. 8 När Gävedala-nyheterna rapporterar om att 113 jobb ska bort vid ett dotterbolag till Sandvik intervjuas bara Metalls representant, som får ge fakta kring huruvida det blir varsel eller inte. Reportern säger: Inget varsel kommer att läggas, enligt fackförbundet Metall. De anställda ska i stället erbjudas nya jobb. Det enda som nämns om företaget är reportern som säger: Orsaken är minskad efterfrågan. Företaget intervjuas inte Att vara företagare beskrivs som en sysselsättning Också när det handlar om företagande ligger journalisternas betoning på företagande som ett alternativ till jobb för den enskilde, snarare än på dennes roll som arbetsgivare eller drivare av tillväxt. Ett exempel är ett inslag om ungdomar som via Ung Företagsamhet tävlar om att få bidrag (från näringslivet) för att starta företag, och som bara talar om betydelsen av detta för dem som individer, att de får förverkliga en dröm. Att företagen kan ge jobb åt andra nämns inte

8 I ett projekt i Malmö hjälper en stiftelse människor att starta företag, men inslaget handlar om företagande som sysselsättning snarare än om att bygga en verksamhet som kan ge jobb åt andra. Det blir en jobbskapande åtgärd mer än ett sätt att starta en växande verksamhet. 11 Ett annat exempel är ett inslag från Årjäng i Värmland i vilket det berättas om att underleverantörer fått uppdrag på grund av ett nytt bygge av vindkraftsparker. Det finns en tydlig koppling mellan bygget och hur många jobb det genererar för underleverantörerna. Vem som beställt vindkraftsparkerna från början eller varför framkommer inte ens i reportaget Ungdomar är ofta med i reportagen 36 av inslagen som analyserats handlar om de unga oftast om ungdomsarbetslöshet men även om andra aspekter, som hur får man unga att stanna på Gotland, unga som drömmer om att starta företag eller unga som just tagit examen. Att samla ungdomars röster på stan är ett mycket vanligt grepp, liksom att följa dem på praktikplatser eller i hemmiljö. Få inslag andas kritik mot de unga, eller handlar om deras eget ansvar. Mest handlar det om reportage med unga som har det svårt. Många unga riskerar exempelvis att bli förtidspensionerade, andra har svårt att komma in och en del måste flytta utomlands då det inte finns jobb i Sverige. Flera exempel finns: I ett inslag från Ånge, med anledning av att EU gått in med krisstöd för vissa regioner som har hög ungdomsarbetslöshet, intervjuas flera ungdomar om sin situation. 13 En ung tjej har blivit sjukskriven av utbrändhet. Företagshälsovården är oroad över utvecklingen, och Försäkringskassan kommenterar: arbeten ställer högre krav än tidigare. En annan tjej hade massor av energi och idéer som arbetsledningen inte uppmuntrade vilket ledde till sjukskrivning. 14 I ett inslag från Gävledala presenteras Simon 20 år som inte har gymnasiebetyg och därmed svårt att få jobb. I stället spelar han dataspel på nätterna, och sover på dagarna. Nu har Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Vuxenutbildningen startat ett gemensamt projekt för att hjälpa Simon och andra i den grupp av människor som blir fler i Arbetsförmedlingens statistik. Teamledaren säger upprört: De ska inte

9 behöva sitta hemma och inte ha något att göra. Det är inte okej. De ska veta att vi finns för dem. Så att de förstår att det finns en framtid. Simons eget ansvar påtalas inte. 15 Ett inslag handlar om att det för att komma åt problemet med ungdomsarbetslöshet i Norden har ordnats en mässa, och i inslaget om detta intervjuas Ungdomsstyrelsens chef Alice Bah Kunkhe och hennes motsvarighet i Finland. Det talas mer om hur ungdomars kompetens ska tas tillvara, än hur de ska passa in på arbetsmarknadens krav. Den finske representanten säger: Utgångspunkten måste vara vad den unga redan kan. Alla är bra på något: kanskes skejta, göra handarbeten eller kunna flera språk. Sen bygger man på med utbildning och jobb. Inga företagare intervjuas. 16 En nyhet handlar om att skolan i Sörmland infört ett nytt ämne som ska ge högstadieelever större kunskaper om arbetslivet. En politiker säger: Alla kan inte bli programledare i tv eller mediemänniskor. Men väljer man det ska man åtminstone få kunskap att det är lite svårare att få jobb

10 3. Företagen är osynliga När det talas om jobben benämns företag i inslagen sällan med ordet företag. Vanligare är beteckningarna arbetsgivarna, branschen eller industrin. Detta leder sannolikt till en svagare koppling mellan företag och jobbskapande i tittarnas medvetande, då arbetstillfällen tycks komma från en anonym enhet i stället för från företagare av kött och blod. De människor som utsätter sig för risker, investerar eller tar långsiktigt ansvar skildras knappt. Journalister formulerar sig som: För unga ser läget ut att ljusna, främst inom i privata sektorn. 18 Man säger exempelvis, apropå en prognos från Arbetsförmedlingen, att: Industrin som har haft riktigt tuffa år i Västsverige väntas stabilisera sig under Jobben kommer i stället att bli fler inom den privata tjänstesektorn och även inom byggbranschen. 19 I ett inslag om jobbrushen i Malmfälten säger reportern att branschen skriker efter arbetskraft. 20 I ett annat om den svenska ekonomin talas det om att tjänstesektorn nu är loket i ekonomin 21. De företagare och företag som gömmer sig bakom sektorn eller branschen kliver inte fram ur bilden. Totalt finns hela 47 inslag där företagsrepresentanter förekommer, men ändå är den övergripande känslan att företagen enbart är en plats där människor arbetar, inte en entreprenörsstyrd verksamhet som genererar jobb. Företag intervjuas främst när det handlar om en situation som rör dem specifikt exempelvis ett varsel eller en plan att nyanställa, eller att de tagit sig an en långtidsarbetslös ungdom som praktikant. Mer sällan syns de när det handlar om övergripande frågor. När det skett en förändring ställs främst frågor om vad som händer med personalen eller hur många jobb det kommer att bli. Men ofta finns de inte med alls, utan det är andra aktörer om kommenterar. Här är några exempel: I ett inslag kommenterar reportern en prognos från Arbetsförmedlingen i Halland och säger: Det är industrin som ser mest negativt på framtiden medan bygg- och tjänsteföretagen ser mer positivt på framtiden, men inga företag intervjuas. I stället följer direkt en kommentar från en arbetslös ungdom. 22 Med anledning av en prognos från Arbetsförmedlingen i Östnyttsområdet intervjuas Arbetsförmedlingen och några arbetslösa. Man talar om att arbetsgivarna är ju försiktigt positiva och 2014 räknar ju flera

11 branscher att öka antalet anställda. Inga företag intervjuas, och dessa kallas alltså branscher och arbetsgivare. 23 I samband med att Volvo varslar, kritiseras företaget av facket, som menar att: Ingen ska behöva lämna företaget med annat än en acceptabel lösning, via pensioner, frivilligavgångar eller annat jobb. Vi tänkter inte acceptera några uppsägningar till arbetslöshet. Både Unionen och IF Metall finns med i inslaget. Dock ingen från Volvo. 24 Med anledning av ny forskning om nystartsjobben intervjuas både professorn som gjort undersökningen och en representant från kommunen. Men inga företagare, eller personer som haft nystartsjobb

12 4. Otydligt hur jobb kommer till Generellt är mekanismerna bakom hur ett arbetstillfälle blir till vagt beskrivna. Jobb skapas och försvinner oklart hur. Mängder av siffror och statistik passerar genom de tv-inslag som analyserats, liksom förklaringar som att branscher går upp eller ner. Däremot saknas ofta resonemang kring vad som orsakat förändringarna. Nyheter om varsel och ny statistik presenteras ofta som raka fakta, utan förklaringar. Det tycks som att det inte finns någonting som kan göras för att påverka sysselsättningen. Situationen på arbetsmarknaden beskrivs snarare som om det vore en slags väderleksrapport. Det kan vara regn eller sol som man sedan får förhålla sig till. Näringslivets roll är otydlig. Vid flera tillfällen intervjuas en vd eller platschef som ger en individuell förklaring till varsel eller nyanställningar i den egna verksamheten, men några övergripande samtal förs inte runt hur detta kan påverkas och styras. Företagens kunder syns heller inte. Möjligen kallas de efterfrågan eller kundunderlag. Språket är över huvud taget abstrakt och anonymt när man ger övergripande förklaringar, vilket kan leda till att få förstår grundläggande samband mellan företagande och jobb. Intrycket förstärks av att journalisterna ofta är snabba att fråga vad exempelvis Arbetsförmedlingen eller politikerna gör för att sysselsätta de arbetslösa via arbete, praktik eller lärlingsplatser, medan få frågar vad regering och kommunpolitiker gör för att förbättra för näringslivet så att de kan sysselsätta de arbetslösa helt utan stöd. Detta tycks man inte vara särskilt intresserad av att veta mer om. Några exempel: I ett inslag om Arbetsförmedlingens senaste statistik framkommer att industrin och exporten inte är mycket att hoppas på. I stället är vi privatpersoner om håller hjulen igång. Men inga vidare resonemang förs om vad som påverkar utvecklingen. 26 I en nyhet om att allt fler får jobb ges enbart statistikfakta, men inga förklaringar. Bara socialdemokraten Magdalena Andersson intervjuas, som säger att ökningen beror på internationell utveckling. 27 Ett inslag om Whirlpools nedläggning i Norrköping handlar bara om hur facket kräver att företaget ska ta sitt ansvar, varvid platschefen kommenterar hur man ska hantera de uppsagda. Ingen talar om vad som lett till nedläggningen, eller vad som hade kunnat göras för att undvika den

13 Mittnytt berättar i ett inslag om att varslen i Västernorrland har ökat i regionen. Man tar sin utgångspunkt i ett specifikt företag som nyligen varslat 15 personer, men sedan kommer enbart en kommentar från Arbetsförmedlingen, och då handlar det bara om statistiken om att varslen ökat från 798 tilll 1439 på två år och inte alls om orsaker till varsel eller vad som kan göras åt dem. I inledningen nämns enbart att Efterfrågan på alluminium är alldeles för dålig. 29 Alltså att det ligger utom kontroll? I ett reportage från en mindre skånsk ort intervjuas både kommunalrådet och ett företag som planerar att etablera sig där. Reportern är enkom intresserad av hur många jobb som etableringen kommer att leda till, varvid företagsledaren gissar. Det nämns ingenting om vad som krävs för att detta ska bli verklighet. I stället känns det som att jobben skapas som resultatet av en viljeyttring. Kommunalrådet menar att själva det faktum att det nya företaget valt kommunen kommer att dra fler arbetsgivare dit. Men som sagt, ingen talar om vad mer som krävs av till exempel politikerna. 30 Ibland förs något längre resonemang om vad som orsakar förändringar på arbetsmarknaden. En nyhet handlar till exempel om att SJ varslar 400 personer på en ort, och i inslaget kommer flera ledsna personer till tals. SJ:s vd förklarar neddragningen med att fler kunder använder digitala kanaler, att priserna går ner och konkurrensen upp. En miljöpartist menar att SJ fått för höga vinstkrav på sig, vilket orsakat uppsägningarna, något som bemöts av finansmarknadsminister Peter Norman med att detta är felaktigt. Förklaringar ges således, men ingen frågar vad som kan göras för att förbättra situationen. 31 I ett längre inslag från Gotland frågar reportern vad som behövs för att ön ska klara de ojämna folkmängdssiffrorna över året. Hur ska det gå för näringslivet, undrar reportern? Genom inslaget intervjuas dock inte en enda företagare, utan i stället olika privatpersoner som ger sin syn på hur det är att driva företag när folkmängden minskar under vintern. I slutet av reportaget diskuterar en centerpartist, en vänsterpartist och en marknadsansvarig på Gotlandsbåten ämnet, och de förslag som lyfts är att utöka strandrätterna och se över bostadspriserna. Inte mycket handlar om jobb och näringsliv. Reportern frågar heller inte om detta. 32 Oppositionsrådet (M) talade i ett reportage om en varselvåg i Norrköping i januari om att Svenskt Näringslivs ranking visat att företagarna inte givit politikerna godkänt vad gäller företagsklimatet. Det finns ingen helhetssyn på näringslivsklimatet ut mot företagarna. S-kommunalrådet svarade: Det är viktigt att ha ett bra företagsklimat. Men det här är nationella frågor. Det är en strukturomvandling av

14 näringslivet utanför Sveriges gränser. 33 För tittaren kan detta uppfattas som mycket abstrakt, och något som lokala beslutsfattare inte rår över Företagen opinionsbildar inte Kanske är det företagen själva som kan beskyllas för att tittarna får en vag bild av vad det är som gör att näringslivet skapar jobb. Många av de representanter från näringslivet som intervjuas ger komplicerade förklaringar med ett språk som är långt från det känslomässiga raka språk som till exempel fackförbunden använder genom inslagen. Ord som effektivisering förekommer ofta, liksom konjunktur eller liknande något högtravande begrepp. Dessutom tar de själva sällan upp vad som hade kunnat påverka den situation de befinner sig i för tillfället. Exempel: En vd säger till exempel att man flyttar som ett led i vår tillväxtstrategi och för att säkra så att vi har kompetens så att vi kan utvecklas i takt med våra kunder. 34 Och med anledning av att ett företag läggs ner i Nordmaling då fabriken ska flyttas till Irland, intervjuas vd:n som menar att företaget som helhet vill komprimera antalet fabriker, få större enheter för att spara pengar på infrastrukturella kostnader som it och logistik. Klubbordförande i IF Metall intervjuas också, men ingen frågar vad som hade kunnat få företaget att stanna. Det är heller inte något som företagsrepresentanten själv tar upp. 35 Det är tufft på ett pappersbruk i Sundsvall, vilket förklaras med minskad efterfrågan. Informationschefen på företaget kommenterar att nedgången beror på den starka svenska valutan och en utdragen lågkonjunktur på de viktigaste marknaderna. Han efterfrågar räntesäkningar från Riksbanken, men inga åtgärder från politikerna. 36 Anders Borg är lika obegriplig när han i en kommentar till en nyhet om att tjänstesektorn och konsumtionen driver ekonomin, säger: Det vi tror är att det kan sammanhänga med att vi har en lite högre utväxling på tjänstesidan än vad vi tidigare har haft, så vi får helt enkelt fler tjänstejobb i ekonomin. 37 För den som inte är bevandrat i nationalekonomi kan det vara svårt att hänga med

15 4.2. Svenskt Näringsliv och Företagarna svaga röster Inte heller tycks företagens organisationer ta tillfället i akt att opinionsbilda när de får medieutrymme. I varje fall får de inte riktigt igenom sina budskap. Teknikföretagens regionchef i Västerbotten förklarar i en intervju att jobb försvunnit på grund av löneutvecklingen och att företagen byter ut personal mot robotar, men han nämner inget om politikernas roll eller hur situationen kan styras. 38 När Företagarna presenterar sin Småföretagarbarometer i en region framkommer att småföretagarna är optimistiska, men när reportern frågar varför svarar man bara att det handlar om en bättre konjunktur, att det går bra internationellt. Regionchefen menar att det går ju upp och ner, och att det är roligt att det nu svängt åt rätt håll. Om det går bra kan företagen anställa Men ingenting sägs om skatter, regler, företagsvillkor eller någon annan faktor som kan påverka nämnda svängningar. Det verkar enbart som att att svenska företag är i händerna på en internationell konjunktur, som man snällt får finna sig i. 39 En annan regionchef som intervjuas med anledning av att Småföretagarbarometern släppts, ser problem med att hitta lämplig arbetskraft, och verkar kritiserar sig själv för detta. I lågkonjunktur skulle man ha utbildat efter efterfrågan. Men där har vi misslyckats. Arbetsmarknadsystemet har misslyckats. Utbildningssystemet har misslyckats. Ingen kritik riktas mot politiker, och inga förklaringar framgår om varför det går så bra för företagen just nu. 40 Med anledning av att Whirlpool lägger ner i Norrköping, vilket drabbar 450 anställda, intervjuas Svenskt Näringsliv i regionen som i samma tid presenterar en enkät om företagens villkor. Man riktar hård kritik mot hur den politiska ledningen hanterar näringslivsfrågor. Regionchefen säger: Man måste ha en djupare dialog med företagen, där man verkligen lyssnar. Inte informera ifrån kommunen, utan att man säger vi är här, vi lyssnar, var vill ni se förändringar. En Fp-politiker kommenterar: Vi har ett kommunalråd som säger att undersökningar om vad företagen tycker ska slängas i papperskorgen. Ingen nämner dock vad som konkret behöver rättas till Jobbens betydelse för samhället syns inte En aspekt som sällan tas upp är vad företag och jobb kan bidra till i det stora hela, för riket. Rapporteringen handlar oftast om att enskilda vill ha jobb för att kunna leva, få en fungerande ekonomi och så vidare, men längre än så går man inte

16 Det är svårt att hitta exempel på fall där ett perspektiv saknas, då det uppebarligen inte kan citeras. Snarare handlar det om att identifiera alla de tillfällen då inslagen skulle ha kunnat innehålla till exempel en intervju med en kommunpolitiker om vinsterna för orten med en nyetablering eller med att företagen går bra, och dessa är många. Till exempel finns ett inslag om att gruvbolagen i Norrbotten tävlar om personalen, och att bara två procent är arbetslösa. Om detta intervjuas Arbetsförmedlingen, liksom en direktör i LKAB, och i reportaget talar man om att lönerna går upp och arbetslösheten ner. Arbetstagarna är alltså åter i centrum, men däremot talar ingen om vad en sådan positiv utveckling kan betyda för kommunen eller välfärden. 42 Ett av de få undantagen är ett reportage i vilket det talas om vikten av företagande för samhället som helhet inte bara ur jobbperspektiv. Med anledning av att högstadieelever får hälsa på i lokala företag säger regionchefen för Företagarna: Fler företagare behöver vi ju om vi ska få vård och omsorg att gå runt

17 5. Jobb tycks skapas av politiker I ett av alla de inslag där unga intervjuas på stan säger en kille med anledning av den höga arbetslösheten i Trollhättan att: Sen har kommunen eller Arbetsförmedlingen inte gjort så mycket. 44 Enligt honom är det alltså dessa instanser som borde ha fixat situationen. Det är inte så märkligt att den bilden sprids. Ett genomgående tema i de 140 inslag som jag analyserat är att jobb och sysselsättning skapas via politiska insatser. I ett inslag om sänkningen av restaurangmomsen berättas exempelvis att sysselsättningen i branschen ökat med cirka jobb, enligt en undersökning från Konjunkturinstutet. 45 Ett politiskt beslut har således skapat jobb. Visserligen nämner många inslag att företag (eller branscher och industrier) anställer eller säger upp, men detta presenteras mer som ett faktum än något som kan förändras eller påverkas. När journalisterna vill prata om hur arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden vänder man sig i stället till myndigheterna. Då skildras olika projekt, startade av exempelvis kommun, länsstyrelse eller Arbetsförmedling. Företagen tycks enbart vara verktyg i beslutsfattarnas händer platser som öppnar dörren för praktikanter. De företag som är med i de myndighetsdrivna projekten syns ibland, men inte alltid. Här är några av projekten som skildras: I ett inslag i Västnytt får vi följa en ung tjej som varit sjukskriven i 6 år, men sedan fått deltidsjobb i en butik som drivs via ett socialt företag som bildats av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 46 En funktionshindrad kille har via ett projekt fått jobb på ett lager. Reportern säger: Johan har haft tur. Praktiken som Arbetsförmedlingen ordnade ledde till jobb. 47 Blekingenytt berättar i ett reportage om att 15 unga arbetslösa i Sverige åker till Tyskland för att jobba, vilket betalas av EU via projekt. 48 Ett projekt från Länsstyrelsen har hjälpt en ung utrikesfödd företagare att ta över ett företag efter person som går i pension, något som uppmärksammas i ett reportage i Gävledala. Företagaren intervjuas, liksom projektledaren från Länsstyrelsen, som närapå lyfts fram som den som verkligen skapat företaget

18 I ett nyhetsinslag beskrivs ett projekt vid en folkhögskola där unga som saknar gymnasiebetyg får yrkesutbildning och praktik. Rektorn på skolan liksom flera av eleverna intervjuas, men inte en enda arbetsgivare. 50 I ett reportage berättas det om att Arbetsförmedlingen och kommunen har fått med sig företagen på att ta till sig unga för praktik. Både en ungdom och praktikföretagets vd intervjuas, men ingen resonerar kring vad som skulle behövas för att företaget ska söka ordinarie personal. 51 Några inslag handlar om ett nytt EU-stöd som regioner med hög ungdomsarbetslöshet kan få. I ett intervjuas en representant från kommunen och ett antal unga, men inga företag och ingenstans i reportaget lyfts frågan om hur det ska bli fler riktiga jobb, och vad som behövs för att de ska skapas. 52 Smålandsnytt sänder ett inslag om att många unga arbetslösa förtidspensioneras. I reportaget intervjuas vanliga ungdomar i ämnet, utan att de har någon direkt koppling till fenomenet, det vill säga de är varken arbetslösa eller sjuka. Också en person från kommunen intervjuas, och säger att vi har beslutat gå in med stöd till ungdomar från kommunen, för att skapa mer praktikplatser och ungdomsanställningar. Ingenstans i reportaget resoneras det kring frågan om hur det ska bli fler jobb, så att färre unga tvingas till arbetslöshet. 53 Med anledning av en varselvåg i Norrköping har kommunpolitikerna i Linköping valt att stötta grannkommunen. Även landshövdingen ska delta i ett möte med politikerna och hon säger i ett inslag att: Det jag kan göra är att dels prata med regeringen, men även fortsätta det arbete som jag gör med att bjuda in både företag att samverka med Handelskammare, Business Sweden, men även bjuda in internationella aktörer. 54 Företagen finns med i mixen, men de offentliga aktörerna dominerar, och reportern frågar inte i detalj vad man ska göra. Samverkan tycks räcka Politiker pressas på att ge enkla svar I en intervju i Agenda säger moderaten och arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson att det inte finns någon universallösning för att få jobb. Vi har sänkt kostnader, satsar på mer förmedlare, tidiga insatser och framför allt YA-jobb. Svantesson pressas dock i intervjun hårt av programledaren som vill ha reda på exakt hur

19 många jobb som YA-jobben kommer att leda till. Hon säger sig inte kunna svara på detta, men nämner ingenting om att det beror på att jobb inte skapas av politikerna, utan av näringslivet. 55 Till och med hon tycks dock mena att jobb skapas från politiskt håll. När hon i ett inslag får frågan vad regeringen kan göra för en kommun med hög arbetslöshet, svarar hon snabbt: Vi har bestämt oss för att införa YA-jobb. Där ser jag att fler jobb kan växa till. Hon berättar vidare att hon under sin resa har besökt arbetsgivare som valt att öppna dörren, som sett att ungdomar är potential. Däremot säger hon ingenting om vad som kan få företagen att gå bättre så att de kan öppna dörren för annat än lärlingar. Så att de kan erbjuda anställningskontrakt i stället för tillfälliga praktikplatser. Reportern frågar heller inte om detta

20 6. Arbetsförmedlingen tar stor plats Enligt SVT tycks frågor om jobb kräva en kommentar från Arbetsförmedlingen. Om inte myndigheten själv presenterat en rapport som genererat en nyhet, får man kommentera förändringar på arbetsmarknaden. När företagens organisationer förekommer en handfull gånger i de 140 analyserade inslagen finns Arbetsförmedlingen med i dryga 30. Det berättas om myndighetens statistik, prognoser och analyser, och om en mängd projekt där särskilt långtidsarbetslösa får en chans (praktik). Bilder från tjänstemän på Arbetsförmedlingen som presenterar grafer i ett konferensrum dominerar, liksom svepande bilder av arbetsförmedlingar där arbetslösa sitter vid datorerna. När inslagen om nyanställningar eller varsel presenteras som om de vore rörelser man inte rår över, blir Arbetsförmedlingens insatser däremot aktiva. Det känns som att myndigheter och politiker visar handlingskraft, medan företagen enbart styrs av yttre, komplexa omständigheter. Ett inslag handlar om arbetslöshet i Värmland, med anledning av nya siffror från Arbetsförmedlingen, och företagens optimism tas upp som en positiv nyhet. Reportaget illustreras av bilder av en galleria, sjukvård, industri, pizza, men sedan tas tittaren tillbaka till Arbetsförmedlingens analys. Inga företag intervjuas, och inte heller går man djupare in på orsaker till optimismen i näringslivet eller hur denna kan ytterligare förstärkas. 57 När Västerbottensnytt uppmärksammar sysselsättningen i skogsindustrin är det facket och Arbetsförmedlingen som intervjuas inte företagen. Arbetsförmedlingens representant talar dock som expert på själva industrin, snarare än på jobbskapande. Han säger saker som att vi måste satsa mer på förädling av skogsråvaran. Detta kommer dock att få konsekvenser för arbetsmarknaden, menar han. Om vi ska fortsätta exportera sågade trävaror då är det inte ens säkert att en fördubbling av produktionen skulle leda till fler sysselsatta över huvud taget. Inga företag kommer dock till tals för att ge sin syn på saken. 58 Aktuellt sänder vid ett tillfälle ett 6 minuter 15 sekunder långt reportage om en arbetsförmedlares vardag. Inslaget handlar om hur han samlar in intyg samt förmedlar praktikplatser, men inte om hur han förmedlar riktiga jobb. I reportaget framkommer att tjänstemannen försöker hitta fel hos de arbetssökande för att de på så vis ska få rätt till praktik, då han inte kan göra något för dem som har goda förutsättningar att finna jobb själva

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SSAB-olyckan i medierna. Oktober 2013. Carolin Dahlman

SSAB-olyckan i medierna. Oktober 2013. Carolin Dahlman SSAB-olyckan i medierna Oktober 2013 Carolin Dahlman Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som i frisk och Frihet och feminism,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda.

213 396 från 1 till 10 anställda 32 950 från 10 till 49 anställda. Lagen om anställningsskydd. Den första analysen som man gör när man analyserar arbetsmarknaden är att analysera marknaden själv. Vad är marknaden och hur kan marknaden fungera väl? 1) Egendomsrätt. För

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Inledning Ordet rom kommer från ordet dom som betyder människa eller person. Tänk om det vore lika enkelt i arbetslivet. Hej jag är en människa

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

SR om unga och visstidsanställningar

SR om unga och visstidsanställningar SR om unga och visstidsanställningar September 2014 Erik O. Thyselius Innehåll 1. Inledning och metod sid. 3 2. Disposition sid. 3 3. Undersökning av inslagen sid. 3 4. Sammanställning av antalet problemformuleringar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer