Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg"

Transkript

1 Vision Ransberg 2015 Ransberg i världen Världen i Ransberg 1:1 satsning med surfplattor i år F-3 och 4-5. I huvudsak läromedelsfritt i de flesta ämnen. Fortsatt fokus på att utveckla uppgifter och lärmiljöer som ger eleverna möjlighet att arbeta och naturligt interagera med varandra. Dessa miljöer inbegriper både klassrum och utomhusmiljöer. Arbeta aktivt för dialogiska klassrum och omdefinierade, tidsenliga arbetsuppgifter. Utomhuspedagogik, Surfplattor NT (Natur och Teknik) och förmågearbetet datorer används är främst områden som man ersättning önskar av tidigare IKT. Stor brist råder dock artefakter. Få samtal förs kring omdefinierat lärande. 24 månader Idag (juni 2013) utveckla vidare med hjälp av på IKT-utrustning. När möjlighet finns arbetar man multimedialt med dator/ipad och använder även IKT i arbetet med Att Skriva sig till Läsning (ASL). Marte Meo används som metod i syfte att främja utvecklingsstödjande samspel. 12 månader 1:1 satsning med surfplattor i år F-3. År 4-5 kör 1:2 där tidigare investeringar nyttjas. Digitala resurser får allt större plats i 1:1 klasser och först i vissa valda ämnen. Förslagsvis NT, Svenska, Engelska, bild, musik. ASL fullt ut i Förskoleklassen. Lärmiljöer (inne/ute) konstant under utveckling. Klassbloggar, löpande arbete med e-publikationer. Tillvaratagande av hela skolans kompetenser. Avstamp tas utifrån kopplingen NTA NT Utepedagogik. Målsättningen är Att omdefiniera arbetsuppgifterna i samtliga dessa skolövergripande temaområden. Fokus på förmågor. IKT en naturlig del i arbetet. Avstamp tas utifrån kopplingen NTA NT Utomhuspedagogik. Målsättningen är att omdefiniera arbetsuppgifterna i dessa områden. Fokus på förmågor. IKT är en naturlig del i arbetet. Förstärkt IKT-park. Löpande möten med kollegialt lärande utgör en modell för kompetensutveckling. Viktigt att hitta en modell/ struktur för kollegialt lärande som fungerar. 6 månader

2 Idag (juni 2013) Utomhuspedagogik, NT (Natur och Teknik) och förmågearbetet är områden man önskar utveckla vidare med hjälp av IKT. Stor brist råder dock på IKT-utrustning. När möjlighet finns arbetar man multimedialt med dator/ipad och använder även IKT i arbetet med Att Skriva sig till Läsning (ASL). Marte Meo används som metod i syfte att främja utvecklingsstödjande samspel. 0-6 månader Vi lyfter vikten av samt arbetar med frågor kring en gemensam kunskapssyn där IKT används för att förstärka lärandet och måluppfyllelsen. Eleven är i fokus genom en ständig verksamhetsutveckling och målet är elever och lärare i samklang där det är helt naturligt att identifiera och medvetet befinna sig i de utvecklingszoner som skapas då uppgifternas formulering faktiskt tillåter det. Vi förstärker ett gemensamt språk vad gäller omdefinierat lärande och vi identifierar gemensamma utvecklingsområden. Värdegrundsarbetet ligger som en ständig grundplatta i arbetet. Marte Meo används aktivt som metod. Vad betyder omdefiniering? Vad menas med att växa upp i en föränderlig värld? Hur förstärka och utveckla förmågearbetet? Hur nyttja närmiljön? Viss uppgradering av IKT-parken behövs. 1 ipad/pedagog, 1:2 i år 1 (totalt 11 ipads) samt en halvklassuppsättning ipads som kan nyttjas av alla klasser.

3 6 månader Avstamp tas utifrån kopplingen NTA NT Utomhuspedagogik. Målsättningen är att omdefiniera arbetsuppgifterna i dessa områden. Fokus på förmågor. IKT är en naturlig del i arbetet. Förstärkt IKT-park. Löpande möten med kollegialt lärande utgör en modell för kompetensutveckling. Viktigt att hitta en modell/struktur för kollegialt lärande som fungerar Varje termin fastställs gemensamma förmågor som ska studeras löpande och utvärderas gemensamt vid minst 3 tillfällen under terminen. Dessa förmågor dokumenteras digitalt av lärare och elever på valfritt sätt. Eleverna bör vara väl medvetna om vilka förmågor som är valda. NT-uppgifterna ses över enligt Puenteduras omdefinieringstrappa. Dubbla dokumentationer (papper/penna samt digitalt) samt andra sätt att hålla kvar det gamla tillsammans med det nya kan vara riktiga tidsbovar. Hur kommer vi runt detta? Hur öppnar vi upp arbetet så att det bygger på elevernas frågor och intressen? Och hur kopplar vi omvärlden mot skolan och tvärtom? Vilka av uppgifterna kan förläggas utomhus? Kollegialt lärande vad kan vi? Hur sprider vi det mellan varandra? Struktur för detta. Studiebesök Råda Mosse samt annan skola som gått all in läromedelsfritt. Studiebesök ASL-grupper om intresse finns. Förstärkning och förnyelse av skolbiblioteket. Ersätta allt fler traditionella läromedel med digitala lärresurser. Uppgradering av IKT-parken genom projektorer/adaptrar samt möjligen LCD-skärmar.

4 12 månader 1:1 satsning med surfplattor i år F-3. År 4-5 kör 1:2 där tidigare investeringar nyttjas. Digitala resurser får allt större plats i 1:1 klasser och först i vissa valda ämnen. Förslagsvis NT, Svenska, Engelska, bild, musik. ASL fullt ut i Förskoleklassen. Lärmiljöer (inne/ute) konstant under utveckling. Klassbloggar, löpande arbete med e-publikationer. Tillvaratagande av hela skolans kompetenser. Vad innebär en 1:1 satsning? Vilka frågor behöver plockas upp och beslutas kring mer än ekonomi och handhavande? Föräldrakontrakt? Ska man ex bjuda in föräldrar på kompetensutvecklingskvällar? Nätverkskompetensen stärks analogt som digitalt. ASL-pedagogerna nätverkar i kommunen samt med ALS-grupper på nätet (ex Facebook) för att ta ett konkret exempel. Klassbloggar startas upp och syftet med dessa klargörs gemensamt. Ett förslag är en att skapa en gemensam form för utvärdering av veckan. Hur ger vi eleverna en tydlig röst? Hur kan vi dra nytta av förberedelseklassens elever (och även andra elever) och deras föräldrar som kontaktytor ut i världen? Hur kan vi utbyta erfarenheter med andra elever ute i världen (motsvarande etwinning eller liknande)? Studiebesök för att få uppslag till variationer på lärmiljöer. Både ute och inne. Fortsatt arbete med att skapa sådana miljöer. Uppgradering av IKT-parken. 1:1 i F-3 samt i surfplatta/pedagog.

5 24 månader 1:1 satsning med surfplattor i år F-3 och 4-5. I huvudsak läromedelsfritt i de flesta ämnen. Fortsatt fokus på att utveckla uppgifter och lärmiljöer som ger eleverna möjlighet att arbeta och naturligt interagera med varandra. Dessa miljöer inbegriper både klassrum och utomhusmiljöer. Arbeta aktivt för dialogiska klassrum och omdefinierade, tidsenliga arbetsuppgifter. Vad innebär en fulltalig 1:1 satsning? Ansvar, ersättningsskyldigt etc vad gäller? Hur omdefiniera en allt större del av skoldagens uppgifter och även tydligt bekräfta att lärandet är något som pågår ständigt? Hur skapa ett dialogiskt klassrum? Hur skapa en dialogisk skola? Insyn, delaktighet och likvärdighet är viktiga ord att diskutera och arbeta vidare kring. Uppgradering av IKT-parken. 1:1 i F-3 samt 4:6. Dags att ta emot studiebesök?

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

att få uppleva sin egen succe.

att få uppleva sin egen succe. att få uppleva sin egen succe. En utvärdering av anpassad studiegång på Fjällbete Inledning 1 blev hösten 2006 kontaktade av rektorn för Racklöfska skolan. Han var intresserad av en utvärdering av Fjällbete

Läs mer