Papperslösa sammanträden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papperslösa sammanträden"

Transkript

1 Papperslösa sammanträden Rapport Ulf Gustafsson

2 Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och att det här är framtidens verktyg för den politiska organisationen inom kommunen. Från projektgruppens håll, dvs. politikerna, har man uttryckt liknande åsikter men även en del negativa åsikter i form av att det upplevs abstrakt och svårt att förstå samt handskas med handlingarna digitalt. Efterhand projektet rullat på så har dessa synpunkter övergått till att man inte vill bli av med detta verktyg och fortsätta arbeta som man gör nu inom projektet. Det har även resulterat i att sätta högre krav på driftstabilitet och robusthet i systemet från projektgruppen, vilket kan tolkas att man blivit van tekniken och kunnandet ökar inom projektgruppen. Totalt sett kan man konstatera att inlärningströskeln varit relativt låg med tanke på valet av teknisk lösning, både från administration och politiker. Det behövs således utbildningsinsatser för att snabbare komma över inlärningströskeln och därmed fokusera på det politiska uppdraget. Arbeta digitalt på detta vis har ej heller påverkat den politiska beslutsprocessen eller sättet att arbeta då man till viss del redan arbetat pedagogiskt med handlingarna genom att presentera dessa på storbild med hjälp av projektor vid sittande möte, men även att politikerna haft med personliga kopior för egna noteringar och anteckningar. Däremot har man genom att nyttja surfplattan utvecklat kommunikationen politiker emellan genom erfarenhetsutbyte och utvecklat den politiska dialogen via bl.a. social medier. I de leverantörsträffar man haft för att hitta en eller två lösningar att utvärdera genom praktiska tester mot nämnden, så har man kommit fram till en lösning som fungerar ihop med kommunens befintliga ärendesystem Platina. Valet av lösning har även visat sig ge oss mervärden i form av att öppna för fortsatt utveckling av projekt på andra håll, bl.a. mot arkivet gällande digital bevaring, eller digitala arkivet som det även kallas, men även för publicering av handlingar och protokoll, både mot politiker och medborgare. Sammantaget har man konstaterat att detta är en bra och hållbar lösning för Piteå kommun att börja med. De kostnader som projektet tagit på sig i form av licenser för serverplattformen, kan efter projektet användas för att bygga en fungerande lösning för skarp drift gentemot våra olika nämnder och politiker. Utvecklingen går framåt i en rasande fart och vi kan se att om ett par år så kommer marknaden för dessa produkter och tjänster ha mognat och stabilare och bättre system finnas i drift än det vi nu utvärderat. Utöver ovanstående så kan man se andra synergieffekter i den driftlösning som man föreslår från IT-avdelningen för papperslösa sammanträden. Den tekniska driftlösningen man tar fram kommer även att klara av att hantera även det ökade behovet av surfplattor ute i verksamheterna. Initialt så är behovet främst inom skolan 2

3 för lärare och elever där surfplattan kan bli ett komplement i undervisningen och ett potentiellt verktyg för elever med speciella behov. Inom administrationen finns även behov av surfplattor, främst som ett smidigt verktyg i mötessammanhang, men även ute på fältet för t.ex. rapportering, datainsamling, fylla i formulär och så vidare. Projektets rekommendation är att utifrån detta projekt jobba vidare för att införliva papperslösa sammanträden för kommunens nämnder. Projektet rekommenderar även att IT-avdelningen måste jobba vidare med att ta fram en centraliserad hantering av surfplattor för kommunens verksamheter. 3

4 Innehåll Sammanfattning... 2 Innehåll... 4 Definitioner... 5 Projektorganisation... 6 Uppdragsgivare... 6 Styrgrupp... 6 Projektledare... 6 Resurser... 6 Övriga resurser... 6 Målgrupp, Intressenter... 6 Rapportering... 6 Bakgrund... 7 Projektmål... 7 Omvärldsbevakning... 7 Hur långt har vi kommit... 9 Förändring Utvärdering Projektmål Enkätundersökning Ekonomi Förbrukning papper och träd Administration Investering Driftkostnader Besparing Hur går vi vidare Restpunktlista Sekretess Övriga tester Erfarenhet av surfplatta Surfplatta Bärbar dator Lagra dokument centralt Utskrifter Säkerhetskopiering Framtida idéer Rekommendation Förvaltning Driftorganisation Bredinförande Utbildning Översyn av konferenslokaler MDM Ny telefonpolicy och underliggande instruktioner

5 Definitioner Android App Appstore Citrix DAS document Automation Server EPI Google Drive IOS MDM Mobile Device Management Molntjänst Open source PDF Portable Document Format Platina ROI Sammanträdesportalen Smartphones Surfplattor Trådlöst - Wireless 3G Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och pekplattor, En förkortning för applikation, är ett litet tillämpningsprogram som användaren själv enkelt kan installera, aktivera eller tillåta. App Store är en Internet-baserad affär för nedladdning av tillämpningsprogram. Ett system för att nå resurser (datorkraft, programvara, information) på större avstånd över Internet. Administrationsmodulen i Platina för publicering av dokument och handlingar. Kommunens webblösning för bl.a. Är en molntjänst som möjliggör webbaserad ordbehandling och onlinekalkylblad. Användaren kan dela ut ett dokument så att flera kan redigera det samtidigt. Dokumentet kan sedan sparas ned lokalt på den egna datorn i en mängd olika filformat. Man kan också ladda upp och importera en mängd olika filformat. är ett operativsystem från Apple för användning i Apples mobila enheter Iphone, Ipad och Ipod touch. Ett verktyg för att kunna hantera mobiltelefoner och surfplattor Det är en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet till användare som inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen Avser oftast datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Är ett digitalt dokumentformat. Filerna visas på skärm i samma form som de har som utskrivna, så långt skärmens upplösning tillåter. Kommunens ärendehanteringssystem. Return Of Investment -Den tid det tar för en investering att betala sig och för att sen börja ge lönsamhet, även kallat för Annuitetskvot. Den modul i Platina som publicerar handlingar och dokument ur Platina. Är en mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som handdator En surfplatta, även kallad pekplatta, pekdator, datorplatta eller kort platta (eng. tablet computer). är en handdator med pekskärm av typ multi-touch, som styrs med hjälp av fingertopparna och är avsedd att kunna hållas i en hand Även kallat Wireless och är en trådlös datakommunikation främst inom fastigheter och lokala nätverk. tredje generationens mobiltelefoni, används bla. för mobil Internetkommunikation. 5

6 Projektorganisation Uppdragsgivare Christer Lindström, ordförande Teknik och Service nämnden Piteå Kommun. Styrgrupp Christer Lindström, ordförande Teknik och Service nämnden Piteå Kommun Sune Lindström, IT-chef Piteå Kommun Maria Hedman, Administrativ chef Piteå kommun Projektledare Ulf Gustafsson, IT-samordnare Piteå Kommun Resurser Resurser i form av personer/företag med kompetens inom området läsplattor och papperslösa sammanträden. Även teknisk personal från Piteå Kommun. - Leverantörer som har tillgång till tekniska lösningar som är till gagn i projektet. - Anders Öhman, IT-avdelningen - Daniel Bergström, IT-avdelningen - Lars-Olof Persson, IT-avdelningen - Ylva Nilsson, Personalkontoret Övriga resurser Tillgång till läsplattor, appar och servermiljö för att kunna utföra tester. Målgrupp, Intressenter De som är tanken och ska dra nytta av projektet i första hand är kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Utöver detta så kan även de kommunala bolagen kan dra nytta av kunskapen inom projektet den tekniska lösning som förhoppningsvis kommer fram ur projektet. Rapportering Rapportering kommer att ske av projektledare i skriftlig projektrapport och delges till: - Teknik och Service nämnden samt förvaltningschefer till berörd nämnd - Kommunchef - IT- och driftchef, IT-avdelningen - Övriga förvaltningschefer 6

7 Bakgrund Piteå Kommuns nämnder förbrukar i dag en hel del papper i form av handlingar som ska skrivas ut, kopieras och delas ut till politiker. Detta är inte miljövänligt och kostnadseffektivt i dagens samhälle där kraven på information ökar. Dessa tankegångar har vuxit till sig i flertalet nämnder och det resulterade bl.a. i att Teknik och Service nämnden som påvisade ett stort intresse i att göra tester inom detta, också fick bli kommunens nämnd att prova på att ersätta all pappershantering med ett elektroniskt hjälpmedel och i detta fall med surfplattor. Projektmål Att försöka hitta en fungerande lösning för att kunna genomföra papperslösa sammanträden inom Piteå kommuns samtliga nämnder, så långt det är möjligt, både före, under och efter sammanträdena. Det vill säga ingen nämnd ska normalt behöva skriva ut papper, alla handlingar ska distribueras ut elektroniskt. Lösningen ska även vara robust och långsiktig. En önskan är att lösningen även ska kunna användas för sekretessärenden vilket då kräver en högre säkerhet. Besparingen ligger i att korta ner förberedelsetiderna inför, under och efter alla nämndsmöten samt på användningen av papper, både ekonomiskt och miljömässigt. Omvärldsbevakning Det man kan säga är att när ipad nådde marknaden i Sverige så blev intresset enormt ute bland de svenska kommunerna, man såg potentialen med att använda sig av denna produkt som ett verktyg för att hantera handlingar digitalt och då främst mot den politiska organisationen. Det har medfört att kommuner och även företag runt om i landet efterfrågar just lösningar för ipad, vilket har medfört att leverantörerna skapar sina systemlösningar för digitala handlingar främst eller uteslutande för ipad, och inte för surfplattor baserade på Android. Ser man övergripande på marknaden så ser det ut som Android som operativsystem i mobiler och surfplattor växer och blir större, dvs. tar marknadsandelar av Apple och deras IOS baserade ipad. Detta innebär att inom ett par år kan förutsättningarna vara annorlunda. Eftrsom Android är ett så kallat öppet operativsystem där vem som helst kan utveckla det vidare (OpenSource) så innebär det också att Google inte har kontroll på Android på samma sätt som Apple har på sitt IOS, vilket gör att Googles Android är betydligt mer utsatt för virus och säkerhetsluckor än Apples IOS. Vilket även grundar sig på varför leverantörer av system för digitala handlingar fokuserar sig främst på ipad. Apple har fokuserat sin ipad främst mot konsumentmarknaden vilket man kan se i hanteringen av inköp av appar och hur man knyter upp sina kunder mot Appstore. Det 7

8 här syns väldigt tydligt när man som företag ska försöka handla via centrala inköpskanaler, vilket är ett problem. Idag så arbetar Apple med att hitta en lösning för att det ska bli smidigt att köpa in, konfigurera och supportera surfplattor i ett företag eller kommun. Trotts detta så ser många kommuner vinster och nytta av detta med surfplattor samt att det är ett underordnat och överkomligt problem. Fram till dess så har man hittat andra lösningar på problemet. Parallellt med ovan nämnda problem så har marknaden för så kallade MDM lösningar (Mobile Device Management) fått ett rejält uppsving, dvs. leverantörer som erbjuder verktyg för hantering och styrning av mobiltelefoner och surfplattor vilket blir än viktigare, inte minst utifrån säkerhetssynpunkt men även för att kunna konfigurera och supportera alla användare av mobila enheter. För att man ska lyckas med sina projekt med att gå över till digitala handlingar så är det mer eller mindre ett måste att även införliva en satsning med MDM lösning och genom ett tätt samarbete med sin ITorganisation. Tittar man endast i Norrbotten så törs man nog säga att samtliga kommuner tittar på detta med digitala handlingar i någon form och av dessa så vet man med säkerhet att minst 6 stycken av dessa håller på att införa eller redan infört surfplattor mot den politiska organisationen. IT-Norrbotten, har för att föregå som ett gott exempel, redan infört detta gentemot sin egen bolagsstyrelse, där Piteå kommun själv genom undertecknad, varit delaktig och undervisat styrelsen och bolagsledningen i hantering av verktyg och handlingar. Ett annat exempel är Haparanda där man förutom att politikerna kör med surfplattor för sitt nämndarbete, även beslutat att alla anställda ska ha en smartphone och sen får välja mellan surfplatta eller dator som arbetsverktyg. Detta är ett tydligt tecken på den trend av mobila utvecklingen, dvs. där fler mobila enheter tar över mer och mer av de traditionella verktygen och surfplattorna är ett led i detta. 8

9 Hur långt har vi kommit När det gäller vår egen kommun så har vi valt att driva arbetet i projektform och utvärdera olika lösningar som kan passa vår politiska organisation och då främst mot Teknik och service nämnden. Det som vi sett under resans gång är bl.a. det som beskrivs i omvärldsbevakningen och de leverantörer vi träffat så har alla gärna ställt upp på tester men till väldigt dyra kostnader, vilket inneburit att vi inte kommit längre än till Powerpoint presentationer. Några få leverantörer har inte kunnat presentera en fungerande lösning än, men trotts det är ute och försöker och även lyckas med att sälja sina systemlösningar, vilket visar på det enorma sug som finns ute i landet. Vår leverantör av ärendesystemet Platina har ställt upp och låtit oss testa deras lösning för digitala handlingar, till en billig kostnad. Denna lösning har vi kommit fram till har en bra potential och passar mot vår organisation. Lösningen är integrerad med Platina genom två tilläggsmoduler som man kopplar på det befintliga ärendesystemet: - Det ena är en portal kallad Sammanträdesportalen som man integrerar med kommunens webblösning (EPI) för att publicera valda dokument och handlingar. - Den andra modulen är en publiceringsmotor kallad DAS (Document Automation Server) och som används främst av administratören för att sammanställa alla handlingar och sedan konvertera dessa till en indexerad samlings-pdf och publicera dem i Sammanträdesportalen. Denna modul kan även administratören använda för att publicera dokument för allmänheten att ta del av och för att få ut dokument i ett arkiv vänligt format enligt ISO När väl handlingarna ligger publicerade i sammanträdesportalen så kan nu politikerna ta del av handlingarna via sina surfplattor genom att surfa till sammanträdesportalen för att antingen läsa dem online eller ladda hem handlingarna till sin surfplatta, att ladda hem handlingarna till surfplattan ger mervärden i form av att man nu läsa och göra egna noteringar i sin egen kopia av handlingen på sin surfplatta utan att vara i behov av nätverk. Att ladda hem en kopia av handlingen så motsvarar det att alla politiker sitter traditionellt med egna papperskopior i handen, skillnaden är däremot att nu behöver politikerna inte resa fysiskt till stadshuset för att få tag på sina kopior av handlingarna, utan kan ladda hem dem antingen på resande fot via mobilt bredband eller via trådlöst nätverk i hemmet, stadshuset eller på arbetsplatsen. Lösningen möjliggör även för sekreteraren att på ett enkelt och tidsförkortande sätt, publicera handlingar inför stundande sammanträde och på ett smidigt sätt revidera och göra tillägg in i sista stund inför ett sammanträde. Ytterligare en fördel är att sekreteraren medges möjlighet till att i förväg planera och lägga upp handlingar till kommande möten långt i förväg samt även publicera andra dokument som kan vara av vikt för politikerna, t.ex. reseräkningsblanketter och dylikt. 9

10 Under sittande möte så har man som politiker med sig sin surfplatta och kan där bläddra i sina egna kopior av handlingarna i egen takt och ev. förbereda sig för synpunkter genom marginalanteckningar eller understrykningar. Sekreteraren har kallelse och möteshandlingar projicerat via projektor på storbild där alla kan följa med i mötesordningen allt eftersom ärenden behandlas. Detta ger mervärden i ärendeprocessen och i förberedelserna inför nämndernas möten, dvs. systemet följer den ärendeprocess vi har idag samt underlättar och kortar ner ledtiderna i arbetet med administrationen kring nämnden, både för politiker och administratörer. Övriga system på marknaden som vi inom projektet har utvärderat har inneburit mindre besparingar i arbetstid och ett mer krångligare tillvägagångssätt för att kunna publicera handlingarna till politikerna. Sekreteraren har alltså blivit tvungen att plocka ut alla handlingar som ska med upp till nämnden ur Platina, för att sedan stoppa in handlingarna i en annan server för att kunna publicera handlingarna inför mötet. Dessutom så måste sekreteraren bygga en ny dokumentstruktur i publiceringsservern för varje möte. En sådan lösning innebär även ytterligare kostnader för serverinstallationer och driftansvar för IT-avdelningen. 10

11 Förändring Ambitionen var att under projekttiden fått prova på två olika lösningar, den ena blev Sammanträdesportalen kopplad mot Platina via vår befintliga leverantör Artvise, (leverantör av ärendesystemet) och den andra lösningen skulle bli Meetings från Formpipe. Båda leverantörerna ville ha betalt att vi skulle kunna testa och utvärdera deras lösningar medan Formpipe var dyrast så valde vi att fortsätta testerna med Artvise, dels för att vi under en del av projekttiden fick köra gratis men även för att när dom sen ville ha betalt för fortsatta tester så var det dessutom billigare. Artvise kunde dessutom peka på positiva effekter enligt nedan som även styrgruppen såg väldigt positivt på: - Integration med vårt befintliga ärendehanteringssystem Platina. - En lösning som är öppen på så sätt att man inte låser sig till en viss hårdvara på klientsidan, utan man kan använda sig av en vanlig dator eller valfri surfplatta. - Ett hjälpmedel i fortsatta arbetet med ett digitalt arkiv. - Underlättar publicering av dokument gentemot medborgarna. - Denna- och liknande lösningar används redan av andra kommuner i landet. Då vi betalat licenskostnaderna och installationen för sammanträdesportalen och DAS så innebär det även att vi äger en egen lösning som vi därmed kan använda skarpt om så önskas efter projektet. Dessutom får vi ett verktyg att använda i andra projekt som t.ex. mot arkivets arbete med digital arkivering. 11

12 Utvärdering Projektmål För att utvärdera projektet så här långt så har jag valt att presentera målen i turordning och kommentera dessa under. Målet med projektet är att ta reda på om man kan ersätta pappershantering med en elektronisk hantering av handlingar genom hela nämndsprocessen, före under och efter möten. - Upprättas alla handlingar direkt eller importeras in i Platina så kommer de att vara digitala genom hela kedjan från upprättande till nämnd och beslut, därefter skrivs protokollet ut på arkivbeständigt papper innan justering och underskrift. För att sedan publicera protokollet så scannas det sedan in igen. I framtiden med digitalsignering så kommer detta moment med utskrift, påskrift och inskanning att kunna slopas helt. När så blir aktuellt går inte att säga i dag. - Det finns heller inget hinder för en tjänsteman att skriva ut en handling eller protokoll för att erhålla en papperskopia för distribution i de fall en eller flera mottagare inte kan hantera digitala handlingar. - Utifrån den lösning vi testat så finns möjligheten att även plocka ut handlingar från Platina för digital arkivering. Lösningen stödjer ISO19005 som reglerar hur man bevarar handlingar digitalt och då genom att man kan plocka ut handlingar ur ärendesystemet i formaten PDF/A-1a och PDF/A-1b. Denna funktion är dock inte testad och utvärderad av projektet men funktionen finns i lösningen enligt leverantören. Att försöka hitta en fungerande lösning för att kunna genomföra papperslösa sammanträden inom Piteå kommuns samtliga nämnder, så långt det är möjligt. Det vill säga ingen nämnd ska normalt behöva skriva ut papper, alla handlingar ska distribueras ut elektroniskt. Lösningen ska även vara robust och långsiktig på det sätt att denna lösning ska kunna användas för sekretessärenden som kräver en högre säkerhet. - Projektet har testat och funnit en lösning som man tror passar hela vår kommuns behov. Det förutsätter i så fall att samtliga nämnder använder sig av Platina då den testade lösningen bygger på Platina. - Med denna lösning så kan inte bara administration och tjänstemän jobba digitalt, utan även politiken får den möjligheten. Lösningen är robust och långsiktig på det sätt att lösningen inte är proprietär, med det menas att lösningen bygger på allmän standard för publicering, vilket medger oss att använda oss av vilken typ av surfplatta eller dator som helst för att kunna komma åt och läsa och inte låst via en specifik app. som låser oss till en viss eller fåtal hårdvaruleverantörer. 12

13 - När det gäller sekretesshandlingar så kan inte systemet idag tillgodose oss det målet, faktum är att det inte finns någon lösning som projektet känner till som kan det. Några leverantörer av system för digitala handlingar jobbar på detta men ingen säker lösning har presenterats i skarp drift som klarar de krav som ställs av Datainspektionen under projekttiden. - Här får man förlita sig på att lösa hanteringen av sekretesshandlingar på traditionellt sätt. Socialförvaltningen som exempel löser det genom att de sekretessärenden som måste upp till nämnden går direkt från tjänsteman till nämnden dvs. ärendet passerar inte AU eller beredning. Handlingarna delas ut vid sittande bord av sekreteraren och när mötet är avslutat samlas alla handlingar in igen av sekreteraren, som också kontrollräknar att alla kopior är återlämnade. Denna rutin kan rekommenderas av projektet för andra nämnder att ta fasta på. Besparingen ligger i att korta ner förberedelsetiderna inför, under och efter alla nämndsmöten samt besparingar på användandet av papper, både ekonomiskt och miljömässigt. - Man gör ekonomiska besparingar på utskrifter vilket presenteras i en ekonomisk sammanställning längre ner. - Arbetsmiljömässigt handlar det främst om minskad stress och mer kvalitativ arbetstid. Inom Teknik och service nämnden handlar det om ungefär en hel arbetsdag minskad arbetstid på att hantera papper inför varje möte. - Utifrån en tidigare utförd skrivarutredning under 2006 på Piteå kommun av Atea Sverige AB, där påvisade man en besparing och miljöpåverkan enligt nedan exempel: När det gäller papper går det inte att svara på hur exakt många A4-ark man får ut av ett träd eftersom träden är av olika storlekar, dessutom används inte hela trädet för att tillverka pappersmassa. Ett grovt antagande av hur mycket kopieringspapper som kan tillverkas av 1 m3fub (kubikmeter fast under bark) virke kan dock göras: Kontorspapper består av 50% blekt lövsulfatmassa, 25% blekt barrsulfatmassa och 25% fyllnadsmedel. För att producera 1 ton blekt lövsulfatmassa behövs ca 4,1 m3fub, för att producera 1 ton blekt barrsulfatmassa behövs ca 5,1 m3fub Vedbehovet för att producera 1 ton papper blir då ca 3,3 m3fub. Kopieringspapper har en ytvikt på 80g/m2 och formatet 210 *297 mm2 dvs. 0,06237m2. detta ger ca 5g/A4-ark vilket i sin tur ger kopieringspapper/ton och detta ger slutligen kopieringspapper/m3fub Med en årsvolym i mätområdet på A4-sidor går det åt ungefär 6 m3fub årligen. Från ett verkligt exempel med en avverkning på 429 träd blev utfallet ca 81 m3fub timmer och ca 10 m3fub massaved, kvaliteten på timret och trädens storlekar framgår inte av exemplet. Detta skulle innebära att 257 träd måste avverkas för att få fram 6 m3fub massaved under förutsättning att avverkningsförhållandet är likvärdigt med exemplet. Källa: 13

14 Man kan konstatera enligt ovan att det går åt 257 träd per år för att täcka en årsförbrukning av st. A4 papper. Det blir ca.153 kartonger kopieringspapper/år, vilket motsvarar 1,6 träd per kartong kopieringspapper. Enkätundersökning För att få en bättre återkoppling av projektgruppen, dvs. politikerna i Teknik och Service Nämnden, så har projektgruppen fått svara på ett antal frågor kring projektet och nyttjandet av digitala handlingar i nämnden. Vid en sammanfattning av enkätsvaren kan man konstatera att man vill ha digitala handlingar och man är övervägande positiv till detta, dock anser man att verktygen har en inlärningströskel och att man trycker på vikten av enkelhet och utbildning. Svaren på enkäten presenteras i bilaga 1. 14

15 Ekonomi Att räkna på ekonomin med Digitala handlingar är inte så enkelt som det låter men här nedan så har vi försökt göra en sammanställning för både kostnader i form av investeringar och driftkostnader samt jämfört detta med kostnaderna för att hantera pappershandlingar. Eftersom detta är ett projekt där man valt att fokusera specifikt på Teknik och Service nämnden som test nämnd, men där man vill få ett underlag för alla nämnder så har den ekonomiska sammanställningen gjorts över ett flertalet nämnder och i detta fallet 7 stycken inkluderat Kommunstyrelse och Fullmäktige. En del värden i kalkylerna är idag endast antaganden men via diskussioner med verksamheterna och IT-avdelningen försökt få fram relevanta ingångsvärden. Det finns även med ingångsvärden som pekar på tidigare utredningar samt fakta som framkommit under projektet. När det gäller ekonomi kring digitala handlingar så var utfallet inte helt oväntat en kostnadsökning år ett, då man är tvungen att införskaffa surfplattor och allt där till. År två så har man däremot det omvända och kan redan nu se en kostnadsbesparing genom att ha möten helt digitalt. Detta bekräftar också vad man hört från andra liknande projekt runt om i landet har kommit fram till. Allt är givetvis hur man räknar och vilka ingångsvärden man vill lyfta in, vilket i sin tur påverkar tiden tills investeringen börjar betala sig, dvs. när man får ROI även kallat för annuitetskvot på svenska (ROI=besparing/investering). Ser man till de ekonomi- och miljövinster så finns incitament att gå vidare och införa detta mot alla våra nämnder. I detta så måste man även väga in mjuka värden som t.ex. bättre arbetsmiljö och effektivisering av arbete i form av tidsbesparing vilket kan mynna ut i minskad stress och bättre arbetsklimat för administrationen samt bättre kundnöjdhet hos politiker och tjänstemän. IT-avdelningen jobbar med att hitta en debiteringsmodell för surfplattor vilket innebär att i denna kalkyl finns endast ett antagande av kostnader för inköp, installation, service och support av surfplattor. 15

16 Förbrukning papper och träd När det gäller miljöaspekten så har vi kommit fram till följande uträkning, dvs. hur mycket papper förbrukar kommunen på ett år och vad motsvarar det i antal träd som går åt i framställandet av mängden papper (se punkten Utvärdering). FÖRBRUKNING Antal papper Antal kartonger Antal träd Per år Administration För att kunna göra en kostnadsberäkning av pappershanteringen över nämnderna så har man utgått från ett medelvärde på 130 sidor per handling. Detta antagande är gjort utifrån antal möten och storlek på samtliga handlingar i Teknik och Service nämnden under Portokostnaderna är Dessa värden är hämtade från Postens prislista för avtalskunder och slaget över alla nämnderna. Samma sak gäller utskriftskostnaderna men då är ingångsvärdena hämtade från den senaste skrivarutredning som gjordes 2011 på Piteå kommun(analys av utskrifter och kopiering). Arbetskostnaderna är baserade på relevanta lönekostnader för en administratör i kommunen samt den tid man beräknat att man lägger ner på hanteringen av pappershandlingar inom nämndadministrationen. Notera dock att inga utskick görs inför beredningsmöten, däremot så återfinns pappershandlingar på bordet i samband med beredningen. De politiker som finns representerade i flera nämnder räknas endast en gång (159st.). För kommunen innebär det en total driftkostnad enligt nedan. KOSTNADER pappershantering/år Utskrifter Portokostnader Arbetskostnader Summa Pappershantering/år Per politiker/år kr kr kr kr kr 16

17 Investering För att jämföra kostnader mellan traditionell pappershantering och en helt digital hantering av handlingar så måste man väga in kostnaderna för investering av utrustning och mjukvara vilket ger kostnader enligt följande. INVESTERING surfplattor inköp av läsplatta kr kr Programvara 38 kr kr Summa investering år kr Driftkostnader När det gäller driftkostnader så har man tagit med licenskostnaderna för de extra moduler till Platina som krävs på server sidan, dvs kr/år. MDM-verktyg (Mobile Device Management) som IT-avdelningen behöver för att kunna installera, konfigurera och säkra upp alla surfplattor motsvarar ca.840kr/år (ett uppskattat värde). Detta innefattar även arbetskostnaden. Mobila bredbandsabonnemanget är placerat som en driftkostnad då det är en löpande kostnad, vilket ger en årskostnad på 852kr/abonnemang. De politiker som finns representerade i flera nämnder räknas endast en gång (159st.). För kommunen innebär det en total driftkostnad enligt nedan. DRIFTKOSTNADER PK Plattform Driftkostnad/år kr 3G Abonnemang/år 852 kr kr Driftkostnad IT/år 840 kr kr Antal politiker i kommun 159 Summa driftkostnader/år kr Per politiker PK 1847 kr 17

18 Besparing År ett så blir det ett kraftigt underskott av naturliga skäl men redan andra året då investering är gjord så kan man konstatera att besparingen infinner sig. Vilket visar sig då man får en ROI på 1,6 år (Return of investment) och hela investeringen har betalat igen sig och man står på noll igen. Kalkylen bygger även på att surfplattan hanteras med direkt avskrivning. I detta så finns dock inte reinvesteringar med då vi idag inte vet hur mycket som måste förnyas pga. trasiga surfplattor eller när surfplattorna blir uttjänta. En riktig lönsamhetskalkyl kan därför inte göras förrän om några år då man kört detta i skarp drift. Anuitetskvot - ROI Investering läsplattor kr Driftkostn. Digitala handlingar/år kr Kostn. Pappershantering/år kr Differens/år kr Tid för återbetalning av investering i år 1,6 18

19 Hur går vi vidare Med en ROI på 1,6 år för endast politikerna är väldigt lätt att räkna hem och utifrån hur behovet ser ut och att införskaffandet av surfplattor växer mer och mer ute i kommunens verksamheter, så ser vi i dag att detta är en trend som kommer att hålla i sig och inget man kan blunda för. Idag så finns det redan uppskattningsvis över 150 läsplattor ute i drift i kommunens verksamheter, dessutom utan någon styrning och central hantering av dem. IT-avdelningen bör verka för att ta fram och sjösätta en fungerande driftlösning för införskaffning och drifthållning samt support av surfplattor både för politiker och tjänstemän. I detta ingår även att hitta en fungerande debiteringsmodell mot verksamheterna som innefattar reinvestering då utrustning går sönder och behöver repareras eller bytas ut. Tanken är att fram till årsskiftet ha en fungerande modell för ovan nämnda. Efter projekttiden så fortsätter Teknik och Service nämnden jobba som under projekttiden då vi redan har den tekniska lösningen installerad och klar och kan brukas. IT-avdelningen kommer att jobba vidare med att designa och införliva sammanträdesportalen i vår befintliga webb, dels för att få till ett snyggare utseende och följa den övriga grafiska profilen som vi har, men även utveckla tjänsten med att kunna publicera beslutade handlingar direkt ut mot medborgare på ett enklare och mer automatiserat sätt än som görs i dag. Möjliggöra även att fylla den med relevant information för politikerna, exempelvis styrdokument, reseräkningsblanketter, anvisningar för hantering av handlingar och surfplattor, med mer. 19

20 Restpunktlista Sekretess Projektet har inte kunnat testa och utvärdera en teknisk lösning för att hantera handlingar med sekretess. Problemet har legat i att de leverantörer som vi utvärderat under projekttiden har inte kunnat presentera en fungerande lösning utifrån de önskemål som fanns i projektet. Däremot kan det vara så att inom en snar framtid så finns det än bättre verktyg och då får man i så fall titta närmare och utvärdera behovet av en sådan lösning då. Övriga tester Projektet har inte lyckats utföra tester med fler lösningar från andra leverantörer. Orsaken till detta är att antingen har man velat ha fullt betalt som för ett skarpt införande, vilket är kostsamt, eller så har leverantörerna visat ett ointresse att låta oss testa överhuvudtaget samt att i ett fall kunde inte ens leverantören leverera en fungerande produkt för test. Erfarenhet av surfplatta En fråga som flera gånger kommit upp under projektet är hur man kan motivera användandet av surfplattor i stället för en dator, eller när finns behovet för en surfplatta kontra dator. Detta har lett till följande sammanställning. Surfplatta Surfplatta är bra på möten och konferenser för presentationer, skriva egna personliga anteckningar. Är man sekreterare och ska skriva protokoll eller mötesanteckningar så kan en bärbar dator ge ett bättre stöd för att utforma mer avancerade textdokument i form av protokoll. Surfplattan är också ett bra verktyg för en tjänsteman på fältet för t.ex. att fylla i formulär vid besiktningar av olika slag eller för att avrapportera till exempel utförda serviceärenden. Dess låga vikt och lilla format samt dess stora batteri kapacitet gör surfplattan ett bra mobilt verktyg. Nackdelar - Sämre stöd för vissa hemsidor på Internet (Flash stöd saknas i ipad) - Ersätter inte en stationär eller bärbar dator på kontoret - Kräver lite tillbehör i form av t.ex. sladdar och tangentbord utifrån användandet - Svår hantering av inköp av mjukvara till jobbet, inköp och licenshantering - Kräver någon form av administrationsverktyg (MDM Mobile Device Management) - Svårare att komma åt och lagra skrivna dokument på kommunens filytor Fördelar: 20

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor

Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor 2011 02 28 40 67 Kommunstyrelsen 2011 09 12 186 420 Arbets och personalutskottet 2011 08 29 157 327 Dnr 11.124 008 febkf19 Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor Bilaga: Bakgrundsmaterial Ärendebeskrivning

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR JOHN ARBETA DOE ENKELT INC. HAR OCH ETT FLEXIBELT BRA MED FÖRHÅLLANDE MOBILA UTSKRIFTER TILL KONICA MINOLTA Världsledande teknikföretag tjänar på säker dokumenthantering, lägre kostnader, miljövänliga

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Digitala utskick till nämnderna

Digitala utskick till nämnderna 2012-04-12 1 (14) PM Samtliga nämnder Digitala utskick till nämnderna Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING OCH SYFTE... 2 ARBETSPROCESSEN... 2 KRAV PÅ DIGITALA HANDLINGAR... 3 KOSTNADER...

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Skydda din Dropbox med säker kryptering!

Skydda din Dropbox med säker kryptering! Skydda din Dropbox med säker kryptering! 7 Stoppa NSA:s övervakning 7 Funkar med valfri molntjänst 7 Stor guide till gratistjänsten Boxcryptor. Boxcryptor skyddar dina filer i molnet Är du orolig att någon

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet Detta är DART Västra Sveriges Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Ligger på Kruthusgatan 17, granne med SPSM Team av administratör, arbetsterapeuter, datalingvist,

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi

Tekniken en djungel. Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Tekniken en djungel Apple Id, Gmail, Hotmail, Icloud, Appar, Appstore, Itunes, säkerhet, molntjänster, WiFi Av Linda Kurdve Rödeby skolområde 2015-01-07 Problem vi stöter på med tekniken idag i vår vardag

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder - Av Robert Bengtsson - Mitt bidrag till kreativa krönikor inför 2013 kommer att handla om bilder. Och vem vet, Du kanske lär dig något som kommer att

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator.

Förutsättningar för programvaror är detsamma som vid försäljning aven dator i det fall man skänker en dator. TRANAs KOMMUN TRANAs KOMMUN KL-Förv~tnin~en Ank%!.J...-:-:Q".:- r1 Dnr f?.t.!.i.e:t...- os" Kommunstyrelsen Svar på frågor avseende att sälja/skänka datorer Inledning Vid kommunstyrelsens sammanträde,

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV.

Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan * Digitalt lärverktyg kan vara PC, Ipad, smartphone och Chromebook förkortas till DLV. Låneavtal för personligt digitalt lärverktyg* Strandskolan 1. Bakgrund 2. Handhavande, användning och ansvar 3 Leverans, låneperiod och återlämnande 4 Säkerhetskopiering/lagring 5 Försäkring och garanti

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda

Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Riktlinje Användande av surfplatta, förtroendevalda Fastställd av: Kommundirektören 2015-01-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Användande av surfplatta, förtroendevalda... 3 Omfattning...

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun

för anskaffning av mobiltelefoner.doc för Härjedalens kommun IT-enheten 2011-12-09 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller fr Flik Sid Ks 143/ 2011-09-14 Ks 24 Policy för anskaffning av mobiltelefoner för Härjedalens kommun Denna policy om och kring mobiltelefoner

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari

ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari ipad (som jag använder den) Sven-Erik Bengtsson Malmö den 9 februari lite om mig ipad, kort överblick några användningsområden appar tillbehör resurser/hjälp övningar lite om mig Vad skrev Ina? "Min f.d.

Läs mer

SafeCom Mobile Print. Inledning

SafeCom Mobile Print. Inledning SafeCom Mobile Print Inledning Explosionen av smartphone och surfplattor kommer att påverka utskrift, skanning, dokumenthantering och utskriftsvolymer på överraskande sätt under de kommande fem åren. Andelen

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan... 5 2.2 Lås upp SIM... 5 2.3 Installation... 5 2.4 Språk...

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering

Slutrapport Säker lösning för mobil informationshantering 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Säker lösning för mobil informationshantering i Alingsås kommun Utfärdat

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.se BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaserserien

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer