Fem skolor många vägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem skolor många vägar"

Transkript

1 Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013

2 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola... 9 Staffansbyskola Helsingfors...13 Södersundaskola, Åland...17 Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter?...19 Polisens rekommen dationer om hur du rör dig säkert i trafiken...20 Att röra sig tryggt i mörker...22 Avslutning...23 Folkhälsans Förbund, kampanjenheten Kartläggningen gjordes som ett slutarbete vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors av yngrekonstaplarna Johanna Ilves och Maria Grönroos. Handledare: kampanjproducent Patrik Lindholm, Folkhälsans Förbund Layout: ADD grafisk byrå

3 Förord Folkhälsan har under många år gjort ett samarbete gällande trafiksäkerheten på skolvägar med den svenskspråkiga polisutbildningen på Polisyrkeshögskolan. Studeranden på Polisyrkeshögskolan har erbjudits en möjlighet att resa runt till skolor och kartlägga elevernas skolväg. Folkhälsan väljer ut skolorna som studeranden reser till och kartlägger deras skolväg. På förhand har skolelevernas föräldrar svarat på enkät angående skolvägen och Polisyrkeshögstuderanden har kartlagt skolvägen på basis av enkätsvaren. Vi hade möjligheten att delta i detta projekt och gjorde det som vårt slutarbete på Polisyrkeshögskolan. Vi gjorde en presentation om vanliga dagliga trafikämnen som vi höll för eleverna. I varje presentation tog vi upp förutom vanliga trafikmärken och trafikbeteende, aktuella problem angående elevernas skolvägar som kommit upp i enkäterna. Vi bjöd in skolelevernas föräldrar och lyssna på presentationen, samt representanter från kommunernas skolvägsplanering. Tyvärr kom det bara till en skola en kommunreprepresentant. Efter presentationen var vi ut och promenera med en grupp skolelever. Vi bekantade oss med de farligaste vägarna och korsningarna runt skolområdet, samt gav tips om hur man rör sig säkert i trafiken. Under projektet besökte vi Staffansby lågstadieskola i Helsingfors, Smedsby-Böle lågstadieskolan i Korsholm, Malms lågstadieskola i Pargas, Salpar lågstadieskola i Sibbo samt Södersunda i Jomala på Åland. Skolorna ligger i varierande omgivning, en del i tätorter och andra på landsbygden. På alla skolområden fanns det farliga korsningar och vägar, många ställen var så uppenbara att man kunde se dem klart med egna ögon. Skolornas personal var väldigt engagerade i projektet och i några skolor hade personalen försökt göra mycket för att göra barnens skolväg tryggare. Målet med detta projekt var att förbättra trafiksäkerheten på elevernas skolväg. Vårt mål var också att via presentationen och promenaden förbättra elevernas kunskap i trafiken. Förhoppningsvis lyckades vi med projektet. Feedbacken vi fick av alla var positiv och det bästa med projektet var att det gav oss mycket glädje när vi fick dela med oss kunskap i ett viktigt ärende. Johanna Ilves Maria Grönroos Polisyrkeshögskolan 1

4 Skolvägskartläggningen Malms skola Pargas Allmänt om skolan Korsningen Parsbyvägen och Skolvägen. Malms skola ligger på Parsbyvägen 12 i Pargas centrum. Skolan omfattar klasserna 1 6 och fyra små klasser för elever med specialbehov. Det sammanlagda elevantalet är 312 elever. I skolan ordnas också morgon- och eftermiddagsverksamhet. Malms skola är till elevantalet Pargas största skola. Skolvägskartläggningen I närheten, på Skolvägen, ligger Sarlinska skolan, som omfattar klasserna 7 9. På samma gata ligger också Pargas svenska Gymnasium. På morgonen och eftermiddagen rör sig alltså ett stort antal skolelever på vägarna. De flesta barn tar sig till skolan till fots eller med cykel, en del hämtas med personbil. Det finns också barn som åker skolbuss eller -taxi. 2

5 Flera av eleverna korsar Strandvägen på sin skolväg. Strandvägen Strandvägen kan väl anses som huvudgatan som går igenom Pargas centrum. Den är livligt trafikerad och har många korsningar. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Det finns gångbanor längs med Strandvägen som gör det tryggt att ta sig fram, men det är då barnen måste korsa Strandvägen, som upplevs som farligt ibland. Strandvägen börjar vid den s.k. segelrondellen, vid korsningen av Skärgårdsvägen-Vapparvägen och Strandvägen, och fortsätter till hamnen. Det finns också en rondell vid korsningen av Strandvägen-Torgbron och Skräbbölevägen. En del av barnen måste korsa vägen just vid den här rondellen, och upplever den lite skrämmande på grund av den livliga trafiken, och då det kommer bilar från så många olika håll. Längs med strandvägen finns det många övergångsställen. Vid de flesta finns det ett område i mitten (refug), där man kan stanna upp innan man fortsätter över följande fil. Vid de flesta övergångsställen finns också grupperingsfiler för svängande bilar, vilket gör att barnen som korsar vägen, har två filer åt samma håll, att gå över. Detta gör korsandet av vägen mera utmanande för barnen. Enligt svaren, i frågeformulären som föräldrarna fyllde i, är ett av de stora problemen på Strandvägen att bilisterna inte håller hastighetsbegränsningen. Ett annat stort problem är att bilisterna inte stannar inför skyddsvägarna då fotgängare korsar vägen. Som förslag på förbättringar som kunde göras, kom bland annat upp s.k. farthinder vid övergångsställen, eller förhöjda övergångsställen. Det fanns också förslag på att få trafikljus vid vissa korsningar, som skulle göra det tryggare för barnen och andra fotgängare att korsa vägen. Ålövägen I flera av frågeformulären tog föräldrarna upp korsningen Ålövägen x Åkervägen. Korsningen har dålig sikt, och det konstaterades, att bilister kör alldeles för hårt längs med Ålövägen, som är livligt trafikerad på morgonen. Dessutom finns det buskar och växtlighet i korsningen, som gör sikten ännu sämre. Som ett relativt förmånligt förbättringsförslag kom en önskan, om att buskar och annan växtlighet, skulle klippas så att sikten blir bättre. 3

6 Även andra korsningar där barnen måste korsa Ålövägen upplevdes som utmanande. På vissa ställen saknas övergångsställe. Det finns heller ingen led för lätt trafik längs med Ålövägen, och barnen måste använda sig av vägrenen då de går till skolan. Som förbättringsförslag nämndes farthinder. Tunneln som går under Skärgårdsvägen. Här kör mopeder hårt. Tunneln under Skärgårdsvägen Tunneln upplevdes som ett bra och tryggt alternativ för att ta sig till skolan, och flera föräldrar uppmanar sina barn att använda sig av det. Vissa problem har eleverna ändå stött på. Det verkar som om tunneln fylls av vatten vissa årstider, och på vintrarna kan den vara väldigt isig. Ett annat problem var mopedisterna som kör genom tunneln i hög fart. Enligt frågeformulären har det hänt att barn blivit påkörda av mopedister i tunneln. Under vårt besök i skolan gick vi genom tunneln, och fick själva märka att mopedister körde med hård fart igenom, redan det hårda ljudet kan upplevas som skrämmande. Dessutom såg vi också en motorcykel använda sig av tunneln, vilket ju absolut är förbjudet. Även ingången och utgången till och från tunneln upplevdes som utmanande, då det finns flera vägar som korsar, och det var svårt för barnen att uppfatta vart var och en var på väg. Skärgårdsvägen Skärgårdsvägen är en stor väg med livlig trafik. Hastighetsbegränsningen på Skärgårdsvägen är 60 km/h. Enligt frågeformulären finns det många barn som korsar Skärgårdsvägen då de tar sig till skolan. Rondellen vid Skärgårdsvägen- Vapparvägen-Strandvägen upplevdes som otrygg, eftersom där finns så mycket att hålla koll på. Vid vissa korsningar där barnen korsar Skärgårdsvägen, saknas övergångsställen och vissa ställen saknar cykel och gångbana. Det finns också barn som måste vänta på buss vid en hållplats som upplevs som trång. Korsningen Skärgårdsvägen x Kyrkoesplanaden nämns också i flera av frågeformulären. Barnen kommer ofta i hård fart ned för backen mot korsningen, längs cykelvägen intill Skärgårdsvägen- till en korsning med dålig sikt. 4

7 Som förbättringsförslag kom fram att förbättra sikten i och innan korsningen, samt att bygga övergångsställen där de saknas. Skolgatan Skolgatan går mellan Sarlinska skolan och Malms skola, och flera av barnen måste korsa den för att komma till Parsbyvägen där Malms skola ligger. Hastighetsbegränsningen på Skolgatan är 30 km/h. Det största problemet är att gatan är livligt trafikerad på morgonen, då barnen tar sig till skolan. Tyvärr kör bilisterna hårdare än 30 km/h och stannar sällan för barnen vid övergångsställena. Kanske farthinder och upphöjda övergångsställen kunde göra situationen lite bättre. Parkeringsplatsen vid Piugs idrottshall upplevdes också som kaotisk, då trafiken där är livlig då föräldrar droppar av sina barn där. Den lär också vara dåligt upplyst. Kalkvägen Kalkvägen upplevdes också som otrygg på grund av den ställvis livliga trafiken och tungtrafiken. Hastighetsbegränsningarna längs vägen är 50 och 60 km/h. Det finns flera ställen där barnen måste korsa Kalkvägen. Det finns en kombinerad cykel- och gångväg längs med största delen av Kalkvägen, men vissa barn är tvungna att korsa Kalkvägen på ställen där cykel- och gångbanan inte fortsätter på andra sidan. Största problemet var bilister och långtradarchaufförer som inte håller hastighetsbegränsningarna och inte väjar för fotgängare och cyklister. Som förslag på förbättringar, som skulle göra barnens skolväg tryggare, var bland annat att bygga tunnlar för fotgängare och cyklister. Övrigt I de flesta svar i frågeformulären kom det upp, att på alla vägar runt skolan kör man hårt. Föräldrarna önskade att farthinder kunde byggas upp för att få hastigheten ner. Bilister verkar inte heller komma ihåg reglerna, om att ge väg för fotgängare som korsar eller håller på att stiga ut på skyddsväg. Man önskade också att polisen skulle övervaka mera, speciellt när skolan börjar efter längre lov. Viktigt att nämnas är också, att i vissa frågeformulär kom det fram, att det inte finns några ställen som upplevdes som speciellt farliga, längs med barnens skolväg. Kom ihåg! När du går över en skyddsväg, skall du titta åt båda hållen och försäkra dig om att det inte kommer några bilar. Kom ihåg att det är också viktigt att lyssna. Använd alltid cykelhjälm då du cyklar. Ingen kan välja när en olycka sker! Använd reflex även i stadsmiljö, så syns du bättre. 5

8 Salpar skola Sibbo Allmänt om skolan Salparvägen och Kalkstrandsvägens korsning. Salpar skola finns på Salparvägen 11 i Kalkstrand, i sydöstra delen av Sibbo. Skolan är en byskola som omfattar klasserna 1-6, och har ca 60 elever. I skolan arbetar tre lärare samt en timlärare och ett skolgångsbiträde. I samma fastighet finns även en förskola. Skolvägskartläggningen Barnen tar sig till skolan till fots eller med cykel eller blir hämtade med personbil av sina föräldrar. En del tar sig till skolan med buss. 6

9 Kalkstrandsvägen Salparvägen, där skolan ligger, är en avtagsväg från Kalkstrandsvägen. Skolan ligger på en backe i en liten skogsdunge, och själva byggnaden syns dåligt från vägen. Hastighetsbegränsningen längs Kalkstrandsvägen är 50 km/h i området där skolan ligger och söderut om skolan. Norrut är hastighetsbegränsningen 60 km/h. Avtaget till Salparvägen ligger en liten svacka, och då man lämnar Salparvägen och kör ut på Kalkstrandsvägen kör man i en uppförsbacke, oberoende åt vilket håll man är på väg. Kalkstrandsvägen sträcker sig från Nya Borgå vägen i norr till hamnen i Kalkstrand, i söder. I hamnen ligger också Nordkalks kalkbruk. Hela Kalkstrandsvägen är en rätt så smal väg med kurvor och backar. Någon vägren att tala om finns inte. Söderut från skolan finns en kombinerad cykel- och gångväg, men norrut finns det ingen. Faktum är, att vägen norrut från skolan har klassificerats som farlig. Då man närmar sig skolan, från båda hållen, finns det en varningstriangel som varnar för barn. Mittemot skolan, på andra sidan Kalkstrandsvägen finns en busshållplats, som barnen använder för att ta bussen norrut. Till busshållsplatsen finns ett övergångsställe, den ena av två övergångsställen, som finns längs med Kalkstrandsvägen. I frågeformulären som föräldrarna fick fylla i, kom det fram att hela Kalkstrandsvägen anses som farlig. Speciellt farlig är vägen från skolan norrut. Föräldrarna är oroliga för sina barn då de till exempel cyklar längs med vägen. I uppförsbackarna händer det ofta att barnen vinglar lite då de använder alla sina krafter för att orka trampa upp. Dessutom är vägen livligt trafikerad på morgonen, och på grund av kalkbruket kör där väldigt mycket tungtrafik. Ett problem är också att bilisterna inte håller hastighetsbegränsningarna, utan kör betydligt hårdare än tillåtet. Kalkstrandsvägen söderut. Här finns kombinerad cykel och gångbana. Söderut från skolan finns det alltså en kombinerad cykel- och gångväg. Den gör att skolvägen, för barnen som bor åt det hållet, anses vara rätt så trygg. Trots det, finns där vissa problemområden. En korsning som kom upp i frågeformulären var korsningen mellan Kalkstrandsvägen och Nothusvägen. Där måste många av barnen, som går i Salpar skola, korsa Kalkstrandsvägen för att komma till Nothusvägen. Avtaget ligger i en lång uppförsbacke, som gör att sikten söderut är delvis begränsad. Det finns inte heller något övergångsställe eller trafikmärken för bilister, som gör dem uppmärksamma på att fotgängare korsar vägen där. Samma situation finns vid andra avtagsvägar också. 7

10 Kalkstrandsvägen norrut. Denna väg är klassificerad som farlig väg. Vägrenen är väldigt smal. Övrigt Lärarna på skolan, och föräldrarna, är väl medvetna om problemen som finns längs barnens skolväg. Veckoslutet innan vi besökte Salpar skola, hade de ordnat talko, och fällt en del träd i skolans omgivning, delvis för att skolan skulle synas bättre från Kalkstrandsvägen, och kanske få bilisterna mera uppmärksamma på att skolbarn rör sig längs vägen. De har också undersökt möjligheten att få farthinder längs med Kalkstrandsvägen, speciellt i närheten av skolan. Tyvärr har de tillsvidare fått nekande svar, en av orsakerna är att tungtrafiken inte kommer upp för backarna, speciellt vintertid, om de inte får upp farten tillräckligt. I nuläge börjar långtradarna gasa på redan i nedförsbacken vid skolan, för att komma upp för backen. Den enda förbättringen som verkligen skulle göra skolvägen tryggare, för många av barnen, skulle vara att bygga en kombinerad gång- och cykelbana längs med Kalkstrandsvägen norrut. En förbättring som kunde vara enkel att förverkliga, är att måla ett övergångsställe vid korsningen av t.ex. Nothusvägen, där barnen måste korsa Kalkstrandsvägen för att komma till cykel- och gångbanan. Kanske även sätta upp trafikmärken som varnar för skyddsvägar. Kom ihåg När du rör dig på en landsväg skall du använda vänster sida då du rör dig till fots och höger sida när du cyklar. Kom alltid ihåg cykelhjälmen då du cyklar. Ingen kan välja när en olycka händer! Den smala landsvägen är trafikerad med tungtrafik. Se upp! Använd reflex, så syns du bättre. 8

11 Skolvägskartläggningen Smedsby Böle lågstadieskola Allmänt om skolan Den livligt trafikerade korsningen vid infarten till skolans parkeringsplats. Skolan ligger i kommunen Korsholm strax intill Vasa, i Österbotten. Skolan har klasserna 1 6 och är sammanlagt 245 elever. Bredvid skolan ligger också den finska högstadieskolan, vilket gör att det är mycket trafik på morgonen och eftermiddagen när eleverna kommer och far från skolan. De flesta cyklar eller går till skolan och en del åker buss eller blir hämtade av sina föräldrar. Skolan rekommenderar att barnen har hjälm på sig när de cyklar. Skolgården Den absolut farligaste platsen är själva infarten från Matildavägen till skolgården. Det kom upp i många enkäter, om den livliga trafiken där. Intill skolan ligger en stor parkeringsplats där bussarna brukar köra in och lämna av både elever till svenska och den finska skolan. 9

12 Skolans parkeringsplats som är livligt trafikerad på morgonen och eftermiddagen. Vi stod en stund och tittade på kaoset utanför skolan och tänkte även själv bli påkörda av några bussar som svängde in på parkeringsplatsen vid skolan. Bussarna hade ganska hög fart när de svängde in på gården. I enkäterna kom det upp, att busschaufförerna inte tar hänsyn till de små barnen som kommer till skolan, samt att de svänger utan att titta om det kommer någon. Nära på händelser har det varit många av. Här borde absolut någonting göras för att förbättra barnens säkerhet. En möjlighet är att göra så att finskahögstadiet skulle börja tidigare, det skulle minska på trafiken. En annan möjlighet är att bygga ett farthinder precis när man svänger in på skolgården. Det skulle ta ner på bussarnas och bilarnas hastighet och göra det tryggare för eleverna att röra sig till skolan. Faktum är, att det behövs en förbättring där, annars är det en tids fråga, när ett barn blir påkört av någon. Föräldrarna önskade också, att det på alla vägar runt skolan, skulle byggas farthinder för att få ner på bilisternas hastigheter. Bibliotekets parkering Eleverna använder sig rätt så mycket av bibliotekets parkeringsplats när de går till och från skolan. Cykel och gångbanan slutar vid parkeringsplatsen och fortsätter vid biblioteket. Här vet inte eleverna hur de skall gå för att passera parkeringen. Om man målade en skyddsväg över parkeringen skulle detta problem försvinna. Bilisterna skulle då veta att här går det människor över parkeringen. Parkeringsplatsen vid biblioteket. 10

13 Matildavägen och Skolvägens korsning. Alla bilister stannar inte vid Stop märket och elever kör hårt över korsningen med cykel. Matildavägen x Bölesundsvägen Denna korsning kom ofta upp i enkätsvaren som en farlig korsning. Korsningen är livligt trafikerad eftersom en massa föräldrar kör sina barn till skolor och dagis. Vägarna är ganska smala och har inga trafikljus. Dessutom finns det attitydproblem hos bilisterna, ingen stannar vid skyddsvägar. Som förbättring i denna korsning, borde man bygga upp trafikljus, som i varje fall är i bruk då när skolan är öppen. Även farthinder innan korsningen, kunde hjälpa att få ner farten hos bilisterna. Bölesundsvägen kom också upp i enkätsvaren som en väg med en massa problem. Vägen har dålig sikt, bilar kör otroligt hårt, det finns ingen cykel eller gångväg och dessutom är vägen ojämn och guppig. Korsningen till Bölevägen, samt Bölevägen har samma problem. Föräldrarna tycker att även här kunde man bygga flera farthinder eller sänka på hastigheten. På Bölevägen finns farthinder, men bilisterna kör ändå hårt. Föräldrarna önskade också mer trafikövervakning av polisen. Man tyckte även att det kunde förbjudas parkering på Bölesundsvägen. I enkäterna kom det upp några olyckor, som hänt på dessa vägar. Riksväg 8 (Karlebyvägen) Hela riksvägen kom upp i enkätsvaren som en farlig väg. Där har bilarna höga hastigheter och är väldigt livlig trafikerad. Bilisterna gör också farliga omkörningar och det finns en massa tung trafik på vägen. I korsningarna kör bilisterna ofta mot rött. Vid korsningen Karlebyvägen och Smedsbyvägen finns det ett stop trafikmärke, som bilisterna inte stannar för. Det kom upp i enkäterna att kommunen är medveten om detta problem. På cykel och gångbanan får mopederna köra, vilket gör att en massa farosituationer uppstår när mopedisterna kör hårt med sina trimmade mopeder på cykelvägen. I enkäterna kom det upp en del närapå händelser där en mopedist nästan kört på en cyklist. Det går en tunnel från Bölesundsvägen under riksväg 8 till Kronansvägen som eleverna ofta använder sig av. Det är förbjudet att köra med moped på denna cykel och gångbana. Eleverna berättade att en massa mopedister använder sig av denna tunnel och det har uppstått farosituationer när tunneln är så smal. Mopedisterna tar en genväg genom tunneln till skolcentrumet. Här kunde polisen bättre övervaka mopedtrafiken, på till exempel morgonen, när eleverna tar sig till skolan. Trafikljus i korsningarna borde installeras, där det inte redan finns, samt mera övervakning av polisen. 11

14 Tunneln där mopedkörning inte är tillåtet men mopeder kör där ändå. Gammelstadsvägen Denna väg kom upp som en farlig väg i enkätsvaren. Vägen är livligt trafikerad och har en dålig sikt. Vägen har ingen cykel eller gångbana och övergångsställen slutar i diken. Bilisterna håller hög fart. Förut fanns det refuger på övergångsstället, men de har tagits bort. Här kunde man förhöja skyddsvägen samt insätta trafikljus i korsningarna. Föräldrarna önskade också en cykel och gångbana vid vägen. Även här skulle farthinder vara till nytta. Det kom upp i enkäterna om några närapå fall, där en elev nästan blivit påkörd av en bilist. Övrigt Vid skolan ligger också ett daghem vid Skolvägen. När man kommer ut från daghemmet till Skolvägen finns det ett stopmärke vid korsningen. Vi stod en stund och observerade stop märket. Det var inte många bilister som stannade vid trafikmärket. Många körde rakt igenom utan att stanna. Vid korsningen finns ett övergångsställe som kommer rakt från bibliotekets parkeringsplats. Vi märkte också ett en del elever cyklade rakt igenom korsningen utan att titta sig för om det kommer bilar. En stor attityd förändring behövs bland bilisterna för att få skolvägen trygg för alla. I enkäterna kom det upp hur bilisterna inte tar hänsyn till skoleleverna på deras skolväg. Bilisterna kör ofta för hårt samt struntar i att ta trafikreglerna i beaktande. Det ställe som vi kom fram till att var extremt farlig är skolgården och dess parkeringsplats. Man fick ett antal gånger kippa efter andan när man tittade på trafiken där. Kom ihåg Lita inte alltid på att bilister följer trafikreglerna. Observera din omgivning noggrant. Använd trottoaren på skolans parkeringsplats. Använd alltid cykelhjälmen då du cyklar. Ingen kan välja när en olycka sker! Använd reflex även i stadsmiljö, så syns du bättre. 12

15 Skolvägskartläggningen Staffansbyskola Helsingfors Allmänt om skolan Farthindret ligger efter skyddsvägen framför skolan. Då bilister kommer från Gamla Staffansbyvägshållet bromsar de ofta in för sent. Staffansbyskola är en svensk lågstadieskola i Helsingfors. Skolan har klasserna 1 6 och 122 elever. De flesta eleverna tar sig till skolan med buss eller genom att gå och cykla. Några elever blir även körda till skolan av sina föräldrar. Vid skolan, på samma gård, finns Staffansby dagis, som gör att skolgården blir full med trafik på morgonen, när föräldrar för sina barn till daghemmet. Skolan har som regel att klass 1 2 får inte cykla till skolan och att de äldre eleverna som cyklar, måste ha hjälm på sig. Korsningen Trastvägen x Kyrkobyvägen Denna korsning kom mest upp som en av de farligaste, i enkäterna. Även en del lärare var av den åsikten att denna korsning var mycket farlig. Här har hänt olyckor, samt många nära på fall, när eleverna har gått över vägen. Korsningen 13

16 har trafikljus, men det visade sig att de ofta är ur bruk, enligt svaren i enkäterna. Eleverna måste gå över vägen som det finns 4 filer på, 2 alltid i samma riktning, för att komma till busshållplatsen. I mitten av korsningen finns det refuger. På Kyrkobyvägen är det 50 km/h begränsning, men bilisterna kör mycket hårdare genom korsningen. Vid korsningen ligger också Teboil bensinstationen, som gör stället utmanande för eleverna. Bensinstationen har få parkeringsplatser, vilket gör att en del av kunderna parkerar på cykel och gångbanan. En massa tungtrafik tankas vid sidan av gång och cykelvägen, vilket gör att ofta kan eleverna inte passera bensinstationen på grund av att de stora lastbilarna tar gång och cykelvägens utrymme. På andra sidan bensinstationen ligger en matbutik S-Market som är ny. I och med att matbutiken har kommit där, har även mängden bilister ökat, eftersom folk skall besöka matbutiken. I enkäterna kom det fram att föräldrarna önskar att korsnigen skulle byggas till en rondell för att förbättra trafiksäkerheten för eleverna, och för bilisterna. Korsningen är även farlig för bilisterna på grund av att det finns så mycket svängande fordon och att trafikljusen är ofta ur bruk. Man önskade också, att Teboil bensinstationen skulle förbättra sina parkeringsmöjligheter och att det skulle delas mer ut parkeringsböter för felparkerade bilar. Korsningen Trastvägen och Gamla Staffansbyvägen. Trastvägen I enkäten kom Trastvägen också upp som en farlig väg, även om där har gjorts förbättringar. Staffansbyskola ligger på Trastvägen. Vägen har 30km/h begränsning, samt ett farthinder vid skolan, som gör att bilisterna måste sakta in innan skolan. När man kommer från Kyrkobyvägen till Trastvägen och skolan, så är farthindret placerat före skyddsvägen, men när man kommer från Gamla Staffansbyvägen till skolan så är farthindret efter skyddsvägen, vilket gör att bilisterna inte saktar in innan skyddsvägen för farthindret, utan först efter. När man kör från Kyrkobyvägen till skolan finns det en hastighetsmätare på Trastvägen. Det är en förbättring som skolan fått. På Trastvägen finns det även, på båda sidorna av skolan, trafikmärken som varnar för barn. På Trastvägen kör det ofta bussar som gör att vägen är livligt trafikerad. Staffansby daghem gör också att vägen är livligt trafikerad när föräldrarna hämtar sina barn. 14

17 Skolan har få parkeringsplatser på Trastvägen, och de är till för skolans personal. I enkäterna kom det upp, samt i diskussion med lärare, att dagisets kunder ofta kör upp på skolgårds trottoaren och parkerar sin bil där när de besöker dagis. Vid andra sidan av skolan, på Gamla Staffansbyvägen, finns det parkeringsplatser vid väggrenen, där man får parkera sina bilar med skiva för 4 timmar. Dagiskunderna kunde använda sig av dem för att förbättra trafiksäkerheten. På Gamla Staffansbyvägen vid skolan, fanns det också en bredare del av vägen, där man kan parkera bilar. På Trastvägen finns det trafikmärken för förbud på parkering, vilket betyder att bilisterna får stanna för att droppa av elever till skolan. En förbättring vore att det blev ett trafikmärke för förbud för både stannande och parkering. Detta skulle minska på trafiken utanför skolan. Det kom även upp i enkäterna att bilisterna kör hårt på vägen, så det skulle hjälpa om man byggde mera guppar på vägen. Korsningen Trastvägen och Gamla Staffansbyvägen. Korsningen Kyrkobyvägen x Gamla Staffansbyvägen Denna korsning kom också upp i enkäterna som en farlig korsning. I denna korsning finns inga trafikljus och den är livligt trafikerad. Det finns skyddsvägar för den lätta trafiken, men i enkäterna kom det fram, att bilisterna inte tar fotgängarna i beaktande. På Kyrkobyvägen är det 50 km/h begränsning och på Gamla Staffansbyvägen är det 40 km/h begränsning. Bilisterna kör hårdare, enligt enkätsvaren. I denna korsning finns 4 filar för bilisterna, alltid 2 filer i samma riktning. Eleverna måste gå över alla filar för att komma över vägen. Här finns refuger i mitten. Enligt enkät svaren, kunde även här en rondell byggas eller åtminstone trafikljus byggas, för att förbättra trafiksäkerheten. Många föräldrar önskade också att polisen skulle övervaka skyddsvägar bättre. Korsningen Trastvägen x Gamla Staffansbyvägen Denna korsning kom upp i enkäterna som en farlig korsning för eleverna. Enligt enkätsvaren kör inte bilisterna enligt hastighetsbegränsningen och håller sig inte till trafikreglerna. Många föräldrar berättade att detta var den enda korsningen för deras barn att gå över och önskade få farthinder innan skyddsvägen på Gamla Staffansbyvägen, samt mera övervakning av polisen för att förbättra attityden hos bilisterna. Många önskade sig också trafikljus till korsningen. Enligt svaren i enkäten kom det upp att bilisterna kör hårt på Gamla Staffansbyvägen. Man önskade farthinder där för att få ner på hastigheterna. 15

18 Parkeringsmöjlighet på Gamla Staffansbyvägen. Övrigt I många svar från enkäterna kom det upp att på alla vägar runt skolan kör man hårt. Föräldrarna önskade att farthinder kunde byggas upp för att få hastigheten ner. Man önskade också att polisen skulle övervaka mera, speciellt när skolan börjar efter längre lov. Trastvägen och korsningen vid Trastvägen och Kyrkobyvägen ansågs som extremt farlig för eleverna. Dessa ställen kom upp väldigt ofta i enkäterna. Vissa föräldrar tyckte enligt svar i enkäterna, att skolvägen var relativt lugn för deras barn och att de inte hade några idéer på förbättringar. Deras barn behövde inte korsa större vägar för att komma till skolan. Teboilkorsningen vid Trastvägen och Kyrkobyvägen. Kom ihåg Även om det finns trafikljus i korsningen, titta noggrant åt båda hållen innan du korsar vägen, för att försäkra dig om att bilarna säkert stannar. Om t.ex. ett parkerat fordon hindrar sikten skall du vara extra försiktig. Titta både till höger och vänster. Innan du går förbi fordonet försäkra dig ännu en gång, att inga bilar kommer. Gå sedan raskt över. Använd alltid cykelhjälmen då du cyklar. Ingen kan välja när en olycka sker! Använd reflex även i stadsmiljö, så syns du bättre. 16

19 Skolvägskartläggningen Södersundaskola, Åland Allmänt om skolan Södersundavägen. Landsvägen vid skolan. Vägrenen är mycket smal. Södersunda är en liten idyllisk lågstadieskola i Jomala kommun på Åland. Skolan har klasserna 1 6 och tillsammans 120 elever. De flesta elever kommer med skolskjuts till skolan, då i form av taxi eller buss. Några elever brukar cykla eller gå till skolan. Skolan ligger strax intill en landsväg som heter Södersundavägen som vi genast såg att var en smal väg med en väldigt liten vägren för den lätta trafiken att röra sig på. Vid skolan var det 50 km/h begränsning men man kunde se redan med blotta ögat att ingen höll den hastigheten. Många föräldrar hade svarat i enkäterna att de tyckte skolvägen inte var speciellt farlig eftersom deras barn kom med skolskjuts till skolan. Vestansunda byavägen x Brobackavägen En korsning där det finns mycket tungtrafik. Bilisterna kör också hårt där, även om det är 50 km/h begränsning. Föräldrarna önskade sig ett stop trafikmärke eller farthinder till korsningen. Av polisen önskade man mer trafikövervakning i korsningen. 17

20 Södersundavägen Vägen vid skolan. Denna väg var mycket smal, samt full av tungtrafik. Vägrenen för lätt trafik var mycket smal vilket gör det livsfarligt för skoleleverna att cykla och gå där. Bilarna körde i mycket hård hastighet, även om det var 50 km/h begränsning. Här skulle en cykel och gångbana vara det bästa alternativet för att göra skolvägen tryggare för barnen. Man kunde även sänka på hastigheterna och kanske bygga ett farthinder vid skolan. Det fanns inga övergångsställen på vägen, i varje fall vid skolan skulle det vara viktigt att det fanns för eleverna måste ändå gå över vägen om de cyklar eller går. Gottbyvägen På Gottbyvägen fanns det många korsningar som kom upp som farliga i enkäten. Gottby korsningen till skolan tog man upp för där finns en massa tungtrafik som kör för hårt och övergångsställen som bör färgas. Här skulle även farthinder hjälpa att hålla låga hastigheter. Korsningen till Båtnäsgatan togs också upp. Även där kör bilarna hårt och det är en dålig sikt i korsningen. I korsningen finns ingen plats för skoltaxin att släppa av barn vilket gör det farligt för barnen att stiga av taxin. Korsningen till riksväg 1 togs upp i enkäterna. Där finns även mycket tung trafik och bilisterna håller mycket hårda hastigheter. Här skulle det vara bra att sänka hastigheterna samt kanske bygga en gångtunnel för att göra vägen tryggare för skoleleverna. Norra Svidbyvägen Denna är väg är hårt trafikerad. Skolelevernas busshållplats är mycket smal och trång. Föräldrarna önskade att man kunde breda till vägen för att få den tryggare för skoleleverna. Likaså önskade man vägbelysning till vägen och ett övergångsställe vid busshållplatsen. Övrigt Några andra vägar kom upp som mycket farliga på grund av livlig trafik samt tung trafik. På dessa vägar körde även bilisterna mycket hårt. Vägarna var Eckerövägen, Kungsövägen, Möckelövägen och Mjölkdalsvägen. Det skulle vara viktigt att bilisterna ändrade sin attityd gentemot hastighetsbegränsningarna. Om alla körde enligt begränsningen, skulle skoleleverna ha en tryggare väg att gå. Kommunen har ordnat det bra med skolskjuts, så de flesta hade inte problem överhuvudtaget med skolvägen. Barnen själva tyckte att det som var skrämmande var tunga trafiken som körde på vägarna. De berättade att det var skrämmande när en lastbil körde fullt förbi när de cyklade eller gick på vägen. Runt skolan borde definitivt byggas farthinder som skulle ta ner på hastigheterna. Längs med den här lilla sandvägen avlämnas eleverna från skolbussen. 18

21 Vad säger lagen om skolvägen och skoltransporter? Vem står för kostnaderna om skolbarnet råkar ut för en olycka under skolvägen? Grundskoleelever som råkar ut för en olycka under skolvägen (på väg till eller hem från skolan) skall enligt lagen täckas av skolans försäkringar. Det viktiga att minnas här är att skolvägen är den kortaste och normala sträckan mellan skolan och hemmet. Om skolbarnet inte är på väg hem då olyckan inträffar, utan är någon annanstans, så täcker skolans försäkring inte olyckan. Materiella skador som t.ex. rivna kläder, oanvändbara hjälmar etc. ersätter skolan inte, utan skolans försäkringar täcker vården av skadorna. Kan jag få gratis skolskjuts åt mitt barn? Ifall barnets skolväg är över fem kilometer lång är kommunen/staden skyldig enligt lag att ordna kostnadsfri skolskjuts åt honom/henne. Men lagen säger också att barnet skall få gratis skolskjuts om skolvägen, i förhållande till barnets ålder eller andra omständigheter, är för farlig, svår eller ansträngande. Kommunerna tar själva ställning till och beslutar om vilka vägavsnitt som kan klassas som farliga. Ifall hemmet ligger på ett sådant område skall gratis skolskjuts ordnas fastän distansen till skolan skulle vara under 5 km. Fakta gällande skolbussar och skoltaxin: Flera elever tar sig till skolorna med skoltaxi eller -buss. Så att passagerarnas säkerhet skall upprätthållas har det stadgats flera regler som skall svara på frågor som t.ex. Hur många barn får trängas om utrymme i en skolbuss? Skall alla ha säkerhetsbälten etc. Här nedan är det som lagen säger angående detta. --Taxibilar få ha högst så många passagerare som det finns säkerhetsbälten. --I bussarna får det åka högst så många passagerare som det finns sittplatser antecknade i fordonets registerutdrag. --Hastigheten som skoltransporterna har får vara högst 80 km/h. --Fordonens dörrhandtag skall vara sådana att de inte skall gå att öppna av misstag. --Passagerarna skall inte behöva stiga ut på vägen, utan de skall släppas ut vid en hållplats eller vid vägens högra kant. --Fordonen som används vid skoltransport skall ha en fyrkantig gul skylt med texten Skolskjuts både fram och bak. Ifall en personbil används som skoltransport skall skyltarna bytas ut mot en triangelformad kupa på taket med texten Skolskjuts. --Skolområdet skall ha en plats där skoltransportens passagerare kan släppas av tryggt och säkert. Transport av små barn Vid transport av barn vars längd är under 135 cm är det viktigt (och lagstadgat) att använda barnstol eller -kudde, eftersom det är livsviktigt att säkerhetsbältet kommer på rätt höjd. Om ett litet barn är med om en kollision och har säkerhetsbältet över halsen kan det ha ödesdigra följder. En annan sak att tänka på är att inte låta små barn sitta i framsätet. Ifall bilen är med om en kollision och air bagen (som är gjord för att rädda vuxna människor) exploderar kan den vara direkt farlig för mindre barn. 19

22 Polisens rekommendationer om hur du rör dig säkert i trafiken Hur skall jag korsa en väg på ett säkert sätt? När du korsar en väg skall du använda dig av ett övergångsställe. Före du börjar gå över vägen är det viktigt att du kollar både till vänster och till höger, för att försäkra dig om att det inte kommer bilar. Om du ser bilar skall du bedöma hur långt borta de är och deras hastighet. Först efter det kan du gå över vägen, om du anser att det är tryggt. Korsa alltid vägen snabbt och säkert. Det är ingen plats att leka på. Hur skall jag korsa en väg som saknar ett övergångsställe? Om det inte finns ett övergångsställe och du måste ändå korsa vägen, skall du vara extra försiktig. Lämpligast väljer du ett ställe att korsa vägen på, där du kan se bra åt båda hållen. En raka passar t.ex. bra. Kom ihåg att när du korsar en väg utan övergångsställe måste du väja för bilarna. Vad skall jag göra om övergångsstället är delat med en refug? Ett övergångsställe som är delat med en refug, är bra på en väg som har flera körfiler. Det ger dig en möjlighet att korsa en körfil åt gången. Du skall stanna på refugen och på nytt kontrollera samma saker som när du korsar en väg utan en refug. Titta alltså på nytt till höger och vänster. Om det är säkert, fortsätt att gå över vägen. Om en bil saktar in vid ett övergångsställe och ger mig en möjlighet att gå över vägen, kan jag göra det? Kom ihåg att ändå först se efter att bilen verkligen stannar upp. Bäst är det att vänta ända tills bilen stannat helt, förrän du går över vägen. Kolla också till andra hållet före du börjar gå över. Det kan nämligen komma en bil därifrån, som inte har sett dig. Hur skall jag korsa en väg med dubbla körfält? Om vägen har dubbla körfält måste du vara extra försiktig. Kontrollera alltid om det kommer bilar på körfältet bredvid, förrän du gå ut på vägen. Fast den första bilen stannar, betyder det inte automatiskt att bilarna som kommer körande bredvid skulle också ha sett dig. Hur skall jag korsa vägen som cyklist? Om du cyklar skall du stiga av cykeln och leda den över övergångsstället. Samma saker gäller som när du går. Titta både till höger och vänster, för att försäkra dig om att det inte kommer bilar. När du leder cykeln över övergångsstället, har du mera tid att se efter och bilisterna har mera tid att märka dig. 20

23 På vilken sida av vägen skall jag gå, om går längs en väg som inte har en gångeller cykelväg? Du skall gå på vägens vänstra sida, så att bilarna kör emot dig. På detta vis kan du bättre se bilarna som kommer körande längs vägen. Om sträckan du skall gå är kort och det skulle vara farligt att korsa vägen för att komma till vänstra sidan, kan du också gå den korta sträckan längs vägens högra sida. Huvudregeln är ändå att du skall använda vägens vänstra sida när du går. Om jag cyklar längs en likadan väg, på vilken sida av vägen skall jag göra det? Om du cyklar längs en väg utan cykelväg, skall du cykla på högra sidan av vägen. Hur stiger jag tryggt av bussen och korsar vägen efter det? När du stiger av bussen skall du först vänta på att bussen kör iväg, så att du kan se fritt till både vänster och höger. Efter att du konstaterat att det är tryggt att gå över vägen, kan du göra det. Kom ihåg att det är farligt att springa ut på vägen framför eller bakom en buss som lämnat av dig på busshållplatsen. På vilken sida av vägen ska man gå? Man ska gå på vänster sida av vägen så att man bättre kan observera bilarna som kommer körande på vägen. Då man cyklar använder man sig av högra sidan av vägen. Kan man röra sig till fots på höger sida om körbanan om man anser det vara säkrare än att använda vänster sida? Om man endast ska gå en kort sträcka längs med vägen kan det vara onödigt att korsa vägen. Då kan man gå en bit på högra sidan av vägen. Huvudregeln är ändå att man går på vänster sida och cyklar på höger sida om vägen. Övrigt som är bra att komma ihåg: Bilisterna ser dig bättre när du har en reflex. Speciellt när det blir mörkt är reflexen viktig. Kom ihåg 5-meters regeln när du parkerar framför ett övergångsställe. Respektera alla som rör sig i trafiken. 21

24 Att röra sig tryggt i mörker Att röra sig i trafiken i mörker kan vara väldigt riskfyllt. Speciellt ifall man inte använder sig av de hjälpmedel som finns till förfogande samt tänker sig för lite extra. Största utmaningen då man rör sig i trafiken som fotgängare eller cyklist är att synas för resten av trafikanterna, speciellt för bilisterna. I mån av möjlighet är det att rekommendera att man rör sig längs med cykel och gångbanor under dygnets mörka timmar. Ifall man måste röra sig längs med körbanan skall man sträva till att röra sig på avsnitt som har belysning. Man kan även göra sin färd i mörkret tryggare genom sitt klädval. Man skall undvika att ha mörka kläder som syns dåligt i mörkret. Man skall sträva till att ha färggranna kläder som bättre sticker ut från resten av omgivningen. Att använda reflex under de mörka timmarna är ett måste. Helst skall man använda reflexväst, eftersom de syns bra även till färgen och har stora reflexterande ytor. Man måste även hålla sina reflex rena och hela för att de skall fungera som de skall. Många ytterplagg har även insydda reflexer, men de räcker inte för att man skall kunna röra sig tryggt i trafiken. Även i stadsmiljö är det ett måste att använda sig av reflex. Fast vägarna är upplysta finns det mycket skuggor och annan rörelse som gör att en fotgängare eller cyklist syns dåligt. Då man rör sig med cykel måste även cykeln vara utrustad för att synas i mörkret. Det är även skrivet i lagen att en cyklist som rör sig i mörkret måste utrusta sin cykel med en lampa framtill och rött reflex baktill. Man skall även ha reflex på hjulens ekrar. Man kan istället för att använda rött reflex baktill på cykeln ha en lampa som lyser eller blinkar rött, vilket i så fall gör att cyklisten syns ännu bättre. Även fast cykeln är utrustad med lampor och reflex skall också cyklisten klä sig så att han syns i trafiken. Det är att rekommendera att även cyklister använder sig av reflexväst. Att ha reflex på hjälmen kan även det vara bra. Även fast man har klätt sig rätt och använder sig av reflex så måste man vara beredd på att alla medtrafikanter ändå inte ser en. Detta betyder att man måste vara extra försiktig i trafiken. Om man rör sig längs med landsväg till fots eller med cykel kan det löna sig att sakta i eller till och med stanna upp då man märker att en bil närmar sig. På detta viset kan man bättre observera varifrån bilen kommer och vid behov söka sig ännu närmare vägrenen. Då man rör sig med bil i mörker och möter fotgängare eller cyklister skall man vara extra vaksam. Man skall undvika att blända de i onödan och ge dem tillräcklit med utrymme vid omkörning. Om det är möjligt att sakta ner innan mötet/omkörningen är även det att rekommendera. Under vår och höst då det finns vatten eller snösörja på vägen skall man även tänka på att inte stänka ner fotgängarna och cyklisterna. 22

25 Avslutning Efter en intensiv vecka av besök till fem lågstadieskolor runt om i Finland, kan vi konstatera att på alla orter finns det ställen på barns skolvägar som upplevs som farliga. På de flesta ställen finns det också saker som kan göras, för att förbättra trafiksäkerheten, relativt enkelt och förmånligt dessutom. På vissa ställen krävs tyvärr också stora satsningar för att få problemet åtgärdat. Ändå hoppas vi på, att denna kartläggning vi gjort, skulle bidra till att det skulle ske förändringar på platser som upplevs som farliga. I vissa fall räcker det med att ta bort lite växtlighet, för att göra sikten bättre. Det fanns en gemensam sak, på alla orter, som togs upp i enkäterna, som föräldrarna svarade på. Nämligen hastighetsbegränsningar, och då speciellt problemet med att bilister inte håller hastighetsbegränsningarna, utan kör rejäla överhastigheter i närheten av skolorna. Ett annat problem som kom fram är att bilister inte ger väg åt barn eller fotgängare som ämnar korsa vägen vid ett övergångsställe. Det här är saker som kan ändras endast genom en attitydförändring hos bilister. Vi kan alla sakta ner lite, speciellt i närheten av skolor eller då vi ser barn i trafiken, och på detta vis göra skolvägen tryggare för barnen. En annan sak som föräldrarna önskade att vi skulle tala med barnen om, var cykelhjälmar, och hur viktigt det är att använda en. I alla skolor märkte vi, att barnen nog var väl medvetna om att cykelhjälmar skall användas, och även varför de skall använda hjälm. Men många av barnen ifrågasätter varför de skall använda hjälm, då inte vuxna gör det. Detta som en påminnelse om hur viktigt det är, att även med eget exempel visa, hur man skall göra rätt. Vi vill tacka Polisyrkeshögskolan och Folkhälsan, framförallt Patrik Lindholm, för att vi fått vara med i detta projekt. Projektet har varit både otroligt roligt och väldigt givande. Vi har blivit varmt emottagna på alla fem skolorna, och eleverna har lyssnat och deltagit ivrigt i våra föreläsningar. Ett stort tack till elever, lärare och föräldrar i de skolor vi fick besöka. 23

26 24

27 25

28

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland...

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare

Skärpt i trafiken. - Trafik för lärare - Trafik för lärare Målsättning Målsättningen är att åskådliggöra för unga hur viktigt det är att vara uppmärksam i trafiken. Förutom att man behöver känna till och följa trafikregler behöver man även

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon:

Cykelkurs. övning och teori. Gärdhemsvägen Trollhättan Telefon: Cykelkurs övning och teori Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon: 0520-49 50 00 www.trollhattan.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Teoridel: Skyltar & regler...4-5 Teoridel: Vad säger lagen om...6

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD 1 GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD GATSMART - EN SERIE OM TRAFIK FÖR LÅGSTADIET 5 tv-program à 15 minuter Målgrupp: årskurs 1-3 I serien Gatsmart ingår följande program: 1. Korsa gatan AV nr: 102478tv1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer I den här broschyren har vi plockat ut trafiksäkerhetsstationer som lämpar sig för trafikundervisningen i årsklasserna 0-6. Beskrivningarna av trafikstationerna

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga?

Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Fråga 2 Varför anser du att de i huvudsak är dåliga? Asfalten är dålig på sträckorna med mitträcke. Att de har fler parkeringsfickor för att vila sig. De accelererar till 300 när de ska köra om och sedan

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla?

NU CYKLAR VI. Är det farligt att cykla? 1 NU CYKLAR VI Grankulla hör till de städer som befrämjar cykling. Stadsfullmäktige godkände.ett program för främjande av cykling vars mål är att höja cyklingens färdsättsandel till 15% före år 2024. Europaparlamentet

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Fotgängarkort. - Trafik för lärare

Fotgängarkort. - Trafik för lärare Fotgängarkort - Trafik för lärare Fotgängarkort Fotgängarkortet är ett materialpaket för lärare. Syftet med materialet är att underlätta lärarens fostringsarbete med trafikinlärning. Här finns de mest

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck.

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck. Månadens Sanomaövning Månadens Sanomaövning Februari Träna läsförståelse Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Till varje text finns läsförståelseövningar. Övningarna tränar

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Cykeln Malmö stad, Gatukontoret Cykeln Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Cugnot's Locomotive- Första maskinellt drivna fordonet Denna kan man kalla den första bilen(ångvagn) Bilen var ångdriven Bilen blev färdig 1769 Hastigheten var drygt

Läs mer

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Till Kammarrätten i Göteborg ÖVERKLAGANDE Yrkande Sofia Haargaard yrkar att Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstillstånd samt undanröjer dom i Förvaltningsrätten om att avslå överklagandet beträffande

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Vår trafiksäkerhet. Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b

Vår trafiksäkerhet.  Ärendemening. Syfte. Alla svar är viktiga. Resultat. Kontakta oss gärna. Bilaga 2b Bilaga 2b Ärendemening Vår trafiksäkerhet Syfte Vägverket har till uppgift att informera allmänheten i frågor som rör trafiksäkerhet. Genom att fråga allmänheten får vi viktig kunskap om hur vi uppträder

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby

Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby VMN 10 863 Förstudie Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älvkarleby Samrådshandling mars 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Hertsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Inledning. Stureby 2010-10-19

Inledning. Stureby 2010-10-19 Stureby 2010-10-19 Sturebyskolans Föräldraforum lämnar härmed synpunkter gällande planförslag om nybygget på del av Örby 4:1 område vid kv. tummaren Bäckaskiftet. Diarienummer 2008-14804. Inledning Dagens

Läs mer

Översiktskarta med kartbladsindelning

Översiktskarta med kartbladsindelning ± Översiktskarta med kartbladsindelning 4. Älvkarleö 2. Uppsalavägen, Brobacken, del av Västanåvägen & Fisket 3. Västanåvägen 1. Östanåvägen, Brännmovägen & korsning väg 76/291 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Studiehandledning PROs Trafikbok

Studiehandledning PROs Trafikbok Kortkurs: Vad är en studiecirkel? En godkänd studiecirkel måste bestå av minst tre deltagare inklusive ledaren som träffas tre gånger i minst nio studietimmar! Folkbildningsrådet (FBR), som fördelar statsbidraget

Läs mer