från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant"

Transkript

1 Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru Beata Jakobsdotter Bjurnäs. II upplagan

2 Denna upplaga grundar sig på Fjalar Smeds släktforskningsarbete under mera än ett decennium och Min släkt utgiven 1992 i Grankulla. Ett öppet och stort TACK går till entusiasten Fjalar. Förnyelsearbetet startades under släktträffen 1998 och fortsatte efter släktträff II Del I utgår från släkten Thors, många med gårdsnamnet Lin (tabell 1.2,...) och del II från släkten Smeds med gårdsnamnet Pimmas (tabell A, B,...). Giftermål har förekommit mellan personer i båda släkten. Fotosamlingen i släktboken berättar för oss om gamla tider. I släktboken kan en del fel förekomma. Innehållet inledes med verkligheten från talet kring Frieriet - Förlovningen och Bröllopet. Författare är Martin Nordman. Petalax juni 2006 Vänligen Bertel Fant Nina Granqvist Roger Häggblom Margareta Lindell Margaretha Stenroos Redigering Mats Häggvik

3 Frieri-, förlovnings- och bröllopsseder i Petalax under talet Frieriet: Ett frianpar tillkom i regel så, att det inleddes med uppvaktning på dansgolvet. Initiativet kom från pojkens sida han bjöd upp flickor som han kom överens med och gillade, efter hand blev det flera danser per kväll med den som han drog bäst jämt med. Flickan visade sina känslor genom att bjuda eller inte bjuda igen när det mot kvällens slut blev tid för damernas dans. Den pojke som bjöds upp till damernas första dans kunde räkna med att den flickan kanske hyste nåt intresse för honom. När tycke sålunda uppstått, utvecklades förhållandet efter hand så att de följdes åt på vägen hem till hennes trappa, där avgjordes det, om han skulle vända eller om de gemensamt skulle fortsätta in i hennes kammare och så småningom till sängen. Härmed var början t.s.k. nattfrieri inlett, men fortsättningen var inte alla gånger så självklar. Det kunde ibland vara så att erfarenheten från den första natten inte uppmuntrade till fortsättning och då stannade det därvid, parterna kunde fortfarande vara vänner trots att det inte blev några närmare kontakter. Om det däremot fortfarande kändes bra så fortsatte sällskapandet såväl ute på festplatserna som hemma i hennes kammare. Efter nån tid visste alla ungdomar att de där två ungdomarna "friade visst". Så småningom kom nyheten ut till exempel genom hans mamma, som naturligtvis såg till att frieriet blev allmänt känt i byn. Ett sådant "visstfriande" kunde pågå längre eller kortare tider, men drog det för länge ut på tiden, blev det i folkets mun jämförelser med "Jakobs sju år för Rakel". Ibland kunde det även uppstå sådana meningsskiljaktigheter att förhållandet bröts för gott, men regeln var nog att det ledde till förlovning för de tu. Förlovningen: Inledningen till förlovningen eller resan till stan/vasa för att köpa ringar "guolle" hemlighölls, för det hörde liksom till att förlovningen för att vara riktigt lyckad skulle komma, om nu inte som blixt från klar himmel, så ändå som en glad överraskning för de flesta i byn. Under dagens lopp läckte hemligheten ändå ut, någon hade ju sett dem på bussen eller så. Vid hemkomsten på kvällen kunde de finna att flickans väninnor pyntat hennes kammare med blommor och blader. I sängen kunde även finnas olika trevligheter, vilka om de var skickligt arrangerade inte upptäcktes förrän någon av parterna kröp under täcket. På kvällen blev det sedan pojkarnas tur, de kunde samlas lite avsides för att invänta skymningsdags och då i all stillhet smyga sig fram till gården och starta uppvaktningen med smällande bössor. Överraskningsmomentet var här det viktigaste, att till exempel skrämma moran eller nån annan skotträdd kvinna i gården så att de hals över huvud lämnade det de hade för händer ute på gården, för att skrikande ta sig in genom närmsta dörr. Det var för pojkarna detsamma som vi idag kallar för "bingo". Beroende på olika omständigheter kunde förlovningstidens längd variera. Bruden skulle ju rustas ut i tillbörlig ordning med gång- och sängkläder samt husgeråd och en del möbler och därtill en "mattfarm", vilket betydde minst en omgång trasmattor över ett vanligt stugugolv. Säkert fanns det en hel del som ännu kunde nämnas, men hemgiften varierade troligen även från fall till fall. Brudgummen skulle även rustas ut från sitt hem med behövliga gång- och sängkläder samt en del verktyg och andra för det blivande hemmet nödiga manliga attiraljer.

4 Det var således många olika saker som inverkade på förlovningstidens längd, arbetsrelaterade eller andra "omständigheter" som endera påskyndade eller fördröjde tiden fram till giftermålet. Bröllopet: Fästfolkets första åtgärd för att det skulle bli nåt giftermål av, var att gemensamt besöka prästen för att ta ut "lysning till äktenskap". Lysningen skulle kungöras i kyrkan tre söndagar i följd och därefter kunde vigseln förrättas. Under lysningstiden "sades fästfolket hänga i kyrktaket" och det hörde till att fästfolket och deras föräldrar samt andra närstående bevistade minst en söndagsgudstjänst där lysningen kungjordes. Ifall fästfolket hörde till olika församlingar skulle lysningen kungöras i båda kyrkorna. Själva vigselakten kunde ske i brudens hem, i prästgården eller i kyrkan. I fall där vigseln skett i hemmet eller i prästgården hölls i regel inga större "kalas", men undantag från regeln förekom säkert också i detta fall. En del bybor gillade inte att folk gifte sig utan att ha "kalas", så det förekom, att det på byn i försmädlig ton sades "no ha di ju haft na sortes kattsmal", då något par gift sig utan något ståhej. Med kattsmal åsyftades troligen en jämförelse med kattornas marsmånadsserenader. I de fall där det rustades för bröllop, hade alla berörda fullt upp med bröllopsförberedelserna, allt skulle planeras och alla planer skulle - an efter - verkställas. Bröllopsgården skulle såväl in- som utvändigt försättas i bästa skick, trädgård och potatisland runt gården skulle vara väl planterade och fria från ogräs, den "göddakalven" slaktas och alla tillbehör för mat och dryck anskaffas. Gårdsfolket behövde säkert också nya kläder, skor och annat för att med hedern i behåll kunna betittas av allt främmandet som kom till bröllopet. Inbjudan till bröllopet skedde medelst s.k. bjudningskort, vilka skrevs ut av fästfolket och deras närmaste och spreds på hemorten av vänner och bekanta. Till utsocknes anlitades troligen postens förmedling. Kyrkbröllopen hölls i regel på midsommarn eller någon av de närmste söndagarna. Gästerna samlades sådär ett-tvåtiden på dagen i bröllopsgården där brudraden ställdes upp för att till fots vandra i ordnad rad till kyrkan. Uppställningen och ordningen i brudraden har något varierat, ibland har tvenne ungdomar gått i spetsen följda av två spelmän, vid andra tillfällen har spelmännen gått i spetsen, efter spelmännen kom alltid brudparet. I en del fall har bruden själv burit upp sin slöja, bakifrån lagd över hennes armkrok. Vid andra tillfällen har brudparet följts av tvenne ungdomar som burit upp slöjan. Efter dessa följde brudparets föräldrar och dem närstående personer, ungdomskamrater först sådana som hade "visst" och gifta par, sedan ungdomar som inte ännu hade nåt fast sällskap, men ändå gick som par och slutligen då sådana som inte lyckats eller kanske inte velat gå med någon utan gick flicka-flicka eller pojke-pojke. Under vandringen spelades brudmarschen eller andra marschmelodier. Folket i brudraden "hixtade hiijo" och viftade med vita näsdukar. Ordningen var god ty än så länge hade ingen stärkande förplägnad bjudits och de egna flaskorna hade inte heller tagits i bruk. När brudföljet efter vigseln återkom till kalasgården bjöds det på skål samtidigt som gästerna gick fram och gratulerade brudparet, under tiden detta pågick samlades några handfasta personer bland gästerna, placerade brudparet på var sin stol och lyfte dem i höjden beledsagade av gästernas ljudliga hurrande. I glasen fanns för det mesta valbart limonad eller lite starkare blandning. Allmänt var det så att kvinnorna höll sig till limonaden och männen till den starkare blandningen. Så länge det fanns tillgång därtill innehöll blandningen smuggelsprit och därefter i allmänhet hembränt som basvara. En yngre kvinna, gift eller

5 ogift, tog inte offentligt och i synnerhet inte vid festens början "starkt" som blandningen kallades. Sedan bjöds det på kaffe och några betrodda män gick runt med tillbringare och pläga/bjöd gästerna. Spelmännen intog sina platser och dansen vidtog, den inleddes med brudvalsen, där brudparet inledde ensamma och efter hand fick sällskap, till först av föräldrar och närstående och så småningom av övriga gäster. Dansen pågick ca en timme varefter spelmännen tog en välbehövlig paus. Dansgolvet intogs nu av en grupp ungdomar och någon äldre person som skulle "ta på fate" eller samla in brudskänkerna/bröllopsgåvorna. De ställde upp ett flera meter långt bord, kallat "langboole". På bordet placerades ett par tio liters ämbar i vilka den tidigare nämnda starkblandningen fanns jämte ett försvarligt antal läskedrycksflaskor och dito dricksglas. På bordets ena sida samlades de utvalda ungdomarna som skulle "HÅLLA I GÅNG" det hela och den andra sidan reserverades för gästerna som skulle bära fram sina skänker. Skänkerna kunde bestå av gåvor inslagna i paket och icke paketerade, men största delen utgjordes vanligen av pengar. För uppsamlingen av pengagåvorna fanns på bordet ett antal dubbla emaljerade fat, när någon lämnade en penninggåva lyftes det övre fatet och sedeln lades i det undre varefter det övre lades på som lock till skydd mot väder och vind. Som en följd av detta sätt att samla in skäkerna har det kända uttrycket "ta på fate" troligen uppstått. Detta uttryck var helt allmänt bland folket, alla "gav på fate" och därmed jämt. Spelmännen kom nu, ställde sig på "håll i gång" sidan och inledde det hela med "plägarmarschin" i vanligt tal kallad "plägarin". På den tiden fanns det ingen känd text till plägarin, men tack vare Sommarteatern Bykistons verksamhet har vi numera en text som förklarar vad uttrycket "ta på fate" egentligen betyder. Vi citerar här de två första delarna av första versen: Nu har vi duka langboole me ämbar å fat om du gever oos in skänk kan du få de i glas allihop som ha gift se böver linne å porslin vi ska jöölp dom ti la stugon sin ritti fin... Alla gästerna fick sitt glas och glädjen såväl för givarna som för mottagarna stod högt i tak. Hela proceduren med att ta på fate kunde beroende på antalet gäster ta upp till en timme och under den tiden spelades plägarin och alla trallade med i melodin och de som tog på fate rörde sig hela tiden i takt med musiken. Det var så att säga hög stämning. Under tiden de övriga roat sig hade de mer stadgade kvinnorna stått runt grytor och pannor och tillrett kalasmaten, som för det mesta bestod av potatis och plockasteitje samt risgrynsgröt och med fruktsoppa som efterrätt. Efter kvällsmjölkningen kom grannar och vänner passligt till maten med sin mjölkhink, och bjöds som tack för detta på kaffe och kalasbröd. Var vädret vackert skedde serveringen utomhus, vid sämre väder i stugor och lämpliga uthus. Efter maten fortsatte dansen fram till småtimmarna, under denna nattdans serverades alltid kaffe med dopp och även smörgåsar bjöds till saltsugna gäster. Det har berättats att matserveringen runt sekelskiftet talet vid bröllop och även vid begravningar tillgick sålunda att alla män åt först, varefter kockarna för att vara på den säkra sidan, såväl inom- som utomhus högljutt kungjorde "om all karar ha jiti nu - så foår kvinnor kom å buri jeät nutå". Efter maten gick plägaren omkring och bjöd ur tillbringarna, folk, mest karan, blev glada och mer högljudda, de egna flaskorna kom nu också fram och hjälpte till att höja stämningen. Dansen gick och allt var fröjd och gamman. Allt efter som tiden gick och gubbarnas gång blev svaijigare växte dock modet och styrkan. En och annan gammal

6 oförrätt vaknade till minnes, när nån f.d. antagonist kom i närheten, en i trängseln omedveten knuff, nån som "håverade eller kaverade sig", gamla hästhandlarhistorier och dito arvstvister, allt kunde bli upptakt till häftiga ordbyten och kragatag. Vid sådana tillfällen kunde fällas uttryck som var såväl mustiga som övertygande och ibland även avväpnande. En påstridig molpbo tryckte till sin dito motpart med orden "foå schatan meä gåss, tå an rör i dynjon, tå loftar'e stjitit". En annan, en mycket glad petalaxbo i 60 års åldern frågade av sina åhörare, en grupp pojkar 10-års åldern, om de visste hur det kom sig att han inte kunde räta ut sina fingrar. Pojkarna som visste att han i sitt arbete använde järnstång och gräfta, menade att det var greppet runt de verktygen som orsakat att fingrarna lämnat krokiga. Gubben skrattade av hjärtans lust, visade upp sina krokiga fingrar och sade "nää pojkar di ji muusbränd". Knytnävarna kunde också ibland komma till användning med några tillhyggen eller vapen förekom som regel inte. När skymningen föll på, sådär vid niotiden infann sig nya gäster, de såkallade "golvstandaren" som även de gärna blandade sig i och förstärkte de förenämnda dispyterna. Golvstandarna var för det mesta ortsbor, som inte var släkt eller bekanta med brudfolket och sålunda inte var inbjudna. De hade nån sorts "allemansrätt" att närvara som åskådare men inte att delta och fröjda sig som de bjudna gästerna. Det förekom naturligtvis att en del av dem oblygt tog för sig och inte iakttog de oskrivna reglerna. I sådana fall kunde det inträffa att en eller flera golvstandare, på grund av sitt uppförande avvisades, från bröllopsgården. Tröttheten tog så småningom ut sin rätt och de dansandes antal avtog mer och mer ju längre tiden led och vid två-tretiden på natten slutade musiken och alla såväl bjudna som objudna gäster sökte sig hemåt eller till någon annan under dansen överenskommen sängplats för natten. Antecknats utgående från vad jag minns eller hört andra berätta. Petalax hösten 2003 Martin Nordman

7 1 TABELL 1.1 III 1. Johan Alfred Fant Född i Petalax, död , stupade i Vilaniemi. Bonde. Gift med Aina Irene Östman, född i Petalax. Aina Irene bor i Petalax. Deras 4 barn: IV 1. Birgitta Irene Strömsbäck, f. Fant Född i Beaverdell, Canada. Gift med chauffören Lars Martin Strömsbäck, född i Petalax, död Birgitta bor i Petalax. Deras 4 barn: V 1. Lisbeth Birgitta Karlsson, f. Strömsbäck Född i Petalax. Undersköterska. Gift med metallarbetaren Stig Lennart Karlsson, född på Gotland. Familjen bor i Stockholm. VI 1. Stig Tommy Norrgård, f. Karlsson Född i Huddinge, Sverige. Ingenjör. Gift med sjukskötare Susanne Norrgård, född Familjen bor i Stockholm. VII 1. Stig Martin Jonathan Norrgård Född VII 2. Lovisa Helena Elisabeth Norrgård Född VI 2. Kennet Martin Karlsson Född i Trångsund, Sverige. Civilingenjör. V 1. Lars Sture Strömsbäck Född i Petalax. El.tekniker. Sambo med närvårdare Gerd Ann-Louise Grönlund, född i Petalax. Familjen bor i Petalax.

8 2 Deras 3 barn: VI 1. Emma Karolina Strömsbäck Född i Petalax. VI 2. Anton Lars Yngve Strömsbäck Född i Petalax. VI 3. Pontus Joel Strömsbäck Född i Petalax. V 3. Susanne Ann-Kristin Strömsbäck Född i Petalax. Barnträdgårdslärarinna. Sambo med linjemontör Dan Anders Ahlbäck, född i Petalax. Familjen bor i Petalax. Deras 3 barn: VI 1. Jonas Anders Ahlbäck Född i Petalax VI 2. Emil Martin Ahlbäck Född i Petalax. VI 3. Anne Catrin Ahlbäck Född i Petalax. V 4. Erik Torbjörn Strömsbäck Född i Petalax. Byggnadstekniker. Sambo med byråsekreteraren Tua Maria Storfors, f. Österback, född Familjen bor i Malax. Deras barn: VI 1. Tilde Maria Strömsbäck Född i Malax.

9 3 IV 2. Doreen Mildrid Eklund Född i Beaverdell, Canada, död Gift med byggnadsarbetaren Levi Osvald Eklund, född i Petalax. Svensk medborgare Bor i Hofors, Sverige. Deras 4 barn: V 1. Kent Mikael Eklund Född i Petalax Byrådirektör, revisor. Gift med sjuksköterskan Eva Eriksson, född i Sverige. Familjen bor i Falun, Sverige. VI 1. Maria Karin Eklund Född i Falun. Studerande VI 2. Anna Margareta Eklund Född i Falun. Studerande V 2. Betty Margareta Österberg, f. Eklund Född i Hofors Kontorist. Gift med montören Mats Österberg, född i Hofors. Familjen bor i Hofors, Sverige. VI 1. Niclas Mats-Erik Eklund Född i Hofors. Studerande. VI 2. Sofia Margareta Eklund Född i Hofors. Studerande.

10 4 V 3. Jan Erik Eklund Född i Hofors. Förskollärare. Sambo med designern Kristina Sundquist, född i Hofors. Familjen bor i Hofors, Sverige. VI 1. Felicia Eklund Född i Hofors VI 2. Filip Jan Gustav Eklund Född i Hofors V 4. Johan Eklund Född i Hofors. Statsvetare. Bor i Falun. IV 3. Gunnel Alice Smeds, f. Fant Född i Petalax. Lärare. Flyttat till Korsholm Gift med rörarbetaren Sven Erik Smeds, född i Närpes. Familjen bor i Hofors, Sverige. V 1. Mats Erik Smeds Född i Korsholm. Civ.ing. (Se SVR 1991) Sambo med journalisten Karin Sjöberg, född Familjen bor i Luleå, Sverige. Deras barn: VI 1. Hanna Klara Amanda Smeds Född i Luleå V 2. Malin Liselott Smeds Född i Hofors Personalutvecklare. Gift med arbetsområdeschef Holger Anders Lundqvist. Familjen bor i Gävle, Sverige. VI 1. Fanny Emilia Lundqvist Född i Hofors. VI 2. Felix Johannes Kyul Lundqvist Född

11 5 IV 4. Johan Bertel Fant Född i Petalax. Lärare. Gift med köksbiträdet Vera Maria Ahlskog, född i Malax. Familjen bor i Petalax. Deras 3 barn: V 1. Johan Hans Peter Fant Född i Petalax. Linjemontör. Gift med primärskötare Inger Marianne Björklund, född i Pörtom. Familjen bor i Petalax. Deras barn: VI 1. Sofia Marianne Fant Född V 2. Jan Sören Fant Född i Petalax. Kyrkvaktmästare. Gift med hemvårdare Karin Maria Fredman, född De bor i Solf. V 3. Björn Tomas Fant Född i Petalax. Studiehandledare. Gift med ekonom Catarina Nysten, född Familjen bor i Sundom. VI 1. Alexander Johan Fant Född i Vasa. VI 2. Izabella Victoria Fant Född i Vasa.

12 6 III 2. Karl Oskar Fant Född i Petalax, död i Petalax Bonde. Gift med Alma Regina Nordlund, född i Petalax, död Deras 3 barn: IV 1. Dagny Helena Björkqvist, f. Fant Född i Petalax, död i Smedsby, Korsholm. Lågstadielärare. Gift med yrkeslärare Harry Per-Erik Björkqvist, född i Korsnäs. Harry bor i Smedsby, Korsholm. Deras 3 barn: V 1. Ove Jan Harry Björkqvist Född i Vasa. Diplomingenjör, brandmästare. Gift med HSO-sekreterare Tarja Susanna Koppinen, född i Nyslott. Familjen bor i Esbo. VI 1. Sofia Helena Annina Björkqvist Född i Esbo. VI 2. Emma Aili Amanda Björkqvist Född i Esbo. V 2 Karl Tomas Björkqvist Född i Korsholm Tekn.doktor. Gift med medicine licentiat Elisa Marianna Ojanperä, född i Tavastehus. Familjen bor i Tammerfors Deras 3 barn: VI 1. Johannes Oskar Björkqvist Född i Tammerfors VI 2. Linda Anna Helena Björkqvist Född i Tammerfors VI 3. Axel Matias Björkqvist Född i Tammerfors

13 7 V 3. Helena Anna-Maria Nissén, f. Björkqvist Född i Korsholm Fil.dr. Gift med dipl.ing. Marcus Michaelson Nissén, född i Vasa. Familjen bor i Helsingfors. VI 1. Victor Carl Markus Nissén Född i Helsingfors VI 2. William Eric Michael Nissén Född IV 2. Karl Lorens Fant Född i Petalax. Pensionerad eltekniker, rävfarmare. Gift med köksföreståndarinna Karin Margaretha Nyvik, född i Korsnäs. Familjen bor i Korsnäs. Deras barn: V 1. Kenneth Mikael Fant Född i Korsnäs. VVS-montör. IV 3. Mariann Nyman, f. Fant Född i Petalax. Merkonom. Gift med bonden och pälsdjursfarmaren Ulf Henrik Wilhelm Nyman, född i Munsala. Familjen bor i Monå, Nykarleby. V 1. Eva Sofia Mariann Nyman Född i Munsala V 2. Hanna Maria Regina Nyman Född i Munsala.

14 8 III 3. Emil Edvard Fant Född i Petalax, död i Burnaby, BC. Han emigrerade till Canada år 1927, gift med Hilma, född i Vasa. Hilma dog 1982 i Hainey, BC. Inga barn. III 4. Erik Vilhelm Fant Född i Petalax, död i Petalax. Bonde i Petalax kyrkoby. Gift med med Olga Kristina Båsk, född i Petalax, död i Petalax. Deras 3 barn: IV 1. Ole Vilhelm Fant Född i Petalax. Arbetsledare. Gift med Gunnel Mari-Ann Granholm, född i Korsholm. Familjen är bosatt i Vancouver, BC i Canada. V 1. Therese Marianne Stewart, f. Fant Född i Canada. Stenograf. Gift med försäljaren William Alstair Stewart, född i Canada. Familjen bor i Vancouver, Canada. VI 1 Jonathan William Eric Stewart Född i Vancouver, Canada. VI 2. Katrina Mari-Ann Stewart Född i Vancouver, Canada V 2. John Erik Fant IV 2. Dolly Kristina Fant Född , död i trafikolycka. Född i Petalax. Kanslist. Bor i Petalax.

15 9 IV 3. Karita Birgitta Nordlund, f. Fant Född i Petalax. Merkonom. Innehar bokföringsbyrå. Gift med bonden, f.d. minkfarmaren Sven Erik Nordlund, född i Petalax. Familjen är bosatt i Petalax. V 1. Lilian Birgitta Lövdahl, f. Nordlund född i Petalax. Merkonom. Gift med pälsfarmare Johan Hemming Lövdahl, f i Kvevlax. Familjen bor i Petalax VI 1. Linda Birgitta Lövdahl, född i Kvevlax VI 2. Pernilla Irene Lövdahl född i Kvevlax. V 2 Catrin Kristina Nordlund född i Petalax. Sjukskötare. Sambo med mekaniker Hans Thomas Smeds, f i Pörtom. Familjen bor i Petalax. Deras barn: VI 1. Hans Jonathan Smeds Född III 5. Ester Elisabeth Fant Född i Petalax, död i Örnsköldsvik, Sverige. Hon flyttade till Sverige år Ogift. III 6. Ellen Lovisa Fant Född i Petalax, död i Petalax.

16 10 III 7. Mattias Georg Fant Född i Petalax, död i Vancouver, BC Han emigrerade till Canada år Gift med Sylvia från Norge. III 8. Ivar Osvald Fant Född i Petalax, död i Petalax. III 9. Anna Lovisa Lindahl, f. Fant Född i Petalax, död år Gift med jordbrukaren Evert Gustaf Lindahl, född i Arnäsvall, död i Arnäsvall, Sverige. IV 1. Erik Gustav Lindahl Född i Arnäsvall. Banktjänsteman. Gift med Margaretha Vedin, född Familjen bor i Matfors, Sverige. V 1. Håkan Hans-Erik Lindahl Född i Skellefteå. Lager- och distributionsarbetare. Sambo med sjukgymnast Erica Anna Carlsson, född Familjen bor i Sundsvall, Sverige. V 2. Jörgen Per-Erik Lindahl Född i Sundsvall. Butiks- och ekonomiarbetare. Sambo med administratör Johanna Eva Erlansson, född i Sundsvall. Familjen bor i Sundsvall, Sverige.

17 11 IV 2. Bengt Gunnar Lindahl Född i Örnsköldsvik. Byggnadssnickare. Gift med Mona Birgitta Lundgren, född Frånskilda V 1. Frida Alexandra Lindahl Född i Arnäsvall V 2. Emma Nathalie Lindahl Född i Arnäsvall Bengt gift 2:a gången med samordnande vårdarinna Eva Marie Wesström, född i Gävle. Familjen bor i Arnäsvall, Sverige. Deras barn: V 3. Sanna Maria Lindahl Född III III 10. Ellen Elisabet Fant 11. Ivar Valdemar Fant Deras 6 barn: Född i Petalax, död i Petalax. Född i Petalax, död Jordbrukare och byggnadsarbetare. Gift med Milda Sofia Fors, född i Petalax. Milda Sofia bor i Petalax. IV 1. Bjarne Valdemar Fant Född i Petalax. Djurfarmsarbetare. Gift med Else Maj Vesterback, född i Petalax. Familjen bor i Petalax. Deras barn V 1. Ulf Christer Fant Född i Petalax. Hårfrisör i Petalax. Gift med försäljare Pia Kristina Viitaniemi, född i Ikalis. De bor i Vasa.

18 12 IV 2. Jan-Erik Fant Född i Petalax. Byggnadsarbetare. Bor i Stockholm, Sverige. IV 3. Alice Sofia Holm, f. Fant Född i Petalax. Hushållslärarinna. Gift med driftsmästare Magnus Holm, född Familjen bor i Vasa. Deras barn: V 1. Micaela Sofia Holm Född i Vasa. IV 4. Clary Margareta Fant Född i Petalax. Fil.kand. Bor i Pargas. IV 5. Claes Mikael Fant Född i Petalax. Jordbrukare. Bor i Petalax. IV 6. Carina Elisabeth Fant Född i Petalax Pol.kand. Bor i Mariehamn.

19 13 TABELL 1.2 III 1. Johannes Ragnar Johnson (Åmossa) Född i Petalax, död i Amerika Chicago Illinois, USA. Arbetade i byggnadsbranschen. Flyttade till Amerika Tog namnet Johnson. Gift med Elna Carlsson, f.d. Udd, född , död 1997, föräldrar från Pörtom. Elnas far tog namnet Carlsson i USA. Deras barn: IV 1. Karin Johnson Född i Chicago, Illinois, USA. Doktor i psykologi. III 2. Elin Sofia Blomqvist, f. Åmossa Född i Petalax, död Gift med jordbrukaren Hugo Viktor Blomqvist, född i Petalax. död i Sverige. Deras 3 barn: IV 1. Viktor Holger Blomqvist Född i Petalax, död i Petalax. Jordbrukare. Gift med Anna Elisabet Ahlskog, född i Petalax, död i Korsnäs. Se tabell A4. V 1. Rolf-Erik Blomqvist Född i Petalax. El.montör. Gift med ateljesömmerska Birgitta Maj-Lis Södergran, född i Korsnäs. Familjen bor i Korsnäs.

20 14 Deras barn: VI 1. Jens Jonas Blomqvist Född i Petalax. Autom. Ing., Design Engineer. Gift med pol.mag., utbildare Jaana Elisabet Kammonen, född i Stockholm. Familjen bor i Korsnäs. V 2. Siv Britt Louice Adolfsson, f. Blomqvist Född i Petalax. Sociala omsorgsprogrammet på högskolan i Stockholm. Enhetschef på ett ålderdomshem i Karlskrona. Gift med civ.ing., gruppchef Jan Åke Adolfsson, född i Kristianstad, Sverige. Familjen bor i Karlskrona. VI 1. Petra Adolfsson Född i Stockholm VI 2. Stefan Adolfsson Född i Kristianstad IV 2. Karl Rolf Blomqvist Född i Petalax, död i Petalax. IV 3. Alice Sofia Johansson, f. Blomqvist Född i Petalax. Diakoniassistent. Gift med skogsbrukare Arne Sigurd Johansson, född i Rödeby, Sverige. Familjen bor i Kyrkhult, Blekinge. V 1. Anne-Maj Alice Öström., f. Johansson Född i Kyrkhult. Ekonom. Gift med lagerarbetare Karl Mattias Öström, född i Luleå. Familjen bor i Ringmåla, Karlshamn, Sverige. VI 1. Victor Emanuel Öström Född i Ringmåla. VI 2. Magdalena Sofia Öström Född i Ringmåla.

21 15 V 2. Maria Elisabeth Emitslöf, f. Johansson Född i Kyrkhult. Socionom. Gift med leg. linsoptiker Per Anders Emitslöf, född i Emmislöv. Familjen bor i Broby, Sverige. VI 1. Albin Emanuel Emitslöf Född i Broby, Skåne. VI 2. Isak Hugo Emitslöf Född i Broby, Skåne. III 3. Nestor Åmossa Född i Petalax, död Bonde. Gift med Julia Kristina Hofman, född i Petalax, död Deras barn: IV 1. Jarl Inge Åmossa (Måsa Jallin) Född i Petalax, död i Petalax. Se tabell G1. III 4. Alma Irene Grankvist, f. Åmossa Född i Petalax, död i Järfälla. Gift med bonden Ernst Felix Grankvist (Pimmas-Ernst), född i Petalax, död i Järfälla, Sverige. Deras 3 barn: IV 1. Hjördis Sofia Nordlund, f. Grankvist (se tabell F2) Född i Petalax. Gift med timmermannen Nils Runar Nordlund, född i Petalax, död i Järfälla. Deras barn: V 1. Gun-Britt Irene Holmin, f. Nordlund Född i Garpenberg, Sverige. Förskollärare. Gift med narkosskötare Jan-Olof Holmin, frånskilda.

22 16 VI 1. Anna Sofia Holmin Född i Järfälla VI 2. Emma Matilda Holmin Född i Järfälla. Gun-Britt sambo med företagaren Mikael Södergren, född Familjen bor i Järfälla, Sverige. IV 2. Sally Inger Storgård, f. Grankvist (se tabell F2) Född i Petalax. Gift med timmermannen Karl Storgård, född i Petalax. Familjen bor i Älvsjö, Sverige. Deras barn: V 1. Kjell Kent Håkan Storgård Född i Petalax. Gymnasieingenjör. Gift med ekonomiekontoristen Evelyn Britt Maria Salmén, född i Stockholm. Familjen bor i Tyresö, Sverige. Deras 2 barn VI 1. Jesper Kjell Markus Storgård Född i Stockholm. VI 2. Lina Evelyn Josefin Storgård Född i Stockholm IV 3. Volter Grankvist (se tabell F2) Född i Petalax. Målare. Gift med reseledare Inger Harriet Elisabet Karlsson, född i Sverige. Frånskilda V 1. Carina Irene Elisabet McLaughlin, f. Grankvist Född i Stockholm. Egen företagare. Gift med egen företagare John Desmond McLaughlin, född Deras barn: VI 1. Max Desmond Volter McLaughlin Född 1998.

23 17 V 2. Patrik Volter Grankvist Född i Järfälla, Sverige. Data-JT tekniker. Gift med marknadsassistent Erica Grankvist, född Volter sambo med researrangör Birgitta Bergmark, född Familjen bor i Stockholm. III 5. Anna Kristina Holmström, f.d. Dahlbäck, f. Åmossa Född i Petalax, död februari Flyttat till Canada Gift med Karl Hugo Dahlbäck, född i Petalax, död Deras 3 barn: IV 1. Kristina Ingeborg Dahlbäck Född , död IV 2. Hellen Hadden, f. Dahlbäck Född i Vancouver Gift med caterpillarföraren Bill Hadden, född i Vancouver, död i Vancouver. Deras 3 barn: V 1. Brad Hadden Deras 3 barn: Född i Vancouver. Biträdande superintendent för kommunala avloppet i Vancouver. Gift med kontoristen Loraine Lewis, född i Vancouver. VI 1. Tara Hadden Född i Vancouver. Kontorist. VI 2. Nicole Hadden Född i Vancouver. VI 3. Lindsey Hadden Född i Vancouver.

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1

Ättligar efter Teodor Karlsson. Tabell 1 Ättligar efter Teodor Karlsson Tabell 1 Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. Gift 1903-11-14 i USA med Lovisa Eriksdotter

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr

Debiteringslängd Fördelning av byggnadskostnader. Förrättningsnr 1(7) TK20 Backman 31 0,2 0,00 Backman Johnny Lars-Peter TK50 Melin 18 0,1 0,00 Melin Brita Maria Melin Kurt Solvig TK67 Udd 26 0,2 0,00 Udd Johan Mikael Udd Ingegerd Birgitta TK92 Malm & Damsten 30 0,2

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA 2012-05-05 Vännäs Halvmaraton & ICA rundan P 11-12 Löpning Minirundan 1,5 km 401 LINDMARK Nils 402 FORSGREN Anders 403 SANDSTRÖM Oskar 404 OLOFSSON Tobias 405 SUNDH Arvid P 9-10 Löpning Minirundan 1,5

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Ättlingar E Emanuel Jonasson

Ättlingar E Emanuel Jonasson Ättlingar E Emanuel Jonasson E Emanuel Jonasson. Född 1863-06-04 Karlskrona. Död 1926-05-31 Karlskrona. Begravd 1926-06-05 Karlskrona. Familj med C Charlotta Classén (Född 1865-10-01 Karlskrona. Död 1905-03-22

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009.

SANDBROLOPPET 2009 I Terränglöpning Björklinge SOK söndag 25 oktober 2009. K1 P 9 Start 11:00 1,3 km 1 58 Arvid Schön 2001 05:07 2 55 Daniel Mannoun 2001 05:14 3 3 Knut-Erik Vassvik 2000 05:34 4 85 Albin Eriksson 05:45 5 59 Kevin Woodward IFK Märsta 06:01 6 485 Fabian Sjöstedt

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f 02-, 0,9 km. 1. Elsa Karlsson Forssa IK Kajsa Cervin Bie GoIF 7.

Bie GoIF KURORTSLOPPET Resultat klass 1 Flickor f 02-, 0,9 km. 1. Elsa Karlsson Forssa IK Kajsa Cervin Bie GoIF 7. Bie GoIF KURORTSLOPPET 2009-09-13 Resultat klass 1 Flickor f 02-, 0,9 km 1. Elsa Karlsson Forssa IK 6.45 2. Kajsa Cervin Bie GoIF 7.07 3. Ellen Peterzén Sköldinge 7.15 4. Astrid Kullgren Flens FS 7.20

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

SVARTA MARAN 2015-09-12

SVARTA MARAN 2015-09-12 SVARTA MARAN 2015-09-12 Resultatlista Herrar 25 km 1 35 Johan Gustafsson, IFK Mora 1.38,49 2 38 Mårten Roos, Uppsala 1.42,44 3 70 Göran Palmgren, Västerås LK 1.48,31 4 69 Jocke Nyström, IFK Sala 1.51,38

Läs mer

MÄN 100 M Vind -1,1 1 O'dain Rose-92 IFK Umeå 10,96 2 Alexander Håkansson -91 Umedalens IF 11,48

MÄN 100 M Vind -1,1 1 O'dain Rose-92 IFK Umeå 10,96 2 Alexander Håkansson -91 Umedalens IF 11,48 NORRLANDSMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2011 Datum 20-21/8 2011 Arrangörer: IFK Umeå, Umedalens IF, Ume FI Plats: Campus Friidrottsarena Umeå 11.00 (10.00 söndag) - 15.30 Väder lördag: + 18, sol, lätta växlande

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860

Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 Kolstad Mellangård Alhagen: Kolstad Mellangård 1:5 Bygdes ca 1860 August Andersson (1869-1949) Ogift Anders Andersson (1874-1962) Hemmansbrukare gm Matilda Kristina Karlsson (1879-1959) f. i Ö Vingåker

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - brutto:

Resultatlista, enskild rond - brutto: F12-klassen 1 Emelie Ferlin MÄLARÖ GK SKYTTEHOLM 0,0 95 2 Johanna Tillström STOCKHOLMS GK 0,0 96 3 Maria Kjelldorff SALTSJÖBADENS GK 0,0 98 4 Magdalena Sjöqvist WÄSBY GK 0,0 103 5 Rebecka Surtevall WERMDÖ

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna.

Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Preliminärt träningsschema IFK Umeå Badminton 2015/2016 Om ditt namn saknas, eller du verkar ha hamnat i fel grupp, hör av dig till tränarna. Måndag Måndag Måndag Måndag Måndag tisdag tisdag tisdag tisdag

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis

MÅNDAG. Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp. Tennisskola Mini & miditennis Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp MÅNDAG Tennisskola Mini & miditennis 08.00-10.00 TP 07.45-10.00 SAMUEL 16.00-17.00 16.00-17.00 SAMUEL Amanda Sjöholm Elin Kumlin Olivia Svensson Saga Alenäs

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer