Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2009. Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen!"

Transkript

1 NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr Årsmöte 2009 S Lisbeth Carlborg om Själslig friskvård- tankar om konsten att erövra glädjen! Stimulerande och underhållande Jag både skrattade och grät Mycket inspirerande Det bästa jag hört - Röster om Lisbeth Carlborg Essinge konferenscenter 24 mars kl Njurföreningens årsmöte kl Middag och föredrag Avgiftsfritt för medlemmar, för övriga 100 kr inkl middag. Anmälan till NjSG:s kansli senast den 18 mars. Telefon Anmäl dig till årsmötet 24 mars! Förvaltningsberättelsen bifogas sida 8-12 Kom i form helg på Lillsved maj sida 17 Vårutflykt till Norrtelje brenneri 17 maj sida 18 Lena och Pirjos rapport är klar sida 4-5

2 Föreningens ändamål att främja och tillvarata de njursviktigas och njurtransplanterades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. att företräda de njursviktigas och njurtransplanterades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer. att sprida upplysning och förståelse för de njursviktigas och njurtransplanterades problem och i övrigt verka för de njursjukas sak. Föreningens uppgifter är bl a att driva vårdpolitiska och andra frågor för medlemmarnas räkning. att arrangera olika program för medlemmarnas utbildning, rekreation och rehabilitering. NjSG får betydande ekonomiskt stöd för sin verksamhet av Stockholms läns landsting. Medlemskap Att bli medlem kostar 200 kronor per år och 50 kronor för barn och ungdom under 18 år, boende på samma adress som vuxen anhörig medlem. Du kan bli medlem genom att sätta in rätt belopp till NjSG på bankgiro eller plusgiro , och på inbetalningskortet ange namn, adress och för vilka det gäller. Vi vill också veta födelseår och om du är njursjuk eller stödjande medlem. Kansli Anmälningar till program och andra meddelande kan lämnas per post, e-post och på föreningens telefon(svarare) 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kansliet är bemannat på deltid av Christina Engström, som besvarar all kommunikation direkt eller så snart det är möjligt. Styrelse Erik Herland, ordförande tel: , e-post: Margareta Wihlborg, vice ordförande tel: , e-post: Atilio Urra, kassör tel: , e-post: Rickard Ymersson, kansliansvarig tel: , e-post: Eva Söderkvist, ledamot tel: , e-post: Lars Elowson, ledamot tel: e-post: Britt-Marie Alm, ledamot tel: Helena Dahlin, ledamot tel: e-post: Åke Lindbohm, suppleant tel: e-post: Dan Appelquist, suppleant e-post: Siw Pettersson, suppleant tel: e-post: Einar Fries, suppleant tel: , e-post: Margot Kahlbom, Gotland, adjungerad tel: e-post: Valberedning Lars Ekholm tel: e-post: Christine Olsbro tel: e-post: Kontakt med NjSG Adress S:t Göransgatan Stockholm Telefon Fax Bankgiro Plusgiro E-post njurforbundet.se Hemsida regionforeningar/sthlm NJURsVIKTIGT Redaktion Eva Söderkvist, redaktör Freddie Kaplan, redigering och layout Margareta Wihlborg hotmail.com Ansvarig utgivare Erik Herland Omslag Lisbeth Carlborg Redaktionen välkomnar bidrag via e-post eller post. 2

3 Det gäller att vi är medvetna om att behovet av information, kunskap och aktiviteter kan variera starkt mellan de olika grupperna. För att föreningens verksamhet skall vara intressant måste den därför vara mer specialiserad, dvs smalare och vassare. Smalare och vassare? Smalare och vassare har blivit en vanlig slogan när man vill beskriva den framtida inriktningen för en verksamhet eller organisation. Centerledaren Maud Olofsson var kanske först ut när hon krävde att EU:s uppdrag bör begränsas till de frågor som verkligen behöver nationsöverskridande beslut. Annat bör skötas på lokal eller regional nivå. Begreppet har också spridit sig till näringslivet. Exempelvis vill chefen för bondeägda Lantmännen, där jag arbetar, att företaget skall bli smalare och vassare. Med det menar han att vi skall minska antalet affärsområden och koncentrera oss på de där vi kan bli bäst. Njurförbundet fyller 40 år Behöver Njurföreningarna också bli smalare och vassare? Tanken kommer naturligt när jag blir uppmanad att skriva i jubileumsskriften Njurförbundet 40 år. Vad har förbundet och de regionala föreningarna betytt för oss njursjuka sedan starten 1969? Vad krävs för att vi skall utvecklas och förbli en stark organisation som tillvaratar våra intressen oavsett om vi har tidig njursvikt, dialyserar eller är tranplanterade? Finns vi kvar som organisation om ytterligare 40 år och vilka uppgifter har vi då? Det kommer att bli spännande att i maj läsa Ordföranden har ordet jubileumsskriften som har inlägg från aktiva medlemmar, vårdpersonal, forskare, sjukvårdspolitiker m fl. Kanske blir en slutsatsen att Njurföreningarna behöver bli just smalare och vassare. Föreningens målgrupper För många av oss följer njursjukdomen och dess behandling tre faser. Vi kontrolleras för njursvikt, vi hamnar i dialys och vi blir till sist transplanterade. Enligt Svenskt Njurregister finns i Stockholms län inom dessa grupper sammantaget ca personer. Ca med en njurfunktion under 30 % går regelbundet till njurmottagningarna, knappt 600 dialyserar och drygt 600 har ett fungerande transplantat. Jag ser det som naturligt och nödvändigt att njurföreningarna vänder sig till alla tre grupperna och deras anhöriga. Något annat skulle kännas konstigt och vara ineffektivt. Men det gäller att vi är medvetna om att behovet av information, kunskap och aktiviteter kan variera starkt mellan de olika grupperna. För att föreningens verksamhet skall vara intressant måste den därför vara mer specialiserad, dvs smalare och vassare. Föreläsningar för tranplanterade Ett exempel på en mer målgruppsinriktad aktivitet är den föreläsningskväll som föreningen ordnar den 23 april. Genom njurklinikerna vid Karolinska och Danderyd kan vi bjuda in alla i länet som har ett fungerande tranplanterat i syfte att öka kunskapen om hur man sköter sig själv och sin nya njure. Finns det intresse kommer föreläsningarna att följas av träffar i mindre grupper för erfarenhetsutbyte. Efter samma idé planerar föreningen att till hösten i samarbete med njurklinikerna bjuda in alla som går på njursviktskontroll. Mötena kommer att handla om vad man själv kan göra för att så länge som möjligt behålla en rimlig njurfunktion. Måste något bort? Smalare och vassare kan innebära att vi måste avstå från vissa aktiviteter. Inte bara för att vi bör satsa på det vi gör bäst utan också för att föreningens resurser är begränsade, såväl ekonomiskt som personellt. Att vara en blåslampa i nacken på sjukvårdspolitikerna för att få en bättre njursjukvård är något jag inte vill prioritera ner. Tvärtom! Men hur är det med friskvård och sociala aktiviteterna som utflykter, museibesök och vinprovning? Ibland fyller vi lätt en buss; ibland kommer så få att vi får ställa in. I slutändan är det Du som medlem som avgör. Du kan rösta med fötterna men hör gärna också av dig per telefon eller e-post. Erik Herland 3

4 Undersökning: Transplantation Är det ett solklart alternativ att välja ett nytt organ? Kungsholmsdialysen har en själdialysavdelning och en hemhemodialysmottagning. Patienterna tränas till att de ska ta ansvar för sin behandling och sköta den självständigt. De flesta dialyserar 4 till 6 ggr i veckan på självdialysen hemhemopatienterna upp till 7 dagar eller nätter i veckan Genom vårt nära samarbete med patienterna har det framkommit att en del är tveksamma eller negativa till att bli transplanterade, därför gjorde vi en enkät för att ta reda på om det finns olika ställningstaganden hos patienter vad det gäller transplantation och organdonation. Viktigt att notera är att en person inte fått någon information alls och en annan patient säger: Informationen behöver upprepas, den bästa informationen har jag fått via tidningen njurfunk! Mår våra hem- och självdialyspatienter så bra med dialys att det påverkar deras beslut att välja bort transplantation? 7 enkäter, 39 besvarades Av olika anledningar var det inte solklart att vilja bli transplanterad. Bristande information vad det gäller transplantation och om eventuella biverkningar efter operation saknas av drygt en tredjedel av patienterna. Pirjo Palonen, Lena Runsten, undersköterskor, Kungsholmsdialysen, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige 4

5 Undersökning: Transplantation Lena och Pirjo undersökte transplantationsattistyder Lena och Pirjo presterade sin undersökning Är det ett solklart alternativ att välja ett nytt organ? på Norditrans i norska Fredrikstad 5-7 mars. Resan möjliggjordes genom bidrag från Baxter, Gambro och Njurföreningen. Utöver den information som finns på vidstående affisch så uppmärksammar NJURsVIKTIGTs redaktion särskilt följande resultat. Informationen kan bli bättre De allra flesta har fått information om transplantation från läkare och/eller sjuksköterskor men 14 av 29 är inte nöjda med innehållet. Några har främst fått information från annan patient och någon nämner Njurfunk som den bästa källan. Ett stort antal patienter anser att informationen om ev. biverkningar efter transplantationen inte är tillräcklig och att den behöver upprepas. En upplever närmast en konspiration från sjukvårdens sida: "Att underlåta att tydligt redovisa de negativa effekterna av behandlingen är bara ett sätt att styra patienten i den riktning man önskar leda patienten." De allra flesta vill bli transplanterade Av de 39 som svarat på frågan vill 29 bli transplanterade, 9 vill avstå och 1 vet ej. Skälen till att vilja bli transplanterad är de vanliga, t.ex. slippa all dialystid, börja jobba, dricka och äta vad jag vill, ett friare liv. Intressantare är svaren från de som inte vill bli transplanterade och särskilt i de fall medicinska hinder inte föreligger. Rädsla eller oro inför själva operationen är inte så vanligt. Betydligt fler anger möjliga negativa effekter av efter följande medicinering som ett skäl mot transplantation. En hemdialyserande patient svarar "Jag vet vad jag har men inte vad jag får. Gammal man gör så gott han kan och Pirjo Palonen och Lena Runsten. nuvarande livskvalitet har gjort mig yngre inombords på grund av min vän i garderoben. Andra har sin vän i byrålådan". Att ha någon annans organ? Någon principiell tveksamhet till att ha någon annans organ i sin kropp framkommer inte av undersökningen. Men undantag finns. Exempelvis skriver en patient "Rubbar balansen med annans energi, som det innebär när du tar en annans njure". Men inställningen hos en annan patient som skriver "Vill någon ge den gåvan tar jag gärna emot" är antagligen vanligare. Tillgänglighet för dialys kan avgöra De som dialyserar hemma eller på Kungsholmens själdialysenhet kan oftast välja när och hur ofta de får sin behandling. För 3 av 7 som inte vill bli transplanterade har denna närhet till dialys påverkat deras ställningstagande. Accepterar personalen ett nej? I nr 1: 2009 av NJURsVIKTIGT skrev njurläkaren Rolf Norman vid Kungsholmsdialysen att han personligen aldrig någonsin blivit beordrad eller mött påtryckningar från sjukhuset att få patienter njurtransplanterade. Likväl upplever enligt undersökningen bara 4 av 9 av de patienter som inte vill bli transplanterade att deras val accepteras av personalen. Red 5

6 Njurföreningen agerar för dig Ingen kostnadsersättning till som flyttar hem dialysen efter fyllda 65 Den som dialyserar hemma har betydande merkostnader. Efter individuell prövning kan dessa till stor del kompenseras genom en handikappersättning från Försäkringskassan. Vid bloddialys hemma är det vanligt att ersättningen som är skattefri ligger i intervallet kr per månad. Men det finns en hake! Har du fyllt 65 år när ersättningsbehovet uppstår så får du inget alls. Är du däremot inne i systemet innan du fyller 65 får du ersättning så länge behovet finns. Njurföreningen har reagerat mot detta. Tillsammans Njurkliniken vid Danderyds sjukhus har vi begärt en ändring. Gösta 70, utan ersättning Allt fler väljer att dialysera hemma. Traditionellt har det gällt PD (påsdialys). Men nu ökar också antalet som har bloddialys hemma. Det är obegripligt att det finns regler som säger att den som fyllt 65 vid hemflytten nekas ersättning för merkostnaderna. För Gösta Pettersson som 70 år fyllda flyttade hem dialysen från Danderyd kom det som en fullständig och obehaglig överraskning. Kostnaderna för ökad el- och vattenförbrukning, ökad sophantering, lakan och skyddskläder, tvätt och förbrukningsmaterial m m är ju betydande. "Jag hade från andra hemdialyserande hört att en rimlig ersättning för merkostnader utgår. Jag vet inte om jag flyttat hem om någon upplyst mig om vad som gäller för oss som fyllt 65", säger Gösta till NJURsVIKTIGT. Staten eller landstingets ansvar? Handikappersättningen utbetalas av Försäkringskassan som är en statlig myndighet. Men Njurföreningens kontakter med Försäkringskassan och företrädare för regeringen visar att det kan ta mycket låg tid att få till stånd en ändring av reglerna. Orsaken är att man då kan tvingas ge ersättning till många andra fall än hemdialys och att detta blir mycket dyrt. Stefan Jacobsson, chef för Danderyds njurklinik Landstinget skulle däremot spara stora pengar på att ge hemflyttade äldre dialyspatienter en ersättning för merkostnader. Njurföreningen uppvaktade först Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att fråga om de var villiga att utreda frågan för att sen rekommendera sina landstingsmedlemmar att ge sådan ersättning. När de klargjorde att SKL inte längre har sådana uppgifter beslöt vi att vända oss direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting. Eftersom Njurförbundet, med vår förbundsordförande Håkan Hedman i spetsen, var med vid mötet med SKL kommer övriga regionala njurföreningar uppmanas att ta upp frågan med sina landsting. Landstinget kan spara kr per år Bloddialys hemma är mycket billigare för landstinget än traditionell dialys på sjukhus. Därför att Stefan Jacobson, chef för Danderyds njurklinik, mycket angelägen att Gösta Petterson inte tvingas tillbaka till sjukhuset. Istället arbetar Stefan aktivt för att få fler att flytta hem. För Danderyd beräknas kostnadsskillnaden utslaget på en 3-årsperiod mellan hem- och sjukhusdialys ligga i storleksordningen kr med hänsyn tagen till de extra utbildnings-, service- och installationskostnader som är förenade med hemdialysen. Härtill kommer ofta kostnaden för taxiresor. För Gösta som på kliniken dialyserade 4 gånger per vecka uppgick dessa till kr per vecka, vilket för ovan 3-årsperiod innebär >> forts >> 6

7 Njurföreningen agerar för dig 1200 kr per månad dyrare med egen bil Om du åker taxi till dialysen så betalar du inte extra för trängselskatten. Men tar du egen bil och sparar pengar åt Landstinget så får du ta den kostnaden själv. Njurföreningen har nu begärt att Färdtjänstnämnden ändrar på denna tokiga regel. Redan 2007 reagerade flera patienter vid Kungsholmsdialysen på att ersättningen för egen bil inte inkluderade för trängselskatten. De som dialyserade 5 gånger vecka fick en helt orimlig extra kostnad på kr per månad. Kuratorerna Nilla Barkman och Göta Fältmark engagerade sig i frågan och skrev till Färdtjänstnämnden. Föreningen har därför åter gjort en framställan till Färdtjänstnämnden om att dialyspatienterna på något sätt skall kompenseras för trängselskatten. Frågan berör kanske i första hand de självdialyspatienter på Kungsholmen som är pigga nog att ta egen bil till dialysen, men frågan berör säkert också patienter vid Sophiahemmet och Södersjukhuset. De som parkeringstillstånd för handikappade slipper betala trängselskatten oavsett resans syfte. Föreningen anser att detta är rimligt men kan inte för förstå varför den som tar egen bil till dialysen istället för taxi skall få en extra kostnad på upp till kr per månad. När inget svar inkommit efter långt över ett år vände sig kuratorerna till Njurföreningen som uppdagade att Färdtjänsten inte ens registrerat brevet och att den som stod som mottagare sedan länge slutat. Vi hoppas på ett snabbt och positivt svar från Färdtjänstnämnden och kommer att hålla NJURsVIKTIGT:s läsare informerade. Red >> forts från föregånde sida >> Utan att beakta att hemdialys erfarenhetsmässigt leder till ett lägre behov av mediciner och färre vårddagar på sjukhus så sparar landstinget under 3-års bloddialys hemma mellan och kr, dvs. uppemot kr per år. Om denna besparing kan uppnås genom att betala ut en merkostnadsersättning på högst kr per år så är det uppenbart en klok åtgärd. Det är helt enkelt uppenbart sjukvårdsekonomiskt mycket angeläget att Gösta Pettersson och andra som fyllt 65 år ges möjlighet att flytta hem dialysen. Vi väntar nu på svaret Njurföreningen och Danderyd Sjukhus brev skickades iväg i början av februari. Vi väntar nu med spänning på svaret och kommer att hålla NJURsVIKTIGT:s läsare informera. Red 7

8 NjSG årsberättelse 2008 Njurföreningen Stockholm Gotland årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Om föreningen Njurföreningen Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för människor som har njursvikt eller är njurtransplanterade. Som medlemmar välkomnas också anhöriga, vårdpersonal och andra som vill verka i enlighet med föreningens syfte som kan sammanfattas i följande punkter: att främja och tillvarata de njursviktiga och njurtransplanterades intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet att företräda de njursviktiga och njurtransplanterades intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer att sprida upplysning och förståelse för de njursviktiga och njurtransplanterades problem och i övrigt verka för dessa gruppers sak NjSG: s verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. Tillsammans med övriga 13 regionala föreningar bildas Njurförbundet (NjF). Om medlemmarna Vid årets slut hade föreningen 733 betalade medlemmar, varav 30 i Gotlandssektionen. Det innebär att styrelsens ambition att under 2008 öka antalet medlemmar inte infriats. En likartad utveckling med ett oförändrat eller sjunkande medlemsantal noteras också för flertalet av övriga regionföreningar. Samtidigt växer den grupp människor som föreningen vänder sig till och som vi bedömer skulle ha nytta av ett medlemskap. Om föreningens primära målgrupp kan beskrivas som de som är dialyserande, njurtransplanterade eller i övrigt har en njurfunktion understigande 30 % så uppgår denna i Stockholms län till personer. Enligt Svensk Njurregister var delgrupperna dialyserande ca 570 personer, njurtransplanterade ca 600 och övriga njursviktiga ca Om exempelvis hälften av dessa grupper gick med i föreningen skulle vi oräknat anhöriga och andra stödjande medlemmar öka medlemskretsen med 60 % till drygt Om styrelsen och dess arbetsformer Föreningens styrelse har från årsmötet i mars 2008 bestått av: Erik Herland, ordförande Margareta Wihlborg, vice ordförande Atlio Urra, kassör Rickard Ymersson, kansliansvarig Eva Söderkvist, redaktör Lars Elowsson, ledamot Britt-Marie Alm, ledamot Helena Dahlin, ledamot Siw Pettersson, ledamot Åke Lindbom, suppleant Dan Appelquist, suppleant Einar Fries, suppleant Margot Kahlbom, adjungerad som ordförande för Gotlandssektionen. Styrelsen har under kalenderåret haft 10 ordinarie sammanträden, varav en endagskonferens och en helgkonferens. Styrelsens suppleanter kallas till alla möten och deltar lika aktivt i föreningens verksamhet som de ordinarie. Styrelsens ordförande eller dess arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden och kassören kan besluta i brådskande frågor eller i övrigt på delegation av styrelsen. Årsmötet Föreningens årsmöte hölls den 27 mars på Essinge Konferenscenter. Förutom sedvanliga ärenden beslutade årsmötet om nya stadgar som en anpassning till riksförbundets namnbyte och stadgeändringar. Deltagarna bjöds på mat och dryck följt av musikunderhållning av Stefan Ringbom, känd som sångare och låtskrivare åt Fria Proteatern och uttolkare av den ryske poeten Viskovski. 8

9 NjSG årsberättelse 2008 Om föreningens kansli, administrativa rutiner m m Kansliet är inrymt i HSO: s lokaler på St. Göransgatan 84 där föreningen också disponerar möteslokaler. Föreningens kanslist, Christina Engström, är anställd på 80 % av heltid med uppgift att ansvara för de administrativa och ekonomiska rutinerna samt vara styrelsens sekreterare. Christina har också en viktig roll vid planering och genomförande av föreningens olika medlemsaktiviteter. Under året har föreningen tecknat ett nytt 3 årigt hyresavtal med HSO och därigenom fått en mycket efterlängtad fjärrkyla i kansliets kontorsrum. Om information, internt och externt Föreningens medlemsblad NJURsVIKTIGT har kommit ut med tre nummer på sidor under Härutöver har medlemmarna fått fyra nummer av Riksförbundets tidning Njurfunk. Njurförbundet har under året tagit fram en ny logotyp som inkluderar regionföreningarna. Syftet är att skapa en gemensam och tydlig profil. Njurförbundet har också en ny layout för hemsidan. Föreningen planerar att från denna bas utveckla en bättre och mer aktuell hemsida än den vi har idag. Det är nu över två år sedan föreningen bytte namn från Föreningen för njursjuka i Stockholm med omnejd till Njurföreningen Stockholm Gotland för att markera att man inte behöver vara sjuk eller ens känna sig sjuk för att bli medlem. Ordet njursjuka har dock hängt med vid beskrivningar av föreningens syfte och verksamhet. Styrelsen har beslutat att ändra detta och beskriver numera föreningens primära målgrupp som människor som har njursvikt eller är njurtransplanterade. Föreningens verksamhet och enskilda styrelsemedlemmar har vid flera tillfällen under årets uppmärksammats i TV, tidningar och tidskrifter. Styrelseledamöter och andra aktiva medlemmar har vidare fortsatt att medverka som skribenter i medicinska tidskrifter och som föredragshållare på konferenser och andra möten. Om samverkan och kontakter med Njurklinikerna Föreningen har fortsatt att ca fyra gånger per år ha möten med ledningen för Njurkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset respektive Danderyds Sjukhus. Träffarna ger oss tidig information om planerade förändringar i njursjukvården och möjlighet till en dialog om vad som behöver förbättras. Föreningens framställan att få deltaga i Njur-SPESAK:s rådgivande råd har däremot avslagits. Styrelsen har fördelat länets olika njurmottagningar och dialysenheter på olika ledamöter och träffar regelbundet särskilt utsedda personal- och patientkontaktpersoner. Styrelsens ledamöter deltar också i förekommande patientråd på klinikerna samt i de njurskolor som utbildar njursviktiga inför en kommande dialysbehandling eller transplantation. Vi har där informerat om föreningens verksamhet och egna patienterfarenheter. För att öka kontakten med de som har hemodialys har någon från styrelsen antingen samlat intresserade patienter till ett litet informationsmöte före dialysstart eller individuellt samtalet med dem under dialysen. Under året har sådana besöksprogram med mycket bra gensvar genomförts vid Löwenströmskas och Solnas dialyskliniker. Vi planerar att besöka övriga kliniker under Under sommaren 2008 återupptogs möjligheten till semesterdialys på Utö genom att Karolinskas dialysenhet på Kungsholm hittade nya passande lokaler för såväl dialys som boende. Genom att verksamheten bemannades av dialyssköterskorna Brittis Allenius och Maria Ageborg kunde även patienter med lite mer hjälpbehov deltaga, vilket inte var fallet med Utöfilialen under 90-talet. Njurföreningen informerade om semesterdialysen och gav ett ekonomiskt bidrag till deltagande medlemmar. 9

10 NjSG årsberättelse 2008 Om föreningen mötesverksamhet för utbildnings, rehabilitering och sociala kontakter I kronologisk ordning har föreningen under 2008 genomfört följande aktiviteter: Den internationella världsnjurdagen den 13 mars uppmärksammades genom föreläsningar och frågestund om hur man kan upptäcka, förebygga och bromsa njursvikt, vilket var årets tema. Med en njurmedicinare, en njursjuksköterska och styrelsemedlemmar från föreningen ordnades sådana aktiviteter på sjukhusen i Danderyd, Solna, Huddinge och Visby. Till vartdera stället kom ett 60-tal personer. De som kom till mötet på Huddinge välkomnades även av sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist som berömde Njurföreningen för dess verksamhet och sen deltog i diskussionen om hur vi kan öka insatserna mot njursvikt. Den 3 april fick konst- och kulturintresserade medlemmar besöka Olle Olsson hem och ateljé i Hagalund. Efter en mycket personlig visning bjöd konstnärens dotter Lena på kaffe och smörgås vid det rymliga köksbordet. Om risken för tumörer hos transplanterade och andra njursjuka föreläste docenten och transplantationskirurgen Henryk Wilczek från Karolinska Huddinge den 17 april. Efter en faktaspäckad men ändå för lekmannen begriplig föreläsning kom många frågor som Henryk besvarade med stor sakkunskap och inlevelse. Vart annat år ordnar Njurföreningen i Västra Sverige i samverkan med stiftelsen Lars-Erik Gelins minnesfond en njurkonferens i Göteborg. Genom ekonomiska bidrag från föreningen kunde 12 medlemmar deltaga i årets konferens som hölls den april. Härigenom fick de nya kunskaper om bl.a. benskörhet och anhörigfrågor samt inspiration från prästen Lisbeth Carlborgs anförande om att återerövra sin glädje Den 2 oktober höll docenten och överläkaren Keith Eliasson från Karolinska Universitetssjukhuset en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning om vad som orsakar högt blodtryck och vad som kan göras för att förebygga och motverka detta för njurarna mycket skadliga tillstånd. På den europeiska donationsdagen den 18 oktober var föreningsföreträdare i Täby Centrum, Solna Centrum och Nynäshamns Centrum för information och utdelning av donationskort. Vi fick hjälp med material från Donationsrådet som själva hade en motsvarande aktivitet på Centralstationen. Två föreningsmedlemmar, Einar Fries från styrelsen och Harriet Hjelmqvist, deltog november i en av Njurförbundet ordnad informatörsutbildning om organdonation och transplantation. På deras rekommendationer har styrelsens beslutat om mer omfattande aktiviteter vid Donationsdagen 2009 samt om personella resurser finns, vid andra tillfällen informera speciella målgrupper om donationskortet och donationsregistret. Om myrkryp i benen eller rest less legs som är ett vanligt problem för njursviktiga föreläste Sten Sevborn från Restless legs förbundet den 24 november. Sten är själv drabbad, men inte av njursvikt, och räknas som en av de mest kunniga på området. Årets adventsresa den 6 december gick till Nykvarn utanför Enköping. Förutom ett vällagat julbord bjöd hantverksbyn på en inspirerande julmarknad. Föreningen har under hela eller delar av året haft följande veckoaktiviteter i samarbete med andra HSO-föreningar: sångkören på tisdagar och yoga på torsdagar. Om vård- och intressepolitik Föreningen arbetar fortlöpande för en bättre njursjukvård genom kontakter med sjukvårdens politiker, tjänstemän och professionen. Av årets aktiviteter vill vi särskilt framhålla: 10

11 NjSG årsberättelse 2008 Utvecklingsplanen för dialysvården i Stockholms län Planen som tagits fram i samråd med bl.a. vår förening innehöll flera viktiga steg mot en bättre dialysvård, bl.a. dialys var annan dag istället för tre gånger per vecka och en successiv utflyttning av dialysvården från de stora sjukhusen till hemmen, självdialys- och sattelitkliniker. Som en start omfattade förslaget nya dialyskliniker i Norrtälje, Södertälje och Handen samt en omlokaliserad och utbyggd enhet i nord-västra Stockholm istället för Kronan. Tyvärr innehöll den 3-årsbudget som landstinget beslutade om i slutet av året vare sig motsvarande resurser eller direkta beställningar. Med en ny totalbudgetmodell på sjukhusnivå lämnas prioriteringarna istället till respektive sjukhusstyrelse. Med undantag för Norrtäljedialysen som fått särskilda budgetmedel är det därför mycket osäkert hur mycket av dialysplanen som kommer att genomföras. Föreningen har i brev och genom uppvaktningar begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) säkerställer att dialysplanen genomförs så att uppsatta mål nås. Vidare har föreningen begärt att HSN tillsätter arbetsgrupper som tar fram motsvarande åtgärdsplaner för förebyggande åtgärder mot njursvikt och för fler njurtransplantationer. Donationsgruppen Föreningen har i slutet av 2007 tagit initiativ till en arbetsgrupp för att där så behövs förbättra informationen och stödet till mottagare och potentiella givare vid transplantation från levande donator. I arbetsgruppen som leds av föreningens vice ordförande Margareta Wihlborg, ingår ytterligare 3 patientföreträdare samt läkare och sjuksköterskor från Danderyds Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset. Under året har gruppen kartlagt vilken information och stöd som ges idag, samt i samarbete med psykologen Margareta Sanner gjort enkätundersökningar omfattande de som med avlidna respektive levande donator transplanterats vid Huddinge under åren 2004, 2005, 2006 och Arbetsgruppens rapport väntas komma i mitten av 2009 när enkätsvaren bearbetats och övriga analyser är klara. Färdtjänst Föreningen har genom sin ordförande Erik Herland deltagit i HSO: s samråd med Färdtjänstnämnden. Bland annat har vi undanröjt hotet att sjukresor bara kan ske från den ordinarie bostaden vilket bl.a. skulle hindra gästdialyser och vissa andra resbehov. Medpatient Ledamöter i styrelsen och föreningens kanslist har bistått enskilda medlemmar med råd och hjälp i kontakter med sjukvården. Föreningens idé att skapa en grupp medpatienter/medlems-informatörer har inte kunnat genomföras. Möjligheter till ett genomförande på riksnivå utreds för närvarande av Njurförbundet. Om deltagande i NjF:s och Läns-HSO:s verksamhet Föreningens ordförande Erik Herland har regelmässigt deltagit i NjF: s och HSO: ordförandekonferenser. Gotlandssektionens verksamhet Föreningens verksamhet på Gotland bedrivs under ledning av en sektionsstyrelse med Margot Kahlbom som ordförande. Världsnjurdagen uppmärksammades genom ett välbesökt arrangemang på Visby sjukhus. Därefter har verksamheten p.g.a. brist på aktiva varit mycket blygsam. Barn, ungdom och föräldrar Föreningens medlemmar har tillgång till den verksamhet för barn, ungdom och föräldrar som ordnas av NjF. För att erbjuda ett utökat utbud i Stockholms-området deltar föreningens kanslist Christina Engström i nybildad arbetsgrupp i Läns- HSO:s regi. 11

12 NjSG årsberättelse 2008 Om föreningens ekonomi Föreningens ekonomi baseras till stor del på de bidrag föreningen årligen erhåller från Stockholms Läns Landsting, dels till administrativa baskostnader, dels till insatser för utbildning och rehabilitering. Dessa bidrag är avgörande för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuvarande former och för att deltagaravgifterna för föreningens olika aktiviteter skall kunna hållas på en för medlemmarna rimlig nivå. Föreningen har vidare under 2008 fått bidrag från Genzyme och Swedish Orphan till kostnaden för arrangemangen på Världsnjurdagen. Av medlemsavgiften till föreningen på 200 kr gå 120 kr vidare till Njurförbundet efter en från 2008 gällande höjning på 20 kr. Föreningens årsmöte beslöt likväl, efter förslag från styrelsen, att hålla årsavgiften oförändrad för Styrelsens målsättning är att öka föreningens intäkter genom att nyrekrytera medlemmar samt få mer bidrag från sponsorer och från landstinget. Såväl intäkter som kostnader har under året legat på en lägre nivå än föregående år p.g.a. färre medlemmar och färre utflykter och andra avgiftsbelagda aktiviteter. Verksamheten har i gengäld haft fler inslag av utbildande och informativ karaktär som genomförts utan ersättning av styrelsen och vårdpersonal. Efter ett bidrag till Njurförbundets forskningsstiftelse på kr redovisar föreningen för 2008 ett nollresultat (-253kr) vilket är något bättre än budgeterat. Föreningens ekonomiska ställning är genom eget kapital och fonderade medel fortsatt stabil. Huvuddelen av de tillgångar som under många år varit placerade i aktiefonder såldes i slutet av Genom att de under 2008 varit placerade på räntebärande konton (Swedbank och Riksgälden) har den kraftiga börsnedgången i mycket begränsad utsträckning drabbat föreningen. Föreningens egna kapital uppgår därför oförändrat till drygt 1, 8 milj. kr. För detaljer hänvisas till resultat- och balansräkningen. Slutord Föreningen har fortsatt ett mycket gott och förtroendefullt samarbete med Njurklinikerna vid Danderyd och Karolinska samt Transplantationskliniken i Huddinge på alla nivåer. Flera nya gemensamma informations- och utbildningsaktiviteter riktade mot i första hand tidigt njursviktiga och transplanterade planeras för Även om huvudsyftet är att ge deltagande ökade kunskaper kan mötena förhoppningsvis också ge oss fler medlemmar. Bekymmersamt är dock att flera förslag till bättre njursjukvård, med dialysplanen som exempel, inte genomförs p g a en bristande sjukvårdsekonomisk helhetssyn. Föreningen har under året intensifierat sina kontakter med de sjukvårdsansvariga politikerna för att få till stånd ökade satsningar på såväl förebyggande som behandlande insatser. Styrelsen 12

13 Kommande föreningsaktiviteter Favorit i repris: Dialys i Gula Villan på Utö sommaren 2009 Under veckorna 31, 32, 33 och 34 erbjuder vi dialys och boende i Gulan Villan på Utö. Dialyserna utförs i Karolinska Universitetssjukhusets regi i en inglasad veranda i Gula villan. Fyra Freseniusmaskiner kommer att finnas på plats. Vi, Brittis Allenius och Maria Ageborg, två sjuksköterskor med lång dialyserfarenhet kommer att finnas till din hjälp. Till vardags arbetar vi på Hemdialysmottagningen på Kungsholmsdialysen. Medicinsk ansvarig är dr Bodil Sjöberg. Hon kommer inte att vara på plats men vi kommer att ha telefonkontakt med henne vid behov. För att kunna erbjuda dig dialys bör du ha en välfungerande blodaccess, klara av behandlingen sittande och kunna gå några trappsteg upp för en trappa. Du behöver inte vara självdialyspatient, då vi hjälper till med allt kring dialysen. Boendet är enkelt med tvåbäddsrum. I två av rummen finns fyra sängar. I huset finns tre toaletter och två duschar. Gemensamt kök (inga måltider ingår) och TV-rum. Det finns även en stor veranda med sjöutsikt och gott om trädgårdsmöbler och grill. Kostnad 2000:-/vecka för ett rum för en person. Är man fler i samma rum kostar rummen 3000:-/ vecka. Bokning endast för hel vecka söndag till söndag. Alternativ till boende finns såsom tältplats, vandrarhem, hotell och en gästhamn om du har båt. I Gula Villan får inga husdjur medtagas. Granne med Gula Villan ligger en pizzeria som även har a la carte meny. Det finns gott om restauranger på ön, ICA affär, bageri m m. Till närmaste sandstrand är det 500 meter. Gula Villan på Utö. Till Utö kommer man med färja antingen från Stockholm City, Årsta Havsbad eller från Dalarö. För att läsa mer om Utö besök För att boka en plats för dialys på Utö i sommar och mer information e-posta karolinska.se eller ring Maria 073/ , Brittis 073/ Platserna är begränsade först till kvarn gäller. Vi ser framemot soliga veckor i Stockholms Skärgård! Brittis & Maria Kungsholmsdialysen Dialyserande medlemmar i NjSG får även i år 500 kr i rabatt på första veckans hyra! 13

14 Resereportage Worldwide Dialysis Booking Service With HDI you can book dialysis sessions at selected facilities with the guarantee of Fresenius Medical Care's high quality technology and products. HDI is a non-profit organisation owned 100% by Fresenius Medical Care and offering a professional and free booking service to HD and PD patients worldwide. Cruises and complete package offers are also available throughout the whole year. Please contact us for further information or to book your dialysis holiday anywhere in the world. Booking is free of charge for all patients. A pool of top qualified renal nurses and nephrologists are ready to welcome you in selected units all around the world. All clinics are equipped with Fresenius Medical Care machines and disposables and with high quality Reverse Osmosis water systems. No re-use of dialyzers. Part of the Fresenius Medical Care Group Holiday Dialysis International Via Cavour Vaiano Cremasco - Cremona - Italy Tel Fax Här hiitiade Erik sin dialys i Rom. Läs om alla de andra spännande resmålen! 14

15 Resereportage Jag mötte sommaren i Rom På grund av benskada fick jag häromåret ställa in den årliga skidveckan i Idre. Men såret var läkt till månadsskiftet april-maj då jag med fru och några vänner mötte sommaren i Rom. Vädret var perfekt. Inte för varmt för att på dagen orka ströva runt bland alla historiska monument och på kvällen äta middag utomhus. Men du kan plötsligt råka ut för ett skyfall så tar med paraply och varför inte en regncape. Och glöm inte heller mycket bekväma skor. Centrala Rom har nästan bara kullerstensgator och trottoarerna verkar ibland härstamma från kejsartiden. Vi bodde ett kvarter från Stazionne Termini där Ryan Airs flygbussar och ett stort antal stadbussar stannar. Bra också eftersom jag kunde ta Metron till dilaysen Villa du Cura Anna Maria (3 stationer och 10 minuters promenad). Den privata kliniken som även har röntgen, mammografi, plastiktkirugi mfl öppenvårdsalternativ hittade jag på den internationella dialyssiten och deras italienska kontaktperson.här är deras adresser: Det vara var ett bra val även om jag tror att vi i Sverige oftast har en bättre dialysvård. En av mina två dialyser började kl och en kl Härutöver hinner kliniken med ett tredje skift måndag till lördag. Stämningnen var hjärtlig och stundom uppslupen när vi inför insläpp bänkade oss i den spartanska korridoren. Sen gick det undan. På 30 minuter var alla 15 patiener startade. De två vitklädda läkarna stack i de flesta fallen varefter grönklädda sjuksyrrar, där flera var män, kopplade upp.sen gjorde läkarna en snabbrond och kollade att inställningarna stämde med ordinationen och svarde på ev frågor. Syrrorna hade då redan påbörjat nästa skift genom att hänga upp nya koncentrat och koksaltspåsar samt att vid ett centralt bord göra i ordning sprutor för fluschning och heparin. Redan efter 3 timmar började man avsluta de första och irritationen var påtaglig när jag insisiterade >> forts >> 15

16 Resereportage att få mina bokade 4 timmar. Så långa dialyser behöver inte våra gamla patient, framhöll doktor Gilliani, och köpte inte mitt påpekande att de flesta verkade vara i min ålder. Förklaringen var naturligtvis att man med längre dialyser inte med befintlig bemanning skulle klara av 3 skift. Det var knappt att man hann värmeköra maskinerna. Hetdesinfektion fick vänta till efter kvällspasset.även lokalerna var knappt tilltagna. Utrymmet mellan sängarna rymde bara maskinerna och mellan de två raderna fanns knappt plats att dra en säng. Sina personliga prylar fick man lägga vid sängfoten vilket gjorde att min vikt första gången blev fel eftersom vågen är inbygd i sängramen. Men jag kan inte klaga på dialyskvaliteten och bemötandet. Freseniusmaskinerna verkade vara i gott skick och man tittade nyfiket på när jag själv satte nålar och startade. Det gällde särskilt de indiskfödda sjukskötarna som kunde hyffsad engelska. Kalaset kostade 320 euro per gång och betaldes till fullo över European Health Insurrance Bäddar och personal på Casa di Cura Villa Anna Maria. Card som man betäller från Försäkringskassan. Krav på prov och dokumentation var de sedanliga inom Europa. Jag tog med mina egna Innohep sprutor men hoppade dessa gånger över järn, etalpha och neorecormon. Så om vägarna bär till Rom så kan jag rekommendera Villa Anna Maria. Erik Herland Njurföreningens Sudoku Var och en av siffrorna 1-9 ska finnas med i varje vågrätt och lodrätt rad, såväl som i varje ruta om 3x3 rutor. Lösning publiceras i nästa nummer. Sudoku nr Lösning till nr

17 Kommande föreningsaktiviteter Välkommen på vinprovning! Under ledning av en välkänd sommelier (vinexpert) provar vi olika typer av vin med ost, kex och vindruvor som tilltugg. Tid : 13 maj kl Plats: St. Göransgatan 82 Deltagaravgift: 100 kr För att kunna beställa hem allt behöver vi din anmälan senast 6 maj till NjSGs kansli, tel På mångas begäran: Kom i form-helg på Lillsved Efter en tids uppehåll ordnar föreningen åter den populära friskvårdshelgen på Lillsved Idrottsfolkhögskola på Värmdö Maj när skärgården är som vackrast. Vi börjar med middag kl på fredagen och avslutar med lunch kl på söndagen. Pris: kr per person i enkelrum och 800 kr per person i dubbelrum inkl frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag, kvällsfika och alla aktiviteter. Anmälan senast 23 april till NjSGs kansli, tel Först till kvarn! På programmet står: - föreläsningar om friskvård och positivt tänkande, - lättgympa, stavgång med flera motionsaktiviteter, - programmet In Balance - att bevara kroppens balans i samarbete med Genzyme. - stimulerande diskussioner och erfarenhetsutbyten, -god mat och trivsam avkoppling Resor till Lillsved, som ligger på Värmdö, får var och en ordna själv men kansliet kan informera om lämpliga busstider. Stavgång är en av de populära aktiviteterna på Lillsved. 17

18 Kommande föreningsaktiviteter Vårutflykt till Norrtelje Brenneri Norrtälje rådhus. Datum: Söndagen den 17 maj Avresa: Vasagatan 16 (mittemot Centralen) Tid: Vi gör ett spännande besök på Norrtelje Brenneri, som erbjuder en unik möjlighet att se ett bränneri i genuin Roslagsmiljö. Här bränner de sitt brännvin själva, i det öppna landskap där en gång Heliga Birgitta vandrade. I fem generationer har familjen brukat gården. Äpplen, svarta vinbär, rönnbär, alla lokala bär- och fruktsorter är råvarorna. Det ger en för Sverige unik produkt. Vi blir visade bränneriet, buteljeringen och skattkammaren. För de som önskar är kanske en snapsprovning att föredra tre sorter bestående av äpple, havtorn eller punsch.(ingår ej). Sedan bjuds vi på en god lunch och avslutningsvis får vi ett roligt inslag av Östermanhistorier medan vi Norrtelje brenneri. njuter av kaffe och äppelkaka med vaniljsås. Därefter åker vi in till Norrtelje där vi har lite fri tid att flanera och utforska staden. Åter Stockholm ca efter en kulinarisk resa med mycket skärgårdssmak. Pris för medlemmar: 300 kr. För övriga 600 kr I PRISET INGÅR: Bussresa Lunch inkl måltidsdryck, kaffe & äppelkaka med vaniljsås Besök och entréer enligt program FRIVILLIGA TILLÄGG: Snapsprovning, 3 st för 80 kr som betalas på plats Anmälan till NjSG:s kansli senast 16 maj. Först till kvarn. Lämna bidrag Njurföreningen Stockholm Gotland är en ideell förening. Ekonomiska bidrag är därför varmt välkomna som stöd för verksamheten, t ex i form av: föreningens minnesadress till efterlevande i samband med begravningar. direkta gåvor förordnanden i testamenten 18

19 Kommande föreningsaktiviteter Till dig som är njurtransplanterad och till dina närmaste Atilio Urra Alla vill att en transplanterad njure ska fungera bra och länge. Det är självklart att både läkare, patient och närstående önskar det. Men vad är det som kan förbättra möjligheterna för en transplanterad njure att fungera under en längre tid? Vad kan man som patient göra själv? Om jag ändå skulle behöva få ett nytt transplantat, vilka nya förutsättningar finns idag jämfört med för år sedan? Detta är viktiga frågor för oss, Atilio Urra och Einar Fries, njurtransplanterade sedan 25 år respektive 1 år. Vi tror det är fler som funderar som vi. Därför vill vi genom vårt arbete i Njurföreningen Stockholm Gotland nu få dem belysta. Du är välkommen att vara med! Tid: 23 april kl Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Einar Fries Preliminärt Program: Inledning av Annika Tibell, Verksamhetschef, Transplantationskirurgiska kliniken Lars Wennberg, docent och biträdande överläkare vid Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset: Den transplanterade njuren - Ett Transplantationskirurgiskt perspektiv. Frågestund de sista 5-10 minuterna Peter Barany, docent och överläkare vid Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset: Den transplanterade njuren - Ett njurmedicinskt perspektiv. Frågestund de sista 5-10 minuterna Paus med förfriskningar Transplanterad, kunnig och erfaren njurpatient delar med sig av sina erfarenheter och tankar inför framtiden. Ännu inte klart vem. Även här, frågestund de sista 5-10 minuterna Sammanfattning av representant för Njurföreningen, mer om ev. uppföljning etc. Egna frågor: Ta gärna med eller skicka oss din viktigaste fråga som du vill ha diskuterad/besvarad! För mer information kontakta, Einar Fries, Njurföreningen, eller Mötet anordnas av Njurföreningen Stockholm Gotland i samarbete med Transplantationskirurgiska kliniken och Njurmedicinska klinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. Denna inbjudan kommer att skickas ut till de som regelbundet gå på kontroll vid någon av ovanstående kliniker. 19

20 Adressat B Föreningsbrev Porto betalt S:t Göransgatan 84, Stockholm KALENDARIUM Missa inte våra aktuella aktiviteter! Torsdagar Yogakurs, S:t Göransgatan mars Njurföreningen Stockholm Gotlands årsmöte, Essinge konferenscenter 23 april Föreläsning för transplanterade, Huddinge sjukhus 9-10 maj Njurförbundets stämma, Park hotell i Solna 13 maj Vinprovning, S:t Göransgatan maj Vårutflykt till Norrtelje Brenneri maj Kom i form helg på Lillsved Med det billiga boendet i Gula Villan har man kanske råd med festmiddag i Utö värdshus.

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813

ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31. för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND. Org.nr 802006-0813 ÅRSREDOVISNING 2009-01-01 -- 2009-12-31 för NJURFÖRENINGEN STOCKHOLM GOTLAND Org.nr 802006-0813 Njurföreningen Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2009 Allmänt om föreningen Föreningens

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt

T-Journalen. Sid 5 7: Här finns styrelsens förslag till Verksamhetslan för 2016. Verksamhetsplanen tas upp vid årsmötet för fastställande, eventuellt 1 T-Journalen År 2016 Nr 1 februari Har Peter Flack blivit medlem i njurföreningen? Nej, så är det inte. Däremot har han tackat ja till att komma och underhålla vid föreningens årsmöte söndagen den 13

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur!

T-JOURNALEN. Karlslunds herrgård i fager sommarskrud, en grönskande oas för både människor och djur! 1 T-JOURNALEN Årgång 2010 Nr 3 augusti Något av innehållet i detta nr: Föreningen inbjuder till medlemsträff lördagen den 25 september i Karlslund. Läs mera om program, tider, anmälan, pris m.m. i inbjudan

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Christina Ståhl Strateg/koordinator 044-309 30 55 Datum 2009-09-01 1 (5) Redovisning från beredningens deltagande i Ystad Military Tattoo augusti 2009

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

T-Journalen. Säfstaholms slott

T-Journalen. Säfstaholms slott 1 T-Journalen År 2015 Nr 2 april Säfstaholms slott Nu är det dags för den vårliga medlemsutflykten som denna gång går till Säfstaholms slott utanför Vingåker, lördagen den 23 maj 2015. Mer om anmälan,

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Läs om Lägerhelg för barnfamiljer Bussresa till Kolmården Nyvalda styrelsen och mycket mer

Läs om Lägerhelg för barnfamiljer Bussresa till Kolmården Nyvalda styrelsen och mycket mer Astma- Astma- och och Allergiföreningen Allergiföreningen i Stockholm i Stockholm Januari- Nr 2 2012 mars maj 2012 Läs om Lägerhelg för barnfamiljer Bussresa till Kolmården Nyvalda styrelsen och mycket

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

INFORMATIONSBLAD december 2006 no 4

INFORMATIONSBLAD december 2006 no 4 Välkommen som medlem i Bromma Kyrkas Villaägarförening! De flesta av de boende i Bromma kyrka är medlemmar i vår lokala villaägarförening Bromma Kyrkas Villaägarförening. Men vi vet att det finns många

Läs mer

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN.

ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. ANSÖKAN OM VÅRDBIDRAG FÖR DITT NJURSJUKA BARN. Till hjälp för Dig som söker vårdbidrag. MITT BARN ÄR NJURSJUKT! Att få beskedet att ens barn har en njursjukdom gör att familjen hamnar i en krissituation.

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

senatorsbrev. mig resten av livet. det är med års Nytt År!

senatorsbrev. mig resten av livet. det är med års Nytt År! JCI SENATORSBREV 9, 2015 Så här de sista dagarna av 2015 kan jag inte annat än att se tillbaka på ett fantastiskt år - vilken otroligt organisation vi är! Jag har fått uppleva så mycket, varav en hel del

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Gårdsnytt 2/2008. Innehåll

Gårdsnytt 2/2008. Innehåll Gårdsnytt 2/2008 Innehåll Kalendarium... 1 Ordförandens ord... 2 Kommande aktiviteter... 2 Årets funktionärskväll... 3 Enebybergshistoria... 3 Föreningens styrelse under 2008... 4 Kalendarium Söndagen

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 7 december 2010 Innehåll 1. HSO:s kansli Julstängt på kansliet Förändringar på HSO:s kansli 2. HSO:s styrelse Bort med ordet handikapp 3. Ordförandestämman Ordförandestämman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006

Verksamhetsberättelse för 2006 Verksamhetsberättelse för 2006 Styrelsens sammansättning Owe Kannberg Lars Andersson Eric Eriksson Siv Janebjer Bo Ericsson Göran Bondesson Eva Karlsson Inger Lundvall Åke Sanell ordförande vice ordf.

Läs mer

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012 : STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN PROTOKOLL NR 1/2012 SID 1 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den januari 2012 Justerat den januari Marianne Svensk Godkänt via e-post

Läs mer

BLODOMLOPPET MALMÖ 15 MAJ 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET MALMÖ 15 MAJ 2012. www.blodomloppet.se MALMÖ BLODOMLOPPET 15 MAJ 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information hittar

Läs mer

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008 RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 2008-12-08 704-15949-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län Att:

Läs mer

Tävlingen med enbart vinnare

Tävlingen med enbart vinnare Tävlingen med enbart vinnare www.wtg2011.com Förord Att donera ett organ är att ge med hjärtat. I vissa fall bokstavligt talat. Vid en transplantation tas det donerade organet om hand och ges till någon

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20

Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Handikapprådet PROTOKOLL 2012-11-20 Sid 72 Inledning... 1 73 Val av justeringsledamot... 1 74 Godkännande av dagordningen... 1 75 Föregående protokoll... 1 76 Val av ersättare till vice ordförande... 1

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars

Läs mer

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson.

Redaktionskommitté T-Journalen: Per Zimmerman, redaktör och ansvarig utgivare, Mikael Löwengren och Sven-Erik Pettersson. 1 T-Journalen År 2012 Nr 2 april Något av innehållet i detta nr: OBS! På sista sidan finns inbjudan till en medlemsträff tisdagen den 8 maj kl. 18.00. Om anmälan, program och plats se sid. 16! Om övrigt

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Styrelsemöte 4:e november 2014 kl. 19:00 21:00 i klubbhuset i Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Per Göran Traung Rolf Pettersson Mauritz Forsström Ulf Oscarsson Lars Axelsson Hans Larsson Bertil Karlsson

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Nr 1 2014. Ordföranden har ordet!

Nr 1 2014. Ordföranden har ordet! Nr 1 2014 Ordföranden har ordet! Hej nu är vi åter här med Länsinfo Det har hänt en hel del sedan förra utskicket. Hälsar Jan Holmgren Jonte från Falköping välkommen som ansvarig för Länsinfo, och tackar

Läs mer

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013 Dag 1- ankomst 15.45 Avresa från Arlanda 19.40 Ankomst till Alicante Transfer tlll hotellet - incheckning 21.00 Lätt middag på hotellet Information

Läs mer

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12).

T-Journalen. Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). 1 T-Journalen År 2013 Nr 2 maj T-Journalens innehåll i detta nr: se sid 2 Medlemsträff: tisdag den 21 maj Program: Medicinbehandling vid njursjukdom (Se sista sid 12). Vår vid Svartån och sjösättningen

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Klubb-Nytt november 2015

Klubb-Nytt november 2015 Klubb-Nytt november 2015 Några rader från vår ordförande Löven gulnar och faller av från träden och själva har vi börjat förbereda husbilen för vintervila. Det kan den behöva, efter att i två veckor ha

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen

Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen Välkommen till Astma och Allergiföreningen i Malmö Adress: Falkmansgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Gotlands Veteranbilklubb 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Gotlands Veteranbilklubb 2015 MEDLEMSAKTIVITETER Aktiviteterna för Gotlands Veteranbilklubb (GV) under verksamhetsåret 2015 inleddes med ett årsmöte 22 mars då vi avslutade det förutvarande

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp)

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) PM 2004 RVII (Dnr 325-3035/2003) Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas 2 Styrelsens sammansättning t o m mars-2013 Ordf. Daniel Sigurd 070-959 05 56 Email sigge@wilzens.se V.ordf. Annelie Stolt 0141-21 07 89 Email stolt1966@hotmail.com Sekr. Gunilla Ångström-Balla 0141-21

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 1. Inför sommaren 2. Förändring av uppdrag inom HSO:s presidium 3. Samverkan SL Färdtjänst 4. Utbildning, seminarier, konferenser Ta plats

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

En stor omställning att bli kroniskt njursjuk

En stor omställning att bli kroniskt njursjuk Nilla Barkman En stor omställning att bli kroniskt njursjuk - hela livssituationen påverkas Bra psykosocialt stöd tidigt, när man kommer in i njursjukvården, kan underlätta och leda till att man snabbare

Läs mer

Första dagboken: ATT HANTERA EN TSUNAMI. Onsdag 19 januari

Första dagboken: ATT HANTERA EN TSUNAMI. Onsdag 19 januari Onsdag 19 januari Irma 17 år. Jan och jag uppvaktar. Improviserar svensk-dansk "Ja, må hon leva med kage og chokola-a-de ". Jan med tårtans plasthuva på sitt huvud. Tårta och presenter var vi ute och köpte

Läs mer

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016

HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 HÄLSORESA MED YOGA TILL SITGES 18-25 OKTOBER 2016 Återhämtningsresa med Lise och Anna en härlig och inspirerande resa som passar både vana yogautövare och nybörjare. Tillsammans med Anna Hallén och Lise

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Cecilia Hurtig, 0554-191 01 cecilia.hurtig@kil.se MINNESANTECKNINGAR 2012-05-14 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet TID: Måndagen

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3.

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3. Katrineholms kommun 1 (6) Vår handläggare Anna Arvidsson Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012 Plats: Pensionärernas Hus Tid: 09.00-11.45 Närvarande: Ordinarie Ersättare Övriga Marie-Louise

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen!

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Få vänner för livet! Ungdomsgruppen anordnar helgkonferenser, lördag-söndag, med olika teman två till tre gånger om året. Där får Du möjlighet att under

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Filippa: Svik inte länets njursjuka! Öppet brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt:

NJUR VIKTIGT. Filippa: Svik inte länets njursjuka! Öppet brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt: NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 3 2008 S Öppet brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt: Filippa: Svik inte länets njursjuka! Länets hälso- och sjukvårdsförvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 1. Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 2013 Följande personer har haft styrelseuppdrag i

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet

Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-09-03 Dnr: 11/03869 SAKEN Lika olika, SVT2, 2011-12-21, program med inslag om handikappersättning för döva; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet kritiseras men frias. Granskningsnämnden

Läs mer