Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgkoder. Bildtexter i Arial italic"

Transkript

1 Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst typsnitt s Bildtexter i Arial italic Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2010

2 Här bor du och ditt lag till samma pris som på Scandic SPORTS CARD Med Scandics sportkort sover du och ditt lag i mjuka hotellsängar istället för på ett hårt golv i en gymnastiksal. Stor frukostbuffé och trådlös uppkoppling ingår alltid. Som lagledare registrerar du dig på scandichotels.se/sport så skickas ett kort hem till dig, därefter betalar du och ditt lag endast från 250 kr/person och natt. Gäller för grupp på minst åtta personer. (Priset gäller för dubbelrum, trebäddsrum och fyrbäddsrum.) Vi ses! SCHO Sportannons177x130.indd Svenska Karateförbundet Arenavägen 55 (7tr) Johanneshov Org.nr: Bankgiro: Plusgiro: Växel: Fax: Javier: Catarina: Omslag: Patrik Backlund, kata och Gulsah Akdag, kumite tränar bunkai Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 05

3 Innehåll Ordförandes förord sid 4 Ekonomi/resultat & balansräkning sid 5 Landslaget sid 7 Domarkommittén sid 8 Utbildning sid 9 PR & marknadskommittén sid 11 Juridiska Nämnden sid 11 Medicinska Kommittén sid 12 Tävlingskommittén sid 12 Shotokankommittén sid 14 Kyokushinkommittén sid 14 Mellersta Karateförbundet sid 15 Nedre Norrlands Karateförbundet sid 15 Sydöstra Karateförbundet sid 16 Skånes Karateförbundet sid 16 Västra Karateförbundet sid 17 Östra Karateförbundet sid 17 Övre Norrlands Karateförbundet sid 18 3

4 Ordförandes förord 4 Styrelsen har under 2010 bestått av ordförande Urban Andersson, Vice Ordförande Jadranka Plese, Kassör Michael Bergman, ledamöter Dejan Brajic och Isabelle Lilja. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 11 tillfällen. Som adjungerad sekreterare har Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante medverkat. Det första året som eget specialförbund skall summeras Styrelsens arbete har bestått i att organisera, initiera och genomföra projekt för att Förbundet på bästa sätt skall svara upp mot och i framtiden uppnå våra högt ställda mål, Svensk Karate Världens bästa och Svenska Karateförbundet Bästa SF i RF. Året började med inrättandet av vårt Förbundskansli på Arenavägen i Stockholm. Till detta har vi en anställd Generalsekreterare samt en praktikant. Ett enormt registerarbete med att få fram alla klubbar, adresser tillhörighet m.m. har genomförts. Webbansvarig har på ett förtjänstfullt sätt producerat Förbundets nya hemsida. SM genomfördes i Kristianstad i september, Webbsändning från SM har setts av unika tittare från 48 länder! Vi har ritat om kartan för Svensk Karate genom att bilda 7 nya distriktsorganisationer. En mycket givande och uppskattad Distriktsledarträff genomfördes i november. Vi har organiserat Förbundet i Kommittéform där styrelsen använder sig av kommittéerna som remissinstanser och delegerar ansvar för beslut samt utförande inom respektive område. Ni kommer att kunna läsa varje kommittés redovisning längre fram i denna verksamhetsberättelse. Landslagsledningen har omorganiserats och en administrativ position som General Manager har inrättats. Vad gäller kommittéernas verksamhet bör några lyftas fram extra, Utbildningskommittén som i december genomförde vår första egna instruktörsutbildning, PR & Marknad som arbetat fram hemsidan och i övrigt gör ett bra arbete med små medel. Landslagsledningen som på ett förtjänstfullt sätt inlett ett nära samarbete med RF:s elitstödscentrum, vilket bl.a. renderat i ett riktat elitstöd för 2011 på kronor. Vi är även mycket nöjda med att ha förhandlat fram ett nytt samarbets- och sponsoravtal, det blev Budo Nord som kommer att fortsätta vara vår samarbetspartner för en ny treårsperiod. Vi har också, i samarbete med Budo Nord, öppnat förbundets webbshop där medlemmarna kan handla diverse förbundsartiklar. Två distrikt fått under året i uppdrag att prova ett nytt tävlingsregelverk, Distriktstävling med tillhörande distriktsdomarutbildning. Förbundet fick vid samverkansmöte med RF i oktober mycket uppskattning och god feedback för det arbete vi genomfört under året. Vid vårt registerarbete fann vi att 5 föreningar inte har verksamhet. 12 föreningar har begärt utträde och 15 nya föreningar har fått inträde i förbundet 2010, ett speciellt välkommen till dem. Detta innebär att Förbundet består av 313 föreningar. Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka samtliga klubbledare och alla med förtroendeuppdrag i förbundet för Era insatser under det gångna året. Ordförande Urban Andersson

5 Ekonomi/resultat & balansräkning Svenska Karateförbundet 2010 Resultaträkning i jämförelse med Budget Centralt Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikese kr Gemensam verksamhet RF-anslag och Årsavgifter Huvudstyrelsen Årsmöte Kansliet Ekonomihantering Internationella avgifter Försäljning Konferenser Försäkringspremier PR & marknadsföring Diverse Materialhantering Utbildning (RIG-Campus Haninge mm) Summa Gemensam verksamhet Riktade satsningar Jämställdhetsarbete SM stöd Kommitté för funktionshindrade Organisation & Avskrivningar Juridisk nämnd Sponsorkostnader Medicin Medlemsrekrytering Distriktsamordning Idrottslyftet Elitsatsning Barn och ungdom Domarkommittén Kyokushin tävlingskommitté Shotokan tävlingskommitté Summa Riktade satsningar Summa Centralt Landslagsverksamhet Landslag Kumite Dutch Open Oslo/Copenhagen Open Senior-NM Administration (Tfn mm) Junior-EM Junior-VM Senior-EM Senior-VM Läger Svealand Sammantagen budget Kumite Summa Landslag Kumite Landslag Kata Paris Open Finnish Open German Open

6 Läger Svealand Sammantagen budget Kumite Summa Landslag Kumite Landslag Kata Paris Open Finnish Open German Open Oslo/Copenhagen Open Senior-NM Administration (Tfn mm) Junior-EM Senior-EM Senior-VM Läger Svealand Läger Skåne Sammantagen budget Kata Summa Landslag Kata Summa Landslagsverksamhet Totalt hela verksamheten Svenska Karateförbundet 2010 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Anskaffningsvärde inventarier Värdeminskning Kundfordringar Förutbetalda kostnader Hyra mm WKF & EKF EM kostnader Banktillgodohavande Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital * Tidigare års resultat 0 Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatter och avgifter Medlemsavgifter Summa Eget kapital och Skulder UB Disponibla medel per * Tillkommande disponibla medel Banksaldo enligt ovan

7 Landslaget Karatelandslaget har påbörjat ett stort förändringsarbete under 2010, men har trots detta även haft goda tävlingsframgångar med medaljer och bra placeringar från tre mycket stora internationella mästerskap samt även ett nytt medaljrekord på Nordiska mästerskapen. I och med karateförbundets medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) från årsskiftet, påbörjades ett omfattande omstruktureringsarbete av landslagsverksamheten efter årsmötet i mars. Detta för att landslaget bättre ska kunna ta del av de resurser i form av expertis och medel som finns inom RF. En plan togs fram med ett antal åtgärder som behövde genomföras för att karatesporten ska ha ett fullvärdigt landslag på elitnivå inom RF. Första steget var att utse en General manager som fick ett övergripande ansvar för hela landslagsverksamheten vad gäller ekonomi, administration och samordning med RF. Under General Manager utsågs en förbundskapten i vardera gren för att ta det sportsliga ansvaret för uttagning och träning av landslaget. Därefter formerades en spetstrupp bland seniorerna i landslaget med fyra utövare från Två guld och ett silver på Finnish Open från väster: Ky Buon Tang, Mia Karlsson, Sam Biranvand och Karin Högglund. Fysiska tester och teorifrågor på Bosön under ledning av Riksidrottsförbundet kata och åtta utövare från kumite, som kom att ingå i arbetet med framtagandet av en kravprofil för karatesporten på elitnivå. Dessa seniorer har under året fått genomföra ett antal tuffa fystester på RF:s testlabb på Bosön, för att få fram ett bra underlag till kravprofilen. Ungdomssatsning Under sommaren togs beslut om att påbörja en specifik ungdomssatsning med inrättande av en utvecklingstrupp för kadetter i åldern 13-15år i kata och kumite, där även två utvecklingsansvariga ledare utsågs. Fyra utvecklingsläger för kadetter har genomförts under hösten som en del i denna satsning, två i Stockholm, ett i Åtvidaberg och ett i Växjö. Deltagarantalet har ökat vid varje läger och i november hörsammade hela 27 utövare från Ystad i söder till Piteå i norr detta initiativ. Läger Landslagsledningen genomförde sina uttagningsläger mycket tidigt i år. Först ut var katalandslaget med uttagningsläger i Tumba under andra helgen i januari och det följdes upp med uttagning till kumitelandslaget två helger senare i Stockholm. Båda uttagningarna lockade ett 25-tal utövare var för sig, vilket var mycket positivt. Landslagsledningen har därefter genomfört 8 organiserade träningsläger under året, varav 3 har avhållits i samverkan med RF på Bosön. Tävlingar Karatelandslaget har medverkat vid Nordiska mästerskapen, Kadett och Junior EM, Senior EM och VM, Student VM samt haft ett mindre antal deltagare vid fyra öppna tävlingar inom Europa. Tävlingsåret inleddes med en utmärkt insats av Gulsah Akdag som redan i januari vann ett silver i kumiteklassen 55kg i den prestigefulla tävlingen Paris Open för landslag. Denna framgång följdes upp i 7

8 mars månad med ett brons i kumite av Kalate Akolor vid Dutch Open i Rotterdam. Några av landslagsmedlemmarna tävlade för sin klubb vid Estonian Open i april och visade även där framfötterna med att vinna tre guld, Karin Hägglund i kata samt Kalate Akolor och Joanna Stassos i kumite. Väl framme i april var det dags för Nordiska mästerskapen (NM) och där var det främst de kvinnliga deltagarna som höll sig framme på prispallen. Hela 17 landslagsdeltagare från Sverige kom hem med 16 medaljer vilket definitivt får gälla som rekord för Svenska karatelandslaget i nordiska sammanhang. Katalandslaget fick även de ett stort genombrott på NM och blev bästa nordiska land i kata med tre guld, ett brons och två 5:e platser. Största insatsen gjorde dock Arvin Rezaie från Göteborg som i sin landslagsdebut hann både bli omplåstrad på sjukhus och återvända till tävlingen för att vinna juniorfinalen i kumite. I maj var det dags för senior EM som lockat deltagare från 39 länder och där Sverige kom till start med 10 deltagare. Värt att notera var att båda katautövarna Karin Hägglund och Patrik Backlund båda fick möta favoriterna till seger i den inledande omgången, en knepig lottning som i närmaste präglade hela landslaget i inledningen. T ex Gulsah Akdag och Aleksandar Subosic som efter utmärkta insatser förlorade på udda poäng när någon sekund återstod mot tidigare mästerskaps medaljörer, längst tog sig Bleard Amagjekaj som slutade på en sjundeplats i kumiteklassen 84kg. Juli månad lockade med Student VM i Montenegro och en fulladdad Gulsah Akdag tog sig till match om bronset i klassen kumite 55kg efter sex tuffa omgångar. Väl där fick hon ge sig efter att domarna fällt avgörande med flaggning. Finnish Open går som brukligt av stapeln i Tammerfors i början av september, och lockar alltid tufft motstånd från bl a Ryssland, men inget stod att hindra katalandslagets representanter i år, som bärgade hem 2 guld och ett silver. Sista tävling innan Senior VM var German Open, men formen ville inte infinna sig på denna tävling för någon av landslagets representanter. I slutet av oktober gick senior VM av stapeln i Belgrad i Serbien och svenska karatelandslaget fanns på plats med en representant i kata och sex representanter i kumite, men framgångarna uteblev. Svåra lottningar och lite otur, men samtidigt en fingervisning till landslagsledningen om behov av förändring och nya metoder för att nå framgång även i dessa sammanhang. Organisation Landslagsledningen har sedan mars månad bestått av General manager: Birgitta Lindblom. Förbundskaptener: Ky Buon Tang och Miroslav Femic. Assisterande förbundskaptener: Azem Barakovic och Sascha Petrovic samt utvecklingsansvariga: Joakim Engman och Tomas Karlsson. Karatelandslaget har under året bestått av 10 utövare i kata som minskade till 7 vid årets slut pgr av skada etc. och 30 utövare i kumite som minskades ner till 12 genom omorganisation efter årsmötet. Domarkommittén DK 2010 ordförande, Ove Viggedal, ledamöter, Javier Escalante, Peter Sahlberg och Fredrik Ålander. Bilden nedan är från verksamhetsårets slut, den 11 december i Sundsvall där DK direkt efter Nedre Norrlands första DM arrangerats genomförde vår första regelkurs för blivande Distriktsdomare. Ingående i testet för förenklat tävlingssystem som ett Från vänster: Peter Sahlberg, Javier Escalante, Ove Viggedal och fredrik Ålander. 8

9 led i att kunna bredda och öka tävlingsverksamheten ute i våra 7 nybildade distrikt. BILD!! Här ser vi 16 deltagare, två blivande regionala domarutbildare samt DK:s ordförande. Under året har arrangerats följande domarkurser och samarbete med landslaget: januari Tumba Katakurs JB där 7 nya licenser utdelades 22 maj Stockholm Kumitekurs JA/JB där 7 nya licenser utdelades sep. Kristianstad SM examination Referee kumite 1 ny licens utdelades 8-9 oktober Karlstad Kumitekurs JA/JB där 4 nya licenser utdelades augusti Bosön Katalandslagets läger, DK medverkade 10 oktober Karlstad Kadett- läger, DK supportar med hjälp av E. Merayo Representation vid internationella tävlingar och mästerskap under verksamhetsåret: 16-17/1 Paris Open O. Viggedal, J. Escalante samt P. Sahlberg 5-7/2 Junior EM O. Viggedal, J. Escalante, P. Sahlberg samt F. Ålander 10-11/4 NM Domarkommittén samt T. Bäckmark 7-9/5 Senior EM O. Viggedal, J. Escalante samt P. Sahlberg 29-30/5 Region EM O. Viggedal samt J. Escalante 27-31/10 Senior VM O. Viggedal, J. Escalante samt F. Ålander I samband med SM i september blev det obligatoriskt för alla Kadetter att bära ansiktsmask och kroppsskydd enligt WKF- regelverk. Vid senior EM i Aten utsågs DK ordförande O. Viggedal som blivande MAC, mattchef vid EKF- mästerskap. Som sekreterare i EKF och WKF- Referee Commission samt ledamot i den arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta ett nytt regelsystem har Javier Escalante verkat under året. DK påbörjade is slutet av året även en uppgiftsinsamling från alla domare med uppgifter om antal dömda tävlingar/poäng de 4 senaste åren. Utbildning Sammansättning inom utbildningskommittén: Andreas Brotanek, Lotta Berger, Omar Ahmedin och Peter Svensson Fokus för utbildningskommitténs arbete har legat på att: - Ta fram ett internt utbildningsprogram för instruktörer inom Karateförbundet. - RIG - Karate - Hitta och utveckla samarbetsformer med partners som SISU, Sports Campus Sweden och GIH. Instruktörsutbildning En stomme finns nu klar som består av tre kurser. BAS1, BAS2 och plattformen som kommer att bli en samverkanskurs med SISU. Den första instruktörsutbildningen i Karateförbundets regi gick av stapeln i december Samma månad genomförde vi också en endagskurs som riktar sig till dig som är ledare för elever med funktionsnedsättning. Det här var ett samverkansprojekt mellan Huddinge kommun, Botkyrka kommun, SISU idrottsutbildarna, Botkyrka Shukokai, Svenska Karateförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet. RIG Karate Detta år har vi haft elever från följande orter: Stockholm, Göteborg, Luleå, Ludvika, Kristianstad, 9

10 Linköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås. Det är en ganska bra geografisk spridning på ett riksidrottsgymnasium. Vi har haft fullt med aktiviteter 2010! Här kommer ett smakprov på allt vi har hunnit med i år: Januari träningsläger på Island. Februari tävling, Boden Open. Mars uttagning för nya elever ht April träningsläger på Bosön. Maj träningsläger i Tyskland, tävling RM i Shitoryu. Juni kickoff för höstens trupp. September tävlingar, SM & Budo Nord Open. Oktober några fick åka och titta på VM i Serbien. November tävlingar, Sthlm Open & Sv. Juniorpokalen. December träningsläger ihop med RIG-friidrott i Växjö. Verksamheten genomsyras av systematisk träning och uppföljning av detta i form av tester. Målmedvetna elever som tränas i att ta ett eget ansvar för sin tillvaro här i Haninge med allt vad det innebär t ex mat, sömn, studier, träningsplanering mm. Vi har framgångsrika elever som tar medaljer på alla tävlingar de ställer upp i. För tillfället har vi tolv elever på RIG-karate, tre flickor och nio pojkar. De flesta av dessa bor på vårt elevboende som vi delar med andra idrottsungdomar. Sports Campus Sweden Karateförbundet har en student på SCS. Mohamed Bedri som kombinerar karate som elitidrott med studier på KTH. GIH För närvarande har vi en student på GIH. Gülsah Akdag som läser till specialidrottslärare. Det blir alltid många medaljer när RIG eleverna tävlar. 10

11 PR & marknadskommittén Evelyn Morales, Bengt Zachrisson och Magnus Wiklund valdes in i kommittén vid Svenska karateförbundets första årsmöte. Kommittén har fortsatt att använda de olika tillfällena för media kontakter för att uppmärksamma Karate och olika tävlingar runt om i landet. Dessutom har man fortsatt med att stödja landslaget och landslagstruppen på hemsidan och med pressmeddelanden och artiklar om en del läger, tävlingar och andra evenemang. Ett tydligt exempel var SM, där man satsade på webb-tv sändning samt pressmeddelande före, under och efter själva tävlingen, eller VM med olika pressmeddelanden och artiklar som stöd. Åtta pressmeddelanden har skickats under året för att uppmärksamma t.ex. att Karate blev Riksidrottsförbundets 70:e specialförbund, om SM 2010 i Kristianstad, om EM i Grekland, om VM i Serbien. Senaste pressmeddelandet resulterade i ett inslag på SVT Sportnytt den 22 oktober där Gülsah Akdag intervjuades inför VM i Serbien. Två nyhetsbrev har skickats till klubbmedlemmarna angående t.ex. första förbundsstämma, den nya landslagsorganisationen, hur de olika kommittéerna fungerar inom det nya Svenska Karateförbundet och rekommendationer till medlemmarna om hur man kontaktar media och skriver pressmeddelanden. Kanaler I samband med det nya förbundet såg en ny hemsida dagens ljus för nästan ett år sedan. Förutom det har det gjorts en satsning på sociala medier som Facebook (med ca 350 medlemmar) och Twitter. Själva målet är att ha en mer direkt kontakt med de som är intresserade av vår idrott, inte bara klubbmedlemmar men också karateutövare i allmänt. Företaget Livestream genomförde den tredje raka SM i Karate på WebbTv:n. De direktsände från Valhalla sporthall med 4 personer och 4 olika kameror under de två mästerskapsdagarna. En nyhet för i år var att det fanns en reprisfunktion under direktsändningen. Under helgen och dagarna efter direktsändningen hade vi mer än unika besökare. Juridiska Nämnden Av Svenska Karateförbundets stadgar framgår att det ska finnas en juridisk nämnd. Den juridiska nämnden utses av förbundsstyrelsen för ett år i taget och är det organ inom förbundet som har att handlägga ärenden avseende bestraffning. Den juridiska nämnden består av tre ledamöter, där ordförande och en av ledamöterna ska ha och har juridisk examen. Den tredje ledamoten representerar allmänkunskapen avseende karate. Nämnden har till stöd i sitt arbete även en sekreterare. Sekreteraren är inte ledamot av nämnden. Bestämmelserna om bestraffningsärenden t.ex. brott mot tävlingsbestämmelser finns huvudsakligen i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap och i regler mot dopning i 13 kap. I Svenska Karateförbundets stadga finns motsvarande bestämmelserna i förbundets stadgar 8 och 9 kapitlen. Juridiska nämnden har även inseende i ärenden avseende brott mot medlemsklubbars stadgar. I den juridiska nämndens åtaganden ingår att följa den idrottsjuridiska utvecklingen och utgöra remissinstans i förekommande ärenden och i övrigt utgöra stöd för förbundsstyrelsen i idrottsjuridiska frågor. Ärenden om bestraffning förutom ärenden om dopning som handläggs av den medicinska kommittén handläggs i första instans av den juridiska nämnden med möjlighet att överklaga till Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa fall krävs prövningstillstånd. Den juridiska nämnden har under det gångna verksamhetsåret handlagt ett ärende. Ärendet avsåg uteslutning av klubbmedlem. 11

12 Den juridiska nämnden består av Kristina Ullgren, ordförande, Marianne Öfverström och Dejan Brajic samt Javier Escalante är sekreterare. Medicinska Kommittén Medicinska kommittén har under året bestått av ordförande Gunilla Jodry, ledamöter Christian Hultén, Ali Kad, Lena Karström och Mehdi Nabahi. Den 14 mars 2010 hade vi vårt första möte där vi träffades för att diskutera kommitténs kommande arbete. Därefter har kommunikationen skett via e-post. Under det gångna året har kommittén börjat arbeta fram riktlinjer när det gäller säkerheten vid tävlingar. Kommittén har även arbetat fram en lista på läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som kan anlitas vid tävlingar. Listan kommer att finnas på kansliet. Medicinska kommittén har och är tillgänglig för alla karateutövare som vill ställa medicinska frågor. I skrivande stund kommer jag att lämna över ordförandeskapet till Christian Hultén och önska kommittén lycka till med sitt fortsatta arbete. Kommittén för funktionsnedsatta (½ sida) I början av året bestod kommittén av Gunilla Jodry, ordförande, Pontus Johansson och Lillebror Fridh, ledamöter. På vårt sista möte för året kunde vi glädjas att även Anders Trapp valdes in som ledamot och Eliz Lindström som adjungerande ledamot. Under året har vi haft förutom möten framför allt en flitig kontakt via e-post för att bygga upp den nya kommittén. Vårt första stora mål är att sprida kunskap så att alla som vill får möjlighet att träna karate oavsett fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Detta kommer bl a att ske genom att utbilda instruktörer och därmed höja kunskapsnivån. Samt att hjälpa till att anordna läger med en nivå som passar alla, allt från norra Sverige till södra Sverige. Kommittén har i år sponsrat Bushido Luleå Budoklubb och Råneå karateklubb som årligen anordnar läger för alla karateutövare 3:e helgen i maj. Lördagen den 11 december anordnade fritidskonsulenten Eliz Lindström tillsammans med SISU en fantastisk utbildningsdag i Stockholm, Vad gör vi med dem som inte gör som andra gör?. Eliz Lindström och Anders Trapp föreläste om olika funktionshinder och gav tips och idéer vad man ska tänka på som instruktör. Pontus Johansson fick oss därefter att svettas genom att vi fick prova på hur en karateträning kan gå till efter att vi fått binda ihop armar och ben samt några av oss fick sitta i rullstol, mycket lärorikt. Ludvika karateklubb hade sedan uppvisning i rullstolskata och rullstolskumite. Det var en mycket uppskattad utbildningsdag och det största budskapet vi fick med oss var att inte vara rädd att ta emot personer med olika funktionshinder till våra klubbar. En liknande utbildningsdag kommer att planeras även i södra Sverige. Efter detta första år som varit fyllt av tankar och idéer ser jag och kommittén fram emot 2011 då dessa börjar ta form och förverkligas. Tävlingskommittén Tävlingskommittén har bestått av följande personer Sammankallande Dejan Brajic, Peter Sahlberg, Kalate Akolor och Tomas Leinfors From SM 2011 i Stockholm kommer en ny klass att finnas med: kumite lag mix. 12

13 Resultat SM den september 2010 i Kristianstad Kata Flickor Kadetter Elin Ernekrans Tibble KK Kata Flickor Juniorer Mia Karlsson Degerfors Kunibakai Kata Flickor Lag Juniorer Botkyrka Shukokai Karate 1 Kata Damer Seniorer Karin Hägglund Gojukai Seinan KK Kumite Pojkar Kadetter 52 Kg Jens Olofsson Värmdö Shitoryu Kumite Pojkar Kadetter -57 kg Rasmus Malmström Eskilstuna KK Kumite Flickor Kadetter -54 kg Marsel El.Bazi Norrköpings Shitoryu Kumite Pojkar Kadetter +70 kg Ossian Fredblad Tullinge Wado Ryu Kumite Pojkar Juniorer -61 kg Niklas Falk SKIF Jönköping Kumite Flickor Juniorer -53 kg Linn Essving Botkyrka Shukokai Kumite Herrar Seniorer -67 kg Mohammed Bedri Djursholm KK Kumite Flickor Juniorer +59 kg Varona Farbodi Tibble KK Kumite Damer Seniorer-50 kg Karen Pacull Malavé Karate Do Kumite Herrar Seniorer -84 kg Arvin Rezaie Göteborg Karate Kumite Damer Seniorer -68 kg Joanna Stassos Malavé Karate Do Kumite Damer Seniorer +68 kg Heidi Wold Malavé Karate Do Kata Pojkar Kadetter Ludwig Karlsson Kunibakai Karlskoga Kata Pojkar Juniorer Albert Gabriel Karlstad KF Kata Herrar Seniorer Pavle Martinoski Gojukai Seinan KK Kata Damer Lag Seniorer Degerfors Kunibakai Kumite Flickor Kadetter -47 kg Mikaela Eriksson Tullinge Wado Ryu Kumite Pojkar Kadetter -63 kg Stefan Vasic Solna Shotokan KK Kumite Pojkar Kadetter -70 kg Nenad Pavlovic Solna Shotokan KK Kumite Flickor Kadetter +54 kg Sara Raftsjö RIG Karate Kumite Pojkar Juniorer -68 kg Tino Blomerus Botkyrka Shukokai Kumite Pojkar Juniorer -76 kg Sebastian Ceder Halmstad Shotokan Kumite Flickor Juniorer -59 kg Julia Mazur Tibble KK Kumite Herrar Seniorer -75 kg Sadik Sadik Knallens KK Kumite Damer Seniorer -55 kg Gulsah Akedag Shiai Karate Do Kumite Damer Seniorer -61 kg Stephanie Kaup Malavé Karate Do Kumite Herrar Seniorer +84 kg Alexander Subosic Sanshin KK Kumite Damer Seniorer Lag Malavè Karate Do Kumite Herrar Seniorer Lag Knallens KK 13

14 Japanska mästerskapen i karate för funktionshindrade avgjordes utanför Tokyo och Pontus Johansson tog hem Guldmedaljen. Shotokankommittén Shotokankommittén har bestått av följande personer, Ted Hedlund, Kent Rantsow, Robert tegel och Görgen Sökare. Den 7/5-11 kommer första Öppna Shotokan SM att gå av stapeln, platsen är idrottshallen Pokalen i Hässleholm,. Tävlingen är öppen för alla stilar och reglerna kommer att vara Ippon shobu det vill säga 2 wazari eller en ippon. Mer information kommer att läggas ut på förbundshemsida inom kort. Shotokankommittén kommer att hålla domarutbildning i Ippon Shobu under våren innan SM, plats och tid kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Kyokushinkommittén 14 År 2010 etablerades en första kontakt med Svenska Karateförbundet vilket ledde till bildandet av Kyokushinkommittén i syfte att utveckla och arbeta med tävlingsverksamhet i såväl Kumite som i Kata inom Kyokushin Karate.

15 Våren och försommaren fokuserades helt på färdigställandet av ett Barnregeltillägg för Kyokushin Karate inom SKF, i syfte att anordna tävlingar för Barn och Juniorer i Kyokushin Karate i både Kumite och Kata from 7 års ålder. Ett särskilt tack till Michael Bergman och Javier Escalante på SKF för hjälp och rådgivning i det arbetet. Resten av året har fokus legat på fortsatt deltagande som Domare i internationella tävlingar och Domarutbildningar i samband med dessa där höjdpunkten under året var EM i Kyokushin Union i Barcelona i Juni En fortsatt inventering av personer intresserade av att delta i Domarutbildning i Kyokushinkommitténs regi pågår och datum för nationell Domarutbildning meddelas i början på Torbjörn Jönsson, Ordförande Sweden Kyokushin Union, Ledamot Kyokushinkommittén. Mellersta Karateförbundet Efter det att Värmlands Budoförbund höll sin sista årsstämma med karate, nybildades Mellersta Karateförbundet den 24 april Följande personer ingår i styrelsen: ordförande Lennart Larsson, sekreterare Leif Gumelius, kassör Roger Eliasson, ledamot Rikard Hassel, ledamot Marcus Edgren, distriktscoach kata Roger Eliasson och kumite coach Emilio Merayo. Styret avsåg att invänta förbundets strategi för det nybildande distriktet men under tiden skapa förutsättningar så som Värmlands distrikt tidigare skötts, distriktsledarkonferensen den oktober gav förutsättningarna. Under året genomfördes följande: Tre distriktsläger i kata och kumite, en Domarutbildning och ett distriktsmästerskap. Ekonomi var i skrivande stund oklar då sammanslagningen av Dalarna, Värmland, Örebro Södermanland, Västmanland och Uppland respektive verksamhet ej kunnat sammanställas. Nedre Norrlands Karateförbundet 18 juli 2010 bildades Nedre Norrlands Karateförbund, med ett uppstartsmöte på Södra Berget i Sundsvall. En interim styrelse valdes: Ordförande Tina Fjärem IF Söråkers Kyokushin Karate, sekreterare Olavi Niskanen Ådalens Karateklubb, kassör Mats Engman Sundsvalls Sportkarate, ledamot Roger Eriksson Sollefteå Karateklubb, ledamot Mikael Näktergal Härnösands Karateklubb samt suppleant och distriktsansvarig för kumite Joakim Engman Sundsvalls sportkarate och suppleant och distriktsansvarig för kata Per Bergman Gävle Karateklubb. Olavi valdes också att vara domaransvarig i distriktet. Senare har även Magnus Wiklund valts in som medieansvarig. Vi har haft två styrelsemöten. Ordförande Tina Fjärem samt Håkan Nygren från Söråkers Kyokushin Karate deltog även på Distriktsledarkonferens november. Ett distriktsläger anordnades i Sundsvall 23 oktober, med både kumite och kata. Det var 16 deltagare som slöt upp från olika klubbar i distriktet. Flera föreningar har fått uppmärksamhet i media ang. läger, tävlingsframgångar mm. Vi strävar efter mer samarbete mellan klubbarna, där vi hunnit ha gemensam kumiteträning för barn med två klubbar hittills IF Söråkers Kyokushin och Sundsvalls Sport karate. 15

16 Största händelsen var Distrikts Mästerskap i Sundsvall 11 december. Deltagande klubbar var Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb, Åre Budokai IF, Ådalens Karateklubb, Härnösands Karateklubb, Sundsvalls Sportkarate, Bollnäs Karateklubb samt Gävle Karateklubb. I samband med DM anordnades även en flaggdomarkurs i SKF:s regi, med Ove Viggedal som kursledare. Vi var 19 deltagare på kursen. Vi har även påbörjat planering av ett Distriktsbarnläger under våren. Sydöstra Karateförbundet Sydöstra karateförbundet bildades formellt den på ett kallat årsmöte i Växjö. Tyvärr var det endast två (2) föreningar som närvarade men mötet kunde ändå formellt bilda distriktet och anta stadgar samt tillsätta en liten interimsstyrelse bestående av Daniel Petersson, ordförande från Kalmar, Niklas Theorin, kassör från Linköping och Cicci Nyström, sekreterare från Kalmar. Förbundet har så smått börjat sin verksamhet med att inventera vad som behövs göras för att komma igång med distriktet, kontakter har försökt att tas med distriktsidrottsförbunden i Blekinge, Småland och Östergötland, tyvärr med väldigt dålig respons. Endast Bleking IF har svarat. Distriktet deltog på Karateförbundets distriktsledarkonferens den 13 14/11 där vi diskuterade hur distrikt och förbund skall arbeta mot gemensamma mål i framtiden. Skånes Karateförbund Karaten i Skåne har sedan 1970 tillhört Budofamiljen vilken på senare år blev betydligt större då allt fler kamparter bjöds in i gemenskapen. Detta gav också problem att profilera just karate då det till sist var så många kamparter inom Svenska Budo och Kampsportsförbundet att man slutligen inte var helt säker vilken sektion de tillhörde. Därför är det glädjande att Svenska Karateförbundet nu bildats vilket för Skånes Karateförbund innebär att vi nu kan gå ut och profilera karaten på ett helt annat sätt än vad som varit möjligt under många år. Därför har detta arbete påbörjats under 2010 där inte minst webbsidan kommer att få en allt större betydelse under 2011 och framåt. En annan hörnsten för att profilera karate är tävlingar och där har under 2010 framförallt Bushido, Ängelholm, vilka arrangerat Malmö och Helsingborgs Open och Centrum KK, Kristianstad arrangerat tävlingar öppna för alla. Även JKA Sweden vilka är starka i Skåne har arrangerat ett flertal interna stiltävlingar. Men framförallt har flera tävlingar i Skåne gett barn och ungdomar möjlighet att mäta sig med de bästa, där inte minst medalj till alla barn har inneburit att alla kan känna sig som vinnare. På elitnivå har även diskussioner förts med det nya Idrottsgymnasium vilket kommer att starta med karate i Malmö under Styrelsen vill även framföra ett speciellt tack till klubbarna i distriktet för det arbete de lagt ner under 2010 för att ytterligare Malmö i december 2010, Skånes Karateförbund/Leif Almö 16

17 Västra Karateförbundet Styrelsen för Svenska Karateförbundet distrikt Västra är alldeles nytillträdd och av det skälet har det inte hunnits med några andra aktiviteter än att dra upp riktlinjerna för den kommande verksamheten för år Styrelsen tillträde i samband med ett extra årsmöte den 30 oktober som den första styrelsen för Svenska Karateförbundet Distrikt Västra. Årsmötet valde en i stort helt ny styrelse. Ledamöterna har alla en stark förankring i karaten både med avseende på erfarenheter som tränare, tävlande både på nationella och internationell nivå, klubbledare, domare, tidigare styrelseuppdrag inom både Svenska Budo- och kampsportsförbundet och på distriktsnivå. Därtill har några av styrelseledamöterna en i det närmaste livslång förankring med det historiska och solida perspektiv som detta medför medan några av ledamöterna har sin förankring från ett senare datum där stor förväntan nu ställs på dem att de ska kunna ge utlopp för ny och friska fläktar. Vi låter därmed det gamla möta det nya om man så vill. Med denna konstellation hoppas vi i styrelsen att vi kommer att kunna arbeta i en atmosfär där de stabila strukturerna kan möta både nytänkande och nya samarbetsformer inför stundande utmaningar för att verka för en stark karate både på distriktsnivå som på nationell nivå. Därtill kan noteras att ledamöterna också i stort täcker distriktet rent regionalt. Styrelsen fann vid första anblick att det föreligger två prioriterade uppgifter och det är för det första att anordna en klubbledarkonferens vilket kommer att ske i januari Därefter kommer det att genomföras ett distriktsmästerskap i slutet av februari eller början av mars. En annan mycket viktig arbetsuppgift är att organisera distriktsträningar och att utse en distriktscoach som ansvarig för denna verksamhet. Östra Karateförbundet Östra Karateförbundet bildades den 10 juni Personer i styrelsen är Ordföranden Kenneth Nordell, sekreterare Lotta Keto, kassör Joel Hultgren, ledamot Agneta Junke, Fanny Sundholm, Pierre Borgs och Roberto Tanasa. Vi har haft ett styrelsemöte där det konstaterades att det inte gick att göra en budget då det helt enkelt inte fanns underlag för det. Delningen av ekonomiska medel mellan Stockholm Budo och Kampsportsförbund och Östra Karateförbundet är under utredning. Har inte gått smidigt. Vi har skapat ett medlemsregister som har varit undermåligt pga. att det har varit flera olika register inblandade, men som nu är intakt. Medlemsavgifter för 2010 har skickats ut dock väldigt sent pga. att det har tagit tid att få klart organisationsnummer från skattemyndigheten under sommaren samt att få att avtal med en bank om konto med tillhörande bankgiro. Medlemsavgifter för 2011 skickades ut i december. Det har valts distriktstränare, Johan Ossa Kata, Sadik Sadik Kumite. Det har hållits mellan sex till åtta distriktsträningar inom varje område. Det har deltagits på en distriktskonferens den 19 november för att bl.a. ta del av vad Svenska Karateförbundet har för direktiv med anledning av SDF. Direktiven på konferensen har medlemmarna fått tagit viss del av. Det har hållits Ett DM med ett 170 tal deltagare. Det var bra uppslutning trots att det var lite i sista stund och att det trots allt var fyra år sedan det var ett DM i Stockholmsregionen. 17

18 Övre Norrlands Karateförbundet Den 8:e maj 2010 klockan 13:30 i Luleå bildades ÖNKF. Vid bildandet deltog ett 40-tal personer från Norr- och Västerbotten och en styrelse valdes. Vid det första styrelsemötet antogs en tävlings och träningskommitté, organisationskommitté samt domarkommitté. Under verksamhetsperioden har styrelsen för Övre Norrlands Karateförbund med stöd av SISU arbetat med att utveckla formerna för styrelsens arbete vid två utvecklingsdagar. Utvecklingsdagarna har syftat till att konkretisera hur styrelsearbetet bör organiseras för att på bästa sätt gagna ÖNKF:s medlemmar. Under dessa utvecklingsdagar har även ett förslag till verksamhetsidé utarbetats, för att därefter skickas på remiss till medlemsföreningarna. Vid styrelsemötet den 4 december 2010 fastställdes så verksamhetsidén enligt följande: Vi ska främja karate genom att verka för och inspirera föreningar inom distriktet till samverkan, utbildning och utveckling, så att varje individ får utvecklas utifrån sin förmåga och målsättning. Tävlings och träning kommittén har arrangerat 2st distriktsträningar där ett 25-tal ungdomar har deltagit. DM genomfördes den 4 december i Boden med ett 50-tal deltagare. Kommittén har tagit fram ett förslag för en spetsgrupp där ungdomar som vill satsa mer ska ges tillfälle att få mer kvalitativ träning och coachning. Målet är att få fram representanter i Svenska landslaget. Start sker i januari Organisationskommittén har etablerat kontakt med SISU i bägge länen samt arbetar med att ta fram utbildningar till distriktet samt att få dessa finansierade. Domarkommittén har inventerat hur många licenserade domare vi har i distriktet samt arbetar med att få en domarutbildning till Boden och att få genomföra en flaggdomarkurs. Ordförande ÖNKF, Bo Frejdh Gulsah Akdag, kumite och Patrik Backlund, kata tränar kumite. 18

19 Bokföringsbyrån Ekonomlinjen är Auktoriserad hos SRF och har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration mm åt små och medelstora företag. Behöver du kontrollera att ni har rätt bolagsform? Du som driver enskild firma kan ha många skäl till att ombilda till aktiebolag. Hör av er för en kostnadsfri konsultation antingen det gäller bolagsform, ekonomi, redovisning eller skatterådgivning. Kontakta och visa din koppling till Karateförbundet. Jag bjuder dig med koppling till Karateförbundet på 2 timmars kostnadsfri konsultation inom det område du väljer. EKONOMLINJEN 19

20 SBI Sport AB Staffanstorpsvägen Arlöv 20tel

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN

WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN Fredagen den 21 September åkte en stor svensk trupp med buss och båt till Polen för att delta på Shotokan VM. Truppen bestod av: Juniorer:

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Svenska mästerskapen i karate 2014

Svenska mästerskapen i karate 2014 Svenska mästerskapen i karate 2014 Arrangör: Tävlingshall: Datum: Anmälan: Regler Registrering/invägning: Tävlingsstart: Sundsvalls Sportkarate Sundsvalls Sporthall, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00.

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. Närvarande: Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5 SJF - Aktuellt Nr 6, 20 mars 2007 Redaktör: alf.tornberg@judo.se John Halland motionerar vid förbundets årsmöte. Foto: Alf Tornberg Årsmötet den 18 mars Sidorna 2 & 3 Klubbtränarutbildning i Kristianstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 10-11 Maj 2014. Nyhet Daedovästar. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 10-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Söndag 12 april 09.00-10.30 Verksamhetsberättelse, Ekonomisk utfall, Verksamhetsplan och Budget per verksamhetsområde 10.30-11.00 Kaffe 11.00-11.30 Genomgång av motioner och förslag

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2013-08-16 Handläggare FS Versionsnr 0 1 Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation...

Läs mer