Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färgkoder. Bildtexter i Arial italic"

Transkript

1 Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst typsnitt s Bildtexter i Arial italic Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2010

2 Här bor du och ditt lag till samma pris som på Scandic SPORTS CARD Med Scandics sportkort sover du och ditt lag i mjuka hotellsängar istället för på ett hårt golv i en gymnastiksal. Stor frukostbuffé och trådlös uppkoppling ingår alltid. Som lagledare registrerar du dig på scandichotels.se/sport så skickas ett kort hem till dig, därefter betalar du och ditt lag endast från 250 kr/person och natt. Gäller för grupp på minst åtta personer. (Priset gäller för dubbelrum, trebäddsrum och fyrbäddsrum.) Vi ses! SCHO Sportannons177x130.indd Svenska Karateförbundet Arenavägen 55 (7tr) Johanneshov Org.nr: Bankgiro: Plusgiro: Växel: Fax: Javier: Catarina: Omslag: Patrik Backlund, kata och Gulsah Akdag, kumite tränar bunkai Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 05

3 Innehåll Ordförandes förord sid 4 Ekonomi/resultat & balansräkning sid 5 Landslaget sid 7 Domarkommittén sid 8 Utbildning sid 9 PR & marknadskommittén sid 11 Juridiska Nämnden sid 11 Medicinska Kommittén sid 12 Tävlingskommittén sid 12 Shotokankommittén sid 14 Kyokushinkommittén sid 14 Mellersta Karateförbundet sid 15 Nedre Norrlands Karateförbundet sid 15 Sydöstra Karateförbundet sid 16 Skånes Karateförbundet sid 16 Västra Karateförbundet sid 17 Östra Karateförbundet sid 17 Övre Norrlands Karateförbundet sid 18 3

4 Ordförandes förord 4 Styrelsen har under 2010 bestått av ordförande Urban Andersson, Vice Ordförande Jadranka Plese, Kassör Michael Bergman, ledamöter Dejan Brajic och Isabelle Lilja. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 11 tillfällen. Som adjungerad sekreterare har Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante medverkat. Det första året som eget specialförbund skall summeras Styrelsens arbete har bestått i att organisera, initiera och genomföra projekt för att Förbundet på bästa sätt skall svara upp mot och i framtiden uppnå våra högt ställda mål, Svensk Karate Världens bästa och Svenska Karateförbundet Bästa SF i RF. Året började med inrättandet av vårt Förbundskansli på Arenavägen i Stockholm. Till detta har vi en anställd Generalsekreterare samt en praktikant. Ett enormt registerarbete med att få fram alla klubbar, adresser tillhörighet m.m. har genomförts. Webbansvarig har på ett förtjänstfullt sätt producerat Förbundets nya hemsida. SM genomfördes i Kristianstad i september, Webbsändning från SM har setts av unika tittare från 48 länder! Vi har ritat om kartan för Svensk Karate genom att bilda 7 nya distriktsorganisationer. En mycket givande och uppskattad Distriktsledarträff genomfördes i november. Vi har organiserat Förbundet i Kommittéform där styrelsen använder sig av kommittéerna som remissinstanser och delegerar ansvar för beslut samt utförande inom respektive område. Ni kommer att kunna läsa varje kommittés redovisning längre fram i denna verksamhetsberättelse. Landslagsledningen har omorganiserats och en administrativ position som General Manager har inrättats. Vad gäller kommittéernas verksamhet bör några lyftas fram extra, Utbildningskommittén som i december genomförde vår första egna instruktörsutbildning, PR & Marknad som arbetat fram hemsidan och i övrigt gör ett bra arbete med små medel. Landslagsledningen som på ett förtjänstfullt sätt inlett ett nära samarbete med RF:s elitstödscentrum, vilket bl.a. renderat i ett riktat elitstöd för 2011 på kronor. Vi är även mycket nöjda med att ha förhandlat fram ett nytt samarbets- och sponsoravtal, det blev Budo Nord som kommer att fortsätta vara vår samarbetspartner för en ny treårsperiod. Vi har också, i samarbete med Budo Nord, öppnat förbundets webbshop där medlemmarna kan handla diverse förbundsartiklar. Två distrikt fått under året i uppdrag att prova ett nytt tävlingsregelverk, Distriktstävling med tillhörande distriktsdomarutbildning. Förbundet fick vid samverkansmöte med RF i oktober mycket uppskattning och god feedback för det arbete vi genomfört under året. Vid vårt registerarbete fann vi att 5 föreningar inte har verksamhet. 12 föreningar har begärt utträde och 15 nya föreningar har fått inträde i förbundet 2010, ett speciellt välkommen till dem. Detta innebär att Förbundet består av 313 föreningar. Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka samtliga klubbledare och alla med förtroendeuppdrag i förbundet för Era insatser under det gångna året. Ordförande Urban Andersson

5 Ekonomi/resultat & balansräkning Svenska Karateförbundet 2010 Resultaträkning i jämförelse med Budget Centralt Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikese kr Gemensam verksamhet RF-anslag och Årsavgifter Huvudstyrelsen Årsmöte Kansliet Ekonomihantering Internationella avgifter Försäljning Konferenser Försäkringspremier PR & marknadsföring Diverse Materialhantering Utbildning (RIG-Campus Haninge mm) Summa Gemensam verksamhet Riktade satsningar Jämställdhetsarbete SM stöd Kommitté för funktionshindrade Organisation & Avskrivningar Juridisk nämnd Sponsorkostnader Medicin Medlemsrekrytering Distriktsamordning Idrottslyftet Elitsatsning Barn och ungdom Domarkommittén Kyokushin tävlingskommitté Shotokan tävlingskommitté Summa Riktade satsningar Summa Centralt Landslagsverksamhet Landslag Kumite Dutch Open Oslo/Copenhagen Open Senior-NM Administration (Tfn mm) Junior-EM Junior-VM Senior-EM Senior-VM Läger Svealand Sammantagen budget Kumite Summa Landslag Kumite Landslag Kata Paris Open Finnish Open German Open

6 Läger Svealand Sammantagen budget Kumite Summa Landslag Kumite Landslag Kata Paris Open Finnish Open German Open Oslo/Copenhagen Open Senior-NM Administration (Tfn mm) Junior-EM Senior-EM Senior-VM Läger Svealand Läger Skåne Sammantagen budget Kata Summa Landslag Kata Summa Landslagsverksamhet Totalt hela verksamheten Svenska Karateförbundet 2010 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Anskaffningsvärde inventarier Värdeminskning Kundfordringar Förutbetalda kostnader Hyra mm WKF & EKF EM kostnader Banktillgodohavande Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital * Tidigare års resultat 0 Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatter och avgifter Medlemsavgifter Summa Eget kapital och Skulder UB Disponibla medel per * Tillkommande disponibla medel Banksaldo enligt ovan

7 Landslaget Karatelandslaget har påbörjat ett stort förändringsarbete under 2010, men har trots detta även haft goda tävlingsframgångar med medaljer och bra placeringar från tre mycket stora internationella mästerskap samt även ett nytt medaljrekord på Nordiska mästerskapen. I och med karateförbundets medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) från årsskiftet, påbörjades ett omfattande omstruktureringsarbete av landslagsverksamheten efter årsmötet i mars. Detta för att landslaget bättre ska kunna ta del av de resurser i form av expertis och medel som finns inom RF. En plan togs fram med ett antal åtgärder som behövde genomföras för att karatesporten ska ha ett fullvärdigt landslag på elitnivå inom RF. Första steget var att utse en General manager som fick ett övergripande ansvar för hela landslagsverksamheten vad gäller ekonomi, administration och samordning med RF. Under General Manager utsågs en förbundskapten i vardera gren för att ta det sportsliga ansvaret för uttagning och träning av landslaget. Därefter formerades en spetstrupp bland seniorerna i landslaget med fyra utövare från Två guld och ett silver på Finnish Open från väster: Ky Buon Tang, Mia Karlsson, Sam Biranvand och Karin Högglund. Fysiska tester och teorifrågor på Bosön under ledning av Riksidrottsförbundet kata och åtta utövare från kumite, som kom att ingå i arbetet med framtagandet av en kravprofil för karatesporten på elitnivå. Dessa seniorer har under året fått genomföra ett antal tuffa fystester på RF:s testlabb på Bosön, för att få fram ett bra underlag till kravprofilen. Ungdomssatsning Under sommaren togs beslut om att påbörja en specifik ungdomssatsning med inrättande av en utvecklingstrupp för kadetter i åldern 13-15år i kata och kumite, där även två utvecklingsansvariga ledare utsågs. Fyra utvecklingsläger för kadetter har genomförts under hösten som en del i denna satsning, två i Stockholm, ett i Åtvidaberg och ett i Växjö. Deltagarantalet har ökat vid varje läger och i november hörsammade hela 27 utövare från Ystad i söder till Piteå i norr detta initiativ. Läger Landslagsledningen genomförde sina uttagningsläger mycket tidigt i år. Först ut var katalandslaget med uttagningsläger i Tumba under andra helgen i januari och det följdes upp med uttagning till kumitelandslaget två helger senare i Stockholm. Båda uttagningarna lockade ett 25-tal utövare var för sig, vilket var mycket positivt. Landslagsledningen har därefter genomfört 8 organiserade träningsläger under året, varav 3 har avhållits i samverkan med RF på Bosön. Tävlingar Karatelandslaget har medverkat vid Nordiska mästerskapen, Kadett och Junior EM, Senior EM och VM, Student VM samt haft ett mindre antal deltagare vid fyra öppna tävlingar inom Europa. Tävlingsåret inleddes med en utmärkt insats av Gulsah Akdag som redan i januari vann ett silver i kumiteklassen 55kg i den prestigefulla tävlingen Paris Open för landslag. Denna framgång följdes upp i 7

8 mars månad med ett brons i kumite av Kalate Akolor vid Dutch Open i Rotterdam. Några av landslagsmedlemmarna tävlade för sin klubb vid Estonian Open i april och visade även där framfötterna med att vinna tre guld, Karin Hägglund i kata samt Kalate Akolor och Joanna Stassos i kumite. Väl framme i april var det dags för Nordiska mästerskapen (NM) och där var det främst de kvinnliga deltagarna som höll sig framme på prispallen. Hela 17 landslagsdeltagare från Sverige kom hem med 16 medaljer vilket definitivt får gälla som rekord för Svenska karatelandslaget i nordiska sammanhang. Katalandslaget fick även de ett stort genombrott på NM och blev bästa nordiska land i kata med tre guld, ett brons och två 5:e platser. Största insatsen gjorde dock Arvin Rezaie från Göteborg som i sin landslagsdebut hann både bli omplåstrad på sjukhus och återvända till tävlingen för att vinna juniorfinalen i kumite. I maj var det dags för senior EM som lockat deltagare från 39 länder och där Sverige kom till start med 10 deltagare. Värt att notera var att båda katautövarna Karin Hägglund och Patrik Backlund båda fick möta favoriterna till seger i den inledande omgången, en knepig lottning som i närmaste präglade hela landslaget i inledningen. T ex Gulsah Akdag och Aleksandar Subosic som efter utmärkta insatser förlorade på udda poäng när någon sekund återstod mot tidigare mästerskaps medaljörer, längst tog sig Bleard Amagjekaj som slutade på en sjundeplats i kumiteklassen 84kg. Juli månad lockade med Student VM i Montenegro och en fulladdad Gulsah Akdag tog sig till match om bronset i klassen kumite 55kg efter sex tuffa omgångar. Väl där fick hon ge sig efter att domarna fällt avgörande med flaggning. Finnish Open går som brukligt av stapeln i Tammerfors i början av september, och lockar alltid tufft motstånd från bl a Ryssland, men inget stod att hindra katalandslagets representanter i år, som bärgade hem 2 guld och ett silver. Sista tävling innan Senior VM var German Open, men formen ville inte infinna sig på denna tävling för någon av landslagets representanter. I slutet av oktober gick senior VM av stapeln i Belgrad i Serbien och svenska karatelandslaget fanns på plats med en representant i kata och sex representanter i kumite, men framgångarna uteblev. Svåra lottningar och lite otur, men samtidigt en fingervisning till landslagsledningen om behov av förändring och nya metoder för att nå framgång även i dessa sammanhang. Organisation Landslagsledningen har sedan mars månad bestått av General manager: Birgitta Lindblom. Förbundskaptener: Ky Buon Tang och Miroslav Femic. Assisterande förbundskaptener: Azem Barakovic och Sascha Petrovic samt utvecklingsansvariga: Joakim Engman och Tomas Karlsson. Karatelandslaget har under året bestått av 10 utövare i kata som minskade till 7 vid årets slut pgr av skada etc. och 30 utövare i kumite som minskades ner till 12 genom omorganisation efter årsmötet. Domarkommittén DK 2010 ordförande, Ove Viggedal, ledamöter, Javier Escalante, Peter Sahlberg och Fredrik Ålander. Bilden nedan är från verksamhetsårets slut, den 11 december i Sundsvall där DK direkt efter Nedre Norrlands första DM arrangerats genomförde vår första regelkurs för blivande Distriktsdomare. Ingående i testet för förenklat tävlingssystem som ett Från vänster: Peter Sahlberg, Javier Escalante, Ove Viggedal och fredrik Ålander. 8

9 led i att kunna bredda och öka tävlingsverksamheten ute i våra 7 nybildade distrikt. BILD!! Här ser vi 16 deltagare, två blivande regionala domarutbildare samt DK:s ordförande. Under året har arrangerats följande domarkurser och samarbete med landslaget: januari Tumba Katakurs JB där 7 nya licenser utdelades 22 maj Stockholm Kumitekurs JA/JB där 7 nya licenser utdelades sep. Kristianstad SM examination Referee kumite 1 ny licens utdelades 8-9 oktober Karlstad Kumitekurs JA/JB där 4 nya licenser utdelades augusti Bosön Katalandslagets läger, DK medverkade 10 oktober Karlstad Kadett- läger, DK supportar med hjälp av E. Merayo Representation vid internationella tävlingar och mästerskap under verksamhetsåret: 16-17/1 Paris Open O. Viggedal, J. Escalante samt P. Sahlberg 5-7/2 Junior EM O. Viggedal, J. Escalante, P. Sahlberg samt F. Ålander 10-11/4 NM Domarkommittén samt T. Bäckmark 7-9/5 Senior EM O. Viggedal, J. Escalante samt P. Sahlberg 29-30/5 Region EM O. Viggedal samt J. Escalante 27-31/10 Senior VM O. Viggedal, J. Escalante samt F. Ålander I samband med SM i september blev det obligatoriskt för alla Kadetter att bära ansiktsmask och kroppsskydd enligt WKF- regelverk. Vid senior EM i Aten utsågs DK ordförande O. Viggedal som blivande MAC, mattchef vid EKF- mästerskap. Som sekreterare i EKF och WKF- Referee Commission samt ledamot i den arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta ett nytt regelsystem har Javier Escalante verkat under året. DK påbörjade is slutet av året även en uppgiftsinsamling från alla domare med uppgifter om antal dömda tävlingar/poäng de 4 senaste åren. Utbildning Sammansättning inom utbildningskommittén: Andreas Brotanek, Lotta Berger, Omar Ahmedin och Peter Svensson Fokus för utbildningskommitténs arbete har legat på att: - Ta fram ett internt utbildningsprogram för instruktörer inom Karateförbundet. - RIG - Karate - Hitta och utveckla samarbetsformer med partners som SISU, Sports Campus Sweden och GIH. Instruktörsutbildning En stomme finns nu klar som består av tre kurser. BAS1, BAS2 och plattformen som kommer att bli en samverkanskurs med SISU. Den första instruktörsutbildningen i Karateförbundets regi gick av stapeln i december Samma månad genomförde vi också en endagskurs som riktar sig till dig som är ledare för elever med funktionsnedsättning. Det här var ett samverkansprojekt mellan Huddinge kommun, Botkyrka kommun, SISU idrottsutbildarna, Botkyrka Shukokai, Svenska Karateförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet. RIG Karate Detta år har vi haft elever från följande orter: Stockholm, Göteborg, Luleå, Ludvika, Kristianstad, 9

10 Linköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås. Det är en ganska bra geografisk spridning på ett riksidrottsgymnasium. Vi har haft fullt med aktiviteter 2010! Här kommer ett smakprov på allt vi har hunnit med i år: Januari träningsläger på Island. Februari tävling, Boden Open. Mars uttagning för nya elever ht April träningsläger på Bosön. Maj träningsläger i Tyskland, tävling RM i Shitoryu. Juni kickoff för höstens trupp. September tävlingar, SM & Budo Nord Open. Oktober några fick åka och titta på VM i Serbien. November tävlingar, Sthlm Open & Sv. Juniorpokalen. December träningsläger ihop med RIG-friidrott i Växjö. Verksamheten genomsyras av systematisk träning och uppföljning av detta i form av tester. Målmedvetna elever som tränas i att ta ett eget ansvar för sin tillvaro här i Haninge med allt vad det innebär t ex mat, sömn, studier, träningsplanering mm. Vi har framgångsrika elever som tar medaljer på alla tävlingar de ställer upp i. För tillfället har vi tolv elever på RIG-karate, tre flickor och nio pojkar. De flesta av dessa bor på vårt elevboende som vi delar med andra idrottsungdomar. Sports Campus Sweden Karateförbundet har en student på SCS. Mohamed Bedri som kombinerar karate som elitidrott med studier på KTH. GIH För närvarande har vi en student på GIH. Gülsah Akdag som läser till specialidrottslärare. Det blir alltid många medaljer när RIG eleverna tävlar. 10

11 PR & marknadskommittén Evelyn Morales, Bengt Zachrisson och Magnus Wiklund valdes in i kommittén vid Svenska karateförbundets första årsmöte. Kommittén har fortsatt att använda de olika tillfällena för media kontakter för att uppmärksamma Karate och olika tävlingar runt om i landet. Dessutom har man fortsatt med att stödja landslaget och landslagstruppen på hemsidan och med pressmeddelanden och artiklar om en del läger, tävlingar och andra evenemang. Ett tydligt exempel var SM, där man satsade på webb-tv sändning samt pressmeddelande före, under och efter själva tävlingen, eller VM med olika pressmeddelanden och artiklar som stöd. Åtta pressmeddelanden har skickats under året för att uppmärksamma t.ex. att Karate blev Riksidrottsförbundets 70:e specialförbund, om SM 2010 i Kristianstad, om EM i Grekland, om VM i Serbien. Senaste pressmeddelandet resulterade i ett inslag på SVT Sportnytt den 22 oktober där Gülsah Akdag intervjuades inför VM i Serbien. Två nyhetsbrev har skickats till klubbmedlemmarna angående t.ex. första förbundsstämma, den nya landslagsorganisationen, hur de olika kommittéerna fungerar inom det nya Svenska Karateförbundet och rekommendationer till medlemmarna om hur man kontaktar media och skriver pressmeddelanden. Kanaler I samband med det nya förbundet såg en ny hemsida dagens ljus för nästan ett år sedan. Förutom det har det gjorts en satsning på sociala medier som Facebook (med ca 350 medlemmar) och Twitter. Själva målet är att ha en mer direkt kontakt med de som är intresserade av vår idrott, inte bara klubbmedlemmar men också karateutövare i allmänt. Företaget Livestream genomförde den tredje raka SM i Karate på WebbTv:n. De direktsände från Valhalla sporthall med 4 personer och 4 olika kameror under de två mästerskapsdagarna. En nyhet för i år var att det fanns en reprisfunktion under direktsändningen. Under helgen och dagarna efter direktsändningen hade vi mer än unika besökare. Juridiska Nämnden Av Svenska Karateförbundets stadgar framgår att det ska finnas en juridisk nämnd. Den juridiska nämnden utses av förbundsstyrelsen för ett år i taget och är det organ inom förbundet som har att handlägga ärenden avseende bestraffning. Den juridiska nämnden består av tre ledamöter, där ordförande och en av ledamöterna ska ha och har juridisk examen. Den tredje ledamoten representerar allmänkunskapen avseende karate. Nämnden har till stöd i sitt arbete även en sekreterare. Sekreteraren är inte ledamot av nämnden. Bestämmelserna om bestraffningsärenden t.ex. brott mot tävlingsbestämmelser finns huvudsakligen i Riksidrottsförbundets stadgar 14 och 15 kap och i regler mot dopning i 13 kap. I Svenska Karateförbundets stadga finns motsvarande bestämmelserna i förbundets stadgar 8 och 9 kapitlen. Juridiska nämnden har även inseende i ärenden avseende brott mot medlemsklubbars stadgar. I den juridiska nämndens åtaganden ingår att följa den idrottsjuridiska utvecklingen och utgöra remissinstans i förekommande ärenden och i övrigt utgöra stöd för förbundsstyrelsen i idrottsjuridiska frågor. Ärenden om bestraffning förutom ärenden om dopning som handläggs av den medicinska kommittén handläggs i första instans av den juridiska nämnden med möjlighet att överklaga till Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa fall krävs prövningstillstånd. Den juridiska nämnden har under det gångna verksamhetsåret handlagt ett ärende. Ärendet avsåg uteslutning av klubbmedlem. 11

12 Den juridiska nämnden består av Kristina Ullgren, ordförande, Marianne Öfverström och Dejan Brajic samt Javier Escalante är sekreterare. Medicinska Kommittén Medicinska kommittén har under året bestått av ordförande Gunilla Jodry, ledamöter Christian Hultén, Ali Kad, Lena Karström och Mehdi Nabahi. Den 14 mars 2010 hade vi vårt första möte där vi träffades för att diskutera kommitténs kommande arbete. Därefter har kommunikationen skett via e-post. Under det gångna året har kommittén börjat arbeta fram riktlinjer när det gäller säkerheten vid tävlingar. Kommittén har även arbetat fram en lista på läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster som kan anlitas vid tävlingar. Listan kommer att finnas på kansliet. Medicinska kommittén har och är tillgänglig för alla karateutövare som vill ställa medicinska frågor. I skrivande stund kommer jag att lämna över ordförandeskapet till Christian Hultén och önska kommittén lycka till med sitt fortsatta arbete. Kommittén för funktionsnedsatta (½ sida) I början av året bestod kommittén av Gunilla Jodry, ordförande, Pontus Johansson och Lillebror Fridh, ledamöter. På vårt sista möte för året kunde vi glädjas att även Anders Trapp valdes in som ledamot och Eliz Lindström som adjungerande ledamot. Under året har vi haft förutom möten framför allt en flitig kontakt via e-post för att bygga upp den nya kommittén. Vårt första stora mål är att sprida kunskap så att alla som vill får möjlighet att träna karate oavsett fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Detta kommer bl a att ske genom att utbilda instruktörer och därmed höja kunskapsnivån. Samt att hjälpa till att anordna läger med en nivå som passar alla, allt från norra Sverige till södra Sverige. Kommittén har i år sponsrat Bushido Luleå Budoklubb och Råneå karateklubb som årligen anordnar läger för alla karateutövare 3:e helgen i maj. Lördagen den 11 december anordnade fritidskonsulenten Eliz Lindström tillsammans med SISU en fantastisk utbildningsdag i Stockholm, Vad gör vi med dem som inte gör som andra gör?. Eliz Lindström och Anders Trapp föreläste om olika funktionshinder och gav tips och idéer vad man ska tänka på som instruktör. Pontus Johansson fick oss därefter att svettas genom att vi fick prova på hur en karateträning kan gå till efter att vi fått binda ihop armar och ben samt några av oss fick sitta i rullstol, mycket lärorikt. Ludvika karateklubb hade sedan uppvisning i rullstolskata och rullstolskumite. Det var en mycket uppskattad utbildningsdag och det största budskapet vi fick med oss var att inte vara rädd att ta emot personer med olika funktionshinder till våra klubbar. En liknande utbildningsdag kommer att planeras även i södra Sverige. Efter detta första år som varit fyllt av tankar och idéer ser jag och kommittén fram emot 2011 då dessa börjar ta form och förverkligas. Tävlingskommittén Tävlingskommittén har bestått av följande personer Sammankallande Dejan Brajic, Peter Sahlberg, Kalate Akolor och Tomas Leinfors From SM 2011 i Stockholm kommer en ny klass att finnas med: kumite lag mix. 12

13 Resultat SM den september 2010 i Kristianstad Kata Flickor Kadetter Elin Ernekrans Tibble KK Kata Flickor Juniorer Mia Karlsson Degerfors Kunibakai Kata Flickor Lag Juniorer Botkyrka Shukokai Karate 1 Kata Damer Seniorer Karin Hägglund Gojukai Seinan KK Kumite Pojkar Kadetter 52 Kg Jens Olofsson Värmdö Shitoryu Kumite Pojkar Kadetter -57 kg Rasmus Malmström Eskilstuna KK Kumite Flickor Kadetter -54 kg Marsel El.Bazi Norrköpings Shitoryu Kumite Pojkar Kadetter +70 kg Ossian Fredblad Tullinge Wado Ryu Kumite Pojkar Juniorer -61 kg Niklas Falk SKIF Jönköping Kumite Flickor Juniorer -53 kg Linn Essving Botkyrka Shukokai Kumite Herrar Seniorer -67 kg Mohammed Bedri Djursholm KK Kumite Flickor Juniorer +59 kg Varona Farbodi Tibble KK Kumite Damer Seniorer-50 kg Karen Pacull Malavé Karate Do Kumite Herrar Seniorer -84 kg Arvin Rezaie Göteborg Karate Kumite Damer Seniorer -68 kg Joanna Stassos Malavé Karate Do Kumite Damer Seniorer +68 kg Heidi Wold Malavé Karate Do Kata Pojkar Kadetter Ludwig Karlsson Kunibakai Karlskoga Kata Pojkar Juniorer Albert Gabriel Karlstad KF Kata Herrar Seniorer Pavle Martinoski Gojukai Seinan KK Kata Damer Lag Seniorer Degerfors Kunibakai Kumite Flickor Kadetter -47 kg Mikaela Eriksson Tullinge Wado Ryu Kumite Pojkar Kadetter -63 kg Stefan Vasic Solna Shotokan KK Kumite Pojkar Kadetter -70 kg Nenad Pavlovic Solna Shotokan KK Kumite Flickor Kadetter +54 kg Sara Raftsjö RIG Karate Kumite Pojkar Juniorer -68 kg Tino Blomerus Botkyrka Shukokai Kumite Pojkar Juniorer -76 kg Sebastian Ceder Halmstad Shotokan Kumite Flickor Juniorer -59 kg Julia Mazur Tibble KK Kumite Herrar Seniorer -75 kg Sadik Sadik Knallens KK Kumite Damer Seniorer -55 kg Gulsah Akedag Shiai Karate Do Kumite Damer Seniorer -61 kg Stephanie Kaup Malavé Karate Do Kumite Herrar Seniorer +84 kg Alexander Subosic Sanshin KK Kumite Damer Seniorer Lag Malavè Karate Do Kumite Herrar Seniorer Lag Knallens KK 13

14 Japanska mästerskapen i karate för funktionshindrade avgjordes utanför Tokyo och Pontus Johansson tog hem Guldmedaljen. Shotokankommittén Shotokankommittén har bestått av följande personer, Ted Hedlund, Kent Rantsow, Robert tegel och Görgen Sökare. Den 7/5-11 kommer första Öppna Shotokan SM att gå av stapeln, platsen är idrottshallen Pokalen i Hässleholm,. Tävlingen är öppen för alla stilar och reglerna kommer att vara Ippon shobu det vill säga 2 wazari eller en ippon. Mer information kommer att läggas ut på förbundshemsida inom kort. Shotokankommittén kommer att hålla domarutbildning i Ippon Shobu under våren innan SM, plats och tid kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Kyokushinkommittén 14 År 2010 etablerades en första kontakt med Svenska Karateförbundet vilket ledde till bildandet av Kyokushinkommittén i syfte att utveckla och arbeta med tävlingsverksamhet i såväl Kumite som i Kata inom Kyokushin Karate.

15 Våren och försommaren fokuserades helt på färdigställandet av ett Barnregeltillägg för Kyokushin Karate inom SKF, i syfte att anordna tävlingar för Barn och Juniorer i Kyokushin Karate i både Kumite och Kata from 7 års ålder. Ett särskilt tack till Michael Bergman och Javier Escalante på SKF för hjälp och rådgivning i det arbetet. Resten av året har fokus legat på fortsatt deltagande som Domare i internationella tävlingar och Domarutbildningar i samband med dessa där höjdpunkten under året var EM i Kyokushin Union i Barcelona i Juni En fortsatt inventering av personer intresserade av att delta i Domarutbildning i Kyokushinkommitténs regi pågår och datum för nationell Domarutbildning meddelas i början på Torbjörn Jönsson, Ordförande Sweden Kyokushin Union, Ledamot Kyokushinkommittén. Mellersta Karateförbundet Efter det att Värmlands Budoförbund höll sin sista årsstämma med karate, nybildades Mellersta Karateförbundet den 24 april Följande personer ingår i styrelsen: ordförande Lennart Larsson, sekreterare Leif Gumelius, kassör Roger Eliasson, ledamot Rikard Hassel, ledamot Marcus Edgren, distriktscoach kata Roger Eliasson och kumite coach Emilio Merayo. Styret avsåg att invänta förbundets strategi för det nybildande distriktet men under tiden skapa förutsättningar så som Värmlands distrikt tidigare skötts, distriktsledarkonferensen den oktober gav förutsättningarna. Under året genomfördes följande: Tre distriktsläger i kata och kumite, en Domarutbildning och ett distriktsmästerskap. Ekonomi var i skrivande stund oklar då sammanslagningen av Dalarna, Värmland, Örebro Södermanland, Västmanland och Uppland respektive verksamhet ej kunnat sammanställas. Nedre Norrlands Karateförbundet 18 juli 2010 bildades Nedre Norrlands Karateförbund, med ett uppstartsmöte på Södra Berget i Sundsvall. En interim styrelse valdes: Ordförande Tina Fjärem IF Söråkers Kyokushin Karate, sekreterare Olavi Niskanen Ådalens Karateklubb, kassör Mats Engman Sundsvalls Sportkarate, ledamot Roger Eriksson Sollefteå Karateklubb, ledamot Mikael Näktergal Härnösands Karateklubb samt suppleant och distriktsansvarig för kumite Joakim Engman Sundsvalls sportkarate och suppleant och distriktsansvarig för kata Per Bergman Gävle Karateklubb. Olavi valdes också att vara domaransvarig i distriktet. Senare har även Magnus Wiklund valts in som medieansvarig. Vi har haft två styrelsemöten. Ordförande Tina Fjärem samt Håkan Nygren från Söråkers Kyokushin Karate deltog även på Distriktsledarkonferens november. Ett distriktsläger anordnades i Sundsvall 23 oktober, med både kumite och kata. Det var 16 deltagare som slöt upp från olika klubbar i distriktet. Flera föreningar har fått uppmärksamhet i media ang. läger, tävlingsframgångar mm. Vi strävar efter mer samarbete mellan klubbarna, där vi hunnit ha gemensam kumiteträning för barn med två klubbar hittills IF Söråkers Kyokushin och Sundsvalls Sport karate. 15

16 Största händelsen var Distrikts Mästerskap i Sundsvall 11 december. Deltagande klubbar var Örnsköldsvik Shotokan Karateklubb, Åre Budokai IF, Ådalens Karateklubb, Härnösands Karateklubb, Sundsvalls Sportkarate, Bollnäs Karateklubb samt Gävle Karateklubb. I samband med DM anordnades även en flaggdomarkurs i SKF:s regi, med Ove Viggedal som kursledare. Vi var 19 deltagare på kursen. Vi har även påbörjat planering av ett Distriktsbarnläger under våren. Sydöstra Karateförbundet Sydöstra karateförbundet bildades formellt den på ett kallat årsmöte i Växjö. Tyvärr var det endast två (2) föreningar som närvarade men mötet kunde ändå formellt bilda distriktet och anta stadgar samt tillsätta en liten interimsstyrelse bestående av Daniel Petersson, ordförande från Kalmar, Niklas Theorin, kassör från Linköping och Cicci Nyström, sekreterare från Kalmar. Förbundet har så smått börjat sin verksamhet med att inventera vad som behövs göras för att komma igång med distriktet, kontakter har försökt att tas med distriktsidrottsförbunden i Blekinge, Småland och Östergötland, tyvärr med väldigt dålig respons. Endast Bleking IF har svarat. Distriktet deltog på Karateförbundets distriktsledarkonferens den 13 14/11 där vi diskuterade hur distrikt och förbund skall arbeta mot gemensamma mål i framtiden. Skånes Karateförbund Karaten i Skåne har sedan 1970 tillhört Budofamiljen vilken på senare år blev betydligt större då allt fler kamparter bjöds in i gemenskapen. Detta gav också problem att profilera just karate då det till sist var så många kamparter inom Svenska Budo och Kampsportsförbundet att man slutligen inte var helt säker vilken sektion de tillhörde. Därför är det glädjande att Svenska Karateförbundet nu bildats vilket för Skånes Karateförbund innebär att vi nu kan gå ut och profilera karaten på ett helt annat sätt än vad som varit möjligt under många år. Därför har detta arbete påbörjats under 2010 där inte minst webbsidan kommer att få en allt större betydelse under 2011 och framåt. En annan hörnsten för att profilera karate är tävlingar och där har under 2010 framförallt Bushido, Ängelholm, vilka arrangerat Malmö och Helsingborgs Open och Centrum KK, Kristianstad arrangerat tävlingar öppna för alla. Även JKA Sweden vilka är starka i Skåne har arrangerat ett flertal interna stiltävlingar. Men framförallt har flera tävlingar i Skåne gett barn och ungdomar möjlighet att mäta sig med de bästa, där inte minst medalj till alla barn har inneburit att alla kan känna sig som vinnare. På elitnivå har även diskussioner förts med det nya Idrottsgymnasium vilket kommer att starta med karate i Malmö under Styrelsen vill även framföra ett speciellt tack till klubbarna i distriktet för det arbete de lagt ner under 2010 för att ytterligare Malmö i december 2010, Skånes Karateförbund/Leif Almö 16

17 Västra Karateförbundet Styrelsen för Svenska Karateförbundet distrikt Västra är alldeles nytillträdd och av det skälet har det inte hunnits med några andra aktiviteter än att dra upp riktlinjerna för den kommande verksamheten för år Styrelsen tillträde i samband med ett extra årsmöte den 30 oktober som den första styrelsen för Svenska Karateförbundet Distrikt Västra. Årsmötet valde en i stort helt ny styrelse. Ledamöterna har alla en stark förankring i karaten både med avseende på erfarenheter som tränare, tävlande både på nationella och internationell nivå, klubbledare, domare, tidigare styrelseuppdrag inom både Svenska Budo- och kampsportsförbundet och på distriktsnivå. Därtill har några av styrelseledamöterna en i det närmaste livslång förankring med det historiska och solida perspektiv som detta medför medan några av ledamöterna har sin förankring från ett senare datum där stor förväntan nu ställs på dem att de ska kunna ge utlopp för ny och friska fläktar. Vi låter därmed det gamla möta det nya om man så vill. Med denna konstellation hoppas vi i styrelsen att vi kommer att kunna arbeta i en atmosfär där de stabila strukturerna kan möta både nytänkande och nya samarbetsformer inför stundande utmaningar för att verka för en stark karate både på distriktsnivå som på nationell nivå. Därtill kan noteras att ledamöterna också i stort täcker distriktet rent regionalt. Styrelsen fann vid första anblick att det föreligger två prioriterade uppgifter och det är för det första att anordna en klubbledarkonferens vilket kommer att ske i januari Därefter kommer det att genomföras ett distriktsmästerskap i slutet av februari eller början av mars. En annan mycket viktig arbetsuppgift är att organisera distriktsträningar och att utse en distriktscoach som ansvarig för denna verksamhet. Östra Karateförbundet Östra Karateförbundet bildades den 10 juni Personer i styrelsen är Ordföranden Kenneth Nordell, sekreterare Lotta Keto, kassör Joel Hultgren, ledamot Agneta Junke, Fanny Sundholm, Pierre Borgs och Roberto Tanasa. Vi har haft ett styrelsemöte där det konstaterades att det inte gick att göra en budget då det helt enkelt inte fanns underlag för det. Delningen av ekonomiska medel mellan Stockholm Budo och Kampsportsförbund och Östra Karateförbundet är under utredning. Har inte gått smidigt. Vi har skapat ett medlemsregister som har varit undermåligt pga. att det har varit flera olika register inblandade, men som nu är intakt. Medlemsavgifter för 2010 har skickats ut dock väldigt sent pga. att det har tagit tid att få klart organisationsnummer från skattemyndigheten under sommaren samt att få att avtal med en bank om konto med tillhörande bankgiro. Medlemsavgifter för 2011 skickades ut i december. Det har valts distriktstränare, Johan Ossa Kata, Sadik Sadik Kumite. Det har hållits mellan sex till åtta distriktsträningar inom varje område. Det har deltagits på en distriktskonferens den 19 november för att bl.a. ta del av vad Svenska Karateförbundet har för direktiv med anledning av SDF. Direktiven på konferensen har medlemmarna fått tagit viss del av. Det har hållits Ett DM med ett 170 tal deltagare. Det var bra uppslutning trots att det var lite i sista stund och att det trots allt var fyra år sedan det var ett DM i Stockholmsregionen. 17

18 Övre Norrlands Karateförbundet Den 8:e maj 2010 klockan 13:30 i Luleå bildades ÖNKF. Vid bildandet deltog ett 40-tal personer från Norr- och Västerbotten och en styrelse valdes. Vid det första styrelsemötet antogs en tävlings och träningskommitté, organisationskommitté samt domarkommitté. Under verksamhetsperioden har styrelsen för Övre Norrlands Karateförbund med stöd av SISU arbetat med att utveckla formerna för styrelsens arbete vid två utvecklingsdagar. Utvecklingsdagarna har syftat till att konkretisera hur styrelsearbetet bör organiseras för att på bästa sätt gagna ÖNKF:s medlemmar. Under dessa utvecklingsdagar har även ett förslag till verksamhetsidé utarbetats, för att därefter skickas på remiss till medlemsföreningarna. Vid styrelsemötet den 4 december 2010 fastställdes så verksamhetsidén enligt följande: Vi ska främja karate genom att verka för och inspirera föreningar inom distriktet till samverkan, utbildning och utveckling, så att varje individ får utvecklas utifrån sin förmåga och målsättning. Tävlings och träning kommittén har arrangerat 2st distriktsträningar där ett 25-tal ungdomar har deltagit. DM genomfördes den 4 december i Boden med ett 50-tal deltagare. Kommittén har tagit fram ett förslag för en spetsgrupp där ungdomar som vill satsa mer ska ges tillfälle att få mer kvalitativ träning och coachning. Målet är att få fram representanter i Svenska landslaget. Start sker i januari Organisationskommittén har etablerat kontakt med SISU i bägge länen samt arbetar med att ta fram utbildningar till distriktet samt att få dessa finansierade. Domarkommittén har inventerat hur många licenserade domare vi har i distriktet samt arbetar med att få en domarutbildning till Boden och att få genomföra en flaggdomarkurs. Ordförande ÖNKF, Bo Frejdh Gulsah Akdag, kumite och Patrik Backlund, kata tränar kumite. 18

19 Bokföringsbyrån Ekonomlinjen är Auktoriserad hos SRF och har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad bokföring, bokslut, årsredovisning och deklaration mm åt små och medelstora företag. Behöver du kontrollera att ni har rätt bolagsform? Du som driver enskild firma kan ha många skäl till att ombilda till aktiebolag. Hör av er för en kostnadsfri konsultation antingen det gäller bolagsform, ekonomi, redovisning eller skatterådgivning. Kontakta och visa din koppling till Karateförbundet. Jag bjuder dig med koppling till Karateförbundet på 2 timmars kostnadsfri konsultation inom det område du väljer. EKONOMLINJEN 19

20 SBI Sport AB Staffanstorpsvägen Arlöv 20tel

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 4 Ordföranden har ordet 5 Kansliet 6 Verksamhetsplan 7 Allsvenska

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal

Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal nr 3-2013 årgång 41 Sebastian Högrell svenskt hopp inför Boccia-EM i Portugal Porträttet: Maja Reichard Tre nykomlingar i svenska simlandslaget Anna-Stina Nordmark Nilsson ny förbundsordförande Handikappidrottens

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer