S:t Petersburg 5-8 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Petersburg 5-8 april"

Transkript

1

2

3

4 S:t Petersburg 5-8 april P R O G R A M Lördag 5.4 Start med tåg från Helsingfors järnvägsstation, samling kl. 15, ankomst S:t Petersburg sen kväll. Transport till hotellet. Söndag 6.4 Stadsrundtur med svensk guide, lunch på restaurant Demidoff, besök i Jusupov-palatset och festmiddag på rest Troikka med variete-program. Måndag 7.4 Besök på två finländska företag i staden varav det ena är det finska företaget Reim Group som fungerar inom sektorn fastighetsskötsel och disponentbyrå. Företaget är grundat 1989 och har cirka 200 anställda med verksamhet i S:t Petersburg och på andra håll i Ryssland. Lunch på litteraturcaféet. På kvällen företagardagarnas avslutningsmiddag. Tisdag 8.4 Avfärd från S:t Petersburg på morgonen, ankomst Helsingfors mitt på dagen. P R I S & A N M Ä L N I N G Priset är 390 euro/pers/dubbel-rum. I priset ingår tågresor t/r, två luncher, två middagar, visum, inkvartering på hotell Moskva i ändan av huvudgatan Nevski Prospekt. Tilläggsavgift 126 euro för enkelrum. Anmälningar och förfrågningar till Carl-Johan Hindsberg Kerstin Ståhlberg Obs! Sista anmälningsdag 20 februari Deltagaravgiften betalas till Svensk Utvecklings konto Aktia före den 20 februari. Företagare i Åboland, Åland och Österbotten välkomnas!

5 medlemmar är vi på väg mot ett företagarsamhälle? Den ekonomiska djupdykning som Finland upplevde i början av talet förde inte bara med sig konkurser, arbetslöshet och annat elände utan innebar också början på något positivt nytt. Fram till dess var attityderna till företagande om inte direkt negativa så åtminstone ointresserade och oengagerade. Det efterkrigstida Finland hade byggts på storföretagens och fackföreningarnas villkor och våra regelverk såg ut därefter. Småföretagare sågs allmänt med misstänksam skepsis vilket färgade t.ex. skattelagstiftning och skattemyndigheternas agerande. Vad gäller medborgarnas socialskydd fick företagarna finna sig i att i många fall stå utanför allt skydd eller tillerkännas ett klart sämre skydd än löntagare. Det blev allt vanligare att storföretag slimmade sina organisationer och koncentrerade sig på sitt kärnkunnande vilket öppnade nya möjligheter för små och medelstora företag. Dessa behövde i sin tur tjänster som gav utrymme för fler företag. Attityderna till företagande och företagsamhet började förbättras vilket har lett till positiva förändringar både gällande regelverk och utbildning. Också företagarnas organisationer har utvecklats och Företagarna i Finland (FiF) har nyligen överskridit den magiska gränsen medlemsföretag. Med denna starka fältrepresentation kan FiF ytterligare förstärka sitt inflytande inte bara på utformningen av företagarnas regelverk, utan också på samhällsutvecklingen i en vidare mening. Den tiden är ohjälpligt förbi när företagarens röst inte hördes, eller tilläts höras när beslut som berörde företagarna gjordes. Finland upplever i dag en långvarig högkonjunktur (även om tecken på begynnande avmattning finns). Antalet företag växer och arbetsplatserna i små och medelstora företag är numera betydligt större än i storföretagen sammanlagt. Också den offentliga sektorn har börjat öppnat dörrarna för att låta privata företag överta vissa tjänster. Alla förutsättningar finns för att Finland framdeles skall kunna hävda sig i en allt mer globaliserad värld. Centrala nyckelord till fortsatt positiv utveckling är företagande och företagsamhet. Vi börjar nog vara ganska nära något som kunde kallas företagarsamhälle. Den ekonomiska depressionen ledde till massarbetslöshet med över en halv miljon arbetslösa när det var som värst och då öppnades ögonen hos många. Man började inse att vi behöver företagare och att företagen behöver ha goda verksamhetsförutsättningar för att klara sig i en allt hårdare global konkurrens. Utan privata företag som genererar arbetsplatser och skatteintäkter åt den offentliga sektorn kan samhället inte fungera. Kurt Häggblad, VD för Företagarnas Centraldelegation och Österbottens Företagarförening 5 Företagsnyckeln 1/2008

6 Levnadsvillkor enligt ort och bransch...sid 8 Ju mindre folkmängd desto kärvare verklighet. Det är en gammal sanning bland företagare. Och visst håller den streck fortfarande, även om undantagen ökar. Dagens teknik gör att en del företag inte alls behöver anpassa sin verksamhet enligt antalet bosatta i närregionen. Företagsnyckeln har besökt tre företag för att höra sig för om levnadsvillkoren. Ett av dem har vuxit från utpräglat säsongföretag till en mångsidig rörelse med service året om. Kunderna kommer både från närregionen och längre ifrån. Ett annat av företagen är nästan helt beroende av byns invånares behov av service. Det tredje är inte över huvud taget beroende av geografin. Mässkalendern våren sid 13 Effektivare möten med came...sid 14 Den inhemska programvaran came är ett elektroniskt verktyg som hjälper företag, föreningar eller andra grupper att organisera och dokumentera sina möten och diskussioner. came utvecklas och marknadsförs av Collaboratum Ab, ett trepersonersföretag med kontor i Grankulla. Hjälp finns när slantarna uteblir...sid 16 Här finns varken gorillor eller bitska pekpinnar. Indrivningsbyrån är rätt och slätt en sakkunnig hjälpare när betalningen uteblivit. Sakligt bemötande kan både uppdragsgivare och gäldenärer räkna med. Snart kan mobiltelefonen användas till vad som helst...sid 18 Den som inte hänger med i utvecklingen av dagens informationsteknik blir ohjälpligt efter och står snart oförmögen att använda de nya apparater som lanseras på marknaden. Mobiltelefontjänsterna har utvecklats massor under de senaste fem åren och på bara ett år kan man bli efter i utvecklingen om man inte är på alerten. Motion ger bättre livskvalitet...sid 20 Under år 2006 så blev simmande och cykling gjorda gällande mina motionslånglopp. Simmandet enkelt och roligt (del 1/4) och cyklandet gick utan större besvär (del 2/4). Kvarstår då två lopp och det som blev följande i ordning var ett marathonlopp till fots. Bankservice i Latinamerika - igen...sid 24 Service har en annan klang i Latinamerika än den vi är vana med i Finland. För knappt ett år sedan berättade jag om hur krångligt och tidsödande det är att sköta bankärenden i Guatemala. Nu följer en fortsättning på hur det kan gå.

7 Företagsbilen...sid Provkörning av nya Volvo XC70 D5, vägsäker premiumkombi för skogsvägen Mini Clubman är en nyskapande trendkombi för den lilla familjen Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Renault satsar på stark tillväxt i Norden Bilnotiser Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Södra Finland...sid Kommunsammanslagningar utmaning i Åboland Chefredaktör: Kurt Häggblad Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Åland...sid Sverige skapar nationalarena för kvinnligt företagande Projekt för ökat kvinnoföretagande Direktflyg till Åbo och Vasa utreds Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Telefon: (06) Fax: (06) Österbotten...sid Mod och hårt arbete gav utdelning Hur inverkar vädrets makter? Nya medlemmar Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2008 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

8 Levnadsvillkor enligt ort och bransch Ju mindre folkmängd desto kärvare verklighet. Det är en gammal sanning bland företagare. Och visst håller den streck fortfarande, även om undantagen ökar. Dagens teknik gör att en del företag inte alls behöver anpassa sin verksamhet enligt antalet bosatta i närregionen. Företagsnyckeln har besökt tre företag för att höra sig för om levnadsvillkoren. Ett av dem har vuxit från utpräglat säsongföretag till en mångsidig rörelse med service året om. Kunderna kommer både från närregionen och längre ifrån. Ett annat av företagen är nästan helt beroende av byns invånares behov av service. Det tredje är inte över huvud taget beroende av geografin. Text och foto: Anne Manner Folkmängden avgör långt många företags levnadsvilkor. Kunder från när och fjärran - allt enligt säsong Anders Högberg i Larsmo kan betraktas som gammal och garvad företagare. Det finns ett exakt datum för när han tog över det som tidigare hette Strandcamping, numera Strandis. Men det datumet berättar bara en del av hans erfarenhet. Jag började min bana inom företaget redan som barn. Först handlade det om gräsklippning och andra enklare sysslor. Kort sagt: hela hans arbetskarriär finns samlad inom företaget. Många ben ett måste I egenskap av småföretagare i en skärgårdskommun lever Anders Högberg ute i glesbygden. Nåja, allt är relativt. Närheten till Jakobstad gör att företaget inte känns långt borta för stadsbon. Företagsnyckeln 1/2008 8

9 Å andra sidan erbjuder Strandis den eftertraktade känslan av orörd natur. Det är ett fungerande koncept på många vis; hit ut söker sig kunder från både närbelägna och längre bort liggande orter. Men faktum kvarstår. Under vinterhalvåret är det mera tunnsått med de längre ifrån kommande gästerna, och då gäller det för företaget att ha fler ben att stå på. Det är klart, att det krävs många ben att stå på i glesbygden, särskilt inom servicesektorn. Det här företaget började som en campingplats. En så snäv och säsongbetonad verksamhet går inte att leva på. Liv på parkeringen Idag erbjuder Strandis fortfarande camping, men den verksamheten är bara en liten del. Här finns numera livsmedelsbutik, restaurang, cateringverksamhet, fiskrökeri, båtturer för grupper samt taxirörelse. Allt hör inte till samma företag, men däremot nog till samma företagare. Här bedrivs även allmänt vinterbad, besökt av omkring 300 aktiva badare. Och ju mer liv och rörelse, desto gladare är företagaren. Allt behöver inte hämta in stora summor till kassan. Det är viktigt att parkeringsplatsen inte är tom. En öde parkering har en avskräckande verkan på kunderna. Serviceanda och god vilja En mångsidig verksamhet kräver mångsidig personal. Att hitta sådan är knappast svårare i glesbygden än på utpräglade tätorter. En del faktorer talar för motsatsen. Livsvillkoren är färdigt välbekanta för de som bor i glesbygden, och det ger beredskap inför arbetslivet. Människor som kan allt finns inte. Inom det här företaget gäller det att hitta personer som är serviceinriktade och har en vilja att lära. Strandis och taxirörelsen sysselsätter sammanlagt ett femtontal personer vintertid, men antalet fördubblas under sommarsäsongen. Det som kan vara svårt framöver är att hitta kunniga fiskrökare. Den rökta fisken är någonting som många sammanknippar Strandis med, men konsten att röka fisk är sällsynt hos yngre generationer, och de sanna specialisterna börjar bli till åren komna. Efter en utvidgning av restaurangen har företaget tre till fyra kockar anställda. För sådana arbetsuppgifter krävs utbildning, medan de flesta arbetena kan läras in här på arbetsplatsen. I övrigt tar Anders Högberg hjälp av kurser och utbildningstillfällen som de olika företagarorganisationerna ordnar. Däremot kan inte hela personalen gå på kurs samtidigt. Det säger sig självt, att ett serviceföretag inte kan stänga dörrarna. Politisk vilja underlättar Tillgången på tomter och lokaler varierar mycket från ort till ort. Men den skillnaden har inte mycket att göra med om orten är glest eller tätt bebyggd. Det handlar om politisk vilja hos beslutsfattarna. Anders Högberg kan konstatera att politikerna av idag i hög grad förstår vikten av goda förutsättningar för näringslivet. Beslutsfattarna i kommunerna gör idag en hel del för att locka företag till just sin kommun, och för att få befintliga att stanna. Insikten att ett blomstrande näringsliv är grunden för välfärd finns dock inte överallt. Högberg berättar om en undersökning, gjord bland befolkningen i Sverige, som visar att sambandet inte är så klart hos alla. De allra flesta angav grundtryggheten, så som gratis sjukvård och skola, som den sista de kan tänka sig att avstå från. Däremot såg en skrämmande stor del inte sambandet mellan företagens insatser och samhällets välfärd, utan såg företagsförutsättningarna som ganska oviktiga. Jag är illa rädd att en liknande undersökning i Finland skulle ge samma svar. Från camping till mångsidig service året om. Den utvecklingen har varit nödvändig, konstaterar Anders Högberg. forts. nästa sida 9 Företagsnyckeln 1/2008

10 Teknik ger möjligheter Anders Högberg har ett sant intresse även för andra företagares verklighet. Perspektiv på tillvaron har han skaffat sig genom de förtroendeuppdrag han valts till inom olika företagarorganisationer. Bland annat är han styrelsemedlem i Österbottens Företagarförening samt ordförande i Jakobstadsnejdens Köpmannaförening. Vidare sitter han med i Tarmo, som ska driva närbutikernas sak. Han understryker att alla företag inte är beroende av kundunderlaget på ort och ställe. Företag som säljer tjänster via internet kan verka precis var som helst. Det är ett exempel på hur modern teknik gjort det lättare för en del goda företagsidéer att bli verklighet. Högberg konstaterar också att dagens teknik hjälper även honom i vardagen. Under intervjuns gång ringer telefonen allt emellanåt, och Högberg vidarebefordrar beställningar på både mat och taxi. Mobiltelefonen är en självklarhet idag, och det är ofantligt så mycket bara den underlättar i ett mångsidigt serviceföretag. Specialiteter svåra i glesbygden Det är bara att konstatera, att vi vår nejd har en halv miljon kunder för lite. Det lilla kundunderlaget gör att många goda företagsidéer stannar vid tankar och drömmar. Det är närmast specialföretag, beroende av personligt besökande kunder, som inte har några reella chanser i glesbygden. Det är stor skillnad mellan Larsmo och exempelvis Stockholm. Där hittar man små affärer med mycket speciella produkter, och verksamheten bär sig. Strandcamping tilldelades Jakobstadsnejdens juniorhandelskammares företagarpris för 2007 i januari. Med Internet som arbetsväg För företaget Granér spelar placeringsorten ingen roll. Företaget verkar med utgångspunkt i Vasa, medan de allra flesta kunderna finns i Stockholm. Företagaren gör i huvudsak hemsidor för företag. Anna Granér hör till dem som drar nytta av modern teknik. Hon behöver inte hyra lokal invid den mest attraktiva affärsgatan för att kunderna ska strömma till. Det finns två absoluta krav för att hennes företag rent praktiskt ska kunna verka. Granér behöver en bra dator samt en god internetförbindelse. Sen spelar det ingen roll om hennes närmaste grannar finns på andra sidan en kontorsvägg, eller om det krävs kikare för att få syn på dem. Jag gör i huvudsak hemsidor, eller webbplatser, för företag. I princip kan jag sitta var som helst och arbeta. Hon hyr ett utrymme på Vasklot i Vasa, mest för att hålla arbete och fritid skilda från varandra. Men på sitt kontor kan hon inte parkera sig för gott. Hon träffar sina kunder personligen, för att på ort och ställe dra upp riktlinjer för nya projekt. Jag reser allt emellanåt till Stockholm för att träffa mina kunder. Närheten till flygplatsen, samt att flygförbindelserna mellan Vasa och Stockholm är goda, underlättar naturligtvis min vardag. Stort och smått Granér kan göra allt från mindre hemsidor, som fungerar ungefär som ett visitkort på Internet, till verkligt stora. De allra största existerande webbplatserna på Internet idag består av flera hundra sidor, och dessutom kan de ha avancerade kopplingar till andra sidor. En del arbeten kräver många aktörer. Granér fungerar i en del fall som ledare eller som en del av olika projekt. Under uppbyggnaden av större hemsidor jobbar jag kanske intensivt med just det uppdraget ett par veckor, för att sedan invänta någon annan aktörs arbete. Det kan ta upp till ett halvår att gör mera avancerade arbeten. En av stamkunderna har dessutom en tävling på Internet, med nytt tema varje månad. Det faller på Anna Granér att göra tävlingen funktionell, med illustrationer och grafik, på Internet. Anna Granér gör hemsidor. Dator och Internetförbindelse är hennes främsta redskap. Geografiskt kan hon befinna sig var som helst. Företagsnyckeln 1/

11 Diplom för tillgänglighet Tillgänglighet på Internet är idag ett grundkrav, såväl för företagaren själv som för hennes kunder. Och på den fronten är Anna Granérs företag erkänt kunnigt. Det kan ståta med ett diplom beviljat av Funka Nu, som granskar webbplatser ur tillgänglighetsperspektiv. För Granérs egen del har hennes egen hemsida fått hjälp av djungeltelegrafen. Nya kunder hittar mig främst på Internet, eller genom att ryktet sprids. Och det har fungerat bra. Just nu börjar arbetsmängden närma sig gränsen för vad jag hinner med inom rimliga väntetider. Studierna vid Stockholms universitet gav inte bara en magisterexamen i data- och systemvetenskap. De gav också Anna Granér en hel del goda kontakter. Hon har många bokhandlar och förlag bland sina stamkunder. Hemsidorna vänder sig i huvudsak till konsumenter i Norden. För en del företagare utgör datorn och Internet vägen ut till kunderna. Då spelar det geografiska läget ingen roll. Mångsidig service en nödvändighet Vips så var hon företagare igen - den här gången med maken som kompanjon. Rebecca Nylund lever för tillfället i en verklighet som är välbekant för många småföretagare. Hon satsar ungefär 14 timmar per dag, sex dagar i veckan, på det egna företaget. Servicestationen i Lillby fick nya ägare i fjol. Företagets namn idag är Purmoservice och ägs av Rebecca och Rejd Nylund. Lillby, en del av Purmo, finns i Pedersöre kommun. Det gick hastigt att bli företagare igen. Under semesterns sista dag i somras såg jag en liten notis i lokaltidningen. Där stod att servicestationen är till salu, berättar Rebecca Nylund. Hon har aldrig varit rädd för att anta nya utmaningar. Mest på skämt kastade hon fram förslaget på ett företagsköp. Efter en stunds tystnad tyckte maken att det lät som en vettig idé, vilket ledde till att även Rebecca tog sitt skämt på allvar. Några dagar senare var köpet klart. under kvällar och lördagar, bland annat som bokförare. Jag var beredd på att arbeta hårt åtminstone det första halvåret. Men tanken är att få lönsamheten på en sådan nivå, att vi har råd att i högre grad ta hjälp av anställt folk. Lönsamheten manar till mångsidighet. Skulle vi bara sälja bränsle och hålla kafé skulle vi gå i konkurs direkt. Rebecca Nylund konstaterar att för att få lönsamheten på en sådan nivå, att en välbehövlig ökad anställning ska bli möjlig, krävs ytterligare ben att stå på. I detta nu har företaget en halvtidsanställd. Någonting mera måste vi hitta på. Vad det blir är öppet just nu. Och än så länge går det nog an att arbeta så här mycket, men i längden blir det alltför slitsamt. forts. nästa sida Tufft första halvår Rebecca Nylund sade upp sig från sitt arbete, medan maken fortsätter sin anställning och rycker in i företaget Något av byns alltiallo kan Rebecca Nylund ses som. Den mångsidiga servicen fyller ett behov i byn, men krävs samtidigt för lönsamheten i företaget. 11 Företagsnyckeln 1/2008

12 Livsvillkoren är desamma som för så många småföretag i glesbygden: det krävs många ben att stå på för att det hela ska bära sig. Och att arbetsmängden egentligen kräver fler anställda betyder sällan att en nyanställning är ekonomiskt möjlig. Mångsidig service Servicestationen är redan nu en mångsidig servicepunkt i Purmo. Här finns allt från bränsle och kafé till mediciner och post. Dessutom är paret Nylund ombud för Veikkaus. Purmoservice förmedlar också olja, säljer en del biltillbehör samt sköter mindre servicearbeten så som oljeoch däckbyten. Därtill avlastar jag hemvården i kommunen genom att köra ut mat till servicetagare. Rebecca Nylund berättar att all verksamhet inte ger betalt enligt insats, men att hon personligen trivs med mångsidigheten inom företaget. Det är roligt att så många olika slags människor kommer. Det råder ingen tvekan om att alla serviceformerna verkligen behövs. Utan medicinskåpet skulle de nuvarande kunderna tvingas söka sig långt för att hitta närmaste apotek. Det finns många äldre människor som rent praktiskt inte skulle kunna ta sig längre bort för att få sin medicin. Ortsbefolkningen sätter verkligen värde på att servicestationen kunde fortsätta, och många har framfört sin lättnad över att verksamheten fortsätter. Vi köpte inte företaget för att rädda byn, men det är många som har tackat oss, och det känns värdefullt. Har lockat även kvinnorna Servicestationen fyller även en social funktion. Kaféet är särskilt välbesökt morgnar och eftermiddagar. Av tradition är det främst männen i nejden som kommer in på kaffe. Och på onsdagar har vi Naisten Neste, avslöjar Rebecca Nylund. Den särskilda inbjudan till kvinnorna har fallit väl ut, men de manliga kaffegästerna drog sig undan den allra första onsdagen med arrangemanget. Normalt har vi manliga kaffegäster fram till tiotiden. Men när kvinnorna första gången var i antågande, var kaféet tomt vid nio. Numera har det där normaliserats, och alla vet att ingen är utestängd. Bekanta villkor, ny bransch Rebecca Nylund visste rätt väl vad hon gav sig in på. Hon har tidigare, i egenskap av smed, varit företagare. Däremot var servicestationen en främmande miljö. Under en vecka (!) tillsammans med förra ägarna fick hon inblick i arbetet, men i övrigt är det inlärning genom praktiskt arbete som gällt. Det har väl hänt någon gång under de här månadernas lopp att jag undrat vad jag gett mig in på. Men nu känns det som om det mesta sitter, berättar Rebecca. Bredare kunskaper i företagande tänker hon skaffa sig. Hon har nyligen påbörjat en tvåårig kurs, med sikte på företagarexamen. I den relativt lilla byggnaden finns mycket samlat. Därför är också kundkretsen brokig. Företagsnyckeln 1/

13 Mässkalendern våren 2008 Här är vårens intressantaste mässprogram för industri, service och handel i Europa. En mer komplett och uppdaterad kalender med länkar till alla viktiga mässor hittar Du på Ålands Företagareförenings hemsida: Allt för Sjön (båtar, motorer, vattensport, utrustning) Stockholmsmässan, Älvsjö Nordbag + Foodexpo (livsmedel, bageri/konditori) Messecenter, Herning CeBIT 08 (informationsteknik, telekom, elektronik) Hannovermässan Hem & Villa + Skånsk Trädgård (bygg, heminredning) Malmömässan Ålands Köpmannamässa (bygg, heminredning, fritid) Baltichallen, Mariehamn Havet Kallar (båtar, motorer, utrustning, båtturism) Mässcentrum, Åbo PHOTO 08 (fotografering, kameror, bildhantering) Mässcentrum, Åbo Inter Norga (hotell, restaurang, storkök, bageri, gastronomi) Hamburgmässan NAUTIQUE (segelbåtar, motorbåtar, vattensport) La Ciotat, Marseille Practical Week (järnhandel, verktyg, hobby) Kölnmässan EUROGUSS (gjutningsteknik, formar, verktyg) Nürnbergmässan Gastro + Vin (restaurangutrustning, gastronomi) Mässcentrum, Helsingfors Grindtec (slipteknik, maskiner, verktyg) Augsburgmässan Musik - Pro Light Sound (instrument, noter, AV-utrustning) Frankfurtmässan Vildmark & Äventyr (jakt, fiske, naturturism) Stockholmsmässan, Älvsjö Bilsport Street & Classic Motor Show Elmia, Jönköping Europain + Intersuc (bageriteknik, konditorivaror) Parc de Expositions, Paris METAV + Tube & Wire (tillverkningsteknik, rör, tråd, kabel) Düsseldorfmässan Interfood (livsmedel, processteknik, förpackningar) Lenexpo, S:t Petersburg NORDBygg ( byggteknik, material, VVS, måleri) Stockholmsmässan, Älvsjö Underhåll 08 (ind. service, material, kontroll, ytbehandling) Svenska Mässan, Göteborg Inter Traffic (trafikplanering, gatuteknik, underhåll) RAI, Amsterdam Eurostampi + Subfornitura (metallindustri, gjutteknik) Mässcentrum, Parma Hem-Stuga-Trädgård (bygg, heminredning, utemiljö) Mässcentrum, Helsingfors FOTO VIDEO (fototeknik, digital bildhantering) Elmia, Jönköping Byggmässan (husteknik, byggmaterial, tjänster) Idrottsgården, Karleby AMI-Tec (bilar, verkstadsteknik, service, reservdelar) Leipzigmässan Foodex + Meatex (livsmedel, processteknik, kött) NEC, Birmingham IFFE (bensinstationsteknik, servicebutiker) NEC, Birmingham GLASSEX (glasindustriutrustning, fönster, bygglas) NEC, Birmingham Material & Funktion (möbelindustri, snickeriteknik) Elmia, Jönköping Car + Sound (bilstereo, larm, telekom, navigation) Sinsheimmässan FINNTEC 08 (industriteknik, verktyg, plast, ytbehandling) Mässcentrum, Helsingfors Easyfairs Plastteknik (innovativ produktion, miljö) Malmömässan IFH/Intherm (VVS-teknik, inomhusklimat) Frankfurtmässan Österbottens Stormässa + Trädgård 2008 Botniahallen, Korsholm Hannover Messe (industriteknik, underleverans, energi) Hannovermässan MACH (verktygsmaskiner, produktonsteknik) NEC, Birmingham Subcon 2007 (underlevantörstjänster till industrin) NEC, Birmingham EURO SEAFOOD EXPO (fisk, skaldjur, förädling) Expo, Bryssel GastroNord (storkök, hotell, restaurang, gastronomi) Stockholmsmässan, Älvsjö Vinordic + Nordic Bakery (viner, bageri, konditori) Stockholmsmässan, Älvsjö METPACK (metallförpackningar, teknik, maskiner, material) Essenmässan Resale (begagnad industriteknik, maskiner, fordon) Karlsruhemässan Interpack (förpackningsteknik, maskiner, material) Düsseldorfmässan Eckerö Vårmässa (båt/stuga/trädgård/fritid/hantverk) Eckeröhallen, Åland 1 3 Företagsnyckeln 1/2008

14 Effektivare möten med came - ett lätt elektroniskt verktyg för möten och diskussioner Den inhemska programvaran came är ett elektroniskt verktyg som hjälper företag, föreningar eller andra grupper att organisera och dokumentera sina möten och diskussioner. came utvecklas och marknadsförs av Collaboratum Ab, ett trepersonersföretag med kontor i Grankulla. Grankulla Företagares viceordförande Mika Kolbe är verkställande direktör för Collaboratum, som utvecklar, marknadsför och säljer programvaran came. came står för Computer Aided Asyncronous Meeting Environment och är ett elektroniskt verktyg för effektivare meningsutbyten och möten, till exempel inom ett företag eller en förening. Tauno Miikkulainen, som var rektor för Tekniska Institutet i Björneborg, kom på den grundläggande idén för år sedan, berättar Mika. Han reste mycket och gick på möten. Han märkte att många kom oförberedda och dåligt informerade, och mötena blev ett slöseri med tid. Då började han fundera på om det fanns någon lätt teknik som kunde hjälpa deltagarna att förbereda sig inför mötena - läsa in sig om ämnet, komma med idéer och respons. Tauno började programmera men insåg snart att han behövde hjälp, och valde ut några experter. Den första versionen av came kom ut När Tauno gick i pension år 2003 tog Mika över vd-skapet. När Caj tog kontakt hade jag bland annat jobbat några år i Asien och insett att den finska mjukvaran är av hög kvalitet - vi har ingenting att skämmas för. came lät vettigt och Text och foto: Johanna Savander intressant och jag tyckte att jag kunde prova på att bli företagare, säger Mika. came fungerar som ett slags elektronisk anslagstavla där alla deltagare kan skriva inlägg, lägga in bilagor i vilket format som helst, läsa andras inlägg, kommentera och debattera. Utomstående konsulter kan bjudas in för speciella uppgifter, om man så önskar med begränsad tillgång till resten av materialet. En av cames styrkor är att det fungerar centralt med olika browsersoftvaror. Det innebär att all data finns lagrad centralt, och deltagarna kan se Mika Kolbe. allting från vilken dator som helst, bara den har tillgång till internet. Man identifierar sig med hjälp av sin e-postadress och ett lösenord. Utomstående utesluts effektivt, och innehållet i en session i came hålls skyddat med samma säkerhetsnivå som banktjänsterna på nätet. Många gånger är det ju känslig information som t.ex. ett företags ledningsgrupp behöver dela och kommentera. came är mycket enkelt att använda. Kan man använda e-post klarar man came. Vi brukar skämta om att t.o.m. företagens vd:n kan använda det. Tre användningsområden came:s användningsområden kan grovt delas in i tre: mötesprocessen, gemensam planering och utveckling. I mötesprocessen hjälper came Företagsnyckeln 1/

15 deltagarna med förberedelserna inför mötet, med att dokumentera själva mötet och med uppföljningen. Onödiga möten med allt vad de kostar i tid och pengar undviks, och det faktiska mötet blir effektivt. I ett företags eller en förenings gemensamma planering lämpar came sig t.ex. för uppgörandet av verksamhetsplaner eller marknadsföringsplaner. I fråga om utveckling är came ett utmärkt verktyg för att vidareutveckla idéer eller komma på helt nya. Man kan föreslå, kommentera, debattera och rösta från var sin maskin i samma Att vara företagare är en livsstil, säger Mika Kolbe. hus, från olika ändar av staden eller landet eller t.o.m. från var sin kontinent. Programmet skapar en bättre struktur i kommunikationen än ändlösa e-postkedjor, och det är lätt att skriva ut en överskådlig dokumentation av samtalet. came är ju dessutom en form av grönt tänkande. För varje möte som inte behövs sparar man resurser - tänk bara på resorna. För att inte tala om tid och pengar, kommenterar Mika came är flexibelt. Det finns många sätt att jobba med det, ordföranden bestämmer vad som passar bäst i det aktuella fallet. Det är både en styrka och en svaghet att man kan bestämma så mycket själv. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är bäst. Därför ställer vi gärna upp med konsultering och coaching, ger råd, delar med oss av färdiga botten och så vidare vi Bekanta dig med came på Collaboratums hemsida, hjälper alltså kunderna att komma igång, säger Mika. Att vara företagare är en livsstil För tillfället har came drygt 100 användarorganisationer i Finland, allt från stora hus till enmansföretag. Programmet fungerar lika bra för två användare som för 200 eller Nu arbetar Collaboratum med att växa och höja lönsamheten samt uppbåda riskkapital. Och att han blev företagare har Mika inte ångrat. Det är ju en livsstil. Det kräver självdisciplin och man får försöka få pengarna att räcka till räkningarna. Å andra sidan har man en helt annan frihet än som arbetstagare. Mitt jobb är intressant och mitt fritidsintresse, engagemanget i de olika företagarföreningarna, är roligt. Jag har suttit fyra år i Grankulla Företagares styrelse och tre år i Södra Finlands Företagarförenings styrelse nu. Det kräver en del tid men ger mycket i gengäld - bland annat nya kompisar och kontakter. SVENSKSPRÅKIG POMO-SKOLNING FÖR FÖRTOENDEVALDA Plats: Holiday Club Caribian i Åbo Seminariet är i första hand avsett för ordföranden i lokalföreningar men även viceordföranden och styrelsemedlemmar i viktiga positioner kan deltaga. Utbildningens syfte är att ge en djup insikt i Företagarna i Finlands organisation och verksamhet. Utbildningen ger rätt att deltaga på fortsatt POMO-skolning. Lördag Lunch Företagarna i Finland som organisation Intressebevakning Att leda en lokalförening Målinriktat samarbete med kommunen Svenskspråkig verksamhet Att påverka som ordförande Gemensam middag Söndag Regionorganisationen Medlemsservice Mötesteknik Seminariet avslutas Lunch Anmälningar före den till Thomas Palmgren tfn , eller Kerstin Ståhlberg tfn , Priset är 120 euro per person inkluderande inkvartering, två luncher, middag och kaffe. 1 5 Företagsnyckeln 1/2008

16 Hjälp finns när slantarna uteblir Här finns varken gorillor eller bitska pekpinnar. Indrivningsbyrån är rätt och slätt en sakkunnig hjälpare när betalningen uteblivit. Sakligt bemötande kan både uppdragsgivare och gäldenärer räkna med. Antalet indrivningar har ökat. Kennet Kronman, marknadsföringsdirektör på OK Indrivning, berättar att orsakerna är många. Idag vänder sig företagen till oss i ett tidigare skede. Förut sände företagen själv ut flera påminnelser med långa intervaller, och ringde upprepade gånger till gäldenärerna. Antalet obetalda skulder har också ökat. Det är inte konstigt, eftersom kontantbetalningarna minskat. Exempelvis beviljande av snabblån, liksom handel på nätet, innebär visserligen en större risktagning för den säljande parten, men risken måste vägas mot nyttan. Det är upp till varje företag att göra upp sin egen strategi. En optimal vinst är i regel viktigare än att minimera risken för kreditförluster. Snävare tidsramar idag Kronman berättar att lagstiftningen gjort tillvaron knepigare för fordringsägarna. Indrivningsbyråns arbete är i sig inte svårare nu än tidigare, eftersom vi vet vad som gäller. Men för våra kunder kan exempelvis gällande tidsramar komma som en överraskning. Han förklarar att strikta bestämmelser gäller för när en indrivning kan starta och hur länge det går att driva ett ärende. Exempelvis måste 14 dagar ha gått efter att en påminnelse har sänts ut, för att en indrivning ska kunna Kennet Kronman ger Företagsnyckelns läsare kostnadsfria råd i indrivningsfrågor. sättas igång. Varje påminnelse måste ge mottagaren minst en veckas betalningstid. Ordet genast är inte ett giltigt förfallodatum. Det gäller också för företagen att inte ha utestående fordringar liggande alltför länge. Efter tre år från förfallodagen räknat är en faktura preskriberad. Finns en dom är tiden fem år, och domen kan förlängas. Den maximala preskriptionstiden 15 år. Varierande belopp OK Indrivning har årligen omkring uppdrag. Summorna som byrån driver in varierar enormt. Det gäller skulder på allt från cirka 20 euro upp till sexsiffriga belopp, berättar Kronman. Det händer att ena parten geografiskt finns i ett annat land. För att indrivningsbyrån själv ska kunna handha ett ärende måste gäldenären finnas i Finland, eftersom det inte är fritt fram för någon indrivningsbyrå att agera var som helst. Men OK Indrivning har samarbetspartners utomlands. Södra Finlands länsstyrelse beviljar tillstånd att starta en indrivningsbyrå. Det tillståndet ger oss rätt att verka uttryckligen i Finland. Frivillig indrivning att föredra I de allra flesta ärendena hos OK Indrivning är fordringsägaren ett företag, medan gäldenären är konsument. I 20 procent av fallen är båda parterna företag. Text och foto: Anne Manner Företagsnyckeln 1/

17 De flesta ärendena kommer i elektronisk form. Det första som händer är att vi registrerar ärendet. Några väntetider existerar inte, det sätter lagens tidsramar stopp för. Är gäldenären en konsument börjar proceduren med ett betalningskrav. Det ger konsumenten 10 dagars betalningstid. Händer ingenting dimper högst två krav till ner i brevlådan. Under den tiden kan också indrivaren ta kontakt med konsumenten per telefon. Den frivilliga indrivningen tar mellan 15 och 45 dagar. Om betalningen fortfarande uteblir, går ärendet vidare till juridisk indrivning. Samma regler gäller för företag. Företag får först sju dagar på sig att betala sin skuld. Facktermen för kravet till företag är tratta. Sedan följer telefonkontakt. Därefter följer en offentlig betalningspåminnelse. Normalt vill gäldenären få ärendet uppklarat genom frivillig indrivning. Den offentliga påminnelsen medför att företaget kommer med på listor i pressen samt i ett offentligt register. En betalningsplan kan göras upp redan vid indrivarens första kontakt med gäldenären. Telefonen bra hjälpmedel En saklig dialog ger goda resultat. Målet från vår sida är att nå ett frivilligt avtal med gäldenären, med vår uppdragsgivares bästa för ögonen. Kennet Kronman berättar att ett av OK Indrivnings starka kort är telefonindrivning. Genom att ringa upp gäldenären får vi en dialog. Det är ofta så, att gäldenären har flera obetalda skulder. Genom telefonkontakten kan vi påverka vilken fordringsägare gäldenären sätter i främsta rummet. Han berättar vidare att telefonindrivningen underlättar uppgörandet av betalningsplan. Som ytterligare hjälpmedel - på basen av kundens godkännande - använder OK Indrivning textmeddelanden genom mobiltelefon. Risken för misslyckanden finns givetvis. Om gäldenären är medellös, avlider eller genomgår skuldsanering misslyckas en indrivning. I övrigt lyckas ärendena i olika grad. Stridigheter inte indrivarens bord Kronman understryker att indrivningsbyrån inte åtar sig att skipa rättvisa, när kontrahenterna är oense i en affär. Vi åtar oss uttryckligen klara fall, där betalningen uteblivit. För att reda ut stridigheter behövs däremot juridisk hjälp. Han säger att indrivningsbyråns roll under årens lopp blivit allt klarare för allmänheten. Bilförmånsbeskattningen har ändrats Från början av 2008 har klassificeringen av förmånsbilar reviderats grundligt. Kategori A består som tidigare av bilar som tagits i bruk under skatteåret eller de två närmast föregående åren, medan kategori B numera omfattar bilar som tagits i bruk åren Alla äldre bilar ingår nu i kategori C, som tidigare omfattade bilar som tagits i bruk 1991 eller tidigare. Samtidigt görs beräkningen av förmånsvärdena i kategori C nu på motsvarande sätt som i A och B, nämligen utgående från bilens anskaffningspris. Den fasta delen av de månatliga förmånsvärdena har höjts med 15 euro, vilket på en medelstor bil betyder en ökning på 2-3 procent. Utländska förmånsbilar som tidigare beskattades enligt kategori C, behåller de högre fasta värden som tidigare ingick i kategori C. Även dessa värden har höjts med 15 euro. Omläggningen av kategori C innebär att en bil som tagits i bruk 1991 eller tidigare och som tidigare beskattats högt, nu vanligen blir billigare. Samtidigt kan konstateras att det finns både säkerhetsmässiga och miljömässiga orsaker att byta ut en så gammal förmånsbil mot en nyare. (JM) Kort om OK Indrivning: Grundades 1991 av Kennet Kronman och Kaj Ollila. Båda är verksamma i företaget. Är idag Finlands största finskägda indrivningsbyrå. Kontor i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Vasa. Den enda som specialiserat sig på telefonindrivning. Poängterar tvåspråkighet. Har idag närmare 60 anställda. Har cirka ärenden per år. Erbjuder förutom indrivningstjänster även påminnelsetjänster, köp av fordringar samt juridiska tjänster. Dyrare att bygga Byggnadskostnaderna steg i fjol med 5,6 procent, enligt Statistikcentralens index. Arbetskostnaderna steg med 4,3 procent, medan byggmaterial och övriga kostnader ökade med 6 procent. Kostnaderna för kontor och butiker ökade något snabbare än för industri- och lagerbyggnader. Kostnadsstegringen avtog dock i slutet av Från november till december var uppgången endast 0,1 procent. (JM) 1 7 Företagsnyckeln 1/2008

18 Snart kan mobiltelefonen användas till vad som helst Den som inte hänger med i utvecklingen av dagens informationsteknik blir ohjälpligt efter och står snart oförmögen att använda de nya apparater som lanseras på marknaden. Mobiltelefontjänsterna har utvecklats massor under de senaste fem åren och på bara ett år kan man bli efter i utvecklingen om man inte är på alerten. Det som behövs är en stor portion självförtroende att gå ut över gränserna. Speciellt i Åboland har företagarna svårt att våga se saker i ett större perspektiv. Här har man kommit betydligt längre i Österbotten och på Åland. Det säger projektledare Magnus Johansson vid IAMSR (Institute for Advanced Managements Systems Research) vid Åbo Akademi. I drygt två års tid har han varit med och ut- Text och foto: Göran Storfors vecklat mobila lösningar för sådant som företagare speciellt i skärgården behöver och har nytta av. IAMSR grundades för 15 år sedan och verksamheten finansieras med externa medel från Tekes, EU och Finlands Akademi. Målet är att utexaminera ekonomiedoktorer och hittills har det blivit 23 stycken. Huvudämnet är informationssystem, berättar professor Christer Carlsson. Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Därför behövs det personer som har intresse för informationsteknologi och samtidigt ser spänning i näringslivets utmaningar, är sociala och analytiska och har god förmåga att lösa problem. Fyra nya mobila lösningar Under det senaste året har vi bland annat utvecklat mobila stödfunktioner för turister i skärgården. Fyra Professor Christer Carlsson (t.h.) i samspråk med projektledare Magnus Johansson. Företagsnyckeln 1/

19 lösningar har utvecklats till prototypstadiet. Själva projektet avslutades vid årsskiftet och nu är det meningen att lösningarna ska tas över av företagare som lanserar och marknadsför dem, konstaterar Carlsson. Magnus Johansson har svarat för den tekniska biten vid utvecklingen av de nya tjänsterna. Jag jobbar med inriktning på företagen både med att skapa praktiska lösningar för dem och med utbildning för dem. Det nu avslutade projektet MobiTour bestod av delarna MobiFish som nu har bytt namn till MobiKala, MobiGuide, MobiRoad och MobiReal. MobiFish fungerar redan på Åland och nu har Finlands Fiskeri- och Miljöinstitut tagit över marknadsföringen av MobiKala i Åboland. Viktig utbildning för skärgårdsföretagare MobiReal var ett utbildningsprojekt för företagare gällande data och informationsteknik. 16 företagare från Korpo och Houtskär deltog i höstas i en intensivutbildning för att höja sina kunskaper. Ett tiotal lärare från IAMSR besökte företagarna på deras arbetsplats och lärde ut det som de önskade i fråga om IT. Skärgårdsföretagarna jobbar ofta mer eller mindre dygnet runt och har inte tid att åka in till Åbo ens på ett dygn för att sätta sig på skolbänken. En enkät visar att 40 procent av företagarna i Åboland vill utveckla sin IT-kunskap och 40 procent kan tänka sig att göra det. Enkelt sätt att lösa fiskeavgift För MobiKala behöver man en GPS i sin mobiltelefon. Med hjälp av den kan man ta in kartor och koordinater. När man är ute i skärgården och märker att man har glömt att lösa fisketillstånd kan man enkelt göra det per mobiltelefon. Det registreras också hos fiskeövervakarna med en kod så att situationen är up to date med detsamma. Ingen vill väl direkt vara oärlig för en fiskeavgift på 10 euro men om man plötsligt kommer på att man vill fiska och skulle vara tvungen att åka längre vägar bara för att lösa in avgiften blir det sannolikt ogjort. På det här sättet kan man lösa problemet utan problem, konstaterar Christer Carlsson. Guidning på eget språk MobiGuide är en egen guide i mobiltelefonen där man kan välja sitt eget språk och få information i text, bild eller film. På det sättet kan man uppleva skärgården i olika dimensioner. Det kan gälla t.ex. kulturhistoria, växter och djur. Det kan användas i kyrkor och hembygdsmuseer, man kan uppleva Jurmos historia eller lära sig om öns flora och fauna, påpekar Magnus Johansson. MobiRoad hjälper i sin tur folk att hitta till och i skärgården. Via mobiltelefonen ska det också gå att på förhand få veta bilköernas längd vid de olika färjpassen och tanken är att det här systemet ska vara i bruk till sommaren. Projektledare Magnus Johansson. Magnus Johansson, 47, är ursprungligen hemma i Borgå, kom till Korpo i den åboländska skärgården 1981 och grundade företaget Korpo Elservice som han fortfarande driver. Dessutom är han delägare i en del andra företag. Han var tidigare ordförande i numera nedlagda Korpo Företagare och är sedan 2005 ordförande i Västkustens Företagare som omfattar Korpo, Nagu, Houtskär och Iniö. Han jobbade tidigare med olika företagsprojekt inom det åboländska samarbetsorganet Region Åboland och i drygt två år har han alltså varit projektledare vid IAMSR. Skattekontot tas i bruk 2010 Det utlovade systemet med ett skattekonto som ska förenkla byråkratin för företagen ser ut att kunna förverkligas år Skattestyrelsens nya generaldirektör Mirjami Laitinen informerade om den aktuella tidsplanen vid boksluts- och skattedagarna i Helsingfors i januari. Hon var också den som utredde frågan efter att regeringen Lipponen startat projektet år Initiativet till skattekontosystemet kom ursprungligen från FiF efter modell från bland annat Sverige. Skattekontot innebär att företagens arbetsgivaravgifter och olika skatter slås ihop till en månadsavgift. Man övergår alltså från att betala per skatteslag till en företagsbaserad debitering. Det minskar antalet transaktioner och företagen slipper ligga ute med pengar i onödan. Idag betalar man skatterater till en myndighet och anhåller samtidigt om återbäring av andra skatter från en annan. Förverkligandet av skattekontoreformen påverkas av övergången till ett enhetligt europeiskt betalningssystem, SEPA. Skattestyrelsen föreslår att hela övergångstiden för betalningsreformen utnyttjas förrän skattekontot tas i bruk. (JM) 1 9 Företagsnyckeln 1/2008

20 Motion ger bättre livskvalitet Under år 2006 så blev simmande och cykling gjorda gällande mina motionslånglopp. Simmandet enkelt och roligt (del 1/4) och cyklandet gick utan större besvär (del 2/4). Kvarstår då två lopp och det som blev följande i ordning var ett marathonlopp till fots. Jag visste på förhand att det kommer att kräva mycket mera träning än de två första loppen. Jag har aldrig varit förtjust i att springa längs med vägar i någon större utsträckning och eftersom midjemåttet inte varit i närheten av Folkhälsans rekommendation på flera år så visste jag att marathon krävde mycket träning. Jag började länka på hösten 2006 för att kunna genomföra loppet under Några av mina bekanta hade bestämt sig för att springa Berlinmarathon hösten 2007 så jag nappade på grejen. En orsak var att då fanns det tid att träna under sommaren och på Berlin-marathon är det så mycket folk med i loppet och utanför loppet så det skulle bli en upplevelse för sig. I Berlin deltar löpare... Träningskilometrar blev det bara ca 800, en del tycker att man borde springa 70 km/vecka och endel tränar bara 4 veckor före marathon. Min åsikt efter detta är nog att det är individuellt. Det är helt klart att otränad ska man inte ens försöka. Jag hade under vinterhalvåret varierande träning: löpning, simning, cirkelträning och på våren lite kampsportsträning. Löpsträckorna varierade från 4-25 km. Hade lite för intensiv träning kring midsommar vilket gjorde att vadmusklerna var ordentligt ömma i ca 8 veckor. Sista veckorna De 12 sista träningsveckorna vilade jag mest pga problem med vadmusklerna. Cyklade och simmade lite. Gick på laserbehandling och massage. Den behandlingen hjälpte mig och en månad före marathon testade jag på att springa 20 km och det gick ganska bra. Hade aldrig någon tidspress utan löpte sakta hela tiden. Text: Björn Lindqvist Copyright SCC-running Det är trångt i starten när löpare far iväg. Företagsnyckeln 1/

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28 Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2011 Foto: Daniel Eriksson, Ålandstidningen Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring

växer företag upp inom betydligt större områden kring storstäderna. Detta möjliggör en minskning av det lokala arbetsresandet i och kring Sammanfattning Tjänstesektorn har blivit allt viktigare för Sveriges framtid. Detta framgår bland annat av den statistik som är tillgänglig när denna rapport skrivs. Av de 28 000 företag som bildades under

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan Guide i arbetslivet Gunnar Björing Boksidan Förord Denna skrift bygger på erfarenheter jag gjort som arbetstagare på olika arbetsplatser under en kortare eller längre period, någon gång från mitten av

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2014 Maj Spökvandring på Svartå Slott är nyheten

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer