S:t Petersburg 5-8 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Petersburg 5-8 april"

Transkript

1

2

3

4 S:t Petersburg 5-8 april P R O G R A M Lördag 5.4 Start med tåg från Helsingfors järnvägsstation, samling kl. 15, ankomst S:t Petersburg sen kväll. Transport till hotellet. Söndag 6.4 Stadsrundtur med svensk guide, lunch på restaurant Demidoff, besök i Jusupov-palatset och festmiddag på rest Troikka med variete-program. Måndag 7.4 Besök på två finländska företag i staden varav det ena är det finska företaget Reim Group som fungerar inom sektorn fastighetsskötsel och disponentbyrå. Företaget är grundat 1989 och har cirka 200 anställda med verksamhet i S:t Petersburg och på andra håll i Ryssland. Lunch på litteraturcaféet. På kvällen företagardagarnas avslutningsmiddag. Tisdag 8.4 Avfärd från S:t Petersburg på morgonen, ankomst Helsingfors mitt på dagen. P R I S & A N M Ä L N I N G Priset är 390 euro/pers/dubbel-rum. I priset ingår tågresor t/r, två luncher, två middagar, visum, inkvartering på hotell Moskva i ändan av huvudgatan Nevski Prospekt. Tilläggsavgift 126 euro för enkelrum. Anmälningar och förfrågningar till Carl-Johan Hindsberg Kerstin Ståhlberg Obs! Sista anmälningsdag 20 februari Deltagaravgiften betalas till Svensk Utvecklings konto Aktia före den 20 februari. Företagare i Åboland, Åland och Österbotten välkomnas!

5 medlemmar är vi på väg mot ett företagarsamhälle? Den ekonomiska djupdykning som Finland upplevde i början av talet förde inte bara med sig konkurser, arbetslöshet och annat elände utan innebar också början på något positivt nytt. Fram till dess var attityderna till företagande om inte direkt negativa så åtminstone ointresserade och oengagerade. Det efterkrigstida Finland hade byggts på storföretagens och fackföreningarnas villkor och våra regelverk såg ut därefter. Småföretagare sågs allmänt med misstänksam skepsis vilket färgade t.ex. skattelagstiftning och skattemyndigheternas agerande. Vad gäller medborgarnas socialskydd fick företagarna finna sig i att i många fall stå utanför allt skydd eller tillerkännas ett klart sämre skydd än löntagare. Det blev allt vanligare att storföretag slimmade sina organisationer och koncentrerade sig på sitt kärnkunnande vilket öppnade nya möjligheter för små och medelstora företag. Dessa behövde i sin tur tjänster som gav utrymme för fler företag. Attityderna till företagande och företagsamhet började förbättras vilket har lett till positiva förändringar både gällande regelverk och utbildning. Också företagarnas organisationer har utvecklats och Företagarna i Finland (FiF) har nyligen överskridit den magiska gränsen medlemsföretag. Med denna starka fältrepresentation kan FiF ytterligare förstärka sitt inflytande inte bara på utformningen av företagarnas regelverk, utan också på samhällsutvecklingen i en vidare mening. Den tiden är ohjälpligt förbi när företagarens röst inte hördes, eller tilläts höras när beslut som berörde företagarna gjordes. Finland upplever i dag en långvarig högkonjunktur (även om tecken på begynnande avmattning finns). Antalet företag växer och arbetsplatserna i små och medelstora företag är numera betydligt större än i storföretagen sammanlagt. Också den offentliga sektorn har börjat öppnat dörrarna för att låta privata företag överta vissa tjänster. Alla förutsättningar finns för att Finland framdeles skall kunna hävda sig i en allt mer globaliserad värld. Centrala nyckelord till fortsatt positiv utveckling är företagande och företagsamhet. Vi börjar nog vara ganska nära något som kunde kallas företagarsamhälle. Den ekonomiska depressionen ledde till massarbetslöshet med över en halv miljon arbetslösa när det var som värst och då öppnades ögonen hos många. Man började inse att vi behöver företagare och att företagen behöver ha goda verksamhetsförutsättningar för att klara sig i en allt hårdare global konkurrens. Utan privata företag som genererar arbetsplatser och skatteintäkter åt den offentliga sektorn kan samhället inte fungera. Kurt Häggblad, VD för Företagarnas Centraldelegation och Österbottens Företagarförening 5 Företagsnyckeln 1/2008

6 Levnadsvillkor enligt ort och bransch...sid 8 Ju mindre folkmängd desto kärvare verklighet. Det är en gammal sanning bland företagare. Och visst håller den streck fortfarande, även om undantagen ökar. Dagens teknik gör att en del företag inte alls behöver anpassa sin verksamhet enligt antalet bosatta i närregionen. Företagsnyckeln har besökt tre företag för att höra sig för om levnadsvillkoren. Ett av dem har vuxit från utpräglat säsongföretag till en mångsidig rörelse med service året om. Kunderna kommer både från närregionen och längre ifrån. Ett annat av företagen är nästan helt beroende av byns invånares behov av service. Det tredje är inte över huvud taget beroende av geografin. Mässkalendern våren sid 13 Effektivare möten med came...sid 14 Den inhemska programvaran came är ett elektroniskt verktyg som hjälper företag, föreningar eller andra grupper att organisera och dokumentera sina möten och diskussioner. came utvecklas och marknadsförs av Collaboratum Ab, ett trepersonersföretag med kontor i Grankulla. Hjälp finns när slantarna uteblir...sid 16 Här finns varken gorillor eller bitska pekpinnar. Indrivningsbyrån är rätt och slätt en sakkunnig hjälpare när betalningen uteblivit. Sakligt bemötande kan både uppdragsgivare och gäldenärer räkna med. Snart kan mobiltelefonen användas till vad som helst...sid 18 Den som inte hänger med i utvecklingen av dagens informationsteknik blir ohjälpligt efter och står snart oförmögen att använda de nya apparater som lanseras på marknaden. Mobiltelefontjänsterna har utvecklats massor under de senaste fem åren och på bara ett år kan man bli efter i utvecklingen om man inte är på alerten. Motion ger bättre livskvalitet...sid 20 Under år 2006 så blev simmande och cykling gjorda gällande mina motionslånglopp. Simmandet enkelt och roligt (del 1/4) och cyklandet gick utan större besvär (del 2/4). Kvarstår då två lopp och det som blev följande i ordning var ett marathonlopp till fots. Bankservice i Latinamerika - igen...sid 24 Service har en annan klang i Latinamerika än den vi är vana med i Finland. För knappt ett år sedan berättade jag om hur krångligt och tidsödande det är att sköta bankärenden i Guatemala. Nu följer en fortsättning på hur det kan gå.

7 Företagsbilen...sid Provkörning av nya Volvo XC70 D5, vägsäker premiumkombi för skogsvägen Mini Clubman är en nyskapande trendkombi för den lilla familjen Granskning av bensinpriserna i Svenskfinland Renault satsar på stark tillväxt i Norden Bilnotiser Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Södra Finland...sid Kommunsammanslagningar utmaning i Åboland Chefredaktör: Kurt Häggblad Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Åland...sid Sverige skapar nationalarena för kvinnligt företagande Projekt för ökat kvinnoföretagande Direktflyg till Åbo och Vasa utreds Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Telefon: (06) Fax: (06) Österbotten...sid Mod och hårt arbete gav utdelning Hur inverkar vädrets makter? Nya medlemmar Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2008 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

8 Levnadsvillkor enligt ort och bransch Ju mindre folkmängd desto kärvare verklighet. Det är en gammal sanning bland företagare. Och visst håller den streck fortfarande, även om undantagen ökar. Dagens teknik gör att en del företag inte alls behöver anpassa sin verksamhet enligt antalet bosatta i närregionen. Företagsnyckeln har besökt tre företag för att höra sig för om levnadsvillkoren. Ett av dem har vuxit från utpräglat säsongföretag till en mångsidig rörelse med service året om. Kunderna kommer både från närregionen och längre ifrån. Ett annat av företagen är nästan helt beroende av byns invånares behov av service. Det tredje är inte över huvud taget beroende av geografin. Text och foto: Anne Manner Folkmängden avgör långt många företags levnadsvilkor. Kunder från när och fjärran - allt enligt säsong Anders Högberg i Larsmo kan betraktas som gammal och garvad företagare. Det finns ett exakt datum för när han tog över det som tidigare hette Strandcamping, numera Strandis. Men det datumet berättar bara en del av hans erfarenhet. Jag började min bana inom företaget redan som barn. Först handlade det om gräsklippning och andra enklare sysslor. Kort sagt: hela hans arbetskarriär finns samlad inom företaget. Många ben ett måste I egenskap av småföretagare i en skärgårdskommun lever Anders Högberg ute i glesbygden. Nåja, allt är relativt. Närheten till Jakobstad gör att företaget inte känns långt borta för stadsbon. Företagsnyckeln 1/2008 8

9 Å andra sidan erbjuder Strandis den eftertraktade känslan av orörd natur. Det är ett fungerande koncept på många vis; hit ut söker sig kunder från både närbelägna och längre bort liggande orter. Men faktum kvarstår. Under vinterhalvåret är det mera tunnsått med de längre ifrån kommande gästerna, och då gäller det för företaget att ha fler ben att stå på. Det är klart, att det krävs många ben att stå på i glesbygden, särskilt inom servicesektorn. Det här företaget började som en campingplats. En så snäv och säsongbetonad verksamhet går inte att leva på. Liv på parkeringen Idag erbjuder Strandis fortfarande camping, men den verksamheten är bara en liten del. Här finns numera livsmedelsbutik, restaurang, cateringverksamhet, fiskrökeri, båtturer för grupper samt taxirörelse. Allt hör inte till samma företag, men däremot nog till samma företagare. Här bedrivs även allmänt vinterbad, besökt av omkring 300 aktiva badare. Och ju mer liv och rörelse, desto gladare är företagaren. Allt behöver inte hämta in stora summor till kassan. Det är viktigt att parkeringsplatsen inte är tom. En öde parkering har en avskräckande verkan på kunderna. Serviceanda och god vilja En mångsidig verksamhet kräver mångsidig personal. Att hitta sådan är knappast svårare i glesbygden än på utpräglade tätorter. En del faktorer talar för motsatsen. Livsvillkoren är färdigt välbekanta för de som bor i glesbygden, och det ger beredskap inför arbetslivet. Människor som kan allt finns inte. Inom det här företaget gäller det att hitta personer som är serviceinriktade och har en vilja att lära. Strandis och taxirörelsen sysselsätter sammanlagt ett femtontal personer vintertid, men antalet fördubblas under sommarsäsongen. Det som kan vara svårt framöver är att hitta kunniga fiskrökare. Den rökta fisken är någonting som många sammanknippar Strandis med, men konsten att röka fisk är sällsynt hos yngre generationer, och de sanna specialisterna börjar bli till åren komna. Efter en utvidgning av restaurangen har företaget tre till fyra kockar anställda. För sådana arbetsuppgifter krävs utbildning, medan de flesta arbetena kan läras in här på arbetsplatsen. I övrigt tar Anders Högberg hjälp av kurser och utbildningstillfällen som de olika företagarorganisationerna ordnar. Däremot kan inte hela personalen gå på kurs samtidigt. Det säger sig självt, att ett serviceföretag inte kan stänga dörrarna. Politisk vilja underlättar Tillgången på tomter och lokaler varierar mycket från ort till ort. Men den skillnaden har inte mycket att göra med om orten är glest eller tätt bebyggd. Det handlar om politisk vilja hos beslutsfattarna. Anders Högberg kan konstatera att politikerna av idag i hög grad förstår vikten av goda förutsättningar för näringslivet. Beslutsfattarna i kommunerna gör idag en hel del för att locka företag till just sin kommun, och för att få befintliga att stanna. Insikten att ett blomstrande näringsliv är grunden för välfärd finns dock inte överallt. Högberg berättar om en undersökning, gjord bland befolkningen i Sverige, som visar att sambandet inte är så klart hos alla. De allra flesta angav grundtryggheten, så som gratis sjukvård och skola, som den sista de kan tänka sig att avstå från. Däremot såg en skrämmande stor del inte sambandet mellan företagens insatser och samhällets välfärd, utan såg företagsförutsättningarna som ganska oviktiga. Jag är illa rädd att en liknande undersökning i Finland skulle ge samma svar. Från camping till mångsidig service året om. Den utvecklingen har varit nödvändig, konstaterar Anders Högberg. forts. nästa sida 9 Företagsnyckeln 1/2008

10 Teknik ger möjligheter Anders Högberg har ett sant intresse även för andra företagares verklighet. Perspektiv på tillvaron har han skaffat sig genom de förtroendeuppdrag han valts till inom olika företagarorganisationer. Bland annat är han styrelsemedlem i Österbottens Företagarförening samt ordförande i Jakobstadsnejdens Köpmannaförening. Vidare sitter han med i Tarmo, som ska driva närbutikernas sak. Han understryker att alla företag inte är beroende av kundunderlaget på ort och ställe. Företag som säljer tjänster via internet kan verka precis var som helst. Det är ett exempel på hur modern teknik gjort det lättare för en del goda företagsidéer att bli verklighet. Högberg konstaterar också att dagens teknik hjälper även honom i vardagen. Under intervjuns gång ringer telefonen allt emellanåt, och Högberg vidarebefordrar beställningar på både mat och taxi. Mobiltelefonen är en självklarhet idag, och det är ofantligt så mycket bara den underlättar i ett mångsidigt serviceföretag. Specialiteter svåra i glesbygden Det är bara att konstatera, att vi vår nejd har en halv miljon kunder för lite. Det lilla kundunderlaget gör att många goda företagsidéer stannar vid tankar och drömmar. Det är närmast specialföretag, beroende av personligt besökande kunder, som inte har några reella chanser i glesbygden. Det är stor skillnad mellan Larsmo och exempelvis Stockholm. Där hittar man små affärer med mycket speciella produkter, och verksamheten bär sig. Strandcamping tilldelades Jakobstadsnejdens juniorhandelskammares företagarpris för 2007 i januari. Med Internet som arbetsväg För företaget Granér spelar placeringsorten ingen roll. Företaget verkar med utgångspunkt i Vasa, medan de allra flesta kunderna finns i Stockholm. Företagaren gör i huvudsak hemsidor för företag. Anna Granér hör till dem som drar nytta av modern teknik. Hon behöver inte hyra lokal invid den mest attraktiva affärsgatan för att kunderna ska strömma till. Det finns två absoluta krav för att hennes företag rent praktiskt ska kunna verka. Granér behöver en bra dator samt en god internetförbindelse. Sen spelar det ingen roll om hennes närmaste grannar finns på andra sidan en kontorsvägg, eller om det krävs kikare för att få syn på dem. Jag gör i huvudsak hemsidor, eller webbplatser, för företag. I princip kan jag sitta var som helst och arbeta. Hon hyr ett utrymme på Vasklot i Vasa, mest för att hålla arbete och fritid skilda från varandra. Men på sitt kontor kan hon inte parkera sig för gott. Hon träffar sina kunder personligen, för att på ort och ställe dra upp riktlinjer för nya projekt. Jag reser allt emellanåt till Stockholm för att träffa mina kunder. Närheten till flygplatsen, samt att flygförbindelserna mellan Vasa och Stockholm är goda, underlättar naturligtvis min vardag. Stort och smått Granér kan göra allt från mindre hemsidor, som fungerar ungefär som ett visitkort på Internet, till verkligt stora. De allra största existerande webbplatserna på Internet idag består av flera hundra sidor, och dessutom kan de ha avancerade kopplingar till andra sidor. En del arbeten kräver många aktörer. Granér fungerar i en del fall som ledare eller som en del av olika projekt. Under uppbyggnaden av större hemsidor jobbar jag kanske intensivt med just det uppdraget ett par veckor, för att sedan invänta någon annan aktörs arbete. Det kan ta upp till ett halvår att gör mera avancerade arbeten. En av stamkunderna har dessutom en tävling på Internet, med nytt tema varje månad. Det faller på Anna Granér att göra tävlingen funktionell, med illustrationer och grafik, på Internet. Anna Granér gör hemsidor. Dator och Internetförbindelse är hennes främsta redskap. Geografiskt kan hon befinna sig var som helst. Företagsnyckeln 1/

11 Diplom för tillgänglighet Tillgänglighet på Internet är idag ett grundkrav, såväl för företagaren själv som för hennes kunder. Och på den fronten är Anna Granérs företag erkänt kunnigt. Det kan ståta med ett diplom beviljat av Funka Nu, som granskar webbplatser ur tillgänglighetsperspektiv. För Granérs egen del har hennes egen hemsida fått hjälp av djungeltelegrafen. Nya kunder hittar mig främst på Internet, eller genom att ryktet sprids. Och det har fungerat bra. Just nu börjar arbetsmängden närma sig gränsen för vad jag hinner med inom rimliga väntetider. Studierna vid Stockholms universitet gav inte bara en magisterexamen i data- och systemvetenskap. De gav också Anna Granér en hel del goda kontakter. Hon har många bokhandlar och förlag bland sina stamkunder. Hemsidorna vänder sig i huvudsak till konsumenter i Norden. För en del företagare utgör datorn och Internet vägen ut till kunderna. Då spelar det geografiska läget ingen roll. Mångsidig service en nödvändighet Vips så var hon företagare igen - den här gången med maken som kompanjon. Rebecca Nylund lever för tillfället i en verklighet som är välbekant för många småföretagare. Hon satsar ungefär 14 timmar per dag, sex dagar i veckan, på det egna företaget. Servicestationen i Lillby fick nya ägare i fjol. Företagets namn idag är Purmoservice och ägs av Rebecca och Rejd Nylund. Lillby, en del av Purmo, finns i Pedersöre kommun. Det gick hastigt att bli företagare igen. Under semesterns sista dag i somras såg jag en liten notis i lokaltidningen. Där stod att servicestationen är till salu, berättar Rebecca Nylund. Hon har aldrig varit rädd för att anta nya utmaningar. Mest på skämt kastade hon fram förslaget på ett företagsköp. Efter en stunds tystnad tyckte maken att det lät som en vettig idé, vilket ledde till att även Rebecca tog sitt skämt på allvar. Några dagar senare var köpet klart. under kvällar och lördagar, bland annat som bokförare. Jag var beredd på att arbeta hårt åtminstone det första halvåret. Men tanken är att få lönsamheten på en sådan nivå, att vi har råd att i högre grad ta hjälp av anställt folk. Lönsamheten manar till mångsidighet. Skulle vi bara sälja bränsle och hålla kafé skulle vi gå i konkurs direkt. Rebecca Nylund konstaterar att för att få lönsamheten på en sådan nivå, att en välbehövlig ökad anställning ska bli möjlig, krävs ytterligare ben att stå på. I detta nu har företaget en halvtidsanställd. Någonting mera måste vi hitta på. Vad det blir är öppet just nu. Och än så länge går det nog an att arbeta så här mycket, men i längden blir det alltför slitsamt. forts. nästa sida Tufft första halvår Rebecca Nylund sade upp sig från sitt arbete, medan maken fortsätter sin anställning och rycker in i företaget Något av byns alltiallo kan Rebecca Nylund ses som. Den mångsidiga servicen fyller ett behov i byn, men krävs samtidigt för lönsamheten i företaget. 11 Företagsnyckeln 1/2008

12 Livsvillkoren är desamma som för så många småföretag i glesbygden: det krävs många ben att stå på för att det hela ska bära sig. Och att arbetsmängden egentligen kräver fler anställda betyder sällan att en nyanställning är ekonomiskt möjlig. Mångsidig service Servicestationen är redan nu en mångsidig servicepunkt i Purmo. Här finns allt från bränsle och kafé till mediciner och post. Dessutom är paret Nylund ombud för Veikkaus. Purmoservice förmedlar också olja, säljer en del biltillbehör samt sköter mindre servicearbeten så som oljeoch däckbyten. Därtill avlastar jag hemvården i kommunen genom att köra ut mat till servicetagare. Rebecca Nylund berättar att all verksamhet inte ger betalt enligt insats, men att hon personligen trivs med mångsidigheten inom företaget. Det är roligt att så många olika slags människor kommer. Det råder ingen tvekan om att alla serviceformerna verkligen behövs. Utan medicinskåpet skulle de nuvarande kunderna tvingas söka sig långt för att hitta närmaste apotek. Det finns många äldre människor som rent praktiskt inte skulle kunna ta sig längre bort för att få sin medicin. Ortsbefolkningen sätter verkligen värde på att servicestationen kunde fortsätta, och många har framfört sin lättnad över att verksamheten fortsätter. Vi köpte inte företaget för att rädda byn, men det är många som har tackat oss, och det känns värdefullt. Har lockat även kvinnorna Servicestationen fyller även en social funktion. Kaféet är särskilt välbesökt morgnar och eftermiddagar. Av tradition är det främst männen i nejden som kommer in på kaffe. Och på onsdagar har vi Naisten Neste, avslöjar Rebecca Nylund. Den särskilda inbjudan till kvinnorna har fallit väl ut, men de manliga kaffegästerna drog sig undan den allra första onsdagen med arrangemanget. Normalt har vi manliga kaffegäster fram till tiotiden. Men när kvinnorna första gången var i antågande, var kaféet tomt vid nio. Numera har det där normaliserats, och alla vet att ingen är utestängd. Bekanta villkor, ny bransch Rebecca Nylund visste rätt väl vad hon gav sig in på. Hon har tidigare, i egenskap av smed, varit företagare. Däremot var servicestationen en främmande miljö. Under en vecka (!) tillsammans med förra ägarna fick hon inblick i arbetet, men i övrigt är det inlärning genom praktiskt arbete som gällt. Det har väl hänt någon gång under de här månadernas lopp att jag undrat vad jag gett mig in på. Men nu känns det som om det mesta sitter, berättar Rebecca. Bredare kunskaper i företagande tänker hon skaffa sig. Hon har nyligen påbörjat en tvåårig kurs, med sikte på företagarexamen. I den relativt lilla byggnaden finns mycket samlat. Därför är också kundkretsen brokig. Företagsnyckeln 1/

13 Mässkalendern våren 2008 Här är vårens intressantaste mässprogram för industri, service och handel i Europa. En mer komplett och uppdaterad kalender med länkar till alla viktiga mässor hittar Du på Ålands Företagareförenings hemsida: Allt för Sjön (båtar, motorer, vattensport, utrustning) Stockholmsmässan, Älvsjö Nordbag + Foodexpo (livsmedel, bageri/konditori) Messecenter, Herning CeBIT 08 (informationsteknik, telekom, elektronik) Hannovermässan Hem & Villa + Skånsk Trädgård (bygg, heminredning) Malmömässan Ålands Köpmannamässa (bygg, heminredning, fritid) Baltichallen, Mariehamn Havet Kallar (båtar, motorer, utrustning, båtturism) Mässcentrum, Åbo PHOTO 08 (fotografering, kameror, bildhantering) Mässcentrum, Åbo Inter Norga (hotell, restaurang, storkök, bageri, gastronomi) Hamburgmässan NAUTIQUE (segelbåtar, motorbåtar, vattensport) La Ciotat, Marseille Practical Week (järnhandel, verktyg, hobby) Kölnmässan EUROGUSS (gjutningsteknik, formar, verktyg) Nürnbergmässan Gastro + Vin (restaurangutrustning, gastronomi) Mässcentrum, Helsingfors Grindtec (slipteknik, maskiner, verktyg) Augsburgmässan Musik - Pro Light Sound (instrument, noter, AV-utrustning) Frankfurtmässan Vildmark & Äventyr (jakt, fiske, naturturism) Stockholmsmässan, Älvsjö Bilsport Street & Classic Motor Show Elmia, Jönköping Europain + Intersuc (bageriteknik, konditorivaror) Parc de Expositions, Paris METAV + Tube & Wire (tillverkningsteknik, rör, tråd, kabel) Düsseldorfmässan Interfood (livsmedel, processteknik, förpackningar) Lenexpo, S:t Petersburg NORDBygg ( byggteknik, material, VVS, måleri) Stockholmsmässan, Älvsjö Underhåll 08 (ind. service, material, kontroll, ytbehandling) Svenska Mässan, Göteborg Inter Traffic (trafikplanering, gatuteknik, underhåll) RAI, Amsterdam Eurostampi + Subfornitura (metallindustri, gjutteknik) Mässcentrum, Parma Hem-Stuga-Trädgård (bygg, heminredning, utemiljö) Mässcentrum, Helsingfors FOTO VIDEO (fototeknik, digital bildhantering) Elmia, Jönköping Byggmässan (husteknik, byggmaterial, tjänster) Idrottsgården, Karleby AMI-Tec (bilar, verkstadsteknik, service, reservdelar) Leipzigmässan Foodex + Meatex (livsmedel, processteknik, kött) NEC, Birmingham IFFE (bensinstationsteknik, servicebutiker) NEC, Birmingham GLASSEX (glasindustriutrustning, fönster, bygglas) NEC, Birmingham Material & Funktion (möbelindustri, snickeriteknik) Elmia, Jönköping Car + Sound (bilstereo, larm, telekom, navigation) Sinsheimmässan FINNTEC 08 (industriteknik, verktyg, plast, ytbehandling) Mässcentrum, Helsingfors Easyfairs Plastteknik (innovativ produktion, miljö) Malmömässan IFH/Intherm (VVS-teknik, inomhusklimat) Frankfurtmässan Österbottens Stormässa + Trädgård 2008 Botniahallen, Korsholm Hannover Messe (industriteknik, underleverans, energi) Hannovermässan MACH (verktygsmaskiner, produktonsteknik) NEC, Birmingham Subcon 2007 (underlevantörstjänster till industrin) NEC, Birmingham EURO SEAFOOD EXPO (fisk, skaldjur, förädling) Expo, Bryssel GastroNord (storkök, hotell, restaurang, gastronomi) Stockholmsmässan, Älvsjö Vinordic + Nordic Bakery (viner, bageri, konditori) Stockholmsmässan, Älvsjö METPACK (metallförpackningar, teknik, maskiner, material) Essenmässan Resale (begagnad industriteknik, maskiner, fordon) Karlsruhemässan Interpack (förpackningsteknik, maskiner, material) Düsseldorfmässan Eckerö Vårmässa (båt/stuga/trädgård/fritid/hantverk) Eckeröhallen, Åland 1 3 Företagsnyckeln 1/2008

14 Effektivare möten med came - ett lätt elektroniskt verktyg för möten och diskussioner Den inhemska programvaran came är ett elektroniskt verktyg som hjälper företag, föreningar eller andra grupper att organisera och dokumentera sina möten och diskussioner. came utvecklas och marknadsförs av Collaboratum Ab, ett trepersonersföretag med kontor i Grankulla. Grankulla Företagares viceordförande Mika Kolbe är verkställande direktör för Collaboratum, som utvecklar, marknadsför och säljer programvaran came. came står för Computer Aided Asyncronous Meeting Environment och är ett elektroniskt verktyg för effektivare meningsutbyten och möten, till exempel inom ett företag eller en förening. Tauno Miikkulainen, som var rektor för Tekniska Institutet i Björneborg, kom på den grundläggande idén för år sedan, berättar Mika. Han reste mycket och gick på möten. Han märkte att många kom oförberedda och dåligt informerade, och mötena blev ett slöseri med tid. Då började han fundera på om det fanns någon lätt teknik som kunde hjälpa deltagarna att förbereda sig inför mötena - läsa in sig om ämnet, komma med idéer och respons. Tauno började programmera men insåg snart att han behövde hjälp, och valde ut några experter. Den första versionen av came kom ut När Tauno gick i pension år 2003 tog Mika över vd-skapet. När Caj tog kontakt hade jag bland annat jobbat några år i Asien och insett att den finska mjukvaran är av hög kvalitet - vi har ingenting att skämmas för. came lät vettigt och Text och foto: Johanna Savander intressant och jag tyckte att jag kunde prova på att bli företagare, säger Mika. came fungerar som ett slags elektronisk anslagstavla där alla deltagare kan skriva inlägg, lägga in bilagor i vilket format som helst, läsa andras inlägg, kommentera och debattera. Utomstående konsulter kan bjudas in för speciella uppgifter, om man så önskar med begränsad tillgång till resten av materialet. En av cames styrkor är att det fungerar centralt med olika browsersoftvaror. Det innebär att all data finns lagrad centralt, och deltagarna kan se Mika Kolbe. allting från vilken dator som helst, bara den har tillgång till internet. Man identifierar sig med hjälp av sin e-postadress och ett lösenord. Utomstående utesluts effektivt, och innehållet i en session i came hålls skyddat med samma säkerhetsnivå som banktjänsterna på nätet. Många gånger är det ju känslig information som t.ex. ett företags ledningsgrupp behöver dela och kommentera. came är mycket enkelt att använda. Kan man använda e-post klarar man came. Vi brukar skämta om att t.o.m. företagens vd:n kan använda det. Tre användningsområden came:s användningsområden kan grovt delas in i tre: mötesprocessen, gemensam planering och utveckling. I mötesprocessen hjälper came Företagsnyckeln 1/

15 deltagarna med förberedelserna inför mötet, med att dokumentera själva mötet och med uppföljningen. Onödiga möten med allt vad de kostar i tid och pengar undviks, och det faktiska mötet blir effektivt. I ett företags eller en förenings gemensamma planering lämpar came sig t.ex. för uppgörandet av verksamhetsplaner eller marknadsföringsplaner. I fråga om utveckling är came ett utmärkt verktyg för att vidareutveckla idéer eller komma på helt nya. Man kan föreslå, kommentera, debattera och rösta från var sin maskin i samma Att vara företagare är en livsstil, säger Mika Kolbe. hus, från olika ändar av staden eller landet eller t.o.m. från var sin kontinent. Programmet skapar en bättre struktur i kommunikationen än ändlösa e-postkedjor, och det är lätt att skriva ut en överskådlig dokumentation av samtalet. came är ju dessutom en form av grönt tänkande. För varje möte som inte behövs sparar man resurser - tänk bara på resorna. För att inte tala om tid och pengar, kommenterar Mika came är flexibelt. Det finns många sätt att jobba med det, ordföranden bestämmer vad som passar bäst i det aktuella fallet. Det är både en styrka och en svaghet att man kan bestämma så mycket själv. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är bäst. Därför ställer vi gärna upp med konsultering och coaching, ger råd, delar med oss av färdiga botten och så vidare vi Bekanta dig med came på Collaboratums hemsida, hjälper alltså kunderna att komma igång, säger Mika. Att vara företagare är en livsstil För tillfället har came drygt 100 användarorganisationer i Finland, allt från stora hus till enmansföretag. Programmet fungerar lika bra för två användare som för 200 eller Nu arbetar Collaboratum med att växa och höja lönsamheten samt uppbåda riskkapital. Och att han blev företagare har Mika inte ångrat. Det är ju en livsstil. Det kräver självdisciplin och man får försöka få pengarna att räcka till räkningarna. Å andra sidan har man en helt annan frihet än som arbetstagare. Mitt jobb är intressant och mitt fritidsintresse, engagemanget i de olika företagarföreningarna, är roligt. Jag har suttit fyra år i Grankulla Företagares styrelse och tre år i Södra Finlands Företagarförenings styrelse nu. Det kräver en del tid men ger mycket i gengäld - bland annat nya kompisar och kontakter. SVENSKSPRÅKIG POMO-SKOLNING FÖR FÖRTOENDEVALDA Plats: Holiday Club Caribian i Åbo Seminariet är i första hand avsett för ordföranden i lokalföreningar men även viceordföranden och styrelsemedlemmar i viktiga positioner kan deltaga. Utbildningens syfte är att ge en djup insikt i Företagarna i Finlands organisation och verksamhet. Utbildningen ger rätt att deltaga på fortsatt POMO-skolning. Lördag Lunch Företagarna i Finland som organisation Intressebevakning Att leda en lokalförening Målinriktat samarbete med kommunen Svenskspråkig verksamhet Att påverka som ordförande Gemensam middag Söndag Regionorganisationen Medlemsservice Mötesteknik Seminariet avslutas Lunch Anmälningar före den till Thomas Palmgren tfn , eller Kerstin Ståhlberg tfn , Priset är 120 euro per person inkluderande inkvartering, två luncher, middag och kaffe. 1 5 Företagsnyckeln 1/2008

16 Hjälp finns när slantarna uteblir Här finns varken gorillor eller bitska pekpinnar. Indrivningsbyrån är rätt och slätt en sakkunnig hjälpare när betalningen uteblivit. Sakligt bemötande kan både uppdragsgivare och gäldenärer räkna med. Antalet indrivningar har ökat. Kennet Kronman, marknadsföringsdirektör på OK Indrivning, berättar att orsakerna är många. Idag vänder sig företagen till oss i ett tidigare skede. Förut sände företagen själv ut flera påminnelser med långa intervaller, och ringde upprepade gånger till gäldenärerna. Antalet obetalda skulder har också ökat. Det är inte konstigt, eftersom kontantbetalningarna minskat. Exempelvis beviljande av snabblån, liksom handel på nätet, innebär visserligen en större risktagning för den säljande parten, men risken måste vägas mot nyttan. Det är upp till varje företag att göra upp sin egen strategi. En optimal vinst är i regel viktigare än att minimera risken för kreditförluster. Snävare tidsramar idag Kronman berättar att lagstiftningen gjort tillvaron knepigare för fordringsägarna. Indrivningsbyråns arbete är i sig inte svårare nu än tidigare, eftersom vi vet vad som gäller. Men för våra kunder kan exempelvis gällande tidsramar komma som en överraskning. Han förklarar att strikta bestämmelser gäller för när en indrivning kan starta och hur länge det går att driva ett ärende. Exempelvis måste 14 dagar ha gått efter att en påminnelse har sänts ut, för att en indrivning ska kunna Kennet Kronman ger Företagsnyckelns läsare kostnadsfria råd i indrivningsfrågor. sättas igång. Varje påminnelse måste ge mottagaren minst en veckas betalningstid. Ordet genast är inte ett giltigt förfallodatum. Det gäller också för företagen att inte ha utestående fordringar liggande alltför länge. Efter tre år från förfallodagen räknat är en faktura preskriberad. Finns en dom är tiden fem år, och domen kan förlängas. Den maximala preskriptionstiden 15 år. Varierande belopp OK Indrivning har årligen omkring uppdrag. Summorna som byrån driver in varierar enormt. Det gäller skulder på allt från cirka 20 euro upp till sexsiffriga belopp, berättar Kronman. Det händer att ena parten geografiskt finns i ett annat land. För att indrivningsbyrån själv ska kunna handha ett ärende måste gäldenären finnas i Finland, eftersom det inte är fritt fram för någon indrivningsbyrå att agera var som helst. Men OK Indrivning har samarbetspartners utomlands. Södra Finlands länsstyrelse beviljar tillstånd att starta en indrivningsbyrå. Det tillståndet ger oss rätt att verka uttryckligen i Finland. Frivillig indrivning att föredra I de allra flesta ärendena hos OK Indrivning är fordringsägaren ett företag, medan gäldenären är konsument. I 20 procent av fallen är båda parterna företag. Text och foto: Anne Manner Företagsnyckeln 1/

17 De flesta ärendena kommer i elektronisk form. Det första som händer är att vi registrerar ärendet. Några väntetider existerar inte, det sätter lagens tidsramar stopp för. Är gäldenären en konsument börjar proceduren med ett betalningskrav. Det ger konsumenten 10 dagars betalningstid. Händer ingenting dimper högst två krav till ner i brevlådan. Under den tiden kan också indrivaren ta kontakt med konsumenten per telefon. Den frivilliga indrivningen tar mellan 15 och 45 dagar. Om betalningen fortfarande uteblir, går ärendet vidare till juridisk indrivning. Samma regler gäller för företag. Företag får först sju dagar på sig att betala sin skuld. Facktermen för kravet till företag är tratta. Sedan följer telefonkontakt. Därefter följer en offentlig betalningspåminnelse. Normalt vill gäldenären få ärendet uppklarat genom frivillig indrivning. Den offentliga påminnelsen medför att företaget kommer med på listor i pressen samt i ett offentligt register. En betalningsplan kan göras upp redan vid indrivarens första kontakt med gäldenären. Telefonen bra hjälpmedel En saklig dialog ger goda resultat. Målet från vår sida är att nå ett frivilligt avtal med gäldenären, med vår uppdragsgivares bästa för ögonen. Kennet Kronman berättar att ett av OK Indrivnings starka kort är telefonindrivning. Genom att ringa upp gäldenären får vi en dialog. Det är ofta så, att gäldenären har flera obetalda skulder. Genom telefonkontakten kan vi påverka vilken fordringsägare gäldenären sätter i främsta rummet. Han berättar vidare att telefonindrivningen underlättar uppgörandet av betalningsplan. Som ytterligare hjälpmedel - på basen av kundens godkännande - använder OK Indrivning textmeddelanden genom mobiltelefon. Risken för misslyckanden finns givetvis. Om gäldenären är medellös, avlider eller genomgår skuldsanering misslyckas en indrivning. I övrigt lyckas ärendena i olika grad. Stridigheter inte indrivarens bord Kronman understryker att indrivningsbyrån inte åtar sig att skipa rättvisa, när kontrahenterna är oense i en affär. Vi åtar oss uttryckligen klara fall, där betalningen uteblivit. För att reda ut stridigheter behövs däremot juridisk hjälp. Han säger att indrivningsbyråns roll under årens lopp blivit allt klarare för allmänheten. Bilförmånsbeskattningen har ändrats Från början av 2008 har klassificeringen av förmånsbilar reviderats grundligt. Kategori A består som tidigare av bilar som tagits i bruk under skatteåret eller de två närmast föregående åren, medan kategori B numera omfattar bilar som tagits i bruk åren Alla äldre bilar ingår nu i kategori C, som tidigare omfattade bilar som tagits i bruk 1991 eller tidigare. Samtidigt görs beräkningen av förmånsvärdena i kategori C nu på motsvarande sätt som i A och B, nämligen utgående från bilens anskaffningspris. Den fasta delen av de månatliga förmånsvärdena har höjts med 15 euro, vilket på en medelstor bil betyder en ökning på 2-3 procent. Utländska förmånsbilar som tidigare beskattades enligt kategori C, behåller de högre fasta värden som tidigare ingick i kategori C. Även dessa värden har höjts med 15 euro. Omläggningen av kategori C innebär att en bil som tagits i bruk 1991 eller tidigare och som tidigare beskattats högt, nu vanligen blir billigare. Samtidigt kan konstateras att det finns både säkerhetsmässiga och miljömässiga orsaker att byta ut en så gammal förmånsbil mot en nyare. (JM) Kort om OK Indrivning: Grundades 1991 av Kennet Kronman och Kaj Ollila. Båda är verksamma i företaget. Är idag Finlands största finskägda indrivningsbyrå. Kontor i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Vasa. Den enda som specialiserat sig på telefonindrivning. Poängterar tvåspråkighet. Har idag närmare 60 anställda. Har cirka ärenden per år. Erbjuder förutom indrivningstjänster även påminnelsetjänster, köp av fordringar samt juridiska tjänster. Dyrare att bygga Byggnadskostnaderna steg i fjol med 5,6 procent, enligt Statistikcentralens index. Arbetskostnaderna steg med 4,3 procent, medan byggmaterial och övriga kostnader ökade med 6 procent. Kostnaderna för kontor och butiker ökade något snabbare än för industri- och lagerbyggnader. Kostnadsstegringen avtog dock i slutet av Från november till december var uppgången endast 0,1 procent. (JM) 1 7 Företagsnyckeln 1/2008

18 Snart kan mobiltelefonen användas till vad som helst Den som inte hänger med i utvecklingen av dagens informationsteknik blir ohjälpligt efter och står snart oförmögen att använda de nya apparater som lanseras på marknaden. Mobiltelefontjänsterna har utvecklats massor under de senaste fem åren och på bara ett år kan man bli efter i utvecklingen om man inte är på alerten. Det som behövs är en stor portion självförtroende att gå ut över gränserna. Speciellt i Åboland har företagarna svårt att våga se saker i ett större perspektiv. Här har man kommit betydligt längre i Österbotten och på Åland. Det säger projektledare Magnus Johansson vid IAMSR (Institute for Advanced Managements Systems Research) vid Åbo Akademi. I drygt två års tid har han varit med och ut- Text och foto: Göran Storfors vecklat mobila lösningar för sådant som företagare speciellt i skärgården behöver och har nytta av. IAMSR grundades för 15 år sedan och verksamheten finansieras med externa medel från Tekes, EU och Finlands Akademi. Målet är att utexaminera ekonomiedoktorer och hittills har det blivit 23 stycken. Huvudämnet är informationssystem, berättar professor Christer Carlsson. Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Därför behövs det personer som har intresse för informationsteknologi och samtidigt ser spänning i näringslivets utmaningar, är sociala och analytiska och har god förmåga att lösa problem. Fyra nya mobila lösningar Under det senaste året har vi bland annat utvecklat mobila stödfunktioner för turister i skärgården. Fyra Professor Christer Carlsson (t.h.) i samspråk med projektledare Magnus Johansson. Företagsnyckeln 1/

19 lösningar har utvecklats till prototypstadiet. Själva projektet avslutades vid årsskiftet och nu är det meningen att lösningarna ska tas över av företagare som lanserar och marknadsför dem, konstaterar Carlsson. Magnus Johansson har svarat för den tekniska biten vid utvecklingen av de nya tjänsterna. Jag jobbar med inriktning på företagen både med att skapa praktiska lösningar för dem och med utbildning för dem. Det nu avslutade projektet MobiTour bestod av delarna MobiFish som nu har bytt namn till MobiKala, MobiGuide, MobiRoad och MobiReal. MobiFish fungerar redan på Åland och nu har Finlands Fiskeri- och Miljöinstitut tagit över marknadsföringen av MobiKala i Åboland. Viktig utbildning för skärgårdsföretagare MobiReal var ett utbildningsprojekt för företagare gällande data och informationsteknik. 16 företagare från Korpo och Houtskär deltog i höstas i en intensivutbildning för att höja sina kunskaper. Ett tiotal lärare från IAMSR besökte företagarna på deras arbetsplats och lärde ut det som de önskade i fråga om IT. Skärgårdsföretagarna jobbar ofta mer eller mindre dygnet runt och har inte tid att åka in till Åbo ens på ett dygn för att sätta sig på skolbänken. En enkät visar att 40 procent av företagarna i Åboland vill utveckla sin IT-kunskap och 40 procent kan tänka sig att göra det. Enkelt sätt att lösa fiskeavgift För MobiKala behöver man en GPS i sin mobiltelefon. Med hjälp av den kan man ta in kartor och koordinater. När man är ute i skärgården och märker att man har glömt att lösa fisketillstånd kan man enkelt göra det per mobiltelefon. Det registreras också hos fiskeövervakarna med en kod så att situationen är up to date med detsamma. Ingen vill väl direkt vara oärlig för en fiskeavgift på 10 euro men om man plötsligt kommer på att man vill fiska och skulle vara tvungen att åka längre vägar bara för att lösa in avgiften blir det sannolikt ogjort. På det här sättet kan man lösa problemet utan problem, konstaterar Christer Carlsson. Guidning på eget språk MobiGuide är en egen guide i mobiltelefonen där man kan välja sitt eget språk och få information i text, bild eller film. På det sättet kan man uppleva skärgården i olika dimensioner. Det kan gälla t.ex. kulturhistoria, växter och djur. Det kan användas i kyrkor och hembygdsmuseer, man kan uppleva Jurmos historia eller lära sig om öns flora och fauna, påpekar Magnus Johansson. MobiRoad hjälper i sin tur folk att hitta till och i skärgården. Via mobiltelefonen ska det också gå att på förhand få veta bilköernas längd vid de olika färjpassen och tanken är att det här systemet ska vara i bruk till sommaren. Projektledare Magnus Johansson. Magnus Johansson, 47, är ursprungligen hemma i Borgå, kom till Korpo i den åboländska skärgården 1981 och grundade företaget Korpo Elservice som han fortfarande driver. Dessutom är han delägare i en del andra företag. Han var tidigare ordförande i numera nedlagda Korpo Företagare och är sedan 2005 ordförande i Västkustens Företagare som omfattar Korpo, Nagu, Houtskär och Iniö. Han jobbade tidigare med olika företagsprojekt inom det åboländska samarbetsorganet Region Åboland och i drygt två år har han alltså varit projektledare vid IAMSR. Skattekontot tas i bruk 2010 Det utlovade systemet med ett skattekonto som ska förenkla byråkratin för företagen ser ut att kunna förverkligas år Skattestyrelsens nya generaldirektör Mirjami Laitinen informerade om den aktuella tidsplanen vid boksluts- och skattedagarna i Helsingfors i januari. Hon var också den som utredde frågan efter att regeringen Lipponen startat projektet år Initiativet till skattekontosystemet kom ursprungligen från FiF efter modell från bland annat Sverige. Skattekontot innebär att företagens arbetsgivaravgifter och olika skatter slås ihop till en månadsavgift. Man övergår alltså från att betala per skatteslag till en företagsbaserad debitering. Det minskar antalet transaktioner och företagen slipper ligga ute med pengar i onödan. Idag betalar man skatterater till en myndighet och anhåller samtidigt om återbäring av andra skatter från en annan. Förverkligandet av skattekontoreformen påverkas av övergången till ett enhetligt europeiskt betalningssystem, SEPA. Skattestyrelsen föreslår att hela övergångstiden för betalningsreformen utnyttjas förrän skattekontot tas i bruk. (JM) 1 9 Företagsnyckeln 1/2008

20 Motion ger bättre livskvalitet Under år 2006 så blev simmande och cykling gjorda gällande mina motionslånglopp. Simmandet enkelt och roligt (del 1/4) och cyklandet gick utan större besvär (del 2/4). Kvarstår då två lopp och det som blev följande i ordning var ett marathonlopp till fots. Jag visste på förhand att det kommer att kräva mycket mera träning än de två första loppen. Jag har aldrig varit förtjust i att springa längs med vägar i någon större utsträckning och eftersom midjemåttet inte varit i närheten av Folkhälsans rekommendation på flera år så visste jag att marathon krävde mycket träning. Jag började länka på hösten 2006 för att kunna genomföra loppet under Några av mina bekanta hade bestämt sig för att springa Berlinmarathon hösten 2007 så jag nappade på grejen. En orsak var att då fanns det tid att träna under sommaren och på Berlin-marathon är det så mycket folk med i loppet och utanför loppet så det skulle bli en upplevelse för sig. I Berlin deltar löpare... Träningskilometrar blev det bara ca 800, en del tycker att man borde springa 70 km/vecka och endel tränar bara 4 veckor före marathon. Min åsikt efter detta är nog att det är individuellt. Det är helt klart att otränad ska man inte ens försöka. Jag hade under vinterhalvåret varierande träning: löpning, simning, cirkelträning och på våren lite kampsportsträning. Löpsträckorna varierade från 4-25 km. Hade lite för intensiv träning kring midsommar vilket gjorde att vadmusklerna var ordentligt ömma i ca 8 veckor. Sista veckorna De 12 sista träningsveckorna vilade jag mest pga problem med vadmusklerna. Cyklade och simmade lite. Gick på laserbehandling och massage. Den behandlingen hjälpte mig och en månad före marathon testade jag på att springa 20 km och det gick ganska bra. Hade aldrig någon tidspress utan löpte sakta hela tiden. Text: Björn Lindqvist Copyright SCC-running Det är trångt i starten när löpare far iväg. Företagsnyckeln 1/

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf GB11 2015 INBJUDAN ÅLAND 2015 IR-LÄGER! Nu siktar vi på uthållighetslägret på Åland. Vi börjar lägret tisdagen 14.07.2015 kl. 0740 i Åbo hamn och slutar lägret torsdagen 23.7.2015 i Åbo. Vi har ett intressant

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6.

Nordens Nyheter. Nummer 1. Lite info om lägret. Päiväuusi syr igen. Janni gillar läger. Hela tidningen. Sidan 4. Sidan 3. Lördagen den 30.6. Nordens Nyheter Nummer 1 Lördagen den 30.6.2012 Vår kungliga lägerchef Sabina Holopainen aka Drottningen av Åland berättar om sitt första läger och vad hon gör som lägerchef. Dessutom berättar drottningen

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer