Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN"

Transkript

1 Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Välarronderad åkermark om ca 212 ha och ändamålsenliga ekonomibyggnader med spannmålstork utbjudes till arrende i Hov socken. 1

2 2

3 FASTIGHET Del av Vadstena Hovgården 1:3, med benämningen Palsgården, i Hov socken, Vadstena kommun. 3

4 ÅKERMARK Åkermarken som avses utarrenderas uppgår till 211,54 ha enligt SAM-internetansökan Marken ligger i västra Östergötlands slättbyggd söder om Vadstena och har god avkastningsförmåga och arrondering. Hela åkerarealen är i dagsläget uppdelad på fem block, samtliga i anslutning till gårdscentrum, se bilagd SAM-internetkarta. Jordarten är till största delen moränmellanlera med mindre variationer från styvare lera till lättare jord. Åkerarealen är dränerad med äldre täckdikning. Åkermarken ligger i nuvarande gårdsstödsregion 1 för EU-stöd. Det finns stödrätter för region 1 motsvarande arealen vilka kommer kunna nyttjas av arrendator under arrendeperioden. Odlingen har under en lång period varit inriktad på konventionell spannmåls- och oljeväxtodling. Linjekartering av åkermarken genomfördes 2008 där resultaten visar på P-klass III IV. Analysvärde från kartering återfinns i sin helhet i bilaga. Åkermarken beräknas tillträdas med 69 ha höstvete, 27 ha råg, 25 ha höstraps. Resterande areal kommer tillträdas höstplöjd eller med motsvarande genomförd jordbearbetning. 4

5 5

6 BYGGNADER I arrendet ingår inga bostadsbyggnader. I arrendet ingår spannmålsanläggning med lagringskapacitet om ca 900 ton. Torken är en kontinuerlig Svegma-tork från 1991, med en torkningskapacitet om ca 6-7 ton/timme, som rymmer ca 20 ton. Uppvärmning sker med oljepanna, även den från Lagring sker i plåtfickor varav merparten är utrustade med luftningsmöjlighet. Lagringsfickor med en kapacitet på ca 515 ton uppfördes 2009 medan resterande, med undantag för utlastningsficka från 1971, uppfördes Närmare beskrivning av torken återfinns i bilaga. I samma byggnad som spannmålsanläggningen återfinns ett isolerat kemlager om ca 16 m 2 och på ena gaveln, i anslutning till kemlagret, finns biobädd för påfyllning av växtskyddsspruta. I arrendet ingår även byggnad innehållande maskinhall och uppvärmd verkstad uppförd Sammanlagd yta uppgår till ca 330 m 2. Maskinhallsdelen kan även med fördel användas för golvlagring av spannmål och/eller insatsvaror. Jordägaren förbehåller sig rätten att under arrendeperioden nyttja verkstaden tillsammans med arrendatorn. Vidare ingår även del av en större loge i arrendet. Denna yta uppgår till ca 200 m 2 och lämpar sig väl för lagring av halm och mineralgödsel. 6

7 7

8 BELÄGENHET Palsgården är belägen söder om Vadstena strax nordost om Tåkern i Hovs socken. För vidare vägbeskrivning se bilagd vägkarta. VÄGAR Underhåll av fastighetens markvägar samt alléväg som leder in till brukningscentrum ombesörjes av arrendator. Skötsel av nyplanterad allé ombesörjes av jordägaren. ÄGARE Lars Carlsson 8

9 9

10 10

11 11

12 ARRENDE Utarrendering sker med en avtalsperiod om 5 år från och med 14 mars Arrendebetalning sker i förskott med halva beloppet 14 mars respektive 15 oktober. Arrendet kan enligt beräkning tillträdas med följande höstsådda grödor inför skörd 2016: Höstvete 69 ha Råg 27 ha Höstraps 25 ha SUMMA 121 ha Bud läggs på årligt arrende, mervärdesskatt tillkommer, med en avtalsperiod om 5 år. Arrendet tillträds den 14 mars Arrendatorn åtar sig att, utöver arrenderad areal, även söka EU-stöd för den betesmark, 2,76 ha, samt åkermark, 1,44 ha, som fortsättningsvis kommer nyttjas av Jordägaren och att ersätta Jordägaren med belopp motsvarande stödet. Det finns inga pågående åtaganden för miljöersättning eller vallodling på fastigheten. Nya åtaganden för miljöersättningar eller vallodling kan endast ingås efter överenskommelse med jordägaren. Arrendatorn har fri brukningsrätt med undantag för salixodling eller motsvarande gröda med djupt rotsystem. Arrendestället skall vårdas och underhållas av arrendator. Växtnäringsbalans skall upprätthållas under arrendeperioden. Vatten till arrendestället ingår för normal förbrukning till jordbruksdriften. Vid arrendeperiodens utgång ska arrendator lämna arrendestället med följande höstsådda grödor: Höstvete 100 ha Höstraps 30 ha SUMMA 130 ha Jordägaren förbehåller sig rätten att söka dispens hos Arrendenämnden gällande arrendatorns besittningsskydd med anledning av eventuellt självinträde av jordägaren eller familjemedlem eller vid en eventuell försäljning av fastigheten. Resterande areal avlämnas väl höstplöjd eller med motsvarande genomförd jordbearbetning. Stödrätter i region 1 motsvarande arrenderad areal nyttjas av arrendator under arrendeperioden och återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande. Åkerareal berättigad till gårdsstöd i SAM-ansökan 2015 som ingår i arrendet uppgår till ca 211,54 ha. Arrendesyn anses ej erforderligt, men kan utföras om parterna överenskommer att syn skall hållas. VILLKOR Intresseanmälan med angivande av anbud på arrendet skall inges senast kl onsdagen den 17 juni 2015, företrädelsevis på bifogad anbudsblankett, via post: Areal i Vadstena Storgatan 34, Box 41, Vadstena, märk kuvertet med Palsgården. Anbud kan även inges via epost till adress: märk ämnesraden Palsgården. Notera även något kort om planerad driftsinriktning på anbudsblanketten. Jordägarna förbehåller sig fri prövningsrätt. 12

13 13

14 VISNING OCH INFORMATION Visning sker efter överenskommelse med: agronom Göran Hellqvist agronom Johan Westman eller jordägare Lars Carlsson el BESÖKSADRESS Areal / Vadstena Bokföringsbyrå AB Storgatan Vadstena 14

15 BILAGOR: 1. Blockkarta 2. Fastighetskarta 3. Vägkarta 4. Linjekartering 5. Information om byggnader 6. Anbudsblankett 15

16 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Göran Hellqvist och Johan Westman. Foto: Johan Westman. Layout: Marita Fagrell. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL UTARRENDERING GENOM AREAL VADSTENA Ansvarig mäklare GÖRAN HELLQVIST Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: JOHAN WESTMAN Reg.fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 ANBUD DEL AV VADSTENA HOVGÅRDEN 1:3 PALSGÅRDEN Undertecknad/-e avger härmed anbud avseende års arrende exklusive moms, av rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av villkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet och lämnar mot bakgrund av detta följande anbud på jordbruksarrendet: Anbud med siffror och bokstäver Planerad driftsinriktning ANBUDSGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post ANBUDSGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer) Eventuella villkor ANBUDSGIVARENS UNDERSKRIFT Datum och underskrift Datum och underskrift ANBUD SKA VARA AREAL VADSTENA TILLHANDA SENAST ONSDAGEN DEN 17 JUNI 2015 KL Post: Box 41, Storgatan 34, Vadstena E-post: eller Fax: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 22

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Välkommen som AVTALSKUND. i Skandinaviens största taxiorganisation

Välkommen som AVTALSKUND. i Skandinaviens största taxiorganisation Välkommen som AVTALSKUND i Skandinaviens största taxiorganisation Det här får du som kund Direktverkande rabatter på tariff- och fastpriser i Sverige och Norge Rabatten gäller vid såväl tjänste- som privatresor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Stjärnegården Bed and Breakfast

Stjärnegården Bed and Breakfast Stjärnegården Bed and Breakfast SIMRISHAMN GLIMMINGE 36:3 Väletablerad Bed and Breakfast i naturskön omgivning på Österlen. Renoverad skånegård erbjuder här fräscha rum och avkoppling åt tillresta gäster.

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer