Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor"

Transkript

1 Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor Datum Vad vill du kunna göra på Rådhusesplanaden? Vad hindrar dig från att göra det du vill idag? Kön: Din ålder? Bor: Gör själva mitten större. Apberget minst lika stort. Inga kommersiella Kommunens beslut att centrala stadsrummet ska utformas av platser på esplanaden. kommunen, fastighetsägarna och handeln. Handikappanpassat Njuta av att Umeå är en öppen stad - som säger nej till rasism - som bejakar personers sexuella läggning - där alla har rätt att säga sin mening, demonstrera etc. Se människor in action - gamla, barn. Agera själv Fortsätta att vara stolt över Umeå som en stad där många olika viktiga åsikter i demokratins namn kan framföras och manifesteras i centrum av centrum. jag vill tillsammans med många, många andra fortsätta att ha en plats som Apberget. Ett nytt apberg på samma plats, men gärna med ny design: gott om plats för folk på scenen. Ny modern talastor med elutrustning för högtalare m.m. Höj- och sänkbar för rullstolsburna. Trappa runt om. Högtalaranläggning, Boulebana. lekparker. Rivningen av Apberget och det sätt på vilket det gått till Demonstrationsplats vid rådhustorget, i början på esplanaden, typ apberget med ström + högtalare. För övrigt gröna ytor, sittplatser (ej sten), ytor för aktiviteter (snöskulpturer) Känna stolthet över Umeå som öppen stad, öppen i meningen bejaka människovärde, solidaritet och sådana värden. Dessa värden skall kunna manifesteras i den fysiska miljön. Samlingspunkt, något i stil med det bortrivna Apberget. Återskapa "hjärtat", den centrala mötesplatsen, möjligheter att sitta, väl tilltagen scen, med uppdaterad teknik (ström/högtalare/talartribun). handeln, kommersen (antar jag) Den omilda behandlingen av Apberget. Dvs den centrala mötesplatsen försvann över en natt med hänvisning till alla möjliga grumliga skäl.

2 Jag vill kunna fortsätta att vara stolt över att Umeå är en öppen stad, Kommersialismens makt. Rivningen av Apberget, Fördärvandet av där medborgarna försvarar demokratiska värderingar. jag vill kunna Grön Eld. Ingen öppen beslutsprocess, rivning/ändring innan demonstrera, hålla tal, spela musik, visa upp dans - på Apberget i ny, beslut/dialog. Fel syn på stadsutvecklingen. större, bättre skepnad. Jag vill kunna sitta i solen och njuta av den öppna staden, på ett Apberg!! jag vill se grönt, vacker konst, längre upp mot järnvägen. Folkliga aktiviteter. Apberg - större bättre. med fast talarstol, ljudanläggning, ström, tillgänglighet. Återställ Grön Eld Delta i en gemensam, demokratisk stad där Umeborna formar sitt stadsrum. Demokrati Delta i en gemensam, demokratisk stad där Umeborna formar sitt stadsrum. demokrati Öppna platser för demokratiskt utövande och mötande. Slippa se kommersen Se att man insett klimatproblematiken och arbetar med hållbarhet - öka mötesplatser utan kommrsiella intressen. Umeå skulle kunna utnyttja resurserna på universitetet och vara nydanande inom hållbarhet, bli det exemplet andra städer/arkitekter visar upp för att ställa om till ett hållbart samhälle. Politiker som LJUGER och fastighetsägare som vill tjäna pengar på bekostnad av Umebornas möjlighet att få sina behov och begär tillbodosedda. Politiker som ljuger och fastighetsägare som vill tjäna pengar på bekostnad av umebornas möjlighet att få sina behov och begär tillgodosedda. Umeå kommun. Att man politiskt valt att uppmuntra konsumtion i en tid när vi vet att enda sättet att motverka den globala uppvärmningen att minska våra utsläpp - och det måste göras genom att minska vår konsumtion, speciellt materiell konsumtion. Att bygga ett glashus som kräver mer uppvärmning och uppmuntrar till mer konsumtion (kom igen 3? i en så här liten stad?!) är att påskynda den globala uppvärmningen och riskera framtide generationers överlevnad Uppleva något stadsbildsmässigt bra. Apberget. Cykelparkeringar Låt funktionen "apberget" vara där det har varit. Hitta ett sätt att lösa andra önskningar på. det handlar om att sätta medborgaren i centrum, alla medborgare. Tillgänglighet. Det finns ingen annan plats i staden med samma status. Därför måste smma funktion finnas kvar på samma plats. Det handlar om sol/genomströmning/centrumplats. Samma funktion som innan. Talarstol, hängyta, mötesplats. Anslutningen till järnvägstorget. Apbergets försvinnande. Inget vad jag ser. Det fungerade innan. Bara att lägga tillbaka. Om det nu är någon som stör sig väldigt mkt på hur apberget ser ut idag, gör om utseendet (även om det är korkat att lägga pengar på det). Men behåll PLATS, SKALA, FUNKTION! Viktigt.

3 Lyssna till de som har mer att säga än jag. Möte andra för att diskutera, lyssna och betrakta. Protestera och samla kraft på en plats där jag kan möta upp andra som vill visa att de finns som deltagare i demokratin. Pga attraktionskraften hos en stad med byggnadshistoria som devalverats i och med rivningen av Thornbergska villa jag för Umeås skoll se att Apberget återuppförs. Podium. Mötesplatser. möjliga ytor för att lyssna utan att delta samt platser för att lyssna och delta. Anonym och öppen plats. Apberget som det var, men fler platser för att lyssna och reflekter. Apberget, kanske ny utformning med ett beständigt utseende, sten ger detta. Grävmaskiner och sånt, ett och annat stängsel Utrymme för alla åldra. Öppet rum - hela esplanaden. Inta mat, fika, intryck och lugn. Samlingsplats - samtal, uttal (speakers corner). Marknadsplats. Isbana, lekplats i centrum, vilrum, omvänt apberg - "Amfiteater". öppet rum/ev raka rader. variationsmöjligheter - efter årstid. x Leka tillsammans med barnen på en plats som är rolig/stimulerande både för vuxna och barn (Esplanaden). - Äta medhavd matsäck, ha picknick (esplanaden). - Titta på, lysssna på och låta barnen leka med (rent) vatten. - Göra icke-kommersiella saker! - En scen med trappor att sitta på, en solig och varm plats, där det ryms mycket publik framför. Från en sådan plats kan man också se stadslivet i en vinkel när man sitter där. Jag tror den ursprungliga platsen för Apberget är den bästa och att demokratiaspekten samt behov av scen/sittplats på varm och solig plats är VIKTIGARE än handelns intressen eller öppen sikt mellan Rådhuset och Umeå C. - Rolig fontän sommartid (esplanaden). - Plats för lek och stimulans både vuxna och barn (esplanaden) som också är konst samtidigt. - picknickbord (esplanaden) - Modifierbara ytor - inbjudande gräsytor - Förslag: lägg tillbaka scenen på samma plats, även provisoriskt. - Inte bara räta linjer på Rådhusesplanaden - scenen är idag i skugga (intill Glashuset) och när människor står och lyssnar blir det trångt. - Det finns överlag för lite lekplatser i centrum - Saknas picknickbord på esplanaden - den fontän som är där idag är rätt så simpel - kanske behövs något skojigare?

4 MÖTAS. Viktigt med möten - både spontana och planerade möten, viktigt med privata, men också offentliga möten och dessa bör vi skapa förutsättningar för. - en talarstol och en samlingsplats, Apberget - sittplatser som bjuder in till att vistas i stadens mitt - en fast scen att nyttja för medborgarna i centrums mitt -> en ickekommersiell mötesplats i centrum. Idag finns ingen möjlgihet att mötas offentligt kring saker för att som medborgare fira, eller problematisera vår vardag. jag tänker då på demokrati och politisk aktivitet som tex manifestationen mot rasisterna som tidigare i vår besökte Umeå. Även viktigt med en fast scen för kulturlivet i Umeå Torget: demonstrera, mötas. Förhålla mig till de år av solidaritet och politiskt och konstnärligt arbete som funnits (och finns?) i staden. Esplanaden: bra med anpassning för t ex rullstolsburna! fler publika lokaler, dvs platser inomhus, där människor kan vistas utan att konsumera. Umeå är kallt om vintern och hösten. Detta kan vara: platser för information till medborgare, gallerier, bibliotek, lokaler där föreningar kan samlas etc. Problem: borttagandet av Apberget. En generell attityd, ett totalt, en total disregard av kollektiva minnen - brist på kunskap (?) angående hur människor tillsammans skapar en stad. Bygger gemensamma delade minnen. Och att det är det som GÖR staden, ÄR staden ICKEKOMMERSIELLA ytor att vistas på, lekplatser, en miljö som går att vistas i/kring året runt, "inomhusytor" som ersätter förlusten av Stadsbiblioteket. Bord/stolar för medhavd matsäck. Besöka torgmöten, demonstrera. Vistas på platser som inte kräver att jag "shoppar". Återuppbygg Apberget på sin tidigare plats och utveckla apberget norrut - sittytor, lekytor, konst. En återuppbyggnad med befintligt material borde vara det mest ekologiskt och ekonomiskt hållbara. x Det är inte intressant vad jag vill, det måste bli en kompromiss, vi är som berörs. Så många parametrar är förutbestämda att endast detaljer återstår. Allt handlar just nu om Apberget. Ta hänsyn till klimatet. Skit i Barcelona. Apberget tillbaka Sitta ned i lugn och ro i orgniska former. Bryt upp det stela och hårda. Tillbaka med Apberget. Småskalighet - inga pretantioner. Oväsen från Rådhustorget, senast i fredags vid Ljusfestivalsinvigningen fick oss att löpa gatlopp därifrån. Umeå centrum är ofta outhärdligt med alla ljudliga jippon. Tillgänglighet. Trafik. Störande ljudliga arrangemang.

5 utöva mina demokratiska rättigheter: demonstrera, manifestera och - Apberget revs. så det finns varken en naturlig mötespunkt eller ett på andra sätt utöva min yttrandefrihet och åsiktsfrihet utan att drunka forum för demokrati. Det finns affärer, VITA nya hus och glasfasad. i vita fasader, glas och kommersialism. - ha platser att mötas på och umgås - utan att behöva köpa något. - käka kebab från vagn, ej toppdesignad vagn...som med korvarna. - Nya hus som INTE passar in i stadsbilden och därmed ger ett oenhetligt och förvirrat intryck. - Balticgruppens inflytande. - Apberget på solsidan. Så det är trevligt att sitta där. - Jag vill inte ha biltrafik längs esplanaden! ALLS!!! Bilfritt, hållbar och organiskt centrum (bussar är okej!) Se apberget tillbaka på samma plats eller likvärdig plats. Jag vill absolut slippa höra musik från restauranger och butiker (som på Renmarksplan). Små stilla mötesplatser. vatten. flanera. Se konst, kanske ambulerande, en scen med tillfälliga uppträdanden (Apberget). Små, individuellt utformade, bröd/korv/fikaförsäljare. Vill inte ha björkar! Titta på folk, det MÅSTE finnas möjlighet för att samla upp folk inför demonstrationer, manifestationer etc. Ett utrymme för speakers (corner) box som i London! Mjukar former. Inga pretantioner. Inga pretantioner. Detta är viktigt inför utformning: - miljövänlig och lokalbeställda material. Dvs ingen specialmarmor beställt från Italien. - naturliga mötesplatser - ingen biltrafik Jag skulle vilja att det finns möjlighet att sitta/stå/träffas utan krav på att man ska del av kommersen. Mötesplatser/möjlighet att tala/demonstrera/samlas. Möjligt för barn att leka. Platser för lek och rekreation. Kanske isbana/skridskobana på vintern - på sommaren vatten/lek Manifestera det som inte är kommersiellt i Umeå utan demokratiskt. VISTAS I ETT DEMOKRATISKT NAV MED EN NATURLIG SAMLINGSPUNKT I SÖDERLÄGE. Varför undrar ni vad jag vill "göra"? Jag ser esplanaden som en symbol för Umeå stad alltså större än att "göra", dvs VARA. Allt detta finns inte. Björkarna är fastslagna! Varför? Björken passar bäst på gårdstun. Den värsta farhågan är att Rådhusesplanaden förvandlas till en lång catwalk för de kringliggande butikerna. Fyfan. GLASFÖRBUD! inga väggar, statyer, konstverk, tak etc som är gjort av glas. Upplever det för uppdelat och svårtillgängligt. Nu tycker jag också att det är akut att tillföra grönytor och organiska former. Något som är människostorlek och som gör att man inte känner sig liten. Viktigt: material som känns människorvänliga/mjuka!! Jag känner mig manipulerad och vilseledd. Hela processen känns märklig.

6 Spela boule. Fika utomhus (kaffe, "pilsner"). Titta och lyssna på vattnet i den befintliga dammer. Spela storschack. Sitta och samtala med vänner utan kommersiella krav. Sitta och läsa. Sitta och skriva. Lyssna på gatumusikanter och proffsspelmän. Mötas och demonstrera. Lyssna på talare. Se utomhusutställning av konst. Apberget. Avsaknad av sittplatser. Avsaknad av visningsställning för konst. Avsaknad av storschackbräd3e. Avsaknad av Apbergets funktion En samlings- och mötesplats som Apberget var. det fantastiska politiska engagemang som finns i denna stad bör främjas, inte försvåras. Gäller även kultur. Apberget var en öppen scen. Lögn, svek och Carl Arnö. Att riva en symbol för demokrati till förmån för ett konsumtionspalats tycker inte jag är ok Viktig plats för demonstrationer, alla de funktioner som fanns på Apberget. Plats för praktiskt demokrati. Läplatser för att umgås, sitta i solen. Isbana. Intressant estetisk utformning. Praktiska uttryck för medbestämmande Mötas, demonstrera, sitta, lyssna - Behåll apbergets funktioner på samma plats, i samma skala. Återuppbygg platsen "Apberget" Njuta av staden. Erbjuda mina barn stimulans. Få inspiration. Se folk. Rumslighet, dynamik, yta för spontanitet Slippa er kommersen som idag dominerar. Vila, ta en paus på en soffa när jag gör ärenden på stan. Sitta och äta glass, de på folk. Sitta bekvämt och läsa en bok. Sitta i solen mot söder (så långt det går), många platser, gärna långbänkar. Terass. Lekmöjligheter i mittdelen mellan Kungsgatan/Nygatan Promenera, fika, spana, äta och dricka gott, ta del av det offentliga samtalet, delta i kulturarrangemang. Tydligare rumsliga lösningar, barnaktiviteter. det stora UTOPIA-komplexet med glasfasader och provocerande kommersialism förminskar människan och mänskliga behov. Stadens kärna och identitet är förstörd. historielös. Stängsel osv & brister på "Apberg" Känns som ett stråk där man rastar hunden. För liten yta, för mycket trafik, ointressant, trist, dött. Farligt: lita på att någon bryr sig om vanligt folks synpunkter. Biltrafik, "döda ytor"

7 ICKEKOMMERSIELLA SAKER. Sitta i solen. Uppleva grönska. Räcker inte med bara björkraderna. Fika. Vara med barnen. Träffa äldre människor. lek och tidsfördriv för stora och små. Konstupplevelser för alla åldrar. men inte för mycket så att utrymme för vila inte finns. Åka skridskor. Sätt tillbaka Apberget i väntan på mer omfattande omvandling. Här i Umeå demonstrerar vi även på vintern. Provisoriet vid Glashuset är pinsamt, fult och illa placerat. Vill ha grönska, inte för mycket sten. Vi har så lite parker i stan. Flytta Gustav Roséns staty till trottoaren utaför VK-huset. Bevara den sol som finns på seplanaden, bygg inte högre hus på esplanadens västra sida. och sätt andra skulpturer i mittstråket. SAKNAR APBERGET som symbol för det demokratiska Umeå. Var ska vi nu demonstrera och mötas över viktiga samhällsfrågor? Det är inte Apbergetsf form som är viktig, utan dess funktion demonstrera, bedriva valrörelse, spela teater, ta del utav större kulturarrangemang. Sitta och vila. Tala. Vandra längs med och se konst och täd. Sitta och skriva. Spela spel etc. Demokratiyta. - Talastol, den gamla i sten från Apberget, högtalaranläggning. - Sittgrupper (med bord) på flera ställen längs med Parkgatan. - Sittyta formad som kulturhuvudstadshjärtat. - Trådlöst nät - under tiden för dialogen: sätt tillbaka apberget. Avsaknad av naturlig scen/talarstol med tillhörande ljudanläggning Avsaknad av bra bordsytor Avsaknad av stor mängd gröna växter Avsaknad av öppet trådlöst nät Möjlighet att ha "egen" yta för medtagna sällskapsspel (bord och sittyta). Viktigt: öppet, inte i sluten miljö. Ett öppet "rum" där man kan yttra sin åsikt. Rusta upp fontänen framför Umeå stadsbibliotek Det ska vara en yta för att medborgare ska kunna synas och verka, ytor som EJ är kommersiella. Apberget är Umeås svar på Trafalgar Square, en demokratiskt arena, där politik kan stötas och blötas. Rådhusesplanaden/torget ska vara snyggt, en alternerande mötesplats. Esplanaden skall vara en plats för KONST, KULTUR, AKTIVITET, RÖRELSE. -skulpturer -planteringar -soffor I nuläget finns inga konkreta sittplatser med bord. det centrala talarpodiet är borta. De påträngande kommersiella platserna Promenera, lyssna på musik, föredrag. äta glass, titta på folk, mötas, cykla, se barn leka, varmkorv, fontän. Lekplatser för barn, torghandel, någon form av nytt "apberg", behållare för begagnade tuggummin Låt apberget vara kvar. Apberget måste vara på den platsen. Samma funktion. Samma höjd. det ska vara beständiga material. Vi har ritat tillbaks Apberget och vill ha det kvar. Bort med fula "korvvagnar", bort med Frasses kiosk. Utopia och handlarnas intressen.

8 Mötas, inspireras, sociala aktiviteter, se flera trevliga utecaféer. Ett forum för diskussion, demonstration, tal, prisutdelningar, samtal. Inspireras av färg, natur, konst, vatten för olika kulturella aktiviteter. En form av uppbyggbart. Loppis upp efter Rådhusesplanaden. Fula, trista, kebab/pizzavagnar. Bort med Frasses/kioskenbyggnaden som har varit en tillfällig lösning i tydligen 25 år, pissoaren Promenera, cykla, umgås, leka, diskutera i grupp, demonstrera, äta och dricka, sitta på gräsmatta, stolar och bänkar. Bort med Baracken. Funkar från Rådhuset. Yta för allt möjligt. Prisutdelning T ex sitta på Apberget. Platser som inte kostar att använda. Slippa se kommersen. Sittytor. Lekplatser PERSONA: Abdul 14 år Ha möjlighet till trevlig och säker plats att vistas på i den öppna allmänheten. Plats att ta det lugnt efter skoldagen. Träffa nytt folk. Kunna synas och se andra. Bord/stolar. Möjlighet till el för mobiler. Möjlighet till små högtalare vid borden. För att kunna koppla in egen musik Bilar. Baracken, ljuset, dålig öppenhet. dagens apberg = propp Pga att ni tog bort det (samt Utopia). Rädsla - för att något skulle ske. Esplanaden är föråldrad. den lockar inte unga.

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00.

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. 24/6 7-kamp 30/6 Bokstavsjakt 7/7 Vattenaktiviteter 10/7 Freesbee-golf 21/7 Fotboll & Brännboll

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen.

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. Trygghet Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. bortglömd 1 ensam 1 trött 2 uppskattad 2 harmonisk 2 orolig 3 stressad 3 trygg 3 otrygg 4 fri 4 pigg 4 delaktig

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Insektsnät. Njut av frisk luft i lugn och ro

Insektsnät. Njut av frisk luft i lugn och ro Insektsnät Njut av frisk luft i lugn och ro Håll oinbjudna gäster utanför De varma månaderna är fantastiska. Att kunna låta dörrar och fönster stå öppna till sent på kvällen är en härlig känsla. Och med

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK En förnyad lekplats ligger centralt i parken. Ett berg av gummi integrerar oilka typer av lek och fungerar som ett landmärke i parken mot omgivande stad. 1(8) Det artificiella gummiberget är en tolkning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015!

Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015! Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015! Allmän information om sommaraktiviteterna på Aktivitetshuset. Under tre veckor (25, 26, 27) kommer vi att erbjuda roliga aktiviteter för dig som är mellan 7-15 år,

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer