Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor"

Transkript

1 Idéer och synpunkter från medborgare som deltog i Öppen Workshop 17/11 Studion, Folkets Hus 44 deltagare, 50% män 50% kvinnor Datum Vad vill du kunna göra på Rådhusesplanaden? Vad hindrar dig från att göra det du vill idag? Kön: Din ålder? Bor: Gör själva mitten större. Apberget minst lika stort. Inga kommersiella Kommunens beslut att centrala stadsrummet ska utformas av platser på esplanaden. kommunen, fastighetsägarna och handeln. Handikappanpassat Njuta av att Umeå är en öppen stad - som säger nej till rasism - som bejakar personers sexuella läggning - där alla har rätt att säga sin mening, demonstrera etc. Se människor in action - gamla, barn. Agera själv Fortsätta att vara stolt över Umeå som en stad där många olika viktiga åsikter i demokratins namn kan framföras och manifesteras i centrum av centrum. jag vill tillsammans med många, många andra fortsätta att ha en plats som Apberget. Ett nytt apberg på samma plats, men gärna med ny design: gott om plats för folk på scenen. Ny modern talastor med elutrustning för högtalare m.m. Höj- och sänkbar för rullstolsburna. Trappa runt om. Högtalaranläggning, Boulebana. lekparker. Rivningen av Apberget och det sätt på vilket det gått till Demonstrationsplats vid rådhustorget, i början på esplanaden, typ apberget med ström + högtalare. För övrigt gröna ytor, sittplatser (ej sten), ytor för aktiviteter (snöskulpturer) Känna stolthet över Umeå som öppen stad, öppen i meningen bejaka människovärde, solidaritet och sådana värden. Dessa värden skall kunna manifesteras i den fysiska miljön. Samlingspunkt, något i stil med det bortrivna Apberget. Återskapa "hjärtat", den centrala mötesplatsen, möjligheter att sitta, väl tilltagen scen, med uppdaterad teknik (ström/högtalare/talartribun). handeln, kommersen (antar jag) Den omilda behandlingen av Apberget. Dvs den centrala mötesplatsen försvann över en natt med hänvisning till alla möjliga grumliga skäl.

2 Jag vill kunna fortsätta att vara stolt över att Umeå är en öppen stad, Kommersialismens makt. Rivningen av Apberget, Fördärvandet av där medborgarna försvarar demokratiska värderingar. jag vill kunna Grön Eld. Ingen öppen beslutsprocess, rivning/ändring innan demonstrera, hålla tal, spela musik, visa upp dans - på Apberget i ny, beslut/dialog. Fel syn på stadsutvecklingen. större, bättre skepnad. Jag vill kunna sitta i solen och njuta av den öppna staden, på ett Apberg!! jag vill se grönt, vacker konst, längre upp mot järnvägen. Folkliga aktiviteter. Apberg - större bättre. med fast talarstol, ljudanläggning, ström, tillgänglighet. Återställ Grön Eld Delta i en gemensam, demokratisk stad där Umeborna formar sitt stadsrum. Demokrati Delta i en gemensam, demokratisk stad där Umeborna formar sitt stadsrum. demokrati Öppna platser för demokratiskt utövande och mötande. Slippa se kommersen Se att man insett klimatproblematiken och arbetar med hållbarhet - öka mötesplatser utan kommrsiella intressen. Umeå skulle kunna utnyttja resurserna på universitetet och vara nydanande inom hållbarhet, bli det exemplet andra städer/arkitekter visar upp för att ställa om till ett hållbart samhälle. Politiker som LJUGER och fastighetsägare som vill tjäna pengar på bekostnad av Umebornas möjlighet att få sina behov och begär tillbodosedda. Politiker som ljuger och fastighetsägare som vill tjäna pengar på bekostnad av umebornas möjlighet att få sina behov och begär tillgodosedda. Umeå kommun. Att man politiskt valt att uppmuntra konsumtion i en tid när vi vet att enda sättet att motverka den globala uppvärmningen att minska våra utsläpp - och det måste göras genom att minska vår konsumtion, speciellt materiell konsumtion. Att bygga ett glashus som kräver mer uppvärmning och uppmuntrar till mer konsumtion (kom igen 3? i en så här liten stad?!) är att påskynda den globala uppvärmningen och riskera framtide generationers överlevnad Uppleva något stadsbildsmässigt bra. Apberget. Cykelparkeringar Låt funktionen "apberget" vara där det har varit. Hitta ett sätt att lösa andra önskningar på. det handlar om att sätta medborgaren i centrum, alla medborgare. Tillgänglighet. Det finns ingen annan plats i staden med samma status. Därför måste smma funktion finnas kvar på samma plats. Det handlar om sol/genomströmning/centrumplats. Samma funktion som innan. Talarstol, hängyta, mötesplats. Anslutningen till järnvägstorget. Apbergets försvinnande. Inget vad jag ser. Det fungerade innan. Bara att lägga tillbaka. Om det nu är någon som stör sig väldigt mkt på hur apberget ser ut idag, gör om utseendet (även om det är korkat att lägga pengar på det). Men behåll PLATS, SKALA, FUNKTION! Viktigt.

3 Lyssna till de som har mer att säga än jag. Möte andra för att diskutera, lyssna och betrakta. Protestera och samla kraft på en plats där jag kan möta upp andra som vill visa att de finns som deltagare i demokratin. Pga attraktionskraften hos en stad med byggnadshistoria som devalverats i och med rivningen av Thornbergska villa jag för Umeås skoll se att Apberget återuppförs. Podium. Mötesplatser. möjliga ytor för att lyssna utan att delta samt platser för att lyssna och delta. Anonym och öppen plats. Apberget som det var, men fler platser för att lyssna och reflekter. Apberget, kanske ny utformning med ett beständigt utseende, sten ger detta. Grävmaskiner och sånt, ett och annat stängsel Utrymme för alla åldra. Öppet rum - hela esplanaden. Inta mat, fika, intryck och lugn. Samlingsplats - samtal, uttal (speakers corner). Marknadsplats. Isbana, lekplats i centrum, vilrum, omvänt apberg - "Amfiteater". öppet rum/ev raka rader. variationsmöjligheter - efter årstid. x Leka tillsammans med barnen på en plats som är rolig/stimulerande både för vuxna och barn (Esplanaden). - Äta medhavd matsäck, ha picknick (esplanaden). - Titta på, lysssna på och låta barnen leka med (rent) vatten. - Göra icke-kommersiella saker! - En scen med trappor att sitta på, en solig och varm plats, där det ryms mycket publik framför. Från en sådan plats kan man också se stadslivet i en vinkel när man sitter där. Jag tror den ursprungliga platsen för Apberget är den bästa och att demokratiaspekten samt behov av scen/sittplats på varm och solig plats är VIKTIGARE än handelns intressen eller öppen sikt mellan Rådhuset och Umeå C. - Rolig fontän sommartid (esplanaden). - Plats för lek och stimulans både vuxna och barn (esplanaden) som också är konst samtidigt. - picknickbord (esplanaden) - Modifierbara ytor - inbjudande gräsytor - Förslag: lägg tillbaka scenen på samma plats, även provisoriskt. - Inte bara räta linjer på Rådhusesplanaden - scenen är idag i skugga (intill Glashuset) och när människor står och lyssnar blir det trångt. - Det finns överlag för lite lekplatser i centrum - Saknas picknickbord på esplanaden - den fontän som är där idag är rätt så simpel - kanske behövs något skojigare?

4 MÖTAS. Viktigt med möten - både spontana och planerade möten, viktigt med privata, men också offentliga möten och dessa bör vi skapa förutsättningar för. - en talarstol och en samlingsplats, Apberget - sittplatser som bjuder in till att vistas i stadens mitt - en fast scen att nyttja för medborgarna i centrums mitt -> en ickekommersiell mötesplats i centrum. Idag finns ingen möjlgihet att mötas offentligt kring saker för att som medborgare fira, eller problematisera vår vardag. jag tänker då på demokrati och politisk aktivitet som tex manifestationen mot rasisterna som tidigare i vår besökte Umeå. Även viktigt med en fast scen för kulturlivet i Umeå Torget: demonstrera, mötas. Förhålla mig till de år av solidaritet och politiskt och konstnärligt arbete som funnits (och finns?) i staden. Esplanaden: bra med anpassning för t ex rullstolsburna! fler publika lokaler, dvs platser inomhus, där människor kan vistas utan att konsumera. Umeå är kallt om vintern och hösten. Detta kan vara: platser för information till medborgare, gallerier, bibliotek, lokaler där föreningar kan samlas etc. Problem: borttagandet av Apberget. En generell attityd, ett totalt, en total disregard av kollektiva minnen - brist på kunskap (?) angående hur människor tillsammans skapar en stad. Bygger gemensamma delade minnen. Och att det är det som GÖR staden, ÄR staden ICKEKOMMERSIELLA ytor att vistas på, lekplatser, en miljö som går att vistas i/kring året runt, "inomhusytor" som ersätter förlusten av Stadsbiblioteket. Bord/stolar för medhavd matsäck. Besöka torgmöten, demonstrera. Vistas på platser som inte kräver att jag "shoppar". Återuppbygg Apberget på sin tidigare plats och utveckla apberget norrut - sittytor, lekytor, konst. En återuppbyggnad med befintligt material borde vara det mest ekologiskt och ekonomiskt hållbara. x Det är inte intressant vad jag vill, det måste bli en kompromiss, vi är som berörs. Så många parametrar är förutbestämda att endast detaljer återstår. Allt handlar just nu om Apberget. Ta hänsyn till klimatet. Skit i Barcelona. Apberget tillbaka Sitta ned i lugn och ro i orgniska former. Bryt upp det stela och hårda. Tillbaka med Apberget. Småskalighet - inga pretantioner. Oväsen från Rådhustorget, senast i fredags vid Ljusfestivalsinvigningen fick oss att löpa gatlopp därifrån. Umeå centrum är ofta outhärdligt med alla ljudliga jippon. Tillgänglighet. Trafik. Störande ljudliga arrangemang.

5 utöva mina demokratiska rättigheter: demonstrera, manifestera och - Apberget revs. så det finns varken en naturlig mötespunkt eller ett på andra sätt utöva min yttrandefrihet och åsiktsfrihet utan att drunka forum för demokrati. Det finns affärer, VITA nya hus och glasfasad. i vita fasader, glas och kommersialism. - ha platser att mötas på och umgås - utan att behöva köpa något. - käka kebab från vagn, ej toppdesignad vagn...som med korvarna. - Nya hus som INTE passar in i stadsbilden och därmed ger ett oenhetligt och förvirrat intryck. - Balticgruppens inflytande. - Apberget på solsidan. Så det är trevligt att sitta där. - Jag vill inte ha biltrafik längs esplanaden! ALLS!!! Bilfritt, hållbar och organiskt centrum (bussar är okej!) Se apberget tillbaka på samma plats eller likvärdig plats. Jag vill absolut slippa höra musik från restauranger och butiker (som på Renmarksplan). Små stilla mötesplatser. vatten. flanera. Se konst, kanske ambulerande, en scen med tillfälliga uppträdanden (Apberget). Små, individuellt utformade, bröd/korv/fikaförsäljare. Vill inte ha björkar! Titta på folk, det MÅSTE finnas möjlighet för att samla upp folk inför demonstrationer, manifestationer etc. Ett utrymme för speakers (corner) box som i London! Mjukar former. Inga pretantioner. Inga pretantioner. Detta är viktigt inför utformning: - miljövänlig och lokalbeställda material. Dvs ingen specialmarmor beställt från Italien. - naturliga mötesplatser - ingen biltrafik Jag skulle vilja att det finns möjlighet att sitta/stå/träffas utan krav på att man ska del av kommersen. Mötesplatser/möjlighet att tala/demonstrera/samlas. Möjligt för barn att leka. Platser för lek och rekreation. Kanske isbana/skridskobana på vintern - på sommaren vatten/lek Manifestera det som inte är kommersiellt i Umeå utan demokratiskt. VISTAS I ETT DEMOKRATISKT NAV MED EN NATURLIG SAMLINGSPUNKT I SÖDERLÄGE. Varför undrar ni vad jag vill "göra"? Jag ser esplanaden som en symbol för Umeå stad alltså större än att "göra", dvs VARA. Allt detta finns inte. Björkarna är fastslagna! Varför? Björken passar bäst på gårdstun. Den värsta farhågan är att Rådhusesplanaden förvandlas till en lång catwalk för de kringliggande butikerna. Fyfan. GLASFÖRBUD! inga väggar, statyer, konstverk, tak etc som är gjort av glas. Upplever det för uppdelat och svårtillgängligt. Nu tycker jag också att det är akut att tillföra grönytor och organiska former. Något som är människostorlek och som gör att man inte känner sig liten. Viktigt: material som känns människorvänliga/mjuka!! Jag känner mig manipulerad och vilseledd. Hela processen känns märklig.

6 Spela boule. Fika utomhus (kaffe, "pilsner"). Titta och lyssna på vattnet i den befintliga dammer. Spela storschack. Sitta och samtala med vänner utan kommersiella krav. Sitta och läsa. Sitta och skriva. Lyssna på gatumusikanter och proffsspelmän. Mötas och demonstrera. Lyssna på talare. Se utomhusutställning av konst. Apberget. Avsaknad av sittplatser. Avsaknad av visningsställning för konst. Avsaknad av storschackbräd3e. Avsaknad av Apbergets funktion En samlings- och mötesplats som Apberget var. det fantastiska politiska engagemang som finns i denna stad bör främjas, inte försvåras. Gäller även kultur. Apberget var en öppen scen. Lögn, svek och Carl Arnö. Att riva en symbol för demokrati till förmån för ett konsumtionspalats tycker inte jag är ok Viktig plats för demonstrationer, alla de funktioner som fanns på Apberget. Plats för praktiskt demokrati. Läplatser för att umgås, sitta i solen. Isbana. Intressant estetisk utformning. Praktiska uttryck för medbestämmande Mötas, demonstrera, sitta, lyssna - Behåll apbergets funktioner på samma plats, i samma skala. Återuppbygg platsen "Apberget" Njuta av staden. Erbjuda mina barn stimulans. Få inspiration. Se folk. Rumslighet, dynamik, yta för spontanitet Slippa er kommersen som idag dominerar. Vila, ta en paus på en soffa när jag gör ärenden på stan. Sitta och äta glass, de på folk. Sitta bekvämt och läsa en bok. Sitta i solen mot söder (så långt det går), många platser, gärna långbänkar. Terass. Lekmöjligheter i mittdelen mellan Kungsgatan/Nygatan Promenera, fika, spana, äta och dricka gott, ta del av det offentliga samtalet, delta i kulturarrangemang. Tydligare rumsliga lösningar, barnaktiviteter. det stora UTOPIA-komplexet med glasfasader och provocerande kommersialism förminskar människan och mänskliga behov. Stadens kärna och identitet är förstörd. historielös. Stängsel osv & brister på "Apberg" Känns som ett stråk där man rastar hunden. För liten yta, för mycket trafik, ointressant, trist, dött. Farligt: lita på att någon bryr sig om vanligt folks synpunkter. Biltrafik, "döda ytor"

7 ICKEKOMMERSIELLA SAKER. Sitta i solen. Uppleva grönska. Räcker inte med bara björkraderna. Fika. Vara med barnen. Träffa äldre människor. lek och tidsfördriv för stora och små. Konstupplevelser för alla åldrar. men inte för mycket så att utrymme för vila inte finns. Åka skridskor. Sätt tillbaka Apberget i väntan på mer omfattande omvandling. Här i Umeå demonstrerar vi även på vintern. Provisoriet vid Glashuset är pinsamt, fult och illa placerat. Vill ha grönska, inte för mycket sten. Vi har så lite parker i stan. Flytta Gustav Roséns staty till trottoaren utaför VK-huset. Bevara den sol som finns på seplanaden, bygg inte högre hus på esplanadens västra sida. och sätt andra skulpturer i mittstråket. SAKNAR APBERGET som symbol för det demokratiska Umeå. Var ska vi nu demonstrera och mötas över viktiga samhällsfrågor? Det är inte Apbergetsf form som är viktig, utan dess funktion demonstrera, bedriva valrörelse, spela teater, ta del utav större kulturarrangemang. Sitta och vila. Tala. Vandra längs med och se konst och täd. Sitta och skriva. Spela spel etc. Demokratiyta. - Talastol, den gamla i sten från Apberget, högtalaranläggning. - Sittgrupper (med bord) på flera ställen längs med Parkgatan. - Sittyta formad som kulturhuvudstadshjärtat. - Trådlöst nät - under tiden för dialogen: sätt tillbaka apberget. Avsaknad av naturlig scen/talarstol med tillhörande ljudanläggning Avsaknad av bra bordsytor Avsaknad av stor mängd gröna växter Avsaknad av öppet trådlöst nät Möjlighet att ha "egen" yta för medtagna sällskapsspel (bord och sittyta). Viktigt: öppet, inte i sluten miljö. Ett öppet "rum" där man kan yttra sin åsikt. Rusta upp fontänen framför Umeå stadsbibliotek Det ska vara en yta för att medborgare ska kunna synas och verka, ytor som EJ är kommersiella. Apberget är Umeås svar på Trafalgar Square, en demokratiskt arena, där politik kan stötas och blötas. Rådhusesplanaden/torget ska vara snyggt, en alternerande mötesplats. Esplanaden skall vara en plats för KONST, KULTUR, AKTIVITET, RÖRELSE. -skulpturer -planteringar -soffor I nuläget finns inga konkreta sittplatser med bord. det centrala talarpodiet är borta. De påträngande kommersiella platserna Promenera, lyssna på musik, föredrag. äta glass, titta på folk, mötas, cykla, se barn leka, varmkorv, fontän. Lekplatser för barn, torghandel, någon form av nytt "apberg", behållare för begagnade tuggummin Låt apberget vara kvar. Apberget måste vara på den platsen. Samma funktion. Samma höjd. det ska vara beständiga material. Vi har ritat tillbaks Apberget och vill ha det kvar. Bort med fula "korvvagnar", bort med Frasses kiosk. Utopia och handlarnas intressen.

8 Mötas, inspireras, sociala aktiviteter, se flera trevliga utecaféer. Ett forum för diskussion, demonstration, tal, prisutdelningar, samtal. Inspireras av färg, natur, konst, vatten för olika kulturella aktiviteter. En form av uppbyggbart. Loppis upp efter Rådhusesplanaden. Fula, trista, kebab/pizzavagnar. Bort med Frasses/kioskenbyggnaden som har varit en tillfällig lösning i tydligen 25 år, pissoaren Promenera, cykla, umgås, leka, diskutera i grupp, demonstrera, äta och dricka, sitta på gräsmatta, stolar och bänkar. Bort med Baracken. Funkar från Rådhuset. Yta för allt möjligt. Prisutdelning T ex sitta på Apberget. Platser som inte kostar att använda. Slippa se kommersen. Sittytor. Lekplatser PERSONA: Abdul 14 år Ha möjlighet till trevlig och säker plats att vistas på i den öppna allmänheten. Plats att ta det lugnt efter skoldagen. Träffa nytt folk. Kunna synas och se andra. Bord/stolar. Möjlighet till el för mobiler. Möjlighet till små högtalare vid borden. För att kunna koppla in egen musik Bilar. Baracken, ljuset, dålig öppenhet. dagens apberg = propp Pga att ni tog bort det (samt Utopia). Rädsla - för att något skulle ske. Esplanaden är föråldrad. den lockar inte unga.

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE

FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPER JOHANSSON JOEL BERGE FLÖDANDE KUNSKAP ETT OFFENTLIGT RUM FÖR HÅLLBART LÄRANDE AXEL PERSSON JESPERJOHANSSON JOEL BERGE 2011

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012

Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Åsiktskatalog medborgardialoger KUP 2012 Inledning Under hösten 2012 hölls ett antal medborgardialoger där representanter för kommunstyrelsen träffade orsabor för att lyssna till deras åsikter om det

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer