Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN Mars, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011"

Transkript

1 Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN Mars, 2011

2 Bakgrund Under två dagar (lunch-lunch) träffades SAMOT partner- och forskarkollegium för att diskutera viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor för framtiden. Dag 1 fick vi en redogörelse för innehållet i och resultat av den forskning som har bedrivits inom SAMOTs tre forskningsområden: kollektivtrafiksystemet, tjänsteerbjudandet och upplevelsen. Efter varje temapresentation genomfördes en gruppdiskussion som resulterade i identifiering av ett antal viktiga frågor eller områden att behandla i framtida forskning. Dessa områden skrevs ned på ett antal fästisar som sattes upp i rummet. Dag 2 skedde en liknande diskussion men med fokus på tjänsteinnovationer i kollektivtrafiken. Ett industridoktorandprogram på detta tema presenterades. I denna sammanställning har dessa fästisar kategoriserats i ett antal huvudkategorier inom varje diskussion. Eftersom SAMOTs forskningsområden ibland är överlappande kan man se i sammanställningen att vissa huvudkategorier återkommer i flera diskussioner men också att områden har diskuterats som kanske passar bättre under ett annat temaområde än vad den aktuella diskussionen var avsedd att behandla. I denna sammanställning har vi inte tagit hänsyn till detta utan enbart valt att redovisa vad som framkom i respektive diskussion. Denna sammanställning kommer att ge inspiration till en vidareutveckling av SAMOTs forskning som kommer att presenteras i verksamhetsplanen för Etapp 3. Vi har då möjlighet att ytterligare bearbeta dessa diskussioner och göra kopplingar mellan olika temaområden och vidareutveckla framkomna idéer om tjänsteinnovationer i kollektivtrafiken. Karlstad Margareta Friman, Föreståndare SAMOT

3 Dag 1: Viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor utifrån SAMOTs tre temaområden

4 Diskussion 1: Kollektivtrafiksystemet: Samverkan, Konkurrens, Styrning och Navigering HUVUDKATEGORI Styrning Kompetens Kunskapsutveckling Resurser Innovation Nytta OMRÅDEN Nya myndigheterna Långsiktighet vs. verkställighet Skillnader i landet Corp. Governance tydlig ambition och medvetenhet Lyft bort ansvaret från kommunala politiker (Ingen konkurrens mellan kommuner om begränsad resurs, helhetssyn) På verkan resenär Påverkan samverkan Vad händer med kommersiell trafik Konkurrens mellan politiker Konkurrens mellan interregionala linjer med regionala linjer Kompetens vid upphandling Rekrytering viktig fråga Hur vara attraktiv i ett föränderligt samhälle Mål med forskning What s in it for us? Branschen bör utmana forskning Kunskapsutveckling som verktyg Hur ska vi inspirera till ett ökat engagemang på alla nivåer i värdenätverket? Viktigt att olika mål mäts, forskningen/lyhördhet i branschen Visa besparings- och utvecklingspotential av koll.trafiken Hitta arbetsformer mellan aktörer inkl vilja & nyfikenhet Resursintegrering svårt genomföra? Det finns en juridisk sida. Bör fungera för gemensamma resurser Taxi tåg/buss => konkurrens eller substitut Gemensamt risktagande Stöd för innovation, argument för att prioritera och genomföra Följ processen Ny teknik t ex smartphone Tydliggöra nyttan av koll.trafiken, dollartecken(=pengar?) och mjuka värden

5 Diskussion 2: Hur kan vi organisera kollektivtrafikens tjänster? HUVUDKATEGORI Marknad Servicekultur Utveckling Bytespunkter Personal/anställningsförhållanden Styrning OMRÅDEN Segmentering Avgifter/prissättning Hur kan vi utveckla ett gemensamt kvalitetstänk? Servicekultur - hur blir den gemensam? Sträcker sig vidare än kontraktet. Konsekvenser? Harmonisering av grundläggande begrepp Trafikverket och nya kollektivtrafikmyndigheter borde öppna sina system/rådata. Låta marknaden skapa applikationer, tavlor etc. Vad är det vi mäter? Hur skapar vi incitament för alla partner att utveckla servicekultur? Systematiskt utv.arbete nödvändigt för att nå fram Struktur i möten mellan beställare & utförare Service => vem? vilken kommun vid bytespunkt. Finns vissa kommersiella. Bagage. Vänthallar Schemaläggning Rekrytering: vilken typ av personal vill man ha? Kompetens vad gäller att analysera marknaden Personalen måste förstå helheten Höja status på frontlinje arbete ropa ut hållplats en service Vikten av tydlig ledning & styrning i verksamheten. Små enheter en förutsättning. Högre krav på uppföljning

6 Diskussion 3: Hur får vi fler att resa kollektivt? HUVUDKATEGORI OMRÅDEN Personal Ge frontlinjepersonal utrymme inom vissa ramar, lita på personalen Hur blir det roligt att jobba i kollektivtrafiken? Involvera personalen (med idéer, undvika alienation, se helhet/sammanhang) Hur ser kollektivet ut? Vad kan ledningen göra för att hjälpa frontpersonalen? Information Trevlig begriplig information vid rätt tillfälle Kunddriven utveckling Mer av kunddriven utveckling - tävlingar design teknik Lojalitetsprogram? Hur kan vi utveckla sådana? Tilläggstjänster (garanterad sittplats, utrymme, tidning, internet) Nya typer av avtal som driver resande ökad medvetenhet om att man jobbar i en servicebransch Kundperspektiv i de interna processerna? Lös grunduppgiften först innan fler kan attraheras Timing av insatsen är beroende på grundförutsättningen (hela rena fordon etc.) Reskedjor byten upplevelser Koppla in industridesigners i kollektivtrafiken! Visualisera men gör det realistiskt! Framhäv kollektivttrafikens fördelar: t ex miljö tid Hur får man ihop människors livspussel med kollektivtrafiken? Prisdifferentiera kvalitet/klasser kan köpa sig utrymme/tystnad för jobb/vila Hur får vi hela resan att fungera? Prioritering av aktiviteter men hänsyn till den dynamiska kunden Sälja -/co-användning, reklamutrymme intäkter/affärsmodeller Vilka värden finns för kunden att resa med KT? Kan vi förmedla dessa värden till potentiella kunder? Samverkan Marknadsföringsstrategier Utveckla dialoger mellan teoretiker och praktiker Hur långt ska kollektivttrafiken sträckas, rimlig nivå kräver samverkan! Hur kan vi jobba med stadsplanerarna? Öka samverkan med andra branscher fordonstillverkare mobiltelefoni - bank-/finans Utfall Kostnaden kan hämtas hem Hur ska vi mäta effekten? Handbok Tag utgångspunkt i best practice

7 Dag 2: viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor utifrån området tjänsteinnovation i kollektivtrafik

8 Diskussion: Tjänsteinnovation Huvudkategori Områden Involvering Viktigt att tänka på involvera på individnivå lead user normal users Påverkan Få resenärer att påverka politikerna att fatta rätt beslut. Hur gör man det? Ökad marknadsandel Hur stimulerar vi ökad cykel+gång (=ingen motståndare/kt andel ökar) Innovativa lösningar för kombination av olika transportslag Tjänstefiering = att man koncentrerar sig på hela resan. Utgå från kunden i innovationsprocessen. Bevis för att små lösningar betyder mer (=större effekt) än stora tunga investeringar. Ta bort trösklar för insteg i KT! information/enkelhet Utmaning beroende på branschlogik, utveckling inom produktionen. Arbeta med HÅLLBARHET: en motor. Stadsplanering och kollektivtrafik bör giftas ihop. Restid/upplevelser måste vägas in INTE bara objektiv tid. Modellerna ska gynnas av att kapa biltid. Vem är avsändare av produkt/tjänst, vilket varumärke ska synas? Attraktiva städer: hur får man till det? Systematiskt innovationsarbete Workshop återkommande! Det finns inte idag Värderingsförändringar Explicitgörande av idéer Uthållighet! Hur skapar man det? Innovativa projekt/idéer behöver vara stora - rejäla tag Genomför innovationsupphandlingar Strategiska partnerskap en möjlighet Synliggöra att tjänsteinnovation finns och pågår, visa exempel Inspirera till ett innovativt tänkande systematiserade förslagslådor Tydliggöra att på lång sikt är vi alla döda inte gäller långsiktig utveckling är nödvändig Vad innebär att gå från idé självklarhet, ex stående punkt på agenda LOKALT engagemang ovärderligt Återkoppling i organisationen nödvändig för att stimulera nytänk! Uttalad prioritering av innovation. incitament samt koppling till resultat Begreppet innovation Vad är innovation?jmr med utveckling? Vad är egentligen hållbarhet? Varför tror man inte att det är livsavgörande att bedriva tjänsteinnovation? Jmr prod.innovation Visionen om fördubbling ett bra inspel för innovationer Möjlighet att tjäna pengar

9

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer