Standarder och fackligt inflytande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standarder och fackligt inflytande"

Transkript

1 Rapport från TCO-seminarium 24 september 2004 Standarder och fackligt inflytande ett TCO-seminarium med fokus på facklig medverkan i internationell, europeisk och svensk standardisering Genomfört med stöd från SSR:s Konsumentråd i samarbete med TCO och TCO Development Text: Bengt Rolfer

2 STANDARDISERING EN ALLT VIKTIGARE FACKLIG FRÅGA Standarder får allt större betydelse både i arbetslivet och för oss som konsumenter. Därför borde facket och konsumentrörelsen slå sina påsar ihop för att försöka påverka utformningen av standarder. TCO:s framgångsrika arbete för märkning av bildskärmar kan tjäna som förebild. Det var något som deltagarna var eniga om när TCO bjöd in till seminariet Standarder och fackligt inflytande i TCO-huset den 24 september. På seminariet, som hade fokus på facklig medverkan i internationell, europeisk och svensk standardisering, deltog ett 30-tal personer, främst från TCO, förbunden och några myndigheter. Till stor del var det de redan frälsta som mötte upp, men förhoppningen är nu att detta seminarium ska utgöra ett avstamp för ett bredare engagemang inom tjänstemannarörelsen. Standardisering måste bli en facklig fråga TCO-ordföranden Sture Nordh slog an tonen och markerade att detta är ett område som facket försummat och nu måste göra något åt för att ta igen förlorad mark: - Standardisering är av största fackliga intresse. Vår uppgift är att påverka enskilda medlemmarnas villkor i arbetslivet. Det gör vi på olika sätt genom arbetsrätt, kollektivavtal och så vidare. Men vi kan också påverka produktionsvillkoren i vår roll som konsumenter. Det gör vi i allt från bildskärmar till Ryanair. Sture Nordh betonade att standarder påverkar arbetsmiljö, användbarhet, säkerhet och hälsa typiskt fackliga frågor. Men han konstaterade också att makten över utformningen av standarder har förskjutits från myndigheter - där facket ofta hade möjlighet att göra sin röst hörd - till privaträttsliga organ, där den som är mest aktiv och har mest resurser har störst chans att påverka. - Det var de stora företagen som blev mest aktiva och som såg tillväxtmöjligheter här, medan vi i facket befann oss på ett nytt och annorlunda fält som vi inte var vana vid. Det har lett till att mycket av det som påverkar arbetsmiljön styrs av storföretagen och framför allt av stora amerikanska bolag. - Europa har hamnat på efterkälken. Svenska politiker ägnar frågan alldeles för litet intresse. Men jag måste också medge att vi inom de fackliga organisationerna inte heller har ägnat den tillräckligt intresse. - Det är dags att ändra på det nu. Detta seminarium är ett tillfälle att diskutera hur det ska gå till, sade Sture Nordh i sin inledning. 2 (8)

3 Så kan vi påverka En av Sveriges främsta standardiseringsexperter, Stig Håkansson på Konsumentverket, beskrev bakgrunden till varför standardisering blivit en så intressant och viktig fråga. Spelreglerna ändrades radikalt från 1985 när EU införde en ny metod (The New Approach) för standardiseringen. Mot att tidigare ha detaljreglerat produktkraven på myndighetsnivå övergick man nu till att fastställa ett antal ramlagar där de väsentligaste säkerhetskraven slås fast. - Detta utlöste en fullständig revolution inom europeisk standard. En standard som uppfyller lagens krav blir som lagens förlängda arm och får en oerhörd betydelse. Det är därför standardisering gått från att ha varit ganska trist till att bli oerhört spännande, sade Håkansson. Själv har han under cirka 15 års tid farit runt som konsumenternas förkämpe och försökt påverka olika arbetsgrupper om allt från leksaker till flytvästar och engångständare. Det är ett arbete som kostar både tid och pengar, men som är nödvändigt om man vill påverka. Håkansson talade sig särskilt varm för att skapa allianser med likasinnade. Då kan man hinna vara med på fler ställen. - Arbetstagarsidan och konsumentsidan har enormt mycket gemensamt, betonade han och tillade att Konsumentverket har ett mycket bra samarbete med Arbetsmiljöverket i dessa frågor. Hur gör man då om man vill påverka de grupper som sätter standarder? Stig Håkansson bidrog med denna lilla lathund: Specialistkunskaper behövs. Förbered mötet. Utveckla förhandlingsstrategi vad kan offras och vad ges i utbyte. Ta för dig prata på mötena. Var inte rädd att tala dålig engelska. Tänk långsiktigt. Det tar alltid längre tid än man tror. Utnyttja pauserna för diskussioner. Skapa allianser. Tänk inte bara nordiskt. De stora EU-länderna måste bearbetas. Men det räcker inte att vara med och påverka EU:s standarder. Tänk globalt, var Håkanssons råd. Framför allt USA ligger långt före på det här området. - Vi är ett litet exportberoende land med starka förhandlingstraditioner. Men vi måste också förstå standardiseringens enorma möjligheter, sade han. - Det här är framtidens sätt att forma utvecklingen. Amerikanerna är enormt duktiga på detta och kommer alltid mycket väl förberedda. Ska vi låta dem bestämma framtidens standarder? Ett problem i sammanhanget är förstås pengarna. Det statliga stödet är alldeles för litet för att det ska kunna tas på allvar, enligt Håkansson. 3 (8)

4 Han är också ordförande i SSR:s konsumentråd. Rådet har ungefär 2,5 miljoner kronor per år att fördela för att främja användarintressena. Ungefär en tredjedel av de pengarna går till LO:s och LO-förbundens medverkan i olika arbetsgrupper. På SIS kan man lära sig mer Anders Sköld, teknisk direktör på standardiseringsinstitutet SIS, berättade om vad SIS är och om de spelregler som gäller i branschen. SIS är ett privaträttsligt organ med uppgift att organisera arbetet och underlätta för svenska företag, myndigheter och organisationer att delta i internationellt standardiseringsarbete. SIS representerar också svenska intressenter i standardiseringsorgan som CEN och ISO. SIS har 1500 medlemmar och finansieras till 50 procent med försäljningsintäkter, till 40 procent med projektavgifter och till 10 procent med statsanslag. SIS har 155 medarbetare och en omsättning på 200 miljoner kronor. SIS har två dotterbolag Försäljning och Utbildning. SIS anordnar kurser för dem som vill lära sig mer om standardisering. Det handlar inte bara om teknik och kunskaper, utan även om taktik och strategi. Så här ser standardiseringens organisation ut flertalet elektriska produkter produkter telekom/it Globalt ISO IEC ITU Europa CEN CENELEC ETSI Sverige SIS SEK ITS Anders Sköld redogjorde kortfattat för gången i ett typiskt ärende där en ny ISOstandard skapas. ISO består av 148 medlemmar och alla har en röst. Det börjar med att någon lägger ett förslag på produkt att standardisera. Sedan försöker ett antal experter komma överens om ett utkast, som därefter går vidare till en teknisk kommitté för detaljutformning. För att kommitténs förslag ska antas som standard krävs det att två tredjedelar röstar för. Världsstandarden ISO har alltså ett minoritetsskydd till skillnad från de europeiska organen. Efter fem år måste en översyn göras. Trots att det kan ta lång tid att få fram en ny standard växer antalet standarder snabbt. Det produceras ungefär tre om dagen eller 1000 om året. 4 (8)

5 - Om några år kanske vi är uppe i standarder. Det går alltså undan här. Utvecklingen har med rätta oroat fackliga och konsumentintressen i Europa, sade Sköld. Han såg två hotbilder framför sig. Ett hot är övercertifiering i och med att företag och organisationer ser möjlighet att tjäna pengar på certifikaten. Det andra hotet är en bristande marknadskontroll. Om det släpps ut nya standarder utan att efterlevnaden kan kontrolleras riskerar standarderna att komma i vanrykte, varnade han. Pengabrist hotar ergonomistandarder Konsulten Tomas Berns från ErgoLab tog under rubriken Som man bäddar får man ligga upp Sveriges roll i standardiseringen inom ergonomiområdet. Han betonade vikten av att arbeta internationellt och att inte nöja sig med att påverka den europeiska standarden CEN. Berns utgick från ett aktuellt ergonomiprojekt inom SIS som är av särskilt intresse för en facklig målgrupp (SIS TK 386). Projektet går ut på att ta fram ett 40-tal standarder eller tekniska rapporter med klar koppling till arbetsmiljön. - Det är ISO som leder och driver arbetet inom kommitténs område. Det är där den verkliga påverkan sker. När det kommer till CEN är det mesta redan klart och det är bara att säga bu eller bä. Men Arbetsmiljöverket arbetar bara på CEN-nivå, det är ett jättebekymmer, sade han. Hans råd till dem som vill påverka är att ta plats i arbetsgrupper och tekniska kommittéer. Det är bra om samma person deltar hela tiden. Det är vikigt att göra sin hemläxa och att komma tillbaka med egna konkreta, färdigskrivna förslag på engelska, som man också kan motivera. - Det handlar om att ge och ta. Tror man sig få igenom sin vilja till 100 procent får man det svårt. Och så var det där med pengar: - De som inte har pengar har inte råd att resa. Vi saknar resurser och därför missar vi att vara med i flera arbetsgrupper, sade Berns och efterlyste ett ökat engagemang, högre fackligt deltagande och mer pengar. LO försöker vara tidigt ute Ombudsman Lars-Erik Folkesson från Metall har tio års erfarenhet av standardiseringsarbete som LO-representant. På 90-talet bildades Arbetsgruppen för standardiseringsarbete, Asta, för att i första hand vara med och påverka utformningen av olika maskiner. Asta består av ett antal företrädare för LO-förbunden, man träffas en gång i månaden och går igenom vad som är på gång när det gäller nya standarder och förslag från olika kommittéer. - Där bestämmer vi oss för var vi ska försöka påverka och så söker vi pengar från SSR:s konsumentråd för att kunna vara med, berättade Folkesson. 5 (8)

6 - Företagen sitter med i dessa kommittéer av affärsmässiga skäl, de vill få igenom sina lösningar för att tjäna pengar. Vi är med för att våra medlemmar ska må bra och få använda produkter som är säkra. LO-representanterna har ett bra samarbete med Arbetsmiljöverket och har god hjälp av deras föreskrifter och av arbetsmiljölagen. Men för att kunna påverka internationellt är det ett måste att kunna engelska. LO har därför satsat mycket på att utbilda sina företrädare både i engelska och i arbetsmiljökunskap/standardisering. Så sattes TCO på världskartan Nästa programpunkt är ett skolexempel på hur man kan bygga upp en internationell standard, sade TCO:s kommunikationschef Karin Hallgren när hon introducerade Per Erik Boivie - pappan till TCO-märkningen som vi är stolta över. Per Erik Boivie har varit verksam på TCO i drygt 20 år, bland annat som utvecklingschef och driver nu egna företaget Boivie Arbetsplatsutveckling. Han gick igenom historien om hur man i början av 80-talet engagerat sig i bildskärmsfrågan fram till hur TCO-märkningen decenniet därpå blev global standard. - På tidigt 80-tal var det många som fick synbesvär och belastningsskador vid skärmen. Vi började försöka påverka produktutvecklingen, det var en ny facklig metod då, berättade han. Metoden byggde också på att bilda allianser. TCO lierade sig bland annat med Naturskyddsföreningen. Den första TCO-standarden TCO 92 lanserades på en stor konferens i Berlin Därefter har ytterligare tre standarder med successivt allt högre krav lanserats TCO 95, TCO 99 och TCO 03. (Mer detaljerad information om dessa finns på - I dag har över 6000 olika modeller certifierats av TCO. Närmare 250 miljoner pcanvändare sitter i dag framför en TCO-märkt bildskärm. Man ser TCO-märket överallt. Det som skapar trovärdighet är att det representerar dem som använder bildskärmarna, inte tillverkarna, sade Boivie. Att skapa allianser och att agera på uppdrag av användarna var kanske de viktigaste framgångsfaktorerna för TCO-märkningen. Per Erik Boivie gjorde också denna reflektion: - Kanske handlar TCO-exemplet om att i tider av stora förändringar utnyttja öppningar som andra inte ser, men också om att utmana den konventionella uppfattningen om hur fackligt arbete ska bedrivas. - Det gäller också här i dag. Hur snäva ska fackets ramar vara? Vi vågade vidga perspektivet, vi tog in miljöintressena och samarbetade med statliga myndigheter som Nutek. Det gjorde oss oerhört mycket starkare. 6 (8)

7 Samarbete för bättre säkerhet Lennart Ahnström, enhetschef vid Arbetsmiljöverket, talade om de säkerhetsvårdande intressenternas medverkan i standardiseringsarbetet. Vilka är då dessa intressenter? Jo, i första hand myndigheter och fackföreningar, men också konsumentorganisationerna kan räknas hit. Liksom andra talare poängterade Ahnström den stora betydelse standardiseringen fått efter att den nya metoden började tillämpas Även han ansåg att det bästa sättet att påverka är att delta i de kommittéer och arbetsgrupper där standarder bestäms och han betonade att detta kräver resurser. - Man måste betala avgift för att delta i tekniska kommittéer, men det kräver också att man lägger ner arbetstid att man betalar för resor och framför allt att man måste kunna ämnet, sade han. Inom maskinstandardiseringen finns A-, B- och C-standarder, där A behandlar generella aspekter, B behandlar en viss säkerhetsaspekt eller skyddsanordning och C behandlar olika slag av produkter. De sistnämnda är vanligast. - Tillverkarna har stort intresse av att påverka, framför allt på C-nivån, och satsar därför mycket på att vara med i arbetsgrupperna. Det är där det verkliga arbetet sker. Om det ska bli ett bra resultat måste det finnas balans mellan de ekonomiska och de säkerhetsvårdande intressena, underströk Lennart Ahnström. Han gav tre exempel på där expertsamarbetet mellan myndighet och fackförening fungerat bra. Det gällde grundläggande maskinstandard, nödstopp och standard för att förhindra oavsiktlig start. - Vi vet att bra samarbete mellan de säkerhetsvårdande intressena är till gagn för verksamheten, men hur det blir i framtiden vet vi inte. Vi har inte personella resurser att engagera oss i standardiseringsarbetet på samma sätt som när metoden var ny, sade Lennart Ahnström. Sluta producera hyllvärmare Som avslutning på seminariet diskuterade deltagarna i grupper hur man på lämpligt sätt ska arbeta vidare med den här frågan. Enigheten var total om att de fackliga organisationerna bör engagera sig mer i standardiseringen. Det är viktigt, eftersom den berör medlemmarna direkt i deras vardag. Samtidigt måste detta vägas mot att det kostar stora pengar och kräver mycket tid. - Om de enskilda medlemmarna förstår betydelsen av att påverka standardiseringen kanske det måste ske omprioriteringar på förbundskanslierna. Vi får sluta producera hyllvärmare, löd ett inlägg. Förslag väcktes om att TCO-förbunden bör bilda en liknande grupp som Asta inom LO. Behovet av ökade informations- och utbildningsinsatser för att sprida kunskap standardiseringens betydelse betonades också. Bland förslagen fanns att producera en 7 (8)

8 liten skrift om hur en standard blir till, att fackförbundspressen skriver om standardisering och att frågan tas upp i läroböcker och på högskolor. - Gör det till ett glassigt fackligt uppdrag att sitta projektkommittéer, var ett annat förslag. Och sist men inte minst: - Ta vara på det vi lärde oss av TCO-exemplet. Våga satsa internationellt, skapa allianser, bygg nätverk. Men inse också att samma metod inte går att tillämpa på alla områden. Text: Bengt Rolfer Lästips: Svensk facklig medverkan i standardiseringsarbetet inom området säkerhet och hälsa. Finns på 8 (8)

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer