Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9."

Transkript

1 1 Control Your Money Lärarhandledning Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

2 2 Innehåll Inledning... 3 Översikt... 4 Undervisningsrelaterade överväganden... 5 Tekniska krav på datorerna... 6 Webbplatsens lärarverktyg... 7 Control Your Money Mål Innehåll Uppdragens utförande Utvärdering Bedömning Instruktioner för de enskilda uppdragen De fyra uppdragen för årskurs Uppdraget 1 Videospelskonsolen (Adam) Uppdraget 2 Skolfest (Emma) Uppdraget 3 - Möblera ett rum (Jacob) Uppdraget 4 Skoleresan (Laila) De fyra uppdragen för årskurs Uppdraget 1 Välgörenhet (Victoria) Uppdraget 2 Resen till New York (Martin) Uppdraget 3 Flytta hemifrån (Sarah) Uppdraget 4 Investeringar (Johan) Control Your Money The Real Deal Så här kommer du igång med The Real Deal... 32

3 3 Inledning Barns och ungdomars roll i konsumtionsvärlden håller på att förändras. Nya produkter kommer ut på marknaden, nya betalningsmetoder blir tillgängliga och marknadskampanjer frestar barn och unga att göra av med pengar. Samtidigt visar undersökningar att barn och unga har dåliga kunskaper om ekonomi och att deras föräldrar inte alltid är de bästa rådgivarna på grund av bristande kunskaper om privatekonomi. Därför har Danske Bank utarbetat ett undervisningsmaterial för skolor samt (Teaching Financial Literacy som ett stöd för undervisning om finansiell kunskap i skolan. Finansiell kunskap är ett bra komplement till matematikundervisningen och ger lärare en möjlighet att arbeta med matematikkompetens i ett sammanhang som berör vardagssituationer för både barn och unga. Målet med undervisningsmaterialet är att höja nivån på elevernas finansiella kunskaper, så att de kan klara av sin privatekonomi bättre i framtiden en kunskap som är grundläggande i alla människors liv.

4 4 Översikt Control Your Money är ett webbaserat undervisningsmaterial för årskurs 4 9. Control Your Money består av tre delar: en elevdel en lärardel en föräldradel Elevdelen består av en fiktionsdel - Control Your Money och en praktisk del - The Real Deal. Control Your Money består av två delar, en som vänder sig till elever i årskurs 4 6 och en som vänder sig till elever i årskurs 7 9. Varje del innehåller: en introduktion en presentation av huvudpersonerna i de fyra uppdragen fyra uppdrag The Real Deal innehåller ett upplägg till ett projektarbete om ekonomi i klassen. Dessa projekt kan t.ex. vara att organisera en skolresa eller en skolfest. Syftet med The Real Deal är eleverna ska kunna tillämpa de kunskaper de fått genom att arbeta med uppdragen i Control Your Money. På så vis kan de planera och genomföra ett projekt i verkliga livet. Lärardelen innehåller Webbverktyg för att o skapa en klass och ge tillgång till uppdragen i Control Your Money o utvärdera elevernas insats i uppdragen o leda en diskussion mellan eller efter uppdragen o skapa ett projekt och ge tillgång till The Real Deal En lärarhandledning samt undervisningsrelaterade överväganden och en pedagogisk genomgång av de olika uppdragen Öppna uppgifter för utvärdering av den enskilda elevens insikt och förståelse för fackuttrycken Föräldradelen innehåller En kort beskrivning av Control Your Money

5 5 Undervisningsrelaterade överväganden Control Your Money är ett temaorienterat material, där eleverna arbetar med finansiell kunskap. Det utvalda materialet tar sin utgångspunkt i den matematik som eleverna har eller ska tillägna sig. Materialet är avsett att användas i matematikundervisningen eller ämnesöverskridande i kombination med matematik. Materialet är uppdelat i två delar: en fiktiv del, Control Your Money, som sammanlagt består av åtta uppdrag där eleverna kan arbeta i grupper eller individuellt, och en praktisk del, The Real Deal där läraren/eleverna väljer ett av de tre praktiska projekten. I båda delarna får eleverna göra ett antal val och bedömningar som grundar sig på matematik och elevernas finansiella kunskaper. Eleverna ökar sina finansiella kunskaper genom att arbeta med olika ämnen inom ekonomi och matematik. De får väga, bedöma, prioritera och argumentera för sina val eller lösningar under de åtta uppdragen. Eleverna får i olika situationer välja till vad och hur de skulle använda pengar. Bedömningarna kan bygga på faktiska förhållanden, och matematiken används då mer subjektivt.

6 6 Tekniska krav på datorerna Eftersom Control Your Money och The Real Deal kräver datorer bör du kontrollera att skolan har datorer som uppfyller nedanstående krav: En dator för varje grupp (se gärna till att det finns en extradator för säkerhets skull). Flash 9: Flash 9 måste vara installerat. Om du kan se startsidan för Control Your Money på en dator är Flash 9 installerat. Om inte, måste du kanske be skolans IT-ansvariga om hjälp, eftersom installationen kan kräva särskilda användarrättigheter. Flash 9 kan laddas ned kostnadsfritt på Övrig programvara: Microsoft Windows 98 eller senare, Internet Explorer 6.0 med JavaScript och (för läraren) Adobe Acrobat Reader. Skärmupplösning: minst Ljudkort: datorerna bör ha ljudkort och högtalare eftersom det finns delar i Control Your Money som innehåller ljud. Internethastighet: minst 512 Kbit.

7 7 Webbplatsens lärarverktyg I lärardelen kan du genom videopresentationen få en bra överblick över vad som döljer sig under Control Your Money eller The Real Deal. För att kunna använda lärarverktygen måste du först registrera dig som lärare. Så här registrerar du dig som lärare i lärardelen: 1. Gå till och välj lärerdelen. Öppna lärardelen. 2. Klicka på knappen Registrera dig till vänster på lärardelens startsida.

8 8 3. Ange namn, e-postadress, skolans namn, önskat lösenord samt eventuellt postnummer och skolans ID. Klicka på knappen Registrera. 4. Du är nu registrerad som lärare i lärardelen och kan använda Control Your Money och The Real Deal i din undervisning.

9 5. Du loggar in genom att ange din e-postadress som användarnamn och det lösenord du valde vid registreringen. 9

10 10 Control Your Money Mål Målet med Control Your Money är att eleverna ska arbeta med: Årskurs 4 6 Årskurs 7 9 Ekonomi göra en budget erbjuda tjänster/handla betala en skuld prioritera/värdera konsumtion förpliktelser gentemot andra Matematik Matematisk kompetens med tonvikt på modelleringskompetens Använda de fyra räknesätten med hjälp av miniräknare, kalkylark osv. Räkna med pengar Känna till och använda procent, bråkdelar Kunna och använda enkla funktioner Känna till koordinatsystem samband mellan tal och grafer Samla in, behandla och presentera data i tabeller och diagram Genomföra enkla statistiska undersökningar Beskriva och tolka data och information i tabeller och diagram Arbeta med ekonomiska problemställningar från vardagen och närsamhället. Ekonomi bedöma ekonomi räkna ihop inkomster betala en skuld värdera konsumtion/överkonsumtion jämföra lånemöjligheter ränta/investering samhällsförpliktelser Matematik Matematisk kompetens med tonvikt på modelleringskompetens Känna till och använda reella tal Förstå och använda begreppet procent Använda funktioner för att beskriva sammanhang och förändringar Bestämma lösningar för ekvationssystem grafiskt Skapa och genomföra enkla statistiska undersökningar Läsa, förstå och bedöma användningen av statistik i olika medier Arbeta med vardagliga problemställningar inom privatekonomi och samhällsekonomi

11 11 Innehåll Kärnan i Control Your Money är de åtta uppdragen, fyra för årskurs 4 6 och fyra för årskurs 7 9. I varje uppdrag följer vi en person som har ett ekonomiskt problem, t.ex. att ordna en klassresa, inreda ett rum eller samla in pengar till välgörande ändamål. Uppdraget består i att användaren ska göra uträkningar eller ta ställning till ekonomiska problemställningar. De åtta uppdragen är följande: Uppdrag för årskurs 4 6 Skolfesten (Emma) Klassresan (Laila) Inreda ett rum (Jacob) Drömköpet (Adam) Uppdrag för årskurs 7 9 Samla in pengar (Victoria) Flytta hemifrån (Sarah) New York (Martin) Investering (Johan) Sist i den här handledningen hittar du en ämnes-/pedagogisk genomgång av de olika uppdragen. Undervisningen för de olika uppdragen är upplagd så att eleverna kan arbeta med dem utan att de behöver förklaras eller diskuteras i klassen. Dock måste läraren introducera och diskutera målen med uppdragen i klassen introducera de ekonomiska och matematiska begrepp som används i respektive uppdrag ta upp särskilda omständigheter som kan dyka upp under ett uppdrag diskutera och samtala i klassen om det enskilda uppdraget när det har avslutats. De fyra uppdragen för respektive målgrupp kan användas oberoende av varandra ordningsföljden har ingen betydelse. I varje uppdrag finns det tre typer av uppgifter. Beroende på hur väl eleven löser uppdraget tilldelas ett antal poäng som vid avslutningen av ett uppdrag räknas ihop och visas i lärardelens utvärderingsverktyg, som antal rätt av ett antal möjliga rätt.

12 12 De tre uppgifttema är: Enkla grunduppgifter. Eleverna får en enkel uppgift, som oftast handlar om att bedöma olika beloppsstorlekar. Anpassade uppgifter. Eleverna får en grunduppgift som följs av två uppgifter inom samma matematiska kontext. Uppgifternas svårighetsgrad bestäms av hur eleverna löst de föregående uppgifterna. Eleverna får tio poäng för rätt svar och 0 poäng för fel svar: Rigtigt svar Ny opgave (A) Rigtigt svar Forkert svar Ny opgave (AA) Ny opgave (AB) Grundopgave Forkert svar Ny opgave (B) Rigtigt svar Ny opgave (BA) Forkert svar Ny opgave (BB) Tidsanpassade uppgifter. Uppgifterna dyker upp mellan scenövergångarna, om eleven arbetat sig igenom uppdraget snabbare än den beräknade tiden. Det betyder att det inte är alla elever som får alla tidsanpassade uppgifter. Öppna uppgifter, som efterbehandlar och ger ett perspektiv på det ämne som eleverna har arbetat med under uppdraget. Uppgifterna laddas ned från lärardelen och delas ut till eleverna som utskrifter.

13 13 Uppdragens utförande Eleverna kan arbeta med uppdragen enskilt eller i små grupper. Det är viktigt att det finns en dator för varje grupp. I programmet finns ett antal uppgifter på tid inlagda, så att de snabbare eleverna får en extra utmaning. Vi rekommenderar att eleverna arbetar två och två, eftersom dialogen medverkar till förståelsen av ämnet och eleverna får möjlighet att argumentera för sina synpunkter både inom matematik och andra frågor som de olika problemställningarna i uppdragen väcker. Det kan vara bra att genomföra uppdragen innan eleverna börjar med The Real Deal. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på att lösa den praktiska uppgiften när klassen väl ska planera och genomföra en klassfest, en klassresa eller ett välgörenhetsprojekt. Uppdragen ska helst slutföras vid ett och samma tillfälle. Det finns en beräknad tidsåtgång för varje uppdrag, men den kan variera. De gemensamma samtalen i klassen kan ta längre eller kortare tid. Tips: Control Your Money sparar automatiskt elevernas svar på uppgifterna och det går att gå tillbaka till ett uppdrag om eleverna inte hunnit klart. Eleverna loggar bara in igen, väljer det uppdrag som de höll på med och börjar där de avslutade.

14 14 Utvärdering Som vi nämnde ovan finns det tre typer av uppgifter i uppdragen:. Grunduppgifter Anpassade uppgifter Tidsanpassade uppgifter Till vart och ett av de åtta uppdragen finns det ett antal anpassade uppgifter av matematisk karaktär som ska belysa elevens finansiella kunskap. Anpassad betyder att om en elev löser den första uppgiften korrekt, grunduppgiften som är medelsvår, får eleven en ny, något svårare uppgift. Svarar eleven fel får eleven en uppgift som är något lättare. När eleven har gjort tre uppgifter placeras eleven på den nivå av fyra som lösningarna berättigar till. Uppgifterna bygger på kompetens. Det registreras om uppgiften besvaras rätt eller fel, men inte om ett fel beror på bristande förståelse eller en felaktig inmatning på miniräknaren. Om de anpassade uppgifterna i uppdragen ska ge en första bild av den enskilda elevens kunskaper måste de lösas individuellt. När eleven har svarat på en uppgift får han/hon veta om svaret är rätt eller fel. Om svaret är fel visas en text som förklarar hur uppgiften ska lösas. I lärardelen finns en översikt med facit till samtliga uppgifter i Control Your Money. Denna kan laddas ned eller skrivas ut. Öppna uppgifter Som ett verktyg för att visa elevens grad av förståelse för ämnet finns det i lärardelen en rad probleminriktade öppna uppgifter för nedladdning, som ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på den nivå de klarar av. Observera att det inte finns facit till öppna uppgifter. Om du vill gå igenom och diskutera uppgifterna med klassen klickar du på Hantera i den övre listen. Klicka därefter på Diskutera vidare i menyn till vänster. Om du istället vill skriva ut uppgifterna, till exempel till en enskild elev, väljer du Skriftliga prov i menyn till vänster. Där finns uppgifterna i PDF-format. Alla elever bör lösa problemuppgifterna. Bedömningen av eleverna påverkas inte av valet av problemuppgifter, utan syftar till att ge en komplett bild av elevens kunskaper och kompetens. Problemuppgifterna ska synliggöra elevens grad av förståelse och förmåga att använda sin kompetens beroende på ämnesinnehållet. De öppna uppgifterna ger eleven möjlighet att visa om han eller hon klarar att läsa och förstå innehållet, kan avgöra vad som är viktig information och därefter använda relevanta matematiska och finansiella begrepp i lösningen.

15 15 Bedömning Det finns flera sätt att bedöma elevens kunskap och förmåga att lösa de öppna uppgifterna här är ett exempel som är överskådligt i dagens undervisningsmiljö. Eleverna kan ha olika behov av stöd för att komma igång med uppgiften, från inget stöd till fullt stöd. En elev kan välja olika sätt att lösa uppgiften på. Större insikt i materialet innebär att eleven har tillägnat sig kunskapen och kan omsätta den i en lösning genom att pröva sig fram med olika belopp, rita grafer och ställa upp en lösning med hjälp av ekvationer. Elevens lösning hjälper läraren att bedöma elevens förståelsenivå och läraren kan anpassa undervisningen så eleven förstår problemställningen bättre. Om eleven svarar fel eller misslyckas i sitt försök att lösa uppgiften bör du försöka ta reda på hur eleven tänkt. Du kan börja med att tala om för eleven att svaret är fel och ge honom eller henne en möjlighet att försöka igen. Om eleven fortfarande inte lyckas kan du ta om uppgiften och visa på ett förslag till början av en lösning. Om detta inte heller hjälper kan du be eleven att tänka på hur han eller hon löste en liknande uppgift. Och om det inte hjälper kan du berätta för eleven hur uppgiften kan lösas. Därefter kan eleven försöka att förklara hur han eller hon uppfattat instruktionen. Läraren noterar hur mycket hjälp eleven behöver innan han eller hon klarar av att lösa uppgiften, och utifrån det poängsätts elevens förmåga att arbeta med och reflektera över finansiell kunskap. Även om detta i hög grad bygger på lärarens subjektiva uppfattning och bedömningar är det bra hållpunkter för bedömningen. 1. OK betyder att svaret framkommit utan hjälp eller stöd. 2. Felmeddelande, försökte igen, därefter OK. 3. Uppgiften görs om med viss starthjälp, därefter OK. 4. Samtal om uppgiften och problemställningen, därefter OK. 5. Läraren ger en muntlig förklaring till hur uppgiften kan lösas, därefter OK. 6. Läraren visar lösningen och stöttar elevens eget försök. 7. Eleven löser inte uppgiften oavsett mängden stöd. En hög siffra tyder på att eleven saknar vissa grundkunskaper och behöver mycket stöd och vägledning vilket tyder på en låg inlärningspotential.

16 16 Instruktioner för de enskilda uppdragen De fyra uppdragen för årskurs 4-6 Uppdraget 1 Videospelskonsolen (Adam) 1 lektion (ca 40 min.) Adam undersöker möjligheten att låna pengar kontra att spara ihop till den senaste spelkonsolen, som han absolut vill ha. Efter att ha undersökt priserna går han på jakt i sitt rum efter pengar i fickor osv., gör upp med sin mamma om extra fickpengar mot en ökad arbetsinsats och med grannen om att tvätta hans bil. Efter ett antal veckor kan han köpa spelkonsolen tidigare än beräknat p.g.a. ett rabatterat pris. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Val av den billigaste konsolen Priser, prisjämförelser, erbjudanden 2 4 Högre veckopeng Fickpengar i förhållande till arbetsinsats 5 Tvätta bilen åt grannen Timlön Differens, enkel procent, enkel omräkning från kr till euro Uträkning av hur mycket pengar extra under antal veckor Beräkning av timlön till fast pris Adam samlar in prisuppgifter för spelkonsolen Adam kan tänka sig att göra en större insats mot att få högre fickpengar Tvättar bilen åt grannen för ett fast pris 6 Köpet efter 14 veckor Erbjudande Enkel procenträkning Adam kan köpa konsolen tidigare tack vare ett erbjudande Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Prissammansättning Kurs Euro Erbjudande Timlön Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Drömköpet kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Adam får fickpengar. Är det någon i klassen som får fickpengar? Vad ska fickpengarna användas till?

17 17 2. Diskutera om det är rimligt att man ska göra en insats för att få fickpengarna? Vad ska man i så fall göra? Vad gör ni? 3. Adam köper en spelkonsol på Internet. Vilka erfarenheter har ni av att handla på Internet? 4. Adam sparar ihop till en spelkonsol. Vilka erfarenheter har ni av att spara? Och vad vill ni helst spara ihop till? Uppdraget 2 Skolfest (Emma) 1 lektion (ca 40 min.) Emma samlar tillsammans med sin klass in pengar till en stor fest för hela skolan. De försöker bedöma hur mycket pengar man kan samla ihop och planerar hur det ska gå till (inom gränserna för EU:s regler för barnarbete). Eleverna kan arbeta enskilt genom att klippa gräs åt grannen, eller så kan hela klassen sälja kort för en organisation mot en provision eller anordna en loppmarknad. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 2 Hur mycket pengar kan man samla in Bedöma, planera Tjäna pengar Division: Genomsnittsberäkningar Deltagarna ska ge realistiska bud på hur mycket det går att samla in och hur mycket det blir per person 3 4 Individuella jobb, t.ex. klippa gräs Vad kan man tjäna/få ihop genom att... Gånger: Antal timmar för att tjäna Bedöma och välja bland olika möjligheter, t.ex. samla flaskor, klippa gräs, sitta barnvakt osv. 5 Översikt över tidsåtgång för individuellt arbete Tid i förhållande till förtjänst Läsa cirkeldiagram Jämföra olika elevers arbetsinsats 6 9 Klassinsats Funderingar kring olika sätt att tjäna pengar hela klassen tillsammans Läsa och jämföra staplar och stapeldiagram Sälja kort för en organisation och ordna en loppmarknad. Till sist är festen i full gång Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång.

18 18 I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Bedömning Tjäna pengar Att eleverna arbetar individuellt jämfört med gemensamma arbetsuppgifter Genomsnitt Diagram (cirkel- och stolpdiagram) Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Samla in pengar till drömfesten kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Emma och klassen gör en stor insats och samlar in pengar till en skolfest. Skulle ni kunna tänka er att samla in pengar till ett arrangemang? Om ja, vad skulle ni använda pengarna till? 2. Vad skulle ni tycka om alla inte gjorde lika mycket? 3. Det tar tid att samla in pengar till ett projekt. Diskutera hur mycket av er fritid som ni skulle kunna tänka er att lägga ned på att samla in pengar till ett projekt? 4. Vilka möjligheter har ni att samla in pengar? Och hur mycket tror ni att ni kan samla in på t.ex. en vecka, en månad eller ett år? 5. Prata om hur mycket ni tycker är rimligt att tjäna på en timmes arbete. Uppdraget 3 - Möblera ett rum (Jacob) 2 lektioner (ca 80 min.) Jacobs rum har drabbats av en stor vattenskada och alla inventarier måste ersättas. Först ska rummet göras i ordning. Därefter görs en prioritering utifrån möbelpriserna. För de pengar som blir över av försäkringspengarna kan Jacob köpa en billig tv med rabatt och sin högsta önskan: en mountainbike. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Måla rummet Grundläggande förståelse av sambandet mellan kvm och pris 2 Köp av färg Köpa färg. Prisjämförelse. Kvalitetsbedömning. Sammanräkning av kvm Beräkning av yta, pris per kvm. Jämförelse av belopp i förhållande till kvalitet Förhållande mellan yta och vägg Beräkning av yta för inköp av rätt mängd färg i förhållande till kvalitet.

19 19 3 Fri bedömning av försäkringsbelopp Försäkring prisbedömning Priset bedöms mot bakgrund av ursprungsinventarier och önskemål 4 Bedömning av pris på begagnade inventarier Prisbedömning Prisjämförelser Överväganden av köp av inventarier i förhållande till försäkringssumma 5 Köp av nya och begagnade möbler Välja mellan erbjudanden Hitta det lägsta beloppet bland flera. Välja det billigaste erbjudandet i en lista Procenträkning. 6 Spara pengar Bedöma det billigaste erbjudandet 7 Köpa tv Räkna ut det billigaste priset 8 Köpa en mountainbike Bedöma behovet av att låna eller få i gåva Procenträkning Procenträkning Differens Avgöra vilket bord som är billigast Hitta den billigaste tv:n Ta reda på hur mycket som återstår av försäkringssumman och hur mycket det behövs för att köpa en mountainbike 9 De sista pengarna Hur kan man få låna? Funderingar över hur man kan låna ett mindre belopp 10 Pengar som födelsedagspresent Pengar som födelsedagspresent Räkna ut priset på en del när man vet hela priset Beräkning av hur mycket han kan få i födelsedagspresent Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Försäkring Försäkringssumma

20 20 Prisbedömning Spara Erbjudande Rabatt Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Inreda ett rum kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Kan det vara bra att vara försäkrad? Varför? Vad ska man försäkra sig emot? 2. Vad är ett bra erbjudande? Är det någon av er som har köpt något som var ett bra erbjudande? 3. Jacob köper nya saker till sitt rum. Diskutera vilka fem saker som är viktigast att ha i sitt rum, och ordna dem i prioritetsordning. Och hur mycket pengar skulle ni lägga ned på att köpa de här sakerna? 4. Diskutera sambandet mellan pris och värde i klassen. Varför köper man inte alltid den billigaste varan? Begrepp som kan användas är t.ex. kvalitet, utformning, reklam osv. 5. Jacob bestämmer sig för att han ska tjäna pengar genom att ha en födelsedagsfest och önska sig pengar i present. Är det rimligt? Och ska det finnas regler för hur mycket eller hur lite man ska ge? Uppdraget 4 Skoleresan (Laila) 2 lektioner (ca 80 min.) Laila planerar tillsammans med sin klass en fyra dagars klassresa till ett läger inom landets gränser. Före resan ska eleverna planera hur mycket fickpengar de behöver. Under resan planeras besök till turistplatser, bland annat ett medeltidscenter. Problemställningen lån och skuld tas upp i samband med att Laila lånar pengar av sin tvillingbror, eftersom hennes fickpengar inte räcker. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 5 Planera fickpengar Priser på godis, souvenirer osv. Överslagsbudget 6 Val av sevärdheter Planering, prisjämförelser Budget på kalkylark Addition, jämförelser av tal Beräkna sammanlagda priser Diskussion om fickpengar mot bakgrund av priset på godis, souvenirer osv. Val av sevärdhet/underhållning mot bakgrund av intresse och priser

21 Besök på medeltidscenter Priser på souvenirer Omräkning från gamla mynt som mark, shilling, riksdaler till kronor Köp av souvenirer jämfört med budget Överslagsräkning 9 Låna pengar Lån, skuld, återbetalning Jämföra tal, störst och minst Laila lånar pengar av sin tvillingbror som går i samma klass för att köpa souvenirer eftersom hon gjort av med för mycket Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Budget Myntfot: Mark, shilling, riksdaler Lån Att vara skyldig Återbetalning Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Hur mycket fickpengar skulle ni ha med er på en lägerskola, och vad ska fickpengarna användas till? 2. Diskutera om alla alltid ska ha med sig samma belopp i fickpengar när klassen är på tur. 3. Laila kommer att använda för mycket pengar. Diskutera i klassen om det är en bra idé att låna av varandra. Och ska det finnas några regler när man lånar av varandra? 4. Laila sätter av pengar för varje dag i ett schema. Varför gör hon det? 5. På medeltidscentret är priserna angivna i shilling. Laila måste alltså räkna om kronor till shilling. Är det någon av er som har prövat något liknande?

22 22 De fyra uppdragen för årskurs 7-9 Uppdraget 1 Välgörenhet (Victoria) 1 lektion (ca 40 min.) Victorias klass har en dröm om att samla in tillräckligt med pengar så att deras afrikanska vänklass ska få varsin WROX-dator. De undersöker de mest fördelaktiga inköpsmöjligheterna och hur klassen kan samla in pengarna. Det ska dels ske genom en gemensam arbetsinsats, dels genom hjälp från sponsorer. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 4 Beräkning av pris för WROX till alla Budgetering, prisnivå, rabatt, prissammansättning av en varas pris Procent av andel av Bedömning av realistiska möjligheter för köp av så många som möjligt 5 9 Arbete med att packa, städa lager, röjning, sponsring från bank, utdelning av broschyrer Produktionskostnader, tjänster, ersättning, timlön, arbetstid Räkenskaper, beräkning av flera timmar utifrån en timme Tjäna pengar på olika sätt 10 Räkna ut belopp som saknas Lån, gåvor Intäkter minus omkostnader Hitta och välja jobb utifrån beskrivning av lön och arbetstid Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Budget Prisnivå Rabatt Prissammansättning Produktionskostnader Ersättning Betalning för tjänster Timlön och arbetstid

23 23 Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Samla in pengar kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Victoria och klassen gör en stor insats för att hjälpa till att samla in pengar. Skulle ni kunna tänka er att göra det, och vem skulle ni helst vilja hjälpa? 2. I samband med en sådan insamling krävs en stor arbetsinsats från alla. Hur mycket skulle du vara beredd att satsa på ett sådant projekt? 3. Vad skulle ni tycka om alla inte gjorde lika mycket? 4. För att tjäna pengar till ett sådant projekt måste man utnyttja sin arbetskraft. Fundera över vad ni skulle kunna hjälpa till med, och om det finns något ni absolut inte kan tänka er? 5. Diskutera vad en rimlig timlön ska ligga på när det handlar om välgörenhetsarbete. Jämför eventuellt med individuella extrajobb. Uppdraget 2 Resen till New York (Martin) 2 lektioner (ca 80 min.) Martin som är 16 år planerar en resa till New York eftersom han vunnit en biljett till en rapkonsert och har möjlighet att åka tillsammans med sin farbror och faster. I New York ska han träffa de andra tävlingsvinnarna. Före avresan gör Martin en budget över de faktiska utgifterna på resan. Budgeten handlar om val av transport, sightseeing, växling av pengar, besök på en baseballmatch, besök på restaurang och köp av presenter. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1-2 Göra en budget Budget, beräkning av priser Summering av belopp Välj bland möjliga erbjudanden 3 Val av transport, hotel etc. Prisjämförelse Jämförelser av belopp Val med konsekvenser för budget 4 Besök på restaurang Drickspengar, valuta Beräkning av procent, omräkning i valuta Drickspengar 5 Baseball, ta ut pengar Valutakurser, växelavgifter Valutaberäkningar, kostnader i procent Val mellan tre växlingsmöjligheter 6 Köp av presenter Priser, rabatt Procenträkning Val av inköp

24 24 Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Göra en budget Kurs och valuta Avgift (växelavgift) Drickspengar Rabatt Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget New York kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. När man väljer hotell finns det olika alternativ. Du kan välja hotell med helpension, halvpension, frukost eller bara logi. Prata lite om fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen. 2. När man är ute på resa kan man behöva växla pengar. Prata lite om att växla pengar. När ska man växla och vad ska man tänka på när man köper främmande valuta? Och måste man växla in pengar? 3. Precis som Martin gjorde kan det vara en god idé att göra en budget. Diskutera hur detaljerad man bör vara innan man ger man ger sig ut på resa. Vad bör man minst räkna med? 4. När Martin var i USA måste han betala dricks, det är en del av lönen. När tycker ni att man ska ge dricks och finns det regler för hur mycket man ger i dricks här hemma? Har någon erfarenheter från resor i andra länder? 5. Martin använder en del fickpengar till att köpa saker. Om ni var på en sådan resa, hur skulle ni i så fall välja att göra av med era fickpengar? Uppdraget 3 Flytta hemifrån (Sarah) 2 lektioner (ca 80 min.) Sarah som är 17 år undersöker de utmaningar man ställs inför när man flyttar hemifrån. Hennes far har fått arbete i Argentina nästa år. Och Sarah har inte lust att lämna sin skola och sina vänner. Därför har Sarahs föräldrar gett henne lov att dela en lägenhet i hemstaden tillsammans med väninnan Marie. Sarahs faster kan hålla ett vakande öga över henne, eftersom hon bor i samma stad. Sarah ska hitta en överkomlig lägenhet och inreda den. Dessutom hittar hon ett extrajobb, funderar över bankens råd om att lägga upp ett konto och gör en realistisk hushållsbudget. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Bopriser Hyra, deposition, inkl./exkl. förbrukning Måttberäkning Val av lägenhet mot bakgrund av annonser om tre lägenheter

25 25 2 Köp av inventarier Bedöma priser Överslagsräkning Räkna ut pris för lägenhet 3 Köp av bohag Bedöma priser på inventarier Överslagsräkning. Pris på flera när priset på en är känt Inredning med hjälp av saker hemifrån och nytt och begagnat 4 Köp av tv Avbetalning, kontant Jämförelser av värde i kronor och procent Avbetalningsköp 5 Hyra Kvadratmeterpris Måttberäkning Förståelse för hyra 6 Budget Fasta och rörliga utgifter Priser, överslag Förståelse för budget 7 Jobb Arbetstid timlön minimilön 8 På banken Ungdomskonto ränta innestående uttagskort Pris på flera när priset på en är känt läsa grafer ställa upp ett räkneuttryck Beräkning av ränta procent av Förståelse för arbetstidsregler och lön Förståelse för bankkonto Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Hyra Deposition Inklusive och exklusive Prisbedömning Köp på avbetalning eller kontant Fasta och rörliga utgifter Arbetstid och timlön Minimilön Ränta Konto och innestående på konto Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Flytta hemifrån kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration:

26 26 1. Sarah flyttar hemifrån tillsammans med en väninna. De ska dela på hyran. Hur tycker ni att man ska dela på hyran? 2. Diskutera vad skillnaden är mellan fasta och rörliga utgifter och ge exempel på båda. 3. Några väljer att köpa på avbetalning, även om de vet att varan i slutändan blir ganska mycket dyrare. Varför gör de det? Vad är alternativet? 4. Sarah använder en del pengar för att köpa saker till sitt rum. Hur mycket pengar tycker ni att man som minst måste använda till inredning? 5. Sarah har inte riktigt koll på sin förbrukning. Tror ni att hon skulle ha nytta av att göra en budget? Och är det någon av der som har en budget för att hålla koll på hur mycket ni gör av med? Är det någon som skulle vilja eller har funderat över att göra en budget? Uppdraget 4 Investeringar (Johan) 1 lektion (ca 40 min.) Johan gillar musik, och han tillbringar nästan all sin fritid med sitt band. Han brukar också vara en del tillsammans med sin farbror, som både är en duktig musiker och investerare. Johan har börjat intressera sig lite för investeringar. Att arbeta med investeringar är inte lätt, men lyckligtvis är Johans farbror duktig på att förklara och lära ut. Johan skulle gärna vilja vara lika duktig på att investera pengar som sin farbror. Därför beslutar han sig för att lära sig mer om att investera och att spara med hjälp av farbrorn. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Presentation av möjligheter till investering 2-3 Val av investeringar Överväganden om investeringar förbrukningsvaror, konst osv. Aktier, obligationer och bankkonto Investera eller spara Möjligheter att investera Johans kr. Val av investering på grundval av farbroderns råd 4-6 Aktier Köpa och sälja aktier, avkastning, stigande och fallande kurser 7 8 Obligationer Köpa och sälja obligationer, ränta, kurs 9 11 Sparkonto Spara, kontoform, ränta, ränta på ränta Räkna ut kurser (procent), läsa av kurvor Procent i samband med ränta och ränta på ränta Farbrodern berättar om aktier Farbrodern berättar om obligationer Farbrodern berättar om att spara

27 27 12 Investeringen Investera i aktier eller obligationer, eller att spara Möjlighet att simulera investering av kr och få ett femårsresultat Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Investera Spara Avkastning Kursvärde Kursstigning Ränta på ränta Flera av ovan nämnda begrepp förklaras under själva uppdraget. Under uppdraget förklaras också begreppen aktier och obligationer. Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Investering kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Skulle ni kunna tänka er att köpa aktier eller obligationer? Och är det någon som redan har aktier eller obligationer, och var har ni fått dem ifrån? 2. Johan håller på att spara till en förstärkare. Är det någon av er som håller på att spara till något? Skulle ni kunna tänka er att spara till något och vad skulle det vara? Hur många år skulle ni kunna tänka er att spara? 3. Är det någon av er som har pengar på banken? Vet ni vad det är för konto som pengarna står på. Och hur mycket pengar får du i ränta? 4. Du får kr att investera. Vad skulle du investera pengarna i? Diskutera om det finns etiska överväganden att ta hänsyn till innan man investerar (vapen, tobak, grön energi osv.).

28 28 Control Your Money Klasser/grupper Med det här verktyget kan du skapa en klass klicka bara på "Skapa ny klass, tilldela klassen ett namn, en nivå och ange hur många grupper du vill dela upp klassen i (tips: 2 3 elever vid varje dator ger en bra diskussion kring lösning av uppgifter. Om du vill att eleverna ska arbeta enskilt skapar du en grupp per elev). Det ska finnas en dator per grupp. Därefter får du en översikt över gruppernas användarnamn och lösenord här kan du skriva in elevernas namn så att du enkelt kan se vem som är med i vilken grupp. När du har skapat grupperna kan du skriva ut en lista över grupperna, användarnamn och lösenord och ge varje grupp en lapp med deras lösenord. När en klass/grupp har skapats visas den på översikten över skapade klasser och grupper. VIKTIGT: För att en grupp ska få tillgång till uppdragen måste du välja vilka uppdrag den enskilda gruppen ska ha tillgång till. Utvärdering Här kan du få en överblick över hur eleverna klarar sina uppdrag. För varje scen i ett uppdrag kan du se hur många poäng eleverna har fått av det totala antalet möjliga poäng. Det går att följa poängen både på grupp- och klassnivå. Sidan uppdateras löpande medan eleverna arbetar med uppdragen. Diskussionsverktyg Med diskussionsverktyget kan du visa en fråga för diskussion på en storskärm, projektor eller liknande. Frågorna indelas efter uppdragen och du kan alltså använda verktyget både efter de enskilda uppdragen eller för en gemensam diskussion när eleverna genomfört alla uppdrag. Frågorna hittar du under instruktionerna till respektive uppdrag i den här lärarhandledningen. Öppna uppgifter När man arbetar med uppdrag i grupper kan det vara svårt att skaffa sig en uppfattning om den enskilda elevens förståelse av ämnet och vilka färdigheter varje elev tillägnat sig. De öppna uppgifterna löses individuellt med hjälpa av utskrivna uppgiftsblad, och ställer krav på den enskilda elevens argumentation, kompetens och metodik. I lärardelen kan du ladda ned uppgifter för årskurs 4 6 respektive årskurs 7 9.

29 29 För att komma igång med Control Your Money måste du först registrera dig som lärare i lärardelen (se mer under högerkolumnen i lärardelen). 1. Inlogg När du registrerat dig som lärare i lärardelen väljer du också om du vill jobba med Control Your Money eller The Real Deal. Du väljer då Control Your Money. 2. Registrera din klass Under klasser och grupper i Control Your Money kan du registrera en klass. Skriv klassnamn och välj nivå och antal grupper. Notera att varje grupp måste ha tillgång till en dator. Två elever per grupp är vår rekommendation. En extra grupp upprättas automatiskt för dig som lärare så att du kan prova uppdragen på egen hand. 3. Skapa grupper Nu måste du namnge varje grupp. Du kan också lägga till dina elevers namn för att ha en översikt över vilka elever som finns i varje grupp. Ett användarnamn och lösenord genereras automatiskt för grupperna, men du kan ändra de föreslagna login-uppgifterna. Under aktiva uppdrag måste du välja vilka uppdrag du ska ge dina elever tillgång till. Färdigställ grupperna helt innan du fortsätter.

30 30 4. Starta uppdrag Gå tillbaka till och välj klassnivå. Klicka på uppdrag i det övre högra hörnet och välj ett av fyra uppdrag. Logga in med användarnamn och lösenord. 5. Spara uppdrag Dina elever kan lämna ett uppdrag för att sedan komma tillbaka och fortsätta där de lämnade det sist. De behöver inte spara uppdraget innan de lämnar Control Your Money.

31 31 The Real Deal I The Real Deal kan eleverna tillämpa sin finansiella kunskap på en konkret problemställning. Syftet med The Real Deal är att eleverna ska använda de kunskaper de fått genom att arbeta med uppdragen i Control Your Money till att planera och genomföra ett verkligt projekt. Det här kan t.ex. vara att planera en skolresa eller en skolfest. Det finns en hel del som bör bestämmas när man planerar ett projekt: Vart ska man åka på en skolresa? Vad är syftet med festen? Hur ska ni tjäna ihop pengarna? Låt eleverna bestämma allt ifrån finansiering av mat, lokal och aktiviteter, The Real Deal innehåller flera verktyg för att hjälpa till med den gemensamma planeringen. Projektarbetet börjar med att du registrerar ett eller flera projekt via dina lärarverktyg i lärardelen. Oftast arbetar hela klassen med samma projekt, men du kan också skapa mindre projektgrupper. Eleverna kan ladda upp ett foto till projektet, som du ska godkänna via lärardelen. När projektet är valt kan eleverna förberedas på projektarbetet genom en klassdiskussion om hur projektet bäst ska genomföras. Därefter genomför eleverna projektet enligt The Real Deal. I den första fasen av The Real Deal går eleverna igenom flera stadier av planering: 1. Sätt upp ett mål Eleverna lägger till en projektbeskrivning 2. Ladda upp Eleverna kan ladda upp sina egna foton eller välja ett standardfoto 3. Planera Eleverna kan göra så kallade mind maps över tänbkara inkomster och utgifter 4. Specificera Eleverna lägger till startsummor och och estimerar hur mycket pengar de behöver 5. Utgifter Eleverna gör en lista över planerade och faktiska utgifter 6. Inkomst Eleverna gör en lista över planerade och faktiska inkomster 7. Utvärdering Eleverna gör en avstämning mot verkligt utfall och gör en bedömning; är projektet möjligt att slutföra? I den andra fasen av The Real Deal går eleverna igenom fyra steg som ger dem en översiktlig bild av projektet och hur långt det är kvar till måluppfyllnad i projektet. 1. Utgifter Eleverna uppdaterar de faktiska uppgifterna när de är konstaterade 2. Inkomst Eleverna uppdaterar deras verkliga inkomster när de är konstaterade 3. Översikt Eleverna får en överblick mellan relationen som råder mellan planerade respektive faktiska inkomster respektive utgifter. De kan sedan använda den informationen för att bedöma när det är realistiskt att kunna slutföra projektet 4. Berätta er historia När projektet är slutfört kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter i The Real Deal där de kan berätta om sina lärdomar och hur projektet fortlöpte. Tillsammans kan ni utvärdera och diskutera projektet för att ge era eleverna en bra förståelse för sambandet mellan utgifter och inkomster.

32 32 Så här kommer du igång med The Real Deal Först måste du registrera dig i lärardelen. Då har du åtkomst till undervisningsverktygen. När du är registrerad som lärare kan du lägga upp nya projekt och ha kontroll över redan upplagda prosjekt i The Real Deal. Här följer en steg-för-stegguide till hur du lägger upp och färdigställer ett projekt I The Real Deal. 1. När du har registrerat dig som lärare i lärardelen kan du välja huruvida du vill arbeta med Control Your Money eller The Real Deal. Välj The Real Deal. 2. Lägg upp ett nytt projekt i The Real Deal genom att välja projekt i The Real Deal-menyn. 3. Namnge projektet och och skriv namnet på klassen som arbetar med projektet. Om du vill lägga upp mer än en grupp kan du skriva elevernas namn under varje projekt. Ett användarnamn och lösenord skapas automatiskt för varje grupp, men du kan ändra de föreslagna inloggningsuppgifterna. Kom ihåg att läsa och acceptera villkoren för publicering innan du fortsätter.

33 33 Notera också att om du själv vill arbeta dig igenom Control Your Money innan du introducerar det för dina elever så gör du det genom att lägga upp ett projekt åt dig själv i lärardelen, precis som du gör när du lägger upp projekt för dina elever. 4. Nu måste du lägga upp ett projekt i The Real Deal. Dit kan du komma direkt via Control Your Moneys förstasida. 5. Klicka på Go och logga in med användarnamn och lösenord.

34 34 6. The Real Deal består av två faser. Den första fasen är planeringsfasen där eleverna sätter uop sina mål för projektet och hittar sätt att tjäna ihop pengar och göra en budget. 7. I den andra fasen kan eleverna uppdatera deras inkomster och utgifter om några förändringar seker under projektets gång, I stapeldiragrammet kan de se skillnaden mellan budget och utfall. Använd diagram för att diskutera när eleverna har nått sina mål. 8. När projektet är avslutat kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter och berätta om sitt projekt. Notera också att projektnamnet, startsumma och planerade och faktiska utgifter är synliga för andra besökare på VIKTIGT! Om eleverna har laddat upp ett foto till sitt projekt måste det godkännas av dig innan publicering på sajten.

Använd matematiklektioner för att ge dina elever i år 4-9 kunskap i ekonomiska frågor med det webbaserade programmet Control Your Money.

Använd matematiklektioner för att ge dina elever i år 4-9 kunskap i ekonomiska frågor med det webbaserade programmet Control Your Money. Undervisa i privatekonomi med CONTROL YOUR MONEY Använd matematiklektioner för att ge dina elever i år 4-9 kunskap i ekonomiska frågor med det webbaserade programmet Control Your Money. Till matematiklärare»hela

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

skolmaterial som underlättar ditt JoBB

skolmaterial som underlättar ditt JoBB skolmaterial som underlättar ditt JoBB Gratis skolmaterial för alla åldrar om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam. Gratis skolmaterial och färdiga lektioner. www.konsumentverket.se/skola är

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Privatekonomisk folkbildning

Privatekonomisk folkbildning Privatekonomisk folkbildning 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Danske Bank är sedan många år engagerade i privatekonomisk folk bild ning. Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsu menter ska

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Lathund Skolverkets bedömningsportal

Lathund Skolverkets bedömningsportal Lathund Skolverkets bedömningsportal 1 (10) Innehåll 1. Så använder du Skolverkets bedömningsportal... 2 2. Så här öppnar du enskilda uppgifter eller prov & material med flera uppgifter... 6 3.Logga ut...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Användarhandbok Nokia Musik

Användarhandbok Nokia Musik Användarhandbok Nokia Musik Utgåva 1.0 SV Nokia Musik Med Nokia Musik på Windows Phone kan du ladda ned låtar på din telefon och kompatibla dator. Svep åt vänster och tryck på Mer information finns på

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Så här loggar man in:

Så här loggar man in: instruktörmanual FÖR ATT LOGGA IN OCH HANDHA etruck Här får du en förklaring av hur instruktörsdelen av etruck fungerar. Som komplement finns också en kort manual för eleverna hur man loggar in och börjar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Sida 2/37 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi

Max18skolan årskurs 4-6. Ekonomi Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring barns ekonomiska situation

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här:

EXEMPEL Ett hälsopaket med 3 träffar kan till exempel se ut så här: EnergiBalans är ett komplett kostdataprogram som du använder när du ger kostråd till dina klienter. Här får du veta mer om hur allt fungerar och tips på hur du kan arbeta med programmet. ARBETA TIDSEFFEKTIVT

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg!

ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! ÄNTLIGEN ETT SPEL DÄR ER KLUBB ALLTID VINNER! Kom igång med Klubblo och skapa er inloggning med ett par enkla steg! VÄLKOMNA TILL KLUBBLO, DET SMARTASTE SÄTTET FÖR ER KLUBB ATT TJÄNA EXTRA PENGAR UTAN

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

FÖRENINGSKANSLIET. Utbildningsstöd. Användarhandbok Självskydd. 2010-01-29 1 (16) Användarhandbok Instruktör Självskydd

FÖRENINGSKANSLIET. Utbildningsstöd. Användarhandbok Självskydd. 2010-01-29 1 (16) Användarhandbok Instruktör Självskydd Utbildningsstöd Användarhandbok Självskydd 2010-01-29 1 (16) Innehållsförteckning Roller i systemet... 3 Nyttjanderätt... 3 Material... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny... 6 Självskyddskurser... 7 Registrering

Läs mer

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus

Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1. A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in. B FRITIDSHUS Story: Du är 25 år och investerar i ett fritidshus Innehållsförteckning PEDAGOGISKA TANKAR 1 A LÄGENHET Story: Din familj flyttar in Vikning - ritning 2 Tabell - stapeldiagram 3 Mäklaren - Att hyra 4 Problem 1: Mått 5 Problem 2: Renovera 6 Problem 3: Öppna

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj

Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Installation av Visma Skatt och Lathund för import av portfölj Dokumentet beskriver dels hur du hämtar Visma Skatt Privat och installerar det på din dator och dels visar det steg för steg hur du importerar

Läs mer