Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9."

Transkript

1 1 Control Your Money Lärarhandledning Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

2 2 Innehåll Inledning... 3 Översikt... 4 Undervisningsrelaterade överväganden... 5 Tekniska krav på datorerna... 6 Webbplatsens lärarverktyg... 7 Control Your Money Mål Innehåll Uppdragens utförande Utvärdering Bedömning Instruktioner för de enskilda uppdragen De fyra uppdragen för årskurs Uppdraget 1 Videospelskonsolen (Adam) Uppdraget 2 Skolfest (Emma) Uppdraget 3 - Möblera ett rum (Jacob) Uppdraget 4 Skoleresan (Laila) De fyra uppdragen för årskurs Uppdraget 1 Välgörenhet (Victoria) Uppdraget 2 Resen till New York (Martin) Uppdraget 3 Flytta hemifrån (Sarah) Uppdraget 4 Investeringar (Johan) Control Your Money The Real Deal Så här kommer du igång med The Real Deal... 32

3 3 Inledning Barns och ungdomars roll i konsumtionsvärlden håller på att förändras. Nya produkter kommer ut på marknaden, nya betalningsmetoder blir tillgängliga och marknadskampanjer frestar barn och unga att göra av med pengar. Samtidigt visar undersökningar att barn och unga har dåliga kunskaper om ekonomi och att deras föräldrar inte alltid är de bästa rådgivarna på grund av bristande kunskaper om privatekonomi. Därför har Danske Bank utarbetat ett undervisningsmaterial för skolor samt (Teaching Financial Literacy som ett stöd för undervisning om finansiell kunskap i skolan. Finansiell kunskap är ett bra komplement till matematikundervisningen och ger lärare en möjlighet att arbeta med matematikkompetens i ett sammanhang som berör vardagssituationer för både barn och unga. Målet med undervisningsmaterialet är att höja nivån på elevernas finansiella kunskaper, så att de kan klara av sin privatekonomi bättre i framtiden en kunskap som är grundläggande i alla människors liv.

4 4 Översikt Control Your Money är ett webbaserat undervisningsmaterial för årskurs 4 9. Control Your Money består av tre delar: en elevdel en lärardel en föräldradel Elevdelen består av en fiktionsdel - Control Your Money och en praktisk del - The Real Deal. Control Your Money består av två delar, en som vänder sig till elever i årskurs 4 6 och en som vänder sig till elever i årskurs 7 9. Varje del innehåller: en introduktion en presentation av huvudpersonerna i de fyra uppdragen fyra uppdrag The Real Deal innehåller ett upplägg till ett projektarbete om ekonomi i klassen. Dessa projekt kan t.ex. vara att organisera en skolresa eller en skolfest. Syftet med The Real Deal är eleverna ska kunna tillämpa de kunskaper de fått genom att arbeta med uppdragen i Control Your Money. På så vis kan de planera och genomföra ett projekt i verkliga livet. Lärardelen innehåller Webbverktyg för att o skapa en klass och ge tillgång till uppdragen i Control Your Money o utvärdera elevernas insats i uppdragen o leda en diskussion mellan eller efter uppdragen o skapa ett projekt och ge tillgång till The Real Deal En lärarhandledning samt undervisningsrelaterade överväganden och en pedagogisk genomgång av de olika uppdragen Öppna uppgifter för utvärdering av den enskilda elevens insikt och förståelse för fackuttrycken Föräldradelen innehåller En kort beskrivning av Control Your Money

5 5 Undervisningsrelaterade överväganden Control Your Money är ett temaorienterat material, där eleverna arbetar med finansiell kunskap. Det utvalda materialet tar sin utgångspunkt i den matematik som eleverna har eller ska tillägna sig. Materialet är avsett att användas i matematikundervisningen eller ämnesöverskridande i kombination med matematik. Materialet är uppdelat i två delar: en fiktiv del, Control Your Money, som sammanlagt består av åtta uppdrag där eleverna kan arbeta i grupper eller individuellt, och en praktisk del, The Real Deal där läraren/eleverna väljer ett av de tre praktiska projekten. I båda delarna får eleverna göra ett antal val och bedömningar som grundar sig på matematik och elevernas finansiella kunskaper. Eleverna ökar sina finansiella kunskaper genom att arbeta med olika ämnen inom ekonomi och matematik. De får väga, bedöma, prioritera och argumentera för sina val eller lösningar under de åtta uppdragen. Eleverna får i olika situationer välja till vad och hur de skulle använda pengar. Bedömningarna kan bygga på faktiska förhållanden, och matematiken används då mer subjektivt.

6 6 Tekniska krav på datorerna Eftersom Control Your Money och The Real Deal kräver datorer bör du kontrollera att skolan har datorer som uppfyller nedanstående krav: En dator för varje grupp (se gärna till att det finns en extradator för säkerhets skull). Flash 9: Flash 9 måste vara installerat. Om du kan se startsidan för Control Your Money på en dator är Flash 9 installerat. Om inte, måste du kanske be skolans IT-ansvariga om hjälp, eftersom installationen kan kräva särskilda användarrättigheter. Flash 9 kan laddas ned kostnadsfritt på Övrig programvara: Microsoft Windows 98 eller senare, Internet Explorer 6.0 med JavaScript och (för läraren) Adobe Acrobat Reader. Skärmupplösning: minst Ljudkort: datorerna bör ha ljudkort och högtalare eftersom det finns delar i Control Your Money som innehåller ljud. Internethastighet: minst 512 Kbit.

7 7 Webbplatsens lärarverktyg I lärardelen kan du genom videopresentationen få en bra överblick över vad som döljer sig under Control Your Money eller The Real Deal. För att kunna använda lärarverktygen måste du först registrera dig som lärare. Så här registrerar du dig som lärare i lärardelen: 1. Gå till och välj lärerdelen. Öppna lärardelen. 2. Klicka på knappen Registrera dig till vänster på lärardelens startsida.

8 8 3. Ange namn, e-postadress, skolans namn, önskat lösenord samt eventuellt postnummer och skolans ID. Klicka på knappen Registrera. 4. Du är nu registrerad som lärare i lärardelen och kan använda Control Your Money och The Real Deal i din undervisning.

9 5. Du loggar in genom att ange din e-postadress som användarnamn och det lösenord du valde vid registreringen. 9

10 10 Control Your Money Mål Målet med Control Your Money är att eleverna ska arbeta med: Årskurs 4 6 Årskurs 7 9 Ekonomi göra en budget erbjuda tjänster/handla betala en skuld prioritera/värdera konsumtion förpliktelser gentemot andra Matematik Matematisk kompetens med tonvikt på modelleringskompetens Använda de fyra räknesätten med hjälp av miniräknare, kalkylark osv. Räkna med pengar Känna till och använda procent, bråkdelar Kunna och använda enkla funktioner Känna till koordinatsystem samband mellan tal och grafer Samla in, behandla och presentera data i tabeller och diagram Genomföra enkla statistiska undersökningar Beskriva och tolka data och information i tabeller och diagram Arbeta med ekonomiska problemställningar från vardagen och närsamhället. Ekonomi bedöma ekonomi räkna ihop inkomster betala en skuld värdera konsumtion/överkonsumtion jämföra lånemöjligheter ränta/investering samhällsförpliktelser Matematik Matematisk kompetens med tonvikt på modelleringskompetens Känna till och använda reella tal Förstå och använda begreppet procent Använda funktioner för att beskriva sammanhang och förändringar Bestämma lösningar för ekvationssystem grafiskt Skapa och genomföra enkla statistiska undersökningar Läsa, förstå och bedöma användningen av statistik i olika medier Arbeta med vardagliga problemställningar inom privatekonomi och samhällsekonomi

11 11 Innehåll Kärnan i Control Your Money är de åtta uppdragen, fyra för årskurs 4 6 och fyra för årskurs 7 9. I varje uppdrag följer vi en person som har ett ekonomiskt problem, t.ex. att ordna en klassresa, inreda ett rum eller samla in pengar till välgörande ändamål. Uppdraget består i att användaren ska göra uträkningar eller ta ställning till ekonomiska problemställningar. De åtta uppdragen är följande: Uppdrag för årskurs 4 6 Skolfesten (Emma) Klassresan (Laila) Inreda ett rum (Jacob) Drömköpet (Adam) Uppdrag för årskurs 7 9 Samla in pengar (Victoria) Flytta hemifrån (Sarah) New York (Martin) Investering (Johan) Sist i den här handledningen hittar du en ämnes-/pedagogisk genomgång av de olika uppdragen. Undervisningen för de olika uppdragen är upplagd så att eleverna kan arbeta med dem utan att de behöver förklaras eller diskuteras i klassen. Dock måste läraren introducera och diskutera målen med uppdragen i klassen introducera de ekonomiska och matematiska begrepp som används i respektive uppdrag ta upp särskilda omständigheter som kan dyka upp under ett uppdrag diskutera och samtala i klassen om det enskilda uppdraget när det har avslutats. De fyra uppdragen för respektive målgrupp kan användas oberoende av varandra ordningsföljden har ingen betydelse. I varje uppdrag finns det tre typer av uppgifter. Beroende på hur väl eleven löser uppdraget tilldelas ett antal poäng som vid avslutningen av ett uppdrag räknas ihop och visas i lärardelens utvärderingsverktyg, som antal rätt av ett antal möjliga rätt.

12 12 De tre uppgifttema är: Enkla grunduppgifter. Eleverna får en enkel uppgift, som oftast handlar om att bedöma olika beloppsstorlekar. Anpassade uppgifter. Eleverna får en grunduppgift som följs av två uppgifter inom samma matematiska kontext. Uppgifternas svårighetsgrad bestäms av hur eleverna löst de föregående uppgifterna. Eleverna får tio poäng för rätt svar och 0 poäng för fel svar: Rigtigt svar Ny opgave (A) Rigtigt svar Forkert svar Ny opgave (AA) Ny opgave (AB) Grundopgave Forkert svar Ny opgave (B) Rigtigt svar Ny opgave (BA) Forkert svar Ny opgave (BB) Tidsanpassade uppgifter. Uppgifterna dyker upp mellan scenövergångarna, om eleven arbetat sig igenom uppdraget snabbare än den beräknade tiden. Det betyder att det inte är alla elever som får alla tidsanpassade uppgifter. Öppna uppgifter, som efterbehandlar och ger ett perspektiv på det ämne som eleverna har arbetat med under uppdraget. Uppgifterna laddas ned från lärardelen och delas ut till eleverna som utskrifter.

13 13 Uppdragens utförande Eleverna kan arbeta med uppdragen enskilt eller i små grupper. Det är viktigt att det finns en dator för varje grupp. I programmet finns ett antal uppgifter på tid inlagda, så att de snabbare eleverna får en extra utmaning. Vi rekommenderar att eleverna arbetar två och två, eftersom dialogen medverkar till förståelsen av ämnet och eleverna får möjlighet att argumentera för sina synpunkter både inom matematik och andra frågor som de olika problemställningarna i uppdragen väcker. Det kan vara bra att genomföra uppdragen innan eleverna börjar med The Real Deal. Eleverna kommer att vara bättre förberedda på att lösa den praktiska uppgiften när klassen väl ska planera och genomföra en klassfest, en klassresa eller ett välgörenhetsprojekt. Uppdragen ska helst slutföras vid ett och samma tillfälle. Det finns en beräknad tidsåtgång för varje uppdrag, men den kan variera. De gemensamma samtalen i klassen kan ta längre eller kortare tid. Tips: Control Your Money sparar automatiskt elevernas svar på uppgifterna och det går att gå tillbaka till ett uppdrag om eleverna inte hunnit klart. Eleverna loggar bara in igen, väljer det uppdrag som de höll på med och börjar där de avslutade.

14 14 Utvärdering Som vi nämnde ovan finns det tre typer av uppgifter i uppdragen:. Grunduppgifter Anpassade uppgifter Tidsanpassade uppgifter Till vart och ett av de åtta uppdragen finns det ett antal anpassade uppgifter av matematisk karaktär som ska belysa elevens finansiella kunskap. Anpassad betyder att om en elev löser den första uppgiften korrekt, grunduppgiften som är medelsvår, får eleven en ny, något svårare uppgift. Svarar eleven fel får eleven en uppgift som är något lättare. När eleven har gjort tre uppgifter placeras eleven på den nivå av fyra som lösningarna berättigar till. Uppgifterna bygger på kompetens. Det registreras om uppgiften besvaras rätt eller fel, men inte om ett fel beror på bristande förståelse eller en felaktig inmatning på miniräknaren. Om de anpassade uppgifterna i uppdragen ska ge en första bild av den enskilda elevens kunskaper måste de lösas individuellt. När eleven har svarat på en uppgift får han/hon veta om svaret är rätt eller fel. Om svaret är fel visas en text som förklarar hur uppgiften ska lösas. I lärardelen finns en översikt med facit till samtliga uppgifter i Control Your Money. Denna kan laddas ned eller skrivas ut. Öppna uppgifter Som ett verktyg för att visa elevens grad av förståelse för ämnet finns det i lärardelen en rad probleminriktade öppna uppgifter för nedladdning, som ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på den nivå de klarar av. Observera att det inte finns facit till öppna uppgifter. Om du vill gå igenom och diskutera uppgifterna med klassen klickar du på Hantera i den övre listen. Klicka därefter på Diskutera vidare i menyn till vänster. Om du istället vill skriva ut uppgifterna, till exempel till en enskild elev, väljer du Skriftliga prov i menyn till vänster. Där finns uppgifterna i PDF-format. Alla elever bör lösa problemuppgifterna. Bedömningen av eleverna påverkas inte av valet av problemuppgifter, utan syftar till att ge en komplett bild av elevens kunskaper och kompetens. Problemuppgifterna ska synliggöra elevens grad av förståelse och förmåga att använda sin kompetens beroende på ämnesinnehållet. De öppna uppgifterna ger eleven möjlighet att visa om han eller hon klarar att läsa och förstå innehållet, kan avgöra vad som är viktig information och därefter använda relevanta matematiska och finansiella begrepp i lösningen.

15 15 Bedömning Det finns flera sätt att bedöma elevens kunskap och förmåga att lösa de öppna uppgifterna här är ett exempel som är överskådligt i dagens undervisningsmiljö. Eleverna kan ha olika behov av stöd för att komma igång med uppgiften, från inget stöd till fullt stöd. En elev kan välja olika sätt att lösa uppgiften på. Större insikt i materialet innebär att eleven har tillägnat sig kunskapen och kan omsätta den i en lösning genom att pröva sig fram med olika belopp, rita grafer och ställa upp en lösning med hjälp av ekvationer. Elevens lösning hjälper läraren att bedöma elevens förståelsenivå och läraren kan anpassa undervisningen så eleven förstår problemställningen bättre. Om eleven svarar fel eller misslyckas i sitt försök att lösa uppgiften bör du försöka ta reda på hur eleven tänkt. Du kan börja med att tala om för eleven att svaret är fel och ge honom eller henne en möjlighet att försöka igen. Om eleven fortfarande inte lyckas kan du ta om uppgiften och visa på ett förslag till början av en lösning. Om detta inte heller hjälper kan du be eleven att tänka på hur han eller hon löste en liknande uppgift. Och om det inte hjälper kan du berätta för eleven hur uppgiften kan lösas. Därefter kan eleven försöka att förklara hur han eller hon uppfattat instruktionen. Läraren noterar hur mycket hjälp eleven behöver innan han eller hon klarar av att lösa uppgiften, och utifrån det poängsätts elevens förmåga att arbeta med och reflektera över finansiell kunskap. Även om detta i hög grad bygger på lärarens subjektiva uppfattning och bedömningar är det bra hållpunkter för bedömningen. 1. OK betyder att svaret framkommit utan hjälp eller stöd. 2. Felmeddelande, försökte igen, därefter OK. 3. Uppgiften görs om med viss starthjälp, därefter OK. 4. Samtal om uppgiften och problemställningen, därefter OK. 5. Läraren ger en muntlig förklaring till hur uppgiften kan lösas, därefter OK. 6. Läraren visar lösningen och stöttar elevens eget försök. 7. Eleven löser inte uppgiften oavsett mängden stöd. En hög siffra tyder på att eleven saknar vissa grundkunskaper och behöver mycket stöd och vägledning vilket tyder på en låg inlärningspotential.

16 16 Instruktioner för de enskilda uppdragen De fyra uppdragen för årskurs 4-6 Uppdraget 1 Videospelskonsolen (Adam) 1 lektion (ca 40 min.) Adam undersöker möjligheten att låna pengar kontra att spara ihop till den senaste spelkonsolen, som han absolut vill ha. Efter att ha undersökt priserna går han på jakt i sitt rum efter pengar i fickor osv., gör upp med sin mamma om extra fickpengar mot en ökad arbetsinsats och med grannen om att tvätta hans bil. Efter ett antal veckor kan han köpa spelkonsolen tidigare än beräknat p.g.a. ett rabatterat pris. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Val av den billigaste konsolen Priser, prisjämförelser, erbjudanden 2 4 Högre veckopeng Fickpengar i förhållande till arbetsinsats 5 Tvätta bilen åt grannen Timlön Differens, enkel procent, enkel omräkning från kr till euro Uträkning av hur mycket pengar extra under antal veckor Beräkning av timlön till fast pris Adam samlar in prisuppgifter för spelkonsolen Adam kan tänka sig att göra en större insats mot att få högre fickpengar Tvättar bilen åt grannen för ett fast pris 6 Köpet efter 14 veckor Erbjudande Enkel procenträkning Adam kan köpa konsolen tidigare tack vare ett erbjudande Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Prissammansättning Kurs Euro Erbjudande Timlön Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Drömköpet kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Adam får fickpengar. Är det någon i klassen som får fickpengar? Vad ska fickpengarna användas till?

17 17 2. Diskutera om det är rimligt att man ska göra en insats för att få fickpengarna? Vad ska man i så fall göra? Vad gör ni? 3. Adam köper en spelkonsol på Internet. Vilka erfarenheter har ni av att handla på Internet? 4. Adam sparar ihop till en spelkonsol. Vilka erfarenheter har ni av att spara? Och vad vill ni helst spara ihop till? Uppdraget 2 Skolfest (Emma) 1 lektion (ca 40 min.) Emma samlar tillsammans med sin klass in pengar till en stor fest för hela skolan. De försöker bedöma hur mycket pengar man kan samla ihop och planerar hur det ska gå till (inom gränserna för EU:s regler för barnarbete). Eleverna kan arbeta enskilt genom att klippa gräs åt grannen, eller så kan hela klassen sälja kort för en organisation mot en provision eller anordna en loppmarknad. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 2 Hur mycket pengar kan man samla in Bedöma, planera Tjäna pengar Division: Genomsnittsberäkningar Deltagarna ska ge realistiska bud på hur mycket det går att samla in och hur mycket det blir per person 3 4 Individuella jobb, t.ex. klippa gräs Vad kan man tjäna/få ihop genom att... Gånger: Antal timmar för att tjäna Bedöma och välja bland olika möjligheter, t.ex. samla flaskor, klippa gräs, sitta barnvakt osv. 5 Översikt över tidsåtgång för individuellt arbete Tid i förhållande till förtjänst Läsa cirkeldiagram Jämföra olika elevers arbetsinsats 6 9 Klassinsats Funderingar kring olika sätt att tjäna pengar hela klassen tillsammans Läsa och jämföra staplar och stapeldiagram Sälja kort för en organisation och ordna en loppmarknad. Till sist är festen i full gång Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång.

18 18 I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Bedömning Tjäna pengar Att eleverna arbetar individuellt jämfört med gemensamma arbetsuppgifter Genomsnitt Diagram (cirkel- och stolpdiagram) Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Samla in pengar till drömfesten kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Emma och klassen gör en stor insats och samlar in pengar till en skolfest. Skulle ni kunna tänka er att samla in pengar till ett arrangemang? Om ja, vad skulle ni använda pengarna till? 2. Vad skulle ni tycka om alla inte gjorde lika mycket? 3. Det tar tid att samla in pengar till ett projekt. Diskutera hur mycket av er fritid som ni skulle kunna tänka er att lägga ned på att samla in pengar till ett projekt? 4. Vilka möjligheter har ni att samla in pengar? Och hur mycket tror ni att ni kan samla in på t.ex. en vecka, en månad eller ett år? 5. Prata om hur mycket ni tycker är rimligt att tjäna på en timmes arbete. Uppdraget 3 - Möblera ett rum (Jacob) 2 lektioner (ca 80 min.) Jacobs rum har drabbats av en stor vattenskada och alla inventarier måste ersättas. Först ska rummet göras i ordning. Därefter görs en prioritering utifrån möbelpriserna. För de pengar som blir över av försäkringspengarna kan Jacob köpa en billig tv med rabatt och sin högsta önskan: en mountainbike. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Måla rummet Grundläggande förståelse av sambandet mellan kvm och pris 2 Köp av färg Köpa färg. Prisjämförelse. Kvalitetsbedömning. Sammanräkning av kvm Beräkning av yta, pris per kvm. Jämförelse av belopp i förhållande till kvalitet Förhållande mellan yta och vägg Beräkning av yta för inköp av rätt mängd färg i förhållande till kvalitet.

19 19 3 Fri bedömning av försäkringsbelopp Försäkring prisbedömning Priset bedöms mot bakgrund av ursprungsinventarier och önskemål 4 Bedömning av pris på begagnade inventarier Prisbedömning Prisjämförelser Överväganden av köp av inventarier i förhållande till försäkringssumma 5 Köp av nya och begagnade möbler Välja mellan erbjudanden Hitta det lägsta beloppet bland flera. Välja det billigaste erbjudandet i en lista Procenträkning. 6 Spara pengar Bedöma det billigaste erbjudandet 7 Köpa tv Räkna ut det billigaste priset 8 Köpa en mountainbike Bedöma behovet av att låna eller få i gåva Procenträkning Procenträkning Differens Avgöra vilket bord som är billigast Hitta den billigaste tv:n Ta reda på hur mycket som återstår av försäkringssumman och hur mycket det behövs för att köpa en mountainbike 9 De sista pengarna Hur kan man få låna? Funderingar över hur man kan låna ett mindre belopp 10 Pengar som födelsedagspresent Pengar som födelsedagspresent Räkna ut priset på en del när man vet hela priset Beräkning av hur mycket han kan få i födelsedagspresent Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Försäkring Försäkringssumma

20 20 Prisbedömning Spara Erbjudande Rabatt Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Inreda ett rum kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Kan det vara bra att vara försäkrad? Varför? Vad ska man försäkra sig emot? 2. Vad är ett bra erbjudande? Är det någon av er som har köpt något som var ett bra erbjudande? 3. Jacob köper nya saker till sitt rum. Diskutera vilka fem saker som är viktigast att ha i sitt rum, och ordna dem i prioritetsordning. Och hur mycket pengar skulle ni lägga ned på att köpa de här sakerna? 4. Diskutera sambandet mellan pris och värde i klassen. Varför köper man inte alltid den billigaste varan? Begrepp som kan användas är t.ex. kvalitet, utformning, reklam osv. 5. Jacob bestämmer sig för att han ska tjäna pengar genom att ha en födelsedagsfest och önska sig pengar i present. Är det rimligt? Och ska det finnas regler för hur mycket eller hur lite man ska ge? Uppdraget 4 Skoleresan (Laila) 2 lektioner (ca 80 min.) Laila planerar tillsammans med sin klass en fyra dagars klassresa till ett läger inom landets gränser. Före resan ska eleverna planera hur mycket fickpengar de behöver. Under resan planeras besök till turistplatser, bland annat ett medeltidscenter. Problemställningen lån och skuld tas upp i samband med att Laila lånar pengar av sin tvillingbror, eftersom hennes fickpengar inte räcker. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 5 Planera fickpengar Priser på godis, souvenirer osv. Överslagsbudget 6 Val av sevärdheter Planering, prisjämförelser Budget på kalkylark Addition, jämförelser av tal Beräkna sammanlagda priser Diskussion om fickpengar mot bakgrund av priset på godis, souvenirer osv. Val av sevärdhet/underhållning mot bakgrund av intresse och priser

21 Besök på medeltidscenter Priser på souvenirer Omräkning från gamla mynt som mark, shilling, riksdaler till kronor Köp av souvenirer jämfört med budget Överslagsräkning 9 Låna pengar Lån, skuld, återbetalning Jämföra tal, störst och minst Laila lånar pengar av sin tvillingbror som går i samma klass för att köpa souvenirer eftersom hon gjort av med för mycket Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Budget Myntfot: Mark, shilling, riksdaler Lån Att vara skyldig Återbetalning Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Hur mycket fickpengar skulle ni ha med er på en lägerskola, och vad ska fickpengarna användas till? 2. Diskutera om alla alltid ska ha med sig samma belopp i fickpengar när klassen är på tur. 3. Laila kommer att använda för mycket pengar. Diskutera i klassen om det är en bra idé att låna av varandra. Och ska det finnas några regler när man lånar av varandra? 4. Laila sätter av pengar för varje dag i ett schema. Varför gör hon det? 5. På medeltidscentret är priserna angivna i shilling. Laila måste alltså räkna om kronor till shilling. Är det någon av er som har prövat något liknande?

22 22 De fyra uppdragen för årskurs 7-9 Uppdraget 1 Välgörenhet (Victoria) 1 lektion (ca 40 min.) Victorias klass har en dröm om att samla in tillräckligt med pengar så att deras afrikanska vänklass ska få varsin WROX-dator. De undersöker de mest fördelaktiga inköpsmöjligheterna och hur klassen kan samla in pengarna. Det ska dels ske genom en gemensam arbetsinsats, dels genom hjälp från sponsorer. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 4 Beräkning av pris för WROX till alla Budgetering, prisnivå, rabatt, prissammansättning av en varas pris Procent av andel av Bedömning av realistiska möjligheter för köp av så många som möjligt 5 9 Arbete med att packa, städa lager, röjning, sponsring från bank, utdelning av broschyrer Produktionskostnader, tjänster, ersättning, timlön, arbetstid Räkenskaper, beräkning av flera timmar utifrån en timme Tjäna pengar på olika sätt 10 Räkna ut belopp som saknas Lån, gåvor Intäkter minus omkostnader Hitta och välja jobb utifrån beskrivning av lön och arbetstid Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Budget Prisnivå Rabatt Prissammansättning Produktionskostnader Ersättning Betalning för tjänster Timlön och arbetstid

23 23 Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Samla in pengar kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Victoria och klassen gör en stor insats för att hjälpa till att samla in pengar. Skulle ni kunna tänka er att göra det, och vem skulle ni helst vilja hjälpa? 2. I samband med en sådan insamling krävs en stor arbetsinsats från alla. Hur mycket skulle du vara beredd att satsa på ett sådant projekt? 3. Vad skulle ni tycka om alla inte gjorde lika mycket? 4. För att tjäna pengar till ett sådant projekt måste man utnyttja sin arbetskraft. Fundera över vad ni skulle kunna hjälpa till med, och om det finns något ni absolut inte kan tänka er? 5. Diskutera vad en rimlig timlön ska ligga på när det handlar om välgörenhetsarbete. Jämför eventuellt med individuella extrajobb. Uppdraget 2 Resen till New York (Martin) 2 lektioner (ca 80 min.) Martin som är 16 år planerar en resa till New York eftersom han vunnit en biljett till en rapkonsert och har möjlighet att åka tillsammans med sin farbror och faster. I New York ska han träffa de andra tävlingsvinnarna. Före avresan gör Martin en budget över de faktiska utgifterna på resan. Budgeten handlar om val av transport, sightseeing, växling av pengar, besök på en baseballmatch, besök på restaurang och köp av presenter. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1-2 Göra en budget Budget, beräkning av priser Summering av belopp Välj bland möjliga erbjudanden 3 Val av transport, hotel etc. Prisjämförelse Jämförelser av belopp Val med konsekvenser för budget 4 Besök på restaurang Drickspengar, valuta Beräkning av procent, omräkning i valuta Drickspengar 5 Baseball, ta ut pengar Valutakurser, växelavgifter Valutaberäkningar, kostnader i procent Val mellan tre växlingsmöjligheter 6 Köp av presenter Priser, rabatt Procenträkning Val av inköp

24 24 Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Göra en budget Kurs och valuta Avgift (växelavgift) Drickspengar Rabatt Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget New York kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. När man väljer hotell finns det olika alternativ. Du kan välja hotell med helpension, halvpension, frukost eller bara logi. Prata lite om fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen. 2. När man är ute på resa kan man behöva växla pengar. Prata lite om att växla pengar. När ska man växla och vad ska man tänka på när man köper främmande valuta? Och måste man växla in pengar? 3. Precis som Martin gjorde kan det vara en god idé att göra en budget. Diskutera hur detaljerad man bör vara innan man ger man ger sig ut på resa. Vad bör man minst räkna med? 4. När Martin var i USA måste han betala dricks, det är en del av lönen. När tycker ni att man ska ge dricks och finns det regler för hur mycket man ger i dricks här hemma? Har någon erfarenheter från resor i andra länder? 5. Martin använder en del fickpengar till att köpa saker. Om ni var på en sådan resa, hur skulle ni i så fall välja att göra av med era fickpengar? Uppdraget 3 Flytta hemifrån (Sarah) 2 lektioner (ca 80 min.) Sarah som är 17 år undersöker de utmaningar man ställs inför när man flyttar hemifrån. Hennes far har fått arbete i Argentina nästa år. Och Sarah har inte lust att lämna sin skola och sina vänner. Därför har Sarahs föräldrar gett henne lov att dela en lägenhet i hemstaden tillsammans med väninnan Marie. Sarahs faster kan hålla ett vakande öga över henne, eftersom hon bor i samma stad. Sarah ska hitta en överkomlig lägenhet och inreda den. Dessutom hittar hon ett extrajobb, funderar över bankens råd om att lägga upp ett konto och gör en realistisk hushållsbudget. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Bopriser Hyra, deposition, inkl./exkl. förbrukning Måttberäkning Val av lägenhet mot bakgrund av annonser om tre lägenheter

25 25 2 Köp av inventarier Bedöma priser Överslagsräkning Räkna ut pris för lägenhet 3 Köp av bohag Bedöma priser på inventarier Överslagsräkning. Pris på flera när priset på en är känt Inredning med hjälp av saker hemifrån och nytt och begagnat 4 Köp av tv Avbetalning, kontant Jämförelser av värde i kronor och procent Avbetalningsköp 5 Hyra Kvadratmeterpris Måttberäkning Förståelse för hyra 6 Budget Fasta och rörliga utgifter Priser, överslag Förståelse för budget 7 Jobb Arbetstid timlön minimilön 8 På banken Ungdomskonto ränta innestående uttagskort Pris på flera när priset på en är känt läsa grafer ställa upp ett räkneuttryck Beräkning av ränta procent av Förståelse för arbetstidsregler och lön Förståelse för bankkonto Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Hyra Deposition Inklusive och exklusive Prisbedömning Köp på avbetalning eller kontant Fasta och rörliga utgifter Arbetstid och timlön Minimilön Ränta Konto och innestående på konto Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Flytta hemifrån kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration:

26 26 1. Sarah flyttar hemifrån tillsammans med en väninna. De ska dela på hyran. Hur tycker ni att man ska dela på hyran? 2. Diskutera vad skillnaden är mellan fasta och rörliga utgifter och ge exempel på båda. 3. Några väljer att köpa på avbetalning, även om de vet att varan i slutändan blir ganska mycket dyrare. Varför gör de det? Vad är alternativet? 4. Sarah använder en del pengar för att köpa saker till sitt rum. Hur mycket pengar tycker ni att man som minst måste använda till inredning? 5. Sarah har inte riktigt koll på sin förbrukning. Tror ni att hon skulle ha nytta av att göra en budget? Och är det någon av der som har en budget för att hålla koll på hur mycket ni gör av med? Är det någon som skulle vilja eller har funderat över att göra en budget? Uppdraget 4 Investeringar (Johan) 1 lektion (ca 40 min.) Johan gillar musik, och han tillbringar nästan all sin fritid med sitt band. Han brukar också vara en del tillsammans med sin farbror, som både är en duktig musiker och investerare. Johan har börjat intressera sig lite för investeringar. Att arbeta med investeringar är inte lätt, men lyckligtvis är Johans farbror duktig på att förklara och lära ut. Johan skulle gärna vilja vara lika duktig på att investera pengar som sin farbror. Därför beslutar han sig för att lära sig mer om att investera och att spara med hjälp av farbrorn. Uppdragets gång Scener Ekonomi Matematik Anmärkningar 1 Presentation av möjligheter till investering 2-3 Val av investeringar Överväganden om investeringar förbrukningsvaror, konst osv. Aktier, obligationer och bankkonto Investera eller spara Möjligheter att investera Johans kr. Val av investering på grundval av farbroderns råd 4-6 Aktier Köpa och sälja aktier, avkastning, stigande och fallande kurser 7 8 Obligationer Köpa och sälja obligationer, ränta, kurs 9 11 Sparkonto Spara, kontoform, ränta, ränta på ränta Räkna ut kurser (procent), läsa av kurvor Procent i samband med ränta och ränta på ränta Farbrodern berättar om aktier Farbrodern berättar om obligationer Farbrodern berättar om att spara

27 27 12 Investeringen Investera i aktier eller obligationer, eller att spara Möjlighet att simulera investering av kr och få ett femårsresultat Före uppdraget Innan eleverna sätter igång kan det vara en bra idé att ha ett gemensamt samtal om begrepp som kan vara okända för eleverna. Det är dock ingen förutsättning att läraren eller eleverna har full kännedom om de begrepp som behandlas under uppdragets gång. I det här uppdraget är följande begrepp relevanta: Investera Spara Avkastning Kursvärde Kursstigning Ränta på ränta Flera av ovan nämnda begrepp förklaras under själva uppdraget. Under uppdraget förklaras också begreppen aktier och obligationer. Efter uppdraget När klassen arbetat färdigt med uppdraget Investering kan det vara bra att prata igenom uppgifterna och förståelsen av själva uppdraget. De här frågorna kan användas som inspiration: 1. Skulle ni kunna tänka er att köpa aktier eller obligationer? Och är det någon som redan har aktier eller obligationer, och var har ni fått dem ifrån? 2. Johan håller på att spara till en förstärkare. Är det någon av er som håller på att spara till något? Skulle ni kunna tänka er att spara till något och vad skulle det vara? Hur många år skulle ni kunna tänka er att spara? 3. Är det någon av er som har pengar på banken? Vet ni vad det är för konto som pengarna står på. Och hur mycket pengar får du i ränta? 4. Du får kr att investera. Vad skulle du investera pengarna i? Diskutera om det finns etiska överväganden att ta hänsyn till innan man investerar (vapen, tobak, grön energi osv.).

28 28 Control Your Money Klasser/grupper Med det här verktyget kan du skapa en klass klicka bara på "Skapa ny klass, tilldela klassen ett namn, en nivå och ange hur många grupper du vill dela upp klassen i (tips: 2 3 elever vid varje dator ger en bra diskussion kring lösning av uppgifter. Om du vill att eleverna ska arbeta enskilt skapar du en grupp per elev). Det ska finnas en dator per grupp. Därefter får du en översikt över gruppernas användarnamn och lösenord här kan du skriva in elevernas namn så att du enkelt kan se vem som är med i vilken grupp. När du har skapat grupperna kan du skriva ut en lista över grupperna, användarnamn och lösenord och ge varje grupp en lapp med deras lösenord. När en klass/grupp har skapats visas den på översikten över skapade klasser och grupper. VIKTIGT: För att en grupp ska få tillgång till uppdragen måste du välja vilka uppdrag den enskilda gruppen ska ha tillgång till. Utvärdering Här kan du få en överblick över hur eleverna klarar sina uppdrag. För varje scen i ett uppdrag kan du se hur många poäng eleverna har fått av det totala antalet möjliga poäng. Det går att följa poängen både på grupp- och klassnivå. Sidan uppdateras löpande medan eleverna arbetar med uppdragen. Diskussionsverktyg Med diskussionsverktyget kan du visa en fråga för diskussion på en storskärm, projektor eller liknande. Frågorna indelas efter uppdragen och du kan alltså använda verktyget både efter de enskilda uppdragen eller för en gemensam diskussion när eleverna genomfört alla uppdrag. Frågorna hittar du under instruktionerna till respektive uppdrag i den här lärarhandledningen. Öppna uppgifter När man arbetar med uppdrag i grupper kan det vara svårt att skaffa sig en uppfattning om den enskilda elevens förståelse av ämnet och vilka färdigheter varje elev tillägnat sig. De öppna uppgifterna löses individuellt med hjälpa av utskrivna uppgiftsblad, och ställer krav på den enskilda elevens argumentation, kompetens och metodik. I lärardelen kan du ladda ned uppgifter för årskurs 4 6 respektive årskurs 7 9.

29 29 För att komma igång med Control Your Money måste du först registrera dig som lärare i lärardelen (se mer under högerkolumnen i lärardelen). 1. Inlogg När du registrerat dig som lärare i lärardelen väljer du också om du vill jobba med Control Your Money eller The Real Deal. Du väljer då Control Your Money. 2. Registrera din klass Under klasser och grupper i Control Your Money kan du registrera en klass. Skriv klassnamn och välj nivå och antal grupper. Notera att varje grupp måste ha tillgång till en dator. Två elever per grupp är vår rekommendation. En extra grupp upprättas automatiskt för dig som lärare så att du kan prova uppdragen på egen hand. 3. Skapa grupper Nu måste du namnge varje grupp. Du kan också lägga till dina elevers namn för att ha en översikt över vilka elever som finns i varje grupp. Ett användarnamn och lösenord genereras automatiskt för grupperna, men du kan ändra de föreslagna login-uppgifterna. Under aktiva uppdrag måste du välja vilka uppdrag du ska ge dina elever tillgång till. Färdigställ grupperna helt innan du fortsätter.

30 30 4. Starta uppdrag Gå tillbaka till och välj klassnivå. Klicka på uppdrag i det övre högra hörnet och välj ett av fyra uppdrag. Logga in med användarnamn och lösenord. 5. Spara uppdrag Dina elever kan lämna ett uppdrag för att sedan komma tillbaka och fortsätta där de lämnade det sist. De behöver inte spara uppdraget innan de lämnar Control Your Money.

31 31 The Real Deal I The Real Deal kan eleverna tillämpa sin finansiella kunskap på en konkret problemställning. Syftet med The Real Deal är att eleverna ska använda de kunskaper de fått genom att arbeta med uppdragen i Control Your Money till att planera och genomföra ett verkligt projekt. Det här kan t.ex. vara att planera en skolresa eller en skolfest. Det finns en hel del som bör bestämmas när man planerar ett projekt: Vart ska man åka på en skolresa? Vad är syftet med festen? Hur ska ni tjäna ihop pengarna? Låt eleverna bestämma allt ifrån finansiering av mat, lokal och aktiviteter, The Real Deal innehåller flera verktyg för att hjälpa till med den gemensamma planeringen. Projektarbetet börjar med att du registrerar ett eller flera projekt via dina lärarverktyg i lärardelen. Oftast arbetar hela klassen med samma projekt, men du kan också skapa mindre projektgrupper. Eleverna kan ladda upp ett foto till projektet, som du ska godkänna via lärardelen. När projektet är valt kan eleverna förberedas på projektarbetet genom en klassdiskussion om hur projektet bäst ska genomföras. Därefter genomför eleverna projektet enligt The Real Deal. I den första fasen av The Real Deal går eleverna igenom flera stadier av planering: 1. Sätt upp ett mål Eleverna lägger till en projektbeskrivning 2. Ladda upp Eleverna kan ladda upp sina egna foton eller välja ett standardfoto 3. Planera Eleverna kan göra så kallade mind maps över tänbkara inkomster och utgifter 4. Specificera Eleverna lägger till startsummor och och estimerar hur mycket pengar de behöver 5. Utgifter Eleverna gör en lista över planerade och faktiska utgifter 6. Inkomst Eleverna gör en lista över planerade och faktiska inkomster 7. Utvärdering Eleverna gör en avstämning mot verkligt utfall och gör en bedömning; är projektet möjligt att slutföra? I den andra fasen av The Real Deal går eleverna igenom fyra steg som ger dem en översiktlig bild av projektet och hur långt det är kvar till måluppfyllnad i projektet. 1. Utgifter Eleverna uppdaterar de faktiska uppgifterna när de är konstaterade 2. Inkomst Eleverna uppdaterar deras verkliga inkomster när de är konstaterade 3. Översikt Eleverna får en överblick mellan relationen som råder mellan planerade respektive faktiska inkomster respektive utgifter. De kan sedan använda den informationen för att bedöma när det är realistiskt att kunna slutföra projektet 4. Berätta er historia När projektet är slutfört kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter i The Real Deal där de kan berätta om sina lärdomar och hur projektet fortlöpte. Tillsammans kan ni utvärdera och diskutera projektet för att ge era eleverna en bra förståelse för sambandet mellan utgifter och inkomster.

32 32 Så här kommer du igång med The Real Deal Först måste du registrera dig i lärardelen. Då har du åtkomst till undervisningsverktygen. När du är registrerad som lärare kan du lägga upp nya projekt och ha kontroll över redan upplagda prosjekt i The Real Deal. Här följer en steg-för-stegguide till hur du lägger upp och färdigställer ett projekt I The Real Deal. 1. När du har registrerat dig som lärare i lärardelen kan du välja huruvida du vill arbeta med Control Your Money eller The Real Deal. Välj The Real Deal. 2. Lägg upp ett nytt projekt i The Real Deal genom att välja projekt i The Real Deal-menyn. 3. Namnge projektet och och skriv namnet på klassen som arbetar med projektet. Om du vill lägga upp mer än en grupp kan du skriva elevernas namn under varje projekt. Ett användarnamn och lösenord skapas automatiskt för varje grupp, men du kan ändra de föreslagna inloggningsuppgifterna. Kom ihåg att läsa och acceptera villkoren för publicering innan du fortsätter.

33 33 Notera också att om du själv vill arbeta dig igenom Control Your Money innan du introducerar det för dina elever så gör du det genom att lägga upp ett projekt åt dig själv i lärardelen, precis som du gör när du lägger upp projekt för dina elever. 4. Nu måste du lägga upp ett projekt i The Real Deal. Dit kan du komma direkt via Control Your Moneys förstasida. 5. Klicka på Go och logga in med användarnamn och lösenord.

34 34 6. The Real Deal består av två faser. Den första fasen är planeringsfasen där eleverna sätter uop sina mål för projektet och hittar sätt att tjäna ihop pengar och göra en budget. 7. I den andra fasen kan eleverna uppdatera deras inkomster och utgifter om några förändringar seker under projektets gång, I stapeldiragrammet kan de se skillnaden mellan budget och utfall. Använd diagram för att diskutera när eleverna har nått sina mål. 8. När projektet är avslutat kan eleverna dela med sig av sina erfarenheter och berätta om sitt projekt. Notera också att projektnamnet, startsumma och planerade och faktiska utgifter är synliga för andra besökare på VIKTIGT! Om eleverna har laddat upp ett foto till sitt projekt måste det godkännas av dig innan publicering på sajten.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN

LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA OCH PEDAGOGISK FILM OM PRIVATEKONOMI OCH KONSUMENTRÄTT. LÄRARHANDLEDNIN Helt i linje med Lgr 11! Hkk-lärare, Norrtälje. Sov inte en sekund! Skoltrött elev, åk 9. LÄRARHANDLEDNIN G! KRONOFOGDEN, KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN PRESENTERAR LIVET OCH PENGARNA EN ANNORLUNDA

Läs mer