En lärobok i entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En lärobok i entreprenörskap"

Transkript

1 Ungtreprenör! En lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning April 2010 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer tas tacksamt emot av Författaren och Studentlitteratur 1

2 Inledning Boken Ungtreprenör är en lärobok i entreprenörskap framtagen för grundskolans senare del, dvs. från åk 6 till åk 9. Boken kan utgöra grunden för ett antal lektioner och då kan kapitelstrukturen, och uppgifterna som hör till, fungera som en röd tråd. Alternativt kan boken läsas mer intensivt eller som hemarbete av eleverna och sedan vara grunden till en ämnesövergripande temadag på skolan kring entreprenörskap. Temadagar eller heldagsaktiviteter bör vara anpassade efter den aktuella skolans behov. Här följer några förslag på aktiviteter: Ordna en insamling och/eller loppmarknad. Låt elever utarbeta en affärsplan under en dag. Arrangera en uppdragstävling mellan klasser. Anordna en dans-, freebandy-, pokertävling eller liknande. Uppfinn en egen skolsport och anordna ett skolmästerskap. Låt eleverna ge förslag på egen verksamhet med redovisning och praktisk tillämpning. Mer detaljerade exempel kommer i slutet på denna lärarhandledning. Varför är det viktigt med entreprenörskap? Entreprenörskap är viktigt av flera anledningar. Sverige behöver fler små och medelstora företag för att konkurrera internationellt om jobben. o o Svenskt näringsliv säger: Entreprenörskap i utbildningen får inte bli för teoretiskt och bara handla om affärsplaner och bokföring. Eleverna måste verkligen få prova på. Förebilder är också oerhört viktigt. Signhild Arnegård Hansen, Svenskt näringsliv Politikerna säger: Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas att strategin inspirerar lärare att utveckla undervisningen. Utbildningsminister Jan Björklund maj Många goda idéer finns hos kreativa ungdomar. Entreprenörskapsutbildning kan vara en god hjälp att förverkliga dessa idéer till hållbara verksamheter och vara ett sätt att kanalisera sin skapande energi. 2 Författaren och Studentlitteratur

3 Bokens kapitel Förorden Boken inleds med två förord som ett avstamp till boken, där eleverna får börja fundera på olika framtida möjligheter. Hjälp eleverna att diskutera sin framtid. Vad vill de göra? Be dem att rada upp några olika alternativ på yrken. Lyssna på olika elever som får berätta vad deras föräldrar eller släktingar jobbar med. Låt dem försöka sätta sig in i en situation 15 år fram i tiden. Vad vill de göra då? Som hjälp kan man diskutera hur det såg ut för 15 år sedan. Då var datorer, Internet och mobiltelefoner ovanliga företeelser. Ingen hade hört talas om google, lunarstorm m.m. 1 Inledning Diskutera begreppet entreprenör. Måste det vara kopplat till företagande och att tjäna pengar? Kan man vara entreprenör på annat sätt? Finns det något som eleverna brinner för och vill vidareutveckla? Många eldsjälar inom ideellt arbete är entreprenörer. Håll en kortare diskussion om vad elever skulle göra om de fick lite pengar över. Om de vann kronor på triss eller fick en oväntad gåva. Om de hade ett jobb och fick sin första lön vad skulle de göra då? 2 Vad får du göra? Detta är ett kort avsnitt om vilka regler som gäller när man är ung och vill jobba. Finns det tid över kan eleverna gå vidare via Internet och söka information, t.ex. på Arbetsmiljöverkets webbsida. 3 Skatter och svartjobb En moralisk diskussion om svartjobb kan vara bra. Diskutera fördelarna med vita jobb och nackdelarna med svartjobb. Författaren och Studentlitteratur 3

4 4 Vad kan du då ta betalt? Vad är rimligt att ta betalt för någon i elevernas ålder? Hur kan de argumentera för en lön? Här kan eleverna jobba sig fram till ett förslag om vad de borde kunna ta i lön per timme. 5 Exempel på bra idéer Välj 3 5 av de idéer som finns beskrivna i boken, som ni läser och reflekterar kring. Vilka idéer dyker upp hos eleverna? Hur kan de förbättra dessa idéer? Kan de lägga till något eller ändra på någonting som gör idéerna ännu bättre? Idéerna som beskrivs utförligt och konkret är nybakta bullar ta hand om barn tvätta och stryka trädgårdsskötsel bilar och cyklar datorsupport handla mat För varje exempel kan eleverna först i grupp och sedan i klassen diskutera följande: Låter detta roligt? Kan man göra det men en kompis? Vad kan man tjäna? Skulle det fungera i mitt område? Diskutera om eleverna får några andra idéer av att läsa de olika kapitlen. 6 Äldre ungtreprenörer Läs igenom kapitlet och diskutera för vart och ett av dem: Vad verkar ha varit svårt? Vad verkar ha varit lätt? Vilket är personernas viktigaste tips? Hur förbereder man sig för detta? De olika personerna och företagen är 4 Författaren och Studentlitteratur

5 Lena Näslund Snö of Sweden Patrik Söderlund Extrem snowboards Jan Inge Forsberg Zone Örjan Andersson Cheap Monday Ayesha Quraishi musikartist och skivbolagsdirektör Summera kapitlet och diskutera vilka råd som eleverna tyckte var mest värdefulla. 7 Att tänka på när det gäller pengar Om man behöver lite pengar hur kan man göra? Diskutera hur man ordnar med startkapital. Här finns bl.a. tips om hur man kan starta en studiecirkel och därmed få bidrag till sin verksamhet. Diskutera också behovet av ordning och reda och kassaböcker. Eleverna kan i detta avsnitt prova på att fylla i en kassabok. 8 Marknadsför ditt erbjudande Hur gör man på bästa sätt för att marknadsföra sig själv? Hur gjorde man förr, vad kan man göra nu? Hur ser kunderna ut? På vilket sätt vill de få information? Diskutera igenom de olika stegen i marknadsföringen: undersöka marknaden, planering, hur du når ut med ditt erbjudande och hur du tar betalt. 9 Vill du veta mer? Försök få en uppfattning om vilka frågor som finns kvar. Det kan vara bra att eleverna får i uppgift att ta reda på mer information om de frågor de har i sitt eget arbete. Många av svaren finns på Arbetsmiljöverkets och Skatteverkets webbsidor. Mer information finns även på Framtidsfröns, Ung Företagsamhets och Svenskt Näringslivs webbsidor. Författaren och Studentlitteratur 5

6 Allra sist Förordet igen Gå tillsammans med eleverna tillbaks och diskutera deras egna förord och vad som de sa då. Har något förändrats i deras synsätt? Reklambladsexempel Be eleverna titta på de olika exemplen på reklamblad och låt dem själva göra ett eget blad för någon idé de har. Ge feedback på om de tagit med den information som behövs: Vad är det som säljs? Vad kostar det? Hur gör du för att få tag på det som säljs? 6 Författaren och Studentlitteratur

7 Förslag på arbetsupplägg Temadag Om en temadagsaktivitet eller liknande anordnas, försök då att se till att lärare i olika relevanta ämnen involveras, vilket också innebär att det finns lektionstid i flera olika ämnen. Vi kan ta en idrottsturnering som exempel. 1. I marknadsföringen av evenemanget bör svensklärare delta och hjälpa till. Hur beskriver man ett evenemang i en inbjudan, i en evenemangsaffisch, på biljetter, reklam- och informationsblad? Se till att bild-/medialärare integreras i arbetet för att hjälpa eleverna att forma ett estetiskt tilltalande informationspaket. 2. Turneringens ekonomi kan planeras i samband med matematik- eller samhällskunskapsundervisningen. 3. Ingångsmarscher kan eleverna komponera/öva på ihop med musikläraren 4. Pokalen görs ihop med slöjdläraren 5. Idrottsläraren hjälper eleverna i deras arbete med regelutformning och sportslig planering. 6. Och så vidare Individuellt arbete Om eleverna ska arbeta enskilt med ämnet och boken kan man med fördel börja arbetet med en visionsworkshop, som bygger på samma tankemässiga avstamp som bokens förord. Låt eleverna fundera igenom vad de vill göra om 15 år. Hur ser det ut i samhället då? Vilka yrken finns kvar, vilka nya yrken finns? Har man husdjur? Religion? Väder? Hur bor man? Efter att ha diskuterat den framtiden kanske det är enklare att för dem att veta vad de vill. Till hjälp kan man lyfta fram hur det såg ut för 15 år sedan. Här är det viktigt att du som lärare delar med dig av dina erfarenheter, eftersom eleverna vid det tillfället på sin höjd var något år gamla. Genom att googla vad hände 199x eller söka på 199x på Wikipedia hittar man snabbt information. Exempelvis kan nämnas att 1995 hände följande: Sverige går med i EU, Jordbävningen i Kode (Japan), Saringasattack i Japans tunnelbana, det första Sony Playstation släpps i USA, Saddam Hussein vinner Författaren och Studentlitteratur 7

8 presidentvalet i Irak med 99,96 % av rösterna, rymdfarkosten Gallileo når Jupiter efter sex års resa, den absolut första versionen av Internet Explorer lanserades Google grundades 1998 Grupparbete Om eleverna ska jobba i grupp bör man se till att de olika aspekterna av entreprenörskap tas upp i arbetet. Ekonomi, planering marknadsföring etc. etc. Om inte gruppen kommer på något själv bör du som lärare ha förberett några enklare projekt. Det kan vara att förbättra skolans fik eller liknande. Internetuppgifter Här följer ett antal uppgifter som går att föra in som delmoment i lektionerna. Med hjälp av Internet kan eleverna försöka lösa följande uppgifter, ensamma eller i mindre grupper: Ta fram en egen definition av begreppet entreprenör. Välj ut de 10 viktigaste entreprenörerna i Sverige. Välj ut de 10 viktigaste entreprenörerna i världen Välj ut de 10 viktigaste kvinnliga entreprenörerna i Sverige/världen. Välj ut de 10 viktigaste entreprenörer inom idrott. Välj ut de10 viktigaste entreprenörer inom musik. Välj ut de 10 viktigaste entreprenörer inom media. Välj ut var sin favoritsak (mobiltelefon, dator, smycke, klädesplagg eller liknande) och försök med Internets hjälp ta reda på vem som ligger bakom produkten. Vilken är de viktigaste uppfinningarna som du använder återkommande? Vilka är de mest framgångsrika företagen? Vem ligger bakom hur ser historien ut för de personerna? Vad kan man lära sig av dem? Använd Internet. 8 Författaren och Studentlitteratur

9 Studiebesök Besök UF-mässan (Ung Företagsamhet) som brukar anordnas årligen. Titta på de olika företagen och be eleverna välja ut tre bra och tre mindre bra företag. Diskutera olikheterna mellan företagen vad är bra? Vad är dåligt? Bjud in någon lokal entreprenör till klassen som får berätta om hur det är att driva företag. Det går ofta att få tips på föredragare från Almi, Innovationsbron, Lokala inkubatorer m.m. Författaren och Studentlitteratur 9

10 Förslag på lektioner Nedan följer ett förslag på upplägg för en entreprenörskurs fördelad på åtta stycken dubbellektioner. Det går naturligtvis att dela upp till fler och kortare lektioner. Upplägget bygger på att eleverna den tredje lektionen har valt ett litet miniprojekt som de får i uppgift att jobba med under kursens gång. Det kan ske enskilt eller i mindre grupper. Lektion 1 Inled med att kort diskutera igenom tillsammans med eleverna förväntningarna på ämnet. Diskutera begreppet entreprenör. Måste det vara kopplat till företagande och att tjäna pengar? Kan man vara entreprenör på annat sätt? Finns det något som eleverna brinner för och vill vidareutveckla? Många eldsjälar inom ideellt arbete är entreprenörer. Be eleverna nämna namn på bra entreprenörer, använd datorn om möjligt/lämpligt. Läs förorden och inledningen. Hjälp eleverna att diskutera sin framtid. Vad vill de göra? Be var och en skriva ner 2 3 yrken som de kan tänka sig. Vad jobbar deras föräldrar med? Låt dem försöka sätta sig in i en situation 15 år fram i tiden. Vad vill de göra då? Som hjälp kan man diskutera hur det såg ut för 15 år sedan. Då var datorer, Internet och mobiltelefoner ovanliga företeelser. Ingen hade hört talas om google, lunarstorm m.m. Lektion 2 Håll en diskussion om vad elever skulle göra om de fick lite pengar över. Om de vann kronor på triss eller fick en oväntad gåva. Om de hade ett jobb och fick sin första lön vad skulle de göra då? Läs kapitlen om Vad får du göra? och Skatter och svartjobb. Låt eleverna med hjälp av Internet lära sig mer om vad som gäller för dem. Titta till exempel på Arbetsmiljöverkets, Skatteverkets webbsida. Be dem ta reda på argumenten för att jobba vitt. 10 Författaren och Studentlitteratur

11 Gå igenom tillsammans med eleverna resultaten från sökningarna och håll en diskussion. Lektion 3 Läs kapitlet om att ta betalt. Diskutera vad är rimligt att ta betalt för någon i elevernas ålder. Hur kan de argumentera för en lön? Här kan eleverna jobba sig fram till ett förslag om vad de borde kunna ta i lön per timme. Låt var och en välja ett eller två av exemplen med bra idéer och låt dem läsa igenom stycket i boken. Be alla elever att på ett papper skriva ner så många idéer de själva kan komma på under 10 minuter och låt dem sen läsa upp dem. Låt varje elev utifrån alla idéer de har hört välja ut en favorit och be dem börja fundera på/skriva ner hur de skulle gå tillväga för att genomföra en sådan idé. Läxa: Be eleverna till nästa gång räkna på hur många kunder de kan tänkas få om de genomförde sin favoritidé och vad det kan betyda i ekonomiska termer. Vad kan de tjäna, behöver de något startkapital? Lektion 4 Låt varje elev redovisa läxan: Hur många kunder de kan tänkas få och vad det kan betyda i ekonomiska termer? Vad kan de tjäna, behöver de något startkapital? Be eleverna välja ut två berättelser från de äldre ungtreprenörerna och diskutera i klassen: o o o o Vad verkar ha varit svårt? Vad verkar ha varit lätt? Vilket är personernas viktigaste tips? Hur förbereder man sig för detta? Läs kapitlet Att tänka på när det gäller pengar, Om man behöver lite pengar hur kan man göra? Diskutera hur man ordnar med startkapital. Här finns bl.a. tips om hur man kan starta en studiecirkel och därmed få bidrag till sin verksamhet. Diskutera också behovet av ordning och reda och kassaböcker. Eleverna kan i Författaren och Studentlitteratur 11

12 detta avsnitt prova på att fylla i en kassabok. Utgå gärna från de exempel de själva har valt. Lektion 5 Tema marknadsföring: Läs kapitlet om att marknadsföra sitt erbjudande. Diskutera hur man på bästa sätt gör för att marknadsföra sig själv. Hur gjorde man förr, vad kan man göra nu? Hur ser kunderna ut? På vilket sätt vill de få information? Diskutera igenom de olika stegen i marknadsföringen: undersöka marknaden, planering, hur du når ut med ditt erbjudande och hur du tar betalt. Be eleverna göra en marknadsundersökning bland sina kunder om det erbjudande de valt ut. Förbered frågeformulär på lektionen. Det kan vara bra att be om e-postadresser till de potentiella kunderna redan nu. Lektion 6 Fortsättning på tema marknadsföring: Börja med att med datorns hjälp låta eleverna googla fram 2 3 olika exempel på reklamblad och låt dem diskutera i klassen. Vad gillar de och vad gillar de inte med de blad de valt ut? Vad bör vara med vad bör inte vara med? Be eleverna att med datorernas hjälp göra ett eget reklamblad för det erbjudande de själva har valt ut. Läxa: Om reklambladet inte är färdigt så låt dem fortsätta med detta hemma. Låt eleverna som läxa även pröva på att sälja på riktigt från nu och fram till sista lektionen. Lektion 7 Diskutera elevernas läxa att genomföra sitt egna projekt. Har de kommit igång? Vad är svårt, vad är lätt? Ägna stor del av lektionen att gemensamt försöka lösa de problem de har sett när de genomför projektet i praktiken. Använd grupper som får diskutera varandras arbeten. 12 Författaren och Studentlitteratur

13 Använd datorhjälp för att komplettera med de delar som eventuellt fattas i marknadsföringsmaterialet. Kanske måste det till en prislista, kundregister, kundenkät, orderblock eller liknande. Lektion 8 Läs kapitlet Vill du veta mer? Berätta om UF-programmet på gymnasiet. Låt eleverna använda Internet för att se vilka gymnasier i ert närområde som jobbar med UF-programmet på sin skola. Mer info på Be var och en redovisa erfarenheter från sitt egna projekt. Blev det som de hade förväntat sig? Gick det bra? Vad var svårt? Hur kändes det att möta kunder? Gå tillbaka till förordet och utvärdera tillsammans med eleverna om någonting förändrats i synen på framtiden. Författaren och Studentlitteratur 13

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Internet för turism & event

Internet för turism & event Internet för turism & event Hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver_6.indd 3 2009-04-21 23:45:47 Fler exemplar av den här boken köpes

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer