Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007"

Transkript

1 Nr 1 Februari 2007 Lantbruks Info Fårvallning på Hjälmö. Foto: Christina Fagergren Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Tel: (vxl) Fax: Besök oss gärna på Redaktionen: Lena Andersson Webrink, Jan Emmervall (ansvarig utgivare) Tryckeri: Elander Gotab AB ISSN Foto: Lena Andersson Webrink I detta nummer kan du bland annat läsa om: Landsbygdsprogrammet Inför SAM 2007 Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar Inspirerande reportage om studieresa till Halland

2 Lantbruksledaren Vi har vid årsskiftet fått ett nytt landsbygdsprogram som gäller ända fram till och med år Det är en lång tid. På sju år hinner mycket hända. Bland annat kan marknader och konsumtionsmönster förändras vilket innebär att man måste ha en stor lyhördhet för vad som efterfrågas och var man kan tjäna pengar. Vilka möjligheter ger det nya programmet? Hur ska ni på bästa sätt utnyttja de resurser som finns inom programmet för att bygga upp eller förstärka era företag? Programmet lyfter fram företagande och lönsamhet. I programmet kan Länsstyrelsen hjälpa till att finansiera kompetensutveckling och bidra till investeringar av olika slag både för att producera livsmedel eller för att finna nya verksamheter i era företag. Det är era idéer och era initiativ som styr hur utvecklingen kommer att bli inom länet. Det nya programmet vänder sig också till landsbygdsföretag och inte bara till lantbruksföretag. En annan nyhet i programmet är att vi i länet kan arbeta med Leadermetoden. Metoden innebär att privata, offentliga och ideella aktörer inom ett geografiskt avgränsat område bildar en grupp och beslutar vilka utvecklingsprojekt som ska få pengar. Vi har påbörjat arbetet och bjudit in olika organisationer, företag och kommuner för att diskutera hur det här ska utformas på bästa sätt. Diskussionerna kommer att fortsätta under våren. Gå gärna in på vår hemsida, för att få mer information. Kompetensutveckling kommer att vara ett viktigt inslag i det nya programmet. Just nu håller vi på att tillsammans med externa aktörer planera årets aktiviteter. Vi utnyttjar möjligheterna i det nya programmet samt erfarenheter och önskemål från tidigare år. Det kommer att bli seminarier, kurser, temadagar, studiecirklar och studieresor. Har du förslag och önskemål så kontakta Mette Kjöbeck Petersen tel Miljöstöden finns självklart kvar i det nya landsbygdsprogrammet. Vissa förändringar har skett så läs noggrant igenom den information som finns på vår hemsida eller i den information som du får hem. Vid årets fältkontroller har vi funnit att många brukare inte sköter sina betesmarker som man ska. Man kan ha minskat ner sitt djurinnehav eller överskattat hur stor areal som djuren klarar av att beta. Det här innebär ofta sanktioner och återkrav av tidigare utbetalda ersättningar. Om du i år ska förnya ditt åtagande, läs igenom vilka krav som ställs och fundera igenom om du kan uppfylla de krav som gäller under fem år. I det nya landsbygdsprogrammet ska vi se de möjligheter som finns för att utveckla lönsamma företag på landsbygden. Men det är dina idéer och dina initiativ som utgör grunden för utvecklingen. Resterande utbetalningar för stödåret 2006 Den senaste miljöstödsutbetalningen var den 20 februari. Resterande utbetalningar är planerade till den sista vardagen varje månad med start 30 mars. Utbetalningar av gårdsstödet sker löpande torsdagar veckovis. För proteingrödor och energigrödor sker den första utbetalningen den 15 februari. Senaste datum för uppköpare och förädlare att skicka in leveransförsäkran till länsstyrelsen är den 30 april i år för ansökningsår Utbetalningar kommer att göras veckovis efter den första utbetalningen. Slutbetalning av handjursbidrag sker i mars. När stöd för kvalitetssäkringssystem betalas ut har vi ännu inget besked om från Jordbruksverket. Jan Emmervall Lantbruksdirektör Jan Emmervall Lantbruksdirektör

3 Inför SAM 2007 Informationsträffar i länet Vecka 9 Tisdagen den 27 februari kl Vallentuna Kommunhus, Bällstarummet Onsdagen den 28 februari kl Älmsta Lanterna café, Gamla Ica Torsdagen den 1 mars kl Västerhaninge, Berga Naturbruksgymnasium, Skolbygganden Vecka 10 Tisdagen den 6 mars kl Rimbo, Rimbo Leisurecenter Torsdagen den 8 mars kl Färingsö, Sånga-Säby konferens Vecka 11 Tisdagen den 13 mars kl Norrtälje, Roslagens Sparbank Torsdagen den 15 mars kl Södertälje, Scandic Hotel Öppet Hus Öppet hus kommer att hållas på Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, på Kungsholmen fr o m den 19 mars t o m den 29 mars på vardagar kl Informationsträff för nysökanden den 19 mars Nysökanden har möjlighet att anmäla sig till en separat informationsträff på Länsstyrelsen den 19 mars. Anmälan görs till Annette Stolpe på tfn Vi kommer att gå igenom hur en ansökan görs med utgångspunkt från SAM-internet. Vi går även igenom grunderna för Gårdsstödet och de nya miljöersättningarna. Seminarier den 19 och 27 mars I samband med öppet hus kommer vi vid två tillfällen att informera om djurmärkning med tyngdpunkt på får, djurskydd som från och med 2007 ingår i tvärvillkoren, samt om hur betesmarker ska skötas etc. Seminarierna kommer att hållas på Länsstyrelsen, lokal Murgrönan, den 19 och 27 mars kl Anmälan görs till Annette Stolpe, tfn Miljöersättningar 2007 Nu börjar en ny omgång med miljöersättningar som varar fram till och med Mycket är sig likt, men det finns även en hel del förändringar inom vissa ersättningsformer. Läs mer i broschyren Miljöersättningar 2007 Lite att tänka på För de block bundna åtagandena gäller följande: Om du vill gå in i någon av de nya miljöersättningarna men fortfarande har motsvarande miljöstödsåtagande kvar måste du ta med all mark från det gamla åtagandet in i det nya. Då avslutas samtidigt ditt gamla åtagande. För miljöersättning för betesmarker och slåtterängar gäller dessutom att du måste utöka åtagandet med minst 10 ha för att kunna gå över i det nya programmet (gäller endast 2007). Du kan inte utöka ett åtagande från det tidigare programmet. Om du vill att ditt åtagande ska omfatta ytterligare mark ska du istället söka ett nytt åtagande.

4 Fortsättning, Lite att tänka på Tvärvillkoren: nu behöver du även uppfylla tvärvillkoren för att få full utbetalning av miljöersättningarna. Kravet att följa tvärvillkoren gäller dig som ingått ett åtagande för miljöersättning 2005 eller senare. För dig som ingick åtagande 2004 eller tidigare gäller fortfarande att du ska följa god jordbrukarsed. Brukarskiften: längst åtagande period gäller. Om du ansöker om ett åtagande i det nya programmet och samtidigt övertar ett åtagande från det tidigare programmet för motsvarande miljöersättning, kommer åtagandet från det tidigare programmet att avslutas automatiskt och marken föras in i ditt åtagande inom det nya programmet. Sista dagen för ansökan är den 29 mars Det gäller både SAM 2007 och ansökan om åtagande för miljöersättningar. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida, Ansökan om överföring av stödrätter 2007 Ansökan om överföring av stödrätter ska ha kommit in till Jordbruksverkets stödrättsenhet senast den 15 juni för att stödrätterna ska föras över under Om ansökan kommer in efter den 15 juni kommer överföringen att gälla först nästa år. Om du övertar ett helt företag kan du överta stödrätter hela året. Då behöver du förutom ansökan om stödrätter också skicka in ansökan om övertagande (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter, kontakta Jordbruksverket, Stödrättsenheten, tfn Frikopplingen av mjölkbidraget kan påverka värdet på dina stödrätter Nu när mjölkbidraget är frikopplat och ingår som en del i gårdsstödet kommer värdet att öka för de stödrätter som du äger För att få ett ökat stödrättsvärde ska du ha mjölkkvot registrerad hos Jordbruksverket den 31 mars 2007 ha levererat mjölk under kvotåret 2006/2007 (1 april mars 2007) ha ansökt i SAM 2007 om ökat stödrättsvärde för mjölkproducenter. Ska du överföra stödrätter? Om du ska överföra stödrätter och vill att det ökade stödrättsvärdet även ska hamna på de stödrätter som du tar emot måste ansökan om överföring av stödrätter ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 juni. De överlåtelser av ett helt jordbruksföretag som sker efter den 15 juni påverkas inte av detta. Stödrätternas värde ökar på grund av frikopplingen av mjölkbidraget innan överföringen görs. 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot 15 februari är sista dag för ansökan om överföring av mjölkkvot för att överföringen ska gälla innevarande kvotår (1 april mars 2007). Om ansökan kommer in under perioden 16 februari 31 mars görs överföringen först från och med den 1 april 2007 (källa: SJV:s nyhetsbrev nr 2). Vid frågor om stödrätter kontakta Jordbruksverket, Djurstödsenheten, tfn Viveka Appeltofft TA CHANSEN ATT FÅ GRATIS RÅDGIVNING När är bästa tidpunkt för spridning av gödsel? Hur kan jag hantera stallgödslet för att få så lite förluster som möjligt? Hur påverkar min vallodling kvalitetenpå grovfodret? Har du över 40 djurenheter och/eller över 100 ha och vill ha svar på liknande frågor, har du möjlighet att få gratis rådgivning inom projektet Greppa Näringen. Greppa Näringen erbjuder dig som lantbrukare individuell rådgivning som rör frågor kring växtnäring och bekämpningsmedel. Det innebär till exempel rådgivning om växtnäringstrategier, grovfoderodling och kontroller av foderstater. Allt för att utsläpp till sjöar, vattendrag och luft ska minska. Detta gynnar både miljö, hälsa och den egna ekonomin. Anmäl dig och ta steget för en bättre miljö och en ökad lönsamhet! För information och anmälan hör gärna av dig till Cecilia Norén, lantbruksenheten på Länsstyrelsen telefon: , e-post: eller till någon av dina rådgivare. Mer information om Greppa Näringen finns också på Greppa Näringens hemsida, 4

5 Viktigt om betesmarker och slåtterängar Miljöstödet för betesmarker och slåtterängar kommer i det nya Landsbygdprogrammet att se ut ungefär som det gjort tidigare, med två stödnivåer. Dessa byter dock namn. Grundersättning blir till ersättning för allmänna värden och marker med tillläggsersättning blir marker med särskilda värden. En nyhet för 2007 är dock att större vikt i vissa fall kan läggas vid värden som inte är kopplade till fältskiktets flora, exempelvis fornlämningar eller äldre ädellövträd. En mark med sådana värden tilllåts nu vara måttligt påverkad av produktionshöjande åtgärder. Detta innebär att något fler marker är berättigade till den högre ersättningsnivån. Stödnivåerna ligger kvar på samma nivåer, med undantag för Lieslåtter som höjs till 7000 kr/ha och år och skogsbete, som höjs till 1800 kr/ha och år. Liksom tidigare är det Länsstyrelsen som bedömer om din mark klarar kraven för särskilda värden eller skogsbete, dock efter ansökan från dig. Om du redan har en Åtgärdsplan men denna har gått ut, kan du söka igen och få en så kalllad Åtagandeplan om vi bedömer att värdena finns kvar. Vem kan söka? Nya brukare samt den som hade ett åtagande som gick ut 2006 kan söka nytt 5-årigt åtagande Har man ett åtagande som inte gått ut kan man inte söka det nya stödet, såvida man inte utökar med minst 10 ha. Detta gäller i år; 2008 kommer detta hinder att tas bort. Igenväxning kan bli dyrt! Att söka på marker som är igenväxta kan bli mycket kostsamt framöver. Se därför till att åtgärda eventuell igenväxning snarast. Om man inte vill, kan eller får röja bort igenväxning, så är det bättre att låta bli att söka på marken. Till skillnad från tidigare har man nu inte ett år på sig att åtgärda igenväxning. Kommer vi ut och finner en igenslyad hage måste vi avslå ansökan, varefter man får återkomma med en ny ansökan nästa år, när man avlägsnat igenväxningen. Problem uppstår också om vi på Länsstyrelsen i samband med det nya åtagandearbetet stöter på marker som varit med i ett åtagande förut och där vi finner att det finns igenväxning som uppenbarligen varit där länge. Då måste detta dokumenteras och det kan sedan bli fråga om en återkravsutredning bakåt i tiden. Förutom att marken inte kommer med i det nya stödet, kan det alltså bli kostsamma återkrav för den som brukar marken. Innan du söker på nytt bör du alltså titta igenom din gamla åtgärdsplan noga och försäkra dig om att du gjort alla de bindande åtgärder som föreslås! Länsstyrelsens handläggning Länsstyrelsen saknar resurser för arbetet med att bedöma marker och göra åtagandeplaner. Detta innebär att vi oftast inte har möjlighet att komma ut till dig på samma sätt som tidigare. Detta gäller särskilt för gamla åtaganden som gått ut, där vi istället för nytt fältbesök kommer att behandla ansökningarna med hjälp av de uppgifter vi redan har, exempelvis en gammal Åtgärdsplan, föregående års kontrollresultat eller tjänsteanteckningar från tidigare fältbesök. Det innebär att Länsstyrelsen har en aktuell bild av markens värden, men inte alltid en dito av markens skötsel. Ansvaret för att den sistnämnda är godtagbar vilar alltså huvudsakligen på dig som brukar marken. Hör gärna av dig om du har frågor om detta! Måns Svensson Sök inte stöd för igenväxta betesmarker! Foto: Karin Joelsson 5

6 En liten tillbakablick från sommarens studieresa till Halland med inriktning på landsbygdsutveckling och får Familjen Carlssons egendesignade SPA Foto: Leif Malmqvist Under sommaren 2006 ordnade Länsstyrelsen i Stockholms och Södermanlands län två resor ner till Halländska Tvååker. Där besöktes två framgångsrika landsbygdsföretag. Drev småskalig turistverksamhet paralellt med ekologiskt jordbruk Rolf Carlsson var en av de första ekologiska jordbrukarna i Sverige. Redan 1984 var jordbruket ekologiskt. Det var tuffa tider och på grund av dålig lönsamhet började makarna Carlsson under senare delen av 80- talet att driva småskalig turistverksamhet parallellt med jordbruket. Daghem, skolor och andra kom på studiebesök för att se det ekologiska lantbruket. Men det var framförallt de vältränade och duktiga vallhundarna som lockade besökarna. Idag finns bara en vallhund på gården, och tillsammans med några katter, hästar, höns, får, kor av köttras, en åsna, kaniner samt en påfågel finns djuren kvar för att tillföra gården trivsel för besökare samt för att hålla markerna öppna. Upplevelseföretag med besökare per år Vårt första mål som var Ästad gård, där man tidigare bedrivit ekologisk mjölkproduktion. Numera drivs på gården ett upplevelseföretag, där man tar emot cirka besökare varje år. Konferenser, svensexor, möhippor, firmafester och kick offer anordnas. På gården finns SPA-anläggning, övernattningsmöjligheter i flera prisklasser, restaurang samt konferenslokaler. Verksamheten drivs som ett aktiebolag och ägs av familjen Carlsson. Hela familjen är verksam i bolaget, med dottern Linda som VD. Egen designad SPA-anläggning Vi inledde vårt besök med ett dopp i den egendesignade SPA-anläggningen, som är iordningställd i anslutning till gårdens flera anlagda våtmarker. Alla våtmarkerna hör ihop och renar vattnet innan det når den lilla sjön som gästerna svalkar sig i. Efter bastu och bad var det dags för middag. Ästads hemlagade pytt i panna smakade bra medan vi hörde Linda Petersson berätta om gården, dess historia och nuvarande verksamhet. Foto: Sofia Sjöberg

7 Öströö fårfarm är en av Sveriges största lammproducenter. Hela kedjan med eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café finns på gården. Foto: Sofia Sjöberg Nytt fårstall och eget slakteri Ekologisk produktion med flera kompletterande verksamheter Nästa besök är fårstallet som är helt nybyggt. Christian har tidigare arbetat med fårstallsinredning så stallet är väl genomtänkt och lättarbetat. Vi tittar även på slakteriet som uppfördes när Varbergs slakteri lades ner. Makarna tyckte att det blev för långa transporter till slakterier i Skåne och Västergötland. De fick förädlingsstöd från Jordbruksverket och genomförde bygget. Lunchen serverades i den gamla brännvinskällaren och där serveras enbart lammkött. Vi fick rökt lammfiol med potatisgratäng, allt välsmakande. Efter lunch var det dags och handla delikatesser i köttboden och presenter i hantverksboden. Därefter var det dags för återfärden till Stockholm. Nya intryck och idéer gjorde att diskussionen om får var livlig under hela resan tillbaka till Stockhom. Vill du få mer information om gårdarna, gå in på www. astadgard.nu och Rolf och Christian är bröder och drivs av samma egenskaper. De är kreativa, modiga och har servicekänsla. Med dessa egenskaper, kan man uppenbarligen komma långt. Under 2007 börjar det nya landsbygdsprogrammet med stora resurser för just entreprenörer på landsbygden. I Stockholms län finns ett stort befolkningsunderlag och många som är beredda att betala för att få uppleva, smaka av, vila ut och lära sig om livet på landet. Utnyttja dessa förutsättningar och passa på att förändra ditt lantbruksföretag! Nästa dag fortsatte färden genom Hallands bokskogar till Öströö fårfarm. Gården arrenderas av Christian och Jeanette Carlsson som driver gården ekologiskt med flera kombinationsverksamheter. I år föddes 800 lamm på gården, vilket gör makarna Carlsson på Öströö till en av de större lammproducenterna Sverige. Hela kedjan finns på gården, eget slakteri, köttbod, hantverksbod, restaurang och café. Allt detta gör att gården är en intressant utflykt för besökare; här kan man fika, äta lunch eller handla lammkorv, fårskinn och yllekläder. Lammsafarin är en populär atraktion Vi inleder vårt besök med att prova gårdens populäraste attraktion, lammsafari. Vi hoppar in i balvagnarna och Christian kör genom gårdens ägor. Ute i fårhagen berättade han om produktionen och visade också hur han vallar fåren med hunden Torsten. Förutom tackorna finns även ett tiotal Highland Cattle som bidrar till att hålla markerna öppna och att rena betena från parasiter, eftersom gården drivs ekologiskt. Vid pennan, Sofia Sjöberg Blir du sugen på att följa med på studieresor under kommande år? Håll utkik i nya LantbruksInfo och på Lantbruksenhetens hemsida. Foto: Sjöberg Foto: LeifSofia Malmqvist

8 B Porto Betalt Smaklust - en upplevelsekartbok över Sveriges mathantverk Nu finns en kartbok med hela landets småskaliga livsmedelsproducenter samlade. Det är Eldrimner, det småskaliga resurscentrumet i Jämtland som ligger bakom boken. Stockholms län har med 28 förädlare i boken, med altt från fiske i skärgården, gårdsmejeri i Roslagen till Bondens Butik på Södermalm. Den augusti ska Smaklust introduceras på Street, längs Hornstulls strand och i Tantolunden i Stockholm. Det blir en upplevelsemässa om Sveriges mathantverk, där hela Sverige ska byggas upp efter kartboken, och varje region presentera sitt mathantverk Vill du deltaga i Smaklust eller få mer information kring mässan, kolla in Eldrimners hemsida, Där finns informationsdokument och en broschyr att ladda ner med detaljer. En första träff för producenter i Stockholm och Uppsala län kommer att vara den 13 februari klockan på Blå Vingen i Knivsta. Vill du deltaga på det mötet hör av dig till Claudia Dillman, kontaktperson i Stockholms län, telefonnummer , eller på Kartboken kan beställas från Eldrimner, tel Sofia Sjöberg Under mars månad kommer Länsstyrelsen att publicera en inspirerande rapport med exempel på företagare och föreningar som erhållit projektoch investeringsstöd. Rapporten heter: Från vision till verklighet. Lantbruksenheten: Emmervall Jan Lantbruksdirektör Andersson Webrink Lena Förprövning djurstallar, Lantbruksinfo Appeltoft Viveka EU-stöd, Miljöstödsansvarig Bingham Jim Kontrollansvarig, EU-stöd, SAM Internet, Blockkartor Carlsson Cathrine Återkrav Carlsson Lars Företagsekonomi, Företagsstöd, Projektstöd, Startstöd Florman Anna-Karin Husdjur, EU-stöd Hammarbäck Peter Vattenhushållning, Våtmarker Kjöbek Petersen Mette Kompetensutveckling, Information Larsson Anders Stödansvarig, EU-stöd Larsson Iris Blockkartor, EU-stöd Norén Cecilia EU-stöd, Bifrågor, Stallgödselfrågor, Greppa Näringen Sjöberg Sofia Kompetensutveckling, EU-stöd Sjöstrand Christina Företagsstöd, Projektstöd, Ekonomi Stolpe Annette Registrator Strömberg Maria EU-stöd, Återkrav Svensson Måns Åtagandeplaner Svensson Sven-Erik Fastighetsfrågor och planering, Företagsstöd, Projektstöd Tykesson Johannes Bitr. Kontrollansvarig, SAM Internet Yrjas Christer EU-Stöd Åkerström Rose-Mari EU-stöd, Tvärvillkor Du hittar information från Lantbruksenheten även på 8

Lantbruks. Ur innehållet: Gårdsstöd SAM 2006 Spridning av stallgödsel Kurser. Info. Nr 4 December 2005

Lantbruks. Ur innehållet: Gårdsstöd SAM 2006 Spridning av stallgödsel Kurser. Info. Nr 4 December 2005 Ur innehållet: Gårdsstöd SAM 2006 Spridning av stallgödsel Kurser Lantbruks Info Nr 4 December 2005 December 2005 Lantbruksledaren... 3 Gårdsstödet... 4 Datum för utbetalning av EU-stöd... 6 Inför ansökan

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Lantbruks Info Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se

Lantbruks Info Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se Ur innehållet: SAM 2005 Infoträffar & Öppet Hus Djurbidrag Kurser Lantbruks Info Nr 1 Februari 2005 Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se Februari 2005 Lantbruksledaren... 3 Länsstyrelsens information

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Lantbruks Info. Nr 1 februari 2009. I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Lantbruks Info. Nr 1 februari 2009. I detta nummer kan du bland annat läsa om: Nr 1 februari 2009 Lantbruks Info Foto: Lena Andersson Webrink Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tel: 08-785 40 00 (vxl) Fax: 08-650 77 40 Besök oss gärna på

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:3

Policy Brief Nummer 2013:3 Policy Brief Nummer 2013:3 Gårdsstödsreformen positiv för sysselsättningen I samband med frikopplingsreformen 2005 blev all jordbruksmark i Sverige berättigat till gårdsstöd. Tidigare var endast vissa

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Greppa Näringen - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Ett kunskaps- och rådgivningsprojekt Greppa Näringen är den enskilt största satsning som gjorts

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

Lantbruks Info. Nr 4 December 2008. I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Lantbruks Info. Nr 4 December 2008. I detta nummer kan du bland annat läsa om: Nr 4 December 2008 Lantbruks Info Foto: Karin Joelsson Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tel: 08-785 40 00 (vxl) Fax: 08-650 77 40 Besök oss gärna på www.ab.lst.se/lantbruk

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Karin Svanäng, Partnerskapsmötet den 21 maj 2015 Uppstart landsbygds- och fiskeprogrammen Handlingsplan del 1 klar Handlingsplan del

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd 1 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar och fokusområden i landsbygdsprogrammet 1 Kunskapsöverföring och innovation 2 Lönsamhet, konkurrenskraft i jordbruket

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med.

Nyhetsbrev Maj 2015. och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och O boy njuter i solen och vi med. Nyhetsbrev Maj 2015 Våren är här, underbart! Fåren är på betet, hönsen går ut fritt på dagarna, Gotlandskaninerna Guldnos och Snövit har varsina stora hagar att skutta runt i. Katterna Misse, Shim och

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 1 (5) 2013-08-21 Avdelningen för landsbygd Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 Länsstyrelsen i Stockholm nominerar härmed Värmdö till tävlingen Årets Matlandethuvudstad. Länsstyrelsen har

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Nya tider, nya utmaningar!

Nya tider, nya utmaningar! Webbversion Skicka vidare Dela: Nya tider, nya utmaningar! Maj 2015/Nr 1 Nu är jag tillbaka igen på länsstyrelsen efter en tids tjänstledighet. Under min frånvaro från länsstyrelsen har jag arbetat i Konkurrenskraftsutredningen

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Christian Bauer Journalnummer:

Läs mer

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra?

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Nyhetsbrev 8 2014 Landsbygden Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Länsstyrelsen får en hel del telefonsamtal

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

Lantbruks Info. Nr 2 juni I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Lantbruks Info. Nr 2 juni I detta nummer kan du bland annat läsa om: Nr 2 juni 2007 Lantbruks Info Foto: Hanna Williamsson Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tel: 08-785 40 00 (vxl) Fax: 08-650 77 40 Besök oss gärna på www.ab.lst.se/lantbruk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och www.m.lst.se Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. Dessa stöd ingår i Sveriges miljö- och

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer