Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide"

Transkript

1 Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser Säkerhetsföreskrifter först. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Om denna manual Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. VARNING FÖRSIKTIGT ANMÄRKNING Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller t.o.m. dödsfall till följd av felaktig hantering. Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller fysisk sakskada till följd av felaktig hantering. Denna varnar för orsak till problem. Läs vidare på de sidor som anges med siffror efter denna symbol. NOTERA Informationen i denna manual är föremål för förändringar utan föregående avisering. Illustrationerna i den här manualen tjänar endast som exempel. De kan avvika något från hur din projektor ser ut. Tillverkaren tar inget ansvar för ev. fel som kan uppträda i denna manual. Reproduktion, överföring eller kopiering av hela eller delar av detta dokument är inte tillåtet utan uttryckligt, skriftligt godkännande. Varumärkesinformation Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Windows, DirectDraw och Direct3D är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. VESA och DDC är varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. HDMI TM, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Blu-ray Disc TM och Blu-ray TM är varumärken för Blu-ray Disc Association. DICOM är ett registrerat varumärke som tillhör National Electrical Manufacturers Association för dess standarder (publikationer) som är relaterade till digital kommunikation av medicinsk information. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom. 1

2 Innehåll Inledning... 3 ENKEL MENY Funktioner...3 BILD-meny Kontrollera förpackningens innehåll.. 3 Artikelnamn...4 VISA-meny Projektor, Kontrollpanel och indikatorer, INSIGNAL-meny Portar, Fjärrkontroll INSTÄLL.-meny Ställa in... 7 LJUD-meny Uppställning...7 Ansluta dina enheter...10 SKÄRMBILD-meny Fästa kablarna OPTION-meny Fästa adapterskydd...15 NÄTVERK-meny Använda säkerhetsbygeln och urtaget.. 15 Ansluta strömförsörjningen...16 SÄKERHET-meny Fjärrkontroll Presentationsverktyg Sätta i batterier...17 Presentation UTAN PC...98 Använda funktionen FJÄRR-ID...17 Miniatyrläge, Helskärmsläge, Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens.. 18 Bildspelsläge, Spellista Om fjärrkontrollens signal...18 USB-visning Använda som enkel mus & tangentbord till PC.. 19 Starta USB-visning, Meny vid högerklick, Statusmonitor Flytande meny, Alternativfönster Visar tillståndet på projektorn...20 Underhåll Visar loggen...22 Byta ut lampan Ström på/av Rengöring och byte av luftfiltret Sätta på strömmen...24 Övrig skötsel Avstängning av strömmen...24 Felsökning Använda Varningar som visas på Statusmonitorn Justera volymen för ljudutmatningen.. 25 Relaterade meddelanden Tillfällig avstängning av skärm Angående indikatorlamporna och ljudutmatning.. 25 Återställning av alla inställningar Välja en ingångssignal...26 Fenomen som lätt kan misstas Välja ett bildförhållande...27 för att vara maskindefekter Justera projektorn i höjdled...28 Justera linsen...29 Specifikationer Justera zoom och fokus, Justera objektivet, Linsminne Använda den automatiska justeringsfunktionen.. 31 Justera positionen...31 Korrigera störning...32 Använda förstoringsfunktionen...35 Frysa skärmen tillfälligt...36 Dölj bilden tillfälligt...36 BvB (Bild-vid-bild) / BiB (Bild-i-Bild).. 37 Använda meny-funktionen...41 Indikationer i skärmmenyerna, Innehåller postern på varje meny 2

3 Inledning Funktioner Projektorn erbjuder dig ett brett användande av följande funktioner. Inledning ü Enhetens HDMI-portar har stöd för olika typer av bildutrustning med digitala gränssnitt som ger en tydligare bild på skärmen. ü Den superstarka lampan och det högkvalitativa optiksystemet uppfyller kraven hos professionella användare. ü Extra linsenheter och det breda intervallet för funktionen linsväxling ger stora möjligheter att installera produkten var man vill. ü Linsjalusin kan dölja dina privata förehavanden och assistera dig vid presentationer. ü Den stora mängden I/O-portar anses ha stöd för alla olika affärssammanhang. Kontrollera förpackningens innehåll Se avsnittet Innehållet i Kartongen i Bruksanvisning (koncis) vilket är en handbok. Artiklarna som visas där bör medfölja din projektor. Vänd dig omedelbart till din återförsäljare om något skulle fattas. VARNING Håll små delar utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte några delar i munnen. Om du svalt det, uppsök läkare omedelbart för akutbehandling. NOTERA Behåll originalemballaget för framtida förflyttning. Se till att du använder originalemballaget när du flyttar projektorn. Var särskilt försiktig med linsen. Projektorn kan orsaka ett skramlande ljud om den lutas, flyttas eller skakas. Det skramlande ljudet orsakas av att ett spjäll som reglerar luftflödet inuti projektorn har flyttats. Observera att det inte beror på något fel på projektorn. 3

4 Inledning Artikelnamn Projektor (1) Lamplucka ( 112) Lampan sitter innanför. (2) Filterlucka ( 114) Luftfi lter och luftintag sitter innanför. (3) Höjdjusterfötter (x2) ( 28) (4) Höjdjusterknappar (x2) ( 28) (5) Fjärrsensorer (x2) ( 18, 74) (6) Lins (7) Linslock (8) Indikatorer ( 5) (3) (7) (11) (6) (14) (5) (9) Luftintag (10) Kontrollpanel ( 5) (11) Statusmonitor ( 20) (10) (5) (12) AC (AC-ingång) ( 16) (12) (16) (13) Utblåsöppningar (15) (14) Portar ( 5) (15) Säkerhetsbygel ( 15) (16) Säkerhetsurtag ( 15) (17) Handtag ( nedan) (18) Säkerhetsspärr ( 15) (18) (17) (8) (13) (4) (3) (9) (2) (1) (9) (9) (4) VARNING Öppna inte produkten och avlägsna inga delar på produkten om detta inte anvisas i bruksanvisningen. Handtag Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Utsätt inte produkten för stötar eller slag. Placera dina händer på handtaget på undersidan av projektorn när du bär den. Ta bort alla anslutningar, inklusive kablar, från projektorn när den bärs eller fl yttas. Titta inte in i objektivet och projektorns öppningar när lampan är på. FÖRSIKTIGT Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. Fäst inte någonting på linsen förutom projektorns linsskydd eftersom det kan skada linsen, t.ex. smälta den. 4

5 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Kontrollpanel och indikatorer (1) STANDBY/ON-knapp (&24) (2) INPUT-knapp (&26, 41) (3) MENU-knapp (&41) (4) LENS SHIFT-knapp (&29) (5) ZOOM-knapp (&29) (6) FOCUS - / +-knappar (&29) (7) SHADE-knapp (&36) (3) (8) FUNCTION-knapp (&22, 29) (9) FILTER-indikator (&123) (4) (10) SHADE-indikator (&36) (6) (11) SECURITY-indikator (&97) (12) LAMP-indikator (&120 ~ 122) (2) (13) TEMP-indikator (&120 ~ 122) (14) POWER-indikator (&24, 120 ~ 122) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Portar (&10~14) (1) COMPUTER IN1-port (2) COMPUTER IN2-portar (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-port (4) USB TYPE A-portar (5) USB TYPE B-port (6) HDMI 1-port (7) HDMI 2-port (8) COMPONENT-portar (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO-port (11) AUDIO IN1-port (12) AUDIO IN2-port (13) AUDIO IN3 (L, R)-portar (14) AUDIO OUT (L, R)-portar (15) MONITOR OUT-port (16) REMOTE CONTROL IN-port (17) REMOTE CONTROL OUT-port (18) CONTROL-port (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

6 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Fjärrkontroll (1) STANDBY-knapp ( 24) (1) (2) (3) (2) ON-knapp ( 24) (5) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4-knappar ( 17) (4) (6) (4) COMPUTER 1-knapp ( 26) (7) (9) (5) COMPUTER 2-knapp ( 26) (8) (11) (10) (6) COMPUTER 3-knapp * (12) (13) (7) LAN-knapp ( 26) (15) (14) (8) USB TYPE A-knapp ( 26) (9) USB TYPE B-knapp ( 26) (16) (23) (10) COMPONENT-knapp ( 26) (25) (26) (11) S-VIDEO-knapp ( 26) (24) (17) (12) VIDEO-knapp ( 26) (18) (21) (13) HDMI 1-knapp ( 26) (14) HDMI 2-knapp ( 26) (19) (22) (15) DIGITAL-knapp * (27) (28) (20) (29) (16) PAGE UP / PAGE DOWN-knappar ( 19, 100) (32) (17) F5-knapp ( 18, 19) (33) (30) (18) ENTER-knapp ( 19, 22, 41) (31) (19) RESET-knapp ( 41) (20) ESC-knapp ( 19, 41) (21) / / / -markörknappar (22) MENU-knapp ( 41) (23) VOL + / --knappar ( 25) (34) (36) (24) AV MUTE-knapp ( 25) (35) (25) MAGNIFY ON / OFF-knappar ( 35) (26) FREEZE-knapp ( 36) (27) PbyP-knapp ( 37) (28) ASPECT-knapp ( 27) (29) AUTO-knapp ( 31) (30) POSITION-knapp ( 30, 31, 42) (31) KEYSTONE-knapp ( 32) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4-knappar ( 71) (37) (33) LENS SHIFT-knapp ( 29) (34) LENS MEMORY-knapp ( 30) Baksidan av (35) FOCUS + / --knappar ( 29) fjärrkontrollen (36) ZOOM + / --knappar ( 29) (37) Batterilucka ( 17) (38) (38) Trådad fjärrkontrollport ( 14) NOTERA Knapp märkt * stöds inte på denna projektor ( 119). Varje gång du trycker ner någon knapp (förutom ID-knappar) kommer IDknappen för valt ID-nummer att lysa ( 17) 6

7 Ställa in Ställa in Installera projektorn i enlighet med den miljö och det sätt som projektorn kommer att användas i. I fall med specialinstallation som t ex från taket, kan vissa monteringstillbehö (&Specifikationer i Bruksanvisning (koncis)) och service krävas. Konsultera din återförsäljare angående installationen. Uppställning Se tabellerna T-1 till T-3 på baksidan av Bruksanvisning (koncis) samt observera följande när du ska avgöra skärmstorlek och projiceringsavstånd. De värden som anges i tabellen är uträknade för en helbildsskärm. Projektorns översida H x V : Skärmstorlek a : Avstånd mellan projektor och skärm (från framsidan av projektorenheten) b, c : Höjd på skärmen Projektorns undersida 7

8 Ställa in Uppställning (fortsättn.) VARNING Installera projektorn där du enkelt kommer åt eluttaget. Om något onormalt inträffar, dra genast ut nätsladden till projektorn. Att inte följa denna anvisning innebär en risk för brand eller elstöt. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Om projektorn ramlar eller tippar över kan det leda till skador på projektorn och omgivande föremål. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn på instabila ytor, som t.ex. lutande ytor, platser som utsätts för vibrationer, ostadiga bord eller vagnar eller ytor som är mindre än själva projektorn. Placera inte projektorn på sidan eller stående på fronten eller baksidan. Fäst eller ställ inte någonting på projektorn såvida det inte uttryckligen anges i denna manual. Använd inte några andra monteringstillbehör än de som anges av tillverkaren. Läs och behåll installationstillbehörens bruksanvisning. Vid särskild installation som till exempel i tak ska man rådfråga sin återförsäljare innan man påbörjar arbetet. Det är möjligt att montera projektorn i vilken riktning som helst med angivna monteringstillbehör. Rådgör med din återförsäljare för en sådan specialinstallation. Placera dina händer på handtaget på undersidan av projektorn när du bär den. Ta bort alla anslutningar, inklusive kablar, från projektorn när den bärs eller flyttas. Installera inte projektorn i närheten av värmeledande eller brännbara föremål. Sådana föremål kan när de värms upp av projektorn leda till brand och brännskador. Placera inte projektorn på ett metallstativ. Placera inte projektorn där eventuella oljor, såsom matlagnings- eller maskinoljor, används. Olja kan skada produkten och leda till att den inte fungerar korrekt eller faller ner från sin plats. Placera inte projektorn där den kan bli våt. Om projektorn blir våt eller om vätska kommer in i projektorn kan detta orsaka brand, elfara och defekter I projektorn. Placera inte projektorn i närheten av vatten, som i badrummet, köket eller vid poolen. Placera inte projektorn utomhus eller vid fönstret. Placera inte någonting som innehåller vätska nära projektorn. 8

9 Ställa in Uppställning (fortsättn.) FÖRSIKTIGT Placera projektorn på ett svalt ställe och se till att det finns tillräcklig ventilation. Om projektorns interna temperatur blir för hög kan det hända att den stängs ner automatiskt eller slutar att fungera korrekt. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn i direkt solljus eller nära heta föremål såsom kaminer. Placera inte projektorn där luft från en luftkonditioneringsapparat eller liknande kommer att blåsa direkt på den. Håll ett avstånd på 30 cm eller mer från projektorns sidor till andra objekt såsom väggar. Placera inte projektorn på mattor, kuddar eller textilier. Blockera eller hindra inte på något vis projektorns luftöppningar. Placera inte några föremål vid projektorns ventilationsöppningar som kan sugas in eller fastna. Placera inte projektorn på platser som utsätts för magnetiska fält eftersom detta kan leda till en felfunktion för fläktarna inne i projektorn. Undvik att placera projektorn på rökig, fuktig eller dammig plats. Om projektorn placeras på sådana platser kan detta orsaka brand, elfara och defekter i projektorn. Placera inte projektorn i närheten av luftfuktare. I synnerhet vad gäller luftfuktare med ultraljud kan klor och mineraler som finns i kranvattnet spridas och lagras i projektorn vilket leder till att bilder projekteras sämre och att andra typer av problem uppstår. Placera inte projektorn där folk röker, i köket, i hallen eller vid fönstret. ANMÄRKNING Placera projektorn så att starkt ljus inte direkt träffar projektorns fjärrsensor. lacera inte produkten på en plats med radiostörningar. Ställ in HÖJD för alternativet SERVICE i OPTION-menyn korrekt. Man bör i normala fall bevara inställning AUTO. (&72). Om projektorn används med fel inställning kan projektorn eller dess delar skadas. Håll värmekänsliga föremål på avstånd från projektorn. Dessa kan i annat fall skadas av projektorns värme. 9

10 Ställa in Ansluta dina enheter Innan du ansluter projektorn till en enhet, se efter i enhetens bruksanvisning för att bekräfta att enheten är lämplig för anslutning med den här projektorn och förbered tillbehör som behövs, såsom en kabel som passar med enhetens signal. Konsultera din återförsäljare när tillbehöret som krävs inte medföljde produkten eller om det är trasigt. När du har kontrollerat att projektorn och enheterna är avstängda, anslut enligt följande anvisningar. Se bilderna på följande sidor. Innan man ansluter projektorn till ett nätverk ska man se till att även läsa Nätverksguide. VARNING Använd endast lämpliga tillbehör. Annars kan enheten och projektorn börja brinna eller skadas. Använd endast tillbehör som anges eller rekommenderas av tillverkaren av projektorn. Det kan regleras med standarder. Montera inte isär eller modifiera projektorn eller tillbehören. Använd inte skadade tillbehör. Var försiktig så att inte tillbehören skadas. Lägg kablarna så att de inte kläms eller trampas på. FÖRSIKTIGT För en kabel med en kärna endast i ena änden, ska änden med kärnan anslutas till projektorn. Detta kan vara fordrat enligt EMI-stadgar. NOTERA Stäng inte av projektorn medan den är ansluten till en enhet som är igång, såvida inte enhetens bruksanvisning instruerar detta. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. Funktionen för en del av ingångarna kan väljas utifrån specifika användarkrav. Kontrollera den sida för referens som anges intill varje port på följande ritning. Var försiktig så att du inte av misstag ansluter en kontakt till fel port. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. - När du håller på att ansluta, se till att formen på kontaktdonen passar porten där de ska anslutas. - Se till att dra åt skruvarna på anslutningar som har skruvar. - Använd kablar med raka kontakter, inte vinklade, eftersom projektorns ingångskontakter är försänkta. Om Plug-and-Play-egenskaper Plug-and-Play är ett system bestående av en dator, dess operativsystem och kringutrustning (t.ex. skärmenheter). Denna projektor är VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan användas genom att ansluta denna projektor till en dator som är VESA DDC (display data channel)-kompatibel. - Utnyttja denna funktion genom att ansluta en datorkabel till COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play kanske inte fungerar korrekt om du försöker med någon annan typ av anslutning. - Använd standarddrivrutinerna i din dator eftersom denna projektor är en Plugand-Play-monitor. 10

11 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) (&26, 108) (&26) (&59) (&26) Dator NOTERA Innan du ansluter projektorn till en dator, se efter i datorns bruksanvisning och kontrollera kompabilitet för signalnivå, synkroniseringsmetoder och skärmupplösningens utmatning till projektorn. - Vissa signaler kan behöva en adapter för att ledas in i denna projektor. - Vissa datorer har flera skärmvisningslägen, vilka kan omfatta vissa signaler som inte stöds av denna projektor. - Även om projektorn kan visa signaler med en upplösning upp till UXGA (1600x1200) eller upp till W-UXGA (1920x1200) för CP-WU8460, kommer signalen att konverteras till projektorns panelupplösning innan den visas. Det bästa visningsresultatet åstadkoms om upplösningarna hos insignalen och projektorpanelen är identiska. Om du ansluter den här projektorn och en bärbar dator, måste du mata ut visningen till en extern skärm eller på samma gång mata ut till den interna skärmen och en extern skärm. Se efter i datorns bruksanvisning för inställningar. Beroende på signalingång, kan den automatiska justeringsfunktionen för den här projektorn ta lite tid och inte fungera korrekt. - Observera att en signal för komposit-synk eller synk-på-grön kan förvilla projektorns automatiska inställningsfunktionen (&54). - Om den automatiska justeringsfunktionen inte fungerar korrekt, kanske du inte kan se dialogen för inställning av skärmupplösning. Använd, om detta skulle ske, en extern skärm. Du kanske kan se dialogen och ställa in lämplig skärmupplösning. 11

12 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Åtkomstpunkt (&80) (&80) (&19) Dator Extern enhet Trådlös USB-adapter (tillval) (&80) USBlagringsenhet (&98) VARNING Den trådlösa USB-adaptern kan bli väldigt varm, så för att undvika risken för brännskador koppla loss projektorns strömkabel i 10 minuter innan du vidrör adaptern. När du använder den trådlösa USB-adaptern, se till att ansluta adapter till den USB TYPE A port som är längs bort från LAN-porten och använd medföljande adapterskydd (&15). FÖRSIKTIGT Se till att du har fått godkänt att ansluta projektorn till ett nätverk av nätverkets administratör innan du ansluter projektorn till ett nätverk. Anslut inte LAN-porten till ett nätverk som kan ha en för hög spänning. Det särskilda trådlös USB-adapter som säljs som tillbehör krävs för att man ska kunna använda projektorns trådlösa funktion. Innan anslutning av den trådlösa USBadaptern, ska man bryta strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabeln. Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn. Innan du tar bort USB-enheten från projektorns port, se till att använda funktionen AVLÄGSNA USB på miniatyrskärmen för att säkra din data (&101). För att ansluta både LAN-kabeln och USB-enheten till projektorn ska man endast använda den USB TYPE A-port som är längst bort från LAN-porten, eller en LANkabel som är platt på den sida där ledningarna syns. I annat fall kan man inte använda båda samtidigt på ett korrekt sätt och ledningen kan gå sönder (felfunktion). NOTERA Om en större USB-masslagringsenhet blockerar LAN-porten ska man endast använda den USB TYPE A-port som är längst bort från LAN-porten, eller en USB-förlängningssladd, för att ansluta USB-masslagringsenheten. 12

13 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) (&59) (&26) (&26, 54) (&26) VCR/DVD/ Blu-ray Disc TM spelare NOTERA HDMI-portarna på denna modell är kompatibla med HDCP (Highband-width Digital Content Protection) och kan därför visa videosignaler från HDCP-kompatibla DVD-spelare eller motsvarande. - HDMI-portarna har stöd för följande signaler: Videosignal: Audiosignal: Format Linjär PCM Samplingsfrekvens 48 khz / 44,1 khz / 32 khz - Denna projektor kan anslutas med annan utrustning som har HDMI TM -kontaktdon, men med viss utrustning kanske projektorn inte fungerar korrekt, och kanske inte ger bild. - Se till att använda en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -loggan. - Använd en Kategori 2-certifierad HDMI -kabel för att mata in signaler till projektorn. - När projektorn är ansluten till en enhet som har DVI-koppling, använder du en kabel för DVI till HDMI TM för att ansluta HDMI TM -ingången. Eventuellt kan HDMI -kablarna lossna lätt på grund av avsaknaden av en mekanisk spärr på kablarna och kontakterna. Man rekommenderas att fästa kablarna vid projektorn för att förhindra att de lossnar (&14). 13

14 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) En annan projektor Högtalare (med en förstärkare) (&58) Monitor (Trådad) Fjärrkontroll NOTERA För att använda en trådad fjärrkontroll ansluter man en sådan (tillval) till REMOTE CONROL IN-porten. Man kan även ansluta en annan projektor till REMOTE CONROL OUT-porten för att kunna styra den med den trådbundna fjärrkontrollen. Man kan använda den här projektorn som ett fjärrkontrollrelä med portarna REMOTE CONROL IN och OUT. För att ansluta den trådbundna fjärrkontrollen eller en annan projektor till portarna REMOTE CONROL IN eller OUT ska man använda ljudkablar med minikontakter för stereo med en diameter på 3,5 mm. När fjärrkontrollsignalen finns i en miljö där den har svårt att nå projektorn, är denna funktion praktisk. Fästa kablarna För att samla signalkablarna och hindra dem från att lossna ska man fästa dem vid Kabelklämma projektorn med hjälp av ett kabelband i plast (finns i handeln). Använd ett kabelband av storleken 2,0x5,0 mm eller mindre. Man rekommenderas att snurra bandets ände något innan man för in det i kabelklämman för att det ska gå enkelt att trä igenom det. Kabelband VARNING Fäst inte strömkabeln. FÖRSIKTIGT Använd endast plastband för att samla eller fästa kablarna. Ett metallband kan skada kablarna och kabelklämman. Samla inte ihop kablarna för hårt. Kablarna eller klämman kan skadas. 14

15 Fästa adapterskydd När du använder den trådlösa USBadaptern, se till att ansluta adapter till den USB TYPE A port som är längs bort från LAN-porten och använd medföljande 1 adapterskydd. Lossa skruven (markerad med en 1. triangel) vid den nedre vänstra sidan av USB TYPE A-portarna. För in skyddets fl ik i hålet vid USB 2. TYPE A-portarnas övre högre sida, i den riktning pilen visar. Se till att skruvhålen på projektorn och skyddet är i linje. 3. För sedan in den skruv som lossats från projektorn i hålet och dra åt skruven. Ställa in VARNING Håll små delar utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte några delar i munnen. Den trådlösa USB-adaptern kan bli väldigt varm, så för att undvika risken för brännskador koppla loss projektorns strömkabel i 10 minuter innan du vidrör adaptern. Flik 2 3 Använda säkerhetsbygeln och urtaget En i handeln förekommande anti-stöld-kedja eller vajer kan fästas till säkerhetsbygeln på projektorn. Se bilden för att välja en antistöld-kedja eller vajer. Denna produkt har även säkerhetsurtag för Kensington-lås. För detaljer, se manualen för säkerhetsanordningen. Anti-stöld-kedja eller vajer Säkerhetsbygel 11mm Säkerhetsurtag 19mm 15mm VARNING Använd inte säkerhetsbygeln och -urtaget för att förhindra projektorn från att falla ned, eftersom de inte är avsedda för detta. FÖRSIKTIGT Placera inte en anti-stöld-kedja eller -vajer nära utblåsöppningarna. Den kan bli för varm. NOTERA Säkerhetsbygeln och -urtaget innebär inte ett omfattande stöldskydd. De är avsedda att användas som en kompletterande stöldskyddsåtgärd. Säkerhetsspärren ( 4) kan användas i samma syfte som säkerhetsbygeln. 15

16 Ställa in Ansluta strömförsörjningen Sätt i strömsladdens kontakt till AC (ACingång) på projektorn. Sätt in strömsladdens stickkontakt i uttaget. Inom ett par sekunder från det att nätsladden anslutits kommer POWER-indikatorn att tändas och lysa med ett fast orange ljus. Kom ihåg att när funktionen DIREKT STRÖM PÅ är aktiverad ( 69) kommer anslutning av nätsladden att slå på projektorn. AC Strömsladd VARNING Anslut inte projektorn till vägguttaget när linsenheten inte är monterat. Var extra försiktig när du ansluter strömsladden, då en felaktig anslutning kan resultera i brand och/eller elektriska stötar. Rör inte strömkabeln med våta händer. Använd endast strömsladden som medföljer projektorn. Om den är skadad, kontakta din återförsäljare för att få en ny hel. Modifi era aldrig strömsladden. Koppla endast in strömsladden i ett nätuttag som har en spänning som sladden är avsedd för. Nätuttaget för fi nnas i närheten av projektorn och vara lättåtkomligt. Ta ur strömsladden för total frånkoppling. Fördela inte strömtillförseln över fl era enheter. Detta kan överbelasta uttaget och kontakterna, göra så att anslutningen lossnar samt orsaka brand, elstötar eller andra olyckor. Anslut jorduttaget på enhetens nätkontakt till byggnadens jorduttag via en särskild strömkabel (buntad). ANMÄRKNING Den här produkten är utformat för IT-energisystem med en huvudspänning på 220 till 240 V. 16

17 Fjärrkontroll Sätta i batterier Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du använder den. Om fjärrkontrollen börjar fungera dåligt, börja med att byta ut batterierna. Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre period, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och lagra dem på en säker plats. Ta bort batteriluckan genom att fatta tag i dess 1. 2 hakdel. Sätt i två AA-batterier (HITACHI MAXELL 2. ENERGY, Art. nr. LR6 eller R6P) med deras plus- och minuspoler rättvända såsom visas på fjärrkontrollen. Sätt tillbaka batteriluckan i pilens riktning och snäpp tillbaka 3. den på plats. Fjärrkontroll VARNING Hantera alltid batterier försiktigt och använd dem endast enligt anvisningarna. Felaktig användning kan resultera i batteriexplosion, sprickor eller läckage, vilket skulle kunna resultera i brand, skada och/eller förorening av miljön. Se till att endast använda angivna batterier. Använd inte batterier av olika typer samtidigt. Blanda inte ett nytt batteri med ett använt. Se till att plus- och minuspolerna är korrekt riktade när du sätter i ett batteri. Håll batterier borta från barn och djur. Ladda inte upp, kortslut eller montera isär ett batteri. Låt inte ett batteri komma i kontakt med eld eller vatten. Förvara batterier på en mörk, sval och torr plats. Om du observerar batteriläckage, torka bort det som läckt och sätt i ett nytt batteri. Om du får batterisubstans på kropp eller kläder, skölj rikligt med vatten omedelbart. Följ lokala lagar vid omhändertagande av batteriet. Använda funktionen FJÄRR-ID Använd denna funktion för att styra specifika projektorer via den fjärrkontroll som tilldelats samma ID-nummer när du använder flera projektorer av samma typ samtidigt. Tilldela varje projektor ett ID-nummer innan du använder alternativet FJÄRR-ID i menyn SERVICE i menyn OPTION ( 74). Tryck på knappen ID med samma ID-nummer som tilldelats den projektor du ska styra. Den ID-knapp som valts kommer att lysa under flera sekunder. ID-knappar NOTERA Varje gång du trycker ner någon knapp (förutom ID-knappar) kommer IDknappen för valt ID-nummer att lysa. För att bekräfta projektorns aktuella ID, trycker du på någon ID-knapp under 3 sekunder. Dess nummer kommer att visas på varje skärm oavsett inställt ID för projektorn

18 Fjärrkontroll Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens Den medföljande fjärrkontrollen har två möjliga signalfrekvenser, Läge 1:NORMAL and Läge 2:HÖG. Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, försök att ändra signalfrekvensen. För att ställa in läget, håll de två knapparna som anges nedan, samtidigt intryckta i ungefär tre sekunder. (1) S ätt till Läge 1:NORMAL AV MUTE- och ZOOM --knapparna (2) S ätt till Läge 2:HÖG F5- och KEYSTONE-knapparna (2) F5-knapp KEYSTONE -knapp Kom ihåg att "FJÄRR FREKVENS" under SERVICE i OPTION-menyn ( 74) på projektorn skall ställas till samma läge som fjärrkontrollen. (1) AV MUTE -knapp ZOOM - -knapp Om fjärrkontrollens signal Fjärrkontrollen fungerar ihop med projektorns fjärrsensor. Denna projektor har två fjärrsensorer, placerade på framsidan och baksidan. Sensorerna kan känna av signaler inom följande områden: 60 grader (30 grader till vänster och höger om sensorn) med 3 meters räckvidd m 30 3m 30 (Ca.) NOTERA Man kan inaktivera en av sensorerna via alternativet FJÄRR MOTTAG i menyn SERVICE i menyn OPTION ( 74). En fjärrkontrollsignal som reflekteras mot skärmen eller liknande kan fungera. Om det är svårt att nå sensorn direkt, försök att få signalen att reflekteras. Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att sända signaler till projektorn (Klass 1-lysdiod), så se till att använda fjärrkontrollen i ett område fritt från hinder som kan blockera fjärrkontrollens signal till projektorn. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt om kraftigt ljus (såsom direkt solljus) eller ljus från extremt nära håll (såsom från lysrör) lyser på fjärrsensorn på projektorn. Justera projektorns läge för att undvika sådant ljus. 18

19 Fjärrkontroll Använda som enkel mus & tangentbord till PC Tillbehörets fjärrkontroll fungerar som en vanlig mus och tangentbort på datorn när projektorns USB TYPE B-port och datorns USB TYPE A-port är anslutna och MUS har valts för alternativet USB TYPE B i menyn OPTION ( 70). (1) Tangent PAGE UP: Tryck på PAGE UP-knappen. (2) Tangent PAGE DOWN: Tryck på PAGE DOWN-knappen. (3) Mus vänster-knapp: Tryck på ENTER-knappen. (4) Laserpekare: (1) Använd markörknapparna,, och. (5) Tangent ESC: Tryck på ESC-knappen. (2) (6) Mus höger-knapp: Tryck på RESET-knappen. (7) (7) Tangent F5: Tryck på F5-knappen. USB TYPE B -port (3) ANMÄRKNING Felaktigt bruk av den enkla mus- & tangentbordsfunktionen kan skada din utrustning. När du använder denna funktion, försäkra dig om att produkten bara är ansluten till en dator. Se till att du kontrollerar datorns manualer innan du ansluter produkten till en dator. (4) (6) (5) NOTERA När den enkla mus- & tangentbordsfunktionen på denna produkt inte fungerar korrekt, kontrollera följande. När en USB-kabel förbinder denna projektor med en dator som har ett inbyggt pekredskap (t.ex. en styrkula) som en bärbar dator, öppna BIOSinställningsmenyn, och välj sedan extern mus och inaktivera det inbyggda pekredskapet, eftersom inbyggda pekredskap kan ha prioritet till denna funktion. Windows 95 OSR 2.1 eller högre är nödvändigt för denna funktion. Denna funktion kanske heller inte fungerar beroende på datorns konfigurationer och musdrivrutiner.denna funktion kan fungera med datorer som kan handha vanliga USB musar och tangentbord. Du kan inte göra saker som att trycka på två knappar samtidigt (exempelvis trycka på två knappar samtidigt för att fl ytta muspekaren diagonalt). Denna funktion är endast aktiverad när projektorn fungerar korrekt. Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: - Medan lampan värms upp. (POWER-indikatorn blinkar med ett grönt ljus.) - När USB TYPE A eller USB TYPE B valts som ingångskälla. - Medan någon av skärmarna BLANK ( 60), MALL ( 65) eller MIN BILD ( 88) visas. - Om någon meny visas på skärmen. - När man använder markörknapparna för att styra ljudet eller för skärmfunktioner som volymjustering, trapetskorrektion, korrigering av bildposition och skärmförstoring. 19

20 Statusmonitor Statusmonitor Statusmonitorn är sub-lcd:n på bakpanelen. Statusmonitorn visar aktuellt tillstånd på projektorn inklusive fel, inställningsinformation och felhistorik. Statusmonitor Visar tillståndet på projektorn Om inga knappar har används kommer Statusmonitorn att visas som nedan beroende på projektorns tillstånd. NOTERA Statusmonitor visar ingenting medan projektorn är i vänteläge om posten VÄNTLÄGE under menyn INSTÄLL. är satt till SPARA ( 58). När INSTALLATION i INSTÄLL.-menyn är satt till FRAM / TAK eller BAK / TAK, kommer innehållet på Statusmonitor att visas upp och ner ( 57). I normalt tillstånd Statusmonitorn visar projektorns tillstånd på tre rader. Rad 1 : Visar tillståndet på projektorn. När lampan är på kommer vald port att visas. Visade tillstånd är enligt nedan; STANDBY: Projektorn är i vänteläge. WARM UP: Projektorn håller på att värmas upp. SEARCHING: Projektorn söker efter en ingångssignal. COOL DOWN: Projektorn håller på att kylas ned. Rad 2 S T A N D B Y # A B 2 3 C exempel : Visar tillståndet för avkänd ingångssignal medan lampan är på. Annars visas projektorns serienummer. Visade tillstånd är enligt nedan; SYNC OUT: Avkänd ingångssignal är utanför angivet område. NO SIGNAL: Det finns ingen insignal. CONNECTED: Projektorn har anslutits till nätverket eller datorn och bilder överförs till projektorn medan LAN eller USB TYPE B port är vald. HOLD: Projektorn har anslutits till nätverket men ingen bild överförs medan LAN port är vald. NOT CONNECTED: Projektorn är inte ansluten till nätverket eller datorn medan LAN eller USB TYPE B port är vald. 20

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer