Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide"

Transkript

1 Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser Säkerhetsföreskrifter först. Efter att du läst dem, håll denna information på säker plats för framtida bruk. Om denna manual Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. VARNING FÖRSIKTIGT ANMÄRKNING Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller t.o.m. dödsfall till följd av felaktig hantering. Denna symbol indikerar information som, om den ignoreras, eventuellt kan resultera i personskada eller fysisk sakskada till följd av felaktig hantering. Denna varnar för orsak till problem. Läs vidare på de sidor som anges med siffror efter denna symbol. NOTERA Informationen i denna manual är föremål för förändringar utan föregående avisering. Illustrationerna i den här manualen tjänar endast som exempel. De kan avvika något från hur din projektor ser ut. Tillverkaren tar inget ansvar för ev. fel som kan uppträda i denna manual. Reproduktion, överföring eller kopiering av hela eller delar av detta dokument är inte tillåtet utan uttryckligt, skriftligt godkännande. Varumärkesinformation Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Windows, DirectDraw och Direct3D är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. VESA och DDC är varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association. HDMI TM, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. i USA och andra länder. Varumärket PJLink är ett varumärke som ansökt om varumärkesrättigheter i Japan, USA och andra länder och områden. Blu-ray Disc TM och Blu-ray TM är varumärken för Blu-ray Disc Association. DICOM är ett registrerat varumärke som tillhör National Electrical Manufacturers Association för dess standarder (publikationer) som är relaterade till digital kommunikation av medicinsk information. Alla övriga varumärken är respektive varumärkesägares egendom. 1

2 Innehåll Inledning... 3 ENKEL MENY Funktioner...3 BILD-meny Kontrollera förpackningens innehåll.. 3 Artikelnamn...4 VISA-meny Projektor, Kontrollpanel och indikatorer, INSIGNAL-meny Portar, Fjärrkontroll INSTÄLL.-meny Ställa in... 7 LJUD-meny Uppställning...7 Ansluta dina enheter...10 SKÄRMBILD-meny Fästa kablarna OPTION-meny Fästa adapterskydd...15 NÄTVERK-meny Använda säkerhetsbygeln och urtaget.. 15 Ansluta strömförsörjningen...16 SÄKERHET-meny Fjärrkontroll Presentationsverktyg Sätta i batterier...17 Presentation UTAN PC...98 Använda funktionen FJÄRR-ID...17 Miniatyrläge, Helskärmsläge, Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens.. 18 Bildspelsläge, Spellista Om fjärrkontrollens signal...18 USB-visning Använda som enkel mus & tangentbord till PC.. 19 Starta USB-visning, Meny vid högerklick, Statusmonitor Flytande meny, Alternativfönster Visar tillståndet på projektorn...20 Underhåll Visar loggen...22 Byta ut lampan Ström på/av Rengöring och byte av luftfiltret Sätta på strömmen...24 Övrig skötsel Avstängning av strömmen...24 Felsökning Använda Varningar som visas på Statusmonitorn Justera volymen för ljudutmatningen.. 25 Relaterade meddelanden Tillfällig avstängning av skärm Angående indikatorlamporna och ljudutmatning.. 25 Återställning av alla inställningar Välja en ingångssignal...26 Fenomen som lätt kan misstas Välja ett bildförhållande...27 för att vara maskindefekter Justera projektorn i höjdled...28 Justera linsen...29 Specifikationer Justera zoom och fokus, Justera objektivet, Linsminne Använda den automatiska justeringsfunktionen.. 31 Justera positionen...31 Korrigera störning...32 Använda förstoringsfunktionen...35 Frysa skärmen tillfälligt...36 Dölj bilden tillfälligt...36 BvB (Bild-vid-bild) / BiB (Bild-i-Bild).. 37 Använda meny-funktionen...41 Indikationer i skärmmenyerna, Innehåller postern på varje meny 2

3 Inledning Funktioner Projektorn erbjuder dig ett brett användande av följande funktioner. Inledning ü Enhetens HDMI-portar har stöd för olika typer av bildutrustning med digitala gränssnitt som ger en tydligare bild på skärmen. ü Den superstarka lampan och det högkvalitativa optiksystemet uppfyller kraven hos professionella användare. ü Extra linsenheter och det breda intervallet för funktionen linsväxling ger stora möjligheter att installera produkten var man vill. ü Linsjalusin kan dölja dina privata förehavanden och assistera dig vid presentationer. ü Den stora mängden I/O-portar anses ha stöd för alla olika affärssammanhang. Kontrollera förpackningens innehåll Se avsnittet Innehållet i Kartongen i Bruksanvisning (koncis) vilket är en handbok. Artiklarna som visas där bör medfölja din projektor. Vänd dig omedelbart till din återförsäljare om något skulle fattas. VARNING Håll små delar utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte några delar i munnen. Om du svalt det, uppsök läkare omedelbart för akutbehandling. NOTERA Behåll originalemballaget för framtida förflyttning. Se till att du använder originalemballaget när du flyttar projektorn. Var särskilt försiktig med linsen. Projektorn kan orsaka ett skramlande ljud om den lutas, flyttas eller skakas. Det skramlande ljudet orsakas av att ett spjäll som reglerar luftflödet inuti projektorn har flyttats. Observera att det inte beror på något fel på projektorn. 3

4 Inledning Artikelnamn Projektor (1) Lamplucka ( 112) Lampan sitter innanför. (2) Filterlucka ( 114) Luftfi lter och luftintag sitter innanför. (3) Höjdjusterfötter (x2) ( 28) (4) Höjdjusterknappar (x2) ( 28) (5) Fjärrsensorer (x2) ( 18, 74) (6) Lins (7) Linslock (8) Indikatorer ( 5) (3) (7) (11) (6) (14) (5) (9) Luftintag (10) Kontrollpanel ( 5) (11) Statusmonitor ( 20) (10) (5) (12) AC (AC-ingång) ( 16) (12) (16) (13) Utblåsöppningar (15) (14) Portar ( 5) (15) Säkerhetsbygel ( 15) (16) Säkerhetsurtag ( 15) (17) Handtag ( nedan) (18) Säkerhetsspärr ( 15) (18) (17) (8) (13) (4) (3) (9) (2) (1) (9) (9) (4) VARNING Öppna inte produkten och avlägsna inga delar på produkten om detta inte anvisas i bruksanvisningen. Handtag Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Utsätt inte produkten för stötar eller slag. Placera dina händer på handtaget på undersidan av projektorn när du bär den. Ta bort alla anslutningar, inklusive kablar, från projektorn när den bärs eller fl yttas. Titta inte in i objektivet och projektorns öppningar när lampan är på. FÖRSIKTIGT Berör inte området kring lampluckan och luftutblåset under användning eller precis efter användning, eftersom det är mycket varmt. Fäst inte någonting på linsen förutom projektorns linsskydd eftersom det kan skada linsen, t.ex. smälta den. 4

5 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Kontrollpanel och indikatorer (1) STANDBY/ON-knapp (&24) (2) INPUT-knapp (&26, 41) (3) MENU-knapp (&41) (4) LENS SHIFT-knapp (&29) (5) ZOOM-knapp (&29) (6) FOCUS - / +-knappar (&29) (7) SHADE-knapp (&36) (3) (8) FUNCTION-knapp (&22, 29) (9) FILTER-indikator (&123) (4) (10) SHADE-indikator (&36) (6) (11) SECURITY-indikator (&97) (12) LAMP-indikator (&120 ~ 122) (2) (13) TEMP-indikator (&120 ~ 122) (14) POWER-indikator (&24, 120 ~ 122) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Portar (&10~14) (1) COMPUTER IN1-port (2) COMPUTER IN2-portar (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-port (4) USB TYPE A-portar (5) USB TYPE B-port (6) HDMI 1-port (7) HDMI 2-port (8) COMPONENT-portar (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO-port (11) AUDIO IN1-port (12) AUDIO IN2-port (13) AUDIO IN3 (L, R)-portar (14) AUDIO OUT (L, R)-portar (15) MONITOR OUT-port (16) REMOTE CONTROL IN-port (17) REMOTE CONTROL OUT-port (18) CONTROL-port (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

6 Inledning Artikelnamn (fortsättn.) Fjärrkontroll (1) STANDBY-knapp ( 24) (1) (2) (3) (2) ON-knapp ( 24) (5) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4-knappar ( 17) (4) (6) (4) COMPUTER 1-knapp ( 26) (7) (9) (5) COMPUTER 2-knapp ( 26) (8) (11) (10) (6) COMPUTER 3-knapp * (12) (13) (7) LAN-knapp ( 26) (15) (14) (8) USB TYPE A-knapp ( 26) (9) USB TYPE B-knapp ( 26) (16) (23) (10) COMPONENT-knapp ( 26) (25) (26) (11) S-VIDEO-knapp ( 26) (24) (17) (12) VIDEO-knapp ( 26) (18) (21) (13) HDMI 1-knapp ( 26) (14) HDMI 2-knapp ( 26) (19) (22) (15) DIGITAL-knapp * (27) (28) (20) (29) (16) PAGE UP / PAGE DOWN-knappar ( 19, 100) (32) (17) F5-knapp ( 18, 19) (33) (30) (18) ENTER-knapp ( 19, 22, 41) (31) (19) RESET-knapp ( 41) (20) ESC-knapp ( 19, 41) (21) / / / -markörknappar (22) MENU-knapp ( 41) (23) VOL + / --knappar ( 25) (34) (36) (24) AV MUTE-knapp ( 25) (35) (25) MAGNIFY ON / OFF-knappar ( 35) (26) FREEZE-knapp ( 36) (27) PbyP-knapp ( 37) (28) ASPECT-knapp ( 27) (29) AUTO-knapp ( 31) (30) POSITION-knapp ( 30, 31, 42) (31) KEYSTONE-knapp ( 32) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4-knappar ( 71) (37) (33) LENS SHIFT-knapp ( 29) (34) LENS MEMORY-knapp ( 30) Baksidan av (35) FOCUS + / --knappar ( 29) fjärrkontrollen (36) ZOOM + / --knappar ( 29) (37) Batterilucka ( 17) (38) (38) Trådad fjärrkontrollport ( 14) NOTERA Knapp märkt * stöds inte på denna projektor ( 119). Varje gång du trycker ner någon knapp (förutom ID-knappar) kommer IDknappen för valt ID-nummer att lysa ( 17) 6

7 Ställa in Ställa in Installera projektorn i enlighet med den miljö och det sätt som projektorn kommer att användas i. I fall med specialinstallation som t ex från taket, kan vissa monteringstillbehö (&Specifikationer i Bruksanvisning (koncis)) och service krävas. Konsultera din återförsäljare angående installationen. Uppställning Se tabellerna T-1 till T-3 på baksidan av Bruksanvisning (koncis) samt observera följande när du ska avgöra skärmstorlek och projiceringsavstånd. De värden som anges i tabellen är uträknade för en helbildsskärm. Projektorns översida H x V : Skärmstorlek a : Avstånd mellan projektor och skärm (från framsidan av projektorenheten) b, c : Höjd på skärmen Projektorns undersida 7

8 Ställa in Uppställning (fortsättn.) VARNING Installera projektorn där du enkelt kommer åt eluttaget. Om något onormalt inträffar, dra genast ut nätsladden till projektorn. Att inte följa denna anvisning innebär en risk för brand eller elstöt. Använd inte projektorn under instabila förhållanden. Om projektorn ramlar eller tippar över kan det leda till skador på projektorn och omgivande föremål. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn på instabila ytor, som t.ex. lutande ytor, platser som utsätts för vibrationer, ostadiga bord eller vagnar eller ytor som är mindre än själva projektorn. Placera inte projektorn på sidan eller stående på fronten eller baksidan. Fäst eller ställ inte någonting på projektorn såvida det inte uttryckligen anges i denna manual. Använd inte några andra monteringstillbehör än de som anges av tillverkaren. Läs och behåll installationstillbehörens bruksanvisning. Vid särskild installation som till exempel i tak ska man rådfråga sin återförsäljare innan man påbörjar arbetet. Det är möjligt att montera projektorn i vilken riktning som helst med angivna monteringstillbehör. Rådgör med din återförsäljare för en sådan specialinstallation. Placera dina händer på handtaget på undersidan av projektorn när du bär den. Ta bort alla anslutningar, inklusive kablar, från projektorn när den bärs eller flyttas. Installera inte projektorn i närheten av värmeledande eller brännbara föremål. Sådana föremål kan när de värms upp av projektorn leda till brand och brännskador. Placera inte projektorn på ett metallstativ. Placera inte projektorn där eventuella oljor, såsom matlagnings- eller maskinoljor, används. Olja kan skada produkten och leda till att den inte fungerar korrekt eller faller ner från sin plats. Placera inte projektorn där den kan bli våt. Om projektorn blir våt eller om vätska kommer in i projektorn kan detta orsaka brand, elfara och defekter I projektorn. Placera inte projektorn i närheten av vatten, som i badrummet, köket eller vid poolen. Placera inte projektorn utomhus eller vid fönstret. Placera inte någonting som innehåller vätska nära projektorn. 8

9 Ställa in Uppställning (fortsättn.) FÖRSIKTIGT Placera projektorn på ett svalt ställe och se till att det finns tillräcklig ventilation. Om projektorns interna temperatur blir för hög kan det hända att den stängs ner automatiskt eller slutar att fungera korrekt. Att använda en skadad projektor kan sedan resultera i brand- och/eller elstötar. Placera inte projektorn i direkt solljus eller nära heta föremål såsom kaminer. Placera inte projektorn där luft från en luftkonditioneringsapparat eller liknande kommer att blåsa direkt på den. Håll ett avstånd på 30 cm eller mer från projektorns sidor till andra objekt såsom väggar. Placera inte projektorn på mattor, kuddar eller textilier. Blockera eller hindra inte på något vis projektorns luftöppningar. Placera inte några föremål vid projektorns ventilationsöppningar som kan sugas in eller fastna. Placera inte projektorn på platser som utsätts för magnetiska fält eftersom detta kan leda till en felfunktion för fläktarna inne i projektorn. Undvik att placera projektorn på rökig, fuktig eller dammig plats. Om projektorn placeras på sådana platser kan detta orsaka brand, elfara och defekter i projektorn. Placera inte projektorn i närheten av luftfuktare. I synnerhet vad gäller luftfuktare med ultraljud kan klor och mineraler som finns i kranvattnet spridas och lagras i projektorn vilket leder till att bilder projekteras sämre och att andra typer av problem uppstår. Placera inte projektorn där folk röker, i köket, i hallen eller vid fönstret. ANMÄRKNING Placera projektorn så att starkt ljus inte direkt träffar projektorns fjärrsensor. lacera inte produkten på en plats med radiostörningar. Ställ in HÖJD för alternativet SERVICE i OPTION-menyn korrekt. Man bör i normala fall bevara inställning AUTO. (&72). Om projektorn används med fel inställning kan projektorn eller dess delar skadas. Håll värmekänsliga föremål på avstånd från projektorn. Dessa kan i annat fall skadas av projektorns värme. 9

10 Ställa in Ansluta dina enheter Innan du ansluter projektorn till en enhet, se efter i enhetens bruksanvisning för att bekräfta att enheten är lämplig för anslutning med den här projektorn och förbered tillbehör som behövs, såsom en kabel som passar med enhetens signal. Konsultera din återförsäljare när tillbehöret som krävs inte medföljde produkten eller om det är trasigt. När du har kontrollerat att projektorn och enheterna är avstängda, anslut enligt följande anvisningar. Se bilderna på följande sidor. Innan man ansluter projektorn till ett nätverk ska man se till att även läsa Nätverksguide. VARNING Använd endast lämpliga tillbehör. Annars kan enheten och projektorn börja brinna eller skadas. Använd endast tillbehör som anges eller rekommenderas av tillverkaren av projektorn. Det kan regleras med standarder. Montera inte isär eller modifiera projektorn eller tillbehören. Använd inte skadade tillbehör. Var försiktig så att inte tillbehören skadas. Lägg kablarna så att de inte kläms eller trampas på. FÖRSIKTIGT För en kabel med en kärna endast i ena änden, ska änden med kärnan anslutas till projektorn. Detta kan vara fordrat enligt EMI-stadgar. NOTERA Stäng inte av projektorn medan den är ansluten till en enhet som är igång, såvida inte enhetens bruksanvisning instruerar detta. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. Funktionen för en del av ingångarna kan väljas utifrån specifika användarkrav. Kontrollera den sida för referens som anges intill varje port på följande ritning. Var försiktig så att du inte av misstag ansluter en kontakt till fel port. Detta kan leda till tekniskt fel på enheten eller projektorn. - När du håller på att ansluta, se till att formen på kontaktdonen passar porten där de ska anslutas. - Se till att dra åt skruvarna på anslutningar som har skruvar. - Använd kablar med raka kontakter, inte vinklade, eftersom projektorns ingångskontakter är försänkta. Om Plug-and-Play-egenskaper Plug-and-Play är ett system bestående av en dator, dess operativsystem och kringutrustning (t.ex. skärmenheter). Denna projektor är VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan användas genom att ansluta denna projektor till en dator som är VESA DDC (display data channel)-kompatibel. - Utnyttja denna funktion genom att ansluta en datorkabel till COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play kanske inte fungerar korrekt om du försöker med någon annan typ av anslutning. - Använd standarddrivrutinerna i din dator eftersom denna projektor är en Plugand-Play-monitor. 10

11 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) (&26, 108) (&26) (&59) (&26) Dator NOTERA Innan du ansluter projektorn till en dator, se efter i datorns bruksanvisning och kontrollera kompabilitet för signalnivå, synkroniseringsmetoder och skärmupplösningens utmatning till projektorn. - Vissa signaler kan behöva en adapter för att ledas in i denna projektor. - Vissa datorer har flera skärmvisningslägen, vilka kan omfatta vissa signaler som inte stöds av denna projektor. - Även om projektorn kan visa signaler med en upplösning upp till UXGA (1600x1200) eller upp till W-UXGA (1920x1200) för CP-WU8460, kommer signalen att konverteras till projektorns panelupplösning innan den visas. Det bästa visningsresultatet åstadkoms om upplösningarna hos insignalen och projektorpanelen är identiska. Om du ansluter den här projektorn och en bärbar dator, måste du mata ut visningen till en extern skärm eller på samma gång mata ut till den interna skärmen och en extern skärm. Se efter i datorns bruksanvisning för inställningar. Beroende på signalingång, kan den automatiska justeringsfunktionen för den här projektorn ta lite tid och inte fungera korrekt. - Observera att en signal för komposit-synk eller synk-på-grön kan förvilla projektorns automatiska inställningsfunktionen (&54). - Om den automatiska justeringsfunktionen inte fungerar korrekt, kanske du inte kan se dialogen för inställning av skärmupplösning. Använd, om detta skulle ske, en extern skärm. Du kanske kan se dialogen och ställa in lämplig skärmupplösning. 11

12 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) Åtkomstpunkt (&80) (&80) (&19) Dator Extern enhet Trådlös USB-adapter (tillval) (&80) USBlagringsenhet (&98) VARNING Den trådlösa USB-adaptern kan bli väldigt varm, så för att undvika risken för brännskador koppla loss projektorns strömkabel i 10 minuter innan du vidrör adaptern. När du använder den trådlösa USB-adaptern, se till att ansluta adapter till den USB TYPE A port som är längs bort från LAN-porten och använd medföljande adapterskydd (&15). FÖRSIKTIGT Se till att du har fått godkänt att ansluta projektorn till ett nätverk av nätverkets administratör innan du ansluter projektorn till ett nätverk. Anslut inte LAN-porten till ett nätverk som kan ha en för hög spänning. Det särskilda trådlös USB-adapter som säljs som tillbehör krävs för att man ska kunna använda projektorns trådlösa funktion. Innan anslutning av den trådlösa USBadaptern, ska man bryta strömtillförsel till projektorn och dra ut nätkabeln. Använd inte förlängningssladdar eller liknande när du ansluter adaptern till projektorn. Innan du tar bort USB-enheten från projektorns port, se till att använda funktionen AVLÄGSNA USB på miniatyrskärmen för att säkra din data (&101). För att ansluta både LAN-kabeln och USB-enheten till projektorn ska man endast använda den USB TYPE A-port som är längst bort från LAN-porten, eller en LANkabel som är platt på den sida där ledningarna syns. I annat fall kan man inte använda båda samtidigt på ett korrekt sätt och ledningen kan gå sönder (felfunktion). NOTERA Om en större USB-masslagringsenhet blockerar LAN-porten ska man endast använda den USB TYPE A-port som är längst bort från LAN-porten, eller en USB-förlängningssladd, för att ansluta USB-masslagringsenheten. 12

13 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) (&59) (&26) (&26, 54) (&26) VCR/DVD/ Blu-ray Disc TM spelare NOTERA HDMI-portarna på denna modell är kompatibla med HDCP (Highband-width Digital Content Protection) och kan därför visa videosignaler från HDCP-kompatibla DVD-spelare eller motsvarande. - HDMI-portarna har stöd för följande signaler: Videosignal: Audiosignal: Format Linjär PCM Samplingsfrekvens 48 khz / 44,1 khz / 32 khz - Denna projektor kan anslutas med annan utrustning som har HDMI TM -kontaktdon, men med viss utrustning kanske projektorn inte fungerar korrekt, och kanske inte ger bild. - Se till att använda en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -loggan. - Använd en Kategori 2-certifierad HDMI -kabel för att mata in signaler till projektorn. - När projektorn är ansluten till en enhet som har DVI-koppling, använder du en kabel för DVI till HDMI TM för att ansluta HDMI TM -ingången. Eventuellt kan HDMI -kablarna lossna lätt på grund av avsaknaden av en mekanisk spärr på kablarna och kontakterna. Man rekommenderas att fästa kablarna vid projektorn för att förhindra att de lossnar (&14). 13

14 Ställa in Ansluta dina enheter (fortsättn.) En annan projektor Högtalare (med en förstärkare) (&58) Monitor (Trådad) Fjärrkontroll NOTERA För att använda en trådad fjärrkontroll ansluter man en sådan (tillval) till REMOTE CONROL IN-porten. Man kan även ansluta en annan projektor till REMOTE CONROL OUT-porten för att kunna styra den med den trådbundna fjärrkontrollen. Man kan använda den här projektorn som ett fjärrkontrollrelä med portarna REMOTE CONROL IN och OUT. För att ansluta den trådbundna fjärrkontrollen eller en annan projektor till portarna REMOTE CONROL IN eller OUT ska man använda ljudkablar med minikontakter för stereo med en diameter på 3,5 mm. När fjärrkontrollsignalen finns i en miljö där den har svårt att nå projektorn, är denna funktion praktisk. Fästa kablarna För att samla signalkablarna och hindra dem från att lossna ska man fästa dem vid Kabelklämma projektorn med hjälp av ett kabelband i plast (finns i handeln). Använd ett kabelband av storleken 2,0x5,0 mm eller mindre. Man rekommenderas att snurra bandets ände något innan man för in det i kabelklämman för att det ska gå enkelt att trä igenom det. Kabelband VARNING Fäst inte strömkabeln. FÖRSIKTIGT Använd endast plastband för att samla eller fästa kablarna. Ett metallband kan skada kablarna och kabelklämman. Samla inte ihop kablarna för hårt. Kablarna eller klämman kan skadas. 14

15 Fästa adapterskydd När du använder den trådlösa USBadaptern, se till att ansluta adapter till den USB TYPE A port som är längs bort från LAN-porten och använd medföljande 1 adapterskydd. Lossa skruven (markerad med en 1. triangel) vid den nedre vänstra sidan av USB TYPE A-portarna. För in skyddets fl ik i hålet vid USB 2. TYPE A-portarnas övre högre sida, i den riktning pilen visar. Se till att skruvhålen på projektorn och skyddet är i linje. 3. För sedan in den skruv som lossats från projektorn i hålet och dra åt skruven. Ställa in VARNING Håll små delar utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte några delar i munnen. Den trådlösa USB-adaptern kan bli väldigt varm, så för att undvika risken för brännskador koppla loss projektorns strömkabel i 10 minuter innan du vidrör adaptern. Flik 2 3 Använda säkerhetsbygeln och urtaget En i handeln förekommande anti-stöld-kedja eller vajer kan fästas till säkerhetsbygeln på projektorn. Se bilden för att välja en antistöld-kedja eller vajer. Denna produkt har även säkerhetsurtag för Kensington-lås. För detaljer, se manualen för säkerhetsanordningen. Anti-stöld-kedja eller vajer Säkerhetsbygel 11mm Säkerhetsurtag 19mm 15mm VARNING Använd inte säkerhetsbygeln och -urtaget för att förhindra projektorn från att falla ned, eftersom de inte är avsedda för detta. FÖRSIKTIGT Placera inte en anti-stöld-kedja eller -vajer nära utblåsöppningarna. Den kan bli för varm. NOTERA Säkerhetsbygeln och -urtaget innebär inte ett omfattande stöldskydd. De är avsedda att användas som en kompletterande stöldskyddsåtgärd. Säkerhetsspärren ( 4) kan användas i samma syfte som säkerhetsbygeln. 15

16 Ställa in Ansluta strömförsörjningen Sätt i strömsladdens kontakt till AC (ACingång) på projektorn. Sätt in strömsladdens stickkontakt i uttaget. Inom ett par sekunder från det att nätsladden anslutits kommer POWER-indikatorn att tändas och lysa med ett fast orange ljus. Kom ihåg att när funktionen DIREKT STRÖM PÅ är aktiverad ( 69) kommer anslutning av nätsladden att slå på projektorn. AC Strömsladd VARNING Anslut inte projektorn till vägguttaget när linsenheten inte är monterat. Var extra försiktig när du ansluter strömsladden, då en felaktig anslutning kan resultera i brand och/eller elektriska stötar. Rör inte strömkabeln med våta händer. Använd endast strömsladden som medföljer projektorn. Om den är skadad, kontakta din återförsäljare för att få en ny hel. Modifi era aldrig strömsladden. Koppla endast in strömsladden i ett nätuttag som har en spänning som sladden är avsedd för. Nätuttaget för fi nnas i närheten av projektorn och vara lättåtkomligt. Ta ur strömsladden för total frånkoppling. Fördela inte strömtillförseln över fl era enheter. Detta kan överbelasta uttaget och kontakterna, göra så att anslutningen lossnar samt orsaka brand, elstötar eller andra olyckor. Anslut jorduttaget på enhetens nätkontakt till byggnadens jorduttag via en särskild strömkabel (buntad). ANMÄRKNING Den här produkten är utformat för IT-energisystem med en huvudspänning på 220 till 240 V. 16

17 Fjärrkontroll Sätta i batterier Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan du använder den. Om fjärrkontrollen börjar fungera dåligt, börja med att byta ut batterierna. Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre period, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och lagra dem på en säker plats. Ta bort batteriluckan genom att fatta tag i dess 1. 2 hakdel. Sätt i två AA-batterier (HITACHI MAXELL 2. ENERGY, Art. nr. LR6 eller R6P) med deras plus- och minuspoler rättvända såsom visas på fjärrkontrollen. Sätt tillbaka batteriluckan i pilens riktning och snäpp tillbaka 3. den på plats. Fjärrkontroll VARNING Hantera alltid batterier försiktigt och använd dem endast enligt anvisningarna. Felaktig användning kan resultera i batteriexplosion, sprickor eller läckage, vilket skulle kunna resultera i brand, skada och/eller förorening av miljön. Se till att endast använda angivna batterier. Använd inte batterier av olika typer samtidigt. Blanda inte ett nytt batteri med ett använt. Se till att plus- och minuspolerna är korrekt riktade när du sätter i ett batteri. Håll batterier borta från barn och djur. Ladda inte upp, kortslut eller montera isär ett batteri. Låt inte ett batteri komma i kontakt med eld eller vatten. Förvara batterier på en mörk, sval och torr plats. Om du observerar batteriläckage, torka bort det som läckt och sätt i ett nytt batteri. Om du får batterisubstans på kropp eller kläder, skölj rikligt med vatten omedelbart. Följ lokala lagar vid omhändertagande av batteriet. Använda funktionen FJÄRR-ID Använd denna funktion för att styra specifika projektorer via den fjärrkontroll som tilldelats samma ID-nummer när du använder flera projektorer av samma typ samtidigt. Tilldela varje projektor ett ID-nummer innan du använder alternativet FJÄRR-ID i menyn SERVICE i menyn OPTION ( 74). Tryck på knappen ID med samma ID-nummer som tilldelats den projektor du ska styra. Den ID-knapp som valts kommer att lysa under flera sekunder. ID-knappar NOTERA Varje gång du trycker ner någon knapp (förutom ID-knappar) kommer IDknappen för valt ID-nummer att lysa. För att bekräfta projektorns aktuella ID, trycker du på någon ID-knapp under 3 sekunder. Dess nummer kommer att visas på varje skärm oavsett inställt ID för projektorn

18 Fjärrkontroll Ändra fjärrkontrollens signalfrekvens Den medföljande fjärrkontrollen har två möjliga signalfrekvenser, Läge 1:NORMAL and Läge 2:HÖG. Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt, försök att ändra signalfrekvensen. För att ställa in läget, håll de två knapparna som anges nedan, samtidigt intryckta i ungefär tre sekunder. (1) S ätt till Läge 1:NORMAL AV MUTE- och ZOOM --knapparna (2) S ätt till Läge 2:HÖG F5- och KEYSTONE-knapparna (2) F5-knapp KEYSTONE -knapp Kom ihåg att "FJÄRR FREKVENS" under SERVICE i OPTION-menyn ( 74) på projektorn skall ställas till samma läge som fjärrkontrollen. (1) AV MUTE -knapp ZOOM - -knapp Om fjärrkontrollens signal Fjärrkontrollen fungerar ihop med projektorns fjärrsensor. Denna projektor har två fjärrsensorer, placerade på framsidan och baksidan. Sensorerna kan känna av signaler inom följande områden: 60 grader (30 grader till vänster och höger om sensorn) med 3 meters räckvidd m 30 3m 30 (Ca.) NOTERA Man kan inaktivera en av sensorerna via alternativet FJÄRR MOTTAG i menyn SERVICE i menyn OPTION ( 74). En fjärrkontrollsignal som reflekteras mot skärmen eller liknande kan fungera. Om det är svårt att nå sensorn direkt, försök att få signalen att reflekteras. Fjärrkontrollen använder infrarött ljus för att sända signaler till projektorn (Klass 1-lysdiod), så se till att använda fjärrkontrollen i ett område fritt från hinder som kan blockera fjärrkontrollens signal till projektorn. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar korrekt om kraftigt ljus (såsom direkt solljus) eller ljus från extremt nära håll (såsom från lysrör) lyser på fjärrsensorn på projektorn. Justera projektorns läge för att undvika sådant ljus. 18

19 Fjärrkontroll Använda som enkel mus & tangentbord till PC Tillbehörets fjärrkontroll fungerar som en vanlig mus och tangentbort på datorn när projektorns USB TYPE B-port och datorns USB TYPE A-port är anslutna och MUS har valts för alternativet USB TYPE B i menyn OPTION ( 70). (1) Tangent PAGE UP: Tryck på PAGE UP-knappen. (2) Tangent PAGE DOWN: Tryck på PAGE DOWN-knappen. (3) Mus vänster-knapp: Tryck på ENTER-knappen. (4) Laserpekare: (1) Använd markörknapparna,, och. (5) Tangent ESC: Tryck på ESC-knappen. (2) (6) Mus höger-knapp: Tryck på RESET-knappen. (7) (7) Tangent F5: Tryck på F5-knappen. USB TYPE B -port (3) ANMÄRKNING Felaktigt bruk av den enkla mus- & tangentbordsfunktionen kan skada din utrustning. När du använder denna funktion, försäkra dig om att produkten bara är ansluten till en dator. Se till att du kontrollerar datorns manualer innan du ansluter produkten till en dator. (4) (6) (5) NOTERA När den enkla mus- & tangentbordsfunktionen på denna produkt inte fungerar korrekt, kontrollera följande. När en USB-kabel förbinder denna projektor med en dator som har ett inbyggt pekredskap (t.ex. en styrkula) som en bärbar dator, öppna BIOSinställningsmenyn, och välj sedan extern mus och inaktivera det inbyggda pekredskapet, eftersom inbyggda pekredskap kan ha prioritet till denna funktion. Windows 95 OSR 2.1 eller högre är nödvändigt för denna funktion. Denna funktion kanske heller inte fungerar beroende på datorns konfigurationer och musdrivrutiner.denna funktion kan fungera med datorer som kan handha vanliga USB musar och tangentbord. Du kan inte göra saker som att trycka på två knappar samtidigt (exempelvis trycka på två knappar samtidigt för att fl ytta muspekaren diagonalt). Denna funktion är endast aktiverad när projektorn fungerar korrekt. Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall: - Medan lampan värms upp. (POWER-indikatorn blinkar med ett grönt ljus.) - När USB TYPE A eller USB TYPE B valts som ingångskälla. - Medan någon av skärmarna BLANK ( 60), MALL ( 65) eller MIN BILD ( 88) visas. - Om någon meny visas på skärmen. - När man använder markörknapparna för att styra ljudet eller för skärmfunktioner som volymjustering, trapetskorrektion, korrigering av bildposition och skärmförstoring. 19

20 Statusmonitor Statusmonitor Statusmonitorn är sub-lcd:n på bakpanelen. Statusmonitorn visar aktuellt tillstånd på projektorn inklusive fel, inställningsinformation och felhistorik. Statusmonitor Visar tillståndet på projektorn Om inga knappar har används kommer Statusmonitorn att visas som nedan beroende på projektorns tillstånd. NOTERA Statusmonitor visar ingenting medan projektorn är i vänteläge om posten VÄNTLÄGE under menyn INSTÄLL. är satt till SPARA ( 58). När INSTALLATION i INSTÄLL.-menyn är satt till FRAM / TAK eller BAK / TAK, kommer innehållet på Statusmonitor att visas upp och ner ( 57). I normalt tillstånd Statusmonitorn visar projektorns tillstånd på tre rader. Rad 1 : Visar tillståndet på projektorn. När lampan är på kommer vald port att visas. Visade tillstånd är enligt nedan; STANDBY: Projektorn är i vänteläge. WARM UP: Projektorn håller på att värmas upp. SEARCHING: Projektorn söker efter en ingångssignal. COOL DOWN: Projektorn håller på att kylas ned. Rad 2 S T A N D B Y # A B 2 3 C exempel : Visar tillståndet för avkänd ingångssignal medan lampan är på. Annars visas projektorns serienummer. Visade tillstånd är enligt nedan; SYNC OUT: Avkänd ingångssignal är utanför angivet område. NO SIGNAL: Det finns ingen insignal. CONNECTED: Projektorn har anslutits till nätverket eller datorn och bilder överförs till projektorn medan LAN eller USB TYPE B port är vald. HOLD: Projektorn har anslutits till nätverket men ingen bild överförs medan LAN port är vald. NOT CONNECTED: Projektorn är inte ansluten till nätverket eller datorn medan LAN eller USB TYPE B port är vald. 20

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide 020-000471-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i

Läs mer

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i

LWU701i/LW751i/LX801i/LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor LWU701i/LW751i/LX801i LWU601i/LW651i Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Digital projektor WX66

Digital projektor WX66 Digital projektor WX66 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser "Bruksanvisning

Läs mer

Digital projektor X30N/X35N

Digital projektor X30N/X35N Digital projektor X30N/X35N Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01

LX400. B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 LX400 B r u k s a n v i s n i n g 020-000206-01 Projektor LX400 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder denna produkt, läs "Bruksanvisning

Läs mer

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482

Din manual HITACHI CP-AW2519N http://sv.yourpdfguides.com/dref/4298482 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-AW2519N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital projektor X64w Snabbguide

Digital projektor X64w Snabbguide Digital projektor X64w Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Bruksanvisning 020-000183-02 Projektor LW650/LS+700/LX750/LW720 Bruksanvisning (detaljerad) - Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Innan du använder

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. Projektor ED-X10/ED-X12 Bruksanvisningens Funktionsguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisningens Säkerhetsföreskrifter" och de här bruksanvisningarna

Läs mer

Digital projektor WX20

Digital projektor WX20 Digital projektor WX20 Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING nnan användning av denna product, läs igenom alla bruksanvisningar för denna produkt. Se till att läsa "Bruksanvisning

Läs mer

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя -

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N

CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Projektor CP-EX251N/CP-EX301N/CP-EW301N Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用 手 冊 (

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol.

Se vidare information på de sidor som står efter denna symbol. S15i Multimedia-Projector Snabbguide Tack för att du köpte den här projektorn. VARNING Innan du använder projektorn, läs "Bruksanvisning för Produktsäkerhets" och de här bruksanvisningarna för att förstå

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395

Din manual HITACHI CP-WX3011 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2815395 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CP-WX3011. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CP-WX3011 instruktionsbok

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ViewSonic. PJ656 LCD Projector

ViewSonic. PJ656 LCD Projector LCD Projector Godkännandeinformation För USA. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass

Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Linkx xtour Digital ljudöverföring med klass Manual till vår specialmodell Uttag för extern anslutning t.ex. ett fickminne. Lyssna och spela in samtidigt Anslut tillbehöret halsslinga. Obegränsat antal

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Instruktioner för mobil ljudutrustning

Instruktioner för mobil ljudutrustning Instruktioner för mobil ljudutrustning Denna utrustning är tänkt att användas för att förenkla handhavandet av mikrofoner samt kamera i salar och klassrum som saknar fast utrustning för inspelning/streaming/dubbelriktad

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan.

Flera symboler används i denna manual. Symbolernas betydelser beskrivs nedan. Projektor CP-TW2505/CP-TW3005 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer