Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik"

Transkript

1 Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2

2 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare av detta dokument uppmuntras att rapportera eventuella felaktigheter, tvetydigheter eller oklarheter till Jara Data för korrigering i framtida utgåvor. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelanden. Mjukvaran som beskrivs i dokumentet levereras under licens från Jara Data och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Jara Data. Inte i något fall kan Jara Data eller des partners bli ersättningsskyldigt för skador av något slag. Detta inkluderar förlust av data, avbrott, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta skador, som beror på programvaran. COPYRIGHT. Med ensamrätt. VARUMÄRKEN SwimStar är ett varumärke som tillhör Jara Data HB. WinGrodan, Grodan Statistik och Grodan Anmälan är varumärken tillhörande IC Control AB. Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken. KONTAKT Jara Data HB Fågelsånsgvägen HUSKVARNA Sweden E-post: Webbplats: Dokument revision: 25

3 Innehåll Introduktion... 1 Installera SwimStar Analys... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Starta SwimStar Analys för första gången Poängtabeller... 3 Allmänna inställningar... 4 Urval av simmare... 5 Funktioner... 7 Ranking... 7 Personbästa... 8 Utveckling... 9 Kvalade simmare Tävlingar Senaste aktivitet Kontaktlista Lagoptimerare Kvaltider Poängkalkylator Registrera licensnyckel Öppna Grodan statistikdatabas Växla mellan Standard- och Lagkappsläge Appendix Kortkommandon Verktygslisten Statuslisten Exportera data från SwimStar Analys Byte av språk Byte av poängtabeller Avinstallation av SwimStar Analys... 22

4

5 Introduktion SwimStar Analys är framtaget för att i första hand ge tränare av tävlingsaktiva simmare tillgång till ett effektivt verktyg för analys och uppföljning av tävlingsresultat. Utöver detta innehåller programmet ett flertal funktioner som underlättar arbetet med tävlingsresultat. SwimStar Analys samarbetar direkt med Grodan Statistik. Det krävs alltså ingen extra dataimport eller annat krångel. Installera SwimStar Analys och ni får genast tillgång till ny värdefull information om era simmare och deras utveckling. Om du idag inte använder Grodan Statistik ta kontakt med IC Control AB 1 som tillhandahåller denna produkt. Det går snabbt och enkelt att hämta er klubbs resultat från Octo och sedan importera in till Grodan Statistik. SwimStar Analys ger er maximalt värde av er simstatistik

6 Installera SwimStar Analys Alla filer som krävs för att installera SwimStar Analys finns på vår webbplats, För att få tillgång till att ladda ner filerna behöver du vara registrerad och inloggad på webbplatsen. Systemkrav SwimStar Analys kan användas på Windows XP servicepack 2 och senare, Windows Vista och Windows 7. För samtliga operativsystem rekommenderar vi att senaste servicepacken används. För att använda SwimStar Analys behövs förutom själva programmet också åtkomst till Grodans statistikdatabas. SwimStar Analys kräver också att licens för Grodan Statistik finns. SwimStar Analys behöver dock inte vara installerat på samma dator som Grodan Statistik. Installation Observera: För att genomföra installationen måste du vara inloggad som administratör på din dator. 1. Om du inte redan gjort det, registrera dig och logga in på vår webbplats. 2. Ladda ner filen SwimStar Analysis som finns under Ladda ner. Detta är ett självexpanderande installationspaket. Notera i vilken katalog du sparar filen. 3. Dubbelklicka på filen, SwimStar Analysis i katalog du valde i steg I dialogen WinZip Self-Extractor klicka på knappen Unzip. Detta expanderar innehållet till installationskatalogen C:\SwimStar Analysis Setup. 5. Efter att filerna expanderats startar du installationen genom att dubbelklicka på filen setup.exe i installationskatalogen. 6. När installationsprogrammet för SwimStar Analys startar, följ anvisningarna på skärmen

7 Starta SwimStar Analys för första gången. Efter att installationen har slutförts starta SwimStar Analys via Windows startmeny. När du startar SwimStar Analys för första gången kommer programmet att fråga efter licensnyckeln. Om du ännu inte erhållit din licens eller om du, innan du beställer en licens, vill utvärdera programmet kan du markera detta alternativ och sedan välja OK. Du kan när som helst, under eller efter utvärderingsperioden, registrera din licens. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Registrera licensnyckel. Efter at du valt OK i dialogen ovan söker SwimStar Analys efter statistikdatabasen för Grodan Statistik i dess standardkatalog. Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar databasen så får du en fråga om du vill söka efter den. Du kan läsa mer om hur du gör i kapitlet Öppna Grodan statistikdatabas. Poängtabeller Många funktioner i SwimStar Analys är beroende av tillgång till poängtabeller. Installationspaketet innehåller vid nedladdningen aktuella FINA poängtabeller. Varefter FINA publicerar nya poängtabeller kommer du att kunna ladda ner dessa till din SwimStar Analys från vår webbplats 2. Läs mer i kapitlet Byte av poängtabeller om hur du gör för att byta till andra tabeller. Du kan enkelt se vilka poängtabeller som används genom att välja Om i huvudmenyn. I dialogen framgår namnet på de tabeller SwimStar Analys använder. Du kan också här se vilken version av SwimStar Analys du har och din registreringsnyckel. Denna information behöver du ha tillgänglig vid eventuella supportärenden eller licensfrågor

8 Allmänna inställningar SwimStar Analys har ett antal inställningar för hur programmet bearbetar och visar data. Inställningarna är från början konfigurerade med standardvärden, men några av dessa rekommenderar vi att du redan från början ställer in efter egna önskemål. Välj menyn Verktyg och Inställningar. Under fliken Allmänt i dialogrutan finns de inställningar som du i första hand bör bekanta dig med. Du kan: Välja hur simmarna ska visas. Välja på vilket sätt programmet skall avgöra om en simmare är aktiv eller inte. Om ni använder funktionen Aktiv eller Ej aktiv i Grodan Statistik, kan du välja att SwimStar Analys använder samma markering. Alternativt kan du välja i listan under vilken tidsperiod en simmare skall ha resultat för att betraktas som aktiv av SwimStar Analys. Exkludera eller inkludera yards-bassäng från listor och grafer. Bestämma om Grodans markering för PB (personbästa) skall användas eller inte. Om du regelbundet använder funktionen Räkna personbästa i Grodan Statistik bör du välja detta alternativ. Detta kan i vissa fall avsevärt snabba upp databearbetningen i SwimStar Analys

9 Under övriga flikar finns ett antal inställningar som berör olika listor och grafer. Vi rekommenderar att du bekantar dig även med dessa alternativ för att se vilka möjligheter SwimStar Analys ger. Urval av simmare SwimStar Analys har flera alternativ för att göra olika urval av simmare. I verktygslisten kan du via listan välja en av de grupper som redan är definierad i din Grodan Statistik alternativt välja Alla Grupper eller Alla simmare. Alla grupper inkluderar de simmare som tillhör någon grupp medan Alla simmare också inkluderar de simmare som inte tillhör någon grupp. Valet av grupp kombineras sedan med att välja knapparna Herrar, Damer och/eller Aktiva. Exempelvis kan du i listan välja Alla simmare och trycka in knappen samt Vilket begränsar urvalet till alla aktiva herrar. Om du sedan också trycker in knappen alla aktiva herrar och damer. blir urvalet Du kan se hur många simmare som ingår i urvalet via statusraden längst ner i programfönstret. Siffran (56 i detta fall) anger hur många simmare som ingår i urvalet. Via knappen Skapa eget urval kan du bl.a. skapa urval utifrån: Ett tidigare sparat urval En tävlingsanmälan som är definierad i Grodan Anmälan En grupp som tidigare har definierats i Grodan Statistik Alla simmare Dessa val kan kombineras med en eller flera av filtreringsfunktionerna Aktiva, Klass och Ålder från och till. Genom att använda de olika urvalen och filtreringsfunktionerna fylls listan Simmare. Därefter flyttar du de simmare du vill använda från den vänstra panelen, Simmare, till den högra, Urval av simmare. För att flytta simmare mellan listorna Simmare och Urval av simmare kan du dubbelklicka på simmaren i listan eller använder pilknapparna i dialogen

10 För att kunna visa en lista eller en graf måste urvalet vara minst en simmare. För att kunna använda verktyget Lagoptimeraren måste minst fyra herrar och/eller damer ingå i urvalet

11 Funktioner Du når enkelt de flesta av SwimStar Analys funktioner via verktygslisten eller menyerna. Därtill finns ett antal funktioner knutna direkt till navigering med musen som kan göra ditt arbete med SwimStar Analys enklare. Genom att dubbelklicka på en rad i en lista eller en dataserie i en graf, zoomar du in till nästa detaljeringsnivå. Om du klicka med höger musknapp på en rad i en lista eller på en dataserie i en graf, visas en pop upp -meny som ger ytterligare funktioner. Du kan sortera en lista på valfritt fält genom att klicka med musen i kolumnrubriken, sortera i omvänd ordning genom att klicka med musen en gång till. Kolumnbredderna justerar du genom att hålla musmarkören över kolumnavdelaren i rubriken, hålla ner vänster musknapp och dra till höger eller vänster. Du kan också använda ett antal kortkommandon för att utföra ett antal vanliga uppgifter. Du kan läsa mer om dessa i kapitlet Kortkommandon. Ranking Du når ranking via knappen Visa Ranking, alternativt via huvudmenyn Visa/Ranking. Alla simresultaten räknas om mot poängtabellerna för respektive bana och sorteras. Endast simmarens bästa resultat i FINA poäng räknas in. Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en ranking för den enskilda simmarens resultat per gren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, kan en rankinglista för den valda simmaren och grenen visas

12 Via inställningar kan du välja år och/eller ålder för rankingen. Här kan filtrering också göras på bana, simsätt och distans. Genom att markera kryssrutan Ta bara med resultat som gjorts när simmaren varit medlem. Personbästa Du når Personbästa listan via knappen Visa Personbästa. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja om du vill se listan som Person-, Säsongs- eller Årsbästa. För säsongsbästa gäller perioden 1 augusti till 31 juli för kortbana, och för långbana är perioden mellan den 1 januari och 31 december. Då listan innehåller fler kolumner än vad som får plats på skärmen, visas den med en avdelare. Detta gör att du kan bläddra kolumnerna i panelen till höger om avdelarna separat

13 Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en lista med personbästa för den enskilda simmaren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, visas en lista med alla resultat för grenen. Det finns möjlighet att via inställningar välja ett annat år än det innevarande året för listan. Utveckling Grafer över simmarnas utveckling kan visas som årsvis eller åldersvis, totalt eller per simsätt. Du når grafen via knappen Visa Utveckling. Genom att klicka på ner pilen till höger, fälls menyn ut och du kan då också välja grafen Åldersvis

14 SwimStar Analys innehåller ett omfattade statistikmaterial sammanställt utifrån de nationella resultatdatabaserna. Detta möjliggör jämförelser av era simmares utveckling med utvecklingen hos en fiktiv simmare som alltid ligger topp 3 respektive topp 24 i landet oavsett ålder eller simsätt. Denna statistik används i grafen åldervis utveckling och visas som egna dataserier där. Statistiken är separat för Sverige, Danmark och Finland. Vilket lands statisk som skall användas som jämförelse, väljer du under Utveckling i Inställningar. Där kan du också bl.a. välja för vilken period repektive utvecklingsgraf skall visas

15 För alla grafer gäller att du väljer en dataserie genom att klicka på dess linje eller etikett. När du sedan trycker ner höger musknapp visas pop-upp menyn för valet. Via menyn kan du utföra funktionerna: Zooma in, Visa/Dölj trendlinje, Visa/Dölj maxlinje och Egenskaper. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken graf som visas. Exempelvis kan du utifrån en simmares totala utveckling Zooma in och visa simmarens utveckling per simsätt. Därefter kan du Zooma in en gång till för att se utvecklingen på de olika distanserna för det valda simsättet. Om en dataserie i grafen väljs visas också dess min- och maxvärde samt differensen mellan dessa värden. Om en enskild punkt i en dataserie väljs visas dess värde i statusraden. Kvalade simmare Funktionen Kvalade simmare ger en lista över de simmare i urvalet som har klarat kvaltiden inom kvalperioden för vald tävling. Hänsyn tas också till eventuella åldersklasser. Om flera kvaltyper förekommer, t ex A- och B-kval, visas också dessa. Du når listan via knappen Visa kvalade. När du klickar på knappen väljs automatiskt den nästkommande tävling som SwimStar Analys har kvaltidsfil för. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja en annan tävling som du vill se kvalade för. Vid installation följer filer med för de aktuella, nationella arrangemangen SUM-SIM, JSM och SM. Ytterligare kvaltidsfiler kan laddas ner från vår webbplats 3 eller skapas med WinGrodan. SwimStar Analys kan direkt använda Grodans grenfiler (GR-fil) om de innehåller kvaltider

16 Genom att spara dessa filer i SwimStar Analys programkatalog, kommer alla kval i filerna att vara tillgängliga via funktionerna Kvalade och Kvaltider. Observera att SwimStar Analys enbart visar de tävlingar som ännu inte genomförts. Genom att avmarkera kryssrutan Visa enbart simmare som uppnått kvaltiden kan en procentsats anges. Denna procentsats anger hur mycket kvaltiden kan översktidas Om kryssrutan Ta hänsyn till kvalperioden är markerad kommer enbart resultat som gjort under kvalperioden att användas vid jämförelse med kvaltiden, annars kommer aktuellt personbästa att användas oavsett när det gjorts. Genom att välja en simmare i listan och Zooma in visas en detaljerad vy över simmarens uppnådda kval

17 Tävlingar Funktionen Tävlingar ger en översikt över urvalets tävlingar. I listan visar bl.a. antal nya personbästa (NPB), antal personbästa (PB), andelen personbästa i förhållande till starter i procent (% PB), antalet placeringar 1 till 3 (1-3), antalet simmade A- finaler, Finaler och Semifinaler Genom att Zooma in en tävling visas urvalets individuella lopp

18 I listan visas bl.a. personbästa eller nytt personbästa (NPB) nuvarande/tidigare personbästa (PB), differens till personbästa I sekunder (PB diff), tid i förhållande till personbästa i procent (PB%) och uppnådd FINA-poäng. Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas enbart dennes resultat på samma sätt. Du kan sedan välja ett resultat och Zooma in ytterligare in gång för att titta på alla tävlingsresultat för simmaren och den valda grenen. Via inställningar kan urvalet av tävlingar begränsas till Innevarande år, 1 år tillbaka eller till Alla år. Senaste aktivitet Funktionen Senaste aktivitet visar den senaste tävlingsaktiviteten för urvalet

19 Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas denna simmares alla tävlingar. Genom att sedan välja en tävling och Zooma in ytterligare en gång, visas resultaten för simmaren under den valda tävlingen. Om du under Inställningar valt att använda Grodan Statistiks markering av aktiva simmare visas också kolumnen Aktiv. Detta kan du bl.a. använda för att lättare underhålla denna funktion i Grodan Statistik. Exempelvis kan simmare, som inte haft någon tävlingsaktivitet det senaste året, vara aktuella att markeras som Ej aktiv i Grodan Statistik. Kontaktlista Funktionen Kontaktlista ger en lista med urvalets födelsedata, adress och telefon. Detta kan vara praktiskt att ta med vid tävling, läger eller som underlag för egen medlemsmatrikel

20 Lagoptimerare Med Lagoptimeraren räknas det bästa laget ut utifrån urvalet av simmare, deras personbästa och vald gren. För medleylag testas alla kombinationer för att ett optimalt lag skall erhållas. För övriga lagkapper ges standardordningen 2341, dvs. den med näst bästa tid på startsträckan, därefter trean och fyran och slutligen den med bästa tiden på sista sträckan

21 I formuläret finns ytterligare möjlighet att filtrera urvalet samt vilka resultat som skall användas. Man kan också redigera en tid för en simmare för att bättre spegla simmarens dagsform eller blanka ut tiden för att ta bort simmaren från ett simsätt. Du kan också helt eliminera simmaren från laget genom att markera denna och trycka på delete-tangenten. Kvaltider Funktionen Kvaltider visar kvaltider och kvalperiod för en tävling. Du når listan via menyn Verktyg/Kvaltider. Vilka tävlingar som du kan välja beror på vilka kvaltidsfiler SwimStar Analys har tillgång till. Du kan läsa mer om kvaltidsfiler i kapitlet Kvalade simmare. Poängkalkylator Poängkalkylatorn räknar fram poäng från tid eller tid utifrån poäng för vald poängtabell och gren. Se också avsnittet Poängtabeller och Byte av poängtabeller

22 Registrera licensnyckel Till SwimStar Analys installationen behövs en licensnyckel. Denna reglerar bland annat vilken simförenings statistikdatabas programmet kan arbeta med. Läs mer om hur du erhåller en licensnyckel på vår webbplats 4. För att uppdatera licensnyckeln, gå till meny Verktyg och välj Registrera. I dialogrutan visas den nyckel som är registrerad samt dess status. Skriv in den nya nyckeln exakt som den erhållits. Gör skillnad på stora och små bokstäver. Först när en nyckel angivits korrekt kan du trycka på OK. Öppna Grodan statistikdatabas Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar din Grodan statistikdatabas, grodandb.mdb, kan du själv leta reda på och öppna den. SwimStar Analys kan arbeta med en databas så länge den går att hitta via funktionen Öppna. Detta kan vara lokalt i din dator, i ett nätverk eller externt, exempelvis på ett USB-minne. Nästa gång SwimStar Analys startas kommer den automatisk att försöka öppna databasen du använde förra gången. Om den inte längre finns tillgänglig får du frågan om du vill söka efter en annan. Observera att även WinGrodans licensdatabas, forening.mdb, måste finnas i samma katalog som Grodans statistikdatabas. Om du vill arbeta med en kopia av statistikdatabasen, måste båda filerna grodandb.mdb och forening.mdb kopieras till samma ställe. Du kan enbart öppna en databas som tillhör den klubb som SwimStar Analys är licensierad till

23 Växla mellan Standard- och Lagkappsläge I Lagkappsläge ändras urvalet från simmare till lagkappslag, vilket ger möjlighet att i stort sett ta fram samma listor och grafer som i standardläget med den skillnaden att det är lagkappslagen som finns i Grodan Statistik som utgör urvalet. Genom att du i Grodan Statistik använda funktionen Slå ihop medlemmar kan du förbättra dina möjligheter att med hjälp av SwimStar Analys ta fram listor och grafer. Exempelvis kan du slå ihop alla herr- respektive damlag med samma födelseår till ett lag. Om du också använder en standardiserad namnsättning och anger födelseår, dvs. den äldsta lagmedlemmen, vid anmälan av lag förenklar du dina möjligheter till uppföljning med SwimStar Analys. Du växlar mellan standard- och lagkappsläge genom att aktivera/avaktivera verktygslisten, alternativt gå till menyn Verktyg/Filter/Lagkappsläge Växla till i

24 Appendix Kortkommandon Navigering i listor Bläddra upp och ner bland raderna med < > och < > Bläddra en sida upp <Page Up> Bläddra en sida ner <Page Down> Hoppa till första sidan <Ctrl> <Page Up> Hoppa till sista sidan <Ctrl> <Page Down> Välj alla rader med <Ctrl> <A> Välj en rad med <Shift> <Space> eller håller ner <Ctrl> och klicka med musen på raden. Navigering i grafer Bläddra upp och ner bland dataserierna med <Shift> < > och <Shift> < > Generellt för listor och grafer Zooma in vald rad eller dataserie med <Ctrl> <+> eller genom att dubbelklicka med musen på raden eller dataserien. Zooma ut med <Ctrl> <-> Kopiera valda rader eller en graf till klippbordet med <Ctrl> <C> Uppdatera/läs om med <F5> Avbryt en rapport med <Ctrl> <F8> Skriv ut en lista eller graf med <Ctrl> <P> Stäng en lista eller graf via menyn Arkiv/Stäng Verktygslisten Via verktygslisten når du enkelt de flesta funktionera i SwimStar Analys. Vissa knappar exempelvis, Visa personbästa har också en egen meny. Genom att klicka på nedåtpilen tillhöger om knappen fälls menyn ner och ytterligare val kan göras. I listan nedan kan du se vilka funktioner som är knutna till de olika knapparna. Öppna: Öppnar en Grodan Statistik databas. Skriv ut: Skriver ut aktuell lista eller graf. Uppdatera: Uppdaterar aktuell lista eller graf. för urvalet. Grupp: Välj Alla eller vilken grupp från Grodan som skall vara basen Eget urval: Öppnar dialogrutan Eget urval Herrar: Om knappen är intryckt så ingår herrar i urvalet, annars inte. Damer: Om knappen är intryckt så ingår damer i urvalet, annars inte. Aktiva: Om knappen är intryckt så ingår endast aktiva simmare i urvalet annars ingår både aktiva och inaktiva

25 Visa ranking: Visa personbästa: Personbästa, Säsongsbästa eller Årsbästa. Visa utveckling: Årsvis eller Åldersvis Visa kvalade: Alla kval eller för ett enskilt kval Zooma in: Zoomar in valt element till ytterligare detaljeringsnivå Zooma ut: Zoomar ut till föregående detaljeringsnivå. Statuslisten Statuslistens fält innehåller, från vänster till höger: 1. Meddelande: Visar olika typer av meddelanden rörande databearbetning. 2. Antal simmare i urvalet: Visar antal simmare i det aktuella urvalet. 3. Licensierad klubb: Visar namnet på den klubb SwimStar Analys licensen tillhör. 4. Datum: Visar systemets aktuella datum. 5. Tid: Visar systemets aktuella tid. Exportera data från SwimStar Analys Det går att exportera data från SwimStar Analys till de flesta program. Det enda som krävs är att det mottagande programmet stöder Klistra in. Exportera från en lista: 1. Markera den eller de rader du vill exportera. För att välja en rad klicka i det gråa fältet längst till vänster på raden. Om du vill markera fler rader håll ner Ctrl-tangenten och gör om samma sak. Du kan också i många fall via menyn Redigera välja Markera allt 2. Välj menyn Redigera och Kopiera 3. Växla till mottagarprogrammet och klistra in datat. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Exportera från en graf: 1. Via menyn Redigera välj Kopiera. 2. Växla till mottagarprogrammet och välj Klistra in. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Om mottagarprogrammet stödjer både text och grafik, som t ex Microsoft Office Word, behöver mottagarprogrammet veta om det är text eller grafik som skall klistras in. De flesta program har under Redigera menyn en Klistra in special funktion där det går att välja vilket data som skall klistras in. Om inte, konsultera ditt programs dokumentation för att få hjälp

26 Byte av språk Vi menyn Verktyg/Språk kan du när som helst byta mellan de språk som SwimStar Analys stödjer; svenska, danska, finska och engelska. Byte av poängtabeller SwimStar Analys hämtar poängtabellen för 25 m kortbana från filen Points_SCM.CSV och för 50 m långbana från filen Points_LCM.CSV. Båda filerna finns i SwimStar Analys applikationskatalog. Dessa innehåller efter installationen de aktuella FINA tabellerna vid tidpunkten för skapandet av installationspaketet. Varefter FINA publicerar nya tabeller kommer dessa att finnas tillgängliga från vår hemsida för nedladdning. Om du vill använda någon annan tabell än den aktuella kan du genom att döpa om en annan poängfil till Points_SCM.CSV för 25 m kortbana och till Points_LCM.CSV för 50 m långbana. Om du exempelvis vill använda 2008 års tabeller döper du om Points_SCM_2008.CSV till Points_SCM.CSV och Points_LCM_2008.CSV till Points_LCM.CSV Avinstallation av SwimStar Analys Om du vill avinstallera SwimStar Analys gör du det via Windows Lägg till eller ta bort program

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer