Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik"

Transkript

1 Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2

2 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare av detta dokument uppmuntras att rapportera eventuella felaktigheter, tvetydigheter eller oklarheter till Jara Data för korrigering i framtida utgåvor. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelanden. Mjukvaran som beskrivs i dokumentet levereras under licens från Jara Data och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Jara Data. Inte i något fall kan Jara Data eller des partners bli ersättningsskyldigt för skador av något slag. Detta inkluderar förlust av data, avbrott, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta skador, som beror på programvaran. COPYRIGHT. Med ensamrätt. VARUMÄRKEN SwimStar är ett varumärke som tillhör Jara Data HB. WinGrodan, Grodan Statistik och Grodan Anmälan är varumärken tillhörande IC Control AB. Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken. KONTAKT Jara Data HB Fågelsånsgvägen HUSKVARNA Sweden E-post: Webbplats: Dokument revision: 25

3 Innehåll Introduktion... 1 Installera SwimStar Analys... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Starta SwimStar Analys för första gången Poängtabeller... 3 Allmänna inställningar... 4 Urval av simmare... 5 Funktioner... 7 Ranking... 7 Personbästa... 8 Utveckling... 9 Kvalade simmare Tävlingar Senaste aktivitet Kontaktlista Lagoptimerare Kvaltider Poängkalkylator Registrera licensnyckel Öppna Grodan statistikdatabas Växla mellan Standard- och Lagkappsläge Appendix Kortkommandon Verktygslisten Statuslisten Exportera data från SwimStar Analys Byte av språk Byte av poängtabeller Avinstallation av SwimStar Analys... 22

4

5 Introduktion SwimStar Analys är framtaget för att i första hand ge tränare av tävlingsaktiva simmare tillgång till ett effektivt verktyg för analys och uppföljning av tävlingsresultat. Utöver detta innehåller programmet ett flertal funktioner som underlättar arbetet med tävlingsresultat. SwimStar Analys samarbetar direkt med Grodan Statistik. Det krävs alltså ingen extra dataimport eller annat krångel. Installera SwimStar Analys och ni får genast tillgång till ny värdefull information om era simmare och deras utveckling. Om du idag inte använder Grodan Statistik ta kontakt med IC Control AB 1 som tillhandahåller denna produkt. Det går snabbt och enkelt att hämta er klubbs resultat från Octo och sedan importera in till Grodan Statistik. SwimStar Analys ger er maximalt värde av er simstatistik

6 Installera SwimStar Analys Alla filer som krävs för att installera SwimStar Analys finns på vår webbplats, För att få tillgång till att ladda ner filerna behöver du vara registrerad och inloggad på webbplatsen. Systemkrav SwimStar Analys kan användas på Windows XP servicepack 2 och senare, Windows Vista och Windows 7. För samtliga operativsystem rekommenderar vi att senaste servicepacken används. För att använda SwimStar Analys behövs förutom själva programmet också åtkomst till Grodans statistikdatabas. SwimStar Analys kräver också att licens för Grodan Statistik finns. SwimStar Analys behöver dock inte vara installerat på samma dator som Grodan Statistik. Installation Observera: För att genomföra installationen måste du vara inloggad som administratör på din dator. 1. Om du inte redan gjort det, registrera dig och logga in på vår webbplats. 2. Ladda ner filen SwimStar Analysis som finns under Ladda ner. Detta är ett självexpanderande installationspaket. Notera i vilken katalog du sparar filen. 3. Dubbelklicka på filen, SwimStar Analysis i katalog du valde i steg I dialogen WinZip Self-Extractor klicka på knappen Unzip. Detta expanderar innehållet till installationskatalogen C:\SwimStar Analysis Setup. 5. Efter att filerna expanderats startar du installationen genom att dubbelklicka på filen setup.exe i installationskatalogen. 6. När installationsprogrammet för SwimStar Analys startar, följ anvisningarna på skärmen

7 Starta SwimStar Analys för första gången. Efter att installationen har slutförts starta SwimStar Analys via Windows startmeny. När du startar SwimStar Analys för första gången kommer programmet att fråga efter licensnyckeln. Om du ännu inte erhållit din licens eller om du, innan du beställer en licens, vill utvärdera programmet kan du markera detta alternativ och sedan välja OK. Du kan när som helst, under eller efter utvärderingsperioden, registrera din licens. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Registrera licensnyckel. Efter at du valt OK i dialogen ovan söker SwimStar Analys efter statistikdatabasen för Grodan Statistik i dess standardkatalog. Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar databasen så får du en fråga om du vill söka efter den. Du kan läsa mer om hur du gör i kapitlet Öppna Grodan statistikdatabas. Poängtabeller Många funktioner i SwimStar Analys är beroende av tillgång till poängtabeller. Installationspaketet innehåller vid nedladdningen aktuella FINA poängtabeller. Varefter FINA publicerar nya poängtabeller kommer du att kunna ladda ner dessa till din SwimStar Analys från vår webbplats 2. Läs mer i kapitlet Byte av poängtabeller om hur du gör för att byta till andra tabeller. Du kan enkelt se vilka poängtabeller som används genom att välja Om i huvudmenyn. I dialogen framgår namnet på de tabeller SwimStar Analys använder. Du kan också här se vilken version av SwimStar Analys du har och din registreringsnyckel. Denna information behöver du ha tillgänglig vid eventuella supportärenden eller licensfrågor

8 Allmänna inställningar SwimStar Analys har ett antal inställningar för hur programmet bearbetar och visar data. Inställningarna är från början konfigurerade med standardvärden, men några av dessa rekommenderar vi att du redan från början ställer in efter egna önskemål. Välj menyn Verktyg och Inställningar. Under fliken Allmänt i dialogrutan finns de inställningar som du i första hand bör bekanta dig med. Du kan: Välja hur simmarna ska visas. Välja på vilket sätt programmet skall avgöra om en simmare är aktiv eller inte. Om ni använder funktionen Aktiv eller Ej aktiv i Grodan Statistik, kan du välja att SwimStar Analys använder samma markering. Alternativt kan du välja i listan under vilken tidsperiod en simmare skall ha resultat för att betraktas som aktiv av SwimStar Analys. Exkludera eller inkludera yards-bassäng från listor och grafer. Bestämma om Grodans markering för PB (personbästa) skall användas eller inte. Om du regelbundet använder funktionen Räkna personbästa i Grodan Statistik bör du välja detta alternativ. Detta kan i vissa fall avsevärt snabba upp databearbetningen i SwimStar Analys

9 Under övriga flikar finns ett antal inställningar som berör olika listor och grafer. Vi rekommenderar att du bekantar dig även med dessa alternativ för att se vilka möjligheter SwimStar Analys ger. Urval av simmare SwimStar Analys har flera alternativ för att göra olika urval av simmare. I verktygslisten kan du via listan välja en av de grupper som redan är definierad i din Grodan Statistik alternativt välja Alla Grupper eller Alla simmare. Alla grupper inkluderar de simmare som tillhör någon grupp medan Alla simmare också inkluderar de simmare som inte tillhör någon grupp. Valet av grupp kombineras sedan med att välja knapparna Herrar, Damer och/eller Aktiva. Exempelvis kan du i listan välja Alla simmare och trycka in knappen samt Vilket begränsar urvalet till alla aktiva herrar. Om du sedan också trycker in knappen alla aktiva herrar och damer. blir urvalet Du kan se hur många simmare som ingår i urvalet via statusraden längst ner i programfönstret. Siffran (56 i detta fall) anger hur många simmare som ingår i urvalet. Via knappen Skapa eget urval kan du bl.a. skapa urval utifrån: Ett tidigare sparat urval En tävlingsanmälan som är definierad i Grodan Anmälan En grupp som tidigare har definierats i Grodan Statistik Alla simmare Dessa val kan kombineras med en eller flera av filtreringsfunktionerna Aktiva, Klass och Ålder från och till. Genom att använda de olika urvalen och filtreringsfunktionerna fylls listan Simmare. Därefter flyttar du de simmare du vill använda från den vänstra panelen, Simmare, till den högra, Urval av simmare. För att flytta simmare mellan listorna Simmare och Urval av simmare kan du dubbelklicka på simmaren i listan eller använder pilknapparna i dialogen

10 För att kunna visa en lista eller en graf måste urvalet vara minst en simmare. För att kunna använda verktyget Lagoptimeraren måste minst fyra herrar och/eller damer ingå i urvalet

11 Funktioner Du når enkelt de flesta av SwimStar Analys funktioner via verktygslisten eller menyerna. Därtill finns ett antal funktioner knutna direkt till navigering med musen som kan göra ditt arbete med SwimStar Analys enklare. Genom att dubbelklicka på en rad i en lista eller en dataserie i en graf, zoomar du in till nästa detaljeringsnivå. Om du klicka med höger musknapp på en rad i en lista eller på en dataserie i en graf, visas en pop upp -meny som ger ytterligare funktioner. Du kan sortera en lista på valfritt fält genom att klicka med musen i kolumnrubriken, sortera i omvänd ordning genom att klicka med musen en gång till. Kolumnbredderna justerar du genom att hålla musmarkören över kolumnavdelaren i rubriken, hålla ner vänster musknapp och dra till höger eller vänster. Du kan också använda ett antal kortkommandon för att utföra ett antal vanliga uppgifter. Du kan läsa mer om dessa i kapitlet Kortkommandon. Ranking Du når ranking via knappen Visa Ranking, alternativt via huvudmenyn Visa/Ranking. Alla simresultaten räknas om mot poängtabellerna för respektive bana och sorteras. Endast simmarens bästa resultat i FINA poäng räknas in. Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en ranking för den enskilda simmarens resultat per gren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, kan en rankinglista för den valda simmaren och grenen visas

12 Via inställningar kan du välja år och/eller ålder för rankingen. Här kan filtrering också göras på bana, simsätt och distans. Genom att markera kryssrutan Ta bara med resultat som gjorts när simmaren varit medlem. Personbästa Du når Personbästa listan via knappen Visa Personbästa. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja om du vill se listan som Person-, Säsongs- eller Årsbästa. För säsongsbästa gäller perioden 1 augusti till 31 juli för kortbana, och för långbana är perioden mellan den 1 januari och 31 december. Då listan innehåller fler kolumner än vad som får plats på skärmen, visas den med en avdelare. Detta gör att du kan bläddra kolumnerna i panelen till höger om avdelarna separat

13 Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en lista med personbästa för den enskilda simmaren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, visas en lista med alla resultat för grenen. Det finns möjlighet att via inställningar välja ett annat år än det innevarande året för listan. Utveckling Grafer över simmarnas utveckling kan visas som årsvis eller åldersvis, totalt eller per simsätt. Du når grafen via knappen Visa Utveckling. Genom att klicka på ner pilen till höger, fälls menyn ut och du kan då också välja grafen Åldersvis

14 SwimStar Analys innehåller ett omfattade statistikmaterial sammanställt utifrån de nationella resultatdatabaserna. Detta möjliggör jämförelser av era simmares utveckling med utvecklingen hos en fiktiv simmare som alltid ligger topp 3 respektive topp 24 i landet oavsett ålder eller simsätt. Denna statistik används i grafen åldervis utveckling och visas som egna dataserier där. Statistiken är separat för Sverige, Danmark och Finland. Vilket lands statisk som skall användas som jämförelse, väljer du under Utveckling i Inställningar. Där kan du också bl.a. välja för vilken period repektive utvecklingsgraf skall visas

15 För alla grafer gäller att du väljer en dataserie genom att klicka på dess linje eller etikett. När du sedan trycker ner höger musknapp visas pop-upp menyn för valet. Via menyn kan du utföra funktionerna: Zooma in, Visa/Dölj trendlinje, Visa/Dölj maxlinje och Egenskaper. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken graf som visas. Exempelvis kan du utifrån en simmares totala utveckling Zooma in och visa simmarens utveckling per simsätt. Därefter kan du Zooma in en gång till för att se utvecklingen på de olika distanserna för det valda simsättet. Om en dataserie i grafen väljs visas också dess min- och maxvärde samt differensen mellan dessa värden. Om en enskild punkt i en dataserie väljs visas dess värde i statusraden. Kvalade simmare Funktionen Kvalade simmare ger en lista över de simmare i urvalet som har klarat kvaltiden inom kvalperioden för vald tävling. Hänsyn tas också till eventuella åldersklasser. Om flera kvaltyper förekommer, t ex A- och B-kval, visas också dessa. Du når listan via knappen Visa kvalade. När du klickar på knappen väljs automatiskt den nästkommande tävling som SwimStar Analys har kvaltidsfil för. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja en annan tävling som du vill se kvalade för. Vid installation följer filer med för de aktuella, nationella arrangemangen SUM-SIM, JSM och SM. Ytterligare kvaltidsfiler kan laddas ner från vår webbplats 3 eller skapas med WinGrodan. SwimStar Analys kan direkt använda Grodans grenfiler (GR-fil) om de innehåller kvaltider

16 Genom att spara dessa filer i SwimStar Analys programkatalog, kommer alla kval i filerna att vara tillgängliga via funktionerna Kvalade och Kvaltider. Observera att SwimStar Analys enbart visar de tävlingar som ännu inte genomförts. Genom att avmarkera kryssrutan Visa enbart simmare som uppnått kvaltiden kan en procentsats anges. Denna procentsats anger hur mycket kvaltiden kan översktidas Om kryssrutan Ta hänsyn till kvalperioden är markerad kommer enbart resultat som gjort under kvalperioden att användas vid jämförelse med kvaltiden, annars kommer aktuellt personbästa att användas oavsett när det gjorts. Genom att välja en simmare i listan och Zooma in visas en detaljerad vy över simmarens uppnådda kval

17 Tävlingar Funktionen Tävlingar ger en översikt över urvalets tävlingar. I listan visar bl.a. antal nya personbästa (NPB), antal personbästa (PB), andelen personbästa i förhållande till starter i procent (% PB), antalet placeringar 1 till 3 (1-3), antalet simmade A- finaler, Finaler och Semifinaler Genom att Zooma in en tävling visas urvalets individuella lopp

18 I listan visas bl.a. personbästa eller nytt personbästa (NPB) nuvarande/tidigare personbästa (PB), differens till personbästa I sekunder (PB diff), tid i förhållande till personbästa i procent (PB%) och uppnådd FINA-poäng. Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas enbart dennes resultat på samma sätt. Du kan sedan välja ett resultat och Zooma in ytterligare in gång för att titta på alla tävlingsresultat för simmaren och den valda grenen. Via inställningar kan urvalet av tävlingar begränsas till Innevarande år, 1 år tillbaka eller till Alla år. Senaste aktivitet Funktionen Senaste aktivitet visar den senaste tävlingsaktiviteten för urvalet

19 Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas denna simmares alla tävlingar. Genom att sedan välja en tävling och Zooma in ytterligare en gång, visas resultaten för simmaren under den valda tävlingen. Om du under Inställningar valt att använda Grodan Statistiks markering av aktiva simmare visas också kolumnen Aktiv. Detta kan du bl.a. använda för att lättare underhålla denna funktion i Grodan Statistik. Exempelvis kan simmare, som inte haft någon tävlingsaktivitet det senaste året, vara aktuella att markeras som Ej aktiv i Grodan Statistik. Kontaktlista Funktionen Kontaktlista ger en lista med urvalets födelsedata, adress och telefon. Detta kan vara praktiskt att ta med vid tävling, läger eller som underlag för egen medlemsmatrikel

20 Lagoptimerare Med Lagoptimeraren räknas det bästa laget ut utifrån urvalet av simmare, deras personbästa och vald gren. För medleylag testas alla kombinationer för att ett optimalt lag skall erhållas. För övriga lagkapper ges standardordningen 2341, dvs. den med näst bästa tid på startsträckan, därefter trean och fyran och slutligen den med bästa tiden på sista sträckan

21 I formuläret finns ytterligare möjlighet att filtrera urvalet samt vilka resultat som skall användas. Man kan också redigera en tid för en simmare för att bättre spegla simmarens dagsform eller blanka ut tiden för att ta bort simmaren från ett simsätt. Du kan också helt eliminera simmaren från laget genom att markera denna och trycka på delete-tangenten. Kvaltider Funktionen Kvaltider visar kvaltider och kvalperiod för en tävling. Du når listan via menyn Verktyg/Kvaltider. Vilka tävlingar som du kan välja beror på vilka kvaltidsfiler SwimStar Analys har tillgång till. Du kan läsa mer om kvaltidsfiler i kapitlet Kvalade simmare. Poängkalkylator Poängkalkylatorn räknar fram poäng från tid eller tid utifrån poäng för vald poängtabell och gren. Se också avsnittet Poängtabeller och Byte av poängtabeller

22 Registrera licensnyckel Till SwimStar Analys installationen behövs en licensnyckel. Denna reglerar bland annat vilken simförenings statistikdatabas programmet kan arbeta med. Läs mer om hur du erhåller en licensnyckel på vår webbplats 4. För att uppdatera licensnyckeln, gå till meny Verktyg och välj Registrera. I dialogrutan visas den nyckel som är registrerad samt dess status. Skriv in den nya nyckeln exakt som den erhållits. Gör skillnad på stora och små bokstäver. Först när en nyckel angivits korrekt kan du trycka på OK. Öppna Grodan statistikdatabas Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar din Grodan statistikdatabas, grodandb.mdb, kan du själv leta reda på och öppna den. SwimStar Analys kan arbeta med en databas så länge den går att hitta via funktionen Öppna. Detta kan vara lokalt i din dator, i ett nätverk eller externt, exempelvis på ett USB-minne. Nästa gång SwimStar Analys startas kommer den automatisk att försöka öppna databasen du använde förra gången. Om den inte längre finns tillgänglig får du frågan om du vill söka efter en annan. Observera att även WinGrodans licensdatabas, forening.mdb, måste finnas i samma katalog som Grodans statistikdatabas. Om du vill arbeta med en kopia av statistikdatabasen, måste båda filerna grodandb.mdb och forening.mdb kopieras till samma ställe. Du kan enbart öppna en databas som tillhör den klubb som SwimStar Analys är licensierad till

23 Växla mellan Standard- och Lagkappsläge I Lagkappsläge ändras urvalet från simmare till lagkappslag, vilket ger möjlighet att i stort sett ta fram samma listor och grafer som i standardläget med den skillnaden att det är lagkappslagen som finns i Grodan Statistik som utgör urvalet. Genom att du i Grodan Statistik använda funktionen Slå ihop medlemmar kan du förbättra dina möjligheter att med hjälp av SwimStar Analys ta fram listor och grafer. Exempelvis kan du slå ihop alla herr- respektive damlag med samma födelseår till ett lag. Om du också använder en standardiserad namnsättning och anger födelseår, dvs. den äldsta lagmedlemmen, vid anmälan av lag förenklar du dina möjligheter till uppföljning med SwimStar Analys. Du växlar mellan standard- och lagkappsläge genom att aktivera/avaktivera verktygslisten, alternativt gå till menyn Verktyg/Filter/Lagkappsläge Växla till i

24 Appendix Kortkommandon Navigering i listor Bläddra upp och ner bland raderna med < > och < > Bläddra en sida upp <Page Up> Bläddra en sida ner <Page Down> Hoppa till första sidan <Ctrl> <Page Up> Hoppa till sista sidan <Ctrl> <Page Down> Välj alla rader med <Ctrl> <A> Välj en rad med <Shift> <Space> eller håller ner <Ctrl> och klicka med musen på raden. Navigering i grafer Bläddra upp och ner bland dataserierna med <Shift> < > och <Shift> < > Generellt för listor och grafer Zooma in vald rad eller dataserie med <Ctrl> <+> eller genom att dubbelklicka med musen på raden eller dataserien. Zooma ut med <Ctrl> <-> Kopiera valda rader eller en graf till klippbordet med <Ctrl> <C> Uppdatera/läs om med <F5> Avbryt en rapport med <Ctrl> <F8> Skriv ut en lista eller graf med <Ctrl> <P> Stäng en lista eller graf via menyn Arkiv/Stäng Verktygslisten Via verktygslisten når du enkelt de flesta funktionera i SwimStar Analys. Vissa knappar exempelvis, Visa personbästa har också en egen meny. Genom att klicka på nedåtpilen tillhöger om knappen fälls menyn ner och ytterligare val kan göras. I listan nedan kan du se vilka funktioner som är knutna till de olika knapparna. Öppna: Öppnar en Grodan Statistik databas. Skriv ut: Skriver ut aktuell lista eller graf. Uppdatera: Uppdaterar aktuell lista eller graf. för urvalet. Grupp: Välj Alla eller vilken grupp från Grodan som skall vara basen Eget urval: Öppnar dialogrutan Eget urval Herrar: Om knappen är intryckt så ingår herrar i urvalet, annars inte. Damer: Om knappen är intryckt så ingår damer i urvalet, annars inte. Aktiva: Om knappen är intryckt så ingår endast aktiva simmare i urvalet annars ingår både aktiva och inaktiva

25 Visa ranking: Visa personbästa: Personbästa, Säsongsbästa eller Årsbästa. Visa utveckling: Årsvis eller Åldersvis Visa kvalade: Alla kval eller för ett enskilt kval Zooma in: Zoomar in valt element till ytterligare detaljeringsnivå Zooma ut: Zoomar ut till föregående detaljeringsnivå. Statuslisten Statuslistens fält innehåller, från vänster till höger: 1. Meddelande: Visar olika typer av meddelanden rörande databearbetning. 2. Antal simmare i urvalet: Visar antal simmare i det aktuella urvalet. 3. Licensierad klubb: Visar namnet på den klubb SwimStar Analys licensen tillhör. 4. Datum: Visar systemets aktuella datum. 5. Tid: Visar systemets aktuella tid. Exportera data från SwimStar Analys Det går att exportera data från SwimStar Analys till de flesta program. Det enda som krävs är att det mottagande programmet stöder Klistra in. Exportera från en lista: 1. Markera den eller de rader du vill exportera. För att välja en rad klicka i det gråa fältet längst till vänster på raden. Om du vill markera fler rader håll ner Ctrl-tangenten och gör om samma sak. Du kan också i många fall via menyn Redigera välja Markera allt 2. Välj menyn Redigera och Kopiera 3. Växla till mottagarprogrammet och klistra in datat. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Exportera från en graf: 1. Via menyn Redigera välj Kopiera. 2. Växla till mottagarprogrammet och välj Klistra in. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Om mottagarprogrammet stödjer både text och grafik, som t ex Microsoft Office Word, behöver mottagarprogrammet veta om det är text eller grafik som skall klistras in. De flesta program har under Redigera menyn en Klistra in special funktion där det går att välja vilket data som skall klistras in. Om inte, konsultera ditt programs dokumentation för att få hjälp

26 Byte av språk Vi menyn Verktyg/Språk kan du när som helst byta mellan de språk som SwimStar Analys stödjer; svenska, danska, finska och engelska. Byte av poängtabeller SwimStar Analys hämtar poängtabellen för 25 m kortbana från filen Points_SCM.CSV och för 50 m långbana från filen Points_LCM.CSV. Båda filerna finns i SwimStar Analys applikationskatalog. Dessa innehåller efter installationen de aktuella FINA tabellerna vid tidpunkten för skapandet av installationspaketet. Varefter FINA publicerar nya tabeller kommer dessa att finnas tillgängliga från vår hemsida för nedladdning. Om du vill använda någon annan tabell än den aktuella kan du genom att döpa om en annan poängfil till Points_SCM.CSV för 25 m kortbana och till Points_LCM.CSV för 50 m långbana. Om du exempelvis vill använda 2008 års tabeller döper du om Points_SCM_2008.CSV till Points_SCM.CSV och Points_LCM_2008.CSV till Points_LCM.CSV Avinstallation av SwimStar Analys Om du vill avinstallera SwimStar Analys gör du det via Windows Lägg till eller ta bort program

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

TAC Design version 3

TAC Design version 3 TAC Design version 3 Handledning Projekteringshjälpmedel för styr-, regleroch övervakningsanläggningar 0-004-7785-3 (SV), 2003-05-27 Förord Välkommen till manualen TAC Design version 3 Handledning. Copyright

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Handbok Kanagram. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kanagram. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Kanagram 6 2.1 Spela ett spel......................................... 7 3 Anpassa Kanagram 9 3.1 Ordförråd..........................................

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Foptec Internet Supervisor

Foptec Internet Supervisor Foptec Internet Supervisor Installation och aktivering 2010 Foptec AB. Vi förbehåller oss rätten att göra andringar i produkten utan medddela detta på förhand Version: 1.0 2 Version 1.0, 2010-08-26 Innehållsförteckning

Läs mer