Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik"

Transkript

1 Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2

2 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare av detta dokument uppmuntras att rapportera eventuella felaktigheter, tvetydigheter eller oklarheter till Jara Data för korrigering i framtida utgåvor. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelanden. Mjukvaran som beskrivs i dokumentet levereras under licens från Jara Data och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Jara Data. Inte i något fall kan Jara Data eller des partners bli ersättningsskyldigt för skador av något slag. Detta inkluderar förlust av data, avbrott, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta skador, som beror på programvaran. COPYRIGHT. Med ensamrätt. VARUMÄRKEN SwimStar är ett varumärke som tillhör Jara Data HB. WinGrodan, Grodan Statistik och Grodan Anmälan är varumärken tillhörande IC Control AB. Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken. KONTAKT Jara Data HB Fågelsånsgvägen HUSKVARNA Sweden E-post: Webbplats: Dokument revision: 25

3 Innehåll Introduktion... 1 Installera SwimStar Analys... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Starta SwimStar Analys för första gången Poängtabeller... 3 Allmänna inställningar... 4 Urval av simmare... 5 Funktioner... 7 Ranking... 7 Personbästa... 8 Utveckling... 9 Kvalade simmare Tävlingar Senaste aktivitet Kontaktlista Lagoptimerare Kvaltider Poängkalkylator Registrera licensnyckel Öppna Grodan statistikdatabas Växla mellan Standard- och Lagkappsläge Appendix Kortkommandon Verktygslisten Statuslisten Exportera data från SwimStar Analys Byte av språk Byte av poängtabeller Avinstallation av SwimStar Analys... 22

4

5 Introduktion SwimStar Analys är framtaget för att i första hand ge tränare av tävlingsaktiva simmare tillgång till ett effektivt verktyg för analys och uppföljning av tävlingsresultat. Utöver detta innehåller programmet ett flertal funktioner som underlättar arbetet med tävlingsresultat. SwimStar Analys samarbetar direkt med Grodan Statistik. Det krävs alltså ingen extra dataimport eller annat krångel. Installera SwimStar Analys och ni får genast tillgång till ny värdefull information om era simmare och deras utveckling. Om du idag inte använder Grodan Statistik ta kontakt med IC Control AB 1 som tillhandahåller denna produkt. Det går snabbt och enkelt att hämta er klubbs resultat från Octo och sedan importera in till Grodan Statistik. SwimStar Analys ger er maximalt värde av er simstatistik

6 Installera SwimStar Analys Alla filer som krävs för att installera SwimStar Analys finns på vår webbplats, För att få tillgång till att ladda ner filerna behöver du vara registrerad och inloggad på webbplatsen. Systemkrav SwimStar Analys kan användas på Windows XP servicepack 2 och senare, Windows Vista och Windows 7. För samtliga operativsystem rekommenderar vi att senaste servicepacken används. För att använda SwimStar Analys behövs förutom själva programmet också åtkomst till Grodans statistikdatabas. SwimStar Analys kräver också att licens för Grodan Statistik finns. SwimStar Analys behöver dock inte vara installerat på samma dator som Grodan Statistik. Installation Observera: För att genomföra installationen måste du vara inloggad som administratör på din dator. 1. Om du inte redan gjort det, registrera dig och logga in på vår webbplats. 2. Ladda ner filen SwimStar Analysis som finns under Ladda ner. Detta är ett självexpanderande installationspaket. Notera i vilken katalog du sparar filen. 3. Dubbelklicka på filen, SwimStar Analysis i katalog du valde i steg I dialogen WinZip Self-Extractor klicka på knappen Unzip. Detta expanderar innehållet till installationskatalogen C:\SwimStar Analysis Setup. 5. Efter att filerna expanderats startar du installationen genom att dubbelklicka på filen setup.exe i installationskatalogen. 6. När installationsprogrammet för SwimStar Analys startar, följ anvisningarna på skärmen

7 Starta SwimStar Analys för första gången. Efter att installationen har slutförts starta SwimStar Analys via Windows startmeny. När du startar SwimStar Analys för första gången kommer programmet att fråga efter licensnyckeln. Om du ännu inte erhållit din licens eller om du, innan du beställer en licens, vill utvärdera programmet kan du markera detta alternativ och sedan välja OK. Du kan när som helst, under eller efter utvärderingsperioden, registrera din licens. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Registrera licensnyckel. Efter at du valt OK i dialogen ovan söker SwimStar Analys efter statistikdatabasen för Grodan Statistik i dess standardkatalog. Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar databasen så får du en fråga om du vill söka efter den. Du kan läsa mer om hur du gör i kapitlet Öppna Grodan statistikdatabas. Poängtabeller Många funktioner i SwimStar Analys är beroende av tillgång till poängtabeller. Installationspaketet innehåller vid nedladdningen aktuella FINA poängtabeller. Varefter FINA publicerar nya poängtabeller kommer du att kunna ladda ner dessa till din SwimStar Analys från vår webbplats 2. Läs mer i kapitlet Byte av poängtabeller om hur du gör för att byta till andra tabeller. Du kan enkelt se vilka poängtabeller som används genom att välja Om i huvudmenyn. I dialogen framgår namnet på de tabeller SwimStar Analys använder. Du kan också här se vilken version av SwimStar Analys du har och din registreringsnyckel. Denna information behöver du ha tillgänglig vid eventuella supportärenden eller licensfrågor

8 Allmänna inställningar SwimStar Analys har ett antal inställningar för hur programmet bearbetar och visar data. Inställningarna är från början konfigurerade med standardvärden, men några av dessa rekommenderar vi att du redan från början ställer in efter egna önskemål. Välj menyn Verktyg och Inställningar. Under fliken Allmänt i dialogrutan finns de inställningar som du i första hand bör bekanta dig med. Du kan: Välja hur simmarna ska visas. Välja på vilket sätt programmet skall avgöra om en simmare är aktiv eller inte. Om ni använder funktionen Aktiv eller Ej aktiv i Grodan Statistik, kan du välja att SwimStar Analys använder samma markering. Alternativt kan du välja i listan under vilken tidsperiod en simmare skall ha resultat för att betraktas som aktiv av SwimStar Analys. Exkludera eller inkludera yards-bassäng från listor och grafer. Bestämma om Grodans markering för PB (personbästa) skall användas eller inte. Om du regelbundet använder funktionen Räkna personbästa i Grodan Statistik bör du välja detta alternativ. Detta kan i vissa fall avsevärt snabba upp databearbetningen i SwimStar Analys

9 Under övriga flikar finns ett antal inställningar som berör olika listor och grafer. Vi rekommenderar att du bekantar dig även med dessa alternativ för att se vilka möjligheter SwimStar Analys ger. Urval av simmare SwimStar Analys har flera alternativ för att göra olika urval av simmare. I verktygslisten kan du via listan välja en av de grupper som redan är definierad i din Grodan Statistik alternativt välja Alla Grupper eller Alla simmare. Alla grupper inkluderar de simmare som tillhör någon grupp medan Alla simmare också inkluderar de simmare som inte tillhör någon grupp. Valet av grupp kombineras sedan med att välja knapparna Herrar, Damer och/eller Aktiva. Exempelvis kan du i listan välja Alla simmare och trycka in knappen samt Vilket begränsar urvalet till alla aktiva herrar. Om du sedan också trycker in knappen alla aktiva herrar och damer. blir urvalet Du kan se hur många simmare som ingår i urvalet via statusraden längst ner i programfönstret. Siffran (56 i detta fall) anger hur många simmare som ingår i urvalet. Via knappen Skapa eget urval kan du bl.a. skapa urval utifrån: Ett tidigare sparat urval En tävlingsanmälan som är definierad i Grodan Anmälan En grupp som tidigare har definierats i Grodan Statistik Alla simmare Dessa val kan kombineras med en eller flera av filtreringsfunktionerna Aktiva, Klass och Ålder från och till. Genom att använda de olika urvalen och filtreringsfunktionerna fylls listan Simmare. Därefter flyttar du de simmare du vill använda från den vänstra panelen, Simmare, till den högra, Urval av simmare. För att flytta simmare mellan listorna Simmare och Urval av simmare kan du dubbelklicka på simmaren i listan eller använder pilknapparna i dialogen

10 För att kunna visa en lista eller en graf måste urvalet vara minst en simmare. För att kunna använda verktyget Lagoptimeraren måste minst fyra herrar och/eller damer ingå i urvalet

11 Funktioner Du når enkelt de flesta av SwimStar Analys funktioner via verktygslisten eller menyerna. Därtill finns ett antal funktioner knutna direkt till navigering med musen som kan göra ditt arbete med SwimStar Analys enklare. Genom att dubbelklicka på en rad i en lista eller en dataserie i en graf, zoomar du in till nästa detaljeringsnivå. Om du klicka med höger musknapp på en rad i en lista eller på en dataserie i en graf, visas en pop upp -meny som ger ytterligare funktioner. Du kan sortera en lista på valfritt fält genom att klicka med musen i kolumnrubriken, sortera i omvänd ordning genom att klicka med musen en gång till. Kolumnbredderna justerar du genom att hålla musmarkören över kolumnavdelaren i rubriken, hålla ner vänster musknapp och dra till höger eller vänster. Du kan också använda ett antal kortkommandon för att utföra ett antal vanliga uppgifter. Du kan läsa mer om dessa i kapitlet Kortkommandon. Ranking Du når ranking via knappen Visa Ranking, alternativt via huvudmenyn Visa/Ranking. Alla simresultaten räknas om mot poängtabellerna för respektive bana och sorteras. Endast simmarens bästa resultat i FINA poäng räknas in. Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en ranking för den enskilda simmarens resultat per gren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, kan en rankinglista för den valda simmaren och grenen visas

12 Via inställningar kan du välja år och/eller ålder för rankingen. Här kan filtrering också göras på bana, simsätt och distans. Genom att markera kryssrutan Ta bara med resultat som gjorts när simmaren varit medlem. Personbästa Du når Personbästa listan via knappen Visa Personbästa. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja om du vill se listan som Person-, Säsongs- eller Årsbästa. För säsongsbästa gäller perioden 1 augusti till 31 juli för kortbana, och för långbana är perioden mellan den 1 januari och 31 december. Då listan innehåller fler kolumner än vad som får plats på skärmen, visas den med en avdelare. Detta gör att du kan bläddra kolumnerna i panelen till höger om avdelarna separat

13 Genom att välja en simmare och sedan Zooma in visas en lista med personbästa för den enskilda simmaren. Genom att därefter välja en gren och Zooma in igen, visas en lista med alla resultat för grenen. Det finns möjlighet att via inställningar välja ett annat år än det innevarande året för listan. Utveckling Grafer över simmarnas utveckling kan visas som årsvis eller åldersvis, totalt eller per simsätt. Du når grafen via knappen Visa Utveckling. Genom att klicka på ner pilen till höger, fälls menyn ut och du kan då också välja grafen Åldersvis

14 SwimStar Analys innehåller ett omfattade statistikmaterial sammanställt utifrån de nationella resultatdatabaserna. Detta möjliggör jämförelser av era simmares utveckling med utvecklingen hos en fiktiv simmare som alltid ligger topp 3 respektive topp 24 i landet oavsett ålder eller simsätt. Denna statistik används i grafen åldervis utveckling och visas som egna dataserier där. Statistiken är separat för Sverige, Danmark och Finland. Vilket lands statisk som skall användas som jämförelse, väljer du under Utveckling i Inställningar. Där kan du också bl.a. välja för vilken period repektive utvecklingsgraf skall visas

15 För alla grafer gäller att du väljer en dataserie genom att klicka på dess linje eller etikett. När du sedan trycker ner höger musknapp visas pop-upp menyn för valet. Via menyn kan du utföra funktionerna: Zooma in, Visa/Dölj trendlinje, Visa/Dölj maxlinje och Egenskaper. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken graf som visas. Exempelvis kan du utifrån en simmares totala utveckling Zooma in och visa simmarens utveckling per simsätt. Därefter kan du Zooma in en gång till för att se utvecklingen på de olika distanserna för det valda simsättet. Om en dataserie i grafen väljs visas också dess min- och maxvärde samt differensen mellan dessa värden. Om en enskild punkt i en dataserie väljs visas dess värde i statusraden. Kvalade simmare Funktionen Kvalade simmare ger en lista över de simmare i urvalet som har klarat kvaltiden inom kvalperioden för vald tävling. Hänsyn tas också till eventuella åldersklasser. Om flera kvaltyper förekommer, t ex A- och B-kval, visas också dessa. Du når listan via knappen Visa kvalade. När du klickar på knappen väljs automatiskt den nästkommande tävling som SwimStar Analys har kvaltidsfil för. Genom att klicka på ner pilen till höger fälls menyn ut och du kan då välja en annan tävling som du vill se kvalade för. Vid installation följer filer med för de aktuella, nationella arrangemangen SUM-SIM, JSM och SM. Ytterligare kvaltidsfiler kan laddas ner från vår webbplats 3 eller skapas med WinGrodan. SwimStar Analys kan direkt använda Grodans grenfiler (GR-fil) om de innehåller kvaltider

16 Genom att spara dessa filer i SwimStar Analys programkatalog, kommer alla kval i filerna att vara tillgängliga via funktionerna Kvalade och Kvaltider. Observera att SwimStar Analys enbart visar de tävlingar som ännu inte genomförts. Genom att avmarkera kryssrutan Visa enbart simmare som uppnått kvaltiden kan en procentsats anges. Denna procentsats anger hur mycket kvaltiden kan översktidas Om kryssrutan Ta hänsyn till kvalperioden är markerad kommer enbart resultat som gjort under kvalperioden att användas vid jämförelse med kvaltiden, annars kommer aktuellt personbästa att användas oavsett när det gjorts. Genom att välja en simmare i listan och Zooma in visas en detaljerad vy över simmarens uppnådda kval

17 Tävlingar Funktionen Tävlingar ger en översikt över urvalets tävlingar. I listan visar bl.a. antal nya personbästa (NPB), antal personbästa (PB), andelen personbästa i förhållande till starter i procent (% PB), antalet placeringar 1 till 3 (1-3), antalet simmade A- finaler, Finaler och Semifinaler Genom att Zooma in en tävling visas urvalets individuella lopp

18 I listan visas bl.a. personbästa eller nytt personbästa (NPB) nuvarande/tidigare personbästa (PB), differens till personbästa I sekunder (PB diff), tid i förhållande till personbästa i procent (PB%) och uppnådd FINA-poäng. Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas enbart dennes resultat på samma sätt. Du kan sedan välja ett resultat och Zooma in ytterligare in gång för att titta på alla tävlingsresultat för simmaren och den valda grenen. Via inställningar kan urvalet av tävlingar begränsas till Innevarande år, 1 år tillbaka eller till Alla år. Senaste aktivitet Funktionen Senaste aktivitet visar den senaste tävlingsaktiviteten för urvalet

19 Genom att välja en enskild simmare och Zooma in visas denna simmares alla tävlingar. Genom att sedan välja en tävling och Zooma in ytterligare en gång, visas resultaten för simmaren under den valda tävlingen. Om du under Inställningar valt att använda Grodan Statistiks markering av aktiva simmare visas också kolumnen Aktiv. Detta kan du bl.a. använda för att lättare underhålla denna funktion i Grodan Statistik. Exempelvis kan simmare, som inte haft någon tävlingsaktivitet det senaste året, vara aktuella att markeras som Ej aktiv i Grodan Statistik. Kontaktlista Funktionen Kontaktlista ger en lista med urvalets födelsedata, adress och telefon. Detta kan vara praktiskt att ta med vid tävling, läger eller som underlag för egen medlemsmatrikel

20 Lagoptimerare Med Lagoptimeraren räknas det bästa laget ut utifrån urvalet av simmare, deras personbästa och vald gren. För medleylag testas alla kombinationer för att ett optimalt lag skall erhållas. För övriga lagkapper ges standardordningen 2341, dvs. den med näst bästa tid på startsträckan, därefter trean och fyran och slutligen den med bästa tiden på sista sträckan

21 I formuläret finns ytterligare möjlighet att filtrera urvalet samt vilka resultat som skall användas. Man kan också redigera en tid för en simmare för att bättre spegla simmarens dagsform eller blanka ut tiden för att ta bort simmaren från ett simsätt. Du kan också helt eliminera simmaren från laget genom att markera denna och trycka på delete-tangenten. Kvaltider Funktionen Kvaltider visar kvaltider och kvalperiod för en tävling. Du når listan via menyn Verktyg/Kvaltider. Vilka tävlingar som du kan välja beror på vilka kvaltidsfiler SwimStar Analys har tillgång till. Du kan läsa mer om kvaltidsfiler i kapitlet Kvalade simmare. Poängkalkylator Poängkalkylatorn räknar fram poäng från tid eller tid utifrån poäng för vald poängtabell och gren. Se också avsnittet Poängtabeller och Byte av poängtabeller

22 Registrera licensnyckel Till SwimStar Analys installationen behövs en licensnyckel. Denna reglerar bland annat vilken simförenings statistikdatabas programmet kan arbeta med. Läs mer om hur du erhåller en licensnyckel på vår webbplats 4. För att uppdatera licensnyckeln, gå till meny Verktyg och välj Registrera. I dialogrutan visas den nyckel som är registrerad samt dess status. Skriv in den nya nyckeln exakt som den erhållits. Gör skillnad på stora och små bokstäver. Först när en nyckel angivits korrekt kan du trycka på OK. Öppna Grodan statistikdatabas Om SwimStar Analys inte automatiskt hittar din Grodan statistikdatabas, grodandb.mdb, kan du själv leta reda på och öppna den. SwimStar Analys kan arbeta med en databas så länge den går att hitta via funktionen Öppna. Detta kan vara lokalt i din dator, i ett nätverk eller externt, exempelvis på ett USB-minne. Nästa gång SwimStar Analys startas kommer den automatisk att försöka öppna databasen du använde förra gången. Om den inte längre finns tillgänglig får du frågan om du vill söka efter en annan. Observera att även WinGrodans licensdatabas, forening.mdb, måste finnas i samma katalog som Grodans statistikdatabas. Om du vill arbeta med en kopia av statistikdatabasen, måste båda filerna grodandb.mdb och forening.mdb kopieras till samma ställe. Du kan enbart öppna en databas som tillhör den klubb som SwimStar Analys är licensierad till

23 Växla mellan Standard- och Lagkappsläge I Lagkappsläge ändras urvalet från simmare till lagkappslag, vilket ger möjlighet att i stort sett ta fram samma listor och grafer som i standardläget med den skillnaden att det är lagkappslagen som finns i Grodan Statistik som utgör urvalet. Genom att du i Grodan Statistik använda funktionen Slå ihop medlemmar kan du förbättra dina möjligheter att med hjälp av SwimStar Analys ta fram listor och grafer. Exempelvis kan du slå ihop alla herr- respektive damlag med samma födelseår till ett lag. Om du också använder en standardiserad namnsättning och anger födelseår, dvs. den äldsta lagmedlemmen, vid anmälan av lag förenklar du dina möjligheter till uppföljning med SwimStar Analys. Du växlar mellan standard- och lagkappsläge genom att aktivera/avaktivera verktygslisten, alternativt gå till menyn Verktyg/Filter/Lagkappsläge Växla till i

24 Appendix Kortkommandon Navigering i listor Bläddra upp och ner bland raderna med < > och < > Bläddra en sida upp <Page Up> Bläddra en sida ner <Page Down> Hoppa till första sidan <Ctrl> <Page Up> Hoppa till sista sidan <Ctrl> <Page Down> Välj alla rader med <Ctrl> <A> Välj en rad med <Shift> <Space> eller håller ner <Ctrl> och klicka med musen på raden. Navigering i grafer Bläddra upp och ner bland dataserierna med <Shift> < > och <Shift> < > Generellt för listor och grafer Zooma in vald rad eller dataserie med <Ctrl> <+> eller genom att dubbelklicka med musen på raden eller dataserien. Zooma ut med <Ctrl> <-> Kopiera valda rader eller en graf till klippbordet med <Ctrl> <C> Uppdatera/läs om med <F5> Avbryt en rapport med <Ctrl> <F8> Skriv ut en lista eller graf med <Ctrl> <P> Stäng en lista eller graf via menyn Arkiv/Stäng Verktygslisten Via verktygslisten når du enkelt de flesta funktionera i SwimStar Analys. Vissa knappar exempelvis, Visa personbästa har också en egen meny. Genom att klicka på nedåtpilen tillhöger om knappen fälls menyn ner och ytterligare val kan göras. I listan nedan kan du se vilka funktioner som är knutna till de olika knapparna. Öppna: Öppnar en Grodan Statistik databas. Skriv ut: Skriver ut aktuell lista eller graf. Uppdatera: Uppdaterar aktuell lista eller graf. för urvalet. Grupp: Välj Alla eller vilken grupp från Grodan som skall vara basen Eget urval: Öppnar dialogrutan Eget urval Herrar: Om knappen är intryckt så ingår herrar i urvalet, annars inte. Damer: Om knappen är intryckt så ingår damer i urvalet, annars inte. Aktiva: Om knappen är intryckt så ingår endast aktiva simmare i urvalet annars ingår både aktiva och inaktiva

25 Visa ranking: Visa personbästa: Personbästa, Säsongsbästa eller Årsbästa. Visa utveckling: Årsvis eller Åldersvis Visa kvalade: Alla kval eller för ett enskilt kval Zooma in: Zoomar in valt element till ytterligare detaljeringsnivå Zooma ut: Zoomar ut till föregående detaljeringsnivå. Statuslisten Statuslistens fält innehåller, från vänster till höger: 1. Meddelande: Visar olika typer av meddelanden rörande databearbetning. 2. Antal simmare i urvalet: Visar antal simmare i det aktuella urvalet. 3. Licensierad klubb: Visar namnet på den klubb SwimStar Analys licensen tillhör. 4. Datum: Visar systemets aktuella datum. 5. Tid: Visar systemets aktuella tid. Exportera data från SwimStar Analys Det går att exportera data från SwimStar Analys till de flesta program. Det enda som krävs är att det mottagande programmet stöder Klistra in. Exportera från en lista: 1. Markera den eller de rader du vill exportera. För att välja en rad klicka i det gråa fältet längst till vänster på raden. Om du vill markera fler rader håll ner Ctrl-tangenten och gör om samma sak. Du kan också i många fall via menyn Redigera välja Markera allt 2. Välj menyn Redigera och Kopiera 3. Växla till mottagarprogrammet och klistra in datat. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Exportera från en graf: 1. Via menyn Redigera välj Kopiera. 2. Växla till mottagarprogrammet och välj Klistra in. De flesta program har tangentkombinationen Ctrl-V för detta. Alternativt gå via programmets Redigera meny och välj Klistra in. Om mottagarprogrammet stödjer både text och grafik, som t ex Microsoft Office Word, behöver mottagarprogrammet veta om det är text eller grafik som skall klistras in. De flesta program har under Redigera menyn en Klistra in special funktion där det går att välja vilket data som skall klistras in. Om inte, konsultera ditt programs dokumentation för att få hjälp

26 Byte av språk Vi menyn Verktyg/Språk kan du när som helst byta mellan de språk som SwimStar Analys stödjer; svenska, danska, finska och engelska. Byte av poängtabeller SwimStar Analys hämtar poängtabellen för 25 m kortbana från filen Points_SCM.CSV och för 50 m långbana från filen Points_LCM.CSV. Båda filerna finns i SwimStar Analys applikationskatalog. Dessa innehåller efter installationen de aktuella FINA tabellerna vid tidpunkten för skapandet av installationspaketet. Varefter FINA publicerar nya tabeller kommer dessa att finnas tillgängliga från vår hemsida för nedladdning. Om du vill använda någon annan tabell än den aktuella kan du genom att döpa om en annan poängfil till Points_SCM.CSV för 25 m kortbana och till Points_LCM.CSV för 50 m långbana. Om du exempelvis vill använda 2008 års tabeller döper du om Points_SCM_2008.CSV till Points_SCM.CSV och Points_LCM_2008.CSV till Points_LCM.CSV Avinstallation av SwimStar Analys Om du vill avinstallera SwimStar Analys gör du det via Windows Lägg till eller ta bort program

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

DBReader 2.0. Systemkrav. DBReader 2.0 Hjälp 2004-2010 DATABITEN AB

DBReader 2.0. Systemkrav. DBReader 2.0 Hjälp 2004-2010 DATABITEN AB sid 1 DBReader 2.0 Välkommen till DBReader 2.0, som är ett verktyg för att arbeta med DATABITENs PDF-kurser, PDFdokumentationer, exempel och programvara (sammanfattningsvis kallade "produkter"). DBReader

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav.

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav. Funktionsbeskrivning Kraven är att man med Easy Planning ska kan hålla reda på flera mindre projekt, undvika att resurser blir dubbelbokade samt få en överblick över pågående projekt samt beläggning. Här

Läs mer

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB TIPSKLASSIFICERING FÖR VAN(LIG)A ANVÄNDARE Makron och avancerade inställningar. Överlåt åt någon annan. Design och inställningar.

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk

Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Användardokumentation för Rullande Resultatskärmar i lokalt nätverk Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2014 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 1 2 FÖRBEREDELSE OCH PLANERING AV NÄTVERKET...

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer