Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Publiceringnotiser...1 Huvudkontor...1 Produktinformation...1 Trimble Access Senaste Release...7 Trimble Access tidigare Releaser...16 Övrig Information...44 Dokumentation...45 i

3 Publiceringnotiser Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio U.S.A. Upphovsrätt och varumärken , Trimble Navigation Limited. Alla rättigheter förbehålles. Trimble, Glob- och Triangelsymbolen, Autolock, Terramodel och TSC2 är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited, och är registrerade i USA och i andra länder. Access, GX, Link, Trimble Geomatics Office,Trimble Total Control, TRIMMARK och VX är varumärken som tillhör Trimble Navigation Limited. RealWorks är ett varumärke som tillhör Mensi SA. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Mobile, och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Ordmärket och logotyper för Bluetooth ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Trimble Navigation Limited användning av dessa märken är licensierat. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Detta dokument finns endast för informationsändamål. I detta dokument utfäster Trimble inga garantier, varken uttryckta eller implicerade. Publiceringsnotis Detta utgör publiceringen för Oktober 2010 (Ombearbetning A) av Trimble Access Release Notes. Den gäller för version av programvaran för Trimble Access. Produktinformation Detta avsnitt innehåller information om Trimble Access system version Programvaran Trimble Access innehåller flera verktyg som kan användas i fält, och webb-baserade tjänster 1

4 för kontor och fält. Dessa program installeras på kontrollenheten (Trimble CU, TSC2, eller Trimble Tablet), kontorsdatorn, eller på en av Trimbles servrar. Dessa publiceringsnotiser omfattar två bassystem: Trimble Access för kontrollenheterna Trimble CU och TSC2 Detta inkluderar program som General Survey, Roads, Tunnels, Internet-inställningar, och AccessSync. För ytterligare information se Generell Mätning Hjälp. Notering - Hjälpen finns även på som ett nedladdningsbart PDF-dokument vilket det går att söka i eller skriva ut. Trimble Access för Trimble Tablet-kontrollenhet Detta inkluderar program som; General Scanning, Volumes, och DTM:er. Nya kontrollenheter Trimble CU och TSC2-kontrollenheter Om kontrollenhetens operativsystem och basmjukvara redan är installerat måste man använda Trimble Access Installation Manager för att installera ytterligare program och licenser. Trimble Tablet-kontrollenhet Om operativsystemet inte finns installerat startar man kontrollenheten för att installera operativsystemet Windows. Därefter installerar man Trimble Access Installation Manager vilken i sin tur kan installera program och licenser. Installera Trimble Access Installation Manager för första gången Trimble CU och TSC2-kontrollenheter - installera på kontorsdatorn: 1. På kontorsdatorn ange i webbläsaren och tryck därefter på Downloads / Trimble Access Installation Manager. 2. Tryck på Run och följ därefter instruktionerna i installationsguiden för att ladda ner Installation Manager på datorn. 3. På kontorsdatorn tryck Starta / Program / Trimble Access Installation Manager och anslut därefter kontrollenheten till datorn. Om kontorsdatorns operativsystem är Windows XP använd teknologin Microsoft ActiveSync version 4.5. För Windows Vista /Windows 7 använd Windows Mobile Device Center. Installation Manager installeras på datorn och kan därefter uppdatera mjukvaran på kontrollenheten. 2

5 Notering - För att vara säker på att programinstallationer går problemfritt rekommenderar Trimble att kontorsdatorns operativsystem är Windows XP eller senare och att de senaste uppdateringarna för Windows och Service Pack finns installerade. Trimble Tablet kontrollenhet - installera på kontrollenheten: 1. Sätt på kontrollenheten för att installera Windows operativsystem och därefter de senaste Windows-uppdateringarna. 2. Ange på kontrollenheten i webbläsaren och tryck sedan Downloads / Trimble Access Installation Manager. 3. Tryck Kör och följ sedan instruktionern i installationsguiden för att ladda ner Installation Manager på kontrollenheten. 4. På kontorsdatorn tryck Starta / Alla Program / Trimble Access Installation Manager. Installation Manager installeras på datorn och kan nu uppdatera mjukvaran på kontrollenheten. Uppdatera mjukvara på kontrollenheten Om Trimble Access Installation Manager redan finns installerat behöver den inte ominstalleras. När man kör Installation Manager ansluter den till Internet och uppdaterar automatiskt. Trimble CU och TSC2-kontrollenheter: 1. Anslut datorn till Internet och starta därefter programmet Trimble Access Installation Manager. 2. Vänta på att Trimble Access Installation Manager uppdaterar sig själv. 3. Anslut kontrollenheten till kontorsdatorn med hjälp av ActiveSync-teknologi eller med Windows Mobile Device Center och markera därefter de applikationer, inklusive språk, som ska installeras. Tryck på Starta. Notering - Språk som redan finns på kontrollenheten blir automatiskt valda för ominstallering när kontrollenheten uppgraderas. Dessa går inte att avmarkera. Om man inte vill installera dessa språk använder man funktionen Ta bort Program på kontrollenheten. Man tar bort de befintliga språken innan man uppgraderar kontrollenheten. För att göra detta: På en TSC2: 1. Tryck [Starta / Inställningar / System / Ta bort Program]. 2. Markera de program som ska tas bort och tryck därefter på [Ta bort]. På en Trimble CU: 1. Tryck [Starta / Kontrollpanel / Ta bort Program]. 2. Markera de program som ska tas bort och tryck därefter på [Ta bort]. Trimble Tablet kontrollenhet: 1. Anslut kontrollenheten till Internet och starta därefter programmet Trimble Access Installation Manager. 2. Vänta på att Trimble Access Installation Manager uppdaterar sig själv. 3. Välj de applikationer, inklusive språk, som ska installeras. Tryck på Starta. 3

6 Har jag rättigheter för denna version? För att köra version av programvaran Trimble Access måste man ha ett giltigt garantiavtal. När du uppgraderar till version med Trimble Access Installation Manager laddas en ny licensfil ner till din enhet. För ytterligare information om hur man installerar eller uppdaterar programvara och licensfil se hjälpfilen i Trimble Access Installation Manager. Trimble Solution Improvement Program Trimble Solution Improvement Program samlar information om hur du använder Trimbles lösningar och vilka problem du stöter på då du gör det. Trimble använder denna information för att förbättra produkter och funktioner som du ofta använder för att på så sätt hjälpa dig lösa dina problem och bättre möta dina behov. Deltagande i detta program är valfritt. Om du väljer att deltaga kommer ett mjukvaruprogram installeras på din dator. Varje gång du kopplar upp din kontrollenhet mot din dator med ActiveSync -teknologi eller med Windows Mobile Device Center genererar the Trimble Access software en loggfil som skickas automatiskt till Trimble-servern. Denna information används för att skapa statistik kring vilken utrustning som används, funktioners popularitet i specifika geografiska regioner och hur ofta problem dyker upp vilka Trimble kan justera i våra produkter. Man kan när som helst avinstallera Trimble Solution Improvement Program. Om man inte längre vill deltaga i Trimble Solution Improvement Program gå till Lägg till eller Ta bort program på din dator och ta bort programvaran. Notering - Trimble Solution Improvement Program är inte tillgängligt vid Trimble Tablet-installationer. Att konvertera jobb- och profilfiler samt dataöverföring efter en uppgradering Notering - Detta gäller inte för installationer av Trimble Tablet-kontrollenheter. Under en uppgradering av applikationer laddas samtliga befintliga \Trimble Data-filer på kontrollenheten till kontorsdatorn. När det behövs är konverteras dessa filer så att de är kompatibla med nya applikationer och därefter förs de tillbaka till kontrollenheten. Vid installation installeras nya filversioner som fördefinierade format för ASCII import och export på kontrollenheten. Om man har skapat nya anpassade import- eller exportformat eller ändrat och bytt namn på existerande format ominstalleras de på kontrollenheten vid uppgradering / installation av nya applikationer. Om man ändrar de fördefinierade formaten och sparar dem med samma namn kommer de att ersättas när kontrollenheten uppgraderas. De nerladdade filerna finns fortfarande på din kontorsdator. Om man skapar nya format eller anpassar fördefinierade format rekommenderar Trimble att man sparar filerna med nya namn. Använd programmet Trimble Data Transfer eller Microsoft ActiveSync-teknologi för att föra tillbaka dessa filer till kontrollenheten när uppgraderingen är avslutad. Notering - Det går inte att kopiera gamla jobb över på kontrollenheten vilka Generell Mätning konverterar direkt utan mellanlagring (on-the-fly). 4

7 Filer säkerhetskopieras till följande platser: Operativsystem Windows XP Windows Vista /Windows 7 Plats för säkerhetskopia C:\Documents and Settings\[user name]\local Settings\Temp\[controller serial number] C:\Users\[user name]\appdata\local\temp\[controller serial number] Notering - Kontrollenheten kan uppgraderas med Trimble Survey Controller-filer vilka konverteras till filer för Generell Mätning. När filerna installeras på kontrollenheten sparas de först i en mapp som heter [UpgradedFromTrimbleSurveyController]. Första gången man kör Trimble Access och loggar på kontrollenheten döps denna mapp om till användarens inloggningsnamn. Att använda Trimble Access version tillsammans med andra Trimble-produkter Trimble CU och TSC2-kontrollenheter Trimble Access version kommunicerar bäst med mjukvaru- och hårdvaruprodukter enligt följande tabell. Kommunkation är även möjlig med alla versioner som är senare än de som visas. Trimble Programvara Version Trimble Geomatics Office 1.63 Trimble Business Center 2.40 Trimble RealWorks Survey 6.52 Trimble 4D Control 1.21 Trimble Link (AutoCAD Civil and Civil 3D 2011) Trimble Data Transfer 1.51 Trimble Total Control 2.73 Terramodel Trimble Mottagare Version Trimble R8 GNSS 4.17 Trimble R Trimble R II 4.17 Trimble R7 GNSS 4.17 Trimble R II 4.17 Trimble R Trimble R

8 Trimble Instrument Trimble VX Spatial Station Trimble S3 total station Trimble S6 total station Trimble S8 total station Version R M2 R R Trimble 5600-serie Trimble ATS Trimble M Noteringar - Hjälpprogram för Trimble-instrument finns tillgängliga på Trimble Tablet-kontrollenhet Trimble Access version kommunicerar bäst med mjukvaru- och hårdvaruprodukter enligt följande tabell. Kommunkation är även möjlig med alla versioner som är senare än de som visas. Trimble Programvara Version Trimble RealWorks Survey Trimble Instrument Trimble GX skanner Trimble CX skanner De fasta programmen Trimble GX Standard och Advanced 3D Scanner är integrerade med programmet Trimble Access. När kontrollenheten ansluter till en skanner kontrollerar den instrumentets fasta program och uppmanar användaren, om så behövs, att uppdatera till den senaste versionen. Att uppdatera kontorsprogramvaror Trimble CU och TSC2-kontrollenheter Vid uppgradering till ska man även uppdatera office-mjukvaran. Dessa uppdateringar krävs om man behöver importera Generell Mätning-jobb till Trimble office-mjukvaror som Trimble Business Center. När man uppdaterar kontrollenheten med hjälp av Trimble Access Installation Manager uppdateras även office-mjukvaran på datorn som har Trimble Access Installation Manager installerat. För att uppgradera andra datorer som inte användes för att uppdatera kontrollenheten ska man installera Trimble Access Installation Manager på varje dator. Om man använder hjälpprogrammet Trimble Data Transfer måste man ha version 1.51 eller senare. Man kan installera programmet Data Transfer från Trimble Tablet-kontrollenhet 6

9 Det finns ingen office-mjukvaror att uppdatera vid Trimble Tablet installationer. Trimble Access Senaste Release Trimble Access System version 1.7.0, Oktober 2010 Generell Mätning version 1.40 Ny funktioner Trimble Tablet kontrollenhet Trimble Tablet kontrollenhet stöder en stor högupplöst skärm och följande nya viktiga funktioner: Intern GPS Intern GPS kan användas för att navigera till en punkt och för GPS-sökning. GPS-sökning aktiveras automatiskt, men i första hand används den anslutna GNSS-mottagaren i stället för den interna GPS:en. Intern kamera Använd den inre kameran för att ta och bifoga en bild till en punkt. Trimble Tablet har två kameror, en framåtvänd 2 megapixel-kamera och en 1,3-megapixel-kamera vänd mot användaren. 2.4 GHz USB-radio En 2.4 GHz USB-radio är tillgänglig med Trimble Tablet vid fjärrstyrda mätningar (roboitc). För att ställa in radion, skapa en Internet-anslutning och anslut därefter radion till Trimble Tablet med medföljande USB-kabel. Drivrutinerna installeras automatiskt. Alternativt kan man trycka på ikonen USB Radio Driver på skrivbordet för Trimble Tablet för att installera drivrutinerna. Trimble TabletSync Med det nya programmet TabletSync som kan installeras på en Trimble Tablet dator tillsammans med Trimble Access kan man enkelt överföra och synkronisera datafiler mellan tabletten och en värddator med hjälp av ett lokalt nätverk (kabel eller trådlöst). Tips Trimble Tablet: Anslutningar till kontoret: Trimble Tablet är en Windows-dator. Den kan inte använda Microsoft ActiveSync 7

10 -teknik eller Windows Mobile Device Center för att ansluta till kontorsdatorn. Alternativa optioner för filöverföring inkluderar: Använda Trimble Connected Community direkt på Trimble Tablet på samma sätt som på en kontorsdator. Använda det nya programmet Trimble Connected Community Explorer för att ladda upp/ner filer mellan Trimble Tablet och Trimble Connected Community. Det skapar en mappstruktur i Trimble Connected Community i [My Computer] och i på platser Windows Explorer i Trimble Tablet. Med det nya programmet Trimble TabletSync som kan installeras på en Trimble Tablet tillsammans med Trimble Access kan man enkelt överföra och synkronisera datafiler mellan tabletten och en värddator med hjälp av ett lokalt nätverk (kabel eller trådlöst). Lägga till Trimble Tablet till ett nätverk Nätverks-/Internet-anslutningar: Wi-Fi Ethernet-kabel med en USB-adapter, eller en dockningsstation Cellular modem via Bluetooth, USB, eller Express-kort Använda ett USB-minne Notering - Vissa enheter från andra tillverkare kan kräva att du använder egna proprietära programvaror för att upprätta en Internet-anslutning utanför Trimble Access. Trimble Access använder om tillgänglig en befintlig Internet-anslutning. Ansluta eller överföra data till andra enheter: Bluetooth teknologi Seriell-kabel USB-kabel USB-minne SD-kort Trådlöst ad-hoc (dator till dator) Trimble rekommenderar att man installerar antivirusprogram på Trimble Tablet som man skulle för gör alla andra datorer. Gör Windows-uppdateringar innan du använder Trimble Manager Access installationen för att installera Trimble Access uppdateringar. Trimble rekommenderar att man inte schemalägger Windows- och antivirus-uppdateringar för tillfällen då man arbetar ute i fält. Notering - Trimble Tablet stöder inte applikationen Monitoring. Trimble CU (Model 3) Trimble CU (Model 3) har ett nytt operativsystem. Hårdvarufunktionalitet som kontrollenheterna stöder: 8

11 Kontrollenhet BlueTooth Wi-Fi Intern GPS Intern Kamera Trimble CU * TSC2 * * - - Trimble Tablet * * * * (x2) Ytor kan nu skapas från punkter markerade i kartan ( endast Trimble Tablet). Det går nu att beräkna Volymer från ytor som importerats från din kontorsprogramvara eller genereras med den nya optionen Skapa Yta från kartan (endast Trimble Tablet). Följande metoder för volymberäkning finns tillgängliga: Ovanför en höjd Återfyllnadsvolym Yta till höjd Yta till yta Bärighet / Sättning CAD-funktionalitet läggas till i kartan endast på Trimble Tablet. Två driftlägen stöds av ett nytt CAD-verktygsfält till vänster på kartan. Mätningsläget gör det möjligt att mäta objektkoder inklusive punkter, linjer och tangentiella bågar. Genom att använda CAD-knappar tillsammans med ett markerat objektkodsbibliotek kan linework läggas till kartan. Linework uppdateras med avseende på linjen och styrkoder i objektkodsbibliotek. Ritningsläget gör det möjligt att manuellt lägga till kodade linjer, inklusive linjer, bågar och rygg-mot-rygg bågar. Linework kan också tas bort. Som i mätningsläget, om man markerar önskat objektkodsbibliotek kan linework läggas till eller tas bort från kartan och linework uppdateras med avseende på linjen och styrkoder i objektkodsbiblioteket. CAD linework som visas i kartan kontrolleras nu från Karta / Filter med inställningen CAD linework. Visa kodade objekt har tagits bort från Karta / Optioner. GPS Sök använder nu jobbets koordinatsystem för alla GPS-mottagare. Tidigare användes jobbets koordinatsystem endast vid en Integrerad Mätning med en Trimble mottagare. Fördelen med denna förändring är att det inte längre är nödvändigt att flytta stången runt instrumentet för att lösa förhållandet mellan GNSS-positioner och lokala positioner. En situation där GPS Sök inte fungerar som det gjorde i tidigare versioner är där man har ett fullständigt definierat koordinatsystem men man använder fingerade koordinater eller (bäring)azimut för stationsetableringen. GPS-Sök: Knapparna Återställ och Paus är nu endast tillgängliga när man inte har ett fullständigt definierat koordinatsystem. Optionen Ny Markering som adderats till menyn tryck och håll i kartan möjliggör wildcard-markering (jokertecken-markering) av punkter med punktnamn, punktkod och minimum / maximum höjd. Punkter kan väljas antingen från det aktuella jobbet, det aktuella jobbet och länkade filer eller skanningsfiler (endast Trimble Tablet). 9

12 CAD linework som visas i kartan kontrolleras nu från Karta / Filter med inställningen CAD linework. Visa kodade objekt har tagits bort från Karta / Optioner. DTM visningsalternativ i Kartan har flyttats och bytt namn. Den finns nu tillgänglig från Karta / Optioner. DTM-inställningar kallas nu Yt-inställningar och där kan man konfigurera vertikal offset samt visning av färgövergång och triangulering. Tidigare hette optionen DTM och hittades under Karta / Skikt / Optioner. Ytor (Triangulerade DTM:er ) i en LandXML-fil kan nu markeras för visning på kartan. Flera ytor i en LandXML-filer hanteras som skikt vid markeringstillfället. Trianglar för ytor i TTM- och LandXML-filer kan nu visas i kartan. Välj från Karta / Optioner. Ny leverantörer som lagts till: Telenor Sweden har adderats till det Svenska nätverket. US Cellular har adderats till det amerikanska nätverket. CellCom har adderats till det amerikanska nätverket. AllTel har adderats till det amerikanska nätverket. Pseudo NMEA GGA utdata. GDM Dat Output har bytt namn till Data Output och nu stöds Pseudo NMEA GGA. Använd Pseudo NMEA GGA data output för streaming av värdena för nord, öst och höjd (snarare än de vanliga värdena för latitud, longitud och höjd) från en fjärrstyrd kontrollenhetsanslutning till en Trimble VX Spatial Station eller en Trimble S Serie, eller direkt från deras COM-portar. En Ny Fransk Geoidmodell RAF09.ggf har lagts till. Geotaggning innebär att man i olika medier såsom fotografier lägger till metadata om den geografiska positionen. Metadata innehåller WGS-84 latitud, longitud och höjd, som finns på EXIF-sidhuvudet på bilden (EXIF = Exchangeable Image File Format). Den geotaggade bilden kan användas i Trimble Business Center, Trimble Connected Community och andra tredjeparts applikationer. Geotagging tilldelas JPEG-bilder länkade som en fil eller som ett fotoattribut till en punkt och det krävs att jobbet har ett koordinatsystem. DXF-filexport stöds nu (endast Trimble Tablet). Välj Jobb / Import/Export / Export fasta formatfiler för att exportera punkter, objektkodat linework, och databaserat linework t.ex. en DXF-fil. Punktkodnamn kan nu vara 60 tecken långt. Tidigare fanns det en begränsning på 42 tecken. Kända problem: Lösta Poly linjer definierade från en DXF-fil: Att skapa en poly linje från en markerad linje resulterar inte längre i flera poly linjer. All linework objektkodad vit ritas nu som svart i kartan. Tidigare kunde den inte ses mot den vita bakgrunden. 10

13 Visning av DXF i kartan: Magentafärgade linjer visas nu korrekt på kartan. Visning av DXF i kartan: Nu visas korrekt färg i kartan när en RXL-fil är kopplad till jobbet. Fri station tre punkter: Problemet som uppstod vid en fri station, 3 punkter, 2 cirkellägen, endast vinklar har lösts. Instrumentet hittar det trejde målet i cirkelläge 2 och hitta korrekt målet på de två återstående inriktningarna. Kalibrering av pendelkompensator för Trimble 3600 har nu lagts till. Ansluta till en 5600: Man kan nu ansluta till ett Trimble 5600-instrument efter man har anslutit till en Trimble S Series total station eller Trimble VX Spatial Station DR-instrument. Ansluta till externa basradion med GNSS funktioner: Om man är ansluten till en basmottagare och har aktiverat läget basmottagare visas inte längre felmeddelandet "Mottagaren upptagen" vid försök att ansluta till en extern radio. Lång räckvidd: Sätter inte längre VX &S-serie-instrument i ett ovanligt autolock-läge vid användning av aktiva mål. Felaktiga visning av Statusfält: Ett felaktigt statusfält visas inte längre i bakgrunden. Objektkoder sorteras nu korrekt när koderna består av siffror. Användarnamn får inte längre innehålla ett mellanslag eller något av följande tecken: / \ Meddelandet "Nedstängning krävs" visas inte längre flera gånger efter flera inloggningar. Tidigare visades meddelandet en gång för varje inloggning. Förbättrad läsbarhet av text på ryska när man definierar Internet-inställningar. Länkade filer sparades inte i mallar: En ny mall som importerats från ett befintligt jobb sparar nu korrekt de länkade filerna. Tidigare fick man meddelandet "Kan ej öppna CSV fil" när man redigerade den nya mallen. Länkade filer: Det är inte längre möjligt att länka två filer med samma namn från två olika mappar. Autolock aktiveras nu korrekt. Om man tidigare gjorde en Fri station mot en referenspunkt bakåt utan Autolock och när man i cirkelläge 2 mätte mot samma referenspunkt aktiverades Autolock felaktigt. GPS-Sök misslyckas inte längre med att starta korrekt i en Integrerad mätning. Tidigare visades meddelandet "Aktiverar GPS Sök" i statusfältet men i själva verket fungerade inte GPS Sök. Integrated Mätprofiler är nu tillgängligt när man uppgraderar från Trimble Access version Tidigare visades meddelandet "Ogiltigt val av Mätprofil" när man startade en Integrerad Mätning. 11

14 Prismakonstanter i Mät satser skadas inte längre om man använder flera mål och redigerar prismahöjden för referenspunkten bakåt. Fri Station: Det går inte längre att hoppa över en referensobjektmätning om Skalfaktortyp är satt till fri. En prismahöjd krävs nu när man utför en Integrerad Mätning. Tidigare kunde den vara null. Stationsetablering: Det går inte längre att slutföra en stationsetablering utan att man lagrat bäring (azimut) för referenspunkten bakåt. Tidigare om en standardbäring angavs i Alternativ, och man därefter skrev in namnet på en punkt i jobbdatabasen i fältet för referenspunkt bakåt och sedan skrev över punktnamnet med namnet på en punkt som inte fanns i jobbets databasen, visades standardbäringen som Beräknad när den borde ha visats som Inmatad. Lagring av denna stationsetablering resulterade i stationsetableringregistreringar i jobbet utan bäring för referenspunkt bakåt vilket i sin tur resulterade i null koordinater för punkter uppmätta från den stationsetableringen. Applikationsfel Följande applikationsfel borde inte längre förekomma när man utför följande: Välja jobbegenskaper för det senast använda jobbet eller skapa ett nytt jobb när det senaste jobbet hade två länkade dxf-filer varav en raderats. Välja projektionstypen Danmark när man väljer koordinatsystem. Växla från GPS till Konventionell och försöka auto-ansluta. Mäta en punkt som finns i ett länkat jobb. Starta Mät koder när en av knapparna för mät koder innehåller en kod med foto- eller heltalsattribut. Stänga ner Generell Mätning när antingen optionen Cogo / Båg lösning eller Cogo / Triangel-lösning är öppen och välja Stäng alla i ett försök att stänga optionen Cogo. Öppna kartan alltför snabbt efter man öppnat ett nytt jobb när en mätning kördes i det tidigare öppna jobbet. Ange ett värde i fältet nordlig eller östlig i Jobb / Granska. Tidigare blev fälten Nordlig och Östlig redigerbara efter man stängt av Beskrivningar och när man angav ett värde i dessa fält genererades ett programfel. Dessa fält förblir nu korrekt icke-redigerbara när man stängt av Beskrivningar. Tips - Installera programmet Trimble Solution Improvement när du uppgraderar din kontrollenhet. Trimble har identifierat och löst de flesta av ovanstående problem efter att ha tagit emot loggfiler från kunder. Roads version 1.40 Ny funktioner NSW kubisk parabel är nu en spiraltyp som stöds. Denna särskilda spiraltyp används för järnvägskonstruktioner i New South Wales, Australien. 12

15 Koreansk kubisk parabel är nu en spiraltyp som stöds. Denna särskilda spiraltyp används för järnvägskonstruktioner i Korea. Kubisk spiral har bytt namn till Koreansk Kubisk parabel för att särskilja den från en NSW kubisk parabel. Kända problem: Lösta GENIO-vägar: Stationstoleransen har minskat från 5 mm till 2 mm för att se till att stationer av betydelse är inkluderade i vägen. Om två stationer var mindre än 5 mm ifrån varandra uteslöts tidigare en av stationerna. Om skillnaden i höjd var betydande mellan de två stationerna representerade vägen inte korrekt konstruktionen. LandXML-filer med oändliga spiralradievärden definierade som noll eller-inf konverteras nu korrekt till en Trimble-väg. Tidigare fick den resulterande vägen felaktiga värden vilka definierade elementen för den horisontella utbredningen. GENIO-vägar: När punkter på en 3D-väglinje inte har något sammanfallande stationsvärde på 6D-väglinjen (inte vanligt) blir deras position inte längre felaktigt interpolerad. Tunnels version 1.40 Ny funktioner Längdtabeller stöds nu. Norsk interpolationsmetod stöds nu. Denna metod behåller radierna för första och sista bågen (kallade väggbågar) samt radierna för andra och fjärde "övergångsbågen" när de förekommer, och beräknar en ny radie för den centrala bågen (eller takbågen). Den använder interpolering av bågvinklarna snarare än radievärdena. Denna metod används automatiskt om tvärsektionerna som används vid föregående och nästa station uppfyller följande krav: Varje tvärsektion består av 3 eller 5 bågar i följd, sammanfogade tangentiellt Tvärsektionerna måste vara symmetriska Det finns inte någon "lutning" för den definierade tvärsektionen. Om ovanstående krav inte uppfylls används linjär interpolering. Samma ändringar av interpolering har gjorts i "Tunnelprofiler DXF fil.xsl" och "Tunnelprofiler Word report.xsl" profilmallar. Kända problem: Lösta Spiraltyp beaktas nu när man definierar en tunnel. En tunnel definierad av Längd / koordinater eller Slutstation kan bara använda spiraltypen Klotoid spiral (övergångskurva). Om däremot den tidigare tunneln definierades av PI med spiraltypen Kubisk spiral använde även den nya tunneln denna 13

16 spiraltyp snarare än spiraltypen Klotoid. Att applicera vinkelräta tvärsektioner till höjdprofilen fungerar nu korrekt när man gör mätningar med optionen Position i tunnel. Tidigare applicerades endast vertikala tvärsektioner trots att de var vinkelräta. Gruvor version 1.40 Kända problem: Lösta Laserlinje rapporten ordnar nu namnen för de start- och slutpunkter som definierar varje laserlinje korrekt. Tidigare var de inte i den ordning de mättes. Monitoring version 1.11 Varning: Avbryta inte en Trimble CU Modell 3 under en fjärrstyrd övervakningsmätning. Om man ändå gör det och försöker stoppa avbrytningsprocessen skapas eventuellt ett applikationsfel och man måste starta om kontrollenheten för att kunna fortsätta. Kända problem: Lösta Mät referensobjekt: Det går nu att avsluta formuläret Mät referensobjekt utan att man måste ange ett azimutvärde (bäring). Autolock-teknologi aktiveras nu när man växlar från läget Manuell (Laser på) till läget Autolock. Inställningar version 1.40 Det finns inga ändringar i denna release. Trimble Access Kända problem: Lösta Textstorleken ökad för Förenklad kinesiska, koreanska och japanska för den meny som visas när man trycker på knappen Trimble. AccessSync software version 1.27 Det finns inga ändringar i denna release. GNSS Prognos version 1.12 Det finns inga ändringar i denna release. Internet-inställningar version 1.12 Det finns inga ändringar i denna release. 14

17 Trimble Access Installation Manager Det finns inga ändringar i denna release. Trimble Access Drive version 8.23 Programvaran Trimble Connected Community Explorer gör det möljigt att enkelt ladda upp/ner filer mellan din kontorsdator och Trimble Connected Community, det skapar en organisationsfil och mappstruktur i Trimble Connected Community som hittas i My Computer och på platser i Windows Exporer på kontorsdatorn. Trimble Connected Community Explorer kan nu installeras med hjälp av Trimble Access Installation Manager och har ersatt Trimble Access Drive. Trimble Connected Community För information om andra ändringar logga in på Trimble Connected Community och gå till TCCCentral-platsen: och tryck därefter på What's New in TCC? Trimble Access Tjänster Trimble Access Services innefattar Trimble Connected Community och särskilda tjänster för arbetsflödet vid mätning, inklusive verktyg för att konfigurera och hantera dina mätningsprojekt och utrustning. Dessa tjänster kan nu nås antingen inom Trimble Connected Community (genom att bläddra till webbplatsen Survey Tools) eller i Trimble Business Center (genom att klicka på TCC i menyraden och välja Trimble Access Tjänster). Fyra ny tjänster har lagts till för denna release: Filkonvertering är en gratistjänst som kan konvertera gamla jobbfiler för Trimble Survey Controller eller Konventionell Mätning till de senaste versionerna och sedan spara dem lokalt på din kontorsdator, eller om du har köpt Trimble Access tjänster, direkt på Trimble Connected Community för överföring till fältet. Förutom Trimble Connected Community och Trimble Business Center kan denna tjänst nås genom att öppna Registrerade enheter listar alla kontrollenheter som är kopplade till din organisation och ger dig följande information: Samtliga programvara som kontrollenheten är licensierad för Licenstyp, aktiveringsdatum och utgångsdatum för varje programalternativ Versionen av programvara installerad för varje programalternativ som kontrollenheten är licensierad för Den senaste versionen av programvara som är tillgänglig för varje enskilt programalternativ 15

18 Information om den senaste inloggningen på kontrollenheten Trimble Access Site guiden för att skapa skapar automatiskt platser, lägger till Gizmos och sätter upp användarbehörighet precis som du behöver dem för användning med tjänsten Trimble AccessSync. Användargränssnittet för denna tjänst har uppdaterats och kan nu nås via Trimble Business Center samt genom Trimble Connected Community. Skicka filer via AccessSync är en guide som hjälper dig att spara filerna på rätt plats inom Trimble Connected Community för överföring till fält. Den största fördelen med att använda denna tjänst framför manuella uppladdningar är att ladda upp flera filer på en gång. Trimble Access tidigare Releaser Trimble Access System version 1.6.0, Juli 2010 Generell Mätning version 1.1 Support Trimble CX datauppgifter Använd Trimble CX skanner i arbetsflödeslägena klassisk mätning eller fri sektionering. För polygontåg kan man välja mellan sfäriska och dedikerade platta mål. Definiera en rektangulär ytskanning från en Trimble CX kamerabild eller från en 360 x270 förhandsskanning. Polygonmarkering är inte tillgänglig med Trimble CX. Skapa kompletta 360 x270 kupolskanningar (ingen markering krävs) i formatet TZS för direkt tillgänglighet i programmet Trimble RealWorks office (version eller senare). Skapa en 360 x 270 råskanning (ingen markering krävs) i formatet CMF för att generera certifierade tankmätningsresultat. Förbättringar Kompatibelt med operativsystemet Windows 7. Det går att välja mellan att ansluta till en Trimble GX eller en Trimble CX skanner i fönstret Inställningar. Det går att ange enheter när man importerar detaljpunkter och ASCII-filer. Integrerad import-/exportdialog. Anpassad Panorama stöder nu redigering av ramen vid användning av en Trimble GX skanner. Uppskattning av filstorlek görs nu vid inställning av skanningsparametrar. Ett varningsmeddelande visas om man försöker göra en ogiltig stationsetablering efter en giltig stationsetablering. Utökat fönster för stations- och skanningsegenskaper. Applikationsmappen låses nu när den används. Det går nu att ändra filnamn. Notering - Enkla punktmätningar på video finns nu endast tillgängligt med en Trimble GX. Generell Mätning version

19 Kända problem: Lösta Trimble CU kontrollenhet varningar för lågt minne: Den överkänsliga varningen för lågt minne som introducerades med Trimble Access version är nu borttagen. Trimble Access System version 1.5.0, April 2010 Generell Mätning version 1.30 Ny funktioner GNSS-Funktioner: GNSS-funktioner ger tillgång till vanliga funktioner för en GNSS-mottagare. Det stöder följande funktioner: Konfiguration av lägena Rover och Bas. Läget Rover gör det möjligt att utföra funktioner relaterade till en GNSS-rovermottagare. Läget Base gör det möjligt att utföra funktioner relaterade till en GNSS-basmottagare. Bluetooth-konfiguration. Olika Bluetooth-anslutningar kan nu konfigureras för GNSS-rover, GNSS-bas och konventionella instrument. Man behöver inte konfigurera om Bluetooth-inställningarna varje gång man ansluter till en ny enhet. Radio-konfiguration: basradio eller roverradio. Starta basmätning, och starta rovermätning. Avsluta basmätning, och avsluta rovermätning. Stänga ner mottagaren. Satellit display. Aktuell position. Navigera till punkt. Importera mottagarfiler. Mottagarens status. Använd knappen Läge Bas för att ställa in läget bas eller knappen Läge Rover för att ställa in läget Rover. Använd därefter knapparna för GNSS-funktioner för att utföra önskade funktioner. När knappen är gulmarkerad är läget aktiverat. Ikonerna i aktivitetsfältet visar i läget bas GNSS-antennen på ett stativ och i läget rover GNSS-antennen på en stav. Det går nu fortare att auto-ansluta till en GNSS-mottagare när fälten Anslut till GNSS-mottagare eller Anslut till GNSS-bas i fönstret för Bluetooth-inställningar har en konfigurerad mottagare. Detta beror på att programmet försöker att automatiskt ansluta till denna mottagare endast i läget rover eller bas. Utöver försöken att ansluta till Bluetooth försöker inte programmet ansluta till en rover eller bas med en seriekabel. Sätt fältet Anslut till GNSS-mottagare eller Anslut till GNSS-bas i skärmen för Bluetooth till Ingen för att ansluta till en mottagare via kontrollenhetens serieport och en seriekabel. Jobbtvärsektioner: Man kan nu redigera befintliga tvärsektioner och skapa nya jobbtvärsektioner. En tvärsektion (.jot) innehåller alla förinställda jobbspecifika inställningar, t.ex. enheter, länkade filer och inställningar för koordinatsystem. Tvärsektioner väljs när man skapar ett nytt jobb och informationen från tvärsektionen kopieras över till det nya jobbet. 17

20 Wi-Fi Bildöverföring: Det går nu att automatiskt överföra bilder till kontrollenheten från en SDHC-kompatibel digitalkamera som har ett Eye-Fi trådlöst minneskort. Notering - Det Eye-Fi trådlösa minneskortet och programmet Trimble Access Wi-Fi-bildöverföring måste inhandlas via Trimble Survey Store. Programmet Trimble Access Wi-Fi Bildöverföring och licens installeras och konfigureras när man installerar Trimble Access med Trimble Access Installation Manager. Åtkomst av Instrument-funktioner och GNSS-funktioner från Trimble-knappen: En snabb tryckning på Trimble-knappen ger nu tillgång till menyn över tillgängliga applikationer, inklusive Trimble Access menyn. En lång tryckning ger tillgång till Intrument-funktioner när man är ansluten till ett konventionellt instrument och GNSS-funktioner. TSC2-kontrollenhet och App-knapp: Det går nu att ändra det kommando som är tillägnat en App-knapp. Tryck Ctrl + App-knapp för att komma till menyn för att konfigurera knappen. Bluetooth-anslutning till en Trimble M3 total station stöds nu. Länkade filer från andra mappar stöds nu för; jobb-, csv/txt-, aktiv kart-, och DTM-filer. Tvärsektionsupptagning med Mätkoder tillåter nu att man har upp till 27 element i en tvärsektion. Nu stöds att från kartan beräkna skärningen av två linjer, en båge och en linje, och två bågar. Offset linje från Kartan stöds nu. Båglösningar: De beräknade bågen och punkterna som definierar bågen kan nu sparas till jobbet. Nu kan EDM timeout konfigureras när man skannar med en Trimble VX Spatial Station. Om det finns mycket tomrum runt objektet du skannar kan man minska EDM-timeout för att minska tiden som instrumentet försöker mäta tomrummet. Trimble S8 total station TRK-mätning datahastighet: Det går nu att använda läget TRK vid 10 Hz. Standardhastigheten är 2.5 Hz. Att trycka på Utsättning från Kartan med mer än ett element markerat resulterar nu i det förvalda kommandot Utsättning poly linje där poly linjen blir definierad av de markerade elementen. Tidigare sattes bara det första markerade elementet ut. Källtabellen för NTRIP visas nu mycket fortare. Trimble och 4800 GPS-mottagare går nu att använda som basmottagare. Differentialmätningar i realtid stöds nu för endast rover-mätningar med WAAS eller EGNOS. När WAAS används är SV PRNs 135 och 138 aktiverade. När EGNOS används är SV PRNs 120 och 124 aktiverade. Ekolod: 18

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer