VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221"

Transkript

1 SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida behov. VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 ervera att inte alla modeller är tillgängliga i alla länder och regioner. Mer information finns hos din lokala, auktoriserade Sony-återförsäljare Sony Corporation

2 Innehållsförteckning Översikt Kontrollernas funktioner och placering... 4 Huvudenhet... 4 Kontaktpanel... 5 Fjärrkontrollen och kontrollpanelknappar... 6 Förberedelser Ansluta projektorn... 9 Ansluta en dator... 9 Ansluta videoutrustning Ansluta en mikrofon Ansluta ett USB-minne Anslutning av en trådlös USB- LAN-modul Ansluta en extern monitor och ljudutrustning Projicering/Justera en bild Projicera en bild Justera den projicerade bilden Stänga av med strömbrytaren Göra justeringar och inställningar med en meny Använda en MENY Menyn Picture Menyn Screen Menyn Function Menyn Operation Menyn Connection/Power Menyn Installation...29 Menyn Information...30 Nätverk Använda nätverksfunktionerna...31 Visa projektorns kontrollfönster i en webbläsare...31 Kontrollera projektorns inställningar...32 Styra projektorn från en dator...32 Använda funktionen Rapport via e-post...33 Presentationsfunktion via nätverk Använda presentationsfunktion via nätverk...35 Installera Projector Station for Network Presentation...35 Starta Projector Station for Network Presentation...35 Projicera en bild...36 Anslutningsinställningar...36 Använda styrenheten...37 Projicera en bild med USB-anslutning Projicera en bild med USBanslutning...38 Startar USB Display...38 Projicera en bild...38 Använda styrenheten Innehållsförteckning

3 USB Media Viewer Använda USB Media Viewer...39 Miniatyrformat-läge...40 Alternativmeny...40 Visningsläge...41 Alternativmeny...41 Bildspelsläge...41 Alternativmeny...41 Övrigt Indikatorer...43 Meddelanden...44 Felsökning...45 Byta ut lampan...47 Rengöra luftfiltret...49 Specifikationer...50 Projiceringsavstånd...58 Dimensioner...72 Sakregister...78 Innehållsförteckning 3

4 B Översikt Kontrollernas funktioner och placering Huvudenhet qs qa 0 a Fokusring (sida 15) b Zoomring (sida 15) c Lins d Fjärrkontrollsensor e ON/STANDBY-indikator (sida 43) f LAMP/COVER-indikator (sida 43) g Främre fötter (justerbara) (sida 16) h Fotjusteringsknapp (sida 16) qh qg Försiktighet Placera inte föremål i närheten av ventilationshålen och blockera dem inte på något sätt då detta kan förorsaka överhettning inuti projektorn. Placera inte händerna nära ventilationshålen eftersom varm luft blåser ut från dem och det kan orsaka brännskador. l Högtalare (Endast VPL-EW275/ EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225) m Kontaktpanel (sida 5) qd qf n Säkerhetsstång Här kan du ansluta en säkerhetskedja eller säkerhetsvajer (säljs i fackhandeln). o Säkerhetslås Här kan du ansluta en säkerhetskabel från Kensington (tillval, medföljer ej). Gå till Kensingtons webbplats för mer information: p Kontrollpanelknappar (sida 6) i Luftfilterkåpa/Ventilationshål (insug) (sida 49) j Lamplock (sida 47) k Ventilationshål (utblås) 4 Kontrollernas funktioner och placering

5 Kontaktpanel VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX qa 3 8q; qs Översikt 2 9 VPL-EX271/EX241/EX qa 3 8q; Ingångar (sidorna 9, 10) a INPUT A Video:Ingång för RGB/YPBPR (RGB/YPBPR) Ljud: Ingång för ljud (AUDIO) b INPUT B Video: RGB-ingång (RGB) Ljud: Ljudingång (AUDIO) c INPUT C Video: Ingång för HDMI (HDMI) Ljud: Ingång för HDMI (HDMI) d S VIDEO (S VIDEO IN) Video: S-videoingång (S VIDEO IN) Ljud: Ingång för ljud (L (MONO) AUDIO/R) e VIDEO (VIDEO IN) Video: Videoingång (VIDEO) Ljud: Ingång för ljud (L (MONO) AUDIO/R) Ljudingångarna för S VIDEO och VIDEO är delade. Ljudingång och ljudutgång från HDMIanslutningen är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Utgångar (sida 13) f OUTPUT Video: Utgång för monitor (MONITOR) Ljud: Ljudutgång (AUDIO) Kontrollernas funktioner och placering 5

6 Från den här utgången matas den projicerade bilden endast när INPUT A eller INPUT B används. Ljudutgång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Övrigt g RS-232C-kontakt (RS-232C) Kontrolluttag som är kompatibelt med RS-232C. Kan anslutas till datorns RS-232C-kontakt med hjälp av korskopplade kablar för RS-232C. h LAN-kontakt (sida 31) i Uttag för elkabel AC IN ( ) Ansluter till den medföljande nätsladden. j USB-kontakt (Typ A) ( ) (sidorna 12, 39) k USB-kontakt (Typ B) ( ) (sida 38) l Mikrofoningång ( ) Mikrofoningång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Fjärrkontrollen och kontrollpanelknappar Fjärrkontroll Kontrollpanelknappar 1 2 INPUT MENU RETURN ASPECT D ZOOM APA KEYSTONE VOLUME ENTER ECO MODE PATTERN FREEZE RESET BLANK MUTING a Slå på strömmen/ställa in enheten i standbyläge Knappen?/1 (On/Standby) b Välja insignal (sida 14) Knappen INPUT c Navigera i menyer (sida 19) Knappen MENU Knappen RESET Knapparna ENTER /V/v/B/b (pilar) Knappen RETURN d Justering av bilden (sida 15) Knappen ASPECT (sida 21) Knappen KEYSTONE (sida 17) Knappen PATTERN Denna funktion är inte tillgänglig. Knappen APA (Auto Pixel Alignment) * (sida 17) * Använd den här knappen när du matar in en datorsignal via ingången RGB (INPUT A eller INPUT B). 6 Kontrollernas funktioner och placering

7 e Användning av olika funktioner under projiceringen Knappen D ZOOM (Digital Zoom) +/ * Förstorar en del av den projicerade bilden. 1 Tryck på knappen D ZOOM + för att visa ikonen för digital zoom på den projicerade bilden. 2 Tryck på knapparna V/v/B/b för att flytta zoomikonen till den plats på bilden som du vill förstora. 3 Tryck på knappen D ZOOM + eller D ZOOM upprepade gånger för att ändra förstoringsförhållandet. Bilden kan förstoras upp till fyra gånger. Tryck på knappen RESET för att återställa bilden till sin normala storlek. Knappen BLANK Skär tillfälligt av den projicerade bilden. Tryck på knappen en gång till för att återställa föregående bild. Bildspärr hjälper till att minska strömförbrukningen. Knappen MUTING (Endast VPL-EW275/EW245/EW225/ EX275/EX245/EX225) Stänger tillfälligt av ljudet. Tryck på knappen en gång till för att slå på ljudet igen. Knappen VOLUME +/ (Endast VPL-EW275/EW245/EW225/ EX275/EX245/EX225) Justerar utgående volym. Knappen FREEZE Denna funktion är inte tillgänglig. * Använd den här knappen när en datorsignal matas in. Beroende på insignalens upplösning så kan knappen kanske inte användas. f Enkel inställning av energisparläget Knappen ECO MODE Du kan enkelt ställa in energisparläget. Energisparläget har tre lägen: Lamp Mode, With No Input, With Static Signal och Standby Mode. 1 Tryck på knappen ECO MODE för att visa menyn ECO Mode. 2 Tryck på knappen V/v eller knappen ECO MODE för att välja läget ECO eller User. ECO: Ställer in alla lägen till den optimala energisparnivån. Lamp Mode: Low With No Input: Standby With Static Signal: Lamp Dimming Standby Mode: Low User: Ställ in vart och ett av posterna på ECO Mode -menyn till önskad nivå (gå till steg 3). 3 Välj User och tryck sedan på knappen b. Inställningsalternativen visas. User Lamp Mode High Auto Power Saving With No Input Off With Static Signal Lamp Dimming Standby Mode Standard :Sel :Set RETURN :Back 4 Tryck på knappen V/v för att välja ett alternativ och tryck sedan på knappen ENTER. 5 Tryck på knappen V/v för att välja inställningsvärde. 6 Tryck på knappen ENTER. Skärmen återgår till skärmbild User. Mer information om inställningar ECO Mode finns i Lamp Mode, With No input, With Static Signal och Standby Mode i menyn Connection/ Power(sida 27). Översikt Kontrollernas funktioner och placering 7

8 Övrigt g Infraröd sändare Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn. Ju kortare avståndet är mellan fjärrkontrollen och projektorn, desto större blir vinkeln inom vilken du kan styra projektorn med fjärrkontrollen. Se till att inget föremål hamnar mellan och hindrar den infraröda signalen på fjärrkontrollen och sensorn på projektorn. 8 Kontrollernas funktioner och placering

9 B Förberedelser Ansluta projektorn Försäkra dig om att all utrustning är avslagen innan du ansluter projektorn. Använd rätt kablar för respektive anslutning. Sätt i alla kontakter ordentligt för att undvika ljud- och bildstörningar på grund av löst sittande kontakter. Dra i kontakten, inte i kabeln, när du ska dra ut en kabel. För mer information, se bruksanvisningen till utrustningen som ska anslutas. Använd en stereoljudskabel utan motstånd. Ansluta en dator Beskrivningar ges för varje insignal vid anslutning till en dator. INPUT A/INPUT B Förberedelser Anslutning till en dator med RGB-utgång. Mini D-sub 15-polig kabel (medföljer) RGB-utgång Dator Ljudutgång Ljudingång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Vi rekommenderar att du ställer in upplösningen på din dator till pixlar (VPL-EW275/ EW245/EW225) eller pixlar (VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221) för den externa monitorn. INPUT C Anslutning till en dator med HDMI-utgång. Ljudkabel (stereo med miniplugg) (medföljer ej) HDMI-kabel (medföljer ej) Dator HDMI-utgång Ansluta projektorn 9

10 Ljudutgång från HDMI-anslutning är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Använd HDMI-kompatibel utrustning och en kabel/kablar med HDMI-logotypen. HDMI-kontakten på denna projektor är inte kompatibel med signalerna DSD (Direct Stream Digital) Signal eller CEC (Consumer Electronics Control). USB-kontakt (Typ B) ( ) För anslutning till en dator med en USB-kontakt ( Projicera en bild med USB-anslutning (sida 38)). USB-kontakt (Typ A) USB A-B-kabel (medföljer ej) Dator Ansluta videoutrustning Beskrivningar ges för varje insignal vid anslutning till en VHS-spelare, DVD-spelare eller BDspelare. S VIDEO IN Anslutning till videoutrustning med S-videoutgång. S-videoutgång S-videokabel (medföljer ej) Dator Ljudutgång Ljudkabel (phonoplugg 2) (medföljer ej) Ljudingång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX Ansluta projektorn

11 VIDEO IN Anslutning till videoutrustning med videoutgång. Videoutgång Videokabel (medföljer ej) Videoutrustning Ljudutgång Ljudkabel (phonoplugg 2 stereo med miniplugg) (medföljer ej) Ljudingång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. INPUT A Anslutning till videoutrustning med YPBPR-utgång. Förberedelser Komponent Mini D-sub 15-polig kabel (medföljer ej) YPBPR-utgång Videoutrustning Ljudutgång Ljudkabel (phonoplugg 2 stereo med miniplugg) (medföljer ej) Ljudingång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Ansluta projektorn 11

12 INPUT C Anslutning till videoutrustning med HDMI-utgång. HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI-utgång Videoutrustning Ljudutgång från HDMI-anslutning är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Använd HDMI-kompatibel utrustning och en kabel/kablar med HDMI-logotypen. HDMI-kontakten på denna projektor är inte kompatibel med signalerna DSD (Direct Stream Digital) Signal eller CEC (Consumer Electronics Control). Ansluta en mikrofon Mikrofon ( ) För anslutning av en telefon. Mikrofon (medföljer ej) Mikrofoningång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Endast dynamiska mikrofoner stöds. Ansluta ett USB-minne USB-kontakt (Typ A) ( ) För anslutning av ett USB-minne ( Använda USB Media Viewer (sida 39)). USB-minne (medföljer ej) 12 Ansluta projektorn

13 Anslutning av en trådlös USB-LAN-modul USB-kontakt (Typ A) ( ) För anslutning av en trådlös USB-LAN-modul IFU-WLM3 (medföljer ej) ( Presentationsfunktion via nätverk (sida 35)). Trådlös USB-LAN-modul IFU-WLM3 (medföljer ej) Inte angivna trådlösa USB-LAN-moduler fungerar inte. Vid anslutning/urkoppling av den trådlösa USB-LAN-modulen, se till att projektorn är i vänteläge (Standby Mode: Low ), eller att nätsladden ur vägguttaget. Förberedelser Ansluta en extern monitor och ljudutrustning OUTPUT Projicerade bilder eller det ljud som matas in kan matas ut till bildskärmsenheter som en monitor, eller till ljudutrustning, som högtalare med inbyggd förstärkare. Ljudutrustning Ljudingång Ljudkabel (stereo med miniplugg) (medföljer ej) Bildskärmsenhet RGB-ingång Mini D-sub 15-polig kabel (medföljer) Ljudingång är endast tillgänglig för VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Projicerade bilder och ljudet kan matas ut. Ansluta projektorn 13

14 B Projicering/Justera en bild Projicera en bild Hur stor den projicerade bilden blir beror på avståndet mellan projektorn och duken. Installera projektorn så att den projicerade bilden får plats på duken. För ytterligare information om projiceringsavstånd och storlekar på projicerade bilder, se Projiceringsavstånd (sida 58) Videoutrustning Projektor 1 Vägguttag 6 Dator 1 Anslut nätsladden till ett vägguttag. 2 Anslut all utrustning till projektorn (sida 9). 3 Tryck på knappen?/1 för att slå på enheten. 4 Slå på den utrustning som är ansluten till projektorn. 5 Välj ingångskälla. Tryck på knappen INPUT på projektor för att visa menyn för att byta ingående signal på skärmen. Tryck på knappen INPUT upprepade gånger, eller tryck på knappen V/v för att välja en bild som ska projiceras. 6 När du projicerar en datorbild, växla datorns utgång till extern skärm. Metod för att växla utgång varierar beroende på typ av dator. (Exempel) För att projicera bildfiler som lagrats på ett USB-minne, se USB Media Viewer (sida 39). För att projicera en bild med USB-anslutning, se Projicera en bild med USB-anslutning (sida 38). För att använda presentationsfunktionen via nätverk, se Presentationsfunktion via nätverk (sida 35). 14 Projicera en bild

15 7 Justera den projicerade bildens fokus, storlek och position (sida 15). Justera den projicerade bilden Fokus Storlek (zoom) Position Fokusring Zoomring Fotjusteringsknapp Främre fötter (justerbara) Projicering/Justera en bild Projicera en bild 15

16 Justera projektorns lutning med hjälp av de främre fötterna (justerbara) Genom att ändra projektorns lutning med fotjusteringsknapparna/främre fötter (justerbara) kan du justera den projicerade bildens position. Hur du justerar vinkeln 1 Tryck och håll ner fotjusteringsknapparna. 2 Lyft upp den främre delen av projektorn för att justera vinkeln. 3 Släpp fotjusteringsknapparna. 4 Vrid de främre fötterna (justerbara) för att ställa in exakt vinkel på projektorn. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna under projektorn! Tryck inte för hårt på projektorns ovansida när de främre fötterna (justerbara) är utdragna. Ändra den projicerade bildens bildförhållande Tryck på knappen ASPECT på fjärrkontrollen för att ändra bildförhållandet (aspect ratio) på den projicerade bilden. Du kan också ändra inställningen under Aspect i menyn Screen (sidorna 21, 23). 16 Projicera en bild

17 Korrigera den projicerade bildens trapetsförvrängning (Keystone-funktionen) Normalt justerar Keystone-funktionen den projicerade bilden automatiskt. Keystonefunktionen kanske inte fungerar automatiskt om duken hänger snett. Om så är fallet ställ in Keystone manuellt. 1 Tryck på knappen KEYSTONE på fjärrkontrollen eller välj V Keystone på menyn Installation. 2 Använd knapparna V/v/B/b för att ställa in önskat värde. Ju högre värde desto smalare blir bildens övre del. Ju lägre Höj värdet värde, desto smalare blir bildens undre del. Eftersom Keystone-justeringen är en elektronisk korrigering kan bildkvaliteten i vissa fall bli sämre. Sänk värdet Automatisk justering av Phase, Pitch och Shift för en projicerad bild när signalerna matas in från en dator (APA (Auto Pixel Alignment)) Tryck på knappen APA på fjärrkontrollen. Tryck på samma knapp igen för att avbryta justering under inställningens gång. Du kan också göra inställningar för APA från menyn Screen (sida 22). Om Smart APA i menyn Function är inställd på On kommer APA-justeringarna att utföras automatiskt när en signal matas in (sida 25). Projicering/Justera en bild Projicera en bild 17

18 Stänga av med strömbrytaren 1 Tryck på knappen?/1 på enheten eller fjärrkontrollen. Projektorn startar avstängning och stängs av. Om du trycker på knappen?/1 inom 10 sekunder igen, avbryts avstängningen. 2 Dra ut nätsladden ur vägguttaget. Gör så här för att slå av enheten utan att visa bekräftelsemeddelandet Tryck in knappen?/1 på enheten och håll knappen nedtryckt under ett par sekunder (sida 44). ECO-mätare Den här mätaren anger aktuell effekt på projektorns ECO-funktion. (För mer information om ECO-funktionen, se ECO mode-knapp (sida 7) och ECO (sida 27).) Lövsymboler visas när projektorn stängs av. Antalet symboler som visas varierar beroende på hur mycket energi sparas som ett resultat av att använda ECO-funktionen. ECO-mätare 18 Projicera en bild

19 B Göra justeringar och inställningar med en meny Använda en MENY Menyerna som visas i instruktionerna nedan kan skilja sig något från de menyer som visas på den modell som du använder. 1 Tryck på knappen MENU för att visa menyn. 2 Välj inställningsmenyn. Använd knappen V/v för att markera inställningsmenyn och tryck sedan på knappen b eller knappen ENTER. Inställningsmeny Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Standard Low :Sel :Set :Back 3 Välj ett inställningsalternativ. Använd knappen V/v för att markera inställningsmenyn och tryck sedan på knappen b eller knappen ENTER. Om du vill gå tillbaka till skärmen för val av inställningsmeny så trycker du på knappen B eller RETURN. Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Inställningsalternativ Standard Low 5 :Sel :Set :Back Om du vill gå tillbaka till skärmen för val av inställningsalternativ så trycker du på knappen B eller knappen RETURN. Du kan trycka på knappen RESET för att återställa ett alternativ till sin fabriksinställning för att hjälpa inställning. Använda en poppuppmeny Tryck på knapparna V/v/B/b för att markera ett alternativ. Ett markerat alternativ träder i kraft omedelbart, utom Language, som kommer att träda i kraft när du trycker på knappen ENTER. Picture Mode Dynamic Standard Presentation Blackboard Game Cinema :Sel RETURN :Back Använda inställningsmenyn Tryck på knappen V/ v för att markera ett alternativ. Tryck på ENTER-knappen för att registrera inställningen och återgå till föregående skärm. Använda justeringsmenyn För att höja värdet trycker du på knappen V/b. Och för att minska värdet trycker du på knappen v/b. Tryck på ENTER-knappen för att registrera inställningen och återgå till föregående skärm. Göra justeringar och inställningar med en meny 4 Ställ in eller justera det valda alternativet. Inställningsmetod varierar, beroende på inställningsalternativ. Om nästa menyskärmbild visas väljer du ett alternativ enligt anvisningarna i steg 3 och tryck sedan på knappen ENTER för att registrera inställningen. Contrast Adjust Back 5 Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Menyn försvinner automatiskt om ingen åtgärd utförs. Använda en MENY 19

20 Menyn Picture Picture används för att justera bilden för varje insignal. Alternativ Picture Mode Reset *2 Contrast Brightness *3 *4 Color Ju Hue *3 *4 *5 Ju Color Temp. *6 Sharpness Expert Setting Gamma Graphics1: *1 *7 Mode Beskrivning av alternativet Dynamic: Framhäver kontrasten för att skapa en dynamisk och levande bild. Standard: Ger en bild som är naturlig och välbalanserad. Presentation *1 : Ger en ljus bild, lämplig för presentationer. Blackboard: Ger en bild som är avsedd att visa på en blackboard. Game: Ger en bild som är avsedd för att visa spel. Cinema: Ger en bild som är avsedd för att visa filmer. Återställer fabriksinställningarna. Ju högre värde, desto högre kontrast. Ju lägre värde, desto lägre kontrast. Ju högre värde, desto ljusare bild. Ju lägre värde, desto mörkare bild. högre värde, desto större intensitet. Ju lägre värde, desto lägre intensitet. högre värde, desto grönare bild. Ju lägre värde, desto rödaktigare bild. High/Middle/Low: Ju högre värde, desto blåare blir bilden. Ju lägre värde, desto rödaktigare bild. Ju högre värde, desto skarpare bild. Ju lägre värde, desto mjukare bild. Gammakorrigering göra halvtoner ljusare. Den här inställningen är lämplig vid visning av mycket färgglada bilder, som foton, på en ljus plats. Graphics2: Gammakorrigering för att förbättra återgivningen av halvtoner. Mycket färgglada bilder, som foton, kan återskapas med naturliga nyanser. Text: Förbättrar svart och vit kontrast. Lämpligt för bilder med mycket textinnehåll. *1: Detta alternativ är tillgängligt när en signal matas in från en dator. *2: Inställningarna i bilden återgår till fabriksinställningarna, utom Picture Mode. *3: Detta alternativ är tillgängligt när en videosignal matas in. *4: När signalen utan färgsynksignal matas in är detta alternativ inte tillgängligt. *5: Det är möjligt att detta alternativ inte är tillgängligt när en analog TV-signal matas in. Det beror på vilket färgsystem som används. *6: När Picture Mode är inställd på alternativ annat än Presentation eller Blackboard, är detta alternativet tillgängligt. *7: När Picture Mode är inställd på Blackboard, är inte det här alternativet tillgängligt. 20 Menyn Picture

21 Menyn Screen Menyn Screen används för att justera den projicerade bildens storlek, position och bildförhållande, för var och en av insignalerna. Alternativ Beskrivning av alternativet Aspect *1 Ändrar den projicerade bildens bildförhållande (sida 23). VPL-EW275/EW245/ EW225: När en datorsignal matas in VPL-EW275/EW245/ EW225: När en videosignal matas in VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: När en datorsignal matas in VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: När en videosignal matas in 4:3: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 4:3. 16:9: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 16:9. Full 1: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken utan att ändra insignalens bildförhållande. Full 2: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken genom att ändra insignalens bildförhållande. Full 3: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken, bredd eller höjd, upp till 1280 x 720 pixlar, utan att ändra insignalens bildförhållande. Normal: Visar bilden på den projicerade skärmens centrumposition utan att ändra insignalens upplösning eller förstora bilden. 4:3: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 4:3. 16:9: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 16:9. Full: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken genom att ändra insignalens bildförhållande. Zoom: Zoomar in på mitten av en projicerad bild. 4:3: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 4:3. 16:9: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 16:9. Full 1: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken utan att ändra insignalens bildförhållande. Normal: Visar bilden på den projicerade skärmens centrumposition utan att ändra insignalens upplösning eller förstora bilden. 4:3: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 4:3. 16:9: Visar en bild som passar på den största projicerade bildstorleken med ett fast bildförhållande på 16:9. Zoom: Zoomar in på mitten av en projicerad bild. Göra justeringar och inställningar med en meny Menyn Screen 21

22 Alternativ Adjust Signal APA *2 *3 Justerar Phase *2 Pitch *2 Shift *4 Beskrivning av alternativet Justerar bilderna som kommer från datorsignalen. Använd detta alternativ om bildens kanter är avklippta eller mottagningen är dålig. automatiskt den projicerade bilden för optimal kvalitet när du trycker på knappen ENTER (sida 6). Justerar skärmpixlarnas och insignalens punktfas. Ställ in på det värde där bilden är klarast. Ju högre värde, desto bredare blir de vågräta bildelementen (frekvens). Ju lägre värde, desto smalare blir de vågräta bildelementen (frekvens). H (Horizontal): Ju högre värde, desto längre ut till höger projiceras bilden på duken. Ju lägre värde, desto längre ut till vänster projiceras bilden på duken. V (Vertical): Ju högre värde, desto längre upp projiceras bilden på duken. Ju lägre värde, desto längre ner projiceras bilden på duken. *1: ervera att om projektorn används i vinstsyfte eller för offentlig visning, kan ändring av originalbilden genom att ändra till bredbildsläge utgöra en överträdelse av upphovsmannens eller producentens rättigheter, vilka skyddas av olika lagar. Beroende på insignalen kan inställningsalternativen för bildförhållande eller andra inställningsalternativ kanske inte justeras, eller så har inte ändringarna i bildförhållandena någon effekt. Beroende på inställningsalternativet kan en del av bilden visas i svart. *2: Tillgänglig när en datorsignal matas in från RGB-ingången (INPUT A/INPUT B). *3: Om den projicerade bilden har många stora, mörka delar runt sig så kommer APA-funktionen inte att fungera på rätt sätt och en del av bilden kommer inte att visas på duken. Beroende på insignalen så är det också möjligt att optimal bildkvalitet inte kan uppnås. Om så är fallet så måste du justera alternativen Phase, Pitch och Shift manuellt. *4: Tillgänglig när en datorsignal eller en videosignal, matas in från RGB/YPBPR-ingången (INPUT A). 22 Menyn Screen

23 Aspect VPL-EW275/EW245/EW225 Insignal Rekommenderat inställningsvärde och projicerad bild *1 *2 *3 4:3 Full1 *1: Om du väljer Normal projiceras bilden med samma upplösning som insignalen, utan att ändra originalbildens bildförhållande. Datorsignal 16:9 Full1 *1 *2 *3 *2: Om du väljer Full2 projiceras bilden på ett sätt så att den passar den projicerade bildstorleken, oberoende av bildens bildförhållande. Videosignal 16:10 Full1 *3 *4 *5 4:3 4:3 16:9 16:9 *3: Om du justerar bildpositionen för den projicerade bilden när en bild med bildförhållandet 16:9 visas och sedan går över till att visa en bild med formatet 4:3 så kanske inte de övre och undre kanterna av bilden syns. Om så är fallet, välj Full3. *4: Beroende på insignalen kan bilden projiceras på det sätt som visas nedan. Om så är fallet, välj 16:9. *5: Beroende på insignalen kan bilden projiceras på det sätt som visas nedan. Om så är fallet, välj Zoom. Göra justeringar och inställningar med en meny Menyn Screen 23

24 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/ EX225/EX221 Insignal Rekommenderat inställningsvärde och projicerad bild 4:3 Full1 *1 *1: Om du väljer Normal projiceras bilden med samma upplösning som insignalen, utan att ändra originalbildens bildförhållande. Datorsignal 16:9 Full1 *1 *2 *1 *2 16:10 Full1 *2: Om du väljer 4:3 projiceras bilden på ett sätt så att den passar den projicerade bildstorleken, oberoende av bildens bildförhållande. *3: Beroende på insignalen kan bilden projiceras på det sätt som visas nedan. Om så är fallet, välj 16:9. 4:3 4:3 *3 *4: Beroende på insignalen kan bilden projiceras på det sätt som visas nedan. Om så är fallet, välj Zoom. Videosignal 16:9 16:9 *4 24 Menyn Screen

25 Menyn Function Menyn Function används för att ställa in ett flertal funktioner på projektorn. Alternativ Beskrivning av alternativet Volume *3 Ju högre värde, desto högre ljudvolym. Ju lägre värde, desto lägre ljudvolym. Mic Volume *3 Justera volymen på mikrofonen. *2 Speaker *3 On/Off: När den är inställd till On matas ljud ut från högtalaren. För att inte mata ut ljud, välj Off. Smart APA On/Off: När detta alternativ ställs in på On startas APA funktionerna automatiskt när en signal matas in. *1 CC Display CC1/CC2/CC3/CC4/Text1/Text2/Text3/Text4: Välj tjänst för dold textning (bildtext eller text). Off: CC visas inte. Lamp Timer Reset Återställning av lamptimern vid lampbyte (sida 47). *1: APA fungerar när en datorsignal matas in via RGB-ingången (INPUT A/INPUT B). *2: Maximalt tillgänglig Mikrofon-volym är inställd på värdet av Volume. *3: Endast VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Göra justeringar och inställningar med en meny Menyn Function 25

26 Menyn Operation Menyn Operation används för att göra grundläggande inställningar med hjälp av menyn eller fjärrkontrollen. Alternativ Language Status Security Lock *1 Control Key Lock Beskrivning av alternativet Väljer språk för menyn och för meddelanden. On: Alla meddelanden visas på skärmen. Off: Slår av skärmvisning, med undantag för menyer, varningsmeddelanden och meddelanden från meddelandelistan. On/Off: Med hjälp av denna funktion kan projektorn låsas så att bara auktoriserade användare med lösenord kan använda den. Följ dessa instruktioner för att ställa in säkerhetslåset: 1 Välj On och tryck på knappen ENTER för att visa inställningsmenyn. 2 Mata in lösenordet med hjälp av knapparna MENU, V/v/B/b och knapparna ENTER. (Standardinställt lösenord är ENTER, ENTER, ENTER, ENTER.) 3 Mata in ett nytt lösenord med hjälp av knapparna MENU, V/v/B/b och ENTER. 4 Ange lösenordet igen för att bekräfta det. Ange lösenordet när du slår på projektorn efter att ha dragit ut och sedan stoppat in nätsladden igen. När detta alternativ ställs in på Off kan du annullera säkerhetslåset. Du ombeds ange lösenordet igen. Om du anger tre ogiltiga lösenord kan projektorn inte användas. Om detta inträffar trycker du på knappen?/1 för att ställa in projektorn i standbyläget. Slå sedan på projektorn igen. On/Off: När detta alternativ ställs in på On så låser du alla knappar på projektorns kontrollpanel. Dock kan du använda följande när alternativet är inställt på On : Tryck in och håll ner knappen?/1 i ungefär 10 sekunder när projektorn är i standbyläget. c Projektorn slås på. Tryck in och håll ner knappen MENU i cirka 10 sekunder när enheten är påslagen. c Control Key Lock är inställt på Off och alla knappar på projektorn kan användas. *1: Om du glömmer bort lösenordet kan du inte använda projektorn. Om du glömmer bort lösenordet måste du rådfråga kvalificerad Sony-personal för att få hjälp. De kommer då att be dig uppge projektorns serienummer och ditt personnummer. (Denna process kan vara lite olika beroende på land/region.) När din identitet har bekräftats får du ett giltigt lösenord. 26 Menyn Operation

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer