HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks"

Transkript

1 Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på parkeringen hoppar hela bilen av glädje. Och de skälls och de ylas. Men de är väl jäekul a din hund ycker a de är så rolig a få räna! Eller? Tema i de här numre handlar om av och på eller on off. Vad innebär de a hunden kan gå från hög inensie ill låg och värom? När har du nya av de? Och hur hiar du din hunds av-knapp även när den känns som a den har rilla av? Vi har låi vå kompeena och erfarna hundränare och insrukörer beskriva vad av- och på-räning handlar om och varför de är så vikig. Hundens AV- & PÅ-KNAPP TEXT: LENA GUNNARSSON FOTO: ANNA WEDIN ANDERSSON & ISTOCK PHOTO 8

2 Jan Gyllensen har e förflue som hundförare och ubildare inom polisen, där han bland anna lämplighesesa blivande polishundar. Han är menaldomare och ubildar menalesdomare och ävlar själv inom brukse med sina hundar. När han ska beskriva vad on-off är börjar han i hundars menalie. Om vi ska reda u de här med vad on-off eller av och på är så är de e fenomen som är sark koppla ill hundens nerver. Nerverna bärs upp av fyra hörnpelare, som benen på e bord, säger Jan. De fyra benen är: 1. Hundens förmåga a vara lugn i passivie. 2. Hundens beeende i förhållande ill den rening den usäs för. 3. Hundens koncenraionsförmåga under press och anspänning. 4. Hundens avreakionsförmåga. Hundens medfödda förmåga a vara lugn och a de lugn när inge händer är en bra grund för en fungerande avknapp. Om ine hunden har den medfödda förmågan (bra nerver) får vi försöka lära vår hund a vara lugn i passiva siuaioner. Men hur hunden olkar de som sker i omgivningen och hur den agerar uifrån den reningen den usäs för är en annan vikig komponen. Ju mer rädd och osäker hund deso sörre risk för felolkningar av de som händer run omkring hunden. För en rygg hund kan samma rening vara hel beydelselös den gör en annan olkning än den osäkra hunden, säger Jan. Som exempel ar han e av esmomenen i menalese; lilla bye. Lilla bye innebär a en lien rasa dras iväg i full far framför hunden. Rörelse är en nyckelsimulus för kamp och lek och a förfölja. De flesa hundar springer också efer men en del sannar kvar och sår med full ragg och morrar. Då har hunden läs siuaionen hel fel. Föruom förmågan a vara passiv och hur hunden beer sig uifrån den rening den usäs för iar Jan även noga på vilken yp av rening som skapar en inre anspänning hos hunden. När hunden har en inre anspänning, kan den då koncenrera sig på de som är vikig? Dea är försås en egenskap Om dessa fyra ben finns på plas kommer vi få e sabil bord; en rygg hund som sår säker med alla fyra assar på jorden. JAN GYLLENSTEN Insrukör och ubildare sam förfaare ill boken Din hunds beeende i vardag och räning ema: hundens av- & på-knapp Tänk på de som a du ränar dygne run I många momen behöver hunden a i och springa i full far och de går ine uan e viss sresspåslag. som är väldig vikig för en polishund a ha. Den ska kunna göra si jobb och följa sin förares insrukioner ros a den är mi i e upplopp. Men precis lika vikig är de a en ävlingshund kan koncenrera sig på sin uppgif, oavse vad som händer run omkring den. De sisa bene hänger ihop med de föregående och handlar om hundens förmåga a avreagera a släppa de som precis hän när någo vari sressande för den. Om dessa fyra ben finns på plas kommer vi få e sabil bord; en rygg hund som sår säker med alla fyra assar på jorden. Den kommer klara a hanera sress och påfresningar bra. OCH ENLIGT JAN HANDLAR ON-OFF OM STRESS Sress är kroppens sä a förbereda sig på de som ska komma. Jag ser sarblocken på en 100-meersbana framför mig och brukar säga a de är hur, när och varför hunden går in i sarblocken som inresserar mig. Om hunden ser en skyddsärm, en boll, en apporbock eller någo anna som den gillar förbereder den sig på a de ska komma en akivie den går in i sarblocken med e posiiv påslag av sress. Men de kan bli för mycke av de goda. Och för lie! Om vi ävlar med våra hundar behövs e påslag av sress för a de ska hända någo. I många momen behöver hunden a i och springa i full far och de går ine uan e viss sresspåslag. Umaningen för oss hundförare är a hia rä sresspåslag för rä akivie. Jan ar inkallning som e exempel: Om du lämnar hunden för en inkallning vill du ju ine a den ska komma mo dig i promenadak. Du vill ine heller a den ska juvsara med e vrål Foo: Priva 9

3 Vi ska fundera över ifall vi bygger minnesbilder kring belöningar och akivieer som vi ine är medvena om. och springa 50 meer förbi dig. Men hur hänger de här ihop med hundens av- och på-knapp? Jan menar a när hunden går in i sarblocken är den på. Inför en övning där den ska a i eller springa är de adekva. Men om den är på av fel anledning får vi problem: när hunden är beredd a agera oavse om den verkligen behöver göra de eller ine. När den missolkar en siuaion som gör a den kasar sig in i påläge fasän den ine bör göra de. Uanför ävlingsbanan kan de ill exempel handla om a hunden blir rädd för en människa eller en sopunna och PANG så är den i sarblocken, redo a möa eller för den delen fly angriparen. JU SÄMRE NERVER DESTO FLER FELTOLKNINGAR En av de vikigase uppgiferna när vi ävlar är a anpassa hundens nivå ill vad den ska göra. Många gör missage a de nöer ekniken i olika momen och änker ine på a sressnivån är fel. Då hjälper de ine med eknisk skicklig uförda momen, de blir fel ändå. Allså; bra nerver ger en bra grund för en hund som ska räna, ävla eller arbea ihop med sin förare. Den kommer ha lä a både kasa sig i sarblocken när de behövs men också a de lugn när de behövs och när du ber hunden om de. Men om min hund ine har så där fanasisk bra nerver, eller om jag har räna den så a den blivi alldeles för uppdragen och den där avknappen verkar vara mer eller mindre ur funkion, hur gör jag då? Jan ar sin egen hund som exempel. Min hund har ine särskil bra nerver och har svår a gå från väldig hög akiviesnivå ill lugn. När jag har kampa och lek mycke med honom behöver han i vissa lägen upp ill femon sekunder för a varva ner innan han kan gå in i off-läge. Om jag ine ger honom den id som behövs och hjälper honom a komma ur påläge börjar han bia och slia i mina kläder isälle. Ger jag honom iden han behöver och övningar där han får samla sig, ill exempel genom förbudsövningar där jag alar väldig lugn med honom, då klarar han av a lugna sig. Jag känner många hundränare som skulle vara lyckliga över a de bara og femon sekunder. Vad säger du ill de som knapp ens hiar hundens avknapp? Har din hund väldig svår för a hia sin avknapp kan du hjälpa den på olika sä; a bor de simuli som hunden går igång på, bry hundens förvänningar, gör koncenraionsövningar, var oförusägbar i din räning och ge aldrig avkall på a vara lugn och rygg illsammans med din hund. Särskil de sisnämnda vill Jan undersryka beydelsen av. Om du ränar en halvimme om dagen beyder de a du har 23,5 immar kvar av dygne då du mer eller mindre umgås med din hund. Vad du har för relaion ill hunden när ni umgås i vardagen är a och o, menar han. Tänk på de som a du ränar dygne run. Jag accepera ine a hunden kasar sig i sarblocken redan när jag ar u den ur bilen vid räningsplasen eller när vi går u genom dörren hemma. Hallå vem har kalla u dig ur omklädningsrumme? Loppe är i efermiddag, in med dig i omklädningsrumme igen! Här kommer den goda relaionen in enlig Jans sä a se de. Han grälar mil på sina hundar om de slår på sin egen påknapp i fel siuaion. De är ine änk som en korrigering uan mer som en mild förebråelse, han vill a de ska skämmas lie för a de förivrade sig och bli lie mer angelägna om a göra husse glad. Har man en fin relaion så lugnar sig hunden och samlar ihop sig i de läge. Hundar som har svår a hia sin avknapp har ofa en högre grad av energi och Jan ycker a de ofa vill leda händelseuvecklingen som i exemple ovan a hunden kasar sig u genom dörren med hög förvänan. Men i samma sekund du som förare låer hunden göra de har du fakisk agi e seg längre bor från en bra avknapp. De här är e förhållningssä som måse genomsyra all samvaro med hunden. Jan ycker a de vikigase för oss som ränar hundar är a aldrig ge avkall på a vara lugna och rygga. Han ycker a vi ska fundera över ifall vi bygger minnesbilder kring belöningar och akivieer som vi ine är medvena om. När vi ränar bygger vi menala minnesbilder hos hundarna: om hunden hoppar över e hinder får den en leksak. Har jag bygg en bra minnesbild hos hunden säger jag hopp och hunden hoppar för minnesbilden är bra. Frid och fröjd så lång allså. Probleme är a hunden bygger egna menala minnesbilder som vi ine alls hade för avsik a den skulle göra. Jan ar e exempel när vi har få hem en lien valp: Alla kommer och vill leka med och hälsa på den lilla valpen. När de ringer på dörren får valpen hoppa och jua av upphesning. Den kanske skickar massor av aggressionsdämpande signaler efersom den är osäker i siuaionen och den är överdrive insällsam du är väl snäll mo mig?. A bee sig så lönade sig inge hemsk hände allså gör valpen samma sak i forsäningen. De flesa som har räna mycke på e viss sälle som ill exempel på sin brukshundsklubb ve a räningsplanen kan bli oerhör laddad för hunden. Eller bara vägen ill brukshundsklubben! Många hundar går i sarblocken redan i bilen på vägen di. Ofa är dea hundar som har en högre grad av energi ofa vill de leda händelseuvecklingen. Tack vare sin energi är de på redan när de hoppar ur bilen eller går u genom dörren. Om jag som förare acceperar a hunden är de har jag redan 10

4 ema: hundens av- & på-knapp överlåi regleringen av hundens sress å hunden. När de gäller den fakiska räningen av ill exempel olika lydnadsmomen gäller de a vara noga med a hunden under e räningspass växlar mellan on- och offlägen de vill säga olika sressnivåer. Jan ycker även a de är väldig vikig a se den hundindivid han har framför sig och ine försöka göra samma sak med alla hundar. De som är rä för en hund kan vara hel fel för en annan. Du ar apporbocken i handen. Du kasar den och låer hunden apporera varje gång. Behöver du höja en hunds sressnivå kan du göra så. Men om du har en laddad hund så kan de här vara hel fel sä. Kasa isälle apporbocken, säg fo och vänd höger om marsch. Den får aldrig vea med säkerhe vad som ska hända. Lyssna på de jag säger så får du de du vill och ro ine a du ve och kan. Enlig Jan är andra sressdämpare förvänning på passivie och krav på koncenraion. Om vi åker ill hundklubben och dricker en kopp kaffe uan a a hunden ur bilen, för a sedan köra ill e sälle där den har noll och ingen förvänan på akivie och räna där kan de hjälpa a hålla sressen lägre. Oförusägbarhe kan funka på vissa hundar: En hund som ine ve vad som kommer hända härnäs har av förklarliga skäl svår a förbereda sin kropp inför de som ska komma. Om jag på rä sä i en fin relaion kan säga skärp dig uan a vara arg när hunden börjar varva upp för mycke kan jag a hunden ur förvänansläge. Då inser den a belöningen var ydligen ine så nära som jag rodde. A försöka lära en hund någo när sressnivån är fel är döm a misslyckas, menar Jan. När han får elever som vill ha hjälp med a hia hundens avknapp börjar han allid med a försöka få ner hunden i en sressnivå där föraren kan börja kommunicera med sin hund. Förarens kroppsspråk och nyanser i onfalle är vikiga verkyg i de arbee. De vikigase när du jobbar med din hunds av- och påknapp är a se siuaioner som kan bli reningar för hunden innan de händer, syra upp dem och a konroll över hunden medan du forfarande kan. När väl sressen har börjar skena är de omöjlig a nå hunden och de är väldig svår a lära en sressad hund någoning alls. Foo: Paulina Weserlind Vi kan omöjlig få våra hundar a gå in i offläge så länge vi själva är på Eva Bodfäld har i många år arbea som hundkonsul och undervisar ofa med inrikning mo inlärningspsykologi och samspele mellan hund och människa. Eva har ävla på hög nivå inom bruks, lydnad och jak. Hon är också delägare i Sveriges sörsa hundpodd Vår Bäsa Vän som sänds i P4 i Sveriges radio. När hon ska beskriva vad on-off är börjar hon i samspele mellan hund och människa: EVA BODFÄLDT Hundkonsul och förfaare ill Konakkonrake och Hur svår kan de va?. Den senare boken illsammans med Åsa Nilsonne, psykiaer och förfaare. Delägare i hundpodden Vår bäsa vän som sänds i Sveriges Radio P4. On-off innebär a jag kan besämma när vi ska vila och a de lugn. Men vad har jag för möjlighe a få ill de uan sress och konflik? Onoff innebär a vi är vå som måse kunna gå ner i varv i olika siuaioner, säger Eva Bodfäld. Vi kan omöjlig få våra hundar a gå in i offläge så länge vi själva är på, enlig Eva. Och de är de vikigase a ha i åanke när vi ska räna våra hundar a slappna av. Jag måse lära mig hur jag ska agera både menal och fysisk. Alla som har ridi ve a om du sier på en sökig häs som du vill lugna ner är de försa du ska göra a hålla händerna silla och lugna och sia ung i sadeln. Eva ycker a vi är experer på a åka med våra hundar så for de ökar i akivie. Isälle borde vi a e djup andeag och göra precis väremo den uppsressade hunden. Hon ar e exempel från rereiverjaken när Eva og si andra 1:a pris i Öppen klass med sin förra hund Zakk. De var e lång prov, vi höll på i 45 minuer och domaren gick mellan mig och Zakk och vår parkamra. All hade gå bra och vi hade bara söke kvar. Jag visse då a jag hade 1:a prise i min hand för Zakk var orolig bra i söke. För a a sig ill sökområde ska de båda ävlande förflya sig 200 meer ihop med domaren. 11

5 ema: hundens av- & på-knapp Plöslig hör jag hur Zakks andning blir söigare. Jag änker direk Oh, no och känner hur min oro ökar. Jag kan ine säga någo ill honom, ine röra honom, domaren går bredvid och ser och hör all. Men jag finner mig efer bara några sekunder och börjar sia ung i sadeln. Eva börjar gå med längre och yngre seg, ändrar sin andning så den blir lugn och ung. De ar io sekunder så har all lag sig. Har man upplev de, a genom sin kropp och sin andning nå sin hund, då ve man vad on-off är. De är en magisk känsla! Vissa människor och hundar har en naurlig avknapp. Vissa ränare verkar också kunna a vilken hund som hels och ge den en avknapp. De handlar om a känna - och lia på - a du kan påverka din hund När vi bygger vår relaion behöver vi änka på a vi medvee och omedvee påverkar hundens känslor. Till exempel måse vi vila ihop med våra hundar i andra siuaioner än hemma i soffan om vill kommunicera med dem på e lugn sä även i skarpa siuaioner. Hunden kommer allid a gå upp i varv när vi gör de men vi behöver ine följa hunden när den gör desamma. De är en färdighe som behöver ränas för den är ine självklar. Både i vardagslive och i räning behöver en hund kunna hämma sig inför en akivie, ycker Eva. De innebär ine a hunden ska hålla ihop sig all vad den kan uan verkligen gå ner i varv för a kunna vila. Lär sig hunden de i vardagen kan vi ha användning av de i de flesa grenar vi ränar och ävlar våra hundar i. I rerieverjaken är on-off oerhör relevan efersom den ill sor del handlar om a så och väna uan a agera. En hund som ine har lär sig a hämma sig inför en belöning från föraren eller en exern belöning som jak, skyddsransporer, arbee på sigen vid e sök ec. kommer vara hel slu innan de är dags för den a jobba, säger Eva som väldig medvee börjar lära sina hundar de redan när de är valpar. Grunden är ryggsäcken där Eva låer hundföraren säa sig ner i en lugn miljö, gärna inomhus, med hunden mellan sina knän eller i knäe. En eller flera godbiar placeras framför hunden uom räckhåll för hunden men inom räckhåll för hundägaren. Hunden får a godbien på signal eller så ger föra- ren godbien ill hunden så for den går ner i akivie och har blicken framå. Människan har allid sina händer på hunden samidig som hen blundar. De ger dig en möjlighe a i en lugn och rygg miljö räna dig i a agera på e lugn sä och uan a ia på hunden. De kan vara en sor umaning ill en början efersom vår kommunikaion ofa är visuell och ine akil. Förmågan a a i våra hundar på e lugn sä uan a ia på dem behöver vi generalisera ill olika siuaioner, miljöer och belöningar. Då förs funderar de även i skarpa siuaioner. A kunna behärska sig inför någo man vill ha är en egenskap som Eva ycker är bra för både människor och hundar a kunna. Någon kan invända a de ine är a slappna av de är en fokusövning. Men vem har lag e barn i sängen och de somnar i samma ögonblick som de lägger huvude på kudden? Du börjar där, sedan kan de uvecklas. När du har prova all är de anagligen dags a fundera på din egen känsla. Där har du lösningen. När Eva lär sina elever a hia av- och påknappen på både sig själva och sina hundar brukar hon skicka u dem i skogen där de får säa sig ner, blunda och lägga händerna på hunden och känna. De uppäcker a de kan få samma puls som sina hundar, a de andas med dem. Vi borde göra yoga ihop med våra hundar, säger Eva. Men a sia ner med sin hund i flera immar och bara räna på off ger hon ine mycke för. De är växlingen mellan onoff som är de svåra och de som behöver ränas. Eva gör de med hjälp av leken. Jag kampleker, eller låer hunden jaga leksaken, och avsluar leken genom a blixsnabb hala in leksak och hund. Sedan ar jag hunden i halsbande med höger hand och lägger vänser hand vid hundens ljumske. Hon är hel ys och blundar för a ine falla i fällan a möa hundens blick och för a själv bli lugn. Så for hunden blir silla om de så är för vå sekunder börjar hon leken igen. Från början är krierie a hundens huvud ska vara silla och uan ögonkonak, sedan assarna och så småningom kommer leken förs igång om även svansen är silla. Eva jobbar på de vise i olika siuaioner och miljöer. 12

6 de ofa värre, de blir en konflik. Ylig se, om du är väldig skicklig, kan du nog få ill någo som liknar lugn. Men i själva verke lägger du bara locke på och hunden är ine lugn i grunden. De finns ingen quick fix yvärr. När belöningsbaserad räning började växa sig sor lä många sina hundar gå från belöning ill a jobba igen i en sändig loop och de menar Eva är a ge sig själv och hunden problem. Jag börjar idig a göra de i olika miljöer och förlänger ine iden som hunden ska vara i offläge så mycke inledningsvis. Principen är allså a när hunden blir lugn får den omedelbar illbaks akivieen. A kunna reglera hundens sressnivå på de här vise har vi nya av i många olika siuaioner, ine mins i den ypen av räning som många hundsporer innebär. Jag hade en kompis som ävlade med sin hund på SM-nivå. Hunden var väldig på årna inför krype och de resulerade i fel känsla och därmed blev ekniken dålig. - Kom ihåg a ekniken aldrig blir bäre än känslan bakom, säger Eva. Eva provade a dra upp hunden ordenlig i lek, snodde sedan leksaken, la handen på honom och lugnade sin andning. Hunden följde med henne och lugnade sig for. Då lade hon honom ner och kommenderade e kryp och ekniken blev väldig fin. Kom ihåg a ekniken aldrig blir bäre än känslan bakom, säger Eva. A många upplever a de är svår a hia sin hunds avknapp ror Eva beror ill sor del på a man använder en blandeknik i räningen. A blanda belöningar, korrigeringar och ovanpå de ha en hund med all för sora förvänningar på sin belöning är ingen bra kombo. Säger vi ill hundar som ligger för hög i akivie så blir ema: hundens av- & på-knapp Hundens förvänningar blir skyhöga. Och då kan du ine lära hunden någoning. Den sressen som dessa förvänningar ger handlar om a vi som förare har för dålig kunskap om bra belöningsärning, säger Eva. Bra belöningsräning ar hänsyn ill hundens känslor och låer ine hunden jobba när den har fel känsla. Bra belöningsräning bygger ine heller enbar in en enda känsla associera ill belöningen, påpekar Eva. Exempelvis a boll beyder springa uan boll kan även beyda hälsning och kel. Föruom alla andra fördelar med a vi kan reglera hundens sressnivå ycker Eva a de även bygger relaion. De är ill och kan ill och med på vissa hundar vara vikigare än ögonkonak och leder ill a du får en följsam hund. I jakräningen leder följsamhe ill en exernbelöning a hunden får jobba. Om jag som förare isälle beer mig som en salker och bevakar hunden så den ine ska sicka, vad gör de med hundens känsla och för den delen förarens? Kom ihåg a andra sidan av e nej är varsågod. Eva ycker a vi ska ia mer på vad hundarna säger ill oss. Jag får ibland elever som kommer ill mig och säger jag har prova all, inge funkar. Då är de anagligen dags a fundera på din egen känsla. Där har du lösningen. n TRÖTT? ETT ÅR ÄLDRE?... ELLER STEL? För sunda och flexibla leder idag och imorgon Ta fram leken och glädjen hos hundarna på ny! Flexadin Advanced, unik dieisk foderillsko som ger excepionell söd ill leder drabbade av arros. ros. Unik och innovaiv formula med odenaurera kollagen yp II (UCII), viamin E och omega-3-fesyror. r. Flexadin Advanced för alla hundar. Smakliga uggableer, endas en per dag oavse vik. Du köper Flexadin Advanced hos din veerinär. 13

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

5B1134 MATEMATIK OCH MODELLER FEMTE FÖRELÄSNINGEN INTEGRALER

5B1134 MATEMATIK OCH MODELLER FEMTE FÖRELÄSNINGEN INTEGRALER 5B1134 MATEMATK OC MODELLER EMTE ÖRELÄSNNGEN NTEGRALER 1. OM NTEGRALER 1.1. Primiiva unkioner. Vi har se idigare a vissa unkioner,, har primiiva unkioner, dvs en unkion,, vars derivaa. Om är en primiiv

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

HÄLSA TIKENS HUNDEN. Bruks JUVENIL VAGINIT

HÄLSA TIKENS HUNDEN. Bruks JUVENIL VAGINIT TIKENS HÄLSA TEXT: ANNA PERSSON FOTO: ANNA PERSSON & ISTOCK PHOTO I de här numre av hunden handlar ema om ikens hälsa. Vi har val a fokusera på några vanliga sjukdomar och besvär, av både enklare och allvarligare

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Hundar FÖRSVARETS HUNDEN. Bruks

Hundar FÖRSVARETS HUNDEN. Bruks FÖRSVARETS hundar De avslöjar inrång, spårar fiender och hiar gömda vapen när som hels på dygne. De är ine vilka hundar och förare som hels som arbear med a försvara Sverige. TEXT: TINA ANDERSSON Tjänsehundarna

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

nr.1 å rgång: 16 Undvik rädsla hos valpen TEMA Superkrafter Klickpunkt LEK Förebygga och behandla När du behöver det!

nr.1 å rgång: 16 Undvik rädsla hos valpen TEMA Superkrafter Klickpunkt LEK Förebygga och behandla När du behöver det! nr.1 å rgång: 16 Ett fack- och aktivitetsmagasin för hundägare Undvik rädsla hos valpen Förebygga och behandla Superkrafter När du behöver det! Klickpunkt Ett nytt begrepp TEMA LEK Kom igång med leken!

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000 Lekion, Flervariabelanals den 9 januari..6 Finn hasighe, far och acceleraion vid idpunk av en parikel med lägesvekorn Genom a urcka -koordinaen i ser vi a kurvan är funkionsgrafen ill. Beskriv också parikelns

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare

HUNDEN. ansvar TEXT: ANNA AHLGREN FOTO: ANNA PERSSON TÄVLINGSDOMARENS. Bruks. TEMA: tävlingsdomare TEMA: ävlingsdomare Tävla ine för X, för X är så hård. Tävla för Y isälle, Y är snäll. Känns de igen från klubbsugesnacke vilka domare som de är lä eller svår a få sin eferlängade uppflyning eller si cer

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar.

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. PROJEKT POLISEN: Polisrytteriet, del 1 Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. Hur gamla är hästarna? De är mellan

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer