Innehållsförteckning. Kom igång Andra inställningar Bilaga Motion/träning Träningsinställningar... 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Andra inställningar... 19. Bilaga... 23. Motion/träning... 8. Träningsinställningar... 12"

Transkript

1 0 Bruksanvisningen

2

3 Kom igång... 4 Din Rider Återställ Rider Tillbehör... 5 Statusikoner... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 6 Sätt å/stäng av Rider Första inställning... 6 Kör din cykel med Rider 0!... 7 Hantera Rider 0-data med datorn... 7 Dela dina erfarenheter med andra cyklister... 7 Motion/träning... 8 Visa informtion... 8 Innan du börjar... 9 Starta/Pausa/Stoa motion... 9 Markera Varv Visa motions-/träningsinfo Ändrar lägen Träningsinställningar... 1 Ställ in träning... 1 Efter tid...1 Efter avstånd...13 Ställ in VARV-träning...13 Välj cykel Länka sensorer Innehållsförteckning Visa sensorernas information...16 Visa motions-/träningost Rensa minne...18 Andra inställningar Använda stour Tidsinställningar... 0 Auto-kalibrering med GPS...0 Ställ in sommartid...1 Auto-bläddring... 1 Sättt På/Stäng Av GPS... Ställ in ton... Bilaga... 3 Secifikationer... 3 Batteriinformation... 4 Installera Rider Montera Rider 0 å cykeln...5 Installera hastighets-/ kadenssensorn (tillval)... 6 Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval)... 7 Hjulens storlek och omkrets... 8 Termer å skärmen... 9 Skötsel av din Rider... 9 Innehållsförteckning

4 VARNING Tala alltid med din läkare innan du börjar eller ändrar ett träningsrogram. Läs detaljerna i garantin och säkerhetsinformationsguiden i aketet. SVENSKA Produktregistrering Hjäl oss att bättre kunna stötta dig genom att fylla i registreringen av din enhet med hjäl av Bryton Bridge. Gå till htt://suort.brytonsort.com för mer information. Bryton-rogramvara Gå till htt://brytonsort.com för att hämta gratis rogramvara för att ladda u din ersonliga rofil, såra och analysera dina data å webben. Kom igång 3

5 Din Rider 0 Kom igång Detta avsnitt hjäler dig igenom grundförberedelserna innan du börjar använda din Rider 0. LAP UPP () Tryck länge för att tända eller släcka bakgrundsbelysningen. I mätvyn, tryck kort för att bläddra i övre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta u för att bläddra igenom menyalternativen. VARV (VARV) Tryck kort för att öna menyn och välj AV( ) för att stänga av enheten. Tryck kort för att öna/stänga menyn. När du cyklar och registrerar, tryck kort för att markera varvet. I Meny, tryck kort för att ange eller bekräfta ett val. Kom igång 3 NER () I mätvyn, tryck kort för att bläddra i nedre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta ner för att bläddra igenom menyalternativen.

6 Återställ Rider 0 Tryck länge å alla tre knaarna (/VARV/) samtidigt, för att återställa Rider 0. Tillbehör Rider 0 levereras med följande tillbehör: USB-kabel Cykelhållare SVENSKA Extratillbehör: Hjärtfrekvensbälte Hastighets-/rytmsensor Kombosensor Statusikoner Ikon Artikel Fast ikon Blinkande ikon Cykel-ikon Batteri-ikon Cykel 1 - Cykel - Batterinivå Batteriladdning - Lågt batteri GPS-ikon GPS-signalnivå Söker GPS-signal Registreringsikon Ikon för hjärtfrekvensmonitor Minnet full, minnet måste rensas Länkad till hjärtfrekvensmonitor Registrering ågår - Rytmsensor Ikon Länkad till kadenssensor - Hastighetssensor Ikon Länkad till hastighetssensor - Kom igång 5

7 LAP Anslut, synkronisera och ladda Varning: Denna rodukt innehåller ett litium-jon batteri. Se Garanti och säkerhetsinformationsguiden i aketet för viktig information om batterisäkerhet. 1. Anslut Rider 0 till en dator med den medföljande USB-sladden.. Hämta Bryton Bridge -alikationen från bb.brytonsort.com och synkronisera den med Rider 0. Ha Rider 0 ansluten till datorn för att ladda batteriet. reset Använd en USB-sladd för att ansluta till en dator. 0 OBS! Vid första användningstillfället ska batteriet laddasminst 3 timmar. Sätt å/stäng av Rider 0 Sätta å Rider 0: Tryck kort å VARV för att sätta å Rider 0. Stänga av Rider 0: 1. Tryck kort å VARV för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja AV( ). 3. Tryck kort å VARV för att stänga av enheten. OBS! Om Rider 0 lämnas inaktiv i 10 minuter, stängs den automatiskt av. Första inställning När Rider 0 slås å första gången visas inställningsguiden å skärmen. Följ instruktionerna för att fullfölja installationen. 1. Välj visningssråk.. Välj måttenhet. 3. Ange din användarrofil. (Vi rekommenderar att ange ugifterna. Ugifternas korrekthet åverkar i hög grad din träningsanalys.) 4. När FINN GPS visas ska du gå ut för att ta emot GPS-signal. Kan du inte gå ut, tryck kort å VARV för att avbryta mottagningsbegäran. 6 Kom igång

8 OBS! Om du vill ändra din rofil, anslut enheten till Brytonsort.com och ändra inställningen via Min enhet -> Hantera enhetens data. Eller gå till SET > Annat > Profil och ändra dina inställningar. Kör din cykel med Rider 0! Fri åkning: Njut av att cykla med Rider 0 monterad å cykeln. Starta ett ass och registrera dina data: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj START och tryck kort å VARV för att starta registreringen av loggen. Starta en träning: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj SET > TRÄNA" och tryck kort å VARV för att välja bland de olika träningslägena: körtid, avstånd och VARV. SVENSKA Hantera Rider 0-data med datorn 1. Anslut din Rider 0 till datorn med hjäl av USB-sladden.. Installera Bryton Bridge -alikationen. Du kan hämta alikationen från htt://bb.brytonsort.com. 3. Följ anvisningarna å skärmen för att överföra data till datorn. OBS! När USB-anslutningen till Rider 0 tas ur, återställer Rider 0 sig själv. Ta inte ut USB-kabeln när filöverföringen ågår. Filerna kan skadas. Dela dina erfarenheter med andra cyklister För att dela med dig av dina erfarenheter och träningsresultat till andra cyklister runt om i världen, besök htt://www.brytonsort.com. Kom igång 7

9 Motion/träning Cykling är en av de bästa motionstyerna för din kro. det hjäler dig att förbränna kalorier, gå ner i vikt och öka ditt allmänna välbefinnande. Under motion eller träning ger Rider 0 dig möjlighet att mäta och registrera dina löaktiviteter och visar din aktuella restanda. OBS! Visad information varierar efter motions-/träningsläge och användarreferens. Visa informtion A Indikatorer MA = Maximum MV = Medelvärde Info-skärm Visa aktuell hastighet > Hastighet (Max) > Hastight (Medel) B Under länkningsrocessen (med hjärtfrekvensmonitor/kadenssensor/hastighetssensor), blinkar indikationslamorna (ovanförikonerna). När sensorerna länkats till enheten, tänds LEDindikatorerna. Övre skärm (A) Tryck å för byta informationsdislay: Aktuell tid > Cykeltid (A eller B) > Kadens > Kadens (Medelv) > Kadens (Max) Nedre skärm (B) Tryck å för byta informationsdislay: Avstånd > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total körtid (A/B) > Total körtid (A+B) > Pulsfrekvens > Pulsfrekvens (Max) > Pulsfrekvens (Medelv) OBS! ODO (A/B)-, ODO (A+B)-, Total körtid (A/B)- och Total körtid (A+B)-data visas bara när du har avslutat en träning/motion. 8 Motion/träning

10 Tabellen nedan ger en grafisk bild över hur man använder knaarna som ska användas i senare avsnittet. Knaar Tryck kort å 1 Indikation SVENSKA Tryck kort å VARV Tryck kort å 3 Tryck länge å VARV 4 *ingen knatryckning, bara visa ändringar Innan du börjar Länka sensorer (sida 15), valfri Starta/Pausa/Stoa motion 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja START. 3. Tryck kort å VARV för att börja en aktivitet. 4. Tryck länge å VARV för att ausa en aktivitet. tryck å en valfri kna för att återuta. 5. För att avsluta den aktuella aktiviteten, tryck å / för att välja STOPP och tryck å VARV. Registreringsindikation GPS-signal Kadenssensorindikation HR-sensorindikation Cykelindikation OBS! Gå ut för att få en GPS-signal när du ser FINN GPS å skärmen. Motion/träning 9

11 Markera Varv 1. Starta en aktivitet först. Se steg 1~3 i avsnittet Starta/Pausa/Stoa motion å föregående sida.. Tryck kort å VARV för att markera varv. DELA Varv nummer VARV-tid Visa motions-/träningsinfo Tyen av data som visas beror å det aktuella läget och de länkade sensorerna. Tryck å för byta informationsdislay å övre skärmen: Aktuell tid Körtid Aktuell kadens Kadens (Max) 1 1 Kadens (Medelv) OBS! Kadensdata visas bara å skärmen om kadenssensorn är länkad till Rider Motion/träning

12 Tryck å för byta informationsdislay å nedra skärmen: SVENSKA Avstånd Brända kalorier Aktuell HR HR (Max) 3 3 HR (Medelv) OBS! HR-data visas bara å skärmen om HR-sensorn är länkad till Rider 0. Ändrar lägen Tryck å resekive kna för att växla lägen Mätarvy START INST AV 3 1 STÄNG Motion/träning 11

13 Träningsinställningar Du kan anassa träningsinställningarna, länka sensorerna, visa historik och andra inställningar. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TRÄNA. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in träningsinställningarna. Ställ in träning Använd inställningen Träning för att välja vilken träningsty du vill ha. Rider 0 erbjuder tre tyer av träningslägen: Körtid VARV Avstånd Efter tid Mätarvy 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja TID.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. INST 3. Tryck kort å / för att justera "tim-värdet. 4. Tryck kort å VARV för att växla till minut -fältet. 5. Tryck kort å / för att justera "minut-värdet. 6. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. TRÄNING TID (Justera "timma") (Justera "minut") (Starta logg för träning) 1 Träningsinställningar

14 Efter avstånd 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja AVST.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. SVENSKA AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Ställ in VARV-träning Använd Varv efter avstånd för att secificera avståndet för varje varv. När du srungit en secificerad sträcka, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja VARV > AVST.. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningarna Varv efter träning. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Träningsinställningar 13

15 Använd inställningen Varv efter lats för att ställa in din aktuella lats som varvunkt. När du når varvunkten, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck kort å / i menyn Träning, för att välja VARV > PLATS.. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV (VARV-alternativ: PLATS (Starta logg AVST/PLATS) för träning) OBS! Detta alternativ är bara tillgängligt när Rider 0 tar emot GPS-signalen. Välj cykel Med Rider 0 kan du välja den seciella cykel du vill köra å under motionen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > CYKEL. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att välja cykeln. 5. Tryck kort å VARV för att bekräfta inställningen. CYKEL (Välj cykel A/B) Mätarvy 14 Träningsinställningar

16 Länka sensorer Använd Länk-inställningen för att länka sensorer och andra valfria tillbehör till Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > SÖK. 3. Tryck kort å VARV för att börja skanna tillgängliga sensorer. SVENSKA OBS! Kontrollera att de 5 siffrorna" som visas å skärmen motsvaras av de sista 5 siffrorna i sensorns IDnummer å latsväskan. LÄNK Kadenssensor Hjärtfrekvenssensor Hastighetssensor Kombosensor TBAK PÅ AV SÖK TBAK (Om aktuell sensor är HASTIGHET) (Ingen ANT-ID) (Hämta KAD-ID) SÖK TBAK SÖK (Ställ in hjulstorlek) (Tid ute) INGEN Träningsinställningar 15

17 OBS! När sensorn är siktigt ansluten, blinkar indikationslamorna (ovanför ikonerna) i 5 sekunder. Se till att avståndet mellan liknande sensorer hålls å ca 30 meter. I nedanstående illustration å skärmen, indikerar detta att mer än sensorer har sårats. Tryck kort å / för att skanna sensorn igen. Visa sensorernas information 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > INFO. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta informationen om de länkade sensorerna. LÄNK INFO (Aktuella HR-data) (Aktuella hastighetsdata) Mätarvy (Aktuella kadensdata) OBS! Den anslutna sensorns sensor-id visas å den övre skärmen. 16 Träningsinställningar

18 Visa motions-/träningost Använd fil för att visa din träningshistorik. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > VISA. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta och visa senaste historikdata. SVENSKA 3 FIL VISA (Senaste historikdata) (Visa maxkadens (övre skärm)/ Maxhastighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) (Visa avstånd (övre skärm)/ Brända kalorier (nedre skärm)) 1 4 (Visa medelkadens (övre skärm) Medelhatsighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) Mätarvy OBS! Den totala körtiden och registrerade tiden visas bara å övre/mellanskärmen under valet av fil. Träningsinställningar 17

19 Rensa minne Använd rensa minne för att radera alla tränings- och varvoster i Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > RM. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att rensa allt minne, för att välja JA och tryck länge å VARV för att bekräfta raderingen av alla filer. 4 FIL RENSA MINNE (Välj JA/NEJ) Mätarvy 18 Träningsinställningar

20 Använda stour Andra inställningar Du kan använda Rider 0 som stour. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > STU. 3. Tryck kort å VARV för att börja använda stouret. SVENSKA 3 ANNAT STOPPUR Starta stour (Börja räkna) (efter 3 sek.) 3 Mätarvy 4 Stoa stour 1 OBS! (Välj fil) Tryck kort å VARV när stouret är igång, för att registrera varv. Tryck kort å VARV när stouret stannat, för att starta om det eller tryck kort å för att visa filer med varvdata. Andra inställningar 19

21 Tidsinställningar Auto-kalibrering med GPS Använd denna inställning för att återställa datum och tid baserat å din GPS-lats. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > GPST. 3. Tryck kort å VARV för att kalibrera tidsinställningen. 4. Tryck kort å VARV när JUST? visas å skärmen och tiden som visas stämmer, för att bekräfta inställningen. Tryck kort å / för att manuellt justera tiden och tryck kort å VARV för att sara ändringarna. 5. Tryck å / för att välja tidsformatet och tryck kort å VARV för att bekräfta. TID GPST (Såra aktuell tid) (Justera tid) Mätarvy (Välj tidsformat) 0 Andra inställningar

22 Ställ in sommartid Använd inställningen för att ställa in sommartid. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > ST. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. 4. Tryck å / för att välja sommartid och tryck kort å VARV för att bekräfta. SVENSKA TID (TID-alternativ: JUST TID/ST) SOMMARTID (Välj inställning) 4 Auto-bläddring Använd Auto-bläddringsinställningen för att aktivera eller avaktivera autobläddringsfunktionen. Om denna funktion är aktiverad, visas all motionsinformation i sekvenser utan att man trycker å någon kna under motionen eller träningen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > BLÄDDR. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. (Sommartid är inställd) 4. Tryck kort å / för att aktivera auto-bläddringen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. AUTO-BLÄDDRING (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar 1

23 Sättt På/Stäng Av GPS Använd GPS-inställningen för att sätta å eller stänga av GPS-enheten. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > GPS. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in GPS-inställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera GPS, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT GPS (Välj PÅ/AV) Mätarvy OBS! Rider 0 hämtar automatiskt GPS-signalen om GPS-inställningen är PÅ. För att få GPSsignal bör man vara utomhus. Ställ in ton Använd toninställningen för att aktivera eller avaktivera knatonen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > TON. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in knatonsinställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera knatonen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT TON (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar

24 Secifikationer Rider 0 Artikel Dislay Fysisk storlek Vikt Bilaga Beskrivning 1,6 TN Positiv transflektiv segment-lcd 39,6 x 58,9 x 17 mm 40g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriladdningstemeratur 0 C ~ 40 C Batteri Batteritid GPS RF-sändare/mottagare Vattentät Extern förvaring 490 mah laddbar Li-Polymer 4 timmar med GPS å Integrerad extrakänslig U-bloxmottagare med inbäddad antenn,4gmhz Ant+ IPX6 vattentäthet 1M byte SVENSKA Hastighets-/kadenssensor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 34, x 46,7 x 13, mm 14 g IPX7 5 m 1 timma er dag i 16 månader -10 o C ~ 60 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Bilaga 3

25 Hjärtfrekvensmonitor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 67~100 x 6 x 15 mm 14 g (sensor) / 35 g (rem) 0 m 5 m 1 timma er dag i 4 månader 5 o C ~ 40 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Batteriinformation Hjärtfrekvensmonitor- och kadenssensorbatteri Hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn innehåller ett CR03-batteri som kan bytas av användaren. För att byta batteriet: CLOSE 1. Titta efter det runda batterilocket å baksidan av hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn.. Använd ett mynt för att vrida locket moturs så att ilen å locket ekar å OPEN (öen). 3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i 30 sekunder. 4. Sätt i ett nytt batteri, med lussolen först ner i batterifacket. A OPEN B 5 Använd ett mynt för att vrida locket medurs så att ilen å locket ekar å CLOSE (stängd). A B 4 OBS! När man sätter i ett nytt batteri och batteriet inte sätts i med lussolen först, kan lussolen lätt deformeras och fungerar inte riktigt. Var försiktig så att inte O-ringackningen å locket skadas eller lossnar. Kontakta en lokal sostation för korrekt kassering av gamla batterier. Bilaga

26 0 LAP Installera Rider 0 Montera Rider 0 å cykeln 1 SVENSKA 4 3 LAP 0 Bilaga 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installera hastighets-/kadenssensorn (tillval) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP OBS! För att garantera otimal restanda, ska följande göras: - Rikta in både sensor och magnet som å bilden (5a / 5b). Var umärksam å inriktningsunkterna. - Kontrollera att avståndet mellan sensorn och magneten är inom 3 mm. Kontrollera att både hastighetssensorn och hastighetsmagneten är monterade och inriktade vågrätt, inte lodrätt. Vid första användningen, tryck å framknaen för att aktivera sensorn och börja trama. När sensorn sårar magneten, blinkar LED-laman en gång för att indikera att inriktningen är korrekt (LED-laman blinkar bara de första tio första cirkulationerna efter att man tryckt å knaen). Bilaga

28 OPEN Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval) Band SVENSKA Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 OBS! Vid kallt väder bör lämliga kläder användas för att hålla ulsbältet varmt. Bandet bör bäras direkt mot kroen. Ställ in sensorns läge efter mitten å kroen (ha den strax under bröstkorgen). Brytonlogotyen å sensorn ska vara vänd uåt. Sänn gummibandet ordentligt så att det inte lossnar under träningen. Om inte sensorn kan såras eller avläsningen är onormal, ska du värma u i ca 5 minuter. Om hjärtfrekvensbältet inte används under en eriod, ska sensorn tas bort från hjärtfrekvensbältet. Bilaga 7

29 Hjulens storlek och omkrets Hjulens storlek är markerad å båda sidorna av däcken. Hjulstorlek L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Slang x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstorlek L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C slang x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilaga

30 Termer å skärmen Terminologi Träning Avstånd Hjärtfrekvens Hastighet Kadens Dubbel sensor Flera sensorer Ställ in tid Plats Sommartid JUSTERA Knaton Auto-bläddring Stour Rensa minne Skärmdislay TRÄNA AVST HRM HAST KAD DUAL MULTSENS GPST PLATS ST JUST TON BLÄDDR STU RM SVENSKA Skötsel av din Rider 0 Tar du väl hand om din Rider 0 minskas risken för skador å Rider 0. Taa inte din Rider 0 eller utsätt den för kraftiga stötar. Exonera inte din Rider 0 för extrema temeraturer och mycket fukt. Skärmens yta kan lätt bli read. Använd ett generiskt skärmskydd utan häftämnen för att skydda skärmen från mindre reor. Använd utsätt neutralt diskmedel å en mjuk trasa för att rengöra din Rider 0. Försök inte demontera, rearera eller ändra din Rider 0, eftersom alla försök gör garantin ogiltig. Bilaga 9

31

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer