Innehållsförteckning. Kom igång Andra inställningar Bilaga Motion/träning Träningsinställningar... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Andra inställningar... 19. Bilaga... 23. Motion/träning... 8. Träningsinställningar... 12"

Transkript

1 0 Bruksanvisningen

2

3 Kom igång... 4 Din Rider Återställ Rider Tillbehör... 5 Statusikoner... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 6 Sätt å/stäng av Rider Första inställning... 6 Kör din cykel med Rider 0!... 7 Hantera Rider 0-data med datorn... 7 Dela dina erfarenheter med andra cyklister... 7 Motion/träning... 8 Visa informtion... 8 Innan du börjar... 9 Starta/Pausa/Stoa motion... 9 Markera Varv Visa motions-/träningsinfo Ändrar lägen Träningsinställningar... 1 Ställ in träning... 1 Efter tid...1 Efter avstånd...13 Ställ in VARV-träning...13 Välj cykel Länka sensorer Innehållsförteckning Visa sensorernas information...16 Visa motions-/träningost Rensa minne...18 Andra inställningar Använda stour Tidsinställningar... 0 Auto-kalibrering med GPS...0 Ställ in sommartid...1 Auto-bläddring... 1 Sättt På/Stäng Av GPS... Ställ in ton... Bilaga... 3 Secifikationer... 3 Batteriinformation... 4 Installera Rider Montera Rider 0 å cykeln...5 Installera hastighets-/ kadenssensorn (tillval)... 6 Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval)... 7 Hjulens storlek och omkrets... 8 Termer å skärmen... 9 Skötsel av din Rider... 9 Innehållsförteckning

4 VARNING Tala alltid med din läkare innan du börjar eller ändrar ett träningsrogram. Läs detaljerna i garantin och säkerhetsinformationsguiden i aketet. SVENSKA Produktregistrering Hjäl oss att bättre kunna stötta dig genom att fylla i registreringen av din enhet med hjäl av Bryton Bridge. Gå till htt://suort.brytonsort.com för mer information. Bryton-rogramvara Gå till htt://brytonsort.com för att hämta gratis rogramvara för att ladda u din ersonliga rofil, såra och analysera dina data å webben. Kom igång 3

5 Din Rider 0 Kom igång Detta avsnitt hjäler dig igenom grundförberedelserna innan du börjar använda din Rider 0. LAP UPP () Tryck länge för att tända eller släcka bakgrundsbelysningen. I mätvyn, tryck kort för att bläddra i övre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta u för att bläddra igenom menyalternativen. VARV (VARV) Tryck kort för att öna menyn och välj AV( ) för att stänga av enheten. Tryck kort för att öna/stänga menyn. När du cyklar och registrerar, tryck kort för att markera varvet. I Meny, tryck kort för att ange eller bekräfta ett val. Kom igång 3 NER () I mätvyn, tryck kort för att bläddra i nedre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta ner för att bläddra igenom menyalternativen.

6 Återställ Rider 0 Tryck länge å alla tre knaarna (/VARV/) samtidigt, för att återställa Rider 0. Tillbehör Rider 0 levereras med följande tillbehör: USB-kabel Cykelhållare SVENSKA Extratillbehör: Hjärtfrekvensbälte Hastighets-/rytmsensor Kombosensor Statusikoner Ikon Artikel Fast ikon Blinkande ikon Cykel-ikon Batteri-ikon Cykel 1 - Cykel - Batterinivå Batteriladdning - Lågt batteri GPS-ikon GPS-signalnivå Söker GPS-signal Registreringsikon Ikon för hjärtfrekvensmonitor Minnet full, minnet måste rensas Länkad till hjärtfrekvensmonitor Registrering ågår - Rytmsensor Ikon Länkad till kadenssensor - Hastighetssensor Ikon Länkad till hastighetssensor - Kom igång 5

7 LAP Anslut, synkronisera och ladda Varning: Denna rodukt innehåller ett litium-jon batteri. Se Garanti och säkerhetsinformationsguiden i aketet för viktig information om batterisäkerhet. 1. Anslut Rider 0 till en dator med den medföljande USB-sladden.. Hämta Bryton Bridge -alikationen från bb.brytonsort.com och synkronisera den med Rider 0. Ha Rider 0 ansluten till datorn för att ladda batteriet. reset Använd en USB-sladd för att ansluta till en dator. 0 OBS! Vid första användningstillfället ska batteriet laddasminst 3 timmar. Sätt å/stäng av Rider 0 Sätta å Rider 0: Tryck kort å VARV för att sätta å Rider 0. Stänga av Rider 0: 1. Tryck kort å VARV för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja AV( ). 3. Tryck kort å VARV för att stänga av enheten. OBS! Om Rider 0 lämnas inaktiv i 10 minuter, stängs den automatiskt av. Första inställning När Rider 0 slås å första gången visas inställningsguiden å skärmen. Följ instruktionerna för att fullfölja installationen. 1. Välj visningssråk.. Välj måttenhet. 3. Ange din användarrofil. (Vi rekommenderar att ange ugifterna. Ugifternas korrekthet åverkar i hög grad din träningsanalys.) 4. När FINN GPS visas ska du gå ut för att ta emot GPS-signal. Kan du inte gå ut, tryck kort å VARV för att avbryta mottagningsbegäran. 6 Kom igång

8 OBS! Om du vill ändra din rofil, anslut enheten till Brytonsort.com och ändra inställningen via Min enhet -> Hantera enhetens data. Eller gå till SET > Annat > Profil och ändra dina inställningar. Kör din cykel med Rider 0! Fri åkning: Njut av att cykla med Rider 0 monterad å cykeln. Starta ett ass och registrera dina data: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj START och tryck kort å VARV för att starta registreringen av loggen. Starta en träning: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj SET > TRÄNA" och tryck kort å VARV för att välja bland de olika träningslägena: körtid, avstånd och VARV. SVENSKA Hantera Rider 0-data med datorn 1. Anslut din Rider 0 till datorn med hjäl av USB-sladden.. Installera Bryton Bridge -alikationen. Du kan hämta alikationen från htt://bb.brytonsort.com. 3. Följ anvisningarna å skärmen för att överföra data till datorn. OBS! När USB-anslutningen till Rider 0 tas ur, återställer Rider 0 sig själv. Ta inte ut USB-kabeln när filöverföringen ågår. Filerna kan skadas. Dela dina erfarenheter med andra cyklister För att dela med dig av dina erfarenheter och träningsresultat till andra cyklister runt om i världen, besök htt://www.brytonsort.com. Kom igång 7

9 Motion/träning Cykling är en av de bästa motionstyerna för din kro. det hjäler dig att förbränna kalorier, gå ner i vikt och öka ditt allmänna välbefinnande. Under motion eller träning ger Rider 0 dig möjlighet att mäta och registrera dina löaktiviteter och visar din aktuella restanda. OBS! Visad information varierar efter motions-/träningsläge och användarreferens. Visa informtion A Indikatorer MA = Maximum MV = Medelvärde Info-skärm Visa aktuell hastighet > Hastighet (Max) > Hastight (Medel) B Under länkningsrocessen (med hjärtfrekvensmonitor/kadenssensor/hastighetssensor), blinkar indikationslamorna (ovanförikonerna). När sensorerna länkats till enheten, tänds LEDindikatorerna. Övre skärm (A) Tryck å för byta informationsdislay: Aktuell tid > Cykeltid (A eller B) > Kadens > Kadens (Medelv) > Kadens (Max) Nedre skärm (B) Tryck å för byta informationsdislay: Avstånd > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total körtid (A/B) > Total körtid (A+B) > Pulsfrekvens > Pulsfrekvens (Max) > Pulsfrekvens (Medelv) OBS! ODO (A/B)-, ODO (A+B)-, Total körtid (A/B)- och Total körtid (A+B)-data visas bara när du har avslutat en träning/motion. 8 Motion/träning

10 Tabellen nedan ger en grafisk bild över hur man använder knaarna som ska användas i senare avsnittet. Knaar Tryck kort å 1 Indikation SVENSKA Tryck kort å VARV Tryck kort å 3 Tryck länge å VARV 4 *ingen knatryckning, bara visa ändringar Innan du börjar Länka sensorer (sida 15), valfri Starta/Pausa/Stoa motion 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja START. 3. Tryck kort å VARV för att börja en aktivitet. 4. Tryck länge å VARV för att ausa en aktivitet. tryck å en valfri kna för att återuta. 5. För att avsluta den aktuella aktiviteten, tryck å / för att välja STOPP och tryck å VARV. Registreringsindikation GPS-signal Kadenssensorindikation HR-sensorindikation Cykelindikation OBS! Gå ut för att få en GPS-signal när du ser FINN GPS å skärmen. Motion/träning 9

11 Markera Varv 1. Starta en aktivitet först. Se steg 1~3 i avsnittet Starta/Pausa/Stoa motion å föregående sida.. Tryck kort å VARV för att markera varv. DELA Varv nummer VARV-tid Visa motions-/träningsinfo Tyen av data som visas beror å det aktuella läget och de länkade sensorerna. Tryck å för byta informationsdislay å övre skärmen: Aktuell tid Körtid Aktuell kadens Kadens (Max) 1 1 Kadens (Medelv) OBS! Kadensdata visas bara å skärmen om kadenssensorn är länkad till Rider Motion/träning

12 Tryck å för byta informationsdislay å nedra skärmen: SVENSKA Avstånd Brända kalorier Aktuell HR HR (Max) 3 3 HR (Medelv) OBS! HR-data visas bara å skärmen om HR-sensorn är länkad till Rider 0. Ändrar lägen Tryck å resekive kna för att växla lägen Mätarvy START INST AV 3 1 STÄNG Motion/träning 11

13 Träningsinställningar Du kan anassa träningsinställningarna, länka sensorerna, visa historik och andra inställningar. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TRÄNA. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in träningsinställningarna. Ställ in träning Använd inställningen Träning för att välja vilken träningsty du vill ha. Rider 0 erbjuder tre tyer av träningslägen: Körtid VARV Avstånd Efter tid Mätarvy 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja TID.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. INST 3. Tryck kort å / för att justera "tim-värdet. 4. Tryck kort å VARV för att växla till minut -fältet. 5. Tryck kort å / för att justera "minut-värdet. 6. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. TRÄNING TID (Justera "timma") (Justera "minut") (Starta logg för träning) 1 Träningsinställningar

14 Efter avstånd 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja AVST.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. SVENSKA AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Ställ in VARV-träning Använd Varv efter avstånd för att secificera avståndet för varje varv. När du srungit en secificerad sträcka, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja VARV > AVST.. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningarna Varv efter träning. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Träningsinställningar 13

15 Använd inställningen Varv efter lats för att ställa in din aktuella lats som varvunkt. När du når varvunkten, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck kort å / i menyn Träning, för att välja VARV > PLATS.. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV (VARV-alternativ: PLATS (Starta logg AVST/PLATS) för träning) OBS! Detta alternativ är bara tillgängligt när Rider 0 tar emot GPS-signalen. Välj cykel Med Rider 0 kan du välja den seciella cykel du vill köra å under motionen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > CYKEL. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att välja cykeln. 5. Tryck kort å VARV för att bekräfta inställningen. CYKEL (Välj cykel A/B) Mätarvy 14 Träningsinställningar

16 Länka sensorer Använd Länk-inställningen för att länka sensorer och andra valfria tillbehör till Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > SÖK. 3. Tryck kort å VARV för att börja skanna tillgängliga sensorer. SVENSKA OBS! Kontrollera att de 5 siffrorna" som visas å skärmen motsvaras av de sista 5 siffrorna i sensorns IDnummer å latsväskan. LÄNK Kadenssensor Hjärtfrekvenssensor Hastighetssensor Kombosensor TBAK PÅ AV SÖK TBAK (Om aktuell sensor är HASTIGHET) (Ingen ANT-ID) (Hämta KAD-ID) SÖK TBAK SÖK (Ställ in hjulstorlek) (Tid ute) INGEN Träningsinställningar 15

17 OBS! När sensorn är siktigt ansluten, blinkar indikationslamorna (ovanför ikonerna) i 5 sekunder. Se till att avståndet mellan liknande sensorer hålls å ca 30 meter. I nedanstående illustration å skärmen, indikerar detta att mer än sensorer har sårats. Tryck kort å / för att skanna sensorn igen. Visa sensorernas information 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > INFO. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta informationen om de länkade sensorerna. LÄNK INFO (Aktuella HR-data) (Aktuella hastighetsdata) Mätarvy (Aktuella kadensdata) OBS! Den anslutna sensorns sensor-id visas å den övre skärmen. 16 Träningsinställningar

18 Visa motions-/träningost Använd fil för att visa din träningshistorik. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > VISA. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta och visa senaste historikdata. SVENSKA 3 FIL VISA (Senaste historikdata) (Visa maxkadens (övre skärm)/ Maxhastighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) (Visa avstånd (övre skärm)/ Brända kalorier (nedre skärm)) 1 4 (Visa medelkadens (övre skärm) Medelhatsighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) Mätarvy OBS! Den totala körtiden och registrerade tiden visas bara å övre/mellanskärmen under valet av fil. Träningsinställningar 17

19 Rensa minne Använd rensa minne för att radera alla tränings- och varvoster i Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > RM. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att rensa allt minne, för att välja JA och tryck länge å VARV för att bekräfta raderingen av alla filer. 4 FIL RENSA MINNE (Välj JA/NEJ) Mätarvy 18 Träningsinställningar

20 Använda stour Andra inställningar Du kan använda Rider 0 som stour. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > STU. 3. Tryck kort å VARV för att börja använda stouret. SVENSKA 3 ANNAT STOPPUR Starta stour (Börja räkna) (efter 3 sek.) 3 Mätarvy 4 Stoa stour 1 OBS! (Välj fil) Tryck kort å VARV när stouret är igång, för att registrera varv. Tryck kort å VARV när stouret stannat, för att starta om det eller tryck kort å för att visa filer med varvdata. Andra inställningar 19

21 Tidsinställningar Auto-kalibrering med GPS Använd denna inställning för att återställa datum och tid baserat å din GPS-lats. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > GPST. 3. Tryck kort å VARV för att kalibrera tidsinställningen. 4. Tryck kort å VARV när JUST? visas å skärmen och tiden som visas stämmer, för att bekräfta inställningen. Tryck kort å / för att manuellt justera tiden och tryck kort å VARV för att sara ändringarna. 5. Tryck å / för att välja tidsformatet och tryck kort å VARV för att bekräfta. TID GPST (Såra aktuell tid) (Justera tid) Mätarvy (Välj tidsformat) 0 Andra inställningar

22 Ställ in sommartid Använd inställningen för att ställa in sommartid. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > ST. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. 4. Tryck å / för att välja sommartid och tryck kort å VARV för att bekräfta. SVENSKA TID (TID-alternativ: JUST TID/ST) SOMMARTID (Välj inställning) 4 Auto-bläddring Använd Auto-bläddringsinställningen för att aktivera eller avaktivera autobläddringsfunktionen. Om denna funktion är aktiverad, visas all motionsinformation i sekvenser utan att man trycker å någon kna under motionen eller träningen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > BLÄDDR. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. (Sommartid är inställd) 4. Tryck kort å / för att aktivera auto-bläddringen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. AUTO-BLÄDDRING (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar 1

23 Sättt På/Stäng Av GPS Använd GPS-inställningen för att sätta å eller stänga av GPS-enheten. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > GPS. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in GPS-inställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera GPS, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT GPS (Välj PÅ/AV) Mätarvy OBS! Rider 0 hämtar automatiskt GPS-signalen om GPS-inställningen är PÅ. För att få GPSsignal bör man vara utomhus. Ställ in ton Använd toninställningen för att aktivera eller avaktivera knatonen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > TON. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in knatonsinställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera knatonen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT TON (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar

24 Secifikationer Rider 0 Artikel Dislay Fysisk storlek Vikt Bilaga Beskrivning 1,6 TN Positiv transflektiv segment-lcd 39,6 x 58,9 x 17 mm 40g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriladdningstemeratur 0 C ~ 40 C Batteri Batteritid GPS RF-sändare/mottagare Vattentät Extern förvaring 490 mah laddbar Li-Polymer 4 timmar med GPS å Integrerad extrakänslig U-bloxmottagare med inbäddad antenn,4gmhz Ant+ IPX6 vattentäthet 1M byte SVENSKA Hastighets-/kadenssensor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 34, x 46,7 x 13, mm 14 g IPX7 5 m 1 timma er dag i 16 månader -10 o C ~ 60 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Bilaga 3

25 Hjärtfrekvensmonitor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 67~100 x 6 x 15 mm 14 g (sensor) / 35 g (rem) 0 m 5 m 1 timma er dag i 4 månader 5 o C ~ 40 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Batteriinformation Hjärtfrekvensmonitor- och kadenssensorbatteri Hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn innehåller ett CR03-batteri som kan bytas av användaren. För att byta batteriet: CLOSE 1. Titta efter det runda batterilocket å baksidan av hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn.. Använd ett mynt för att vrida locket moturs så att ilen å locket ekar å OPEN (öen). 3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i 30 sekunder. 4. Sätt i ett nytt batteri, med lussolen först ner i batterifacket. A OPEN B 5 Använd ett mynt för att vrida locket medurs så att ilen å locket ekar å CLOSE (stängd). A B 4 OBS! När man sätter i ett nytt batteri och batteriet inte sätts i med lussolen först, kan lussolen lätt deformeras och fungerar inte riktigt. Var försiktig så att inte O-ringackningen å locket skadas eller lossnar. Kontakta en lokal sostation för korrekt kassering av gamla batterier. Bilaga

26 0 LAP Installera Rider 0 Montera Rider 0 å cykeln 1 SVENSKA 4 3 LAP 0 Bilaga 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installera hastighets-/kadenssensorn (tillval) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP OBS! För att garantera otimal restanda, ska följande göras: - Rikta in både sensor och magnet som å bilden (5a / 5b). Var umärksam å inriktningsunkterna. - Kontrollera att avståndet mellan sensorn och magneten är inom 3 mm. Kontrollera att både hastighetssensorn och hastighetsmagneten är monterade och inriktade vågrätt, inte lodrätt. Vid första användningen, tryck å framknaen för att aktivera sensorn och börja trama. När sensorn sårar magneten, blinkar LED-laman en gång för att indikera att inriktningen är korrekt (LED-laman blinkar bara de första tio första cirkulationerna efter att man tryckt å knaen). Bilaga

28 OPEN Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval) Band SVENSKA Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 OBS! Vid kallt väder bör lämliga kläder användas för att hålla ulsbältet varmt. Bandet bör bäras direkt mot kroen. Ställ in sensorns läge efter mitten å kroen (ha den strax under bröstkorgen). Brytonlogotyen å sensorn ska vara vänd uåt. Sänn gummibandet ordentligt så att det inte lossnar under träningen. Om inte sensorn kan såras eller avläsningen är onormal, ska du värma u i ca 5 minuter. Om hjärtfrekvensbältet inte används under en eriod, ska sensorn tas bort från hjärtfrekvensbältet. Bilaga 7

29 Hjulens storlek och omkrets Hjulens storlek är markerad å båda sidorna av däcken. Hjulstorlek L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Slang x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstorlek L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C slang x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilaga

30 Termer å skärmen Terminologi Träning Avstånd Hjärtfrekvens Hastighet Kadens Dubbel sensor Flera sensorer Ställ in tid Plats Sommartid JUSTERA Knaton Auto-bläddring Stour Rensa minne Skärmdislay TRÄNA AVST HRM HAST KAD DUAL MULTSENS GPST PLATS ST JUST TON BLÄDDR STU RM SVENSKA Skötsel av din Rider 0 Tar du väl hand om din Rider 0 minskas risken för skador å Rider 0. Taa inte din Rider 0 eller utsätt den för kraftiga stötar. Exonera inte din Rider 0 för extrema temeraturer och mycket fukt. Skärmens yta kan lätt bli read. Använd ett generiskt skärmskydd utan häftämnen för att skydda skärmen från mindre reor. Använd utsätt neutralt diskmedel å en mjuk trasa för att rengöra din Rider 0. Försök inte demontera, rearera eller ändra din Rider 0, eftersom alla försök gör garantin ogiltig. Bilaga 9

31

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16 40 Bruksanvisningen Kom igång... 4 Din Rider 40... 4 Tillbehör... 5 Sätt på/stäng av Rider 40... 5 Återställ Rider 40... 5 Första inställning... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 5 Statusikoner... 6

Läs mer

Innehållsförteckning. Kom igång... 5. Stegräknare... 23. Inställningar... 24. Hitta och Kör... 8. Träning... 16

Innehållsförteckning. Kom igång... 5. Stegräknare... 23. Inställningar... 24. Hitta och Kör... 8. Träning... 16 Bruksanvisningen Innehållsförteckning Kom igång... 5 Din Rider 50... 5 Återställ Rider 50... 6 Tillbehör... 6 Statusikoner... 6 Hitta och Kör... 8 Navigera cykelturer från Historik... 8 Navigera turer

Läs mer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Bruksanvisning 1 ID: ID: A 2 B A SVENSKA Polar kadenssensor har utformats för att mäta kadensen, dvs. trampfrekvensen i antal varv per minut, när du cyklar.

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 SE BRUKSANVISNING www.trelock.de Bästa kund, vänligen uppmärksamma TRELOCK-kodsystemet när du tar i bruk din cykeldator! PIN-kod: Alla produkter har en fabriksinställd PIN-kod

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Presentation 3 Kom igång 4 Hastighetssensorns delar 4 Installera hastighetssensorn 4 Ihopparning 5 Viktig information 6 Skötsel och underhåll 6 Batteri 6 Vanliga frågor

Läs mer

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD410DW Innan du använder datorn, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Besök vår webbplats där du kan hitta detaljerad

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv.

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv. CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montera datorn Ställa in datorn Starta mätning Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Se vår webbplats för senaste bruksanvisning (PDF). Besök

Läs mer

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET

snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÄNINGSENHET Varning: Du bör alltid prata med en läkare innan du påbörjar eller modifierar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Bruksanvisning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Bruksanvisning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Bruksanvisning 1 ID: A 2 A SVENSKA Polar kadenssensor har utformats för att mäta kadensen, dvs. trampfrekvensen i antal varv per minut, när du cyklar. Sensorn är kompatibel

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv.

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv. CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montera datorn Ställa in datorn Starta mätning Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Se vår webbplats för senaste bruksanvisning (PDF). Besök

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE SUUNTO GPS TRACK POD ANVÄNDARGUIDE sv 1 SÄKERHET..................................................................... 4 2 Välkommen................................................................... 6

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning SVENSKA Polar CS kadenssensor W.I.N.D. är konstruerad för att mäta kadens, d.v.s. varv per minut på tramporna vid cykling. Ingen annan användning är avsedd

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.1 Träningslogg...21 3.2 Navigeringslogg...23 3.3 Utmaningslogg...24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3.1 Träningslogg...21 3.2 Navigeringslogg...23 3.3 Utmaningslogg...24 SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inställningar... 3 1.1 Inställningar vid första starttillfället...3 1.2 Allmänna inställningar...4 1.3 Användarinställningar...5 1.4 Aktivering av sensorer...5 1.5 Inställning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

r p m Bruksanvisning

r p m Bruksanvisning 21 1 / 1 r p m Bruksanvisning 1 Komma igång... 4 Din Rider 21... 4 Tillbehör... 5 Statusikoner... 5 Steg 1: Ladda din Rider 21... 6 Steg 2: Starta Rider 21... 6 Steg 3: Första inställning... 6 Steg 4:

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT snabbstartshandbok November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Introduktion varning Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer