Innehållsförteckning. Kom igång Andra inställningar Bilaga Motion/träning Träningsinställningar... 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Andra inställningar... 19. Bilaga... 23. Motion/träning... 8. Träningsinställningar... 12"

Transkript

1 0 Bruksanvisningen

2

3 Kom igång... 4 Din Rider Återställ Rider Tillbehör... 5 Statusikoner... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 6 Sätt å/stäng av Rider Första inställning... 6 Kör din cykel med Rider 0!... 7 Hantera Rider 0-data med datorn... 7 Dela dina erfarenheter med andra cyklister... 7 Motion/träning... 8 Visa informtion... 8 Innan du börjar... 9 Starta/Pausa/Stoa motion... 9 Markera Varv Visa motions-/träningsinfo Ändrar lägen Träningsinställningar... 1 Ställ in träning... 1 Efter tid...1 Efter avstånd...13 Ställ in VARV-träning...13 Välj cykel Länka sensorer Innehållsförteckning Visa sensorernas information...16 Visa motions-/träningost Rensa minne...18 Andra inställningar Använda stour Tidsinställningar... 0 Auto-kalibrering med GPS...0 Ställ in sommartid...1 Auto-bläddring... 1 Sättt På/Stäng Av GPS... Ställ in ton... Bilaga... 3 Secifikationer... 3 Batteriinformation... 4 Installera Rider Montera Rider 0 å cykeln...5 Installera hastighets-/ kadenssensorn (tillval)... 6 Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval)... 7 Hjulens storlek och omkrets... 8 Termer å skärmen... 9 Skötsel av din Rider... 9 Innehållsförteckning

4 VARNING Tala alltid med din läkare innan du börjar eller ändrar ett träningsrogram. Läs detaljerna i garantin och säkerhetsinformationsguiden i aketet. SVENSKA Produktregistrering Hjäl oss att bättre kunna stötta dig genom att fylla i registreringen av din enhet med hjäl av Bryton Bridge. Gå till htt://suort.brytonsort.com för mer information. Bryton-rogramvara Gå till htt://brytonsort.com för att hämta gratis rogramvara för att ladda u din ersonliga rofil, såra och analysera dina data å webben. Kom igång 3

5 Din Rider 0 Kom igång Detta avsnitt hjäler dig igenom grundförberedelserna innan du börjar använda din Rider 0. LAP UPP () Tryck länge för att tända eller släcka bakgrundsbelysningen. I mätvyn, tryck kort för att bläddra i övre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta u för att bläddra igenom menyalternativen. VARV (VARV) Tryck kort för att öna menyn och välj AV( ) för att stänga av enheten. Tryck kort för att öna/stänga menyn. När du cyklar och registrerar, tryck kort för att markera varvet. I Meny, tryck kort för att ange eller bekräfta ett val. Kom igång 3 NER () I mätvyn, tryck kort för att bläddra i nedre skärmsidans alternativ. I Meny, tryck kort för att flytta ner för att bläddra igenom menyalternativen.

6 Återställ Rider 0 Tryck länge å alla tre knaarna (/VARV/) samtidigt, för att återställa Rider 0. Tillbehör Rider 0 levereras med följande tillbehör: USB-kabel Cykelhållare SVENSKA Extratillbehör: Hjärtfrekvensbälte Hastighets-/rytmsensor Kombosensor Statusikoner Ikon Artikel Fast ikon Blinkande ikon Cykel-ikon Batteri-ikon Cykel 1 - Cykel - Batterinivå Batteriladdning - Lågt batteri GPS-ikon GPS-signalnivå Söker GPS-signal Registreringsikon Ikon för hjärtfrekvensmonitor Minnet full, minnet måste rensas Länkad till hjärtfrekvensmonitor Registrering ågår - Rytmsensor Ikon Länkad till kadenssensor - Hastighetssensor Ikon Länkad till hastighetssensor - Kom igång 5

7 LAP Anslut, synkronisera och ladda Varning: Denna rodukt innehåller ett litium-jon batteri. Se Garanti och säkerhetsinformationsguiden i aketet för viktig information om batterisäkerhet. 1. Anslut Rider 0 till en dator med den medföljande USB-sladden.. Hämta Bryton Bridge -alikationen från bb.brytonsort.com och synkronisera den med Rider 0. Ha Rider 0 ansluten till datorn för att ladda batteriet. reset Använd en USB-sladd för att ansluta till en dator. 0 OBS! Vid första användningstillfället ska batteriet laddasminst 3 timmar. Sätt å/stäng av Rider 0 Sätta å Rider 0: Tryck kort å VARV för att sätta å Rider 0. Stänga av Rider 0: 1. Tryck kort å VARV för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja AV( ). 3. Tryck kort å VARV för att stänga av enheten. OBS! Om Rider 0 lämnas inaktiv i 10 minuter, stängs den automatiskt av. Första inställning När Rider 0 slås å första gången visas inställningsguiden å skärmen. Följ instruktionerna för att fullfölja installationen. 1. Välj visningssråk.. Välj måttenhet. 3. Ange din användarrofil. (Vi rekommenderar att ange ugifterna. Ugifternas korrekthet åverkar i hög grad din träningsanalys.) 4. När FINN GPS visas ska du gå ut för att ta emot GPS-signal. Kan du inte gå ut, tryck kort å VARV för att avbryta mottagningsbegäran. 6 Kom igång

8 OBS! Om du vill ändra din rofil, anslut enheten till Brytonsort.com och ändra inställningen via Min enhet -> Hantera enhetens data. Eller gå till SET > Annat > Profil och ändra dina inställningar. Kör din cykel med Rider 0! Fri åkning: Njut av att cykla med Rider 0 monterad å cykeln. Starta ett ass och registrera dina data: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj START och tryck kort å VARV för att starta registreringen av loggen. Starta en träning: Tryck kort å VARV för att öna menyn. Välj SET > TRÄNA" och tryck kort å VARV för att välja bland de olika träningslägena: körtid, avstånd och VARV. SVENSKA Hantera Rider 0-data med datorn 1. Anslut din Rider 0 till datorn med hjäl av USB-sladden.. Installera Bryton Bridge -alikationen. Du kan hämta alikationen från htt://bb.brytonsort.com. 3. Följ anvisningarna å skärmen för att överföra data till datorn. OBS! När USB-anslutningen till Rider 0 tas ur, återställer Rider 0 sig själv. Ta inte ut USB-kabeln när filöverföringen ågår. Filerna kan skadas. Dela dina erfarenheter med andra cyklister För att dela med dig av dina erfarenheter och träningsresultat till andra cyklister runt om i världen, besök htt://www.brytonsort.com. Kom igång 7

9 Motion/träning Cykling är en av de bästa motionstyerna för din kro. det hjäler dig att förbränna kalorier, gå ner i vikt och öka ditt allmänna välbefinnande. Under motion eller träning ger Rider 0 dig möjlighet att mäta och registrera dina löaktiviteter och visar din aktuella restanda. OBS! Visad information varierar efter motions-/träningsläge och användarreferens. Visa informtion A Indikatorer MA = Maximum MV = Medelvärde Info-skärm Visa aktuell hastighet > Hastighet (Max) > Hastight (Medel) B Under länkningsrocessen (med hjärtfrekvensmonitor/kadenssensor/hastighetssensor), blinkar indikationslamorna (ovanförikonerna). När sensorerna länkats till enheten, tänds LEDindikatorerna. Övre skärm (A) Tryck å för byta informationsdislay: Aktuell tid > Cykeltid (A eller B) > Kadens > Kadens (Medelv) > Kadens (Max) Nedre skärm (B) Tryck å för byta informationsdislay: Avstånd > Kalorier > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Total körtid (A/B) > Total körtid (A+B) > Pulsfrekvens > Pulsfrekvens (Max) > Pulsfrekvens (Medelv) OBS! ODO (A/B)-, ODO (A+B)-, Total körtid (A/B)- och Total körtid (A+B)-data visas bara när du har avslutat en träning/motion. 8 Motion/träning

10 Tabellen nedan ger en grafisk bild över hur man använder knaarna som ska användas i senare avsnittet. Knaar Tryck kort å 1 Indikation SVENSKA Tryck kort å VARV Tryck kort å 3 Tryck länge å VARV 4 *ingen knatryckning, bara visa ändringar Innan du börjar Länka sensorer (sida 15), valfri Starta/Pausa/Stoa motion 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja START. 3. Tryck kort å VARV för att börja en aktivitet. 4. Tryck länge å VARV för att ausa en aktivitet. tryck å en valfri kna för att återuta. 5. För att avsluta den aktuella aktiviteten, tryck å / för att välja STOPP och tryck å VARV. Registreringsindikation GPS-signal Kadenssensorindikation HR-sensorindikation Cykelindikation OBS! Gå ut för att få en GPS-signal när du ser FINN GPS å skärmen. Motion/träning 9

11 Markera Varv 1. Starta en aktivitet först. Se steg 1~3 i avsnittet Starta/Pausa/Stoa motion å föregående sida.. Tryck kort å VARV för att markera varv. DELA Varv nummer VARV-tid Visa motions-/träningsinfo Tyen av data som visas beror å det aktuella läget och de länkade sensorerna. Tryck å för byta informationsdislay å övre skärmen: Aktuell tid Körtid Aktuell kadens Kadens (Max) 1 1 Kadens (Medelv) OBS! Kadensdata visas bara å skärmen om kadenssensorn är länkad till Rider Motion/träning

12 Tryck å för byta informationsdislay å nedra skärmen: SVENSKA Avstånd Brända kalorier Aktuell HR HR (Max) 3 3 HR (Medelv) OBS! HR-data visas bara å skärmen om HR-sensorn är länkad till Rider 0. Ändrar lägen Tryck å resekive kna för att växla lägen Mätarvy START INST AV 3 1 STÄNG Motion/träning 11

13 Träningsinställningar Du kan anassa träningsinställningarna, länka sensorerna, visa historik och andra inställningar. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TRÄNA. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in träningsinställningarna. Ställ in träning Använd inställningen Träning för att välja vilken träningsty du vill ha. Rider 0 erbjuder tre tyer av träningslägen: Körtid VARV Avstånd Efter tid Mätarvy 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja TID.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. INST 3. Tryck kort å / för att justera "tim-värdet. 4. Tryck kort å VARV för att växla till minut -fältet. 5. Tryck kort å / för att justera "minut-värdet. 6. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. TRÄNING TID (Justera "timma") (Justera "minut") (Starta logg för träning) 1 Träningsinställningar

14 Efter avstånd 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja AVST.. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. SVENSKA AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Ställ in VARV-träning Använd Varv efter avstånd för att secificera avståndet för varje varv. När du srungit en secificerad sträcka, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck å / i menyn Träning, för att välja VARV > AVST.. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningarna Varv efter träning. 3. Tryck kort å / för att justera avståndet. 4. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV AVSTÅND (Justera avstånd) (Starta logg för träning) Träningsinställningar 13

15 Använd inställningen Varv efter lats för att ställa in din aktuella lats som varvunkt. När du når varvunkten, markerar Rider 0 automatiskt varvet. 1. Tryck kort å / i menyn Träning, för att välja VARV > PLATS.. Tryck kort å VARV för att bekräfta och starta logg för träning. VARV (VARV-alternativ: PLATS (Starta logg AVST/PLATS) för träning) OBS! Detta alternativ är bara tillgängligt när Rider 0 tar emot GPS-signalen. Välj cykel Med Rider 0 kan du välja den seciella cykel du vill köra å under motionen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > CYKEL. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att välja cykeln. 5. Tryck kort å VARV för att bekräfta inställningen. CYKEL (Välj cykel A/B) Mätarvy 14 Träningsinställningar

16 Länka sensorer Använd Länk-inställningen för att länka sensorer och andra valfria tillbehör till Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > SÖK. 3. Tryck kort å VARV för att börja skanna tillgängliga sensorer. SVENSKA OBS! Kontrollera att de 5 siffrorna" som visas å skärmen motsvaras av de sista 5 siffrorna i sensorns IDnummer å latsväskan. LÄNK Kadenssensor Hjärtfrekvenssensor Hastighetssensor Kombosensor TBAK PÅ AV SÖK TBAK (Om aktuell sensor är HASTIGHET) (Ingen ANT-ID) (Hämta KAD-ID) SÖK TBAK SÖK (Ställ in hjulstorlek) (Tid ute) INGEN Träningsinställningar 15

17 OBS! När sensorn är siktigt ansluten, blinkar indikationslamorna (ovanför ikonerna) i 5 sekunder. Se till att avståndet mellan liknande sensorer hålls å ca 30 meter. I nedanstående illustration å skärmen, indikerar detta att mer än sensorer har sårats. Tryck kort å / för att skanna sensorn igen. Visa sensorernas information 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > LÄNK > INFO. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta informationen om de länkade sensorerna. LÄNK INFO (Aktuella HR-data) (Aktuella hastighetsdata) Mätarvy (Aktuella kadensdata) OBS! Den anslutna sensorns sensor-id visas å den övre skärmen. 16 Träningsinställningar

18 Visa motions-/träningost Använd fil för att visa din träningshistorik. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > VISA. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta och visa senaste historikdata. SVENSKA 3 FIL VISA (Senaste historikdata) (Visa maxkadens (övre skärm)/ Maxhastighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) (Visa avstånd (övre skärm)/ Brända kalorier (nedre skärm)) 1 4 (Visa medelkadens (övre skärm) Medelhatsighet (mittskärm)/ Medelhjärtfrekvens (nedre skärm)) Mätarvy OBS! Den totala körtiden och registrerade tiden visas bara å övre/mellanskärmen under valet av fil. Träningsinställningar 17

19 Rensa minne Använd rensa minne för att radera alla tränings- och varvoster i Rider Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > FIL > RM. 3. Tryck kort å VARV för att bekräfta. 4. Tryck kort å / för att rensa allt minne, för att välja JA och tryck länge å VARV för att bekräfta raderingen av alla filer. 4 FIL RENSA MINNE (Välj JA/NEJ) Mätarvy 18 Träningsinställningar

20 Använda stour Andra inställningar Du kan använda Rider 0 som stour. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > STU. 3. Tryck kort å VARV för att börja använda stouret. SVENSKA 3 ANNAT STOPPUR Starta stour (Börja räkna) (efter 3 sek.) 3 Mätarvy 4 Stoa stour 1 OBS! (Välj fil) Tryck kort å VARV när stouret är igång, för att registrera varv. Tryck kort å VARV när stouret stannat, för att starta om det eller tryck kort å för att visa filer med varvdata. Andra inställningar 19

21 Tidsinställningar Auto-kalibrering med GPS Använd denna inställning för att återställa datum och tid baserat å din GPS-lats. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > GPST. 3. Tryck kort å VARV för att kalibrera tidsinställningen. 4. Tryck kort å VARV när JUST? visas å skärmen och tiden som visas stämmer, för att bekräfta inställningen. Tryck kort å / för att manuellt justera tiden och tryck kort å VARV för att sara ändringarna. 5. Tryck å / för att välja tidsformatet och tryck kort å VARV för att bekräfta. TID GPST (Såra aktuell tid) (Justera tid) Mätarvy (Välj tidsformat) 0 Andra inställningar

22 Ställ in sommartid Använd inställningen för att ställa in sommartid. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > TID > ST. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. 4. Tryck å / för att välja sommartid och tryck kort å VARV för att bekräfta. SVENSKA TID (TID-alternativ: JUST TID/ST) SOMMARTID (Välj inställning) 4 Auto-bläddring Använd Auto-bläddringsinställningen för att aktivera eller avaktivera autobläddringsfunktionen. Om denna funktion är aktiverad, visas all motionsinformation i sekvenser utan att man trycker å någon kna under motionen eller träningen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > BLÄDDR. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in inställningen. (Sommartid är inställd) 4. Tryck kort å / för att aktivera auto-bläddringen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. AUTO-BLÄDDRING (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar 1

23 Sättt På/Stäng Av GPS Använd GPS-inställningen för att sätta å eller stänga av GPS-enheten. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > GPS. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in GPS-inställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera GPS, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT GPS (Välj PÅ/AV) Mätarvy OBS! Rider 0 hämtar automatiskt GPS-signalen om GPS-inställningen är PÅ. För att få GPSsignal bör man vara utomhus. Ställ in ton Använd toninställningen för att aktivera eller avaktivera knatonen. 1. Tryck kort å VARV å huvudskärmen, för att öna menyn.. Tryck kort å / för att välja SET > ANNAT > TON. 3. Tryck kort å VARV för att ställa in knatonsinställningen. 4. Tryck kort å / för att aktivera knatonen, för att välja PÅ och tryck kort å VARV för att bekräfta. ANNAT TON (Välj PÅ/AV) Mätarvy Andra inställningar

24 Secifikationer Rider 0 Artikel Dislay Fysisk storlek Vikt Bilaga Beskrivning 1,6 TN Positiv transflektiv segment-lcd 39,6 x 58,9 x 17 mm 40g Driftstemeratur -10 C ~ 50 C Batteriladdningstemeratur 0 C ~ 40 C Batteri Batteritid GPS RF-sändare/mottagare Vattentät Extern förvaring 490 mah laddbar Li-Polymer 4 timmar med GPS å Integrerad extrakänslig U-bloxmottagare med inbäddad antenn,4gmhz Ant+ IPX6 vattentäthet 1M byte SVENSKA Hastighets-/kadenssensor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 34, x 46,7 x 13, mm 14 g IPX7 5 m 1 timma er dag i 16 månader -10 o C ~ 60 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Bilaga 3

25 Hjärtfrekvensmonitor Artikel Fysisk storlek Vikt Vattentät Sändningsfrekvens Batteritid Driftstemeratur Radiofrekvens/rotokoll Beskrivning 67~100 x 6 x 15 mm 14 g (sensor) / 35 g (rem) 0 m 5 m 1 timma er dag i 4 månader 5 o C ~ 40 o C,4GHz / Dynastream ANT+ Sort trådlöst kommunikationsrotokoll Noggrannheten kan försämras.g.a. dålig sensorkontakt, elektrisk interferens och mottagarens avstånd från sändaren. Batteriinformation Hjärtfrekvensmonitor- och kadenssensorbatteri Hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn innehåller ett CR03-batteri som kan bytas av användaren. För att byta batteriet: CLOSE 1. Titta efter det runda batterilocket å baksidan av hjärtfrekvensmonitorn/kadenssensorn.. Använd ett mynt för att vrida locket moturs så att ilen å locket ekar å OPEN (öen). 3. Ta bort locket och batteriet. Vänta i 30 sekunder. 4. Sätt i ett nytt batteri, med lussolen först ner i batterifacket. A OPEN B 5 Använd ett mynt för att vrida locket medurs så att ilen å locket ekar å CLOSE (stängd). A B 4 OBS! När man sätter i ett nytt batteri och batteriet inte sätts i med lussolen först, kan lussolen lätt deformeras och fungerar inte riktigt. Var försiktig så att inte O-ringackningen å locket skadas eller lossnar. Kontakta en lokal sostation för korrekt kassering av gamla batterier. Bilaga

26 0 LAP Installera Rider 0 Montera Rider 0 å cykeln 1 SVENSKA 4 3 LAP 0 Bilaga 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Installera hastighets-/kadenssensorn (tillval) SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP OBS! För att garantera otimal restanda, ska följande göras: - Rikta in både sensor och magnet som å bilden (5a / 5b). Var umärksam å inriktningsunkterna. - Kontrollera att avståndet mellan sensorn och magneten är inom 3 mm. Kontrollera att både hastighetssensorn och hastighetsmagneten är monterade och inriktade vågrätt, inte lodrätt. Vid första användningen, tryck å framknaen för att aktivera sensorn och börja trama. När sensorn sårar magneten, blinkar LED-laman en gång för att indikera att inriktningen är korrekt (LED-laman blinkar bara de första tio första cirkulationerna efter att man tryckt å knaen). Bilaga

28 OPEN Installera Hjärtfrekvensbältet (tillval) Band SVENSKA Elektroder CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 OBS! Vid kallt väder bör lämliga kläder användas för att hålla ulsbältet varmt. Bandet bör bäras direkt mot kroen. Ställ in sensorns läge efter mitten å kroen (ha den strax under bröstkorgen). Brytonlogotyen å sensorn ska vara vänd uåt. Sänn gummibandet ordentligt så att det inte lossnar under träningen. Om inte sensorn kan såras eller avläsningen är onormal, ska du värma u i ca 5 minuter. Om hjärtfrekvensbältet inte används under en eriod, ska sensorn tas bort från hjärtfrekvensbältet. Bilaga 7

29 Hjulens storlek och omkrets Hjulens storlek är markerad å båda sidorna av däcken. Hjulstorlek L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 Slang x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Hjulstorlek L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C slang x 35C x 38C x 40C 00 8 Bilaga

30 Termer å skärmen Terminologi Träning Avstånd Hjärtfrekvens Hastighet Kadens Dubbel sensor Flera sensorer Ställ in tid Plats Sommartid JUSTERA Knaton Auto-bläddring Stour Rensa minne Skärmdislay TRÄNA AVST HRM HAST KAD DUAL MULTSENS GPST PLATS ST JUST TON BLÄDDR STU RM SVENSKA Skötsel av din Rider 0 Tar du väl hand om din Rider 0 minskas risken för skador å Rider 0. Taa inte din Rider 0 eller utsätt den för kraftiga stötar. Exonera inte din Rider 0 för extrema temeraturer och mycket fukt. Skärmens yta kan lätt bli read. Använd ett generiskt skärmskydd utan häftämnen för att skydda skärmen från mindre reor. Använd utsätt neutralt diskmedel å en mjuk trasa för att rengöra din Rider 0. Försök inte demontera, rearera eller ändra din Rider 0, eftersom alla försök gör garantin ogiltig. Bilaga 9

31

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16

Innehållsförteckning. Kom igång... 4. Stoppur... 19. Inställningar... 21. Träning och test... 8. Bilaga... 31. Följ spår... 16 40 Bruksanvisningen Kom igång... 4 Din Rider 40... 4 Tillbehör... 5 Sätt på/stäng av Rider 40... 5 Återställ Rider 40... 5 Första inställning... 5 Anslut, synkronisera och ladda... 5 Statusikoner... 6

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv.

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montera datorn. Ställa in datorn. Starta mätning. Ändra inställningar. Varning/observera Produktgaranti osv. CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montera datorn Ställa in datorn Starta mätning Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Se vår webbplats för senaste bruksanvisning (PDF). Besök

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT snabbstartshandbok November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Introduktion varning Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Användningsinstruktioner

Användningsinstruktioner Användningsinstruktioner Välj de enheter du har. * Instruktioner skiljer sig åt beroende på vilka enheter du har. För felsökning för smarta datorer eller Cateye Cycling, se "Vanliga frågor". * I beskrivningssyfte,

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0

användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 användarhandbok F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-SPORTKLOCKA 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

CATEYE STRADA SMART CYCLOCOMPUTER CC-RD500B

CATEYE STRADA SMART CYCLOCOMPUTER CC-RD500B CATEYE STRADA SMART CYCLOCOMPUTER CC-RD500B Onlinehandbok Välj de enheter du har. * Instruktioner skiljer sig åt beroende på vilka enheter du har. * I beskrivningssyfte, röd text/ikoner i den här handboken

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS

EDGE 800. snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS EDGE 800 snabbstartshandbok CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok

Läs mer

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W SE 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Innan du använder datorn, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Besök vår webbplats där

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Lägen och vyer... 4 1.3 Menynavigering... 5 2 Träna med pulsmätare... 7 2. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Lägen och

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD420DW Innan du använder datorn, läs noga igenom den här bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Besök vår webbplats där du kan hitta detaljerad

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer