KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE"

Transkript

1 KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com

2 INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge Enhetsinställningar 08 Skärmar för heldag 08 Workout Screens 08 Dagligt mål 08 Armposition 08 Vibrationsavisering 09 Skärmlås Träningslägen med pulsmätning 09 Läge för träningszon (5 zoner) 09 Läge för zonavisering (1 zon) Lagring och överföring av data 10 Ansluta till en mottagarenhet Underhåll av Mio FUSE 11 Skötsel av batteriet 12 Rengöring av Mio FUSE 12 Användning av Mio FUSE i vatten 12 Skötsel av Mio FUSE 13 Specifikationer för Mio FUSE Garanti och föreskrifter 13 Garanti och service 14 Undantag och ansvarsbegränsningar; friskrivningar 15 Upphovsrätt och varumärken 16 Föreskrifter och försäkran om överensstämmelse Konfigurera din enhet med Mio GO-appen HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DIN MIO FUSE? Vi hjälper dig gärna! Vi nöjer oss inte med mindre än att du är fullständigt nöjd, så vi vill gärna veta vad du tycker. Om du har åsikter, frågor eller klagomål kan du vända dig till vår kunniga supportpersonal på: facebook.com/mioglobal mioglobal.com/support twitter.com/mioglobal instagram.com/mioglobal Användarguide för Mio FUSE 02

3 VÄLKOMMEN Grattis till ditt köp av Mio FUSE, aktivitetsarmbandet som registrerar din puls, träningsdata och dina dagliga aktiviteter. I Mio FUSE används ANT+ och Bluetooth Smart-teknik (BLE) för att trådlöst överföra dina data till en smarttelefon, cykeldator eller annan kompatibel enhet. Håll koll på dina träningspass med appen Mio GO eller använd någon av hundratals andra träningsappar. Glöm inte att registrera din Mio FUSE online på mioglobal.com/register för att få full garantiservice. FÖLJANDE INGÅR 1. Mio FUSE 2. USB-laddare 3. Snabbstartsguide/garanti QUICK START GUIDE WARRANTY & REGULATIONS Set up your heart rate zones and register for product updates VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Rådfråga en läkare innan du börja använda ett nytt träningsprogram. Även om Mio FUSE mäter pulsen med stor precision så är den inte ett medicinskt hjälpmedel. Mio FUSE och USB-laddaren innehåller starka magneter. Om du använder pacemaker, defibrillator eller någon annan implanterad enhet bör du rådfråga en läkare innan du använder Mio FUSE. Viktig information om batteriskötsel och batterisäkerhet finns i Skötsel av batteriet. Användarguide för Mio FUSE 03

4 DIN MIO FUSE B A C A B/C D E Pekpunkt för puls och tidtagare Pekpunkter för rullning Display Indikatorlampa för puls D E KOMMA IGÅNG Aktivering av Mio FUSE När du vill aktivera din Mio FUSE behöver du bara ladda den med den medföljande USBladdare. Mio FUSE har aktiverats när den här symbolen visas på displayen: Laddning 1. Varning! Försäkra dig om att de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE är torra. Torka försiktigt av dem med en tork handduk om de är blöta. 2. Anslut USB-laddaren till en USB-port i datorn. 3. Sätt de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE framför laddningsstiften på USBladdaren. Laddningsstiftens magneter hjälper till att hålla de bägge delarna på plats. Användarguide för Mio FUSE 04

5 På displayen visas vilket betyder att batteriet laddas. När batteriet är fulladdat visas När batterinivån är låg visas Mio FUSE är ansluten till appen. på Mio FUSE. Du kan även se batterinivån i Mio GO när Varje laddning ger ungefär 6 7 dagars användning (om pulsmätning används en timme om dagen). Viktig information om batteriskötsel och säkerhet finns i Skötsel av batteriet. Konfiguration Den inledande konfigurationen av Mio FUSE måste göras via appen Mio GO. Hämta Mio GO till din smarttelefon från: När Mio GO har installerats ska du öppna appen och följa instruktionerna för konfiguration. Konfigurera profil Konfigurera din användarprofil. Din information gör det möjligt för Mio GO att ge precisare data och en bättre interaktiv träningsupplevelse. Anslut Mio-enheten 1. Slå på Bluetooth-funktionen på din smarttelefon. 2. Välj din Mio FUSE från listan över hittade enheter inne i Mio GO. När enheten är ansluten kommer tiden som visas på Mio FUSE automatiskt synkroniseras med klockan på din smartphone. 3. Tryck på > för att anpassa enheten. Se Enhetsinställningar för mer information om dessa inställningar: Välj önskat träningsläge med pulsmätning och ställ in dina gränser för pulszoner. (Se Träningslägen med pulsmätning för mer information.) Anpassa Mio FUSE-skärmar och displayalternativ Ställ in ditt dagliga mål Välj armposition (vänster/höger) Stäng av/på vibrationsavisering Slå på/av funktionen för skärmlås Mio FUSE är nu klar att användas! Besök mioglobal.com/support om du vill ha hjälp med att konfigurera din enhet. Användarguide för Mio FUSE 05

6 ANVÄNDA MIO FUSE MIO FUSE PEKPUNKTER Mio Fuse är en enhet som styrs av beröring. Navigera mellan de olika skärmarna och funktionerna genom att trycka på pekpunkterna. Obs: Pekpunkterna är endast aktiverade när din arm befinner sig i en vågrät position, parallell med marken. Detta är för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. HELDAGSLÄGE I heldagsläget spårar och visar Mio FUSE dagens totala kaloriförbränning, distans stegantal och målförlopp. Din aktivitet i träningsläget finns inkluderad i dessa resultat. Värdena återställs till 0 vid midnatt varje dag. Tryck på valfri pekpunkt i heldagsläget för att sätta igång displayen. Tryck på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Standardskärmarna är tid, kalorier, steg och målförlopp. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa och även ställa in ditt mål. Se Konfiguration för mer information. Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata. Om minnet i Mio Fuse tar slut under heldagsläge, börjar den skriva över äldsta befintliga sammanfattningsdata. Se Lagring och överföring av data för mer information. TRÄNINGSLÄGE I träningsläget spårar och visar Mio FUSE din puls i realtid, aktuell pulszon, kaloriförbränning, distans, tempo, hastighet och hur länge du tränat. För att komma in i träningsläget måste du först sätta igång pulsmätning. Håll A intryckt. Mio FUSE vibrerar och försöker sedan hitta din puls. Håll armen stilla medan enheten söker efter din puls. (Om visas kunde Mio FUSE inte hitta din puls. Läs i Felsökning.) Om du vill avsluta pulsmätningen håller du A intryckt tills QUIT visas på displayen. Användarguide för Mio FUSE 06

7 Använda tidtagaren När Mio FUSE har hittat din puls kan du börja följa ditt träningspass. Starta: Tryck på A för att starta tidtagaren. Rulla: Under träningspasset kan du trycka på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa. Se Konfiguration för mer information. Pausa: Tryck på A för att pausa tidtagaren. Tryck en gång till för att starta den igen. Avsluta träningspass: Håll A intryckt när tidtagaren är pausad för att avsluta träningsläget. Mio FUSE återgår då till heldagsläget. Obs: Din puls och träningsdata registreras endast när tidtagaren är igång. Bära Mio FUSE För att pulsen ska mätas korrekt under träningspasset: 1. Fäst Mio FUSE ordentligt långt ner på underarmen, ungefär 3 8 cm ovanför handleden. Den optiska sensorn på baksidan ska ha bra kontakt med din hud. 2. Om du har en smal handled kan du bära Mio FUSE högre upp på underarmen. 3. Cyklister och andra användare med inbuktande handleder kan bära Mio FUSE högre upp på undersidan av underarmen eftersom pulsmätningen kan påverkas av att användaren böjer handleden. 4. Om du använder Mio Fuse med en sportenhet som har ANT+, kan du bära bägge enheter på samma arm för att få bättre anslutning till ANT+. Viktigt! För bästa möjliga precision på pulsavläsningen, i synnerhet om du ofta har kalla händer eller dålig cirkulation, rekommenderar vi att du värmer upp under några minuter innan du börjar mäta pulsen. Användarguide för Mio FUSE 07

8 Felsökning Håll handleden så stilla som möjligt när Mio FUSE börjar söka efter din puls. Testa att spänna armbandet. Testa att bära Mio FUSE högre upp på underarmen. När det är kallt ute bör du aktivera pulsmätaren innan du går ut. Om det ändå inte fungerar kan du testa att bära Mio FUSE på andra armen. Om du behöver mer hjälp kan du besöka mioglobal.com/support. ENHETSINSTÄLLNINGAR Du kan konfigurera dessa inställningar via Mio GO-appen. Se Konfiguration för mer information. SKÄRMAR FÖR HELDAG Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i heldagsläget. WORKOUT SCREENS Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i träningsläget. Du kan välja fördefinierade alternativ för flera olika aktiviteter eller konfigurera dina skärmar. Du kan också ställa in att displayen alltid ska vara på när du tränar. DAGLIGT MÅL Bestäm ett dagligt mål för stegantal, distans eller kaloriförbränning. Följ förloppet mot målet varje dag på skärmen för målförlopp. ARMPOSITION I Mio GO väljer du om du vill bära Mio FUSE på höger eller vänster arm. Skärmorienteringen ändras automatiskt utifrån ditt val. Observera: I vänster armposition är pekpunkt A ovanför displayen, och i höger armposition är pekpunkt A nedanför displayen. VIBRATIONSAVISERING När vibrationsaviseringar är aktiverade vibrerar Mio FUSE när du startar pulsmätning startar, pausar, återupptar eller avslutar ett träningspass går in i en ny pulszon i 5-zonsläget befinner dig utanför din målzon i 1-zonsläget. Användarguide för Mio FUSE 08

9 SKÄRMLÅS Aktivera skärmlåset för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. När Mio FUSE är låst kan du trycka på valfri pekpunkt för att visa senast aktiva skärm. Lås upp genom att trycka på och hålla in B och C samtidigt. Enheten blir låst automatiskt efter 10 sekunders inaktivitet. TRÄNINGSLÄGEN MED PULSMÄTNING I träningsläget ger indikatorlampan för puls feedback på din puls i realtid. När Mio FUSE är ansluten till en Bluetooth-enhet avger indikatorlampan enkla ljussignaler. Pulsindikatorlampan blinkar två gånger i följd om ingen Bluetooth-enhet är ansluten. Välj mellan läget träningszon (5 zoner) och läget zonavisering (1 zon), och anpassa de lägre och övre gränserna för varje pulszon med hjälp av appen Mio GO. Standardläget är 5-zonsläget. Se Konfiguration för mer information. LÄGE FÖR TRÄNINGSZON (5 ZONER) I läget med fem zoner motsvarar pulsindikatorlampans färg din aktuella pulszon. Mio FUSE vibrerar när du går in i en annan pulszon. FÄRG Ljusblå Blå Grön Gul Rosa Röd BESKRIVNING Vila Väldigt låg Låg Medel Hög Max LÄGE FÖR ZONAVISERING (1 ZON) I 1-zonsläget visar indikatorlampan för puls om du är under, inom eller över dina valda målpulszon. Mio FUSE vibrerar när du inte är inom din målpulszon. FÄRG Blå Grön Röd BESKRIVNING Under målpulszon Inom målpulszon Över målpulszon Användarguide för Mio FUSE 09

10 LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV DATA Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata i heldagsläget, och ytterligare 30 timmars träningsdata i träningsläget. Mio FUSE visar LOW MEM när det finns mindre än två timmars minne kvar. När inget minne finns kvar, eller när 30 träningspass har registrerats, visas NO MEM. Om minnet i Mio FUSE tar slut i träningsläget slutar enheten att registrera träningspasset och visar NO MEM, men tidtagaren fortsätter att gå. Mio FUSE synkroniserar automatiskt din data när den ansluts till appen Mio GO på din smartphone. Synkronisera varje dag för att se dina aktivitetsdata, granska din träningsstatistik och rensa enhetens minne. Besök mioglobal.com/support för att få hjälp med att ansluta din Mio FUSE. ANSLUTA TILL EN MOTTAGARENHET Du kan ansluta Mio FUSE för att överföra din puls till många träningsappar, cykeldatorer, GPSklockor och andra sportenheter via trådlös Bluetooth Smart-teknik (BLE) och ANT+. Du kan se kompatibla enheter och appar på mioglobal.com/compatibility. Du måste koppla ihop Mio FUSE med varje ny app eller mottagarenhet du använder. Parkopplingen förhindrar signalstörningar från andra sensorer och enheter i området. Tips för parkoppling Håll dig minst 30 meter från andra sensorer och enheter med ANT+ eller Bluetooth. Ha mottagarenheten så nära din Mio FUSE som möjligt, helst inom en meter. Bär mottagarenheten på armen, i framfickan eller framför dig på ett bälte eller på ett cykelstyre. Ha inte enheten bakom dig (t.ex. i bakfickan eller i en ryggsäck). Beräkning av puls på Mio FUSE baseras inte på omedelbart RR-intervall, och fungerar inte på appar och enheter som kräver HRV-data (heart rate variability). Koppla ihop med appar via Bluetooth Ihopkoppling måste slutföras inne i appinställningarna och inte i enhetens Bluetoothinställningar. Om du vill koppla ihop via ANT+, behöver du en enhet med inbyggt stöd för ANT+ eller en dongel med ANT+. (Besök för mer information.) 1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din enhet. Om du använder en Android-enhet ska du öppna menyn för Bluetooth-inställningar på din enhet. Aktivera inställningen som gör din enhet synlig för andra Bluetooth-enheter. 2. Öppna appen som du vill koppla ihop med och lägga till din Mio FUSE som en pulssensor. Konfigurationen varierar beroende på app, men alternativet att lägga till en pulssensor finns normalt i menyn inställningar. Utför ovanstående tillvägagångssätt för ihopkoppling för varje app. Efter att den inledande ihopkopplingen är klar känns din Mio FUSE igen varje gång du använder appen. Användarguide för Mio FUSE 10

11 Krav för Android-appar För att du ska kunna para ihop en Android-app via Bluetooth Smart måste samtliga villkor nedan vara uppfyllda: Enheten måste vara utrustad med Android version 4.3 eller högre Enheten måste vara utrustad med Bluetooth 4.0 Appen i fråga måste uppfylla bägge villkoren ovan För att ta reda på om din Android-enhet är kompatibel kan du gå till mioglobal.com/ compatibility. Koppla ihop med sportenheter (t.ex. en cykeldator) Anvisningar varierar beroende på enhet. Följ anvisningarna från enhetens tillverkare för mottagning av pulsdata från ett bröstbälte. Din enhet registrerar Mio Fuse. UNDERHÅLL AV MIO FUSE SKÖTSEL AV BATTERIET Mio FUSE innehåller ett laddningsbart litium-polymerbatteri. Följ anvisningarna och riktlinjerna nedan för att maximera batteriets livslängd. Varning! Om dessa riktlinjer inte följs, kan batteriets livslängd förkortas samt innebära en risk att Mio FUSE skadas. Det kan även leda till brandfara, elektrolytläcka, kemiska brännskador och risk för personskador. Riktlinjer för skötsel av batteriet Batteriet bör laddas upp minst var sjätte månad. Utsätt inte Mio FUSE för höga temperaturer. Använd Mio FUSE i temperaturer mellan 5 C och 45 C (41 F och 113 F). Förvara Mio FUSE i temperaturer mellan -5 C och 55 C (23 F och 131 F). Plocka inte isär, stick hål på eller tänd eld på Mio FUSE eller dess rem. Om höljet skulle gå sönder så att batteriet exponeras måste du förvara enheten utom räckhåll för barn. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Batteriets livslängd Batteriet klarar cirka 300 uppladdningscykler. Om batteriet laddas en gång i veckan ska det hålla i minst fem år. Det går inte att byta ut batteriet. Om batteriet laddas ur mycket snabbare än tidigare kan Mio-produkten ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Användarguide för Mio FUSE 11

12 RENGÖRING AV MIO FUSE Vid behov kan du torka av enheten och laddningsstiften med en fuktig trasa. Olja och smuts kan avlägsnas med lite mild tvål. Det är rekommenderat att rengöra Mio FUSE varje vecka om enheten används ofta. Undvik att skrapa Mio FUSE för att undvika skador på enheten. Utsätt inte Mio FUSE för starka kemikalier som bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol eller insektsspray. Kemikalier kan skada tätningen, boetten och ytfinishen. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄNDNING AV MIO FUSE I VATTEN Mio FUSE är vattentät upp till 30 meter och kan användas vid simning. Viktigt! Mio FUSE är endast vattentät om den är intakt. Pekfunktionen är avstängd när Mio FUSE är under vatten. Precisionen på pulsmätaren kan försämras om du simmar i kallt vatten eller om du använder stora armrörelser. Använd inte Mio FUSE vid bilkörning. Trådlös kommunikation fungerar inte under vattnet. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. SKÖTSEL AV MIO FUSE Viktigt! Försök inte plocka isär eller utföra service på Mio FUSE. Sensorn kan inte tas bort från remmen. Skydda Mio FUSE från stötar och extrem hetta, och utsätt inte enheten för direkt soljus under långa stunder. Användarguide för Mio FUSE 12

13 SPECIFIKATIONER FÖR MIO FUSE Övre gräns för pulsmätning: 220 BPM (slag per minut) Nedre gräns för pulsmätning: 30 BPM (slag per minut) Drifttemperatur: 5 C till 45 C Boett: PC Bakboett: PC+GF Laddningsstift på bakboetten: SUS 316 Armband: Silikon Vattentålighet: Upp till 30 m Batteri: 125mAh lithiumpolymer Förväntad batterilivslängd: Upp till 5 år Magneter: NdFeB (neodym, järn och bor) Radiofrekvens/-protokoll: 2,4 GHz ANT+ och trådlös Bluetooth Smart-teknik GARANTI OCH FÖRESKRIFTER GARANTI OCH SERVICE Besök våra supportsidor för att hitta onlinehjälp, svar på vanliga frågor, videoklipp och bruksanvisningar för din produkt: mioglobal.com/support. Mio Global information om begränsad garanti Den första köparen garanteras att denna produkt är fri från defekter i kvalitet, material och utförande vid leveranstillfället under den begränsade garantiperioden (se nedan). Under garantiperioden kommer Physical Enterprises Inc. (Mio Global), enligt eget gottfinnande, att kostnadsfritt åtgärda sådana defekter genom att antingen a) reparera eller b) byta ut eller c) återbetala inköpspriset (exklusive skatter, frakt, hantering, tullavgifter och liknande belopp), i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Alla reklamationer kommer att hanteras av produktens distributör inom det geografiska område där produkten köptes. Kontakta butiken/ återförsäljaren där produkten köptes när du vill begära garantiservice. Garantiperiod Den begränsade garantiperioden börjar löpa på inköpsdatumet och begränsas till ett år. Din butik/återförsäljare (eller dess importör eller distributör) kan ha erbjudit dig en längre garantiperiod som en del av försäljningen. Mio Global är inte ansvarig för en sådan längre Användarguide för Mio FUSE 13

14 garantiperiod. Kontakta din butik/återförsäljare för mer information. Den begränsade garantiperioden kommer automatiskt att upphöra utan föregående meddelande, och denna begränsade garanti är inte verkställbar, om (enligt Mio Globals eget gottfinnande): 1. produkten har öppnas eller på annat sätt har manipulerats (utom där det tillåts av relevant dokumentation, till exempel utbyte av batterier enligt anvisningarna) 2. produkten har reparerats av någon annan än Mio Global 3. serienumret har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt 4. produkten INTE köptes från en auktoriserad Mio Global-återförsäljare (kontakta Mio Global för att få en lista över auktoriserade återförsäljare). Se mioglobal.com/support angående landsspecifik garantiinformation. Undantag och begränsningar Denna begränsade garanti täcker inte, och kunderna kommer heller inte att ha rätt till anspråk enligt denna begränsade garanti eller på annat sätt för följande: 1. problem som uppstår på grund av missbruk eller grov, vårdslös eller felaktig hantering (och utan att begränsa det föregående, kommer skador till följd av att produkten böjts eller tappats anses vara en följd av missbruk eller felaktig användning) 2. problem som uppstår vid felaktig användning i strid mot avsett eller rekommenderat bruk 3. problem som uppstår vid ändring av Mio-produkten, exempelvis fukt- eller vattenskador som är tillräckliga för att påverka produktens funktion, samt skador på produkthöljet eller synliga sprickor på framsidan 4. problem orsakade av användningen av Mio-produkten med någon annan produkt, tillbehör, programvara och/eller tjänst som inte tillverkats eller tillhandahållits av Mio Global 5. utbytbara batterier, användarhandböcker eller tredjepartsartiklar. Varje enskilt fall avgörs enligt Mio Global egna gottfinnande. UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR; FRISKRIVNING- AR DENNA GARANTI ÄR ENDAST GILTIG OCH VERKSTÄLLBAR I INKÖPSLANDET, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIGA, OBLIGATORISKA LAGAR: 1. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. 2. VARKEN DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR (VARE SIG DET GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANNAT), GÄLLER UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. 3. VARKEN MIO GLOBAL ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, CHEFER, REPRESENTANTER ELLER OMBUD (TILLSAMMANS KALLADE FYSISKA REPRESENTANTER ), KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER Användarguide för Mio FUSE 14

15 STRAFFSKADESTÅND. DETTA OMFATTAR MEN ÄR NTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE FÖRDELAR, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, KAPITALFÖRLUST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSUTRUSTNING ELLER -ANLÄGGNINGAR, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART, SKADOR PÅ EGENDOM SOM UPPSTÅR GENOM INKÖP ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIÅTAGANDEN, AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI, ÄVEN OM MIO GLOBAL KÄNDE TILL SANNOLIKHETEN FÖR SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG. 4. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE KAN DE FYSISKA REPRESENTANTERNA INTE GARANTERA ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT PRODUKTEN FUNGERAR MED ALL MASKIN- ELLER PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART, OCH DE FRÅNSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ANSVARET FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV INKORREKTA VÄRDEN, MATEMATISKA FELAKTIGHETER I PRODUKTEN OCH DATAFÖRLUSTER. 5. DE FYSISKA REPRESENTANTERNA ANSVARAR INTE FÖR FÖRSENINGAR VID UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE. VISSA PROVINSER, STATER ELLER ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID VISSA TYPER AV SKADOR, ELLER UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV DEN PARTENS VÅRDSLÖSHET. OM DETTA GÄLLER FÖR DEN URSPRUNGLIGA KÖPARENS PROVINS, STAT ELLER JURISDIKTION BLIR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OGILTIGA, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DU HAR SÄRSKILDA RÄTTIGHETER ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. DU KAN EMELLERTID OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER OCH INGENTING I DENNA GARANTI INSKRÄNKER ELLER UTESLUTER NÅGON AV DINA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. Kontakta Mio Global För alla frågor i samband med denna begränsade garanti, kontakta Mio Global: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN 2015 Physical Enterprises Inc. Med ensamrätt. Mio och Mio-logotypen är varumärken som tillhör Physical Enterprises Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Mio är ett registrerat varumärke som tillhör Physical Enterprises Inc. iphone är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. ANT+ är ett registrerat varumärke som tillhör Dynastream Innovations Inc. Besök Bluetooth -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Physical Enterprises Inc. och Mio under licens. Övriga varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare. Användarguide för Mio FUSE 15

16 FÖRESKRIFTER OCH FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MEDBORGARE I EU-LÄNDER: Den här produkten får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar själv för att produkten lämnas till en återvinningsstation. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Physical Enterprises Inc. intygar att detta pulsbälte (Mio FUSE) uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC. Skicka e-post till om du vill få ett exemplar av vår försäkran om överensstämmelse tillsänd dig. Produkten kan påverkas av elektrostatiska störningar i närmiljön, vilket kan ta sig uttryck i felfunktion eller felmeddelanden. I sådana fall kan du försöka nollställa produkten eller förflytta dig till en plats där du slipper störningar. Modellnummer 59P Designad i Kanada Tillverkad i Kina Användarguide för Mio FUSE 16

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor.

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Bilaga A Produktinformation

Bilaga A Produktinformation Bilaga A Produktinformation Information om säkerhet och överensstämmelse Använd ansvarsfullt. Läs alla instruktioner och all säkerhetsinformation innan du tar apparaten i bruk. OM DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer