KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE"

Transkript

1 KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com

2 INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge Enhetsinställningar 08 Skärmar för heldag 08 Workout Screens 08 Dagligt mål 08 Armposition 08 Vibrationsavisering 09 Skärmlås Träningslägen med pulsmätning 09 Läge för träningszon (5 zoner) 09 Läge för zonavisering (1 zon) Lagring och överföring av data 10 Ansluta till en mottagarenhet Underhåll av Mio FUSE 11 Skötsel av batteriet 12 Rengöring av Mio FUSE 12 Användning av Mio FUSE i vatten 12 Skötsel av Mio FUSE 13 Specifikationer för Mio FUSE Garanti och föreskrifter 13 Garanti och service 14 Undantag och ansvarsbegränsningar; friskrivningar 15 Upphovsrätt och varumärken 16 Föreskrifter och försäkran om överensstämmelse Konfigurera din enhet med Mio GO-appen HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DIN MIO FUSE? Vi hjälper dig gärna! Vi nöjer oss inte med mindre än att du är fullständigt nöjd, så vi vill gärna veta vad du tycker. Om du har åsikter, frågor eller klagomål kan du vända dig till vår kunniga supportpersonal på: facebook.com/mioglobal mioglobal.com/support twitter.com/mioglobal instagram.com/mioglobal Användarguide för Mio FUSE 02

3 VÄLKOMMEN Grattis till ditt köp av Mio FUSE, aktivitetsarmbandet som registrerar din puls, träningsdata och dina dagliga aktiviteter. I Mio FUSE används ANT+ och Bluetooth Smart-teknik (BLE) för att trådlöst överföra dina data till en smarttelefon, cykeldator eller annan kompatibel enhet. Håll koll på dina träningspass med appen Mio GO eller använd någon av hundratals andra träningsappar. Glöm inte att registrera din Mio FUSE online på mioglobal.com/register för att få full garantiservice. FÖLJANDE INGÅR 1. Mio FUSE 2. USB-laddare 3. Snabbstartsguide/garanti QUICK START GUIDE WARRANTY & REGULATIONS Set up your heart rate zones and register for product updates VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Rådfråga en läkare innan du börja använda ett nytt träningsprogram. Även om Mio FUSE mäter pulsen med stor precision så är den inte ett medicinskt hjälpmedel. Mio FUSE och USB-laddaren innehåller starka magneter. Om du använder pacemaker, defibrillator eller någon annan implanterad enhet bör du rådfråga en läkare innan du använder Mio FUSE. Viktig information om batteriskötsel och batterisäkerhet finns i Skötsel av batteriet. Användarguide för Mio FUSE 03

4 DIN MIO FUSE B A C A B/C D E Pekpunkt för puls och tidtagare Pekpunkter för rullning Display Indikatorlampa för puls D E KOMMA IGÅNG Aktivering av Mio FUSE När du vill aktivera din Mio FUSE behöver du bara ladda den med den medföljande USBladdare. Mio FUSE har aktiverats när den här symbolen visas på displayen: Laddning 1. Varning! Försäkra dig om att de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE är torra. Torka försiktigt av dem med en tork handduk om de är blöta. 2. Anslut USB-laddaren till en USB-port i datorn. 3. Sätt de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE framför laddningsstiften på USBladdaren. Laddningsstiftens magneter hjälper till att hålla de bägge delarna på plats. Användarguide för Mio FUSE 04

5 På displayen visas vilket betyder att batteriet laddas. När batteriet är fulladdat visas När batterinivån är låg visas Mio FUSE är ansluten till appen. på Mio FUSE. Du kan även se batterinivån i Mio GO när Varje laddning ger ungefär 6 7 dagars användning (om pulsmätning används en timme om dagen). Viktig information om batteriskötsel och säkerhet finns i Skötsel av batteriet. Konfiguration Den inledande konfigurationen av Mio FUSE måste göras via appen Mio GO. Hämta Mio GO till din smarttelefon från: När Mio GO har installerats ska du öppna appen och följa instruktionerna för konfiguration. Konfigurera profil Konfigurera din användarprofil. Din information gör det möjligt för Mio GO att ge precisare data och en bättre interaktiv träningsupplevelse. Anslut Mio-enheten 1. Slå på Bluetooth-funktionen på din smarttelefon. 2. Välj din Mio FUSE från listan över hittade enheter inne i Mio GO. När enheten är ansluten kommer tiden som visas på Mio FUSE automatiskt synkroniseras med klockan på din smartphone. 3. Tryck på > för att anpassa enheten. Se Enhetsinställningar för mer information om dessa inställningar: Välj önskat träningsläge med pulsmätning och ställ in dina gränser för pulszoner. (Se Träningslägen med pulsmätning för mer information.) Anpassa Mio FUSE-skärmar och displayalternativ Ställ in ditt dagliga mål Välj armposition (vänster/höger) Stäng av/på vibrationsavisering Slå på/av funktionen för skärmlås Mio FUSE är nu klar att användas! Besök mioglobal.com/support om du vill ha hjälp med att konfigurera din enhet. Användarguide för Mio FUSE 05

6 ANVÄNDA MIO FUSE MIO FUSE PEKPUNKTER Mio Fuse är en enhet som styrs av beröring. Navigera mellan de olika skärmarna och funktionerna genom att trycka på pekpunkterna. Obs: Pekpunkterna är endast aktiverade när din arm befinner sig i en vågrät position, parallell med marken. Detta är för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. HELDAGSLÄGE I heldagsläget spårar och visar Mio FUSE dagens totala kaloriförbränning, distans stegantal och målförlopp. Din aktivitet i träningsläget finns inkluderad i dessa resultat. Värdena återställs till 0 vid midnatt varje dag. Tryck på valfri pekpunkt i heldagsläget för att sätta igång displayen. Tryck på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Standardskärmarna är tid, kalorier, steg och målförlopp. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa och även ställa in ditt mål. Se Konfiguration för mer information. Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata. Om minnet i Mio Fuse tar slut under heldagsläge, börjar den skriva över äldsta befintliga sammanfattningsdata. Se Lagring och överföring av data för mer information. TRÄNINGSLÄGE I träningsläget spårar och visar Mio FUSE din puls i realtid, aktuell pulszon, kaloriförbränning, distans, tempo, hastighet och hur länge du tränat. För att komma in i träningsläget måste du först sätta igång pulsmätning. Håll A intryckt. Mio FUSE vibrerar och försöker sedan hitta din puls. Håll armen stilla medan enheten söker efter din puls. (Om visas kunde Mio FUSE inte hitta din puls. Läs i Felsökning.) Om du vill avsluta pulsmätningen håller du A intryckt tills QUIT visas på displayen. Användarguide för Mio FUSE 06

7 Använda tidtagaren När Mio FUSE har hittat din puls kan du börja följa ditt träningspass. Starta: Tryck på A för att starta tidtagaren. Rulla: Under träningspasset kan du trycka på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa. Se Konfiguration för mer information. Pausa: Tryck på A för att pausa tidtagaren. Tryck en gång till för att starta den igen. Avsluta träningspass: Håll A intryckt när tidtagaren är pausad för att avsluta träningsläget. Mio FUSE återgår då till heldagsläget. Obs: Din puls och träningsdata registreras endast när tidtagaren är igång. Bära Mio FUSE För att pulsen ska mätas korrekt under träningspasset: 1. Fäst Mio FUSE ordentligt långt ner på underarmen, ungefär 3 8 cm ovanför handleden. Den optiska sensorn på baksidan ska ha bra kontakt med din hud. 2. Om du har en smal handled kan du bära Mio FUSE högre upp på underarmen. 3. Cyklister och andra användare med inbuktande handleder kan bära Mio FUSE högre upp på undersidan av underarmen eftersom pulsmätningen kan påverkas av att användaren böjer handleden. 4. Om du använder Mio Fuse med en sportenhet som har ANT+, kan du bära bägge enheter på samma arm för att få bättre anslutning till ANT+. Viktigt! För bästa möjliga precision på pulsavläsningen, i synnerhet om du ofta har kalla händer eller dålig cirkulation, rekommenderar vi att du värmer upp under några minuter innan du börjar mäta pulsen. Användarguide för Mio FUSE 07

8 Felsökning Håll handleden så stilla som möjligt när Mio FUSE börjar söka efter din puls. Testa att spänna armbandet. Testa att bära Mio FUSE högre upp på underarmen. När det är kallt ute bör du aktivera pulsmätaren innan du går ut. Om det ändå inte fungerar kan du testa att bära Mio FUSE på andra armen. Om du behöver mer hjälp kan du besöka mioglobal.com/support. ENHETSINSTÄLLNINGAR Du kan konfigurera dessa inställningar via Mio GO-appen. Se Konfiguration för mer information. SKÄRMAR FÖR HELDAG Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i heldagsläget. WORKOUT SCREENS Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i träningsläget. Du kan välja fördefinierade alternativ för flera olika aktiviteter eller konfigurera dina skärmar. Du kan också ställa in att displayen alltid ska vara på när du tränar. DAGLIGT MÅL Bestäm ett dagligt mål för stegantal, distans eller kaloriförbränning. Följ förloppet mot målet varje dag på skärmen för målförlopp. ARMPOSITION I Mio GO väljer du om du vill bära Mio FUSE på höger eller vänster arm. Skärmorienteringen ändras automatiskt utifrån ditt val. Observera: I vänster armposition är pekpunkt A ovanför displayen, och i höger armposition är pekpunkt A nedanför displayen. VIBRATIONSAVISERING När vibrationsaviseringar är aktiverade vibrerar Mio FUSE när du startar pulsmätning startar, pausar, återupptar eller avslutar ett träningspass går in i en ny pulszon i 5-zonsläget befinner dig utanför din målzon i 1-zonsläget. Användarguide för Mio FUSE 08

9 SKÄRMLÅS Aktivera skärmlåset för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. När Mio FUSE är låst kan du trycka på valfri pekpunkt för att visa senast aktiva skärm. Lås upp genom att trycka på och hålla in B och C samtidigt. Enheten blir låst automatiskt efter 10 sekunders inaktivitet. TRÄNINGSLÄGEN MED PULSMÄTNING I träningsläget ger indikatorlampan för puls feedback på din puls i realtid. När Mio FUSE är ansluten till en Bluetooth-enhet avger indikatorlampan enkla ljussignaler. Pulsindikatorlampan blinkar två gånger i följd om ingen Bluetooth-enhet är ansluten. Välj mellan läget träningszon (5 zoner) och läget zonavisering (1 zon), och anpassa de lägre och övre gränserna för varje pulszon med hjälp av appen Mio GO. Standardläget är 5-zonsläget. Se Konfiguration för mer information. LÄGE FÖR TRÄNINGSZON (5 ZONER) I läget med fem zoner motsvarar pulsindikatorlampans färg din aktuella pulszon. Mio FUSE vibrerar när du går in i en annan pulszon. FÄRG Ljusblå Blå Grön Gul Rosa Röd BESKRIVNING Vila Väldigt låg Låg Medel Hög Max LÄGE FÖR ZONAVISERING (1 ZON) I 1-zonsläget visar indikatorlampan för puls om du är under, inom eller över dina valda målpulszon. Mio FUSE vibrerar när du inte är inom din målpulszon. FÄRG Blå Grön Röd BESKRIVNING Under målpulszon Inom målpulszon Över målpulszon Användarguide för Mio FUSE 09

10 LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV DATA Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata i heldagsläget, och ytterligare 30 timmars träningsdata i träningsläget. Mio FUSE visar LOW MEM när det finns mindre än två timmars minne kvar. När inget minne finns kvar, eller när 30 träningspass har registrerats, visas NO MEM. Om minnet i Mio FUSE tar slut i träningsläget slutar enheten att registrera träningspasset och visar NO MEM, men tidtagaren fortsätter att gå. Mio FUSE synkroniserar automatiskt din data när den ansluts till appen Mio GO på din smartphone. Synkronisera varje dag för att se dina aktivitetsdata, granska din träningsstatistik och rensa enhetens minne. Besök mioglobal.com/support för att få hjälp med att ansluta din Mio FUSE. ANSLUTA TILL EN MOTTAGARENHET Du kan ansluta Mio FUSE för att överföra din puls till många träningsappar, cykeldatorer, GPSklockor och andra sportenheter via trådlös Bluetooth Smart-teknik (BLE) och ANT+. Du kan se kompatibla enheter och appar på mioglobal.com/compatibility. Du måste koppla ihop Mio FUSE med varje ny app eller mottagarenhet du använder. Parkopplingen förhindrar signalstörningar från andra sensorer och enheter i området. Tips för parkoppling Håll dig minst 30 meter från andra sensorer och enheter med ANT+ eller Bluetooth. Ha mottagarenheten så nära din Mio FUSE som möjligt, helst inom en meter. Bär mottagarenheten på armen, i framfickan eller framför dig på ett bälte eller på ett cykelstyre. Ha inte enheten bakom dig (t.ex. i bakfickan eller i en ryggsäck). Beräkning av puls på Mio FUSE baseras inte på omedelbart RR-intervall, och fungerar inte på appar och enheter som kräver HRV-data (heart rate variability). Koppla ihop med appar via Bluetooth Ihopkoppling måste slutföras inne i appinställningarna och inte i enhetens Bluetoothinställningar. Om du vill koppla ihop via ANT+, behöver du en enhet med inbyggt stöd för ANT+ eller en dongel med ANT+. (Besök för mer information.) 1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din enhet. Om du använder en Android-enhet ska du öppna menyn för Bluetooth-inställningar på din enhet. Aktivera inställningen som gör din enhet synlig för andra Bluetooth-enheter. 2. Öppna appen som du vill koppla ihop med och lägga till din Mio FUSE som en pulssensor. Konfigurationen varierar beroende på app, men alternativet att lägga till en pulssensor finns normalt i menyn inställningar. Utför ovanstående tillvägagångssätt för ihopkoppling för varje app. Efter att den inledande ihopkopplingen är klar känns din Mio FUSE igen varje gång du använder appen. Användarguide för Mio FUSE 10

11 Krav för Android-appar För att du ska kunna para ihop en Android-app via Bluetooth Smart måste samtliga villkor nedan vara uppfyllda: Enheten måste vara utrustad med Android version 4.3 eller högre Enheten måste vara utrustad med Bluetooth 4.0 Appen i fråga måste uppfylla bägge villkoren ovan För att ta reda på om din Android-enhet är kompatibel kan du gå till mioglobal.com/ compatibility. Koppla ihop med sportenheter (t.ex. en cykeldator) Anvisningar varierar beroende på enhet. Följ anvisningarna från enhetens tillverkare för mottagning av pulsdata från ett bröstbälte. Din enhet registrerar Mio Fuse. UNDERHÅLL AV MIO FUSE SKÖTSEL AV BATTERIET Mio FUSE innehåller ett laddningsbart litium-polymerbatteri. Följ anvisningarna och riktlinjerna nedan för att maximera batteriets livslängd. Varning! Om dessa riktlinjer inte följs, kan batteriets livslängd förkortas samt innebära en risk att Mio FUSE skadas. Det kan även leda till brandfara, elektrolytläcka, kemiska brännskador och risk för personskador. Riktlinjer för skötsel av batteriet Batteriet bör laddas upp minst var sjätte månad. Utsätt inte Mio FUSE för höga temperaturer. Använd Mio FUSE i temperaturer mellan 5 C och 45 C (41 F och 113 F). Förvara Mio FUSE i temperaturer mellan -5 C och 55 C (23 F och 131 F). Plocka inte isär, stick hål på eller tänd eld på Mio FUSE eller dess rem. Om höljet skulle gå sönder så att batteriet exponeras måste du förvara enheten utom räckhåll för barn. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Batteriets livslängd Batteriet klarar cirka 300 uppladdningscykler. Om batteriet laddas en gång i veckan ska det hålla i minst fem år. Det går inte att byta ut batteriet. Om batteriet laddas ur mycket snabbare än tidigare kan Mio-produkten ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Användarguide för Mio FUSE 11

12 RENGÖRING AV MIO FUSE Vid behov kan du torka av enheten och laddningsstiften med en fuktig trasa. Olja och smuts kan avlägsnas med lite mild tvål. Det är rekommenderat att rengöra Mio FUSE varje vecka om enheten används ofta. Undvik att skrapa Mio FUSE för att undvika skador på enheten. Utsätt inte Mio FUSE för starka kemikalier som bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol eller insektsspray. Kemikalier kan skada tätningen, boetten och ytfinishen. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄNDNING AV MIO FUSE I VATTEN Mio FUSE är vattentät upp till 30 meter och kan användas vid simning. Viktigt! Mio FUSE är endast vattentät om den är intakt. Pekfunktionen är avstängd när Mio FUSE är under vatten. Precisionen på pulsmätaren kan försämras om du simmar i kallt vatten eller om du använder stora armrörelser. Använd inte Mio FUSE vid bilkörning. Trådlös kommunikation fungerar inte under vattnet. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. SKÖTSEL AV MIO FUSE Viktigt! Försök inte plocka isär eller utföra service på Mio FUSE. Sensorn kan inte tas bort från remmen. Skydda Mio FUSE från stötar och extrem hetta, och utsätt inte enheten för direkt soljus under långa stunder. Användarguide för Mio FUSE 12

13 SPECIFIKATIONER FÖR MIO FUSE Övre gräns för pulsmätning: 220 BPM (slag per minut) Nedre gräns för pulsmätning: 30 BPM (slag per minut) Drifttemperatur: 5 C till 45 C Boett: PC Bakboett: PC+GF Laddningsstift på bakboetten: SUS 316 Armband: Silikon Vattentålighet: Upp till 30 m Batteri: 125mAh lithiumpolymer Förväntad batterilivslängd: Upp till 5 år Magneter: NdFeB (neodym, järn och bor) Radiofrekvens/-protokoll: 2,4 GHz ANT+ och trådlös Bluetooth Smart-teknik GARANTI OCH FÖRESKRIFTER GARANTI OCH SERVICE Besök våra supportsidor för att hitta onlinehjälp, svar på vanliga frågor, videoklipp och bruksanvisningar för din produkt: mioglobal.com/support. Mio Global information om begränsad garanti Den första köparen garanteras att denna produkt är fri från defekter i kvalitet, material och utförande vid leveranstillfället under den begränsade garantiperioden (se nedan). Under garantiperioden kommer Physical Enterprises Inc. (Mio Global), enligt eget gottfinnande, att kostnadsfritt åtgärda sådana defekter genom att antingen a) reparera eller b) byta ut eller c) återbetala inköpspriset (exklusive skatter, frakt, hantering, tullavgifter och liknande belopp), i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Alla reklamationer kommer att hanteras av produktens distributör inom det geografiska område där produkten köptes. Kontakta butiken/ återförsäljaren där produkten köptes när du vill begära garantiservice. Garantiperiod Den begränsade garantiperioden börjar löpa på inköpsdatumet och begränsas till ett år. Din butik/återförsäljare (eller dess importör eller distributör) kan ha erbjudit dig en längre garantiperiod som en del av försäljningen. Mio Global är inte ansvarig för en sådan längre Användarguide för Mio FUSE 13

14 garantiperiod. Kontakta din butik/återförsäljare för mer information. Den begränsade garantiperioden kommer automatiskt att upphöra utan föregående meddelande, och denna begränsade garanti är inte verkställbar, om (enligt Mio Globals eget gottfinnande): 1. produkten har öppnas eller på annat sätt har manipulerats (utom där det tillåts av relevant dokumentation, till exempel utbyte av batterier enligt anvisningarna) 2. produkten har reparerats av någon annan än Mio Global 3. serienumret har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt 4. produkten INTE köptes från en auktoriserad Mio Global-återförsäljare (kontakta Mio Global för att få en lista över auktoriserade återförsäljare). Se mioglobal.com/support angående landsspecifik garantiinformation. Undantag och begränsningar Denna begränsade garanti täcker inte, och kunderna kommer heller inte att ha rätt till anspråk enligt denna begränsade garanti eller på annat sätt för följande: 1. problem som uppstår på grund av missbruk eller grov, vårdslös eller felaktig hantering (och utan att begränsa det föregående, kommer skador till följd av att produkten böjts eller tappats anses vara en följd av missbruk eller felaktig användning) 2. problem som uppstår vid felaktig användning i strid mot avsett eller rekommenderat bruk 3. problem som uppstår vid ändring av Mio-produkten, exempelvis fukt- eller vattenskador som är tillräckliga för att påverka produktens funktion, samt skador på produkthöljet eller synliga sprickor på framsidan 4. problem orsakade av användningen av Mio-produkten med någon annan produkt, tillbehör, programvara och/eller tjänst som inte tillverkats eller tillhandahållits av Mio Global 5. utbytbara batterier, användarhandböcker eller tredjepartsartiklar. Varje enskilt fall avgörs enligt Mio Global egna gottfinnande. UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR; FRISKRIVNING- AR DENNA GARANTI ÄR ENDAST GILTIG OCH VERKSTÄLLBAR I INKÖPSLANDET, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIGA, OBLIGATORISKA LAGAR: 1. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. 2. VARKEN DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR (VARE SIG DET GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANNAT), GÄLLER UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. 3. VARKEN MIO GLOBAL ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, CHEFER, REPRESENTANTER ELLER OMBUD (TILLSAMMANS KALLADE FYSISKA REPRESENTANTER ), KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER Användarguide för Mio FUSE 14

15 STRAFFSKADESTÅND. DETTA OMFATTAR MEN ÄR NTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE FÖRDELAR, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, KAPITALFÖRLUST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSUTRUSTNING ELLER -ANLÄGGNINGAR, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART, SKADOR PÅ EGENDOM SOM UPPSTÅR GENOM INKÖP ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIÅTAGANDEN, AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI, ÄVEN OM MIO GLOBAL KÄNDE TILL SANNOLIKHETEN FÖR SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG. 4. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE KAN DE FYSISKA REPRESENTANTERNA INTE GARANTERA ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT PRODUKTEN FUNGERAR MED ALL MASKIN- ELLER PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART, OCH DE FRÅNSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ANSVARET FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV INKORREKTA VÄRDEN, MATEMATISKA FELAKTIGHETER I PRODUKTEN OCH DATAFÖRLUSTER. 5. DE FYSISKA REPRESENTANTERNA ANSVARAR INTE FÖR FÖRSENINGAR VID UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE. VISSA PROVINSER, STATER ELLER ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID VISSA TYPER AV SKADOR, ELLER UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV DEN PARTENS VÅRDSLÖSHET. OM DETTA GÄLLER FÖR DEN URSPRUNGLIGA KÖPARENS PROVINS, STAT ELLER JURISDIKTION BLIR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OGILTIGA, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DU HAR SÄRSKILDA RÄTTIGHETER ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. DU KAN EMELLERTID OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER OCH INGENTING I DENNA GARANTI INSKRÄNKER ELLER UTESLUTER NÅGON AV DINA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. Kontakta Mio Global För alla frågor i samband med denna begränsade garanti, kontakta Mio Global: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN 2015 Physical Enterprises Inc. Med ensamrätt. Mio och Mio-logotypen är varumärken som tillhör Physical Enterprises Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Mio är ett registrerat varumärke som tillhör Physical Enterprises Inc. iphone är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. ANT+ är ett registrerat varumärke som tillhör Dynastream Innovations Inc. Besök Bluetooth -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Physical Enterprises Inc. och Mio under licens. Övriga varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare. Användarguide för Mio FUSE 15

16 FÖRESKRIFTER OCH FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MEDBORGARE I EU-LÄNDER: Den här produkten får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar själv för att produkten lämnas till en återvinningsstation. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Physical Enterprises Inc. intygar att detta pulsbälte (Mio FUSE) uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC. Skicka e-post till om du vill få ett exemplar av vår försäkran om överensstämmelse tillsänd dig. Produkten kan påverkas av elektrostatiska störningar i närmiljön, vilket kan ta sig uttryck i felfunktion eller felmeddelanden. I sådana fall kan du försöka nollställa produkten eller förflytta dig till en plats där du slipper störningar. Modellnummer 59P Designad i Kanada Tillverkad i Kina Användarguide för Mio FUSE 16

KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMPLETT BRUKSANVISNING KOMPLETT BRUKSANVISNING mioglobal.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Mio ALPHA 04 Aktivera Mio ALPHA 04 Användarprofil 05 Ladda 05 Bakgrundbelysning

Läs mer

KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMPLETT BRUKSANVISNING KOMPLETT BRUKSANVISNING mioglobal.com TABLE OF CONTENTS Välkommen 03 Komma igång 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Mio LINK Använda Mio LINK 05 Mäta pulsen 06 Pulszoner 07 Ställa in pulszoner Använda Mio

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

ONLINEHANDBOK. 1 Orbit Manual

ONLINEHANDBOK. 1 Orbit Manual ONLINEHANDBOK 1 Orbit Manual SE Innehållsförteckning: Förpackningens innehåll... 3 Beskrivning av enheten... 4 Använda Runtastic Orbit... 4 Sätta fast/ta loss... 5 Komma igång... 5 Med Runtastic Me-app...

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide

POLAR EQUINE CS600X TROTTING. Kom igång guide POLAR EQUINE CS600X TROTTING Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 7. PLACERA BÄLTET... 12 2. SETETS INNEHÅLL... 4 3. KNAPPFUNKTIONER... 6 4. STARTA CS600X... 7 Sulkyinställningar...

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LS-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Bruksanvisning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Bruksanvisning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Bruksanvisning SVENSKA Grattis! Polar stegsensor Bluetooth Smart är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide

POLAR EQUINE RCX3 GPS. Kom igång guide POLAR EQUINE RCX3 GPS Kom igång guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SETETS INNEHÅLL.............. 3 8. FELSÖKNING.................... 18 2. KNAPPFUNKTIONER............ 5 3. STARTA TRÄNINGSDATORN.... 7 9. VIKTIG

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer