KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE"

Transkript

1 KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com

2 INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge Enhetsinställningar 08 Skärmar för heldag 08 Workout Screens 08 Dagligt mål 08 Armposition 08 Vibrationsavisering 09 Skärmlås Träningslägen med pulsmätning 09 Läge för träningszon (5 zoner) 09 Läge för zonavisering (1 zon) Lagring och överföring av data 10 Ansluta till en mottagarenhet Underhåll av Mio FUSE 11 Skötsel av batteriet 12 Rengöring av Mio FUSE 12 Användning av Mio FUSE i vatten 12 Skötsel av Mio FUSE 13 Specifikationer för Mio FUSE Garanti och föreskrifter 13 Garanti och service 14 Undantag och ansvarsbegränsningar; friskrivningar 15 Upphovsrätt och varumärken 16 Föreskrifter och försäkran om överensstämmelse Konfigurera din enhet med Mio GO-appen HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DIN MIO FUSE? Vi hjälper dig gärna! Vi nöjer oss inte med mindre än att du är fullständigt nöjd, så vi vill gärna veta vad du tycker. Om du har åsikter, frågor eller klagomål kan du vända dig till vår kunniga supportpersonal på: facebook.com/mioglobal mioglobal.com/support twitter.com/mioglobal instagram.com/mioglobal Användarguide för Mio FUSE 02

3 VÄLKOMMEN Grattis till ditt köp av Mio FUSE, aktivitetsarmbandet som registrerar din puls, träningsdata och dina dagliga aktiviteter. I Mio FUSE används ANT+ och Bluetooth Smart-teknik (BLE) för att trådlöst överföra dina data till en smarttelefon, cykeldator eller annan kompatibel enhet. Håll koll på dina träningspass med appen Mio GO eller använd någon av hundratals andra träningsappar. Glöm inte att registrera din Mio FUSE online på mioglobal.com/register för att få full garantiservice. FÖLJANDE INGÅR 1. Mio FUSE 2. USB-laddare 3. Snabbstartsguide/garanti QUICK START GUIDE WARRANTY & REGULATIONS Set up your heart rate zones and register for product updates VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Rådfråga en läkare innan du börja använda ett nytt träningsprogram. Även om Mio FUSE mäter pulsen med stor precision så är den inte ett medicinskt hjälpmedel. Mio FUSE och USB-laddaren innehåller starka magneter. Om du använder pacemaker, defibrillator eller någon annan implanterad enhet bör du rådfråga en läkare innan du använder Mio FUSE. Viktig information om batteriskötsel och batterisäkerhet finns i Skötsel av batteriet. Användarguide för Mio FUSE 03

4 DIN MIO FUSE B A C A B/C D E Pekpunkt för puls och tidtagare Pekpunkter för rullning Display Indikatorlampa för puls D E KOMMA IGÅNG Aktivering av Mio FUSE När du vill aktivera din Mio FUSE behöver du bara ladda den med den medföljande USBladdare. Mio FUSE har aktiverats när den här symbolen visas på displayen: Laddning 1. Varning! Försäkra dig om att de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE är torra. Torka försiktigt av dem med en tork handduk om de är blöta. 2. Anslut USB-laddaren till en USB-port i datorn. 3. Sätt de två laddningsstiften på baksidan av Mio FUSE framför laddningsstiften på USBladdaren. Laddningsstiftens magneter hjälper till att hålla de bägge delarna på plats. Användarguide för Mio FUSE 04

5 På displayen visas vilket betyder att batteriet laddas. När batteriet är fulladdat visas När batterinivån är låg visas Mio FUSE är ansluten till appen. på Mio FUSE. Du kan även se batterinivån i Mio GO när Varje laddning ger ungefär 6 7 dagars användning (om pulsmätning används en timme om dagen). Viktig information om batteriskötsel och säkerhet finns i Skötsel av batteriet. Konfiguration Den inledande konfigurationen av Mio FUSE måste göras via appen Mio GO. Hämta Mio GO till din smarttelefon från: När Mio GO har installerats ska du öppna appen och följa instruktionerna för konfiguration. Konfigurera profil Konfigurera din användarprofil. Din information gör det möjligt för Mio GO att ge precisare data och en bättre interaktiv träningsupplevelse. Anslut Mio-enheten 1. Slå på Bluetooth-funktionen på din smarttelefon. 2. Välj din Mio FUSE från listan över hittade enheter inne i Mio GO. När enheten är ansluten kommer tiden som visas på Mio FUSE automatiskt synkroniseras med klockan på din smartphone. 3. Tryck på > för att anpassa enheten. Se Enhetsinställningar för mer information om dessa inställningar: Välj önskat träningsläge med pulsmätning och ställ in dina gränser för pulszoner. (Se Träningslägen med pulsmätning för mer information.) Anpassa Mio FUSE-skärmar och displayalternativ Ställ in ditt dagliga mål Välj armposition (vänster/höger) Stäng av/på vibrationsavisering Slå på/av funktionen för skärmlås Mio FUSE är nu klar att användas! Besök mioglobal.com/support om du vill ha hjälp med att konfigurera din enhet. Användarguide för Mio FUSE 05

6 ANVÄNDA MIO FUSE MIO FUSE PEKPUNKTER Mio Fuse är en enhet som styrs av beröring. Navigera mellan de olika skärmarna och funktionerna genom att trycka på pekpunkterna. Obs: Pekpunkterna är endast aktiverade när din arm befinner sig i en vågrät position, parallell med marken. Detta är för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. HELDAGSLÄGE I heldagsläget spårar och visar Mio FUSE dagens totala kaloriförbränning, distans stegantal och målförlopp. Din aktivitet i träningsläget finns inkluderad i dessa resultat. Värdena återställs till 0 vid midnatt varje dag. Tryck på valfri pekpunkt i heldagsläget för att sätta igång displayen. Tryck på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Standardskärmarna är tid, kalorier, steg och målförlopp. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa och även ställa in ditt mål. Se Konfiguration för mer information. Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata. Om minnet i Mio Fuse tar slut under heldagsläge, börjar den skriva över äldsta befintliga sammanfattningsdata. Se Lagring och överföring av data för mer information. TRÄNINGSLÄGE I träningsläget spårar och visar Mio FUSE din puls i realtid, aktuell pulszon, kaloriförbränning, distans, tempo, hastighet och hur länge du tränat. För att komma in i träningsläget måste du först sätta igång pulsmätning. Håll A intryckt. Mio FUSE vibrerar och försöker sedan hitta din puls. Håll armen stilla medan enheten söker efter din puls. (Om visas kunde Mio FUSE inte hitta din puls. Läs i Felsökning.) Om du vill avsluta pulsmätningen håller du A intryckt tills QUIT visas på displayen. Användarguide för Mio FUSE 06

7 Använda tidtagaren När Mio FUSE har hittat din puls kan du börja följa ditt träningspass. Starta: Tryck på A för att starta tidtagaren. Rulla: Under träningspasset kan du trycka på B eller C för att rulla igenom skärmarna. Via appen Mio GO kan du anpassa vilka skärmar du vill visa. Se Konfiguration för mer information. Pausa: Tryck på A för att pausa tidtagaren. Tryck en gång till för att starta den igen. Avsluta träningspass: Håll A intryckt när tidtagaren är pausad för att avsluta träningsläget. Mio FUSE återgår då till heldagsläget. Obs: Din puls och träningsdata registreras endast när tidtagaren är igång. Bära Mio FUSE För att pulsen ska mätas korrekt under träningspasset: 1. Fäst Mio FUSE ordentligt långt ner på underarmen, ungefär 3 8 cm ovanför handleden. Den optiska sensorn på baksidan ska ha bra kontakt med din hud. 2. Om du har en smal handled kan du bära Mio FUSE högre upp på underarmen. 3. Cyklister och andra användare med inbuktande handleder kan bära Mio FUSE högre upp på undersidan av underarmen eftersom pulsmätningen kan påverkas av att användaren böjer handleden. 4. Om du använder Mio Fuse med en sportenhet som har ANT+, kan du bära bägge enheter på samma arm för att få bättre anslutning till ANT+. Viktigt! För bästa möjliga precision på pulsavläsningen, i synnerhet om du ofta har kalla händer eller dålig cirkulation, rekommenderar vi att du värmer upp under några minuter innan du börjar mäta pulsen. Användarguide för Mio FUSE 07

8 Felsökning Håll handleden så stilla som möjligt när Mio FUSE börjar söka efter din puls. Testa att spänna armbandet. Testa att bära Mio FUSE högre upp på underarmen. När det är kallt ute bör du aktivera pulsmätaren innan du går ut. Om det ändå inte fungerar kan du testa att bära Mio FUSE på andra armen. Om du behöver mer hjälp kan du besöka mioglobal.com/support. ENHETSINSTÄLLNINGAR Du kan konfigurera dessa inställningar via Mio GO-appen. Se Konfiguration för mer information. SKÄRMAR FÖR HELDAG Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i heldagsläget. WORKOUT SCREENS Välj vilka måttenheter du vill visa när du rullar igenom dina skärmar i träningsläget. Du kan välja fördefinierade alternativ för flera olika aktiviteter eller konfigurera dina skärmar. Du kan också ställa in att displayen alltid ska vara på när du tränar. DAGLIGT MÅL Bestäm ett dagligt mål för stegantal, distans eller kaloriförbränning. Följ förloppet mot målet varje dag på skärmen för målförlopp. ARMPOSITION I Mio GO väljer du om du vill bära Mio FUSE på höger eller vänster arm. Skärmorienteringen ändras automatiskt utifrån ditt val. Observera: I vänster armposition är pekpunkt A ovanför displayen, och i höger armposition är pekpunkt A nedanför displayen. VIBRATIONSAVISERING När vibrationsaviseringar är aktiverade vibrerar Mio FUSE när du startar pulsmätning startar, pausar, återupptar eller avslutar ett träningspass går in i en ny pulszon i 5-zonsläget befinner dig utanför din målzon i 1-zonsläget. Användarguide för Mio FUSE 08

9 SKÄRMLÅS Aktivera skärmlåset för att förhindra att enheten sätts igång oavsiktligt. När Mio FUSE är låst kan du trycka på valfri pekpunkt för att visa senast aktiva skärm. Lås upp genom att trycka på och hålla in B och C samtidigt. Enheten blir låst automatiskt efter 10 sekunders inaktivitet. TRÄNINGSLÄGEN MED PULSMÄTNING I träningsläget ger indikatorlampan för puls feedback på din puls i realtid. När Mio FUSE är ansluten till en Bluetooth-enhet avger indikatorlampan enkla ljussignaler. Pulsindikatorlampan blinkar två gånger i följd om ingen Bluetooth-enhet är ansluten. Välj mellan läget träningszon (5 zoner) och läget zonavisering (1 zon), och anpassa de lägre och övre gränserna för varje pulszon med hjälp av appen Mio GO. Standardläget är 5-zonsläget. Se Konfiguration för mer information. LÄGE FÖR TRÄNINGSZON (5 ZONER) I läget med fem zoner motsvarar pulsindikatorlampans färg din aktuella pulszon. Mio FUSE vibrerar när du går in i en annan pulszon. FÄRG Ljusblå Blå Grön Gul Rosa Röd BESKRIVNING Vila Väldigt låg Låg Medel Hög Max LÄGE FÖR ZONAVISERING (1 ZON) I 1-zonsläget visar indikatorlampan för puls om du är under, inom eller över dina valda målpulszon. Mio FUSE vibrerar när du inte är inom din målpulszon. FÄRG Blå Grön Röd BESKRIVNING Under målpulszon Inom målpulszon Över målpulszon Användarguide för Mio FUSE 09

10 LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV DATA Mio FUSE lagrar upp till 14 dagars daglig sammanfattningsdata i heldagsläget, och ytterligare 30 timmars träningsdata i träningsläget. Mio FUSE visar LOW MEM när det finns mindre än två timmars minne kvar. När inget minne finns kvar, eller när 30 träningspass har registrerats, visas NO MEM. Om minnet i Mio FUSE tar slut i träningsläget slutar enheten att registrera träningspasset och visar NO MEM, men tidtagaren fortsätter att gå. Mio FUSE synkroniserar automatiskt din data när den ansluts till appen Mio GO på din smartphone. Synkronisera varje dag för att se dina aktivitetsdata, granska din träningsstatistik och rensa enhetens minne. Besök mioglobal.com/support för att få hjälp med att ansluta din Mio FUSE. ANSLUTA TILL EN MOTTAGARENHET Du kan ansluta Mio FUSE för att överföra din puls till många träningsappar, cykeldatorer, GPSklockor och andra sportenheter via trådlös Bluetooth Smart-teknik (BLE) och ANT+. Du kan se kompatibla enheter och appar på mioglobal.com/compatibility. Du måste koppla ihop Mio FUSE med varje ny app eller mottagarenhet du använder. Parkopplingen förhindrar signalstörningar från andra sensorer och enheter i området. Tips för parkoppling Håll dig minst 30 meter från andra sensorer och enheter med ANT+ eller Bluetooth. Ha mottagarenheten så nära din Mio FUSE som möjligt, helst inom en meter. Bär mottagarenheten på armen, i framfickan eller framför dig på ett bälte eller på ett cykelstyre. Ha inte enheten bakom dig (t.ex. i bakfickan eller i en ryggsäck). Beräkning av puls på Mio FUSE baseras inte på omedelbart RR-intervall, och fungerar inte på appar och enheter som kräver HRV-data (heart rate variability). Koppla ihop med appar via Bluetooth Ihopkoppling måste slutföras inne i appinställningarna och inte i enhetens Bluetoothinställningar. Om du vill koppla ihop via ANT+, behöver du en enhet med inbyggt stöd för ANT+ eller en dongel med ANT+. (Besök för mer information.) 1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din enhet. Om du använder en Android-enhet ska du öppna menyn för Bluetooth-inställningar på din enhet. Aktivera inställningen som gör din enhet synlig för andra Bluetooth-enheter. 2. Öppna appen som du vill koppla ihop med och lägga till din Mio FUSE som en pulssensor. Konfigurationen varierar beroende på app, men alternativet att lägga till en pulssensor finns normalt i menyn inställningar. Utför ovanstående tillvägagångssätt för ihopkoppling för varje app. Efter att den inledande ihopkopplingen är klar känns din Mio FUSE igen varje gång du använder appen. Användarguide för Mio FUSE 10

11 Krav för Android-appar För att du ska kunna para ihop en Android-app via Bluetooth Smart måste samtliga villkor nedan vara uppfyllda: Enheten måste vara utrustad med Android version 4.3 eller högre Enheten måste vara utrustad med Bluetooth 4.0 Appen i fråga måste uppfylla bägge villkoren ovan För att ta reda på om din Android-enhet är kompatibel kan du gå till mioglobal.com/ compatibility. Koppla ihop med sportenheter (t.ex. en cykeldator) Anvisningar varierar beroende på enhet. Följ anvisningarna från enhetens tillverkare för mottagning av pulsdata från ett bröstbälte. Din enhet registrerar Mio Fuse. UNDERHÅLL AV MIO FUSE SKÖTSEL AV BATTERIET Mio FUSE innehåller ett laddningsbart litium-polymerbatteri. Följ anvisningarna och riktlinjerna nedan för att maximera batteriets livslängd. Varning! Om dessa riktlinjer inte följs, kan batteriets livslängd förkortas samt innebära en risk att Mio FUSE skadas. Det kan även leda till brandfara, elektrolytläcka, kemiska brännskador och risk för personskador. Riktlinjer för skötsel av batteriet Batteriet bör laddas upp minst var sjätte månad. Utsätt inte Mio FUSE för höga temperaturer. Använd Mio FUSE i temperaturer mellan 5 C och 45 C (41 F och 113 F). Förvara Mio FUSE i temperaturer mellan -5 C och 55 C (23 F och 131 F). Plocka inte isär, stick hål på eller tänd eld på Mio FUSE eller dess rem. Om höljet skulle gå sönder så att batteriet exponeras måste du förvara enheten utom räckhåll för barn. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Batteriets livslängd Batteriet klarar cirka 300 uppladdningscykler. Om batteriet laddas en gång i veckan ska det hålla i minst fem år. Det går inte att byta ut batteriet. Om batteriet laddas ur mycket snabbare än tidigare kan Mio-produkten ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta din lokala miljöstation för information om hur du kasserar enheten och batteriet på korrekt sätt. Användarguide för Mio FUSE 11

12 RENGÖRING AV MIO FUSE Vid behov kan du torka av enheten och laddningsstiften med en fuktig trasa. Olja och smuts kan avlägsnas med lite mild tvål. Det är rekommenderat att rengöra Mio FUSE varje vecka om enheten används ofta. Undvik att skrapa Mio FUSE för att undvika skador på enheten. Utsätt inte Mio FUSE för starka kemikalier som bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol eller insektsspray. Kemikalier kan skada tätningen, boetten och ytfinishen. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄNDNING AV MIO FUSE I VATTEN Mio FUSE är vattentät upp till 30 meter och kan användas vid simning. Viktigt! Mio FUSE är endast vattentät om den är intakt. Pekfunktionen är avstängd när Mio FUSE är under vatten. Precisionen på pulsmätaren kan försämras om du simmar i kallt vatten eller om du använder stora armrörelser. Använd inte Mio FUSE vid bilkörning. Trådlös kommunikation fungerar inte under vattnet. Om Mio FUSE har använts vid simning bör den sköljas med kranvatten och torkas av försiktigt med en mjuk trasa. SKÖTSEL AV MIO FUSE Viktigt! Försök inte plocka isär eller utföra service på Mio FUSE. Sensorn kan inte tas bort från remmen. Skydda Mio FUSE från stötar och extrem hetta, och utsätt inte enheten för direkt soljus under långa stunder. Användarguide för Mio FUSE 12

13 SPECIFIKATIONER FÖR MIO FUSE Övre gräns för pulsmätning: 220 BPM (slag per minut) Nedre gräns för pulsmätning: 30 BPM (slag per minut) Drifttemperatur: 5 C till 45 C Boett: PC Bakboett: PC+GF Laddningsstift på bakboetten: SUS 316 Armband: Silikon Vattentålighet: Upp till 30 m Batteri: 125mAh lithiumpolymer Förväntad batterilivslängd: Upp till 5 år Magneter: NdFeB (neodym, järn och bor) Radiofrekvens/-protokoll: 2,4 GHz ANT+ och trådlös Bluetooth Smart-teknik GARANTI OCH FÖRESKRIFTER GARANTI OCH SERVICE Besök våra supportsidor för att hitta onlinehjälp, svar på vanliga frågor, videoklipp och bruksanvisningar för din produkt: mioglobal.com/support. Mio Global information om begränsad garanti Den första köparen garanteras att denna produkt är fri från defekter i kvalitet, material och utförande vid leveranstillfället under den begränsade garantiperioden (se nedan). Under garantiperioden kommer Physical Enterprises Inc. (Mio Global), enligt eget gottfinnande, att kostnadsfritt åtgärda sådana defekter genom att antingen a) reparera eller b) byta ut eller c) återbetala inköpspriset (exklusive skatter, frakt, hantering, tullavgifter och liknande belopp), i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Alla reklamationer kommer att hanteras av produktens distributör inom det geografiska område där produkten köptes. Kontakta butiken/ återförsäljaren där produkten köptes när du vill begära garantiservice. Garantiperiod Den begränsade garantiperioden börjar löpa på inköpsdatumet och begränsas till ett år. Din butik/återförsäljare (eller dess importör eller distributör) kan ha erbjudit dig en längre garantiperiod som en del av försäljningen. Mio Global är inte ansvarig för en sådan längre Användarguide för Mio FUSE 13

14 garantiperiod. Kontakta din butik/återförsäljare för mer information. Den begränsade garantiperioden kommer automatiskt att upphöra utan föregående meddelande, och denna begränsade garanti är inte verkställbar, om (enligt Mio Globals eget gottfinnande): 1. produkten har öppnas eller på annat sätt har manipulerats (utom där det tillåts av relevant dokumentation, till exempel utbyte av batterier enligt anvisningarna) 2. produkten har reparerats av någon annan än Mio Global 3. serienumret har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt 4. produkten INTE köptes från en auktoriserad Mio Global-återförsäljare (kontakta Mio Global för att få en lista över auktoriserade återförsäljare). Se mioglobal.com/support angående landsspecifik garantiinformation. Undantag och begränsningar Denna begränsade garanti täcker inte, och kunderna kommer heller inte att ha rätt till anspråk enligt denna begränsade garanti eller på annat sätt för följande: 1. problem som uppstår på grund av missbruk eller grov, vårdslös eller felaktig hantering (och utan att begränsa det föregående, kommer skador till följd av att produkten böjts eller tappats anses vara en följd av missbruk eller felaktig användning) 2. problem som uppstår vid felaktig användning i strid mot avsett eller rekommenderat bruk 3. problem som uppstår vid ändring av Mio-produkten, exempelvis fukt- eller vattenskador som är tillräckliga för att påverka produktens funktion, samt skador på produkthöljet eller synliga sprickor på framsidan 4. problem orsakade av användningen av Mio-produkten med någon annan produkt, tillbehör, programvara och/eller tjänst som inte tillverkats eller tillhandahållits av Mio Global 5. utbytbara batterier, användarhandböcker eller tredjepartsartiklar. Varje enskilt fall avgörs enligt Mio Global egna gottfinnande. UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR; FRISKRIVNING- AR DENNA GARANTI ÄR ENDAST GILTIG OCH VERKSTÄLLBAR I INKÖPSLANDET, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIGA, OBLIGATORISKA LAGAR: 1. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. 2. VARKEN DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR (VARE SIG DET GÄLLER SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANNAT), GÄLLER UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. 3. VARKEN MIO GLOBAL ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, CHEFER, REPRESENTANTER ELLER OMBUD (TILLSAMMANS KALLADE FYSISKA REPRESENTANTER ), KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER Användarguide för Mio FUSE 14

15 STRAFFSKADESTÅND. DETTA OMFATTAR MEN ÄR NTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE FÖRDELAR, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, KAPITALFÖRLUST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSUTRUSTNING ELLER -ANLÄGGNINGAR, ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART, SKADOR PÅ EGENDOM SOM UPPSTÅR GENOM INKÖP ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIÅTAGANDEN, AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK ELLER SEDVANERÄTTSLIG TEORI, ÄVEN OM MIO GLOBAL KÄNDE TILL SANNOLIKHETEN FÖR SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG. 4. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE KAN DE FYSISKA REPRESENTANTERNA INTE GARANTERA ATT ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT PRODUKTEN FUNGERAR MED ALL MASKIN- ELLER PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART, OCH DE FRÅNSKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ANSVARET FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV INKORREKTA VÄRDEN, MATEMATISKA FELAKTIGHETER I PRODUKTEN OCH DATAFÖRLUSTER. 5. DE FYSISKA REPRESENTANTERNA ANSVARAR INTE FÖR FÖRSENINGAR VID UTFÖRANDE AV GARANTISERVICE. VISSA PROVINSER, STATER ELLER ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID VISSA TYPER AV SKADOR, ELLER UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV DEN PARTENS VÅRDSLÖSHET. OM DETTA GÄLLER FÖR DEN URSPRUNGLIGA KÖPARENS PROVINS, STAT ELLER JURISDIKTION BLIR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OGILTIGA, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DU HAR SÄRSKILDA RÄTTIGHETER ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. DU KAN EMELLERTID OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER OCH INGENTING I DENNA GARANTI INSKRÄNKER ELLER UTESLUTER NÅGON AV DINA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. Kontakta Mio Global För alla frågor i samband med denna begränsade garanti, kontakta Mio Global: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN 2015 Physical Enterprises Inc. Med ensamrätt. Mio och Mio-logotypen är varumärken som tillhör Physical Enterprises Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Mio är ett registrerat varumärke som tillhör Physical Enterprises Inc. iphone är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Android är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. ANT+ är ett registrerat varumärke som tillhör Dynastream Innovations Inc. Besök Bluetooth -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Physical Enterprises Inc. och Mio under licens. Övriga varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare. Användarguide för Mio FUSE 15

16 FÖRESKRIFTER OCH FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MEDBORGARE I EU-LÄNDER: Den här produkten får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet. Du ansvarar själv för att produkten lämnas till en återvinningsstation. EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Physical Enterprises Inc. intygar att detta pulsbälte (Mio FUSE) uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC. Skicka e-post till om du vill få ett exemplar av vår försäkran om överensstämmelse tillsänd dig. Produkten kan påverkas av elektrostatiska störningar i närmiljön, vilket kan ta sig uttryck i felfunktion eller felmeddelanden. I sådana fall kan du försöka nollställa produkten eller förflytta dig till en plats där du slipper störningar. Modellnummer 59P Designad i Kanada Tillverkad i Kina Användarguide för Mio FUSE 16

KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMPLETT BRUKSANVISNING KOMPLETT BRUKSANVISNING mioglobal.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Mio ALPHA 04 Aktivera Mio ALPHA 04 Användarprofil 05 Ladda 05 Bakgrundbelysning

Läs mer

KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMPLETT BRUKSANVISNING KOMPLETT BRUKSANVISNING mioglobal.com TABLE OF CONTENTS Välkommen 03 Komma igång 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Mio LINK Använda Mio LINK 05 Mäta pulsen 06 Pulszoner 07 Ställa in pulszoner Använda Mio

Läs mer

Innehåll 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorns delar 3. Använda pulssensorn 3. Komma igång 4. Ihopparning med Polar Beat 4.

Innehåll 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorns delar 3. Använda pulssensorn 3. Komma igång 4. Ihopparning med Polar Beat 4. ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorns delar 3 Använda pulssensorn 3 Komma igång 4 Ihopparning med Polar Beat 4 Sensorminne 5 Använda din pulssensor

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Aktivitetsspårare. Bruksanvisning. Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0

Aktivitetsspårare. Bruksanvisning. Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Aktivitetsspårare Bruksanvisning Modellnr. Modellnr. IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder.... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktivitetsmätare med app till smartphone/surfplatta. Funktioner Stegräknare Sömnövervakning Kilometerräknare Kaloriräknare Aktivitetsmätare Sömnregistrering

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6

Innehåll 2. Presentation 3. Kom igång 4. Hastighetssensorns delar 4. Installera hastighetssensorn 4. Ihopparning 5. Viktig information 6 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL Innehåll 2 Presentation 3 Kom igång 4 Hastighetssensorns delar 4 Installera hastighetssensorn 4 Ihopparning 5 Viktig information 6 Skötsel och underhåll 6 Batteri 6 Vanliga frågor

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-218 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kan du nu hantera samtal ännu enklare. För att besvara ett samtal plockar du bara upp

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning Jabra Elite 25e Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide SIDA 1: HEJ

HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide SIDA 1: HEJ SIDA 1: HEJ HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide Grattis till din nya Lume Cube TM. Denna snabbstartsguide kommer visa du grunderna till att fånga nattbilder med din Lume Cube. Livet slutar inte när solen

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-112W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Snabbstartsguide BFH-11 Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

Snabbstartsguide BFH-11  Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. Snabbstartsguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. Ladda träningsarmbandet i 30 minuter innan du använder det. Minimikrav för den smarta

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Din manual SUUNTO M1

Din manual SUUNTO M1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO M1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO M1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

ON!Track smart tag AI T380 Svenska

ON!Track smart tag AI T380 Svenska ON!Track smart tag AI T380 Svenska 1 Uppgifter för dokumentation 1.1 Om denna dokumentation Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Jabra. Halo Free. Bruksanvisning

Jabra. Halo Free. Bruksanvisning Jabra Halo Free Bruksanvisning 2016 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna BH-104 står i överensstämmelse med de väsentliga

Läs mer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Bruksanvisning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Bruksanvisning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Bruksanvisning 1 ID: A 2 A SVENSKA Polar kadenssensor har utformats för att mäta kadensen, dvs. trampfrekvensen i antal varv per minut, när du cyklar. Sensorn är kompatibel

Läs mer

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd. FORMGJUTNA VÄSKOR PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI Peli Products, S.L.U. ( Peli ) garanterar att dess formgjutna produkter inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Formgjutna

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1

Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 9205874/1 Nokia Bluetooth-högtalare MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205874/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna MD-7W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE

SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE SUUNTO SMART SENSOR ANVÄNDARGUIDE 2 1 Välkommen... 3 2 Säkerhet... 4 3 Komma igång... 7 3.1 Sätta på bältet... 7 3.2 Para ihop... 8 4 Användning Suunto Smart Sensor... 10 5 Skötsel och support... 12 5.1

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide sv SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Användarguide 1 Introduktion till Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Börja använda Suunto Comfort Belt..................................................

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION TILL SUUNTO SMART BELT... 3 2. BÖRJA ANVÄNDA SUUNTO SMART BELT... 3 3. HÄMTA OCH ANALYSERA DATA SOM REGISTRERATS MED SUUNTO SMART BELT... 8 4. FEL OCH VARNINGAR...

Läs mer

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide POLAR EQUINE -BÄLTE Kom igång guide 1. SETETS INNEHÅLL 1. Bälte: Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten HS-97W följer de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-111 Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 kan du ha händerna fria och samtidigt hantera samtal och njuta av din favoritmusik.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på AEA1000. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  AEA1000. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips AEA1000 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget till att upptäcka hur en rengöringsrutin borde se genom köpet av ansiktsrengöringsborsten

Läs mer

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD SV KUNDSERVICE, KONTAKTER Global Help Desk Tel. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124 Canada Tel. +1 (800) 776-7770 Suuntos webbplats www.suunto.com COPYRIGHT Denna publikation och dess innehåll

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Funktionsknappar. Innehåll. MODE = Funktion. NE/RE/- = Nästa/nollställ/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/plus. EL/BT = EL-bakgrundsbelysning/Bluetooth

Funktionsknappar. Innehåll. MODE = Funktion. NE/RE/- = Nästa/nollställ/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/plus. EL/BT = EL-bakgrundsbelysning/Bluetooth SVENSKA 1 (A.L.T.) Funktionsknappar MODE = Funktion NE/RE/- = Nästa/nollställ/minus ST/SP/+ = Start/stopp/plus EL/BT = EL-bakgrundsbelysning/Bluetooth Innehåll Avsnitt Sida Funktioner... 3 Symboler...

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Användarhandbok 9248116 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-25W uppfyller villkoren i följande

Läs mer