Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark eller Senast ändrad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark 019-58 82 13 eller 070-55 88 260 britt.tagmark@kumla.se. Senast ändrad 2009-12-14"

Transkript

1

2 Frågor och funderingar? Hör av dig till: Britt Tågmark eller Senast ändrad

3 Innehåll BLANDADE LEXIATIPS...1 ÅTERSTÄLLNING AV LEXIA TILL URSPRUNGSLÄGET...1 ÅTERSTÄLLA ENSKILD LISTA...1 ÅTERSTÄLLA IDEALEGENSKAPER FÖR LISTA...2 MIKROFON...3 SKAPA ANVÄNDARE...4 SKAPA KONTO MED SAMTLIGA ÖVNINGAR...4 SKAPA ELEVARKIV MED EGNA ÖVNINGAR DIREKT...6 SKAPA ELEVARKIV FRÅN LISTDATABASEN...6 SÖK I LISTDATABASEN...7 ÄRVA FÄRDIGA INSTÄLLNINGAR...8 ÄRVA ELEVARKIV...8 ANVÄNDARE MED FLERA ARKIV...8 VÄLJ ÖVNINGAR...9 AKTIVERA/AVAKTIVERA VERKTYGSKNAPPAR OCH MENYRAD...9 EGENSKAPER...10 GENERELLA EGENSKAPER...11 ÄNDRA UTSEENDE...13 ÄNDRA FÄRGSCHEMA PÅ BAKGRUNDEN...13 ÄNDRA TEXTUTSEENDE, TA BORT RULLNINGSLIST OCH GRUPPKNAPPAR...14 ÖVNINGSDISKETTER/CD//USB/E-POSTFIL...15 SKAPA ÖVNINGSDISKETT/CD/USB...15 SKICKA ÖVNINGAR MED E-POST...16 INSTALLERA ÖVNINGSDISKETT/CD/USB...17 INSTALLERA E-POSTFIL...18 LOGGBOK...19 LOGGBOKSRESULTAT...19 KOPIERA ELEVENS LOGGBOKSRESULTAT TILL LÄRARDATORN...20 SKAPA LISTA MED EGET INNEHÅLL...21 HITTA PÅ BILDEN SKAPA EGEN LISTA FRÅN ETT FOTO...21 KOPIERA BILDEN TILL LEXIA...21 SKAPA NY LISTA...22 CYKELNS DELAR...23 STÄLLA IN IDEALEGENSKAPER FÖR EGEN LISTA...24 ANVÄNDA EGEN LISTA...25 BILDBANKEN...26 LÄGGA TILL BILDER FÖR UTSKRIFT...27 INDEX...29

4

5 Blandade Lexiatips - Återställning av Lexia till ursprungsläget Blandade Lexiatips I det här häftet finns ett urval av inställningar och anpassningar till Lexia. Läs Lexia-handboken för att skapa dig en fullständig bild av Lexia. Återställning av Lexia till ursprungsläget 1. Se till att du är inne som användare L 2. Meny Övning 3. Välj Återställ Ltill utgångsläget 4. Klicka OK Återställa enskild lista 1. Högerklicka på ikonen för övningen och välj Egenskaper 2. Klicka på knappen Välj någon annans inställningar 3. Välj -00 Neutral 4. Klicka OK två gånger 1

6 Blandade Lexiatips - Återställa Idealegenskaper för lista Återställa Idealegenskaper för lista För varje lista finns idealiska egenskaper, till exempel antal Memorykort eller om eleven ska skriva orden, inte bara ordna dem. Gör så här: 1. Högerklicka på ikonen för övningen och välj Egenskaper 2. Klicka på knappen med nyckeln, Välj idealegenskaper, egenskaperna återställs 3. Klicka OK 2

7 Blandade Lexiatips - Mikrofon Mikrofon Till vissa övningar kan eleven lämna muntligt svar samt lyssna och jämföra. Kategori Ord: Diktamen Skriv ordet Kategori Mening: Diktamen Svara i mikrofon (hette tidigare Säg efter krokord ) Det kan vara lite besvärligt att spela in ljud. Kontrollera först att mikrofonen är aktiverad. Gör så här: 1. Dubbelklicka på ljudikonen nere till höger på aktivitetsfältet 2. Meny Alternativ 3. Välj Egenskaper 4. Markera alternativet Inspelning 5. Bocka för Mikrofon i dialogrutan Egenskaper 6. Se till att Mikrofon är förbockad i rutan Inspelning 7. Justera inspelningsvolymen vid behov. 8. Stäng dialogrutan 3

8 Skapa användare - Skapa konto med samtliga övningar Skapa användare Skapa konto med samtliga övningar Det kan vara användbart att skapa ett eget konto där du kan laborera, utan risk för att en kollega återställer lärarkontot. 1. Klicka på knappen Välj användare Skapa ny användare 2. Klicka på knappen Skapa ny användare längst ner till vänster Användarens namn 3. Skriv in namnet på användaren 4. Klicka på Nästa Ärva lärarinställningar 5. Markera alternativet Såsom någon av de tidigare användarna 6. Välj -L- under listpilen och klicka på Nästa 4

9 Skapa användare - Skapa konto med samtliga övningar Lösenord 7. Skriv in ett lösenord 8. Klicka på Nästa Rubrik i Startmenyn 9. Ändra inga inställningar i Rubrik i Startmenyn 10. Klicka på Nästa Informationstext 11. Skriv eventuellt en anteckning 12. Klicka på Nästa Sökväg 13. Ändra inga inställningar för sökvägen 14. Klicka på OK Nu har det skapats en användare som ärvt lärarkontots inställningar. 5

10 Skapa användare - Skapa elevarkiv med egna övningar direkt Skapa elevarkiv med egna övningar direkt En nyhet i Lexia 4.3 är möjlighet att välja övningar själv till eleven i ett tidigt skede. Denna möjlighet finns givetvis även att efter att användaren är skapad. 1. Markera alternativet Jag vill välja övningar själv 2. Klicka på Nästa och gör eventuella inställningar i de olika dialogrutorna 3. I sista dialogrutan visas Välj övningar Kocken där du klickar på lämpliga övningar 4. Klicka OK 5. Anpassa övningar, se sid 10 Skapa elevarkiv från listdatabasen 1. Markera alternativet Genom att söka i Listdatabasen 2. Klicka på Nästa och gör eventuella inställningar i de olika dialogrutorna 6

11 Skapa användare - Sök i listdatabasen Sök i listdatabasen Uppgifter att söka efter 1. Läs sidan 47 i Lexia-handboken 2. Gör ditt urval och klicka på knappen Starta sökningen 3. Klicka OK Det finns även möjlighet att göra Avancerad sökning genom att klicka på knappen för detta Mer än en lista uppfyller sökvillkoren 4. I exemplet till höger har tre av övningarna mer än en lista som uppfyller sökvillkoren. Övningen Vänta på ordet har fem listor som uppfyller sökvillkoren. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 5. Markera en av listorna 6. Klicka på Nästa. Du ser hur många övningar det är kvar som innehåller mer än en lista. 7. När sista valet är utfört klickar du på OK 5. Dubbelklicka på en lista 6. Fortsätt att välja listor genom att dubbelklicka 7. När sista valet är utfört klickar du på OK 5. Låt datorn välja listor i övningarna slumpmässigt genom att klicka på knappen På måfå Klicka på OK 8. Anpassa egenskaperna för övningarna, se sidan 10 7

12 Skapa användare - Ärva färdiga inställningar Ärva färdiga inställningar Du kan låta din elev ärva en färdig uppsättning med inställningar och övningar 1. Markera alternativet Enligt någon av de färdiga profilerna 2. Klicka på Nästa och gör eventuella inställningar i de olika dialogrutorna Ärva elevarkiv Om du har skapat en elev och sedan får en ny elev med samma diagnos, kan din nya elev ärva övningar och inställningar från din tidigare elev. 1. Markera alternativet Enligt någon av de färdiga profilerna 2. Klicka på Nästa och gör eventuella inställningar i de olika dialogrutorna Användare med flera arkiv Om du skapar en användare med flera arkiv kan denne själv växla mellan sina arkiv uppe till vänster när verktygsknapparna är dolda. Det fungerar så att du skapar en ny användare med samma namn och lägger till en siffra efteråt. Fungerar både med och utan mellanslag efter namnet, men stavningen måste vara exakt lika. På det sättet kan användaren växla mellan olika typer av övningar eller liknande. 8

13 Skapa användare - Välj övningar Välj övningar Du kan ta fram eller dölja övningar för din elev. Gör så här: 1. Klicka på knappen Välj övningar Lägga till övningar 2. Markera namnet på övningen, då visas en ikon framför namnet. Fortsätt välja övningar som passar eleven. Längst ner i fönstret kan du välja att visa Standardtitlar, (standardnamn) eller Användarens titlar om du bytt namn på övningen till eleven. 3. Klicka OK Ta bort övningar Avmarkera övningar genom att klicka på namnet på övningen. Numera kan du även ta bort en övning genom att högerklicka direkt på ikonen och välja Dölj övningen. Aktivera/avaktivera verktygsknappar och menyrad När eleven startar sitt program är verktygsknapparna nedtonade och menyer osynliga. Från Lexia 4.3 finns möjlighet att högerklicka för att visa eller dölja verktygsknappar och menyer. Aktivera knappar och menyer 1. Högerklicka vid användarnamnet eller Tryck på Alt + M 2. Skriv lösenordet för L Avaktivera knappar och menyer Högerklicka på knappraden eller Tryck på Alt + M 9

14 Egenskaper - Aktivera/avaktivera verktygsknappar och menyrad Egenskaper Sidan 50 ff i Lexia-handboken 1. Högerklicka på ikonen för övningen och välj Egenskaper Fliken Lista 2. Klicka på listpilen och välj en lista 3. Längst ner i dialogrutan visas Användargrupp, Användarnivå och Övningsområde Fliken Egenskaper Antalet egenskaper att ställa in varierar med övningarna. Hör anvisningen tre gånger innebär att eleven får höra hur han ska göra övningen före de tre första övningsuppgifterna. Fliken Tal & Utseende Här väljer du maxtid per övningstillfälle eller ställer in maximalt antal övningar. 10

15 Generella egenskaper - Aktivera/avaktivera verktygsknappar och menyrad Generella egenskaper Se sidan 48 ff i Lexia-handboken 1. Klicka på knappen Generella egenskaper Respons vid rätt 2. Det går att ändra ljud när eleven svarat rätt. 3. Klicka på knappen Välj ljudfil 4. Markera en ljudfil i listan till höger 5. Klicka på knappen Lyssna för att höra hur ljudfilen låter. Tänk på att vissa ljudfiler tar lång tid att lyssna på efter varje rätt besvarad uppgift. 11

16 Generella egenskaper - Aktivera/avaktivera verktygsknappar och menyrad Respons vid fel Det kan ibland vara lämpligt att ta bort bocken vid Ljudfil, så eleven inte hör något ljud vid felsvar. Övningstid Här kan du ställa in övningstid generellt för en elev. Du kan alternativt välja att ett visst antal uppgifter ska utföras. När du väljer generell övningstid eller generellt antal övningsuppgifter tar dessa inställningar överhand över lokala inställningar i övningarna. Det innebär att om Kalle tilldelas 5 uppgifter i generella inställningarna, så gäller 5 uppgifter i alla övningar, oavsett om du i en övning vill att det ska vara 5 minuter! 12

17 Ändra utseende - Ändra färgschema på bakgrunden Ändra utseende Det finns många inställningar för färger på bakgrund, etiketter, teckensnitt och teckenstorlek. Här beskrivs endast ett par anpassningar. Ändra färgschema på bakgrunden Välja färdigt schema 1. Klicka på knappen Ändra utseende 2. Välj fliken Bakgrundsfärg 3. Klicka på listpilen vid Färgschema och välj något färdigt schema 4. Klicka OK Skapa egna färgskiftningar 1. Utgå från fliken Bakgrundsfärg 2. Klicka på knappen Färg 1 3. Dubbelklicka på den färg i paletten du vill använda. 4. Klicka OK 5. Klicka på knappen Färg 2 och upprepa Egen färg få varje rad 1. Utgå från fliken Bakgrundsfärg 2. Klicka direkt i ett gruppfält och välj färg Spara färgschema 1. Klicka på knappen Spara Färgschema 2. Namnge schemat och klicka OK 13

18 Ändra utseende - Ändra textutseende, ta bort rullningslist och gruppknappar Ändra textutseende, ta bort rullningslist och gruppknappar Klicka på knappen Ändra utseende Ta bort rullningslist Rullningslisten saknar funktion om det bara finns ett fåtal övningar. Ta bort krysset i rutan Visa rullningslist Ta bort gruppknappar Det blir ett renare utseende på övningarna om du döljer gruppknapparna när det är ett fåtal övningar Ta bort krysset i rutan Visa gruppknappar Ändra textutseende 1. Fliken Utseende 2. Klicka på knappen Ändra typsnitt 3. Här kan du ändra till större text på etiketterna till övningarna och ändra typsnitt 4. Klicka OK 14

19 Övningsdisketter/CD//USB/e-postfil - Skapa övningsdiskett/cd/usb Övningsdisketter/CD//USB/e-postfil Se Lexia-handboken sidan 41. I Lexia 4.3 finns en rad förbättringar för att distribuera övningar hem till eleverna. Du kan precis som tidigare skicka övningarna med diskett eller CD, nu tillkommer även USB-minne. OBS! Mini-Lexia 4.3 måste vara installerat på elevens dator. Skapa övningsdiskett/cd/usb För att övningarna ska fungera hemma hos en elev måste Mini-Lexia vara installerat på datorn. Givetvis fungerar det när hela Lexia är installerat. Du kan alltså sitta hemma och skapa ett elevarkiv, som du sedan installerar på skolans dator. Gör så här: 1. Välj den elev som ska ta emot en diskett i användararkivet 2. Meny Övning 3. Välj Skicka (elevens namn) övningar 4. Läs instruktionerna på varje steg i guiden. Dessa är självinstruerande. 5. Välj distributionssätt och följ instruktionen. Det går inte att skicka e-post direkt med skolans e-postsystem. Du måste bifoga filen på vanligt sätt i brevet, se instruktion nedan. 15

20 Övningsdisketter/CD//USB/e-postfil - Skicka övningar med e-post Skicka övningar med e-post Gör så här: 1. Välj den elev som ska ta emot en bifogad fil i användararkivet 2. Meny Övning 3. Välj Skicka (elevens namn) övningar 4. Följ guiden 5. I dialogrutan där du kan skriva in mottagaradress klickar du Avbryt. 6. Filen lagras som standard i mappen i Lexia-mappen. Sökväg på jobbet: L:/Lexia4/ Sökväg hemma: C:/Lexia4/ 16

21 Övningsdisketter/CD//USB/e-postfil - Installera övningsdiskett/cd/usb Installera övningsdiskett/cd/usb 1. Meny Arkiv 2. Välj Installera 3. Välj vilket media du vill installera från 4. Följ guiden 5. I allmänhet följer du det förvalda alternativet i dialogrutan till höger oavsett vilken enhet du installerar ifrån 17

22 Övningsdisketter/CD//USB/e-postfil - Installera e-postfil Installera e-postfil Om du arbetar med Outlook eller liknande e-postprogram kan du numera dubbelklicka på den bifogade filen så får du frågan om du vill installera (elevens namn). Det här sättet fungerar inte med webb-baserad e-post utan du får följa nedanstående instruktion 1. Högerklicka på den bifogade filen 2. Välj Spara mål som 3. Spara filen i lämplig mapp. 4. Klicka på knappen Öppna när filhämtningen är slutförd. 5. Svara Ja på frågan om du vill installera (elevens namn) 6. Fortsätt och följ guiden 18

23 Loggbok - Loggboksresultat Loggbok Se sidan 69 i Lexia-handboken Du kan låta loggboken redovisa alla svar eleven lämnar, övningstid, tillåten tid, antal rätt och fel, antal rätt procent samt övningstakt. Gör så här: 1. Klicka på knappen Loggboken 2. Kryssa i Övning pågår eller Övning pågår (endast felsvar) samt Övning avslutas 3. Klicka OK Loggboksresultat Du kan granska hur eleven arbetar direkt i loggboken eller ta fram en tabell med sammanfattning av övningstillfällen. Gör så här: 1. Klicka på knappen Sammanfattning av resultat 2. En tabell med sammanställning av elevens resultat visas. 19

24 Loggbok - Kopiera elevens loggboksresultat till lärardatorn Kopiera elevens loggboksresultat till lärardatorn 1. Be användaren att klicka på knappen Resultatdiagram 2. Klicka på knappen Skicka resultat med diskett, e-post eller USB 3. Följ guiden 20

25 Skapa lista med eget innehåll - Hitta på bilden skapa egen lista från ett foto Skapa lista med eget innehåll Du kan skapa listor i följande övningar: Skriv ordet, Hitta bilden, Diktamen, Ord och Bild, Hör ordet, Fyll i bokstaven, Ordna bokstäver, Galgen. Hitta på bilden skapa egen lista från ett foto Förberedelse 1. Fotografera och spara bilden i valfri mapp på datorn, inte i Lexiamappen. 2. Öppna bilden i PhotoFiltre Ändra storlek på bilden Programmet tillåter bilder upp till 500 pixlar på bredden. 1. Meny Bild 2. Välj Bildstorlek 3. Ändra Bredd till max 500 pixlar (höjden ändras proportionerligt av programmet) 4. Klicka på OK 5. Spara en kopia av bilden Kopiera bilden till Lexia Kopiera bilden till mappen BMP i mappen Lexia Sökväg på jobbet: L:/Lexia4/BMP Sökväg hemma: C:/Lexia4/BMP 21

26 Skapa lista med eget innehåll - Skapa ny lista Skapa ny lista 1. Markera övningen Hitta på bilden 2. Högerklicka på ikonen och välj Listor 3. Meny Arkiv 4. Välj Ny 5. Ange en beskrivning. I exemplet har jag skrivit Cykelns delar. Filnamnet anges automatiskt, CYKE0001.LST. 6. Klicka OK 7. Dubbelklicka på bildcellen 8. Mappen med bilderna i Lexia öppnas. 9. Leta reda på bilden du vill använda 10. Dubbelklicka på filnamnet, så läggs sökvägen till bilden i bildcellen 22

27 Skapa lista med eget innehåll - Cykelns delar Cykelns delar 1. Klicka i rutan Text och skriv in ordet baklyse 2. Tryck på tangenten Enter 3. Nu kan du fortsätta skriva din lista 4. Klicka på texten baklyse. 5. Klicka på knappen för koordinater 6. Klicka lite vid sidan av baklyset. Om du klickar mitt på lyset kommer baklyset att vara dolt bakom en sifferknapp. 7. Fortsätt att markera koordinater för alla cykelns delar. 8. Klicka på knappen OK 9. Svara Ja på frågan om att spara ändringar i listan. 23

28 Skapa lista med eget innehåll - Ställa in idealegenskaper för egen lista Ställa in idealegenskaper för egen lista När du skapat en lista själv är det bra att låsa listans idealegenskaper. Det innebär att övningen automatiskt får rätt titel, ikon och egenskaper. Gör så här: 1. Högerklicka på övningen och välj Listor 2. Klicka på knappen med nyckeln Fliken Ikon & Titel 3. Välj lämplig ikon under listpilen vid Standardikon. 4. Skriv in titel för övningen Cykelns delar Fliken Egenskaper resp Tal & Utseende 5. Ställ in egenskaper på vanligt sätt 6. Spara idealegenskaperna genom att klicka på knappen med nyckeln i dialogrutan 7. Klicka på knappen OK 24

29 Skapa lista med eget innehåll - Använda egen lista Använda egen lista Nu kan du välja din egen lista och även ställa in egenskaper för den enskilde eleven, till exempel hur många svarsalternativ som ska visas. 25

30 Bildbanken - Använda egen lista Bildbanken Sid 62 f i Lexia-handboken Bildbanken i Lexia har ett brett användningsområde. Här beskrivs hur du kan samla bilder till utskrift. 1. Klicka på knappen Listredigeraren 2. Klicka på knappen Bildbanken I fönstret kan du visa bilderna på många olika sätt. Fil Index Alfabet Klass Bilderna visas i bokstavsordning efter filnamn, filtillägget till exempel.jpg är synligt Bilderna visas i den ordning de är indexerade i bildbanken Alla bilder visas i bokstavsordning utan synligt filtillägg Bilderna visas uppdelade på olika ordklasser. Klicka på listpilen för att välja en klass, till exempel Verb. Ämne Bilderna är ämneskategoriserade. Klicka på listpilen för att välja ämne, till exempel Frukt och grönsaker. 26

31 Bildbanken - Lägga till bilder för utskrift Lägga till bilder för utskrift 1. Klicka på Plusknappen. Bilden visas i ett samlingsfönster 2. Fortsätt att lägga till bilder genom att välja i listan till vänster. Bilderna skrivs ut i den ordning du lagt till dem i Samla-fönstret, det går inte att byta plats på bilderna. 3. När du har samlat alla bilder du vill skriva ut, klickar du på knappen Utskrift. 27

32 Bildbanken - Lägga till bilder för utskrift 4. I rutan med utskrift kan du välja Skrivare, samt Stående eller Liggande format. 5. Under Layout bygger du upp en slags tabell med Spalter (kolumner) och Rader. Du får en bra förhandsgranskning, samt en beskrivning av hur din utskrift kommer att se ut. 6. Bocka i Sidhuvud om du vill ha sidnumrering samt datum på utskriften. 7. Bocka i Etiketter om du vill ha namnet på fotografiet under bilden. 28

33 Index Index A arkiv, flera...8 B bildbanken...26 C CD...15 D diskett...15 E egenskaper...10 e-post...15 F flera arkiv...8 färg på bakgrund...13 G gemet...10 generella egenskaper...11 gruppknappar...14 H hitta på bilden...21 I idealegenskaper...2 idealegenskaper egen lista...24 K kocken...9 L lista, egen...21 lista, återställa...1 listdatabas...6 ljud...11 loggbok...19 låsa idealegenskaper...24 lärarkonto, återställa...1 M menyer, ta fram...9 mikrofon...3 N ny användare...4 R rullningslist...14 S skapa användare...4 skapa elev från listdatabas...6 skapa lista...21 skriva ut bilder...27 ställa in antal övningar...10 ställa in tid...10 sök i listdatabas...7 T tal & utseende...10 textutseende...14 U USB...15 utseende...13 utskrift, bilder...27 V,W verktygsknappar, ta fram...9 Å återställa enskild lista...1 idealegenskaper...2 lärarkonto...1 Ä ärva elevarkiv...8 ärva färdiga inställningar...8 ärva lärarinställningar...4 Ö övningar, antal...10 övningar, tid...10 övningar, välja...9 övningsdiskett...15 övningstid

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer