Ackrediteringens omfattning LMCG, LiAckLMCG

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediteringens omfattning LMCG, LiAckLMCG"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Ro - Service och diagnostik/laboratoriemedicinskt Centrum Gotland Förteckning över Ackrediteringens omfattning vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Innehåll Klinisk kemi...1 Transfusionsmedicin...7 Mikrobiologi...8 Vattenlab Kemiska analyser...10 Vattenlab Mikrobiologiska analyser...12 Förklaringar för vattenlab:...13 Historik...13 Klinisk kemi Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Aktiverad partiell Plasma Sek Clot-metod Sysmex CA /5% 64/5% tromboplastintid APTtid Alaninaminotransferas ALAT kat/l Enzymaktivitet Kinetik Architect ci8200 0,35/10% 3,15/4% Albumin g/l Färgreaktion Architect ci ,0/4% 42,0/4% Albumin/Albumin mikrokvantiteter Urin mg/l sk Architect ci /8% 155/6% Alkaliska fosfataser ALP µkat/l Turbidimetri Enzymaktivitet Kinetik Architect ci8200 0,7/5% 5,5/4% Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

2 Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Anti-HCV Serum S/CO Architect ci8200 3,5/15% Aspartataminotransferas µkat/l Enzymaktivitet Architect ci8200 0,70/7% 4,85/4% ASAT Kinetik B12 pmol/l Architect ci /10% 650/10% Beta-HCG Bilirubin, total Calcium C-Reaktivt protein CRP IU/L 2 (14) Architect ci8200 5,9/15% 336/7% µmol/l Färgreaktion Architect ci8200 9,4/8% 104/4% mmol/l Färgreaktion Architect ci8200 1,46/3% 3,16/2,5% mg/l Turbidimetri Architect ci8200 2,3/8% 115,2/5% Cystatin C Digoxin Erytrocyter EPK Erytrocyter volymfraktion, EVF Fenytoin mg/l Turbidimetri Architect ci8200 1,1/6,5% 2,8%4% nmol/l Architect ci8200 1,1/10% 3,9/6% Turbidimetri Blod /L Impedansmätning Sysmex XN 2,28/2% 4,39/1% 5,27/1% Blod Impedansmätning Sysmex XN 0,17/2% 0,37/2% 0,48/2% µmol/l Architect ci /7% 65,3/5% Enzymatisk reaktion Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

3 Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Ferritin g/l Architect ci /9% 373/8% Folat nmol/l Fosfat mmol/l Färgreaktion gamma-glutamyltransferas; µkat/l Enzymaktivitet -GT, Kinetik Glukos mmol/l Enzymatisk färgreaktion HbA1c Blod mmol/mol Kromatografi HPLC HBsAg Serum S/CO HDL-Kolesterol Hemoglobin Hb mmol/l Färgreaktion Blod g/l Färgreaktion HIV Ag/Ab kombo Serum S/CO Homocystein Järn Fe Kalium µmol/l 3 (14) Architect ci8200 6,0/20% 12,9/10% Architect ci8200 0,63/6% 2,17/3% Architect ci8200 0,6/5% 2,6/4% Architect ci8200 3,5/3% 20,1/3% Bio-Rad 37/7% 83/5% D-10 Architect ci8200 0,13/20% Architect ci8200 0,9/5% 2,0/5% Sysmex XN 60/2% 132/1% 169/1% Architect ci8200 2,5/20% Architect ci8200 8/12% 27/7% µmol/l Färgreaktion Architect ci /5% 44/5% mmol/l Jonselektiv elektrod Architect ci8200 2,3/3% 7,4/2% Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

4 Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Klorid mmol/l Jonselektiv elektrod Architect ci /2% 116/2% Kolesterol mmol/l Architect ci8200 3,1/4% 7,4/3% Kreatinin µmol/l Enzymatisk Architect ci /5% 567/4% färgreaktion Kreatinin Urin µmol/l Enzymatisk Architect ci /6% 12800/4% färgreaktion Kreatinkinas µkat/l Enzymaktivitet Architect ci8200 1,7/4% 15,9/4% CK Kreatinkinas MB CKMB Laktatdehydrogenas LD Leukocyter LPK g/l Kinetik Kemiluminiscens 4 (14) Architect ci8200 2,5/15% 25/10% µkat/l Enzymaktivitet Kinetik Blod 10 9 /L Flödescell Sysmex XN 3,1/3% 7,2/2% 16,9/2% Architect ci8200 1,8/4% 6,7/3% Litium Serum mmol/l Färgreaktion Architect ci8200 0,44/10% 1,98/5% Magnesium mmol/l Färgreaktion Architect ci8200 0,48/8% 1,68/6% MCH Blod pg Beräkning Sysmex XN MCHC Blod g/l Beräkning Sysmex XN MCV Blod fl Impedansmätning, storleksfördelning Sysmex XN 75/1% 85/1% 90/1% Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

5 Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Natrium mmol/l Jonselektiv elektrod Architect ci /2% 160/2% Pancreasamylas µkat/l Enzymaktivitet Architect ci8200 0,5/3% 4,2/2% Prostataspecifikt antigen PSA Kinetik Serum g/l Protrombinkomplex PK INR Rubella IgG Serum IU/mL 5 (14) Architect ci8200 0,22/11% 18,6/9% Plasma INR Clot-metod Sysmex CA ,1/5% 2,7/5% Syfilis TP * Serum S/CO Thyroidea stimulerande hormon TSH Thyroxin, fritt ft3 Thyroxin, fritt ft4 Transferrin Triglycerider Trombocyter part.konc. TPK mu/l pmol/l pmol/l Turbidimetri Färgreaktion Architect ci /10% Architect ci8200 2,5/12% Architect ci8200 0,70/6% 25/6% Architect ci8200 5,2/10% 16/8% Architect ci /8% 32/8% g/l mmol/l Blod 10 9 /L Impedansmätning Sysmex XN 53/8% 227/5% 554/2% Architect ci8200 1,49/4% 2,59/4% Architect ci8200 0,9/4,5% 2,0/4% Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

6 Komponent/Undersökning System Enhet Metod/mätprincip Utrustning Nivå/Mätosäkerhet Troponin I högkänslig µg/l Architect ci8200 0,04/10% 13/6% Urat µmol/l Färgreaktion Architect ci /6% 725/3% Urea mmol/l Färgreaktion Architect ci8200 5,4/4,5% 23/3% Valproat µmol/l Architect ci /7,5% 830/4% Vancomycin mg/l Turbidimetri Turbidimetri 6 (14) Architect ci8200 6,6/10% 35/7% Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

7 Transfusionsmedicin Undersökning System Metod/mätprincip Utrustning Antikroppsscreening Erytrocyter, /serum Gelteknik AB0 och RhDgruppering 1 Indirekt agglutination AB0 och RhDgruppering 2 Erytrocyter Gelteknik Akut ABO och RhD gruppering med gelkort Erytrocyter Gelteknik samt ev. Direkt antiglobulintest (DAT) BAS-test: Blodgrupperingskontroll och AntikroppsScreening Erytrocyter, /serum Gelteknik Indirekt agglutination Serologisk förenlighetsprövning med gelkort Erytrocyter, /serum Gelteknik Indirekt agglutination Fenotypsbestämning av C c E e K med gelkort Erytrocyter Gelteknik Fenotypsbestämning av Fya och Fyb med Erytrocyter Gelteknik gelkort Indirekt agglutination Fenotypsbestämning av Jka och Jkb med Erytrocyter Gelteknik gelkort Kontrollgruppering: AB0 och RhD gruppering Erytrocyter Gelteknik med gelkort Reagenskontroll vid leverans Erytrocyter, /serum Rör Gelkort Indirekt agglutination 7 (14) Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

8 Mikrobiologi Komponent/undersökning System Metod/ mätprincip 8 (14) Enhet Utrustning Interna kontroller Blododling Blod Odling Ingen växt. Bronklavage BAL Odling Ingen växt. Bronksekret, skyddad borste Skyddad borste Odling Ingen växt. Borrelia Serum, liquor EIA (IgG,IgM, Neuro) Påvisad Ej påvisad CAPD odling CAPD Odling Ingen växt. Clostridium difficile Faeces Odling Ingen växt. Clostridium difficile Faeces ELISA (Toxin A+B) Påvisad Ej påvisad Direktmikroskopi Liquor, blod, punktat Mikroskopi Påvisad (gramfärgning) Ej påvisad Faeces Faeces Odling Ingen växt. Gonokockodling Sekret, cervix, Odling Ingen växt. Klamydia urethra, rectum, svalg Urin, cervix, urethra, rectum, vaginalsekret, svalg, ögon PCR Påvisad Ej påvisad BacTAlert OXOID Vidas Biomerieux BD ProbeTec Leveranskontroll av flaskor Gramf 1 ggr/vecka Pnaggl varje tillfälle Pos-neg-drift varje tillfälle Pos kontr varje tillfälle Pos-neg varje tillfälle Gramfärg 1 ggr/vecka Urea,esk.salm,shig, Yersaggl varje tillfälle Pos stam varje dag Pos-neg varje tillfälle Hygienkontroll Externkontroll Karolinska Universitetet Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

9 Komponent/undersökning System Metod/ mätprincip 9 (14) Enhet Utrustning Interna kontroller Nasopharynxodling Nasopharynx sekret Odling Ingen växt. Punktatodling Resistensbestämning disk.diff. EUCAST, E-test Liquor, punktat, trombocytkonc. Kultur Odling Odling (diskdiffusions-test) Ingen växt. Sputumodling Sputum, trakea, trakealtub Odling Ingen växt. Svalgodling Svalgsekret Odling Ingen växt. Svampodling, Candida ID Sekret, vävnader, Odling Ingen växt. kroppvätskor Sårodling, allmän Sekret, pus, punktat, Odling Ingen växt. dränage, vävnad, pleura, kateter Sårodling, GBS Sekret, svalg Ny batch cefinase,opto,xv Amning 1 ggr/vecka Se blododling Veckoresistenser CCUG stammar,e-test kontroller, ESBLkontroll Se nx-odling Tributyrinkontroll Cand ID kontroll Dnas,koagulas,katalas, o-camp varje tillfälle Galla,kana,mz,vanco, Stafaurex ny batch Sårodling, keratit och endoftalmit Sårodling, konjuktiva Sårodling, kärlkateter Ögon Ögon Kärlkateter Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

10 Komponent/undersökning System Metod/ mätprincip 10 (14) Enhet Utrustning Interna kontroller Trachealsekret/bronkialsekret Trachealsekret Odling Ingen växt. Urinodling Urin, urinkateter Odling Ingen växt. Vävnadsodling PCR analys av Influensa A+B samt RS virus Vävnad, kateter, biopsier Nasopharynx sekret, Nasopharynxaspirat Buljongodling Realtids PCR Ingen växt. Påvisad Ej påvisad Pneumokockantigen Urin Immunkromatografi Påvisad Ej påvisad Simplexa Testkort Novo 1 ggr/vecka Övriga varje tillfälle Driftkontroll från Karolinska Kitkontroll Kitkontroll Vattenlab Kemiska analyser Analysvariabel Metod (Referens) Metod/mätprincip Provtyp * Mätområde Mätosäkerhet (k=2) Alkalinitet SS-EN ISO , utg.1 Titrimetri 1:1, mg/l 10 % Ammonium Hach-Lange kyvettest LCK 1:1,2 0,05 2,5 mg/l 8 % 304 Ammoniumkväve Hach-Lange kyvettest LCK 1:1,2 0,039 2,0 mg/l 8 % 304 Fluorid SS-EN ISO :2009 Jonkromatografi 1:1,2 0,1 3 mg/l 8 % Färg SS-EN ISO 7887:2012 Metod C Spektrofotometri 1:1, mg Pt/L 15 % Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

11 Analysvariabel Metod (Referens) Metod/mätprincip Provtyp * Mätområde Mätosäkerhet (k=2) Järn SIS , utg 1 1:1,2 0,02-1,50 mg/l 17 % Kalcium SS-EN ISO , utg 1 Jonkromatografi 1:1, mg/l 6 % Kalium SS-EN ISO , utg 1 Jonkromatografi 1:1, mg/l 9 % Kemisk syreförbrukning SS , utg 1, mod Titrimetri 1:1, mg/l 14 % (CODMn) Klorid SS-EN ISO :2009 Jonkromatografi 1:1, mg/l 6 % Konduktivitet SS-EN , utg 1 Elektrod 1:1,2,3, ms/m 10 % (temp.kompensering) Lukt SLV Sensorisk 1:1,2 Metod 1 Magnesium SS-EN ISO , utg 1 Jonkromatografi 1:1, mg/l 6 % Mangan SIS , utg 1 1:1,2 0,02 1,00 mg/l 18 % Natrium SS-EN ISO , utg 1 Jonkromatografi 1:1, mg/l 6 % Nitrat SS-EN ISO :2009 Jonkromatografi 1:1,2 0,2 20 mg/l 7 % Nitratkväve Beräkning 1:1,2 0,1 4,5 mg/l 7 % Nitrit Hach-Lange kyvettest LCK 1:1,2 0,05 2,0 mg/l 10 % 341 Nitritkväve Hach-Lange kyvettest LCK 1:1,2 0,015 0,6 mg/l 10 % 341 ph SS-EN ISO 10523:2012 Elektrod 1:1, ph-enheter 7 % 11 (14) Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

12 Analysvariabel Metod (Referens) Metod/mätprincip Provtyp * Mätområde Mätosäkerhet (k=2) Sulfat SS-EN ISO :2009 Jonkromatografi 1:1, mg/l 7 % Totalhårdhet Beräkning från Ca + Mg 1:1,2 0,4 23 dh 10 % Totalhårdhet (Ca) Beräkning från Ca + Mg 1:1, mg/l 10 % Turbiditet ISO 7027, utg 3 Nefelometri 1:1,2 0,05 20 FNU 15 % 12 (14) Vattenlab Mikrobiologiska analyser Analysvariabel Metod (Referens) Provtyp * Mätosäkerhet (k=2) Aktinomyceter MF SS , utg. 1 1:2 58 % Escherichia coli MF SS , utg. 2, mod 1:1,2 44 % SS-EN ISO :2014 Escherichia coli, MPN-metod SS-EN ISO :2014 1:1,2,3 52 % Heterotrofa bakterier 35 0 C, 2 dygn SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod 1:1 46 % Intestinala enterokocker MF SS EN ISO :2000 1:1,2,3 28 % Koliforma bakterier MF SS , utg. 2, 1:1,2 36 % SS-EN ISO :2014 Koliforma bakterier, MPN-metod SS-EN ISO :2014 1:1,2 37 % Långsamväxande bakterier 22 0 C, 7 dygn SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod 1:2 16 % Mikrosvamp MF SS , utg. 1 1:2 Mögel: 65 % Jäst: 91 % Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

13 Analysvariabel Metod (Referens) Provtyp * Mätosäkerhet (k=2) Odlingsbara mikroorganismer 22 0 C, 3 dygn SS-EN ISO 6222, utg. 1 1:2 38 % 13 (14) Odlingstekniker SS-EN ISO 8199:2007 Presumtiva Clostridium perfringens MF ISO/CD , :2 48 % Pseudomonas aeruginosa MF SS EN 16266:2008 1:1,2 63 % Komponent/undersökning System Metod/ mätprincip Enhet Interna kontroller Vatten för tillredning Hemofiltrationsvätska Renat vatten, Hemodialysvätska Hemofiltrationsvätska Odling Ingen växt. Växt av Filtrering-odling Ingen växt. Växt av Plattkontroll vid varje tillfälle. Plattkontroll varje tillfälle Förklaringar för vattenlab: Provtyper 1 Vatten 1:1 Sötvatten (samt Bassängbad) 1:2 Dricksvatten 1:3 Havsvatten/Brackvatten 1:4 Avloppsvatten/Lakvatten 1:5 Slam/Sediment Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

14 Mätområde: Mätområdet avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt arbetsområde. 14 (14) * = flexibel förändring har skett för metod, se LiAckFlexLMCG Historik Version Utarbetat / Datum Orsak nr. Reviderat av 1.4 Erik Bergstedt Listorna sorterade efter ackreditering, flexibel ackreditering och ansökt utökad ackreditering. 1.5 Marie Stenberg Diverse namnbyten på undersökningar 1.6 Erik Bergstedt Delat upp dokumentet i tre: Flexibel ackreditering och ansökan om utökad sådan. utbrutna. 1.7 Lindberg-Lagerin, Jakobsson, Robsarve Lagt till enhet i mikrobiologens lista, ändrat mätområde ammonium + ammoniumkväve, svarsrutin CODMn, högkänsligt Troponin I 1.8 Lindberg-Lagerin, Ny standard E-coli och koliforma Swartling 1.9 Jakobsson, Lindberg-Lagerin, Swartling Utökning för mikrobiologen, provtyp 1:3 bort från Koliforma MPN. Lagt till SS-EN till ISO : M L Lagerin Ändrat mätområde Turbiditet 1.11 Swartling/Lagerin Ändrat tillbaka mätområde för Turbiditet 1.12 Robsarve Karbamazepin till flexlista Justering av tabellen, inga externa kontroller, se dokumentnamn RED-2571 i Docpoint Dokumentnamn Dokumentnummer RED-2571

Ackrediteringens omfattning LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

Ackrediteringens omfattning LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Sid1(14) Godkännes Enhetschef: Sign Spec-BMA: Förteckning över vid. Innehåll Klinisk kemi... 1 Transfusionsmedicin... 7 Mikrobiologi... 8 Vattenlab Kemiska analyser... 11 Vattenlab Mikrobiologiska analyser...

Läs mer

Ackrediteringens omfattning LMCG

Ackrediteringens omfattning LMCG Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Ro - Service och diagnostik/laboratoriemedicinskt Centrum Gotland Förteckning över flexibelt ackrediterade analyser vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Innehåll

Läs mer

Ackrediteringens omfattning LMCG

Ackrediteringens omfattning LMCG Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Service och diagnostik/laboratoriemedicinskt Centrum Gotland Förteckning över flexibelt ackrediterade analyser vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Innehåll...1

Läs mer

Ackrediteringens omfattning LMCG, LiAckLMCG

Ackrediteringens omfattning LMCG, LiAckLMCG Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Ro - Service och diagnostik/laboratoriemedicinskt Centrum Gotland Förteckning över flexibelt ackrediterade analyser vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Innehåll

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A

Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A Ackrediteringens omfattning Laboratorier Karlskrona kommuns Laboratorium Lyckeby Ackrediteringsnummer 1042 Laboratoriet i Lyckeby A000078-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Hårdhet, totalt SS 028161, utg

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi -1-Antitrypsin P- Immunokemisk, Turbidimetri Advia 1800 g/l Falun AFP S- Elektro chemiluminescens Cobas e411 µg/l Falun ALAT P- Absorbans Advia 1800 µkat/l Avesta, Falun, Mora Albumin P- Absorbans Advia

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A

Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A Ackrediteringens omfattning Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer 10120 Kvalitetskontroll A013308-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning.

Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning. Ackrediteringens omfattning Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium Uppsala Ackrediteringsnummer 1995 A000428-001 Aktivitetsmätning Vattenanalys Analys av radon i vatten metodbeskrivning, Strålsäkerhetsmyndigh

Läs mer

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A

Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A Ackrediteringens omfattning 208-02-2 206/2905 Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A0002-00 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al SS

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning -1-Antitrypsin S- Immunokemisk, AFP S- Elektro ALAT P- Absorbans Advia 1800 Cobas e411 µ Albumin P- Absorbans ALP P- Absorbans Amylas, pankreasspecifik P- Absorbans Antitrombin P- Kromogenisk Sysmex CS5100

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Sida 1 av 6 Dok.Nr. 17-128 AFP P/S ECLIA kie/l 11,7/5,1 122,1/5,2 ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800 µkat/l 0,50/5,2 1,48/2,5 ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800 µkat/l 0,43/5,8 1,37/2,1 Albumin P/S Fotometri ADVIA

Läs mer

Komponent/ Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort

Komponent/ Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort ALAT Albumin IFCC Brom Cresol Purpur 1(10) AU 5800 g/l Borås Albumin, elfores Immunonefelometri Immage 800 g/l Borås Albumin, elfores Urin Immunonefelometri BN-ProSpec mg/l Borås Albumin Urin Turbidimetri

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Sida 1 av 7 Dok.Nr. 17-128 Revisionshistorik Originaldokumentet togs i bruk 2014-02-01 Revisionsnummer Datum Ansvarig Ändring mot tidigare version 1.1 2014-09-01 Maria Nilsson Sysmex Ca1500 har ersatts

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA)

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi och Patientnära analysverksamhet (PNA) Komponent/Undersökning System/ Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Provmaterial Aceton S-, U- Gaskromatografi Trace GC mmol/l Aceton S-, U- Gaskromatografi Focus GC mmol/l ALAT P- Spektrofotometri

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374

Ackrediteringens omfattning Aleris Medilab, Klinisk kemi, Täby 1374 LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l EVF Blod Beräknat värde Sysmex XN 9000 MCV

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800 µkat/l Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1200 g/l infärgning Albumin P/S Fotometri BCG ADVIA 1800 g/l infärgning Albumin U, Pt(U) Immunoturbidimetri

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ALAT Spektrofotometri AU 5800 µkat/l Borås IFCC Albumin Spektrofotometri AU 5800 g/l Borås Brom Cresol Purpur Albumin, elfores Immunonefelometri Immage 800 g/l Borås Albumin Urin Immunonefelometri Immage

Läs mer

Dnr KK18/456. Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK18/456. Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet Antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-11 2/7 Prislista 2019 Enskilt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Läs mer

CDT Serum HPLC Shimadzu % V CEA, Karcinoem-bryonalt antigen Serum Kemiluminescens UniCel DxI 800 µg/l V CK, totalt Serum Fotometri AU 680 µkat/l V

CDT Serum HPLC Shimadzu % V CEA, Karcinoem-bryonalt antigen Serum Kemiluminescens UniCel DxI 800 µg/l V CK, totalt Serum Fotometri AU 680 µkat/l V Region ästmanland, Laboratoriemedicin, Centrallasarettet - 1440 ALAT, Alaninamino-transferas Serum Fotometri AU 680 µkat/l K/ Albumin Serum Fotometri, BCP AU 680 g/l K/ Albumin Cerebro-spinalvätska Turbidimetri

Läs mer

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A

Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A Ackrediteringens omfattning Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A001119-010 Aktivitetsmätning Vattenanalys Cesium, Cs-137 Intern metod: KMLi- 01 Cesium

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, Centrallasarettet - 1440 Komponent/ / Metod/ Utrustning Enhet Lab/Ort Undersökning provmaterial Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri AU 680

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 25-OH Vitamin D S Immunkemi (fast fas), kemiluminiscens Centaur XP nmol/l Växjö ALAT P Enzymaktivitet, fotometri Olympus AU400, AU2700 µkat/l Växjö, Ljungby Albumin P Kemisk reaktion, fotometri Olympus

Läs mer

Kvalitetsmanual Bilaga 01, Ackrediteringens omfattning, kemlab

Kvalitetsmanual Bilaga 01, Ackrediteringens omfattning, kemlab Laboratoriemedicin Sida 1 av 5 Alaninaminotransferas, ALAT Serum Fotometri, katalytisk Architect c8000 kat/l 0,48/12% 2,64/3 % Albumin Serum Fotometri,, bromkresolpurpur Architect c8000 g/l 30/ 6% 40/

Läs mer

Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A SS , utg 1 Nej Ja. SS , utg 1 Nej Ja

Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A SS , utg 1 Nej Ja. SS , utg 1 Nej Ja Ackrediterings omfattning Laboratorier AK Lab AB Borås Ackrediteringsnummer 1790 A003450-001 Kemisk analys Provtagning Avloppsvat, provtagning Dricks- och badvat, provtagning, kemi Vat, provtagning, spårmetaller

Läs mer

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L Täby EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Täby Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l Täby EVF Blod Beräknat värde Sysmex

Läs mer

Komponent/Undersökning System/ Metod/Mätprincip Utrustning Enhet

Komponent/Undersökning System/ Metod/Mätprincip Utrustning Enhet LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l EVF Blod Beräknat värde Sysmex XN 9000 MCV

Läs mer

Kvalitetsmanual Bilaga 01, Ackrediteringens omfattning, kemlab

Kvalitetsmanual Bilaga 01, Ackrediteringens omfattning, kemlab Laboratoriemedicin Sida 1 av 5 Alaninaminotransferas, ALAT Serum Reflektometri,enzymatisk Vitros 5.1 kat/l 0,48/12% 2,64/3 % Albumin Serum Reflektometri, bromkresolgrönt Vitros 5.1 g/l 24,2/6 % 45,4/3

Läs mer

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning för klinisk kemi LPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 9 /L Täby EPK Blod Optisk cytometri Sysmex XN 9000 10 12 /L Täby Hemoglobin Blod Kemisk reaktion, fotometri Sysmex XN 9000 g/l Täby EVF Blod Beräknat värde Sysmex

Läs mer

Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A ten. en Bioluminiscens Sötvatten Ja Nej

Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A ten. en Bioluminiscens Sötvatten Ja Nej Ackrediteringens omfattning Laboratorier ALcontrol AB Karlstad Ackrediteringsnummer 1006 Karlstad A001119-003 Biologiska undersökningar Vatanalys Toxicitet, Microtox SS-EN ISO 11348-3:2008, mod Bioluminiscens

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi Komponent/ Undersöking System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet % Lb/Ort ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1200 µkt/l 0,42/8,3 1,29/2,9 Krlshmn ALAT P/S Enzymtisk ADVIA 1800 µkt/l 0,43/5,8 1,37/2,1

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi AFP Serum CMIA Architect i2000sr Örebro, ku/l ALAT Plasma Fotometri Vitros 5.1 µkat/l Albumin Plasma Fotometri Vitros 5.1 Albumin Urin Turbidimetri Advia 1800 Örebro mg/l Albumin, immunologisk Plasma Turbidimetri

Läs mer

ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Lycksele, Skellefteå, Umeå µkat/l

ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Lycksele, Skellefteå, Umeå µkat/l ACTH Plasma Immunometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Umeå pmol/l AFP Plasma/Serum Immunometri Cobas 6000/8000, Roche Kemi, Umeå µg/l ALAT Plasma/Serum Spektrofotometri Cobas 6000/8000, Roche µkat/l Albumin

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning AFP Serum CMIA Architect i2000sr ku/l Örebro, ALAT Plasma Fotometri Advia XPT/1800 µkat/l Örebro Karlskoga Lindesberg Albumin Plasma Fotometri Advia XPT/1800 g/l Örebro Karlskoga Lindesberg Albumin Urin

Läs mer

Ackrediteringens omfattning, klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning, klinisk kemi Förvaltning Ägare Reviderat datum Mariann Sjöberg 2019-03-29 Verksamhet Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro,Klinisk kemi,akutlaboratorierna Slutgranskare Mariann Sjöberg Diarienr

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort. Immunkemi (ECL), elektrokemiluminiscens

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort. Immunkemi (ECL), elektrokemiluminiscens 25-OH Vitamin D Cobas 8000 e801 nmol/l Växjö ALAT Enzymaktivitet, fotometri µkat/l Albumin Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin U Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin/Krea kvot U Beräknat värde g/mol Albumin-uts

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi Alaninaminotransferas, ALAT Serum Reflektometri,enzymatisk Vitros 5.1 kat/l Albumin Serum Reflektometri, bromkresolgrönt Vitros 5.1 g/l Albumin (imm) Serum Turbidimetri, immunologisk Cobas 6000, c501 g/l

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Komponent/Undersökning ystem Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort 25-OH Vitamin D ALAT Enzymaktivitet, fotometri Albumin Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin U Immunkemi, turbidimetri g/l Albumin/Krea

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Prislista 2017 ÖVRIGA System Analys Pris

Prislista 2017 ÖVRIGA System Analys Pris Gäller från 2017 01 01 Reviderad 2017 05 02 Laboratoriet för klinisk kemi Prislista 2017 ÖVRIGA P/S- ALAT 9,85 Dialysvätska- Albumin 71,67 P/S- Albumin 9,63 U- Albumin/Kreatinin-kvot 81,36 S- Alfa-1-Antitrypsin

Läs mer

Prislista 2017 SÄS System Analys Pris

Prislista 2017 SÄS System Analys Pris Gäller från 2017 01 01 Reviderad 2017 05 02 Laboratoriet för klinisk kemi Prislista 2017 SÄS P/S- ALAT 9,66 Dialysvätska- Albumin 70,27 P/S- Albumin 9,44 U- Albumin/Kreatinin-kvot 79,77 S- Alfa-1-Antitrypsin

Läs mer

Prislista 2017 VOLYMAVTALSKUNDER VG - PRIMÄRVÅRD System Analys Pris

Prislista 2017 VOLYMAVTALSKUNDER VG - PRIMÄRVÅRD System Analys Pris Gäller från 2017 01 01 Reviderad 2017 05 02 Laboratoriet för klinisk kemi Prislista 2017 VOLYMAVTALSKUNDER VG - PRIMÄRVÅRD P/S- ALAT 6,70 Dialysvätska- Albumin 6,75 P/S- Albumin 6,75 U- Albumin/Kreatinin-kvot

Läs mer

Laboratoriet för klinisk kemi. Prislista 2015 SJUKHUS. System Analys Pris

Laboratoriet för klinisk kemi. Prislista 2015 SJUKHUS. System Analys Pris Gäller från 2015-01-01 Laboratoriet för klinisk kemi Prislista 2015 SJUKHUS System Analys Pris P/S- ALAT Dialysvätska- Albumin 12,72 18,07 P/S- Albumin 18,07 U- Albumin/Kreatinin-kvot 65,55 tu- Albumin,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Landstinget ästmanland, Laboratoriemedicin, linisk kemi - 1440 omponent/ Undersökning System/ Metod/ provmateria l Mätprincip ALAT, Alaninaminotransferas Serum Fotometri µkat/l Albumin Serum Fotometri,

Läs mer

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l

Komponent/Undersökning System Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Klinisk kemi Aceton Serum Gaskromatograf Agilent gaskromatograf 7820 mmol/l Aktiverad Partiell Tromboplastintid Plasma Klottmetod STA-R Evolution Stago s Alaninamino-transferas Serum UV-fotometrisk, kinetisk,

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Akutgruppering och BAS-test ABO-bestämning RhD-bestämning BAS-test Albumin i urin, låg nivå U Albumin U Albumin/Kreatinin kvot Alkoholer P Aceton P Etanol P Isopropanol P Metanol Allmän klinisk kemi P

Läs mer

Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A

Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A Ackrediterings omfattning Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer 10217 A013682-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Kalcium, Ca SS 028161, utg 2 AAS 0,5 5 mg/l Dricksvatt

Läs mer

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt

Metod/Mätprincip Utrustning Enhet Lab/Ort Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ VITEK MS Biomerieux Växt av/ingen växt Klinisk bakteriologi Bihålesekretodling Sekret Speciell odling/ Blododling barn (B) Blod Allmän odling/ BacTAlert 3D Växt av/ingen växt Blododling + (B1) VITEK MS Biomerieux Borrelia (IgM och IgG) Serum

Läs mer

Prislista 2016 SJUKHUS

Prislista 2016 SJUKHUS Labortoriet för klinisk kemi Gäller från 2016 01 01 Prislista 2016 SJUKHUS System P/S- ALAT 12,97 Dialysvätska-, P/S- Albumin 18,43 U- Albumin/Kreatinin-kvot 66,86 S- Alfa-1-Antitrypsin 40,93 Lkc- Alkalisk

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning ACTH Plasma Immunometri AFP Immunometri µ ALAT Spektrofotometri Albumin Plasma Spektrofotometri BCP. alfa-1-antitrypsin Serum Immunturbidimetri Alkoholer, Aceton Gasvätske-kromatografi Auto XL (Perkin

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Västerhejde Annex 1:1, del av

Västerhejde Annex 1:1, del av Västerhejde Annex 1:1, del av PM Vatten Sammanställning 2017--20 ) Provpumpning av befintlig vattenbrunn Västerhejde Annex 1:1 Visby 2017-09-15 Provpumpningsprotokoll Uppdragsgivare Arkitektur&Film Carin

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Kvalitetsmål för extern kvalitetssäkring

Kvalitetsmål för extern kvalitetssäkring Sida1 av 7 Kvalitetsmål för extern kvalitetssäkring Deltagare i program för extern kvalitetssäkring kan använda programmen för att få en uppfattning om sin egen kvalitet, och om resultaten uppfyller verksamhetens

Läs mer

Prislista Klinisk Kemi 2019

Prislista Klinisk Kemi 2019 P AAT (alfa-1-antitrypsin) 26,77 S α-1-fetoprotein (AFP) 39,70 S ALAT (Alaninaminotransferas) 17,46 Asc Albumin 17,46 Ascites Ledv Albumin 17,46 Pkv Albumin 17,46 Perikard Plv Albumin 17,46 Pleura S Albumin

Läs mer

Nya analysinstrument på NU

Nya analysinstrument på NU Laboratoriemedicin NU-sjukvården 2018-05-15 Nya analysinstrument på NU 2018-05-17 Som ett led i införandet av samordnad diagnostik bland offentliga laboratorium i VGR kommer instrumentering och analysmetoder

Läs mer

Ackrediteringens omfattning. Komponent / Undersökning. System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ort. Bilaga 2a / /629

Ackrediteringens omfattning. Komponent / Undersökning. System Metod / Mätprincip Utrustning Enhet Ort. Bilaga 2a / /629 25-OH Vitamin D Serum Luminiscens Architect i2000 nmol/l 5-HIA Urin Reversed Phase HPLC µmol/l Adrenalin Urin Reversed Phase HPLC nmol/l AFP Serum Luminiscens Architect i2000 µg/l ALAT Serum Enzymatisk,

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2016-04-20. Akutsortiment, Karolinska Solna 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Laboratoriemedicin Västernorrland, Länssjukhuset -Härnösand, - 1361 Aceton S-, U- Gaskromatografi Trace GC mmol/l Aceton S-, U- Gaskromatografi Focus GC mmol/l ALAT P- Spektrofotometri Cobas 6000 ukat/l

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1 av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Södersjukhuset 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 972

Analysrapport. ProvId: 7,00. Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 972 Provtaget: 1-02-1 : 4,6 C Kund: Sollentuna Kommun Mottaget: 1-02-1 :02 6,4 C Provplats: Rotsundagårdsvägen 62, Fsk Växthuset (Inspira) Box 72 Kommun: Sollentuna 2 SOLLENTUNA Provtagare: Stellan nina.lans@seom.se;

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 201-0-0 201/11 Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm - 188 Mätosäkerhet ALAT IFCC med pyridoxalfosfat / Integra 00 µkat/l

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P23 Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P23 Box 2094 Provtaget: 1--05 0:50,1 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1--05 0: C Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran vid P Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Mikael Danielsson

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3 Provtaget: 1--05 :, C Kund: Sigtuna Kommun Mottaget: 1--05 :4,6 C Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Uranusgatan 2, Galaxskolan Östra Bangatan 3 Kommun: Sigtuna 60 ARLANDA STAD Provtagare: Nisse

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P8 Box 2094 Provtaget: 1-02- 0:00 1,0 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1-02- 0: C Produktion och Distribution Provplats: Utgående Dricksvatten, Provtagningskran P Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Ludwika Komajda andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

Tack för att du har tagit prover via Werlabs. Vi har nu tittat på dina värden, nedan följer en bedömning.

Tack för att du har tagit prover via Werlabs. Vi har nu tittat på dina värden, nedan följer en bedömning. Hej Emil! Se blodprov från 16 mars 2018 Läkarens kommentar Spara () Tack för att du har tagit prover via Werlabs. Vi har nu tittat på dina värden, nedan följer en bedömning. Vänligen klicka på Visa Mer

Läs mer

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019

Analysprislista Vattenlaboratoriet 2019 Analysprislista 2019 Sida 1 av 5 Välkommen till Vi erbjuder dig personlig service och ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser. är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Läs mer

ACTH-belastning patient (fasta) Funktionsundersökning - - Kar serum ECLIA Cobas e411 IU/L Kar

ACTH-belastning patient (fasta) Funktionsundersökning - - Kar serum ECLIA Cobas e411 IU/L Kar Klinisk kemi sjukhuslaboratorier ACTH-belastning patient Funktionsundersökning - - Ak mot TSHreceptor serum ECLIA Cobas e411 IU/L (TRAK) Alfafetoprotein serum Immunometrisk Vitros 3600 µg/l ALAT plasma,

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094 Provtaget: --05 0:, C Kund: Norrvatten Mottaget: --05 0: C Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Rosalia Canovas andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll

PRISLISTA VA Kvalitetskontroll Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094

Analysrapport. ProvId: 7,00. Kund: Norrvatten Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 2094 Provtaget: 1-02-1 07: 1,3 C Kund: Norrvatten Mottaget: 1-02-1 0: C Produktion och Distribution Provplats: Råvatten Intagskammaren Box 4 Kommun: Järfälla Provtagare: Rosalia Canovas andreas.hagelin@norrvatten.se

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO / IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 6.2 ± 0.93 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg < 5 ± 2 Pt SS-EN 27888-1 Konduktivitet

Läs mer

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset

Preanalytisk hållbarhet. Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Preanalytisk hållbarhet Peter Ridefelt - Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset Walter Guders sammanställningar http://www.diagnosticsample.com Stahl Clin Chem Lab Med 2005;43:210 Jensen Clin

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Hb Blod Spektrofotometri Advia 2120i / poch 100 i / Sysmex XN g/l Eskilstuna Nyköping Advia 2120i / Sysmex XT2000i / Sysmex XT1800i g/l Falköping Lidköping Skövde Advia 2120i g/l Stockholm StG/ Huvudsta

Läs mer

Förteckning över analyser, Närlaboratorier

Förteckning över analyser, Närlaboratorier Komponent/ undersökning System/ provmaterial Metod/ mätprincip Utrustning Enhet Lab/ort Ackrediterad Glukos Plasma Fotometri HemoCue Glukos mmol/l Samtliga Närlab utom Hemoglobin Fotometri HemoCue g/l

Läs mer

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (LM)

Provtagning kapillärt - minsta provmängd (LM) Instruktion Sida 1(6) Proppfärg : Röd = utan tillsats (500 µl), Guldgul = gel (600 µl), Lila = EDTA- (500 µl), Mintgrön = Litium Heparin (600 µl) Grå = Na-Fluorid/K-Oxalat (600 µl) KLINISK KEMI Analys

Läs mer

Vattenkvalitet i Rydaholm

Vattenkvalitet i Rydaholm attenkvalitet i Rydaholm attnet i Rydaholm är medelhårt (6 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd disk- och tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat!

Läs mer

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument i Skagersvik, Gullspångs tätort samt Otterbäcken

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument i Skagersvik, Gullspångs tätort samt Otterbäcken Skagersviks vattenverk DRICKSVATTENKVALITET hos i Skagersvik, Gullspångs tätort samt Otterbäcken Dricksvatten bedöms som tjänligt om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller

Läs mer

Svarstiderför analyser, centrallaboratoriet för klinisk kemi

Svarstiderför analyser, centrallaboratoriet för klinisk kemi B-Leukocyter, partikelkoncentration, B-LPK 1 B-Erytrocyter, partikelkoncentration, B-EPK 1 B-Hemoglobin, B-Hb 1 B-Erytrocyter,volymfraktion, B-EVF 1 (B)Erc-Medelvolym, B-MCV 1 (B)Erc-Medelhemoglobin, massa,

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

Ackrediteringens omfattning, klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning, klinisk mikrobiologi Förvaltning Ägare Reviderat datum Emma Johansson 2018-12-06 Verksamhet Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset,Klinisk mikrobiologi Slutgranskare Emma Johansson Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Vattenkvalitet i Dannäs

Vattenkvalitet i Dannäs attenkvalitet i Dannäs attnet i Dannäs är mjukt (5 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål Sida1av 5 EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer