Din manual SHARP XL-UH2000H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:. 2 Reglage och indikatorer en sådan användning krävs en oberoende licens. För information, besök MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenserad från Fraunhofer IIS och Thomson. Förberedelse för användning Systemanslutningar Fjärrkontroll. 9 Grundförfarande Allmän reglering.. 10 Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) Allmän information Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD Avancerad uppspelning av CD eller MP3/WMA-CD Avancerad uppspelning av CD MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) Tillbehör Bekräfta att följande tillbehör ingår. USB minneuppspelning Lyssna till USB massminne / MP3 spelare Att ta bort USB minne.. 21 Avancerad USB uppspelning Radio Fjärrkontroll 1 Batteri av "AA" storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) 2 Lyssning till radio Utmärkande egenskaper Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) Förbättring av ditt system.

3 Hänvisningar AM-ramantenn 1 FM-antenn 1 Anmärkning: Endast ovan tillbehör ingår. Problemlösningsdiagram Underhåll Tekniska data V-1 Försiktighetsåtgärder Allmänt Se till att apparaten placeras på välventilerad plats med minst 10 cm fritt utrymme på alla sidor. 10 cm 10 cm 10 cm Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. XL-UH2000H SVENSKA 10 cm Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, borddukar, gardiner, etc. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Ställ ingenting ovanpå enheten. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om ditt system inte fungerar riktigt, dra nätsladden ur nätuttaget. Stick in nätsladden igen och slå till strömmen. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C 35 C. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Varning: Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Nivåinställning Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och lyssna på musik på måttliga nivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och lyssna på musik på måttliga nivåer. För mycket lyssning i hörlurar med hög volym kan orsaka hörselskador. V-2 Allmän information XL-UH2000H Reglage och indikatorer Frampanel Hänvisningssida 1. Skivslädar Timerindikator Fjärrsensor Skiv- eller USB stoppknapp Skiv- eller USB spelnings- eller repeteringsknapp... 12, Till/Beredskapsknapp

4 CD knapp Kanalväljar (frekvensband) knapp , Video/Auxiliary/USB knapp USB kontakt Hörluruttag Ljudreglering Skivnummer Valknappar Skivsläde Öppna/Stäng knapp SVENSKA V-3 Allmän information XL-UH2000H SVENSKA Bakpanel Hänvisningssida 1. Högtalaruttag Nätsladd FM 75 ohm antennuttag AM antennjordningsklämma AM ramantennuttag

5 Video/Aux (Ljudsignal) Ingångsuttag Kylfläkt Subwooferförutgångsuttag Högtalarsystem 1. Högtonshögtalare 2. Baselement 3. Basreflexgång 4. Högtalarledning V-4 Allmän information Hänvisningssida 1. Skivnummerindikatorer MP3/WMA mappindikator MP3/WMA titelindikatorer... 19, MP3-indikator... 13, WMA-indikator , RDS indikator Trafikmeddelandeindikator Dynamisk PTY indikator Trafikprogramindikator Frånslagsindikator.

6

7 Timerspelningsindikator Skiv- eller USB totalindikator 13, Dagstimerindikator FM stereomodindikator FM Stereomottagningsindikator Minnesindikator. 17, Indikator för extra bas Repeterad skiv- eller USB spelningsindikator , Skiv- eller USB pausindikator Skiv- eller USB spelsindikator , 21 Skärmvisning XL-UH2000H Reglage och indikatorer (fortsättning) 1 Fjärrkontroll Hänvisningssida 1. Fjärrkontrollsändare Skivnummer Valknappar Klock/timerknapp , 30, Direktsökningsknappar Ekvalisatorläge valknapp Extra Bas/Demo knapp....

8 .. 8, Till/Beredskapsknapp CD knapp Kanalväljar (frekvensband) knapp. 23, Video/AUX/USB knapp , Mappknapp Displayknapp Nivå upp och ner knappar Clear/Dimmer knapp , Skiv- eller USB-slumpvisknapp , Skivstoppsknapp USB stoppknapp Minne knapp , 17, 24, 30, Pausknapp för skiva.

9 Skivspelnings- och repeteringsknapp , Pausknapp för USB USB uppspelnings- och repetitionsknapp , Inställning upp knapp , Skivspår upp eller snabb framspolning, kanalförinställning upp, tid upp knapp 11, 14, 20, 24, Skivspår ner eller snabbt omslag, kanalförinställning ner, tid ner knapp , 14, 20, 24, Inställning ner knapp , RDS ASPM knapp...ation. Yttre FM-antenn Använd FM utomhusantenn om du kräver bättre mottagning. Rådgör med din affär. FM FM ANTENNA ANTENNA GND AM GND AM External Yttre FM-antenn FM aerial 75 OHMS 75 OHMS 75 ohm 75 ohms koaxial kabel coaxial cable Anmärkning: Om en FM utomhusantenn används, koppla från den medföljande FM antennledningen. V-8 Förberedelse för användning XL-UH2000H Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 2 Öppna batterilocket. Sätt i medföljera batterierna åt rätt håll som anges i batterifacket. När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot batterikontakterna. Stäng locket. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 "AA" storlek batterier (UM/SUM3, R6, HP-7 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärren och sensorn på enheten med en mjuk duk. Om sensorns utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Avskärma ljuset eller vänd enheten från ljuset. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. SVENSKA 3 Förberedelse för användning Test av fjärrkontrollen Kontrollera fjärrkontrollen efter alla anslutningar kontrollerats (hänvisa till sidorna 6-8). Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på enheten. Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Tryck ON/STAND-BY knappen. Går strömmen till? Nu kan du njuta av musiken. Observera för batterier: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Varning: Använd inte laddningsbara batterier (nickel kadmium batteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Borttagning av batterier: Öppna batterilocket och ta bort batterierna. V-9 Allmän reglering Nivåinställning Användning med huvudenheten: Nivån ökar när VOLUME kontrollen vrids medurs och minskar moturs. Användning med fjärren: Tryck VOLUME (+ eller -) för öka eller minska nivån MAXIMUM XL-UH2000H SVENSKA Baskontroll Ekvalisator För slå på strömmen Tryck ON/STAND-BY knappen och slå till strömmen. Efter användning: Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. När EQUALIZER MODE knappen trycks på fjärrkontrollen visas aktuell lägesinställning. För ändra till annat läge, tryck EQUALIZER MODE knappen flera gånger tills önskat ljudläge visas. Belysningsljuskontroll Vid påslagning, tänds ringen runt volymkontrollen. För att sätta på/ stänga av ljuset, håll nere knappen CLEAR/DIMMER på fjärrkontrollen i mer än 2 sekunder. Volymens automatiska intoning Om du stänger av och slår åter på enheten när volymen är inställd på 27 eller mer, startar volymen från 16 och tonas in till den senaste använda nivån. V-10 Grundförfarande När strömmen först vrids på går enheten till extrabasläget som förstärker basfrekvenserna, och "X-BASS" syns. För att annullera extrabasläget tryck X-BASS/DEMO knappen på fjärrkontrollen. XL-UH2000H Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) 5 Tryck eller MEMORY. för justera timmen och tryck sedan SVENSKA Tryck eller öka fortlöpande. för öka tiden med 1 timme. Håll den nere för för justera minuterna och tryck sedan 6 Tryck eller MEMORY. Grundförfarande I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00) systemet. Tryck eller en gång för öka tiden med 1 minut. Håll den nere för ändra tiden i 5 minuters intervall. För bekräfta tidvisningen: [När enheten är i beredskapsläget] Tryck CLOCK/TIMER. Tiden visas i ungefär 10 sekunder. [När strömmen är på] Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck eller Tiden visas i ungefär 10 sekunder.

10

11 1 2 3 Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck tryck MEMORY. eller för välja "CLOCK" och för visa tiden. 4 Tryck eller för välja 24 timmars eller 12 timmars format och tryck sedan MEMORY. Anmärkning: "CLOCK" syns eller tiden blinkar för bekräfta tidsvisningen när nätströmmen återställts efter strömavbrott eller enheten kopplats från. Om felaktig, justera om klockan som följer. För återställa klockan: Gör "Inställning av klockan" från steg 1. Om "CLOCK" inte syns i steg 3 hoppas steg 4 över (för välja 24-timmars eller 12timmarsskärm). För ändra 24-timmar eller 12-timmarsystemet: 1 Nollställ allt programmerat innehåll. [Hänvisa till "Fabriksåterställning, Rensning Av Allt Minne" på sidan 36 för detaljer.] 2 Gör "Inställning av klockan" från steg 1. "0:00" "AM 12:00" "AM 0:00" 24-timmars systemet syns. (0:00-23:59) 12-timmars systemet syns. (AM 12:00 - PM 11:59) 12-timmars systemet syns. (AM 0:00 - PM 11:59) V-11 Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD Detta system kan spela upp vanliga CD, CD-R/RW i CD-format och CD-R/RW med MP3- eller WMA-filer, men inte spela in på dessa. Vissa audio CD-R och CD-RW skivor är inte spelbara pga. skivans beskaffenhet eller komponenten som användes för inspelning. MP3: MP3 är ett slags komprimering. Det är en akronym som betyder MPEG Audio Layer 3. MP3 är en audiokodtyp som behandlas genom höggradig komprimering från den ursprungliga audiokällan med ringa förlust av ljudkvaliteten. Systemet understöder MPEG 1 Layer 3, MPEG 2 Layer 3 och VBR filer. Under VBR filavspelning är tiden i skärmen olik faktisk avspelningstid. Bitrate som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps. WMA: WMA-filer är avancerade systemformat-filer som innehåller ljudformat-filer som har komprimerats med Windows Media Audio kod. WMA har utvecklats av Microsoft som ljudformat-filer för Windows Media Player. MP3- och WMA-indikatorn tänds när enheten läser av en MP3resp. WMA-CD. Bitrate som är stödd av WMA är 64 ~ 160 kbps. Automatisk ström till funktion: När du trycker någon av följande knappar slås enheten till. CD (huvudenhet och fjärrkontroll): Enheten slås till och "CD" funktionen aktiveras. CD / på fjärrkontrollen: Enheten slås till och CD avspelning startar (oavsett sista funktionen). / på huvudenheten: Enheten slås till och avspelning av sista funktionen startar (CD,TUNER,VIDEO/AUX/USB). Automatisk avstängning: När CD-, MP3- eller WMA-CD-funktionen är i stoppläge går huvudenheten till beredskapsläge efter 15 minuters inaktivitet. XL-UH2000H SVENSKA V-12 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD XL-UH2000H Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD (fortsättning) Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck CD. Tryck 1 och inom 5 sekunder tryck öppna skivsläden 1. OPEN/CLOSE för Avspelning börjar från spår 1 på DISC 1. Efter att skivan slutat spela, spelas nästa skiva automatiskt. Efter sista spåret på femte skivan spelat färdigt stannar enheten automatiskt. När skiva saknas i en av skivslädarna (1-5) hoppas tom släde över till nästa släde med skiva. Växla andra skivor medan skiva spelar: Tryck en av 15 knapparna för stannad skiva och inom 5 sekunder tryck OPEN/CLOSE för växla skivor. Ta ut skivorna: Tryck på en av 1 5 och inom 5 sekunder tryck OPEN/CLOSE. SVENSKA Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Placera skivan i skivsläden 1 med etiketten uppät. Var noga med placera 8 cm skivan i mitten på skivslädarna. 12 cm 8 cm VOLUME ON/ STAND-BY OPEN/ CLOSE CD TUNER/ (BAND) VIDEO /AUX 5 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att stänga skivsläden 1. MP3-indikator WMA-indikator För att hoppa till en önskad skiva: Tryck på en av 15-knapparna, och tryck sedan inom 5 sekunder på (CD )-knappen. Varning: Placera inte två skivor i samma skivsläde. Spela inte upp skivor med speciell form (hjärtformade, sexhörniga o. s.v.). Det kan leda till felfunktioner. Snurra inte på skivsläden under gång. Om strömmen bryts medan släden är öppen, vänta tills den åter går till. Om skivsläden stannas med våld syns "ER-CD21" på skärmen i 3 sekunder och enheten fungerar inte. Om så sker, tryck ON/ STAND-BY för gå till beredskapsläget och slå sedan till strömmen igen. Uppträder störningar i TV- eller radiomottagning under CDspelning ska avståndet mellan apparaterna ökas. Om skivan är skadad, smutsig eller inlagd upp och ner hoppas den över. [CD] TOTAL-indikator [MP3/WMA] Totalt antal spår för skiva Total speltid för skiva Totalt antal filer På grund av strukturen av skivinfoirmationen tar det längre tid att läsa MP3/WMA skiva än normal CD (cirka 20 till 90 sekunder). 6 7 Du kan placera skivorna på skivslädarna 2-5 genom följa stegen 3-5. Tryck / för att starta avspelning. Skivspelsindikator V-13 XL-UH2000H SVENSKA Olika skivfunktioner Funktion Spelning Huvudenhet Fjärrkontroll Handhavande Tryck medan stannad. Stopp Tryck under avspelning. Paus Tryck under avspelning. Tryck / för återuppta avspelning från pausläget. Tryck under avspelning eller medan stannad. Om du trycker knappen medan stannad, tryck / för starta önskat spår. Tryck och håll nere under avspelning. Släpp knappen för återuppta avspelning. Spår upp/ spår ner Snabb framspolning/snabb omslagsspolning V-14 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Anmärkningar för CD eller MP3/WMA skiva: Spår upp/spår ner är möjligt endast för enskilda skivor. Snabb framspolning/snabbt omslag är möjligt endast för enskilda skivor. När slutet på sista spåret nås under snabbt framåt visas "END" på skärmen och CD spelning pauserar. När början på första spåret nås under snabbt omslag går enheten till avspelningsläget. Omskrivningsbara skivor som inte är slut, kan fortfarande spelas. XL-UH2000H Avancerad uppspelning av CD eller MP3/WMA-CD För ange skiva som ska spelas Du kan spela en skiva genom ange skivnumret.

12 SVENSKA Spårsnabbsökning Önskade spår på aktuell snabbsökningsknapparna. skiva kan spelas med Använd snabbsökningsknapparna på fjärrkontrollen för välja önskat spår medan vald skiva spelas. Valt spårnummer Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Tryck en av 1-5 knapparna för välja önskad skiva. Valt skivnummer 2 Inom 5 sekunder, tryck / på huvudenheten. Med snabbsökknapparna kan välja upp till nummer 9. När nummer 10 eller högre väljs, använd "+10". A. Till exempel, för välja 13 1 Tryck "+10" en gång. 2 Tryck "1". 3 Tryck "3". Avspelning startar från spår 1 på vald skiva. Efter att sista skivans sista spår spelats, stoppas enheten automatiskt. Anmärkning: Om ett skivfack utan skiva väljs, kommer uppspelningen inte att påbörjas och skivindikatorn försvinner. Avsluta avspelning: Tryck (CD ). B. Till exempel, för välja Tryck "+10" knappen två gånger. 2 Tryck "1". 3 Tryck "3". 4 Tryck "0". Anmärkningar: Spårnummer högre än antalet spår kan inte väljas. Under slumpmässig spelning är snabbsökning inte möjlig. Avsluta avspelning: Tryck (CD ). V-15 XL-UH2000H SVENSKA Repeterad spelning Repeterad spelning kan spela en skiva, alla 5 skivorna, eller programmerad sekvens fortlöpande. För att repetera en skiva: Tryck / två gånger. Repetering av alla spår på upp till 5 skivor: Tryck / knappen tre gånger. Repetera önskade spår (Enbart CD): Gör stegen 1-6 i avsnittet "Programmerad spelning" på sidan 17 och tryck sedan / två gånger. Slumpmässig spelning Spåren på skivan kan spelas i slumpmässig ordning automatiskt. För att annullera slumpmässig spelning: Tryck /. "R" försvinner. på spelande spår söks upp. Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.) Varning: Efter repeterad eller slumpmässig spelning, se till att trycka knappen annars fortsätter skivan (skivorna) spela. (CD ) Annullering av repeterad spelning: Tryck / knappen igen tills " " försvinner. V-16 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Slumpspela alla spår på upp till 5 skivor: Tryck RANDOM på fjärrkontrollen. XL-UH2000H Avancerad uppspelning av CD Programmerad spelning Du kan välja upp till 32 musikval för avspelning i önskad ordning. SVENSKA Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen på fjärrkontrollen för att gå till läget spara programmering. Radering av programmerade val: Tryck CLEAR/DIMMER knappen på fjärren medan "MEMORY" indikatorn blinkar. Varje gång knappen trycks ner, raderas ett spår, begynnande med det sist programmerade. För annullera programmerad spelning: Medan i stoppmodet och "MEMORY" indikatorn lyser, tryck CLEAR/ DIMMER knappen på fjärren. "MEMORY" indikatorn försvinner och allt programmerat innehåll nollställs. Lägga spår till programmet: Om program tidigare har memorerats visas "MEMORY" indikatorn. Följ sedan stegen 1-6 för lägga till spår. De nya spåren memoreras efter det sista spåret i originalprogrammet. För kontrollera vilka spår som är programmerade: Medan enheten är stannad i programmerade spelningsläget, tryck eller knappen. 2 Tryck en av 1-5 knapparna för välja önskad skiva. Valt skivnummer 3 Tryck snabbsökknapparna på fjärrkontrollen för välja önskat spår. Du kan också välja spår med trycka Valt spårnummer eller. 4 5 Tryck MEMORY knappen för spara spårnumret. Repetera stegen 2-4 för andra spår. Upp till 32 spår kan programmeras. Om du gör misstag kan de programmerade spåren raderas med trycka CLEAR/DIMMER knappen. Tryck (CD ). Totalt antal i minnet visas. Tryck / för att starta avspelning. Anmärkningar: När skiva med programmerade spår tas ur annulleras programmet automatiskt. Även om du trycker ON/STAND-BY knappen för gå till beredskapsmodet eller ändrar funktionen från CD till annan raderas inte programmerade musikval. Under programmerad spelning är slumpmässig spelning inte möjlig. 6 7 V-17 MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) För att spela upp MP3/WMA (Windows Media Audio) fil Det finns många musikplatser på Internet från vilka du kan ladda ner MP3/WMA (Windows Media Audio) musikfiler. Följ instruktionerna på webbplatsen om hur ladda ner musikfilerna. Du kan sedan spela upp dessa nerladdade musikfiler genom att bränna dem på en CD-R/RW skiva eller ansluta en USB minnesspelanordning. Dina nerladdade sånger/filer är enbart för personligt bruk. All annan användning av sångerna utan ägarens tillstånd är olaglig. XL-UH2000H SVENSKA Om mappuppspelningsordning Om MP3/WMA filerna är inspelade i flera mappar, får varje mapp automatiskt ett nummer. Dessa mappar kan väljas med FOLDER knappen på fjärrkontrollen. Om inget stött filformat finns i den valda mappen, hoppas mappen över och nästa mapp väljs. Exempel: Hur ställa in mappnummer om MP3/WMA formatfiler är inspelade som visas i figuren nedan. 1. ROOT mappen ställs in som mapp När det gäller mappar inuti ROOT-mappen (Mapp A och Mapp B), kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli mapp 2 och mapp När det gäller mapp inuti Mapp A (Mapp C och Mapp D), kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli mapp 4 och mapp Mapp E som är i Mapp D ställs in som mapp 6. Mapp- och filordningsinformationen som är inspelad på skivan beror på skrivmjukvaran. Det kan hända att denna enhet inte återspelar filerna enligt din förväntade uppspelningsordning. För CD MP3/WMA gäller, att 512 stycken mappar och filer inklusive mapparna som ej har spelbara filer kan läsas. Mappläget på/av kan skötas med FOLDER knappen på fjärrkontrollen. Filer som spelas upp i mappläge på skiljer sig från de som spelas upp under mappläge av. Mappläge Av fall: Alla filer med start från den valda filen kommer att spelas upp.

13 Om fil 3 i Mapp C är vald, kommer alla filer med start från fil 3 att spelas upp fram till fil 10 i Mapp E. Mappläge På fall: Alla filer i den valda mappen kommer att spelas upp. Om Mapp D är vald, kommer fil 6, 7 och 8 att spelas upp. Fil 9 och 10 i Mapp E kommer inte att spelas upp. ROOT (FOLDER 1) FOLDER A (FOLDER 2) FOLDER C (FOLDER 4) FOLDER D (FOLDER 5) FILE 3 FILE 4 FILE 5 FILE 6 FILE 7 FILE 8 FOLDER E (FOLDER 6) FILE 9 FILE 10 FOLDER B (FOLDER 3) FILE 1 FILE 2 V-18 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD XL-UH2000H MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) (fortsättning) Förfaringsätt för att spela upp MP3/WMA skiva Att spela upp CD-R/RW. SVENSKA 4 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. (Mappläge av) eller Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Tryck på CD knappen, och lägg i en MP3/WMA skiva. Efter att skivan har lagts i, visas skivans info. MP3-indikator WMA-indikator Skivnamn TOTAL-indikator 5 Tryck / (CD / ) knappen. Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist & Album namn visas om det är inspelat på en skiva. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. Filnamnsdisplay TITLE-1 Indikator Skiva 1 blinkar Totalt antal filer Om en mapp valts, fortsätt till steg 2. Om en fil har valts, fortsätt till steg 4. Titeldisplay 2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck TUNING ( eller ) knappen för att välja den önskade mappen som ska spelas upp. (Mappläge på) MAPPindikator Funktionsdisplay TITLE-2 Indikator Artistdisplay ( ) TITLE-3 Indikator MAPPnummer Totalt antal filer i Mapp 3 Klockdisplay Albumdisplay För att starta uppspelning med mappläge på, gå till steg 5. För att ändra uppspelningsmapp, tryck TUNING ( eller att välja en annan mapp. ) för 3 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. Fortsätt till steg 5. eller Om i uppspelning med mappläge på, tryck TUNING ( eller ) knappen, och mappen kan väljas även om den är i uppspelnings-/ pausläge. Den fortsätter i uppspelnings/pausläge på det första valda spåret av den valda mappen. ( ) Visas när klockan redan är inställd. Anmärkning: Om "NO SUPPORT" visas, betyder det "Copyright skyddad WMA fil" eller "Ej stödd uppspelningsfil" är vald. V-19 Lyssna till USB massminne / MP3 spelare 1 Tryck VIDEO/AUX/USB (USB/AUX) knappen, och tryck upp USB-luckan. Anslut USB minnet som har MP3/WMA filformat på enheten. XL-UH2000H SVENSKA När USB-minnet är anslutet till huvudenheten, visas anordningens information. MP3-indikator WMA-indikator Volym ID TOTAL-indikator Totalt antal filer Om en mapp valts, fortsätt till steg 2. Om en fil har valts, fortsätt till steg 4. 2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck TUNING ( eller ) knappen för att välja den önskade mappen som ska spelas upp. (Mappläge på) MAPPindikator Anmärkning: Denna produkt är ej kompatibel med MTP- och AAC-filsystem. MAPPnummer Totalt antal filer i Mapp 2 För att starta uppspelning med mappläge på, gå till steg 5. För att ändra uppspelningsmapp, tryck TUNING ( eller ) för att välja en annan mapp. 3 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. Fortsätt till steg 5. eller V-20 USB minneuppspelning USB XL-UH2000H SVENSKA Lyssna till USB massminne / MP3 spelare (fortsättning) 4 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. (Mappläge av) eller Att ta bort USB minne 1 Tryck USB knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills "UNPLUG OK" visas på FL-displayen. 2 5 Tryck / (USB / ) knappen. Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist & Album namn visas om de är inspelade i USB minnet. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. Filnamnsdisplay TITLE-1 Indikator Koppla från USB-minnet från USB-kontakten. USB minneuppspelning Titeldisplay Anmärkningar: SHARP kan inte anses ansvarig för förlust av data medan USB minnet är anslutet till audiosystemet. USB minnesformat stöder FAT 16 eller FAT 32. USB minne kan inte användas via USB huben. HDDlagringsenhet kan inte spelas upp via USB-uttaget. att repetera alla spår. Tryck / två gånger. för USB minne är inte tillgängligt. kan inte spelas upp utan MP3/WMA filtillägg. Spellista är inte stödd på denna enhet. Denna enhet kan visa Mappnamn eller Filnamn upp till 32 tecken. Maximalt antal MP3-/WMA-filer är Maximalt antal mappar är 512 inklusive rotkatalog. Mappar som ej har spelbara filer räknas också. kan inte ändras med DISPLAY knappen. försvinner. på spelande spår söks upp. Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.) V-22 USB minneuppspelning Annullering av repeterad spelning: Tryck / knappen igen tills " " försvinner. XL-UH2000H Lyssning till radio Stationsinställning SVENSKA Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck TUNER (BAND) knappen flera gånger för välja önskat frekvensband (FM eller AM). Tryck TUNING ( eller ) knappen på fjärrkontrollen för att ställa in den önskade stationen. Manuell stationsinställning: Tryck TUNING ( eller ) knappen flera gånger om så behövs för ställa in önskad station. Automatisk stationsinställning: När TUNING ( eller ) knappen trycks längre än 0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren stannar vid först mottagbara sändningsstation. Anmärkningar: Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck TUNING ( eller ) knappen igen. Frekvensen visas först och sedan lyser RDS indikatorn när en RDS (Radio Data System) station ställs in. Slutligen syns stationsnamnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS stationer "ASPM". Hänvisa till sidan 26. För motta FM stereosändning: Tryck TUNER (BAND) knappen så "ST" indikatorn lyser upp. " " syns vid FM-sändning i stereo. Om FM mottagning är svag, tryck TUNER (BAND) knappen så "ST" indikatorn slocknar.

14 Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. FM stereomodindikator Automatisk ström till funktion: När du trycker någon av följande knappar slås enheten till. TUNER (BAND) (huvudenhet och fjärrkontroll): Enheten slås till och "TUNER" funktionen aktiveras. / på huvudenheten: Enheten slås till och avspelning av sista funktionen startar (CD,TUNER,VIDEO/AUX/USB). Radio FM stereomottagningsindikator V-23 XL-UH2000H SVENSKA Memorering av station Du kan memorera 40 AM och FM stationer i minnet och återkalla dem med knapptryck. (Förinställning) Stationssnabbval Tryck PRESET ( önskad station. eller ) i mindre än 0,5 sekunder för att välja 1 2 Gör stegen 1-3 i "Stationsinställning" på sidan 23. Tryck MEMORY för gå till läget spara förinställd inställning. För söka upp förinställda stationer Memorerade stationer i minnet kan sökas upp automatiskt. (Förinställd minnessökning) 1 Tryck PRESET ( eller ) knappen i mer än 0,5 sekunder. Förinställt nummer blinkar och förinställda stationer ställs in i följd, 5 sekunder vardera. 2 Tryck PRESET ( eller ) knappen igen när önskad station sökts upp. 3 4 Inom 30 sekunder, tryck PRESET ( eller ) knappen för välja förinställt kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från kanal 1. Om "MEMORY" och indikatorerna för förinställda nummer slocknar innan stationen programmerats, repetera förfarandet från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. För radera hela förinställda minnet 1 2 Tryck ON/STAND-BY för gå till beredskapsläget. Medan 1 knappen och 5 knappen trycks ned, tryck TUNER (BAND) knappen tills "TUNER CLEAR" syns. Anmärkning: Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-24 Radio Inom 30 sekunder, tryck MEMORY knappen för memorera stationen i minnet. XL-UH2000H Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas "RDS" och stationsnamnet. "TP" (Traffic Programme) syns på skärmen när mottagen sändning innehåller trafikinformation och "TA" (Traffic Announcement) syns medan trafikinformation sänds. "PTYI" (Dynamic PTY Indicator) syns medan dynamisk PTY station mottas. SVENSKA Information som erbjuds av RDS Var gång RDS DISPLAY knappen trycks, ändras skärmen som följer: Utmärkande egenskaper Du kan kontrollera RDS genom att enbart använda knapparna på fjärrkontrollen. Stationsnamn (PS) Programtyp (PTY) Frekvens Radiotext (RT) När du ställer in annan station än en RDS station eller en RDS station med svag signal ändras skärmen i följande ordning: NO PS FM MHz NO PTY NO RT V-25 XL-UH2000H SVENSKA Användning av automatiska stationsprogamminnet (ASPM) Medan i ASPM läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDS stattioner. Upp till 40 stationer kan memoreras. Om du redan har memorerat några stationer i minnet blir antalet nya stationer som kan memoreras mindre. Avbryta ASPM: Tryck RDS ASPM under stationssökning. Stationer redan memorerade i minnet kvarstår där. Anmärkningar: Om samma station sänder på olika frekvenser memoreras den starkaste frekvensen i minnet. Varje station med samma frekvens som den i minnet memorerade, memoreras inte. Om 40 stationer redan har memorerats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM, radera det förinställda minnet. Om inga stationer programmerats i minnet syns "END" i cirka 4 sekunder. Om RDS signalerna är svaga memoreras inte stationsnamnen i minnet. Radera hela programmerade minnesinnehållet: 2 När en RDS station sökts upp syns "RDS" en kort stund och stationen memoreras i minnet. 1 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. 2 Medan 1 knappen och 5 knappen trycks ned, tryck TUNER (BAND) knappen tills "TUNER CLEAR" syns. Därefter raderas all förinställd minnesinformation. Hur ett stationsnamn memoreras igen om fel namn memorerades i minnet av misstag: Det är inte möjligt att att memorera stationsnamnen i minnet med ASPM funktionen vid mycket störningar eller om signalen är för svag. I detta fall, gör som följer. 1 Tryck PRESET ( eller ) knappen för kontrollera att namnen är korrekta. 2 Om du finner ett felaktigt namn medan du mottar stationen. Vänta tills korrekt namn visas och tryck sedan MEMORY knappen. 3 Tryck inom 30 sekunder på knappen MEMORY medan det förinställda kanalnumret blinkar. Stationsnamnet har korrekt memorerats i minnet. 3 Efter avsökning visas antalet stationer memorerade i minnet i 4 sekunder, och sedan syns "END" i 4 sekunder. V-26 Utmärkande egenskaper 1 2 Tryck TUNER (BAND) knappen för välja FM band. Tryck och håll nere RDS ASPM knappen på fjärrkontrollen i minst 3 sekunder. 1 När "ASPM" har blinkat i cirka 4 sekunder startar avsökning (87,50-108,00 MHz). XL-UH2000H Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning) Anmärkningar: Samma stationsnamn kan memoreras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider är stationsnamnen tillfälligtvis olika. SVENSKA För återkalla stationerna i minnet För ange programtyper och välja stationer (PTY sökning): Du kan söka stationer med ange programtypen (nyheter, sport, trafikprogram, etc. hänvisa till sidorna 28-29) från stationerna i minnet. Anmärkningar för RDS-mottagning Om något av följande inträffar betyder detta inte att enheten är defekt: Då "PS", "NO PS" och stationsnamn syns växelvis och apparaten inte fungerar riktigt. Då viss station inte sänder riktigt eller gör testsändning fungerar inte RDS-funktionen riktigt. När du mottar RDS station med för svag signal visas inte information som stationsnamnet.

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer