Din manual SHARP XL-UH2000H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:. 2 Reglage och indikatorer en sådan användning krävs en oberoende licens. För information, besök MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenserad från Fraunhofer IIS och Thomson. Förberedelse för användning Systemanslutningar Fjärrkontroll. 9 Grundförfarande Allmän reglering.. 10 Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) Allmän information Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD Avancerad uppspelning av CD eller MP3/WMA-CD Avancerad uppspelning av CD MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) Tillbehör Bekräfta att följande tillbehör ingår. USB minneuppspelning Lyssna till USB massminne / MP3 spelare Att ta bort USB minne.. 21 Avancerad USB uppspelning Radio Fjärrkontroll 1 Batteri av "AA" storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) 2 Lyssning till radio Utmärkande egenskaper Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) Förbättring av ditt system.

3 Hänvisningar AM-ramantenn 1 FM-antenn 1 Anmärkning: Endast ovan tillbehör ingår. Problemlösningsdiagram Underhåll Tekniska data V-1 Försiktighetsåtgärder Allmänt Se till att apparaten placeras på välventilerad plats med minst 10 cm fritt utrymme på alla sidor. 10 cm 10 cm 10 cm Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. XL-UH2000H SVENSKA 10 cm Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, borddukar, gardiner, etc. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Ställ ingenting ovanpå enheten. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om ditt system inte fungerar riktigt, dra nätsladden ur nätuttaget. Stick in nätsladden igen och slå till strömmen. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C 35 C. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Varning: Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Nivåinställning Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och lyssna på musik på måttliga nivåer. Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och lyssna på musik på måttliga nivåer. För mycket lyssning i hörlurar med hög volym kan orsaka hörselskador. V-2 Allmän information XL-UH2000H Reglage och indikatorer Frampanel Hänvisningssida 1. Skivslädar Timerindikator Fjärrsensor Skiv- eller USB stoppknapp Skiv- eller USB spelnings- eller repeteringsknapp... 12, Till/Beredskapsknapp

4 CD knapp Kanalväljar (frekvensband) knapp , Video/Auxiliary/USB knapp USB kontakt Hörluruttag Ljudreglering Skivnummer Valknappar Skivsläde Öppna/Stäng knapp SVENSKA V-3 Allmän information XL-UH2000H SVENSKA Bakpanel Hänvisningssida 1. Högtalaruttag Nätsladd FM 75 ohm antennuttag AM antennjordningsklämma AM ramantennuttag

5 Video/Aux (Ljudsignal) Ingångsuttag Kylfläkt Subwooferförutgångsuttag Högtalarsystem 1. Högtonshögtalare 2. Baselement 3. Basreflexgång 4. Högtalarledning V-4 Allmän information Hänvisningssida 1. Skivnummerindikatorer MP3/WMA mappindikator MP3/WMA titelindikatorer... 19, MP3-indikator... 13, WMA-indikator , RDS indikator Trafikmeddelandeindikator Dynamisk PTY indikator Trafikprogramindikator Frånslagsindikator.

6

7 Timerspelningsindikator Skiv- eller USB totalindikator 13, Dagstimerindikator FM stereomodindikator FM Stereomottagningsindikator Minnesindikator. 17, Indikator för extra bas Repeterad skiv- eller USB spelningsindikator , Skiv- eller USB pausindikator Skiv- eller USB spelsindikator , 21 Skärmvisning XL-UH2000H Reglage och indikatorer (fortsättning) 1 Fjärrkontroll Hänvisningssida 1. Fjärrkontrollsändare Skivnummer Valknappar Klock/timerknapp , 30, Direktsökningsknappar Ekvalisatorläge valknapp Extra Bas/Demo knapp....

8 .. 8, Till/Beredskapsknapp CD knapp Kanalväljar (frekvensband) knapp. 23, Video/AUX/USB knapp , Mappknapp Displayknapp Nivå upp och ner knappar Clear/Dimmer knapp , Skiv- eller USB-slumpvisknapp , Skivstoppsknapp USB stoppknapp Minne knapp , 17, 24, 30, Pausknapp för skiva.

9 Skivspelnings- och repeteringsknapp , Pausknapp för USB USB uppspelnings- och repetitionsknapp , Inställning upp knapp , Skivspår upp eller snabb framspolning, kanalförinställning upp, tid upp knapp 11, 14, 20, 24, Skivspår ner eller snabbt omslag, kanalförinställning ner, tid ner knapp , 14, 20, 24, Inställning ner knapp , RDS ASPM knapp...ation. Yttre FM-antenn Använd FM utomhusantenn om du kräver bättre mottagning. Rådgör med din affär. FM FM ANTENNA ANTENNA GND AM GND AM External Yttre FM-antenn FM aerial 75 OHMS 75 OHMS 75 ohm 75 ohms koaxial kabel coaxial cable Anmärkning: Om en FM utomhusantenn används, koppla från den medföljande FM antennledningen. V-8 Förberedelse för användning XL-UH2000H Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 2 Öppna batterilocket. Sätt i medföljera batterierna åt rätt håll som anges i batterifacket. När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot batterikontakterna. Stäng locket. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 "AA" storlek batterier (UM/SUM3, R6, HP-7 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärren och sensorn på enheten med en mjuk duk. Om sensorns utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Avskärma ljuset eller vänd enheten från ljuset. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. SVENSKA 3 Förberedelse för användning Test av fjärrkontrollen Kontrollera fjärrkontrollen efter alla anslutningar kontrollerats (hänvisa till sidorna 6-8). Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på enheten. Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Tryck ON/STAND-BY knappen. Går strömmen till? Nu kan du njuta av musiken. Observera för batterier: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Varning: Använd inte laddningsbara batterier (nickel kadmium batteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Borttagning av batterier: Öppna batterilocket och ta bort batterierna. V-9 Allmän reglering Nivåinställning Användning med huvudenheten: Nivån ökar när VOLUME kontrollen vrids medurs och minskar moturs. Användning med fjärren: Tryck VOLUME (+ eller -) för öka eller minska nivån MAXIMUM XL-UH2000H SVENSKA Baskontroll Ekvalisator För slå på strömmen Tryck ON/STAND-BY knappen och slå till strömmen. Efter användning: Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. När EQUALIZER MODE knappen trycks på fjärrkontrollen visas aktuell lägesinställning. För ändra till annat läge, tryck EQUALIZER MODE knappen flera gånger tills önskat ljudläge visas. Belysningsljuskontroll Vid påslagning, tänds ringen runt volymkontrollen. För att sätta på/ stänga av ljuset, håll nere knappen CLEAR/DIMMER på fjärrkontrollen i mer än 2 sekunder. Volymens automatiska intoning Om du stänger av och slår åter på enheten när volymen är inställd på 27 eller mer, startar volymen från 16 och tonas in till den senaste använda nivån. V-10 Grundförfarande När strömmen först vrids på går enheten till extrabasläget som förstärker basfrekvenserna, och "X-BASS" syns. För att annullera extrabasläget tryck X-BASS/DEMO knappen på fjärrkontrollen. XL-UH2000H Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) 5 Tryck eller MEMORY. för justera timmen och tryck sedan SVENSKA Tryck eller öka fortlöpande. för öka tiden med 1 timme. Håll den nere för för justera minuterna och tryck sedan 6 Tryck eller MEMORY. Grundförfarande I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00) systemet. Tryck eller en gång för öka tiden med 1 minut. Håll den nere för ändra tiden i 5 minuters intervall. För bekräfta tidvisningen: [När enheten är i beredskapsläget] Tryck CLOCK/TIMER. Tiden visas i ungefär 10 sekunder. [När strömmen är på] Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck eller Tiden visas i ungefär 10 sekunder.

10

11 1 2 3 Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck tryck MEMORY. eller för välja "CLOCK" och för visa tiden. 4 Tryck eller för välja 24 timmars eller 12 timmars format och tryck sedan MEMORY. Anmärkning: "CLOCK" syns eller tiden blinkar för bekräfta tidsvisningen när nätströmmen återställts efter strömavbrott eller enheten kopplats från. Om felaktig, justera om klockan som följer. För återställa klockan: Gör "Inställning av klockan" från steg 1. Om "CLOCK" inte syns i steg 3 hoppas steg 4 över (för välja 24-timmars eller 12timmarsskärm). För ändra 24-timmar eller 12-timmarsystemet: 1 Nollställ allt programmerat innehåll. [Hänvisa till "Fabriksåterställning, Rensning Av Allt Minne" på sidan 36 för detaljer.] 2 Gör "Inställning av klockan" från steg 1. "0:00" "AM 12:00" "AM 0:00" 24-timmars systemet syns. (0:00-23:59) 12-timmars systemet syns. (AM 12:00 - PM 11:59) 12-timmars systemet syns. (AM 0:00 - PM 11:59) V-11 Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD Detta system kan spela upp vanliga CD, CD-R/RW i CD-format och CD-R/RW med MP3- eller WMA-filer, men inte spela in på dessa. Vissa audio CD-R och CD-RW skivor är inte spelbara pga. skivans beskaffenhet eller komponenten som användes för inspelning. MP3: MP3 är ett slags komprimering. Det är en akronym som betyder MPEG Audio Layer 3. MP3 är en audiokodtyp som behandlas genom höggradig komprimering från den ursprungliga audiokällan med ringa förlust av ljudkvaliteten. Systemet understöder MPEG 1 Layer 3, MPEG 2 Layer 3 och VBR filer. Under VBR filavspelning är tiden i skärmen olik faktisk avspelningstid. Bitrate som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps. WMA: WMA-filer är avancerade systemformat-filer som innehåller ljudformat-filer som har komprimerats med Windows Media Audio kod. WMA har utvecklats av Microsoft som ljudformat-filer för Windows Media Player. MP3- och WMA-indikatorn tänds när enheten läser av en MP3resp. WMA-CD. Bitrate som är stödd av WMA är 64 ~ 160 kbps. Automatisk ström till funktion: När du trycker någon av följande knappar slås enheten till. CD (huvudenhet och fjärrkontroll): Enheten slås till och "CD" funktionen aktiveras. CD / på fjärrkontrollen: Enheten slås till och CD avspelning startar (oavsett sista funktionen). / på huvudenheten: Enheten slås till och avspelning av sista funktionen startar (CD,TUNER,VIDEO/AUX/USB). Automatisk avstängning: När CD-, MP3- eller WMA-CD-funktionen är i stoppläge går huvudenheten till beredskapsläge efter 15 minuters inaktivitet. XL-UH2000H SVENSKA V-12 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD XL-UH2000H Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD (fortsättning) Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck CD. Tryck 1 och inom 5 sekunder tryck öppna skivsläden 1. OPEN/CLOSE för Avspelning börjar från spår 1 på DISC 1. Efter att skivan slutat spela, spelas nästa skiva automatiskt. Efter sista spåret på femte skivan spelat färdigt stannar enheten automatiskt. När skiva saknas i en av skivslädarna (1-5) hoppas tom släde över till nästa släde med skiva. Växla andra skivor medan skiva spelar: Tryck en av 15 knapparna för stannad skiva och inom 5 sekunder tryck OPEN/CLOSE för växla skivor. Ta ut skivorna: Tryck på en av 1 5 och inom 5 sekunder tryck OPEN/CLOSE. SVENSKA Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Placera skivan i skivsläden 1 med etiketten uppät. Var noga med placera 8 cm skivan i mitten på skivslädarna. 12 cm 8 cm VOLUME ON/ STAND-BY OPEN/ CLOSE CD TUNER/ (BAND) VIDEO /AUX 5 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att stänga skivsläden 1. MP3-indikator WMA-indikator För att hoppa till en önskad skiva: Tryck på en av 15-knapparna, och tryck sedan inom 5 sekunder på (CD )-knappen. Varning: Placera inte två skivor i samma skivsläde. Spela inte upp skivor med speciell form (hjärtformade, sexhörniga o. s.v.). Det kan leda till felfunktioner. Snurra inte på skivsläden under gång. Om strömmen bryts medan släden är öppen, vänta tills den åter går till. Om skivsläden stannas med våld syns "ER-CD21" på skärmen i 3 sekunder och enheten fungerar inte. Om så sker, tryck ON/ STAND-BY för gå till beredskapsläget och slå sedan till strömmen igen. Uppträder störningar i TV- eller radiomottagning under CDspelning ska avståndet mellan apparaterna ökas. Om skivan är skadad, smutsig eller inlagd upp och ner hoppas den över. [CD] TOTAL-indikator [MP3/WMA] Totalt antal spår för skiva Total speltid för skiva Totalt antal filer På grund av strukturen av skivinfoirmationen tar det längre tid att läsa MP3/WMA skiva än normal CD (cirka 20 till 90 sekunder). 6 7 Du kan placera skivorna på skivslädarna 2-5 genom följa stegen 3-5. Tryck / för att starta avspelning. Skivspelsindikator V-13 XL-UH2000H SVENSKA Olika skivfunktioner Funktion Spelning Huvudenhet Fjärrkontroll Handhavande Tryck medan stannad. Stopp Tryck under avspelning. Paus Tryck under avspelning. Tryck / för återuppta avspelning från pausläget. Tryck under avspelning eller medan stannad. Om du trycker knappen medan stannad, tryck / för starta önskat spår. Tryck och håll nere under avspelning. Släpp knappen för återuppta avspelning. Spår upp/ spår ner Snabb framspolning/snabb omslagsspolning V-14 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Anmärkningar för CD eller MP3/WMA skiva: Spår upp/spår ner är möjligt endast för enskilda skivor. Snabb framspolning/snabbt omslag är möjligt endast för enskilda skivor. När slutet på sista spåret nås under snabbt framåt visas "END" på skärmen och CD spelning pauserar. När början på första spåret nås under snabbt omslag går enheten till avspelningsläget. Omskrivningsbara skivor som inte är slut, kan fortfarande spelas. XL-UH2000H Avancerad uppspelning av CD eller MP3/WMA-CD För ange skiva som ska spelas Du kan spela en skiva genom ange skivnumret.

12 SVENSKA Spårsnabbsökning Önskade spår på aktuell snabbsökningsknapparna. skiva kan spelas med Använd snabbsökningsknapparna på fjärrkontrollen för välja önskat spår medan vald skiva spelas. Valt spårnummer Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Tryck en av 1-5 knapparna för välja önskad skiva. Valt skivnummer 2 Inom 5 sekunder, tryck / på huvudenheten. Med snabbsökknapparna kan välja upp till nummer 9. När nummer 10 eller högre väljs, använd "+10". A. Till exempel, för välja 13 1 Tryck "+10" en gång. 2 Tryck "1". 3 Tryck "3". Avspelning startar från spår 1 på vald skiva. Efter att sista skivans sista spår spelats, stoppas enheten automatiskt. Anmärkning: Om ett skivfack utan skiva väljs, kommer uppspelningen inte att påbörjas och skivindikatorn försvinner. Avsluta avspelning: Tryck (CD ). B. Till exempel, för välja Tryck "+10" knappen två gånger. 2 Tryck "1". 3 Tryck "3". 4 Tryck "0". Anmärkningar: Spårnummer högre än antalet spår kan inte väljas. Under slumpmässig spelning är snabbsökning inte möjlig. Avsluta avspelning: Tryck (CD ). V-15 XL-UH2000H SVENSKA Repeterad spelning Repeterad spelning kan spela en skiva, alla 5 skivorna, eller programmerad sekvens fortlöpande. För att repetera en skiva: Tryck / två gånger. Repetering av alla spår på upp till 5 skivor: Tryck / knappen tre gånger. Repetera önskade spår (Enbart CD): Gör stegen 1-6 i avsnittet "Programmerad spelning" på sidan 17 och tryck sedan / två gånger. Slumpmässig spelning Spåren på skivan kan spelas i slumpmässig ordning automatiskt. För att annullera slumpmässig spelning: Tryck /. "R" försvinner. på spelande spår söks upp. Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.) Varning: Efter repeterad eller slumpmässig spelning, se till att trycka knappen annars fortsätter skivan (skivorna) spela. (CD ) Annullering av repeterad spelning: Tryck / knappen igen tills " " försvinner. V-16 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Slumpspela alla spår på upp till 5 skivor: Tryck RANDOM på fjärrkontrollen. XL-UH2000H Avancerad uppspelning av CD Programmerad spelning Du kan välja upp till 32 musikval för avspelning i önskad ordning. SVENSKA Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen på fjärrkontrollen för att gå till läget spara programmering. Radering av programmerade val: Tryck CLEAR/DIMMER knappen på fjärren medan "MEMORY" indikatorn blinkar. Varje gång knappen trycks ner, raderas ett spår, begynnande med det sist programmerade. För annullera programmerad spelning: Medan i stoppmodet och "MEMORY" indikatorn lyser, tryck CLEAR/ DIMMER knappen på fjärren. "MEMORY" indikatorn försvinner och allt programmerat innehåll nollställs. Lägga spår till programmet: Om program tidigare har memorerats visas "MEMORY" indikatorn. Följ sedan stegen 1-6 för lägga till spår. De nya spåren memoreras efter det sista spåret i originalprogrammet. För kontrollera vilka spår som är programmerade: Medan enheten är stannad i programmerade spelningsläget, tryck eller knappen. 2 Tryck en av 1-5 knapparna för välja önskad skiva. Valt skivnummer 3 Tryck snabbsökknapparna på fjärrkontrollen för välja önskat spår. Du kan också välja spår med trycka Valt spårnummer eller. 4 5 Tryck MEMORY knappen för spara spårnumret. Repetera stegen 2-4 för andra spår. Upp till 32 spår kan programmeras. Om du gör misstag kan de programmerade spåren raderas med trycka CLEAR/DIMMER knappen. Tryck (CD ). Totalt antal i minnet visas. Tryck / för att starta avspelning. Anmärkningar: När skiva med programmerade spår tas ur annulleras programmet automatiskt. Även om du trycker ON/STAND-BY knappen för gå till beredskapsmodet eller ändrar funktionen från CD till annan raderas inte programmerade musikval. Under programmerad spelning är slumpmässig spelning inte möjlig. 6 7 V-17 MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) För att spela upp MP3/WMA (Windows Media Audio) fil Det finns många musikplatser på Internet från vilka du kan ladda ner MP3/WMA (Windows Media Audio) musikfiler. Följ instruktionerna på webbplatsen om hur ladda ner musikfilerna. Du kan sedan spela upp dessa nerladdade musikfiler genom att bränna dem på en CD-R/RW skiva eller ansluta en USB minnesspelanordning. Dina nerladdade sånger/filer är enbart för personligt bruk. All annan användning av sångerna utan ägarens tillstånd är olaglig. XL-UH2000H SVENSKA Om mappuppspelningsordning Om MP3/WMA filerna är inspelade i flera mappar, får varje mapp automatiskt ett nummer. Dessa mappar kan väljas med FOLDER knappen på fjärrkontrollen. Om inget stött filformat finns i den valda mappen, hoppas mappen över och nästa mapp väljs. Exempel: Hur ställa in mappnummer om MP3/WMA formatfiler är inspelade som visas i figuren nedan. 1. ROOT mappen ställs in som mapp När det gäller mappar inuti ROOT-mappen (Mapp A och Mapp B), kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli mapp 2 och mapp När det gäller mapp inuti Mapp A (Mapp C och Mapp D), kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli mapp 4 och mapp Mapp E som är i Mapp D ställs in som mapp 6. Mapp- och filordningsinformationen som är inspelad på skivan beror på skrivmjukvaran. Det kan hända att denna enhet inte återspelar filerna enligt din förväntade uppspelningsordning. För CD MP3/WMA gäller, att 512 stycken mappar och filer inklusive mapparna som ej har spelbara filer kan läsas. Mappläget på/av kan skötas med FOLDER knappen på fjärrkontrollen. Filer som spelas upp i mappläge på skiljer sig från de som spelas upp under mappläge av. Mappläge Av fall: Alla filer med start från den valda filen kommer att spelas upp.

13 Om fil 3 i Mapp C är vald, kommer alla filer med start från fil 3 att spelas upp fram till fil 10 i Mapp E. Mappläge På fall: Alla filer i den valda mappen kommer att spelas upp. Om Mapp D är vald, kommer fil 6, 7 och 8 att spelas upp. Fil 9 och 10 i Mapp E kommer inte att spelas upp. ROOT (FOLDER 1) FOLDER A (FOLDER 2) FOLDER C (FOLDER 4) FOLDER D (FOLDER 5) FILE 3 FILE 4 FILE 5 FILE 6 FILE 7 FILE 8 FOLDER E (FOLDER 6) FILE 9 FILE 10 FOLDER B (FOLDER 3) FILE 1 FILE 2 V-18 Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD XL-UH2000H MP3/WMA mappläge (enbart för MP3/WMA filer) (fortsättning) Förfaringsätt för att spela upp MP3/WMA skiva Att spela upp CD-R/RW. SVENSKA 4 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. (Mappläge av) eller Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD 1 Tryck på CD knappen, och lägg i en MP3/WMA skiva. Efter att skivan har lagts i, visas skivans info. MP3-indikator WMA-indikator Skivnamn TOTAL-indikator 5 Tryck / (CD / ) knappen. Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist & Album namn visas om det är inspelat på en skiva. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. Filnamnsdisplay TITLE-1 Indikator Skiva 1 blinkar Totalt antal filer Om en mapp valts, fortsätt till steg 2. Om en fil har valts, fortsätt till steg 4. Titeldisplay 2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck TUNING ( eller ) knappen för att välja den önskade mappen som ska spelas upp. (Mappläge på) MAPPindikator Funktionsdisplay TITLE-2 Indikator Artistdisplay ( ) TITLE-3 Indikator MAPPnummer Totalt antal filer i Mapp 3 Klockdisplay Albumdisplay För att starta uppspelning med mappläge på, gå till steg 5. För att ändra uppspelningsmapp, tryck TUNING ( eller att välja en annan mapp. ) för 3 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. Fortsätt till steg 5. eller Om i uppspelning med mappläge på, tryck TUNING ( eller ) knappen, och mappen kan väljas även om den är i uppspelnings-/ pausläge. Den fortsätter i uppspelnings/pausläge på det första valda spåret av den valda mappen. ( ) Visas när klockan redan är inställd. Anmärkning: Om "NO SUPPORT" visas, betyder det "Copyright skyddad WMA fil" eller "Ej stödd uppspelningsfil" är vald. V-19 Lyssna till USB massminne / MP3 spelare 1 Tryck VIDEO/AUX/USB (USB/AUX) knappen, och tryck upp USB-luckan. Anslut USB minnet som har MP3/WMA filformat på enheten. XL-UH2000H SVENSKA När USB-minnet är anslutet till huvudenheten, visas anordningens information. MP3-indikator WMA-indikator Volym ID TOTAL-indikator Totalt antal filer Om en mapp valts, fortsätt till steg 2. Om en fil har valts, fortsätt till steg 4. 2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck TUNING ( eller ) knappen för att välja den önskade mappen som ska spelas upp. (Mappläge på) MAPPindikator Anmärkning: Denna produkt är ej kompatibel med MTP- och AAC-filsystem. MAPPnummer Totalt antal filer i Mapp 2 För att starta uppspelning med mappläge på, gå till steg 5. För att ändra uppspelningsmapp, tryck TUNING ( eller ) för att välja en annan mapp. 3 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. Fortsätt till steg 5. eller V-20 USB minneuppspelning USB XL-UH2000H SVENSKA Lyssna till USB massminne / MP3 spelare (fortsättning) 4 Välj önskad fil att spela upp genom trycka knappen. (Mappläge av) eller Att ta bort USB minne 1 Tryck USB knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills "UNPLUG OK" visas på FL-displayen. 2 5 Tryck / (USB / ) knappen. Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist & Album namn visas om de är inspelade i USB minnet. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. Filnamnsdisplay TITLE-1 Indikator Koppla från USB-minnet från USB-kontakten. USB minneuppspelning Titeldisplay Anmärkningar: SHARP kan inte anses ansvarig för förlust av data medan USB minnet är anslutet till audiosystemet. USB minnesformat stöder FAT 16 eller FAT 32. USB minne kan inte användas via USB huben. HDDlagringsenhet kan inte spelas upp via USB-uttaget. att repetera alla spår. Tryck / två gånger. för USB minne är inte tillgängligt. kan inte spelas upp utan MP3/WMA filtillägg. Spellista är inte stödd på denna enhet. Denna enhet kan visa Mappnamn eller Filnamn upp till 32 tecken. Maximalt antal MP3-/WMA-filer är Maximalt antal mappar är 512 inklusive rotkatalog. Mappar som ej har spelbara filer räknas också. kan inte ändras med DISPLAY knappen. försvinner. på spelande spår söks upp. Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.) V-22 USB minneuppspelning Annullering av repeterad spelning: Tryck / knappen igen tills " " försvinner. XL-UH2000H Lyssning till radio Stationsinställning SVENSKA Tryck ON/STAND-BY knappen för slå till strömmen. Tryck TUNER (BAND) knappen flera gånger för välja önskat frekvensband (FM eller AM). Tryck TUNING ( eller ) knappen på fjärrkontrollen för att ställa in den önskade stationen. Manuell stationsinställning: Tryck TUNING ( eller ) knappen flera gånger om så behövs för ställa in önskad station. Automatisk stationsinställning: När TUNING ( eller ) knappen trycks längre än 0,5 sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren stannar vid först mottagbara sändningsstation. Anmärkningar: Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck TUNING ( eller ) knappen igen. Frekvensen visas först och sedan lyser RDS indikatorn när en RDS (Radio Data System) station ställs in. Slutligen syns stationsnamnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS stationer "ASPM". Hänvisa till sidan 26. För motta FM stereosändning: Tryck TUNER (BAND) knappen så "ST" indikatorn lyser upp. " " syns vid FM-sändning i stereo. Om FM mottagning är svag, tryck TUNER (BAND) knappen så "ST" indikatorn slocknar.

14 Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. FM stereomodindikator Automatisk ström till funktion: När du trycker någon av följande knappar slås enheten till. TUNER (BAND) (huvudenhet och fjärrkontroll): Enheten slås till och "TUNER" funktionen aktiveras. / på huvudenheten: Enheten slås till och avspelning av sista funktionen startar (CD,TUNER,VIDEO/AUX/USB). Radio FM stereomottagningsindikator V-23 XL-UH2000H SVENSKA Memorering av station Du kan memorera 40 AM och FM stationer i minnet och återkalla dem med knapptryck. (Förinställning) Stationssnabbval Tryck PRESET ( önskad station. eller ) i mindre än 0,5 sekunder för att välja 1 2 Gör stegen 1-3 i "Stationsinställning" på sidan 23. Tryck MEMORY för gå till läget spara förinställd inställning. För söka upp förinställda stationer Memorerade stationer i minnet kan sökas upp automatiskt. (Förinställd minnessökning) 1 Tryck PRESET ( eller ) knappen i mer än 0,5 sekunder. Förinställt nummer blinkar och förinställda stationer ställs in i följd, 5 sekunder vardera. 2 Tryck PRESET ( eller ) knappen igen när önskad station sökts upp. 3 4 Inom 30 sekunder, tryck PRESET ( eller ) knappen för välja förinställt kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från kanal 1. Om "MEMORY" och indikatorerna för förinställda nummer slocknar innan stationen programmerats, repetera förfarandet från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. För radera hela förinställda minnet 1 2 Tryck ON/STAND-BY för gå till beredskapsläget. Medan 1 knappen och 5 knappen trycks ned, tryck TUNER (BAND) knappen tills "TUNER CLEAR" syns. Anmärkning: Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-24 Radio Inom 30 sekunder, tryck MEMORY knappen för memorera stationen i minnet. XL-UH2000H Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas "RDS" och stationsnamnet. "TP" (Traffic Programme) syns på skärmen när mottagen sändning innehåller trafikinformation och "TA" (Traffic Announcement) syns medan trafikinformation sänds. "PTYI" (Dynamic PTY Indicator) syns medan dynamisk PTY station mottas. SVENSKA Information som erbjuds av RDS Var gång RDS DISPLAY knappen trycks, ändras skärmen som följer: Utmärkande egenskaper Du kan kontrollera RDS genom att enbart använda knapparna på fjärrkontrollen. Stationsnamn (PS) Programtyp (PTY) Frekvens Radiotext (RT) När du ställer in annan station än en RDS station eller en RDS station med svag signal ändras skärmen i följande ordning: NO PS FM MHz NO PTY NO RT V-25 XL-UH2000H SVENSKA Användning av automatiska stationsprogamminnet (ASPM) Medan i ASPM läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDS stattioner. Upp till 40 stationer kan memoreras. Om du redan har memorerat några stationer i minnet blir antalet nya stationer som kan memoreras mindre. Avbryta ASPM: Tryck RDS ASPM under stationssökning. Stationer redan memorerade i minnet kvarstår där. Anmärkningar: Om samma station sänder på olika frekvenser memoreras den starkaste frekvensen i minnet. Varje station med samma frekvens som den i minnet memorerade, memoreras inte. Om 40 stationer redan har memorerats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM, radera det förinställda minnet. Om inga stationer programmerats i minnet syns "END" i cirka 4 sekunder. Om RDS signalerna är svaga memoreras inte stationsnamnen i minnet. Radera hela programmerade minnesinnehållet: 2 När en RDS station sökts upp syns "RDS" en kort stund och stationen memoreras i minnet. 1 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. 2 Medan 1 knappen och 5 knappen trycks ned, tryck TUNER (BAND) knappen tills "TUNER CLEAR" syns. Därefter raderas all förinställd minnesinformation. Hur ett stationsnamn memoreras igen om fel namn memorerades i minnet av misstag: Det är inte möjligt att att memorera stationsnamnen i minnet med ASPM funktionen vid mycket störningar eller om signalen är för svag. I detta fall, gör som följer. 1 Tryck PRESET ( eller ) knappen för kontrollera att namnen är korrekta. 2 Om du finner ett felaktigt namn medan du mottar stationen. Vänta tills korrekt namn visas och tryck sedan MEMORY knappen. 3 Tryck inom 30 sekunder på knappen MEMORY medan det förinställda kanalnumret blinkar. Stationsnamnet har korrekt memorerats i minnet. 3 Efter avsökning visas antalet stationer memorerade i minnet i 4 sekunder, och sedan syns "END" i 4 sekunder. V-26 Utmärkande egenskaper 1 2 Tryck TUNER (BAND) knappen för välja FM band. Tryck och håll nere RDS ASPM knappen på fjärrkontrollen i minst 3 sekunder. 1 När "ASPM" har blinkat i cirka 4 sekunder startar avsökning (87,50-108,00 MHz). XL-UH2000H Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning) Anmärkningar: Samma stationsnamn kan memoreras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider är stationsnamnen tillfälligtvis olika. SVENSKA För återkalla stationerna i minnet För ange programtyper och välja stationer (PTY sökning): Du kan söka stationer med ange programtypen (nyheter, sport, trafikprogram, etc. hänvisa till sidorna 28-29) från stationerna i minnet. Anmärkningar för RDS-mottagning Om något av följande inträffar betyder detta inte att enheten är defekt: Då "PS", "NO PS" och stationsnamn syns växelvis och apparaten inte fungerar riktigt. Då viss station inte sänder riktigt eller gör testsändning fungerar inte RDS-funktionen riktigt. När du mottar RDS station med för svag signal visas inte information som stationsnamnet.

15 "NO PS", "NO PTY" eller "NO RT" blinkar i cirka 5 sekunder och frekvensen visas därefter. Anmärkningar för radiotext: Radiotextens första 10 tecken visas klart och tydligt i 4 sekunder och rullas sedan över fönstret. Om du ställer in RDS station som inte sänder radiotext visas "NO RT" när du växlar till radiotextläget. "RT" visas medan radiotextdata mottas eller när textinnehållet ändras. 1 2 Tryck TUNER (BAND) knappen för välja FM. Tryck på RDS PTY knappen på fjärrkontrollen. Utmärkande egenskaper "SELECT" och "PTY TI" syns växelvis i cirka 6 sekunder. 3 Inom 6 sekunder, tryck PRESET ( välja programtypen. eller ) knappen för Var gång knappen trycks växlar programtypen. Om knappen hålls nere i mer än 0,5 sekunder växlar programtypen kontinuerligt. 4 Medan vald programtyp blinkar, tryck (inom 6 sekunder) RDS PTY. När vald programtyp har lyst i 2 sekunder syns "SEARCH" och sökning börjar. V-27 XL-UH2000H SVENSKA Anmärkningar: Om skärmen har slutat blinka, börja om från steg 2. Om enheten finner önskad programtyp blinkar motsvarande kanalnummer i cirka 4 sekunder och sedan blinkar stationsnamnet i 7 skunder, och förblir upplyst. Om du vill lyssna till samma programmerade typ från annan station, tryck RDS PTY knappen medan kanalnumret eller stationsnamnet blinkar. Enheten söker nästa station. Om ingen station hittas syns "NOT FOUND" i 4 sekunder. Om du väljer trafikprogrammet: Om du väljer trafikprogrammet (TP) i steg 3 syns "TP". (Detta betyder inte att du kan lyssna till trafikprogrammet vid detta tillfälle. ) När trafikinformation sänds syns "TA". För ange stationsnamn och välja stationer manuellt: Du kan välja station med ange namnet (BBC R1, BBC R2, etc.) från stationerna memorerade i minnet. En eller flera stationsnamn måste memoreras i minnet före denna spelfunktion påbörjas. 1 Tryck TUNER (BAND) knappen för välja FM band. 2 Tryck PRESET ( eller ) knappen på fjärrkontrollen för att välja önskad station. 3 Stationsnamnet visas i 6 sekunder. Sedan ändras skärmen. Beskrivningar av PTY (Programme Type) koder, TP (Traffic Programme) och TA (Traffic Announcement). Du kan söka och motta följande PTY, TP och TA signaler. NEWS Korta sammandrag av fakta, evenemang och offentliga opinionsyttringar, reportage och aktualiteter. Lokalprogram som följer upp riksnyheterna och i allmänhet med olika presentationsformat eller idévinkling, inklusive debatt eller analys. Program som syftar till att meddela allmänna råd. Program om olika sportsaktiviteter. Program som främst syftar till grundläggande utbildning. Alla radiopjäser och programserier. Program om nationell eller regional kultur, inklusive språk, teater, etc. Program om naturvetenskap och teknologi. Används huvudsakligen för samtalsprogram vanligtvis av typ lätt underhållning utanför andra kategorier. Exempel: frågesport, panelprogram, kändisintervjuer. Allmänt populär kommersiell musik som ofta är på de senaste topplistorna. Samtida modern musik vanligtvis av och med unga musiker. Aktuell samtidsmusik av typ "lättlyssnat" i motsats till pop, rock eller klassisk, eller mera speciella musikarter som jazz, folksånger, Country & Western. Musik i denna kategori har ofta men inte alltid sångvokalister och är vanligtvis kort. AFFAIRS DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M EASY M V-28 Utmärkande egenskaper INFO SPORT EDUCATE XL-UH2000H Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning) LIGHT M Klassisk musik för allmän njutning hellre än för kännare. Exempel i denna kategori är instrumentalmusik, samt vokalist eller körsång. Framföranden av större orkesterverk, symfonier, kammarmusik, etc., inklusive opera galaföreställningar. Musikarter som inte faller inom de andra kategorierna. Rhythm & Blues och Reggae är typiska exempel för dessa. Väderleksrapporter och utsikter samt meterologisk information. Aktiebörsrapporter, handel, affärstransaktioner, etc. För program som riktar sig till unga åhörare, främst för underhållning och allmänt intresse hellre än utbildning. Program om personer och ting som kan påverka dom individuellt eller i grupper. Exempel: sociologi, historia, geografi, psykologi och samhälle. Alla aspekter av tro och trosvisshet, som berör en Gud eller Gudar, existensvillkor och levnadsregler. Engagerar allmänheten att framföra åsikter antingen på telefon eller på offentlig plats. Specialrapporter och program om resor till nära och fjärran platser, paketresor samt resetips och möjligheter. Används inte för Meddelanden om problem, fördröjningar eller vägarbeten som påverkar omedelbara resor där TP/TA bör användas. Program om fritidsaktiviteter där lyssnaren kan delta. Exempel: Trädgårdsskötsel, fiske, antikviteter, matlagning, mat & vin, etc. Flerstämmig, synkoperad musik som utmärks av improvisation. COUNTRY Sånger som kommer från eller följer musiktraditionen från de amerikanska sydstaterna. Utmärks av en rakfram melodi och lyrik. NATION M Aktuell nationell eller regional populärmusik på landets egna språk i motsats till internationell "pop" som vanligtvis kommer från Amerika eller England och är på engelska. OLDIES Musik från populärmusikens så kallade "Golden Age". FOLK M Musik som har sina rötter i landets musikkultur och vanligtvis spelad på akustiska instrument. Lyriken och berättelsen kan handla och historiska händelser eller personer. DOCUMENT Faktaprogram som presenteras i undersökningsformat. TEST Sändning när nödfallssändingsutrustning eller mottagare testas. ALARM! Nödfallsmeddelanden som görs under speciella omständigheter för varna om händelser som orsakar allmän fara. NONE Ingen programtyp (endast motta). TP Sändningar med trafikmeddelanden. TA Trafikmeddelanden sänds. SVENSKA CLASSICS OTHER M Utmärkande egenskaper V-29 WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) Timeravspelning: Enheten sätts på och spelar den önskade källan (CD, TUNER, USB, AUX) vid en förinställd tid.

16 Denna enhet har 2 timertyper: ONCE TIMER och DAILY TIMER. Engångstimer: Dagstimer: Engångstimerspelning fungerar endast en gång vid förinställd tid. XL-UH2000H SVENSKA Använda engångtimer och dagstimer gemensamt: Till exempel, använd engångstimern för lyssna radioprogram och använda dagliga timern för vakna upp. 1 Ställa in dagstimern (sidorna 30-32). 2 Ställa in engångstimern (sidorna 30-32). Timeravspelning Före inställning av timern: 1 Kontrollera att klockan är inställd till korrekt tid (hänvisa till sidan 11). Om inte inställd kan du inte använda timerfunktionen. 2 För Lägg i skivorna som ska spelas. timeravspelning: Start Stopp Start Stopp Anmärkning: När inställda tider för daglig timer och engångstimer överlappar varandra ges engångstimern företräde. Skapa ett intervall om minst 1 minut mellan funktionerna Tryck ON/STAND-BY knappen och slå till strömmen. Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck eller eller "DAILY" och tryck MEMORY. för att välja "ONCE" Ställ in klockan till korrekt tid om "ONCE" eller "DAILY" inte syns. Fortsätter till nästa sida V-30 Utmärkande egenskaper Daglig timerspelning fungerar vid samma förinställda tid varje dag. Till exempel, ställ in timern för vakna upp varje morgon. XL-UH2000H Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) (fortsättning) 4 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE SET" eller "DAILY SET" och tryck MEMORY. SVENSKA 8 Växla ingång med eller och tryck sedan MEMORY. 5 Tryck eller MEMORY. för justera timmen och tryck sedan För välja timeravspelningskälla: CD eller TUNER. När du väljer kanalväljaren, välj station med eller knappen och tryck sedan MEMORY knappen. Om station inte har programmerats visas, "NO PRESET" och timerinställningen annulleras Utmärkande egenskaper Justera ljudnivån med VOLUME ratten och tryck sedan MEMORY. Vrid inte upp nivån för högt. Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. "TIMER" indikatorn tänds och enheten är klar för timeravspelning. Bilderna visar timeravspelningsinställningen i dagstimermodet. 6 Tryck eller MEMORY. för justera minuterna och tryck sedan 7 Ställ in sluttiden som i stegen 5 och 6 ovan. Fortsätter till nästa sida V-31 XL-UH2000H SVENSKA När den förinställda tiden nåtts, startar avspelningen. Nivån ökar stegvis tills den förinställda nås. När timerns sluttid nås, går systemet automatiskt till beredskapsläget. Engångstimer: Timern annulleras. Indikatorn "r" kommer att blinka under timeruppspelning. Dagstimer: Timern aktiveras vid samma tid varje dag och fortsätter tills dagstimerinställningen annulleras. Annullera dagstimern när den inte används. Indikatorn "DAILY r" kommer att blinka under timeruppspelning. Kontrollera timerinställningen i timerberedskapsmodet: 1 Tryck CLOCK/TIMER. 2 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE" eller "DAILY" och tryck MEMORY. 3 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE CALL" eller "DAILY CALL", och tryck MEMORY. Enheten återgår till timerberedskapsmodet efter inställningsinnehållet visats i ordning. Annullera timerinställningen i timerberedskapsmodet: 1 Tryck CLOCK/TIMER. 2 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE" eller "DAILY" och tryck MEMORY. 3 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE OFF" eller "DAILY OFF" och tryck MEMORY. Timer annulleras (inställningsinnehållet annulleras inte). Återanvända memorerad timerinställning: Timerinställningen memoreras när inmatad. För använda samma inställning, gör följande förfarande. 1 Slå till strömmen eller tryck CLOCK/TIMER. 2 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE" eller "DAILY" och tryck MEMORY. 3 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "ONCE ON" eller "DAILY ON" och tryck MEMORY. 4 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. Anmärkning: Vid timeravspelning eller inspelning med annan komponent ansluten till USB eller AUX IN uttagen, välj "USB" eller "AUX" i steg 8. Denna enhet slås på eller går automatiskt till beredskapsmodet. Men, enheten ansluten till AUX IN slås inte till eller från. V-32 Utmärkande egenskaper XL-UH2000H Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) (fortsättning) Automatisk avstängning Radion, CD:n och USB kan stängas av automatiskt. Hur automatisk avstängning annulleras: Tryck ON/STAND-BY medan "SLEEP" anges. Annullera automatisk avstängning utan att ställa systemet till beredskapsläget som följer. 1 Medan "SLEEP" visas, tryck CLOCK/TIMER. 2 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "SLEEP OFF" och tryck MEMORY. SVENSKA Spela önskad ljudkälla. Tryck CLOCK/TIMER. Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "SLEEP" och tryck MEMORY. Tryck eller för att välja tiden. Utmärkande egenskaper (Maximalt: 3 timmar - Minimalt: 1 minut) 3 timmar - 5 minuter 5-minuters intervaller 5 minuter - 1 minut 1-minuters intervaller För att använda timer och avstängning samtidigt Automatisk avstängning och timeravspelning: Till exempel, du kan somna in med att lyssna till radion och vakna upp till CD nästa morgon. 1 2 Ställ in avstängningstiden (hänvisa till vänster, stegen 1-5). Medan avstängningstimern är inställd, ställ in timeravspelning (stegen 2-10, sidorna 30-31). 5 Tryck MEMORY. "SLEEP" syns. 6 Enheten går automatiskt till beredskapsläget efter förinställd tid gått ut. Nivån vrids ner 1 minut före automatisk avstängning. Avstängningsinställning 1 minut - 3 timmar Timeravspelningsinställning Sluttid Bekräfta återstående avstängningstid: 1 Medan "SLEEP" visas, tryck CLOCK/TIMER. 2 Inom 10 sekunder, tryck eller för att välja "SLEEP X : XX". "X : XX" är återstående automatisk avstängningstid.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Återstående avstängningstid visas i cirka 10 sekunder. Du kan ändra återstående avstängningstid medan den visas genom att trycka MEMORY (stegen 4-5). Önskad tid Timeravspelningsstartid Avstängningsspelning stannar automatiskt. V-33 Förbättring av ditt system Anslutningssladden ingår inte. Köp en i handeln anskaffbar sladd som visas nedan. XL-UH2000H Lyssning till avspelningsljud från VCR, DVD, etc. SVENSKA 1 VIDEO/AUX IN RIGHT LEFT Använd anslutningssladd för att ansluta VCR, DVD, etc. till VIDEO/AUX IN uttagen. När videokomponent används, anslut audioutgången till denna och videoutgången till TV:n. Till linjeutgångsuttagen Vit Röd Spela anslutna komponenter. Röd Vit RCA-sladd (ingår inte) Anmärkning: Förhindra störningar genom att placera enheten på avstånd från TV:n. Hörlurar Minska nivån innan hörlurarna kopplas till eller från. Se till att hörlurarna har en anslutningsplugg på 3,5 mm och en impedans på 16 till 50 ohm. Rekommenderad impedans är 32 ohm. När hörlurarna sticks in kopplas högtalarna automatiskt bort. Justera ljudnivån med VOLUME ratten. Automatisk påslagning (USB/AUX): När du trycker på någon av följande knappar slås enheten till. VIDEO/AUX/USB (huvudenhet och fjärrkontroll): Enheten slås till och "USB" funktionen aktiveras. / på huvudenheten: Enheten slås till och avspelning av sista funktionen startar (CD,TUNER,VIDEO/AUX/USB). V-34 Utmärkande egenskaper Tryck på ON/STAND-BY knappen för att slå till strömmen. Tryck VIDEO/AUX/USB (USB/AUX). XL-UH2000H Förbättring av ditt system (fortsättning) Extrahögtalaranslutning När en i handeln anskaffbar subwoofer med inbyggd förstärkare ansluts till enheten erhålls ljud med förstärkt bas. Anslut RCA ledningen från en i handeln anskaffbar högtalare med inbyggd förstärkare till SUBWOOFER PRE-OUT uttaget. Problemlösningsdiagram Många möjliga problem kan du själv lösa utan behöva anlita servicetekniker. Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande före du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller serviceverkstad. SVENSKA Allmänt Symptom Klockan är inte inställd till rätt tid. Enheten svarar inte när knapp trycks. Möjlig orsak Strömavbrott? Nollställ klockan. Sätt enheten till beredskapsläget och slå sedan till strömmen igen. Om enheten fortfarande fungerar felaktigt, nollställ den. Är ljudnivån satt till "0"? Är hörlurarna anslutna? Är högtalarsladdarna frånslutna? Utmärkande egenskaper Inget ljud hörs. CD spelare Symptom Avspelning startar inte. Avspelning avbryts i mitten eller görs inte riktigt. Avspelningsljud hoppas över eller avbryts mitt i spåret. Möjlig orsak Är skivan inlagd upp och ner? Motsvarar skivan standardkraven? Är skivan krökt eller repad? Är enheten nära plats med kraftiga vibrationer? Är skivan mycket smutsig? Har fuktkondens bildats inuti enheten? SUBWOOFER PRE-OUT V-35 XL-UH2000H SVENSKA Fjärrkontroll Symptom Fjärrkontrollen fungerar inte. Möjlig orsak Är enhetens strömplugg instucken? Är batteripolariteten rätt? Är batterierna slut? Är avståndet eller vinkeln rätt? Mottar fjärrkontrollsensorn starkt ljus? Fuktkondens Plötsliga temperaturförändringar, förvaring användning i mycket fuktig klimatmijö kan orsaka fuktkondens på insidan av höljet (CD pickup, etc.) eller på fjärrens sändare. Fuktkondens orsakar felfunktion i enheten. Om detta inträffar, lämna strömmen på utan skiva inuti enheten tills normal avspelning är möjlig (cirka 1 timme). orsak Är enheten placerad nära TV eller dator? Är FM antennen eller AM ramantennen riktigt placerade? Flytta anntennen bort från nätkabeln om nära. Om ingendera förfarande ovan återställer enheten radera hela minnet genom nollställa det. USB Symptom Enheten hittar ingenting. Möjlig orsak Finns det någon MP3/WMA-fil tillgänglig? Är enheten korrekt ansluten? Är det en MTP-enhet? Innehåller enheten endast AAC-filer? Är det copyrightskyddade WMA-filer? Är det felaktiga MP3-filer? Spelas filer med Variabel Bitrate upp? Innehar Filnamnet Kinesiska eller Japanska tecken? 1 2 Fabriksåterställning, Rensning Av Allt Minne Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget. Medan 1 knappen och 5 knappen trycks ned, tryck ON/ STAND-BY knappen tills "CLEAR ALL" syns. ON/ STAND-BY Uppspelningen startar inte. Tidsdisplayen är ej korrekt. Filnamnsdisplayen är ej korrekt. Varning: Detta förfarande raderar alla data memorerade i minnet, inklusive klocka, timerinställningar, förinställningar och CD program. V-36 Hänvisningar XL-UH2000H Problemlösningsdiagram (fortsättning) Före transport av enheten Ta ur alla CD skivorna från enheten. Se till att ingen CD finns i skivsläden. Ställ sedan enheten i strömberedskapsmodet. Transportera enheten med skivor kvar inuti kan skada enheten. Underhåll Rengöring av höljet Torka höljet regelbundet med en mjuk duk och utspädd tvållösning. Torka sedan av med en torr duk. Varning: Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.). Höljets yta kan skadas. Använd inte olja inuti enheten. Detta kan orsaka felaktig funktion. SVENSKA Skötsel av CD-skivor CD skivor är ganska skadebeständiga, men felspårning kan inträffa på grund av smuts som samlats på skivytan. Följ nedanstående anvisningar för bästa njutning av din CD skivsamling och spelare. Skriv inget på någon av skivans sidor, särskilt inte på sidan utan etikett där signalerna avläses. Gör inga markeringar på denna sida. Håll skivorna borta från solljus, värme och väta. Håll alltid i skivans kanter. Fingeravtryck, smuts eller vattendroppar på skivan kan orsaka brus eller felspårning. Rengör en smutsig skiva eller en som inte avspelas ordentligt med en mjuk, torr duk och torka av från skivans mitt ut mot kanterna. NEJ JA Rätt V-37 Hänvisningar Tekniska data Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller sig SHARP rätten att göra ändringar i utformning och tekniska data utan tidigare anmälan.

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- E200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- HP700H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- XP200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP QT- UH5H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Inledning SVENSKA H mikro komponent system bestående av H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1 CD/USB XL-HF201PH(S) Hi Fi komponent system bestående av XL-HF201PH(S) (huvudenhet) och CP-HF200H (högtalarsystem). XL-HF201PH(BK) HI FI komponent system bestående av XL-HF201PH(BK) (huvudenhet) och CP-HF200H

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1 CP-SW1000H Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida SVENSKA Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll...

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll... Introduktion SVENSKA Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

SVENSKA. Innehåll. Tillbehör Bekräfta att endast följande tillbehör ingår. Allmän information V-1. Allmän information

SVENSKA. Innehåll. Tillbehör Bekräfta att endast följande tillbehör ingår. Allmän information V-1. Allmän information Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9 MUTE SVENSKA Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör Följande

Läs mer

SVENSKA. Innehåll. Allmän information V-1. Förberedelse för användning Systemanslutningar Fjärrkontroll... 10

SVENSKA. Innehåll. Allmän information V-1. Förberedelse för användning Systemanslutningar Fjärrkontroll... 10 XL-UH20H Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

SVENSKA. XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning X-HM22-K/-S CD-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar...

Anslutnings- och snabbstartguide. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Anslutningar Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 3-213-272-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor eller radiosändningar... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer