För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning"

Transkript

1 För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

2

3 INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul... 6 Anmärkningar Innan du använder produkten Produktöversikt...7 Driftskärmar...9 Styra skärmen genom att peka med ditt/dina Fingrar...12 Visa whiteboardskärmen Ikoner på Användarpanelen...15 Visa sidkontrollpanelen Avsluta whiteboardtavlan Använda whiteboardtavlan Skriva på whiteboardskärmen Redigera skriftlig information på skärmen...20 Radera skriven information...22 Ändra skärmens förstoringsgrad...24 Ändra skärmens förstoringsgrad genom att använda din/dina fingrar...24 Ändra skärmens förstoringsgrad med hjälp av pennan Redigera sidor Välja en sida...27 Lägga till en sida...28 Ta bort sidor Visa en bild och skriva information Visa en bild från en dator och skriva information...31 Växla bildskärm Skriva på whiteboardtavlan samtidigt som en bild från en videokonferensenhet visas...34 Videokonferenser med whiteboardtavla Dela whiteboardtavla Översikt av Whiteboard-delning Agera värd vid whiteboard-delning...39 Avbryta whiteboard-delning

4 Delta i en whiteboard-delning Lämna en whiteboard-delning Spara och importera sidor Spara till USB-minne...43 Skicka skriftlig information med e-post Importera en fil Kontrollera inställningarna för whiteboard Visa skrivbordet Öppna Allmänna inställningar...51 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Allmänna inställningar...52 Justera touch-givarens läge Visa version- eller copyrightinformation Öppna information om Administratörsinställningar Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar...56 Ändra administratörslösenord Konfigurera Nätverksinställningar...56 Ställa in datum och tid...57 Konfigurera inställningar för region och språk...57 Lägga till en fjärrlicens...60 Lägga till en fjärrkontaktlista Konfigurera inställningar för SMTP-server...61 Lägga till en adressbok Hämta Loggar Uppdatera ditt system...64 Samla in säkerhetskopierade filer Återställa standardvärden...65 Exportera konfigurationsinställningar...65 Importera konfigurationsinställningar...66 Konfigurera Inställningar för USB-minne Ta bort ett USB-minne...68 Öppna pektangentbordet Använda Remote Viewer Installera Remote Viewer

5 Avinstallera Remote Viewer från datorn Starta Remote Viewer Visa Remote Viewer-skärmen Hantera Remote Viewer Felsökning Om ett felmeddelande visas under start...75 Om ett meddelande visas under drift Meddelanden relaterade till givarjustering Meddelanden relaterade till whiteboard-delning Felmeddelanden relaterade till sparande av PDF-fil Systemrelaterade felmeddelanden Felmeddelanden relaterade till konfigurationsinställningar Andra felmeddelanden Om du har problem med systemet...84 När du slår på/av systemet...84 När du använder pennan När du använder bildskärmen När du använder whiteboardtavlan När du använder systemet som en bildskärm När du delar en whiteboardtavla När du använder ett USB-minne Kontroll av kommunikationsstatus vid whiteboard-delning Bilaga Underhåll Sätta i ett batteri i pennan Byta ut pennspetsen...95 Byta ut pennänden...96 Rengöra skärmen...97 Justera skärmen Bildmenyn...98 Alternativmenyn Inställningsmenyn Specifikationer

6 Varumärken INDEX

7 Introduktion Den här handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om drift och användning av den här maskinen. För din egen säkerhet, läs den här handboken noga innan du använder maskinen. Förvara handboken lättillgängligt för framtida referens. 5

8 Hur handboken ska läsas Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder maskinen. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. Visar anvisningar som finns i bokformat Friskrivningsklausul I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid funktionsavbrott för maskinen, förlust av registrerad information, eller vid användning eller icke-användning, av denna produkt och användarhandböcker som medföljer maskinen. Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera den information som är registrerad i denna maskin. Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning för denna maskin. Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för några dokument skapade i maskinen eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information. Anmärkningar Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. 6

9 1. Innan du använder produkten Det här kapitlet ger en översikt av produkten. Produktöversikt Det är enkelt att komma igång med Interactive Whiteboard D5500 (nedan kallad "interaktiv whiteboardtavla"). När du slår på strömmen startar whiteboardprogrammet automatiskt. Den interaktiva whiteboardtavlan kan användas på olika sätt beroende på dina behov. CUE162 För mer information om hur du använder denna produkt som en whiteboardtavla, se s.9 "Driftskärmar"För mer information om hur du öppnar whiteboardskärmen, se s.14 "Visa whiteboardskärmen". Använda displayen som en whiteboardtavla Du kan använda displayen som en whiteboardtavla och skriva direkt på den. Den information som skrivs på skärmen hanteras av enskilda "sidor" som du kan lägga till eller ta bort. Du kan också växla mellan sidor och redigera skriftlig information, samt lägga till ny information på sidorna. Se s.19 "Använda whiteboardtavlan". Visa en bild från en enhet som t.ex. en dator och skriv över den. Du kan ansluta en enhet som t.ex. en dator till en interaktiv whiteboardtavla för att sedan visa bilder. Du kan även skriva på bilderna som visas. Du kan spela in bilder som visas och skriftlig information. 7

10 1. Innan du använder produkten För mer information om hur du visar en bild från en enhet som t.ex. en dator och sedan skriver på den, se s.31 "Visa en bild från en dator och skriva information". Kombinera en interaktiv whiteboardtavla med en videokonferensenhet Du kan ansluta en videokonferensenhet till en interaktiv whiteboardtavla och använda den medan du visar bilder från systemet. För mer information om hur du kombinerar en interaktiv whiteboardtavla med ett videokonferenssystem, se s.34 "Skriva på whiteboardtavlan samtidigt som en bild från en videokonferensenhet visas.". Spara/Importera whiteboardtavlans innehåll Spara information som har skrivits på whiteboardtavlan samt de bilder som har visats där på ett USB-minne. Du kan skicka den sparade informationen via e-post. En whiteboardfil som har sparats på ett USB-minne eller som e-post kan importeras till whiteboardtavlan. Filen som importeras till whiteboardtavlan kan antingen vara en sparad whiteboardfil eller en PDF-fil. För mer information om hur du sparar och importerar whiteboardinnehåll, se s.43 "Spara och importera sidor". Dela en skärm via ett nätverk (Whiteboard-delning) Du kan dela en whiteboardtavla med andra nätverksanlutna interaktiva whiteboardsystem för att skriva information och visa bilder på whiteboardtavlan. Genom att installera Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 (nedan kallad "Remote Viewer") på en dator kan du visa skärmen via nätverket. För mer information om Whiteboard-delning, se s.37 "Dela whiteboardtavla". För mer information om hur du installerar och använder Remote Viewer, se s.69 "Använda Remote Viewer". Whiteboard-delning är valfritt. För att aktivera funktionen krävs Interactive Whiteboard Remote License Type 1. Innan du använder produkten ska du konfigurera tid, datum, nätverk och andra inställningar. Mer information om de här inställningarna finns i s.54 "Öppna information om Administratörsinställningar". 8

11 Driftskärmar Driftskärmar Använd Interactive Whiteboard Pen Type 1 (nedan kallad "penna") avsedd för denna produkt när du använder den interaktiva whiteboardtavlan. Använd inte flera olika pennor samtidigt. Om du använder flera pennor samtidigt kan det leda till att oavsiktliga åtgärder utförs. När du använder två eller flera interaktiv whiteboardsystem sida vid sida bör du se till att avståndet mellan dem är fem meter eller mer. Om något annat än pennan vidrör displayen, t.ex. en skjortärm, kan det hända att informationen inte skrivs korrekt på whiteboardtavlan. Om pennan används när batteriet håller på att ta slut lyser inte pennans indikeringslampa. Byt batteri. För mer information om hur du byter batteri, se s.93 "Sätta i ett batteri i pennan". Välja en ikon eller knapp Tryck på en ikon eller knapp med pennspetsen för att välja den. Rör snabbt vid samma objekt två gånger med pennspetsen för att åstadkomma ett "dubbelklick". CUE189 Ritstreck (s.19 "Skriva på whiteboardskärmen") Välj ikonen Pennikon och skriv sedan den önksade informationen. Ett streck som speglar pennspetsens rörelse ritas. De åtgärder som utförs från det att du sätter pennspetsen mot displayen tills dess att du tar bort den därifrån kallas ett ""streck. 9

12 1. Innan du använder produkten CUE190 Välja ett ritat streck (s.20 "Redigera skriftlig information på skärmen") Peka på ikonen Markera och radera för att innesluta det avsedda strecket med pennspetsen. Du kan redigera det valda strecket. CUE062 Radera streck (s.22 "Radera skriven information") Behåll kontakten mellan pennände och skärm, och flytta pennan över det streck som du vill ta bort. CUE191 Du kan också använda pennspetsen för att radera information på whiteboardtavlan. Om du vill använda spetsen som ett suddgummi trycker du på ikonen Markera och radera och sedan på raderingsikonen. Använda ett pektangentbord Använda ett pektangentbord för att ange en adress eller ett lösenord. 10

13 Driftskärmar Pektangentbordet visas automatiskt när du rör något av följande inmatningsfält: Inmatningsfält Smeknamn E-postadress Plats, Ikonen Spara och skicka e-post - på fliken [Manuell inmatning], Ikonen Spara och skicka e-post - på fliken [Manuell inmatning] IP-adress Ikonen Dela - på flikarna [Anslut] - [Manuell inmatning] Lösenordskod Endast tillgängligt när du deltar i en fjärrdelning med lösenordskod. Det kan dröja två sekunder när du har rört vid ett inmatningsfält innan pektangentbordet visas. För mer information om kontrollpanelen och ikoner, se s.14 "Visa whiteboardskärmen". För att visa pektangentbordet manuellt pekar du uppe till vänster på skärmen med pennspetsen och trycker sedan på ramen för pektangentbordet som visas. CUE168 11

14 1. Innan du använder produkten Styra skärmen genom att peka med ditt/dina Fingrar Du kan styra skärmen genom att peka direkt på den interaktiva whiteboardskärmen med fingrarna, och genom att utföra en fördefinierad funktion. Du kan inte använda fingrarna för att styra whiteboardtavlan samtidigt som du använder pennan. Om avståndet mellan dina fingrar är för litet när du trycker på skärmen kan det hända att beröringen inte avläses korrekt. Om du trycker överst på skärmen kan det hända att beröringen inte avläses korrekt. Ändra grad av förstoring Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar och dra sedan ihop dem eller isär. CUE150 För mer information om hur du använder pennan för att ändra grad av förstoring, se s.24 "Ändra skärmens förstoringsgrad". Flytta visningsområde Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar. Behåll avståndet mellan dem och flytta samtidigt upp eller ner, alternativt åt vänster eller höger. CUE151 12

15 Styra skärmen genom att peka med ditt/dina Fingrar För mer information om hur du använder pennan för att flytta visningsområdet, se s.24 "Ändra skärmens förstoringsgrad". Vända sida Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar. Behåll avståndet mellan dem och flytta samtidigt åt vänster eller höger på sidan. När du kan se sidnumret tar du bort fingrarna från skärmen. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 CUE152 För mer information om hur du använder pennan för att gå till en annan sida, se s.27 "Välja en sida". 13

16 1. Innan du använder produkten Visa whiteboardskärmen När den interaktiva whiteboardtavlan startas visas en whiteboardskärm på displayen. Mer information om hur du startar den interaktiva whiteboardtavlan finns i handboken, Läs detta först. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 / CUE Användarpanel Ikonerna i detta fält används för att skriva och redigera information på whiteboardskärmen. Detta fält hittar du vanligtvis på höger sida av skärmen. För mer information om ikonerna som visas i det här området, se s.15 "Ikoner på Användarpanelen". Användarpanelen kan visas eller döljas med hjälp av / ikonerna Visa och Dölj. 2. Sidkontrollpanel I det här fältet visas miniatyrbilder av de sparade sidorna. Använd det här fältet för att växla mellan sidorna. Det finns två olika typer av sidlistor: Skärmsida och Hämtad sida. För mer information om hur du visar sidkontrollpanelen, se s.16 "Visa sidkontrollpanelen". 3. Flytta ikon för användarpanel Flyttar ikon för användarpanel till motsatt sida. Som standard är den här ikonen placerad i det nedre vänstra hörnet av skärmen. När Användarpanelen flyttas till vänster flyttas ikonen till det nedre högra hörnet av skärmen. För mer information om hur du avslutar den interaktiva whiteboardtavlan, se s.17 "Avsluta whiteboardtavlan.". 14

17 Visa whiteboardskärmen Ikoner på Användarpanelen Ikon Beskrivning Referens Dela Lupp Penna Markera och radera Hämta Ny sida Nästa sida Föregående sida Är värd för eller deltar i en whiteboard-delning. Förstorar eller förminskar skärmen. Ange vilket område som ska förstoras eller förminskas. Skriver och ritar på skärmen. Du kan ändra färg och tjocklek på pennan. Du kan också visa ett rutnät på whiteboardtavlan. Markerar skriftlig information på skärmen eller raderar information från skärmen. Du kan redigera den markerade informationen. Kopierar information som har skrivits på en skärmsida till en Hämtad sida. Om en bild från en ansluten enhet som t.ex. en dator visas samtidigt spelas även den bilden in. Denna ikon visas när du väljer en skärmsida. Lägger till en ny sida i Hämtade sidor. Denna ikon visas när du väljer en hämtad sida. Visar den sida som kommer efter den aktuella sidan. Denna ikon kan användas när du väljer en hämtad sida. Visar den sida som föregår den aktuella sidan. Denna ikon kan användas när du väljer en hämtad sida. s.37 "Dela whiteboardtavla" s.24 "Ändra skärmens förstoringsgrad" s.19 "Skriva på whiteboardskärmen" s.20 "Redigera skriftlig information på skärmen" s.22 "Radera skriven information" s.28 "Lägga till en sida" s.31 "Visa en bild från en dator och skriva information" s.28 "Lägga till en sida" s.27 "Välja en sida" s.27 "Välja en sida" 15

18 1. Innan du använder produkten Ikon Beskrivning Referens USB-minne Spara och skicka e-post Stäng Sparar alla sidor i Hämtade sidor som en PDF-fil till ett USB-minne. Laddar upp en PDF-fil som har sparats på ett USBminne till Hämtade sidor. Skickar alla sidor i Hämtade sidor som en PDF-fil via e-post. Gör att whiteboardtavlan går in i vänteläge. All angiven information och sidor som har lagts till raderas. s.43 "Spara till USBminne" s.46 "Importera en fil" s.44 "Skicka skriftlig information med e-post" s.17 "Avsluta whiteboardtavlan." Visa sidkontrollpanelen CUE Visa/Dölj Visar eller döljer sidkontrollpanelen. 2. Skärmsida Den sida som visas när den interaktiva whiteboardtavlan startas. Bilder från en enhet som är ansluten till Computer In-porten (VGA Input, DisplayPort Input) kan också visas och information kan skrivas. Om du trycker på den här knappen medan en skärmsida visas kan du välja bilder från den anslutna enheten. För mer information om hur du visar bilder från en enhet som t.ex. en dator på en skärmsida, se s.31 "Visa en bild från en dator och skriva information". Skärmsidan har följande ikoner som kan användas: 16

19 Visa whiteboardskärmen Ikon Beskrivning Referens Hämta Kopierar information som har skrivits på en skärmsida till en Hämtad sida. Om en bild från en ansluten enhet som t.ex. en dator visas samtidigt spelas även den bilden in. Denna ikon kan användas när en skärmsida har valts. s.28 "Lägga till en sida" s.31 "Visa en bild från en dator och skriva information" 3. Hämtad sida Visar miniatyrbilder av den hämtade skärmsidan. Sidinformation visas som "sidnummer/totalt antal sidor" längst ner till höger om miniatyrbilderna. Upp till fyra sidor visas. Om fyra eller fler sidor ska visas använder du /, Bläddringsikoner för att bläddre mellan sidor. De hämtade sidorna har följande ikoner som kan användas: Ikon Beskrivning Referens Lägger till en ny sida i Hämtade sidor. s.28 "Lägga till en sida" Ny sida Kopiera sida Ta bort sida Lägger till en sida genom att göra en kopia av den aktuella sidan. Denna ikon kan användas när du väljer en hämtad sida. Raderar den sida som visas. Denna ikon kan användas när du väljer en hämtad sida. s.28 "Lägga till en sida" s.29 "Ta bort sidor" Avsluta whiteboardtavlan. När du är klar med whiteboardtavlan kan du antingen stänga av den eller försätta den i vänteläge. Stänga av whiteboardtavlan Tryck på strömbrytaren som sitter på framsidan av skärmen för att stänga av whiteboardtavlan. 17

20 1. Innan du använder produkten CUE044 Om whiteboard inte används under fem timmar kommer den stängas av automatiskt. Tryck på strömbrytaren igen för att starta whiteboardtavlan. Försätta whiteboardtavlan i vänteläge Tryck på ikonen Stäng med pennspetsen för att försätta whiteboardtavlan i vänteläge. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 CUE157 När whiteboardtavlan står i vänteläge stängs strömmen till displayen av medan strömindikatorn fortsätter lysa. Tryck på strömbrytaren igen för att starta whiteboardtavlan. Du kan även starta om whiteboardtavlan genom att trycka på skärmen eller flytta pennan. När du stänger av whiteboardtavlan raderas den skriftliga informationen och de inspelade sidorna. När du konfigurerar inställningarna för säkerhetskopiering kan du ange att du vill att de inspelade sidorna och den skriftliga informationen ska säkerhetskopieras när du stänger whiteboardtavlan. För mer information om hur du konfigurerar inställningarna för säkerhetskopiering, se s.64 "Samla in säkerhetskopierade filer". 18

21 2. Använda whiteboardtavlan I det här kapitlet beskrivs hur du skriver på whiteboardskärmen samt hur du redigerar och tar bort skriftlig information. Skriva på whiteboardskärmen Välj pennikonen för att rita ett streck på whiteboardskärmen. Strecket har den färg och tjocklek som visas i pennikonen. Följande undermeny visas för att du ska kunna välja en annan färg och tjocklek på strecket. Du kan visa ett rutnät på whiteboardtavlan CUE Pennikon 2. Pennfärger 3. Pennfärger (halvtransparenta) 4. Tjocklek på strecket 5. Rutnätslinje penndrag ryms på varje sida pennstreck ryms på det totala antalet sidor. Om undermenyn inte används på sex sekunder försvinner den automatiskt. Tryck på igen för att dölja undermenyn manuellt. pennikonen 19

22 2. Använda whiteboardtavlan Redigera skriftlig information på skärmen Välj ikonen ikonen Markera och radera för att redigera ett streck. Följande undermeny visas: 1 2 SV CUF Ikonen Markera/Radera 2. Ikonen Markera Omringa ett streck med pennspetsen för att markera strecket. Redigera det markerade pennstrecket. CUE062 Tryck på [Välj alla] för att välja alla streck på en sida. Flytta streck Dra det valda strecket till den plats där du vill placera strecket. CUE063 20

23 Redigera skriftlig information på skärmen Förstora eller förminska streck Placera pennspetsen i hörnet eller mitten av sidan och dra sedan tills strecket har förstorats eller förminskats till den storlek du önskar. CUE064 Radera markerade streck ( Tryck på en markerad yta med pennänden. CUE153 Om undermenyn inte används på sex sekunder försvinner den automatiskt. Tryck på Markera och radera igen för att dölja undermenyn manuellt. ikonen 21

24 2. Använda whiteboardtavlan Radera skriven information Radera med hjälp av pennänden När du använder whiteboardtavlan kan du närsomhelst använda pennänden för att radera ett streck. Dra pennänden över ett streck för att radera det. CUE191 Radera med hjälp av pennspetsen Välj ikonen Markera och radera för att radera streck med pennspetsen. Följande undermeny visas: 1 2 SV CUF Ikonen Markera/Radera 2. Raderingsikon Tryck på ikonen Radera och flytta sedan pennspetsen över strecket för att radera det. 22

25 Radera skriven information CUE192 Tryck på [Radera alla] för att radera alla streck på skärmen. När ett bekräftelsemeddelande visas väljer du [OK] för att radera alla streck. Du kan radera ett eller flera streck genom att ange ett område. För mer information, se s.20 "Redigera skriftlig information på skärmen". Om undermenyn till automatiskt. Tryck på ikonen Markera och radera inte används på sex sekunder försvinner den ikonen Markera och radera igen för att dölja undermenyn manuellt. 23

26 2. Använda whiteboardtavlan Ändra skärmens förstoringsgrad Ändra skärmens förstoringsgrad genom att använda din/dina fingrar Ändra grad av förstoring Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar och dra sedan ihop dem eller isär. När du drar isär dina fingrar förstoras bilden kring den punkt på skärmen där du först tryckte. När du drar ihop dina fingrar förminskas bilden kring den punkt på skärmen där du först tryckte. CUE150 Flytta visningsområde Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar. Behåll avståndet mellan dem och flytta samtidigt upp eller ner, alternativt åt vänster eller höger. Visningsområdet rör sig efter hur du rör dina fingrar. CUE151 Ändra skärmens förstoringsgrad med hjälp av pennan Välj lupp-ikonen med pennspetsen. Följande undermeny visas: 24

27 Ändra skärmens förstoringsgrad CUE Lupp-ikon 2. Visningsområde 3. Skärmförstoring Ändra whiteboardtavlans förstoringsgrad Tryck på skärmförstoringsgraden för att ändra förstoringsgraden på skärmen. CUE173 Flytta whiteboardtavlans visningsområde Peka och tryck på visningsområdet med pennspetsen. Medan du trycker med pennan drar du den över det område som du vill visa på skärmen. 25

28 2. Använda whiteboardtavlan CUE174 Om undermenyn inte används på tio sekunder försvinner undermenyn automatiskt. Tryck på lupp-ikonen igen för att dölja undermenyn manuellt. 26

29 Redigera sidor Redigera sidor Du kan lägga till nya streck på en sida som visas på whiteboardtavlan, eller redigera befintliga streck. Du kan också lägga till eller ta bort en sida som visas. Välja en sida Så här väljer du vilken sida du vill visa på whiteboardtavlan: Välja en sida från sidkontrollpanelen. För att välja den sida som du vill visa på whiteboardtavlan väljer du motsvarande miniatyrbild från sidlistan. CUE161 När en skärmsida har valts trycker du på [Skrämsida] på sidkontrollpanelen för att visa en annan bild på skärmsidan. CUE160 För mer information om sidlistan, se s.16 "Visa sidkontrollpanelen". För mer information om hur du visar bilder från en enhet som t.ex. en dator, se s.31 "Visa en bild från en dator och skriva information". Bläddra bland sidor med hjälp av Användarpanelen När en hämtad bild har valts kan du bläddra bland sidorna med ikonerna Föregående sida. Nästa sida och 27

30 2. Använda whiteboardtavlan När du trycker på ikonen Föregående sida visas sidan som föregår den aktuella sidan. När du trycker på ikonen Nästa sida visas sidan som följer på den aktuella sidan. Flytta till en annan sida med hjälp av din/dina fingrar När en hämtad sida har valts kan du bläddra genom sidorna med hjälp av dina fingrar Tryck på whiteboardskärmen med två fingrar. Behåll avståndet mellan dem och flytta samtidigt åt vänster eller höger på sidan. När du kan se sidnumret tar du bort fingrarna från skärmen. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 CUE152 När en skärmsida visas kan du inte bläddra genom att använda ikonen Föregående sida, ikonen Nästa sida, eller genom att använda fingrarna. Om den valda hämtade sidan är den första eller sista sidan i hämtade sidor, Föregående sida och Nästa sida inte användas. kan ikonerna Lägga till en sida Du kan spara information som har skrivits på en skärmsida som en hämtad sida. När en hämtad sida har valts kan du lägga till en ny sida eller göra en kopia av en befintlig sida. Kopiera en Skärmsida När en skärmsida har valts använder du ikonen Kopiera för att kopiera den aktuella bilden. När du trycker på ikonen Kopiera läggs den skriftliga informationen och bilden till i slutet av listan över hämtade sidor. Under tiden visas skärmsidan. Alla streck på skärmsidan tas bort. Lägga till en Hämtad sida För att lägga till en ny sida trycker du på ikonen Ny sida. En ny tom sida skapas i slutet av listan över hämtade sidor. Den extra sidan visas på whiteboardtavlan. 28

31 Redigera sidor Gör en kopia av en hämtad sida För att göra en kopia av den hämtade sidan trycker du på ikonen Kopiera sida. En kopia av den valda sidan läggs till direkt efter sidan och visas. Den extra sidan visas på whiteboardtavlan., ikonen Hämta, fungerar när en skärmsida har valts., ikonen Kopiera sida fungerar när en hämtad sida har valts. När en whiteboardtavla delas fungerar inte ikonen Kopiera sida. Du kan lägga till upp till 100 sidor. Om sidorna innehåller fler än pennstreck kan du inte lägga till någon ny sida. Ta bort sidor För att radera en hämtad sida trycker du på ikonen Radera sida. När ikonen trycks ner visas ett bekräftelsemeddelande. Välj [OK] för att radera den valda sidan. När den valda sidan raderas, raderas även motsvarande sida på whiteboardtavlan och istället visas föregående sida. Om den första sidan tas bort visas nästa sida. Om alla inspelade sidor raderas visas en skärmsida., ikonen Radera sida fungerar när en hämtad sida har valts. När en whiteboardtavla delas fungerar inte ikonen Radera sida. 29

32 30 2. Använda whiteboardtavlan

33 3. Visa en bild och skriva information I det här avsnittet beskrivs hur du visar bilder från en dator eller ett videokonferenssystem på din interaktiva whiteboardtavla, samt hur du skriver information på bilderna. Visa en bild från en dator och skriva information Genom att ansluta en dator till den interaktiva whiteboardtavlan kan du visa en bild från datorn som en skärmsida. Du kan också skriva information på bilden. CUE070 Växla bildskärm 1. Kontrollera att whiteboardtavlan är igång. Om whiteboardtavlan inte är igång trycker du på strömbrytaren som sitter på framsidan av skärmen. 31

34 3. Visa en bild och skriva information CUE Anslut datorn till VGA Input eller DisplayPort input som sitter på ena sidan av skärmen. 3. Slå på datorns videoutgång för att visa datorskärmen på whiteboardtavlan. CUE171 För att växla mellan bildutgångar på datorn trycker du på lämplig funktionstangent samtidigt som du håller [Fn]-tangenten nedtryckt. Tangentkombinationerna på datorer från större datortillverkare är följande: Varumärke på dator Tangentkombination MSI Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec Gateway, HP acer, SHARP, Sotec, Toshiba Hitachi, IBM, lenovo, Sony Asus, Dell, EPSON, Hitachi Fujitsu [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] 32

35 Visa en bild från en dator och skriva information När en skärmsida har valts trycker du på [Skärmsida] på sidkontrollpanelen för att växla mellan visade bilder. Du kan också växla mellan bildingångar genom att ansluta en enhet till både VGA Input och DisplayPort input. Tryck på ikonen hämta för att hämta information som har skrivits på den visade bilden. Den visade bilden och skriven information sparas som Hämtade sidor. Video-insignalen måste uppfylla följande villkor: Signalen måste uppfylla en av följande VESA-standarder: 1. Branschstandarder och riktlinjer för Computer Display Monitor Timing (DMT) Standardversion 1 Revision Coordinated Video Timings (CVT) Standardversion Generalized Timing Formula (GTF) Version 1.1 Signalen måste uppfylla följande signalförhållanden: VGA-signal Bildhastighet: max 85 Hz Pixelklockfrekvens: MHz DisplayPort-signal Bildhastighet: max 85 Hz Pixelklockfrekvens: 25 MHz eller mer 33

36 3. Visa en bild och skriva information Skriva på whiteboardtavlan samtidigt som en bild från en videokonferensenhet visas. Genom att ansluta en videokonferensenhet till den interaktiva whiteboardtavlan kan du visa bilder från enheten. Du kan också använda whiteboardtavlan medan du visar bilden från videokonferensenheten. CUE164 Videokonferenser med whiteboardtavla 1. Kontrollera att videokonferensenheten har stängts av. 2. Anslut videokonferensenheten till VGA Input 2 på ena sidan av skärmen. 3. Slå på videokonferensenheten. CUE172 34

37 Skriva på whiteboardtavlan samtidigt som en bild från en videokonferensenhet visas. 4. Använd [PIP]-knappen som sitter på ena sidan av bildskärmen för att växla till videoingången. CUE180 Du kan skriva påwhiteboardtavlan samtidigt som du visar en bild från en videokonferensenhet. Tryck på knappen [Input/Enter] som sitter på ena sidan av bildskärmen för att visa en bild från videokonferensenheten i helskärmsläge. Video-insignalen måste uppfylla följande villkor: , 60 Hz En bild som visas från en videokonferensenhet kan inte sparas som en hämtad sida. Du kan ändra bildplaceringen som visas från videokonferensenheten genom att trycka på [Meny] som sitter på ena sidan av bildskärmen. Visa först bilden från enheten och justera sedan dess placering. För mer information om hur du ändrar bildens placering, se s.98 "Justera skärmen". För mer information om hur du använder en videokonferensenhet, se handboken som medföljde din enhet. 35

38 36 3. Visa en bild och skriva information

39 4. Dela whiteboardtavla I det här kapitlet beskrivs hur du delar whiteboardtavla med hjälp av din interaktiva whiteboardtavla eller Remote Viewer. Översikt av Whiteboard-delning Om du vill dela en skärm måste du först lägga till din fjärrlicense (s.60 "Lägga till en fjärrlicens") och konfigurera nätverksinställningarna (s.56 "Konfigurera Nätverksinställningar"). Med whiteboard-delning kan ett interaktivt whiteboardsystem agera värd, medan andra interaktiva whiteboardsystem eller Remote Viewer anslutet via ett näverk dela värdens whiteboard som deltagare. CUE071 Detta avsnitt ger en översikt av hur du agerar värd och/eller deltagare vid whiteboard-delning. Agera värd vid whiteboard-delning (s.39 "Agera värd vid whiteboard-delning") Dela skärmen på din interaktiva whiteboardtavla för att andra nätverksanslutna enheter ska kunna se, skriva eller utföra andra åtgärder på skärmen. När den interaktiva whiteboardtavlan eller Remote Viewer deltar i whiteboard-delning visas bilder och skrift från värdens whiteboardtavla i realtid. Agera deltagare vid whiteboard-delning (s.41 "Delta i en whiteboard-delning") Anslut till den interaktiva whiteboardtavla som agerar värd för att delta i whiteboard-delningen. En interaktiv whiteboardtavla eller en dator där Remote Viewer har installerats kan delta i en whiteboard-delning. 37

40 4. Dela whiteboardtavla Om en interaktiv whiteboardtavla används för att delta i en whiteboard-delning raderas alla sidor som existerade före deltagandet och istället importeras värdsystemets skärm. Den deltagande whiteboardtavlan kan skriva eller utföra andra åtgärder på den delade skärmen. Om Remote Viewer används för att delta i en whiteboard-delning kan du se den delade skärmen. Du kan däremot inte skriva på den. För mer information om hur du installerar och använder Remote Viewer, se s.69 "Använda Remote Viewer". Upp till fyra enheter i taget kan dela whiteboardtavlan. 38

41 Agera värd vid whiteboard-delning Agera värd vid whiteboard-delning Tryck på ikonen Dela och välj sedan [Öppna] eller [Öppna med lösenord] för att agera värd vid whiteboard-delning. SV CUF015 [Öppna] För att agera värd vid whiteboard-delning. [Öppna med lösenord] För att agera värd vid whiteboard-delning och ange ett lösenord. Ett lösenord skapas automatiskt. SV CUF016 visas ikonen Dela omringad med rött. I undermenyn ser du IP- När whiteboard-delning öppnas adress, lösenord och [Stäng]. För att andra whiteboardtavlor ska kunna delta i en whiteboard-delning krävs IP-adressen. För att de andra whiteboardtavlor ska kunna delta i en whiteboard-delning som har startats med [Öppna med lösenord] krävs lösenordet. Tryck på [Stäng] för att stänga whiteboard-delningen. När en whiteboard-delning påbörjas visas ikonen Dela omringad med grönt. "Deltagares IP-adress" visas (vid whiteboard-delning). 39

42 4. Dela whiteboardtavla SV CUF017 Om undermenyn inte används på trettio sekunder försvinner den automatiskt. Tryck på Dela igen för att dölja undermenyn manuellt. ikonen Avbryta whiteboard-delning Tryck på ikonen Dela och välj [Stäng] för att avbryta whiteboard-delningen. SV CUF018 När whiteboard-delning avbryts, avbryts även delningen på övriga deltagande whiteboardtavlor. För mer information om hur du stänger av whiteboardtavlan efter att ha stängt whiteboarddelningen, se s.17 "Avsluta whiteboardtavlan.". 40

43 Delta i en whiteboard-delning Delta i en whiteboard-delning För att delta i en whiteboard-delning trycker du på ikonen Dela och väljer [Anslut]. I nästa fönster som visas anger du IP-adressen till den whiteboardtavla som agerar värd. fliken[kontaktlista] Ange IP-adressen till värden genom att välja den från "Kontaktlistan". En kontaktlista kan läggas till via "Lägg till fjärrkontaktlista" i Administratörsinställningar. Se s.61 "Lägga till en fjärrkontaktlista". fliken[manuell inmatning] Ange värdens IP-adress genom att skriva in den manuellt. Efter att ha angett adressen med hjälp av pektangentbordet trycker du på [Enter]. Ett bekräftelsemeddelande gällande historiken visas. För att inte spara den angivna IP-adressen i historiken trycker du på [Avbryt]. Du kan också använda en tidigare angiven IP-adress genom att välja den från "IP-adressfält inmatningshistorik". 41

44 4. Dela whiteboardtavla När du har angivit IP-adressen trycker du på [Anslut]. Den delade whiteboardtavlan importeras. Om ett lösenord har ställs in av den whiteboardtavla som agerar värd måste du ange lösenordet. Om en anslutning har upprättats kan du börja importera sidor från den whiteboardtavla som agerar värd. När du trycker på [OK] startar importen. Om den interaktiva whiteboardtavlan används för att delta i en whiteboard-delning raderas alla sidor som har lagrats innan delningen. "IP-adressfält inmatningshistorik" kan innehålla upp till 100 poster. När fältet innehåller 100 poster raderas den äldsta posten från historiken. Den angivna tiden för delad sidimport är en uppskattning och beror på den aktuella miljön. Du kan kontrollera kommunikationsstatus medan du deltar i en whiteboard-delning genom att trycka på ikonen Dela. Se s.90 "Kontroll av kommunikationsstatus vid whiteboard-delning". Lämna en whiteboard-delning Tryck på ikonen Dela och välj sedan [Lämna] för att lämna en whiteboard-delning. För mer information om hur du stänger av whiteboardtavlan efter att ha avslutat en whiteboarddelning, se s.17 "Avsluta whiteboardtavlan.". 42

45 5. Spara och importera sidor I det här kapitlet beskrivs hur du sparar sidor till ett USB-minne, hur du skickar sidor med e-post och hur du importerar en PDF-fil från ett USB-minne. Spara till USB-minne Om du vill spara information på whiteboardtavlan till ett USB-minne trycker du på och väljer sedan [Spara] från den undermeny som visas. ikonen USB-minne SV CUF019 Den hämtade bilden sparas till ett USB-minne som en PDF-fil. ikonen USB-minne aktiveras när ett USB-minne sätts in i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara in ett USB-minne. CUE170 Namnet på den sparade PDF-filen är "IWB-datum-tid.pdf". (Exempel: Filnamnet på en fil som sparas den 23 jan 2013, kl. 04:56:07 blir "IWB pdf".) Den sparade filen kan importeras och visas på whiteboardtavlan. Se s.46 "Importera en fil". Om undermenyn inte används på sex sekunder försvinner den automatiskt. Tryck på USB-minne igen för att dölja undermenyn manuellt. ikonen 43

46 5. Spara och importera sidor Skicka skriftlig information med e-post Om du vill skicka sparade skärmbilder med e-post måste du först konfigurera inställningarna för nätverk (s.56 "Konfigurera Nätverksinställningar") och SMTP-server (s.61 "Konfigurera inställningar för SMTP-server". Tryck på ikonen Spara och skicka e-post. I fönstret som sedan visas anger du den e-postadress till vilken de sparade skärmbilderna ska skickas. fliken [Välj från adressboken] Välj en e-postadress från [Adressbok]. Klicka på [Lägg till adressbok] i Administratörsinställningar för att lägga till en adressbok. Se s.62 "Lägga till en adressbok". 44

47 Skicka skriftlig information med e-post fliken[manuell inmatning] Ange mottagarens smeknamn och e-postadress genom att manuellt skriva in dem i fälten "Smeknamn" respektive "E-postadress". Ange dem med hjälp av pektangentbordet och tryck sedan på [Enter]. Ett bekräftelsemeddelande gällande historiken visas. För att inte lagra e-postadressen i historiken trycker du på [Avbryt]. Du kan också lägga till en tidigare angiven e-postadress genom att välja den från "Adressfält inmatningshistorik". När du trycker på [Skicka] efter att du har angivit en e-postadress sparas den hämtade bilden i PDFformat och skickas via e-post. Namnet på den sparade filen är "iwb-datum-tid.pdf". (Exempel: Filnamnet på en fil som sparas den 23 jan 2013, kl. 04:56:07 blir "iwb pdf".) Upp till 30 e-postadresser kan anges. Tryck på motsvarande e-postadress i "Mottagarens e-postadress" för att ta bort en angiven e- postadress. "Adressfält inmatningshistorik" kan innehålla upp till 100 poster. När fältet redan innehåller 100 poster raderas den äldsta posten från historiken. 45

48 5. Spara och importera sidor Importera en fil Du kan importera en fil från ett USB-minne till whiteboardtavlan. 1. Spara filen som du vill importera i USB-minnets rotkatalog. PDF-filen som ska importeras måste uppfylla följande villkor: Post Tillstånd Filstorlek PDF-typ Sidformat Dokumentsäkerhet Max 100 MB PDF (inklusive PDF/A) Sidlängd: Vykort - A0-format(stående/liggande). Inga säkerhetsinställningar 2. Sätt i USB-minnet med PDF-filen i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. CUE170 Sätt bara in ett USB-minne. 3. Tryck på ikonen USB-minne och välj [Läs]. SV CUF Välj den PDF-fil som du vill importera. 5. Tryck på [OK]. Importen av PDF-filen påbörjas. En PDF-fil importeras från första till sista sidan. De importerade sidorna läggs i följd till slutet av listan över hämtade sidor. 46

49 Importera en fil Om efterföljande sidor av en PDF-fil inte uppfyller sidformatsvillkoren kommer endast de föregående sidorna att importeras. Listan över hämtade sidor kan innehålla upp till 100 sidor. Alla sidor som överstiger maxantalet på 100 sidor, inklusive de redan hämtade sidorna, kommer inte att importeras. Om undermenyn inte används på sex sekunder försvinner den automatiskt. Tryck på USB-minne igen för att dölja undermenyn manuellt. ikonen 47

50 48 5. Spara och importera sidor

51 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Du kan anpassa din interaktiva whiteboardtavla genom att konfigurera allmänna inställningar och administratörsinställningar. I det här kapitlet beskrivs hur du konfigurerar allmänna inställningar och administratörsinställningar. Visa skrivbordet Du kan öppna Allmänna inställningareller Administratörsinställningar från skrivbordet. Tryck på och håll ikonen Stäng nedtryckt med pennspetsen för att visa skrivbordet. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 CUE157 Ett bekräftelsemeddelande för sidborttagning visas. När du trycker på [OK] visas skrivbordet. Följande ikoner visas på skrivbordet: Ikon AdminSettings Öppnar Administratörsinställningar. Beskrivning För mer information om hur du öppnar Administratörsinställningar, se s.54 "Öppna information om Administratörsinställningar". För mer information om Administratörsinställningar, se s.56 "Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar". Startar whiteboard-appen. Interactive Whiteboard Slår av strömmen. PowerOFF 49

52 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Ikon Settings Öppnar Allmänna inställningar. Beskrivning För mer information om hur du öppnar Allmänna inställningar, se s.51 "Öppna Allmänna inställningar". För mer information om Allmänna inställningar, se s.52 "Följande åtgärder kan utföras i fönstret Allmänna inställningar". Tryck på ikonen två gånger i snabb följd för att öppna någon av ovanstående applikationer. Whiteboard-appen, Allmänna inställningar eller Administratörsinställningar kan inte vara öppna samtidigt. 50

53 Öppna Allmänna inställningar Öppna Allmänna inställningar För att kontrollera systeminformation eller justera touch-givaren, öppnar du fönstret Allmänna inställningar. Så här gör du för att öppna fönstret Allmänna inställningar: 1. Visa skrivbordet För mer information om hur du öppnar skrivbordet, se s.49 "Visa skrivbordet". 2. Tryck på [Settings] två gånger i snabb följd. CUE181 Fönstret Allmänna inställningar visas. Tryck på varje ikon för att kontrollera och konfigurera inställningarna efter behov. När du har konfigurerat Allmänna inställningar trycker du på [Stäng]. 51

54 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Följande åtgärder kan utföras i fönstret Allmänna inställningar Justera touch-givarens läge Tryck på ikonen Justera touch-givarens läge för att justera touch-givarens läge. En skärm för giverjustering visas över hela bildskärmen. Tryck på varje markerat område i tur och ordning för att konfigurera touch-givarens läge. Det markerade området flyttas från det övre högra hörnet till det nedre högra hörnet, och sedan vidare till det nedre vänstra hörnet och det övre vänstra hörnet. CUE199 När det sista området är klart visas ett meddelande. Tryck på [OK] för att verkställa justeringen. Tryck på [Retry] för att återgå till givarjusteringen. Tryck på [Abort] för att avsluta utan att göra en justering. När tio sekunder har förflutit efter att meddelandet visas väljs [OK] automatiskt och justeringen avslutas. 52

55 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Allmänna inställningar Visa version- eller copyrightinformation Tryck på ikonen Versionsinformation för att visa produktversion och licensavtal. Visa först versionsinformationen och tryck sedan på "Visa Licensavtal" för att visa licensavtalet. Tryck på ikonen Copyrightinformation för att visa copyrightinformationen för denna produkt. När du har bekräftat informationen trycker du på [Stäng] för att stänga informationsskärmen. 53

56 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Öppna information om Administratörsinställningar Öppna Administratörsinställningar för att konfigurera enhetsinställningar som nätverk eller datum och tid. Använd pektangentbordet att konfigurera inställningar i Administratörsinställningar. För mer information om hur du öppnar pektangentbordet, se s.9 "Driftskärmar". Du kan också visa pektangentbordet genom att trycka på ikonen Displayens pektangentbord. Om du använder ett USB-minne i Administratörsinställningar sätter du endast in ett USB-minne i USB-porten på ena sidan av bildskärmen. CUE170 Tryck på ikonen Ta bort USB-minne för att ta bort USB-minnet. Så här gör du för att öppna fönstret Administratörsinställningar: 1. Öppna skrivbordet. För mer information om hur du öppnar skrivbordet, se s.49 "Visa skrivbordet". 54

57 Öppna information om Administratörsinställningar 2. Tryck på [AdminSettings] två gånger i snabb följd. CUE Öppna pektangentbordet och ange administratörslösenordet. Det ursprungliga administratörslösenordet är "admin". Tryck på ikonen Ändra administratörslösenord för att ändra lösenordet. För mer information om hur du ändrar lösenordet, se s.56 "Ändra administratörslösenord". 4. Tryck på [OK]. Tryck på varje ikon, kontrollera informationen och konfigurera inställningarna efter behov. Om det angivna lösenordet är felaktigt visas ett felmeddelande. Kontrollera lösenordet och skriv in det på nytt. När du har konfigurerat Administratörsinställningar trycker du på [Stäng]. 55

58 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar Ändra administratörslösenord Du kan ändra administratörslösenordet genom att trycka på ikonen Ändra administratörslösenord. Den angivna lösenordet måste vara minst fyra och max 20 tecken långt. versaler: [A-Ö] gemener: [a-z] siffror: [0-9] Symboler: (mellanrum)! " # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = [ \ ] ^ _ ` { } ~ Konfigurera Nätverksinställningar Tryck på ikonen Nätverksinställningar för att öppna dialogrutan Nätverksinställningar. Du kan konfigurera inställningar för IP-adress och standard-gateway. Dessa inställningar krävs för att du ska kunna använda whiteboard-delning och skicka sparade bildskärmar eller loggar via e-post. 56

59 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar När du har konfigurerat alla inställningarna ovan och tryckt på [OK] startar systemet om automatiskt. Ställa in datum och tid Tryck på ikonen Ange Datum/Tid för att visa dialogrutan för datum och tid. Du kan ställa in det datum och klockslag som ska visas i dialogrutan. SV CUF021 Om du klickar på länken för tidsinställning kan det hända att webbläsaren Internet Explorer öppnas. Om så sker stänger du den. Konfigurera inställningar för region och språk Tryck på ikonen Region och språk för att visa dialogrutan för region och språk. 57

60 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard I dialogrutan region och språk kan du konfigurera följande inställningar: Fliken [Format] Ange det språk du vill använda, inklusive datum och tid. SV CUF022 Fliken [Plats] Ange den aktuella regionen. SV CUF023 Fliken [Tangentbord och språk] Ange vilket språk som du vill använda för tangentbord och bildskärm. 58

61 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar SV CUF024 Fliken [Administrativ] Ange det språk du vill använda för att visa text från ett program som inte stöder Unicode. SV CUF025 Om du klickar på länken för språkinställningar kan det hända att webbläsaren Internet Explorer öppnas. Om så sker stänger du den. Om du loggar ut efter att ha avslutat konfigurationen ska du använda strömbrytaren på framsidan av bildskärmen för att stänga av och sedan starta om systemet. 59

62 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard När du har konfigurerat [Ändra systemspråk] på fliken [Administrativ] visas ett bekräftelsemeddelande för avstängning. Om du vill ställa in region och språk rekommenderas att [Ändra systemspråk] konfigureras sist. Lägga till en fjärrlicens För att lägga till din licenskod klickar du på ikonen Lägg till/radera fjärrlicens. Denna inställning krävs för att använda whiteboard-delning. 1. Tryck på ikonen Lägg till/radera fjärrlicens. 2. Öppna pektangentbordet och ange din licenskod. Licenskoden är inte skiftlägeskänslig. Du kan ange licenskoden i versaler eller gemener. 3. Tryck på [Lägg till]. När din licenskod har autentiserats visas ett bekräftelsemeddelande. Om den angivna licenskoden är felaktig visas ett felmeddelande. Kontrollera licenskoden och ange den på nytt. 4. Tryck på [OK]. När du har lagt till din licenskod stänger du Administratörsinställningar och slår på whiteboardtavlan för att kontrollera att ikonen Dela nu är aktiv. 20XX/11/01 22:08:37 01:23:45 CUE176 60

63 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar Lägga till en fjärrkontaktlista Tryck på ikonen Lägg till fjärrkontaktlista för att lägga till en kontaktlista från en fil som har sparats på USB-minnet. En kontaktlista krävs för att kunna agera värd i en whiteboard-delning. 1. Skapa en kontaktlista och spara listan till USB-minnets rotkatalog. Listfilen måste vara kommaavgränsad data som består av två eller flera kolumner per rad (eller en eller flera kommatecken per rad). Dubbla citationstecken (") behandlas som ett tecken. Filen sparas under namnet "iwb_contact_address.csv". Data måste anges med gemener och i formatet "smeknamn,ip-adress". (Exempel: Rum-A, ) Om en rad innehåller tre eller flera kolumner ignoreras den tredje och efterföljande. 2. Sätt i det USB-minne som innehåller kontaktlistan i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara i ett USB-minne. 3. Tryck på ikonen Lägg till fjärrkontaktlista. 4. Tryck på [Importera]. Kontaktlistan importeras. Om filnamnet är ogiltigt eller om formatet är felaktigt kommer importen att misslyckas. När du ska ta bort USB-minnet trycker du först på ikonen Ta bort USB-minne. Konfigurera inställningar för SMTP-server Tryck på ikonen SMTP-serverinställningar för att öppna ett fönster i vilket du konfigurerar SMTPserverinställningar. Dessa inställningar krävs för att du ska kunna skicka sparade sidor eller loggar via e- post. Ange SMTP-serverinformationen för att konfigurera din SMTP-server. 61

64 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Du kan välja att ange värdnamnet i "Adress"-fältet. Lägga till en adressbok Tryck på ikonen Lägg till adressbok för att lägga till en adressbok som har sparats i USB-minnet. En adressbok består av mottagarinformation och kan användas för att skicka sparade skärmbilder via e- post. 1. Skapa en adressbok och spara den till USB-minnets rotkatalog. Listfilen måste vara kommaavgränsad data som består av två eller flera kolumner per rad (eller en eller flera kommatecken per rad). Dubbla citationstecken (") behandlas som ett tecken. Filen sparas under namnet "iwb_mail_address.csv". Data måste matas in med hjälp av alfanumeriska enkelbytetecken och i formatet "smeknamn,e-postadress". (Exempel: Om en rad innehåller tre eller flera kolumner ignoreras den tredje och efterföljande. 2. Sätt in USB-minnet som innehåller adressboken i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara i ett USB-minne. 3. Tryck på ikonen Lägg till adressbok. 62

65 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar 4. Tryck på [Importera]. Adressboken importeras. Om filnamnet är ogiltigt eller om formatet är felaktigt kommer importen att misslyckas. När du ska ta bort USB-minnet trycker du först på ikonen Ta bort USB-minne. Hämta Loggar Tryck på ikonen Logghämtning, för att hämta loggar med information om t.ex. starttider för whiteboard och fel som har inträffat. Den information som sparas vid logghämtningen omfattar: Starttid Sluttid Åtgärder som har utförts på skärmen Fel som har inträffat Tider då sidor har sparats Mottagare för sparade sidor Info om whiteboard-delning Loggar kan sparas till ett USB-minne eller skickas som en e-postbilaga. USB-minne Välj detta alternativ för att spara loggen till ett USB-minne. Sätt bara in ett USB-minne i USB-porten på ena sidan av bildskärmen och tryck sedan på [OK]. Loggen sparas. Loggen sparas i USB-minnets rotkatalog. Bifoga till e-post Välj detta alternativ för att skicka loggen som en bifogad fil via e-post. När du trycker på [OK] visas ett fönster där du kan mata in en e-postadress. Öppna pektangentbordet och ange den e-postadress som du vill skicka till. Tryck på [Skicka] och skicka loggen som en bifogad fil via e-post. 63

66 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Om du vill skicka en logg via e-post måste du först konfigurera inställningar för nätverk och SMTPserver. Se s.56 "Konfigurera Nätverksinställningar" och s.61 "Konfigurera inställningar för SMTPserver". Uppdatera ditt system Stäng inte av strömmen under systemuppdateringen. Tryck på ikonen Systemuppdatering för att uppdatera systemet till den senaste versionen. 1. Spara en systemfil till USB-minnets rotkatalog. Filnamnet är "RIWB_ Version.zip". (Exempel: Om din systemversion är , är filnamnet "RIWB_ zip".) 2. Sätt i USB-minnet som innehåller en sparad systemfil i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara i ett USB-minne. 3. Tryck på ikonen Systemuppdatering. 4. Markera systemfilen och tryck på [OK]. Ett bekräftelsemeddelande visas. 5. Tryck på [OK]. Den valda systemfilen körs. För att ta bort USB-minnet trycker du först på ikonen Ta bort USB-minne. Samla in säkerhetskopierade filer Tryck på ikonen Säkerhetskopiering/Filinsamling för att konfigurera inställningar för säkerhetskopiering. När du har konfigurerat inställningar för säkerhetskopiering, säkerhetskopieras hämtade sidor när de sparas för att skickas via e-post och när den interaktiva whiteboardtavlan stängs med ikonen Stäng. 64

67 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar Gör en säkerhetskopia Markera den här kryssrutan för att säkerhetskopiera de hämtade sidorna. Lagringsperiod Lagrar säkerhetskopior i sju dagar. Öppna mapp för säkerhetskopia Hämtar eller raderar lagrade säkerhetskopior. Sätt bara i ett USB-minne när du hämtar säkerhetskopierade filer. Återställa standardvärden Tryck på ikonen Återställ standardvärden och starta om systemet för att återställa ändrade systeminställningar till deras ursprungliga värden. När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på [OK] för att initialisera systemet. Följande inställningar återställs till de ursprungliga värdena: Inställningar för SMTP-server (s.61 "Konfigurera inställningar för SMTP-server") Adressbok (s.62 "Lägga till en adressbok") Lista över fjärrkontakter (s.61 "Lägga till en fjärrkontaktlista") Fjärrlicens (s.60 "Lägga till en fjärrlicens") Inställningar för säkerhetskopierings.64 "Samla in säkerhetskopierade filer") Inställningar för USB-minne (s.68 "Ta bort ett USB-minne") Exportera konfigurationsinställningar Ta inte bort ett USB-minne medan du exporterar en konfigurationsfil. Redigera inte en exporterad konfigurationsfil. Om en redigerad konfigurationsfil importeras kommer systemet inte att fungera korrekt. 65

68 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard Ändra inte namnet på en exporterad konfigurationsfil. En konfigurationsfil vars namn har ändrats kan inte importeras. Du kan exportera de inställningar som har konfigurerats i Administratörsinställningar till ett USB-minne genom att trycka på ikonen Exportera enhetskonfiguration. 1. Tryck på ikonen Exportera enhetskonfiguration. Ett bekräftelsemeddelande visas. 2. Sätt i ett USB-minne i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara i ett USB-minne. 3. Som svar på meddelandet som visas trycker du på [OK]. Exporten kommer då att starta. Följande konfigurationsinformation exporteras till USB-minnet: Bildskärmens färgprofil Nätverksinställningar Tidsinställning Inställningar för region och språk SMTP-serverns inställningar (Ingen historik exporteras) E-postadress (Ingen historik exporteras) Kontaktlista (Ingen historik exporteras) Säkerhetskopieringsinställningar (Ingen säkerhetskopierad fil exporteras) Versionsinformation När exporten är klar visas namnet på den exporterade filen. Namnet på den exporterade filen anges i formatet "iwb-inställningar-systemversion-datum-tid.zip". (Exempel: Om din systemversion är och filen exporteras klockan 04:56:07 den 23 januari 2013 är filnamnet "IWB-inställningar zip". 4. Som svar på meddelandet som visas trycker du på [OK]. När du ska ta bort USB-minnet trycker du först på ikonen Ta bort USB-minne. Den exporterade konfigurationsfilen skyddas av ett lösenord. Den kan inte förlängas. Importera konfigurationsinställningar Ta inte bort ett USB-minne samtidigt som du importerar en konfigurationsfil. 66

69 Följande åtgärder kan utföras i fönstret Administratörsinställningar Redigera inte en konfigurationsfil. Om en redigerad konfigurationsfil importeras kommer systemet inte att fungera normalt. Ändra inte namnet på en konfigurationsfil. En konfigurationsfil vars namn har ändrats kan inte importeras. Du kan importera en exporterad mängd Administratörsinställningar genom att trycka på Importera enhetskonfiguration. När importen är klar startar systemet om. 1. Spara en fil som innehåller konfigurationsinställningar till USB-minnets rotkatalog. 2. Tryck på ikonen Importera enhetskonfiguration. Ett bekräftelsemeddelande visas. 3. Sätt i USB-minnet som innehåller filen i en USB-port på ena sidan av bildskärmen. Sätt bara i ett USB-minne. 4. När ett meddelande visas trycker du på [OK]. 5. Välj den fil som du vill importera från listan som visas och tryck på [OK]. ikonen Importen kommer då att starta. När importen är klar visas ett meddelande som bekräftar omstart. 6. Tryck på [OK]. Om din systemversion inte matchar den filversion som importeras kommer importen att misslyckas. Om ett fel uppstår under importen kommer vissa inställningar som har importerats innan felet tillämpas. Konfigurera Inställningar för USB-minne Tryck på ikonen Inställningar för USB-minne för att aktivera eller inaktivera åtkomst till ett USB-minne. När USB-minnet är aktiverat känner systemet av detta. Den ursprungliga inställningen är "På". Om inställningen är "Av" kan USB-minnet inte kännas av när det sätts i. Om du ändrar inställningen ska du med hjälp av strömbrytaren som sitter på framsidan av bildskärmen stänga av och sedan slå på systemet igen. 67

70 6. Kontrollera inställningarna för whiteboard CUE044 Ta bort ett USB-minne Tryck på ikonen Ta bort USB-minne för att ta bort USB-minnet. Ett bekräftelsemeddelande för borttagning visas. CUF020 Tryck på [OK] som svar på meddelandet och ta sedan bort USB-minnet. Öppna pektangentbordet Tryck på ikonen Displayens pektangentbord för att öppna pektangentbordet. Pektangentbordet används för att ange e-postadresser eller konfigurera Administratörsinställningar. 68

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 7 Hur handboken ska läsas...8 Symboler...8

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du använder RICOH PJ Interactive Software. Använda RICOH PJ Interactive Software. Hantera RICOH PJ Interactive Software

Bruksanvisning. Innan du använder RICOH PJ Interactive Software. Använda RICOH PJ Interactive Software. Hantera RICOH PJ Interactive Software Bruksanvisning Innan du använder RICOH PJ Interactive Software Använda RICOH PJ Interactive Software Hantera RICOH PJ Interactive Software Felsökning Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...3 Symboler...3 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 6 Hur handboken ska läsas...7 Symboler...7

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Översikt. 2. Använda en whiteboard. 3. Använda en fjärr-whiteboard för att dela skärm

INNEHÅLL. 1. Översikt. 2. Använda en whiteboard. 3. Använda en fjärr-whiteboard för att dela skärm Bruksanvisning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Symboler...4 Friskrivningsklausul... 4 Anmärkningar...4 Terminologi...5 1. Översikt Saker du kan göra med den interaktiva whiteboardtavlan... 7 Slå

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 6 Hur handboken ska läsas...7 Symboler...7

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. INNEHÅLL Introduktion... 6 Hur handboken ska läsas...7 Symboler...7

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer