SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem)."

Transkript

1 SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning Leverans av den här produkten överlåter ingen licens inte heller innebär det någon rätt att distribuera innehållet skapat med denna produkt i inkomstgenererade gruppsändningar (terrestra, satellite, kabel och/eller andra distributionskanaler), inkomstgenererande strömningsanvändningar (via Internet, intranet och/eller andra nätverk), andra inkomstgenererande distributionssystem (pay-audio eller audio-on-demand användningar eller liknande) eller på inkomstgenererande fysiska media (compact discs, digitala optiska lagringsmedia, halvledarchips, hårddiskar, minneskort och liknande). För en sådan användning krävs en oberoende licens. För information, besök MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenserad från Fraunhofer IIS och Thomson. Tillbehör Följande tillbehör ingår. Fjärrkontroll x 1 (RRMCGA367AWSA) FM-antenn x 1 Batteri av AAA storlek (UM/SUM4, R3, HP-16 eller liknande) x 2 INNEHÅLL Sida Allmän information Försiktighetsåtgärder... 2 Reglage och indikatorer Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll... 5 Grundförfarande Allmän styrning... 5 Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll)... 6 Bluetooth Bluetooth entryckningsanslutning via NFC Att lyssna på Bluetooth aktiverade enheter Öppet tillbehör Att lyssna på Android -enheter Sida Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-CD Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD USB Lyssna till USB massminne/mp3 spelare Radio Lyssning till radio Avancerade funktioner Användning av radiodatasystemet (RDS) Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) Förbättring av ditt system Hänvisningar Felsökningsdiagram Underhåll Specifikationer V-1

2 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Försiktighetsåtgärder Allmänt Se till att utrustningen är placerad på ett väl ventilerat område och att det finns ett fritt utrymme längs sidorna, ovanför och bakom utrustningen enligt nedan. 1 cm 1 cm 15 cm 15 cm 15 cm Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Placera högtalarna minst 30 cm från eventuell CRT- TV för att undvika färgvariationer på TV-skärmen. Om variationerna är kvar, flytta högtalarna längre bort från TV:n. En LCD-TV utsätts inte för sådana variationer. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som orsakar elektriska störningar. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. Om enheten inte fungerar korrekt ska du koppla ur och koppla in den igen. Slå sedan på enheten. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. Ställ ingenting ovanpå enheten. AC stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidnin-gar, borddukar, gardiner, etc. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C - 35 C. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Varning: Spänningen som används måste vara samma som den som står angiven på enheten. Använda en högre spänning är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av sådan användning. Volymkontroll Ljudnivån vid en viss volyminställning beror på högtalarnas prestationsförmåga, placering, och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer, som inträffar medan du slår på enheten med volymkontrollen inställd högt, eller att kontinuerligt lyssna på hög volym. Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. Reglage och indikatorer Vy ovanifrån på huvudenheten MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Frontpanel Sida 1. Fjärrsensor Timerindikator Skivsläde Bluetooth-standbyindikator Skivsläde Öppna/Stäng knapp Knappen FUNCTION... 5, 7, 9, ON/STANDBY-knapp... 5, 7, 9, USB-uttag... 8, Knapp FÖR IHOPPARNING Volymkontroll... 5 Sida 11. Knappen Skiva/USB Stopp... 9, Tuner förval ner, Tuning ner, Disc/USB/ Bluetooth hoppa ner knapp... 7, 9, 10, 12, Tuner förval upp, Tuning upp, Disc/USB/ Bluetooth hoppa upp knapp... 7, 9, 10, 12, Uttag för Audio In Disc/USB/Bluetooth spela eller pausknapp Uttag för Hörlurar N-markering (NFC detektionsområde) V-2

3 Reglage och indikatorer (fortsättning) Fjärrkontroll Sida 1. Fjärrkontrollsändare On/Standby-knapp... 5, 7, 9, Klockknapp Knappen CD Stopp Knappen Tuner Knappen USB Stopp Knapp för ljud in Displayknapp... 10, Tuner Förval Upp-knapp... 10, 11, Mappknapp , Knappen Tuning Ner, Hoppa neråt, Snabbspolning bakåt, Tid ner... 7, 9, 12, Knappen X-Bass Tuner Förval Ner-knapp... 10, 11, Diskantknapp Knappen Sound (Default) Basknapp RDS ASPM knapp RDS PTY knapp RDS displayknapp Knappen Open/Close Sleepknapp Knappen Eco CD Spela/Pausa-knapp USB Spela/pausa-knapp Minne knapp... 10, Timerknapp... 14, Knappen Rensa... 10, Knappen Tuning Ner, Hoppa uppåt, Snabbspolning framåt, Tid upp... 7, 9, 12, Enter-knapp... 14, Knappen Ljudlös Knapp för uppspelningsläge... 9, Volym Uppåt knapp Knappen Volym Neråt Dimmer knapp Bluetooth Spela/Pausa-knapp... 7, Bluetooth Pairing knapp N-markering (NFC detektionsområde) Högtalarsystem 1. Fullregister 2. Basreflexgång 3. Högtalarkabel Display Sida 1. USB-indikator CD-indikator MP3-indikator WMA-indikator RDM (Slumpvis) -indikator MEM (Minnes) -indikator Repetitionsindikator Indikatorn Spela upp/paus Inställning FM/Bluetooth statusindikator... 7, FM stereomodindikator Stereostationsindikator RDS indikator PTY-indikator TP-indikator TA-indikator Indikator för ljudlös X-bass-indikator Titel-indikator Artist-indikator Mappindikator Album-indikator Fil-indikator Spårindikator Dagstimerindikator Engångstimer-indikator Skiv-indikator Total-indikator Frånslagsindikator V-3

4 Systemanslutningar Se till att koppla ur strömsladden innan några anslutningar görs. Installera den medföljande FM-antennen FM-antenn Röd Svart Höger högtalare Vägguttag (AC V ~ 50/60 Hz) Till vänster högtalare Anslutning av antenn Medföljande FM-antenn: Anslut till FM 75 ohms kontakten och placera den där mottagningen är bäst. Yttre FM-antenn: Använd en extern FM-antenn (75 ohm koaxialkabel) för bättre mottagning. Koppla från den medföljande FM antennkabeln före användning. Håll antennen på avstånd från enheten eller strömsladden för att undvika brus. Anslutning av högtalare + högtalaruttag röd kabel - högtalaruttag svart kabel Använd högtalare med en impedans på 6 ohm eller mer eftersom en lägre impedans kan skada apparaten. Förväxla inte höger och vänster kanaler. Höger högtalare är på höger sida med ansiktet mot enheten. Låt inte de obelagda högtalarledningarna vidröra varandra. Kontrollera att föremål inte hamnar eller placeras i basreflexgångarna. Stå eller sitt inte på högtalarna. Du kan komma till skada. Fel Bluetooth standby-läge Första gången enheten är ansluten, går enheten till Bluetooth standby-läge. Bluetooth standby-indikatorn tänds. För att avbryta Bluetooth standby-läget, tryck på knappen ECO (fjärrkontroll) i standbyläget. Enheten går till läget för låg strömförbrukning. För att återgå till Bluetooth standby-läget, tryck på knappen ECO igen. Nätanslutning Efter att alla anslutningar gjorts korrekt, koppla in nätsladden i vägguttaget. Dra stickkontakten ur nätuttaget om apparaten inte ska användas under längre tid. V-4

5 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Fjärrkontroll Batteriinstallation 1 Öppna batteriluckan. 2 Sätt i batterierna enligt polen som anges i batterifacket. När du sätter in eller tar bort batteriet, tryck det mot (-) batteripolerna. 3 Stäng locket. Varning: Byt ut båda batterierna mot nya på en gång. Blanda inte gamla och nya batterier. Ta ur batteriet om enheten inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av batteriläckage. Använd inte laddningsbara batterier (nickel kadmium batteri, etc.). Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel. Batterierna (batteriförpackning eller installerade batterierna) får inte utsättas för hög värme såsom solsken, eld eller liknande. Anmärkningar för användning: Byt batterierna om användningsavståndet minskar eller om användningen blir ojämn. Köp 2 AAA storlek batterier (UM/SUM4, R3, HP-16 eller liknande). Rengör regelbundet sändaren på fjärren och sensorn på enheten med en mjuk duk. Om sensorns utsätts för starkt ljus kan dess funktion störas. Avskärma ljuset eller vänd enheten från ljuset. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och vibrationer. Test av fjärrkontrollen Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan: Fjärrsensor 0,2 m - 6 m Allmän kontroll (fortsättning) Volymens automatiska intoning Om du stänger av och slår åter på enheten när volymen är inställd på 27 eller mer, startar volymen från 10 och tonas in till den senaste använda nivån. Volymkontroll Vrid volymratten mot VOLUME +/ (på huvudenheten) eller tryck på knappen VOL +/ (på fjärrkontrollen) för att höja eller sänka volymen. Stänga av ljudet För att stänga av ljudet, tryck på knappen (fjärrkontrollen). Tryck igen för att återställa volymen. Direktknapp för påslagningsfunktion När du trycker på någon av följande knappar slås enheten till. CD /, USB /, BLUETOOTH /, AUDIO IN, TUNER, OPEN/CLOSE (fjärrkontrollen): Den valda funktionen aktiveras. / (huvudenheten): Enheten sätts på och uppspelning av den senaste funktionen startar (CD, USB, BLUE- TOOTH, AUDIO IN, TUNER). Automatisk avstängningsfunktion Huvudenheten går till standby-läge efter cirka 15 minuters inaktivitet vid: Audio In: Ingen upptäckt av ingångssignal. CD: I stoppläget eller ingen skiva. USB: I stoppläget eller ingen media. Bluetooth: - Ingen anslutning efter cirka 15 minuter. - I paus- eller stoppläge och ingen inkommande signal från enheten efter cirka 15 minuter. X-Bas-kontroll När strömmen först slås på, är enheten i läge extra bas. X-BASS indikatorn visas. För att avbryta, tryck på X- BASS-knappen (fjärrkontrollen). Bas eller Diskant-kontroll 1 Tryck på BASS/TREBLE för att välja Bass eller Treble respektive. 2 Inom cirka 5 sekunder tryck på VOL (+ eller ) knappen för att justera bas eller diskant. Allmän styrning För att slå på strömmen Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå på eller av strömmen. Displayens ljusstyrkekontroll Tryck på knappen DIMMER (fjärrkontroll). Dimmer 1 (Displayen har låg ljusstyrka). Dimmer 2 (Displayen blir mindre ljus). Dimmer off (Displayen är ljusstark) Tryck på knappen SOUND (DEFAULT) för att återgå till standardinställningarna. SOUND DEFAULT visas på displayen. Standardljudinställningar : Bass = 0, Treble = 0, X-Bass = av Funktion Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger för att välja önskad funktion. CD FM STEREO FM MONO BLUETOOTH AUDIO IN USB Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. V-5

6 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00-23:59) systemet. 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck CLOCK. 3 Inom 10 sekunder, tryck ner knappen ENTER. För att justera dag, tryck på knappen eller och tryck sedan på knappen ENTER. 4 Tryck på knappen eller för att välja 24-timmars eller 12-timmars visning och tryck sedan på knappen ENTER. 24-timmars systemet syns. (0:00-23:59) 12-timmars systemet syns. (AM 12:00 - PM 11:59) 12-timmars systemet syns. (AM 0:00 - PM 11:59) 5 För att justera timmen, tryck på knappen eller och tryck sedan på knappen ENTER. Tryck eller för öka tiden med 1 timme. Håll den nere för öka fortlöpande. 6 För att justera minuterna, tryck på knappen eller och tryck sedan på knappen ENTER. Tryck på knappen eller en gång för öka tiden med 1 minut. Håll den nere för att ändra tiden framåt med 5-minutersintervall. För bekräfta tidvisningen: Tryck på knappen CLOCK. Tiden visas i ungefär 10 sekunder. När spänningen återfås då enheten kopplas till vägguttaget igen eller efter ett strömavbrott, ställ in klockan igen. För återställa klockan: Utför Ställa in klockan från steg 1. För ändra 24-timmar eller 12-timmarsystemet: 1 Nollställ allt programmerat innehåll. [Se Fabriksåterställning, rensa allt minne på sid. 17 för närmare detaljer.] 2 Utför Ställa in klockan från steg 1 och framåt. Bluetooth entryckningsanslutning via NFC Om NFC-teknik Near Field Communication (NFC) är en uppsättning standarder för enheter (smartphones/pekdatorer) för att upprätta radioförbindelse med varandra genom att röra/peka ihop dem eller föra dem i närheten. Att använda NFC i denna produkt förenklar ihopkopplingsmetoden för Bluetooth anslutning. Detta ljudsystem stöder NFC-aktiverad enhet med Android 4,1, Jelly Bean och högre. För enhet med en lägre Android-version, se bruksanvisningen för enheten för rekommenderad app (applikation). Till skillnad från annan trådlös teknik, kräver NFC ingen upptäckt eller parning. Tryck helt enkelt källenheten mot N-markeringen på fjärrkontrollen eller huvudenheten för att omedelbart åtnjuta sömlös anslutning mellan din smarta enhet och ljudsystemet. NFC upptäcktsområde NFC upptäcktsområde kan variera beroende på enhet (smartphone/pekdator). Se bruksanvisningen för enheten för mer information. Slå PÅ Bluetooth Sök/skanna Ihopparning Manuell Bluetooth inställning Anslut En Bluetooth ljudkällenhet (smartphone/ pekdator). (under Bluetooth standby-läge) Bluetooth entryckningsanslutning via NFC V-6

7 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Bluetooth entryckningsanslutning via NFC (fortsättning) NFC-anslutning för ljuduppspelning Kontrollera att: Din enhet (smartphone / pekdator) har en NFC-funktion. NFC-funktionen i enheten är påslagen. Skärmlåsfunktionen på enheten är avstängd. Denna enhet är inte i Eko-läge. 1 Tryck din enhet mot N-markeringen på fjärrkontrollen eller huvudenheten. Vy ovanifrån på huvudenheten Att lyssna på Bluetooth aktiverade enheter (fortsättning) Att tänka på vid användning av enheten med en mobiltelefon Denna enhet kan inte användas för att tala via telefon även om det finns en Bluetooth anslutning till en mobiltelefon. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer mobiltelefonen för information om användning av din mobiltelefon när du sänder ljudet med hjälp av en Bluetooth anslutning. 2 En pop-up som frågar om du vill fortsätta med Bluetooth-anslutningen visas på enheten. Välj <YES>. Connected -meddelandet visas när anslutningen är klar. 3 Uppspelningen startar automatiskt, tryck annars på play (på fjärrkontrollen eller källenheten). Ljud hörs från högtalarna i den här enheten via ljudströmning. Din enhet måste vara inom 10 meter från enheten. Bluetooth funktionsknappar Tryck på knappen för att spela upp eller pausa. Tryck på knappen för att hoppa upp. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. Tryck på knappen för att hoppa ner. Tryck och håll ned för att snabbspola bakåt. För att koppla bort Bluetooth-anslutningen, berör helt enkelt din enhet till någon av N-markeringarna igen. Den här produkten övergår till Bluetooth-funktion automatiskt när NFC-taggning görs av enheten. Om din enhet inte stöder NFC, eller om du vill lyssna på ljud via Bluetooth-anslutning utan NFC; se Parning med andra Bluetooth-källenheter på sidan 7-8. Vissa enheter Bluetooth-enheter kommer att ansluta till den här produkten automatiskt när enheten eller dess Bluetooth-läge blev påslaget. I sådana fall kommer det att också ändra funktionsval för denna produkt. Om du inte vill ansluta automatiskt, inaktivera Bluetooth på enheten. Det tar i några sekunder för en Bluetooth-aktiverad enhet (t.ex. smartphone) att upprätta Bluetooth-anslutning med denna enhet via NFC eller manuell anslutning. Om Tom tagg eller liknande meddelande visas på enheten. rör den igen mot NFC-avkänningsområdet på huvudenheten. Att lyssna på Bluetooth-aktiverade enheter Bluetooth Bluetooth trådlös teknik är en kortdistans radioteknik som möjliggör trådlös kommunikation mellan olika typer av digitala enheter, såsom mobiltelefon eller dator. Det fungerar inom ett område på cirka 10 meter (30 fot) utan besväret med att använda kablar för att ansluta dessa enheter. Den här enheten stöder följande: Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikation version 2.1 Bluetooth + utökad datahastighet (EDR). Supportprofil: A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil) och AVRCP (Audio/Video fjärrkontrollsprofil) Ihopparning av Bluetooth enheter Bluetooth enheter måste först paras ihop innan de kan utbyta data. Denna enhet kan memorera upp till max 99 enheter. När de väl är ihopparade, är det inte nödvändigt att para ihop dem igen såvida inte: ihopparning görs med fler än 99 enheter. Parning kan endast göras en enhet åt gången. Om efterföljande enhet är ihopparad, kommer den äldsta parade enheten att raderas och ersätts med den nya. denna enhet är återställd. All parningsinformation raderas när enheten återställs. parningsinformation raderas vid reparation etc. Indikatorer: V-7 Indikator Tillstånd Bluetooth status Tänds Ingen indikering Ansluten Oansluten Emellertid, visas inte indikatorstatusen under Bluetooth standby-läge. Para ihop med andra Bluetooth källenheter 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på knappen FUNCTION (huvudenhet) upprepade gånger eller Bluetooth-knappen (fjärrkontrollen) för att välja Bluetooth funktion. BLUETOOTH visas på displayen. 3 Utför ihopparningen på källenheten för att upptäcka den här enheten. LS703B SHARP visas i listan över upptäckta enheter (om sådan finns) i källenheten. (Se källenhetens bruksanvisning för detaljer). Placera enheterna som ska paras ihop inom 1 meter från varandra vid parning. Vissa källenheter kan inte visa listor över upptäckta enheter. För att para ihop enheten med källenheten, se källenhetens bruksanvisning för mer information. 4 Välj LS703B SHARP från källistan. Om lösenord* krävs, ange * Lösenord kan kallas PIN-kod, lösenordsnyckel, PINnummer eller lösenord.

8 Att lyssna på Bluetooth aktiverade enheter (fortsättning) 5 Ansluten visas på skärmen när enheten har anslutits till källenheten. (Parningsinformation lagras nu i enheten.) Vissa ljudsignalkällor kan anslutas till enheten automatiskt efter att parningen är klar, annars följ instruktionerna för källenhetens bruksanvisning för att starta anslutningen. 6 Tryck på knappen uppspelning på huvudenheten, fjärrkontrollen eller källenheten för att starta Bluetooth strömmande uppspelning. Om en enhet såsom mikrovågsugn, trådlösa LAN-kort, Bluetoothenhet eller någon annan enhet som använder samma 2,4 GHz frekvens placeras nära systemet kan vissa avbrott i ljudet höras. Överföringsavståndet för den trådlösa signalen mellan enheten och huvudenheten är ca 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål-betong- eller metallvägg finns mellan enheten och huvudenheten, kan det hända att systemet inte fungerar alls, eftersom den trådlösa signalen inte kan tränga igenom metall. Om denna enhet eller källenheten stängs av innan Bluetooth anslutningen är slutförd, kommer ihopparningen inte att slutföras och parningsinformation kommer inte att sparas. Upprepa steg 1 och framåt att börja parning igen. För att para ihop med andra enheter, upprepa stegen 1-5 för varje enhet. Denna enhet kan memorera upp till maximalt 99 enheter. Om efterföljande enhet är ihopparad, kommer den äldsta parade enheten att raderas. När en enhet är avsatt eller borttagen från parningslistan, tas parningsinformationen för enheten också bort. För att lyssna till ljudet från enheten igen måste den paras ihop igen. Utför steg 1 till 5 för att para ihop enheten igen. XL-LS703BH stöder Bluetooth AVRCP-profil 1.4. Om din enhet stöder samma profil (se enhetstillverkarens specifikation), kan XL-LS703BH kontrollera volymen på enheten och visa låtinformation (titel, album, artist). En del musikapplikationer stöder inte den här funktionen, därför blir det ingen volymsynkronisering och ingen låtinformation visas även om din Bluetooth-enhet stöder sådan profil. Lyssna på ljudet Kontrollera att: Källenhetens Bluetooth funktion är PÅ. Parning av denna enhet och källenheten är klar. Enheten är i anslutet läge. 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på knappen FUNCTION (huvudenhet) upprepade gånger för att välja Bluetooth funktion. 3 Starta Bluetooth anslutning från Bluetooth ljudskällenhet. 4 Tryck på knappen BLUETOOTH /. För olika Bluetooth funktioner, se NFC-anslutning för ljuduppspelning på sidan 7. Om källenheten har en extra bas-funktion eller equalizer, ställ dem på av för att undvika distortion. Gör Bluetooth anslutningen igen om källenheten inte är påslagen, eller dess Bluetooth funktionalitet är avstängd eller är i viloläge. Volymen för denna enhet kanske inte kan kontrolleras som avsett beroende på enheten. För att koppla bort Bluetooth-enheten Utför något av följande. Tryck på knappen PAIRING tills Disconnected visas på displayen. Koppla bort Bluetooth anslutningen på ljudkällan. Se bruksanvisningen som medföljer enheten. Stäng av denna enhet. Automatisk ström till Under Bluetooth-standby-läge, kommer enheten att automatiskt slås på när Bluetooth-anslutningen görs mellan huvudenheten och enheten. Denna funktion gäller inte vid Bluetooth-standby-läge. Att lyssna på Android -enheter Introduktion: Öppet tillbehör Open Accessory stöd gör att extern USB-maskinvara (ett Android USB tillbehör) kan interagera med en Android-driven enhet i ett särskilt tillbehörsläge. När en Android-driven enhet är i tillbehörsläge, fungerar det anslutna tillbehöret som USB-värd (driver buss- och uppräkningsenheter) och den Android-drivna enheten agerar i USB-tillbehörsrollen. Android USB-tillbehör är speciellt utformade för att ansluta till Android-drivna enheter och ansluta sig till Open Accessory protokollet, detta låter dem upptäcka Android-drivna enheter som stöder tillbehörsläget. Android-enhet anslutning (USB) 1 Sätt i kontakten i en heten. Enhet (Smartphone/ Pekdator) Anslutare 2 Anslut enheten till huvudenheten via USB kon takten. USB-kontakt (medföljer ej) Android-enhet uppspelning 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger (huvudenhet) för att välja USB-funktion. 3 Anslut enheten (smartphone/pekdatorn) till enheten. USB-media kommer att visas. 4 Tryck på play-knappen (på huvudenheten, fjärrkontrollen eller enheten). Om källenheten har en extra basfunktion eller equalizer, stäng av dem. Om dessa funktioner är på, kan ljudet bli förvrängt. Inkommande samtal pausar uppspelningen/tillämpningen. När samtalen besvaras, kan konversationen endast höras genom den inbyggda högtalaren på den mobila enheten. Slå på enhetens högtalare eller koppla bort enheten för att starta konversationen. V-8

9 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Att lyssna på Android -enheter (fortsättning) Att koppla bort Android-enheten 1 Avsluta programmet (appar). 2 Koppla bort enheten från USB-uttaget. Olika funktioner Funktion Fjärrkontroll Handhavande Spår upp/ner Tryck under avspelning eller medan stannad. Om du trycker knappen medan stannad, tryck / för starta önskat spår. Snabbspolning framåt/ bakåt Support. Tryck och håll nere under avspelning. Släpp knappen för återuppta avspelning. Om icke-kompatibel enhet upptäcks visas, Dev No Kontroller (spela upp / pausa / hoppa upp / hoppa ner / snabbspolning framåt / snabbspolning bakåt) kommer att fungera baserat på faktiska applikationers (appar) kontroller som används på Android-enheter. Stoppknappen ( ) är funktionslös under uppspelning på Android-enhet. Android är ett varumärke tillhörigt Google Inc. Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD (fortsättning) Varning: Placera inte två skivor i samma skivfack. Spela inte upp skivor med speciella former (hjärtformade, åttkantiga, etc). Detta kan orsaka felaktig funktion. Snurra inte på skivsläden under gång. Om strömmen bryts vänta tills strömmen är tillbaka. Uppträder störningar i TV- eller radiomottagning under CD-spelning ska avståndet mellan apparaterna ökas. Var noga med att placera 8 cm skivan i mitten av skivfacket. På grund av strukturen på skivinformationen tar det längre tid att läsa MP3/WMA skivor än en normal CD (cirka 20 till 90 sekunder). Anmärkning för CD eller MP3/WMA-skiva: Omskrivningsbara skivor som inte är slut, kan fortfarande spelas. Återuppta uppspelning efter stopp (återuppta uppspelning) (enbart för MP3/WMA) Du kan återuppta uppspelningen från det spår uppspelningen stoppas. 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på en gång. 2 För att återuppta uppspelningen, tryck på CD / knappen. Uppspelningen återupptas från det spår där du stoppade. Om du vill avbryta uppspelningen: Tryck ner knappen två gånger. Olika skivfunktioner Funktion Spelning Paus Stopp Handhavande Tryck medan stannad. Tryck i uppspelningsläge. Tryck på / knappen för att återuppta uppspelningen från den pausade punkten. Tryck under avspelning. Spår upp/ner Huvuden-het Fjärrkontroll Snabbspolning framåt/ bakåt Tryck under avspelning eller medan stannad. Om du trycker knappen medan stannad, tryck / för starta önskat spår. Tryck och håll nere under avspelning. Släpp knappen för återuppta avspelning. Slumpmässig spelning Att slumpvis spela alla spår: Tryck på knappen P.MODE på fjärrkontrollen upprepade gånger tills Random visas. Tryck på / (CD / ) knappen. För att annullera slumpmässig spelning: Tryck på P.MODE knappen igen. RDM indikatorn kommer nu att försvinna. Skivuppspelning 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på knappen FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja CD-funktion. 3 Tryck på OPEN/CLOSE-knappen för att öppna skivfacket. 4 Placera skivan i skivfacet med etiketten uppåt. 5 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att stänga skivsläden. 6 Tryck / (CD / ) för att starta avspelning. Avsluta uppspelning: Tryck på knappen. V-9 Om du trycker ner knappen under slumpvis uppspelning, kan du gå till det av slumpvisfunktionen nästa valda spåret. Men du kan inte gå till föregående spår med -knappen. Början på det spår som spelas upp söks upp. Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.) I mappläge på, kommer endast spår i vald mapp att spelas slumpvis.

10 Att lyssna på CD eller MP3/WMA-CD (fortsättning) Repeterad spelning Repeterad spelning kan spela ett spår, alla spår eller en programmerad sekvens fortlöpande. För att repetera ett spår: Välj önskat spår med eller knappen. Tryck på knappen P.MODE upprepat tills Repeat One visas. Tryck på knappen / (CD / ). För att repetera alla spår. Tryck på knappen P.MODE upprepat tills Repeat All visas. Tryck på knappen / (CD / ). Repetera önskade spår: Gör stegen 1-5 i avsnittet Programmerad spelning på denna sida och tryck sedan på knappen P.MODE upprepade gånger tills Memory Repeat visas. För att upprepa en mapp: I Mappläge på (MP3/WMA), tryck på PRESET ( eller ) för att välja önskad mapp. Tryck på P.MODE-knappen flera gånger tills Repeat Folder visas. Tryck på / (CD / ) knappen. Annullering av repeterad spelning: Tryck på knappen P.MODE upprepat tills Normal visas och försvinner. För annullera programmerad spelning: I programmerat stoppläge, tryck ner knappen. Skärmen visar nu Memory Clear och allt programmerat innehåll kommer att raderas. Lägga spår till programmet: Om ett program tidigare lagrats, kommer MEM -indikatorn visas. Under stoppläget, tryck på MEMORY knappen en gång. Inom 10 sekunder, trycker du och håller ned ME- MORY igen. Följ sedan steg 2-3 för att lägga till spår. När skivfacket öppnas, stängs programmet automatiskt. Om du trycker ON/STANDBY knappen för att gå till beredskapsläget eller ändrar funktionen från CD till en annan raderas de programmerade musikvalen. Förfaringssätt för att spela upp MP3/ WMA-skiva med mappläge på Att spela upp CD-R/RW. 1 I funktionen CD, sätt i en MP3-/WMA-skiva. Tryck på knappen FOLDER för att visa information om skivan. MP3-indikator WMA-indikator TOTAL-indikator Varning: Efter att du utfört repeterad uppspelning, se till så att du trycker ner knappen. Annars fortsätter skivan att spelas upp oupphörligt. Programmerad uppspelning (CD) 1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen på fjärrkontrollen för att gå till läget spara programmering. 2 Tryck på eller knappen för att välja önskat spår. Valt spårnummer 3 Tryck MEMORY knappen för spara spårnumret. 4 Upprepa steg 2-3 för andra spår. Upp till 32 spår kan programmeras. Om du vill kontrollera de programmerade spåren under stopp-läge, tryck på knappen MEMORY upprepat. För att radera de programmerade spåren, tryck på CLEAR-knappen. 5 Tryck / (CD / ) för att starta avspelning. Programmerad uppspelning (MP3/WMA) 1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen för gå till läget spara programmering. 2 Tryck på knappen PRESET ( eller ) på fjärrkontrollen för att välja önskad mapp. Totalt antal mappar Totalt antal filer 2 Tryck på knappen PRESET ( eller ) för att välja önskad mapp för uppspelning. (Mappläge på) FOLDERindikator FOLDER nummer Första spårnumret i mappen 3 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på knappen eller. 4 Tryck på knappen / (CD / ). Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist och Albumnamn visas om dessa finns inspelade på skivan. Om du spelar upp i mappläget, tryck på knappen PRESET ( eller ), och mappen kan väljas även om du befinner dig i uppspelnings-/pausläget. Den fortsätter i uppspelnings/pausläge på det första valda spåret av den valda mappen. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. Filnamnsdisplay Mappvisning Tryck sedan på knappen eller (fjärrkontrollen) för att välja önskade spår. 3 Tryck på knappen MEMORY för att spara mapp- och spårnummer. 4 Upprepa stegen 2 3 för fler mappar/spår. Upp till 32 spår kan programmeras. 5 Tryck / (CD / ) för att starta avspelning. V-10 Räknedisplay Albumdisplay Titeldisplay Artistdisplay Om Not Supported visas, betyder det att Copyright protected WMA file eller Not supported playback file är vald.

11 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Lyssna till USB massminne/mp3 spelare Denna produkt är inte kompatibel med MTP- och AAC-filsystem på USB-masslagringsenheter eller MP3-spelare. Uppspelning med USB-/MP3-spelare med mappläge på/av 1 Tryck på knappen FUNCTION (huvudenheten) upprepade gånger för att välja funktionen USB. Anslut USB-minnet som har MP3/WMA filformat på enheten. När USB-minnet är anslutet till huvudenheten, visas enhetens information. För att spela upp med mappläge på, följ steg 2 nedan. För att spela upp med mappläge av, gå till steg 3 nedan. 2 Tryck på FOLDER knappen, och tryck PRESET ( eller ) knappen för att välja den önskade mappen som ska spelas upp. För att starta uppspelning med mappläge på, gå till steg 4. För att ändra uppspelningsmapp, tryck PRESET ( eller ) för att välja en annan mapp. 3 Välj önskad fil att spela upp genom trycka eller knappen. 4 Tryck på knappen / (USB / ). Uppspelningen startar och filnamnet visas. Titel, Artist och Album namn visas om de är inspelade i USB minnet. Displayens innehåll kan ändras genom att trycka DISPLAY knappen. För att pausa uppspelning: Tryck på knappen / (USB / ). Att ta bort USB minne 1 Tryck in knappen två gånger för att stoppa uppspelning. 2 Kopa från USB-minnet från USB-kontakten. V-11 SHARP kan inte anses ansvarig för förlust av data medan USB minnet är anslutet till audiosystemet. Filer komprimerade i MP3- och/eller WMA-format kan spelas upp när den är ansluten till USB-kontakten. Detta USB minnesformat stöder FAT 16 eller FAT 32. SHARP kan inte garantera att alla USB minnen fungerar på detta audiosystem. USB-kabel rekommenderas att inte användas till detta ljudsystem för anslutning till USB-minnesenhet. Användning av USB-kabel påverkar kapaciteten hos detta ljudsystem. Detta USB minne kan inte användas via USB huben. USB-uttaget i denna enhet är inte avsedd för PC-anslutning. Extern HDD-lagringsenhet kan inte spelas upp via USB-uttaget. Om data i USB minnet är för stor, kan det ta längre tid för att läsa data. Denna produkt kan spela upp WMA- och MP3-filer. Den känner automatiskt av den uppspelade filtypen. Om en ospelbar fil spelas upp på denna produkt, indikeras Not Supported och filen hoppas automatiskt över. Detta tar några sekunder. Om onormala indikationer visas på displayen på grund av ospecificerad fil, stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Denna produkt kan användas med USB-masslagringsenheter och MP3-spelare. Det kan däremot uppstå vissa felaktigheter på grund av olika oförutsedda anledningar kopplade till vissa enheter. Om detta skulle hända, stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Följande funktioner är samma som CD-funktioner: Sida Olika skivfunktioner... 9 Slumpmässig spelning... 9 Repeterad spelning Programmerad uppspelning (MP3/WMA) Om USB-minnet inte är anslutet, visas USB No Media på displayen. Snabbspolning framåt/bakåt är ogiltig när du spelar upp en variabel bitrate fil. Den här enheten stöder enbart MPEG-1 Audio Layer- 3 -format. (Samplingsfrekvens är 32, 44,1, 48 khz) Uppspelningsordning för MP3-filer kan variera beroende på skrivmjukvaran som använts vid filnedladdningen. Bitrate som är stödd av MP3 är 32~320 kbps, WMA är 64~160 kbps. Filer utan MP3/WMA format kan inte spelas upp. Spellista är inte stödd på denna enhet. Denna enhet kan visa Mappnamn eller Filnamn upp till 32 tecken. Totalt antal lästa mappar är 999 inklusive mapp med icke spelbar fil. Dock visas endast mappen med MP3/ WMA-filer. Uppspelningsdisplaytiden kanske inte visas korrekt när du spelar upp en variabel bitrate fil. WMA meta taggar stöder också titel-, artist- och albumnamn som spelats in i WMA filer. Upphovsrättsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.

12 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Lyssning till radio Memorering av station Du kan memorera 40 FM stationer i minnet och återkalla dem med knapptryck. (Förinställning) 1 Utför stegen 2-3 i Stationsinställning. 2 Tryck MEMORY. Stationsinställning 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på knappen TUNER (fjärrkontroll) eller knappen FUNCTION (huvudenhet) upprepade gånger för att välja FM Stereo eller FM Mono. 3 Manuell inställning: Tryck ner knappen TUNING ( eller ) upprepade gånger för att ställa in önskad station. Automatisk inställning: Tryck och håll ned TUNING ( eller ) knappen. Genomsökningen startar automatiskt och kanalväljaren stannar vid första mottagbara sändningsstation. Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt. Sökinställning hoppar över svaga signalstationer. För avbryta sökinställning, tryck TUNING ( eller ) knappen igen. Frekvensen visas först och sedan lyser RDS indikatorn när en RDS (Radio Data System) station ställs in. Slutligen syns stations-namnet. Automatisk stationsinställning kan göras för RDS stationer ASPM. Hänvisa till sidan 13. För motta FM stereosändning: Tryck på knappen TUNER för att välja stereoläge. ST -indikatorn visas. och syns vid FM-sändning i stereo. Om FM mottagning är svag, tryck TUNER knappen så ST indikatorn slocknar. Mottagningen ändras till mono och ljudet blir klarare. 3 Inom 30 sekunder, trycker du på knappen PRESET ( eller ) för att välja förinställt kanalnummer. Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från kanal 1. 4 Inom 30 sekunder, tryck på knappen MEMORY för att lagra stationen i minnet. Om MEM och indikatorerna för förinställda nummer slocknar innan stationen programmerats, repetera förfarandet från steg 2. 5 Repetera stegen 1-4 för ställa in andra stationer eller ändra förinställd station. När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare hade sparats i det kanalnumret. Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas från. Stationssnabbval Tryck på knappen PRESET ( eller ) -knappen för att välja önskad station. För söka upp förinställda stationer 1 Tryck och håll nere PRESET ( eller ) -knappen tills det förinställda numret blinkar. De programmerade stationerna ställs in i följd, i 5 sekunder vardera. 2 Tryck PRESET ( eller ) knappen igen när önskad station sökts upp. För radera hela förinställda minnet 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck ner knappen FUNCTION upprepade gånger (på huvudenheten) eller knappen TUNER (på fjärrkontrollen) för att välja funktionen TUNER. 3 I Tuner-funktionen, tryck och håll nere knappen CLEAR (fjärrkontrollen) tills Tuner Clear visas. V-12

13 Användning av radiodatasystemet (RDS) RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM stationer erbjuder. Dessa FM stationer sänder ytterligare signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De sänder stationsnamnen och information om programtypen som sport, musik, etc. När RDS station ställts in visas RDS och stationsnamnet. TP (Traffic Programme) syns på skärmen när mottagen sändning innehåller trafikinformation och TA (Traffic Announcement) syns medan trafikinformation sänds. PTYI (Dynamisk PTY indikator) syns medan dynamisk PTY station mottas. Information som erbjuds av RDS Du kan kontrollera RDS genom att enbart använda knapparna på fjärrkontrollen. Var gång RDS DISP knappen trycks, ändras skärmen som följer: 3 Efter avsökning visas antalet stationer memorerade i minnet i 4 sekunder, och sedan syns END i 4 sekunder. För att stoppa ASPM-användningen innan den är slutförd: Tryck på RDS ASPM under stationssökning. Stationer redan memorerade i minnet kvarstår där. Om 40 stationer redan har memorerats i minnet avbryts sökningen. Om du vill göra om ASPM-utförandet, radera förvalsminnet. Om ingen station programmerats i minnet syns END i cirka 4 sekunder. Om RDS signalerna är svaga memoreras inte stationsnamnen i minnet. Samma stationsnamn kan memoreras i olika kanaler. Inom vissa områden eller under vissa tider kan stationsnamnen vara olika. Anmärkningar för RDS-mottagning Stationsnamn (PS) Frekvens Programtyp (PTY) Radiotext (RT) När du ställer in annan station än en RDS station eller en RDS station med svag signal ändras skärmen i följande ordning: NO PS FM MHz NO PTY NO RT Användning av automatiska stationsprogamminnet (ASPM) Medan i ASPM läget söker kanalväljaren automatiskt upp nya RDS stattioner. Upp till 40 stationer kan memoreras. 1 Tryck ner knappen TUNER (på fjärrkontrollen) eller knappen FUNCTION upprepade gånger (på huvudenheten) för att välja funktionen TUNER. 2 Tryck och håll nere RDS ASPM-knappen. 1 När ASPM har blinkat i cirka 4 sekunder startar avsökning (87,50-108,00 MHz). Om något av följande inträffar betyder detta inte att enheten är defekt: Då PS, No PS och stationsnamn syns växelvis och apparaten inte fungerar riktigt. Då viss station inte sänder riktigt eller gör testsändning fungerar inte RDS-funktionen riktigt. När du mottar RDS station med för svag signal visas inte information som stationsnamnet. No PS, No PTY eller No RT blinkar i cirka 5 sekunder och frekvensen visas därefter. Anmärkningar för radiotext: Radiotextens första 14 tecken visas klart och tydligt i 4 sekunder och rullas sedan över fönstret. Om du ställer in RDS station som inte sänder radiotext visas No RT när du växlar till radiotextläget. RT visas medan radiotextdata mottas eller när textinnehållet ändras. För återkalla stationerna i minnet För ange programtyper (nyheter, sport, trafikprogram, etc..) och välja stationer (PTY sökning): 1 Tryck ner knappen TUNER (på fjärrkontrollen) eller knappen FUNCTION upprepade gånger (på huvudenheten) för att välja funktionen TUNER. 2 Tryck på knappen RDS PTY. SELECT och PTY TI syns växelvis i cirka 6 sekunder. 2 När en RDS station sökts upp syns RDS en kort stund och stationen memoreras i minnet. V-13

14 Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning) 3 Inom 6 sekunder, tryck TUNING ( eller ) knappen för välja programtypen. Var gång knappen trycks växlar programtypen. 4 Medan vald programtyp blinkar, tryck (inom 6 sekunder) RDS PTY. När vald programtyp har lyst i 2 sekunder syns SEARCH och sökning börjar. Om displayen har slutat blinka, börja igen från steg 2. Om enheten hittar en önskad programtyp, tänds motsvarande kanalnummer i ungefär 8 sekunder, och därefter förblir stationsnamnet tänt. Om du vill lyssna till samma programmerade typ från annan station, tryck RDS PTY knappen medan kanalnumret eller stationsnamnet blinkar. Enheten söker nästa station. Om ingen station hittas syns Not Found i 4 sekunder. Om du väljer trafikprogrammet: Om du väljer trafikprogrammet (TP) i steg 3 syns TP. (Detta betyder inte att du kan lyssna till trafikprogrammet vid detta tillfälle.) När trafikinformation sänds syns TA. Beskrivningar av PTY (Programme Type) koder, TP (Traffic Programme) och TA (Traffic Announcement). NEWS POP M SOCIAL FOLK M AFFAIRS ROCK M RELIGION DOCUMENT INFO EASY M PHONE IN TEST SPORT LIGHT M TRAVEL ALARM EDUCATE CLASSICS LEISURE NONE DRAMA OTHER M JAZZ TP CULTURE WEATHER COUNTRY TA SCIENCE FINANCE NATION M VARIED CHILDREN OLDIES Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) Timeravspelning: Enheten slås till och spelar önskad källa (CD, TUNER, USB, AUDIO IN) vid förinställd tid. Denna enhet har 2 timertyper: ONCE TIMER och DAI- LY TIMER. Engångstimer ( indikator): Engångstimeruppspelning går igång en gång enbart vid en förinställd tid. Daglig timer ( DAILY indikator): Daglig timeruppspelning går igång vid samma förinställda tid varje dag som vi ställt in. Till exempel, ställ in timern för vakna upp varje morgon. Använda engångtimer och dagstimer gemensamt: Till exempel, använd engångstimern för att lyssna på ett radioprogram, och använd den dagliga timern för att vakna. 1 Ställa in den dagliga och engångstimern (sidorna 14-15). 1 minut eller mer Dagstimer Start Stopp Timeravspelning Engångstimer Start Stopp Före inställning av timern: Kontrollera att klockan är inställd till korrekt tid (hänvisa till sidan 6). Om inte inställd kan du inte använda timerfunktionen. För timeravspelning: Anslut USB eller ladda skivor som ska spelas. 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck TIMER. 3 Trycker du på knappen eller för att välja Once eller Daily, och tryck sedan på knappen ENTER. 4 Trycker du på knappen eller för att välja Timer Set, och tryck sedan på knappen ENTER. 5 För att välja timeruppspelningskälla (CD, TUNER, USB, AUDIO IN), tryck på knappen eller. Tryck på knappen ENTER. När du väljer tuner, väljer du station med eller och trycker sedan på ENTER-knappen. Om en station inte har programmerats visas No Preset och timerinställningen annulleras. För att memorera en station, se Memorera en station på sidan För att justera dag, tryck på knappen eller och tryck sedan på knappen ENTER. 7 Tryck eller för justera timmen och tryck sedan ENTER. 8 För att justera minuterna, tryck på knappen elller och tryck sedan på knappen ENTER. 9 Ställ in sluttiden som i stegen 7 och 8 ovan. 10 Om du vill justera volymen trycker du på eller knappen och tryck sedan på knappen ENTER. 11 Tryck på ON/STANDBY knappen för att gå till ström standby-läget. TIMER -indikatorn tänds. V-14

15 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) (fortsättning) Automatisk avstängning 12 Då den förinställda tiden nås, börjar uppspelningen. Nivån ökar stegvis tills den förinställda nås. Tidsindikatorn kommer att blinka under timeruppspelning. 13 När timerns sluttid nås, går systemet automatiskt till beredskapsläget. Engångstimer: Timern annulleras. Dagstimer: Timern startar samma tid varje vald dag. Avbryt den dagliga timern när den inte används. Då timer-uppspelning utförs med en annan enhet ansluten till USB-uttaget eller AUDIO IN-uttagen, välj USB eller AUDIO IN i steg 5. Denna enhet sätts på eller går in i standby-läget automatiskt. Men, den anslutna enheten sätts inte på eller stängs av. För att stoppa timeruppspelningen, följ steget Avbryta timerinställningen på denna sida. Kontrollera timerinställningen: 1 Slå på strömmen. Tryck på knappen TIMER. 2 Trycker du på knappen eller för att välja Once eller Daily, och tryck sedan på knappen ENTER. 3 Trycker du på knappen eller för att välja Timer Call, och tryck sedan på knappen ENTER. Avbryta timerinställningen: 1 Slå på strömmen. Tryck på knappen TIMER. 2 Trycker du på knappen eller för att välja Once eller Daily, och tryck sedan på knappen ENTER. 3 Trycker du på knappen eller för att välja Timer Off, och tryck sedan på knappen ENTER. Timer annulleras (inställningsinnehållet annulleras inte). Återanvända memorerad timerinställning: Timerinställningen memoreras när inmatad. För använda samma inställning, gör följande förfarande. 1 Slå på strömmen. Tryck på knappen TIMER. 2 Trycker du på knappen eller för att välja Once eller Daily, och tryck sedan på knappen ENTER. 3 Trycker du på knappen eller för att välja Timer On, och tryck sedan på knappen ENTER. 4 Tryck på ON/STANDBY knappen för att gå till standbyläget. Radio, CD-skiva, USB, Audio in, Bluetooth kan stängas av automatiskt. 1 Spela önskad ljudkälla. 2 Tryck på SLEEP-knappen. 3 Inom 5 sekunder, tryck på SLEEP-knappen flera gånger för att välja tiden. Sleep 90 Sleep Sleep 10 Sleep Off 4 SLEEP indikatorn visas. 5 Enheten går automatiskt till beredskapsläget efter förinställd tid gått ut. Nivån vrids ner 1 minut före automatisk avstängning. Bekräfta återstående avstängningstid: 1 Medan SLEEP visas, tryck SLEEP. Hur automatisk avstängning annulleras: Tryck ON/STANDBY medan SLEEP anges. Annullera automatisk avstängning utan att ställa systemet till bereds-kapsläget som följer. 1 Medan SLEEP visas, tryck SLEEP. 2 Inom 5 sekunder, tryck på SLEEP-knappen flera gånger tills Sleep Off visas. För att använda timer och avstängning samtidigt Automatisk avstängning och timeravspelning: Till exempel, du kan somna in med att lyssna till radion och vakna upp till CD nästa morgon. 1 Ställ in avstängningstiden (hänvisa till ovan, stegen 1-5). 2 Då timern för automatisk avstängning är inställd, ställ in timeruppspelningen (stegen 2-10, sida 14) minuters Vilofunktionen avbryts automatiskt Önskad tid Avstängningsinställning Timeravspelningsinställning Timeravspelningsstartid Sluttid V-15

16 MICRO COMPONENT SYSTEM XL-LS703B Förbättring av ditt system Anslutningssladden ingår inte. Köp en i handeln anskaffbar sladd som visas nedan. Felsökningsdiagram Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande före du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller serviceverkstad. Allmänt Portabla ljudspelare etc. Audio sladd (medföljer ej) Lyssna på uppspelat ljud från portabel ljudspelare, etc. 1 Använd anslutningssladd för att ansluta den portabla ljudspelaren etc. till AUDIO IN-uttaget. 2 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 3 Tryck ner knappen AUDIO IN (på fjärrkontrollen) eller knappen FUNCTION upprepade gånger (på huvudenheten) för att välja funktionen AUDIO IN. 4 Spela upp den anslutna utrustningen. Om volymnivån för den anslutna enheten är för hög kan ljudstörningar inträffa. Skulle detta inträffa, justera volymen på den anslutna enheten. Förhindra störningar genom att placera enheten på avstånd från TV:n. Hörlurar Ställ inte upp volymen till max vid start. Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador. Minska nivån innan hörlurarna kopplas till eller från. Se till att hörlurarna har en anslutningsplugg på 3,5 mm och en impedans på 16 till 50 ohm. Rekommenderad impedans är 32 ohm. När hörlurarna sticks in kopplas högtalarna automatiskt ur. Symptom Klockan är inte inställd till rätt tid. Enheten svarar inte när knapp trycks. Inget ljud hörs. Fjärrkontroll Symptom Fjärrkontrollen fungerar inte. Kanalväljare Symptom Ovanliga störningar hörs fortlöpande från radion. Bluetooth Symptom Inget ljud hörs. Bluetooth ljudet avbryts eller förvrängs. Möjlig orsak Ett strömavbrott har inträffat. Ställ klockan. (Se sidan 6) Sätt enheten till beredskapsläget och slå sedan till strömmen igen. Om enheten fortfarande fungerar felaktigt, återställ den. (Se sid. 17) Volymen är inställd på Min. Hörlurarna är anslutna. Högtalarkablarna är inte anslutna. Möjlig orsak Enhetens växelströmskabel är inte är ansluten. Batteripolariteten är fel. Batterierna är slut. Avståndet eller vinkeln är felaktig. Fjärrkontrollsensorn tar emot starkt ljus. Möjlig orsak Enheten är placerad nära en TV eller dator. FM-antennen är inte rätt placerad. Flytta antennen bort från nätkabeln om de är nära varandra. Möjlig orsak Enheten är för långt från Bluetooth ljudkällenheten. Enheten är inte ihopparad med Bluetooth ljudkällenheten. Enheten är för nära en enhet som genererar elektromagnetisk strålning. Det finns ett hinder mellan enheten och Bluetooth ljudkällenheten. NFC Symptom NFC-aktiverad enhet kan inte ansluta till Bluetooth vid pekning på NFC-märkning. Möjlig orsak Enheten är i Eko-läge. NFC-läget är avaktiverat på din enhet. Din enhet är i insomningsläge. V-16

17 Felsökningsdiagram (fortsättning) Öppet tillbehör Symptom Inget ljud hörs. Enheten laddas inte. CD spelare Symptom Uppspelningen startar inte. Avspelning avbryts i mitten eller görs inte riktigt. Avspelningsljud hoppas över eller avbryts mitt i spåret. USB Symptom Enheten hittas inte. Uppspelningen startar inte. Fel tidsdisplay. Fel filnamnsvisning. Möjlig orsak Enheten spelar inte. Enheten är inte korrekt ansluten till enheten. Enhetens växelströmskabel är inte är ansluten. Enheten får inte full kontakt med USB-uttaget. Möjlig orsak Skivan är ilagd upp och ned. Skivan uppfyller inte normerna. Skivan är förvrängd eller repad. Enheten är placerad nära kraftiga vibrationer. En mycket smutsig skiva har använts. Kondens har bildats inuti enheten. Möjlig orsak Det finns ingen MP3/ WMA-fil inuti enheten. Enheten är inte korrekt ansluten. En MTP-enhet är ansluten. Enheten innehåller endast AAC-fil. En upphovsrättsskyddad WMA- eller falsk MP3-fil spelas upp. En fil med variabel bithastighet spelas upp. Filnamnet skrevs med andra än engelska tecken. Om ingendera förfarande ovan återställer enheten radera hela minnet genom nollställa det. Fabriksåterställning, nollställa hela minnet 1 Tryck på ON/STANDBY knappen för att slå till strömmen. 2 Tryck på funktionsknappen (huvudenheten) upprepade gånger eller Audio In-knappen (fjärrkontrollen) för att gå in i Audio In-läget. 3 Tryck på knappen (huvudenheten) en gång. 4 Tryck och håll nere knappen (huvudenheten) tills RE- SET visas. Varning: Detta förfarande raderar alla data memorerade i minnet, inklusive klocka, timerinställningar och förinställningar. Före transport av enheten Ta bort alla enheter som är anslutna till enheten. Sedan ställer du in enheten till standby-läge. Bärande av enheten med andra anslutna enheter kan skada enheterna. Skötsel av skivor Skivor är ganska tåliga mot skador. Men felspårning kan inträffa på grund av smuts som samlats på ytan. Markera inte på sidan utan etikett på skivan varifrån signalerna avläses. Håll skivorna borta från solljus, värme och väta. Håll alltid skivorna i kanterna. Fingeravtryck, smuts eller vattendroppar på skivan kan orsaka brus eller felspårning. Rengör den med en mjuk, torr duk och torka ut från centrum, längs radien. Fuktkondens Plötsliga temperaturförändringar, förvaring eller användning i mycket fuktig klimatmijö kan orsaka fuktkondens på insidan av höljet (CD-pickup, etc.) eller på fjärrkontrollens sändare. Fuktkondens kan orsaka felfunktion i enheten. Om detta inträffar, lämna strömmen på utan skiva inuti enheten tills normal uppspelning är möjlig (cirka 1 timme). Torka av fuktkondens på sändaren med mjuk duk före enheten används. Om problem uppstår När produkten utsätts för starka yttre störningar (mekaniska stötar, kraftig statisk elektricitet, onormal spänning från blixtar, etc.) eller används fel fungerar den inte. Om dessa problem inträffar, gör följande: 1 Ställ enheten till beredskapsläget och slå på strömmen igen. 2 Om enheten inte återställts i det föregående utförandet, koppla ur och återanslut enheten igen och sätt sedan på den. Underhåll Rengöring av höljet Torka höljet regelbundet med en mjuk duk och utspädd tvållösning. Torka sedan av med en torr duk. Varning: Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.). Det kan skada höljet. Använd inte olja inuti enheten. Detta kan orsaka felaktig funktion. V-17

18 Specifikationer Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller sig SHARP rätten att göra ändringar i utformning och tekniska data utan tidigare anmälan. Angivna tekniska data för prestanda är nominella värden för serietillverkade enheter. Det kan finnas vissa avvikelser från dessa värden för individuella enheter. Allmänt Strömkälla Effektförbrukning Mått Vikt Bluetooth frekvensband Kompatibel Bluetooth-profil Växelström V ~ 50/60 Hz AC Ström till: 20 W Standby: 0,4 W (*1) Standby: < 2 W (*2) Bredd: 180 mm Höjd: 125 mm Djup: 220 mm 1,8 kg 2,400 GHz - 2,480 GHz A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil), AVRCP (Audio/Video fjärrkontrollsprofil) Bluetooth 2.1 +EDR Förstärkare Uteffekt PMPO: 100 W MPO: 50 W (25 W + 25 W) (10% T.H.D.) RMS: 50 W (25 W + 25 W) (10% T.H.D.) RMS: 40 W (20 W + 20 W) (1% T.H.D.) Högtalare: 6 ohm 20 Hz - 20 khz Hörlurar: ohm (rekommenderas: 32 ohm) Audio In (ljudsignal): 500 mv/ 47 kohm USB (MP3/WMA) (*1) Detta strömförbrukningsvärde erhålls när Bluetooth standby-läge avbryts i strömstandby-läge. Se sidan 4 för att avbryta Bluetooth standby-läge. (*2) Detta strömförbrukningsvärde erhålls i Bluetooth standbyläge. Utgångskontakter Ingångskontakter USBvärdgränssnitt Stödil Bitratestöd Annat Filsystemstöd Kanalväljare Överensstämmer med USB 1.1 (Full Speed)/2.0 Masslagringsklass. Stöder Bulk endast och CBI protokoll. MPEG 1 Lager 3 WMA (Ej DRM) MP3 (32 ~ 320 kbps) WMA (64 ~ 160 kbps) Maximalt antal MP3-/WMA-filer är Maximalt antal mappar är 999 INKLUSIVE rotkatalog. Den ID3-TAG-information som stöds är endast TITLE, ARTIST och ALBUM. Stöder ID3-TAG version 1 och version 2. FAT 16/FAT 32 Frekvensomfång FM: 87,5-108,0 MHz Förinställning 40 (FM-stationer) Högtalare Typ 1-vägstyp högtalarsystem 10 cm Full Range Maximal ineffekt 50 W Märkineffekt 25 W Impedans 6 ohm Mått Bredd: 120 mm Höjd: 125 mm Djup: 200 mm Vikt 0,9 kg/styck CD spelare Typ Signalavläsning D/A konverterfilter Frekvensomfång Dynamikområde Enkelskivsmångspels-CD-spelare Non-contact, 3-beam semiconductor laser pickup Multi-bit D/A-konverterare Hz 90 db (1 khz) V-18

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB701 mikro komponent system bestående av XL-DAB701 (huvudenhet) och CP-LS701H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9 MUTE SVENSKA Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör Följande

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-MP15H mikro komponent system bestående av XL-MP15H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Inledning SVENSKA H mikro komponent system bestående av H (huvudenhet) och CP-MP15H (högtalarsystem). Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta

Läs mer

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP QT- UH5H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1 CP-SW1000H Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1

SVENSKA CD/USB RDS. Adaptrar för iphone x 3 Fjärrkontroll x 1 Batteri av AA storlek (UM/SUM-3, R6, HP-7 eller liknande) x 1 CD/USB XL-HF201PH(S) Hi Fi komponent system bestående av XL-HF201PH(S) (huvudenhet) och CP-HF200H (högtalarsystem). XL-HF201PH(BK) HI FI komponent system bestående av XL-HF201PH(BK) (huvudenhet) och CP-HF200H

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida

SVENSKA. Sida Allmän information. Sida SVENSKA Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll...

SVENSKA V-1. Introduktion. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Förberedelse för användning Systemanslutningar... 4 Fjärrkontroll... Introduktion SVENSKA Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Speciell anmärkning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959

Din manual SHARP CD-E200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874959 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- E200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi komponent system bestående av XL-HF401PH (huvudenhet) och CP-HF401H (högtalarsystem). Introduktion Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem).

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). SVENSKA HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995

Din manual SHARP CD-XP200H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP CD- XP200H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786

Din manual SHARP XL-HP700H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- HP700H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

SVENSKA. XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem). SVENSKA XL-DAB102BH Hi Fi komponentsystem bestående av XL-DAB102BH (huvudenhet) och CP-HF102H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer