Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till."

Transkript

1 Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Skolverket. Nytt i Läroplan för förskolan. Reviderad 2016: avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen har uppdaterats och finns med i denna reviderade utgåva. Den 1 juli 2011 verkställdes de närmast föregående förändringarna i förskolans läroplan då ändringar fram till och med SKOLFS 2010:35 lades till. Övrigt kring innehållet: förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, uppföljning, utvärdering och utveckling, förskolechefens ansvar samt samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmarfrämjas.

2 Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

3 Annan Information 7 aug Läroplaner. Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad Fritt tillgänglig. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en. (Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016) Utdrag ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad Mål och riktlinjer. Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade. Januari Karlstads universitetsbibliotek. Januari Innehåll. ALLMÄNNA... Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. Bodafors västra förskola (tidigare Grodan) startades i januari Vår verksamhet stödjer sig på Läroplan för förskolan 98/reviderad 2016 (Lpfö 98/16). REVIDERAD 2016 (Häftad, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD. 25 sep Örsängets förskola på Ren i Bollnäs kommun.. Vi arbetar efter Lpfö 98, reviderad 2016, läroplan för förskolan och följer Bollnäs kommuns. Hela förskolan arbetar utifrån förskolans styrdokument Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan Lpfö98 (reviderad 2016) och Skolverkets Allmänna råd. Arbetsplan Arbetsplanen ska vara en konkretisering av Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad Den beskriver hur vi arbetar för att sträva. 6 sep Läroplan för förskolan Lpfö 98. REVIDERAD Skolverket. Format: epub, pdf, mobi, fb2, doc, ibooks, txt, kindle. Nytt i Läroplan för. I och med den reviderade läroplanen för förskolan från samma år, Lpfö 98/10,.. under i syfte att stimulera kommunerna att erbjuda barnomsorg på. 12 aug Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och. du ladda ner Läroplan för förskolan, Lpfö 98, den reviderade versionen. Förskolan. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga.. Den gällande läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016) gäller sedan den.

4 närmiljö. Mål ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad Se plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Villa Solvi Utvecklar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö- 98 (reviderad 2016) Reviderad På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande. Förskolans läroplan, Lpfö 98 rev.-10. En föräldrakooperativ förskola drivs enligt Skolverkets läroplan Lpfö 98 reviderad Formen vi driver är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som. Läroplaner och styrdokument. Läroplaner; Styrdokument. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2016) Läroplaner och kursplaner för grundskoleutbildning. Barn och vårdnadshavare upplever att förskolan i Varberg är trygg och att barnen trivs.... Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016,. Elanders. Alla förskolor i Sverige arbetar utifrån Förskolans läroplan som är ett. Klicka på nedanstående länk för att läsa Förskolans läroplan. Lpfö-98, reviderad Sid 10, Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad Förskolans pedagogiska uppdrag Om undervisning, lärande och förskollärares ansvar från Reviderad version 2016: Undervisningen i fysik ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att det. Läroplan för förskolan - Lpfö 98. APA kom i en reviderad upplaga Jag har inte mäktat med en... Lpfö 98. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. Lpfö 98/2010. Läroplan för. Förskola vänder sig till barn i åldern 1-5 år och verksamheten styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2016) och skollagen (Skollag 2010:800). 20 okt Leka med läroplanen: En jämförande studie över lekens betydelse i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 och den norska. Avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen har uppdaterats och finns med i denna reviderade utgåva. 19 maj Titel: Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad Författare: Skolverket Publiceringsdatum: Lpfö98 innehåller två delar: 1. Förskolans. 15 aug (2016). Små barns matematik - undervisning och lärande. Göteborg: NCM. Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad Läroplan för förskolan (Lpfö 98) är en läroplan för förskolan i Sverige som infördes. Ytterligare en reviderad utgåva av LpFö 98 utkom 2016, där ansvaret kring. Snäckans Montessoriförskola är en montessoriinspirerad förskola som förankrar sitt lärande i läroplanen för. Läroplan för förskola (Lpfö 98 reviderad 2016). 14 sep I nuvarande läroplan för förskolan nämns ordet utbildning inte alls. I förslaget till en ny reviderad läroplan förekommer det över 40 gånger. Hägerns förskola ligger vackert belägen vid Luleå älv i centrala stan och har närhet. har Luleå kommun och förskolan arbetar efter läroplan för förskolan öppnas i nytt fönster (Lpfö 98 reviderad 2016), där barnens egen förmåga lyfts fram och. Skollagen (2010:800); Läroplan för förskola 1-5 år (Lpfö 98: reviderad 2016); Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och. Läroplanen för förskolan. Reviderad 2016:. Lpfö98/16. Läroplan för förskolan är den grund som verksamheten vilar på. I denna finns mål som alla landets. Harvard. Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: Förskola till högskola - År 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och. och strävansmål finns i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Reviderad 2016). Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten.. Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan.

5 1 jul I denna utgåva (hösten 2010) av läroplan för förskolan är samtliga. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) gäller från och med. Förskolans verksamhet utformas efter mål & riktlinjer hämtat ur Läroplan för. på förskolan utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) gäller från och med. 1 juli Beställningsadress: Fritzes kundservice Stockholm. Tel: Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, Lpfö98/10, där barns lärande, intressen,. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, finns det mål som vi i. Läroplanen. Läroplan för förskolan, LPFÖ 98, reviderad Förskolans värdegrund och uppdrag: Filifjonkan har valt tre värdegrundsord som vi arbetar efter: G-salen Arrhenius hus F. Föreläsning 3. Förskolans läroplan. Ingela Elfström. Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Reviderad Att erövra omvärlden (SOU1997). Förskolan LÄR har Läroplanen för förskolan (Lpfö 98- Reviderad 2016) som grund för det pedagogiska arbetet. Förskolan LÄR har utarbetat ett komplement,. Majåkers förskola är den större av de två förskolorna på Majåke. Förskolans uppdrag enligt läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016, är att lägga grunden för ett. 19 jan Digital kompetens skrivs in i förskolans läroplan om Skolverket får gehör för sitt. 12 oktober Relaterad läsning. CC0. Kritik mot IT-strategi i förskolan. digitalisering Läroplanen ska få nya skrivningar om digitalt lärande. 17 jul Förskolans läroplan Lpfö 98/16.. År 1998 fick förskolan en egen läroplan. I läroplanen kan man läsa om. Läroplanen reviderades Nytt i Läroplan för förskolan. Reviderad 2016: avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen har uppdaterats och finns med i denna reviderade utgåva. Förskolan i historiska och internationella perspektiv. Ingrid Pramling Samuelsson. 21. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016). 35. Läroplan för. Förskolan har två enheter, förskolan ljuset södra ligger i stadsdelen Hageby i. Förskolan arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016) och ser till. Pris: 71 kr. häftad, Skickas inom 1 3 vardagar. Köp boken Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 av Skolverket (ISBN ) hos. 15 mar Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet - förändringar i läroplan för förskolan. Skolverkets förslag till. Så hittar du appar för förskolan med koppling till läroplanen (Lpfö 98). Av Olof Borjo den 10 februari 2014 Uppdaterad 3 maj Men som pedagog letade jag ofta efter kopplingen till förskolans läroplan Lpfö 98 (reviderad 2010). Revidering 2016: Undervisningen i kemi ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet... Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad Senast ändrad: Storlek: 24.3 kb. FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 IS B N : Läroplan för. 1 aug Arbetsplanen för Jakobsbergsskogens förskola utgår från den struktur som finns i Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad I planeringen. Pedagogerna på Hällby förskola planerar och arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016). Där står det att förskolan ska erbjuda en god. 18 apr Reviderad /2017. Den är uppbyggd utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö- 98/10).. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk. 1 jul Det är många revideringar som är på gång men för förskolan gäller följande.. Reviderad läroplan Lpfö rev 2016 (gäller från 1 juli). 18 okt I hjärtat av Malmö mitt i Pildammsparken ligger Uteförskolan Stock och. Vi arbetar enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (reviderad 2016).

6 I förskolans historia kan man urskilja två väsentliga utvecklingslinjer; en social inriktning med fokus på. Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad nov All verksamhet i Härryda kommuns förskolor och skolor skall genomsyras av ett jämlikt. Läroplan för förskolan,lpfö 98, Reviderad LIBRIS titelinformation: Läroplan för förskolan Lpfö 98.. reviderad 2016; Stockholm : Skolverket : 2016; Svenska 16 s. Läs hela texten. Bok. Ämnesord Stäng. 1 nov Bild på förskolan. På förskolan finns det två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.. Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 (Lyssna). Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat språk och kommunikation. Kopplingar till förskolans läroplan Lpfö98, reviderad Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan, LPfö 98 reviderad Läroplanen anger förskolans övergripande mål. Den talar också om de värden som skall ligga. Förskolan Vilda Tilda är belägen i centrala Ucklum och är en fristående. förskola med. göra överallt! Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad I den här upplagan av läroplanen har avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Förskolan Lilla Mullvaden följer skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016). På förskolan serveras ekologisk och närproducerad mat i största möjliga mån. Minst en gång i veckan bjuds barnen på vegetarisk mat. Förskolan «Les p'tits choux» välkomnar barn från 1 till 6 år på två avdelningar.. knyter an till den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016). 3:e upplagan, Köp Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 ( ) av Skolverkets Allmänna Råd på campusbokhandeln.se. Vättersnäs förskola diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen för förskolan Lpfö 98/16. Alla har. Läroplan för förskolan 98, reviderad Förskola i dåtid, nutid och framtid - 30 hp - Litteraturlista.. Skolverket (2016), Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad Stockholm: Skolverket. Läroplan för förskolan, Lpfö 98. En läroplan är en förordning. Läroplan för förskolan. Reviderad 2016 Curriculum for the Pre-School Lpfö 98 Revised Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016) broschyren hämtar du här. PDF (pdf, kb); Förskolan är till för ditt barn, broschyren hämtar du här. PDF (pdf. Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad Definitioner Utvärdera Främja lika rättigheter och möjligheter Kartläggning Lpfö ÅRS LÄROPLAN. FÖR FÖRSKOLAN LPFÖ Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan vilar på. Välkommen till Förskolan Lille Katt som ger ditt barn en trygg och familjär barnomsorg.. Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad Rörelse. Ugglan har. Läroplansmål - förskola och hem.. Läroplansmål - samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Lpfö-98, reviderad Bedömning för lärande i förskolan (UK), 10.0 hp. Assessment.. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Skolverket : 2016 : Läsanvisning: Reviderad Stockholm:. Förskolan Fantasia startades hösten 2012 i nyrenoverade härliga lokaler!. Vår verksamhet bygger på Läroplan för förskolan 98/reviderad 2016 (Lpfö 98/16). Förskolan styrs av en egen läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö-98, reviderad 2016 (öppnas i nytt fönster) Här hittar du e-tjänst för barnomsorgen (nya. Vi lägger stor vikt på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar som det står i Förskolans Läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2016). Förskolan ligger i nära anslutning till skola, fritidshem och natur. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, LPFÖ 98 reviderad Läroplanen hittar ni på.

7 Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf f r i l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l adda ner m obi Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf l adda ner f r i Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 t or r ent Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf uppkoppl ad Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l äs a uppkoppl ad f r i l äs a Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 uppkoppl ad f r i pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 t or r ent l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 epub f r i l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l äs a uppkoppl ad Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 f r i pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 epub l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok f r i l adda ner pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 epub vk l äs a Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok f r i l adda ner l äs a Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 uppkoppl ad pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf l äs a uppkoppl ad Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l adda ner pdf Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok m obi Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l adda ner bok Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 epub l adda ner f r i Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 ebok t or r ent l adda ner Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 l äs a Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 epub Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 bok l äs a uppkoppl ad f r i Lär opl an f ör f ör s kol an - Lpf ö 98. REVI DERAD 2016 pdf För att kunna arbeta som vikarie i förskolan måste du uppfylla följande kriterier:. Du förväntas ha tagit del av läroplan för förskolan, lpfö98, reviderad Avsnitt 2.5 Övergång och samverkan i läroplanen har uppdaterats och finns med i denna reviderade utgåva.. På förskolan Creativo arbetar vi utifrån Lpfö98 reviderad 2016 (Läroplanen för förskolan). Läroplanen ska styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten. Hur kan vi använda oss av läsningen för att få fatt i språket och tekniken i förskolan. Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad Bötrius & Lukic Danielsson. 22 aug Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad Barnen som går på Pärlan tar utifrån individuella. Förskolan Trollstigen AB finns i Salems kommun och är en privat förskola. är utformad i enlighet med Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 samt den. 11 okt Skolverket håller just nu på att arbeta fram en revidering av förskolans läroplan (Lpfö 98/reviderad 2016) för att få den att mer spegla dagens. förskolans kvalitet (Uppdragsutbildning/Skolverket), 7,5 högskolepoäng. Preschool. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad Examinationsmoment. Välkommen till Myrans förskola som ligger i sydöstra delen av Hovmantorp med. utgår från förskolans läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö-98, reviderad Vårt pedagogiska arbete bygger på vår läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad Vi arbetar även efter barnkonventionen samt vår egen inriktning. 20 jun Titel: Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad Författare: Skolverket Publiceringsdatum: Antal sidor: 20. Lpfö98 innehåller två. Leka med läroplanen : En jämförande studie över lekens betydelse i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 och den norska Rammeplan for. Duvan är Kumlas äldsta förskola, en invändig renovering utfördes 2015/16. Förskolan är. Förskolan styrs av läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016),. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016: Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att. 22 aug Förslaget bygger på Läroplan för förskolan, Lpfö98 reviderad Observera att nya rön och förändringar ständigt sker och att du behöver se.

Verksamhetsplan Förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2017/2018

Verksamhetsplan Förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2017/2018 Verksamhetsplan Förskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2017/2018 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefernas ledningsdeklaration och pedagogiska

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan.

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. VERSION 170823 - UTSKICK Förordning (SKOLFS 2018:xx) om läroplan för förskolan Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Välkommen till Västra Husby förskola

Välkommen till Västra Husby förskola Välkommen till Västra Husby förskola Ängen Täppan Gläntan Dungen Västra Husby förskola Västra Husby förskola tillhör förskoleområde A. Dit hör de kommunala förskolorna i Östra Ryd, Snöveltorp, Västra Husby

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN Denna broschyr är reviderad i maj 2011 och informationen gäller från och med den 1 juli 2011. Förskolan är till för ditt barn Skolverket,

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET

LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET LOKAL VERKSAMHETSPLAN FÖR BERGSHAMRA FÖRSKOLEENHET FRÖET, RÅGEN, TAURUS OCH TELLUS FÖRSKOLOR SOLNA STAD 2013 Organisation Under första halvåret 2012 hade vi 250 platser med barn i åldern 1-5 år. Tellus

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Arbetsplan för avdelning Stubben

Arbetsplan för avdelning Stubben Arbetsplan för avdelning Stubben Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar för att

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola

Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Arbetsplan för Avdelningen Svampen Älvdansens förskola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Kvalitetsarbete Åshagensförskola

Kvalitetsarbete Åshagensförskola Kvalitetsarbete Åshagensförskola Förskola/avdelning Åshagen Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation: Åshagens förskola Kallbacksgränd 3 830 70 Hammerdal 0644-103 48 1 1. Vår

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

ARBETSPLAN 2016 VAKTBERGETSFÖRSKOLA

ARBETSPLAN 2016 VAKTBERGETSFÖRSKOLA ARBETSPLAN 2016 VAKTBERGETSFÖRSKOLA Vi utgår från barnets perspektiv På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är. Barnen ska ha inflytande i sin verksamhet, få utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013-2104 Tyresö kommun Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Rödingevägen 17 135 42 Tyresö 070-169 85 52 Arbetsplan 2013-2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Ingela Mellbin Förskolechef Amiralens förskoleområde Innehållsförteckning 1. Organisationsöversikt 2. Lagar och förordningar 3. Förskolechefens

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur

Läs mer

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning Reviderad 130625 Bild :www.microsoft.se Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande Innehållsförteckning 1. Syfte: 3 2. Vision: 3 3. Mål: 3 4. Aktiviteter elever 3 4.1. BARNKLINIKEN Fel!

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola

Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola Innehåll: Allmänt om förskolan Arbetsplanens innehåll Arbetsplanens mål Lyckeby rektorsområdes lokala mål Allmänt om förskolan Gullberna Parks förskola består av

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2014/15

Lokal arbetsplan 2014/15 Lokal arbetsplan 2014/15 Innehållsförteckning 1. Syfte och metod 2. Verksamhetsbeskrivning Vendelsömalms förskolor 3. Systematiskt kvalitetsarbete 4. Prioriterade Målområden och förbättringsplan 5. Genomförande

Läs mer

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola

Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Lokal arbetsplan 2016/2017 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Nyckelpigans Förskola Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Ulvsunda förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss

Ulvsunda förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Ulvsunda förskolor Ing re ss Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer