Primo 3452mm Thermo 3582mm. Primo 1990mm Thermo 2100mm. Primo 1990mm Thermo 2100mm. Isolux 10&16mm = 3452mm Isolux32mm = 3582mm. 5980mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Primo 3452mm Thermo 3582mm. Primo 1990mm Thermo 2100mm. Primo 1990mm Thermo 2100mm. Isolux 10&16mm = 3452mm Isolux32mm = 3582mm. 5980mm."

Transkript

1 Dream 25m2

2 Dream 25m2 Primo 3452mm Thermo 3582mm Primo 1990mm Thermo 2100mm 6416mm Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel 5980mm 4407mm Primo 1990mm Thermo 2100mm Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel 4105mm Isolux 10&16mm = 3452mm Isolux32mm = 3582mm 4105mm 5980mm 4105mm 3925mm 4105 x 5980mm 2810mm 2810mm 5980mm

3 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME Förberedelser 1. Skissa och mät ut en Grundplan Grundplan Upprätta alltid en grundplan där alla pelare och partier är inritade och måttsatta. Mät in alla mått på platsen (på syllen, plattan eller det underlag som finns). Grundmått A = B? C = D = E = F? A A B B D E C F Kontrollera alla vinkelräta mått enligt skiss. V 1 = V 2 = V 3 = V 4? Kontrollera också att grund/syll är vågräta. V 1 V 2 V 3 V 4 Pelarplacering och partimått G H I är lika med aktuella partiers mått? G I H

4 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME 2. Skissa och mät ut en Takplan Takplan Upprätta en takplan där du ritar in var takbalkar, väggbalkar, gavelbalkar etc skall ligga, jämfört med grundplanen. Detta för att du skall vara säker på var de olika HalleIsolux-skivorna skall ligga och att detaljmåtten mot olika anslutningar är korrekta. Pulpettak För pulpettak har vi normalt tillverkat så att man skall ha samma överhäng i båda sidor, dvs den/de medsända väggbalkarna skall komma lika långt ut på båda gavlarna. Se också den medsända skissen på snitt vid gavlar Sadeltak Vid sadeltak har vi normalt tillverkat för att takbalkarna som ligger mot det befintliga huset sätts så att avståndet mellan balkmitt och husliv är 28 mm, dvs en 56 balk läggs an mot huset, medan man vid en 42 balk använder ett mellanlägg. Se också den medsända skissen på snitten mot hus och vid gavelbalken Information om Halle stomskruv Sätt 4 st Halle stomskruv korsvis i anslutning väggbalk / takbalk Ogängad del i skarv drar ihop delarna Sätt 3-4 st långa Halle stomskruv genom Frontbalk in i Takbalk.

5 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME 3. Montage av stomlåda att montera partier i Inmätning av pelare När man placerar ut pelarna på de platser man skissat är det viktigt att pelarna kommer lodrätt. Sätt fast medsända skivor under pelarna, dessas funktion är att se till att fukt inte sugs upp i pelarnas ändträ, man bör också använda plåtbeslag och tätning mot yttersidan så inte vatten kommer in i anslutning mot grunden. När pelarna sätts fast använder man snedsträvor för att få lodräta pelare, dessa snedsträvor tas bort när man lagt upp sido och frontbalkar och fäst in hela konstruktionen i sitt befintliga hus. Raka hörn Pelare Väggpelare Framsides/Frontbalk Sned hörn normalt 57 mm 115 mm 1 56 mm 115 mm 115 mm pelare för raka hörn Dubbeljackad Sneda hörn 6 Enkeljackad pelare för sneda hörn Triangelformad fanerskiva läggs på 11 Framsidesbalk / Frontbalk sned hörn. I hörnet monteras vinkeldel 17 som stöd ovanför fanerskivan. (se sid. 7)

6 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME Uterummets sidobalkars 6 inre ändar går mot det befintliga huset, och dess yttre ändar ansluter mot Front/framsidesbalkars 10 baksida. Det innebär att när man står utifrån och tittar mot uterummet så ser man alltid en hel front/framsidesbalk. Front/framsidesbalkar och sidobalkar monteras efter att pelarna mätts in och infästs. Tänk på att täta springor mellan uterummet och befintligt hus. Befintligt hus mm mm 10 Bakom Front/framsidesbalk och Sidobalkar placeras liggande breddningsbalkar 12 så att måttet i ovankant blir lika stort som pelarnas bredd (115 mm) 10 6 Utförande vid fönster. Om man valt fönsterparti så levererar vi en liggande del (höjd 42 och bredd 90 mm) som placeras i linje med utsida av övriga stomdelar. På insidan görs inbrädning eller dylikt enligt eget val 42 x 90 mm Fönsterstomme (liggande)

7 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME 4.2 Montage av tak vid Sadeltak 13 Vid sadeltak monterar man den speciella pelarmittdelen 15 mitt på framsidesbalkens 10 baksida, mittdelens och framsidesbalkens framsidor får samma ytterlinje. Sedan inplaceras de 2 takbalkar front, 3b ytterspetsar skall komma i framsidesbalkens ytterkant. Takbalkar i fronts övre delar hamnar på mittdelens sneda urjackning, fäst med stomskruvar. Längst upp får man en urjackning där nocken 13 skall vila. 3b 10 Tänkt linje a 3 Takbalkarna 3a ansluter mot nockbalkens ovansida i ovankant och mot sidobalkar i nederkant, där skall takbalkens förlängda överkantslinje komma mot sidobalkens främre kant. Mot vägg sätter man ett stöd där Nockbalk 13 kan vila på a 5 12 Taktass 5 med urjackning för takfotsregel. Infästning mot huset. 3a Befintligt hus 28 c/c inre takbalk Montera takbalk mellan 3a mot befintligt hus, markera balkens mittlinje och låt mittlinjen komma 28 mm från huslivet (vid 42 mm:s balk används mellanlägg)(täta mellan balk och husliv). Taktass även i hörn Montera taktassar 5 utanför sidobalkar 6 och sedan takfotsreglarna 8 som passas in i de urjackade delarna av taktassarna. Gavelbalkar 4 fästs i sin nedre kant mot takfotsregelns ände. Stöddelar 14 fästs mellan gavelbalk och frontbalks ände samt på 1 eller 2 ställen upp mot nocken b 8 3a 3 Stöddel för takbalk

8 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME 5. Stomstabilisering Om du fäster i vägg försvinner tre (3) möjliga rörelseriktningar Vinkeldel skjuts in i alla fyra hörnen, läggs på breddningsbalkar och pelartopp. Fäst mot breddnings-, sido- och frontbalk samt ned i pelare. Förstyvar hörnen samt spänner in pelartopp. Om du har ett snett hörn ska du använda det för stabilisering. Om du har ett fönsterparti ska delen under fönsterpartiet användas för stabilisering Alla pelarhörn kan också användas för ökad styvhet

9 Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION KAPAD STOMME 6. Montage av delar som inte ingår i Kapad stomme men som ingår i kompletta uterum Kompressibel tätning Den kompressibla tätningen är en fuktavvisande skumremsa sum expanderar upp till en tjocklek av över 10 mm. Drag av skyddspappret på självhäftande sida och sätt fast på sneda balkar och på front / framsidesbalkars övre del så att man får en tätning mellan balkar och Halle Isolux-skivor. Används också med fördel mellan nock / väggbeslags undersida så man får tätt mot Halle Isolux Aluminiumåsar Vita al-åsar monteras mot takbalkar, se separat montageanvisning Panel Gavelpanel vid Pulpettak fästs i övre ända mot snedbalk och i nedre ände mot sidobalkar. Den sågade sidan skall vara utåt. Vid panel under fönster fästs först 45x45 under fönsterbalk och mot golvet / syll, panelen skruvas sedan i dessa reglar Formatskurna fönster För montage av formatskurna fönster i front på sadeltak, se separat montageanvisning. 6.5 Avvattning Se separat montageanvisning.

10 Halle Thermo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst E-post

11 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo Tack för valet av en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa att alla detaljer och funktioner är rätt enligt beställning. LUCKORS OCH RAMARS POSITIONER Samtliga paket och luckor är uppmärkta med Pos 1:1, Pos 1:2 osv. (alternativt Pos 1, Pos 2). Även delarna till ramen är uppmärkta på baksidan för att visa vilka karmar och dörrar som hör ihop, samt var luckorna ska sitta. I tillbehörslådan finns ett dokument med motsvarande numrering. Till höger visas hur numreringen ser ut för ett uterum med partier på tre sidor. pos 1:1 pos 1:2 pos 1:3 pos 2:1 Insida pos 2:2 pos 2:3 pos 2:4 pos 3:3 pos 3:2 pos 3:1 Utsida OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Bild 1 silikon silikon Thermo skjut lfo, dla., mma silikon silikon 2

12 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo MONTERA IHOP RAMEN Börja med att lägga ut ramdelarna på marken så som ramen ska monteras ihop. Bild 2 Börja med bottendelen av ramen. Applicera silikon runt hörnförbindningarna (bild 1). Tryck i hörnförbindningarna på båda sidorna i profilerna och skruva fast (bild 2). Bild 3 Applicera därefter silikon på de snedkapade ytorna (bild 3). Bild Thermo skjut lfo, dla., mma Tryck därefter på ramsidorna på hörnförbindningarna och lägg sedan på toppdelen och skruva ihop ramen (bild 4). Observera att man måste vända ramen under arbetets gång för att komma åt alla skruvarna. Man kan även montera ramen liggande. Tänk då på att skydda sidorna på profilerna så att de inte blir repade. 3

13 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo MONTERA DROPPRÄNNA OCH DROPPBLECK I nederkant på insidan av uterumspartiet Iöper en droppränna för att samla upp eventuellt kondensvatten. I överkant på utsidan finns ett droppbleck som ska skydda mot vatteninträngning. Bild 5 1. Lägg en silikonsträng på baksidan av det längsgående spåret på droppblecket och kondensrännan (bild 5) 2. Lägg på silikon på ändskyddet och tryck på skyddet på kondensrännan. 3. Lägg an och centrera droppblecket/kondensrännan mot de förmonterade koniska nitarna (bild 6). Bild 6 4. Upprepa punkt 3 med droppblecket. 5. Använd en gummihammare eller en hammare och ett skyddsblock för att slå dit droppblecket/ kondensrännan. (Bild 7) Bild Thermo skjut lfo, dla., mma 4

14 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo INFÄSTNING AV RAMEN I ÖPPNINGSHÅLET. Det enda som krävs vid montaget är vanliga handverktyg samt skruv som passar till underlaget. Det finns förborrade hål i topp- och sidoprofiler, ej i golvprofil, med max c/c-mått 700 mm. Den färdiga ramen kräver ett stabilt och vågrätt underlag. Ramen skall kilas runt om så att skruvarna inte drar profilen mot stommen (distanser 10 mm för bredd och höjd). I leveransen ingår rostfria skruvar som används vid trästomme, annars rekommenderas expander eller andra fästdon (ingår ej). Viktigt! Fogskum eller liknande får inte användas i någon del av monteringen, inte heller vid fogning mellan karm och vägg. Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användning av skum att produkten inte kan efterjusteras eller tas bort. Därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas och det är inte möjligt för tillverkaren att uppfylla garantiåtagandena 1. Lyft in ramen i öppningshålet. Kondensrännan ska vara inåt. Bild 8 2. Kryssmät ramen och justera in den med vattenpass. 3. Kila runt ramen så att skruvarna inte drar profilen mot stommen Thermo skjut lfo, dla., mma 4. Använd de förborrade hålen för att skruva fast ramen (bild 8). 5. Tryck i den medföljande svarta plastlisten i spåren på sidorna och i toppen. 5

15 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo LYFTA IN LUCKORNA Nu är det dags att lyfta i de skjutbara luckorna. Vid beställningen valdes på vilken sida som huvud in-/utgången skulle vara, d.v.s. rättvänt eller spegelvänt parti. På den sidan finns på utsidan hakregellåset monterat med den låsbara cylindern (bild 9). På insidan av samma dörr sitter snäpplåset (bild 10). Dörren på den motsatta sidan har endast ett snäpplås på insidan (bild 11). Bild 9 Bild 10 Bild 11 Beroende på system ska luckorna placeras olika på rälsen. Nedan visas schematiska bilder på luckorna uppifrån, utmärkt med vad som är insida, utsida, skjutriktningen av luckorna samt huvud in/utgångsdörren. Identifiera det system som du har köpt och hur luckorna ska sitta. 2 Spår: 2 luckor Huvud in- och -utgångsdörr Rättvänt parti Spegelvänt parti Huvud in- och -utgångsdörr Insida Insida 3 Spår: 3 luckor Utsida Utsida Huvud in- och -utgångsdörr Rättvänt parti Spegelvänt parti Huvud in- och -utgångsdörr Insida Insida Thermo skjut lfo, dla., mma Utsida Arbetsgång för 2- eller 3-luckors parti 1. Börja med att föra upp första luckan på innersta takrälsspåret. 2. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan. Utsida 3. Ta nästföljande lucka och håll den så att den överlappar första luckan och för upp luckan på det yttersta takrälsspåret, alternativt mittersta spåret för ett 3 luckors parti. 4. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan. 5. För ett 3-luckors parti upprepa punkt

16 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo 2 Spår: 4 luckor Insida 3 Spår: 6 luckor Utsida Insida Utsida Arbetsgång för 4-eller 6-luckors parti 1. Börja med att föra upp första mötesluckan på innersta takrälsspåret. 2. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan. 3. Placera den andramötesluckan på samma tak- och golvrälsspår som ovan. 5. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan. 6. Upprepa punkt 4-5 med den motsatta sidan. 7. För ett 6-luckors parti upprepa punkt 4-5 med luckorna på det yttersta spåret. 4. Ta nästföljande lucka och håll den så att den överlappar första luckan och för upp luckan på det yttersta takrälsspåret, alternativt mittersta spåret för ett 6-luckors parti Thermo skjut lfo, dla., mma 7

17 Monteringsanvisning skjutpartier Halle Thermo MONTERA MELLANDÖRRSTÄTNING OBS! Detta moment kan inte göras innan man lyft på luckorna. För att uterumssystemet ska vara så tätt som möjligt, är det nödvändigt med en tätning på tak- och golvräls där luckorna möts. Tätning är förmonterad på golvrälsen (bild 12), men endast förborrad på takrälsen (bild 13). Bild 12 Placera borsttätningen på motsvarande ställe som den förmonterade tätningen på golvrälsen. Bild 13 Skruva fast tätningen i de förborrade hålen. MONTERA AVLYFTNINGSKYDD Det sista momentet är att montera avlyftningsskydden. Skyddens funktion är att säkerhetsställa att man inte oavsiktligt kan lyfta av luckorna från rälsen (bild 14). Bild Thermo skjut lfo, dla., mma 8

18 MONTERINGSANVISNING ALUMINIUMÅSAR HalleStomme Montera fast fästvinklar, mitt emot varandra, på lim-träbalkarnas sidor med skruvar. Överytorna i samma höjd. Använd aluminiumåsen som avståndsmall för c/c limträbalkarna. Åsarna har mått så att de passar till 42 och 56 mm:s balkar, samt 1050 och 1250 mm breda skivor. Justera till exakt mått c/c 1070 resp mm, limträbalkarna håller inte exakt nominella mått utan är någon mm smalare. (uppstår vid renhyvlingen). Markera fixeringshålet i fästvinkeln för den lodrätt dragna skruven. Förborra hålet, 3,5 mm passar normalt, sätt aluminiumåsen på plats, fixera läget med en skruvtving och dra fast fixeringsskruvarna Halleplast AB Kundtjänst E-post

19 Monteringsanvisning Väggbeslag Halle Isolux Leveransen består av Takbeslagsdel och Väggbeslagsdel, längd 2500 mm. Beroende på fasadmaterial kan olika avslut mot väggen vara lämpliga. Väggbeslag Vid panel utanpå väggbeslaget, kläms beslagets vinkelräta del ihop till ett omslag, och placeras bakom panelen. Takbeslag Skjut in takbeslaget mot väggen och fäst med skruv enligt alternativen på skissen här bredvid. Mät ut var på väggen väggbeslagets vinkelräta del skall komma. Fräs, såga eller mejsla upp en skåra i väggen. Se till att skåran kommer på en sådan höjd att väggbeslagets nederdel ligger an mot Takbeslaget. Fäst väggbeslaget, sätt en sträng med tätningsmassa i skåran över beslaget så att inte fukt kan ta sig in bakom beslaget. Tätning Skruv alt. i väggen eller ner i skarvlisterna Alubutylband Täta skarven Takbeslag - Isolux med alubutylband längs med hela taket. Vid skarvning av beslag klipps omviket bort på en liten del av ena beslaget, på det andra viks omviket upp, skjut in det första beslaget och vik ihop det öppnade omslaget. Se till att alltid täta längs hela beslagsskarven V ä g g b eslag lsi Halle Plast AB Kundtjänst E-post

20 MONTERINGSANVISNING TAKAVVATTNING MED STÄLLBAR RÄNNKROK Takavvattning Rätt monterade och underhållna garanterar våra produkter problemfri avvattning under lång tid. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas. Många moment går att göra redan på marken innan detaljerna monteras på byggnaden. Följande verktyg behövs för montering: Tumstock, penna, papper, bågfil, tång, skruvdragare, fogmassa för plåt och ev. ett snöre. OBS! Använd aldrig vinkelslip 1. Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfotsbrädan. T.ex. om sträckan X är 40 cm så är taklutningen 14. ß X ,5 Takfotsbräda X (cm) )ß ) ß 10 cm Ställbar rännkrok 2. Ställ in önskad vinkel genom att sticka in låsblecket i rätt spår på den ställbara rännkroken. 3. Vik in låsblecket för att låsa kroken i önskad vinkel. Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd lämpligt verktyg (exempelvis tång) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokar ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga ca mm under bakkantens nabb, måttet b. 5. När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av ca 3-5 mm/m mot stupröret. Montera den första kroken så att dess spets är min. 30 mm under den förlängda taklinjen Takavvattning Halle Plast AB b Min. 30 mm 1

21 MONTERINGSANVISNING TAKAVVATTNING MED STÄLLBAR RÄNNKROK Takavvattning 6. Rännkrokarna fästs på takfoten med 60 cm mellanrum. Den första och sista kroken fästs 10 cm från rännans ändar. Montera den första kroken så att dess spets är min. 30 mm under den förlängda taklinjen (Se punkt 5). Fäst ett snöre vid rännkroken och fäst den andra änden där stupröret ska sitta. Använd vattenpass och se till att lutningen blir 3-5 mm per meter. Montera resterande krokar efter snöret. Är taket längre än 10 meter behövs ett stuprör i var ända av hängrännan. Då ska rännan vara högst på mitten och falla ut mot stuprören Omvikningskupa Omvikningskupan kan förberedas och monteras redan på marken. Märk ut hur långt från hängrännans kant stupröret ska sitta. Såga två sneda snitt så du får en öppning på ca 10 cm (Bild G). Vik ned kanterna för bästa avrinning (Bild H). Stick in den vikta kanten på omvikningskupan i rännans vulst. Pressa kupan mot rännan och lås fast den med baksidans öron (Bild I & J). Ränngavel Bild G Bild I Bild H Bild J Ränngaveln monteras enklast innan rännan satts upp. Lägg en sträng fogmassa för plåt i rännan (Bild K). Vrid in gaveln i rännans vulst och skjut in gaveln ca 15 mm från rännans ände. Tryck sedan ner gaveln i rännan och se till att baksidan på gavelns svep styrs in under rännans bakkant. Slå därefter fast gaveln med handen (Bild L) och ta bort överflödig fogmassa. Den vulstkant som inte behövs kan vikas bort i den befintliga brottanvisningen (Bild M). Bild K Bild L Bild M Rännskarv Takavvattning Halle Plast AB För att skarva rännorna hakas först rännskarvens bakkant om rännorna. Se till att rännskarvens bakkant ligger mot rännorna medan skarvens frambygel läggs över rännvulsten och pressar ner den. Därefter låses den fast med tungan (Bild O). Det är viktigt att inte snedställa rännskarven utan att den monteras i rät vinkel mot rännan. Bild N Bild O 2

22 MONTERINGSANVISNING TAKAVVATTNING MED STÄLLBAR RÄNNKROK Takavvattning Rörvinkel och mellanstycke Montera en rörvinkel på omvikningskupan. Mät avståndet mellan rörvinklarnas ändar (Bild P). Kapa mellanstycket cirka 12 cm längre än avståndet mellan rörvinklarna. Mellanstycket sticks in i den nedre rörvinkeln och träs på den övre rörvinkeln. Montera sedanstupröret (krympningen på röret används endast då stupröret skarvas ihop) (Bild Q). Rörsvep Rörsvepet monteras på väggen strax under stuprörets böj (Bild Q). Svepen monteras med högst två meters mellanrum, vertikalt under varandra. Använd skruv om svepen monteras i trä eller skruv och plugg vid montering i betong eller tegel. Det finns även rörsvep sten med särskild spik. När svepen är fästa i väggen kan stupröret monteras på plats. Tryck ihop svepet om röret och lås det med låskilen. Använd en gummiklubba eller en träbit för att slå kilen på plats (Bild S). Bild P Bild R Bild Q Bild S Vattenavledning För att leda ut vattnet på marken används en utkastare som monteras direkt på stupröret. Takavvattning Halle Plast AB Halle Plast AB Kundtjänst E-post 3

23 Halle Profilgatan Laholm H

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel

Dream 15m2. Halle Isolux 16mm c/c 1070mm regel. Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Dream 15m2 Dream 15m2 Halle Isolux 1mm c/c 70mm regel Halle Isolux 32mm c/c 1270mm regel Förberedelser 1. Skissa och mät ut en Grundplan Grundplan Upprätta alltid en grundplan där alla pelare och partier

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design/Primo MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING FASTA PARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post

Halle Design MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela monteringanvisningen

Läs mer

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli

Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se. 9060031 20140217 lfo sli Halle Primo MONTERINGSANVISNING SKJUTPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Läs igenom hela

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Halle Fasad MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post Fasad lfo dla

Halle Fasad MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER. Halle Plast AB Kundtjänst E-post Fasad lfo dla MONTERINGSANVISNING FASADPARTIER Halle Plast AB Kundtjänst 0430-12280 E-post sales@halle.se www.halle.se Planera arbetet Gå igenom positionslistan som medföljer leveransen och kontrollera nummer och anteckningar

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Dokumenttitel vattenavrinningssystem Monteringsanvisning

Dokumenttitel vattenavrinningssystem Monteringsanvisning Dokumenttitel Alternativ Aquila underrubrik vattenavrinningssystem Monteringsanvisning Tack för att du valt Aquila vattenavrinningsprodukter, ett bra och hållbart val som du kommer att ha nytta av i många

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150202 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

lindab rainline monteringsanvisningar takavvattning Lindab Rainline TM Lindab takavvattning Monteringsanvisningar

lindab rainline monteringsanvisningar takavvattning Lindab Rainline TM Lindab takavvattning Monteringsanvisningar lindab rainline monteringsanvisningar takavvattning Lindab Rainline TM Lindab takavvattning Monteringsanvisningar Förberedelser Innan du börjar Den sammanlagda takarean är avgörande för dimensioneringen

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15

MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 MONTERINGSANVISNING Funkisstugan/förråd 15 www.grastorpstugan.se Bästa kund; Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra Funkisstuga/förråd 15 med samtliga tillval. Vi

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2

Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Monteringsanvisning Expodul Easy roof Oisolerad Aluminiumstomme med eller utan Solo+ inglasning V2 Denna guide är tänkt att användas tillsammans med ER produktkatalog där de flesta profiler och tillbehör

Läs mer

Santex Rum med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 80-86 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 80-86, med Synlig

Läs mer

MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: MATS BILLENUIS Ordernr:

MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: MATS BILLENUIS Ordernr: MONTERING LIMTRÄSTOMME SADEL KAPAD Kundnr: 6210682 MATS BILLENUIS Ordernr: 1092526 SLÅNBÄRSSTIGEN 2 Leverans v: 51 Säljare: Emelie Olsson 590 19 MANTORP 2016-11-21 Tomtaholmsvägen, Östra Karup 269 21 Båstad,

Läs mer

Monteringsanvisning Takavvattningssystem

Monteringsanvisning Takavvattningssystem Monteringsanvisning Takavvattningssystem www.ruukkihome.se 1 Innehållsförteckning Takavvattningssystem... 2 Komponenter till avvattningssystem... 3 Beställa avvattningssystem... 3 Mottagning av leverans...

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Pulpettak Ar nr: 61-2425 Rev.nr 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock 61-2425

Läs mer

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X M O N T E R I N G G O L V Nu är det dags att börja montera friggeboden, golvet blir den naturliga delen att börja med. Det första Ni måste göra är att göra i ordning plintar enligt plintritningen från

Läs mer

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende.

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende. 20 Klart på en helg 2 Svårighetsgrad: Lätt Svårt Innan du byter ut hängrännorna ska du välja material och utseende. Kolla tillverkarnas hemsidor för att se vad som passar bäst på din villa Innan du börjar

Läs mer

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD

MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD MONTERING LIMTRÄSTOMME PULPET OKAPAD Kundnr: 6182824 PER SJÖKVIST Ordernr: 3136523 BJURERUD 423 Leverans v: 19 Säljare: Peter Grahn 655 93 KARLSTAD 2016-03-29 Tomtaholmsvägen, Östra Karup 269 21 Båstad,

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING

MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING MONTAGEANVISNING GLASA ALTANINGLASNING Du behöver följande verktyg: Måttband Krysskruvmejsel Vattenpass Märkpenna 8 mm Led/fast nyckel Borrmaskin Borr 4,2 + 5,5 + 13 mm 1 Innehåll: Börja med att kontrollera

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet

lindab takavvattning monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Lindab Rainline TM Takavvattning det kompletta systemet Montera lätt och snabbt 1 Dimensionering Genom att multiplicera takets längd X med bredden Y erhåller du takets area A. I tabellen kan du se vilket

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabTakavvattning Lindab Rainline Monteringsanvisningar

lindab vi förenklar byggandet LindabTakavvattning Lindab Rainline Monteringsanvisningar lindab vi förenklar byggandet LindabTakavvattning Lindab Rainline Monteringsanvisningar Förberedelser Innan du börjar Den sammanlagda takarean är avgörande för dimensioneringen av takavvattningssystemet.

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 15-04-20 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Halle Design. teknisk information. 1. Halle Design. 2. Allmänt. 3. Skjutbara partier. Innehållsförteckning:

Halle Design. teknisk information. 1. Halle Design. 2. Allmänt. 3. Skjutbara partier. Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 1 Halle Design Halle Primo 11 Burspråk 2 Allmänt 12 Glasval 3 Skjutbara partier 13 Lås/Handtag 4 Fasta partier 14 Byggbredd / Skenor 5 Fasta hörn 15 Underhåll 6 Kombinerade partier

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5 Monteringsanvisning Laisan Bastu 10m 2 v1.5 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

UTG 8 MONTERINGSANVISNING. www.grastorpstugan.se

UTG 8 MONTERINGSANVISNING. www.grastorpstugan.se UTG 8 MONTERINGSANVISNING www.grastorpstugan.se Bästa kund; Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra stugor och förråd Kombi med samtliga tillval. Vi har markerat momenten

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Santex Rum 91 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 91 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 91 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

MONTERING av PVC fönster

MONTERING av PVC fönster MANUAL Verktyg som behövs Monteringsjärn Kofot Skruv/skruv +plugg om betongvägg Vattenpass Skruvdragare Fogskum svällande fogband, drevremsa, etc Falstång Kilar (trä eller plast) Plåtsax 1 ~1,5 cm 1170

Läs mer

VARNING! Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter.

VARNING! Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter. VARNING! VID ANVÄNDNING: Sängskåpet måste alltid vara skruvar genom ryggen. FASTSATT i väggen med fyra Ett sängskåp kan väga flera hundra kilo. Allvarliga olyckor kan inträffa om skåpet välter. Skruvarna

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0 Monteringsanvisning Bure stuga 25m 2 med loft v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1102 A 01 - A 06 Monteringsanvisning för skjutparti

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Takavvattning Färgstarkt, komplett och flexibelt

lindab vi förenklar byggandet Lindab Takavvattning Färgstarkt, komplett och flexibelt lindab vi förenklar byggandet Lindab Takavvattning Färgstarkt, komplett och flexibelt 2 Marknadens mest kompletta takavvattningssystem Lindabs system för takavvattning är marknadens mest omfattande och

Läs mer

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0 Monteringsanvisning Heden Förråd 25m 2 v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

ICOPAL Takavvattning. Effektiv takavvattning för stora och små byggnader. Vackert, tåligt och varaktigt. I VÅTT OCH TORRT

ICOPAL Takavvattning. Effektiv takavvattning för stora och små byggnader. Vackert, tåligt och varaktigt. I VÅTT OCH TORRT ICOPAL Takavvattning Effektiv takavvattning för stora och små byggnader. Vackert, tåligt och varaktigt. I VÅTT OCH TORRT Många droppar blir mycket vatten Icopal AB ingår i Icopalkoncernen som är en ledande

Läs mer

Monteringsanvisning TREND

Monteringsanvisning TREND Monteringsanvisning TREND FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning i broschyren Monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar SVENSK FÖNSTERTRADITION OCH MODERN TEKNIK I SKÖN HARMONI Att montera ett Laganfönster är normalt inget GARANTIER Laganfönster

Läs mer

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning.

Detta är en principiell monteringsanvisning Om objektsspecifika ritningar finns gäller dessa före denna monteringsanvisning. Art nr 79991 080401 Monteringsanvisning för Glaspartier Original ORIGINAL Skjutbara fönsterpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 1, 2, 3 och 4-delade 2+2 spv och 3+3 spv

Läs mer

Aluminiumbeklädnad till limträstomme

Aluminiumbeklädnad till limträstomme Aluminiumbeklädnad till limträstomme Detta är en generell anvisning. Bilder och text förklarar inte exakt tillvägagångssätt vid alla varianter av trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Monteringsanvisning Funkis 11

Monteringsanvisning Funkis 11 Monteringsanvisning Funkis 11 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +10-10 mm (per parti) Tolerans höjd: +7-7 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan

Läs mer