Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden,"

Transkript

1 Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden, Bilaga Rörelseresultat för 2014 Psykiatrifondens inriktning och verksamhet har två huvudsyften: Att stödja forskare ekonomiskt inom området samt upplysa om psykiatriska sjukdomar, om forskning och nya forskningsrön Att arbeta mot stigmatisering av psykisk ohälsa Rörelseresultat 2014 Fondens intäkter Fondens kostnader Rörelseresultat före finansiella intäkter från finansiella investeringar Analys av resultatet 2014 samt utvecklingen över tid Jämförelse Fondens rörelseresultat för åren framgår av följande sammanställning Intäkter Medlemsavgifter Gåvor från enskilda *) Gåvor till minne av någon *) SMS-gåvor Företagsgåvor Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter *) Gåvorna 2011 och 2012 är sammanräknade till ett belopp Kostnader Ändamålskostnader - Stipendier Antistigmaarbete **) Summa

2 Insamlingskostnader Enligt Bokföring Administrativa kostnader Enligt bokföring Nysatsning***) - Enligt bokföring Summa kostnader Rörelseresultat från finansiella investeringar Årets resultat **) Kostnaderna för antistigamtiseringsartbete 2014, totalt kronor, utgörs av betalda tidningsartiklar med syfte att minska stigmatisering av psykisk ohälsa kronor samt stipendium om kronor. Fondens resultat har under åren redovisat ett underskott mellan ca till kronor och inkl. finansielaa investeringar mellan till Underskotten är av strukturell orsak och förväntades inte ändras utan särskilda insatser. De förväntades skapa en negativ spiral som på några års sikt skulle tvinga styrelse att avveckla fonden. Styrelsen beslutade i juni 2014 därför att vidta särskilda åtgärder. Särskilda insatser 2014 Styrelsen beslutade i juni 2014 att ur eget kapital reservera kronor för satsning i Befintlig verksamhet samt kronor till Nystart av Psykiatrifonden. Denna senare satsning hade också som mål att halva det satsade beloppet, , kronor skulle finansieras genom donationer redan under Styrelsens beslut innebar följande: Särskild satsning i Befintlig verksamhet, kronor Nysatsning med brutto och netto kronor Den särskilda satsningen 2014 förväntades medföra ett underskott av rörelseresultatet och att de administrativa kostnadernas andel av insamlade medel skulle överstiga 25 procent. Därför stämde styrelsen av åtgärden med Svensk Insamlingskontroll innan man fattade beslutet. Analys av Befintlig verksamhet inkl. särskild satsning 2014: En särskild satsning har gjorts i nuvarande verksamhet med kronor 2014.

3 befintlig verksamhet inkl särskild satsning Ändamålskostnader Forskningsstipendier Antistigmatiseringsstipendier Information/antistigmatisering Summa Ändamålskostnader Insamlingskostnader Reklamtrycksaker Trycksaker Porto Summa Insamlingskostnader Administrativa kostnader Förbrukningsinventarier Resekostnader Bankkostnader 2 021:50 Kontorsmaterial Redovisningstjänster Bankkostnader 4:50 Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter avdragsgilla 200 Summa Administrativa kostnader Summa kostnader Intäkter totalt Medlemsavgifter Gåvor från enskilda medlemmar Gåvor från företag och organisationer SMS-gåvor Gåvor till minne av Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa rörelseintäkter Nettoresultat Avvikelse Intäktena ökade totalt med kronor mellan 2013 och Av medlemsavgifterna utgörs kronor två företagsmedlemmar om kronor vardera.

4 Antal stödmedlemmar 2014 uppgår till 93, en ökning med 41 från Därav utgörs dessa av 29 ständiga medlemmar samt 64 årsmedlemmar, varav 2 företagsmedlemmar. En ökning från 2014 har skett med 14 ständiga stödmedlemmar samt med 27 årsmedlemmar. Medlemsavgifterna ökade med ca kronor, Gåvor från enskilda med ca , Gåvor till Minne av någon som avlidit, ca samt Bidrag med ca kronor jämfört med Det har således skett en tydlig inkomstökning till fonden. Detta bedöms med säkerhet kunna relateras till den ökade satsningen i Befintlig verksamhet, bl. a genom ett mer utåtriktat arbete. Nyckeltal Insamlings- och administrationskostnader skall vara max 25 procent i förhållande till totala intäkterna alt inte lägre utbetalning till ändamålet än 75 procent i förhållande till de totala intäkterna. Nyckeltal för 2014 Intäkter/gåvor och bidrag uppgick till kronor. Ändamålskostnaderna uppgick till kronor, vilket motsvarar ca 63 procent av insamlade medel. Röresleresultatet visar på att Ändamålskostnaderna hade kunna öka med kronor till kronor. Detta hade medfört en andel av insamalde medel med 74 Procent. Insamlingskostnaderna, kronor och administrativa kostnader, , totalt i förhållande till insamlade medel utgör ca 26 procent. Slutsatser Rörelseresultatet samt nyckeltalet visar på att Psykiatrifondens ekonomi i Befintlig verksamhet är i balans. Nystart av fonden 2014 Till Nystart av fonden reserverade styrelsen kronor. Av denna satsning var målet att halva beloppen skulle återgå i form av donationer. Nysatsningens bestod i följande: Kostnader Grafisk profil Nytt koncept för hemsida Kommunikationsstrategi Utvecklingsarbete, implementering och lansering av hemsida Övriga åtgärder under 2014 (Living Water) Summa Kostnaden för Nystart var kronor lägre än reserverade medel Däremot uppnåddes inte förväntade donationer om kronor. Under 2014 donerades/gavs bidrag med kronor till fonden, en avvikelse med kronor. Arbetet med Nystart av fonden påbörjades under försommaren 2014, varför företagskontakter inte kunde ske under hela året. Under hösten utformade Living

5 Water en strategi över på vilket sätt Psykitrifonden skall kunna expandera samt hur man markandsför verksamheten mot allmänhet, företag och andra organisationer samt möter presumtiva donatorer. Detta arbete påböras först under 2015 och utvecklas successivt. Överföring från Eget Kapital Rörelseresultatet 2014 inklusive den särskilda satsningen i Befintlig verksamhet samt Nystart av fonden blir följande: Rörelseresultat Intäkter Kostnader Ur eget kapital Befintlig verksamhet Nystart av fonden Att finanisera ur Eget Kapital Enligt styrelsens beslut i samaband med satsningen skulle planerad nettokostnad kronor ( samt ) finansieras genom att disponera motsvarande belopp ur Eget Kapital i bokslutet för Överföringen blir istället kronor. Detta nya belopp skall fastställas av styrelsen och är gjort vid styrelsemötet 21 januari 2015 Däremot kan man konstatera att Befintlig verksamhet har arbetat bort det strukturella underskottet i rörelseresultatet genom att inkomsterna har ökat, inte minst genom bidrag/donationer. Stockholm 21 januari 2015

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Häfte 7. Fördjupningsmaterial

Häfte 7. Fördjupningsmaterial Häfte 7 Fördjupningsmaterial Fördjupningsmaterial kopplat till strategisk plan 2016-2017 Inledning Fördjupningsmaterialet är inte en del i beslutsunderlaget till förbundsstämman utan är till för att beskriva

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen)

Förslag till beslut om Personalkonvertibelprogram 2013 (punkt 18a på dagordningen) Förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram (punkt 18 på dagordningen) Bakgrund och skälen för förslagen Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer