Expeditionsförfattningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expeditionsförfattningar"

Transkript

1 Expeditionsförfattningar Höstterminen 2011 Material: Tobias Renberg och, inst för farmaci Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring Läkemedelsbegrepp - läkemedel Avsedd användning eller Egenskaper hos innehåll Undantag 1

2 Läkemedelsbegrepp - läkemedel Avsedd användning tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur eller Egenskaper hos innehåll återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska, i funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos Undantag djurfoder, tilläggsprodukter homeopatika, traditionella växtbaserade läkemedel (vissa avseenden) Läkemedelsbegrepp -receptbeläggning Hälsorisk Vanligt med felaktig användning Obeprövade substanser Parenteral administration Läkemedelsbegrepp -receptbeläggning Hälsorisk även vid korrekt användning. Behandling kräver regelbunden kontakt med vården. T ex långtidsbehandling med acetylsalicylsyra. Vanligt med felaktig användning särskilt när detta leder till fara för patienten. T ex vissa viktminskningspreparat eller uppiggande substanser Obeprövade substanser Parenteral administration Dvs ej via mage-tarmkanal, injektions och infusionspreparat. 2

3 Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring - vad är ett recept? Tillverkningsrecept Kommunikationsunderlag Bedömningsintyg Dokumentationshandling Fysiskt eller elektroniskt dokument - vad är ett recept? Endast undantagsvis ett tillverkningsrecept Underlag för kommunikation mellan flera parter, professionella och patienter (anhöriga) Bevis på att en professionell har bedömt behandlingen Dokumentation av förskrivning och expeditionen Pappersrecept, särskild receptblankett, elektroniska recept (inkl utskrift), dosrecept, telefonrecept, telefaxrecept, recept för djur 3

4 - allmänna skrivregler Tydliga Fullständigt ifyllda Svenska uttryck Beständig skrift (skrivare eller bläck) - allmänna skrivregler ska vara tydliga, och fullständigt ifyllda enligt anvisningar (- ej nödvändigt för giltighetstid, exp-intervall, oanvänd förmånsruta, startförp eller utbytesruta) Svenska uttryck ska eftersträvas, ej latin, ej förkortningar Beständig skrift (skrivare eller bläck) - giltighetstid 1 år 1 månad telefon och telefax Förkortning för första uttag 4

5 - giltighetstid gäller 1 år överförda via telefon eller telefax gäller 1 månad En förskrivare kan förkorta giltighetstiden för det första uttaget. Om patienten hämtar inom utsatt tid blir giltigheten 1 år för resterande uttag. (om recptet upptar 2 recipen, måste de aktiveras var för sig) - ändringar på recept Atenolol Mylan25 mg 50 mg Fel ändring: Atenolol Mylan 25 mg 50 mg ändringar på recept Atenolol Mylan 25 mg 50 mg Alla ändringar ska signeras och dateras Ändringen ska kunna spåras, man måste se vad som stod tidigare Kan göras av förskrivare Farmaceut kan åtgärda tekniska fel (ej påverka läkemedlets verkan) på receptet, t ex ange lämplig förpackningsstorlek i närheten av den förskrivna, komplettera personnummer Farmaceut kan korrigera recept efter kontakt med förskrivare et får aldrig bli otydligt 5

6 - rekvisition av annan än behörig förskrivare Forskning och undervisning Kvalitetskontroller Försvarets behov Skeppsapotek Behandling av svetsblänk - rekvisition av annan än behörig förskrivare Forskning och undervisning Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande, med statligt eller kommunalt stöd, för annat ändamål än hälso- och sjukvård. Ansvaret ofta delegerat. Kvalitetskontroller Sakkunnig person som erhållit tillverknings- eller partihandelstillstånd. Försvarets behov Farmaceut som tjänstgör inom försvarets förband. T ex för internationella insatsstyrkor. - rekvisition av annan än behörig förskrivare Skeppsapotek Redare eller befälhavare ombord på fartyg för att se till att det finns ett adekvat fartygsapotek. Sjöfartsverket beslutar om regelverket. Kan vara delegerat. Behandling av svetsblänk Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsarbete. Enbart för behandling av svetsblänk, och enbart vissa ögondroppar, enligt LVFS 2009:13, 4 kap 11 6

7 -granskningsprocess Eget bassystem 1. Expeditionshinder 2. Rimlighet 3. Tekniska detaljer Korskontrollera! -granskningsprocess Granska alltid recept i en fastställd ordning, det gör det enklare att hålla ordning på alla detaljer och fokusera på relevanta problem, särskilt när det blir invecklat i stressiga situationer. Om du ofta är på en speciell arbetsplats är det lämpligt att systemet överensstämmer med lokala instruktioner. Det är rimligt att börja kontrollera eventuella expeditionshinder och den generella rimligheten på förskrivningen för att spara tid. Korskontrollera alltid receptets delar: - mot hela receptet - mot andra recept - mot vad du observerar i patientmötet (Det är detta som du missar om du granskar ett recept ruta för ruta) -granskningsprocess 1. Giltigt recept? 2. Behörig förskrivare? 3. Rätt läkemedel till rätt patient i rätt dos? 4. Interaktioner, kontraindikationer eller dubbelförskrivningar? 5. Läkemedel kvar? Rätt mängd? 6. Läkemedelsförmån?, Utbyte? 7. Övrigt 7

8 - granskning av recept 1. Giltigt recept Datum, giltighetstid, expeditionsintervall Rätt receptblankett/överföringsmetod 2. Behörig förskrivare Förskrivarkod Begränsad förskrivningsrätt? Underskrift Kontaktuppgifter - granskning av recept 1. Giltigt recept Datum, giltighetstid, expeditionsintervall Rätt receptblankett/överföringsmetod 2. Behörig förskrivare Svenska recept = svensk förskrivare? förskrivarkod ska finnas, förutom för veterinärer Begränsad förskrivningsrätt? enligt beslut, särskild författning eller p g a förskrivarkategori Underskrift Kontrollera kontaktuppgifter, särskilt för förskrivarkategorier vars behörighet är knuten till tjänsten. - granskning av recept 3. Rätt läkemedel till rätt patient irättdos? Sammanhang patient och läkemedelsuppgifter. Särskilda läkemedel, l adress och personnummer på patient/djurägare. Identitet och djurslag på veterinära förskrivningar. 8

9 - granskning av recept 3. Rätt läkemedel till rätt patient irättdos? Läkemedelsruta, patientruta, doseringsruta inklusive indikation, läkemedelsform och styrka nyckeln är att alltihop hänger ihop på ett logiskt sätt. För särskilda läkemedel l krävs adress och personnummer på patient/djurägare. Det kan utelämnas när det inte är möjligt (skyddad identitet, asylsökande, nyfödda etc.), men åtminstone födelsedatum ska anges. Identitet (namn eller nummer) och djurslag ska anges på veterinära förskrivningar. Extra viktigt med korskontroller - läkemedelsbeteckning Fri förskrivningsrätt Godkända läkemedel Oftast i FASS Licensläkemedel särskiljande beteckning Extempore Fastställd beteckning eller hela kompositionen ej generisk förskrivning -läkemedelsbeteckning Fri förskrivningsrätt Godkända läkemedel Oftast i FASS Licensläkemedel särskiljande beteckning Extempore Fastställd beteckning eller hela kompositionen ej generisk förskrivning - hela namnet krävs där produktnamnet består av läkemedelsnamn samt företagsnamn. (generika) - parallelldistribuerade läkemedel är likvärdiga, och utbytbara om inte distributör angetts. 9

10 - granskning av recept 4. Interaktioner, kontraindikationer eller dubbelförskrivningar? Extra viktigt med korskontroller 5. Läkemedel kvar? Rätt mängd? Upprepade uttag? Utlämnat sedan tidigare? Startförpackning? - granskning av recept 4. Interaktioner, kontraindikationer eller dubbelförskrivningar? Extra viktigt med korskontroller 5. Läkemedel kvar? Rätt mängd? Kan produkten förskrivas med upprepade uttag? Vad är utlämnat sedan tidigare? eventuella delexpeditioner. Är startförpackning förskriven? Den minsta godkända förpackningen, högst 30 dagars förbrukning Mängden kan expedieras utöver övriga utlämnanden. -iterering Dessa produkter kan inte itereras (= förskrivas för upprepade uttag) Samtliga förskrivarkategorier Tung narkotika Teknisk sprit Tandläkare belagda produkter för systemiskt bruk Veterinärer Läkemedel för inblandning i foder Läkemedel med östrogen, androgen eller gestagen verkan Övriga särskilda läkemedel, kategori c enligt LVFS 20098:13 bilaga 8 10

11 - granskning av recept 6. Läkemedelsförmån?, Utbyte? Förskrivare kontrollerar - automatiserade spärrar 90-dagarsregeln Annan subvention Generisk substitution 7. Övrigt Överblivna reciperader Motringning av telefonrecept Karenstid på veterinära recept - granskning av recept 6. Läkemedelsförmån?, Utbyte? Förskrivare kontrollerar att patienten är behörig till förmån (patienter bosatta i Sverige, försäkrade i EES-länder, statliga tjänstemän med utlandsstationering samt vissa avtalsländer, produkten ska ingå i förmånen vid aktuell indikation, förskriven av rätt förskrivarkategori) - automatiserade spärrar i apotekens datasystem förhindrar expedition inom förmånen om arbetsplatskod saknas eller produkten inte är subventionerad. I dessa fall kommer landstingen nämligen inte att ersätta apoteken för de sålda produkterna. Högst 90 dagars förbrukning kan lämnas ut inom förmånen. Apoteken får avrunda detta beroende på tillgängliga förpackningsstorlekar. 2/3 av den utlämnade mängden måste vara förbrukat innan ny expedition kan göras. Om det finns särskilda skäl (styrkt patientbehov som inte handlar om att utnyttja förmånsssytemet) kan undantag göras. Födelsekontrollerande läkemedel berörs inte av 90- dagarsregeln. - granskning av recept 6. Läkemedelsförmån?, Utbyte? För vissa produkter, t ex insulin till diabetiker, dyra biologiska läkemedel och p-piller till unga kvinnor, kan landstingen ha beslutat om särskilda subventioner vid sidan av läkemedelsförmånen. Regelverket för dessa subventioner varierar mellan landstingen. (För närvarande är dock insulin gratis överallt). Om inte förskrivaren av medicinska skäl angett att en produkt inte får bytas, så ska apoteken utföra ett byte till billigast tillgängliga generika (LV beslutar avd som är utbytbart, TLV avgör löpande vad som är billigast). Patienten ska informeras om bytet och möjligheten att betala mellanskillnaden. 11

12 - granskning av recept 7. Övrigt Överblivna reciperader ska strykas Motringning av telefonrecept genomfört? - särskilt vid receptförfalskningsrisk Finns karenstid på veterinära recept? - krav för livsmedelsproducerande djur - även 0 dagar ska anges / Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta - granskning av recept 1. Giltighetstid* -1 år om inte annat ifyllt. Gäller för första uttaget. et ogiltigt om det ej hämtats innan dess. Om det är uthämtat gäller 1 år för resterande uttag. 2. Patienten -Personnummer (ej exp hinder om saknas på icke-narkotiska läkemedel) -Namn -Undantag, skyddad identitet (enbart personnr), smittskyddsläkemedel (FRITT! Varken namn eller personnummer behövs) 3. Läkemedelsnamn -Tydligt och godkänt alt. extempore, licensläkemedel eller rikslicens * Behöver inte fyllas i eller strykas enligt praxis 12

13 . Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta - granskning av recept 4. Beredningsform - Finns den formen enligt ovan - ska stå fullständigt utskrivet, (ej ta eller ka), tabletter kan räcka om endast en sorts tabletter 5. Styrka - Finns den styrkan, samt rimlighetsbedömning - OK att spärra vid t ex kombinationspreparat om förväxling ej kan ske, får dock ALDRIG lämnas tom. - Vedertagna förkortningar som till exempel mg är OK! (även IE=Internationella enheter) - Bör anges med siffror OCH bokstäver för extemporeläkemedel 6. Mängd/Behandlingstid - Kan anges som antal eller tid (om mängd kan beräknas) - Närmast befintliga förpackning OK - Räcker mängden för behandlingstiden och dos? - Ej latinska beteckningar för antal - St (=stycken) är en vedertagen förkortning, det är OK. Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta - granskning av recept 7. Doseringsrutan - Minimal risk för feltolkning - Inga förkortningar - Ändamål ska anges bör vara på lekmannaspråk - Användningsanvisning så att patienten kan använda läkemedlet korrekt k (i praktiken inget krav) - Vid behov Max dygnsdos ska anges - Dosering som avviker från FASS ska markeras med OBS! (SIC! Är en latinsk term som ska undvikas) - OBS! används ibland även till off-label-förskrivning. - Vid förskrivning till receptutfärdaren kan För eget bruk ersätta dosering - Kontrollera att denna ruta stämmer mot övriga rutor. Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta - granskning av recept 8. Får inte bytas ut * - Om struken eller tom - byte till billigaste preparat enligt lista (ej halva tabletter, kalenderförpackning etc då detta ej är utbytbart enlight läkemedelsverket) -Signum omej generiskt utbyte, endast av medicinska skäl - Kunden kan alltid få originalpreparatet om denne betalar mellanskillnaden själv. 9. Startförpackning tfö * -Signum om startförpackning - Minsta förpackning expedieras första gången som prov (högst 1 månads förbrukning) -Räknas inte som expeditionstillfälle 10. Med förmån/ utan förmån (*för oanvänd ruta) -Signum, ej kryss - Endast med förmån om arbetsplatskod - Det är förskrivarens uppgift att kontrollera detta! * Behöver inte fyllas i eller strykas enligt praxis 13

14 . Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på antalet exp, utom för teknisk sprit, som bara får lämnas ut en gång. - Vid varje tillfälle får hela mängden (ruta 6) lämnas ut. 12. Expeditionsintervall* - et får inte expedieras igen inom kortare tid - Med bokstäver ej siffror (förfalskningsrisk) - Kan enbart begränsa giltigheten, inte förlänga den eller möjliggöra tätare uttag 13. Recipe 2 - Får inte användas om inte recipe 1 används - Ska strykas/blockeras om det ej används - Om använt börja om från punkt 3 * Behöver inte fyllas i eller strykas enligt praxis - granskning av recept. Det är olämpligt a för ruta Enbart för instudering att granska recept ruta 14. Förskrivaren - Namn och titel textas, stämplas eller förtrycks - Arbetsplats, adress och telefonnummer ska anges - Arbetsplatskod för förmån (streckkod och siffror) - Förskrivarkod 15. Datum - Måste finnas - Normal giltighet 1år 16. Namnteckning - Expeditionshinder om det inte finns - Det enda som inte kan kompletteras per telefon - Individuell, ej nödvändigtvis läsbar - Kan ej skrivas på uppdrag - expeditionshinder För gamla recept Obehörig förskrivare Namnteckning saknas Förskrivarkod saknas Uppenbart oriktigt, ofullständigt eller otydligt - expediera fåtal doser om förskrivare ej kan nås (bryta förpackning är OK) Misstanke om förfalskning 14

15 - recept från EES-länder EES = Europeiska unionen samt Norge, Island och Lichtenstein Skriftliga recept 1 uttag Läkmedel godkänt i ursprungsland och Sverige, ej nödvändigtvis samma namn, näraliggande förpackningsstorlek Ej läkemedel till livsmedelsproducerande djur, teknisk sprit eller narkotika klass I-III Lätt narkotika, högst 30 doser (Födelsedatum måste finnas, men ej förskrivarkod eller styrka/mängd i både siffror och bokstäver Farmaceut måste ej förstå anvisningar om patienten anger att den gör det. - på apoteksetiketten skrivs då: används enligt anvisningen på receptet -särskilda läkemedel Särskild blankett för human förskrivning Krav på personnummer och adress Siffror och bokstäver för styrka och mängd Ingen iterering av tung narkotika Ruta för ID-kontroll -särskilda läkemedel Särskild blankett för human förskrivning (Högre säkerhet) Krav på personnummer och adress (undantag när det inte är möjligt, dock minst födelsedatum) Mängd (aldrig behandlingstid) ska anges med siffror och bokstäver (Undantag för EES-recept & e-recept) Styrka ska anges med siffror och bokstäver (Undantag för EES-recept & e-recept) Ingen iterering av tung narkotika (Undantag, licensläkemedel) Ruta för förskrivares ID-kontroll ska vara ifylld. 15

16 Gäller 1 år från utfärdandet om inte kortare tid anges nedan. Läkemedels-/Hjälpmedels-/Livsmedelsnamn, Läkemedelsform, Styrka Behandlingstid eller mängd Dosering, användning, ändamål Patientens personnummer och namn/djurägare Särskilda upplysningar Förskrivarens namn, yrke, adress, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod, arbetsplatskod Namn på apoteket som skrivit ut det elektroniska receptet Person som skrivit ut det elektroniska receptet (datasignatur + namnteckning) Apotekets noteringar Gäller 1 år från utfärdandet om inte kortare tid anges nedan. Behandlingstid eller mängd Dosering, användning, ändamål Patientens personnummer och namn/djurägare Särskilda upplysningar Läkemedels-/Hjälpmedels-/Livsmedelsnamn, Läkemedelsform, Styrka Förmånstyp Datum Giltighet Förskrivarens namn, yrke, adress, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod, arbetsplatskod Namn på apoteket som skrivit ut det elektroniska receptet Person som skrivit ut det elektroniska receptet (datasignatur + namnteckning) Apotekets noteringar Förmånstyp Datum Giltighet -elektroniska recept Vanligaste sättet att kommunicera en förskrivning Förskrivning görs med hjälp av förskrivningsstöd. Förskrivaren har inte sett ett fysiskt recept. Data om förskrivningen överförs i moduler som sedan lagras eller skrivs ut i ett mottagarsystem. Patient kan begära utskrift av elektroniskt recept. Patient kan begära överföring av fysiskt recept till elektronisk form (receptregister) - överföring till receptblankett LVFS 2009:13 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Bilaga 5 På begäran av patient ska elektroniskt recept skrivas ut Den som skriver ut receptet granskar utskriften och skriver under Det elektroniska receptet spärras 28 Alla uppgifter ska följa med, även gjorda ändringar (vem och var) och expeditioner - granskning av utskrivna elektroniska recept LVFS 2009:13 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Bilaga 5 Notera avsaknad av enheter Särskilda läkemedels styrka och mängd enbart med siffror Inga understrykningar /markeringar 28 Skrivfel förekommer inte, men felval kan skapa förvirrande feltyper 16

17 - överföring till elektroniska recept På begäran ska fysiskt recept överföras i elektronisk form (ej telefon- eller telefaxrecept) Stor noggrannhet Alla uppgifter om ändringar och utlämnanden ska följa med En farmaceut måste kontrollera överföringen Pappersreceptet blir ogiltigt, arkiveras på apoteket. - telefonförskrivning Från förskrivare till farmaceut Blankett eller elektronisk registrering Repetera uppgifter Motringning Giltigt 1 månad för 1 expedition Arbetsplatskod och förskrivarkod kan anges med siffror blanketten lämnar inte apoteket förfalskningsrisken liten - telefonförskrivning av narkotika Tung narkotika högst 5 avdelade doser Lätt narkotika minsta förpackning / högst 30 avdelade doser Mängd och styrka ska vara med både siffror och bokstäver för narkotika 17

18 - telefonförskrivning Från förskrivare till farmaceut (Farmaceuten skriver under) Till blankett eller (lokal) elektronisk registrering Repetera uppgifter så att förskrivaren kan bekräfta Motringning vid okänd förskrivare Giltigt 1 månad för 1 expedition Högst fem avdelade d doser (=en avgränsad mängd läkemedel, l t ex en tablett eller en kapsel) tung narkotika. Bara den minsta förpackningen lätt narkotika. Får ej vara större än 30 avdelade doser. Om förpackningar inte finns, kan telefonförskrivning inte göras. Mängd och styrka ska vara med både siffror och bokstäver för särskilda läkemedel Arbetsplatskod och förskrivarkod kan anges med siffror blanketten lämnar inte apoteket förfalskningsrisken liten - granskning av telefonrecept Kryss istället för signum acceptabelt i förmånsruta Vid flervalsalternativ måste rätt alternativ väljas - patient/djurägare - förskrivarkategori Enbart siffror i förskrivaroch arbetsplatskod Skriv upp genomförd motringning -telefaxrecept Rätt blankett Förskrivaren ska intyga äkthet t ex via säkra överföringar Märkning av blankett FAX alt TELEFAX samt apotekets t namn Original ogitligt Giltigt 1 månad för 1 uttag Ingen särskild mängbegränsning för narkotika 18

19 -jämförelse mellan överföringsformer Telefon Telefax Elektroniskt Skriftlig överenskommelse: Nej Ja Ja Giltighetstid: 1 månad 1 månad 1 år Blankett: Telefonblankett Märks FAX + Apotek Elektroniskt /elektronisk t /utskriftsblankett Får itereras: Nej Nej Ja Restriktioner för Ja Nej Nej narkotika: -dosreceptet Praktisk information Teknisk information Enkelförnyelse Farmaceut ansvarar för ändringar allt ska in Telefonerade ändringar av narkotika inga mängdbegränsningar Överblick över hela förskrivningen -dosreceptet Innehåller en del praktisk information kring patienten som till exempel boende. Teknisk information om dosdispenseringen, t ex en stopptid för hur sent man kan göra ändringar innan påsar eller brickor tillverkas En ansvarig förskrivare kan förnya samtliga ordinationer med en namnteckning Förskrivarens ändringar ska föras in på receptet av en farmaceut allt ska föras in på det elektroniska receptet innan expedition Vid telefonerade ändringar av narkotika inga mängdbegränsningar eftersom original på apotek utfärdaren får kopia för kontroll Förskrivare får tillgång även till andras förskrivning Avtal upphäver sekretssen 19

20 -dosreceptet Notera att receptet har oändligt antal reciperader - djurrecept Djurslag ID på djuret Karenstid för livsmedelsproducerade djur Vissa hormoner får inte itereras, inte heller läkemedel för inblandning i foder Djurreceptsblankett även för särskilda läkemedel (då krävs personnummer och adress på djurägaren, samt styrka och mängd med såväl bokstäver som siffror, däremot krävs ingen förskrivarkod) Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring 20

21 Utlämnande av läkemedel - utlämnande av jourdoser Då det inte finns någon möjlighet för patienten att komma till apoteket. Behörig förskrivare I samband med behandling Ej i större omfattning eller rutinmässigt utfärdaren har informationsskyldighet Får ej ta betalt Utlämnande av läkemedel - utlämnande av jourdoser Då det inte finns någon möjlighet för patienten att komma till apoteket. Behörig förskrivare I samband med dbehandling Ej i större omfattning eller rutinmässigt (Undantag för behandling av allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen förskrivare får lämna ut all antibiotika som behövs) utfärdaren har informationsskyldighet Får ej ta betalt (undantag behandling av djurbesättningar) Utlämnande av läkemedel -informationsskyldighet Individuellt anpassad information Förvissa sig om att kunden kan använda läkemedlet på rätt sätt Även till djurägare Information om generiskt utbyte Påverkan av reaktionsförmågan (ffa förskrivarens informationsansvar) 21

22 Utlämnande av läkemedel - färdigställande Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt Författningsmässig kontroll Farmakologisk kontroll Teknisk kontroll Bekräftas med signum på recept och apoteksetikett Utlämnande av läkemedel - färdigställande Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt Författningsmässig kontroll (förskrivning enligt föreskrifter?) Farmakologisk kontroll (Rimlig dos, indikation etc i det aktuella fallet) Teknisk kontroll (Hållbarhet användningstiden ut. Inga synliga fel eller brister på produkten) Bekräftas med signum på recept och apoteksetikett Utlämnande av läkemedel - Brytning av läkemedelsförpackningar Läkemedel ska lämnas ut i originalförpackning. Undantag: Jourdos Individuella doser Dosdispensering Slutenvård i behov av förtydligande 22

23 Läkemedelsbegrepp -ex tempore Icke standardiserat läkemedel som tillverkas av ett apotek för viss patient Som regel receptbelagda men: Beroende på innehållsämnen kan de få rikslicens som receptfria Läkemedelsbegrepp -licens Icke godkända läkemedel med särskilda försäljningstillstånd, alltid receptbelagda Särskilda skäl, för särskilda behov Enskild licens Rikslicens Generell licens Beredskapslicens Läkemedelsbegrepp -licens Icke godkända läkemedel med särskilda försäljningstillstånd, alltid receptbelagda Särskilda skäl, för särskilda behov, det är en legitimerad farmaceut på ett apotek som ska söka licensen. Ansökan skickas elektroniskt till läkemedelsverket. Förskrivares motivering i om varför läkemedlet behövs ska bifogas. Läkemedel i kliniska prövningar behöver ingen licens, den ingår i tillståndet för prövningen. Licensbeslutet rör framförallt produktens kvalitet, det är inte ett godkännande av doseringen. Enskild licens Det som oftast avses när man talar om licenser. Förskrivning till enskild patient, djur eller djurbesättning. Ibland finns licensvaror på lager hos grossisterna, ibland får de importeras från något annat land. 23

24 Läkemedelsbegrepp -licens Rikslicens Ett specialtillstånd för apotekstillverkade standardiserade läkemedel (lagerberedningar) som inte är godkända för försäljning. Notera att apotek i detta fall avser s k extemporeapotek som godkänts av Läkemedelsverket, som regel centraliserade tillverkningsenheter Om mer än 1000 förpackningar av ett läkemedel tillverkas per år, måste rikslicens sökas. Generell licens Ska tillgodose en enskild kliniks behov. T ex en specialiserad klinik som tar hand om ovanliga sjukdomstillstånd från ett stort upptagningsområde. Beredskapslicens Ska täcka hela landets behov av ett läkemedel, när det inte finns tid att invänta tillstånd. Kan användas vid akuta epidemier, kärnkraftsolyckor, okontrollerad giftspridning etc. Svininfluensavaccinet kunde t ex ha fått beredskapslicens om godkännandet inte hunnit bli klart. Läkemedelsbegrepp -teknisk sprit Inte ett läkemedel Bara yrkesmässig användning! Utvärtes bruk Desinfektion av instrument Laboratorieändamål Från apotek enbart till behöriga förskrivare, mot recept eller rekvisition (vanligast) Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring 24

25 Förskrivare Normalt krävs en yrkeslegitimation för samtliga förskrivarkategorier. Läkare Fri förskrivningsrätt Bara behandling av människor Veterinärer Fri förskrivningsrätt Bara behandling av djur Förskrivare Normalt krävs en yrkeslegitimation för samtliga förskrivarkategorier. Läkare Fri förskrivningsrätt, läkemedel och teknisk sprit Bara behandling av människor Även icke-legitimerade (AT eller vikarierande läkare) enligt särskilt förordnande. Dessa får enbart förskriva det som ingår i förordnandet, och enbart på den arbetsplats där de har förordnandet. Ett sådant förordnande är tidsbegränsat. Förskrivare Veterinärer Fri förskrivningsrätt, läkemedel och teknisk sprit Bara behandling av djur Även icke-legitimerade enligt särskilt förordnande. Dessa får enbart förskriva det som ingår i förordnandet, och enbart på den arbetsplats där de har förordnandet. Ett sådant förordnande är tidsbegränsat. 25

26 Förskrivare - fri förskrivningsrätt Vetenskap och beprövad erfarenhet Inskränkningar enligt författningar Indragen förskrivningsrätt Ingen garanti för att läkemedlet får säljas Ingen garanti för läkemedelsförmån Veterinärs preparatval Förskrivare - fri förskrivningsrätt Vetenskap och beprövad erfarenhet Förskrivaren personligen ansvarig för sina förskrivningar riskerar sin legitimation Inskränkningar enligt författningar (abortmedel, narkotika för vissa syften förskrivningsrätten begränsas beroende på förskrivarens kompetens och tjänstgöringsplats) Indragen förskrivningsrätt Förskrivare som misskött sig, eller särskilt begärt det (t ex vissa pensionerade förskrivare) kan ha fått särskilda restriktioner, framförallt avseende teknisk sprit och narkotika. Ingen garanti för att läkemedlet får säljas Licens kan behövas. Beviljande av licens beror inte bara på förskrivningens lämplighet, utan också på att det går att hitta ett preparat där apoteket vågar ansvara för produktkvaliteten. Förskrivare - fri förskrivningsrätt Ingen garanti för läkemedelsförmån För att minska samhällets läkemedelskostnader så kan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) besluta att bara vissa specialistutbildade förskrivare får förskriva ett visst preparat med läkemedelsförmån. Veterinärs preparatval Veterinärer måste pröva läkemedel i en speciell ordning, den så kallade kaskadprincipen. Andra möjligheter måste vara uttömda innan veterinären kan använda sin fria förskrivningsrätt fullt ut. Motsvarande princip finns inte nedtecknad för läkare, men i praktiken torde det ingå i kravet på vetenskaplighet att överväga godkända preparat i första hand. Kaskadprincipen 1. (Veterinära) preparat godkända för aktuell indikation och aktuellt djurslag 2. Andra veterinära preparat 3. Övriga läkemedel (humanläkemedel eller licensprodukt från EU) 4. Ex tempore 26

27 Förskrivare Förskrivningsrätt bunden till tjänsten. Särskilda läkemedelsförteckningar Enbart till människor Sjuksköterskor Vissa ATC-koder på vissa indikationer i Får rekvirera sprit och läkemedel Barnmorskor Enbart i födelsekontrollerande syfte Förskrivare Sjuksköterskors och barnmorskors förskrivningsrätt är bunden till att de har vissa tjänster. Deras förskrivning begränsas av särskilda förteckningar i författningarna. De får bara behandla människor. Sjuksköterskor SOSFS 2001:16, bilaga Måste ha särskild utbildning Vissa ATC-koder på vissa indikationer. Sjuksköterskors som är osäkra på diagnosen, får inte förskriva läkemedel. Ibland begränsade mängder. Får rekvirera sprit och läkemedel Förskrivare Barnmorskor LVFS 2009:13, bilaga 3 Enbart i födelsekontrollerande syfte Måste ha särskild utbildning, men det har i stort sett alla nu yrkesverksamma barnmorskor. 27

28 Förskrivare Enbart till människa Särskilda läkemedelsförteckningar Odontologiska indikationer Tandläkare Iterering av 1. fria preparat 2. belagda preparat med lokal verkan Tandhygienister Förskrivare Tandläkare Enbart till människa (kan få dispens för djur) Odontologiska indikationer (dvs behandla tänder, munhåla eller angränsande vävnad eller möjliggöra sådan behandling) Bilaga 1 LVFS 2009:13, notera mängdbegränsning (30 st) på opiodanalgetika förutom tramadol Iterering av receptfria preparat och receptbelagda preparat med lokal verkan. Även icke-legitimerade (vikarierande tandläkare) enligt särskilt förordnande. Dessa får enbart förskriva det som ingår i förordnandet, och enbart på den arbetsplats där de har förordnandet. Ett sådant förordnande är tidsbegränsat. Förskrivare Tandhygienister Enbart till människa Odontologiska indikationer (dvs behandla tänder, munhåla eller angränsande vävnad eller möjliggöra sådan behandling) Bilaga 2 LVFS 2009:13 28

29 Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring Narkotika och särskilda läkemedel Särskilda läkemedel Narkotika Tung narkotika (klass II och III) Lätt narkotika (klass IV och V) klass I: Ingen medicinsk användning Undantag, gränsvärden Anabola steroider tillväxthormon mm. Narkotika och särskilda läkemedel Särskilda läkemedel (LVFS 2009:13, bilaga 8, receptförfalskningsrisk) Narkotika (är alltid särskilda läkemedel) LVFS 1997:12, beroendeframkallande och/eller euforiserande effekter. Högre klass betyder ökad terapeutisk betydelse, och mindre hälsorisker. Tung narkotika (klass II och III) (T ex morfin, fentanyl, flunitrazepam, kodein) Lätt narkotika (klass IV och V) (T ex bensodiazepinder, zopiklon) Klass I: Ingen medicinsk användning (t ex cannabis, heroin) Notera undantag för vissa substanser, t ex kodein och dextropropoxifen, när mängden per avdelad dos är liten. Anabola steroider tillväxthormon mm. 29

30 Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring Resebestämmelser - införsel i Sverige personligt bruk medicinska ändamål UTANFÖR EES högst 3 månaders förbrukning INOM EES högst 1 års förbrukning Resebestämmelser - införsel i Sverige Dopingklassade läkemedel högst 14 dagars förbrukning Narkotikaklassade läkemedel Ej klass I Tung narkotika: 5 dagars förbrukning Lätt narkotika: 3 veckor om stannar (förväntas ta kontakt med svensk vård) 3 månader om tillfälligt i Sverige 30

31 Resebestämmelser - Resa med narkotika inom Schengenområdet Mottagarlandet avgör vad som är narkotika. Klass I IV är narkotika i alla länder. Kräver Schengenintyg (Skrivs ut på apotek) Intyg giltigt i 30 dagar för 30 dagars förbrukning Generösare för tung narkotika, i vissa fall begränsande för lätt narkotika när det gäller införsel i Sverige Schengenområdet ungefär lika med EES Resebestämmelser - Resa med narkotika inom Schengenområdet Mottagarlandet avgör vad som är narkotika. Klass I IV är narkotika i alla länder. Kräver Schengenintyg (Skrivs ut på apotek) Intyg giltigt i 30 dagar för 30 dagars förbrukning Generösare för tung narkotika, i vissa fall begränsande för lätt narkotika när det gäller införsel i Sverige Reglerna för Schengenintyg gäller: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Ungern, Tyskland och Österrike. (vilket inte riktigt motsvarar Schengenländerna, eller EU) Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda läkemedel Resebestämmelser Försäljning och marknadsföring 31

32 Försäljning och marknadsföring - receptfri försäljning utanför apotek Läkemedelsverket avgör vad som får säljas Ingen rådgivning. Bara information ur bipacksedel. Inte till den som är under 18 år (apotek har inte någon åldersgräns - förutom på nikotinläkemedel) Försäljning och marknadsföring - läkemedelsreklam Enbart godkända läkemedel Inte läkemedel för barn Inga receptbelagda läkemedel till allmänheten (undantag: vaccin) Aktuell, saklig, balanserad Främja en god användning Tydligt att det är reklam Försäljning och marknadsföring - Läkemedelsprover I syfte att bli förtrogen med nya produkter, ej för behandling Endast godkända produkter Till behörig förskrivare eller apotekschef 32

33 Generika Original (substans X) Original (substans X) Tid Patentet löper ut Generika1 (substans X) Generika2 (substans X) Parallellimport och parallelldistribution (Principen om fri rörlighet av varor inom EUs gränser undanröjer tullar och möjliggör parallellhandel om läkemedelspriserna kiljer mellan olika medlemsstater) Utlandet (EU) Sverige Tillverkare Direktimport 200 kr/dos Parallellimportör/ 50 kr/dos parallelldistributör Parallellhandel (ompackning och ommärkning) 150 kr/dos Generika och parallellhandel Generika: (lista upprättas hos läkemedelverket) samma substans och mängd annat läkemedelsnamn Parallellimport: (måste godkännas av läkemedelsverket) samma substans och mängd annan förpackning ev. andra tillsatsämnen, t ex färg, brytskåra Parallelldistribution: (centralt godkända läkemedel inom EU) läkemedel identiskt språk på produktinformationen ska vara svenska 33

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll - vad är ett recept? Kommunikationsunderlag - förskrivare - patient farmaceut Professionell bedömning Dokumentationshandling

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1.

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1. Färdigställande och kontroll Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt (enligt skriftlig rutin) Författningsmässig kontroll (fullständigt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10 Författningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson Leg. apotekare och doktorand Samhällsfarmaci/ Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 1 Innehåll Läkemedel Handel och import

Läs mer

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin!

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin! approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se.

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se. Recept Recept för läkemedel Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel Recept för livsstil FYSS.se Hjälpmedelskort diverse tillbehör Recept utseende Allmän princip: En ren övning i att fylla i tomma rutor där

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Läkemedelsverket 2017-11-09 Maria Jafner Kliniska Prövningar och Licenser Gunilla Andrew-Nielsen Enhetschef Enhetsadministratör Malika

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 3, mars

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 1, maj 2016)

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 03-03- kl. 9.00-3.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet, bok Receptföreskrifter.

Läs mer

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015.

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015. Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm 1216 Yvonne Borg och Helena Calles, Stockholm Inledning regleras i lagen (2002:160) och i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m m. ger skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516034HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och finns endast i nätversion. Kontrollera

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3 LVFS 1997:10 LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM FÖRORDNANDE OCH UTLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL M.M. (RECEPTFÖRESKRIFTER); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan!

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Receptkompendium Tentamen i författningar 170306 Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Recept 1 LVFS 2009:13 Bilaga 5 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om

Läs mer

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Charlotta Alvarmo, Leg apotekare Univ.adjunkt Sahällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet Betygskriterier Definierade områden

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

Regelverk kring läkemedel

Regelverk kring läkemedel Regelverk kring läkemedel Linda Grahn Ordförande Norrbottens Läkemedelskommitté Informationsapotekare Läkemedelsförmånerna Lag om läkemedelsförmåner (2002:160) Skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal Förklaring av dosrecept inför starten av 1. Förklaring av nytt dosrecept Detta dokument syftar till att beskriva innehållet i det nya dosreceptet som börjar gälla i samband med övergången till. I dokumentet

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 5, mars 2015)

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2017-08-16 kl. 08.00-12.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet,

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Nedan kan du ta del av svaren på många av de frågor som ställts under utbildningen avseende användandet av Pascal. Dokumentet uppdateras

Läs mer

Läkemedelsförmånerna

Läkemedelsförmånerna 1376 Lisa Landerholm, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Stockholm Anna Märta Stenberg, Stockholm Inledning regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m. Lagen ersatte den tidigare lagen

Läs mer

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se Dnr: 3.1-2013-038577 Remissinstans Apotekarsocieteten Apotekens Service AB Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Farmaciförbundet Försäkringskassan i Visby Kommerskollegium Landstingens/regionernas kontaktpersoner

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2016

Landstingsbeslutade subventioner 2016 2016 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år Spolvätskor

Läs mer

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx.

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och

Läs mer

Licens eller extempore när FASS inte räcker till

Licens eller extempore när FASS inte räcker till Licens eller extempore när FASS inte räcker till SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2005 2006 Innehåll ApoteksTillverkadeLäkemedel (ATL)... 1107 Extempore...1106, 1107 Extemporeförskrivning...1108 Kvalitet och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Försäkringskassan genom ylva.bernrup@forsakringskassan.se, verksamhetsansvarig, HK Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer