Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum"

Transkript

1 Resultatsammanställning

2 Fråga 1a Vilken typ av organisation arbetar du på? landsting 2% myndighet 37% kommun 61% 292 svaranden

3 Fråga 1b Har din organisation rikstäckande verksamhet? 1% Ja 30% Nej 69% 292 svaranden

4 Fråga 1c I vilken region är er organisation huvudsakligen lokaliserad? (Om rikstäckande, var finns huvudkontoret?) Östergötlands län Örebro län Västra götalands län Västmanlands län Västernorrlands län Västerbottens län Värmlands län Uppsala län Södermanlands län Stockholms län Skåne län Norrbottens län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Jämtlands län Hallands län Gävleborgs län Gotlands län Dalarnas län Blekinge län svaranden

5 Fråga 2 Hanterar er organisation geografisk information på något sätt? (Totalt 292 svaranden) Nej 11% 2% Ja 87%

6 Fråga 3b jämförelse med 2007 och 2003 Hur stor andel av de som arbetar i er organisation arbetar med geografisk information/kartor i någon omfattning? 30% % 24% 20% Procent 15% 14,5 % 10% 8,5 % 5% 0% Medelvärde resultat

7 Fråga 4 Hur stor andel av de som arbetar med geografisk information arbetar med följande arbetsuppgifter i din organisation? Stab, chef, beställning Utveckling, forskning 3% 5% Dataproduktion, mätning, kartering 9% Support/utbildning 3% Avancerad användning, t.ex. bearbeta, beräkna och analysera 12% Enbart enkel användning, t.ex. söka information och utföra enkla analyser 68% 221 svaranden

8 Fråga 5a Har ni inom er organisation någon fastställd/beslutad strategi som innefattar geodata/geografisk information? 6% Ja 38% Nej 56% 230 svaranden

9 Fråga 5b Ser du det som ett problem att ni inte har en fastställd/ beslutad strategi som innefattar geodata/geografisk information? 13% Ja 48% Nej 39% 145 svaranden

10 Fråga 5c Vad är syftet med strategin? (Svar frivilligt) Annat 37 Att effektivisera verksamheten med hjälp av IT 73 Att effektivisera arbetet med geodata 88 Att öka användningen av geodata

11 Fråga 6 (antal) Vad av detta stämmer när det gäller er organisation? (Möjligt att ange flera alternativ) Strategin, som tar upp geodata ingår i en annan skriftlig strategi (t ex IT strategi, miljöstrategi etc.) 42 är förankrad på ledningsnivå i organisationen 85 innefattar standardiseringsfrågor 36 används som styrdokument i organisationen 47 behandlar SDI (Spatial Data Infrastructure) 23 inget av ovanstående Antal

12 Fråga 6 (procent) Vad av detta stämmer när det gäller er organisation? (Möjligt att ange flera alternativ) Strategin, som tar upp geodata Antal procent 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ingår i en annan skriftlig strategi (t ex IT strategi, miljöstrategi etc.) 12% är förankrad på ledningsnivå i organisationen 25% innefattar standardiseringsfrågor 10% används som styrdokument i organisationen 14% behandlar SDI (Spatial Data Infrastructure) 7% inget av ovanstående 32%

13 Fråga 7 Inom vilka områden har införandet av GIS lett till nytta? (Möjligt att ange flera alternativ) Service till allmänhet 160 Beslutstöd och politik 174 Stöd till privata företag 77 Natur och miljöskydd 148 Infrastruktur 137 Administration Antal

14 Fråga 8 Genomför ni kostnads /nyttoanalyser vid projekt som rör geodata/gis? 10% Ja 15% Nej 75% 217 svaranden

15 Fråga 9a Har ni någon formellt utsedd GIS samordnare? 1% Ja, flera personer. 7% Nej 38% Ja, en person i vår organisation 50% Ja, en person från en annan organisation 4% 215 svaranden

16 Fråga 9a kommuner Har ni någon formellt utsedd GIS samordnare? (Endast kommunernas svar) 1% Ja, flera personer. 6% Nej 29% Ja, en person i vår organisation 58% Ja, en person från en annan organisation 6% 149 svaranden

17 Fråga 9a myndigheter Har ni någon formellt utsedd GIS samordnare? (Endast myndigheternas svar) 2% Ja, flera personer. 9% Ja, en person i vår organisation 33% Nej 56% Ja, en person från en annan organisation 0% 64 svaranden

18 Fråga 9b Vilken/vilka är den/de viktigaste uppgifterna för den formellt utsedde GISsamordnaren i er organisation? (Max 2 alternativ kunde anges) Annat 9 Att ge support eller utbildning inom GIS 54 Att utveckla/administrera GIS verktyg 56 Att arbeta med geografisk information genom uppdatering, kartering, mätning, byte av referenssystem etc. 55 Att förse verksamheter inom organisationen med GIS analyser/planerings och beslutsunderlag 59 Att arbeta med GIS strategier 30 Att införa GIS i hela/delar av organisationen

19 Fråga 10a Samarbetar ni med någon annan offentlig organisation (t ex grannkommun) inom området geodata? (T ex när det gäller system, metod, resurser. Samarbete i form av inköp av data avses EJ.) 0 5 Nej Myndighet Kommun Ja Antal

20 Fråga 11:1 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Enbart enkel användning, t.ex. söka information och utföra enkla analyser Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 5 Köpa tjänster 9 Vidareutbilda befintlig personal Antal

21 Fråga 11:2 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Avancerad användning, t.ex. bearbeta, beräkna och analysera Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 24 Köpa tjänster 39 Vidareutbilda befintlig personal Antal

22 Fråga 11:3 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Dataproduktion, mätning, kartering Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 26 Köpa tjänster 42 Vidareutbilda befintlig personal Antal

23 Fråga 11:4 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Utveckling, forskning Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 8 Köpa tjänster 27 Vidareutbilda befintlig personal Antal

24 Fråga 11:5 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Stab, chef, beställning Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 5 Köpa tjänster 3 Vidareutbilda befintlig personal Antal

25 Fråga 11:6 Hur planerar ni att täcka ert behov av geodata /GIS kompetens under de närmaste tre åren inom området: Support/utbildning Inget ökat kompetensbehov inom de närmaste tre åren Nyanställa 7 Köpa tjänster 59 Vidareutbilda befintlig personal Antal

26 Fråga 12:1 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området: Enbart enkel användning, t.ex. söka information och utföra enkla analyser Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 35 Forskarutb. 4 Högskoleutb. 13 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 10 Kortare utbildning Antal

27 Fråga 12:2 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området: Avancerad användning, t.ex. bearbeta, beräkna och analysera Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 10 Forskarutb. 7 Högskoleutb. 89 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 26 Kortare utbildning Antal

28 Fråga 12:3 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området: Dataproduktion, mätning, kartering Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 8 Forskarutb. 5 Högskoleutb. 63 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 46 Kortare utbildning Antal

29 Fråga 12:4 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området: Utveckling, forskning Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 5 Forskarutb. 15 Högskoleutb. 52 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 7 Kortare utbildning Antal

30 Fråga 12:5 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området Stab, chef, beställning Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 16 Forskarutb. 3 Högskoleutb. 36 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 4 Kortare utbildning Antal

31 Fråga 12:6 Vilken utbildningsnivå är ni främst intresserade av inom området: Support/utbildning Har ej behov Inget specifikt krav på nivå 10 Forskarutb. 2 Högskoleutb. 54 Yrkesutbildning/teknisk utbildning (Yrkeshögskola) 21 Kortare utbildning Antal

32 Fråga 13 På vilken nivå i din organisation följer ni utvecklingen av EU direktivet Inspire? 18% Ledningsnivå 16% Inspire följs/diskuteras inte 24% Teknisk nivå 24% På flera nivåer i organisationen 18% 241 svaranden

33 Fråga 14 Vilka förväntningar har du på Geodatasamverkan? (möjligt att ange flera alternativ) Att vi får ökad tillgång till geodata 15% Att villkor och avgifter för användning av geodata är enkla och enhetliga 13% Att geodata och tjänster är tydligt och användarvänligt beskrivna 11% Att geodata som vi får tillgång till är möjliga att kombinera 10% Att det finns tjänster tillgängliga som tillgodoser våra behov 11% Att vi i framtiden ska kunna hämta geodata från olika källor på ett ställe, t ex via en portal 12% Att det ska bli enklare att få tillgång till geodata 13% Att priserna på geodata sänks 13% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Antal procent

34 Fråga 15 kommuner respektive myndigheter Inom vilka områden gällande geodata/gis anser du att det är viktigt med standarder? (möjligt att ange flera alternativ) Allmänt, referensmodeller, terminologi, katalogisering, certifiering Geografiska objekt och vektorgeometri Gränssnittsteknik Metadata, kvalitet och dataspecifikationer Referenssystem och positionering Kommuner Sensorer, raster och bilder Myndigheter Tillämpningsspecifika standarder Inget område Antal

35 Fråga 15 alla svaranden i procent Inom vilka områden gällande geodata/gis anser du att det är viktigt med standarder? (möjligt att ange flera alternativ) Allmänt, referensmodeller, terminologi, katalogisering, certifiering 18% Geografiska objekt och vektorgeometri 15% Gränssnittsteknik 14% Metadata, kvalitet och dataspecifikationer 19% Referenssystem och positionering 19% Sensorer, raster och bilder 8% Tillämpningsspecifika standarder 8% Inget område 0% 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Antal procent

36 Fråga 16 Erbjuder er organisation geografiska informationstjänster till externa målgrupper? (möjligt att ange flera alternativ) 3% Nej 26% Ja, via vanliga webbsidor 42% Ja, APIer 5% Ja, via WMS/WFS 18% Ja, via mobilappar 6%

37 Fråga 17:1 Till vilka målgrupper riktar sig tjänsterna och är det betaltjänster eller gratistjänster? Tjänster till FÖRETAG: Endast gratistjänster Både gratistjänster och betaltjänster 4 17 Endast betaltjänster 0 1 Myndighet Kommun Har ingen tjänst för denna målgrupp Antal 117 svaranden

38 Fråga 17:2 Till vilka målgrupper riktar sig tjänsterna och är det betaltjänster eller gratistjänster? Tjänster till OFFENTLIGA AKTÖRER: Endast gratistjänster Både gratistjänster och betaltjänster 2 15 Endast betaltjänster 1 1 Myndighet Kommun Har ingen tjänst för denna målgrupp Antal 119 svaranden

39 Fråga 17:3 Till vilka målgrupper riktar sig tjänsterna och är det betaltjänster eller gratistjänster? Tjänster till PRIVATPERSONER: Endast gratistjänster 0 99 Både gratistjänster och betaltjänster 0 14 Endast betaltjänster 0 0 Myndighet Kommun Har ingen tjänst för denna målgrupp Antal 122 svaranden

40 Fråga 18:1 Kommer ni under 2013 att erbjuda (fler) tjänster som innefattar geografisk information för: FÖRETAG? Ja, via vanliga webbsidor Ja, via mobilappar Ja, via WMS/WFS Ja, via APIer Nej Totalt Kommun Myndighet Vill ej ange Antal

41 Fråga 18:2 Kommer ni under 2013 att erbjuda (fler) tjänster som innefattar geografisk information för: OFFENTLIGA AKTÖRER? Ja, via vanliga webbsidor Ja, via mobilappar Ja, via WMS/WFS Ja, via APIer Nej Totalt Kommun Myndighet Vill ej ange Antal

42 Fråga 18:3 Kommer ni under 2013 att erbjuda (fler) tjänster som innefattar geografisk information för: PRIVATPERSONER Ja, via vanliga webbsidor Ja, via mobilappar Ja, via WMS/WFS Ja, via APIer Nej Totalt Kommun Myndighet Vill ej ange Antal

43 Fråga 19 Använder ni er av mobilt GIS i er organisation? (GISapplikationer som används på mobila enheter i fältarbete) 3% Använder inte GIS i någon form 1% Ja 43% Nej 53% 212 svaranden

44 Fråga 19 kommuner Använder ni er av mobilt GIS i er organisation? (GISapplikationer som används på mobila enheter i fältarbete) Endast svar från kommuner. 4% Ja 45% Nej 51% 137 svaranden

45 Fråga 20a 70 Hur stor andel av GIS användarna arbetar enbart i webb GIS? Antal Har ej Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel webb GIS 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Samtliga svaranden Endast kommun Andel 5%

46 Fråga 20b 60 Hur stor andel av GIS användarna jobbar med desktop GIS? Antal Har ej deskt op GIS Andel 100% Andel 95% Andel 90% Andel 85% Andel 80% Andel 75% Andel 70% Andel 65% Samtliga svaranden Endast kommun Andel 60% Andel 55% Andel 50% Andel 45% Andel 40% Andel 35% Andel 30% Andel 25% Andel 20% Andel 15% Andel 10% Andel 5%

47 Fråga 21 Använder ni open source program i ert arbete med GIS (Free Open Source Software, FOSS)? 12% Använder inte GIS i någon form 1% Ja, för webb GIS 20% Ja, för desktop GIS 15% Nej 52%

48 Fråga 21:2 antal kommuner resp. myndigheter Använder ni open source program i ert arbete med GIS (Free Open Source Software, FOSS)? Ja, för webb GIS Ja, för desktop GIS Nej Myndighet Kommun Använder inte GIS i någon form Antal

49 Fråga 22:1 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Fysisk planering, projektering, annan planering 4% Hanterar inte geografisk information inom detta område 14% Helt och hållet 31% Inte alls 1% Till viss del 9% Till stor del 41%

50 Fråga 22:2 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Skogsbruk (exkl. transport) 21% Helt och hållet 3% Till stor del 10% Hanterar inte geografisk information inom detta område 46% Till viss del 13% Inte alls 7%

51 Fråga 22:3 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Jordbruk 22% Helt och hållet 3% Till stor del 6% Till viss del 4% Hanterar inte geografisk information inom detta område 58% Inte alls 7%

52 Fråga 22:4 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Vatten, hydrografi, oceanografi, grundvatten Helt och hållet 7% 13% Hanterar inte geografisk information inom detta område 29% Till stor del 24% Inte alls 2% Till viss del 25%

53 Fråga 22:5 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Geologi, geoteknik (ej gruvverksamhet) 19% Helt och hållet 4% Hanterar inte geografisk information inom detta område 38% Till stor del 15% Till viss del 19% Inte alls 5%

54 Fråga 22:6 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Miljövård, naturresurser, vegetation Helt och hållet 9% 7% Hanterar inte geografisk information inom detta område 17% Inte alls 1% Till viss del 23% Till stor del 43%

55 Fråga 22:7 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Industri, gruvverksamhet, metaller, olja, energi, gas (exkl. infrastruktur) 20% Helt och hållet 3% Till stor del 6% Till viss del 8% Hanterar inte geografisk information inom detta område 56% Inte alls 7%

56 Fråga 22:8 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Tekniska försörjningssystem (infrastruktur för t.ex. bredband, VA, el, tele, rör) 7% Hanterar inte geografisk information inom detta område 25% Helt och hållet 23% Inte alls 2% Till viss del 13% Till stor del 30%

57 Fråga 22:9 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Försvar 21% Helt och hållet 2% Till stor del 3% Till viss del 3% Inte alls 10% Hanterar inte geografisk information inom detta område 61%

58 Fråga 22:10 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Polis, räddningstjänst, ambulans 20% Helt och hållet 3% Till stor del 10% Hanterar inte geografisk information inom detta område 44% Till viss del 16% Inte alls 7%

59 Fråga 22:1 1 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Säkerhet (larm, övervakning) 31% Hanterar inte geografisk information inom detta område 49% Helt och hållet 1% Till stor del 3% Till viss del 7% Inte alls 9%

60 Fråga 22:1 2 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Krishantering (risk, sårbarhetsanalys) 17% Hanterar inte geografisk information inom detta område 24% Helt och hållet 4% Till stor del 18% Inte alls 7% Till viss del 30%

61 Fråga 22:1 3 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Fastigheter, byggnader, anläggningar 11% Hanterar inte geografisk information inom detta område 17% Helt och hållet 16% Inte alls 1% Till viss del 18% Till stor del 37%

62 Fråga 22:1 4 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Trafik, transport Helt och hållet 10% 12% Hanterar inte geografisk information inom detta område 27% Till stor del 22% Inte alls 4% Till viss del 25%

63 Fråga 22:15 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Handel, grossister 25% Helt och hållet 1% Till stor del 1% Till viss del 3% Inte alls 9% Hanterar inte geografisk information inom detta område 61%

64 Fråga 22:16 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Social och hälsovård, sjukvård, epidemiologi 26% Hanterar inte geografisk information inom detta område 39% Helt och hållet 1% Till stor del 4% Till viss del 18% Inte alls 12%

65 Fråga 22:17 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Skola/barnomsorg Helt och hållet 4% 16% Hanterar inte geografisk information inom detta område 29% Till stor del 8% Inte alls 7% Till viss del 36%

66 Fråga 22:18 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Undervisning, forskning, utveckling 27% Hanterar inte geografisk information inom detta område 40% Helt och hållet 4% Till stor del 4% Till viss del 15% Inte alls 10%

67 Fråga 22:19 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Kartframställning, statistikproduktion, geografisk dataproduktion 7% Inte alls 3% Till viss del 5% Hanterar inte geografisk information inom detta område 14% Helt och hållet 47% Till stor del 24%

68 Fråga 22:20 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Teleoperatör, tele och datakommunikation 23% Helt och hållet 5% Till stor del 4% Hanterar inte geografisk information inom detta område 52% Till viss del 8% Inte alls 8%

69 Fråga 22:21 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? IT tjänster, konsulter, programvara 22% Hanterar inte geografisk information inom detta område 41% Helt och hållet 13% Till stor del 8% Till viss del 8% Inte alls 8%

70 Fråga 22:22 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Media, underhållning 27% Helt och hållet 2% Till stor del 1% Till viss del 3% Inte alls 9% Hanterar inte geografisk information inom detta område 58%

71 Fråga 22:23 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Sport, fritid 23% Helt och hållet 0% Till stor del 3% Hanterar inte geografisk information inom detta område 48% Till viss del 17% Inte alls 9%

72 Fråga 22:24 Om er organisation hanterar geografisk information inom följande verksamhetsområde, i hur stor utsträckning hanteras informationen DIGITALT? Turism, hotell, resor 23% Helt och hållet 1% Till stor del 5% Hanterar inte geografisk information inom detta område 48% Till viss del 16% Inte alls 7%

73 Fråga 23 Varifrån erhåller ni geografisk data/information? Egen produktion 23% Statliga myndigheter 25% Länsstyrelser 22% Kommuner 12% Landsting 4% Utländska myndigheter 2% Företag i Sverige 9% Företag utomlands Frivilligorganisationer (NGOs) Allmänheten (crowdsourcing) 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Antal procent

74 Fråga 24 Vad är viktigast för ökad användning av GIS/geografisk IT inom er organisation? (Max 3 svarsalternativ.) Rätt pris på data 9% Rätt pris på verktyg 6% Tillgänglighet (enkel och snabb åtkomst till data av intresse) 18% Tillgång till data (att data av intresse går att erhålla) Kvalitet/riktighet på data 12% 13% Användarvänliga/verksamhetsanpassade GIS verktyg 18% Användarvänliga standarder 2% Kompetens 10% Ökade personalresurser 4% Bättre kommunikation mellan GIS och IT sidan 1% Tid för förändrat arbetssätt 7% Har inget behov av ökad användning 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Antal procent

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor.

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Introduktion Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Tänk på att svara för hela din organisation, inte bara

Läs mer

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn 2007 GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Presentationen Om Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Rekryteringsenkäten 2015 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Tempen på motorbranschen 2016

Tempen på motorbranschen 2016 Tempen på motorbranschen 2016 Denna undersökning syftar till att inhämta underlag avseende reyteringsbehovet inom motorbranschen. Undersökningen består av 15 frågor. Beräknad svarstid ca 5 min. Enkäten

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor

Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor Telefonintervjuer med ansvarig husmor/kokerska eller föreståndare på landets förskolor Servering av mjölk på svenska förskolor LRF Mjölk, april-maj 2016 Fakta om undersökningen Metod för datainsamling:

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Fokus på effektiviseringsgapet www.regeringen.se sök på LEV Den ljusnande framtid är vård Bakgrund - en åldrande befolkning medför ökad efterfrågan på vård och omsorg Syfte

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer