32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37."

Transkript

1 Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your name 11. Breathe 59. ome now is the time to worship 12. in nåd är allt jag behöver 13. in trofasta kärlek 14. ra mig nära ig 15. u omsluter mig 16. u som är törstig 17. u vet väl om att du är värdefull 18. u är vacker 21. Endast av nåd får vi komma 20. En enkel kärlekssång 22. En sak ud på mitt hjärta 28. Everlasting od 24. Evige Far 87. Evig och beständig 23. Freedom 25. Fäst dina ögon 26. lory 27. ud den evige 29. ud den högste 19. Han kom hit ner 30. Han som är högst 69. Heart of worship 31. Hela universum tillber ig

2 32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our od 37. Hungrig kommer till ig 38. Hungry 39. Här inför ig 41. Här är vi nu 40. Hör min bön igen 42. I can only imagine 52. I could sing 43. I in närhet 44. I itt ansiktes ljus 94. If we are the body 45. I min ud har jag funnit styrka 50. I will worship 46. Jag ger ig mitt liv 47. Jag kommer för att tillbe 49. Jag vill ge ig all min lovsång 51. Jag vill sjunga om ig för evigt 53. Jag är svag men ändå stark 54. Jesus allt till Jesus 56. Jesus be the centre 55. Jesus kom va mitt centrum 8. Jesus var mitt allt 58. Kom, nu är det tid att tillbe 57. Kom och fyll våra brunnar 60. Konungarnas konung är u 61. Lord, I lift Your name on high 62. Lovet stiger 64. Låt oss få känna 65. Låt vart ord från min mun 66. Majestät 67. Mighty to save 35. Möt mig nu som den jag är 68. När musiken är slut

3 93. Open the eyes of my heart Lord 63. Praise is rising 95. Prince of peace 70. På ig min ud förtröstar jag 71. Regera ud 72. Ropa till ud 73. Shout to the Lord 74. Sjung till Jesus 75. Spikarnas lovsång 76. Så länge jag lever 77. Så stor är vår ud 79. Vi faller ner 83. Vila i nåden 81. Vi vill ge ig ära 82. Vi vill säga tack 84. Vår ud är så underbar 86. Välsignelsen 88. Your love is amazing 80. We fall down 89. Än en gång 90. Ära till itt namn 92. Öppna mitt hjärta Ty så älskade ud världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16

4 1. b o v e a l l sus bove all powers, above all kings /H sus bove all nature and all created things /H maj 7 / bove all wisdom and all the ways of man m 7 / /F# You were here before the world began /H sus bove all kingdoms, above all thrones /H sus bove all wonders the world has ever known /H maj 7 / /H bove all wealth and treasures of the earth m 7 / There s no way to measure H What You re worth m 7 /F# rucified, laid behind the stone m 7 /F# You lived to die, rejected and alone /F# maj 7 / /H Like a rose, trampled on the ground m 7 /H 2 You took the fall, and thought of me ( sus ) bove all Lenny LeBlanc & Paul Baloche

5 2. l l t s o m u h a r s a g t E Vi lägger våra liv E 6 aj aj I ina trygga händer maj in trofasthet kan vi lita på E aj u leder våra steg E 6 aj in omsorg är beständig maj in kärlek kommer alltid bestå F # m 7 H Även om vi inte ser vägen F # m 7 H Kan vi tro och hoppas på ig E llt som u har sagt H llt som u har lovat # sus Kommer att ske, förr eller senare # m llt som är bestämt maj et som står skrivet F # m 7 H Kommer att ske, förr eller senare maj E llt som u har sagt Om jag sitter eller står, vet u det, u förstår mina tankar fjärran ifrån. Ps. 139:2 (Folkbibeln) 3. tt lär a k ä n n a /# Hm F # m/ tt lära känna ig är min längtan Hm/F# 7 tt lära känna ig 7 sus F # /# Hm E tt komma nära, nära itt hjärta sus Se vem u verkligen är /# Hm F # m/ u är min Far och jag är itt barn Hm/F# 7 Jag vet att u älskar mig 7 sus F # /# Hm E tt va i in närhet, höra ig tala 7 -/ 7 et är det enda för mig

6 5. B a r a i i g 4. B a r a u sus Ingen som u ud m Kan ge mig frid och / Mening med mitt liv / et enda som betyder nåt Är att söka ig och sus Se ig som u är. /F# add 9 sus Bara u kan möta all min längtan /F# add 9 sus Bara u kan andas liv i mig /F# add 9 sus Bara u ger glädjen som är evig /F# sus Bara u hör mig när jag ber sus Fader jag älskar ig m Kom rör vid mig jag / Längtar efter ig / in härlighet förvandlar mig Låt in kärlek sus enomströmma mig ndy Park Bara i ig har min själ sin ro /# sus Bara i ig min ud Bara i ig har min själ sin ro m 7 Bara i ig min ud Hm 7 Från Honom kommer mitt hopp m 7 7 m/ Bara Han är min klippa Hm 7 (/H) min frälsning och min borg m 7 /# sus 4-3 Jag skall inte vackla Bengt Johansson avid Songs 6. B a r a J e s u s add 9 Vi stänger våra ögon för allt som vi har sett /H Vi stänger våra öron för allt som vi har hört add 9 Vi tystar våra ord och allt som vi har sagt u stillar våra liv från allt som rusar på add 9 itt kors är kraft m 7 uds kraft till frälsning för oss add 9 Bara Jesus, bara Jesu kors /F# Bara Jesu blod, bara Jesus Rickard Sundström

7 7. B e a u t i f u l O n e E 1. Wonderful, so wonderful Is Your unfailing love, E F # m 7 Your cross has spoken mercy over me, E No eye has seen, no ear has heard, No heart could fully know E How glorious, how beautiful You are E Beautiful one, I love (You) E Beautiful one, I adore E Beautiful one my soul must sing Sök först Hans rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matt. 6:33 E 2. Powerful, so powerful Your glory fills the skies, E F # m 7 Your mighty works displayed for all to see E The beauty of Your majesty, wakes my heart to sing E How marvellous, how wonderful You are E You've opened my eyes to Your wonders anew E You captured my heart with this love E 'ause nothing on earth is as beautiful as You Tim Hughes

8 8. J e s u s v a r m i t t a l l t Vers 1: H u är i mitt liv ud H/E I mitt andetag nu # m Hos mig när jag sover F # sus Och när jag vaknar H u är i min vila H/E Vet hur jag strävar # m u vet vad jag tänker F # sus Hör när jag talar Ref: E F # Jesus, var mitt allt # m F # Jesus, var mitt allt E F # Jesus, var mitt allt H Jesus, var mitt allt Verse 2: H I min förväntan H/E I dröm och i längtan # m I bön och bejakan F # I väntan och vakan H u finns mitt i glädjen H/E Även i sorgen # m u känner min smärta F # u helar och läker Bridge: E F # Kristus är, Kristus är # m F # E Kristus är mitt hopp om härlighet F # Jesus, var mitt allt Org. text: Tim Huges Sv. Text: Martin Börjesson # m F # /# Men Herrens nåd tar inte slut, Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny stor är in trofasthet. Klag. 3:22

9 9. B e m y e v e r y t h i n g Verse 1: H od in my living H/E There in my breathing # m od in my waking F # sus od in my sleeping H od in my resting H/E There in my working # m od in my thinking F # sus od in my speaking Ref: E F # Be my everything # m F # Be my everything E F # Be my everything H Be my everything Verse 2: H od in my hoping H/E There in my dreaming # m od in my watching F # od in my waiting H od in my laughing H/E There in my weeping # m od in my hurting F # od in my healing Bridge: E F # hrist in me hrist in me # m F # E hrist in me the hope of glory F # You are everything Tim Huges # m F # /#,

10 10. B e t t e r i s o n e d a y i n Y o u r l o v e Verse 1: How lovely is Your dwelling place, Oh Lord almighty My soul longs and even faints for You For here my heart is satisfied, Within Your presence I sing beneath the shadow Of Your wings Ref: Better is one day in Your courts Better is one day in Your house Better is one day in Your courts Than thousands elsewhere Verse 2: One thing I ask and I would seek, To see Your beauty To find You in the place Your glory dwells Bridge: Hm 7 My heart and flesh cry out, To You the living od Hm 7 Your spirit's water to my soul Hm 7 I've tasted and I've seen, ome once again to me /F# I will draw near to You 7 I will draw near to You Matt Redman

11 1 1. B r e a t h e Verse 1: 2 2 / This is the air I breathe 2 2 / This is the air I breathe 2 E/# F # m 2 E Your holy presence living in me Verse 2: 2 2 / This is my daily bread 2 2 / This is my daily bread 2 E/# F # m 2 E Your very Word spoken to me E/# F # m E 2 E nd I, I m desperate for You E/# F # m E 2 E nd I I m lost without You Marie Barnett b e h ö v e r 12. i n n å d ä r a l l t j a g F # m Esus E //: in nåd är allt jag behöver :// F # m E I Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar F # m E Lägga ner mitt allt tills det bara är u kvar Hm F # m E I min svaghet visar u för mig Hm F # m E att styrkan som jag har kommer ifrån ig /# E/H Esus E //: Hal le lu ja jag är omfamnad av in nåd ://

12 Mattias Martinsson 13. i n t r o f a sta k ä r l e k ( 7 ) in trofasta kärlek aldrig mig lämnar Hm sus in barmhärtighet den kan aldrig ta slut 7 F # m 7 Hm en är ny varje morgon, ny varje morgon 7 ( 7 ) H Stor är in trofasthet min ud, stor är in trofasthet 14. r a m i g n ä r a i g / E/ ra mig nära ig, låt mig aldrig gå E/# /F# F # m Jag lägger ner mitt allt för ig -/E maj E 11 u säger mig: Jag är din vän / E/ u är mitt begär, u och endast u E/# /F# F # m Ingen har en famn som u -/E E 11 där jag kan vila tryggt just nu /E E Hjälp mig hitta fram, för mig hem igen. E/ / E/# /F# /E E u är mitt allt, u är vad jag behöver E/ / Hm 7 /E E u är mitt allt, Jag vill va nära ig (Låt mig få känna ig) Kelly arpenter 15. u o m s l u t er mig u omsluter mig på alla sidor F sus Och u håller mig i in hand m maj 7 m 7

13 u omsluter mig på alla sidor m Och u håller mig i in hand 16. u s o m ä r t ö r s t i g B b F m u som är törstig, du som är svag B b Kom till Hans källa m F/ B b rick av vattnet som ger dig liv B b F m Låt all oro och ångest sköljas bort B b I Hans strömmar av kärlek m F/ B b Som djup ropar ut till djup B b / Ber jag ig F /F 7 F B b Kom min Her - re, kom F /F 7 /F F B b Kom min Her - re, kom /:Helig nde, kom:/ /:Kom min Jesus, kom:/ Sv. Text: Thomas & Ingela Hellsten Brenton Brown Vineyard Songs (UK/Eire)/opycare Scandinavia B 17. u v e t v ä l om a tt d u ä r v ä r d e f u l l Refr: - 7 u vet väl om att du är värdefull 7 Hm -/ tt du är viktig här och nu maj # m 7 tt du är älskad för din egen skull F #7 Hm -/ För ingen annan är som du Vers 1: et finns så många F # m 7 Som vill tala om 7 7 maj 7 tt du bör vara si och så 7 Men ud vår Far Han maj Hm ccepterar dig ändå 7 sus et kan du lita på Vers 2: F # m 7 u passar in i själva skapelsen 7 7 maj 7 et finns en uppgift just för dig 7

14 Men du är fri att göra maj Hm Vad du vill med den 7 sus 18. u ä r v ack er 2 H 2 u är vacker och u strålar 2 H 2 Strålar ljus, emot mig 2 H 2 u är helig, heligheten 2 ör allt synligt 2 H 2 # m 7 2 H 2 # m 7 /:Je - sus Kri - stus:/ 2 H 2 Vi vill vara ina trogna 2 H 2 Vara ljus 2 H 2 Vi vill leva i det vackra 2 I itt leende 2 H 2 # m 7 2 H 2 # m 7 /:Je - sus Kri - stus:/ Men åt dem som tog emot Honom gav Han rätten att bli uds barn, åt alla som tror på Hans namn. Joh. 1:12 Säga ja eller nej 19. H a n k o m h i t ner F Han kom hit ner F För att visa väg Från himmelen F För att ge oss liv Han gav oss hopp F I sin försonande död Stod upp igen F /F F Vi ser Hans makt och ära F ärför vi prisar och tillber vår kung F /F F ärför vi ger allt vi är till Honom F ärför vi böjer oss inför det kors m /E F m är Han gav sig helt för oss m /E F ( F) är Han gav sig helt för oss

15 F Hal le hal le lu ja F Hal le hal le lu ja Tommy Walker Sv text: Bengt Johansson 20. E n e n k e l k ä r l e k s s å n g Hm 7 En enkel kärlekssång till ig yre Jesus, vill jag sjunga Hm 7 Tacksam för allt som u gjort u min Herre, frälsarkonung m Mitt hjärta gläds När u kallar mig in m Var finns en plats så underbar Hm 7 Som i in ö - ppna famn Hm 7 I in ö - ppna famn Hm 7 Helig och varm himlen jag fann I in ö - ppna famn Org. text: raig Musseau Sv. text: Bengt Johansson 21. E n d a s t a v n å d f å r v i k o m m a m 7 Endast av nåd får vi komma m Endast in nåd ger oss liv m 7 Ej genom nåt vi kan göra m Endast in nåd ger oss liv m 7 In i in närhet u kallar F rar oss till ig / m 7 Och på in nåd vill vi svara m Herre vi kommer nu m F Herre u är ju helt rättvis F (Hm 7 E 7 ) Vem kan då m 7 F

16 Nalkas in heliga kärlek m (m E 7 ) Och ändå bestå m F enom in seger på korset F (Hm 7 E 7 ) Så är vi m F Fria från synden och döden m Och u ger oss liv errit ustavsson 22. E n s a k u d p å m i t t h j ä r t a F # En sak ud på mitt hjärta Hm 2 Jag vill komma helt nära in tron F # En sak ud på mitt hjärta Hm 2 Jag vill komma helt nära in tron sus sus Vill u lysa igenom Med in egen härlighet Hm Låt mig präglas av ig ud sus Utav in härlighet Bengt Johansson 23. F r e e d o m E Where the Spirit of the Lord is # m There is freedom H Where the Spirit of the Lord is There is freedom E Lift your eyes to heaven # m There is freedom H Lift your eyes to heaven There is freedom /: If you re tired and thirsty There is freedom :/

17 /: ive your heart to Jesus There is freedom :/ E Freedom reigns in this place (Jesus reigns in this place) # m 24. E vig e F ar B b2 Varje morgon är in nåd ny mot oss E b maj 9 u är trofast u sviker aldrig oss, Fsus E b u vår ud, u vår ud B b2 u ger glädje för var dag som går E b maj 9 med den kraft u ger vi allt förmår, Fsus E b Fsus u vår ud, u vår ud B b2 E b maj 9 Evige Far, helig är u, m 7 F B b2 E b2 Fsus Regerar över himmel, jord och hav B b2 E b maj Väldig i makt, klädd i skönhet och prakt m 7 F B b2 E b F Människor och änglar tillber ig B b2 u är vår tillflykt år från år E b maj u den samme är itt ord består Fsus E b Fsus u vår ud, u vår ud E b2 B b Stor är u Herre och väldig i makt, m 7 F B b2 itt rike har ingen gräns E b2 B b Showers of mercy and grace H Falling on every face There is freedom Michael Larson F Evige Far, helig är u, m 7 Regerar över himmel, F sus Jord och hav Väldig i makt, F Klädd i skönhet och prakt m 7 Människor och änglar F (avslut: ) Tillber ig Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för ud. Ty för ud är allting möjligt. Mark. 10:27

18 Mäktig att utföra allt vad u sagt, m 7 F u är konung i evighet... I ljuset av Hans ära och makt. 25. F ä s t d i n a ö g o n 7 m 1. Fäst dina ögon på Jesus F m 7 Se in i verkligheten själv 7 lla ting runt omkring F Fm Smälter bort som snö l o r y lory to the Father, glory to the Son lory to the Spirit, these three my friends are one There will come a day when there ll, be no pain No heartbreaks, miseries or sorrow There will come a day when there ll, be no pain No heartbreaks or worries about tomorrow nd all od s children gonna sing, sing gonna sing nd all od s children gonna sing nd all od s children gonna sing, sing gonna sing Hm 7 E 7 m 2. Fäst ina ögon på Jesus, F m 7 Se in i verkligheten själv. 7 Se upp till Hans kors F Fm Och du ser Hans triumf 7 I den död som blev livet för oss. Org. text: Helen Lemmel Sv. text: Mattias Martinsson

19 When they see their mighty King 27. u d d e n e v i g e /: Vi får kraft när vi sus Väntar efter ig ud, sus Vi väntar efter ig Herre, sus Väntar efter ig :/ /H /H Vår ud, u är för evigt /H /H Vårt hopp, vår kraft, vår frihet u är vår ud den evige Vår ud den evige / m 7 / u blir ej svag u tröttas aldrig ud u som är de svagas värn u tröstar i vår nöd / m 7 / u lyfter oss på örne - vingar Org. Text: Brenton Brown / Ken Riley Sv. Text: Erik Stenlund / las Vårdstedt 28. E v e r l a s t i n g od /: Strength will rise as we sus Wait upon the Lord, sus We will wait upon the Lord sus We will wait upon the Lord :/ /H /H Our od You reign forever /H /H Our hope our strong delivrer You are the everlasting od The everlasting od

20 You do not faint You / m 7 / Won't grow weary nd You're the defender Of the weak You comfort those in need You lift us up on / m 7 / Wings like eagles Brenton Brown, Ken Riley 29. u d d e n högste sus 7 2 u som skapat jorden sus 7 2 Floder berg och hav sus 7 2 Himlen är itt tabernakel sus 7 2 ud den högste u vår Far ud förunderlig i itt majestät m 2 u är helig, helig Universum förkunnar vem u är m 2 u är helig, helig 2 sus Jord och himmel är in 2 sus Jord och himmel är in sus sus 7 2 Tidigt varje morgon, sus 7 2 Vill jag tacka för itt ljus sus 7 2 Famlar jag i nattens mörker sus sus 7 2 Ropar jag itt namn min ud //: Halleluja 2 Till ud den högste vår kung...:// 30. H a n s o m ä r h ö g s t F Han som är högst och B b F Regerar totalt F Han är vår ud F Han som är evig och B b F Fanns före allt F Han är vår ud F Han som talar till mörker B b F Så ljus bryter fram

21 F Han är vår ud F Han som bistår med kraft B b F När vi går i Hans namn F Han är vår ud F B b Låt in makt bli känd F enom oss, o ud, F B b Låt in kraft bli känd F F enom oss, o ud, vi ber 31. H e l a u n i v e r s u m t i l l b e r i g 2 2 u är min kung, helig kung m 7 -/ /F# Hur kan jag ära ig rättvist m 7 -/ /F# Ära som passar en kung 2 2 u är min vän, helig vän m 7 -/ /F# Jag vill inte ta ig för givet m 7 -/ /F# in vänskap är dyrbar för mig Hela universum tillber ig m 7 u tronar i all evighet /H Men ändå är in blick mot mig, Och med det hjärtat som in Fader har m 7 Leder u mig alla dar /H Trofast i itt majestät m 7 -/ /F# Jesus den som inte hört in röst m 7 -/ /F# Vet inte än hur god u är 2 Ja u är god Sv. Text: Mattias Martinsson Org. Text: Matt Redman 32. H e l i g m a r k /# Hm Jag kommer till itt tempel sus I tidigt gryningsljus /# Hm Jag har vandrat långa vägar E/# sus För att komma till itt hus m en rökelse jag tänder, /F# Är längtan i mig stark / F # sus F # När jag går igenom porten Hm sus

22 In på helig mark maj sus Helig mark, in på helig mark. maj sus Helig mark, in på helig mark. /# Hm Jag böjer knä inför ig sus Och säger som det är /# Hm tt det finns ingen annan E/# sus u ensam Herre är m Och dagen kommer sakta /F# Växer inom mig / F # sus F # Med ljus och salig visshet Hm sus tt jag är barn hos ig. Barn hos ig, jag är barn hos ig Barn hos ig, jag är barn hos ig 33. H e r r e k o m / L e t i t r a i n add 2 Herre kom, Herre kom Kom med in Helige nde add 2 Let it rain, let it rain Open the floodgates of heaven Org. Text Maichael Farron Sv. text: Petter Sundqvist 34. H e r r e n ä r m i n s t a r k h e t 7 Herren är min starkhet och min lov - sång 7 Herren är min starkhet och min lov - sång 7 Han blev mig till frälsning 7 / Han blev mig till frälsning Hm 7 7 Herren är min starkhet och min lov - sång Eva Pettersson Manus

23 35. M ö t m i g n u s o m d e n j a g ä r sus Möt mig nu som den jag är sus Håll mitt hjärta nära ig /F# ör mig till den jag ska bli /F# sus O lev i mig (Bli kvar hos mig, Bli kvar hos mig) 36. H o s a n n a Verse 1 E I see the King of glory # m oming on the clouds with fire F # m The whole earth shakes # m The whole earth shakes E I see His love and mercy # m Washing over all our sin ärför F # m säger Jag er: H Be så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så ska dörren # m H öppnas. Luk. 11:9 The people sing The people sing horus H # m H # m Hosan - na, Hosanna Hosanna in the Highest # m H # m Hosan - na, Hosanna H # m Hosanna in the Highest Instrumental # m E F # m # m Verse 2 E I see a generation # m Rising up to take the place

24 F # m With selfless faith # m With selfless faith E I see a near revival # m Staring as we pray and seek F # m We're on our knees, H We're on our knees Bridge H Heal my heart and make it clean E Open up my eyes # m To the things unseen H Show me how to love like You # m Have loved me Break my heart H For what breaks Yours E Everything I am # m For Your kingdom's cause H E s I walk from earth into eternity Brooke Fraser 37. H u n g r i g k o m m e r t i l l ig Vers 1: m 7 Hungrig kommer till ig F För jag vet u mättar mig m 7 Torr och törstig men in F Kärleksström, den sinar ej F/ Så jag öppnar mig, /H F Väntar här på dig Refr: Fmaj 7 Jag faller ner på knä, Fmaj 7 Inför ig som jag är Fmaj 7 Jesus, u är mitt hjärtas levebröd Vers 2: m 7 Bruten skyndar till ig F För u är en öppen famn m 7 Mitt i oron rör u mig F Som ingen annan kan F/ Så jag öppnar mig /H F Väntar här på ig. 38. H u n g r y Verse 1: m 7

25 Hungry I come to You, F For I know You satisfy. m 7 I am empty, but I know F Your love does not run dry. F/ nd so I wait for You, /H F So I wait for You. Ref: Fmaj 7 I m falling on my knees, Fmaj 7 Offering all of me. Fmaj H ä r i n f ö r ig sus 2 Här inför ig, sus m 7 Vid itt kors böjer jag mig. sus 2 u gav itt liv sus m 7 /H Och visade mig vad kärlek är. 2 /: Jag vill älska ig -/ 2 v he - la mitt hjärta. Lär mig älska ig. /H 2 Je sus, jag vill älska ig -/ 2 v he - la mitt hjärta. Lär mig älska ig. :/ Lennart Hall Jesus, You re all this heart Is living for. Verse 2: m 7 Broken I run to You, F For Your arms are open wide; m 7 I am weary, but I know F Your touch restores my life. F/ nd so I wait for You. /H F So I wait for You. Kathryn Scott 41. H ä r ä r v i n u 2 F # m Här är vi nu, vi är inför in tron. 2 Esus E in närhet är underbar och skön 2 F # m Vi vill nu ge, gåvan till ig. 2 Vi vill ge våra liv Esus E En lovsång till ig /F# 2 /: Värdig är u, u är värdig :/ Peter Bergstrand

26 40. H ö r m i n b ö n i g e n /F# ud hör min bön igen Lär mig ödmjukhet /F# Så jag kan likna ig Ännu mer konkret /F# uds nde låt itt ljus Hm Få leda mig /F# /F# Till ödmjukhetens väg, sus Ännu närmre ig ud u som älskar /F# Hjärtats brutenhet u är de svagas värn. /F# /F# u tvättar trötta fötter u läker våra sår, /F# /F# I allt vill jag likna ig Jesus Låt itt hjärta forma mitt /F# /F# u som är ödmjukhetens konung sus llt jag har är itt Sv. Text: Mattias Martinsson Org. Text: Brenton Brown 42. I c a n o n l y i m a g i n e maj 7 I can only imagine what it will be like 2 When I walk by Your side maj 7 I can only imagine what my eyes will see 2 When Your face is before me maj 7 I can only imagine 2 Surrounded by Your glory, what will my heart feel Will I dance for You Jesus Or in awe of You be still 2 Will I stand in Your presence or to my knees will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all 2 I can only imagine, I can only imagine maj 7

27 I can only imagine when that day comes 2 nd I find myself standing in the Son maj 7 I can only imagine when all I will do 2 Is forever forever worship You maj 7 I can only imagine Bart Millard 43. I i n n ä r h e t Hm 7 I in närhet, I in närhet Hm 7 I in närhet, I in närhet F # m Hm 7 är förvandlas jag, F # m H är förvandlas jag H/# Vid itt hjärta i in närhet / Varje dag är Jublar jag, är jublar jag Vid itt hjärta i in närhet Varje dag F # m Hm 7 är vill jag va, F # m H är vill jag va ud H/# Vid itt hjärta, I in närhet / Varje dag 44. I i t t a n s i k t e s l j u s F/ Jag kommer som jag är /H Har ingenting att dölja m u har skapat mig F Och känner mig så väl F/ På vacklande ben, /H Men jag längtar att få följa m F u styrker mig och leder sus Steg för steg /E F /E m Jag vill vara här, i itt ansiktes ljus

28 F Låt mig präglas och sus Bli en bild av ig /E F /E m Jag vill vara här, i itt ansiktes ljus F sus Reflektera ljuset ifrån ig Joakim Strandberg 2003 Vineyard Songs (Nordic) F m Och bytt min ängslan i jubelsång, m m B b ()F Och bytt min ängslan i jubelsång 46. J a g g e r i g m i t t l i v F m B b F /E et är min längtan att ära ig m /E F E b v hela hjärtat, tillbe ig F m B b F /E llt som är inom mig, vill prisa ig m /E F E b B b sus llt jag beundrar är i ig 45. I m i n u d h a r j a g f u n n i t s t y r k a F B b I min ud har jag funnit styrka, F m 7 I min Herre har jag allt. B b m Han har öppnat för mig en väg ud gör inte skillnad på människor. Rom 2:11 F /E Ja, jag ger ig mitt liv m 7 Mitt hjärta och min själ B b6 2 F Jag lever helt för ig /E Var minut som jag har m 7 Varje andetag jag tar B b F ud gör itt verk i mig Rueben Morgan / Suzanne Berg 47. J a g k o m m e r f ö r a t t t i l l b e sus u världens ljus som steg ner i vårt mörker, sus Så att jag kunde se sus Skönhet som väckte mitt hjärtas beundran,

29 sus Hopp om ett liv nära ig Jag kommer för att tillbe /# Böjer mig inför ig, /F# Bekänner ig som Herre i mitt liv. u är alltigenom härlig, /# lltigenom värdig, /F# lltigenom underbar för mig sus ud av all tid, genom allt är u värdig, sus Äran i himlen är in. sus Ödmjukt kom u ner till jorden u skapat, sus Blev fattig för kärlekens skull /# /F# /: Jag kommer aldrig att förstå /# /F# en smärta som u genomled /# /F# itt kors blev räddningen för mig /# /F# är u bar all min synd i ig :/ Tim Hughes Sv text: Mats Nyholm & Björn Klingvall 48. H e r e I a m t o w o r s h i p sus Light of the world You stepped down into darkness, sus Opened my eyes, let me see sus

30 Beauty that made this heart adore You, sus Hope of a life spent with You Here I am to worship /# Here I am to bow down, /F# Here I am to say that You re my od You re altogether lovely, /# altogether worthy, /F# altogether wonderful to me. sus King of all days, oh so highly exalted, sus lorious in heaven above. sus Humbly You came to the earth You created, sus ll for love s sake became poor. /# /F# /:nd I ll never know how much it cost /# /F# To see my sin upon that cross :/ Tim Hughes 2002 Thankyou Music 49. J a g v i l l g e i g a l l m i n l o v s å n g Jag vill lova, jag vill lova Prisa itt namn, prisa itt namn Jag vill sjunga, jag vill sjunga

31 v hela min själ, av hela min själ Jag vill söka, jag vill söka ig alla dar, ig alla dar Jag vill lämna, jag vill lämna / Mitt liv till ig Far, mitt liv till ig Far Jag vill ge ig all min lovsång Jag vill ge ig allt mitt lov Bara u är värd att tillbe Bara u är värd mitt hjärtas sång Jag vill tillbe, jag vill tillbe ig som min kung, ig som min kung Jag vill tjäna, jag vill tjäna e ig allting, ge ig allting Jag vill lyfta, jag vill lyfta Min blick till in tron, min blick till in tron Jag förtröstar, jag förtröstar / På ig u uds Son, på ig u uds Son 50. I w i l l w o r s h i p I will worship, I will worship with all of my heart, with all of my heart

32 I will praise You, I will praise You with all of my strength, with all of my strength I will seek You, I will seek You all of my days, all of my days I will follow, I will follow / all of Your ways, all of Your ways I will give You all my worship I will give You all my praise You alone I long to worship You alone are worthy of my praise I will bow down, I will bow down and hail You as king, and hail You as king I will serve You, I will serve You give You everything, give You everything I will lift up, I will lift up my eyes to Your throne, my eyes to Your throne I will trust You, I will trust You / trust You alone, trust You alone avid Ruis

33 51. J a g v i l l s j u n g a o m i g f ö r e v i g t m Utöver hav och land. F 2 in ström av kärlek flyter fram. sus Jag öppnar mig och tar emot en enda frihet som är sann. m Min lycka är att vara in. F 2 Jag lyfter händerna mot ig. För jag vill tacka för sus ll den kärlek som u ger mig. m 7 /: Jag vill sjunga om ig för evigt. Fadd 9 add 4 Jag vill sjunga om ig För evigt. :/ m 7 7 u fyller mig med glädje Fadd 9 add 4 och jag vill dansa som ett barn. m 7 Jag längtar till den dagen när Fadd 9 Hela världen ser add 4 Och vill dansa med. Org. text: Martin Smith Sv. text: Micke Fhinn / Åsa Lindberg / Åsa Näslund 52. I c o u l d s i n g m Over the mountains and the sea, F 2 Your river runs with love for me, sus nd I will open up my heart nd let the Healer set me free. m I'm happy to be in the truth, F 2 nd I will daily lift my hands: sus For I will always sing of when Your love came down. (Yeah) m 7 /: I could sing of Your love forever, Fadd 9 add 4 I could sing of Your love forever:/ m 7 7 Oh, I feel like dancing - Fadd 9 add 4 It's foolishness I know; m But when the world 7 Has seen the light Fadd 9 They will dance with joy, add 4 Like we're dancing now.

34 53. J a g ä r s v a g m e n ä n d å s t a r k Jag är svag men ändå stark /E F m rm och fattig ändå rik m Jag var blind men nu jag ser m sus llt som u gjort, allt som u ger m Hosianna, hosianna F Till uds dyra offerlamm m Hosianna, hosianna /H sus Jesus dog och livet vann Ner i strömmen vill jag gå /E F m För att liv och räddning få m Renad i uds nådaflod m sus Pånyttfödd och heliggjord Jag har nu en säker hamn /E F m I uds öppna frälsarfamn m Jublet stiger nu i mig m sus Jesus u har gjort mig fri Org. text: Reuben Morgan Sv. text: Bengt Johansson 54. J e s u s a l l t t i l l J e s u s Jesus, allt till Jesus llt jag är och har Hm Och längtar att få bli llt jag har av drömmar, llt jag vill, Jag överlämnar nu Och lägger i in hand et är bara i in vilja som min frihet är et är bara i in vilja som min frihet är

35 55. J e s u s k o m v a m i t t c e n t r u m F/ Jesus, kom va mitt centrum Var mitt ljus, F Var min kraft, Jesus F/ Jesus, kom va mitt centrum Var mitt hopp, F Var min sång, Jesus Kom tänd in eld inom mig Sträck mina segel i in vind m u som är grunden för mitt liv F Jesus, Jesus 56. J e s u s b e t h e cen t r e F/ Jesus, be the centre, Be my source, F Be my light, Jesus. F/ Jesus, be the centre, Be my hope, F Be my song, Jesus. Be the fire in my heart, Be the wind in these sails, m Be the reason that I live, F Jesus, Jesus. F/ Jesus, be my vision, Be my path, F Be my guide, Jesus. 57. K o m o c h f y l l v å r a b r u n n a r H 11 E H/#

36 Kom och fyll våra brunnar /# H/# Med itt vatten o ud, E H/# E Fyll oss med in Helige ndes regn. H/ Vi vill öppna våra munnar, # m # m 7 För att dricka av itt liv. E/# /H H Låt in ndes regn få falla över oss. E/# Ja, låt ndens regn få falla, F # m 7 H Falla över oss igen, # m F # sus Så att öknen kan få blomma, H Och träden bära frukt. E H/# För vi törstar och vi längtar /# E/H Efter liv från ig ud. F # m /H E Låt ndens regn få falla över oss. Evalena Hellmark 58. K o m, n u ä r d e t t i d a tt t i l l b e sus Kom, nu är det tid att till - be

37 7 Kom, nu är det tid att lova ud sus Kom, kom som du är och till - be 7 Kom, kom som du är inför vår ud, kom Snart ska alla tungor bekänna ig ud Snart ska alla knän böja sig Hm Men redan här och nu vill vi hänge oss sus och tillbe ig vår ud 59. o m e n o w i s t h e t i m e t o w o r s h i p sus ome, now is the time to worship. 7 ome, now is the time to give your heart. sus ome, just as you are to worship. 7 ome just as you are before your od. ome. One day every tongue will confess You are od. One day every knee will bow. Hm Still the greatest treasure remains for those, sus Who gladly choose You now. ome Brian oerksen

38 60. K o n u n g a r n a s k o n u n g ä r u E Esus E Esus Konungarnas konung är u, /E H/E Vi upphöjer ig. E Esus E Esus Stor och väldig, mäktig är u, /E H/E Vi beundrar ig :/ 2 2 /F# H E 2 Tillsammans vi lovsjunger itt namn. 2 2 /F# Hsus H Tillsammans vi jublar inför ig. # m 2 F # m 2 # m /: Ho-si-an na, ho-si-an na, 2 Hsus H Äran och makten in. :/ Peter Bergstrand & Lennart Hall 61. L o r d, I l i f t Yo u r n a m e o n h i g h 2 ( 2 ) Lord, I lift Your name on high! 2 ( 2 ) Lord, I love to sing Your praises. 2 ( 2 ) I m so glad You re in my life. 2 ( 2 ) I m so glad You came to save us. 2 You came from heaven to earth, 2 To show the way. 2 From the earth to the cross, 2 My debt to pay. 2 From the cross to the grave, Hm 7 2 From the grave to the sky.

39 62. L o v e t s t i g e r Lovet stiger, sus sus 2 Ögon öppnas mot ig Vi ser på ig Hoppet vaknar, sus sus 2 Hjärtan längtar till ig Längtar efter ig sus Och när vi ser ig Får vi styrka för var dag sus I in närhet Finns vår rädsla inte kvar en rinner av / 7 Hosian na, Hosian na sus u är vår ud för alltid 7 sus 2 Värdig vårt lov för evigt ( 2 2 ) Lord I lift Your name on high. / 7 Hosian na, Hosian na sus Kom med itt liv ibland oss 7 sus 2 Vi välkomnar ig, Kung Jesus Hör vår lovsång, sus sus 2 Hjärtan ger sig till ig Vi ger oss till ig sus sus 2 I itt rike brustna människor får liv u gör allting nytt sus Och när vi ser ig Får vi styrka för var dag sus I in närhet Finns vår rädsla inte kvar en rinner av Hosianna Paul Baloche & Brenton Brown Sv text: las Vårdstedt Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utan genom Mig. Joh. 14:6

40 63. P r a i s e i s r i s i n g Praise is rising, sus sus 2 Eyes are turning to You, We turn to You. Hope is stirring, sus sus 2 Hearts are yearning for You, We long for You sus ause when we see You, We find strength to face the day; sus In Your presence ll our fears are washed away, Washed away. / 7 2 Hosanna, hosanna, sus You are the od who saves us, 7 sus 2 Worthy of all our praises. / 7 2 Hosanna, hosanna, sus ome have Your way among us, 7 sus 2 We welcome You here, Lord Jesus 2. Hear the sound of sus sus 2 Hearts returning to You We turn to You In Your kingdom sus sus 2 Broken lives are made new, You make us new Brenton Brown / Paul Baloch 64. L å t o s s f å k ä n n a m -/H /H m F Låt oss få känna, itt rikes underbara doft sus Här och nu. m -/H /H m F Låt oss få höra, in ljuva stämma inom oss 4-3 Här och nu. F /E F Kom u helige, Helig nde kom. F /H m F 4-3 Kom u helige, ja kom, Helig nde kom.

41 Peter Bergstrand 65. L å t v a r t o r d f r å n m i n m u n Låt vart ord från min mun och var tanke m 7 Fmaj Som mitt hjärta bär behaga ig ud, / Behaga ig ud. Låt vart ord från min mun och var tanke m 7 Fmaj Som mitt hjärta bär behaga ig ud, m/ sus 2 ig min ud. /E F /H /E F Min förlossare och klippa u är orsak /H /E F m 7 Till min sång. tt behaga ig är all min m 7 sus Längtan ud. /E F /H /E Varje stund och varje timma vill jag F /H /E F Tjäna ig min Herre. tt behaga ig m 7 m 7 sus Är all min längtan ud. ig min ud. Terry Butler 66. M a j e s t ä t E 7 Majestät, konung i evighet. Jord och hav och himmel, E 7 Är skapat utav ig. E 7 Majestät, konung i evighet. u min frälsningsklippa, Hm 7 E 4-3 En säker tillflyktsplats. E 7 # m Vi vill upphöja ig kung Jesus. E 7 Varje knä skall böjas inför ig. E 7 # m Vi vill upphöja ig, kung Jesus. Ingen är som u,

42 Hm 7 E 7 Nej ingen är som u. Jan Honningdal 67. M i g h t y t o s a v e Verse 1: Everyone needs compassion Hm 7 Love that's never failing Let mercy fall on me Everyone needs forgiveness Hm The kindness of a saviour The hope of nations Verse 2: So take me as you find me Hm ll my fears and failures Fill my life again I give my life to follow Hm Everything I believe in Now I surrender Ref: Saviour He can move the mountains My od is mighty to save Hm He is mighty to save Forever uthor of salvation He rose and conquered the grave Hm Jesus conquered the grave Outro: Shine your light and Let the whole world see Hm We're singing for the glory Hm Of the risen king, Jesus Shine your light and Let the whole world see Hm We're singing for the glory Jesus svarade: Jag Of är the livets risen king bröd. en som kommer till Ben mig Fielding, skall Reuben aldrig Morga hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Joh. 6:35

43 68. N ä r m u s i k e n ä r s l u t 7 sus 1. När musiken är slut och allting dör ut ja då kommer jag, 2 7 sus Jag vill bara ge något värdefullt, som välsignar ig. /F# 7 /F# sus Jag vill ge mer än en sång för en sång i sig själv är inte det u vill ha. /F# sus 7 /F# sus u söker djupt inom mig, bakom tankar och ord, in i mitt hjärta u ser. /# 7 Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång och den handlar om ig, sus /# Bara om ig Jesus. Förlåt mig för vad jag gjort den till 7 sus När den handlar om ig, bara om ig Jesus. 7 sus 2. u som är min kung vad har jag att ge? Mina ord är slut. 2 7 sus Fast än jag är svag, ger jag allt till ig, varje andetag. Sv. Text: avid Johansson Org. Text: Matt Redman 69. H e a r t o f w o r ship 7 sus 1. When the music fades and all is stripped away and I simply come 2 7 sus Longing just to bring, something that s of worth that will bless Your heart /F# 7 I`ll bring You more than a song for a song in itself /F# sus /F# sus is not what You have required. You search much deeper within, 7 /F# sus Through the way things appear, You re looking into my heart /# I m coming back to the heart of worship 7 sus nd it s all about You, all about You Jesus /# I m sorry, Lord, for the things I ve made it 7 sus

44 When it s all about You, all about You Jesus 7 sus 2. King of endless worth, no one could express how much You deserve. 2 7 sus Though I m weak and poor, all I have is Yours every single breath. 70. P å i g m i n u d f ö r t r ö s t a r jag /F# På ig min ud förtröstar jag 7 Hm 7 När oro skymmer min morgondag /H m För jag vet u är trofast emot mig /F# När svårigheter omger mig, 7 Hm 7 Så är jag ändå trygg hos ig, För jag vet att u /H /E /F# H ldrig lämnar mig. / /H Är det natt eller dag, Herre på ig /# 11 Förtröstar jag. /F# ud u är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos ig. /H / u är densamme igår och idag /# sus Och i evighet. /F# u är min framtids säkra grund. u som står fast vid itt förbund. m 11 Min klippa är u, allsmäktig ud. Jag ärar ig. Bo och Elsa Järpehag 71. R e g e r a u d E E Över hela vår jord regerar u E Varje soluppgång, E F # m 7 Varje skymningsljus E Men min önskan är, E Hm 7 et enda jag begär E Kom och regera nu och här E E Regera ud helt över mig E Ske in vilja nu, E F # m 7 Jag ger min dröm till ig E E Hm 7 I min mörka stund, över allt jag är E Kom och regera nu och här. E E Över varje ord, tanke och beslut E Jag vill spegla ig, E F # m 7 llt itt vackra ud E E Hm 7 u betyder mer än något livet ger

45 E Kom och regera nu jag ber Org. text: Brenton Brown Sv. text: Micke Fhinn 72. R o p a t i l l u d E F # m E Min Jesus, min Herre, ud det finns ingen som u. /# /E F # m /F# Esus E Min lovsång jag ger, till ig mer och mer, förundrad av in kärleks djup. E F # m E u tröstar, u skyddar, styrker den vacklandes steg. /# /E F # m /F# Esus E Forma min dag, mitt liv och mitt jag. För alltid vill jag till - be ig. F # m E F # m E Ropa till ud över hela vår jord, stiger en hyllning en hymn utan ord. F # m E F # m 7 sus E/# Berg faller ner, havets vågor bryts när dom hör, Herrens namn. F # m E in kärlek och glädje nu fyller min själ. F # m E Min sång går till Honom som gjort allting väl. F # m E Inget kan mätas med löftet jag har i ig. Sv. Text: Bengt Johansson Org. Text: arlene Zschech 73. S h o u t t o t h e L o r d E F # m E My Jesus, my Saviour, Lord, there is none like You. /# /E F # m /F# Esus E ll of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. E F # m E My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. /# /E F # m /F# Esus E Let ev'ry breath, all that I am, never cease to worship You. F # m E Shout to the Lord, all the earth, let us sing F # m E Power and majesty, praise to the king. F # m E F # m 7 sus E/# Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. F # m E I sing for joy at the work of Your hands,

46 F # m E Forever I'll love You, forever I'll stand F # m E Nothing compares to the promise I have in You. 74. S j u n g t i l l J e s u s F # m Kom och se detta mysterium E F # m Skapelsens Herre, hängd på ett kors F # m Kungars kung, offrar sitt dyra blod E F # m Tyngd utav ångest, smärta och kval E Sjung till Jesus, Han tog vår skam F # m Tog all vår synd på sig Han har befriat oss /E Sjung till Jesus, ära Hans namn F # m Sjung om Hans trofasthet H/# Esus E Han gav sitt liv och dog för oss Esus E F # m Kom du svage, här får du vila ut E F # m Kom du som sörjer, Han ger dig tröst F # m Kristus dog, uppstod till himmelen E F # m er av sin nåd, ger av sitt liv E Sjung till Jesus, konungars kung F # m Nu och för evigt, Han som är himlens konung /E Sjung till Jesus, vi är Hans barn F # m Esus E

47 Nu och för evigt H/# Esus E Sjung om den kärlek ud oss ger 7 5. S p i k a r n a s l o v s å n g m 1. Lyssna på sången från olgata Hammarslagen ekar än idag En sång om befrielse m En sång om triumf Min skuld är utplånad Ondskan avväpnad m Jag är förlåten jag är förlåten /H Jag är förlåten jag kan gå fri / m Jag är förlåten, jag är förlåten, /H Jag är förlåten, jag kan gå fri, Jag kan gå fri 2. Spikarna bultades m enom Hans kropp Han plågades När korset restes upp Jag är så tacksam m Han tänkte på mig När Jesus dog rogs ett sträck över min skuld 3. Jesus slet av dödens m Bojor och band Samma kraft är verksam än idag En kraft till befrielse m En kraft till triumf Tillsammans med Jesus Har jag fått nytt liv Spikarnas lovsång enomtränger dig Spikarnas lovsång befriar dig Hm u är förlåten, du är förlåten, /# u är förlåten, du kan gå fri /E Hm u är förlåten, du är förlåten, /# u är förlåten, du kan gå fri, E u kan gå fri

48 76. S å l ä n g e j a g l e v er u ser mitt hjärta, u ser min längtan tt få lägga ner mitt liv inför ig Fri och förlåten, jag sträcker mig framåt Mot allt det som u har för mig Och jag vet, u är med mig Varje morgon när jag vaknar upp Och u står, vid min sida Och jag tänker aldrig nånsin ge upp Så länge jag lever, 7 Så länge jag finns kvar på denna jord Så länge mitt hjärta slår, Vill jag leva, leva för ig läd er alltid i Herren. än en gång vill jag säga: gläd er. Fil. 4:4 Stormarna kommer och regnet det faller Men jag står här i in härlighet Jag står på en klippa, jag står på itt ord Jag står på alla löften u gett Och jag vet, u är med mig När jag faller reser u mig upp

49 Och u står, vid min sida Och jag tänker aldrig nånsin ge upp 77. S å s t o r ä r v å r u d () Vår konungs majestät, klädd i härlighet, /:må jorden glädja sig:/ () I ljus Han sveper sig, och mörkret gömmer sig och /:skälver för Hans röst:/ /F# Så stor är vår ud. Sjung med mig så stor är vår ud /F# Och alla ska se hur stor ud är () I evighet Han är, och våra liv Han bär /:i sin starka hand:/ () Helig treenighet, Fader, nde, Son /:stark i ödmjukhet:/ Hans namn står över allt, värdig allt vårt lov Vi ropar ut vår ud Han är stor hris Tomlin 78. H o w g r e a t i s o u r o d () The splendour of the king, clothed in majesty /:let all the earth rejoice:/ He wraps Himself in light and darkness tries to hide () /:and trembles at His voice:/ /F# How great is our od, sing with me how great is our od /F# nd all will see how great, how great is our od () ge to age He stands and time is in His hands /:beginning and the end:/ () The odhead, three in one, Father, Spirit, Son /: lion and the lamb:/ Name above all names worthy of all praise

50 My heart will sing, how great is our od hris Tomlin 79. V i f a l l e r ner E H # m 7 Vi faller ner i ödmjukhet F # m Vid Jesu fötter E H # m ränslös nåd kärlek så stor F # m 7 Vid Jesu fötter E/# /F# Vi ropar helig helig helig E/# E/# /F# Vi ropar helig helig helig # m H E/# /F# Vi ro - par helig helig helig Hsus 4 E Är uds lamm 81. V i v i l l g e i g ä r a //: Vi vill ge ig äran Och tillbedjan F Vi vill lyfta våra händer, 7 sus Vi vill upphöja ig ud. :// För u är stor, m u gör stora under, stor, F Ingen annan är som u, 7 sus ingen annan är som u. 80. W e f a l l d o w n E H # m 7 We fall down, we lay our crowns F # m t the feet of Jesus. E H # m The greatness of mercy and love F # m 7 t the feet of Jesus. E/# /F# nd we cry holy, holy, holy E/# E/# /F# nd we cry holy, holy, holy # m H E/# /F# nd we cry holy, holy, holy Hsus 4 E Is the lamb hris Tomlin 82. V i v i l l s ä g a t a c k /:Vi vill säga tack, Vi vill ge ig ära och pris Hm et är så det ska vara m Hsus Och evigt förbli:/ /H ag och natt vill vi sjunga sången Till in ära /H ag och natt vill vi stämma in i

51 sången vid in tron /H ag och natt vill vi sjunga sången ( ) Till in ära Bengt Johansson 83. V i l a i n å d e n F/ /E F F/ Vila i nåden, bli helad i den. F/ Låt Honom krama om dig, /E F Tycka om dig som du är. m /E Varje morgon väcker Han dig F Med en stilla röst: mitt barn, m 7 m F/ /H Jag vill umgås med dig. 84. V å r u d ä r s å u n d e r b a r Vår ud är så underbar Han råder i evighet med Kärlek och trofasthet m 7 Hm 7 Vår ud är så underbar 85. w e s o m e o d Our od is an awesome od He Reigns from heaven above With wisdom, power and love m 7 Hm 7 Our od is an awesome od Org. text: Rich Mullins Sv. text: Peter Sandwall / Thomas Lindbjer 86. V ä l s i g n e l s e n E Herren välsigne oss Och bevare oss

52 H 7 E Låt itt ansikte få lysa över oss #7 F # m 8 7. E v i g o c h b e s t ä n d i g 2 /H Evig och beständig, 2 Fast och oföränderlig sus in kärlek är som berget 2 Stadigt under mig 2 /H Jag kan ej förklara 2 llt de underbara sus I mina svåra stunder, 2 in kärlek lyfter mig sus 7 Halleluja, halleluja, halleluja sus 2 Jag sjunger ut till ig sus 7 Halleluja, halleluja, halleluja, sus 2 in kärlek fyller mig 2 /H Evig och beständig, 2 in kärlek är oändlig sus Jag kan känna glädjen 2 strömma fram ur mig 2 /H Varje gång jag ser ig, 2 Vänd itt ansikte till oss Esus E Och ge oss frid, frid Ser jag all in godhet sus å växer denna lovsång, 2 Starkare i mig. 88. Y o u r l o v e i s a m a z i n g 2 /H Your love is amazing, sus 2 Steady and unchanging, sus Your love is a mountain, sus 2 Firm beneath my feet, 2 /H Your love is a mystery, sus 2 How You gently lift me, sus When I am surrounded, sus 2 Your love carries me. sus 7 Hallelujah, hallelujah, hallelujah, sus 2 Your love makes me sing, sus 7 Hallelujah, hallelujah, hallelujah, sus 2 Your love makes me sing. 2 /H Your love is surprising, sus 2 I can feel it rising, sus ll the joy that's growing sus 2 eep inside of me,

53 2 /H Every time I see You, sus 2 ll Your goodness shines through, nd I can feel this od song, sus 2 Rising up in me. Brenton Brown, Brian oerksen sus 89. ä n e n g å n g E E/# E/# E/H Jesus Krist, jag tänker på det offer när 2 E/# 2 H u dog för mig och utgav ig själv. E E/# E/# E/H Livet som u gav mig är helt ofattbart 2 Hsus E Åter jag vidrörs av ig, 2 Hsus E Åter jag vidrörs av ig. E 2 /# 2 E 2 /# Hsus Än en gång så ser jag till det kors där u dog. E 2 /# 2 E 2 /# Hsus Jag ödmjukas av nåden, ja förkrossad jag står. # m 7 2 E H/E /E E Än en gång, jag tackar ig, än en gång jag ger ig mitt liv. E E/# E/# E/H Ser ig nu, som upphöjd över allt u är 2 E/# 2 H Konungarnas konung, jag böjer mig ner. E E/# E/# E/H Inför ig, förundrad över frälsningen 2 Hsus E er jag min hyllning till ig, 2 Hsus E Jag ger min hyllning till ig 2 Hsus E //: Jag tackar för itt kors, tackar för itt kors, 2 Hsus E Tackar för itt kors Jesus. ://

54 90. ä r a t i l l i t t n a m n Ära till itt namn, då u ger av itt överflöd å in frid kommer över mig, ära till itt namn 7 2 Ära till itt namn, på de vägar som jag ej förstår enom öken och ödemark, ära till itt namn 7 2 ll välsignelse u ger mig, tackar jag ig för 7 2 Och när mörkret sakta faller, min röst u hör 7 2 Ära till itt namn u min ud. Ära till itt namn 7 () 2 Ära till itt namn u min ud. Ära till itt heliga namn Ära till itt namn, då solens strålar värmer mig Och livets glädje fyller mig, ära till itt namn 7 2 Ära till itt namn, på en väg märkt av lidande I försakelsens dunkla natt, ära till itt namn ll välsignelse 7 2 u ger och tar igen, u ger och tar igen 7 2 Mitt hjärta ropar ut, ära till itt namn Ära till itt namn u min ud

55 Org. text: Matt Redman Sv. text: Robert Eriksson 91. B l e s s e d b e Y o u r n a m e 7 1. Blessed be Your name in the land that is plentiful Where Your streams of abundance flow, blessed be Your name 7 nd blessed be Your name, when I m found in the desert place Thought I walk through the wilderness, blessed be Your name 7 Every blessing You pour out I ll, turn back to praise 7 nd when the darkness closes in, Lord, still I will say 7 Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your name 7 () Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your glorious name 7 2. Blessed be Your name when the sun s shining down on me When the world s all as it should be blessed be Your name 7 nd blessed be Your name on the road marked with suffering Though there s pain in the offering, blessed be Your name. Every blessing 7 You give and take away. You give and take away. 7 My heart will choose to say, Lord, blessed be Your name Blessed be the name of the Lord

56 92. ö p p n a m i t t h j ä r t a E /: Öppna mitt hjärta för ig ud, H Kom ge mitt inre itt ljus 2 Så jag kan se ig, Hsus E Esus ud jag vill se ig :/ H # m Se ig upphöjd över allt, 2 Hsus Se ig när u strålar som solen H # m Töm ut in kärlek och kraft, F # m Hsus Vi ropar helig, helig, helig. E /: Helig, helig, helig. H/# Helig, helig, helig. 2 /# Helig, helig, helig. 2 Hsus/E E ud jag vill se ig :/ Sv. Text: Josefin dauktusson Org. Text: Paul Baloche 93. O p e n t h e e y e s o f m y h e a r t L o r d E /: Open the eyes of my heart, Lord H Open the eyes of my heart 2 I want to see You Hsus E Esus I want to see You :/ H # m To see You high and lifted up 2 Hsus Shining it the light of Your glory H Lord, pour out Your # m Power and love F # m Hsus s we sing holy, holy, holy E /: Holy, holy, holy, H/# You are holy, holy holy 2 /# Holy, holy, holy 2 Hsus/E E I want to see You :/

57 94. I f w e a r e t h e b o d y m 7 B b sus 2 1. It's crowded in worship today 7 sus 4 sus 4 B b sus 2 sus 4 /E s she slips in m 7 B b sus 2 The girls teasing laughter is carrying trying to fade into the faces 7 sus 4 sus 4 B b sus 2 sus 4 /E Farther than they know, farther than they know, Lord F sus 4 /E But if we are the body why aren't His arms reaching? m 7 Why aren't His hands healing? B b sus 2 Why aren't His words teaching? F sus 4 /E nd if we are the body why aren't His feet going? m 7 sus 4 /E B b sus 2 Why is His love not showing them there is a way? m 7 {4 measures} There is a way. m 7 B b sus 2 2. traveler is far away from home 7 sus 4 sus 4 He sheds his coat B b sus 2 sus 4 /E nd quietly sinks into the back row m 7 B b sus 2 The weight of their judgmental glances 7 sus 4 sus 4 B b sus 2 sus 4 /E Tells him that his chances are better out on the road sus 4 /E m 7 7 sus 4 B b sus 2 Jesus paid much too high a price sus 4 /E For us to pick and choose who should come m 7 7 sus 4 B b sus 2 nd we are the bo - dy of hrist m 7 {3 measures}

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Poem by Lars Wivallius (1642) Facsimile of original at the end of this fi le

Poem by Lars Wivallius (1642) Facsimile of original at the end of this fi le Poem by Lars Wivallius (1642) Facsimile of original at the end of this fi le Klagevisa över denna torra och kalla vår En torr och kall vår gör sommaren kort och vintrens föda fördriver. Gud hjälpe, som

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Dessa verk nämns och citeras i boken: Filmen American Beauty, skriven av Alan Ball, och dokumentären Johnny Cash The Last Great American, BBC

Dessa verk nämns och citeras i boken: Filmen American Beauty, skriven av Alan Ball, och dokumentären Johnny Cash The Last Great American, BBC Dessa verk nämns och citeras i boken: Filmen American Beauty, skriven av Alan Ball, och dokumentären Johnny Cash The Last Great American, BBC Böckerna Extremt högt och otroligt nära av Jonathan Safran

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

UPPBYGGELSE OCH TRÖST

UPPBYGGELSE OCH TRÖST UPPBYGGELSE OCH TRÖST Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. (1 Kor. 14:3) Enkel katekes från den Ortodoxa Kyrkans erfarenhet UTGIVNING VAR TREDJE

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Stor är din trofasthet

Stor är din trofasthet erik tilling Stor är din trofasthet 1. din trofasta kärlek 2. stor är din trofasthet 3. du är min gud 4. äger jag dig i himmelen (Preludium) Stor är din trofasthet, min Gud och Fader Växlingens skugga

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut.

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut. Andas In Andas in, finn fram den luft som du vet ger dig lust när du andas in Ge det mening och le för då finns du lite mer, när du andas in Fantasin ej ser de gränser som e, när du andas in. Släpp ditt

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom

C-UPPSATS. Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom C-UPPSATS 2006:099 Att vara närstående till en person med psykotisk sjukdom En litteraturstudie Malin Fransson, Malin Lansgren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER. En litteraturstudie

BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER. En litteraturstudie BARNS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN FÖRÄLDER SOM HAR CANCER En litteraturstudie Författare: Karin Korp & Charlotte Sörensen Handledare: Margaretha Gatel Enskilt arbete i Omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer

Nr 1 JANUARI FEBRUARI 2015

Nr 1 JANUARI FEBRUARI 2015 Nr 1 JANUARI FEBRUARI 2015 Tankar inför året som kommer sid 2 3 Thoughts for the year to come sid 2 3 KALENDARIUM januari februari sid 6 8 Foto: Eva Ottosson INSIDE The Lord is with you Some weeks ago,

Läs mer