Bostadsrättsföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen"

Transkript

1 Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts är bankens bästa kund En garanterad återbetalningsförmåga gör bostadsrättsföreningar till bankernas drömkund. Ändå trilskas en del banker i samband med långivningen. omgörningen av det svenska finansieringssystemet för bostadsbyggande i början av 1990-talet blev en kalldusch för alla dem som bodde i de nya husen. Under slutet av 1980-talet växte bostadsbyggandet rekordartat. Orsaken var staten i princip stod för hela byggkostnaden, de som byggde behövde knappt skjuta till några pengar alls. Konsekvensen blev bostadsrätter som inte krävde några insatser, kanske bara några tusenlappar resten av pengarna kom från bidrag framför allt billiga lån. Samtidigt var månadsavgifterna höga, det kunde kosta lika mycket eller mer bo i bostadsrätt än i hyresrätt. När bankkrisen inleddes 1990 räntebidragen skulle minska fick det stora konsekvenser för den svenska ekonomin. Men det var aldrig lånen till bostadsrättsföreningar som var orsak till krisen, utan det var en kris för kommersiella fastigheter. Räntorna steg låg som högst på 500 procent. I dag är bilden en helt annan. Räntesubventionerna är avskaffade bostadsrätter betingar på de flesta platser i landet ett högt värde. Och i dag står medlemmarna för det kapital som krävs genom egna lån. Även om den enskilde bostadsrättshavaren får problem, det vill säga köpte till högsta pris måste sälja när priset rasar, kommer inte drabbas. Vi kommer med andra ord inte få se 1990-talet återupprepa sig. I själva verket är bostadsrättsföreningarna de allra mest stabila bankkunderna - banken vet de alltid kommer få betalt för sina lån. Därför har föreningar ett starkt utgångsläge i förhandlingar med banken. En klok styrelse ser alltid till jämföra lånevillkoren mellan banker förhandla. Att aktivt arbeta med lånevillkoren är det bästa sättet ta hand om medlemmarnas ekonomiska intressen. Samtidigt behöver styrelsen ta hänsyn till bindningstider. Men det finns rapporter om föreningar får nej från banker när de söker lån. Sannolikt känner då banken inte till vilken god kund en normal förening är. Kanske skyller de på banken gör förändringar i sin lånestock därför inte vill ta in fler bostadsrättsföreningar som låntagare. Skulle råka ut för detta är det bara gå vidare till andra banker som kan skilja på en dålig långivare en som alltid kan betala för sig. Illustration: Patrik Agemalm Lånekostnaderna för bostadsrättsföreningar ökade dramatiskt det krävde höjningar av medlemmarnas månadsavgifter. Med så kraftigt ökade boendekostnader kunde medlemmarna utnyttja möjligheten lämna tillbaka bostadsrätten till, det var billigare än behålla de dyra lägenheterna. Bostadsrättsföreningarna tappade intäkter många gick i konkurs. Har ni problem i Ring Styrelserådgivningen:

2 BEHÅLLA ELLER SÄLJA vad ska vi göra med den lediga hyresrätten Har några bostadslägenheter kvar med hyresrätt Frågan kommer direkt när någon ska bedöma. Är det självklart ska sälja hyresrätterna när de blir lediga Ryggmärgsreaktionen för en del personer är dessa hyresrätter motsvarar ett stort ekonomiskt värde därför ska säljas om de blir friställda. Om när bostadsrätts får möjlighet göra om dessa hyreslägenheter till bostadsrätter, då ska få in pengarna för betala av lånen, sänka avgiften eller finansiera ombyggnationer. Men i dag är detta en sanning som bör ifrågasättas. Åtminstone är den värd en del eftertanke. Kanske blir resultatet det på lång sikt är mest positivt för omedelbart omvandla lediga hyreslägenheter till bostadsrätter, men på kort sikt kan det löna sig hyra ut lägenheten ha kvar hyresintäkterna. Ett exempel hämtas från ett ganska typiskt hus som ombildades från hyresrätt till bostadsrätt för några år sedan. I huset bor ett pensionärspar med hyresrätt. De ska nu lämna lägenheten till när de själva flyttar till ett äldreboende. Som hyreslägenhet är intäkten till 900 kronor per kvadratmeter år, vilket inte är speciellt högt. Om lägenheten i stället blir bostadsrätt hamnar intäkten från avgiften på 350 kronor per kvadratmeter år. Försäljningsintäkterna, som är skefria för, gör kan minska sin belåning motsvarande 500 kronor per kvadratmeter. Kortsiktigt tjänar alltså 50 kronor per kvadratmeter år på behålla den som hyresrätt skjuta på omvandlingen till bostadsrätt. Trots dagens höga överlåtelsepriser på många orter blir förtjänsten liten av amortera lån på grund av nuvarande låga räntor. Detta i kombination med s låga avgift hyror som inte har gått ner bidrar till faktiskt tjänar på fortsätta upplåta lägenheten som hyresrätt. Men det finns osäkerheter i denna kalkyl. Den viktigaste osäkerheten handlar om de långsiktiga åtaganden möjligheter som uthyrningen innebär. Hyresgäster har ett besittningsskydd som gör det kan dröja väldigt länge innan på nytt får möjlighet omvandla lägenheten till bostadsrätt. Ansvaret, därmed kostnaderna för det inre underhållet, skiljer sig mellan bostadsrätt hyresrätt. I det senare fallet är det ju hyresvärden som har ansvar för lägenhetens inre. Exemplet tar inte hänsyn till det kan komma kostnader för till exempel renovering av kök eller badrum. En annan osäkerhet i kalkylen rör effekten på s lånekostnader. De beror på aktuella försäljningspriser ränteläge. Här skiljer det sig mycket mellan olika delar av landet. Därför är det numera omöjligt generellt säga vilken modell som är mest lönsam för. Alla behöver räkna igenom sin egen situation. Det är styrelsen som själv far beslutet om huruvida lägenheten ska säljas då till vilket pris. De far även beslut om hyreslägenheten ska hyras ut på nytt. En viktig diskussion handlar om vad som egentligen är s syfte långsiktiga mål. Är det idka uthyrningsverksamhet, eller önskar man en ny medlem i som kanske också bidrar med engagemang frivilligt arbete för

3 4 Med snabba frågor till Namn: Kerstin Frykberg Andersson. Bor: I bostadsrätt. Erfarenhet: Nio år med bostadsrättsfrågor. drygt medlemsföreningar i sitt register är Bostadsrätterna Sveriges största bostadsrättsorganisation. Resultatet är bland annat engagerade styrelserådgivare med omfande erfarenhet en blandning av olika kompetenser. Under 2012 presenteras en medarbetare i varje nummer av Bostadsrätterna Direkt. Grillning en het fråga i Sommaren närmar sig en fråga som dyker upp i en del bostadsrättsföreningar handlar om grillning. En replik som många säkert känner igen sig i är Grannens grillning stör oss, vi kan inte vara ute. Styrelsen måste göra någonting nu. Kerstin Frykberg Andersson Från postkassör, eller lucknucka som Kerstin Frykberg Andersson skämtsamt kallar det, till styrelserådgivare på Bostadsrätterna. Steget kan tyckas långt, men med sin fallenhet för jobbet har Kerstin nu hittat rätt. Bostadsrätterna Direkt fortsätter serien med presentera medarbetarna visa på bredden av kompetens. Hur kommer det sig du började på Bostadsrätterna Jag är uppvuxen i Västerås hamnade i Stockholm när jag var 18 år. Så småningom arbetade jag på Posten en kollega till mig fick jobb på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Hon tyckte jag också skulle börja arbeta där, så blev det. Under mina fem år som avgifts- hyresförvaltare lärde jag mig mycket jag fick dessutom en utbildning i sitta stämmoordförande. Jag märkte mina kollegor så småningom skickade komplicerade frågor till mig om allt som rörde bostadsrättsföreningarnas styrelsearbete. Jag blev så säga rådgivare redan då. Hösten 2008 fick jag ett erbjudande från Bostadsrätterna om börja som rådgivare där, det kunde jag inte tacka nej till. Vad arbetar du med på Bostadsrätterna, förutom vara styrelserådgivare Telefonrådgivningen tar en hel del tid men vi har självklart andra arbetsuppgifter också. Jag är även stämmoordförande då föreningar hyr in mig mina kollegor. Sedan är jag bland annat lärare i Bostadsrättsskolan där ligger kursen om konflikthantering mig varmt om hjärtat. Då då är jag även ute hos föreningar för lösa konflikter. Hur går en sådan konfliktlösning till Till ett sådant möte ser man till samla de personer som konflikterna rör. Det kan vara konflikt inom styrelsen, eller mellan styrelse medlemmar. Egentligen handlar det, som vanligt skulle jag säga, om parterna måste kommunicera med varandra. Jag leder då en diskussion där vi tar upp konfliktområden, men jag måste också säga vad som är rätt fel på ett juridiskt plan. Oftast kommer det något gott av dessa möten. Och så tror jag personerna inser allvaret i med situationen har gått så långt det behövs ett möte om konflikterna. Beskriv en bra dag när du inte arbetar! Då vaknar jag upp på landet, det är tyst i huset familjen sover. Så småningom blir det bad, kanske besök på en loppmarknad så grillar vi på kvällen. Förra numret av Bostadsrätterna Direkt handlade om grannars rökning det är något man i nuläget får acceptera, så länge det inte är något fel på ventilationen. Flera domar kommer fram till denna slutsats. Obehaget från grillning kan vara lika stort även om inte tillåter viss grillning är rättsläget högst oklart när det kommer till de största syndarna i bostadsrätts. Grillning är i första hand en ordningsfråga, men kan också vara en säkerhetsfråga på grund av gnistbildning vid torr blåsig väderlek. Styrelsen kan besluta införa ordningsregler om grillning inte accepteras på såväl s allmänna ytor, till exempel innergården, som på medlemmarnas balkonger. Samtidigt ska grillningsreglerna inte vara godtyckliga utan ska ha ett verkligt föreningsintresse. Många uppskar möjligheten grilla driva en regel som förbjuder all grillning riskerar inte få brett stöd bland medlemmarna. Ordningsreglerna bör därför beslutas av en föreningsstämma alla medlemmar ska självfallet informeras om reglernas innehåll.

4 Insatshöjning Differentiering krånglar till det i längden Insatshöjning innebär medlemmarna tar över s lån därmed kan utnyttja skereduktionen för räntekostnaderna, vilket då ger lägre boendekostnad. Det kan ibland vara svårt få med sig alla. Då är det lockande i stället göra en differentierad insatshöjning, men rekommendationen från Bostadsrätterna är avstå från en sådan. Fördelarna med insatshöjning, eller kapitaltillskott som det ibland kallas, är flera. Medlemmarna får en lägre boendekostnad, blir av med delar eller hela sina lån bostadsrätterna stiger därmed ofta i värde. För kunna genomföra en insatshöjning måste 2/3 av de avgivna rösterna på en stämma rösta ja till förslaget. Dessutom, om någon är emot beslutet ska insatshöjningen godkännas av Hyresnämnden. Dessa medlemmar, som av olika skäl är emot insatshöjningen, kan behöva flytta. Men det går också ge dem uppskov med inbetalning av den beslutade insatshöjningen, det brukar medföra Hyresnämnden ser mer positivt på saken. Rekommendationen från Bostadsrätterna är just ge medlemmar anstånd. Så långt den normala insatshöjningen där alla medlemmar betalar in ett belopp som är likformigt i förhållande till ägarandelen. Andra talar sig varma för en differentierad insatshöjning. Den innebär höjningen fördelas efter önskemål vissa bidrar med mera, andra med mindre, det hela är frivilligt. Konsekvensen av en differentierad insatshöjning är delar upp s verksamhet avgifter i driftandel respektive kapitalandel, som ändrar de ursprungliga ägarandelarna i. Det vanligaste problemet med en differentierad insatshöjning handlar om dokumentation försvinner, det vill säga det finns ingen relevant dokumentation om vad som är överenskommet eller dokumentationen om vad som gjorts försvinner. Efter ett antal år är det kanske åter dags göra en insatshöjning, till exempel vid större underhållsåtgärd. Hur beräknar då fördelningen om halva dokumentationen saknas Föreningen upplever även svårigheter skilja mellan gammalt nytt kapital. Ett exempel: när behöver köpa en värmeanläggning tar man kanske kapital ur s kassa samt nya lån. Investeringen sänker värmekostnaderna rejält, men hur ska förtjänsten då fördelas Enligt den nya mäklarlagen ska alltid flera andelstal anges i objektsbeskrivningen, om det finns flera. I dag har mäklarna svårt förstå förklara de två vanliga andelstalen vi har, ett för kostnadsfördelning ett för ägarandel. Efter en differentierad insatshöjning blir det tre andelstal med det sista som anger kapitalkostnadsfördelningen. Ska dessa andelstal förändras räknas om i anslutning till gör en amortering eller tar upp nytt föreningslån Enligt vilka Ske redukti principer ska dessa kapitalkostnader fördelas påverka andelstalen Gäller talen enbart per en viss tidpunkt I dag är läget högst oklart det väcker en osäkerhet. Visst är det tråkigt behöva säga nej till en i grunden så positiv åtgärd som differentierad insatshöjning skulle kunna vara, under frivilliga former minska boendekostnaderna för dem som så önskar. Då blir lösningen Bostadsrätternas metod, ge de bostadsrättshavare som inte vill vara med ett anstånd med betalningen. En metod som initialt kräver mer pappersarbete från s sida men där s grundstruktur finns kvar. En längre version av denna artikel finns läsa under Allt om bostadsrätt på Bostadsrätternas webbplats, n kapas efter streckade linjen

5 KAPAS EFTER STRECKADE LINJEN Vad gäller vid bostadsanpassning För kunna använda sin bostad kan en person med funktionsnedsättning ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Anpassningarna kan gälla såväl den egna bostaden som gemensamma utrymmen. När personen flyttar kan styrelsen bli osäker på vem som ansvarar för rullstolshissen eller de andra installationerna som är gjorda. Rättigheterna till bostadsanpassning är reglerat i lag garanterar det ska gå bo kvar i sin bostad även om vi drabbas av funktionsnedsättning. Den som behöver hjälp ansöker själv hos kommunen, som är den instans där bidraget handläggs. Anpassningarna i lägenheten kan handla om ta bort trösklar, bygga om i badrummet rullstolsanpassa dörrbredden. I flerfamiljshusets allmänna utrymmen är det kanske dörröppnare, rullstolsramper rullstolshissar som behöver ordnas. Bostadsrätts ska tillfrågas om ombyggnationer i lägenheten som vanligtvis annars också skulle behöva s tillstånd. Inga anpassningar i allmänna utrymmen kan starta utan fastighetsägaren, i det här fallet bostadsrätts, har lämnat sitt godkännande. Ibland kan det röra sig om- eller tillbyggnadsåtgärder som innebär sådana förändringar av fastigheten en föreningsstämma måste godkänna detta. Ofta är anpassningar i allmänna utrymmen något som kan vara till nytta för många, inte bara den medlem som just vid installationstillfället har behov av det. Dörröppnare är praktiskt för många, en rullstolsramp kan även användas av medlemmar med barnvagn. Men så till frågan om vad som händer med installationerna när den person som låtit installera dessa flyttar. Det som finns inom lägenhetens väggar är en sak mellan säljaren köparen, därmed ingenting som bostadsrätts behöver fundera över. Handlar det om installationer i allmänna utrymmen ägs dessa egentligen av den boende, det var ju den personen som fick bidraget. Kommunen förutsätter om någon flyttar till ett annat boende så är det tillgänglighetsanpassat. Det är alltså svårt för den personen få bidrag från kommunen för ytterligare förändringar, men trots det är det inte ovanligt rullstolshissen eller dörröppnarna lämnas kvar. Då får styrelsen ställa sig frågan om man vill ha kvar dessa. Föreningen kan inte kräva en boende tar bort installationerna i samband med flytt; det finns inget lagstöd för detta. Skulle styrelsen komma fram till låta rullstolshissen vara kvar tar över underhållsansvaret för denna, något som den boende tidigare haft. Om hissen ska bort kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen, i synnerhet om installationen inneburit ingrepp på huset. Rådet är föra en dialog med kommunens handläggare om saken; det kan vara så man har olika syn från kommun till kommun. Beroende på installationstyp kan kommunen vara intresserad av återanvända exempelvis hissen i ett annat hus där den gör större nytta. Fakta Bostadsanpassningsbidrag En enskild person med funktionsnedsättning kan ansöka hos kommunen om bidrag för anpassa boendet, både i utanför lägenheten. Enkelt avhjälpta hinder Har lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel dagis eller restaurang, finns en skyldighet tillgänglighetsanpassa dessa vägen dit. Skyldigheten kan ligga hos hyresgästen eller.

6 Posttidning B Stockholm Klara Returneras vid obeställbarhet till: Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm Innehåll Kritiserad åldersgräns Hög tid för valberedningen Bostadsrätten värderas bättre i Basel 3 Gemensam el bu eller bä Frågor svar Innehåll Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. BESIKTNINGAR ELLER INTE en del föreningar utövar regelbundna besiktningar av lägenheterna i huset. syftet hos dessa, som inte tillhör majoriteten, är upptäcka skador som skulle kunna leda till huset grannarna blir drabbade. men ett sådant arbetssätt är inte okontroversiellt. En av våra styrelseledamöter har avgått ur styrelsen. Den avgående ledamoten vägrar skriva på årsberättelsen för 2011 med motiveringen hon inte är med i styrelsen längre. Är hon inte fortfarande ansvarig för sin medverkan i styrelsen 2011, ska underteckna årsberättelsen Svar: Det är den sittande styrelsen som ska underteckna årsberättelsen. En ledamot som har avgått ska alltså inte underteckna den, men givetvis har en före detta ledamot ansvar för beslut handlingar som han eller hon har medverkat till under den tid styrelseuppdraget varade. för slippa göra om dem i framtiden. Vem ska stå för kostnaden av det när vi kommit överens om inte byta Svar: Endast då en förening beslutar byta stammar är den skyldig betala för detta. I ert fall har det beslutats stammar inte ska bytas. Om medlemmar i det läget vill renovera sina badrum samtidigt byta vissa delar av stammen ska de i princip stå för detta själva. Men om det visar sig till exempel golvbrunnen är i dåligt skick, skulle behöva bytas inom överskådlig framtid, kan en förening besluta stå för just den kostnaden. Det innebär ju en besparing i framtiden då stammar ska bytas då behöver inte betala för byte i det badrummet. Vägglöss vems ansvar är det Hur ska stambytet betalas Vi är en liten förening med fyra lägenheter där samtliga sitter i styrelsen. Alla har sagt nej till stambyte efter vi kontrollerat spolat stammarna. Nu vill två medlemmar göra om sina badrum då samtidigt vilket är klokt så klart göra om stammarna i sina badrum Vi har en medlem som menar hon har fått vägglöss i sin lägenhet vi undrar nu hur vi ska agera. Vems ansvar är det se till sanera lägenheten Ska detta gå på medlemmens försäkring Vilka åtgärder bör ta Svar: Utgångspunkten är måste åtgärda detta. Visserligen får inte medlemmen ta in sådant i lägenheten eller fastigheten som kan misstänkas vara behäftat med ohyra, men det lär bli svårt för bevisa det är just den här medlemmen som är skyldig till vägglöss finns. Föreningen kontaktar en saneringsfirma för sanera lägenheten på så vis försöka förhindra spridningen av ohyran. Ta bort en fråga från dagordningen hur gör vi Vi har gått ut med en kallelse till extrastämma. Initiativet är styrelsens dagordningen består av två förslag från styrelsen. Efter kallelsen gått ut har vi fått in uppgifter som påverkar vårt ställningstagande i en av frågorna. Vår önskan är alltså ta bort den ena punkten från dagordningen. Hur kan vi lösa detta på korrekt vis Svar: Styrelsen kan då stämman inleds meddela den återkallar ett av sina förslag. Normalt sett kommer det då resultera i punkten tas bort från dagordningen, men teoretiskt sett kan en majoritet på stämman motsätta sig detta. Var till exempel styrelsens förslag en lekplats skull anläggas på gården kan styrelsen avstå från yrka detta på stämman, men om en majoritet på stämman bestämmer punkten ska finnas kvar på dagordningen kan en medlem lägga fram samma yrkande. April 2012 R LÖFTEN SE UPP FÖ KRIVNINGEN I PANTFÖRS RÖKNIN G TILL KO EN KÄLLA NFLIKTE R klagomå Nummer 3 styrelse eningar kommer anmärker på l på. Visserligibland vara fel en kan det kanske oviktiga saker. Medlemmen på men beslut ventilationen i vill inte ska lägga sig huset, i domsto lar visar i vad som finns inne i lägenheten. grannars rökning som är direkt AV Har ni problem 202Ny.indd 1 PATRIK AGEMALM N: PATRIK ILLUSTRATION: i föreninge n Ring SBC_Direkt_1 AGEMALM något mot bakgrund pantförgarantera i vanskligt lägen den uppmätta har skrivningen ovan angiven n, Föreningen Vi bekräftar bostadsrätte ytan är korrekt. den pantsa ytan i samband blankett. hetsyta för förtryckta knappast mätt är n vet står det i bankens bör ställa sig med försäljninge mätmetod Frågan som vilken man skriver inte heller den tar om har det när någon vilket ansvar Generellt sett som användes på har på ägandet förunder blanketten. till ytuppgifstörre fokus kom fram år blivit ett delningen mellan det finns för helt enkelt under senare FÖR INTE ten. Och risk yta; den spelar privata = bostadsrättsså MåNGA r raptar förenen lägenhets tillåtet år sedan köparen roll. Bostadsprise rhavaren det ofvar det röka på för mycket större restauran backar vi efter kvadratmete ingens uppgift ger, vad ytterligar fentliga = bostadsrättskan förporteras i medierna då diskuterar e 20 år i tillåtet emellan sann tiden var röka på, men det inblanpris vänner det kvadrat. Men flygplan. det helt eningen bli gick för per I dag känns främman finns även juridiska faktolägenheten de. Rökninge tycker om acceptan dad i en konflikt från vad vi rer ta hänsyn till. Kring sen för rökning n minskar till skillnad lagen inte bostadsrä rör säljaren som Bostadsrätts likaså. tar ttsförenin frågan finns två synsätt. Till diskutera ytan. Det finns gars styrelser mer klagomål köparen. hänsyn till teckkompå grannens någon större rökning Men formuleom lägenhetsför stör eftersom inomhus om ytan. den ena synsättet säger inget lagkrav lägenderyttobaksrök sig ringen om innehålla uppgifter en spriterst är det s hus där-i huset. ningen ska inte sig för mäta Får styrelsen hetsyta är bestämmer för har ett intresse av in klagomål ytan är Då en köpare styrelsen finner den enda gångpå rökning skyldig det hålls i bra skick, både tillmen det upp sin lägenhet r mindre än det som är reagera på en som varningsär det inget yttre till det inre. Genom fel på ventilationågot sätt, några kvadratmetekan det bli flera bör föreninge klockorna inspektioner kan styrelsenen grannen inte göra så mycket nen kan storsades i annonsen, kan komma till ringa. En av bara för ogillar cigarettrö tidigt upptäcka om under-den problem. Köparen ften för klagande bankerna har k, inte ens månadsavgi är allergisk. muom slutsatsen hållet är efters i all-på beslut det vill säga hyresnä Flera exempel en standardfor ska sänkas, i hyresnäm MNDEN lägenheten säger Ett sätt är varliga fall kräva med-detta. nd hovrätt föreslog hyresvärd lering som ska justeras. oskäligheter Senast ett mås bristen, en skulle upptäcker visar fall andelstalen lemmen vidtar åtgärder, ligen tag i den hyrs påpeka genomför en översyn bostadsrätts i en hyresrätt från förra året, ska inte ta lägenheten a visserkontakta banken av stryka Föreningen banken om men översätta angiven lägenhetsinte makarna ventilationen men alternativ är te meddela handlar dettill bostadsrä som går direkt n ange utan felaktigt sälja ett annat det ville. I frågan, hand. Återigen sitt drev ärendet tt, där hyresgäst beslut Hyresnäm vid underskrifte ut i andra inte ska behömellan köparen skriver ytan eller till Hyres nden över texten er yta är något Mellansve nämnden en boende sätta sinaring Styrelserådgivningen: inte garanterar ta om något Har ni problem i stort ansvar upp om. Skulle rige. i inte grannar börjar bank om åt. Det är ett ren göra en makarnagrannen rökte för störninga får utskadliga va ägna sig för meddela s lånevillkor Vad kan på balkongändra i andelstalenhar ingför hälsan r tar ansvar föreninge upplevde ändå börja besvärand reda på medlemmar eller försämra som är sig. Ofta boendem uppfylls. thyrning. n det som Förening hålla egentlige hopa e med rök iljön. Här för dessa en kan skriva andrahandsu r n göra om vad det problemen från springor mycket luftsventi handlar normalt någon lerna bli ansvarig någon aning in i ordnings l. Makarna det om ett inslag i då göra när en tilldet inte en i flerfamil reguppgav allergiska är tillåtet Hyresnäm när andelstalen Hur ska styrelsen trappupp SBC_Direkt_1201.indd 1 jshus skriver ville båda var röka var som spelade in nden som gångar, hyresvärd i Och en ändring åtgärda tvättstug tera, även man måste 100 gemensam probleme en skulle or andragång i tiden bestämdes om det har accepma t genom ivningen: utrymme inglasnin hälsan. Grannens en viss inverkan låta montera balkongr g av Ring Styrelserådg ökning handlarn. När det gäller på rätt använda den rökande balkongen eller i genhet, med den se till det om inklusive Har ni problem hyresgäst som röker, sin lätala balkonge Hyresvärd en flyttade. makarna men något alltså inte n, står över en hade störs av möjligt. förbud är erbjudit ren nämnden rökninge En del föreninga skriver in byta ansåg n. Hyresskriver också fönströkförbud de gjort möjligt. någon hänsyn vad som i sina stadgar, r skulle saken den inte De kunde var till en tar tänka drivas i men inglasnin känsligar domstol en oklar. del personer g av balkongen sig montera e än andra. är utgångär ett påslag de till Svea Makarna men i så av hyran. fall mot överklaga hovrätt karintyg ENDA SäTTET 1 om överkäns bifogade ett lä1203.indd SBC DIrekt rätten gick ligheten, kande grannar I DAG helt men hovslippa röpå Hyresnäm är bo som från ndens linje. i en förening början är skapad som förening. en rökfri är någonti man många ng gånger måste accep sammanhanget bjuder in till tera. Var beredd på diskussi diskutera vilket synsätt vi ner om rökning o lätt väcker diskussi oner. stora ILLuSTRATIO Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till slutsatsen för detta synsätt är det inte finns någon anledning inspektera srerna.se lägenheter. Samtidigt går det ifrågastyrelse. s sätta vilken kunskap styrelsen innehar dig i bostadsrätts Nyheter för för utföra besiktningar. Har man tillräcklig kompetens vet de gränsdragningarna för vad som behöver åtgärdas Till detta hör också det är något av en integritetskränkning mot medlemmen Innehåll Stadgeänd ringar kräver enligt bostadsrättslagen har förendet andra synsättet konstaterar styrelsen som kräver få komma in Ingen ansvarsfrih rätt process et ingen rätt få komma in i lägenheten Nyheter det är som har ansvar för det i lägenheterna för inspektera det de Bostadsrät förmedlemmen dig i bostadsr tsnämnde katastrof handn hjälper Lyckligt slut när det behövs för tillsyn (7 Kap. 13). En inre underhållet. Omättsfören medlemmen försumanser vara viktigt. Den förening som av andelstalen dig ingens efter rekordfakt fören sist styrelse.ändå väljer utföra besiktningar behöingår i ura medlem som vägrar släppa in föreningmar sitt ansvar lägenheten förfaller lar till syvende ivningen sker tadsre Frågor bostadsrätts Pantförskr rna.se intresset mot en riskerar bostadsrätten förverkas drabbar det bara medlemmen genom otrivver ställa det individuella svar om andra den taplöpande arbeteborde det betala ingens personen måste då flytta. Några föreningar sel lägre pris vid försäljning. Leder förs även diskutera vilket så havare måste en rkonsekvens mest på rutin, Nummer standardfo har stadgar som fastslår besiktningar summelsen till exempelvis venskador i syfte man har vad besiktningarna pade intäkten. 2 Mars i bankens bostads2012 kan bli fler vara. Men ska ske med regelbunden intervall. utanför lägenheten kan medlem drabska ge för resultat. kan också sina lägenpå blanketten börjar mäta muleringar vara Föreningen värnar om huset, men bas av skadeståndskrav från rättshavare fallgropar sig ha en orättvis är det finnas heter tycker är inte alls säkert detta ska ställas mot bostadsrätts grannar. m på. Ett exempel ft. Det uppmärksa från yta. månadsavgi havarens intressen. Denne har vill endast utgår Grannar den bank som lägenhetens yta, andelstalen många gånger betalt mycket för sitt som röker förening får ska garantera olämpligt. boende accepterar inte förens detta blir det något som alla vinner på. Dessutom kan det vara en fördel ha inspektionsprotokoll om det sedan inträffar en venskada som beror på dåligt underhåll av badrum i en viss lägenhet. Då har en starkare position om den vill kräva skadestånd. Besiktningar kan också leda till får lägre försäkringskostnader. illustration: patrik agemalm FRÅGOR & SVAR Vem ska skriva under årsberättelsen svaret Skriv bort arbetsmiljöan Stämmotider orsak till skadestånd Dålig snöröjning momsproblematik ger svar Hyra av p-platser Frågor Nummer 1 Januari 2012 Styrelser ådgivning en: Varför du får den här tidningen Din förening är medlem i Bostadsrätterna. Under hösten 2011 bytte Bostadsrätterna namn, från tidigare ha varit kända som bostadsrättsorganisationen SBC. Medlemsföreningar får tillgång till styrelserådgivning, bostadsrättskurser, tidningar samt raber till samarbetsföretag. Vägra medlemskap var försiktig! Grunden för en bostadsrättsförening är den är öppen för nya medlemmar. Att vägra godkänna medlemskap för personer som inte skickar in sitt utdrag ur brottsregistret, som några få föreningar gör, strider mot denna princip. Konsekvensen för en nejsägande styrelse kan bli ödesdiger. Om säljaren måste gå ut i en ny försäljningsomgång förlorar pengar kan medlemmen kräva skadestånd av. Enklare skeregler för bostadssäljare Skeverket har fått i uppdrag av regeringen se över reglerna för beräkning av kapitalvinst kapitalförlust vid försäljning, samt om det går förbättra Skeverkets service. Regeringen pekar bland annat på hur svårt det är i dagsläget redogöra för de utgifter säljaren har haft för renoveringar. Skeverket ska redovisa förslag senast 15 december Bostadsrätterna Direkt ges ut av Bostadsrätterna som är en oberoende intresse- serviceorganisation som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige Adress Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, Stockholm Telefon Frågor om innehållet Vänd er till Bostadsrätterna För insänt ej beställt material ansvaras ej Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktör Mats Lindbäck Redaktionsråd Kenny Fredman, Peder Halling, Elisabeth Kalderén Produktion OTW Communication Repro Done Tryck Edita Arkpressen, Västerås

Besiktningar eller inte?

Besiktningar eller inte? Innehåll Kritiserad åldersgräns Hög tid för valberedningen Bostadsrätten värderas bättre i Basel 3 Gemensam el bu eller bä? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan.

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan. Innehåll Därför måste avgiften betalas Viktigt att tänka på vid en uppsägning Andrahandsuthyrning vad händer? Undvik huvudnyckel i föreningen Nummer 12 December 2012 Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial.

kontakter, som ekonomisk och teknisk förvaltare, hissjour, hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial. Innehåll Sprickor i badrum ledde till anmälan Samarbetande föreningar Rekrytera en ny medlemsförening! Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Bostadsrättsåret 2011

Bostadsrättsåret 2011 Innehåll Rättsfall hur skulle du döma? Se över försäkringsskyddet Vårens kursutbud är här! Dubbel tv-avgift försvinner? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Risk för skattesmäll i oäkta föreningar

Risk för skattesmäll i oäkta föreningar Innehåll Så fungerar underhållsansvaret Vattenskador vållar huvudbry Pul = Strul? Kapitaltillskott bäddat för konflikt Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Vi efterlyser ett nytag av bostadspolitiken

Vi efterlyser ett nytag av bostadspolitiken INNEHÅLL Kapitaltillskott kan minska reavinst Hög likviditet vad kan man göra? Val av avskrivningsmetod Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning

Sänk räntekostnaderna med insatshöjning INNEHÅLL Hur skulle du döma? Rätt vägledning för nytt badrum När får skräpet slängas? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Nummer 8 September 2011 Illustration:

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se sbcdirekt Nummer 9 Oktober 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se VEM SKA BETALA Vem ska föreningen kräva betalning av för att reparera en skada, eller för en extrastädning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se sbcdirekt Nummer 9 Oktober 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Elbilen I FÖRENINGEN Först drog vi ledningar för el och tele. Sedan kom elektrikerna tillbaka för att ordna

Läs mer

Snåriga regler kring gåvor

Snåriga regler kring gåvor Nummer 11 December 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Snåriga regler kring gåvor Illustration: PATRIK AGEMALM Att ge en julklapp till föreningens anställda är i sin ordning

Läs mer

Ny webbplats mer innehåll

Ny webbplats mer innehåll Innehåll Aktuellt fall om andrahandsuthyrning Medlemskapsprövning Missa inte Bostadsrättsmässan! Dags att göra kontrolluppgifter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

sbcdirekt Så gör medlemmen Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100 sbcdirekt Nummer 6 Juli 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se ROT-avdrag på faktura Slipp krånglet i deklarationen och betala hälften av hantverkarens arbetskostnad via faktura.

Läs mer

Oklart om andrahandsuthyrning

Oklart om andrahandsuthyrning Innehåll Okej att ta bort säkerhetsgaller? 4 snabba frågor till... Svårt att fastställa marknadshyra Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 10

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bostadsrätterna kräver förändring

Bostadsrätterna kräver förändring INNEHÅLL Så här förvaltar du förtroendet Skapa säkra lekplatser Avgift vid andrahandsuthyrning Vindar ger fler lägenheter Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

RÖKNING EN KÄLLA TILL KONFLIKTER

RÖKNING EN KÄLLA TILL KONFLIKTER Innehåll Stadgeändringar kräver rätt process Ingen ansvarsfrihet katastrof? Bostadsrättsnämnden hjälper dig Lyckligt slut efter rekordfaktura Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Bostadsrätt inte längre ett undantag

Bostadsrätt inte längre ett undantag INNEHÅLL Hur skulle du döma? Förstagångsköparna utestängs Dags för utbildning! Yta vad gäller? Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Innehåll. Nummer 7 Augusti 2015 Hyra ut? det här gäller. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.

Innehåll. Nummer 7 Augusti 2015 Hyra ut? det här gäller. Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna. Innehåll Föreningar behöver nytt regelverk Bostadsrättskolans kurser på nätet Bostadsrätterna på mässan i Göteborg När en ledamot lämnar styrelsen Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Nya tider nytt namn. cerades. Förvaltningsbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, där bostadsrättsorganisationen

Nya tider nytt namn. cerades. Förvaltningsbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, där bostadsrättsorganisationen INNEHÅLL Minskad reavinst genom kapitaltillskott Ökad konkurrens ska ge lägre kostnader Så regleras nyttjandet av marken Höstens engagerande kursutbud Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

TA DET KALLT. Se över värmesystemen innan vinterkylan slår till

TA DET KALLT. Se över värmesystemen innan vinterkylan slår till Innehåll Kan styrelsen bestämma? Betala avgiften i tid Var noga med protokollet Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 9 Oktober 2013 TA DET KALLT

Läs mer

Orimliga inspektioner

Orimliga inspektioner INNEHÅLL Så sätts styrelsens arvoden Lägre avgift och hyra vid vattenskada? Utnyttja SBCs medlemsförmåner! Ny PBL ska ge snabb hantering Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Energideklarationer för få och för dyra

Energideklarationer för få och för dyra sbcdirekt Nummer 2 februari 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Energideklarationer för få och för dyra 15 procent genomförda deklarationer, uppger Boverket. Och tre gånger

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Kan underhållsskyldigheten utvidgas?

Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Kan underhållsskyldigheten utvidgas? Var går gränsen mellan bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar? Ett domslut i hovrätten öppnar upp för en viss utvidgning av Underhållsskyldigheten

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin? Skatter

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Koll på budgeten. förändrats sedan föregående år, måste någon insats tidigareläggas eller går det bra att skjuta på någon åtgärd?

Koll på budgeten. förändrats sedan föregående år, måste någon insats tidigareläggas eller går det bra att skjuta på någon åtgärd? Innehåll Bli en bättre kommunikatör Inget rot-avdrag för föreningen Goda råd till medlemmarna Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 8 September

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Fiasko för förvärvsgarantin

Fiasko för förvärvsgarantin sbcdirekt Nummer 2 Mars 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Illustration: Patrik Agemalm Fiasko för förvärvsgarantin För att underlätta för förstagångsköpare av bostad att

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

OHYRAN FLYTTAR IN. Drabbad av skadedjur? Så gör ni när. Innehåll

OHYRAN FLYTTAR IN. Drabbad av skadedjur? Så gör ni när. Innehåll Innehåll Hur skulle du döma? 4 snabba frågor till... Styrelsen vann i HD Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 7 Augusti 2012 Drabbad av skadedjur?

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

sbcdirekt Generös hållning i svåra tider SBC: Beviljar gärna ansökningar om andrahandsuthyrning Larsson

sbcdirekt Generös hållning i svåra tider SBC: Beviljar gärna ansökningar om andrahandsuthyrning Larsson sbcdirekt Nummer 10 december 2008 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Generös hållning i svåra tider SBC: Beviljar gärna ansökningar om andrahandsuthyrning Som en effekt av finanskrisen

Läs mer

Motionen. ett sätt att påverka

Motionen. ett sätt att påverka INNEHÅLL Stoppa skärpta amorteringskrav Dags att se över bostadsrättslagen Skuld till föreningen? Frågor och svar Nyheter i korthet Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

fastighetsboxar Inget tvång

fastighetsboxar Inget tvång sbcdirekt Nummer 7 oktober 2008 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se fastighetsboxar Inget tvång Nu har också regeringen klart tagit ställning. Det är och ska förbli frivilligt

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset?

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset? Innehåll Brandskyddsarbete i huset Vad händer när en styrelseledamot avgår? Handboken Bättre projekt Gå på Bostadsrättsmässan gratis Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer