ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats"

Transkript

1 ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: Student:, Team 12

2 Sammanfattning Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen stor att de blir intresserade av det just du har att säga. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. Med hjälp av Dahlén och Langes teorier och publicitet och Bernd Schmitz tankar på hur man kommunicerar med media samt teori om nyhetsvärde tog jag fram en antal frågor som. Dessa frågor ställde jag till fem sportjournalister i personliga möten och över mejl. Analysen jag gjorde utifrån det var att ha ögon och öron öppna. Vad har man i sin egen organisation som är intressant. För varje potentiell nyhet man hittar måste man tänka på vilket nyhetsvärde den har samt våga vara självkritiskt. Det är också viktigt att inte nyheten är för insäljande för din organisation. När man väl har skapat/hittat en nyhet måste man förmedla detta till media. Vilket område täcker de, vilken typ av nyheter fokuserar de på och framför allt vilken journalist är det som framförallt rapporterar om just vår bransch. Man kan få bredare spridning om man använder sig av taktisk förmedling. Det finns olika sätt att sedan ta kontakt med medierna. Den gemensamme nämnaren är däremot att medierna tycker om att känna sig speciella. Det bästa sättet att kontakta en journalist är att använda sig av en telefon. Där är viktigt att vara kort och saklig och påläst i vad du ska säga. I en intervjusituation bör du vara avslappnad och även här påläst. Ingen kommentar och off-the-record kan användas om man gör det med eftertanke. Allt eftersom jag arbetade med detta har jag kommit till en slutsats. Det finns inget konkret facit, gör så här så lyckas du, för det kommer alltid att vara människor man jobbar med. Människor med olika tycke och smak om vad som är viktigt Yh Sportmarknadsförare i

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION Problemformulering SYFTE METOD ANSATS URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISK REFERENSRAM PUBLICITET INITIATIVTAGARE, INTE AVSÄNDARE Ökat publicitetsutrymme Låga kostnader Förbättrat budskap Integrerad marknadskommunikation MEDIEKONTAKTER I PRAKTIKEN Hur du kontaktar redaktionen Om konsten att ge intervjuer Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta NYHETSVÄRDE EMPIRI ANALYS SKAPA/HITTA EN NYHET FÖRMEDLA NYHETEN INTERVJU EFTERARBETE SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1 FRÅGOR TILL JOURNALISTERNA Yh Sportmarknadsförare ii

4 1 Bakgrund På de första raderna av förordet i Micael Dahléns och Fredrik Langes bok Optimal Marknadskommunikation kan vi läsa ett citat som, enligt Dahlén och Lange, är klassiskt. Citatet lyder: Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är också en bra början på min uppsats. Även om Dahlén och Lange pratar mer om att vi inte riktigt vet vilken effekt vår marknadskommunikation har tar jag mer fasta på pengafrågan. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Om man till exempel ska annonsera nationellt i TV4-Gruppens kanaler i en vecka kostar det ca kr (spotlight.tv4.se), att få en helsida i Sydsvenskan måndag till torsdag kostar ca kr (www.sydsvenskan.se) eller en annons i Lokaltidningen Helsingborg på 122 x 88 mm kostar kr (helsingborg.lokaltidningen.se). Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Det finns ett sätt som inte kostar mer än dina egna mentala ansträngningar (Dahlén & Lange, 2011). Det sättet är att fånga uppmärksamheten hos en eller flera av våra sportjournalister runt om i Sverige. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Nu kanske du som läsare tänker Det är lättare sagt än gjort. Jag har hört av mig till tidningarna men har inte fått något svar. Anledningen till det kan vara att du som kontaktar en tidning, de lokala TV nyheterna eller de stora nationella nyhetsbyråerna inte har haft kunskapen om hur man ska gå till väga. Redaktionerna ute i Sverige får mängder av bra nyheter varje dag och är det inte intressant eller rätt presenterat kommer de inte att gå vidare med det. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen betydligt större att de blir intresserade av det just du har att säga. Kanske till och med trycka det på en helsida i Sydsvenskan, en artikel som har ett annonsvärde på kr. Plus en högre trovärdighet då budskapet inte kommer direkt från dig utan från en tredje part i form av en artikel och inte en annons. Denna uppsats kommer att avhandla en del av kommunikationen mellan idrottslivet och media. Vad är det som gör att en nyhet uppmärksammas och vad är det sportjournalisterna vill ha. Till min hjälp kommer jag ha Dahlén och Langes teorier om Publicitet initiativtagare, inte avsändare, där de pratar om att publicitet är marknadskommunikation som initieras av Yh Sportmarknadsförare 1

5 företaget men når målgruppen via en annan avsändare. Även Bernd Schmitz teorier om PR. I hans bok PR Handboken har Schmitz tagit samma utgångspunkt som jag, att fråga journalisterna. Däremot kommer jag att avgränsa mig till sportens värld och sportjournalister. Schmitz tankar kring nyhetsvärde kommer jag också att använda mig av. 1.1 Problemdiskussion Syns du inte, finns du inte är ett mantra som många marknadsförare använder sig av. En väldigt värdefull plats att synas på är i tidningar och TV samt höras på radio. Styrkan i detta är att det är prisvärt samt att trovärdigheten för budskapet blir väldigt stor då det är en annan part som sänder ut det. Fast att synas i media är inte lätt. Det är nämligen så att det inte är du som bestämmer om ditt budskap eller nyhet ska få synas på bästa plats i morgontidningen. Det är andra människor som avgör vilket värde det har; sportjournalisterna. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. För att en idrottsorganisation ska använda sig av PR och publicitet i sin marknadskommunikation bör de ha förståelse för hur en sportjournalist väljer ut och värderar nyheter samt hur kommunikationen mellan de två parterna kan gå till Problemformulering Den problemformulering jag kommer att utgå ifrån lyder: Hur ska en idrottsorganisation skapa, välja ut och kommunicera en nyhet som harett tillräckligt högt nyhetsvärde att den får uppmärksamhet av media? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur en idrottsorganisation kan hitta och skapa nyheter som kan vara intressanta för journalister och att förstå hur man ska kommunicera det vidare. För att lära sig använda och nyttja kanalen PR och publicitet som en del av deras marknadskommunikation. Intressenter till denna uppsats är i första hand idrottsorganisationer som inte har en PR avdelning, men även organisationer med fungerande PR avdelningar. Den kan vara ett bra verktyg att få nya insikter i hur de ska jobba. En tredje intressegrupp skulle kunna vara sportjournalisterna själva. Denna uppsats kan vara till hjälp för de som vill byta inriktning och börja rapportera mer om sport och idrott, ett komplement för aspirerande sportjournalister. Genom att det är skrivet av en icke-journalist kan det ge en unik synvinkel i ämnet. Mitt Yh Sportmarknadsförare 2

6 personliga syfte är att få en förståelse i hur sportjournalistik fungerar, att i framtida uppdrag på ett lättare sätt kunna kommunicera med media. 2 Metod 2.1 Ansats Den ansats jag har valt i min uppsats är en kvalitativ fallstudie (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011) där mina respondenter består av sportjournalister från olika medium och täckningsområden. Jag anser att denna ansats är passande då jag vill ha öppna samtal och eftersom jag inte är ute efter en statistik jämförelse. 2.2 Urval Då min uppsats inte riktar sig till en specifik sport eller geografiskt område utan har som syfte att ta reda på ett generellt beteende har jag i mitt urval av respondenter valt att gå brett. Mitt mål var att nå 5-6 sportjournalister från olika medier med olika storlek på täckningsområde samt erfarenhet inom journalistik. 2.3 Tillvägagångssätt I mitt sökande av respondenter började jag med att söka på sportjournalist på Google. Där fann jag Svenska Sportjournalistförbundets hemsida, Där tog jag kontakt med deras ordförande Mats Taxén och frågade vilka personer han rekommenderade mig att intervjua. Jag tog därefter kontakt med tre av dessa, Gunnar Brink och Paul Zyra båda från radiosporten gav mig ett positivt svar. För att få ännu ett nationellt perspektiv tog jag kontakt med Johan Flinck på Sportbladet. Han var villig att ställa upp, trots att han var på plats på OS i Sotji. För att få en mer regional och lokal anknytning tog jag kontakt med Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt Ystads Allehanda. Här valde Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad och Sören Simonsen på Ystads Allehanda att delta. För att få utvecklade svar ville jag boka in personliga möten med samtliga. Detta gick bra med Gunnar Brink och Sören Simonsen. Dessa genomförde jag den 7 respektive 10 februari. Då Johan Flinck var i Sotji genomförde vi intervjun med hjälp av Skype. För att få genomtänkta svar valde jag att skicka frågorna några dagar innan intervjuerna tog plats. Dessa tre intervjuer spelade jag in med hjälp av en iphone för att jag skulle kunna vara engagerad i samtalen och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna tog ca 60 min vardera. Varken Paul Zyra eller Daniel Rooth hade möjlighet med ett personligt möte, detta löste vi genom att de fick svara på frågorna via mejl. Nackdelen med mejlkorrespondens var Yh Sportmarknadsförare 3

7 möjligheten att ställa följdfrågor. Fördelen var att efterarbetet var lättare jämfört med de inspelade intervjuerna som jag transkriberade. När samtliga intervjuer var genomförda påbörjade jag sammanställning och analys. 3 Teoretisk referensram För att kunna komma fram till en bra analys på hur en nyhet tas fram, riktade jag in mig på teorier kring begreppet publicitet samt hur man praktiskt ska hantera medier. För att kunna utforma en bra nyhet är det vitalt att ha förståelse för hur media fungerar. Sist har jag valt att se till teorier kring nyhetsvärde. 3.1 Publicitet initiativtagare, inte avsändare Publicitet är marknadskommunikation där organisationen är initiativtagaren men budskapet når målgruppen via en annan avsändare. Oftast i formen av publikationer i massmedia, även kallat redaktionellt material Ökat publicitetsutrymme Behovet av redaktionellt material ökar allt eftersom medierna tävlar efter människors uppmärksamhet. Ofta finns inte resurserna till för att skapa eget redaktionellt material därför välkomnas PR-initiativ av organisationer Låga kostnader Reklam är något som främst tar av en organisations finansiella resurser då det är avsändaren som betalar medan publicitet handlar mer om en organisations mentala resurser. Reklamplacering får man genom att betala mest, publicitet får man genom att ha det mest intressanta ämnet. Det kan också få större spridning då andra medier kan fånga upp nyheten Förbättrat budskap En generell uppfattning är att då ett budskap har en annan avsändare än organisationen blir det mer objektivt och därmed mer trovärdigt Integrerad marknadskommunikation Genom att använda sig av flera kanaler, reklam och publicitet, när man kommunicerar ut sitt budskap ökar genomslaget och det uppfattas som mer övertygande. (Dahlén & Lange, 2011) 3.2 Mediekontakter i praktiken Hur du kontaktar redaktionen En undersökning visade att majoriteten av redaktionerna föredrog pressmeddelande men telefonen var fortfarande ett av de bästa verktygen för att skapa kontakt. Det gäller bara att Yh Sportmarknadsförare 4

8 använda verktyget korrekt. Oavsett hur man kontaktar en journalist bör man vara förberedd på vad man vill säga, alltid vara påläst, undvika småprat och veta vem som bevakar din bransch Om konsten att ge intervjuer Inför en intervju bör man förbereda sig väl. Är du inte förberedd på att journalisten ringer kan du be om mer betänketid, ta de uppgifter du behöver och återkom senare. Bestäm dig för vad du vill förmedla. Föreslå bra lunga platser där intervjun kan genomföras. Glöm inte bort att stoppa inkommande samtal och lägg bort eventuella känsliga dokument. Under intervjun är det bra att tala vanlig svenska, undvik lokal jargong och branschspråk. Ljug aldrig för en journalist, det kommer att slå tillbaka på dig. Använd inte fraserna ingen kommentar och off-the-record. Behåll din behärskning och tala långsamt Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta Om man ska begära rättelse ska man i första hand beakta hur synpunkten eller rättelsen kan påverka relationen med journalisten. Om det är allvarligt bör man först se till sitt eget, är den felaktiga detaljen hämtad från någon av våra kanaler. I de fall det avviker från budskapet bör detta uppmärksammas, journalister har ingen skyldighet att exakt återge ett uttalande. Vid negativ publicitet ska man tänka på att journalister har rätt att ge uttryck för sina subjektiva åsikter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Däremot finns det krav att de ska bemöta eventuell kritik. Enligt Spelreglerna för press, radio och TV ska medier värna om sin trovärdighet och integritet. De ska inte acceptera uppdrag, inbjudan, gåvor gratisresor eller förmåner om de kan misstänkliggöra deras ställning som fria och självständiga journalister. (Schmitz, 2009) 3.3 Nyhetsvärde Nationalencyklopedins definition av en nyhet är Något som tidigare inte varit känt, men som nu kan förväntas väcka intresse (Schmitz, 2009, s. 105). En nyhet måste väcka intresse och för att den ska göra det finns det några kriterier. Konkret; tydlig, begripbar och lätt att förstå. Aktuell; i nyhetsbranschen är det viktigaste konkurrensmedlet aktualitet. Närhet; en nyhet känns viktigare desto närmre den sker. Allmänintresse; den viktigaste delen för att desto fler som berörs av nyheten desto mer värde får den. Ovanlig; ju mer en nyhet avviker från vad vi kallar normalt desto intressantare är den. Kontroversiell; något som är kontroversiellt skapar högt nyhetsvärde. Åskådarna vill vara med och ta ställning. Konflikt och orättvisa; alltid intressant i nyheter. Till exempel när större företag utmanövrerar mindre företag. (Schmitz, 2009) Yh Sportmarknadsförare 5

9 4 Empiri Jag redovisar här intervjuerna i korthet, jag har utgått ifrån ett antal grundfrågor och vid de personliga intervjuerna förekommer det också följdfrågor. Intervjun med Gunnar Brink på Radiosporten genomfördes den 7 februari 2014 i kaféet i lobbyn på Helsingborg Arena. Intervjun med Johan Flinck på Sportbladet genomfördes över Skype den 8 februari. Intervjun med Sören Simonsen på Ystads Allehanda genomfördes den 10 februari hemma i Sörens kök. Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad svarade på frågorna via mejl. Paul Zyra på Radiosporten svarade även han på frågorna via mejl. Vilket område rapporterar du främst inom? Gunnar: Radiosporten är väldigt centrerad kring ishockey och fotboll men jag rapporterar även om tennis, bordtennis och golf. Johan: Främst handboll och fotboll. Under OS är det alpint, freestyle. Sören: Fotboll på ett lokalt perspektiv, både dam och herr, även lite bordtennis och tennis. Sedan årsskiftet är jag skribent på Ystads Allehandas fotbollsblogg. Jag har mycket fokus det lokala området, sydöstra Skåne. Daniel: Krönikör på Rögle och ishockey. Paul: Den riksintressanta sporten som finns i mitt bevakningsområde, Småland, östra Västergötland och Östergötland. Det är ishockey, fotboll, bandy, basket, speedway och handboll i fallande skala. Jag har också ett större bevakningsansvar för handboll och fotboll (dam), det vill säga att jag kan få åka på mästerskap och matcher i dessa sporter utanför bevakningsområdet. Hur hittar du nyheter inom sport? Gunnar: Idag är internet oerhört viktigt. Twitter och Facebook är bra att använda, även om jag inte använder dem. Det får däremot med sig oerhört mycket spekulationsjournalistik. Johan: I mina egna intervjuer, när jag pratar med folk, rena tips, sociala medier. Sören: Jag har jobbat upp ett rätt brett kontaktnät vilket är viktigt på en lokaltidning. Ibland om jag inte hittar nyheten själv så ringer de självmant med tips eller om vi pratar om något annat. Daniel: Med hjälp av ögon och öron. Jag läser andra tidningar, källor tipsar, jag hör av mig till kontakter och frågar. Örat mot rälsen helt enkelt. Paul: Jag lever efter devisen att nyheter är någonting som någon vill dölja. Allt annat är bara reklam. Mycket av det vi berättar är med den här definitionen reklam. Det är ju Yh Sportmarknadsförare 6

10 införreportage, meddelanden om att någon spelare gått till ny klubb. Att matcher ska spelas meddelas ju av arrangerande förbund och klubbar. Dessa hör ju också av sig när spelare blir klara. Oftast via mejl. Twitter är ju också en reklamkanal för folk som vill sprida sitt budskap. Finns det några andra verktyg man kan använda sig av? Gunnar: I annan media kan man hitta information eller företeelser. Något som också har kommit till sportjournalistiken är den grävande journalistiken. Johan: Twitter listor. Feedly.com, där man kan lägga in RSS flöden. Sören: För mig är det lokalvinkeln. Jag är jämngammal med många utövare, plus minus 5-10 år. Då snappar jag upp en del på Facebook eller genom vänners vänner. Daniel: Källor och kontakter som byggts upp och vårdats under lång tid. Paul: Det kan handla om att organisera en tipsverksamhet från lyssnarna eller att initiera grävjobb inom ett givet ämne. Lyssnarna kan ju tipsa via de sociala medierna eller ännu hellre via de publiknätverk som SR:s lokala kanaler har dragit igång. Vilket är det bästa sättet att kontakta dig? Gunnar: Då jag är oerhört konservativ är telefonen det bästa sättet. Pressmeddelande är en igång, e-mejl är vettigt också. Johan: Telefon är det mest effektiva, fast det är lite beroende på vilken nivå det är. Är det HIF och MFF vill jag gärna ha ett samtal. Mejl funkar också bra, däremot finns det inget tråkigare än att klubbar använder långa mejllistor. Att tänka på med mejl är att skriva det du vill ha ut direkt i mejlet, inte i en bifogad fil. Det är inte säkert vi kan öppna det. Sören: Det bästa sätter är att definitivt är att ringa eller skicka sms. Jag har mejl på tidningen med den läser jag väldigt sällan. Daniel: Telefon eller mejl. Paul: Mejl är ju det säkraste, telefon det mest sociala, papperspost det bästa att lägga i en pärm. o Om jag skickar ett mejl, vad ska jag skriva i rubriksraden? Gunnar: Vad det gäller. Något som tydligt är något utöver det normala, inte reklamutskick eller liknande. Johan: Inte bara Pressmeddelande från Alingsås, datum utan försök hitta något. Försök tänka som en redigerare på en tidning och sätta en bra rubrik. Någonting som kittlar. Sören: Du måste ha en rubrik som du känner att jag vill läsa. Det kan stå nyhetstips eller frågor till en journalist. Har du ingen rubrik så det oftast att de hamnar i papperskorgen Yh Sportmarknadsförare 7

11 Ska man som idrottsförening/evenemang kontakta er om matcher/händelser? Gunnar: Media är den viktigaste kanalen ut till supportrarna. Även om det finns andra kanaler är det viktigt för föreningar som har intresse att få publik att det skrivs eller sägs något om klubben varje dag. Det behöver inte alltid vara positivt, det ska givetvis inte vara till skada för klubben. Slutenheten som i dag har spritt ut sig är jobbig för oss som journalister, effekten av det kan vara att vi slutar skriva om klubben. Kalla inte alltid till en presskonferens. Droppa en nyhet hos lite olika medier. Få dem att känna sig lite viktiga. Gör det inofficiellt och lite snyggt, annars kan det bli liv. Johan: När det händer något speciellt. Sören: Om det är något speciellt är det bra om de hör av sig. Cupmatcher, någon som gör comeback, skador, förväntas mycket publik är saker som är intressant. Vi på lokaltidningen letar hela tiden de små vinklarna. Vi hade gärna sett att folk har ett lite mer journalistisk tänk, gärna kommunikationsträning för klubbarna så att de vet hur tidningarna fungerar. Daniel: Kanske inte inför varje match, vi vet om att de spelar. Men gärna om det är något särskilt som händer. Typ att spelare X gör sin 300:e match. Paul: Normalt sett ska spelprogrammen komma från ansvarigt förbund innan serien startar. De ska också meddela när en match flyttas, men här skadar det ju inte om klubben också hör av sig. När det gäller egna arrangemang, skadar det ju aldrig med en kontakt. Kan du beskriva hur en bra intervju går till? Gunnar: Finns olika typer av intervjuer. Till exempel en efter matchintervju där ett bra exempel är Albin Tingsvall i Lugi (sverigesradio.se, 2014). Han tänker efter och ger intelligenta svar. Det blir en bra intervju när intervjuobjektet verkligen försöker och inte tycker att intervjun är tråkig. Det blir alltid bra när det är ett ämne som intresserar objektet. Sören: Först ska de ha lusten och de ska ha tiden till en intervju. Gärna att de har känslorna kvar, inte för tätt inpå matchen men inte heller för länge efter så de tappar känslorna. Att personen är sansad och tänker över sina svar. De ska vara ett visst flyt, gärna att de brer på och att utrymme för följdfrågor. Försöker bygga upp en harmoni och att man bjuder på sig lite. Daniel: En intervju blir bra om intervjuaren är påläst och nyfiken - och den som intervjuas öppnar sig och bjuder på sig själv Yh Sportmarknadsförare 8

12 Ur intervjuobjektets perspektiv, hur kan man förbereda sig? Gunnar: Du bör veta i vilket syfte intervjun är. Till exempel när vi gör intervjuerna med kandidaterna till Jerring priset, då får de veta på innan vad det ska handla om. När du vet i vilket syfte det är, läs på. Johan: Helst inte alls. Det räcker med ett öppet sinne, pigg, tillmötesgående och att man har tid. Det blir bäst om jag får den tid jag behöver och vi inte behöver stressa genom en intervju. Sören: Efter match, få inte ut din ilska över journalisten när det kanske är domaren du är arg på. Ta några djupa andetag först. Daniel: Grundliga! Det är oftast redan där en journalist avgör hur bra en intervju ska bli. Hur ser du på medietränade idrottsutövare? Gunnar: Medieträning är ett spel, givande och tagande av båda parter. Är man för medietränad är det vanligt att de svarar det de vill svara och inte svaret på frågan. Det medieträning handlar om är att du ska få ut ditt budskap. Samtidigt kan det göra att man är mer avspänd och då blir intervjun också bättre. Johan: Det har fått en negativ klang. Det bör det verkligen inte ha. Till negativ klang hör egentligen de som tränats till att säga så lite som möjligt men ändå vara proffsigt trevliga, det är då det blir oäkta. Sen finns det medieträning som är åt andra hållet där de som är väldigt blyga kan få en förståelse till att de behöver media och hur man ska utnyttja media. Sören: Jag tycker det känns förlegat. Att prata med medietränade idrottare är som att skriva svaren själv. Om man pratar med medietränad om en förlust så svallar man aldrig över med känslor, ofta tidigt med att hylla motståndaren, mycket klyschor. Daniel: Tråkigt. Men också oundvikligt i dagens medievärld, där nyheter har kort livslängd och där citat kan vinklas hårt. Medietränade idrottsutövare ställer högre krav på den som intervjuar. Paul: Medieträningen kan bara hjälpa intervjupersoner som är blyga, fientligt inställda till media i allmänhet eller socialt inkompetenta. All annan medieträning förstör bara för alla. För intervjuaren, som får en tråkig intetsägande intervju. För intervjupersonen, som framstår som en tråkmåns som inte når igenom till lyssnarna och därmed egentligen tappar i marknadsvärde. Hur viktig är den plats där intervjun äger rum? Gunnar: Det beror väldigt mycket vilken typ av intervju som görs. I radio är miljön viktig och då föredrar vi att vara på plats och genomföra intervjuer Yh Sportmarknadsförare 9

13 Johan: Det bästa är att få komma hem till folk, då kan också kanske hitta något intressant att fråga om där. Fast det är inte så vanligt i dag. Som sportjournalist är man van att jobba under alla möjliga förhållande. Sören: Den är viktigt, fast det är ofta svårt att styra över den. Man vill gärna att det ska vara en bit bort och en viss mått av tystnad. Daniel: Oftast viktig. Jag upplever att vissa miljöer (stimmigt, trångt mycket folk omkring) sällan får folk att öppna sig. En behaglig, avslappnad plats färgar ofta av sig när personer börjar prata. Ju lugnare, desto bättre. Paul: Mycket viktig. Det ska vara en plats där intervjupersonen känner sig bekväm. Ett bra avslut på intervjun, hur kan det se ut? Gunnar: Så att man kan behålla kontakten. Det är en affärsmässig relation man har. Johan: Det allra bästa är när man åtminstone kan skaka hand och säga tack även om det har varit en tuff intervju. Sören: Du haft en bra flyt genom hela intervjun och fått ut allt du vill. När det är klart tacka och hälsa, lite kallprat. Så att han känner ett visst mått av förtroende till mig som journalist. Daniel: Själva intervjun vet jag inte om det finns något bra avslut på, men man vill ju alltid känna att tiden gått fort och att den intervjuade känner att det var ett intressant samtal. Hur ser du på fraserna ingen kommentar och off-the-record ) Gunnar: Off-the-record är helt okej, om det inte låser upp journalisten. Jag respekterar det. Det kan också ge mig en bakgrund till ett skeende. Då kan man ändå använda det på ett sätt där jag inte bryter mot förtroendet. Fast där är kollegor som gör det. Man ska aldrig ljuga för en journalist. Ingen kommentar är ett sätt att inte behöva ljuga, däremot är det rätt avslöjande. De flesta tolkar det som att här finns det en eld som fixar röken. Johan: När en allsvensk fotbollstränare hoppade av och man visste inte varför fick en kollega till mig ett erbjudande av den ena parten och få reda på det men i utbyte fick han inte skriva om det. Då sa han nej. För att om skulle få reda på det några veckor senare från ett annat håll hade han inte kunnat skriva om det utan att bryta det förtroende. Där hade off-the-record gjort honom bakbunden. Sören: Jag tycker att de fyller sin funktion. Om de säger Off-the-record och du inte skriver det kan du få ut mer sen. Oftast när de säger Ingen kommentar är det en ledtråd till att här är något begravt Yh Sportmarknadsförare 10

14 Daniel: Ingen kommentar : upp till den som blir intervjuad. Har förståelse för att den används ibland, men andra gånger blir den bara fånig. Off the record : kan vara användbart att få information den vägen ibland, men med åren har jag blivit allt mindre intresserad av att bli bakbunden som man blir av den sortens info, jag kan ju inte använda den. Paul: Ingen kommentar är faktiskt också en kommentar. Den som säger så, låter som om han bekräftar tesen i frågan. Off the record -erbjudandet har jag aldrig fått. Där gäller det ju att snabbt göra ett val: Vill jag få reda på detta men bli klavbunden att inte avslöja det sen? Eller tackar jag nej för att kunna få fram sanningen ändå. När väl ett inslag är sänt/artikel publicerad och jag har en synpunkt, rättelse eller kommentar. Ska jag kontakta er om det? Gunnar: Ja, det tycker jag absolut. Vi är inte ofelbara, vi går ut med rättelser. Gör det däremot så fort som möjligt, medan det är aktuellt. Johan: Ja, det är bra med feedback. Fast med lite fingertoppkänsla. Felstavningar och korrekturfel behöver man inte höra av sig om. Med det man skriver mycket är det bra om man får feedback. Man återanvänder fakta eller om andra medier plockar upp en gammal artikel, då kan ett litet fel sprida sig vidare. Feedback är bra. Sören: Absolut, beroende på hur stort felet är. Det förväntas av oss att skriva bra. I de fall vi inte gör det får vi reda på det. Viktigt att det kommer direkt medan det är nyhetsstoff. Daniel: Känn er välkomna. Känner man att det blivit fel bör man givetvis ta kontakt. Internet blir allt viktigare och att rätta till fel där går blixtsnabbt. Paul: Alla synpunkter är välkomna. Huvudsaken är att det blir rätt. Hur bygger man en bra relation med en journalist? Gunnar: Kom med tips som inte kostar dig något. Johan: Det är ett givande och tagande i den branschen. Vi behöver idrottsmännen och kvinnorna och dem behöver oss. Man kan givetvis hjälpa mig med tips, det är ett bra sätt att bygga relation. Få gärna journalisten att känna att man ställer upp. Sören: På den lokala nivån är relationer med den lokala tidningen viktiga. Då är det större chans att man får något publicerat i tidningen. Att det blir gott snack varje gång och att de faktiskt kommer med tips och förslag. Daniel: Precis som i vanliga livet: undvik snabba genvägar. Satsa på ömsesidig respekt och förståelse. Paul: Som i livet i övrigt: genom att vara en hygglig, normal människa Yh Sportmarknadsförare 11

15 o Hur ser du på att bli bjuden på saker? Gunnar: Det är mycket som är på gränsen till bestickning. Till exempel golfjournalister, de åker runt och skaffar sig billigare green fee när det spelar. Det är mycket tveksamt. Sören: Det hade jag inte sett på med så blida ögon. Gränsen är fin mellan att bli bjuden och bli mutad. Hur definierar du en bra nyhet? Gunnar: En avslöjande nyhet, en sportens Uppdrag Granskning. När man avslöjar något som någon inte vill att de ska ut. Johan: Något som får ringar på vattnet som får andra medier hänger på eller till och med tvingas att nämna oss för att kunna gå vidare. Sören: En bra nyhet är någonting som du känner att du går igång på detta som journalist och att det finns ett läsvärde och ett underhållningsvärde. Daniel: När folk höjer på ögonbrynen och säger "Åh fan!". En bra nyhet får genomslag och engagerar. En bra nyhet berättar en positiv eller obekväm sanning. Paul: En god nyhet lockar fram yttrandet Åh fan! när läsaren/lyssnaren ser/hör den. Om det har skett något negativt hos en förening eller idrottsorganisation, hur ska de då agera? Vad blir effekterna av att mörka kontra vara öppen med det? Gunnar: Ljug aldrig. Gå ut med det, även om det är negativt. Det är viktigare att det pratas om föreningen. Johan: Jag hade skapat en strategi i fall någon journalist hade hört av sig och frågar. Vi skriver ju inte om allvarliga fall om vi inte har pratat med dem först. Om vi däremot känner till det så är det dumt att mörka det för då slår det tillbaka ännu mer. Sören: I en drömvärld hade de gärna hört av sig direkt till oss. Fast nu är det inte så. Att köra med öppna kort är det bästa. När du sluter dig är risken stor att du bränner broar. Om du i istället öppnar och erkänner att du har gjort fel upp kan du vinna sympati. Daniel: Min uppfattning är att det sällan är bra att mörka. Den som står upp, tar sitt ansvar och ber om ursäkt avgör i stort sett alltid med segern och respekten i det långa loppet. Paul: All erfarenhet visar att öppenhet lönar sig i längden. Den som ljuger eller mörkar, riskerar alltid att bli extra misstänkliggjord. Omvänt, den som öppet erkänner, får alltid sympatier för att vara ärlig Yh Sportmarknadsförare 12

16 5 Analys En nyhet är någonting som någon inte vill ha ut, resten är reklam (quoteinvestigator.com, 2013). De flesta av mina intervjuobjekt var tydliga med att de inte var intresserade av att sälja något åt en organisation, de ville ha något med högt nyhetsvärde. Något avslöjande som får ringar på vattnet i andra medier. Där reaktionen från läsarna/tittarna/lyssnarna säger Åh Fan!. Även om Dahlén och Lange nämner att medierna tävlar om redaktionellt material ska man inte tolka som att det är idrottsorganisationerna som har övertaget över pressen. Det krävs en hel del arbete och planering för att kunna använda denna kanal men det är värt att lägga tid och resurser på detta då effekten kan bli stor. Utmaningen som idrottsorganisationerna står inför är att skapa en nyhet som inte kostar något, kunna presentera den med så högt nyhetsvärde som möjligt och kunna bygga upp en relation till journalisterna. 5.1 Skapa/hitta en nyhet Första steget för att kunna skapa eller hitta en nyhet är att ha ögon och öron öppna. Vad har man i sin egen organisation som är intressant. Läs/se/ lyssna på medierna för att få en uppfattning av vad som är intressant just nu, vad väljer de att rapportera om. För varje potentiell nyhet man hittar måste man tänka på vilket nyhetsvärde den har. Uppfyller den kraven av att till exempel vara aktuell, konkret och ovanlig. Men det slutar inte där, det viktigaste steget kan vara att man även vågar vara självkritiskt. Är min nyhet verkligen viktigt för alla andra eller är det jag som är hemmablind. Det är också viktigt att inte nyheten är för insäljande för din organisation. Man ska försöka hitta en objektiv eller en unik synvinkel där det inte nödvändigtvis är organisationen som står i centrum utan en aktiv/medarbetare. En nyhet måste inte alltid vara något positivt, jag anser att en negativ nyhet som en organisation vågar gå ut med och berättar att de aktivt jobbar med en lösning kan få mycket sympati och vändas till något positivt. 5.2 Förmedla nyheten När man väl har skapat/hittat en nyhet måste man förmedla detta till media. Det första det man måste göra är att komma fram till vilken nivå nyheten är. Lokal, regional eller nationell. Jämförelsevis Johan Flinck som gärna får kontakt med Allsvenskan och Sören Simonsen som pratar med de lägre divisionerna i Sydöstra Skåne. En nyhet som inte hade intresserat Sportbladet skulle kunna vara ett guldkorn för Ystads Allehanda. Det innebär att det är viktigt för en organisation att göra en utförlig research av de olika medierna. Vilket område täcker de, vilken typ av nyheter fokuserar de på och framför allt vilken journalist är det som Yh Sportmarknadsförare 13

17 framförallt rapporterar om just vår bransch. Enligt mig skulle man kunna ge en stor nyhet till en mindre tidning, då är chansen stor att de plockar upp och trycker ut det stort. Effekten kan då bli att de större tidningarna ser det och skriver om det också. Då har man fått ännu bredare spridning på grund av en taktisk förmedling. Det finns olika sätt att sedan ta kontakt med medierna. Den gemensamme nämnaren är däremot att medierna tycker om att känna sig speciella. I de fall man använder sig av mejl är det viktigt att man inte använder sig av mejl listor, gör det personligt. Det är också viktigt vad som skrivs i rubriksraden. Det ska vara något speciellt och något som tilltalar journalisten men också tydligt om vad det gäller. Lämnas det blankt kan man nog räkna med att det går direkt i papperskorgen. Enligt mina intervjuer och min litteratur kan jag konstatera att det bästa sättet att kontakta en journalist är att använda sig av en telefon. Där är viktigt att vara kort och saklig och påläst i vad du ska säga. Med risk för upprepning ska man inte vara säljande. Vilket innebär att innan man ringer bör man gå genom samtalet för sig själv. Att öva på förmågan att sälja in något utan att få det att låta säljande. Ett sista knep man kan använda sig av är att läcka nyheter. Gör det med känsla och till rätt journalist. Det bästa är om journalisterna tror att de har funnit något som de tror det inte är meningen att de ska veta. Då många journalister använder sig av sociala medier för att kunna hitta nyheter skulle man kunna försäga sig på Twitter eller Facebook. 5.3 Intervju Inom sportjournalistiken finns det framförallt två typer av intervjuer. Den planerade långintervjun och eftermatch intervjun. Det är stor skillnad på intervjuerna men viktigt för båda är att man förbereder sig. Inför en långintervju är det viktigt att man får reda eller tar reda innan vad det ska handla om och vilka potentiella frågor som ska ställas. All research är bra research. Är man förbered är man också mer avslappnad vilket gör att intervjun blir bättre. En bra intervju är win-win både för dig och för journalisten. Även om Johan Flinck anser att det inte krävs några förberedelser alls anser jag ändå att det är viktigt. Det kan gälla faktabaserade förberedelser men även sinnesbaserade förberedelser. Att innan en intervju tänka över sin sinnesstämning, i synnerhet om det är ett känsligt ämne. Man ska aldrig bli upprörd i en intervju, det kan vinklas och slå tillbaka på en i efterhand. I denna typ av intervjuer har man också möjlighet att välja intervjuplats. Att tänka på här är att det ska vara en lugn miljö för att samtalet ska bli bra men Yh Sportmarknadsförare 14

18 också tänka på vad som finns runt om i rummet. Journalister kan komma att använda något där i sin intervju och då bör man ha god koll på miljön. I eftermatch intervjuer har man inte samma möjlighet till att förbereda sig men den korta tid man ha bör man ändå tänka på några saker. Man ska tänka på det som Sören Simonsen nämner, att försöka bibehålla mycket känslor från matchen men de får inte bli för starka. Om till exempel domaren har gjort en sämre insats är det inte passande att ta ut aggressionerna på journalisten. Detta kan vinklas ofördelaktigt. Här kommer vi passande på medieträning. Då många medietränas till att säga så lite möjligt och använda sig av klyschor, vilket inte uppskattas av journalisterna. Däremot anser jag att en viss medieträning är till fördel. En medieträning som övar på att behålla lugnet i intervjusituationer. Även öva på att själva plocka upp intressanta ämnen och visa engagemang. Man ska vara medveten om att en journalist i de flesta fallen inte ute efter att sätta ditt någon men om de får chansen så kanske de gör det. Två klassiska fraser är ingen kommentar och off-the-record. Här säger Schmitz att de inte bör användas. Jag håller inte med. Off-the-record kan användas i de fall man har en bra relation till journalisten, det handlar framför allt om förtroendet mellan varandra. Man bör däremot ge journalisten något annat då kommentaren låser upp honom. Tänk däremot på att de är upp journalistens moral om han ska skriva det eller inte. Ingen kommentar kan man använda om man gör det smart. Den kommentaren får ofta journalisten att tro att det finns något mer. Det skulle kunna användas om man vill locka lite extra, det är lite av ett spel. Däremot i en pressad situation är det bättre att säga ingen kommentar än att ljuga. Man ska aldrig ljuga för en journalist. Ett mål man alltid bör ha i en intervjusituation är att när det är över ska man skiljas med respekt för varandra. Detta är framför allt i relationsbyggande syfte. Om man skiljs med respekt för varandra är chansen stor att journalisten vill göra fler intervjuer i framtiden. Att bara gå därifrån på grund av att man bli förbannad är alltid bättre för journalisten än för objektet. Man ska alltid vara medveten om att det är journalisten som skriver artikeln och har därmed makten att välja vad som ska vara med och inte samt hur det ska vinklas. 5.4 Efterarbete Enligt mig bör man ha som grundregel att man kontrollerar nyheten när den blir publicerad eller sänd. Detta för att kontrollera att de som publiceras är det som sas i intervjun. Man ska tänka på att journalisterna inte behöver skriva allt ordagrant men budskapet ska vara rätt. Om Yh Sportmarknadsförare 15

19 något är fel tänk då efter hur stort felet är. Vid små fel är chansen stor att det blir irritation på redaktionen vilket kan förstöra relationen, men om det är grova fel är det viktigt att agera fort. I dagens digitala samhälle kan en nyhet spridas mycket fort och är desto längre man väntar desto svårare är det att rätta till. En annan del i efterarbetet är relationsbyggandet med journalisten. Något man ska tänka på är att de inte går att hantera det på samma sätt andra affärsrelationer. En journalist är hårt styrd av vad som klassas som muta vilket gör att chansen är stor att de tackar nej till nyheter ifall de kommer i samband med till exempel en lunchinbjudan. Istället kan man bygga relationen med hjälp av tips och att vara tillmötesgående i intervjusammanhang. Man ska också hålla sig uppdaterad i vad som skrivs, speciellt ifrån de journalister som vanligtvis följer din bransch. 6 Slutdiskussion Inledningsvis i arbetet med denna uppsats hade jag som utgångspunkt att kunna ge konkreta exempel på hur en idrottsorganisation ska kunna arbeta med sin PR och hur man skapar en nyhet. Allt eftersom jag arbetade med detta har jag kommit till en slutsats. Det finns inget konkret facit, gör så här så lyckas du, för det kommer alltid att vara människor man jobbar med. Människor med olika tycke och smak om vad som är viktigt. Vad jag däremot har kommit fram till är att om man skapar sig en bredare kommunikativ kunskap och en förståelse av vad nyheter är samt att man skaffar en god självinsikt har man tagit ett stort steg närmare att arbeta effektivt med PR. Litteraturen kanske inte kan hjälpa dig till att en bli en bättre människokännare men om man tar till sig vad Bernd Schmitz säger i PR Handboken kan det fungera som ett bra underlag i sitt arbete. Men allt ska tas med en nypa salt och anpassa till din situation. Lange och Dahléns tankar om publicitet har kommit till stor nytta för att få en objektiv syn på vad PR är men det räcker inte för en djupdykning utan mer som en utgångspunkt I ett försök att svara på frågan i min problemformulering väljer jag att svara följande: God självinsikt och en bred samhällsorientering med en förståelse kring vad nyhetsvärde innebär. Kunskap över vilka journalister man ska vända sig till och vilket sätt de föredrar att bli kontaktade på. Att kunna presenterna en nyhet både i förmedlingsfasen och intervjufasen. Med hjälp av dessa kunskaper bör man ha förmågan att kunna skapa, välja ut och kommunicera en nyhet som med stor sannolikhet kommer att publiceras eller att sändas i media Yh Sportmarknadsförare 16

20 7 Källförteckning Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2011). Marknadsundersökning, en handbok. Studentlitteratur. Dahlén, M., & Lange, F. (2011). Optimal Marknadskommunikation. Liber. helsingborg.lokaltidningen.se. (u.d.). Lokaltidningen Helsingborg. Hämtat från Lokaltidningens prislista 2014: quoteinvestigator.com. (den ). News Is What Somebody Does Not Want You To Print. All the Rest Is Advertising. Hämtat från Quote Investigator, exploring the origins of qoutations: den Schmitz, B. (2009). PR Handboken. Redaktionen. spotlight.tv4.se. (u.d.). Räkna ut ditt pris Spotlight. Hämtat från TV4-Gruppen Spotlight: https://spotlight.tv4.se/sa-fungerar-det/verktyg/rakna-ut-ditt-pris/#steg1 den sverigesradio.se. (den ). P4 Kristianstad Sveriges Radio. Hämtat från Lugi kom av sig mot skadedrabbat Ystad: (u.d.). Sydsvenskan prislista. Hämtat från Sydsvenskan: den Yh Sportmarknadsförare 17

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

EXAMINATIONSARBETE ETU

EXAMINATIONSARBETE ETU Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012 LEIF STRÖMBERG EXAMINATIONSARBETE ETU ISHOCKEY COACHEN OCH MEDIA Handledare: Göran Pegenius INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nr 1 Inledning 3 2 Bakgrund 3 3 Sammanfattning

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

LEDARSKAP UNDER TIME OUT

LEDARSKAP UNDER TIME OUT Svenska Ishockeyförbundet Eltkurs LEDARSKAP UNDER TIME OUT AV: Erik Vikström Handledare: Thomas Gradin Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 4 3. Syfte och frågeställning

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Kontak t med media Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Paul Ronge Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

4 Golf som friskvård intervjuer

4 Golf som friskvård intervjuer 4 Golf som friskvård intervjuer EXPERT Öka samarbetet mellan golftränare och sjukgymnaster! Tommy Schill, sjukgymnast För att förstå, förebygga och behandla besvär orsakade av golf är det viktigt att slå

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka.

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka. Fakta om enkäten: Webbenkäten gick ut till 13091 medlemmar i Journalistförbundet den 16 maj. 2169 svarade. Av dem har vi valt att redovisa svaren för de 896 journalister som bevakar politik dagligen (23%

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer