ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats"

Transkript

1 ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: Student:, Team 12

2 Sammanfattning Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen stor att de blir intresserade av det just du har att säga. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. Med hjälp av Dahlén och Langes teorier och publicitet och Bernd Schmitz tankar på hur man kommunicerar med media samt teori om nyhetsvärde tog jag fram en antal frågor som. Dessa frågor ställde jag till fem sportjournalister i personliga möten och över mejl. Analysen jag gjorde utifrån det var att ha ögon och öron öppna. Vad har man i sin egen organisation som är intressant. För varje potentiell nyhet man hittar måste man tänka på vilket nyhetsvärde den har samt våga vara självkritiskt. Det är också viktigt att inte nyheten är för insäljande för din organisation. När man väl har skapat/hittat en nyhet måste man förmedla detta till media. Vilket område täcker de, vilken typ av nyheter fokuserar de på och framför allt vilken journalist är det som framförallt rapporterar om just vår bransch. Man kan få bredare spridning om man använder sig av taktisk förmedling. Det finns olika sätt att sedan ta kontakt med medierna. Den gemensamme nämnaren är däremot att medierna tycker om att känna sig speciella. Det bästa sättet att kontakta en journalist är att använda sig av en telefon. Där är viktigt att vara kort och saklig och påläst i vad du ska säga. I en intervjusituation bör du vara avslappnad och även här påläst. Ingen kommentar och off-the-record kan användas om man gör det med eftertanke. Allt eftersom jag arbetade med detta har jag kommit till en slutsats. Det finns inget konkret facit, gör så här så lyckas du, för det kommer alltid att vara människor man jobbar med. Människor med olika tycke och smak om vad som är viktigt Yh Sportmarknadsförare i

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION Problemformulering SYFTE METOD ANSATS URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISK REFERENSRAM PUBLICITET INITIATIVTAGARE, INTE AVSÄNDARE Ökat publicitetsutrymme Låga kostnader Förbättrat budskap Integrerad marknadskommunikation MEDIEKONTAKTER I PRAKTIKEN Hur du kontaktar redaktionen Om konsten att ge intervjuer Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta NYHETSVÄRDE EMPIRI ANALYS SKAPA/HITTA EN NYHET FÖRMEDLA NYHETEN INTERVJU EFTERARBETE SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1 FRÅGOR TILL JOURNALISTERNA Yh Sportmarknadsförare ii

4 1 Bakgrund På de första raderna av förordet i Micael Dahléns och Fredrik Langes bok Optimal Marknadskommunikation kan vi läsa ett citat som, enligt Dahlén och Lange, är klassiskt. Citatet lyder: Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är också en bra början på min uppsats. Även om Dahlén och Lange pratar mer om att vi inte riktigt vet vilken effekt vår marknadskommunikation har tar jag mer fasta på pengafrågan. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Om man till exempel ska annonsera nationellt i TV4-Gruppens kanaler i en vecka kostar det ca kr (spotlight.tv4.se), att få en helsida i Sydsvenskan måndag till torsdag kostar ca kr (www.sydsvenskan.se) eller en annons i Lokaltidningen Helsingborg på 122 x 88 mm kostar kr (helsingborg.lokaltidningen.se). Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Det finns ett sätt som inte kostar mer än dina egna mentala ansträngningar (Dahlén & Lange, 2011). Det sättet är att fånga uppmärksamheten hos en eller flera av våra sportjournalister runt om i Sverige. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Nu kanske du som läsare tänker Det är lättare sagt än gjort. Jag har hört av mig till tidningarna men har inte fått något svar. Anledningen till det kan vara att du som kontaktar en tidning, de lokala TV nyheterna eller de stora nationella nyhetsbyråerna inte har haft kunskapen om hur man ska gå till väga. Redaktionerna ute i Sverige får mängder av bra nyheter varje dag och är det inte intressant eller rätt presenterat kommer de inte att gå vidare med det. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen betydligt större att de blir intresserade av det just du har att säga. Kanske till och med trycka det på en helsida i Sydsvenskan, en artikel som har ett annonsvärde på kr. Plus en högre trovärdighet då budskapet inte kommer direkt från dig utan från en tredje part i form av en artikel och inte en annons. Denna uppsats kommer att avhandla en del av kommunikationen mellan idrottslivet och media. Vad är det som gör att en nyhet uppmärksammas och vad är det sportjournalisterna vill ha. Till min hjälp kommer jag ha Dahlén och Langes teorier om Publicitet initiativtagare, inte avsändare, där de pratar om att publicitet är marknadskommunikation som initieras av Yh Sportmarknadsförare 1

5 företaget men når målgruppen via en annan avsändare. Även Bernd Schmitz teorier om PR. I hans bok PR Handboken har Schmitz tagit samma utgångspunkt som jag, att fråga journalisterna. Däremot kommer jag att avgränsa mig till sportens värld och sportjournalister. Schmitz tankar kring nyhetsvärde kommer jag också att använda mig av. 1.1 Problemdiskussion Syns du inte, finns du inte är ett mantra som många marknadsförare använder sig av. En väldigt värdefull plats att synas på är i tidningar och TV samt höras på radio. Styrkan i detta är att det är prisvärt samt att trovärdigheten för budskapet blir väldigt stor då det är en annan part som sänder ut det. Fast att synas i media är inte lätt. Det är nämligen så att det inte är du som bestämmer om ditt budskap eller nyhet ska få synas på bästa plats i morgontidningen. Det är andra människor som avgör vilket värde det har; sportjournalisterna. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. För att en idrottsorganisation ska använda sig av PR och publicitet i sin marknadskommunikation bör de ha förståelse för hur en sportjournalist väljer ut och värderar nyheter samt hur kommunikationen mellan de två parterna kan gå till Problemformulering Den problemformulering jag kommer att utgå ifrån lyder: Hur ska en idrottsorganisation skapa, välja ut och kommunicera en nyhet som harett tillräckligt högt nyhetsvärde att den får uppmärksamhet av media? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur en idrottsorganisation kan hitta och skapa nyheter som kan vara intressanta för journalister och att förstå hur man ska kommunicera det vidare. För att lära sig använda och nyttja kanalen PR och publicitet som en del av deras marknadskommunikation. Intressenter till denna uppsats är i första hand idrottsorganisationer som inte har en PR avdelning, men även organisationer med fungerande PR avdelningar. Den kan vara ett bra verktyg att få nya insikter i hur de ska jobba. En tredje intressegrupp skulle kunna vara sportjournalisterna själva. Denna uppsats kan vara till hjälp för de som vill byta inriktning och börja rapportera mer om sport och idrott, ett komplement för aspirerande sportjournalister. Genom att det är skrivet av en icke-journalist kan det ge en unik synvinkel i ämnet. Mitt Yh Sportmarknadsförare 2

6 personliga syfte är att få en förståelse i hur sportjournalistik fungerar, att i framtida uppdrag på ett lättare sätt kunna kommunicera med media. 2 Metod 2.1 Ansats Den ansats jag har valt i min uppsats är en kvalitativ fallstudie (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011) där mina respondenter består av sportjournalister från olika medium och täckningsområden. Jag anser att denna ansats är passande då jag vill ha öppna samtal och eftersom jag inte är ute efter en statistik jämförelse. 2.2 Urval Då min uppsats inte riktar sig till en specifik sport eller geografiskt område utan har som syfte att ta reda på ett generellt beteende har jag i mitt urval av respondenter valt att gå brett. Mitt mål var att nå 5-6 sportjournalister från olika medier med olika storlek på täckningsområde samt erfarenhet inom journalistik. 2.3 Tillvägagångssätt I mitt sökande av respondenter började jag med att söka på sportjournalist på Google. Där fann jag Svenska Sportjournalistförbundets hemsida, Där tog jag kontakt med deras ordförande Mats Taxén och frågade vilka personer han rekommenderade mig att intervjua. Jag tog därefter kontakt med tre av dessa, Gunnar Brink och Paul Zyra båda från radiosporten gav mig ett positivt svar. För att få ännu ett nationellt perspektiv tog jag kontakt med Johan Flinck på Sportbladet. Han var villig att ställa upp, trots att han var på plats på OS i Sotji. För att få en mer regional och lokal anknytning tog jag kontakt med Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt Ystads Allehanda. Här valde Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad och Sören Simonsen på Ystads Allehanda att delta. För att få utvecklade svar ville jag boka in personliga möten med samtliga. Detta gick bra med Gunnar Brink och Sören Simonsen. Dessa genomförde jag den 7 respektive 10 februari. Då Johan Flinck var i Sotji genomförde vi intervjun med hjälp av Skype. För att få genomtänkta svar valde jag att skicka frågorna några dagar innan intervjuerna tog plats. Dessa tre intervjuer spelade jag in med hjälp av en iphone för att jag skulle kunna vara engagerad i samtalen och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna tog ca 60 min vardera. Varken Paul Zyra eller Daniel Rooth hade möjlighet med ett personligt möte, detta löste vi genom att de fick svara på frågorna via mejl. Nackdelen med mejlkorrespondens var Yh Sportmarknadsförare 3

7 möjligheten att ställa följdfrågor. Fördelen var att efterarbetet var lättare jämfört med de inspelade intervjuerna som jag transkriberade. När samtliga intervjuer var genomförda påbörjade jag sammanställning och analys. 3 Teoretisk referensram För att kunna komma fram till en bra analys på hur en nyhet tas fram, riktade jag in mig på teorier kring begreppet publicitet samt hur man praktiskt ska hantera medier. För att kunna utforma en bra nyhet är det vitalt att ha förståelse för hur media fungerar. Sist har jag valt att se till teorier kring nyhetsvärde. 3.1 Publicitet initiativtagare, inte avsändare Publicitet är marknadskommunikation där organisationen är initiativtagaren men budskapet når målgruppen via en annan avsändare. Oftast i formen av publikationer i massmedia, även kallat redaktionellt material Ökat publicitetsutrymme Behovet av redaktionellt material ökar allt eftersom medierna tävlar efter människors uppmärksamhet. Ofta finns inte resurserna till för att skapa eget redaktionellt material därför välkomnas PR-initiativ av organisationer Låga kostnader Reklam är något som främst tar av en organisations finansiella resurser då det är avsändaren som betalar medan publicitet handlar mer om en organisations mentala resurser. Reklamplacering får man genom att betala mest, publicitet får man genom att ha det mest intressanta ämnet. Det kan också få större spridning då andra medier kan fånga upp nyheten Förbättrat budskap En generell uppfattning är att då ett budskap har en annan avsändare än organisationen blir det mer objektivt och därmed mer trovärdigt Integrerad marknadskommunikation Genom att använda sig av flera kanaler, reklam och publicitet, när man kommunicerar ut sitt budskap ökar genomslaget och det uppfattas som mer övertygande. (Dahlén & Lange, 2011) 3.2 Mediekontakter i praktiken Hur du kontaktar redaktionen En undersökning visade att majoriteten av redaktionerna föredrog pressmeddelande men telefonen var fortfarande ett av de bästa verktygen för att skapa kontakt. Det gäller bara att Yh Sportmarknadsförare 4

8 använda verktyget korrekt. Oavsett hur man kontaktar en journalist bör man vara förberedd på vad man vill säga, alltid vara påläst, undvika småprat och veta vem som bevakar din bransch Om konsten att ge intervjuer Inför en intervju bör man förbereda sig väl. Är du inte förberedd på att journalisten ringer kan du be om mer betänketid, ta de uppgifter du behöver och återkom senare. Bestäm dig för vad du vill förmedla. Föreslå bra lunga platser där intervjun kan genomföras. Glöm inte bort att stoppa inkommande samtal och lägg bort eventuella känsliga dokument. Under intervjun är det bra att tala vanlig svenska, undvik lokal jargong och branschspråk. Ljug aldrig för en journalist, det kommer att slå tillbaka på dig. Använd inte fraserna ingen kommentar och off-the-record. Behåll din behärskning och tala långsamt Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta Om man ska begära rättelse ska man i första hand beakta hur synpunkten eller rättelsen kan påverka relationen med journalisten. Om det är allvarligt bör man först se till sitt eget, är den felaktiga detaljen hämtad från någon av våra kanaler. I de fall det avviker från budskapet bör detta uppmärksammas, journalister har ingen skyldighet att exakt återge ett uttalande. Vid negativ publicitet ska man tänka på att journalister har rätt att ge uttryck för sina subjektiva åsikter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Däremot finns det krav att de ska bemöta eventuell kritik. Enligt Spelreglerna för press, radio och TV ska medier värna om sin trovärdighet och integritet. De ska inte acceptera uppdrag, inbjudan, gåvor gratisresor eller förmåner om de kan misstänkliggöra deras ställning som fria och självständiga journalister. (Schmitz, 2009) 3.3 Nyhetsvärde Nationalencyklopedins definition av en nyhet är Något som tidigare inte varit känt, men som nu kan förväntas väcka intresse (Schmitz, 2009, s. 105). En nyhet måste väcka intresse och för att den ska göra det finns det några kriterier. Konkret; tydlig, begripbar och lätt att förstå. Aktuell; i nyhetsbranschen är det viktigaste konkurrensmedlet aktualitet. Närhet; en nyhet känns viktigare desto närmre den sker. Allmänintresse; den viktigaste delen för att desto fler som berörs av nyheten desto mer värde får den. Ovanlig; ju mer en nyhet avviker från vad vi kallar normalt desto intressantare är den. Kontroversiell; något som är kontroversiellt skapar högt nyhetsvärde. Åskådarna vill vara med och ta ställning. Konflikt och orättvisa; alltid intressant i nyheter. Till exempel när större företag utmanövrerar mindre företag. (Schmitz, 2009) Yh Sportmarknadsförare 5

9 4 Empiri Jag redovisar här intervjuerna i korthet, jag har utgått ifrån ett antal grundfrågor och vid de personliga intervjuerna förekommer det också följdfrågor. Intervjun med Gunnar Brink på Radiosporten genomfördes den 7 februari 2014 i kaféet i lobbyn på Helsingborg Arena. Intervjun med Johan Flinck på Sportbladet genomfördes över Skype den 8 februari. Intervjun med Sören Simonsen på Ystads Allehanda genomfördes den 10 februari hemma i Sörens kök. Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad svarade på frågorna via mejl. Paul Zyra på Radiosporten svarade även han på frågorna via mejl. Vilket område rapporterar du främst inom? Gunnar: Radiosporten är väldigt centrerad kring ishockey och fotboll men jag rapporterar även om tennis, bordtennis och golf. Johan: Främst handboll och fotboll. Under OS är det alpint, freestyle. Sören: Fotboll på ett lokalt perspektiv, både dam och herr, även lite bordtennis och tennis. Sedan årsskiftet är jag skribent på Ystads Allehandas fotbollsblogg. Jag har mycket fokus det lokala området, sydöstra Skåne. Daniel: Krönikör på Rögle och ishockey. Paul: Den riksintressanta sporten som finns i mitt bevakningsområde, Småland, östra Västergötland och Östergötland. Det är ishockey, fotboll, bandy, basket, speedway och handboll i fallande skala. Jag har också ett större bevakningsansvar för handboll och fotboll (dam), det vill säga att jag kan få åka på mästerskap och matcher i dessa sporter utanför bevakningsområdet. Hur hittar du nyheter inom sport? Gunnar: Idag är internet oerhört viktigt. Twitter och Facebook är bra att använda, även om jag inte använder dem. Det får däremot med sig oerhört mycket spekulationsjournalistik. Johan: I mina egna intervjuer, när jag pratar med folk, rena tips, sociala medier. Sören: Jag har jobbat upp ett rätt brett kontaktnät vilket är viktigt på en lokaltidning. Ibland om jag inte hittar nyheten själv så ringer de självmant med tips eller om vi pratar om något annat. Daniel: Med hjälp av ögon och öron. Jag läser andra tidningar, källor tipsar, jag hör av mig till kontakter och frågar. Örat mot rälsen helt enkelt. Paul: Jag lever efter devisen att nyheter är någonting som någon vill dölja. Allt annat är bara reklam. Mycket av det vi berättar är med den här definitionen reklam. Det är ju Yh Sportmarknadsförare 6

10 införreportage, meddelanden om att någon spelare gått till ny klubb. Att matcher ska spelas meddelas ju av arrangerande förbund och klubbar. Dessa hör ju också av sig när spelare blir klara. Oftast via mejl. Twitter är ju också en reklamkanal för folk som vill sprida sitt budskap. Finns det några andra verktyg man kan använda sig av? Gunnar: I annan media kan man hitta information eller företeelser. Något som också har kommit till sportjournalistiken är den grävande journalistiken. Johan: Twitter listor. Feedly.com, där man kan lägga in RSS flöden. Sören: För mig är det lokalvinkeln. Jag är jämngammal med många utövare, plus minus 5-10 år. Då snappar jag upp en del på Facebook eller genom vänners vänner. Daniel: Källor och kontakter som byggts upp och vårdats under lång tid. Paul: Det kan handla om att organisera en tipsverksamhet från lyssnarna eller att initiera grävjobb inom ett givet ämne. Lyssnarna kan ju tipsa via de sociala medierna eller ännu hellre via de publiknätverk som SR:s lokala kanaler har dragit igång. Vilket är det bästa sättet att kontakta dig? Gunnar: Då jag är oerhört konservativ är telefonen det bästa sättet. Pressmeddelande är en igång, e-mejl är vettigt också. Johan: Telefon är det mest effektiva, fast det är lite beroende på vilken nivå det är. Är det HIF och MFF vill jag gärna ha ett samtal. Mejl funkar också bra, däremot finns det inget tråkigare än att klubbar använder långa mejllistor. Att tänka på med mejl är att skriva det du vill ha ut direkt i mejlet, inte i en bifogad fil. Det är inte säkert vi kan öppna det. Sören: Det bästa sätter är att definitivt är att ringa eller skicka sms. Jag har mejl på tidningen med den läser jag väldigt sällan. Daniel: Telefon eller mejl. Paul: Mejl är ju det säkraste, telefon det mest sociala, papperspost det bästa att lägga i en pärm. o Om jag skickar ett mejl, vad ska jag skriva i rubriksraden? Gunnar: Vad det gäller. Något som tydligt är något utöver det normala, inte reklamutskick eller liknande. Johan: Inte bara Pressmeddelande från Alingsås, datum utan försök hitta något. Försök tänka som en redigerare på en tidning och sätta en bra rubrik. Någonting som kittlar. Sören: Du måste ha en rubrik som du känner att jag vill läsa. Det kan stå nyhetstips eller frågor till en journalist. Har du ingen rubrik så det oftast att de hamnar i papperskorgen Yh Sportmarknadsförare 7

11 Ska man som idrottsförening/evenemang kontakta er om matcher/händelser? Gunnar: Media är den viktigaste kanalen ut till supportrarna. Även om det finns andra kanaler är det viktigt för föreningar som har intresse att få publik att det skrivs eller sägs något om klubben varje dag. Det behöver inte alltid vara positivt, det ska givetvis inte vara till skada för klubben. Slutenheten som i dag har spritt ut sig är jobbig för oss som journalister, effekten av det kan vara att vi slutar skriva om klubben. Kalla inte alltid till en presskonferens. Droppa en nyhet hos lite olika medier. Få dem att känna sig lite viktiga. Gör det inofficiellt och lite snyggt, annars kan det bli liv. Johan: När det händer något speciellt. Sören: Om det är något speciellt är det bra om de hör av sig. Cupmatcher, någon som gör comeback, skador, förväntas mycket publik är saker som är intressant. Vi på lokaltidningen letar hela tiden de små vinklarna. Vi hade gärna sett att folk har ett lite mer journalistisk tänk, gärna kommunikationsträning för klubbarna så att de vet hur tidningarna fungerar. Daniel: Kanske inte inför varje match, vi vet om att de spelar. Men gärna om det är något särskilt som händer. Typ att spelare X gör sin 300:e match. Paul: Normalt sett ska spelprogrammen komma från ansvarigt förbund innan serien startar. De ska också meddela när en match flyttas, men här skadar det ju inte om klubben också hör av sig. När det gäller egna arrangemang, skadar det ju aldrig med en kontakt. Kan du beskriva hur en bra intervju går till? Gunnar: Finns olika typer av intervjuer. Till exempel en efter matchintervju där ett bra exempel är Albin Tingsvall i Lugi (sverigesradio.se, 2014). Han tänker efter och ger intelligenta svar. Det blir en bra intervju när intervjuobjektet verkligen försöker och inte tycker att intervjun är tråkig. Det blir alltid bra när det är ett ämne som intresserar objektet. Sören: Först ska de ha lusten och de ska ha tiden till en intervju. Gärna att de har känslorna kvar, inte för tätt inpå matchen men inte heller för länge efter så de tappar känslorna. Att personen är sansad och tänker över sina svar. De ska vara ett visst flyt, gärna att de brer på och att utrymme för följdfrågor. Försöker bygga upp en harmoni och att man bjuder på sig lite. Daniel: En intervju blir bra om intervjuaren är påläst och nyfiken - och den som intervjuas öppnar sig och bjuder på sig själv Yh Sportmarknadsförare 8

12 Ur intervjuobjektets perspektiv, hur kan man förbereda sig? Gunnar: Du bör veta i vilket syfte intervjun är. Till exempel när vi gör intervjuerna med kandidaterna till Jerring priset, då får de veta på innan vad det ska handla om. När du vet i vilket syfte det är, läs på. Johan: Helst inte alls. Det räcker med ett öppet sinne, pigg, tillmötesgående och att man har tid. Det blir bäst om jag får den tid jag behöver och vi inte behöver stressa genom en intervju. Sören: Efter match, få inte ut din ilska över journalisten när det kanske är domaren du är arg på. Ta några djupa andetag först. Daniel: Grundliga! Det är oftast redan där en journalist avgör hur bra en intervju ska bli. Hur ser du på medietränade idrottsutövare? Gunnar: Medieträning är ett spel, givande och tagande av båda parter. Är man för medietränad är det vanligt att de svarar det de vill svara och inte svaret på frågan. Det medieträning handlar om är att du ska få ut ditt budskap. Samtidigt kan det göra att man är mer avspänd och då blir intervjun också bättre. Johan: Det har fått en negativ klang. Det bör det verkligen inte ha. Till negativ klang hör egentligen de som tränats till att säga så lite som möjligt men ändå vara proffsigt trevliga, det är då det blir oäkta. Sen finns det medieträning som är åt andra hållet där de som är väldigt blyga kan få en förståelse till att de behöver media och hur man ska utnyttja media. Sören: Jag tycker det känns förlegat. Att prata med medietränade idrottare är som att skriva svaren själv. Om man pratar med medietränad om en förlust så svallar man aldrig över med känslor, ofta tidigt med att hylla motståndaren, mycket klyschor. Daniel: Tråkigt. Men också oundvikligt i dagens medievärld, där nyheter har kort livslängd och där citat kan vinklas hårt. Medietränade idrottsutövare ställer högre krav på den som intervjuar. Paul: Medieträningen kan bara hjälpa intervjupersoner som är blyga, fientligt inställda till media i allmänhet eller socialt inkompetenta. All annan medieträning förstör bara för alla. För intervjuaren, som får en tråkig intetsägande intervju. För intervjupersonen, som framstår som en tråkmåns som inte når igenom till lyssnarna och därmed egentligen tappar i marknadsvärde. Hur viktig är den plats där intervjun äger rum? Gunnar: Det beror väldigt mycket vilken typ av intervju som görs. I radio är miljön viktig och då föredrar vi att vara på plats och genomföra intervjuer Yh Sportmarknadsförare 9

13 Johan: Det bästa är att få komma hem till folk, då kan också kanske hitta något intressant att fråga om där. Fast det är inte så vanligt i dag. Som sportjournalist är man van att jobba under alla möjliga förhållande. Sören: Den är viktigt, fast det är ofta svårt att styra över den. Man vill gärna att det ska vara en bit bort och en viss mått av tystnad. Daniel: Oftast viktig. Jag upplever att vissa miljöer (stimmigt, trångt mycket folk omkring) sällan får folk att öppna sig. En behaglig, avslappnad plats färgar ofta av sig när personer börjar prata. Ju lugnare, desto bättre. Paul: Mycket viktig. Det ska vara en plats där intervjupersonen känner sig bekväm. Ett bra avslut på intervjun, hur kan det se ut? Gunnar: Så att man kan behålla kontakten. Det är en affärsmässig relation man har. Johan: Det allra bästa är när man åtminstone kan skaka hand och säga tack även om det har varit en tuff intervju. Sören: Du haft en bra flyt genom hela intervjun och fått ut allt du vill. När det är klart tacka och hälsa, lite kallprat. Så att han känner ett visst mått av förtroende till mig som journalist. Daniel: Själva intervjun vet jag inte om det finns något bra avslut på, men man vill ju alltid känna att tiden gått fort och att den intervjuade känner att det var ett intressant samtal. Hur ser du på fraserna ingen kommentar och off-the-record ) Gunnar: Off-the-record är helt okej, om det inte låser upp journalisten. Jag respekterar det. Det kan också ge mig en bakgrund till ett skeende. Då kan man ändå använda det på ett sätt där jag inte bryter mot förtroendet. Fast där är kollegor som gör det. Man ska aldrig ljuga för en journalist. Ingen kommentar är ett sätt att inte behöva ljuga, däremot är det rätt avslöjande. De flesta tolkar det som att här finns det en eld som fixar röken. Johan: När en allsvensk fotbollstränare hoppade av och man visste inte varför fick en kollega till mig ett erbjudande av den ena parten och få reda på det men i utbyte fick han inte skriva om det. Då sa han nej. För att om skulle få reda på det några veckor senare från ett annat håll hade han inte kunnat skriva om det utan att bryta det förtroende. Där hade off-the-record gjort honom bakbunden. Sören: Jag tycker att de fyller sin funktion. Om de säger Off-the-record och du inte skriver det kan du få ut mer sen. Oftast när de säger Ingen kommentar är det en ledtråd till att här är något begravt Yh Sportmarknadsförare 10

14 Daniel: Ingen kommentar : upp till den som blir intervjuad. Har förståelse för att den används ibland, men andra gånger blir den bara fånig. Off the record : kan vara användbart att få information den vägen ibland, men med åren har jag blivit allt mindre intresserad av att bli bakbunden som man blir av den sortens info, jag kan ju inte använda den. Paul: Ingen kommentar är faktiskt också en kommentar. Den som säger så, låter som om han bekräftar tesen i frågan. Off the record -erbjudandet har jag aldrig fått. Där gäller det ju att snabbt göra ett val: Vill jag få reda på detta men bli klavbunden att inte avslöja det sen? Eller tackar jag nej för att kunna få fram sanningen ändå. När väl ett inslag är sänt/artikel publicerad och jag har en synpunkt, rättelse eller kommentar. Ska jag kontakta er om det? Gunnar: Ja, det tycker jag absolut. Vi är inte ofelbara, vi går ut med rättelser. Gör det däremot så fort som möjligt, medan det är aktuellt. Johan: Ja, det är bra med feedback. Fast med lite fingertoppkänsla. Felstavningar och korrekturfel behöver man inte höra av sig om. Med det man skriver mycket är det bra om man får feedback. Man återanvänder fakta eller om andra medier plockar upp en gammal artikel, då kan ett litet fel sprida sig vidare. Feedback är bra. Sören: Absolut, beroende på hur stort felet är. Det förväntas av oss att skriva bra. I de fall vi inte gör det får vi reda på det. Viktigt att det kommer direkt medan det är nyhetsstoff. Daniel: Känn er välkomna. Känner man att det blivit fel bör man givetvis ta kontakt. Internet blir allt viktigare och att rätta till fel där går blixtsnabbt. Paul: Alla synpunkter är välkomna. Huvudsaken är att det blir rätt. Hur bygger man en bra relation med en journalist? Gunnar: Kom med tips som inte kostar dig något. Johan: Det är ett givande och tagande i den branschen. Vi behöver idrottsmännen och kvinnorna och dem behöver oss. Man kan givetvis hjälpa mig med tips, det är ett bra sätt att bygga relation. Få gärna journalisten att känna att man ställer upp. Sören: På den lokala nivån är relationer med den lokala tidningen viktiga. Då är det större chans att man får något publicerat i tidningen. Att det blir gott snack varje gång och att de faktiskt kommer med tips och förslag. Daniel: Precis som i vanliga livet: undvik snabba genvägar. Satsa på ömsesidig respekt och förståelse. Paul: Som i livet i övrigt: genom att vara en hygglig, normal människa Yh Sportmarknadsförare 11

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT En kvalitativ studie av elevers erfarenhet i gymnasiet Växjö, 2012-08-05 15hp Pedagogik/2UV06L Handledare: Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Institutionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER

SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER 2 Det handlar om att börja bygga upp ett nätverk som på sikt kommer bidra till att fler nås av ditt arbete, att du får fler infallsvinkar, större inflöde av idéer

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer