ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats"

Transkript

1 ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: Student:, Team 12

2 Sammanfattning Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen stor att de blir intresserade av det just du har att säga. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. Med hjälp av Dahlén och Langes teorier och publicitet och Bernd Schmitz tankar på hur man kommunicerar med media samt teori om nyhetsvärde tog jag fram en antal frågor som. Dessa frågor ställde jag till fem sportjournalister i personliga möten och över mejl. Analysen jag gjorde utifrån det var att ha ögon och öron öppna. Vad har man i sin egen organisation som är intressant. För varje potentiell nyhet man hittar måste man tänka på vilket nyhetsvärde den har samt våga vara självkritiskt. Det är också viktigt att inte nyheten är för insäljande för din organisation. När man väl har skapat/hittat en nyhet måste man förmedla detta till media. Vilket område täcker de, vilken typ av nyheter fokuserar de på och framför allt vilken journalist är det som framförallt rapporterar om just vår bransch. Man kan få bredare spridning om man använder sig av taktisk förmedling. Det finns olika sätt att sedan ta kontakt med medierna. Den gemensamme nämnaren är däremot att medierna tycker om att känna sig speciella. Det bästa sättet att kontakta en journalist är att använda sig av en telefon. Där är viktigt att vara kort och saklig och påläst i vad du ska säga. I en intervjusituation bör du vara avslappnad och även här påläst. Ingen kommentar och off-the-record kan användas om man gör det med eftertanke. Allt eftersom jag arbetade med detta har jag kommit till en slutsats. Det finns inget konkret facit, gör så här så lyckas du, för det kommer alltid att vara människor man jobbar med. Människor med olika tycke och smak om vad som är viktigt Yh Sportmarknadsförare i

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION Problemformulering SYFTE METOD ANSATS URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT TEORETISK REFERENSRAM PUBLICITET INITIATIVTAGARE, INTE AVSÄNDARE Ökat publicitetsutrymme Låga kostnader Förbättrat budskap Integrerad marknadskommunikation MEDIEKONTAKTER I PRAKTIKEN Hur du kontaktar redaktionen Om konsten att ge intervjuer Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta NYHETSVÄRDE EMPIRI ANALYS SKAPA/HITTA EN NYHET FÖRMEDLA NYHETEN INTERVJU EFTERARBETE SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1 FRÅGOR TILL JOURNALISTERNA Yh Sportmarknadsförare ii

4 1 Bakgrund På de första raderna av förordet i Micael Dahléns och Fredrik Langes bok Optimal Marknadskommunikation kan vi läsa ett citat som, enligt Dahlén och Lange, är klassiskt. Citatet lyder: Jag vet att jag slänger hälften av reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft. Det är också en bra början på min uppsats. Även om Dahlén och Lange pratar mer om att vi inte riktigt vet vilken effekt vår marknadskommunikation har tar jag mer fasta på pengafrågan. Det är allmänt känt att reklam kostar pengar. Om man till exempel ska annonsera nationellt i TV4-Gruppens kanaler i en vecka kostar det ca kr (spotlight.tv4.se), att få en helsida i Sydsvenskan måndag till torsdag kostar ca kr (www.sydsvenskan.se) eller en annons i Lokaltidningen Helsingborg på 122 x 88 mm kostar kr (helsingborg.lokaltidningen.se). Kan det verkligen vara så att om det svenska idrottslivet vill synas i TV och tidningar eller höras i radio måste man öppna plånboken och vittja de sista besparingarna? Enligt mig, Nej. Det finns ett sätt som inte kostar mer än dina egna mentala ansträngningar (Dahlén & Lange, 2011). Det sättet är att fånga uppmärksamheten hos en eller flera av våra sportjournalister runt om i Sverige. Att bli omnämnd i en tidning eller nyhetsinslag må bara vara för en dag men det kostar i princip ingenting och det kan också ge en trovärdighet som är svår att köpas för pengar. Nu kanske du som läsare tänker Det är lättare sagt än gjort. Jag har hört av mig till tidningarna men har inte fått något svar. Anledningen till det kan vara att du som kontaktar en tidning, de lokala TV nyheterna eller de stora nationella nyhetsbyråerna inte har haft kunskapen om hur man ska gå till väga. Redaktionerna ute i Sverige får mängder av bra nyheter varje dag och är det inte intressant eller rätt presenterat kommer de inte att gå vidare med det. Därför är det viktigt att prata med journalister på journalisters språk, då är chansen betydligt större att de blir intresserade av det just du har att säga. Kanske till och med trycka det på en helsida i Sydsvenskan, en artikel som har ett annonsvärde på kr. Plus en högre trovärdighet då budskapet inte kommer direkt från dig utan från en tredje part i form av en artikel och inte en annons. Denna uppsats kommer att avhandla en del av kommunikationen mellan idrottslivet och media. Vad är det som gör att en nyhet uppmärksammas och vad är det sportjournalisterna vill ha. Till min hjälp kommer jag ha Dahlén och Langes teorier om Publicitet initiativtagare, inte avsändare, där de pratar om att publicitet är marknadskommunikation som initieras av Yh Sportmarknadsförare 1

5 företaget men når målgruppen via en annan avsändare. Även Bernd Schmitz teorier om PR. I hans bok PR Handboken har Schmitz tagit samma utgångspunkt som jag, att fråga journalisterna. Däremot kommer jag att avgränsa mig till sportens värld och sportjournalister. Schmitz tankar kring nyhetsvärde kommer jag också att använda mig av. 1.1 Problemdiskussion Syns du inte, finns du inte är ett mantra som många marknadsförare använder sig av. En väldigt värdefull plats att synas på är i tidningar och TV samt höras på radio. Styrkan i detta är att det är prisvärt samt att trovärdigheten för budskapet blir väldigt stor då det är en annan part som sänder ut det. Fast att synas i media är inte lätt. Det är nämligen så att det inte är du som bestämmer om ditt budskap eller nyhet ska få synas på bästa plats i morgontidningen. Det är andra människor som avgör vilket värde det har; sportjournalisterna. För att idrottsorganisationer ska kunna använda denna resurs är det viktigt att de har kunskap om hur man hanterar media och sportjournalister. Kontakt, budskap, intervjusammanhang, uppföljningar och hur man vårdar relationen är viktiga kunskapsområden. För att en idrottsorganisation ska använda sig av PR och publicitet i sin marknadskommunikation bör de ha förståelse för hur en sportjournalist väljer ut och värderar nyheter samt hur kommunikationen mellan de två parterna kan gå till Problemformulering Den problemformulering jag kommer att utgå ifrån lyder: Hur ska en idrottsorganisation skapa, välja ut och kommunicera en nyhet som harett tillräckligt högt nyhetsvärde att den får uppmärksamhet av media? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur en idrottsorganisation kan hitta och skapa nyheter som kan vara intressanta för journalister och att förstå hur man ska kommunicera det vidare. För att lära sig använda och nyttja kanalen PR och publicitet som en del av deras marknadskommunikation. Intressenter till denna uppsats är i första hand idrottsorganisationer som inte har en PR avdelning, men även organisationer med fungerande PR avdelningar. Den kan vara ett bra verktyg att få nya insikter i hur de ska jobba. En tredje intressegrupp skulle kunna vara sportjournalisterna själva. Denna uppsats kan vara till hjälp för de som vill byta inriktning och börja rapportera mer om sport och idrott, ett komplement för aspirerande sportjournalister. Genom att det är skrivet av en icke-journalist kan det ge en unik synvinkel i ämnet. Mitt Yh Sportmarknadsförare 2

6 personliga syfte är att få en förståelse i hur sportjournalistik fungerar, att i framtida uppdrag på ett lättare sätt kunna kommunicera med media. 2 Metod 2.1 Ansats Den ansats jag har valt i min uppsats är en kvalitativ fallstudie (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011) där mina respondenter består av sportjournalister från olika medium och täckningsområden. Jag anser att denna ansats är passande då jag vill ha öppna samtal och eftersom jag inte är ute efter en statistik jämförelse. 2.2 Urval Då min uppsats inte riktar sig till en specifik sport eller geografiskt område utan har som syfte att ta reda på ett generellt beteende har jag i mitt urval av respondenter valt att gå brett. Mitt mål var att nå 5-6 sportjournalister från olika medier med olika storlek på täckningsområde samt erfarenhet inom journalistik. 2.3 Tillvägagångssätt I mitt sökande av respondenter började jag med att söka på sportjournalist på Google. Där fann jag Svenska Sportjournalistförbundets hemsida, Där tog jag kontakt med deras ordförande Mats Taxén och frågade vilka personer han rekommenderade mig att intervjua. Jag tog därefter kontakt med tre av dessa, Gunnar Brink och Paul Zyra båda från radiosporten gav mig ett positivt svar. För att få ännu ett nationellt perspektiv tog jag kontakt med Johan Flinck på Sportbladet. Han var villig att ställa upp, trots att han var på plats på OS i Sotji. För att få en mer regional och lokal anknytning tog jag kontakt med Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt Ystads Allehanda. Här valde Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad och Sören Simonsen på Ystads Allehanda att delta. För att få utvecklade svar ville jag boka in personliga möten med samtliga. Detta gick bra med Gunnar Brink och Sören Simonsen. Dessa genomförde jag den 7 respektive 10 februari. Då Johan Flinck var i Sotji genomförde vi intervjun med hjälp av Skype. För att få genomtänkta svar valde jag att skicka frågorna några dagar innan intervjuerna tog plats. Dessa tre intervjuer spelade jag in med hjälp av en iphone för att jag skulle kunna vara engagerad i samtalen och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna tog ca 60 min vardera. Varken Paul Zyra eller Daniel Rooth hade möjlighet med ett personligt möte, detta löste vi genom att de fick svara på frågorna via mejl. Nackdelen med mejlkorrespondens var Yh Sportmarknadsförare 3

7 möjligheten att ställa följdfrågor. Fördelen var att efterarbetet var lättare jämfört med de inspelade intervjuerna som jag transkriberade. När samtliga intervjuer var genomförda påbörjade jag sammanställning och analys. 3 Teoretisk referensram För att kunna komma fram till en bra analys på hur en nyhet tas fram, riktade jag in mig på teorier kring begreppet publicitet samt hur man praktiskt ska hantera medier. För att kunna utforma en bra nyhet är det vitalt att ha förståelse för hur media fungerar. Sist har jag valt att se till teorier kring nyhetsvärde. 3.1 Publicitet initiativtagare, inte avsändare Publicitet är marknadskommunikation där organisationen är initiativtagaren men budskapet når målgruppen via en annan avsändare. Oftast i formen av publikationer i massmedia, även kallat redaktionellt material Ökat publicitetsutrymme Behovet av redaktionellt material ökar allt eftersom medierna tävlar efter människors uppmärksamhet. Ofta finns inte resurserna till för att skapa eget redaktionellt material därför välkomnas PR-initiativ av organisationer Låga kostnader Reklam är något som främst tar av en organisations finansiella resurser då det är avsändaren som betalar medan publicitet handlar mer om en organisations mentala resurser. Reklamplacering får man genom att betala mest, publicitet får man genom att ha det mest intressanta ämnet. Det kan också få större spridning då andra medier kan fånga upp nyheten Förbättrat budskap En generell uppfattning är att då ett budskap har en annan avsändare än organisationen blir det mer objektivt och därmed mer trovärdigt Integrerad marknadskommunikation Genom att använda sig av flera kanaler, reklam och publicitet, när man kommunicerar ut sitt budskap ökar genomslaget och det uppfattas som mer övertygande. (Dahlén & Lange, 2011) 3.2 Mediekontakter i praktiken Hur du kontaktar redaktionen En undersökning visade att majoriteten av redaktionerna föredrog pressmeddelande men telefonen var fortfarande ett av de bästa verktygen för att skapa kontakt. Det gäller bara att Yh Sportmarknadsförare 4

8 använda verktyget korrekt. Oavsett hur man kontaktar en journalist bör man vara förberedd på vad man vill säga, alltid vara påläst, undvika småprat och veta vem som bevakar din bransch Om konsten att ge intervjuer Inför en intervju bör man förbereda sig väl. Är du inte förberedd på att journalisten ringer kan du be om mer betänketid, ta de uppgifter du behöver och återkom senare. Bestäm dig för vad du vill förmedla. Föreslå bra lunga platser där intervjun kan genomföras. Glöm inte bort att stoppa inkommande samtal och lägg bort eventuella känsliga dokument. Under intervjun är det bra att tala vanlig svenska, undvik lokal jargong och branschspråk. Ljug aldrig för en journalist, det kommer att slå tillbaka på dig. Använd inte fraserna ingen kommentar och off-the-record. Behåll din behärskning och tala långsamt Om rättelser, recensionsmaterial och vad som betraktas som muta Om man ska begära rättelse ska man i första hand beakta hur synpunkten eller rättelsen kan påverka relationen med journalisten. Om det är allvarligt bör man först se till sitt eget, är den felaktiga detaljen hämtad från någon av våra kanaler. I de fall det avviker från budskapet bör detta uppmärksammas, journalister har ingen skyldighet att exakt återge ett uttalande. Vid negativ publicitet ska man tänka på att journalister har rätt att ge uttryck för sina subjektiva åsikter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Däremot finns det krav att de ska bemöta eventuell kritik. Enligt Spelreglerna för press, radio och TV ska medier värna om sin trovärdighet och integritet. De ska inte acceptera uppdrag, inbjudan, gåvor gratisresor eller förmåner om de kan misstänkliggöra deras ställning som fria och självständiga journalister. (Schmitz, 2009) 3.3 Nyhetsvärde Nationalencyklopedins definition av en nyhet är Något som tidigare inte varit känt, men som nu kan förväntas väcka intresse (Schmitz, 2009, s. 105). En nyhet måste väcka intresse och för att den ska göra det finns det några kriterier. Konkret; tydlig, begripbar och lätt att förstå. Aktuell; i nyhetsbranschen är det viktigaste konkurrensmedlet aktualitet. Närhet; en nyhet känns viktigare desto närmre den sker. Allmänintresse; den viktigaste delen för att desto fler som berörs av nyheten desto mer värde får den. Ovanlig; ju mer en nyhet avviker från vad vi kallar normalt desto intressantare är den. Kontroversiell; något som är kontroversiellt skapar högt nyhetsvärde. Åskådarna vill vara med och ta ställning. Konflikt och orättvisa; alltid intressant i nyheter. Till exempel när större företag utmanövrerar mindre företag. (Schmitz, 2009) Yh Sportmarknadsförare 5

9 4 Empiri Jag redovisar här intervjuerna i korthet, jag har utgått ifrån ett antal grundfrågor och vid de personliga intervjuerna förekommer det också följdfrågor. Intervjun med Gunnar Brink på Radiosporten genomfördes den 7 februari 2014 i kaféet i lobbyn på Helsingborg Arena. Intervjun med Johan Flinck på Sportbladet genomfördes över Skype den 8 februari. Intervjun med Sören Simonsen på Ystads Allehanda genomfördes den 10 februari hemma i Sörens kök. Daniel Rooth på Helsingborgs Dagblad svarade på frågorna via mejl. Paul Zyra på Radiosporten svarade även han på frågorna via mejl. Vilket område rapporterar du främst inom? Gunnar: Radiosporten är väldigt centrerad kring ishockey och fotboll men jag rapporterar även om tennis, bordtennis och golf. Johan: Främst handboll och fotboll. Under OS är det alpint, freestyle. Sören: Fotboll på ett lokalt perspektiv, både dam och herr, även lite bordtennis och tennis. Sedan årsskiftet är jag skribent på Ystads Allehandas fotbollsblogg. Jag har mycket fokus det lokala området, sydöstra Skåne. Daniel: Krönikör på Rögle och ishockey. Paul: Den riksintressanta sporten som finns i mitt bevakningsområde, Småland, östra Västergötland och Östergötland. Det är ishockey, fotboll, bandy, basket, speedway och handboll i fallande skala. Jag har också ett större bevakningsansvar för handboll och fotboll (dam), det vill säga att jag kan få åka på mästerskap och matcher i dessa sporter utanför bevakningsområdet. Hur hittar du nyheter inom sport? Gunnar: Idag är internet oerhört viktigt. Twitter och Facebook är bra att använda, även om jag inte använder dem. Det får däremot med sig oerhört mycket spekulationsjournalistik. Johan: I mina egna intervjuer, när jag pratar med folk, rena tips, sociala medier. Sören: Jag har jobbat upp ett rätt brett kontaktnät vilket är viktigt på en lokaltidning. Ibland om jag inte hittar nyheten själv så ringer de självmant med tips eller om vi pratar om något annat. Daniel: Med hjälp av ögon och öron. Jag läser andra tidningar, källor tipsar, jag hör av mig till kontakter och frågar. Örat mot rälsen helt enkelt. Paul: Jag lever efter devisen att nyheter är någonting som någon vill dölja. Allt annat är bara reklam. Mycket av det vi berättar är med den här definitionen reklam. Det är ju Yh Sportmarknadsförare 6

10 införreportage, meddelanden om att någon spelare gått till ny klubb. Att matcher ska spelas meddelas ju av arrangerande förbund och klubbar. Dessa hör ju också av sig när spelare blir klara. Oftast via mejl. Twitter är ju också en reklamkanal för folk som vill sprida sitt budskap. Finns det några andra verktyg man kan använda sig av? Gunnar: I annan media kan man hitta information eller företeelser. Något som också har kommit till sportjournalistiken är den grävande journalistiken. Johan: Twitter listor. Feedly.com, där man kan lägga in RSS flöden. Sören: För mig är det lokalvinkeln. Jag är jämngammal med många utövare, plus minus 5-10 år. Då snappar jag upp en del på Facebook eller genom vänners vänner. Daniel: Källor och kontakter som byggts upp och vårdats under lång tid. Paul: Det kan handla om att organisera en tipsverksamhet från lyssnarna eller att initiera grävjobb inom ett givet ämne. Lyssnarna kan ju tipsa via de sociala medierna eller ännu hellre via de publiknätverk som SR:s lokala kanaler har dragit igång. Vilket är det bästa sättet att kontakta dig? Gunnar: Då jag är oerhört konservativ är telefonen det bästa sättet. Pressmeddelande är en igång, e-mejl är vettigt också. Johan: Telefon är det mest effektiva, fast det är lite beroende på vilken nivå det är. Är det HIF och MFF vill jag gärna ha ett samtal. Mejl funkar också bra, däremot finns det inget tråkigare än att klubbar använder långa mejllistor. Att tänka på med mejl är att skriva det du vill ha ut direkt i mejlet, inte i en bifogad fil. Det är inte säkert vi kan öppna det. Sören: Det bästa sätter är att definitivt är att ringa eller skicka sms. Jag har mejl på tidningen med den läser jag väldigt sällan. Daniel: Telefon eller mejl. Paul: Mejl är ju det säkraste, telefon det mest sociala, papperspost det bästa att lägga i en pärm. o Om jag skickar ett mejl, vad ska jag skriva i rubriksraden? Gunnar: Vad det gäller. Något som tydligt är något utöver det normala, inte reklamutskick eller liknande. Johan: Inte bara Pressmeddelande från Alingsås, datum utan försök hitta något. Försök tänka som en redigerare på en tidning och sätta en bra rubrik. Någonting som kittlar. Sören: Du måste ha en rubrik som du känner att jag vill läsa. Det kan stå nyhetstips eller frågor till en journalist. Har du ingen rubrik så det oftast att de hamnar i papperskorgen Yh Sportmarknadsförare 7

11 Ska man som idrottsförening/evenemang kontakta er om matcher/händelser? Gunnar: Media är den viktigaste kanalen ut till supportrarna. Även om det finns andra kanaler är det viktigt för föreningar som har intresse att få publik att det skrivs eller sägs något om klubben varje dag. Det behöver inte alltid vara positivt, det ska givetvis inte vara till skada för klubben. Slutenheten som i dag har spritt ut sig är jobbig för oss som journalister, effekten av det kan vara att vi slutar skriva om klubben. Kalla inte alltid till en presskonferens. Droppa en nyhet hos lite olika medier. Få dem att känna sig lite viktiga. Gör det inofficiellt och lite snyggt, annars kan det bli liv. Johan: När det händer något speciellt. Sören: Om det är något speciellt är det bra om de hör av sig. Cupmatcher, någon som gör comeback, skador, förväntas mycket publik är saker som är intressant. Vi på lokaltidningen letar hela tiden de små vinklarna. Vi hade gärna sett att folk har ett lite mer journalistisk tänk, gärna kommunikationsträning för klubbarna så att de vet hur tidningarna fungerar. Daniel: Kanske inte inför varje match, vi vet om att de spelar. Men gärna om det är något särskilt som händer. Typ att spelare X gör sin 300:e match. Paul: Normalt sett ska spelprogrammen komma från ansvarigt förbund innan serien startar. De ska också meddela när en match flyttas, men här skadar det ju inte om klubben också hör av sig. När det gäller egna arrangemang, skadar det ju aldrig med en kontakt. Kan du beskriva hur en bra intervju går till? Gunnar: Finns olika typer av intervjuer. Till exempel en efter matchintervju där ett bra exempel är Albin Tingsvall i Lugi (sverigesradio.se, 2014). Han tänker efter och ger intelligenta svar. Det blir en bra intervju när intervjuobjektet verkligen försöker och inte tycker att intervjun är tråkig. Det blir alltid bra när det är ett ämne som intresserar objektet. Sören: Först ska de ha lusten och de ska ha tiden till en intervju. Gärna att de har känslorna kvar, inte för tätt inpå matchen men inte heller för länge efter så de tappar känslorna. Att personen är sansad och tänker över sina svar. De ska vara ett visst flyt, gärna att de brer på och att utrymme för följdfrågor. Försöker bygga upp en harmoni och att man bjuder på sig lite. Daniel: En intervju blir bra om intervjuaren är påläst och nyfiken - och den som intervjuas öppnar sig och bjuder på sig själv Yh Sportmarknadsförare 8

12 Ur intervjuobjektets perspektiv, hur kan man förbereda sig? Gunnar: Du bör veta i vilket syfte intervjun är. Till exempel när vi gör intervjuerna med kandidaterna till Jerring priset, då får de veta på innan vad det ska handla om. När du vet i vilket syfte det är, läs på. Johan: Helst inte alls. Det räcker med ett öppet sinne, pigg, tillmötesgående och att man har tid. Det blir bäst om jag får den tid jag behöver och vi inte behöver stressa genom en intervju. Sören: Efter match, få inte ut din ilska över journalisten när det kanske är domaren du är arg på. Ta några djupa andetag först. Daniel: Grundliga! Det är oftast redan där en journalist avgör hur bra en intervju ska bli. Hur ser du på medietränade idrottsutövare? Gunnar: Medieträning är ett spel, givande och tagande av båda parter. Är man för medietränad är det vanligt att de svarar det de vill svara och inte svaret på frågan. Det medieträning handlar om är att du ska få ut ditt budskap. Samtidigt kan det göra att man är mer avspänd och då blir intervjun också bättre. Johan: Det har fått en negativ klang. Det bör det verkligen inte ha. Till negativ klang hör egentligen de som tränats till att säga så lite som möjligt men ändå vara proffsigt trevliga, det är då det blir oäkta. Sen finns det medieträning som är åt andra hållet där de som är väldigt blyga kan få en förståelse till att de behöver media och hur man ska utnyttja media. Sören: Jag tycker det känns förlegat. Att prata med medietränade idrottare är som att skriva svaren själv. Om man pratar med medietränad om en förlust så svallar man aldrig över med känslor, ofta tidigt med att hylla motståndaren, mycket klyschor. Daniel: Tråkigt. Men också oundvikligt i dagens medievärld, där nyheter har kort livslängd och där citat kan vinklas hårt. Medietränade idrottsutövare ställer högre krav på den som intervjuar. Paul: Medieträningen kan bara hjälpa intervjupersoner som är blyga, fientligt inställda till media i allmänhet eller socialt inkompetenta. All annan medieträning förstör bara för alla. För intervjuaren, som får en tråkig intetsägande intervju. För intervjupersonen, som framstår som en tråkmåns som inte når igenom till lyssnarna och därmed egentligen tappar i marknadsvärde. Hur viktig är den plats där intervjun äger rum? Gunnar: Det beror väldigt mycket vilken typ av intervju som görs. I radio är miljön viktig och då föredrar vi att vara på plats och genomföra intervjuer Yh Sportmarknadsförare 9

13 Johan: Det bästa är att få komma hem till folk, då kan också kanske hitta något intressant att fråga om där. Fast det är inte så vanligt i dag. Som sportjournalist är man van att jobba under alla möjliga förhållande. Sören: Den är viktigt, fast det är ofta svårt att styra över den. Man vill gärna att det ska vara en bit bort och en viss mått av tystnad. Daniel: Oftast viktig. Jag upplever att vissa miljöer (stimmigt, trångt mycket folk omkring) sällan får folk att öppna sig. En behaglig, avslappnad plats färgar ofta av sig när personer börjar prata. Ju lugnare, desto bättre. Paul: Mycket viktig. Det ska vara en plats där intervjupersonen känner sig bekväm. Ett bra avslut på intervjun, hur kan det se ut? Gunnar: Så att man kan behålla kontakten. Det är en affärsmässig relation man har. Johan: Det allra bästa är när man åtminstone kan skaka hand och säga tack även om det har varit en tuff intervju. Sören: Du haft en bra flyt genom hela intervjun och fått ut allt du vill. När det är klart tacka och hälsa, lite kallprat. Så att han känner ett visst mått av förtroende till mig som journalist. Daniel: Själva intervjun vet jag inte om det finns något bra avslut på, men man vill ju alltid känna att tiden gått fort och att den intervjuade känner att det var ett intressant samtal. Hur ser du på fraserna ingen kommentar och off-the-record ) Gunnar: Off-the-record är helt okej, om det inte låser upp journalisten. Jag respekterar det. Det kan också ge mig en bakgrund till ett skeende. Då kan man ändå använda det på ett sätt där jag inte bryter mot förtroendet. Fast där är kollegor som gör det. Man ska aldrig ljuga för en journalist. Ingen kommentar är ett sätt att inte behöva ljuga, däremot är det rätt avslöjande. De flesta tolkar det som att här finns det en eld som fixar röken. Johan: När en allsvensk fotbollstränare hoppade av och man visste inte varför fick en kollega till mig ett erbjudande av den ena parten och få reda på det men i utbyte fick han inte skriva om det. Då sa han nej. För att om skulle få reda på det några veckor senare från ett annat håll hade han inte kunnat skriva om det utan att bryta det förtroende. Där hade off-the-record gjort honom bakbunden. Sören: Jag tycker att de fyller sin funktion. Om de säger Off-the-record och du inte skriver det kan du få ut mer sen. Oftast när de säger Ingen kommentar är det en ledtråd till att här är något begravt Yh Sportmarknadsförare 10

14 Daniel: Ingen kommentar : upp till den som blir intervjuad. Har förståelse för att den används ibland, men andra gånger blir den bara fånig. Off the record : kan vara användbart att få information den vägen ibland, men med åren har jag blivit allt mindre intresserad av att bli bakbunden som man blir av den sortens info, jag kan ju inte använda den. Paul: Ingen kommentar är faktiskt också en kommentar. Den som säger så, låter som om han bekräftar tesen i frågan. Off the record -erbjudandet har jag aldrig fått. Där gäller det ju att snabbt göra ett val: Vill jag få reda på detta men bli klavbunden att inte avslöja det sen? Eller tackar jag nej för att kunna få fram sanningen ändå. När väl ett inslag är sänt/artikel publicerad och jag har en synpunkt, rättelse eller kommentar. Ska jag kontakta er om det? Gunnar: Ja, det tycker jag absolut. Vi är inte ofelbara, vi går ut med rättelser. Gör det däremot så fort som möjligt, medan det är aktuellt. Johan: Ja, det är bra med feedback. Fast med lite fingertoppkänsla. Felstavningar och korrekturfel behöver man inte höra av sig om. Med det man skriver mycket är det bra om man får feedback. Man återanvänder fakta eller om andra medier plockar upp en gammal artikel, då kan ett litet fel sprida sig vidare. Feedback är bra. Sören: Absolut, beroende på hur stort felet är. Det förväntas av oss att skriva bra. I de fall vi inte gör det får vi reda på det. Viktigt att det kommer direkt medan det är nyhetsstoff. Daniel: Känn er välkomna. Känner man att det blivit fel bör man givetvis ta kontakt. Internet blir allt viktigare och att rätta till fel där går blixtsnabbt. Paul: Alla synpunkter är välkomna. Huvudsaken är att det blir rätt. Hur bygger man en bra relation med en journalist? Gunnar: Kom med tips som inte kostar dig något. Johan: Det är ett givande och tagande i den branschen. Vi behöver idrottsmännen och kvinnorna och dem behöver oss. Man kan givetvis hjälpa mig med tips, det är ett bra sätt att bygga relation. Få gärna journalisten att känna att man ställer upp. Sören: På den lokala nivån är relationer med den lokala tidningen viktiga. Då är det större chans att man får något publicerat i tidningen. Att det blir gott snack varje gång och att de faktiskt kommer med tips och förslag. Daniel: Precis som i vanliga livet: undvik snabba genvägar. Satsa på ömsesidig respekt och förståelse. Paul: Som i livet i övrigt: genom att vara en hygglig, normal människa Yh Sportmarknadsförare 11

15 o Hur ser du på att bli bjuden på saker? Gunnar: Det är mycket som är på gränsen till bestickning. Till exempel golfjournalister, de åker runt och skaffar sig billigare green fee när det spelar. Det är mycket tveksamt. Sören: Det hade jag inte sett på med så blida ögon. Gränsen är fin mellan att bli bjuden och bli mutad. Hur definierar du en bra nyhet? Gunnar: En avslöjande nyhet, en sportens Uppdrag Granskning. När man avslöjar något som någon inte vill att de ska ut. Johan: Något som får ringar på vattnet som får andra medier hänger på eller till och med tvingas att nämna oss för att kunna gå vidare. Sören: En bra nyhet är någonting som du känner att du går igång på detta som journalist och att det finns ett läsvärde och ett underhållningsvärde. Daniel: När folk höjer på ögonbrynen och säger "Åh fan!". En bra nyhet får genomslag och engagerar. En bra nyhet berättar en positiv eller obekväm sanning. Paul: En god nyhet lockar fram yttrandet Åh fan! när läsaren/lyssnaren ser/hör den. Om det har skett något negativt hos en förening eller idrottsorganisation, hur ska de då agera? Vad blir effekterna av att mörka kontra vara öppen med det? Gunnar: Ljug aldrig. Gå ut med det, även om det är negativt. Det är viktigare att det pratas om föreningen. Johan: Jag hade skapat en strategi i fall någon journalist hade hört av sig och frågar. Vi skriver ju inte om allvarliga fall om vi inte har pratat med dem först. Om vi däremot känner till det så är det dumt att mörka det för då slår det tillbaka ännu mer. Sören: I en drömvärld hade de gärna hört av sig direkt till oss. Fast nu är det inte så. Att köra med öppna kort är det bästa. När du sluter dig är risken stor att du bränner broar. Om du i istället öppnar och erkänner att du har gjort fel upp kan du vinna sympati. Daniel: Min uppfattning är att det sällan är bra att mörka. Den som står upp, tar sitt ansvar och ber om ursäkt avgör i stort sett alltid med segern och respekten i det långa loppet. Paul: All erfarenhet visar att öppenhet lönar sig i längden. Den som ljuger eller mörkar, riskerar alltid att bli extra misstänkliggjord. Omvänt, den som öppet erkänner, får alltid sympatier för att vara ärlig Yh Sportmarknadsförare 12

16 5 Analys En nyhet är någonting som någon inte vill ha ut, resten är reklam (quoteinvestigator.com, 2013). De flesta av mina intervjuobjekt var tydliga med att de inte var intresserade av att sälja något åt en organisation, de ville ha något med högt nyhetsvärde. Något avslöjande som får ringar på vattnet i andra medier. Där reaktionen från läsarna/tittarna/lyssnarna säger Åh Fan!. Även om Dahlén och Lange nämner att medierna tävlar om redaktionellt material ska man inte tolka som att det är idrottsorganisationerna som har övertaget över pressen. Det krävs en hel del arbete och planering för att kunna använda denna kanal men det är värt att lägga tid och resurser på detta då effekten kan bli stor. Utmaningen som idrottsorganisationerna står inför är att skapa en nyhet som inte kostar något, kunna presentera den med så högt nyhetsvärde som möjligt och kunna bygga upp en relation till journalisterna. 5.1 Skapa/hitta en nyhet Första steget för att kunna skapa eller hitta en nyhet är att ha ögon och öron öppna. Vad har man i sin egen organisation som är intressant. Läs/se/ lyssna på medierna för att få en uppfattning av vad som är intressant just nu, vad väljer de att rapportera om. För varje potentiell nyhet man hittar måste man tänka på vilket nyhetsvärde den har. Uppfyller den kraven av att till exempel vara aktuell, konkret och ovanlig. Men det slutar inte där, det viktigaste steget kan vara att man även vågar vara självkritiskt. Är min nyhet verkligen viktigt för alla andra eller är det jag som är hemmablind. Det är också viktigt att inte nyheten är för insäljande för din organisation. Man ska försöka hitta en objektiv eller en unik synvinkel där det inte nödvändigtvis är organisationen som står i centrum utan en aktiv/medarbetare. En nyhet måste inte alltid vara något positivt, jag anser att en negativ nyhet som en organisation vågar gå ut med och berättar att de aktivt jobbar med en lösning kan få mycket sympati och vändas till något positivt. 5.2 Förmedla nyheten När man väl har skapat/hittat en nyhet måste man förmedla detta till media. Det första det man måste göra är att komma fram till vilken nivå nyheten är. Lokal, regional eller nationell. Jämförelsevis Johan Flinck som gärna får kontakt med Allsvenskan och Sören Simonsen som pratar med de lägre divisionerna i Sydöstra Skåne. En nyhet som inte hade intresserat Sportbladet skulle kunna vara ett guldkorn för Ystads Allehanda. Det innebär att det är viktigt för en organisation att göra en utförlig research av de olika medierna. Vilket område täcker de, vilken typ av nyheter fokuserar de på och framför allt vilken journalist är det som Yh Sportmarknadsförare 13

17 framförallt rapporterar om just vår bransch. Enligt mig skulle man kunna ge en stor nyhet till en mindre tidning, då är chansen stor att de plockar upp och trycker ut det stort. Effekten kan då bli att de större tidningarna ser det och skriver om det också. Då har man fått ännu bredare spridning på grund av en taktisk förmedling. Det finns olika sätt att sedan ta kontakt med medierna. Den gemensamme nämnaren är däremot att medierna tycker om att känna sig speciella. I de fall man använder sig av mejl är det viktigt att man inte använder sig av mejl listor, gör det personligt. Det är också viktigt vad som skrivs i rubriksraden. Det ska vara något speciellt och något som tilltalar journalisten men också tydligt om vad det gäller. Lämnas det blankt kan man nog räkna med att det går direkt i papperskorgen. Enligt mina intervjuer och min litteratur kan jag konstatera att det bästa sättet att kontakta en journalist är att använda sig av en telefon. Där är viktigt att vara kort och saklig och påläst i vad du ska säga. Med risk för upprepning ska man inte vara säljande. Vilket innebär att innan man ringer bör man gå genom samtalet för sig själv. Att öva på förmågan att sälja in något utan att få det att låta säljande. Ett sista knep man kan använda sig av är att läcka nyheter. Gör det med känsla och till rätt journalist. Det bästa är om journalisterna tror att de har funnit något som de tror det inte är meningen att de ska veta. Då många journalister använder sig av sociala medier för att kunna hitta nyheter skulle man kunna försäga sig på Twitter eller Facebook. 5.3 Intervju Inom sportjournalistiken finns det framförallt två typer av intervjuer. Den planerade långintervjun och eftermatch intervjun. Det är stor skillnad på intervjuerna men viktigt för båda är att man förbereder sig. Inför en långintervju är det viktigt att man får reda eller tar reda innan vad det ska handla om och vilka potentiella frågor som ska ställas. All research är bra research. Är man förbered är man också mer avslappnad vilket gör att intervjun blir bättre. En bra intervju är win-win både för dig och för journalisten. Även om Johan Flinck anser att det inte krävs några förberedelser alls anser jag ändå att det är viktigt. Det kan gälla faktabaserade förberedelser men även sinnesbaserade förberedelser. Att innan en intervju tänka över sin sinnesstämning, i synnerhet om det är ett känsligt ämne. Man ska aldrig bli upprörd i en intervju, det kan vinklas och slå tillbaka på en i efterhand. I denna typ av intervjuer har man också möjlighet att välja intervjuplats. Att tänka på här är att det ska vara en lugn miljö för att samtalet ska bli bra men Yh Sportmarknadsförare 14

18 också tänka på vad som finns runt om i rummet. Journalister kan komma att använda något där i sin intervju och då bör man ha god koll på miljön. I eftermatch intervjuer har man inte samma möjlighet till att förbereda sig men den korta tid man ha bör man ändå tänka på några saker. Man ska tänka på det som Sören Simonsen nämner, att försöka bibehålla mycket känslor från matchen men de får inte bli för starka. Om till exempel domaren har gjort en sämre insats är det inte passande att ta ut aggressionerna på journalisten. Detta kan vinklas ofördelaktigt. Här kommer vi passande på medieträning. Då många medietränas till att säga så lite möjligt och använda sig av klyschor, vilket inte uppskattas av journalisterna. Däremot anser jag att en viss medieträning är till fördel. En medieträning som övar på att behålla lugnet i intervjusituationer. Även öva på att själva plocka upp intressanta ämnen och visa engagemang. Man ska vara medveten om att en journalist i de flesta fallen inte ute efter att sätta ditt någon men om de får chansen så kanske de gör det. Två klassiska fraser är ingen kommentar och off-the-record. Här säger Schmitz att de inte bör användas. Jag håller inte med. Off-the-record kan användas i de fall man har en bra relation till journalisten, det handlar framför allt om förtroendet mellan varandra. Man bör däremot ge journalisten något annat då kommentaren låser upp honom. Tänk däremot på att de är upp journalistens moral om han ska skriva det eller inte. Ingen kommentar kan man använda om man gör det smart. Den kommentaren får ofta journalisten att tro att det finns något mer. Det skulle kunna användas om man vill locka lite extra, det är lite av ett spel. Däremot i en pressad situation är det bättre att säga ingen kommentar än att ljuga. Man ska aldrig ljuga för en journalist. Ett mål man alltid bör ha i en intervjusituation är att när det är över ska man skiljas med respekt för varandra. Detta är framför allt i relationsbyggande syfte. Om man skiljs med respekt för varandra är chansen stor att journalisten vill göra fler intervjuer i framtiden. Att bara gå därifrån på grund av att man bli förbannad är alltid bättre för journalisten än för objektet. Man ska alltid vara medveten om att det är journalisten som skriver artikeln och har därmed makten att välja vad som ska vara med och inte samt hur det ska vinklas. 5.4 Efterarbete Enligt mig bör man ha som grundregel att man kontrollerar nyheten när den blir publicerad eller sänd. Detta för att kontrollera att de som publiceras är det som sas i intervjun. Man ska tänka på att journalisterna inte behöver skriva allt ordagrant men budskapet ska vara rätt. Om Yh Sportmarknadsförare 15

19 något är fel tänk då efter hur stort felet är. Vid små fel är chansen stor att det blir irritation på redaktionen vilket kan förstöra relationen, men om det är grova fel är det viktigt att agera fort. I dagens digitala samhälle kan en nyhet spridas mycket fort och är desto längre man väntar desto svårare är det att rätta till. En annan del i efterarbetet är relationsbyggandet med journalisten. Något man ska tänka på är att de inte går att hantera det på samma sätt andra affärsrelationer. En journalist är hårt styrd av vad som klassas som muta vilket gör att chansen är stor att de tackar nej till nyheter ifall de kommer i samband med till exempel en lunchinbjudan. Istället kan man bygga relationen med hjälp av tips och att vara tillmötesgående i intervjusammanhang. Man ska också hålla sig uppdaterad i vad som skrivs, speciellt ifrån de journalister som vanligtvis följer din bransch. 6 Slutdiskussion Inledningsvis i arbetet med denna uppsats hade jag som utgångspunkt att kunna ge konkreta exempel på hur en idrottsorganisation ska kunna arbeta med sin PR och hur man skapar en nyhet. Allt eftersom jag arbetade med detta har jag kommit till en slutsats. Det finns inget konkret facit, gör så här så lyckas du, för det kommer alltid att vara människor man jobbar med. Människor med olika tycke och smak om vad som är viktigt. Vad jag däremot har kommit fram till är att om man skapar sig en bredare kommunikativ kunskap och en förståelse av vad nyheter är samt att man skaffar en god självinsikt har man tagit ett stort steg närmare att arbeta effektivt med PR. Litteraturen kanske inte kan hjälpa dig till att en bli en bättre människokännare men om man tar till sig vad Bernd Schmitz säger i PR Handboken kan det fungera som ett bra underlag i sitt arbete. Men allt ska tas med en nypa salt och anpassa till din situation. Lange och Dahléns tankar om publicitet har kommit till stor nytta för att få en objektiv syn på vad PR är men det räcker inte för en djupdykning utan mer som en utgångspunkt I ett försök att svara på frågan i min problemformulering väljer jag att svara följande: God självinsikt och en bred samhällsorientering med en förståelse kring vad nyhetsvärde innebär. Kunskap över vilka journalister man ska vända sig till och vilket sätt de föredrar att bli kontaktade på. Att kunna presenterna en nyhet både i förmedlingsfasen och intervjufasen. Med hjälp av dessa kunskaper bör man ha förmågan att kunna skapa, välja ut och kommunicera en nyhet som med stor sannolikhet kommer att publiceras eller att sändas i media Yh Sportmarknadsförare 16

20 7 Källförteckning Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2011). Marknadsundersökning, en handbok. Studentlitteratur. Dahlén, M., & Lange, F. (2011). Optimal Marknadskommunikation. Liber. helsingborg.lokaltidningen.se. (u.d.). Lokaltidningen Helsingborg. Hämtat från Lokaltidningens prislista 2014: quoteinvestigator.com. (den ). News Is What Somebody Does Not Want You To Print. All the Rest Is Advertising. Hämtat från Quote Investigator, exploring the origins of qoutations: den Schmitz, B. (2009). PR Handboken. Redaktionen. spotlight.tv4.se. (u.d.). Räkna ut ditt pris Spotlight. Hämtat från TV4-Gruppen Spotlight: https://spotlight.tv4.se/sa-fungerar-det/verktyg/rakna-ut-ditt-pris/#steg1 den sverigesradio.se. (den ). P4 Kristianstad Sveriges Radio. Hämtat från Lugi kom av sig mot skadedrabbat Ystad: (u.d.). Sydsvenskan prislista. Hämtat från Sydsvenskan: den Yh Sportmarknadsförare 17

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Bra medierelationer gör skillnad!

Bra medierelationer gör skillnad! Bra medierelationer gör skillnad! 5 maj 2010 Fredrik Larsson Program GULLERS GRUPP Lite grunder om kommunikation Aktuella medietrender Sociala medier Vad är en nyhet? Budskap och konsten att leverera budskap

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Därför ska vi synas i medierna 4 Ta initiativ till mediakontakter 5 Vad är en nyhet? 6 När journalister besöker Uppsala universitet 8 Journalistens arbetsvillkor 9 Att tänka

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier Tillämpning Hudiksvalls kommun och medier www.hudiksvall.se kunskap personligt möte meddelarfrihet klarspråk hint.hudiksvall.se medier Medierelationer Det ska gå snabbt och enkelt att få information från

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15 ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL HUR BÖRJAR JAG? Det svåraste är att börja. En stor del av arbetet med att skriva en debattartikel är att hitta din vinkel på den fråga du vill skriva om. Men det finns ett par

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

Svenska. Förmågan: Att skriva. utvecklad. välutvecklad

Svenska. Förmågan: Att skriva. utvecklad. välutvecklad Svenska åk 9 Krönika (resonerande text) Svenska Förmågan: Att skriva Skriva en text med enkel språklig variation och textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014

Sociala medier. #val14 #svpol #eupol #ep2014 Sociala medier #val14 #svpol #eupol #ep2014 Samtalens betydelse är beroende av hur väl de samverkar med annan väljarpåverkan Samtal Arrangemang Direktkontakt Webb/ Sociala medier Väljare 2014 Media Direktreklam

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30 Så möter vi medierna Din guide för kontakter med press, radio och TV 1 Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd 1 2015-09-01 13:20:30 arbetsförmedlingens pressenhet pressjouren är bemannad dygnet

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Genrer del 7 Insändare

Genrer del 7 Insändare Genrer del 7 Insändare 1, Bäckaskolan 7-10 sär, Gnosjö www.lektion.se Insändare Insändare kallas tidningsartiklar som tidningens läsare bidrar med. Dessa artiklar är inget tidningarna ber enskilda personer

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben 2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC Fredrik Larsson Reformklubben PROGRAM 15.00-17.00 u 15.00-15.30 Föreläsning Mediatrender, nyhetsvärdering, kontakter med media, mediehantering budskap och sälja in nyheter.

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Intervjutips. Vad äter du helst? Korv eller hamburgare? "Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du!" John Sawatsky, journalist

Intervjutips. Vad äter du helst? Korv eller hamburgare? Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du! John Sawatsky, journalist Intervjutips "Det finns bara en stjärna i en intervju - och det är inte du!" John Sawatsky, journalist Det första man bör göra som journalist är att förbereda sig. Det handlar om att ta reda på så mycket

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA Augusti 2008 INNEHÅLL Innehåll sid 2 Förord sid 3 Massmedia sid 4 Arbetssätt sid 5 Nyhetsval sid 5 Kontakter, när, hur och vem sid 6 Några praktiska tips sid 7 2 Förord

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer