Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.)"

Transkript

1 Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Asta, Bogdan, Caesar och Donna går alla på lantmäteriprogrammet i Lund men är f.n. ordentligt trötta på att plugga (det var framförallt juridiktentan förra veckan som knäckte dem). - Skulle vi inte kunna hitta på något annat tillsammans? undrar Bogdan när de fyra vännerna ses över en pizza på CC. Asta är inte sen att haka på och upplyser dem om att hennes pappa äger en hyresfastighet i stan och att en av butikslokalerna precis har blivit uppsagd. Hyresgästen vill tydligen helst flytta med en gång, varför de i princip skulle kunna starta en verksamhet i lokalen redan vid årsskiftet om de ville. Lokalen är inredd och möblerad, så någon inredning behöver de inte tänka på. Caesar, som på sin fritid syr exklusiva motorcykelväskor i läder, föreslår entusiastiskt att de ska sälja egentillverkade skinnattiraljer och att han kan lära upp de andra tre på nolltid. När Donna berättar att hennes moster Märta föder upp strutsar på Österlen, och således kan tillhandahålla garvat strutsskinn till en rimlig slant, är de snart eld och lågor alla fyra. För att komma igång behöver de dock införskaffa fyra stycken industrisymaskiner, vilka inte är helt billiga (Caesar tror de går på strax över kr styck). Caesar tar bums på sig att kolla upp de närmare villkoren för ett eventuellt köp av symaskinerna medan Asta åker hem till sin pappa för att höra om de kan få hyra lokalen. Bogdan och Donna får i uppgift att gå till Lundabanken för att ansöka om ett lån. Alla är glada över att de i alla fall får lite praktisk nytta av den juridikkurs de just lagt bakom sig. När vännerna ses nästa gång, denna gång hemma hos Asta, så ser det faktiskt ut som om alla bitar ska falla på plats, även om det kanske inte blir exakt som de förväntat sig i alla delar. Caesar låter hälsa att de har fått en väldigt förmånlig offert från Husqvarna (som tillverkar symaskinerna). Eftersom det rör sig om fyra maskiner får de hela tio procents mängdrabatt, och istället för att betala kr kommer de undan med endast kr. Det låga priset förutsätter dock att de hämtar och betalar för maskinerna senast fredagen den 21 december. Asta har med sig ett färdigt förslag till hyresavtal som hennes pappa har skrivit ut. Asta låter hälsa att hennes pappa är beredd att hyra ut lokalen på ett år i sänder, med automatisk förlängning vid utebliven uppsägning. Hyresavtalet är föredömligt kort och innehåller i princip bara uppgifter om parterna, hyrestiden ( ), hyran ( kr inklusive allt) samt praktiska uppgifter om vilken lokal som avses, hur betalning ska ske osv. Bogdan och Donna har med sig ett skriftligt förslag till låneavtal med Lundabanken (skuldebrevet är ställt till Lundabanken eller order ). Lundabanken var alltså positiv till deras affärsidé och att det ser ut som om de faktiskt ska kunna komma igång! En sak som de fyra vännerna dock måste beakta är att banken förutsätter att de är personligen ansvariga för skulden. Efter en längre diskussion bestämmer sig vännerna för att fördelarna med att starta eget överväger nackdelarna. De skriver under de olika avtalen, och börjar strax planera för att inviga de nya lokalerna efter nyårshelgen. (Och, som du säkert kan föreställa dig, är de inställda på att tillbringa den mesta tiden under jul- och nyårsledigheten vid symaskinerna.)

2 Fråga 1 (totalt 10 poäng) Anta att vännerna, när de kommer till Husqvarna den 21 december för att hämta symaskinerna, möts av beskedet att maskinerna är sålda och att nästa leverans kan ske först i början av februari. a) Vad kan vännerna göra och hur skulle du argumentera för deras räkning? Jag vill att du i ditt svar behandlar följande: (7 p.) i) Dels ska du redogöra för det allmänt avtalsrättsliga läget, dvs. utreda huruvida ett avtal alls har ingåtts. ii) Oavsett ditt svar på delfråga a) i), ska du också utreda vilka obligationsrättsliga konsekvenser som kan följa av att parterna ska anses ha ingått ett avtal. b) Vad skulle hända om de fyra vännerna betalade maskinerna den 21 december, för att hämta dem först i början av februari, och Husqvarna däremellan hinner gå i konkurs? (3 p.) Fråga 2 (totalt 10 poäng) I februari öppnar vännerna så sin butik, under stor pompa och ståt. Accessoarer i strutsskinn verkar ligga helt rätt i tiden och verksamheten får en veritabel jump-start. Snart hinner de knappt sy upp nya artiklar i samma takt som de säljer dem. De anser dock att problemet är angenämt och sitter ofta uppe sent och syr tillsammans. För, som Bogdan uttrycker det, allt är ju bättre än att för lånade medel plugga fastighetsteknik, tredimensionell analys och annat tråkigt. Mitt i allt detta slår blixten ner från en annars klar himmel. Den 28 mars dimper det nämligen ner ett e-brev i Astas inbox, ställt till de fyra vännerna från hennes pappa. Mailet lyder sålunda: Enär grannarna ovanför lokalen störs av det oljud som symaskinerna frambringar efter kl , och som normalt inte avklingar förrän fram på småtimmarna, ser jag mig nödsakad att säga upp hyresavtalet till upphörande per den 31 december Vid denna tidpunkt kommer en ny hyresgäst att i lokalen bedriva en verksamhet som inte ger upphov till i princip några störningar för omgivningen (det rör sig om en frimärkshandlare) och som därtill genererar en betydligt högre hyresintäkt. Asta som är bestört berättar att det skurit sig mellan henne och hennes pappa sedan hon valde att sy plånböcker med vännerna i stället för att gå på det sedvanliga födelsedagskalaset hos farmor, och att detta måste betraktas som hans sätt att ta hämnd. a) Jämför hyresavtalets innehåll med vad som gäller enligt lag. Är den uppsägning som Astas pappa gjort giltig? Jag vill att du inte bara förhåller dig till tidpunkten för uppsägningen och det sätt på vilket den är gjord utan också till huruvida dess materiella innehåll är förenligt med lagen. (4 p.)

3 b) Anta, oavsett ditt svar i föregående fråga, att uppsägningen är formellt i sin ordning. (4 p.) i. Måste vännerna lämna lokalen det nästkommande årsskiftet, eller kan de hävda någon form av rättighet till lokalen? ii. Vilka åtgärder bör de vidta för att kunna hävda sina eventuella rättigheter till lokalen? c) Vem bör få rätt i den hyrestvist som eventuellt följer. (2 p.) Fråga 3 (totalt 10 poäng) Eftersom deras verksamhetsstart blivit uppskjuten med mer än en månad, hamnar de fyra vännerna delvis i obalans med betalningen av sina räkningar, bl.a. släpar de snart efter med två månadsbetalningar till Lundabanken. Som en reaktion på detta säljer Lundabanken sitt skuldebrev till Sigge Olsson, som har specialiserat sig på att spekulera i osäkra fordringar. Den senare beslutar sig strax för att sätta hårt mot hårt, och sänder Asta ett skarpt formulerat kravbrev på hela det förfallna beloppet. a) Kan Sigge kräva Asta på betalning av hela det förfallna beloppet? (2 p.) b) Anta att det överlåtna skuldebrevet är ställt till Lundabanken eller order. Kan Asta, med framgång, slippa undan betalningen genom att göra någon av följande invändningar? Utgå från att hon talar sanning. (4 p.) i. Hon skrev under skuldebrevet sent på kvällen efter vännernas andra möte, efter först att ha intagit en ansenlig mängd champagne, tequila och andra alkoholhaltiga drycker. Hon kan inte ens minnas att hon skrev under det. ii. Hon skrev under skuldebrevet eftersom Caesar annars hotade med att, på sin hemsida, publicera ett antal ganska så vågade bilder på dem båda (från nollningen i somras). iii. När Sigge Olsson första gången ger sig till känna har hon redan erlagt full betalning till Lundabanken, och hon är således inte skyldig att betala honom någonting. c) Vad hade ditt svar på delfråga b) blivit om skuldebrevet istället var ställt till Lundabanken utan tillägget eller order? (2 p.) d) Hur regleras de fyra vännernas betalningsansvar sinsemellan? (2 p.)

4 Fråga 4 (totalt 10 poäng) Genom att vid nästa studentspektakel på LTH göra en insamling bland tidigare studiekamrater lyckas vännerna skrapa ihop de pengar de behöver för att täcka upp den lucka som uppstått i ekonomin p.g.a. att de kom i gång så sent. Den ekonomiska krisen är således avvärjd, och det enda problemet som egentligen återstår är osäkerheten med lokalen (Asta och hennes pappa är t.o.m. mindre kontanta nu än vad de var tidigare). Men så en dag kommer Donna rusande in i butiken med en tidning i handen. Huset! Vi kan köpa huset! ropar hon, och visar en annons från Kronofogdemyndigheten där det framgår att det ska hållas en exekutiv auktion där det hus deras lokal befinner sig i ska säljas. Vännerna är inte sena till handling, och Donna får i uppdrag att ta fram mer material. Donna beställer hem Kronofogdemyndighetens prospekt, av vilket framgår bl.a. att det i fastigheten finns ett antal skulder, för vilka fastigheten utgör säkerhet enligt nedan (alla fordringar anges inklusive upplupen ränta m.m.): Handelsbanken kr, säkerhet i pantbrev nr 1 ( kr med bästa rätt) Swedbank kr, säkerhet i pantbrev nr 2 ( kr inom kr) Akelius fastighetslån kr, säkerhet i pantbrev nr 3 ( kr inom kr) Sigge Olsson kr, säkerhet i pantbrev nr 4 ( kr inom kr) Den Jyske Bank kr, säkerhet i pantbrev nr 5 ( kr inom kr) Fastigheten är tydligen utmätt redan den 1 januari, på Sigge Olssons initiativ, och auktionen ska hållas den 30 april. Kronofogdemyndighetens kostnader uppgår till kr. Riksbankens referensränta är f.n. 3,5 %. Det ser ut som om kombinationen av hyresintäkter från lägenheterna i huset och det faktum att vännerna mer eller mindre får gratis tillgång till den egna lokalen skulle kunna finansiera de merutgifter som ett eventuellt fastighetslån kommer att medföra. De fyra vännerna behöver således kontakta banken igen, denne gång för att ansöka om ett lån för att köpa fastigheten. a) Vad är det minsta belopp som de behöver låna? (För att besvara frågan behöver du utreda den lägsta köpeskilling som det är sannolikt att Kronofogdemyndigheten kommer att godta.) (7 p.) Anta att våra vänner köper fastigheten bara för att efter tillträdet få en ordentlig kalldusch. I samband med att Astas pappa målade om bostadslägenheterna förra våren så använde han sig nämligen av en billig, fransk, färg som nu visar sig avge giftiga ångor och vännerna måste omedelbart evakuera samtliga boende för att därefter genomföra en sanering av i princip hela huset. b) Kan de fyra vännerna vända sig mot Astas pappa med något krav till följd av den giftiga målarfärgen? (3 p.)

5 VFR 140: Svarsmall, tentamen i grundläggande juridik med fastighetsrätt Fråga 1 a) I denna delfråga har man kunna få poäng på olika sätt. Som framgår nedan rymmer frågan vissa överpoäng, samtidigt som max sju (7) poäng kan erhållas. (i) Till att börja med bör svaret innehålla en bedömning av huruvida Husqvarnas erbjudande är ett anbud i AvtL:s mening (riktat till viss person), och huruvida vännerna därefter anses ha accepterat anbudet (t.ex. genom att skriva under de olika avtalen ), eller inte (1 1 st, 3 2 st AvtL). Det räcker därvid inte med att anta att Caesar har accepterat på stående fot. Svaret ska i denna del, för full poäng, innehålla att vännernas accept av allt att döma inte avgetts omedelbart (vid muntligt anbud), och sannolikt inte heller efter en skälig betänketid (vid skriftligt anbud) eftersom acceptfristen inte synes sträcka sig så långt som till den 21 december. (3 p.) Svar som utgår från att Caesar inte accepterat Husqvarnas anbud bör innehålla en diskussion om att vännernas visit den 21 december bör betraktas som en för sen accept, dvs. ett nytt anbud (4 1 st AvtL) och/eller att Husqvarna därefter avger en oren accept, dvs. ett nytt anbud, med den förändrade leveranstidpunkten (6 AvtL). (1 p.) En variant på en fortsättning på ovanstående tema betraktar den 21 december som en uttalad acceptfrist, och vännernas besök samma dag som deras accept. Med detta resonemang skulle ett avtal ha kommit till stånd (1-2 AvtL). (1 p.) (ii) I denna delfråga ska ett komplett svar behandla olika köprättsliga påföljder till följd av Husqvarnas oförmåga att leverera symaskinerna på avtalad tid, dvs. företagets dröjsmål. Mönstersvaret innehåller påföljdskatalogen i 22 KöpL samt ett resonemang (inte endast en redogörelse för lagtext) kring huruvida vännerna ska kräva fullgörelse eller häva köpet samt begära skadestånd (23-29 KöpL) samt en rekommendation att, om vännerna kräver fullgörelse, de bör de hålla inne betalningen (42 KöpL). Även skadeståndets bestämmande (jfr. 67 KöpL) har vägts in. (4 p.) Svar som har tolkat situationen som ett konsumentköp (vilket är fel vännerna köpte ju symaskinerna i sitt handelsbolag) har fått poäng för motsvarande resonemang med hänvisning till KKL, men för poäng (full poäng har inte givits i detta fall) har en mer utförlig motivering krävts. (3 p.) Fråga 1 b) Rätt svar innehåller en genomgång av hur traditionsprincipen (gärna med redogörelse för alternativet LkL) slår till vid ej avskuren rådighet (normalt genom besittningsövergång) och ger konkursboet rätt att behålla såväl maskinerna som de pengar som vännerna betalt i förskott, liksom att vännerna får bevaka sitt oprioriterade anspråk i konkursen. Jag har gett poäng även till de som har tolkat situationen som ett konsumentköp, men då krävt en lite utförligare motivering (dvs. inte endast återgivande av lagtexten) med hänsyn till kraven på specialitet eller avskiljande; jfr. 49 KKL). (3 p.)

6 I denna fråga har jag gett poäng, om än inte full utdelning, för utförliga resonemang med utgångspunkt i 63 KöpL m.fl. obligationsrättsliga stadganden om bl.a. konkursboets inträde i utestående avtal. (1-2 p.) Fråga 2 a) I denna fråga krävs, för full poäng, att du identifierat åtminstone tre av de formkrav som lagen ställer på uppsägningar av lokalhyresavtal, dvs. följande; att lagenlig uppsägning alls krävs, jfr. 12 kap. 3 2 st. 3 men. JB; att uppsägningen har gjorts i rätt tid (det rör sig om ett tidsbestämt avtal avseende lokal med hyrestid överstigande nio månader), jfr. 12 kap. 4 2 st. 5 p. JB; att skriftlighetskravet är uppfyllt, jfr. 12 kap. 8 1 st. JB; att uppsägningen har bort delges de fyra vännerna, jfr. jfr. 12 kap. 8 3 st. ff. JB; samt att uppsägningen, för att vara giltig, ska innehålla dels en motivering till varför förlängning inte medges samt dels en anvisning om att de fyra vännerna har att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden för medling inom två månader efter uppsägningen, om inte ersättningsrätten ska gå förlorad, jfr.12 kap st. JB. Din behandling ska därtill innehålla en materiell bedömning av omständigheterna i frågan, vilken bör utmynna i följande slutsats (du har inte fått fel bara för att du kommit fram till något annat): Även om uppsägningen är gjord i rätt tid och sannolikt har rätt adressat (den är iofs ställd till Asta, inte till Handelsbolaget, men å andra sidan företräder var och en HB:t), så är den att betrakta som civilrättsligt ogiltig eftersom den inte uppfyller skriftlighets- och delgivningskraven i JB och dessutom saknar en hänvisning jämlikt 12 kap. 58 JB. (4 p.) Fråga 2 b) (i) I denna delfråga ska du identifiera det indirekta besittningsskyddets betydelse, dvs. att de fyra vännerna inte har någon faktisk rätt att få stanna kvar i lokalen, men att de i vart fall har en rätt till ersättning vid obefogade uppsägningar (en ersättning som börjar på, men inte nödvändigtvis är begränsad till, en årshyra). Lagrum: 12 kap. 58, 58 b JB. (2 p.) Kompensations-poäng (kan lyfta ett dåligt svar på delfråga (ii)) har getts åt dem av er som tar upp möjligheten till att få skäligt uppskov med avflyttningen, som ju kan ha en reell nytta för de fyra vännerna, jfr. 12 kap. 59 JB. (ii) De fyra vännerna bör försöka förhandla med Astas pappa, men inte glömma att hänskjuta tvisten till Hyresnämnden för medling senast två månader efter uppsägningen (12 kap st. JB), med risk för att ersättningsrätten annars går förlorad. (2 p.) Kompensationspoäng har getts för konstaterande att en ansökan om uppskov med avflyttningen ska ske innan hyrestidens utgång, 12 kap. 59 JB. Fråga 2 c) Detta delsvar bör innehålla en kortfattad redogörelse för reglerna rörande det indirekta besittningsskyddet avseende lokaler, samt ett materiellt resonemang om parternas respektive skyddsintressen i ärendet (en intresseavvägning jämlikt 12 kap. 57 JB). Mot de fyra vännernas intresse av lokalen (vilket väger tungt; deras försörjning står på spel) står Astas pappas intresse av ordning (vilket i första hand kräver tillsägelse, 12 kap st. JB) och

7 högre hyra vid ändrad användning (vilket inte väger särskilt tungt om de fyra vännerna skulle kunna tänka sig betala mer i månadshyra). (2 p.) Fråga 3 a) Denna fråga tar sikte på huruvida Sigge Olsson kan utkräva ett solidariskt ansvar av Asta ensam, vilket han av allt att döma kan. Det spelar därvid inte någon roll om det är ett enkelt eller löpande skuldebrev, utan hänger på att samtliga vänner skrivit på skuldebrevet (2 1 st. SkbrL). (2 p.) (Poäng har tilldelats även den som, med hänvisning till 2 kap. 20 HBL, kommit till samma slutsats, dock med krav på mer utförlig motivering.) Fråga 3 b) Eftersom att ha konstaterat att det rör sig om ett löpande skuldebrev (genom tillägget eller order, jfr st. SkbrL) förutsätter full poäng att du ägnat dig åt följande resonemang; (i) Asta synes här hävda att hon handlat under påverkan (dvs. ett kausalsamband ska föreligga mellan tillståndet och rättshandlingen) av en psykisk störning, vilket iofs skulle kunna kvalificera som bestående invändning jämlikt 17 2 st SkbrL (jfr även 1924 års lag). För poäng förutsätts du dock inte känna till att även ett tillfälligt förvirringstillstånd som orsakats av berusning skulle kunna åberopas här (tillståndet måste dock vara sådant att det kan medicinskt diagnosticeras). (2 p.) (ii) Det tvång Asta hävdar är inte av sådan grad att det sorterar under råntvånget i 28 AvtL, utan snarare av sådan art att 29 AvtL är tillämplig. Sådana invändningar står sig inte mot godtroende förvärvare av löpande skuldebrev, 15 1 st. SkbrL. (2 p.) (iii) Här gäller det att hålla isär förtida betalningar, vilka faller bort enligt 15 1 st. SkbrL (tredje att-satsen), och planenliga betalningar, som får åberopas mot godtroende förvärvare dels om de förfallit till betalning innan överlåtelsen skedde (16 SkbrL), och dels, som det verkar vara frågan om här, efter överlåtelsen (det krävs dock att gäldenären var i god tro, 20 SkbrL). I det förevarande fallet rör det sig om två avier som förfallit till betalning innan Sigge Olsson förvärvade skuldebrevet, och Asta skulle kunna åberopa gjorda betalningar till Lundabanken, i vart fall om hon inte kände till eller hade skälig anledning misstänka att överlåtelse skett. (Att det finns en del otalt mellan Lundabanken och Sigge Olsson därefter är en annan sak.) (2 p.) (Max 4 p. totalt på denna fråga.) Fråga 3 c) Efter konstaterande att för enkla skuldebrev (jfr. 26 SkbrL) kan i princip alla invändningar som Asta kunde ha gjort mot Lundabanken också göras mot Sigge Olsson, dvs. invändningsrätten är i princip intakt (27 SkbrL; se även 1 SkbrL, sista ledet). Skulle betalningen till Lundabanken ha gjorts först efter det att skuldebrevet överlåtits till Sigge Olsson, förutsätts det dock att vännerna inte kände till eller hade skälig anledning misstänka att han förvärvat det, 29 SkbrL. (2 p.)

8 Fråga 3 d) Om Asta får betala hela det förfallna beloppet kan hon, regressvis, kräva de andra tre vännerna på deras respektive andelar (2 2 st SkbrL). (2 p.) Fråga 4 a) För att kunna utreda svaret på denna fråga, är det nödvändigt att upprätta en sakägarförteckning i syfte att fastställa det s.k. skyddsbeloppet. Flera moment har varit poänggivande (se nedan), dock med den begränsningen att max 7 poäng har kunnat erhållas. Vilka fordringar som ska tas med i sakägarförteckningen, i vilken ordning de ska tas upp och till vilka belopp framgår av 12 kap UB, samt 17 kap. 6 JB. För poäng måste du ha antingen en utförlig materiell motivering i denna del eller en hänvisning till åtminstone 12 kap. 26 UB (både och för full poäng) (2 p.) Skyddsbeloppet utgör summan av fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen och förrättningskostnaderna (12 kap st 1 p. UB), ett belopp som vid försäljning ska täckas av köpeskillingen (12 kap. 32 UB). Detta motsvarar därför det lägsta bud som vännerna kan räkna med att få betala (om inte Sigge Olsson använder sin vetorätt enligt 12 kap st). För poäng måste du ha antingen en utförlig materiell motivering i denna del eller en hänvisning till åtminstone 12 kap st. 1 p. UB (både och för full poäng). (2 p.) Med tillämpning av bestämmelserna ovan, tillsammans med tilläggsbestämmelserna i 6 kap. 3 JB, ser sakägarförteckningen ut enligt nedan. Identifieringen av ägarhypotek, beräkningen av tillägg samt en korrekt uppställning (märk placeringen av Kfm:s fordran och skyddsbeloppet) har varit poänggivande, för full poäng krävs dessutom hänvisning till/tillämpning av 6 kap 3 JB. (4 p.) Sakägare Fordran Ev. pant Maxutdelning Handelsbanken kr kr kr Ägarhyp: kr* Swedbank kr kr kr** Akelius kr kr kr*** KFM kr Skyddbelopp (dvs. det lägsta pris som vännerna ska räkna med att få betala): kr) Sigge Olsson kr kr kr Ägarhyp: kr Jyske Bank kr kr kr Ägarhyp: kr Noter: *: Handelsbankens pantbrev ger upphov till ett ägarhypotek, liksom Sigge Olssons och Jyske Banks pantbrev skulle göra vid en köpeskilling på runt 4,5 Mkr eller mer. **: Swedbanks maxutdelning har beräknats med (inte riktigt hela) det fasta tillägget om 15 %, ( kr * 15 %) > kr, jfr. 6 kap. 3 1 st JB. ***: Akelius maxutdelning omfattar dels hela det fasta tillägget om 15 % av pantbrevets belopp, ( kr * 15 %) = kr, samt hela det rörliga tillägget beräknat på de fyra månader som hinner passera mellan utmätningen och auktionen, ((((4 % + 3,5 %) * )/12)*4) = kr, jfr. 6 kap. 3 1 st JB. Fråga 4 b) Det rör sig om ett (svårupptäckbart) faktiskt fel i fastigheten, vilket torde kunna göras gällande mot Astas pappa enligt 4 kap. 19 JB. Full poäng förutsätter resonemang kring huruvida det är ett fel (med fog kunnat förutsätta giftig färg?) samt vännernas undersökningsplikt. (3 p.)

9 (Eftersom jag på en föreläsning, felaktigt, kan ha gett sken av att säljaren inte svarar för dolda fel efter en exekutiv försäljning har jag gett poäng om än inte full sådan för sådana svar. Rätt är att Kfm inte har ett civilrättsligt ansvar för dolda fel, men att säljaren alltjämt gör det, jfr. 14 kap. 1 UB.)

10 BAKGRUND Obs! Även om faktaunderlaget i exemplet nedan delvis är hämtat ur verkligheten vill jag betona att allt annat händelseförlopp, personbeskrivningar mm är i högsta grad fiktivt!!! Efter helgens intensiva festande en av dina korridorskamrater tog t.o.m. fel på din papperskorg och den gemensamma toaletten så har du en gång för alla tröttnat på studentstaden Lund. Du bestämmer dig för att söka dig en stuga på landsbygden, så att du slipper studentlivet och får erforderlig ro att studera. Det hela är möjligt, eftersom du nyss har ärvt en rund summa av din rika farmor, som nämnt dig särskilt i sitt testamente. Dina planer tar, som allt annat idag, sin början på Internet. Efter en snabb sökning på Blocket.se hittar du det du söker (annonsen bifogas), och när du ringer upp ägaren H.C. Andersen lyckas du, trots en viss språkförbistring, boka en tid på lördag för att titta på hans fastighet. Fastigheten har beteckningen Höör Karlarp 1:58 och du ber professor Jens Ulfsson om hjälp med att ta fram ett utdrag ur fastighetsregistret (bifogas). Väl på plats så verkar stugan vara helt perfekt. Huset är lagom stort, utrustat med en jättefin gjutjärnskamin och är enligt säljaren dessutom vinterbonat, så det går att bo där året runt (hans fru säger att det t.o.m. kan bli en aning för varmt när man eldar i kaminen!). Alla möbler följer med, och som om det inte var nog så ligger en medföljande båt och väntar på att ta dig ut i Tjörnarpssjön på fisketur! När du tänker på hur det skulle vara att tillbringa en helg i brasans sken med en god bok istället för att ligga sömnlös i dunket från korridorskompisens bergsprängare blir du alldeles varm inombords. Du bestämmer dig för att slå till.

11 Fråga 1 (totalt 10 p.) När du berättar för paret Andersen att du vill ha stugan, inget prut, och undrar när ni kan skriva kontrakt så blir H. C. frågande. Der jeg kommer ifrån räcker det med en handpenning och ett handslag!? utbrister han. Nåväl, eftersom du läst juridik på LTH vet du ju bättre, och som tur är har du ett kollegieblock och en kulspetspenna i bilen. Paret Andersen är inte svårövertalade, utan ni bestämmer snart att du ska upprätta avtalet på stubinen. Ni kommer överens om följande; att du ska erlägga kr kontant här och nu; att du ska flytta in till helgen; att du i samband med tillträdet ska betala resten av köpeskillingen; samt att stugan säljs i befintligt skick. a) Upprätta ett giltigt köpeavtal mellan dig och familjen Andersen. (6 p.) b) Har du någon anledning att skyndsamt bege dig till inskrivningsmyndigheten i Hässleholm efter ditt möte med familjen Andersen? (2 p.) c) Har du någon anledning att oroa dig för klausulen om att stugan säljs i befintligt skick? (2 p.) Fråga 2 (totalt 10 p.) Nu är det så att det är en bit från Karlarp till tågstationen i Höör, och för att ta dig till och från föreläsningarna måste du därför ha en bil. Döm om din förvåning när H. C. Andersen visar sig ha en bil att sälja också. I garaget står nämligen hans gamla trotjänare Bettan, en röd Volvo 340 från Det enda problemet med bilen, säger han, är att han tappade nyckeln i sjön för en månad sedan och därför har fått köra med tändningen tjuvkopplad sedan dess. Bilen går dock som ett skott i natten, intygar han, och den blir din för ynka kr. Du skriver ett enkelt överlåtelseavtal vad gäller bilen också, och igen propsar Andersen på en skrivning om att den säljs i befintligt skick. Strax efter att du flyttat till stugan är du ute och kör, då bilen stannar helt plötsligt. Du ringer efter bärgaren som tar bilen till närmsta verkstad och får där reda på att kamaxelremmen gått av, vilket fått till följd (vilket är typiskt för just den här bilmodellen) att alla ventiler i motorn gått sönder. Skadorna kommer inte att kosta under kr att åtgärda, även om de använder begagnade reservdelar från skroten. a) Kan du åberopa den brustna kamremmen mot H. C. Andersen? (5 p.) Alldeles oavsett bestämmer du dig för att reparera bilen. Väl hemma igen öppnar du dagens post, där ett brev från en för dig okänd man (Micael T Mann) ligger med. I brevet konstaterar han att bilen är hans, och att den blev stulen i Köpenhamn för två månader sedan. I ett annat kuvert hittar du ett brev från Vägverket, som upplyser dig om att det inte gick att registrera dig som ägare på bilen, eftersom säljaruppgifterna i köpeavtalet visade sig vara felaktiga. (Rätt ägare heter Micael T Mann, står det).

12 b) Får du lämna ifrån dig bilen nu och kan du påräkna någon ersättning i så fall? Oavsett ditt svar i övrigt: Hur mycket ersättning skulle det röra sig om? (5 p.) Fråga 3 (totalt 10 p.) Nu har du bott i stugan en tid, vintern knackar på dörren och det börjar snöa ymnigt ute. Du har under sommaren sågat ned ett par björkar på tomten och huggit upp dem till ved, och nu är det äntligen dags att kura skymning framför brasan. Din hjärtevän från Lund har bestämt sig för att komma upp över helgen, och du känner verkligen att livet leker när du först tänder de levande ljusen och, strax därefter, brasan i kaminen. Ditt besök anländer och ni börjar så smått hugga in på räkor och vin. Efter två glas känner du att det börjar bli betänkligt varmt, och när du är inne på ditt fjärde glas börjar kläderna klibba mot kroppen av svett och din besökare skruvar besvärat på sig i stolen. Du släcker kaminen och vädrar en stund. Snart är ni ikapp med er mysiga middag, även om den riktiga trevnaden inte riktigt vill infinna sig utan en levande eld. På måndagen ringer du sotaren som kommer förbi redan senare samma dag. Det var ren tur att ni överlevde, skrockar han, för så mycket sotbildning som där är i skorstenen så måste det ha varit en begynnande skorstensbrand som orsakade värmen inomhus en stund till och huset hade brunnit upp!. Skorstenen visar sig f.ö. vara belagd med eldningsförbud sedan tre år, då sotaren tröttnade på att danskarna alltid eldade med sur ved trots att han varnat om riskerna för skorstensbrand. För att bedöma skorstenens närmare skick ger du dig upp till vinden via den lucka som finns i hallen. Väl däruppe kan du konstatera att det regnar in på flera ställen och att vätan i isoleringen lett till omfattande mögelangrepp på bjälklaget. a) Kan du åberopa den igensotade skorstenen och/eller bristerna i taket mot paret Andersen? (7 p.) b) Om du har framgång med din talan, hur ska en eventuell ersättning för felen bestämmas? (3 p.) Fråga 4 (totalt 10 p.) Någon månad senare är skorstenen fixad också, men nu börjar du få ont om pengar. Eftersom du är för stolt för att be dina släktingar om hjälp blir du jätteglad när en gammal skolkompis (Anja) ringer och berättar att hon behöver hjälp mot betalning med att bevaka sina intressen vid en bolagsstämma. Anja berättar att hon är aktieägare i ett biomedicinskt företag som sysslar med statistiska bedömningar av gentekniska innovationer (BioGraf AB) och att hon har blivit kallad till en extra bolagsstämma vars uttalade syfte är att utverka aktieägarnas stöd till styrelsens förslag att ta rättslig strid mot en amerikansk konkurrent (Sue Em Corp.). Det senare bolaget hävdar tydligen att BioGraf AB har gjort intrång i dess immateriella rättigheter, och Anja känner nu

13 att hon är in over her head, som hon uttrycker det. Eftersom hon vet att du pluggat en del juridik i höstas skulle hon därför föredragit om du ville gå i hennes ställe. a) Kan en aktieägare överlåta på någon annan att utöva de rättigheter vid en bolagsstämma som följer med aktieinnehavet, och i så fall hur? (3 p.) Anta att Anja vill att du endast biträder ett beslut att processa om det inte innebär att BioGraf AB går i konkurs vid en förlust. b) Hur väljer du att, mot denna bakgrund, utforma era civilrättsliga mellanhavanden inför stämman, och varför? (4 p.) Anta att du går på stämman, och att BioGraf AB:s ledning förklarar för dig att det visst innebär en konkursrisk att processa, men att osäkerheten kring hur starka/svaga bolagets patent är innebär ett större hot för företagets fortlevnad. Anta att du därför biträder beslutet att inleda en rättslig process, att bolaget sedermera förlorar denna och att Anja förlorar de kr som hon investerat i bolaget. c) Har Anja något stöd i lag för att kräva dig på ersättning för sin förlust? (3 p.)

14 FastighetSök Höör Karlarp 1:58 Sida 1 av Fastighet Beteckning Höör Karlarp 1:58 Nyckel: Församling Höör Socken: Tjörnarp Adress Adress Karlarp Mossvägen Tjörnarp Läge, karta Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 29 Februari 2008 Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (Rikets 2.5 gon Väst) E (Rikets 2.5 gon Väst) Registerkarta Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Andersen, Hans Christian Bonnslättsvägen Villands Vånga 1/ Köp: Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anmärkning: Idnr kompl 06/936 Andersen, Else Margit Corint 1/ Köp: Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 1 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer (221) Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK SEK SEK Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Juridisk form ej utredd Taxerad ägare Andersen, Else Margit Corint Grönby Magleögård Anderslöv /2 Fysisk person Lagfart Andersen, Hans Christian Bonnslättsvägen Villands Vånga Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Tomtareal Strand Vatten o avlopp kvm Ej strand (eller strandnära mer än 250 m) Enskilt vatten Enskilt avlopp

15 FastighetSök Höör Karlarp 1:58 Sida 2 av Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig Värderingsenhet småhusbyggnad Taxeringsvärde SEK Bebyggelsetyp Total standardpoäng Friliggande 26 Bostadsyta Biutrymmesyta Värdeyta 56 kvm 0 kvm 56 kvm Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Värdeår Under Byggnad Nej Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Gemensamhetsanläggningar Höör Karlarp GA:2 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning TJÖ-202 Fastighetsreglering TJÖ-810 Anläggningsåtgärd Ursprung Höör Karlarp 1:23 Tidigare beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt M-Tjörnarp Karlarp 1: HÖÖ-1937 Lantmäteriet 2008

16 Fråga 1: Laila Bagges nya hund Laila Bagge, tidigare gift med Anders Bagge (båda är medlemmar i årets Idol-jury), har blivit sugen på att skaffa hund igen. Under tiden som de båda var gifta hade hon möjlighet att gulla med Anders bulldog, men sedan skilsmässan har det känts bra ensamt. Inte så att hon saknar Anders, tvärtom, men en hund skulle nog göra susen för hennes humör när hon är hemma, tänker hon. Sagt och gjort. Laila ringer upp sin gamla kompis från gymnasiet, Carolina Gynning, som hon vet har bra koll på var man kan köpa en lämplig vovve. Och mycket riktigt har Carolina precis fått mail från en kennel i Sörmland (Celebrity Pets AB) som har en jättegullig chiuaua till salu. De har skickat med en bild på den och frågat Carolina om hon känner någon lämplig köpare (jag har kopierat bilden här till vänster). Laila smälter som smör i solen när hon ser bilden och ringer genast upp kenneln. Att jycken kostar kr ser Laila inte som ett problem. Price is not an object tänker hon när hon är på väg till Sörmland i sin knallröda Corvette cabriolet. Väl framme visar sig hunden vara ännu sötare i verkligheten än på foto, och den passar dessutom utmärkt i Lailas handväska. Hon slår till. Väl hemma märker Laila strax hur hunden gnyr till och haltar lite när den som vanligt ätit sin frukost och hoppar ner från köksstolen. När hon ringer säljaren får hon höra att det inte är något att oroa sig för och att hunden troligtvis varit i slagsmål med andra hundar och katter. Men nästa dag upptäcker hon ett ärr på hundens bakben och söker upp en veterinär. Det visar sig att hundens bakben varit brutet och att frakturen fixerats med platta och skruvar. Infästningen visar sig dock vara klantigt utförd och har därför orsakat irreparabel skada på benets tillväxtzoner. Veterinären rekommenderar därför att hunden genast avlivas, men Laila kan inte riktigt förmå sig att göra som veterinären säger. a) Kan Laila Bagge vända sig mot kenneln och framställa något slags krav på en rättslig påföljd? Ge Laila ett uttömmande svar på vilka juridisk medel som står till buds, tillsammans med en prognos över hennes möjligheter till framgång. Utgå i ditt svar från att det normala marknadspriset för en Chiuaua är ca kr. (7 p.) När Laila, kort efter veterinärbesöket, står utanför NK och funderar över vad hon ska göra, försöker en man att rycka åt sig hennes handväska. Vad han inte vet är att Laila har en hund i den. Hunden, som tyckte mycket illa om att väskryckaren kom åt hennes onda bakben med handen, biter honom så svårt i handleden att en sena går av. Väskryckaren snubblar baklänges av förskräckelsen och blir påkörd av en äldre man på cykel (som f.ö. cyklar på gångbanan). Det hela slutar med att väskryckaren får uppsöka sjukhus både för den brustna senan och för två benbrott. Han kan därför inte ägna sig åt sitt jobb i två månader. b) Kan väskryckaren påräkna någon ersättning från Laila för den skada han lidit? Hade ditt svar blivit ett annat om Lailas hund varit en katt? Kan mannen på cykeln bli ersättningsskyldig på någon grund? (3 p.)

17 Fråga 2: Snöpligt slut på Finalen Finalen i Globen går som förväntat, med Kevin Borg som överlägsen segrare. Efter att ha klämt några sista tårar inför TV-kamerorna och lovordat Kevins och de andras insatser under hösten har alltså Laila slutfört sitt uppdrag. Hon söker upp Jan Scherman för att få den sista betalningen enligt deras kontrakt. Utöver att de träffat ett muntligt avtal om uppdragets närmare innehåll har betalningsplanen nedtecknats i ett skuldebrev (se omstående sida). Scherman vägrar ge Laila pengarna, med hänvisning till att hennes arbetsinsats under hösten har varit undermålig. Han säger att avsikten med att anlita henne var att hon skulle vara årets bitch och att hon skulle desavouera deltagarna så fort tillfälle gavs. Istället har hon suttit och höjt dem till skyarna fredag efter fredag, inte så sällan med tårar i ögonen. Med hänsyn till detta är det inte konstigt tittarna flyr TV4 för att istället titta på På spåret med Ingvar Oldsberg. Laila har ett privat jetplan som står och väntar på parkeringen och vill helst lämna det här gudsförgätna landet så fort hon kan. Men hon inser samtidigt att det blir besvärligt att driva sin fordran mot TV4 från andra sidan Atlanten, i synnerhet som Jan Schermans kritik inte är alldeles obefogad. Laila påkallar därför snabbt den månghövdade publikens uppmärksamhet (hon kan konsten att domptera en folkmassa) och ropar snabbt: Finns här någon jurist som är sugen på att tjäna en slant? Henrik Johnsson, som sitter i publiken med sin Idol-tokiga dotter, är inte sen att anmäla sitt intresse. Laila ställer rappt ett antal frågor som hon förväntar sig ett lika snabbt svar på. Hon viftar med en saftig sedelbunt framför Henriks näsa. Hjälp Henrik med hans svar på Lailas frågor: a) Laila: Vad är det här för slags skuldebrev? (2 p.) b) Laila: Kan verkligen TV4 ifrågasätta min arbetsprestation, måste de inte betala enligt skuldebrevet först? (Laila instämmer i.o.f.s. i Schermans påståenden, men deltagarna var ju samtidigt såååå bra.) (2 p.) c) Laila: Hittills har jag nöjt mig med de månatliga amorteringarna, men nu är jag heligt förbannad och vill ha ränta på hela klabbet också. Hur många procent kan jag ta? (2 p.) d) Laila: Kan jag sälja skuldebrevet till Bert Karlsson? (Bert är tydligen i Globen, med en miljon på fickan, och har snabbt erbjudit sig att köpa Lailas skuldebrev för det beloppet.) (2 p.) Anta att Laila säljer skuldebrevet till Bert Karlsson för en miljon för att sedan kasta sig ut i planet och resa hem till Hollywood. Bert tar en drink till och släntrar sedan över till Jan Scherman för att utkräva 1,2 Mkr. Efter att ha visat upp handlingen möts han av samma invändningar som Scherman gjorde tidigare. e) Kan TV4 verkligen klaga på Lailas arbetsprestation hos Bert Karlsson, som ju inte hade hört det tidigare samtalet och inte hade en aning om det närmare innehållet i parternas avtal? (2 p.)

18 Fråga 3 (15 poäng) Örkelljungas framgångsrika volleybollag lockar mängder av åskådare till sina hemmamatcher. Många av dem kommer med bil, men det är stor brist på parkeringsplatser utanför arenan. Klubbens sportchef ordnade den saken genom att kontakta en bonde i närheten, som äger en lämplig kohage. Hagen kan ta emot omkring 400 bilar. På den finns en gammal torpstuga som går att använda som expedition. Dessutom passar den bra för övernattning (sportchefen bor i Ystad). Parterna var överens om att bonden skulle få kr per år för upplåtelsen. Avtalet var muntligt. Efter tre års friktionsfritt parkerande sålde bonden oväntat fastigheten till en dansk lantbrukare. Dansken besiktigade fastigheten i juni, under den del av säsongen när inte volleyboll spelas och var därför helt okunnig om upplåtelsen av parkeringsplatser. När bilar började ställas där i september, blev han mäkta förgrymmad. a) Vilket slags nyttjanderätt är parkeringsavtalet? b) Kan det sägas upp eller har nyttjanderättshavaren besittningsskydd? c) Antag att klubben har besittningsskydd; kan dansken kräva något av bonden som sålde till honom? d) Antag att klubben har besittningsskydd, kan dansken få bort klubben med stöd av reglerna om godtrosförvärv? Glöm inte att motivera svaren ordentligt! Fråga 4 När fastigheten Ruriksholm 2:2 såldes exekutivt, efter utmätning och med medelsfördelning , fanns följande sakägare, här angivna i bokstavsordning och med totalräntor på fördelningsdagen. Handelsbanken (utmätningssökande) fordrade 700 tkr i kapital och 100 tkr i räntor med säkerhet i form av ett pantbrev från 1993 om tkr. Nordea ville ha 520 tkr i kapital och 40 tkr i räntor för ett pantbrev från 1996 om 500 tkr. SBAB begärde tkr i kapital och 150 tkr i räntor och åberopade ett pantbrev från 1976 om tkr. Swedbank krävde 800 tkr i kapital och 100 tkr i räntor, med ett pantbrev från 1991 om tkr som säkerhet.

19 Alla panthavare utom Swedbank kunde visa upp pantbreven. Swedbanks pantbrev befann sig av misstag i kassaskåpet på den utmätta fastigheten. Tjänstemän hos Swedbank hade för ett par år sedan begärt att pantbrevet skulle sändas till banken, men ingenting hade hänt. Ruriksholm var en gammal herrgård. Kronofogden upptäckte vid besiktningen inför försäljningen att det i taket fanns monterad en praktfull oljemålning, 4 x 6 m stor och utförd på 1800-talet av den ryske konstnären Makovskij. Fogden ämnade den till en vanlig konstauktion, där man fick ut 4 miljoner för tavlan. Själva gården såldes för 4,5 miljoner (efter avdrag för förrättningskostnaderna). Ägaren till Ruriksholm var inte bara skyldig pengar till panthavarna. Staten krävde 7 miljoner för obetalda skatter. a) Tavlan var monterad i taket genom att duken spänts upp i lister som fanns där. Tavlan gick, som nämnts, att ta bort och kvar blev ett omålat parti som såg tråkigt ut. Fastighetspanthavarna hävdade att tavlan var ett fastighetstillbehör och att köpeskillingen för tavlan skulle läggas till de pengar man fått in för övriga fastigheten, medan Skatteverket ansåg att den var lös egendom. Gör en motiverad bedömning av vem som har rätt! b) Antag att Skatteverket skulle ha rätt. Fördela då köpeskillingen för fastigheten bland panthavarna!

20 S K U L D E B R E V LÅNGIVARE LÅNTAGARE Laila Bagge TV4 AB Hollywood Boulevard Tegeluddsvägen 3-5 FLORIDA STOCKHOLM Låntagaren har denna dag, i anledning av Långivarens medverkan som jurymedlem i programmet Idol 2008 (för vilket uppdrag ett särskilt avtal uppställer särskilda villkor), ställt sig i skuld med sammanlagt tremiljonersexhundratusen ( ) kronor till Långivaren. Skulden skall återbetalas till Långivaren enligt nedanstående amorteringsplan. Alla amorteringar enligt nedan, utom den sista, ska göras genom isättning på Långivarens konto hos Handelsbanken, konto nr Den sista amorteringen om ska Långivaren erhålla kontant, i U. S. Dollars, omedelbart i samband med finalens avslutning i Globen den AMORTERINGSPLAN Datum Amorteringsbelopp kr kr kr kr (Finalen i Globen) kr (motsvarande belopp i USD) Stockholm, För Låntagaren: Jan Scherman, VD Copyright DokuMera. DM 517 V (1)

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson Sakrätt avseende fast egendom Annina H Persson Innehåll i JB 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till fastighet 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar 4 kap. Köp, byte och gåva 5 kap. Verkan

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Köpekontrakt - Fritidsbåt

Köpekontrakt - Fritidsbåt Köpekontrakt - Fritidsbåt Mellan nedanstående parter har denna dag ingåtts följande köpeavtal. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. Detta dokument är avsett som ett

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 december 2013 Ö 4516-11 KLAGANDE FR Ombud: MR MOTPARTER 1. M-LB 2. Frispar Bolån AB 3. Sparbanken Öresund AB SAKEN Fördelningsbeslut

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp GWA ARTIKELSERIE Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30 Klander av fastighetsköp Ett fastighetsköp kan vara ogiltigt av olika anledningar.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg)

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg) Svarsmall tentamen den 29 mars 2010 Fråga 1 Ja, det kan mycket väl bli fallet att återkallelsen blir verksam även om den kommer fram senare än anbudet och dessutom blir läst senare än anbudet bara den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p)

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p) Fråga 1 (WMK, 6 p.) Volvo skall ingå samarbetsavtal med en ny generalagent i Kina. Generalagenten skall ansvara för lansering och försäljning av Volvos nya bilmodeller V90 och XC60 på den kinesiska marknaden.

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Övningsuppgifter med lösningsförslag,

Övningsuppgifter med lösningsförslag, Övningsuppgifter med lösningsförslag, 2014-04-16 Uppgift 1 Allmän rättskunskap Gabriel blir plötsligt uppring av sin moster Elsa som har en juridisk fråga som hon behöver ha svar på. Elsa ber Gabriel att

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN 1 VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 5 av processtegen B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra samt B 1.3.2.2 a Sälja. 2 B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra Processled

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Sara Bäckström Juridiska institutionen Signe Lagerkvist Tentamen för byggnadsingenjörer årskurs ett i Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Datum: 2014-05-02

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva)

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Huvudsakligen två problemområden: Regler om ingående av ett köp formkrav samt möjligheter att ställa upp vissa villkor gränser för avtalsfriheten Felreglerna ofta i

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård Projektnummer 12053068 Diarienummer 65/2014 Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-11 och är

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer