Handbok till program på cd-romskivan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok till program på cd-romskivan"

Transkript

1 Issue 1 SV Handbok till program på cd-romskivan Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia Mobile Phones Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RAE-3N uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

3 Innehåll...1 Installera programvara från cd-skivan...1 Fjärrsynkronisering...2 Konverteraren...6 Filläsaren (File viewer)...9 Notes (Anteckningar)...15 Multimediekonverteraren...19 Spel...22 Övrigt...34

4 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer information finns i Användarhandboken. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan. STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan. ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

5 RINGA SAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på. För att avsluta ett samtal trycker du på. Du tar emot samtal genom att trycka på. NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Håll nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. GÖRA SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

6 1. Program på cd-romskivan Den här handboken innehåller information om program som kan installeras från cd-skivan som medföljer produktpaketet. Programmen finns i avsnitten Programvara till communicatorn och Programvara för PC. Observera att det finns särskilda handböcker till en del av programmen. De ligger i anslutning till programmen på cd-skivan. Installera programvara från cd-skivan De program och filer som finns på den här cd-skivan är färdiga att installeras på eller flyttas till communicatorn. Fortsätt med installationen så här: 1 Kontrollera att du har installerat PC Suite på datorn. PC Suite finns på cd-skivan som medföljer produktpaketet. 2 Sätt i cd-skivan i datorns cd-romenhet. 3 Gör något av följande: Anslut communicatorn till datorn med hjälp av adapterkabeln som medföljer produktpaketet. eller Förbered communicatorn och datorn för IR-anslutning. Mer information finns i Användarhandboken. 4 Cd-romskivan startas automatiskt. Om inte, startar du cd-gränssnittet genom att dubbelklicka på filen Nokia9210.exe i filstrukturen på cd-skivan. 5 Markera det program du vill installera och klicka på Installera. Tips! Mer information om hur du installerar programvara finns i Användarhandboken. 1

7 2 Tips! Använd communicatorns minneskort om du vill ha mer utrymme för program och filer från cd-skivan. Obs! Kom ihåg att installera programmen på det språk som används på communicatorn! Fjärrsynkronisering Med fjärrsynkroniseringsprogrammet för Nokia 9210 Communicator kan du via ett GSM-datasamtal synkronisera kalendern och kontaktförteckningen med olika Internet-program för kalender och adressbok samt med olika kontorslösningar som Lotus Notes. I programmet används SyncML-teknik för synkronisering. Inställningarna för fjärrserver kallas synkroniseringsprofiler. Du kan ange flera profiler om du ska synkronisera med flera servrar eller program. Obs! Information om SyncML-kompatibilitet kan du få från operatören eller från företagets helpdesk. Obs! Produkten innehåller programvara som utvecklats av The SyncML Initiative. Skapa en ny synkroniseringsprofil När du startar fjärrsynkroniseringen visas den aktuella synkroniseringsprofilen i huvudvyn under rubriken Fjärrsynkronisering. Om det inte finns någon profil visas texten <inga profiler definierade>. Så här skapar du en ny profil:

8 3 Figur 1 1 Om inga profiler har definierats trycker du på Ny. En dialogruta öppnas. Fortsätt med steg 4. 2 Om det finns minst en profil trycker du på Profilinställningar i huvudvyn för att visa tillgängliga profiler. 3 Om du vill skapa en ny profil utifrån en tidigare profil markerar du den som ska användas som utgångspunkt och klickar sedan på Ny. En dialogruta öppnas. 4 Ange följande: Sidan Normal Standardprofil: Minst en av de tillgängliga synkroniseringsprofilerna måste ha angivits som standard. Om du vill ange den här profilen som standard väljer du Ja. Standardprofilen visas i huvudvyn för snabb åtkomst. Profilnamn: Ange ett beskrivande namn för profilen. Exempel: Min kontorskalender. Varje profil måste ha ett unikt profilnamn. Internet-åtkomst/Internet-åtkomst/Värdadress/Port/HTTP-verifiering: Rätt värden kan du få från operatören eller systemadministratören. Tips! Om du lägger till en ny profil som baserats på en tidigare profil, väljer du de värden som stämmer bäst överens med den nya profilen. Tips! För att underlätta kan du markera den mest använda profilen som standard.

9 4 Användarnamn: Ditt användar-id för synkroniseringsservern. Rätt ID får du från operatören eller systemadministratören. Lösenord: Skriv lösenordet här. Av säkerhetsskäl visas lösenordet som asterisker (*****). Rätt lösenord får du från operatören eller systemadministratören. Obs! Knappen Inställningar är bara aktiv i fältet HTTP-verifiering. Sidan Data Figur 2 På den här sidan väljer du vilka data som ska synkroniseras med en server. 1 Markera programmet med piltangenterna och klicka på Ändra för att välja Ja eller Nej. 2 Om du vill ange inställningar för kalendern eller kontaktförteckningen väljer du Inställningar. En dialogruta öppnas. Ange följande: Kalenderfil/Kontakter: Tryck på Bläddra to för att välja en databas på communicatorn. Fjärrkalender/Fjärrkontakter: Vänd dig till operatören eller systemadministratören. Obs! Innan du kan synkronisera kalenderdata måste kalenderfilen finnas på communicatorn. Skapa en kalenderfil med programmet Kalender.

10 Synkronisera data 1 Kontrollera i huvudvyn att du har valt rätt profil. Tryck på Synk. Synkroniseringens status visas längst ner på skärmen. 2 Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar trycker du på Avbryt. 3 Ett meddelande visas när synkroniseringen har slutförts. Tryck på Visa logg om du vill öppna loggfilen eller på Stäng om du vill återgå till huvudvyn. Redigera befintliga serverprofiler 1 Välj Profilinställningar i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera med piltangenterna den profil som ska redigeras och tryck på Redigera. 3 Redigera profilen efter behov. Rätt värden kan du få från operatören eller systemadministratören, eller i dokumentationen. Mer information finns i Sidan Normal på sidan 3 och Sidan Data på sidan 4. 4 Klicka på Stäng för att godkänna ändringarna och stänga dialogrutan. Radera befintliga serverprofiler 1 Välj Profilinställningar i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera med piltangenterna den profil du vill radera och tryck på Radera. Synkronisera med en annan server 1 Välj Profilsynkronisering i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera en profil och välj Synk. 5

11 6 Visa synkroniseringslogg Du kan visa den senaste synkroniseringsloggen för en profil. 1 Välj Profilsynkronisering i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera en profil och välj Visa logg. I loggfilen ser du antalet poster som har uppdaterats, lagts till eller raderats. Konverteraren Du kan använda Konverteraren på Nokia 9210 Communicator när du vill konvertera måttenheter. Figur 3 Du startar konverteringsverktyget genom att välja en konverteringskategori i huvudvyn och trycka på Öppna.

12 Följande kategorier och enheter för konvertering finns: Konverteringskategori Enhet A Enhet B valuta USD EUR Yta fot 2 m 2 Energi kcal kj Längd mile km Massa lbs kg Effekt hk kw Tryck Pa bar Temperatur F C Tid d t Hastighet mph km/h Volym gal (am.) liter 7 Konverteringsverktyget för en viss konverteringskategori har två ramar. Se figur 3. Endast en ram i taget kan vara aktiv. Ramarna innehåller alltid värden som motsvarar varandra. Om värdet i någon av de två ramarna ändras, uppdateras den andra ramen automatiskt. Obs! Kalkylatorn har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma. Tips! Du förflyttar dig mellan ramarna med tabbtangenten.

13 8 Tips! Om du vill radera en valuta markerar du den och trycker på Menu. Välj sedan Arkiv > Radera valuta. Tryck på Radera. Ändra enheter Du kanske vill ändra de enheter som används i en viss konverteringskategori. Du kanske t.ex. vill konvertera från SEK i valutakategorin istället för från USD. 1 Välj Byt enhet i konverteringsverktyget för den kategori du vill ändra. En dialogruta öppnas. 2 Välj ett alternativ i listan eller sök i listan genom att skriva in en sträng i sökfältet. 3 Tryck på Välj om du vill godkänna ändringen och på Avbryt om du vill avbryta. Lägga till och redigera valutaenheter Obs! Endast valutaenheter kan redigeras, raderas och läggas till. 1 Markera och öppna valutakategorin. 2 Om du vill redigera en valuta markerar du den och väljer Öppna. Om du vill lägga till en valuta trycker du på Menu och väljer Arkiv > Ny valuta. En dialogruta öppnas. 3 Ange följande: Namn: Namnet på valutaenheten. Symbol: En förkortning för valutaenheten. 4 Tryck på Beräkna kurs om du vill ange följande: Kurs: Omvandlingskurs uttryckt i basenheten. En dialogruta öppnas. 5 Ange värdena för den nya valutaenheten och basvalutaenheten och välj Avbryt. 6 Godkänn ändringarna med Stäng.

14 Filläsaren (File viewer) I filläsaren (File viewer) kan du läsa filformat från olika text- och grafikredigerare. Du kan också öppna och extrahera arkiverade filer. Figur 4 Format som kan användas På cd-skivan finns fem installationsfiler för olika typer av filformat. Nedan finns en lista med tillgängliga installationsfiler och motsvarande filformat. 9 Installationsfil Filformat som kan användas Filtillägg som kan användas Alla installationsfiler MS_Powerpoint.sis Ren text Windows-bitmapp Portable Network Graphics Windows Metafile Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000 TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF PPT, POT, PPS

15 10 MS_Excel.sis MS_Office.sis Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/ 98/2000 Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000, Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/ 98/2000, Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/ 98/2000 Lotus v. 1/2/3/4/5/97/ Millenium XLS, XLC PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 Lotus_WP_AMI.sis Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 SAM WPD WordPerfect Graphic WPG Lotus Ami Draw SDW Computer Graphics Metafile CGM Other.sis: Bildformat Compuserve GIF Paintbrush GIF PCX, DCX TIFF (Tagged Image File Format) TIF, JPG, JIF

16 11 Other.sis: Textformat Other.sis: Arkiverade filer Other.sis: Andra format Internet Hypertext Markup Language Ren text vcard RTF-format Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress Microsoft Project Visio HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ MPP VSD Visa filer Obs! Vilka menyalternativ och kommandon som finns tillgängliga beror på filtypen. 1 Välj Filläsaren (File Viewer) i programmet Tillbehör och tryck på Enter. 2 Dialogrutan Öppna visas. 3 Tryck på Bläddra om du vill leta efter en fil som kan användas och tryck sedan på OK. Filen öppnas. Beroende på filtyp har du följande alternativ:

17 12 Alla filer Välj Zooma in och Zooma ut om du vill förstora eller förminska bilden. Tryck på Menu och välj Visa > Fullskärmsläge om du bara vill att dokumentets eller filens innehåll ska visas på skärmen. Du skickar filen genom att trycka på Skicka. Dialogrutan Skicka öppnas. Alternativen är Som e-post / Med IR. Bekräfta sändningen med Skicka. Du avslutar filläsaren med Stäng. Textdokument och bilder Tryck på Menu och välj Bild/Dokument> Anpassa bredd för att zooma filen så den passar skärmbredden. Välj Bild/Dokument > Anpassa till fönster för att zooma filen så den passar skärmen. Textdokument och kalkylblad På menyerna Dokument och Kalkylblad finns olika visningsalternativ: Vyn Oformaterat: Du väljer att visa texten som ett utkast genom att trycka på Menu och välja Dokument > Vyn Oformaterat eller Kalkylblad > Vyn Oformaterat. All text i dokumentet eller kalkylbladet visas då i ett och samma teckensnitt. Teckenformatering, styckejustering, avstånd och tabulatorer visas också. Inbäddade objekt visas inte i utkast. Normal vy: Du väljer normalvisning genom att trycka på Menu och välja Dokument > Normal vy eller Kalkylblad > Normal vy. I normalvisning visas alla teckensnitt och inbäddade objekt precis som i originaldokumentet.

18 Sidvy: Du väljer sidvyn genom att trycka på Menu och välja Dokument > Sidvy eller Kalkylblad > Sidvy. I sidvyn visas texten i dokumentet eller kalkylbladet som i originaldokumentet, inklusive radbrytningar, kolumner, marginaler, sidhuvuden, sidfötter och anteckningar. Bilder Tryck på Menu och välj Bild > Anpassa bredd för att zooma bilden så att den passar skärmbredden. Välj Bild > Anpassa till fönster för att zooma bilden så att den passar skärmen. Välj Bild > Rotera om du vill rotera bilden 90 grader medurs. Välj Bild > Återställ ursprungsinställningar om du vill visa bilden som den såg ut när den öppnades. Arkiverade filer Om du vill extrahera valda filer väljer du Extrahera. En dialogruta med målmappen öppnas. Om du vill extrahera alla filer i ett arkiv väljer du Extrahera allt. Om du vill visa alla filer i ett arkiv väljer du Visa. Du kan också sortera objekten i ett arkiv. Välj Redigera > Sortera efter och ange sorteringsvillkor. Följande alternativ finns: Namn/ Datum/Storlek. Välj Redigera > Sorteringsordning och ange sorteringsordning. Följande alternativ finns: Stigande/Fallande. Tips! När du tittar på ett textdokument kan du markera text, kopiera den till urklippet och klistra in den i andra program. 13

19 14 Tips! Kortkommandona för Nästa bild / Föregående bild är Shift-Ctrl-N och Shift-Ctrl-P. PowerPoint-presentationer Om du vill visa bilder trycker du på Menu och väljer Bild > Nästa bild / Föregående bild. Övriga alternativ på menyn Bild fungerar på precis samma sätt som på menyn Bild. Konfigurera alternativ i filläsaren Tryck på Menu och välj Visa > Alternativ. En dialogruta med två sidor öppnas. Ange följande: Sidan Visa Standardteckensnitt: Om du vill ange standardteckensnitt väljer du Ändra. Teckensnittsdialogrutan öppnas. Visa okända filer: Anger hur okända filtyper hanteras i filläsaren. Följande alternativ finns: Som text/som hexadecimal/visa inte. Visa filer som inte stöds: Anger hur okända filtyper hanteras i filläsaren. Följande alternativ finns: Fråga användare/öppna i registrerat program/som okänd. Sidan Annat Visa stödlinjer: Välj standardinställning för stödlinjer i kalkylblad. Följande alternativ finns Ja/Nej. Sortera arkiv efter: Välj standardsorteringsvillkor för arkivfiler. Följande alternativ finns: Namn/Datum/Type/Storlek. Sorteringsordning: Ange standardsorteringsordning. Alternativen är: Stigande/ Fallande. Du stänger dialogrutan med Stäng.

20 Notes (Anteckningar) Figur 5 Anteckningar är en enkel textredigerare där du kan skriva korta anteckningar och göra listor. Du kan skapa en lista genom att skriva flera anteckningar. En lista kan sorteras på olika sätt och också sparas som en anteckningsbok. I Anteckningar ingår många av de standardkommandon som brukar ingå i ordbehandlingsprogram. Notes finns bara på engelska. Lägga till och radera anteckningar och anteckningsböcker Om du vill lägga till en ny anteckning väljer du New note. Om du vill radera en anteckning trycker du på Menu och väljer File>Delete note. Om du vill lägga till en ny anteckningsbok trycker du på Menu och väljer File>New file. Du kan ha olika anteckningsböcker för olika ämnen. 15

21 16 Tips! Anteckningsvyn är bra om du behöver redigera stora textmängder. Den delade vyn är bra om du vill bläddra i en anteckningsbok. Tips! Ordräkningsfunktionen är praktiskt när du vill skicka en anteckning som ett SMS-meddelande. SMSmeddelandena får vara högst ca. 160-tecken långa. Vyer Du kan visa innehållet i en anteckning eller både i en anteckning och i en lista. Du väljer en vy genom att trycka på Menu och välja View > Split view/note view. Du går mellan vyerna i den delade vyn med Change Focus. Om du vill se aktuell vy i fullskärmsläge trycker du på Menu och väljer View > Full screen. Du återgår till normalvisning genom att trycka på Full screen igen. Formatera anteckningstexten 1 Markera den text som ska ändras. 2 Tryck på Menu och välj alternativ på menyn Format: Välj Font... om du vill ändra det teckensnitt som används i texten eller andra alternativ för fetstil, kursiv stil, understrykning och listpunkter. Räkna ord i en anteckning Tryck på Menu och välj Tools >Word count. Kontrollera stavning i en anteckning Om du har installerat stavningskontrollprogrammet kan du kontrollera stavningen i en anteckning. Gör så här: 1 Tryck på Menu och välj Tools > Spell check. 2 Om du vill ha fler förslag på okända ord markerar du Förslag och väljer Ändra.

22 Sortera anteckningar Du kan sortera anteckningar i en anteckningsbok så här: 1 Tryck på Menu, välj Tools > Sort by och välj sorteringsvillkor. Alternativen är Creation Date/Last Modified Date/Title. 2 Du väljer sorteringsordning genom att trycka på Menu, välja Tools > Sorting Order och sedan välja Ascending eller Descending. Inställningar Om du vill visa egenskaper för anteckningar trycker du på Menu och väljer Tools > Preferences. En dialogruta öppnas. Ange följande: Visa inställningar Show title of entries on Ange om listan ska visas till vänster eller till höger i den delade vyn. Note width Ange vilken bredd anteckningsvyn ska ha i den delade vyn. Du kan välja från 10 till 80%. Display Ange datumformat i statusfältet längst ner på skärmen. Alternativen är Last update date /Creation date. Egenskaper för anteckningar... Always start on a new note Du kan ange om en ny anteckning ska skapas automatiskt för användaren. Alternativen är No / Yes. Include in list Ange hur mycket text som visas i anteckningslistan i den delade vyn. Alternativen är First line / All text. Med alternativet First line visas bara anteckningens första rad. Med All text visas så mycket text som får plats. 17

23 18 Skriva ut anteckningar Om du vill skriva ut en anteckning trycker du på Menu och väljer File > Printing > Print... Om du vill ange sidlayout trycker du på Menu och väljer File > Printing > Page setup... Om du vill förhandsgranska sidan på skärmen innan du skriver ut den, trycker du på Menu och väljer File > Printing > Print preview... Söka efter anteckningar I sökdialogrutan kan du snabbt och enkelt söka efter och ersätta text i hela anteckningsboken. 1 Tryck på Menu och välj Edit > Find. 2 Skriv in den text du vill söka efter. Tryck på Ersätt och skriv in ersättningstexten. 3 Tryck på Alternativ om du vill förfina sökningen genom att ange skiftläge och matchning av hela ord eller delar av ord. 4 Tryck på Sök. Den aktuella anteckningen söks igenom först, och därefter övriga anteckningar i anteckningsboken. 5 Du går till nästa förekomst av texten genom att välja Sök nästa.

24 Multimediekonverteraren Multimediekonverteraren är ett PC-program. Med Multimediekonverteraren kan du konvertera vanliga videofilsformat till NIM-format som kan spelas upp på Nokia 9210 Communicator. Du kan också konvertera vanliga ljudfilsformat till WAVformat samt optimera ljudfiler med WAV-format för användning på Nokia 9210 Communicator. Du kan t.ex. använda en konverterad WAV-fil som ringsignal. Tips! NIM är en förkortning för filformatet Nokia Interleaved Multimedia. 19 Figur 6 Det finns stora fördelar med att använda konverteraren. När du konverterar en ljud- eller videofil blir den vanligtvis mycket mindre än den ursprungliga filen. För uppspelning på communicatorn krävs därför mindre systemresurser och uppspelningen blir jämnare. Många filer kan inte spelas upp alls på communicatorn om inte konvertering görs. När du spelar upp en WAV-fil på communicatorn är ljudkvaliteten bättre.

25 20 Obs! Multimediekonverteraren hanterar de flesta filer som kan spelas upp med Mediaspelaren i Windows. Vilka filer som kan hanteras beror på vilken version av Mediaspelaren du har samt vilka codec-enheter för ljud och video som är installerade på datorn. Vanligtvis kan Multimediekonverteraren hantera de flesta AVI-, WAV-, MPG- och MP3-filer. Optimera en ljudfil 1 Välj File > Open... på menyn. En dialogruta öppnas. 2 Gå till den ljudfil du vill konvertera och klicka på OK. Filinformationen överförs till fälten Original file till vänster i fönstret. I fälten visas filtyp, filstorlek och uppspelningstid. 3 Markera ett av de två alternativen i fältet Audio format: Low compression: Högsta ljudkvalitet Normal compression: Något lägre ljudkvalitet, men avsevärt mindre filstorlek 4 Klicka på Convert. Filinformationen för den konverterade filen överförs till fälten Converted file till höger i fönstret. 5 Välj File > Save As på menyn för att spara den nya filen.

26 Konvertera en videofil 1 Välj File > Open... på menyn. En dialogruta öppnas. 2 Gå till den videofil du vill konvertera och klicka på OK. Filinformationen överförs till fälten Original file till vänster i fönstret. I fälten visas filtyp, filstorlek och uppspelningstid. 3 Markera ett av de två alternativen i fältet Video quality: Smooth motion, small image size: Högsta möjliga bildrutefrekvens. Normal motion, normal image size: Normal bildstorlek och något mindre jämna rörelser. 4 Om filen innehåller både video och ljud, väljer du ett av de två alternativen i fältet Audio format: Music, normal compression: Använd det här om källfilen innehåller musik eller någon annan typ av material där hög ljudkvalitet krävs. Voice, high compression: Om originalfilen endast innehåller tal eller om liten filstorlek är viktigare än ljudkvaliteten. 5 Klicka på Convert. Filinformationen för den konverterade filen överförs till fälten Converted file till höger i fönstret. 6 Välj File > Save As på menyn för att spara den nya filen. Obs! Under själva konverteringen kan du inte spela upp filerna. Du kan använda PC Suite for Nokia 9210 Communicator när du vill kopiera de konverterade filerna till communicatorn. Mer information finns i PC Suitehandboken på cd-skivan i produktpaketet. Tips! Bildrutefrekvens anger med vilken frekvens bildrutorna, de enskilda bilderna som i följd skapar rörelseillusionen, ska visas i en film eller en video. Bildrutefrekvensen mäts i bildrutor per sekund. Ju färre bildrutor, desto hackigare blir videofilmen. Tips! Du kan spela upp originalfilen före konverteringen och den konverterade filen efter konverteringen. Använd kontrollerna under skärmarna för förhandsgranskning för att starta, göra paus i och stoppa uppspelningen. 21

27 22 Tips! Om du vill ha Nokias speltjänster kan du gå med i Club Nokia på Spel Communicatorn är inte bara ett effektivt arbetsredskap du kan ha roligt med den också. I det här avsnittet hittar du intressanta spel som du kan installera på Nokia 9210 Communicator. Installation Anslut Nokia 9210 Communicator till datorn. Starta cd-skivan, markera önskat spel i mappen Programvara till communicatorn/spel och tryck på Installera. Bounce I spelet Bounce styr du en liten boll runt i en farlig värld. På varje nivå studsar och rullar du bollen, undviker faror och samlar ringar ( hoops ) som behövs för att låsa upp utgången till nästa nivå. Använd gummiklossar för att studsa högre eller använd tyngdkraften baklänges för att nå de svåra ringarna ( Hoops ). Instruktionerna finns i spelet. Bounce finns bara på engelska. Figur 7

28 Systemkrav För Bounce krävs minst 1,5 Mb ledigt minne och 800 kb ledigt diskutrymme på din Nokia 9210 Communicator. Börja spela Bounce 1 Markera Bounce-ikonen i listan Tillbehör med hjälp av piltangenterna och välj Öppna. 2 När den animerade Bounce-logotypen visas trycker du på valfri tangent för att komma till huvudmenyn. 3 Du använder piltangenterna för att markera önskat alternativ på menyn och trycker på Enter för att välja alternativet. Huvudfönster Menyn i huvudfönstret innehåller fem alternativ: Start Game, Online, Options, High Scores och Quit. Om du vill välja Quit trycker du på > på piltangenten och trycker på Enter eller den nedersta kommandoknappen. Start Game (Börja spela) På menyn Start Game finns fyra alternativ: New Game, Continue, Instructions och Back. Med New Game startar du ett nytt spel på nivå 1. Med Continue går du till menyn Fortsätt. Med Instructions startas en automatisk demonstration av spelfunktionerna. Med Back återgår du till huvudskärmen. 23

29 24 Fortsätt Menyn Continue kan innehålla upp till fyra sparade spel. För varje sparat spel visas nivån samt antalet återstående liv. När du väljer ett sparat spel börjar spelet om från början på den sparade nivån, med det antal liv som du hade kvar när du sparade spelet. När du laddar ett sparat spel har du noll poäng. Det enda sättet att få maximal poäng är alltså att klara alla spelnivåer i en följd! Med Back återgår du till huvudskärmen. Online Om du väljer alternativet Online kan du ansluta till spelhemsidan för Nokia 9210 Communicator. Observera att din communicator måste vara konfigurerad för åtkomst till Internet för att detta ska fungera. När du stänger webbläsaren kommer du tillbaka till huvudmenyn i Bounce. Gå in på hemsidan med jämna mellanrum och kolla tips, råd och nyheter om spelen. Obs! Communicatorns telefon måste vara påslagen för att funktionen ska kunna användas. Aktivera inte telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefon eller där det kan orsaka störningar eller fara. Alternativ På menyn Options finns tre alternativ: Change Keys, Change Sound och Back. Med Change Keys kan du definiera om kontrolltangenterna. Med Change Sound anger du volymen på ljudeffekterna. Välj Back om du vill återgå till huvudskärmen. High Scores (Bästa resultat) Med High Scores visas en lista över dina bästa resultat i Bounce. Välj Back när du vill återgå till huvudskärmen.

30 Kontroller Med < och > på piltangenten flyttar du bollen åt vänster och åt höger. Om du trycker på mellanslagstangenten hoppar bollen. Om du vill byta kontrolltangenter väljer du Change Keys på menyn Options. Ändra storlek Bollen kan ändra storlek om den rör vid rätt objekt. En stor boll hoppar högre och rör sig snabbare än en liten boll. Den flyter också på vatten. Den lilla bollen kan ta sig igenom små öppningar. Demo Spelet innehåller många olika objekt. Om du vill ha en automatisk demonstration av funktionerna i spelet väljer du Instructions på menyn Start Game. Du kan när som helst avbryta demonstrationen genom att trycka på valfri tangent. Göra paus i spelet Du gör paus i spelet genom att trycka på tangenten Esc eller på någon av kommandoknapparna. När spelet är pausat kan du gå till menyn Options och definiera om tangenter eller justera ljudnivån. Du kan också avsluta eller återuppta spelet. Mellan nivåerna När en nivå är slut blir du tillfrågad om du vill spara spelet, ändra spelalternativen, avsluta spelet eller fortsätta. Om du vill spara spelet visas en lista över tidigare sparade spel, där bland annat nivån framgår. Om du väljer Options visas samma 25

31 26 lista som finns på menyn Options på huvudskärmen. Med End game avslutas det pågående spelet och du återgår till huvudskärmen. Med Continue går du till nästa spelnivå. Game over (Spelet slut) Spelet är slut när du har klarat av alla nivåer eller när du inte har några liv kvar. Om dina poäng är tillräckligt höga när spelet är slut kan du lägga till ditt namn i listan över de högsta resultaten. Triplepop Triplepop är ett snabbt, rörligt pusselspel där olikfärgade bubblor kommer inflygande från skärmens sidor och bildar en hög i mitten. Du kan få de fritt flygande bubblorna att landa var du vill genom att rotera högen. När du får tre bubblor av samma färg bredvid varandra så brister de med en smäll! Om du inte är tillräckligt snabb växer högen för mycket och du förlorar. Triplepop finns bara på engelska. Figur 8

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR... 12 LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR... 13 LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR... 13 INNEHÅLL...

INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR... 12 LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR... 13 LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR... 13 INNEHÅLL... ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Introduktion av gränssnittet................

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer