Handbok till program på cd-romskivan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok till program på cd-romskivan"

Transkript

1 Issue 1 SV Handbok till program på cd-romskivan Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia Mobile Phones Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden. Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RAE-3N uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

3 Innehåll...1 Installera programvara från cd-skivan...1 Fjärrsynkronisering...2 Konverteraren...6 Filläsaren (File viewer)...9 Notes (Anteckningar)...15 Multimediekonverteraren...19 Spel...22 Övrigt...34

4 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer information finns i Användarhandboken. TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först. STÖRNINGAR Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan. STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning. STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan. STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier. STÄNG AV VID SPRÄNGNING Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler. ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan. ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen. TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

5 RINGA SAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på. För att avsluta ett samtal trycker du på. Du tar emot samtal genom att trycka på. NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Håll nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det. GÖRA SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data. ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter. VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

6 1. Program på cd-romskivan Den här handboken innehåller information om program som kan installeras från cd-skivan som medföljer produktpaketet. Programmen finns i avsnitten Programvara till communicatorn och Programvara för PC. Observera att det finns särskilda handböcker till en del av programmen. De ligger i anslutning till programmen på cd-skivan. Installera programvara från cd-skivan De program och filer som finns på den här cd-skivan är färdiga att installeras på eller flyttas till communicatorn. Fortsätt med installationen så här: 1 Kontrollera att du har installerat PC Suite på datorn. PC Suite finns på cd-skivan som medföljer produktpaketet. 2 Sätt i cd-skivan i datorns cd-romenhet. 3 Gör något av följande: Anslut communicatorn till datorn med hjälp av adapterkabeln som medföljer produktpaketet. eller Förbered communicatorn och datorn för IR-anslutning. Mer information finns i Användarhandboken. 4 Cd-romskivan startas automatiskt. Om inte, startar du cd-gränssnittet genom att dubbelklicka på filen Nokia9210.exe i filstrukturen på cd-skivan. 5 Markera det program du vill installera och klicka på Installera. Tips! Mer information om hur du installerar programvara finns i Användarhandboken. 1

7 2 Tips! Använd communicatorns minneskort om du vill ha mer utrymme för program och filer från cd-skivan. Obs! Kom ihåg att installera programmen på det språk som används på communicatorn! Fjärrsynkronisering Med fjärrsynkroniseringsprogrammet för Nokia 9210 Communicator kan du via ett GSM-datasamtal synkronisera kalendern och kontaktförteckningen med olika Internet-program för kalender och adressbok samt med olika kontorslösningar som Lotus Notes. I programmet används SyncML-teknik för synkronisering. Inställningarna för fjärrserver kallas synkroniseringsprofiler. Du kan ange flera profiler om du ska synkronisera med flera servrar eller program. Obs! Information om SyncML-kompatibilitet kan du få från operatören eller från företagets helpdesk. Obs! Produkten innehåller programvara som utvecklats av The SyncML Initiative. Skapa en ny synkroniseringsprofil När du startar fjärrsynkroniseringen visas den aktuella synkroniseringsprofilen i huvudvyn under rubriken Fjärrsynkronisering. Om det inte finns någon profil visas texten <inga profiler definierade>. Så här skapar du en ny profil:

8 3 Figur 1 1 Om inga profiler har definierats trycker du på Ny. En dialogruta öppnas. Fortsätt med steg 4. 2 Om det finns minst en profil trycker du på Profilinställningar i huvudvyn för att visa tillgängliga profiler. 3 Om du vill skapa en ny profil utifrån en tidigare profil markerar du den som ska användas som utgångspunkt och klickar sedan på Ny. En dialogruta öppnas. 4 Ange följande: Sidan Normal Standardprofil: Minst en av de tillgängliga synkroniseringsprofilerna måste ha angivits som standard. Om du vill ange den här profilen som standard väljer du Ja. Standardprofilen visas i huvudvyn för snabb åtkomst. Profilnamn: Ange ett beskrivande namn för profilen. Exempel: Min kontorskalender. Varje profil måste ha ett unikt profilnamn. Internet-åtkomst/Internet-åtkomst/Värdadress/Port/HTTP-verifiering: Rätt värden kan du få från operatören eller systemadministratören. Tips! Om du lägger till en ny profil som baserats på en tidigare profil, väljer du de värden som stämmer bäst överens med den nya profilen. Tips! För att underlätta kan du markera den mest använda profilen som standard.

9 4 Användarnamn: Ditt användar-id för synkroniseringsservern. Rätt ID får du från operatören eller systemadministratören. Lösenord: Skriv lösenordet här. Av säkerhetsskäl visas lösenordet som asterisker (*****). Rätt lösenord får du från operatören eller systemadministratören. Obs! Knappen Inställningar är bara aktiv i fältet HTTP-verifiering. Sidan Data Figur 2 På den här sidan väljer du vilka data som ska synkroniseras med en server. 1 Markera programmet med piltangenterna och klicka på Ändra för att välja Ja eller Nej. 2 Om du vill ange inställningar för kalendern eller kontaktförteckningen väljer du Inställningar. En dialogruta öppnas. Ange följande: Kalenderfil/Kontakter: Tryck på Bläddra to för att välja en databas på communicatorn. Fjärrkalender/Fjärrkontakter: Vänd dig till operatören eller systemadministratören. Obs! Innan du kan synkronisera kalenderdata måste kalenderfilen finnas på communicatorn. Skapa en kalenderfil med programmet Kalender.

10 Synkronisera data 1 Kontrollera i huvudvyn att du har valt rätt profil. Tryck på Synk. Synkroniseringens status visas längst ner på skärmen. 2 Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar trycker du på Avbryt. 3 Ett meddelande visas när synkroniseringen har slutförts. Tryck på Visa logg om du vill öppna loggfilen eller på Stäng om du vill återgå till huvudvyn. Redigera befintliga serverprofiler 1 Välj Profilinställningar i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera med piltangenterna den profil som ska redigeras och tryck på Redigera. 3 Redigera profilen efter behov. Rätt värden kan du få från operatören eller systemadministratören, eller i dokumentationen. Mer information finns i Sidan Normal på sidan 3 och Sidan Data på sidan 4. 4 Klicka på Stäng för att godkänna ändringarna och stänga dialogrutan. Radera befintliga serverprofiler 1 Välj Profilinställningar i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera med piltangenterna den profil du vill radera och tryck på Radera. Synkronisera med en annan server 1 Välj Profilsynkronisering i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera en profil och välj Synk. 5

11 6 Visa synkroniseringslogg Du kan visa den senaste synkroniseringsloggen för en profil. 1 Välj Profilsynkronisering i huvudvyn. En lista över serverprofiler visas. 2 Markera en profil och välj Visa logg. I loggfilen ser du antalet poster som har uppdaterats, lagts till eller raderats. Konverteraren Du kan använda Konverteraren på Nokia 9210 Communicator när du vill konvertera måttenheter. Figur 3 Du startar konverteringsverktyget genom att välja en konverteringskategori i huvudvyn och trycka på Öppna.

12 Följande kategorier och enheter för konvertering finns: Konverteringskategori Enhet A Enhet B valuta USD EUR Yta fot 2 m 2 Energi kcal kj Längd mile km Massa lbs kg Effekt hk kw Tryck Pa bar Temperatur F C Tid d t Hastighet mph km/h Volym gal (am.) liter 7 Konverteringsverktyget för en viss konverteringskategori har två ramar. Se figur 3. Endast en ram i taget kan vara aktiv. Ramarna innehåller alltid värden som motsvarar varandra. Om värdet i någon av de två ramarna ändras, uppdateras den andra ramen automatiskt. Obs! Kalkylatorn har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma. Tips! Du förflyttar dig mellan ramarna med tabbtangenten.

13 8 Tips! Om du vill radera en valuta markerar du den och trycker på Menu. Välj sedan Arkiv > Radera valuta. Tryck på Radera. Ändra enheter Du kanske vill ändra de enheter som används i en viss konverteringskategori. Du kanske t.ex. vill konvertera från SEK i valutakategorin istället för från USD. 1 Välj Byt enhet i konverteringsverktyget för den kategori du vill ändra. En dialogruta öppnas. 2 Välj ett alternativ i listan eller sök i listan genom att skriva in en sträng i sökfältet. 3 Tryck på Välj om du vill godkänna ändringen och på Avbryt om du vill avbryta. Lägga till och redigera valutaenheter Obs! Endast valutaenheter kan redigeras, raderas och läggas till. 1 Markera och öppna valutakategorin. 2 Om du vill redigera en valuta markerar du den och väljer Öppna. Om du vill lägga till en valuta trycker du på Menu och väljer Arkiv > Ny valuta. En dialogruta öppnas. 3 Ange följande: Namn: Namnet på valutaenheten. Symbol: En förkortning för valutaenheten. 4 Tryck på Beräkna kurs om du vill ange följande: Kurs: Omvandlingskurs uttryckt i basenheten. En dialogruta öppnas. 5 Ange värdena för den nya valutaenheten och basvalutaenheten och välj Avbryt. 6 Godkänn ändringarna med Stäng.

14 Filläsaren (File viewer) I filläsaren (File viewer) kan du läsa filformat från olika text- och grafikredigerare. Du kan också öppna och extrahera arkiverade filer. Figur 4 Format som kan användas På cd-skivan finns fem installationsfiler för olika typer av filformat. Nedan finns en lista med tillgängliga installationsfiler och motsvarande filformat. 9 Installationsfil Filformat som kan användas Filtillägg som kan användas Alla installationsfiler MS_Powerpoint.sis Ren text Windows-bitmapp Portable Network Graphics Windows Metafile Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000 TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF PPT, POT, PPS

15 10 MS_Excel.sis MS_Office.sis Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/ 98/2000 Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000, Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/ 98/2000, Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/ 98/2000 Lotus v. 1/2/3/4/5/97/ Millenium XLS, XLC PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 Lotus_WP_AMI.sis Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 SAM WPD WordPerfect Graphic WPG Lotus Ami Draw SDW Computer Graphics Metafile CGM Other.sis: Bildformat Compuserve GIF Paintbrush GIF PCX, DCX TIFF (Tagged Image File Format) TIF, JPG, JIF

16 11 Other.sis: Textformat Other.sis: Arkiverade filer Other.sis: Andra format Internet Hypertext Markup Language Ren text vcard RTF-format Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress Microsoft Project Visio HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ MPP VSD Visa filer Obs! Vilka menyalternativ och kommandon som finns tillgängliga beror på filtypen. 1 Välj Filläsaren (File Viewer) i programmet Tillbehör och tryck på Enter. 2 Dialogrutan Öppna visas. 3 Tryck på Bläddra om du vill leta efter en fil som kan användas och tryck sedan på OK. Filen öppnas. Beroende på filtyp har du följande alternativ:

17 12 Alla filer Välj Zooma in och Zooma ut om du vill förstora eller förminska bilden. Tryck på Menu och välj Visa > Fullskärmsläge om du bara vill att dokumentets eller filens innehåll ska visas på skärmen. Du skickar filen genom att trycka på Skicka. Dialogrutan Skicka öppnas. Alternativen är Som e-post / Med IR. Bekräfta sändningen med Skicka. Du avslutar filläsaren med Stäng. Textdokument och bilder Tryck på Menu och välj Bild/Dokument> Anpassa bredd för att zooma filen så den passar skärmbredden. Välj Bild/Dokument > Anpassa till fönster för att zooma filen så den passar skärmen. Textdokument och kalkylblad På menyerna Dokument och Kalkylblad finns olika visningsalternativ: Vyn Oformaterat: Du väljer att visa texten som ett utkast genom att trycka på Menu och välja Dokument > Vyn Oformaterat eller Kalkylblad > Vyn Oformaterat. All text i dokumentet eller kalkylbladet visas då i ett och samma teckensnitt. Teckenformatering, styckejustering, avstånd och tabulatorer visas också. Inbäddade objekt visas inte i utkast. Normal vy: Du väljer normalvisning genom att trycka på Menu och välja Dokument > Normal vy eller Kalkylblad > Normal vy. I normalvisning visas alla teckensnitt och inbäddade objekt precis som i originaldokumentet.

18 Sidvy: Du väljer sidvyn genom att trycka på Menu och välja Dokument > Sidvy eller Kalkylblad > Sidvy. I sidvyn visas texten i dokumentet eller kalkylbladet som i originaldokumentet, inklusive radbrytningar, kolumner, marginaler, sidhuvuden, sidfötter och anteckningar. Bilder Tryck på Menu och välj Bild > Anpassa bredd för att zooma bilden så att den passar skärmbredden. Välj Bild > Anpassa till fönster för att zooma bilden så att den passar skärmen. Välj Bild > Rotera om du vill rotera bilden 90 grader medurs. Välj Bild > Återställ ursprungsinställningar om du vill visa bilden som den såg ut när den öppnades. Arkiverade filer Om du vill extrahera valda filer väljer du Extrahera. En dialogruta med målmappen öppnas. Om du vill extrahera alla filer i ett arkiv väljer du Extrahera allt. Om du vill visa alla filer i ett arkiv väljer du Visa. Du kan också sortera objekten i ett arkiv. Välj Redigera > Sortera efter och ange sorteringsvillkor. Följande alternativ finns: Namn/ Datum/Storlek. Välj Redigera > Sorteringsordning och ange sorteringsordning. Följande alternativ finns: Stigande/Fallande. Tips! När du tittar på ett textdokument kan du markera text, kopiera den till urklippet och klistra in den i andra program. 13

19 14 Tips! Kortkommandona för Nästa bild / Föregående bild är Shift-Ctrl-N och Shift-Ctrl-P. PowerPoint-presentationer Om du vill visa bilder trycker du på Menu och väljer Bild > Nästa bild / Föregående bild. Övriga alternativ på menyn Bild fungerar på precis samma sätt som på menyn Bild. Konfigurera alternativ i filläsaren Tryck på Menu och välj Visa > Alternativ. En dialogruta med två sidor öppnas. Ange följande: Sidan Visa Standardteckensnitt: Om du vill ange standardteckensnitt väljer du Ändra. Teckensnittsdialogrutan öppnas. Visa okända filer: Anger hur okända filtyper hanteras i filläsaren. Följande alternativ finns: Som text/som hexadecimal/visa inte. Visa filer som inte stöds: Anger hur okända filtyper hanteras i filläsaren. Följande alternativ finns: Fråga användare/öppna i registrerat program/som okänd. Sidan Annat Visa stödlinjer: Välj standardinställning för stödlinjer i kalkylblad. Följande alternativ finns Ja/Nej. Sortera arkiv efter: Välj standardsorteringsvillkor för arkivfiler. Följande alternativ finns: Namn/Datum/Type/Storlek. Sorteringsordning: Ange standardsorteringsordning. Alternativen är: Stigande/ Fallande. Du stänger dialogrutan med Stäng.

20 Notes (Anteckningar) Figur 5 Anteckningar är en enkel textredigerare där du kan skriva korta anteckningar och göra listor. Du kan skapa en lista genom att skriva flera anteckningar. En lista kan sorteras på olika sätt och också sparas som en anteckningsbok. I Anteckningar ingår många av de standardkommandon som brukar ingå i ordbehandlingsprogram. Notes finns bara på engelska. Lägga till och radera anteckningar och anteckningsböcker Om du vill lägga till en ny anteckning väljer du New note. Om du vill radera en anteckning trycker du på Menu och väljer File>Delete note. Om du vill lägga till en ny anteckningsbok trycker du på Menu och väljer File>New file. Du kan ha olika anteckningsböcker för olika ämnen. 15

21 16 Tips! Anteckningsvyn är bra om du behöver redigera stora textmängder. Den delade vyn är bra om du vill bläddra i en anteckningsbok. Tips! Ordräkningsfunktionen är praktiskt när du vill skicka en anteckning som ett SMS-meddelande. SMSmeddelandena får vara högst ca. 160-tecken långa. Vyer Du kan visa innehållet i en anteckning eller både i en anteckning och i en lista. Du väljer en vy genom att trycka på Menu och välja View > Split view/note view. Du går mellan vyerna i den delade vyn med Change Focus. Om du vill se aktuell vy i fullskärmsläge trycker du på Menu och väljer View > Full screen. Du återgår till normalvisning genom att trycka på Full screen igen. Formatera anteckningstexten 1 Markera den text som ska ändras. 2 Tryck på Menu och välj alternativ på menyn Format: Välj Font... om du vill ändra det teckensnitt som används i texten eller andra alternativ för fetstil, kursiv stil, understrykning och listpunkter. Räkna ord i en anteckning Tryck på Menu och välj Tools >Word count. Kontrollera stavning i en anteckning Om du har installerat stavningskontrollprogrammet kan du kontrollera stavningen i en anteckning. Gör så här: 1 Tryck på Menu och välj Tools > Spell check. 2 Om du vill ha fler förslag på okända ord markerar du Förslag och väljer Ändra.

22 Sortera anteckningar Du kan sortera anteckningar i en anteckningsbok så här: 1 Tryck på Menu, välj Tools > Sort by och välj sorteringsvillkor. Alternativen är Creation Date/Last Modified Date/Title. 2 Du väljer sorteringsordning genom att trycka på Menu, välja Tools > Sorting Order och sedan välja Ascending eller Descending. Inställningar Om du vill visa egenskaper för anteckningar trycker du på Menu och väljer Tools > Preferences. En dialogruta öppnas. Ange följande: Visa inställningar Show title of entries on Ange om listan ska visas till vänster eller till höger i den delade vyn. Note width Ange vilken bredd anteckningsvyn ska ha i den delade vyn. Du kan välja från 10 till 80%. Display Ange datumformat i statusfältet längst ner på skärmen. Alternativen är Last update date /Creation date. Egenskaper för anteckningar... Always start on a new note Du kan ange om en ny anteckning ska skapas automatiskt för användaren. Alternativen är No / Yes. Include in list Ange hur mycket text som visas i anteckningslistan i den delade vyn. Alternativen är First line / All text. Med alternativet First line visas bara anteckningens första rad. Med All text visas så mycket text som får plats. 17

23 18 Skriva ut anteckningar Om du vill skriva ut en anteckning trycker du på Menu och väljer File > Printing > Print... Om du vill ange sidlayout trycker du på Menu och väljer File > Printing > Page setup... Om du vill förhandsgranska sidan på skärmen innan du skriver ut den, trycker du på Menu och väljer File > Printing > Print preview... Söka efter anteckningar I sökdialogrutan kan du snabbt och enkelt söka efter och ersätta text i hela anteckningsboken. 1 Tryck på Menu och välj Edit > Find. 2 Skriv in den text du vill söka efter. Tryck på Ersätt och skriv in ersättningstexten. 3 Tryck på Alternativ om du vill förfina sökningen genom att ange skiftläge och matchning av hela ord eller delar av ord. 4 Tryck på Sök. Den aktuella anteckningen söks igenom först, och därefter övriga anteckningar i anteckningsboken. 5 Du går till nästa förekomst av texten genom att välja Sök nästa.

24 Multimediekonverteraren Multimediekonverteraren är ett PC-program. Med Multimediekonverteraren kan du konvertera vanliga videofilsformat till NIM-format som kan spelas upp på Nokia 9210 Communicator. Du kan också konvertera vanliga ljudfilsformat till WAVformat samt optimera ljudfiler med WAV-format för användning på Nokia 9210 Communicator. Du kan t.ex. använda en konverterad WAV-fil som ringsignal. Tips! NIM är en förkortning för filformatet Nokia Interleaved Multimedia. 19 Figur 6 Det finns stora fördelar med att använda konverteraren. När du konverterar en ljud- eller videofil blir den vanligtvis mycket mindre än den ursprungliga filen. För uppspelning på communicatorn krävs därför mindre systemresurser och uppspelningen blir jämnare. Många filer kan inte spelas upp alls på communicatorn om inte konvertering görs. När du spelar upp en WAV-fil på communicatorn är ljudkvaliteten bättre.

25 20 Obs! Multimediekonverteraren hanterar de flesta filer som kan spelas upp med Mediaspelaren i Windows. Vilka filer som kan hanteras beror på vilken version av Mediaspelaren du har samt vilka codec-enheter för ljud och video som är installerade på datorn. Vanligtvis kan Multimediekonverteraren hantera de flesta AVI-, WAV-, MPG- och MP3-filer. Optimera en ljudfil 1 Välj File > Open... på menyn. En dialogruta öppnas. 2 Gå till den ljudfil du vill konvertera och klicka på OK. Filinformationen överförs till fälten Original file till vänster i fönstret. I fälten visas filtyp, filstorlek och uppspelningstid. 3 Markera ett av de två alternativen i fältet Audio format: Low compression: Högsta ljudkvalitet Normal compression: Något lägre ljudkvalitet, men avsevärt mindre filstorlek 4 Klicka på Convert. Filinformationen för den konverterade filen överförs till fälten Converted file till höger i fönstret. 5 Välj File > Save As på menyn för att spara den nya filen.

26 Konvertera en videofil 1 Välj File > Open... på menyn. En dialogruta öppnas. 2 Gå till den videofil du vill konvertera och klicka på OK. Filinformationen överförs till fälten Original file till vänster i fönstret. I fälten visas filtyp, filstorlek och uppspelningstid. 3 Markera ett av de två alternativen i fältet Video quality: Smooth motion, small image size: Högsta möjliga bildrutefrekvens. Normal motion, normal image size: Normal bildstorlek och något mindre jämna rörelser. 4 Om filen innehåller både video och ljud, väljer du ett av de två alternativen i fältet Audio format: Music, normal compression: Använd det här om källfilen innehåller musik eller någon annan typ av material där hög ljudkvalitet krävs. Voice, high compression: Om originalfilen endast innehåller tal eller om liten filstorlek är viktigare än ljudkvaliteten. 5 Klicka på Convert. Filinformationen för den konverterade filen överförs till fälten Converted file till höger i fönstret. 6 Välj File > Save As på menyn för att spara den nya filen. Obs! Under själva konverteringen kan du inte spela upp filerna. Du kan använda PC Suite for Nokia 9210 Communicator när du vill kopiera de konverterade filerna till communicatorn. Mer information finns i PC Suitehandboken på cd-skivan i produktpaketet. Tips! Bildrutefrekvens anger med vilken frekvens bildrutorna, de enskilda bilderna som i följd skapar rörelseillusionen, ska visas i en film eller en video. Bildrutefrekvensen mäts i bildrutor per sekund. Ju färre bildrutor, desto hackigare blir videofilmen. Tips! Du kan spela upp originalfilen före konverteringen och den konverterade filen efter konverteringen. Använd kontrollerna under skärmarna för förhandsgranskning för att starta, göra paus i och stoppa uppspelningen. 21

27 22 Tips! Om du vill ha Nokias speltjänster kan du gå med i Club Nokia på Spel Communicatorn är inte bara ett effektivt arbetsredskap du kan ha roligt med den också. I det här avsnittet hittar du intressanta spel som du kan installera på Nokia 9210 Communicator. Installation Anslut Nokia 9210 Communicator till datorn. Starta cd-skivan, markera önskat spel i mappen Programvara till communicatorn/spel och tryck på Installera. Bounce I spelet Bounce styr du en liten boll runt i en farlig värld. På varje nivå studsar och rullar du bollen, undviker faror och samlar ringar ( hoops ) som behövs för att låsa upp utgången till nästa nivå. Använd gummiklossar för att studsa högre eller använd tyngdkraften baklänges för att nå de svåra ringarna ( Hoops ). Instruktionerna finns i spelet. Bounce finns bara på engelska. Figur 7

28 Systemkrav För Bounce krävs minst 1,5 Mb ledigt minne och 800 kb ledigt diskutrymme på din Nokia 9210 Communicator. Börja spela Bounce 1 Markera Bounce-ikonen i listan Tillbehör med hjälp av piltangenterna och välj Öppna. 2 När den animerade Bounce-logotypen visas trycker du på valfri tangent för att komma till huvudmenyn. 3 Du använder piltangenterna för att markera önskat alternativ på menyn och trycker på Enter för att välja alternativet. Huvudfönster Menyn i huvudfönstret innehåller fem alternativ: Start Game, Online, Options, High Scores och Quit. Om du vill välja Quit trycker du på > på piltangenten och trycker på Enter eller den nedersta kommandoknappen. Start Game (Börja spela) På menyn Start Game finns fyra alternativ: New Game, Continue, Instructions och Back. Med New Game startar du ett nytt spel på nivå 1. Med Continue går du till menyn Fortsätt. Med Instructions startas en automatisk demonstration av spelfunktionerna. Med Back återgår du till huvudskärmen. 23

29 24 Fortsätt Menyn Continue kan innehålla upp till fyra sparade spel. För varje sparat spel visas nivån samt antalet återstående liv. När du väljer ett sparat spel börjar spelet om från början på den sparade nivån, med det antal liv som du hade kvar när du sparade spelet. När du laddar ett sparat spel har du noll poäng. Det enda sättet att få maximal poäng är alltså att klara alla spelnivåer i en följd! Med Back återgår du till huvudskärmen. Online Om du väljer alternativet Online kan du ansluta till spelhemsidan för Nokia 9210 Communicator. Observera att din communicator måste vara konfigurerad för åtkomst till Internet för att detta ska fungera. När du stänger webbläsaren kommer du tillbaka till huvudmenyn i Bounce. Gå in på hemsidan med jämna mellanrum och kolla tips, råd och nyheter om spelen. Obs! Communicatorns telefon måste vara påslagen för att funktionen ska kunna användas. Aktivera inte telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefon eller där det kan orsaka störningar eller fara. Alternativ På menyn Options finns tre alternativ: Change Keys, Change Sound och Back. Med Change Keys kan du definiera om kontrolltangenterna. Med Change Sound anger du volymen på ljudeffekterna. Välj Back om du vill återgå till huvudskärmen. High Scores (Bästa resultat) Med High Scores visas en lista över dina bästa resultat i Bounce. Välj Back när du vill återgå till huvudskärmen.

30 Kontroller Med < och > på piltangenten flyttar du bollen åt vänster och åt höger. Om du trycker på mellanslagstangenten hoppar bollen. Om du vill byta kontrolltangenter väljer du Change Keys på menyn Options. Ändra storlek Bollen kan ändra storlek om den rör vid rätt objekt. En stor boll hoppar högre och rör sig snabbare än en liten boll. Den flyter också på vatten. Den lilla bollen kan ta sig igenom små öppningar. Demo Spelet innehåller många olika objekt. Om du vill ha en automatisk demonstration av funktionerna i spelet väljer du Instructions på menyn Start Game. Du kan när som helst avbryta demonstrationen genom att trycka på valfri tangent. Göra paus i spelet Du gör paus i spelet genom att trycka på tangenten Esc eller på någon av kommandoknapparna. När spelet är pausat kan du gå till menyn Options och definiera om tangenter eller justera ljudnivån. Du kan också avsluta eller återuppta spelet. Mellan nivåerna När en nivå är slut blir du tillfrågad om du vill spara spelet, ändra spelalternativen, avsluta spelet eller fortsätta. Om du vill spara spelet visas en lista över tidigare sparade spel, där bland annat nivån framgår. Om du väljer Options visas samma 25

31 26 lista som finns på menyn Options på huvudskärmen. Med End game avslutas det pågående spelet och du återgår till huvudskärmen. Med Continue går du till nästa spelnivå. Game over (Spelet slut) Spelet är slut när du har klarat av alla nivåer eller när du inte har några liv kvar. Om dina poäng är tillräckligt höga när spelet är slut kan du lägga till ditt namn i listan över de högsta resultaten. Triplepop Triplepop är ett snabbt, rörligt pusselspel där olikfärgade bubblor kommer inflygande från skärmens sidor och bildar en hög i mitten. Du kan få de fritt flygande bubblorna att landa var du vill genom att rotera högen. När du får tre bubblor av samma färg bredvid varandra så brister de med en smäll! Om du inte är tillräckligt snabb växer högen för mycket och du förlorar. Triplepop finns bara på engelska. Figur 8

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer