Bokslutskommuniké Januari December 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké Januari December 2003"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9 (0,0) MSEK Nettoomsättningen fjärde kvartalet 622,1 (640,5) MSEK, -3 % Resultat efter skatt fjärde kvartalet -3,4 (23,8) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar fjärde kvartalet -1,4 (-7,7) MSEK - Åtgärdsprogrammet framgångsrikt, minskade kostnader med 21 MSEK jämfört med föregående år Resultatet för fjärde kvartalet blev i linje med bolagets förväntningar mot bakgrund av att fjärde kvartalet normalt är årets svagaste kvartal. Den brukliga säsongsväxlingen kring årsskiftet illustreras av att försäljningen i januari i år blir ca 360 MSEK, att jämföra med 184 MSEK i december. Normalt är januari den starkaste försäljningsmånaden och december den svagaste. KONCERNEN I SAMMANFATTNING (MSEK) Okt dec Okt - dec Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 Bruttomarginal % 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 varav goodwillavskrivningar -2,1-2,5-8,8-9,9 Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 För vidare information och frågor: Koncernchef/VD Lennart Käll, tel , mobilnr , vvd/finansdirektör Katarina Sjögren Petrini tel , mobil , Ticket Travel Group AB (publ), org.nr Värmdövägen 84, Box 151, Nacka Tel Fax E-post Hemsida Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flygbolag. Verksamheten bedrivs i ca 100 butiker samt via telefon och Internet i Sverige och Norge. Tickets omsättning uppgår till ca 3 miljarder och bolaget har ca 400 anställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

2 MARKNAD Efterfrågan till länderna i östra Medelhavet minskade under årets första månader som en följd av kriget i Irak men ökade åter i och med att kriget upphörde. Spridningen av lungsjukdomen sars i början av året ledde till en osäkerhet bland resenärer till Sydostasien, med många ombokningar och avbokningar som följd. Under fjärde kvartalet märktes ett ökat intresse för långresor västerut till destinationer som gynnas av en lägre dollarkurs t ex Brasilien, Cuba, Dominikanska republiken och USA. Den inledande försäljningen av charterresor inför sommaren 2004 visade att lågprisländerna i östra Medelhavet fortsatte att öka i popularitet och att kunderna i allt högre grad söker en aktiv semester. Det totala utbudet av charterresor minskade under, både i Sverige och Norge, med drygt 15 % jämfört med föregående år. Lågprisflyget har under etablerat sig på allvar i både Norge och Sverige. Lågprisbolagen såsom Sterling, Nordic Airlink, Ryanair och Norweigan Air Shuttle tar marknadsandelar av de etablerade flygbolagen och av charterbolagen. Tillkomsten av lågprisflygbolag har dessutom utökat resemarknaden. En undersökning genomförd av Skavsta flygplats under sommaren visar att 63 % av deras resenärer inte hade rest om det inte varit lågpris samt att 85 % hävdade att de kommer att resa oftare på grund av billiga resor. VERKSAMHETEN Tickets försäljning minskade under året med 10 % jämfört med föregående år. I lokal valuta minskade försäljningen med 8 %. Försäljningsnedgången var ett resultat av kriget i Irak och det världspolitiska läget, det allmänna konjunkturläget samt spridningen av sars, främst i Sydostasien. Under året har Ticket ökat sin marknadsandel av den totala försäljningen av charter- och paketresor. Tickets försäljning under fjärde kvartalet minskade med 3 %. I lokal valuta ökade försäljningen med 1 %. Delar av charterprogrammen för sommaren 2004 lanserades under tredje kvartalet, vilket tidigare år skett under fjärde kvartalet. Med hänsyn till den vikande marknaden i början av igångsatte Ticket i februari ett nytt åtgärdsprogram, utöver de som avslutades under, med syfte att minska kostnaderna med 20 MSEK. Ticket överträffade målet och kostnadsbesparingen uppgick till 21 MSEK jämfört med. Totalt har Tickets samtliga åtgärdsprogram minskat kostnaderna med 70,3 MSEK jämfört med år Minskningen av kostnaderna innebär att break-evennivån för Ticket (vid en given produktmix) har sänkts med cirka 20 %. Samtliga beräkningar ovan är exklusive valutaeffekter och försäljnings- och administrationskostnader i det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB. I Sverige var 64 butiker i drift vid periodens utgång, inklusive internetbutik. I Norge var vid periodens utgång 34 butiker i drift, inklusive internetbutik. Under året har en ny butik öppnats i Norge samt två butiker lagts ned i Sverige och en i Norge. På samtliga berörda platser, förutom en, finns andra Ticketbutiker. Nedläggningarna bedöms därmed ha en begränsad effekt på försäljningen. Medelantalet årsanställda uppgick under perioden till 388 (445). Försäljningen per årsanställd har ökat med 4 % jämfört med föregående år. Ticket inledde under fjärde kvartalet samarbete i Sverige och Norge med charterarrangören STS Solresor. Därmed har Ticket alla de stora charterarrangörerna i sortimentet. STS Solresor har i Sverige cirka passagerare per år och i Norge cirka passagerare per år. Tickets långsiktiga målsättning är att stå för 20 procent av STS totala försäljning. Det treåriga avtalet mellan Ticket och STS Solresor innebär även att Ticket kommer att sälja STS Solresor on-line på ticket.se och ticket.no.

3 Tickets satsning på internet fortsätter och under fjärde kvartalet lanserades en enkel och snabb bokningstjänst för flygbiljetter från de flesta ledande flygbolagen. På ca 10 sekunder presenteras det lägsta priset med garanterad tillgänglighet till tusentals destinationer över hela världen. Första sökningen ger både lägsta pris och platstillgång på resan. Flygbokningssystemet är ett steg i Tickets offensiva satsning på internet. Målet är att erbjuda kunderna en mer dynamisk paketering där kunden själv kan paketera sin resa genom att välja flyg, hotell och hyrbil. Tickets kunder rör sig mellan olika kanaler i sitt sökande efter resa; telefon, butik och internet. Den nya flygbokningen ger kunden möjlighet att kontakta valfri Ticketbutik om de vill ha hjälp eller har frågor om sin bokning. Tidigare under året har Fritidsresor och Ticket lanserat ett användargränssnitt/bokningsdialog som gör det möjligt att boka Fritidsresors produkter on-line på ticket.se och ticket.no med samma enkla förfarande som på Fritidsresors webbplatser i både Sverige och Norge. Bokningsdialogen är den första på marknaden där bokningen registreras hos Ticket. Detta underlättar för kunden eftersom hon vid eventuella frågor eller ändringar kan ringa eller besöka vilken Ticketbutik som helst. Därmed stärker detta användargränssnitt Tickets flerkanalstrategi som bygger på att kunden ska möta en likvärdig tjänst i samtliga kanaler. On-lineförsäljningen på ticket.se och ticket.no har ökat markant efter lanseringen av flygbokningen och charterbokningen. Antalet besökare på ticket.se och ticket.no har under året ökat med cirka 20 % jämfört med föregående år. Under året togs Tickets nya kunddatabas i drift. Samtliga butiker i Sverige är uppkopplade. Kunddatabasen ger Ticket möjlighet att effektivisera och förbättra säljprocessen samtidigt som det ger nya möjligheter till effektiv kommunikation med Tickets kunder. I det nya säljstödsystemet finns kundens historik tillgänglig on-line både för pågående och avslutade bokningar, vilket ger en förbättrad möjlighet att göra ett effektivt försäljningsavslut. Kunddatabasen ger Ticket en möjlighet att segmentera kundbasen och bearbeta den så att kunden får ett mer individuellt och anpassat erbjudande. För att understryka Tickets fokus på försäljning genomfördes en omorganisation under fjärde kvartalet. En plattare organisation skapades med kortare avstånd mellan ledningsgrupp och säljprocess och med färre regionala försäljningschefer. Butikscheferna omvandlas till säljchefer med tydligare säljfokus, och stabsfunktionera fick en tydligare servicefunktion där säljcheferna har ett större ansvar för att identifiera och agera på kundernas efterfrågan. NETTOOMSÄTTNING Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 2 819,1 (3 118,5) MSEK, vilket innebar en minskning med 10 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 8 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 943,5 (2 048,8) MSEK, en minskning med 5 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen för perioden till 875,6 (1 069,7) MSEK, en minskning med 18 %. I lokal valuta uppgick minskningen till 14 %. Okt-dec Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 622,1 (640,5) MSEK, en minskning med 3 %. I lokal valuta ökade nettoomsättningen med 1 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 444,5 (420,9) MSEK, en ökning

4 med 6 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 177,6 (219,6) MSEK, en minskning med 19 %, i lokal valuta en minskning med 8 %. RESULTAT Rörelseresultatet i koncernen uppgick för helåret till -12,7 (-9,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,9 (0,0) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (24,3) MSEK. I resultatet föregående år ingick vinst vid avyttring av dotterbolaget Worldwide Ticket AB med 23,7 MSEK och uppskjuten skatteintäkt med 10,7 MEK. Koncernens bruttomarginal uppgick till 9,8 (10,4) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Försäljnings- och administrationskostnaderna i koncernen uppgick till 288,8 (339,5) MSEK, en minskning med 50,7 MSEK. I föregående års siffror ingick det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket ABs försäljnings- och administrationskostnader med 22,1 MSEK. Exklusive WorldWide och valutaeffekter uppgick minskningen till 21,0 MSEK. Rörelseresultatet i den svenska verksamheten uppgick till 2,8 (-4,4) MSEK och före goodwillavskrivningar till 4,6 (-1,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick till -15,5 (-10,7) MSEK och före goodwillavskrivningar till -8,5 (-3,3) MSEK. Okt-dec Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till -3,5 (-10,2) MSEK och före goodwillavskrivningar till -1,4 (-7,7) MSEK. I föregående års rörelseresultat ingick en jämförelsestörande post avseende återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket motsvarande 5,2 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (23,8) MSEK. Koncernens bruttomarginal för kvartalet uppgick till 10,4 (11,2) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Den svenska verksamhetens rörelseresultat under kvartalet uppgick till 1,5 (-8,5) MSEK och före goodwillavskrivningar till 1,9 (-7,9) MSEK. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick under kvartalet till -5,0 (-6,9) MSEK och före goodwillavskrivningar till -3,3 (-5,1) MSEK. Information per verksamhetsområde Nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % * % * Sverige 444,5 420, , ,8-5 Norge 177,6 219,6-19 (-8) 875, ,7-18 (-14) Koncernen 622,1 640,5-3 (1) 2 819, ,5-10 (-8) Rörelseresultat (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5-8,5-2,8-4,4 - Norge -5,0-6, ,5-10,7 - Jämförelsestörande post ** - 5, ,2 - Koncernen -3,5-10, ,7-9,9 -

5 Resultat efter skatt (MSEK) Okt-dec Okt-dec Förändring 6) Förändring 6) % % Sverige 1,5 29,1-95 3,0 33,1-91 Norge -4,9-5, ,9-8,8 - Koncernen -3,4 23, ,9 24,3 - * Samtliga förändringar som omnämns inom parantes är beräknade i lokal valuta. ** Jämförelsestörande post år avsåg återföring av tidigare avsättning Dreamticket.. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick till 49,1 (64,5) MSEK och räntebärande skulder till 8,0 (12,0) MSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 (25,3) MSEK. Det försämrade utfallet jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av det försämrade resultatet, extra utbetald skatt samt avslut av hedge avseende optionsprogram. Utbetalningen av skatt på 11,9 MSEK berodde i huvudsak på att tidigare yrkade skattemässiga avdrag senarelagts av Skattemyndigheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,8 (20,3) MSEK. I föregående års siffra ingick försäljning av dotterbolaget WorldWide Ticket AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,0 (-4,0) MSEK. Soliditeten per balansdagen uppgick till 24,6 (31,1) % och koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 66,1 (95,8) MSEK. SYNTETISKA OPTIONER Styrelsen i Ticket har efter beslut utfärdat syntetiska optioner till koncernchef Lennart Käll. Lösenkursen uppgår till 8,15 kronor, priset per option till 1,30 kronor och löptiden till och med den 16 juni Genomsnittlig börskurs för Tickets aktie var 6,26 kronor under mätperioden juni. Värderingen av optionerna har utförts av Handelsbanken Capital Markets. Styrelsen bedömer att värderingen har skett på affärsmässig grund. För att gardera sig mot de eventuella ekonomiska effekterna av de syntetiska optionerna har Ticket hedgat denna risk genom att parallellt teckna ett aktieswapavtal med samma löptid som optionsprogrammet. Avtalet innebär att Ticket säkrar risken vid en kursuppgång på Ticket-aktien, men inte vid en nedgång. Värdeförändringen av optionerna och aktieswappen bokas kvartalsvis som en justering av gjorda avsättningar och som en personalkostnad. Under perioden har resultatet belastats med 0,2 MSEK avseende optionsprogrammet. Optionsprogrammet riktat till ledande befattningshavare med löptid t o m 28 februari har inte lett till någon utbetalning till optionsinnehavarna och inte till någon kostnad för Ticket. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 3,3 (4,3) MSEK. Investeringarna avsåg främst IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 15,1 (21,7) MSEK. MODERBOLAGET Nettoomsättningen uppgick under året till 43,8 (44,4) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (-1,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,7 (5,5) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av utdelning från dotterbolag. Likvida medel uppgick per balansdagen till 35,0 (26,9) MSEK. Investeringar uppgick under året till 2,4 (0,8) MSEK.

6 REDOVISNINGSPRINCIPER Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Intäktsredovisningen är i överensstämmelse med branschpraxis, Svenska Resebyråföreningens rekommendation. NY KONCERNCHEF OCH VD Lennart Käll tillträdde den 1 augusti som ny koncernchef och Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ). Lennart har en bred erfarenhet som ledare inom försäljning och marknadsföring samt under många år som VD. Han har tidigare varit VD för ICA Banken och SEB Finans. VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Katarina Sjögren Petrini utsågs i juli till Vice Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ) och förenar detta med sin nuvarande befattning som direktör för Finans, Ekonomi och IT. STYRELSE Rolf Svahn, som varit ledamot av Tickets styrelse sedan 1992, avgick av personliga skäl ur styrelsen i juli. FRAMTIDSUTSIKTER Återhämtningen i privatresemarknaden efter Irakkriget gick snabbare än förväntat. Tickets bedömning är att utvecklingen framöver främst kommer att påverkas av privatekonomiska faktorer. Undersökningar i Sverige och Norge genomförda av Sifo och norsk Gallup visar att svenskar och norrmän helst av allt lägger mer pengar på resor före hemmabio, DVD, möbler och sparande. Det stärker Tickets bedömning att det inte skett någon grundläggande och långsiktig förändring i privatpersoners önskan att resa på utlandssemester. Tickets organisation och kostnadsmassa är nu så bantad att en efterfrågan framöver på normala nivåer skulle resultera i en god resultatutveckling. Tickets lönsamhetsmål är att nå ett rörelseresultat, före goodwillavskrivningar, på 1,3 procent av nettoomsättningen. Tillväxtmålet är att i genomsnitt öka omsättningen med procent per år. För den kommande treårsperioden är uppfyllandet av lönsamhetsmålet överordnat tillväxtmålet. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen kommer att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH KOMMANDE RAPPORT- TILLFÄLLEN Ticket Travel Group ABs ordinarie bolagsstämma hålls på Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 30 mars 2004 kl 18:00. Särskild kallelse kommer att införas i dagspress under vecka 9. Under vecka 11 kommer årsredovisningen för verksamhetsåret att distribueras till aktieägarna.

7 Rapporter för 2004 lämnas enligt följande: - Delårsrapport för januari mars den 22 april Delårsrapport för januari juni den 22 juli Delårsrapport för januari september den 21 oktober Bokslutskommuniké för januari december 2004 den 2 februari 2005 Nacka den 2 februari 2004 Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Okt dec Okt - dec % 6) Nettoomsättning 1) 622,1 640, , ,5-10 Biljett- och arrangemangskostnader -557,2-568, , ,4-9 Bruttoresultat 64,9 71, ,9 324,1-15 Försäljnings- och administrationskostnader 2), 3) -68,3-87, ,8-339,5-15 Jämförelsestörande poster 4) - 5,2-5,2 Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2) -0,1 0,2 1,2 0,3 Rörelseresultat -3,5-10,2-12,7-9,9 Resultat vid avyttring dotterbolag - 23,7-23,7 Resultat från finansiella investeringar 0,1-0,4 0,8-0,2 Resultat efter finansiella poster -3,4 13,1-11,9 13,6 Skatt på årets resultat - 10,7-10,7 Resultat efter skatt -3,4 23,8-11,9 24,3 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie 5), SEK -0,19 1,35-0,68 1,38 Eget kapital per genomsnittligt antal aktier, SEK 3,76 5,45 Förändring Förändring % 6) KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Goodwill 101,7 127,8 Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,5 Materiella anläggningstillgångar 7,9 11,9 Finansiella anläggningstillgångar 28,4 30,4 Övriga omsättningstillgångar 81,1 73,0 Kassa och bank 49,1 64,5 Summa tillgångar 268,5 308,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 66,1 95,8 Avsättningar 4,8 11,6 Räntebärande skulder 8,0 12,0 Övriga kortfristiga skulder 189,6 188,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 268,5 308,1 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -19,7 10,0 Förändringar i rörelsekapital 10,1 15,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,6 25,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 20,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar -10,4 45,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,0-4,0 Förändring likvida medel -14,4 41,6

9 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) Ingående balans 95,8 63,1 Årets resultat -11,9 24,3 Omräkningsdifferenser -17,8 8,4 Utgående balans 66,1 95,8 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER 6) (Procent) Okt-dec Okt-dec Bruttomarginal 10,4 11,2 9,8 10,4 Rörelsemarginal Neg Neg (neg) Neg Neg (neg) Rörelsemarginal före goodwillavskrivning Neg Neg (neg) Neg 0,0 (neg) Vinstmarginal Neg 3,7 (2,9) Neg 0,8 (0,6) Sysselsatt kapital (MSEK) 74,1 107,8 Avkastning på sysselsatt kapital Neg 18,9 (13,4) Avkastning på eget kapital Neg 30,5 (24,0) Soliditet 24,6 31,1 Samtliga nyckeltal som omnämns inom parantes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster Definitioner: Bruttomarginal: Rörelsemarginal: Rörelsemarginal före goodwillavskrivning: Vinstmarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Soliditet: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar i förhållande till nettoomsättning Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital Eget kapital i förhållande till balansomslutning KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION 1) Nettoomsättning En resebyrå kan uppträda som agent såväl för leverantörer som för kunder, men också i eget namn. För att möjliggöra jämförelse med andra företag inom branschen och därmed ge möjlighet för att bedöma verksamheten presenterar Ticket värdet av den försäljning som genereras och registreras i butikerna, dvs kundpriset, som nettoomsättning. Tickets verksamhet påverkas främst av - förändringar i total försäljning - höjda/sänkta ersättningar från leverantörer och kunder För att förstå Tickets verksamhet är relationen mellan bruttoresultat och försäljning högst väsentlig. Grunden för mätning och bedömning av marknadsandelar är försäljningen till kund. Den nettoomsättning som redovisas i resultaträkningen består av följande komponenter:

10 Försäljning som agent Ticket uppträder som agent för reseproducenten eller researrangören när resebyrån ställer ut och förmedlar biljetter avseende flyg- och båttransporter, paketresor samt liknande bevis för andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc. Egen fakturering som agent Vid egen fakturering som agent betalar kunden för den förmedlade resan till Ticket. Ticket betalar sedan i sin tur reseproducenten eller researrangören beloppet efter avdrag för avtalad ersättning. Ticket tar också ibland ut en ersättning från kunden. Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent Vid denna typ av fakturering utför Ticket en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning. Det sker främst vid bokning av charterresor där kunden betalar priset för resan direkt till charterarrangören. Resebyrån erhåller ersättning från arrangören eller producenten, efter det att tjänsten utförts. Försäljning i eget namn En resebyrå agerar ibland som arrangör av paketresor. En paketresa är sammansatt av flera olika resetjänster, såsom transport-, logi-, restaurang-, färdledartjänster m fl. tjänster. Som researrangör står resebyrån i enlighet med lagen om paketresor som ansvarig gentemot resenären. Ticket har under året inte agerat som arrangör av paketresor. Under föregående år ingick dotterbolaget Worldwide Ticket AB i koncernen men dess försäljning i eget namn omfattade endast en marginell del av koncernens omsättning varför den inte särredovisas i specifikationen nedan. Specifikation av nettoomsättning (MSEK) Okt-dec Okt-dec Försäljning som agent: Egen fakturering som agent 204,8 240,5 837,8 962,7 Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent 417,3 400, , ,8 Nettoomsättning 622,1 640, , ,5 2) Avskrivningar I försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och -kostnader ingår avskrivningar enligt nedan: (MSEK) Okt-dec Okt-dec Avskrivningar fördelning: Goodwill -2,1-2,5-8,8-9,9 Övriga avskrivningar -1,5-2,5-6,3-11,8 Totalt -3,6-5,0-15,1-21,7 3) Syntetiska optioner Under året har förändring i avsättning för syntetiska optioner påverkat resultatet positivt med 0,1 (-0,6) MSEK. Total kostnad för året uppgick till 0,2 (1,4) MSEK avseende optionsprogrammet. 4) Jämförelsestörande poster (MSEK) Okt-dec Okt-dec Återföring avsättning Dreamticket - 5,2-5,2 Totalt - 5,2-5,2 5) Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt föreligger. 6) Beräkningar är gjorda med TSEK som bas.

Delårsrapport Januari Juni 2003 Ticket Travel Group AB (publ)

Delårsrapport Januari Juni 2003 Ticket Travel Group AB (publ) Delårsrapport Januari Juni Ticket Travel Group AB (publ) För vidare information och frågor, kontakta VD Mats Frid, 08-702 66 10, 070-515 90 10 eller Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini 08-702 66 26,

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2006 Stark försäljning första kvartalet och fördubblat resultat

Delårsrapport januari mars 2006 Stark försäljning första kvartalet och fördubblat resultat Ticket Travel Group Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari mars Stark försäljning första kvartalet och fördubblat resultat Första kvartalet Försäljning 962,4 (867,9) MSEK, +11%, i lokal valuta

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Apr - Jun Apr - Jun 2004

Apr - Jun Apr - Jun 2004 Delårsrapport Januari Juni = - Försäljning* 1 609,3 (1 432,0) MSEK, +12 %, i lokal valuta +16 % - Nettoomsättning* 152,8 (135,2) MSEK, +13 %, i lokal valuta +16 % - Resultat efter skatt 10,5 (-13,9) MSEK

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Jul - Sep Jul - Sep 2004

Jul - Sep Jul - Sep 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER = - Försäljning* 2 471,2 (2 197,0) MSEK, +12 %, i lokal valuta +15 % - Nettoomsättning* 234,7 (210,0) MSEK, +12 %, i lokal valuta +14 % - Resultat efter skatt 19,8 (-8,5)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2001 Ticket Travel Group AB (publ)

Delårsrapport Januari Juni 2001 Ticket Travel Group AB (publ) Delårsrapport Januari Juni Ticket Travel Group AB (publ) Vidare information och frågor, kontakta VD Dag Tveterås, 070-313 71 80 eller 08-702 66 10 Tryckt version av denna delårsrapport kan beställas på

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer