Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)"

Transkript

1 Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum Designtävlingen Europa Tävlingen ) har individer eller grupper av individer som är över 18 år den 26 februari 2008 och som är bosatta i Finland, Frankrike, Israel, Italien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien, Rumänien eller Tyskland. Anställda hos Freescale Semiconductor Inc. ( Freescale ) eller dess dotterbolag, dess representanter eller annons-, reklam- och produktionsbyråer samt deras familjemedlemmar eller sammanboende är inte berättigade att delta. Den som är bosatt i ett land, en provins eller en delstat där tävlingen är förbjuden, beskattad eller på annat sätt begränsad enligt nationell, federal, delstatlig eller lokal lag eller förordning är heller inte berättigad att delta. Deltagare som är bosatta i ett land, en delstat eller en provins som förbjuder oregistrerade tävlingar eller kräver att Freescale ställer säkerhet är inte berättigade att delta. Freescale frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för person som anmäler sig där detta är olagligt. Tävlingsdatum: Tävlingen börjar den 26 februari 2008 kl och avslutas den 7 oktober 2008 kl CET. 26 februari 2008: Registreringen för Tävlingen öppnar 23 maj 2008: Deadline för designförslag Vecka : Freescale presenterar 5 finalister 1 september 2008: Deadline för inlämning av de 5 finalisternas prototyper till Freescale Vecka : Freescale inbjuder de 5 finalisterna till Freestyle Technology Forum ( FTF ) i Paris Vecka : Freescale anmodar tävlingsdeltagarna och dem som registrerats för Freestyle Technology Forum Paris ( FTF Paris ) och Freestyle Technology Forum Milano ( FTF Milano ) att rösta om första-, andra- och tredjepristagarna. 6 oktober 2008: De 5 finalisterna kommer till FTF i Paris och demonstrerar sina prototyper 7 oktober 2008: De 5 finalisterna reser hem från FTF Paris Allmän tävlingsinformation: Tävlingen går ut på att deltagarna utvecklar en applikation avsedd för en miljövänlig konsumentprodukt där en eller en kombination av Freescales produktfamiljer används enligt beskrivningen på I dessa Officiella regler avses med du varje individ som önskar delta i Tävlingen. Med Deltagare avses alla personer som har registrerat sig i Tävlingen som deltagare. Tävlingen består av 3 omgångar. I omgång 1 skall Deltagarna bekanta sig med en eller flera av Freescales produktfamiljer genom att ladda ner teknisk dokumentation och besvara ett kort test. Deltagarna i omgång 2 väljs ut bland dem som besvarat minst sex av de tio testfrågorna korrekt. Deltagare som går vidare till omgång 2 erbjuds ett gratis hårdvaruverktyg* (fraktkostnaden, dock högst $ x (USD), betalas av deltagaren) samt en version av CodeWarrior Special Edition. Deltagarna kan välja att få rabatt på andra verktygsprogram som finns att köpa på Freescales Buy Direct. Rabatterna definieras på * ZigBee -produktfamiljen är inte gratis, men erbjuds med 50 % rabatt. * MPC8544-produktfamiljen är inte gratis, men erbjuds med 50 % rabatt. * i.mx-produktfamiljen förutsätter tillgänglighet

2 Deltagarna i omgång 2 har möjlighet att delta i virtuella labb när de finns tillgängliga, men detta är inget krav för att gå vidare till nästa omgång. I omgång 3 skall deltagarna lämna in ett designförslag ( Bidrag ) utformat enligt riktlinjer (mall) tillhandahållna av Freescale ( Riktlinjer för Bidrag ). Dessa Riktlinjer för Bidrag finns tillgängliga på För att delta i tävlingen måste du lämna ett eget originalarbete, eller om du infogar en annans originalarbete måste du ha skriftligt tillstånd (som skall bifogas tävlingsbidraget) från den laglige ägaren. Ditt Bidrag måste lämnas in i digitalt format och följa Freescales riktlinjer. Det skall vara skrivet på engelska. Bidrag i pappersformat tas bara emot om särskild överenskommelse träffats. Varje bidrag måste innehålla fullständig dokumentation av projektet och dess funktion. Fullständig dokumentation omfattar en detaljerad beskrivande text, flödesscheman, diagram och kopplingsscheman. Freescale kommer att presentera 5 finalister under vecka En finalist kan vara en individ eller en grupp av individer som lämnat in ett gemensamt Bidrag i omgång 1. Var och en av finalisterna får ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta. Genom att ta emot detta belopp förbinder de sig att bygga en prototyp. Om en finalist bestämmer sig för att inte bygga en prototyp kommer den som har näst högst poäng att erbjudas ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta för att bygga en prototyp. Finalisterna måste posta sin prototyp till Freescale Semiconductor, 134 Avenue du General Eisenhower, BP 72329, Toulouse Cedex 1, Frankrike senast den 1 september 2008 (Freescales ankomstdag). Under vecka kommer de som registrerat sig för FTF Paris, FTF Milano och Tävlingen att kunna rösta på första-, andra- och tredjepristagarna. Förstapristagaren vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, andrapristagaren ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta och tredjepristagaren ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta. De angivna beloppen i US dollar omräknas till Euro enligt den utländska växelkurs för US dollar på betalningsdagen som offentliggörs av Europeiska centralbank genom dess officiella webbsida (eller varje annan webbsida som i framtiden kan komma att ersätta denna). Kursen skall motsvara den genomsnittliga noterade säljkursen på bankdagen närmast före betalningsdagen. Om en sådan kurs inte offentliggjorts vid detta datum beräknas motvärdet enligt den kurs som ersätter ovan nämnda från Europeiska centralbanken. Vem kan delta: Omgång 1: Tävlingen är öppen för personer över 18 år bosatta i Finland, Frankrike, Israel, Italien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien, Rumänien eller Tyskland. Omgång 2 är öppen för de deltagare i omgång 1 som har utvalts att tävla i omgång 2. Omgång 3 är öppen för de deltagare i omgång 1 som har utvalts att tävla i omgång 3. Anställda hos Freescale eller dess dotterbolag, representanter, distributörer eller agenter (inklusive annons-, reklam-, kreativitets-, mediaplacerings-, PR- och produktplaceringsbyråer) och deras familjemedlemmar eller tävlingsdomarna är inte berättigade att delta. För att kunna bedömas av tävlingsdomarna måste ditt Bidrag ha mottagits av Freescale före den 23 maj 2008 kl CET. Om ditt Bidrag kommer in efter den 23 maj blir det omedelbart diskvalificerat och kommer inte att bedömas. Freescale tar inget ansvar för förlorade, försenade, ej levererade, oläsliga eller ofullständiga bidrag. Freescale förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förlänga deadlines i tävlingen för att garantera tävlingens kvalitet och integritet

3 Immateriella rättigheter: Genom att lämna in ett Bidrag intygar och garanterar du att, såvitt du känner till, (i) Bidraget är ditt eget originalarbete och att (ii) du är ägare till det eller har erhållit och innehar giltiga och tillräckliga rättigheter, inklusive rättigheter till all tredje parts immateriella egendom, för att överlåta de rättigheter som här anges till Freescale, dess dotterbolag och agenter. Freescale accepterar att befria dig från allt ansvar för krav, skadestånd och ersättningsanspråk (inklusive advokatkostnader) som kan uppkomma med anledning av ditt Bidrag eller Freescales användning av din applikation. Du accepterar emellertid att omedelbart meddela Freescale om du upptäcker någon förändring av den rättighet till Bidraget som du bekräftat och garanterat genom att lämna in det. Alla exemplar av dokumentationen för Bidraget blir Freescales egendom och kommer inte att återlämnas till dig. Utan hinder av vad som angivits ovan i detta stycke accepterar du att ensam ta ansvaret om du uppsåtligen eller av genom grov vårdslöshet lämnar in en annan utvecklares Bidrag som ditt eget. Genom att delta i denna Tävling överlämnar du dessutom till Freescale, dess dotterbolag och agenter en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande rättighet och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra och demonstrera samt använda den applikation som representeras av ditt Bidrag ( Applikationen ). Du accepterar också att mot skälig kompensation modifiera ditt Bidrag eller någon del av det på det sätt som i rimlig omfattning begärs av Freescale för att göra applikationen lämpad för offentlig visning och användning. Om din inlämnade design avses innehålla äganderättsskyddat material ansvarar du för att ansöka om det äganderättsskydd du önskar för Applikationen innan ditt skrivna Bidrag lämnas in till Freescale. Du överlämnar vidare till Freescale den icke-exklusiva, oåterkalleliga, royaltyfria, världsomfattande rättigheten och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra och demonstrera samt använda att använda varje del av din dokumentation för Bidraget för att skapa en publiceringsbar beskrivning ( Referensmaterialet eller Referensdesignen ). Referensmaterial eller Referensdesign som utarbetas för varje finalist, inklusive flödesscheman, diagram, kopplingsscheman etc. och skall vara Freescales egendom. Programvara som inlämnas tillsammans med ditt projekt Bidrag förblir din egendom. Om du emellertid blir utvald som finalist accepterar du att medge Freescale en icke-exklusiv, rätt för all framtid att kopiera, mångfaldiga, distribuera, utställa, publicera, offentliggöra, sprida och använda programvaran i alla media (nu kända eller senare utvecklade) var som helst i världen som en del i någon projektpresentation. Alla Bidrag som utvalts till finalen kan enligt Freescales bestämmande publiceras på Du förstår och godtar att Freescale kan publicera och utställa eventuella Application Notes. Hur deltar man Innan du lämnar in ett bidrag måste du ha registrerat dig som tävlingsdeltagare hos Freescale. Vid registreringen måste du fylla i ett registreringsformulär och skicka in det online eller med fax, kurir eller post till den nedan angivna adressen: Freescale Semiconductor, Inc. Attention: Nicole Urbis, 6501 William Cannon Drive, MD; OE35, Austin TX (United States of America) Som bevis på din registrering får du ett projektnummer av Freescale. Projektnumret skall användas i all dokumentation och korrespondens om ditt bidrag i stället för ditt namn eller någon annan personligt identifierbar information. Efter att du har fått ett projektnummer medför varje personligt identifierbar information i ditt bidrag att bidraget diskvalificeras. Du kan delta i Tävlingen om du är medborgare i Frankrike, Italien, Storbritannien, Israel, Finland, Sverige, Tyskland, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien och Rumänien eller Schweiz. När du har anmält dig till Tävlingen som sammanfaller med FTF Paris är du inte berättigad att delta i någon annan FTF Designtävling under ett år efter din registrering

4 Genom att lämna in ditt Bidrag intygar du att Bidraget är ditt eget originalarbete och att du är ägare till det eller har erhållit och innehar giltiga och tillräckliga rättigheter, inklusive rättigheter till all tredje parts immateriell egendom, för att överlåta de rättigheter som här anges till Freescale, dess dotterbolag och agenter. Du accepterar att ensam ta ansvaret om du lämnar in en annan utvecklares bidrag som ditt eget. Du accepterar att befria Freescale från allt ansvar för krav, skadestånd och ersättningsanspråk (inklusive advokatkostnader) som kan uppkomma med anledning av ditt tävlingsbidrag eller Freescales användning av din applikation. Du accepterar att omedelbart meddela Freescale om du upptäcker någon förändring av den rättighet till bidraget som du bekräftat och garanterat genom att lämna in det. Varje Deltagare överlämnar dessutom till Freescale, dess dotterbolag, agenter och kunder en ickeexklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande rättighet och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra, demonstrera och använda Applikationen. Deltagaren accepterar också att modifiera bidraget eller någon del av det på det sätt som i rimlig omfattning begärs av Freescale för att göra Applikationen lämpad för offentlig visning och användning. Dataskydd: Alla Deltagares personuppgifter, som Freescale inhämtat i samband med Tävlingen, kommer att användas endast för Tävlingen och kommer att raderas inom en skälig tid efter Tävlingens avslutande. Freescale kommer att använda personuppgifterna för identifikation av vinnarna i Tävlingen. Namn på vinnarna kommer också att publiceras på Freescales webbsidor. Genom att fylla i och inlämna anmälningsblanketten förklarar Deltagaren uttryckligen sitt godkännande av Freescales ovan beskrivna användande av personuppgifter. Deltagarna godkänner att deras namn utan särskild ersättning används för alla legitima affärsändamål, bl.a. annonsering och marknadsföring, om detta inte är förbjudet i lag. Bedömning: Omgång 1: Deltagarna i omgång 1 testas och måste besvara minst sex av de tio frågorna korrekt för att gå vidare. Omgång 2: Deltagarna i omgång 2 kan välja att delta i ett virtuellt labb eller ställa tekniska frågor i Freescales webbforum. Alla deltagare som har gått vidare till omgång 2 kan gå vidare till omgång 3 oberoende av om de deltagit i arrangemangen i omgång 2. Omgång 3: Deltagarna i omgång 3 lämnar in sina bidrag online på Varje designförslag kommer att granskas av en panel av tävlingsdomare från Freescale där följande aspekter bedöms: Kreativitet Designeffektivitet Antal Freescaleprodukter som ingår i designen Teknisk komplexitet Applikationens användbarhet Totalbedömning av applikationen Slutproduktens potentiella miljönytta Domarna väljer ut 5 finalister som blir underrättade och tilldelade ett pris motsvarande US dollar i lokal valuta för att bygga en prototyp. Vid lika poängtal väljs det Bidrag som har högst poäng för teknisk komplexitet och antalet Freescaleprodukter i designen. Om poängtalet därefter är lika väljs det Bidrag som har högst poängtal för slutproduktens potentiella miljönytta. Domarnas beslut är slutgiltiga i alla frågor som rör denna tävling. Rättslig prövning är utesluten

5 Alla vinnare måste för att vara berättigade till pris uppfylla de krav för deltagande som anges i dessa regler och, där lagen tillåter detta, underteckna en skriftlig försäkran härom samt ansvarsfriskrivning och publiceringsmedgivande. De 5 finalisterna måste kunna och vara villiga att resa till Paris den 6 oktober 2008 och återvända den 7 oktober I annat fall förfaller priset i dess helhet. Varje Bidrag bör syfta till att maximera designens utförbarhet som tillverkningsprodukt, den miljövänliga marknadsattraktionen, Bidragets tydlighet samt förslagets tekniska säkerhet. Under vecka 38, 2008 kommer de som registrerat sig för FTF Paris, FTF Milano och Tävlingen att kunna rösta på första-, andra- och tredjepristagarna (Topp-pristagarna ). Priser: Stora priset: Förstapristagarna i alla Freescale Technology Forum Design-tävlingar 2008 globalt har möjlighet att vinna ett ytterligare prisbelopp motsvarande US dollar och delta i en av 2009 års FTF och visa upp sin vinnande prototyp. Vem som vinner Stora priset avgörs genom omröstning bland teknikerkolleger som är registrerade på De kommer att inbjudas att hjälpa till att välja ut vinnaren av Stora priset. Freescale kommer att meddela vem som blir vinnare i eller omkring mars månad Första pris: En (1) förstapristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Andra pris: En (1) andrapristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Tredje pris: En (1) tredjepristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Pris för fem vinnare: De 5 finalisterna får en tur- och returresa med en övernattning för en (1) person till FTF i Paris, med ankomst den 6 oktober och återresa den 7 oktober De närmare researrangemangen kan variera beroende på tillgång. I resan ingår flyg i ekonomiklass tur och retur från den större flygplats som ligger närmast vinnarens bostad till Charles de Gaulle International Airport, enkelrum på hotell, transport mellan Charles de Gaulle och hotellet samt registreringsavgiften till FTF Paris. Värdet av resa och hotell motsvarar ca US dollar i lokal valuta (de faktiska kostnaderna varierar beroende på resans längd och aktuella flygpriser). Utöver detta tillkommer prissumman för förstapris-, andrapris- och tredjepristagarna. Värdet av FTF-registreringen motsvarar ca US dollar i lokal valuta. Vinnare som är minderårig måste åtföljas av förälder eller vårdnadshavare. Finalister och tillkännagivande av vinnare: De 5 finalisterna kommer att kontaktas omkring den 9 juni 2008 via e-post. Om finalisterna av någon anledning inte kan nås med e-post kommer de att kontaktas per post eller på telefon. De 3 Topppristagarna kommer att tillkännages senast den 6 oktober 2008 på FTF Paris. De måste vara närvarande för att få sina priser. Som en förutsättning för att vinna någon av ovan nämnda priser måste de 5 finalisterna, där lagen tillåter detta, inom sju (7) dagar efter att de mottagit skriftligt meddelande om priset fylla i, underteckna och återsända en skriftlig försäkran att de uppfyller kraven för deltagande i tävlingen samt ansvarsfriskrivning/publiceringsmedgivande. I annat fall förfaller priset (och en annan vinnare utses). En eventuell medföljande måste också, där lagen tillåter detta, inom samma tid fylla i, underteckna och återsända ansvarsfriskrivning/publiceringsmedgivande. Priser som inte hämtas blir inte utdelade. Om någon korrespondens eller något pris returneras som obeställbart förfaller priset och tilldelas en alternativ vinnare. Om en Finalist lämnat osanna uppgifter i något av ovan nämnda dokument - 5 -

6 är han eller hon skyldig att omedelbart återlämna sitt pris. När priset överlämnats till vinnaren skall Freescale anses ha tilldelat vinnaren hans/hennes pris, och vinnaren övertar därmed det fulla ansvaret för priset. Vinnaren ansvarar ensam för eventuell skatt på priset. Varje vinnare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattning (bosatta i Sverige skall uppge sitt personnummer) innan priset tas emot. Genom att delta i denna tävling accepterar du att befria Freescale, dess annons- och reklambyråer och dess moderbolag, dotterbolag, företagsledning, chefer, agenter och anställda från allt ansvar för skador, förluster eller skadestånd av något slag som uppkommer genom eller i samband med 1) tilldelande, mottagande, innehav, användning och/eller missbruk av något här avsett pris, eller 2) deltagande i tävlingen eller någon aktivitet i samband med ett pris, inklusive men ej begränsat till resa till eller från någon aktivitet i samband med ett pris, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. Övriga villkor: Alla tävlingsbidrag blir Freescales egendom och återlämnas inte. Genom att delta accepterar du att följa dessa Officiella Regler samt tävlingsdomarnas beslut, vilka är slutgiltiga i alla avseenden som gäller denna tävling. Det är ditt eget ansvar att se till att du uppfyller samtliga villkor i de Officiella Reglerna. Freescale är inte ansvarigt för förlorade, försenade, felsända, stulna, oläsliga eller ofullständiga bidrag. Freescale ansvarar inte för felaktig eller ofullständig information, vare sig den orsakats av deltagare, av tryckfel eller av någon utrustning eller programvara som använts i eller i samband med tävlingen eller av tekniska eller mänskliga fel som kan uppträda vid behandling av bidrag till tävlingen. Freescale förbehåller sig rätten att korrigera typografiska fel, tryckfel, programmeringsfel eller operatörsfel. Freescale tar inte ansvar för fel, uteslutningar, avbrott, defekter och förseningar i funktioner eller överföring, felaktigheter i kommunikationslinjer, stöld eller förstöring eller obehörig åtkomst till eller ändringar av registreringsformulär eller tävlingsbidrag. Freescale ansvarar inte för problem, felaktigheter eller tekniska funktionsfel på telefonnät eller telefonlinjer, datorsystem online, servrar, Internetleverantörer, datorutrustning, programvara, e-post, spelare eller webbläsare, som beror på tekniska problem eller trafikstockning på Internet eller på någon webbplats eller beroende på någon kombination av det föregående. Freescale ansvarar inte för skador som Deltagare eller någon dator utsätts för i samband med eller som resultat av deltagande i denna Tävling eller nedladdning av material för Tävlingen, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. Om Tävlingen av någon anledning, t.ex. infektion av datorvirus, programfel, manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller annan orsak utanför Freescales kontroll som inverkar negativt på administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller den korrekta ledningen av denna tävling, inte kan genomföras som planerat, förbehåller sig Freescale rätten att efter eget gottfinnande inställa, avbryta, modifiera eller uppskjuta Tävlingen, dock i förhållande till varje Deltagare endast intill tidpunkten för respektive registrering. Personer som manipulerar eller missbrukar någon aspekt av denna tävling eller som Freescale bedömer orsakar funktionsfel, avbrott eller skada kommer att diskvalificeras. VARNING! VARJE FÖRSÖK AV EN DELTAGARE ELLER NÅGON ANNAN ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER STÖRA TÄVLINGENS BEHÖRIGA GÅNG KAN SÅVÄL CIVILRÄTTSLIGT SOM STRAFFRÄTTSLIGT VARA ETT BROTT. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG FREESCALE RÄTTEN ATT KRÄVA STÖRSTA MÖJLIGA SKADESTÅND SOM LAGEN MEDGER AV PERSONEN I FRÅGA. Denna tävling regleras av dessa Officiella Regler, som skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Du accepterar att varje tvist som inte kan lösas i godo mellan parterna inom rimlig tid samt rättsanspråk som uppkommer från eller har samband med denna tävling skall lösas individuellt utan någon form av grupptalan. Varje tvist mellan dig och Freescale avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Officiella Regler och i samband med Tävlingen skall hänskjutas till rätten i den ort, där du har ditt hemvist. Du accepterar vidare att du inte av något skäl (inklusive försumlighet) skall vara berättigad till penningskadestånd från Freescale utöver tävlingspriset, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst - 6 -

7 tjänstefel. I inget fall skall av något skäl (inklusive försumlighet) Freescale vara skadeståndsskyldigt för följdskador, skadestånd i avskräckande syfte eller liknande skadestånd, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. SOM VILLKOR FÖR DELTAGANDE I DENNA TÄVLING ACCEPTERAR DELTAGARNA ATT (1) VARJE TVIST OCH RÄTTSANSPRÅK SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED DENNA TÄVLING ELLER DE PRISER SOM UTDELAS SKALL LÖSAS INDIVIDUELLT UTAN NÅGON FORM AV GRUPPTALAN; (2) PARTERNA SKALL EFTER BÄSTA FÖRMÅGA SÖKA LÖSA TVISTEN, KRAVET, FRÅGAN ELLER MENINGSSKILJAKTIGHETEN I SAMRÅD OCH FÖRHANDLING MED VARANDRA I ERKÄNNANDE AV VARANDRAS ÖMSESIDIGA INTRESSEN OCH FÖRSÖKA NÅ EN RÄTTVIS OCH SKÄLIG UPPGÖRELSE SOM TILLFREDSSTÄLLER BÅDA PARTER; (3) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EN DELTAGARE KUNNA BEVILJAS SKADESTÅND FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER ANNAN FORM AV SKADESTÅND INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER, OCH DELTAGARNA AVSÄGER DIG HÄRMED ALL RÄTT ATT KRÄVA SÅDAN ERSÄTTNING, ANNAT ÄN DELTAGARNAS FAKTISKA KONTANTA UTLÄGG (DVS. KOSTNADER FÖRENADE MED ATT DELTA I TÄVLINGEN). DELTAGARNA AVSÄGER SIG VIDARE ALL RÄTT ATT FÅ DUBBEL ELLER ÖKAD SKADEERSÄTTNING UTOM SÅVITT AVSER KRAV, SKADESTÅND, FÖRPLIKTELSER GRUNDADE PÅ BROTT MOT LIV OCH HÄLSA ELLER GRUNDADE PÅ UPPSÅTLIGT ELLER GROVT VÅRDSLÖST TJÄNSTEFEL. Freescale förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande inställa, uppskjuta och/eller modifiera tävlingen, dock i förhållande till varje Deltagare endast intill tidpunkten för respektive registrering. För att få en kopia av dessa regler skickar du ett frankerat kuvert (där detta inte är förbjudet) adresserat till dig själv till Freescale Semiconductor, Inc., attention: Nicole Urbis, 6501 William Cannon Drive, MD: OE35, Austin, TX 78735, USA. En förteckning över vinnarna kan beställas före 30 oktober 2008 genom att skicka ett e-postmeddelande till med Request for FTF Design Challenge Winners i ämnesraden. Freescale och Freescales logotype är varumärken eller registrerade varumärken för Freescale Semiconductor, Inc. I USA och andra länder. Alla andra namn på produkter eller tjänster tillhör respektive ägare. Freescale Semiconductor, Inc Priser som nämns här är inte överlåtbara och kan inte under några omständigheter omvandlas till någon annan form av förmån eller pris än vad som anges här. Dessa Officiella Regler är avfattade på engelska. Om dessa Officiella Regler tillhandahålls på annat språk och det föreligger en motsättning i texten, skall den engelskspråkiga texten gälla

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer