Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)"

Transkript

1 Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum Designtävlingen Europa Tävlingen ) har individer eller grupper av individer som är över 18 år den 26 februari 2008 och som är bosatta i Finland, Frankrike, Israel, Italien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien, Rumänien eller Tyskland. Anställda hos Freescale Semiconductor Inc. ( Freescale ) eller dess dotterbolag, dess representanter eller annons-, reklam- och produktionsbyråer samt deras familjemedlemmar eller sammanboende är inte berättigade att delta. Den som är bosatt i ett land, en provins eller en delstat där tävlingen är förbjuden, beskattad eller på annat sätt begränsad enligt nationell, federal, delstatlig eller lokal lag eller förordning är heller inte berättigad att delta. Deltagare som är bosatta i ett land, en delstat eller en provins som förbjuder oregistrerade tävlingar eller kräver att Freescale ställer säkerhet är inte berättigade att delta. Freescale frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för person som anmäler sig där detta är olagligt. Tävlingsdatum: Tävlingen börjar den 26 februari 2008 kl och avslutas den 7 oktober 2008 kl CET. 26 februari 2008: Registreringen för Tävlingen öppnar 23 maj 2008: Deadline för designförslag Vecka : Freescale presenterar 5 finalister 1 september 2008: Deadline för inlämning av de 5 finalisternas prototyper till Freescale Vecka : Freescale inbjuder de 5 finalisterna till Freestyle Technology Forum ( FTF ) i Paris Vecka : Freescale anmodar tävlingsdeltagarna och dem som registrerats för Freestyle Technology Forum Paris ( FTF Paris ) och Freestyle Technology Forum Milano ( FTF Milano ) att rösta om första-, andra- och tredjepristagarna. 6 oktober 2008: De 5 finalisterna kommer till FTF i Paris och demonstrerar sina prototyper 7 oktober 2008: De 5 finalisterna reser hem från FTF Paris Allmän tävlingsinformation: Tävlingen går ut på att deltagarna utvecklar en applikation avsedd för en miljövänlig konsumentprodukt där en eller en kombination av Freescales produktfamiljer används enligt beskrivningen på I dessa Officiella regler avses med du varje individ som önskar delta i Tävlingen. Med Deltagare avses alla personer som har registrerat sig i Tävlingen som deltagare. Tävlingen består av 3 omgångar. I omgång 1 skall Deltagarna bekanta sig med en eller flera av Freescales produktfamiljer genom att ladda ner teknisk dokumentation och besvara ett kort test. Deltagarna i omgång 2 väljs ut bland dem som besvarat minst sex av de tio testfrågorna korrekt. Deltagare som går vidare till omgång 2 erbjuds ett gratis hårdvaruverktyg* (fraktkostnaden, dock högst $ x (USD), betalas av deltagaren) samt en version av CodeWarrior Special Edition. Deltagarna kan välja att få rabatt på andra verktygsprogram som finns att köpa på Freescales Buy Direct. Rabatterna definieras på * ZigBee -produktfamiljen är inte gratis, men erbjuds med 50 % rabatt. * MPC8544-produktfamiljen är inte gratis, men erbjuds med 50 % rabatt. * i.mx-produktfamiljen förutsätter tillgänglighet

2 Deltagarna i omgång 2 har möjlighet att delta i virtuella labb när de finns tillgängliga, men detta är inget krav för att gå vidare till nästa omgång. I omgång 3 skall deltagarna lämna in ett designförslag ( Bidrag ) utformat enligt riktlinjer (mall) tillhandahållna av Freescale ( Riktlinjer för Bidrag ). Dessa Riktlinjer för Bidrag finns tillgängliga på För att delta i tävlingen måste du lämna ett eget originalarbete, eller om du infogar en annans originalarbete måste du ha skriftligt tillstånd (som skall bifogas tävlingsbidraget) från den laglige ägaren. Ditt Bidrag måste lämnas in i digitalt format och följa Freescales riktlinjer. Det skall vara skrivet på engelska. Bidrag i pappersformat tas bara emot om särskild överenskommelse träffats. Varje bidrag måste innehålla fullständig dokumentation av projektet och dess funktion. Fullständig dokumentation omfattar en detaljerad beskrivande text, flödesscheman, diagram och kopplingsscheman. Freescale kommer att presentera 5 finalister under vecka En finalist kan vara en individ eller en grupp av individer som lämnat in ett gemensamt Bidrag i omgång 1. Var och en av finalisterna får ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta. Genom att ta emot detta belopp förbinder de sig att bygga en prototyp. Om en finalist bestämmer sig för att inte bygga en prototyp kommer den som har näst högst poäng att erbjudas ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta för att bygga en prototyp. Finalisterna måste posta sin prototyp till Freescale Semiconductor, 134 Avenue du General Eisenhower, BP 72329, Toulouse Cedex 1, Frankrike senast den 1 september 2008 (Freescales ankomstdag). Under vecka kommer de som registrerat sig för FTF Paris, FTF Milano och Tävlingen att kunna rösta på första-, andra- och tredjepristagarna. Förstapristagaren vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, andrapristagaren ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta och tredjepristagaren ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta. De angivna beloppen i US dollar omräknas till Euro enligt den utländska växelkurs för US dollar på betalningsdagen som offentliggörs av Europeiska centralbank genom dess officiella webbsida (eller varje annan webbsida som i framtiden kan komma att ersätta denna). Kursen skall motsvara den genomsnittliga noterade säljkursen på bankdagen närmast före betalningsdagen. Om en sådan kurs inte offentliggjorts vid detta datum beräknas motvärdet enligt den kurs som ersätter ovan nämnda från Europeiska centralbanken. Vem kan delta: Omgång 1: Tävlingen är öppen för personer över 18 år bosatta i Finland, Frankrike, Israel, Italien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien, Rumänien eller Tyskland. Omgång 2 är öppen för de deltagare i omgång 1 som har utvalts att tävla i omgång 2. Omgång 3 är öppen för de deltagare i omgång 1 som har utvalts att tävla i omgång 3. Anställda hos Freescale eller dess dotterbolag, representanter, distributörer eller agenter (inklusive annons-, reklam-, kreativitets-, mediaplacerings-, PR- och produktplaceringsbyråer) och deras familjemedlemmar eller tävlingsdomarna är inte berättigade att delta. För att kunna bedömas av tävlingsdomarna måste ditt Bidrag ha mottagits av Freescale före den 23 maj 2008 kl CET. Om ditt Bidrag kommer in efter den 23 maj blir det omedelbart diskvalificerat och kommer inte att bedömas. Freescale tar inget ansvar för förlorade, försenade, ej levererade, oläsliga eller ofullständiga bidrag. Freescale förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förlänga deadlines i tävlingen för att garantera tävlingens kvalitet och integritet

3 Immateriella rättigheter: Genom att lämna in ett Bidrag intygar och garanterar du att, såvitt du känner till, (i) Bidraget är ditt eget originalarbete och att (ii) du är ägare till det eller har erhållit och innehar giltiga och tillräckliga rättigheter, inklusive rättigheter till all tredje parts immateriella egendom, för att överlåta de rättigheter som här anges till Freescale, dess dotterbolag och agenter. Freescale accepterar att befria dig från allt ansvar för krav, skadestånd och ersättningsanspråk (inklusive advokatkostnader) som kan uppkomma med anledning av ditt Bidrag eller Freescales användning av din applikation. Du accepterar emellertid att omedelbart meddela Freescale om du upptäcker någon förändring av den rättighet till Bidraget som du bekräftat och garanterat genom att lämna in det. Alla exemplar av dokumentationen för Bidraget blir Freescales egendom och kommer inte att återlämnas till dig. Utan hinder av vad som angivits ovan i detta stycke accepterar du att ensam ta ansvaret om du uppsåtligen eller av genom grov vårdslöshet lämnar in en annan utvecklares Bidrag som ditt eget. Genom att delta i denna Tävling överlämnar du dessutom till Freescale, dess dotterbolag och agenter en icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande rättighet och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra och demonstrera samt använda den applikation som representeras av ditt Bidrag ( Applikationen ). Du accepterar också att mot skälig kompensation modifiera ditt Bidrag eller någon del av det på det sätt som i rimlig omfattning begärs av Freescale för att göra applikationen lämpad för offentlig visning och användning. Om din inlämnade design avses innehålla äganderättsskyddat material ansvarar du för att ansöka om det äganderättsskydd du önskar för Applikationen innan ditt skrivna Bidrag lämnas in till Freescale. Du överlämnar vidare till Freescale den icke-exklusiva, oåterkalleliga, royaltyfria, världsomfattande rättigheten och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra och demonstrera samt använda att använda varje del av din dokumentation för Bidraget för att skapa en publiceringsbar beskrivning ( Referensmaterialet eller Referensdesignen ). Referensmaterial eller Referensdesign som utarbetas för varje finalist, inklusive flödesscheman, diagram, kopplingsscheman etc. och skall vara Freescales egendom. Programvara som inlämnas tillsammans med ditt projekt Bidrag förblir din egendom. Om du emellertid blir utvald som finalist accepterar du att medge Freescale en icke-exklusiv, rätt för all framtid att kopiera, mångfaldiga, distribuera, utställa, publicera, offentliggöra, sprida och använda programvaran i alla media (nu kända eller senare utvecklade) var som helst i världen som en del i någon projektpresentation. Alla Bidrag som utvalts till finalen kan enligt Freescales bestämmande publiceras på Du förstår och godtar att Freescale kan publicera och utställa eventuella Application Notes. Hur deltar man Innan du lämnar in ett bidrag måste du ha registrerat dig som tävlingsdeltagare hos Freescale. Vid registreringen måste du fylla i ett registreringsformulär och skicka in det online eller med fax, kurir eller post till den nedan angivna adressen: Freescale Semiconductor, Inc. Attention: Nicole Urbis, 6501 William Cannon Drive, MD; OE35, Austin TX (United States of America) Som bevis på din registrering får du ett projektnummer av Freescale. Projektnumret skall användas i all dokumentation och korrespondens om ditt bidrag i stället för ditt namn eller någon annan personligt identifierbar information. Efter att du har fått ett projektnummer medför varje personligt identifierbar information i ditt bidrag att bidraget diskvalificeras. Du kan delta i Tävlingen om du är medborgare i Frankrike, Italien, Storbritannien, Israel, Finland, Sverige, Tyskland, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Slovakien och Rumänien eller Schweiz. När du har anmält dig till Tävlingen som sammanfaller med FTF Paris är du inte berättigad att delta i någon annan FTF Designtävling under ett år efter din registrering

4 Genom att lämna in ditt Bidrag intygar du att Bidraget är ditt eget originalarbete och att du är ägare till det eller har erhållit och innehar giltiga och tillräckliga rättigheter, inklusive rättigheter till all tredje parts immateriell egendom, för att överlåta de rättigheter som här anges till Freescale, dess dotterbolag och agenter. Du accepterar att ensam ta ansvaret om du lämnar in en annan utvecklares bidrag som ditt eget. Du accepterar att befria Freescale från allt ansvar för krav, skadestånd och ersättningsanspråk (inklusive advokatkostnader) som kan uppkomma med anledning av ditt tävlingsbidrag eller Freescales användning av din applikation. Du accepterar att omedelbart meddela Freescale om du upptäcker någon förändring av den rättighet till bidraget som du bekräftat och garanterat genom att lämna in det. Varje Deltagare överlämnar dessutom till Freescale, dess dotterbolag, agenter och kunder en ickeexklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande rättighet och licens för all framtid att mångfaldiga, distribuera, förändra, modifiera, utställa, offentligt framföra, offentliggöra, demonstrera och använda Applikationen. Deltagaren accepterar också att modifiera bidraget eller någon del av det på det sätt som i rimlig omfattning begärs av Freescale för att göra Applikationen lämpad för offentlig visning och användning. Dataskydd: Alla Deltagares personuppgifter, som Freescale inhämtat i samband med Tävlingen, kommer att användas endast för Tävlingen och kommer att raderas inom en skälig tid efter Tävlingens avslutande. Freescale kommer att använda personuppgifterna för identifikation av vinnarna i Tävlingen. Namn på vinnarna kommer också att publiceras på Freescales webbsidor. Genom att fylla i och inlämna anmälningsblanketten förklarar Deltagaren uttryckligen sitt godkännande av Freescales ovan beskrivna användande av personuppgifter. Deltagarna godkänner att deras namn utan särskild ersättning används för alla legitima affärsändamål, bl.a. annonsering och marknadsföring, om detta inte är förbjudet i lag. Bedömning: Omgång 1: Deltagarna i omgång 1 testas och måste besvara minst sex av de tio frågorna korrekt för att gå vidare. Omgång 2: Deltagarna i omgång 2 kan välja att delta i ett virtuellt labb eller ställa tekniska frågor i Freescales webbforum. Alla deltagare som har gått vidare till omgång 2 kan gå vidare till omgång 3 oberoende av om de deltagit i arrangemangen i omgång 2. Omgång 3: Deltagarna i omgång 3 lämnar in sina bidrag online på Varje designförslag kommer att granskas av en panel av tävlingsdomare från Freescale där följande aspekter bedöms: Kreativitet Designeffektivitet Antal Freescaleprodukter som ingår i designen Teknisk komplexitet Applikationens användbarhet Totalbedömning av applikationen Slutproduktens potentiella miljönytta Domarna väljer ut 5 finalister som blir underrättade och tilldelade ett pris motsvarande US dollar i lokal valuta för att bygga en prototyp. Vid lika poängtal väljs det Bidrag som har högst poäng för teknisk komplexitet och antalet Freescaleprodukter i designen. Om poängtalet därefter är lika väljs det Bidrag som har högst poängtal för slutproduktens potentiella miljönytta. Domarnas beslut är slutgiltiga i alla frågor som rör denna tävling. Rättslig prövning är utesluten

5 Alla vinnare måste för att vara berättigade till pris uppfylla de krav för deltagande som anges i dessa regler och, där lagen tillåter detta, underteckna en skriftlig försäkran härom samt ansvarsfriskrivning och publiceringsmedgivande. De 5 finalisterna måste kunna och vara villiga att resa till Paris den 6 oktober 2008 och återvända den 7 oktober I annat fall förfaller priset i dess helhet. Varje Bidrag bör syfta till att maximera designens utförbarhet som tillverkningsprodukt, den miljövänliga marknadsattraktionen, Bidragets tydlighet samt förslagets tekniska säkerhet. Under vecka 38, 2008 kommer de som registrerat sig för FTF Paris, FTF Milano och Tävlingen att kunna rösta på första-, andra- och tredjepristagarna (Topp-pristagarna ). Priser: Stora priset: Förstapristagarna i alla Freescale Technology Forum Design-tävlingar 2008 globalt har möjlighet att vinna ett ytterligare prisbelopp motsvarande US dollar och delta i en av 2009 års FTF och visa upp sin vinnande prototyp. Vem som vinner Stora priset avgörs genom omröstning bland teknikerkolleger som är registrerade på De kommer att inbjudas att hjälpa till att välja ut vinnaren av Stora priset. Freescale kommer att meddela vem som blir vinnare i eller omkring mars månad Första pris: En (1) förstapristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Andra pris: En (1) andrapristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Tredje pris: En (1) tredjepristagare vinner ett belopp motsvarande US dollar i lokal valuta, får en placering på Freescales webbplats som reklam och blir omnämnd i Freescales månatliga nyhetsbrev och/eller på hemsidan. Pris för fem vinnare: De 5 finalisterna får en tur- och returresa med en övernattning för en (1) person till FTF i Paris, med ankomst den 6 oktober och återresa den 7 oktober De närmare researrangemangen kan variera beroende på tillgång. I resan ingår flyg i ekonomiklass tur och retur från den större flygplats som ligger närmast vinnarens bostad till Charles de Gaulle International Airport, enkelrum på hotell, transport mellan Charles de Gaulle och hotellet samt registreringsavgiften till FTF Paris. Värdet av resa och hotell motsvarar ca US dollar i lokal valuta (de faktiska kostnaderna varierar beroende på resans längd och aktuella flygpriser). Utöver detta tillkommer prissumman för förstapris-, andrapris- och tredjepristagarna. Värdet av FTF-registreringen motsvarar ca US dollar i lokal valuta. Vinnare som är minderårig måste åtföljas av förälder eller vårdnadshavare. Finalister och tillkännagivande av vinnare: De 5 finalisterna kommer att kontaktas omkring den 9 juni 2008 via e-post. Om finalisterna av någon anledning inte kan nås med e-post kommer de att kontaktas per post eller på telefon. De 3 Topppristagarna kommer att tillkännages senast den 6 oktober 2008 på FTF Paris. De måste vara närvarande för att få sina priser. Som en förutsättning för att vinna någon av ovan nämnda priser måste de 5 finalisterna, där lagen tillåter detta, inom sju (7) dagar efter att de mottagit skriftligt meddelande om priset fylla i, underteckna och återsända en skriftlig försäkran att de uppfyller kraven för deltagande i tävlingen samt ansvarsfriskrivning/publiceringsmedgivande. I annat fall förfaller priset (och en annan vinnare utses). En eventuell medföljande måste också, där lagen tillåter detta, inom samma tid fylla i, underteckna och återsända ansvarsfriskrivning/publiceringsmedgivande. Priser som inte hämtas blir inte utdelade. Om någon korrespondens eller något pris returneras som obeställbart förfaller priset och tilldelas en alternativ vinnare. Om en Finalist lämnat osanna uppgifter i något av ovan nämnda dokument - 5 -

6 är han eller hon skyldig att omedelbart återlämna sitt pris. När priset överlämnats till vinnaren skall Freescale anses ha tilldelat vinnaren hans/hennes pris, och vinnaren övertar därmed det fulla ansvaret för priset. Vinnaren ansvarar ensam för eventuell skatt på priset. Varje vinnare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för beskattning (bosatta i Sverige skall uppge sitt personnummer) innan priset tas emot. Genom att delta i denna tävling accepterar du att befria Freescale, dess annons- och reklambyråer och dess moderbolag, dotterbolag, företagsledning, chefer, agenter och anställda från allt ansvar för skador, förluster eller skadestånd av något slag som uppkommer genom eller i samband med 1) tilldelande, mottagande, innehav, användning och/eller missbruk av något här avsett pris, eller 2) deltagande i tävlingen eller någon aktivitet i samband med ett pris, inklusive men ej begränsat till resa till eller från någon aktivitet i samband med ett pris, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. Övriga villkor: Alla tävlingsbidrag blir Freescales egendom och återlämnas inte. Genom att delta accepterar du att följa dessa Officiella Regler samt tävlingsdomarnas beslut, vilka är slutgiltiga i alla avseenden som gäller denna tävling. Det är ditt eget ansvar att se till att du uppfyller samtliga villkor i de Officiella Reglerna. Freescale är inte ansvarigt för förlorade, försenade, felsända, stulna, oläsliga eller ofullständiga bidrag. Freescale ansvarar inte för felaktig eller ofullständig information, vare sig den orsakats av deltagare, av tryckfel eller av någon utrustning eller programvara som använts i eller i samband med tävlingen eller av tekniska eller mänskliga fel som kan uppträda vid behandling av bidrag till tävlingen. Freescale förbehåller sig rätten att korrigera typografiska fel, tryckfel, programmeringsfel eller operatörsfel. Freescale tar inte ansvar för fel, uteslutningar, avbrott, defekter och förseningar i funktioner eller överföring, felaktigheter i kommunikationslinjer, stöld eller förstöring eller obehörig åtkomst till eller ändringar av registreringsformulär eller tävlingsbidrag. Freescale ansvarar inte för problem, felaktigheter eller tekniska funktionsfel på telefonnät eller telefonlinjer, datorsystem online, servrar, Internetleverantörer, datorutrustning, programvara, e-post, spelare eller webbläsare, som beror på tekniska problem eller trafikstockning på Internet eller på någon webbplats eller beroende på någon kombination av det föregående. Freescale ansvarar inte för skador som Deltagare eller någon dator utsätts för i samband med eller som resultat av deltagande i denna Tävling eller nedladdning av material för Tävlingen, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. Om Tävlingen av någon anledning, t.ex. infektion av datorvirus, programfel, manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller annan orsak utanför Freescales kontroll som inverkar negativt på administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller den korrekta ledningen av denna tävling, inte kan genomföras som planerat, förbehåller sig Freescale rätten att efter eget gottfinnande inställa, avbryta, modifiera eller uppskjuta Tävlingen, dock i förhållande till varje Deltagare endast intill tidpunkten för respektive registrering. Personer som manipulerar eller missbrukar någon aspekt av denna tävling eller som Freescale bedömer orsakar funktionsfel, avbrott eller skada kommer att diskvalificeras. VARNING! VARJE FÖRSÖK AV EN DELTAGARE ELLER NÅGON ANNAN ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER STÖRA TÄVLINGENS BEHÖRIGA GÅNG KAN SÅVÄL CIVILRÄTTSLIGT SOM STRAFFRÄTTSLIGT VARA ETT BROTT. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG FREESCALE RÄTTEN ATT KRÄVA STÖRSTA MÖJLIGA SKADESTÅND SOM LAGEN MEDGER AV PERSONEN I FRÅGA. Denna tävling regleras av dessa Officiella Regler, som skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Du accepterar att varje tvist som inte kan lösas i godo mellan parterna inom rimlig tid samt rättsanspråk som uppkommer från eller har samband med denna tävling skall lösas individuellt utan någon form av grupptalan. Varje tvist mellan dig och Freescale avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Officiella Regler och i samband med Tävlingen skall hänskjutas till rätten i den ort, där du har ditt hemvist. Du accepterar vidare att du inte av något skäl (inklusive försumlighet) skall vara berättigad till penningskadestånd från Freescale utöver tävlingspriset, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst - 6 -

7 tjänstefel. I inget fall skall av något skäl (inklusive försumlighet) Freescale vara skadeståndsskyldigt för följdskador, skadestånd i avskräckande syfte eller liknande skadestånd, utom såvitt avser krav, skadestånd, förpliktelser grundade på brott mot liv och hälsa eller grundade på uppsåtligt eller grovt vårdslöst tjänstefel. SOM VILLKOR FÖR DELTAGANDE I DENNA TÄVLING ACCEPTERAR DELTAGARNA ATT (1) VARJE TVIST OCH RÄTTSANSPRÅK SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED DENNA TÄVLING ELLER DE PRISER SOM UTDELAS SKALL LÖSAS INDIVIDUELLT UTAN NÅGON FORM AV GRUPPTALAN; (2) PARTERNA SKALL EFTER BÄSTA FÖRMÅGA SÖKA LÖSA TVISTEN, KRAVET, FRÅGAN ELLER MENINGSSKILJAKTIGHETEN I SAMRÅD OCH FÖRHANDLING MED VARANDRA I ERKÄNNANDE AV VARANDRAS ÖMSESIDIGA INTRESSEN OCH FÖRSÖKA NÅ EN RÄTTVIS OCH SKÄLIG UPPGÖRELSE SOM TILLFREDSSTÄLLER BÅDA PARTER; (3) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EN DELTAGARE KUNNA BEVILJAS SKADESTÅND FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER ANNAN FORM AV SKADESTÅND INKLUSIVE ADVOKATKOSTNADER, OCH DELTAGARNA AVSÄGER DIG HÄRMED ALL RÄTT ATT KRÄVA SÅDAN ERSÄTTNING, ANNAT ÄN DELTAGARNAS FAKTISKA KONTANTA UTLÄGG (DVS. KOSTNADER FÖRENADE MED ATT DELTA I TÄVLINGEN). DELTAGARNA AVSÄGER SIG VIDARE ALL RÄTT ATT FÅ DUBBEL ELLER ÖKAD SKADEERSÄTTNING UTOM SÅVITT AVSER KRAV, SKADESTÅND, FÖRPLIKTELSER GRUNDADE PÅ BROTT MOT LIV OCH HÄLSA ELLER GRUNDADE PÅ UPPSÅTLIGT ELLER GROVT VÅRDSLÖST TJÄNSTEFEL. Freescale förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande inställa, uppskjuta och/eller modifiera tävlingen, dock i förhållande till varje Deltagare endast intill tidpunkten för respektive registrering. För att få en kopia av dessa regler skickar du ett frankerat kuvert (där detta inte är förbjudet) adresserat till dig själv till Freescale Semiconductor, Inc., attention: Nicole Urbis, 6501 William Cannon Drive, MD: OE35, Austin, TX 78735, USA. En förteckning över vinnarna kan beställas före 30 oktober 2008 genom att skicka ett e-postmeddelande till med Request for FTF Design Challenge Winners i ämnesraden. Freescale och Freescales logotype är varumärken eller registrerade varumärken för Freescale Semiconductor, Inc. I USA och andra länder. Alla andra namn på produkter eller tjänster tillhör respektive ägare. Freescale Semiconductor, Inc Priser som nämns här är inte överlåtbara och kan inte under några omständigheter omvandlas till någon annan form av förmån eller pris än vad som anges här. Dessa Officiella Regler är avfattade på engelska. Om dessa Officiella Regler tillhandahålls på annat språk och det föreligger en motsättning i texten, skall den engelskspråkiga texten gälla

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Tävlingsvillkor för Tetris nya 50

Tävlingsvillkor för Tetris nya 50 Tävlingsvillkor för Tetris nya 50 ARTIKEL 1 ORGANISATION Europeiska centralbanken ("ECB") organiserar mellan den 5 juli 2016 kl. 09.00 CET och den 29 augusti 2016 kl. 23.59 CET en tävling kallad "Tetris

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

Euro run-tävling. Deltagare som inte uppfyller alla villkoren för deltagande i dessa regler och villkor kommer automatiskt att diskvalificeras.

Euro run-tävling. Deltagare som inte uppfyller alla villkoren för deltagande i dessa regler och villkor kommer automatiskt att diskvalificeras. Euro run-tävling ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar en tävling som kallas "Euro Run" (nedan "tävlingen") som kommer att pågå från kl. 0.01 (CET) den 25 november 2015 till

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel!

Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel! VIOLETTA DANCE-TÄVLING TÄVLINGSREGLER (gäller från 3 april 2015) Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel! Tävla så här: Besök tävlingssidan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 Generaldirektoratet för kommunikation EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 1) Inledning Europeiska Karlspriset för ungdomar (nedan kallat Karlspriset) förvaltas gemensamt med stiftelsen för

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

AVTAL mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Kosovos regering om återtagande av personer

AVTAL mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Kosovos regering om återtagande av personer AVTAL mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Kosovos regering om återtagande av personer Konungariket Sveriges regering och Republiken Kosovos regering, nedan kallade parterna, som önskar

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT Måste inkomma senast den 30 maj 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Anmälningsnummer: Kontrollnummer: ANSÖKNINGSBLANKETT

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300.

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300. e MANNAFEST e Viktiga datum Incitamentsperioden: VP12 2013 VP2 (26 oktober 2013 14 februari ) Sista datum för inlämning av tracker: 28 februari Vistelsedatum Ankomst onsdag 30 april avresa söndag 4 maj,

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer